12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011."

Átírás

1 12. Transzfúzióhoz társuló nemkívánatos reakciók 2011.

2 12.1. Immunológiai eredetű azonnali reakciók Azonnali hemolitikus transzfúziós reakció Immunmediált trombocita destrukció Nem hemolitikus lázas transzfúziós reakció (NHLTR) Allergiás reakció Anafilaxiás reakció A transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás (TRALI)

3 Immunmediált trombocita destrukció

4 Alloantitestek által okozott trombocita refrakteritás Tartósan trombocita szubsztitucióra szoruló betegek 30-70%-a néhány hét alatt refrakterré válik a random donor trombocita készítmé-nyekre. Ok: anti-hla ellenanyagok, 10%-ban trombocita elleni specifikus anitest. jelentős szerepe van a másodlagos HLA ellenanyag termelés fokozódásban. Megelőzés: primer HLA alloimmunizáció kifejlődésének rizikója gyakorlatilag nulla, ha a fehérvérsejt kontamináció 5x 106 alatt van. Kialakulás: trombocita a HLA II.osztályú ag-t nem hordozza, primer HLA immunizáció kiváltására képtelen, viszont Szekunder immunválasz ennél lényegesen kevesebb, akár 102 fvs/transzfúzió hatására is létrejöhet ( multipara, politranszfundált). to Platelets) már TRAP study (Trial to Reduce Alloimmunization 1997-ben igazolta fvs szűrés előnyös a refrakteritás kialakulásának megkadályozásában

5 NEM HAEMOLYTIKUS, LÁZAS TRANSZFÚZIÓS REAKCIÓ (NHLTR) Transzfúzió alatt vagy a transzfúziót követően 8 órán belül, hemolízis jele nélkül, rendszerint hidegrázással jelentkező, 1 o C-nál nagyobb testhőmérséklet emelkedés, amelyet hányinger, hypotonia, dyspnoe kísérhet. Okai: 1.) Donor sejtek HLA vagy más típusú fvs antigénjei és a recipiens cytotoxikus antitestjei közötti reakció 2.) trombocita antigének 3.) exogen citokinek CALL ( 2,5 x 10 8 ) Critical Antigenic Leukocyta Level Előfordulás: Trombocita transzfúziók 4-30% Vvs transzfúzió 0,5% Megelőzés: a fvs tartalom csökkentés (1-2 log) Megjegyzés: A nagy mértékben alloimmunizált betegeknél a lázas reakciók folytatódhatnak annak ellenére, hogy fvs depletált készítményt kapnak, és nem biztos, hogy javul a posttranszfúziós inkrement Perotta: Blood Reviews,2001.

6 NHLTR DONOR leukocita inkompatibilis Kialakulás: ag - at reakció monocita fagocitózis pirogének felszabadulása LÁZ RECIPIENS leukocita elleni antitestje Előfordulás: - vörösvérsejttranszfúziók kb. 1 %- ában, - a trombocitatranszfúziók kb. 30%-ában -politranszfundált betegekben akár minden második transzfúzió során is jelentkezhet

7 TRALI ( Transfusion related acute lung injury) RECIPIENS leukocita Klinikum: transzfúziót követően 6 órán belül hidegrázás láz inproduktív köhögés dyspnoe hypotonia MRTG: gócos inifltrátum DONOR DONOR leukocita elleni antitestje Ok: komplementkötő antigénantitest reakció a tüdőkapillárisok endoteliumán. tűdőkapilláris áteresztőképességének fokozódása. MULTIPARA( terhesség alatti leukoagglutinin képződés) TRALI_7.ppt Perrotta: Blood Reviews.2001.

8 TRALI SHOT adatai alapján a női plazmák kizárása a klinikai felhasználásból jelentősen csökkentette a TRALI számát. 36 eset 2003-ban, 10 eset 2006-ban. Transfusion;2009:49,

9 12.2. Immunológiai eredetű késői reakciók Késői hemolitikus reakció Alloimmunizáció Transzfúziót követő purpura Transzfúzióhoz társuló graft versus host betegség (TA-GVHD)

10 Alloimmunizáció Az alloimmunizáció nyomonkövetésére szolgál a citotoxikus T sejt válasz, és a antidonor antitestek nyomonkövetése. Ez az effector alloimmun válasz felelős elsődlegesen a transzplantált és/vagy transzfundált allogén szövetek/sejtek kilökődéséért vagy destrukciójáért. (Semple, 2004.) Kialakulhat trombocita és vörösvérsejt antigénekkel szemben transzfúziót vagy terhességeket követően.(freedman, 1994.) Primer HLA I osztályú antigénekkel szembeni immunválaszban I-II osztályú antigéneket hordozó sejtek egyaránt szükségesek, a szekunder HLA I immunizációt HLA I osztályú antigént hordozó sejtek is kiválthatják pl.: trombocita, vvs, kis számú leukocita. (Ten Haaft, 1992.)

11

12 HLA ALLOIMMUNIZÁCIÓ A primer HLA alloimmunisatio kettős szignált igénylő folya-mat Létrejöttében a HLA I. osztályú és HLA II osztályú ag-t egyaránt hordozó donor eredetű APC sejtek ( dendritikus sejt, monocyta,b limfocita) jelenléte szükséges. CILL Critical Immunogenic Leukocyte Level (2 x 10 7 fvs / készítmény) Befolyásoló tényezők: immungenetikai háttér ( immunreaktivitás gének ) graviditás vírus fertőzés (CMV, herpes, morbilli, polioma) Megelőzés: A primer immun-válasz létrejöttének megaka-dályozása szűrés (3-4 log szűrővel szűrt vagy szűrt minőségű) UV besugárzás (az APC funkcionális inaktiválása)

13 VVs antigénekkel szembeni alloimmunizáció Retrospektív multicenter tanulmány vizsgálta az Rh, Kell, Duffy, Kidd, MSs ag-el szembeni immunizáció alakulását a teljes körű fvs mentesítés előtt és után 2 évvel (Schonewille, 2005) nem szelektált beteget magában foglaló vizsgálat szerint nem mutatható ki különbség a vvs alloimmunizációban a tárolás előtti fvs mentesítés és a buffy-coat mentesítés között. (Schonewille, 2005)

14 Alloimmunizáció megelőzése Immunoszupresszív kezeltek az új vvs antigén esetében változatlan az antitest termelő képességük Átlag 4,5 E vvs koncentrátumot kapott betegek o,o5%-ban alakul ki DHTR, ezekben a betegekben rutinszerűen nem végzünk kiterjesztett fenotipizálást Donorok genotipizálása? Transfusion 2009;49:

15 TA-GVHD Kialakulás: transzfúziót követően 3-30 nap A transzfundált életképes T limficiták HLA haploidentikus a recipenssel és a donor homozigóta. ( Előfordulás: allogén csontvelő transzplan-táció ritkábban transzfúziót követő-en Veszélyeztetett: immunszupprimált betegek vérrokon transzfúziója (a donor a recipiens egyik HLA haplotípusára homozygota) HLA I. kompatíbilis trombocita készítmény Megelőzés: Tünetek: magas láz maculopapulosus bőrkiütés hányás, súlyos hasmenés máj laesio(enzimek, Sebi) Pancytopenia Bőrbiopszia Jövő CD3+ T sejt infiltrátumok CD4+ és CD8+ donor eredetű T limfociták Fotokémiai kezelés: psoralen S-59 és UV Perrotta: Blood Reviews gamma irradiáció 15

16 GRAFT VERSUS LEUKAEMIA GVHD krónikus formája szerepet játszik a relapszus megakadályozásában. Ok: donor T limfociták (tumor asszociált antigéneket hordozó leukémiás sejtek ellen) CML allogen csontvelő átültetés relapszusában Alkalmazás: csontvelő donor T limfocita transzfúzió CML allogén csontvelő átültetés relapszusában A donor T limfociták által kifejtett immunológiai hatás akkor a legelőnyösebb,ha a tumor asszociált ag-.et hordozó leukaemiás sejtek ellen irányul, és nem a befogadó szervezet ellen ( hisztokompatibilitás ). TA-GVHD veszélye

17 VÍRUSÁTVITEL Hatás Felelõs sejt Küszöbdózis CMV granulocyta monocyta T limfocita EBV B limfocita? HTLV-I T- limfocita? HTLV - II T limfocita? LFE ( Leukocyte Free Erythrocyte) ( 1x 10 6 ) CVTLL (Critical Viral Transmission Load of Leukocyte ) ( 10 5 )

18 VíRUS AKTIVÁLÁS A transzfundált és a recipiens limfocita aktiválódik (idegen HLA antigének) ha a szeropozitív donor sejtek a transzfúzió után aktiválódnak és bekerül az eddig latens vírus a recipiens keringésébe, amikor az aktiválódott recipiens sejtek fogékonyabbak a limfotrop vírusokkal szemben ha a szeropozitív negatív sejtek a transzfúzió után az akiválódott szeropozitív donor sejtekből C.Vamvakas, M.A.Blajchman, Transfusion, fertőződhetnek

19 TRANSZFÚZIÓ INDUKÁLTA IMMUNMODULÁCIÓ Allogen sejtekkel kezelt recipiensben az immune downregulation okai clonalis deletio újszülötteknél( thymus által közvetített tolerancia) NK sejt aktivitás csökken aktiv szuppresszió host anergy (tolerancia) Jövő HP ( hemopoetikus progenitor sejt) köldökzsinórvér Újszülöttkori cseretranszfúzió Tumor növekedést elősegítő hatás T sejtek ( lép, thymus) allogen, syngen hatás B sejtek jelentősége citokinek tárolás előtti fvs eltávolítás szeptikus szövődmények gyakorisága (Allogén transzfúziót kapottak között a posztoperatív infekciók kb.15%-al gyakoribbak)

20 TRIM (Transfusion associated immunomodulation) 1981 óta 151 klinikai tanulmány vizsgálta a perioperatív allogén vértranszfúzió hatását a tumor recidivára és a posztoperatív szepszisre Állatkísérletekben kimutatták, hogy a szolubilis vagy sejthezkötött antigének infúziója immunszuppressziót, klonális deléciót és anergiát okoz. Az eddigi adatok alapján felmerült, hogy a TRIM kiváltásáért a fvs-k a felelősek, a T H 2 sejtek allogén donor fvs által aktiválódnak és immunszuppresszót a T H 1 sejtek aktivitásának csökkentésével fejtik ki. Nagymértékben befolyásolta az eredmények összehasonlíthatóságát, hogy milyen technikával előállított készítmények adása után vizsgálódtak, Észak-Amerikai technika, és a buffy coat mentesített fvs száma A tanulmányok alapján összegzett OR alapján kalkulált TRIM hatás statisztikailag nem szignifikáns a tumor recidivák esetében E.C.Vamvakas,M.A.Blajchman, Blood,2001.

21 Transzfuzióval összefüggő posztoperatív infekciók és halálozás Teljeskörű fehérvérsejtmentesítés értékelésekor tapasztalták, hogy a hasi műtétek és szívsebészeti beavatkozások után jelentős mértékben csökkent a posztoperatív infekciók száma. (van de Watering, 2004.) Hasonló összefüggést Vamvakas (2007) nem tudott igazolni randomizált kontrollált klinikai tanulmánya során. A szívsebészeti mortalitás változása alátámasztható

22 12.3. Nem immunológiai reakciók Nem immunológiai hemolízis Szepszis Fertőző betegségek átvitele Metabolitok okozta reakciók Hemosiderosis ARDS Hemodilució Keringéstúlterhelés Hypothermia Véralvadási zavarok Légembolia

Krónikus anaemiák transzfúziós kezelése. Speciális vérkészítmények transzfúziós indikációja

Krónikus anaemiák transzfúziós kezelése. Speciális vérkészítmények transzfúziós indikációja Klinikai transzfuziológia szinten tartó - 2013. Krónikus anaemiák transzfúziós kezelése. Speciális vérkészítmények transzfúziós indikációja Dr.Réti Marienn Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOLYÓIRATREFERÁTUMOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOLYÓIRATREFERÁTUMOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Karabélyos Csaba Dr.

Részletesebben

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK 1 7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK A nyirokcsomók megnagyobbodása az infekciós betegségek gyakori, a kiütésekhez és a parotis-duzzanathoz hasonlóan már fizikális vizsgálatkor feltűnő tünete. A szoliter

Részletesebben

Malignus lymphomák és autoimmunitás

Malignus lymphomák és autoimmunitás Malignus lymphomák és autoimmunitás 1. rész Sokat tanulmányozott, többoldalú kapcsolat feltételezhető az autoimmun betegségek és a malignus lymphomák között. Egyfelől, több autoimmun kórképben gyakoribbnak

Részletesebben

1. Anaemia - vérszegénység

1. Anaemia - vérszegénység Hematológia A vér, az ember testtömegének 8%-át teszi ki. Főleg transzport szerepe van, de a védekezésben (immunitás), a véralvadásban és sebgyógyulásban is fontos. Az alakos elemek szuszpenzió formájában

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Interferon-alfa alkalmazása a gyermekonkológiában. Dr. Szegedi István

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Interferon-alfa alkalmazása a gyermekonkológiában. Dr. Szegedi István EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Interferon-alfa alkalmazása a gyermekonkológiában Dr. Szegedi István Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika 2006 BEVEZETÉS A debreceni

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben)

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) Az akut hasmenés kezelésének új irányelvei Arató András dr, Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Az infektív eredetű akut hasmenés, a légúti fertőzéseket követően,

Részletesebben

Hematológiai károsodások. Pálóczi Katalin Hudák Aranka Juhász Ferenc. 16. fejezet

Hematológiai károsodások. Pálóczi Katalin Hudák Aranka Juhász Ferenc. 16. fejezet Hematológiai károsodások Pálóczi Katalin Hudák Aranka Juhász Ferenc 16. fejezet Bevezetés Pálóczi Katalin A fogyatékosság, a munkaképesség-csökkenés és a rehabilitáció kérdésköre elsôsorban a felnôttkorú,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az inzulin rezisztencia hatása a citosztatikumok okozta csontvelőtoxicitásra obez és inzulinrezisztens állatmodellekben Géresi Krisztina Témavezető: Dr. Benkő Ilona DEBRECENI

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet. a finanszírozási eljárásrendekről 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

Aspontán vetélés definíció szerint

Aspontán vetélés definíció szerint habituális 6/27/08 12:27 PM Page 122 A habituális vetélés nem genetikai okai Uma M. Reddy, MD Aspontán vetélés definíció szerint a 20. terhességi hét vagy az 500 grammos magzati súly elérése elôtt bekövetkezô

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A humorális immunválasz coeliakiában Dr Korponay-Szabó Ilma Rita Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekegészségügyi Intézet és Heim ál Gyermekkórház,

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sclerosis Multiplex betegtájékoztató

Sclerosis Multiplex betegtájékoztató 11 2 Sclerosis multiplex Betegtájékoztató A betegségről a laikusok, de a betegséggel közvetlenül nem foglalkozó orvosok körében is gyakran a valóságnál sötétebb kép él: sokszor az SM-mel kapcsolatos első

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2008. évi Budapesti Vándorgyûlésének elõadás- és poszter-összefoglalói Abstracts of the 2008 Annual Meeting of the Association of Hungarian Rheumatologists held in Budapest

Részletesebben

ANAEMIÁK kórisme, kezelés

ANAEMIÁK kórisme, kezelés ANAEMIÁK kórisme, kezelés Dr. Simon János Szatmár-Beregi Kórház, Belgyógyászati Osztály Határmenti régiós szakmai együttműködés, továbbképzés 2005. június 15. Anaemiák Definíció: A haemoglobin koncentráció,

Részletesebben

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4.

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4. Akut myeloid leukémia Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Segítõ füzetek 4. 2 Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Prof. Dr. Nagy Kálmán Akut myeloid leukémia 3 Készült az Egészségügyi

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (60)

Baross utcai Szülészeti Esték (60) Baross utcai Szülészeti Esték (60) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Klónozás, őssejtek Előadók: Dr. Andréka

Részletesebben

A tüdődaganatos betegek kemoterápia okozta anémiájának kezelése

A tüdődaganatos betegek kemoterápia okozta anémiájának kezelése Összefoglaló közlemény 39 A tüdődaganatos betegek kemoterápia okozta anémiájának kezelése Gálffy Gabriella Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, udapest Daganatos betegek körében gyakori szövődmény

Részletesebben

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Szerda, 2006. február 8. 12.00 Regisztráció 14.00 16.00 I. Szekció A diffúz és gócos májbetegségek diagnosztikája Elnök: Csomós

Részletesebben

Tartalom: Fresenius Kabi INFO XIV/53. 2013. Tisztelt Kollégák!

Tartalom: Fresenius Kabi INFO XIV/53. 2013. Tisztelt Kollégák! 6% HidroxiEtil-Keményítő 130/0,4 A kolloideál 6% HidroxiEtil-Keményítő 130/0,4 Balanszírozott kolloidál XIV/53. 2013. Tisztelt Kollégák! A legutóbb a Fresenius Kabi INFO 32. számában 2007-ben jelentettünk

Részletesebben

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László 1 FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László A betegség a testi lelki szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség

Részletesebben

HunHTA, az. Tel: +36-1-482-5147 Fax: +36-1-482-5033. hecon.uni-corvinus.hu

HunHTA, az. Tel: +36-1-482-5147 Fax: +36-1-482-5033. hecon.uni-corvinus.hu Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. A biológiai szerek szerepe a spondylitis ankylopoetica kezelésében, különös tekintettel az infliximab

Részletesebben