MOZGÁSMONITOR. Felhasználói kézikönyv. Kivonat. Daróczi Lőrinc. A továbbfejlesztett Szabadidő Sportrendszer (SzSR) aktualizált felhasználói kézikönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOZGÁSMONITOR. Felhasználói kézikönyv. Kivonat. Daróczi Lőrinc. A továbbfejlesztett Szabadidő Sportrendszer (SzSR) aktualizált felhasználói kézikönyve"

Átírás

1 MOZGÁSMONITOR Felhasználói kézikönyv Kivonat A továbbfejlesztett Szabadidő Sportrendszer (SzSR) aktualizált felhasználói kézikönyve Daróczi Lőrinc AperTech Informatikai Kft.

2 VERZIÓ KONTROL Dokumentum helye: C:\MUNKA\SZSR\_Továbbfejlesztés_2014\DOK\Felhasználói\.docx Verziókövetés A jóváhagyott végleges dokumentum verziószáma minden esetben egész szám (pl. v1.0). Verzió Kiadás dátuma Változtatás célja Változtatás tulajdonosa v Létrehozás Daróczi Lőrinc Megjegyzés Disztribúció A dokumentum végleges jóváhagyott verziója a következő személyeknek lesz elküldve: Verzió Kiadás dátuma Név Cég Beosztás v oldal

3 TARTALOMJEGYZÉK Verzió kontrol... 1 Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 A rendszer célja... 4 Fogalomtár... 4 Az SZSR működése... 8 A rendszer szereplői... 9 Látogató Regisztráció Saját adatlap kitöltése Személyek Személyek Keresés és karbantartás Személyek Új személy felvétele Személyek Személyek importálása Személyek - Jóváhagyás Szervezetek Szervezetek Keresés és karbantartás Szervezetek Egyesületek importálása Szervezetek Szakosztályok importálása Szervezet Személy kapcsolat Létesítmények Létesítmény keresése Létesítmény létrehozása Szervezet Létesítmény kapcsolat Sporttevékenységek Események Események Keresés és karbantartás Események Új esemény felvétele Eseménynaptár Adat hitelességi szint mérése Hiteles adat Elévülés figyelés oldal

4 Értékelés Kell egy csapat? Kell egy csapat Keresés Kell egy csapat hirdetés felvétele, karbantartás Adminisztráció Hírek kezelése Mobil alkalmazás oldal

5 BEVEZETÉS A Magyar Sportmenedzsment Társaság és a Magyar Sporttudományi Társaság konzorciuma (a továbbiakban: projektgazda) a TAMOP számú projekt megvalósítója. A projekt egyik célul kitűzött tevékenysége egy olyan, adatbázis alapú szabadidősport portál (SZSR- Szabadidősport Rendszer) kialakítása volt, amely alkalmas a szabadidős sportolói közösségek bővítésére, és európai sport szakpolitika dokumentumainak logikájához illeszkedően tájékoztatást nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, sportmenedzsment, sportszervezési és sporttudományi szempontból releváns információkról. A számítástechnikai rendszer fejlesztését a projektgazda két lépcsőben valósította meg. Ennek első lépcsőjeként beszerzésre került egy alapadatbázis szoftver, amely a legfontosabb funkcionális elvárásoknak megfelelő relációs adatbázis környezetet jelenti. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján összegyűjtött további funkcionális igények szerint elkészült az alapadatbázis szoftver továbbfejlesztése. A projektgazda tervei és szándékai szerint az SZSR kommunikációs felületként (portálként) komoly potenciállal bírhat abban a tekintetben, hogy Magyarország átfogó, a lakossági fizikai aktivitással foglalkozó honlapja legyen. A RENDSZER CÉLJA A Szabadidősport Rendszer (a továbbiakban: SZSR) egy felhasználó- és szolgáltatásközpontú informatikai környezet. A rendszer fejlesztésével egy általános sportinformáció szolgáltató rendszerré vált, amely a sportélet minden résztvevőjének információs igényeit ki kívánja szolgálni. Ezen felhasználói csoportok: - sport iránt érdeklődők - sportolni vágyók - szabadidő sportolók - versenysportolók - sportszakemberek - sporttudományokkal foglalkozók - sportirányításban résztvevők - sportverseny szervezők - sportrendezvény szervezők FOGALOMTÁR Az alábbiakban találhatók a leírásban használt fogalmak ezen dokumentumban való értelmezései. Amatőr sportoló ÁSR Az a sportoló, aki nem jövedelemszerzési céllal és nem foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Állami Sportinformációs Rendszer. A sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a 4 75 oldal

6 sportlétesítmények tulajdonosainak a sporttevékenységükkel, illetve a sporttevékenység ellátásával kapcsolatos adatok elektronikus tárolási rendszere. Edző A külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező természetes személy, aki a sportolónak a sporttevékenységre való felkészítését végzi. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége A fogyatékosok sportja területén működő országos sportszövetségek önkéntes részvételével működő köztestület. Fogyatékosok Sportszövetsége Alapvetően a fogyatékossági ágak szerint sérülés-specifikusan szerveződő, a fogyatékosok verseny- és szabadidősportját szolgáló, sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetség. Hivatásos sportoló Létesítmény SZSR Sportszervezet Sportszövetség Sportegyesület Az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. A létesítmény olyan rögzített műszaki egység, ahol egy, vagy több, a szervezet által felvitt tevékenységet folytatnak. A szervezet több létesítménnyel is rendelkezhet, és a létesítmények alá a hierarchiában alegységek is felvehetők. A Szabadidősport Rendszer a szervezett sportban résztvevő sportolók, sportszakemberek személyes és a sporttevékenység végzéséhez szükséges adatait, a sportszervezetek adatait, valamint a sportolói tevékenység igazolására szolgáló engedélyek adatait tartalmazó elektronikus rendszer. Sportszervezetek a sportegyesületek és sportvállalkozások. A sporttörvény szerinti sportszervezetek, a versenyrendszert működtető sportszövetségek, sportköztestületek, sportközalapítványok, stb. A sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezetek. A sportszakmai hierarchia adott sportágra vonatkozó csúcsszervezete. (Egy sportágra vonatkozóan előfordulhat több országos szövetség, de az külön hierarchiát fog kialakítani.) A szövetség lehetd országos, annak nincs szakmai felettes szervezete. A megyei szervezeteknek az országos a szakmai felettese. Olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése oldal

7 A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. SZSR rendszerben a sportegyesület lehet a sportszakosztályok fenntartó szervezete. Egy sportegyesületnek több sportszakosztállyal is lehet fenntartó kapcsolata, de egy sportágban csak egy szakosztályt működtethet. Sportszakosztály Sportoló Sportorvos Sporttörvény Sportszakember A sportszakmai hierarchia adott sportágra vonatkozó legalsóbb nyilvántartott szervezete. Sportszakosztály az a sportszervezet, amelynek szakmai felettese szövetség, de önmaga nem szövetség. Általában: fenntartó szervezete egy egyesület, szakmai felettese egy szövetség. Versenysportoló csak szakosztályhoz kapcsolódhat. Külön kell választani a szakosztályt magától a szervezettől (egyesülettől), még akkor is, ha az adott sportszervezetnek csak egyetlen szakosztálya van. Az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. A sportorvosi szakvizsgával rendelkező orvos, aki tevékenységét OSEI (Országos Sportegészségügyi Intézet) szakmai irányelvei alapján végzi. A sportról szóló évi I. törvény. Az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 9029/1993. (SK ) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, illetve a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban közvetlenül vagy közvetetten sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el. Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportorvos, a gyúró. A sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek sportszakembernek. Sporttevékenység A meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Szabadidősport szövetség Szakosztály Nem feltétlenül sportágak szerint szerveződő, a szabadidős sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetség oldal

8 Szakszövetség Sportvállalkozás Szerepkör Tevékenység A sportág sportszervezeti (sportegyesület vagy sportvállalkozás) leképezése. Alapvetés az SZSR-ben, hogy egy sportegyesületben vagy sportvállalkozásban egy sportágnak csak egy szakosztálya lehet. Ha csak egyetlen szervezet a sportegyesület, vagy sportvállalkozás (nincs szakosztálya), akkor is csak egy sportághoz tartozhat, ami alapján az illetékes sportági szakszövetséghez tagszervezetként felvételt nyert. Olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel a Sporttörvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 7 különböző szerepkört határoztunk meg az SZSR-ben, melyekhez adott jogosultságok tartoznak (lsd. 1. táblázat) A felhasználó szervezetben végzett tevékenysége. A tevékenységtől függ, hogy a felhasználó jóváhagyandó lesz-e az adminisztrátora által vagy sem. Külön választandó a sporttevékenységtől, ami egy kiválasztott sportágon belüli tevékenységre utal (pl.: amatőr sportoló, hivatásos sportoló, stb.) Versenyrendszer Versenyző A sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, illetve országos sportági szövetség kivéve a szabadidősport szövetség által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt mérő erőpróba. Az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. Versenyzői adatok A versenyengedély kiadásához szükséges személyes és sporttevékenység meghatározó leíró adatok oldal

9 AZ SZSR MŰKÖDÉSE A Szabadidő Sportrendszer a könnyebben megjegyezhető Mozgásmonitor nevet kapta. Ennek megfelelően a mozgasmonitor.hu, mozgasmonitor.eu, mozgasmonitor.com web címeken érhető el. A nyitóképernyő felső sávjában található a jogosultságfüggő menü, a keresőmező, a képernyő közepén pedig a kiemelt hírek jelennek meg, ami között a felhasználó lapozhat, illetve rákattintva az adott hír részletei jelennek meg oldal

10 A kezdőképernyő jobb oldalán dinamikusan változó boxok találhatók, ami funkciókat vagy hirdetéseket tartalmaznak. Jelenleg Hírek, újdonságok, Aktuális események, Rendszerhasználati statisztika, Térkép, A hónap csatlakozója, A hónap legjobbja, valamint reklám blokkok találhatók itt. Például a dobozra a hírek böngésző jelenik meg: A rendszer alapja a sportszemélyek, sportszervezetek, sportlétesítmények, sportesemények és az ezek közötti kapcsolatok adatokkal való feltöltése, ill. azok naprakészen tartása. A rendszerben az alábbi törzsadat csoportokat használjuk. Személyadatok Szervezet adatok Létesítmény adatok Esemény adatok Sportág adatok A RENDSZER SZEREPLŐI A szolgáltató rendszer egyes szolgáltatásai publikusak, melyeket regisztráció nélkül bárki használhat. Ilyen például a sportszervezet, sportlétesítmény, sportolási lehetőség keresés, sportág ismertetések lekérdezése. A szolgáltatások többi része regisztrációhoz kötött A rendszer szereplői: Látogató (nem regisztrált felhasználó, vendég) Sportolni vágyók 9 75 oldal

11 Böngészhet, kereshet a publikus adatok között Betekintő (regisztrált, alapjoggal) Értékelheti az egyes adatokat, hozzászólásokat írhat Létesítmény tulajdonos (regisztrált, szervezet adminisztrátor, módosítás joggal) Létrehozhat új szervezetet, új létesítményt. Csak a korábban általa létrehozott adatokat módosíthatja Adatkarbantartó (Regisztrált, központi rendszergazdától kapott joggal) Minden szervezet, létesítmény adatot, sportág adatot karbantarthat. Jellemzően az MST által kijelölt személyek Központi rendszergazda (Regisztrált, központi rendszergazdától kapott joggal) A rendszer működését befolyásoló paramétereket és kódtárakat karbantartó személy. 1. táblázat A szerepkörök a rendszer funkciók (szolgáltatások) használatára vonatkozó jogosultságot határozzák meg. Az elérhető szolgáltatásokon belül a felhasználók bizonyos védett adatokhoz való hozzáférését az is befolyásolhatja, hogy milyen szervezeti egységhez van regisztrálva a rendszerben. Szervezet adminisztrátoroknál általános, hogy csak a saját szervezetükhöz, és a szervezeti hierarchiában alattuk lévő szervezethez regisztrált létesítmények adatait láthatják, kezelhetik. Fontos, hogy a rendszerben minden adatcsoport kezelésének meg legyen a felelőse. A rendszerben tárolt törzsadatok karbantartása az adminisztrátorok feladata. Ez alól kivételt képez a személyadat törzs, amely adatait maga a regisztrált személy is felviheti, karbantarthatja. A rendszerben általánosan használt kódokat, adatokat a központi rendszergazda tartja karban. A szervezethez köthető adatokat a szervezet adminisztrátora viheti fel, módosíthatja. Minden adatfelvitel, módosítás a funkciót használó felhasználó névével és az időponttal naplózásra kerül. Ez utólag lekérdezhető. LÁTOGATÓ Az SZSR elérése nem regisztrációhoz kötött, látogatói jogosultsággal viszont csak a funkciók egy részét lehet elérni. Regisztráció nélkül az SZSR oldalra látogató hozzáfér a felhasználók, szervezetek, a létesítmények, események valamint a sportágak publikus adataihoz oldal

12 A publikus adatok segítségével a látogató kereshet pl. a lakóhelyéhez közeli sportlétesítményt, tájékozódhat, milyen mozgásformát válasszon, ill. milyen sportszervezetekben űzheti az adott mozgásformát, a sportszervezet hol tartja a foglakozásait stb. REGISZTRÁCIÓ A regisztráció az SZSR felületén történik. Ahhoz, hogy egy felhasználó a látogatói szerepkör által biztosított funkciókon kívül továbbiakat is elérjen, regisztrálni kell. Az SZSR oldalán a Regisztráció gombra kattintva érjük el az alábbi oldalt: 1. ábra Regisztrációs képernyő oldal

13 A feltételek elfogadása, és a regisztráció befejezése után a fent megadott címre kerül kiküldésre az érvényesítő , amely a regisztrációs folyamat utolsó lépéseit tartalmazza. A regisztrációhoz kitöltendő adatok: Mezőnév cím Vezetéknév Keresztnév Jelszó Jelszó megerősítése Biztonsági kód 2. táblázat Kötelező (x) x x x x x x 2. ábra Sikeres regisztráció A megadott címre az alábbi levél érkezik. A linkre kattintva fejeződik be a regisztráció folyamata, és beléphetünk a rendszerbe. Tisztelt Címzett! Ezt a levelet Ön azért kapta, mert a Mozgásmonitor rendszerbe történő regisztrálás részeként ez az cím került megadásra. Ha Ön az, aki a regisztrációt kérte, erre az ÉRVÉNYESÍTÉS szövegre kattintva tudja a megadott felhasználónevét, jelszavát érvényesíteni. Amennyiben levelező programjából nem tudja megnyitni az oldalt, másolja ezt a címet a böngészőjébe: Ha Ön nem regisztrált a Mozgásmonitor rendszerben, akkor tekintse levelünket tárgytalannak és törölje azt oldal

14 Üdvözlettel, Mozgásmonitor Üzemeltetés 3. ábra 4. ábra A belépéshez a későbbiekben is a megadott cím és jelszó szükséges. Ha háromszor nem a helyes e- mail cím és jelszó párossal próbálkozunk, akkor biztonsági okok miatt a rendszer 5 percre kitilt minket. (A próbálkozások száma, illetve a kitiltás időtartama SZSR adatbázis adminisztrátori felhasználói jogosultsággal módosítható rendszerparaméter.) Ennek lejárta után természetesen újra próbálkozhatunk: 5. ábra Több hibás bejelentkezési kísérlet esetén a rendszer kitilt minket Az SZSR regisztráció után a bejelentkezett személy csak egy alap, a publikus adatokba való betekintési jogosultsággal rendelkezik, valamint kommentezési és értékelési lehetőséggel bír. A rendszer további funkciónak használatára való jogosultságot a Sportolói adatlap kitöltésével, valamint a személy és egy adott sportszervezet kapcsolatának megadásával lehet szerezni. A további jelentkezéseket (vagy normál regisztráció esetén a jelentkezéseket) mindenki magának töltheti ki, de felettes sportvezetője is kitöltheti. Ekkor az adatok felettes szinten való - jóváhagyása után kaphatja meg a személy a rendszer használatához megfelelő jogokat. A bejelentkezett felhasználó esetén ablak látható: ikon jelenik meg, és a bejelentkező képernyő helyett pedig alábbi felugró oldal

15 A rendszerből a jobb felső sarokban lévő megjelenik annak adatlapja. gombbal lehet kijelentkezni. A felhasználó nevére kattintva A jelszavunk megváltoztatására a belépés után a Saját jelszó módosítása funkciót kell választani szintén a bejelentkezési felület alatt. A régi jelszó egyszeri és az új jelszó kétszeri megadásával az új jelszó elmentésre kerül, és a következő belépésnél már az új jelszót használhatjuk. Amennyiben hosszú ideig inaktív a felhasználó a rendszerben, az automatikusan kiléptet: 6. ábra SAJÁT ADATLAP KITÖLTÉSE Az első bejelentkezés alkalmával érdemes kitöltenünk a saját adatlapunkat, az itt felvett tevékenységek alapján érhetőek el továbbiakban az SZSR további funkciói. A saját adatlap kitöltése a jobb oldalon, a bejelentkezett felhasználó neve alatti Adatok módosítása funkcióra kattintással érhető el. Az adatlapuk kitöltése mellett ezen az oldalon lehet a későbbiekben az adataikat karbantartani vagy a regisztrációnkat megszüntetni (Regisztráció törlése). A következő adatcsoportokban (füleken) vihetjük fel az adatainkat: - Alapadatok (az első kitöltésnél is megjelenik) - Egyéb adatok (az első kitöltésnél is megjelenik) - Tevékenységek (az első kitöltésnél is megjelenik) - Versenyzői adatok (csak ha tevékenységként sportolót jelöltünk meg) oldal

16 - Csatolmányok (az adatlap kitöltése után vihetünk fel csatolmányokat is) Mezőnév Előnév Vezetéknév Keresztnév Személy neve Születési név Anyja neve Nem (Férfi/Nő) Állampolgársága Születési ország Születési hely Születési idő Igazolványkép Az adataimat más is láthatja (I/N) Elérhetőségeim nyilvánosak (I/N) Alapadatok Kötelező (x) x x x, a Vezetéknév, Keresztnév alapján automatikusan kitöltődik x x x x x 3. táblázat x, sportolók esetén. 200x250 pixel méretű kép az optimális, ennél nagyobb feltöltése esetén a rendszer kéri a használni kívánt rész megjelölését oldal

17 7. ábra Egyéb adatok Mezőnév Ország (Lakcím) Irányítószám (Lakcím) Település (Lakcím) Közterület, házszám (Lakcím) Telefon Bemutatkozás Fogyatékosság Egyéb adatok Kötelező (x) x, a regisztráció után automatikusan kitöltődik 4. táblázat oldal

18 8. ábra Egyéb adatok A Tevékenységek fülön adhatunk meg olyan tevékenységeket is, amelyek jóváhagyás kötelesek. Ezek az adatlapunkon Jóváhagyásra váró tevékenységek névvel jelennek meg. Tevékenységek Mezőnév Kötelező (x) Tevékenység Sporttevékenység Szervezet 5. táblázat 9. ábra Tevékenységek oldal

19 10. ábra Csatolmányok A személyes adatok kezelésével, titkosságával kapcsolatban az alábbi két nyilatkozat tehető meg: - Alapadataimat más is láthatja (Alapadatok fül) - Elérhetőségeim nyilvánosak (Alapadatok fül) Két nemleges nyilatkozat esetén a megadott adatokat csak a tulajdonosa, az adott sportszervezet, ill. a felette lévő sportszervezetek adminisztrátorai láthatják. Az adatok kitöltése után a Mentés gombbal lehet Jóváhagyásra küldeni az adatlapot. Mentéskor ellenőrzés történik, és probléma esetén az ablak tetején a rendszer figyelmeztetést ad oldal

20 A talált problémák lehetnek hibák és figyelmeztetések. Hiba esetén a tétel nem küldhető jóváhagyásra. A rendszer ellenőrzi: - a (tevékenységtől függően) a kötelező adatok ki vannak-e töltve év alatti sportolók esetén ki van-e töltve a törvényes képviselő mindkét adata. - sportoló esetén fénykép van-e, a feltöltött fénykép mérete megfelelő-e. A hibásan, vagy hiányosan kitöltött adatok előtt a címke pirossá válik, és alatta a hiba oka kiírásra kerül. 11. ábra Hiányzó adatok az adatlapon Ha a feltöltött kép nem a megadott (200x250 px) méretű, akkor kéri a képből a megfelelő kivágandó rész megjelölését. 12. ábra Igazolványkép vágása Javítás után újra a Mentés gombbal lehet elküldeni az adatokat. Amennyiben az első módosítást hajtottuk végre az adatlapunkon, és a kötelező adatokat kitöltöttük, akkor újabb fülekkel bővül az adatlapunk. Ekkor érjük el ugyanis a Csatolmányok fület, illetve sportolói tevékenység felvétele után a Versenyzői adatok is elérhetővé válik. A későbbiekben az Adatlap vagy a baloldali menüben található Személyes adatok funkció használatával érhetjük el az adatainkat lista formában. Ha egy személynek van beküldött, de még nem jóváhagyott tevékenysége, az is ebben a listában jelenik meg. Az adatlapunkat megtekinthetjük Saját nézet -ben, vagy Publikus nézet -ben is. A publikus nézet a nyilatkozatainknak megfelelően (Alapadatok fül) készül, ha nyilatkozataink nemlegesek voltak, úgy a publikus nézet csak a nevünket és a csatolmányainkat tartalmazza oldal

21 Minden sikeresen bejelentkezett felhasználó a rendszerben róla nyilvántartott adatait megtekintheti, karbantarthatja, módosíthatja. Amennyiben a felhasználónak több, egy csoportba tartozó adata is van, akkor ez több blokkban íródik ki az adatlapon: - Személyes adatok - Tevékenységek - (Jóváhagyásra váró tevékenységek) - Egyéb tevékenységek - Galéria - Csatolmányok Adataink módosítását a Kilépés gomb melletti Adatok módosítása funkcióval érhetjük el. A megadott sportszervezet kapcsolat alapján a Jóváhagyásra váró tétel a szervezet adminisztrátorához kerül. Ha a jóváhagyó az adatokat nem találja rendben, joga van a jelentkezést elutasítani. A jelentkező címére ekkor a rendszer üzenetet küld az elutasításról annak indoklásával. SZEMÉLYEK A honlapon történő regisztráció során kerülnek a rendszerbe személyek. Regisztrált felhasználó a személyes adatainak egy részét már a regisztráció alkalmával meg kell adnia. A saját adatait, ill. annak egy részét pedig később is módosíthatja. Ezen kívül adminisztrációs jogosultsággal az adott szervezethez új személyt lehet felvinni. Lásd Szervezet Személy kapcsolat fejezet. A személy adatokat az érintett személy, a felettes szervezetek adminisztrátorai és adatkarbantartó, illetve a központi rendszergazda láthatják, kezelhetik. Más személy csak a megfelelő nyilatkozat szerinti publikus adatokat láthatja Személyek funkciócsoport alatt a sporttal kapcsolatban tevékenykedő személyek adatainak nyilvántartását értjük. A személyek különböző módon kapcsolódhatnak a sportszervezethez. Lehetnek igazolt sportolók, de lehetnek edzők, sport tisztségviselők, sportorvosok vagy sportadminisztrációt ellátó személyek. A kapcsolatuktól függően eltérő mennyiségű és tartalmú adatot tartunk róluk kötelezően nyilván a rendszerben. A rendszerben az adminisztrációs feladatok ellátása és a jogosultsági rendszer működtetése szempontjából fontos a sportolók mellett az edzők, tisztségviselők, adminisztratív munkatársak nyilvántartása is. SZEMÉLYEK KERESÉS ÉS KARBANTARTÁS Az SZSR menü Személy keresés menüpont választásával a keresési feltételek megadása után tetszés szerinti személycsoportok lekérdezhetők, és karbantarthatók oldal

22 13. ábra A megadható keresési feltételek: Szabadszavas kereső: A név egy részletét adhatjuk itt meg. Módosítható: A checkbox kipipálásával az általunk karbantartható nevek listájára szűkül a találati lista. A megadott feltételek szerint a rendszer találati listát mutat. A keresésnél figyelembe veszi a felhasználó jogosultságát is. Az eredménylista a feltétel megadásakor azonnal aktualizálódik. A találati listában a személyek neve, születési dátuma és profilképe látható. A felhasználó nevére való kattintással lehet a személy Részletes adatait egy új lapon megnyitni. 14. ábra Személy részletes adatai oldal

23 Amennyiben a kiválasztott felhasználó általunk módosítható, úgy a találati listában a gomb jelenik meg, melyre kattintva karbantarthatjuk a felhasználó adatlapját. A megnyitásnál figyelembe veszi a megtekintő felhasználó adatokhoz való jogosultságát is illetve a kiválasztott felhasználó nyilatkozatait. SZEMÉLYEK ÚJ SZEMÉLY FELVÉTELE A Személy keresés menüpontnál van lehetőség megfelelő adminisztrátori jogosultsággal - új személy adatlap felvitelére, az adatok módosítására, esetleges törlésére. Ilyenkor a Regisztrációs lapot a szervezeti adminisztrátor tölti ki a személy helyett, ami mentéskor azonnal jóváhagyásra is kerül. Az alapadatok felvitelekor ellenőrzi a rendszer, hogy a megadott név, nem és születési idő alapján van-e már a rendszerben hasonló adatú személy, esetleg személyek. Ha igen, akkor egy előugró ablakban van lehetőségünk a két személy összevonni. 15. ábra Személyek összevonása A személy profilképe előtti checkbox kipipálásával, és az Összevonás gombra kattintással történik meg a két profil egyesítése. Az felugró ablak bezárásával folytathatjuk az új személy felvételét. SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK IMPORTÁLÁSA A Személyek menüpont alatt adminisztrátori jogosultsággal lehetőség van személyek felvételére csv file segítségével. Az importálás megkönnyíti az új személyek felvételét a rendszerbe, hiszen segítségével egy szervezeti egységhez egyszerre tudunk felvinni tetszőleges számú felhasználót. 16. ábra Személyek importálása Az importáláshoz egy megfelelő formátumú csv kiterjesztésű file szükséges, aminek összeállításához a dokumentáción kívül egy minta file-t is találunk a lap alján. CSV file mezői oldal

24 Mező neve Kötelező? (x) Max. hossz Megj. ID 15 Kitöltése esetén létező azonosítónak (evt_szemelyek.id ) kell lenni. ELŐTAG 15 UTÓTAG 15 VEZETÉKNÉV x 50 KÖZÉPSŐ NÉV 30 UTÓNÉV x 50 NEME x 1 Értéke F - férfi, N - nő lehet. ÁLLAMPOLGÁRSÁG Értékének szereplnie kell az ország törzsben pl: HUN SZÜLETÉSI NÉV 120 SZÜLETÉSI ORSZÁG x Értékének szereplnie kell az ország törzsben pl: HUN SZÜLETÉSI HELY x 240 SZÜLETÉSI IDŐ x 10 Formátuma csak YYYY.MM.DD lehet ANYJA NEVE x 120 CÍM-IRÁNYÍTÓSZÁM 10 CÍM-VÁROS 100 CÍM-UTCA,HÁZSZÁM TELEFON 20 TELEFAX 20 HONLAP 100 FOGYATEKOSSAG Értékének szerepelnie kell a fogyatékosság törzsben. ÚTLEVÉL SZÁMA 30 UTLEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE 10 Formátuma csak YYYY.MM.DD lehet. VÉGZETTSÉG 240 TÖRV.KÉPV.NEVE 50 Kitöltése kiskorú személy esetén kötelező. TÖRV.KÉPV.CÍME 100 Kitöltése kiskorú személy esetén kötelező. TEVÉKENYSÉG x 1 Értéke A - amatőr, H - hivatásos lehet. SPORTÁG x Értékének szerepelni kell a sportág törzsben pl: Birkózás, Műkorcsolya TÖRÖLVE x 1 Értéke N nem, I - igen 6. táblázat CSV file mezői A file fejléc kitöltése nem kötelező, de létezéséről nyilatkoznunk kell egy checkbox segítségével. SZEMÉLYEK - JÓVÁHAGYÁS A személyek jóváhagyása az adminisztrátori funkciók közé tartozik. A személyek felvett tevékenységeit jóváhagyhatja a tevékenységhez felvett szervezet adminisztrátora, vagy egy, a hierarchiában felette álló oldal

25 szervezet adminisztrátora. A jóváhagyandó tételekről a rendszer a Feladatok menüpont választása után figyelmeztet. A jóváhagyandók listáját az SZSR menüpont alatt lévő Személyek -> Személy Jóváhagyás funkciójával is elérjük. 17. ábra Jóváhagyandó személyek A jóváhagyandó személyekre a következők alapján szűrhetünk: - Személy: Megadható teljes név, vagy egy névkezdet is. - Szervezet: Megadható a keresett személy által megjelölt szervezet. - Tevékenység: Megadható a keresett személy által megjelölt tevékenység. - Sportág: A keresett személy által megjelölt sportág (ha van ilyen). Megtekinthetjük a személy adatlapját a névre kattintva. A jóváhagyónak joga van az adatlapot módosítani, az esetleges hibákat javítani. A jóváhagyás a gomb lenyomásával történik. Jóváhagyás gomb megnyomásakor a rendszer ellenőrző kérdést tesz fel. OK gomb hatására a jelentkezés jóváhagyott státuszba kerül. 18. ábra Jóváhagyás ellenőrzése oldal

26 A jóváhagyónak joga van a jelentkezést elutasítani, ezt a egy megnyíló ablakban lehet az elutasítást indokolni. gombbal teheti meg. Az ellenőrző kérdés után SZERVEZETEK Új szervezetet egy regisztrált felhasználó hozhat létre. A szervezetet létrehozó felhasználó a szervezet adminisztrátora lesz, aki bármikor módosíthatja is az adatokat. Rajta kívül adatkarbantartói vagy magasabb jogosultsági szinttel rendelkező személy teheti ezt meg. A rendszer egyik jellemzője a szervezet hierarchia. Tagszervezeti (sportszakmai) vonalon az országos sportszövetségek képezik a hierarchia legfelső szintjét. A sportági kapcsolaton a hierarchia legalsó szintjén a szakosztályok vannak. (Köztük lehetnek a megyei szövetségek.) Egy sportegyesületnek több sportszakosztállyal is lehet fenntartó kapcsolata, de egy sportágban csak egy szakosztályt működtethet. Amíg az egyesületnek csak egy sportággal van kapcsolata addig nem szükséges különválasztani a szakosztályt magától a szervezettől (egyesülettől) Szövetség Szövetség Szövetség Egyesül et Szakos ztály A szervezetek szervezeti egység kapcsolatainak kiindulópontját az önkormányzatok jelentik. Ehhez kapcsolódnak, mint önálló jogi személyek az egyesületek. A szakosztályok a szervezeti egység kapcsolaton keresztül kapcsolódnak az önkormányzatokhoz, vagy az önkormányzatok által létrehozott szervezetekhez. (Pl. diáksportkör,...) Szervezet adatlapot bármelyik regisztrált felhasználó létrehozhat. A szervezet felettes szervezete kapcsolatnál azonban a felettes szervezet adminisztrátorának jóváhagyása szükséges. Addig a teljes adatlap invalid státuszú. Felettes szervezet mindig csak egy már létező szervezet lehet, jóváhagyó pedig annak az adminisztrátora lehet. SZERVEZETEK KERESÉS ÉS KARBANTARTÁS oldal

27 19. ábra Szervezet keresése A szervezet kereséséhez megadhatók: - Szabadszavas kereső: Tetszőlegesen kereshetünk a névben, illetve a címben. - Módosíthatóak: Szűrhetjük a keresést azokra a szervezetekre, amik felett adminisztrátori jogosultsággal rendelkezünk. A megadott feltételek szerint a rendszer találati listát mutat. A sportszervezetek adatai nyilvánosak, bárki lekérdezheti, de az adatokat módosítani csak a szervezet, vagy felettes szervezet adminisztrátora által engedi. A listában megjelenik a szervezet neve és címe. A szervezet nevére kattintva megtekinthetjük a szervezet részletes adatait egy új ablakban oldal

28 20. ábra Szervezet részletes adatok A telefon ikonra kattintva a Skype kredittel rendelkezők a Skype-pal tárcsázhatják a megjelölt számot. Az címre kattintással küldési lehetőségünk van (Outlook),míg a web címre kattintással a megjelölt weboldal új lapon nyílik meg a böngészőben. Amennyiben egy szervezet felett adminisztrátori jogosultsággal rendelkezünk, úgy a szervezet neve melletti gombra kattintva érjük el a szervezet adatlapját. Ennél a menüpontnál van lehetőség adminisztrátori jogosultsággal - új szervezet felvitelére, az adatok módosítására, adatlap törlésre, vagy aktiváló kód kiküldésére is. Új szervezet felvétele a Szervezet keresés menüpontot választva lesz elérhető, a szűrési képernyő jobb felső sarkában. Egy szervezet adatainak karbantartásához, vagy a szervezet alá új alszervezet feltöltéséhez az adott szervezet adatlapján keresztül lehet jutni. Az adatlapon történt változtatásokat a Mentés -re kattintva kell nyugtázni, vagy a Vissza unkcióval elvetni. A Törlés funkcióval az egész adatlapot lehet törölni oldal

29 21. ábra Szervezet karbantartás A szervezet adatai a következő adatcsoportokan jelennek meg: - Alapadatok - Elérhetőségek - Egyéb adatok - Sport kapcsolat - Csatolmányok (csak a kötelező adatok felvitele és mentése után válik elérhetővé.) Az új szervezet felvitele, ill. egy meglévő módosítása azonos adatlapon, felületen történik. Új (al)szervezet felvétele esetén a Csatolmányok csoport csak a kötelező adatok kitöltése és mentése után jelenik meg oldal

30 22. ábra Új (al)szervezet Alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Önálló jogi személyiségű szervezet? Igen/Nem Hivatalos (teljes) név x A sportszolgáltató alapító okiratban feltüntetett teljes név. Rövidített név Szervezet logó Sporttörvény szerinti szervezet? A sportszolgáltató alapító okiratban feltüntetett rövidített név, ha van ilyen. Feltölthető kép. Igen/Nem Sporttörvény szerinti forma x Választható Tagszervezet kapcsolat Az a szervezet, amelynek a sportszolgáltató közvetlenül tagszervezete. Szervezeti egység kapcsolat x Az a szervezet, melynek a sportszolgáltató jogilag a szervezeti egysége. Ha alszervezetet hozunk létre, úgy ez a mező kitöltött. 7. táblázat Elérhetőségek Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Ország (Hivatalos cím) Kiválasztható, alapértelmezett: Magyarország, vagy alszervezet oldal

31 létrehozása esetén alapértelmezetten a felettes szervezet elérhetősége. Irányítószám (Hivatalos cím) Alszervezet létrehozása esetén alapértelmezetten a felettes szervezet elérhetősége. Település (Hivatalos cím) Kiválasztható. Alszervezet létrehozása esetén alapértelmezetten a felettes szervezet elérhetősége. Régió (Hivatalos cím) Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Megye (Hivatalos cím) Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Kistérség (Hivatalos cím) Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Kistérség jellege (Hivatalos cím) Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Cím (Hivatalos cím) Közterület neve + közterület típusa + házszám, emelet, ajtó. Alszervezet létrehozása esetén alapértelmezettként a felettes szervezet elérhetősége. Szélesség (Hivatalos cím) A cím megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Hosszúság (Hivatalos cím) A cím megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Honlap Telefonszám(ok) Fax-szám(ok) Ország (Levelezési cím) Irányítószám (Levelezési cím) Település (Levelezési cím) Cím (Levelezési cím) 8. táblázat Egyéb adatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Alapítás időpontja Kapcsolattartók A sportszolgáltató, mint szervezet alapításának időpontja oldal

32 Partner kapcsolatok Leírás Szervezettel kapcsolatos tetszőleges leírás (Max 4000 karakter) 9. táblázat Sport kapcsolat Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Sportcélú rendeltetés x A bal oldali listából választható elemek a nyilak segítségével vihetők át a jobb oldalra. Legalább egy elem kiválasztása kötelező. Megjelölhetőek: diák-, hallgatói-, szabadidő-, utánpótlás-, verseny-, fogyatékosok sportja. Elérhető sporttevékenységek 10. táblázat A bal oldali listából választható elemek a nyilak segítségével vihetők át a jobb oldalra. A jobb oldali lista lesz a szervezet elérhető sporttevékenységeinek listája. Az adatok kitöltése után lehetőség van mentésre, vagy mentés nélküli visszalépésre. A kötelezően kitöltendő adatok piros színnel látszanak. Az adatok nagy része kódtárból kiválasztható, azaz néhány betű leütése után a rendszer felajánlja mindazokat az elemeket, amiben a megadott szövegrész szerepel. A mentés után a rendszer figyelmeztet, ha valamilyen adatot nem, vagy hibásan töltöttünk ki. Miután a szervezet mentése megtörtént, a szervezet felkerül az általunk módosítható szervezetek listájára. Ezután tölthetünk fel csatolmányokat is a szervezethez. A Módosításra kattintva a fülek listája a Csatolmányok-kal kibővülten látható: oldal

33 23. ábra Szervezet csatolmányok A szervezethez galéria tölthető fel képformátumú file-okból. Egyéb kiterjesztésű file-ok csatolmányként jelennek meg a szervezet adatlapján. Ezek lehetnek Excel, Word, stb file-ok. Az Új csatolmány funkció használatával érhető el a csatolmány feltöltő felület oldal

34 24. ábra Csatolmány feltöltése Csatolmány feltöltése Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Név x A feltöltő szervezet neve. Nem szerkeszthető. Cím x A csatolmány címe, ami a csatolmány ikonja (kép esetén a kép) alatt megjelenik. Kulcsszavak Ezen kulcsszava segítségével lesz a csatolmányunk kereshető. Fájl x Itt adhatjuk meg a feltölteni kívánt csatolmány elérhetőségét. SZERVEZETEK EGYESÜLETEK IMPORTÁLÁSA Adminisztrátori jogosultsággal egyesületeket nem csak egyenként, hanem tetszőleges számút egyszerre is felvihetünk egy csv file segítségével. Az oldalról letölthető egy mintafile, amely tartalmazza a filehoz használandó fejlécet is. A fejléc nem kötelező eleme a file-nak, de létezéséről a file feltöltésekor nyilatkozni kell. A fejléc alapján a következő mezőket kell tartalmaznia feltölteni kívánt csv filenak: CSV file mezői egyesületek importálásához Mezőnév Kötelező (x) Max. hossz Megjegyzés ID 15 Kitöltése esetén létező azonosítónak (eat_szervezetek.id ) kell oldal

35 lenni. ÖNÁLLÓ x 1 HIVATALOS NÉV x 100 CÍM-IRÁNYÍTÓSZÁM x 10 CÍM-VÁROS x 100 CÍM-UTCA,HÁZSZÁM x 150 TELEFON 40 TELEFAX VEZETŐ TISZTS.VISELŐ 120 ADÓSZÁM 13 Ha a szervezet önálló (ÖNÁLLÓ=1), akkor kitöltése kötelező. Fomátuma csak " " lehet. FELETTES SZERV. ADÓSZÁMA 13 Ha a szervezet nem önálló (ÖNÁLLÓ=0), akkor kitöltése kötelező. Kitöltése esetén a rendszerben létező adószámnak (eat_szervezetek.adoszam) kell lenni. TÖRÖLVE x 1 Nem/Igen 11. táblázat SZERVEZETEK SZAKOSZTÁLYOK IMPORTÁLÁSA Az egyesületek importálásához hasonlóan importálhatunk szakosztályokat is egy csv file segítségével adminisztrátori jogosultsággal. A csv file fejléce ugyanazon mezőkből áll, mint az egyesületeknél, viszont a szakosztályok felvitelénél meg kell adni a felettes egyesület (Szakmai felettes szervezet) nevét is a Szakosztályok importálása oldalon. 25. ábra Szakosztályok importálása oldal

36 SZERVEZET SZEMÉLY KAPCSOLAT A szervezetet létrehozó személy az adott szervezet adminisztrátora lesz. Regisztrált felhasználó a személyes adatainak egy részét már a regisztráció alkalmával meg kell adnia. A szervezetre vonatkozó kapcsolat azonban jóváhagyást igényel. Jóváhagyás nélkül a kapcsolat invalid státuszú. A kapcsolatot jóváhagyó szervezet adminisztrátornak lehetősége van a teljes adatlapot módosítani, kiegészíteni, jóváhagyni. A szervezet adminisztrátor a saját, vagy a szervezeti hierarchiában a szervezete alatti szervezetekhez tartozó személy törzsadatait felviheti. Az így felvitt adatlap és szervezet kapcsolat, mentés után azonnal valid státuszúvá válik. Abban az esetben, ha egy felhasználó regisztrál, és a rendszer megtalálja az adminisztrátor által felvitt személy adatlapok között is az illetőt, akkor (a név, születési idő, születési hely alapján) az azonosságra rákérdez, és csak egy adatlap kerül a rendszerben tárolásra. A személy szervezet összerendelés folyamat többféleképpen történhet. 1. Összerendelés indítása felülről aktiváló kóddal: Amennyiben releváns adatbázis áll rendelkezésre a hierarchia adott pontján az alatta lévő szervezeti egységekről, tagokról aktiváló kód megküldésével történhet a regisztráció kezdeményezése. 2. Összerendelés indítása felülről új személy felvételével: Adminisztrációs jogosultsággal az adott szervezethez új felhasználót lehet felvinni. A felhasználó felvétele akár adatainak kitöltése-, és a személy regisztrációja után a két, rendszerben lévő felhasználó párosítható elkerülve a duplikációt. 3. Összerendelés indítása alulról: A felhasználó a regisztrációs lap kitöltésekor kitölti az adatmezőket, majd bejelentkezés után kitölti az adatlapját, kiválasztja a hozzá kapcsolódó tevékenységet. Az adatlap mentését követően a regisztráló szakmai felettesének feladatai között szerepel, hogy jóvá kell hagynia a regisztrációt. LÉTESÍTMÉNYEK Új létesítményt egy regisztrált felhasználó hozhat létre, de csak, egy már létező szervezet alá, aminek adminisztrátora az adott felhasználó. Meglévő létesítmény adatot olyan felhasználó képes módosítani, aki a létesítményt üzemeltető szervezet adminisztrátora, vagy adatkarbantartói illetve magasabb jogosultsági szinttel rendelkező személy teheti ezt meg. A sportlétesítmények és létesítményegységek minden adata publikus A létesítmények rögzítésére szervezet adminnak van lehetősége. Létesítmények rögzítése két szinten történik. A két szint a létesítmény fő adatai és a létesítményen belüli egységek adatai. Ebből több is lehet. A létesítmények funkcióval lehet a szervezetek által felvitt létesítményeket keresni, karbantartani, vagy a szervezet adminisztrátoroknak új létesítményeket felvinni a szervezethez oldal

37 26. ábra Létesítmények keresése A létesítmény olyan rögzített műszaki egység, ahol egy, vagy több, a szervezet által felvitt tevékenységet folytatnak. A szervezet több létesítménnyel is rendelkezhet, és a létesítmények alá a hierarchiában alegységek is felvehetők. A létesítmények adatai nyilvánosak, ezért már általános jogosultsággal is lekérdezhetők. Felvinni és módosítani csak adminisztrátori joggal lehet. LÉTESÍTMÉNY KERESÉSE A szűrési képernyőn lehetőség van egyszerű keresésre és részletes keresésre is: - szabadszavas keresés (a következő helyeken: létesítmény neve, létesítmény címe, létesítmény nyitva tartása, létesítményben elérhető sporteszközök, létesítményben elérhető sporttevékenységek) - módosítható adatok szűrése (adminisztrátori jogosultsággal módosíthatunk) - Részletes kereső - Térképi keresés A részletes keresőre kattintva megjelenik a létesítmény részletes keresője. Az itt beállított keresési feltételekkel lehet szűkíteni a találati listát oldal

38 A Térkép funkcióval térképen jelennek meg az adatbázisba felvitt létesítmények oldal

39 27. ábra Létesítménykeresés térképen Az ikon funkcióval zárhatjuk be a térképet és térhetünk vissza az egyszerű listás kereséshez. A térképi szűrés be funkcióval, egy sugarat megadva a környezetünkben maximum adott sugár távolságban található létesítményeket jelöli a térkép piros körben. A sugár megadása a térkép feletti csúszkán történik, és km távolság jelölhető vele. 28. ábra Térképi szűrés A Frissít gombra a találati listában már csak azok az elemek jelennek meg, amelyek az adott sugarú körön belül vannak. Ennek hatását a Térképi szűrés ki gombbal szüntethetjük meg oldal

40 A találati listában a létesítmények következő adatai kerülnek kiírásra: - Név - Cím - Telefonszám - cím - Web - Nyitva tartás - Logó (létesítményhez feltöltött kép) - Űzhető sportok piktogramjai A találati lista megjelenítése hierarchikusan történik, az al-létesítmények a felettes létesítmények alatt, sorbehúzással jelennek meg. A létesítmény nevére kattintva az érjük el a létesítmény részletes adatait. A létesítmények részletes adatai a következő adatcsoportokban jelennek meg: - Alapadatok (név, sportcélú funkciók, cím, fekvés, burkolat, stb.) - Szolgáltatások (nyitva tartás, elérhető sporttevékenységek, elérhető szolgáltatások, kiszolgáló funkciók, parkoló, illemhely, mosdó, öltöző) - Műszaki adatok - Elérhető szervezetek - Térképes megjelenítés - Hozzászólások oldal

41 40 75 oldal

42 29. ábra Létesítmény részletes adatok ábra Létesítmény részletes adatok oldal

43 31. ábra Létesítmény részletes adatok 3 A megfelelő jogosultsággal -, azaz adminisztrátori jogosultsággal az adott szervezetnél, vagy a hierarchiában felette álló szervezetnél- a szervezet adatai módosíthatóak a módosítás funkciót választva. A felhasználó által módosítható létesítmények listájára a szűrési képernyőn lévő módosíthatóak checkbox kipipálásával van lehetőségünk. LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSA Új létesítményt olyan regisztrált felhasználó hozhat létre, aki már rendelkezik szervezettel. Ha azelőtt próbál meg létesítményt rögzíteni az alábbi képernyőn tájékoztatjuk, hogy milyen lépések szükségesek a létesítmény rögzítése előtt: oldal

44 Új létesítmény felvételére több lehetőségünk is van: Új létesítmény funkció, amivel egy különálló létesítményt hozhatunk létre. A találati listában a létesítmény melletti Új egység gomb segítségével Ekkor a kiválasztott létesítményhez adhatunk hozzá új allétesítményt. Új létesítmény felvételénél a következő funkciócsoportok válnak elérhetővé: - Alapadatok - Szolgáltatások - Elérhető szervezetek oldal

45 32. ábra Új létesítmény létrehozása, alapadatok ábra Új létesítmény létrehozása, alapadatok 2 A mentés után a szervezet módosíthatóvá válik, ekkor a létesítmény adatai két funkciócsoporttal kibővülnek: - Galéria - Műszaki adatok oldal

46 34. ábra Létesítmény módosítása A létesítmények a következő adatcsoportokat tartalmazzák: - Alapadatok - Szolgáltatások - Műszaki adatok - Elérhető sportszakemberek - Elérhető szervezetek - Csatolmányok Alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Létesítmény neve x Létesítmény logója Funkcionalitás Kiválasztható Egység típusa x Kiválasztható, de amennyiben a felhasználó olyan típust ír be, ami nem szerepelt korábban a kódtárban, akkor az automatikusan bekerül új oldal

47 kódelemként. Létesítmény célja Szakszövetségek száma, akik használják a szolgáltatást Kiválasztható numerikus mező Ország x Kiválasztható Irányítószám Település Cím x x x Szélesség Hosszúság Ingatlan nyilvántartási mód Fekvés A cím megadásával automatikusan kitöltődik. Nem szerkeszthető. A cím megadásával automatikusan kitöltődik. Nem szerkeszthető. Kiválasztható (önálló, nem önálló) Kiválasztható (belterület, külterület) Kategória x Kiválasztható Sportcélú hasznos terület burkolata x Kiválasztható Üzemeltető neve x Kiválasztható Kapcsolattartó neve x A létesítmény létrehozója automatikusan kapcsolattartója is lesz a létesítménynek. Telefonszám x x Web Akadálymentes A létesítményegység bemutatása Pályamunkások száma Kiválasztható (Igen/Nem) 4000 karakteres, formázható leírás adható. pályamunkás hány fő Szakmunkások száma hangosító, villanyszerelő, pálya működtetéséhez szükséges műszaki szakember hány fő Alkalmazottak száma Tulajdonos neve Alkalmazottak száma Tulajdonos neve + besorolása. Tulajdonos hozzáadása nélkül a létesítmény nem menthető el. 12. táblázat oldal

48 Szolgáltatások Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Nyitva tartás Szabadszövegesen megadható Egész évben nyitva I/N Szezonális nyitva tartás mettől dátum választási lehetőséggel Szezonális nyitva tartás mettől dátum választási lehetőséggel Elérhető sporttevékenységek A bal oldali listából (A sportág törzsben szereplő sporttevékenységek közül választható)a nyilak segítségével lehet sporttevékenységeket átvinni a jobb oldali listába. A jobb oldali lista mutatja az általunk létrehozott létesítmény elérhető sporttevékenységeit. Egyéb tevékenység Amennyiben a sporttevékenységek között nem szerepel a kívánt tevékenység, ebben a mezőben lehetőség van felsorolni azokat. Sportolás jellege csapat Checkbox, I/N Sportolás jellege páros Checkbox, I/N Sportolás jellege egyéni Checkbox, I/N Igénybevétel formája lakossági, Checkbox, I/N szabadidősport Igénybevétel formája versenysport Checkbox, I/N korosztály - gyermek Checkbox, I/N korosztály - felnőtt Checkbox, I/N korosztály - nyugdíjas Checkbox, I/N Elérhető sporteszközök Szabadszavas Kiszolgáló helységek, funkciók A bal oldali listából a nyilak segítségével húzhatunk át funkciókat a jobb oldali listába. a jobb oldali lista mutatja az általunk létrehozott/módosított létesítmény kiszolgáló helységeit, funkcióit. Elérhető szolgáltatások A bal oldali listából a nyilak segítségével húzhatunk át szolgáltatásokat a jobb oldali listába. a jobb oldali lista mutatja az általunk létrehozott/módosított létesítmény elérhető szolgáltatásait. Parkoló Van/Nincs Parkoló akadálymentesítés választható Parkoló jellege választható Parkoló igénybevétele választható Parkolóhelyek száma numerikus érték Mellékhelység (WC) Van/Nincs Mellékhelység akadálymentesítés választható Mellékhelység jellege választható Mellékhelység igénybevétele választható Zuhanyzó/mosdó Van/Nincs Zuhanyzó/mosdó választható oldal

49 akadálymentesítés Öltöző Öltöző akadálymentesítés Van/Nincs választható 13. táblázat Műszaki adatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Hasznosítási mód Választható Építési övezet típusa Választható Bruttó alapterület (m2) Nettó alapterület (m2) A sportcélú hasznos terület szélessége (m) A sportcélú hasznos terület hosszúsága (m) A sportcélú hasznos terület magassága Intervallum adható meg (m) A sportcélú hasznos terület mélysége Intervallum adható meg (m) Szabványos méretű pálya Igen/Nem A fűtési rendszer adatai Válaszható A nyílászárók típusa és állapota Választható Hőtechnikai adatok Választható Egyidejű sportolói kapacitás (fő) Egyidejű résztevői kapacitás (fő) Tömegtartózodásra szolgáló Igen/Nem építmény/helyiség Klimatizálás Igen/Nem Tűzveszélyességi osztály A/B/C/D/E Közművesítettség mértéke Hiányos/Közműesítetlen/Részleges/Teljes Építés éve Ebből meghatározható a létesítmény kora Átadás éve évszám Első használatbavétel időpontja (év) évszám Az elmúlt 5 év legnagyobb látogatottságú rendezvényének látogatószáma Évente mennyi nagy látogatottságú rendezvény van Áramfelvételi lehetőség 1x16A checkbox I/N riportok, kisebb lámpák,monitorok kiszolgálása Áramfelvételi lehetőség 3x32A checkbox I/N ipari csatlakozó jellegű, kisebb közvetítő kocsik kiszolgálására, kisebb stúdiók, bejelentkezési pontok, kisebb reklámtáblák Áramfelvételi lehetőség 3x63A checkbox I/N nagy közvetítő kocsi (HD), hosszabb kivetítő reklámtáblák Áramfelvételi lehetőség több 3x63A checkbox I/N (több lehetőség, mely nagyobb nemzetközi versenyek rendezéséhez szükséges) Áramfelvételi lehetőség 3x400A checkbox I/N színpadvilágítás technika, fix kötésű, elsősorban koncertek rendezéséhez Technikai felszereltség - fénytechnika checkbox I/N oldal

50 Technikai felszereltség hangtechnika Technikai felszereltség díszlet Technikai felszereltség színpad Technikai felszereltség dekoráció 14. táblázat checkbox I/N checkbox I/N checkbox I/N checkbox I/N Elérhető szervezetek Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Szervezet Választható a rendszerben található szervezetek közül Létesítmény - szervezet kapcsolat típus Bérlő Vagyonkezelő Vendég megjegyzés szabadszöveges mező 15. táblázat Csatolmány feltöltése Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Név x A feltöltő szervezet neve. Nem szerkeszthető. Cím x A csatolmány címe, ami a csatolmány ikonja (kép esetén a kép) alatt megjelenik. Kulcsszavak Ezen kulcsszava segítségével lesz a csatolmányunk kereshető. Fájl x Itt adhatjuk meg a feltölteni kívánt csatolmány elérhetőségét. 16. táblázat Létesítmény kódkészlet: Kód Akadálymentesítés Egység típusa Értékkészlet Nem akadálymentes Részben akadálymentes Teljes körűen akadálymentes Atlétikai pálya - sportcsarnokban, tornacsarnokban, játékcsarnokban Atlétikai pálya - önállóan Atlétikai pálya - stadionban Edző (kondicionáló) terem Egyéb Féltornaterem (15x15m)* Gyógytestnevelési/erőnléti terem* Játszóudvar* Labdajátékpálya - sportcsarnokban, tornacsarnokban, játékcsarnokban Labdajátékpálya - önállóan oldal

51 Elérhető szolgáltatások Labdajátékpálya - stadionban Labdajátékpálya - strandon Lőtér Medence - (sport)uszodában Medence - strandon Medence (tanuszudában)* Műjégpálya - jégcsarnokban Műjégpálya - önállóan Műjégpálya - sportcsarnokban, tornacsarnokban, játékcsarnokban Sportpálya (golyósportok) Sportpálya (küzdősportok) Sportpálya (téli vagy nyári outdoor sportok) Sportudvar/tornaudvar (15x24m)* Sportudvar/tornaudvar (24x32m)* Sportudvar/tornaudvar (24x45m)* Sportudvar/tornaudvar (egyéb méretű) Tanmedence Tornaszoba* Tornaterem - A típusú (15x30m)* Tornaterem - B típusú (30x30m)* Tornaterem - C típusú (30x45m)* Tornaterem (egyéb méretű) Versenypálya (technikai sportban) Vízi-sporttelep/vízi sportpálya Ajándék bolt Bank- és hitelkártya elfogadóhely Beléptető kapu Bérlet Defibrillátor Egészségpénztár elfogadóhely Egészségügyi szolgáltatás - bőrgyógyászat Egészségügyi szolgáltatás - fogászat Egészségügyi szolgáltatás - kardiológia Egészségügyi szolgáltatás - ortopédia Egészségügyi szolgáltatás - sportorvoslás Egyéb rekreációs/sportkártya elfogadóhely Gyermekmegőrzés/játszóház Hangosítás Helyszíni orvosi ügyelet Higiéniai szolgáltatások (pl. fürdőlepedő, törölköző, tusfurdő-kölcsönzés, mosás, vasalás) Internet szolgáltatás Internetes pályabérlés, szolgáltatás-foglalás Kerékpártároló Klíma/légkondicionálás Mobilfizetés elfogadóhely oldal

52 építési övezet típusa Pályabérlés Pályaöntözés Pályavilágítás Rendezvényszervezés (pl. konferencia) Rendszeres pályakarbantartás Sportszer-értékesítés Sportszerjavítás, karbantartás, szerviz Sportszer-kölcsönzés Széchenyi pihenő kártya elfogadóhely Táborszervezés Tanfolyamszervezés, oktatás-képzés Táplálkozási-dietetikai, életmód tanácsadás Telefonos pályabérlés, szolgáltatás-foglalás Üdülési csekk elfogadóhely Vitaminok, étrend-kiegészítők értékesítése Wellness - aromakabin Wellness - egyéb terápiás kezelések (például mezoterápia, face lifting, mikrodermabrázió, szemölcs eltávolítás fagyasztással, (lézeres)szőrtelenítés, bőrradírozás (peeling), lpg] Wellness - finn szauna Wellness - fodrászat Wellness - gőzfürdő Wellness - infraszauna Wellness - jakuzzi Wellness - kozmetika, gyógykozmetika Wellness - masszázs Wellness - műköröm, manikűr, pedikűr Wellness - sószoba Wellness - szolárium Wellness - tepidárium Beépítésre nem szánt terület Falusias lakóterület Gazdasági terület Hétvégi házas terület Ipari terület Kereskedelmi, szolgáltató terület Kertvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület Központi vegyes terület Különleges terület Lakóterület Nagyvárosias lakóterület Településközpont vegyes terület Üdül házas terület Üdülőterület Vegyes terület oldal

53 fekvés fűtési rendszer Burkolat Belterület Külterület Egyéb Etázsfűtés (gravitációs) Etázsfűtés (szivattyúval) Falfűtés (technológiától függetlenül) Helyi fűtés (elektromos fűtőkészülék) Helyi fűtés (gázkonvektor) Helyi fűtés (olajkályha) Helyi fűtés (szilárdtüzelésű kályha) Hőszivattyú Kazánfűtés (biomassza) Kazánfűtés (gáztüzelésű) Kazánfűtés (gőz) Kazánfűtés (olajtüzelésű) Kazánfűtés (szilárdtüzelésű) Kazánfűtés (vegyes tüzelésű) Mennyezetfűtés (technológiától függetlenül) Napkollektor Nincs fűtés Padlófűtés (technológiától függetlenül) Távfűtés (forróvíz) Távfűtés (gőz) Aszfalt/bitumen Beton Csempe Egyéb Föld Fű Gumi Hó Homok Járólap Jég/műjég Kerámia Kő/műkő Linóleum Műanyag Műfű Műhó Parketta (hagyományos) Parketta (sport) PVC Rekortán Salak Sportpadló oldal

54 hasznosítási mód hőtechnikai adatok parkoló, mosdó igénybevétel Ingatlan-nyilvántartási mód Kapcsolódó állami sportlétesítmény kategória Kiszolgáló helységek, funkciók Szőnyeg/padlószőnyeg Víz Egyéb művelés alól kivett terület Erdő Fásított terület Gyümölcsös Halastó Kert Legelő Nádas Rét Szántó Szőlő A falak nem szigeteltek A falak szigeteltek A födém nem szigetett A födém szigetelt A nyílászárók nem szigeteltek A nyílászárók szigeteltek A tető nem szigetelt A tető szigetelt Padló/lábazat nem szigetelt Padló/lábazat szigetelt Fizetős Ingyenes Nem önálló ingatlan Önálló ingatlan Balaton Általános Olimpiai Központ Budapesti Olimpiai Központ Észak-magyarországi Általános Olimpiai Központ Galyatetői Síház Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ Mátraházai Edzőtábor MTK Kajak-kenu Sporttelep Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ UTE Atlétikai Stadion UTE Szusza Ferenc Labdarúgó Stadion Fedett Szabadtéri Szabadtéri - időszakosan fedett (sport)szertár Csónakház/csónaktároló Iroda Kikötő Lelátó/nézőtér/tribün oldal

55 küzművesítés jellege nyílászárok típusa, állapota Parkoló jellege tűzveszélyességi osztály Mosdó jellege Létesítmény célja Létesítmény funkcionalitása Tulajdonos minősítési kód Mobillelátó Orvosi (elsősegély) szoba Sajtó szoba Síház Vendégszoba/szálláshely Büfé/étterem VIP terem/vip szektor Hiányos Közművesítetlen Részleges Teljes Acél (jó állapotú) Acél (rossz állapotú) Alumínium (jó állapotú) Alumínium (rossz állapotú) Egyéb Fa (jó állapotú) Fa (rossz állapotú) Műanyag (jó állapotú) Műanyag (rossz állapotú) Fedett - őrzött Szabadtéri -őrzött Fedett - nem őrzött Szabadtéri - nem őrzött A-Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes B-Tűz- és robbanásveszélyes C-Tűzveszélyes D-Mérsékelten tűzveszélyes E-Nem tűzveszélyes Küzdőtéri Öltözői sportcélú sportcélra is igénybe vehető multifunkcionális sportág specifikus 0 - nem besorolható 1 - belföldi természetes személy 2 - mikrovállalkozás 3 - kisvállalkozás 4 - középvállalkozás kategóriákba nem tartozó vállalkozás 6 - nonprofit szervezet államháztartáson belül 7 - nonprofit szervezet államháztartáson kívül SZERVEZET LÉTESÍTMÉNY KAPCSOLAT oldal

56 A létesítmény létrehozásakor ki kell választani az üzemeltető szervezetet. A felhasználó azok közül a már rendszerben szereplő szervezetek közül tud választani, aminek adminisztrációs munkatársa. A sportlétesítmény-adatgyűjtési program keretében összegyűjtött létesítmény adatot kerül a rendszerbe. Az így betöltött létesítményeket, és a létrehozott szervezeteket és felhasználókat hitelesnek tekintjük. A továbbiakban a hitelesnek tekintett felhasználóknak kiemelt szerepük lesz. SPORTTEVÉKENYSÉGEK A sporttevékenységet az adatkarbantartók tarthatják karban. A sporttevékenységek hierarchikus struktúrát alkotnak. Sportágon belül lehet szakág, korcsoport, súlycsoport, versenyszám stb. (tetszőleges sorrendben/alábontásban, tetszőleges mélységben). Regisztráció nélkül is elérhető a sportágak funkció, ahol a sporttevékenységek neve alapján lehet keresni, majd a sporttevékenység adatlapján további információt kapunk a választott sporttal kapcsolatban. Szervezeti adminisztrátor_2 vagy SZSR adatbázis adminisztrátor jogosultsággal lehetőség van új sporttevékenység adatbázisba vételére, illetve korábban létrehozott sporttevékenységek adatainak szerkesztésére. A sporttevékenység szűrőképernyőjén szabadszavas kereső alapján kereshetünk sporttevékenységet. A sportág nevére kattintva érjük el a sportág részleteit: 35. ábra Sportág keresés oldal

57 36. ábra Sportág leírás A megfelelő jogosultsággal a sportágak karbantarthatóak a fülön jelenik meg: gombra kattintva. A karbantartás oldal két - Alapadatok - Csatolmányok 37. ábra Sporttevéknység karbantartó oldal

58 Sportág létrehozásánál/módosításánál a következő mezők adhatók meg: Sporttevékenység alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Sporttevékenység neve x Ikon Tallózható a rendelkezésre álló piktogrammokól. Angol név Sporttevékenység típusa x Legördülő menüből választható Kapcsolódó szövetség Legördülő menüből választható Kapcsolódó nemzetközi sportszervezet Olimpiai Sporttevékenység jellege Fogyatékos (integrált) sporttevékenység A sporttevékenység bemutatása A sporttevékenység története Igen/Nem Egyéni/Csapat Igen/Nem Tetszőleges, formázható leírás Tetszőleges, formázható leírás 17. táblázat A sporttevékenység alapadatai 38. ábra A sporttevékenységhez piktogram rendelhető oldal

59 A csatolmányok fülön galéria tölthető fel az adott sporttevékenységhez, illetve egyéb dokumentumok (csatolmányok) leírásokkal, szabályzatokkal. Új sporttevékenység feltöltése esetén a csatolmányok fül csak az alapadatok megadása után válik elérhetővé. ESEMÉNYEK Új eseményt egy regisztrált felhasználó hozhat létre, de csak, egy már létező szervezet alá, aminek adminisztrátora az adott felhasználó. Meglévő esemény adatait olyan felhasználó képes módosítani, aki az eseményrendező szervezet adminisztrátora, vagy adatkarbantartói illetve magasabb jogosultsági szinttel rendelkező személy teheti ezt meg. Az események minden adata publikus Az események funkciócsoport alatt a sporttal kapcsolatos események adatainak nyilvántartását értjük. A legfontosabb nyilvántartandó adatok az eseményekről az esemény megnevezése, időpontja és helyszíne. ESEMÉNYEK KERESÉS ÉS KARBANTARTÁS Az SZSR menü Események keresés menüpont választásával a keresési feltételek megadása után tetszés szerinti eseménycsoportok lekérdezhetők, és karbantarthatók. A megadható keresési feltételek: 39. ábra Esemény keresése Szabadszavas kereső: A név egy helyszín részletét adhatjuk itt meg. Módosítható: A checkbox kipipálásával az általunk karbantartható nevek listájára szűkül a találati lista oldal

60 A megadott feltételek szerint a rendszer találati listát mutat. A keresésnél figyelembe veszi a felhasználó jogosultságát is. Az eredménylista a feltétel megadásakor azonnal aktualizálódik. A találati listában az esemény neve, időpontja, elérhetőségi adatok logóképe látható. Az esemény nevére való kattintással lehet az esemény Részletes adatait egy új lapon megnyitni. 40. ábra Esemény részletes adatai Amennyiben a kiválasztott esemény általunk módosítható, úgy a találati listában a melyre kattintva karbantarthatjuk az esemény adatlapját gomb jelenik meg, ESEMÉNYEK ÚJ ESEMÉNY FELVÉTELE Az Esemény keresés menüpontnál van lehetőség megfelelő adminisztrátori jogosultsággal - új esemény adatlap felvitelére, az adatok módosítására, esetleges törlésére oldal

61 41. ábra Esemény karbantartás Az események adatai a következő adatcsoportokban jelennek meg: - Alapadatok - Elérhetőségek - Egyéb adatok - Csatolmányok (csak a kötelező adatok felvitele és mentése után válik elérhetővé.) Alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Megnevezés x Az esemény megnevezése Típus Az esemény típusa Kezdete x Az esemény kezdő dátuma Vége Honlap Leírás Az esemény befejező dátuma, amennyiben több napos. A rendezvény honlapjának címe Az esemény rövid leírása Rendező szervezet x Az esemény főszervezője Logó 18. táblázat Az esemény logója Elérhetőségek Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés oldal

62 Létesítmény Ország (Hivatalos cím) Irányítószám (Hivatalos cím) Település (Hivatalos cím) Régió (Hivatalos cím) Megye (Hivatalos cím) Kistérség (Hivatalos cím) Kistérség jellege (Hivatalos cím) A rendszerben lévő létesítmények közül lehet választani, mint helyszín, ekkor kitöltődnek a címadatok. Kiválasztható, alapértelmezett: Magyarország Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Cím (Hivatalos cím) Közterület neve + közterület típusa + házszám, emelet, ajtó. Kapcsolattartó A rendezvény kapcsolattartójának neve A rendezvény kapcsolattartójának címe Telefonszám(ok) A rendezvény kapcsolattartójának telefonszáma Fax-szám(ok) 19. táblázat A rendezvény kapcsolattartójának fax száma Egyéb adatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Kockázati besorolás Korcsoport Az esemény kockázati besorolása A naptár funkcióhoz kapcsolt eseménytörzsben fel kell tüntetni, hogy az adott esemény milyen életkori sajátosságokkal rendelkező célcsoportot céloz, az alábbiak szerint: Célcsoport korosztálytól független (lakossági) szabadidősport esemény diáksport esemény felsőoktatási szabadidős sportesemény szenior sportesemény, Legördülő listából választható hogy az esemény milyen egyéb sajátosságokkal rendelkező célcsoportot céloz, az alábbiak szerint: az épek és a fogyatékossággal élők együtt mozgását lehetővé tevő inkluzív sportesemény kifejezetten fogyatékossággal élőknek szervezett sportesemény oldal

63 Részvétel díja az eseményen való részvétel feltételeit, így különösen: annak térítésmentes (ingyenes), vagy ellenszolgáltatáshoz kötött voltát Kapcsolódó szervezetek Az eseményhez kapcsolódó szervezetek felsorolva Kapcsolódó személyek Az eseményhez kapcsolódó személyek felsorolva Sporttevékenységek Az eseménnyel kapcsolatos sporttevékenységek 20. táblázat Csatolmány feltöltése Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Név x A feltöltő szervezet neve. Nem szerkeszthető. Cím x A csatolmány címe, ami a csatolmány ikonja (kép esetén a kép) alatt megjelenik. Kulcsszavak Ezen kulcsszava segítségével lesz a csatolmányunk kereshető. Fájl x Itt adhatjuk meg a feltölteni kívánt csatolmány elérhetőségét. 21. táblázat Az adatok kitöltése után lehetőség van mentésre, vagy mentés nélküli visszalépésre. A kötelezően kitöltendő adatok piros színnel látszanak. Az adatok nagy része kódtárból kiválasztható, azaz néhány betű leütése után a rendszer felajánlja mindazokat az elemeket, amiben a megadott szövegrész szerepel. A mentés után a rendszer figyelmeztet, ha valamilyen adatot nem, vagy hibásan töltöttünk ki. Miután a szervezet mentése megtörtént, a szervezet felkerül az általunk módosítható szervezetek listájára. Ezután tölthetünk fel csatolmányokat is a szervezethez. A Módosításra kattintva a fülek listája a Csatolmányok-kal kibővülten látható: oldal

64 42. ábra Esemény csatolmányok Az eseményhez galéria tölthető fel képformátumú file-okból. Egyéb kiterjesztésű file-ok csatolmányként jelennek meg a szervezet adatlapján. Ezek lehetnek Excel, Word, stb file-ok. Az Új csatolmány funkció használatával érhető el a csatolmány feltöltő felület oldal

65 43. ábra Csatolmány feltöltése Csatolmány feltöltése Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Név x A feltöltő szervezet neve. Nem szerkeszthető. Cím x A csatolmány címe, ami a csatolmány ikonja (kép esetén a kép) alatt megjelenik. Kulcsszavak Ezen kulcsszava segítségével lesz a csatolmányunk kereshető. Fájl x Itt adhatjuk meg a feltölteni kívánt csatolmány elérhetőségét. ESEMÉNYNAPTÁR A jövőbeli eseményeket eseménynaptárban is meg lehet tekinteni oldal

66 Itt lehetőség van az eseményeket icalendar formátumba lementeni, amit további felhasználásra pl Outlukba lehet illeszteni. Ezen kívül lehetőség van az események google calendárba történő mentésére is, amennyiben a felhasználó rendelkezik google fiókkal. ADAT HITELESSÉGI SZINT MÉRÉSE A rendszerbe kerülő adatokról a felhasználóknak meg kell tudni ítélni azok valódiságát. Ennek segítségére különböző jelöléseket vezetünk be. Megvalósítjuk, hogy az egyes adatköröknél jelölni lehessen a rekordok hitelességét, az adatok esetleges elévülését, a közösség értékelését is. HITELES ADAT A hiteles adatot egy ikon jelöli a felhasználók számára jól látható módon. Egy adat akkor tekinthető hitelesnek, ha azt egy adatkarbantartó vagy egy már korábban hiteles felhasználónak minősített user hozta létre. Amennyiben egy egyszerű regisztrált user létrehoz egy létesítményt, akkor kérheti annak hitelesítését (az Érvényesítés menüpontban), amit az adatkarbantartók tudnak megtenni, a működési szabályzatban leírt ellenőrzés után. Az érvényesítés az személyes adatok/érvényesítés menüpont alatt kezdeményezhető. Azon felhasználók, akik érvényes VIP userek, hitelesíthetnek adatokat kérésre oldal

67 vagy saját hatáskörben is. Ezeknek a usereknek lehetőségük van vissza is vonni a hitelesítést. ELÉVÜLÉS FIGYELÉS Cél, hogy ha egy létesítmény adatlapját meghatározott ideig nem látogatja meg annak adminisztrátora, a megfelelő figyelmeztetések, rendszerüzenetek után a rendszer a létesítményt elévültnek tekinti, amit egy Az ilyen módon elévült adatokat az adminisztrátor újra reaktiválhatja. ikonnal jelölünk. Minden adatfelvitel, módosítás a funkciót használó felhasználó névével és az időponttal naplózásra kerül. Ezt kihasználva amennyiben az utolsó módosítás dátuma régebbi, mint 180 nap, akkor üzenetet küldünk a szervezettel kapcsolatban álló adminisztrátorok címére egy tájékoztató kíséretében. Ekkor az adminisztrátor belépve az adatlapot frissíti, vagy pedig jóváhagyja módosítás nélkül, ha nincs változás. Ezzel a módosítás dátuma az aznapi dátum oldal

68 lesz és az adatot naprakésznek tekintjük. Amennyiben ez nem történik meg és az utolsó módosítás dátuma eléri a 365 napot, abban az esetben az adatlapot elévültnek tekintjük és egy ikonnal jelöljük ezt a felhasználók számára ÉRTÉKELÉS Az egyes adatokat (szervezet, létesítmény) a regisztrált felhasználók 1-5 skálán értékelhetik adatlapon megmutatjuk az átlag értékelést, és azt is, hogy ez hány szavazat alapján került számításra.. Az A regisztrált felhasználok az egyes létesítményeket hozzászólásokkal is értékelhetik, amik szintén megjelennek az adatlapon. KELL EGY CSAPAT? Sporttárs-kereső szolgáltatás, mely kapcsán a felhasználók (állampolgárok) hirdetnek meg eseményeket, melyekre további jelentkezőket várnak (pl. nagypályás foci, teniszpartner, táncpartner, stb). Ennek az igénynek a kiszolgálására készült egy felületet, ahol a felhasználó egy űrlapot kitöltve megadhatja az esemény adatait, a keresőmotort pedig kiegészítjük, hogy ebben az új adatkörben is keressen. KELL EGY CSAPAT KERESÉS A Kell egy csapat? menüpont választásával a keresési feltételek megadása után tetszés szerinti hirdetés lekérdezhető, és karbantartható. A megadható keresési feltételek: Szabadszavas kereső: A név egy helyszín, sportág részletét adhatjuk itt meg. A megadott feltételek szerint a rendszer találati listát mutat. A keresésnél figyelembe veszi a felhasználó jogosultságát is. Az eredménylista a feltétel megadásakor azonnal aktualizálódik. A találati listában az esemény neve, időpontja, sportág és elérhetőségi adatok látható. Amennyiben a kiválasztott esemény általunk módosítható, úgy a találati listában a Módosítás gomb jelenik meg, melyre kattintva karbantarthatjuk az esemény adatlapját. KELL EGY CSAPAT HIRDETÉS FELVÉTELE, KARBANTARTÁS A Kell egy csapat? menüpontnál van lehetőség új hirdetés feladására. Mentés után a hirdetés feladója vagy a rendszeradminisztrátor tudja az adatokat módosítani, esetleges törölni. A hirdetés adatai a következő adatcsoportokban jelennek meg: Alapadatok Elérhetőségek Az új hirdetés felvitele, ill. egy meglévő módosítása azonos adatlapon, felületen történik oldal

69 Az adatok kitöltése után lehetőség van mentésre, vagy mentés nélküli visszalépésre. A kötelezően kitöltendő adatok piros színnel látszanak. A mentés után a rendszer figyelmeztet, ha valamilyen adatot nem, vagy hibásan töltöttünk ki. Miután a hirdetés mentése megtörtént, a hirdetés felkerül az általunk módosítható hirdetések listájára. A kell egy csapat hirdetés a következő adatcsoportokban jelennek meg: - Alapadatok - Elérhetőségek Alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Megnevezés x A hirdetés, az esemény megnevezése Kezdete x A hirdetés kezdő dátuma Vége Honlap Leírás Sporttevékenység 22. táblázat A hirdetés befejező dátuma, amennyiben több napos. A rendezvény honlapjának címe Az esemény rövid leírása. Itt lehet megadni a csapattárs keresés további paramétereit, tudnivalókat, pl. költségeket stb. Az eseménnyel kapcsolatos sporttevékenység Elérhetőségek oldal

70 Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés Létesítmény Ország (Hivatalos cím) Irányítószám (Hivatalos cím) Település (Hivatalos cím) Régió (Hivatalos cím) Megye (Hivatalos cím) Kistérség (Hivatalos cím) Kistérség jellege (Hivatalos cím) A rendszerben lévő létesítmények közül lehet választani, mint helyszín, ekkor kitöltődnek a címadatok. Kiválasztható, alapértelmezett: Magyarország Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Az irányítószám megadásával automatikusan kitöltődik. Nem változtatható. Cím (Hivatalos cím) Közterület neve + közterület típusa + házszám, emelet, ajtó. A hirdetés feladója A rendezvény kapcsolattartójának neve A rendezvény kapcsolattartójának címe Telefonszám(ok) A rendezvény kapcsolattartójának telefonszáma 23. táblázat ADMINISZTRÁCIÓ A rendszer működését, használatát befolyásoló paramétereinek, felhasználói jogainak karbantartására szolgál. Egyedül az SZSR adminisztrátornál jelennek meg ezek a funkciók. Fontosabb funkciói: - Hírek kezelése - hozzászólások kezelése - Szótár karbantartás - SZSR Keretprogram funkciók (felhasználók, szerepkörök, programegységek, menü, stb.) HÍREK KEZELÉSE Adminisztrátori jogosultsággal elérhetővé válik a karbantartások menüpont alatt a Hírek karbantartása. A híreken kívül a Híres sportolók ajánlásai, és a Mit kell tudni a sportolásról rovatok is tarthatók karban. A kereső képernyőn a korábban rögzített tartalmak között lehet keresni és lehet azokat módosítani, illetve az Új gombra kattintva lehet új tartalmat beküldeni oldal

71 Alapadatok Mezőnév Kötelező (x) Megjegyzés típus x Rovat típusa. Lehet hír, sportolói ajánlás, mit kell tudni a sportolásról cím x A cikk címe előnézeti kép A cikkhez megjelenő kép neve. A szerveren (/home/oracle/apex_listener/images/custom/hirek) tárolt kép fájlneve kiterjesztéssel. Tartalom összefoglalása x A címlapon megjelenő cikkhez tartozó tartalom szövege oldal

72 szerző megjelenés dátuma utolsó módosítás címkéje és szövege tartalom publikus kiemelt A cikk kivonata A cikk szerzőjének neve Mikortól jelenjen meg a hír a portálon? (Csak publikus cikk esetén van hatása.) pl.: frissítve: :45 (a címkét is bele kell a szövegbe írni) A cikk szövege Csak a publikusnak jelölt cikkek jelennek meg a kiemelt hírek jelennek meg a címlapon MOBIL ALKALMAZÁS A mozgásmonitorhoz készült egy mobil alkalmazás is IOS rendszerre. A kereső szolgáltatást letölthető applikáció formájában is elérhetővé tesszük. Apple App Store -ból lehet letölteni, ha miután felkerült. A készülékekben beépített navigációs, helymeghatározásra képes hardverek és szoftverek vannak ezért, alkalmas a rendszer internetes térképszolgáltatásokon (Google Maps) alapuló szabadidősport navigátorként is működni tudjon. Az alkalmazásnak két nézete van. Lista nézet, és Térkép nézet. A lista nézetben keresőmező segítségével lehet keresni. A találatok megjelenési sorendje a felhasználó meghatározott pozíciójától mért távolság oldal

73 A térkép nézetben a keresési feltételnek megfelelő létesítmények láthatók a felhasználó pozíciója körül. Ebben a nézetben használhatók a szokásos funkciók, mint térkép mozgatás, nagyítás, kicsinyítés, térképi nézet váltás. A kiválasztott létesítményre mutatva, megjelenik annak adatlapja. Az adatlapon a cím kétszeri érintésére a felhasználó aktuális pozíciójától az adott létesítményig útvonalat tervez, a telefonszám dupla érintésére pedig hívás kezdeményezhető oldal

74 73 75 oldal

75 74 75 oldal

76 75 75 oldal

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer. Felhasználói útmutató Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HelpDesk rendszer Felhasználói útmutató 2015 Tartalom Gyakornoki szerepkör... 3 Regisztráció... 3 Személyes felület használata... 4 Kérdéseim... 4 Mentor keresés... 5

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE... TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről sok telephely adattal rendelkező partnerek esetén 1 v 1.0 2015.09.02.

Részletesebben

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR)

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Működése A rendszert az adott iskola weboldalának adminisztrációs felületén keresztül lehet elérni. Az adminisztrációt a tagintézmény vezetők végzik. Minden tagintézmény

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez

Részletesebben

HC Csoport Ügyfélkapu

HC Csoport Ügyfélkapu HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás [Alcím]

ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás [Alcím] ponte.hu Kft. ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás Kapcsolattartó: Céginformációk: ponte.hu Kft. 1 ponte.hu Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet Tele Élettel Programportál Adminisztrátori segédlet 2015 Tartalomjegyzék 1. Belépés az admin felületre... 2 2. Profil adatok, jelszó megváltoztatása... 3 3. Új esemény feltöltése... 3 3.1. Az esemény fő

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft Székesfehérvár, Mártírok útja 9. E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K E K O P - 1. A. 2 - A D A T Á L L O M Á N Y O K K Ö Z P O N T O S Í T O T T Á T V É T E L É T, Á T A D Á S Á T K E Z E L Ő, T Á M O G A T Ó I N F O R M A T I K A I R E N D S Z E R F E J L E S Z T É S E

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Tanári felület Felhasználói útmutató

Tanári felület Felhasználói útmutató Tanári felület Felhasználói útmutató MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, 2014 2. ábra: Település választó 1. ábra: Dátum választó 3. ábra: Cím típusának megadása: belföld 4. ábra: Cím típusának megadása: külföld

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu A weboldalt és az admin felületet tervezte és fejlesztette: First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu 1 2 www.kvtagozat.hu Belépés minden regisztrált látogatónak saját egyedi felhasználónévvel

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál felhasználói kézikönyv 2. Szervezet regisztrálása képzési referensek számára Fontos! A szervezet rögzítése a Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál rendszerben

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv 1. A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: http://tvp.nki.gov.hu/ Támogatott

Részletesebben

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag Tartalom 1. Bevezető...2 2. Online regisztrációs felület elérése...2 3. Perkapu nyitása...2 4. Ügykezelő(k) hozzáadása...5 5. Ügykezelői jelszó módosítása...6 6. Ügykezelő törlése...7 7. Főkapcsolattartói

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA 1 Regisztráció... 3 Adatok... 3 Lehetséges üzenetek:... 3 Aktiválás... 5 Aktiválás folyamata... 5 Aktiváló e-mail újraküldése... 5 Aktiválás... 6 Lehetséges üzenetek:... 6 Bejelentkezés... 7 Adatok...

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE 1) Az Akadémiai Adattárban regisztrált felhasználók (az MTA köztestületének akadémikus és nem akadémikus tagjai, a 2013 utáni MTA-pályázatokon résztvevő személyek) minden

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a következő címen érhető el: https://www.antsz.hu/regisztracio.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4.

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Tartalom Tartalom... 2 1 Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció, belépés...

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015

Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015 Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015 Jelen útmutató a felhasználói oldalról mutatja be a sasfészekinfo.hu weboldalt. Mindenkinek Oldal elérhetősége: http://sasfeszekinfo.hu http://www.sasfeszekinfo.hu

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében

Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők. munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében Regisztrációs segédlet A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása elnevezésű norvég projekt keretében végzett informatikai eszközellátottság felméréséhez 1 1 1 TÁJÉKOZTATÓ az OTH

Részletesebben

Gyors Áttekintő Segédlet Fenntartóknak v1.01 KRÉTA TANTÁRGYFELOSZTÁS GYORS ÁTTEKINTŐ SEGÉDLET FENNTARTÓKNAK. verzió v1.01 /

Gyors Áttekintő Segédlet Fenntartóknak v1.01 KRÉTA TANTÁRGYFELOSZTÁS GYORS ÁTTEKINTŐ SEGÉDLET FENNTARTÓKNAK. verzió v1.01 / KRÉTA TANTÁRGYFELOSZTÁS GYORS ÁTTEKINTŐ SEGÉDLET FENNTARTÓKNAK verzió v1.01 / 2016.08.26. oldal 1 / 6 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 SEGÍTÜNK, HA PROBLÉMÁJA VAN... 3 ELSŐ LÉPÉSEK...

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezeto partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

Havária eszköznyilvántartó rendszer

Havária eszköznyilvántartó rendszer Havária eszköznyilvántartó rendszer Felhasználói kézikönyv 2005. november 5. utolsó frissítés: 2011. július 14. A rendszer használata Tartalom A rendszer használata... 3 Regisztráció... 3 Belépés... 4...

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosok!

Tisztelt Tulajdonosok! Tisztelt Tulajdonosok! A társasház honlapja a www.tarsashazi-manager.hu oldalon elindult, feltöltése, fejlesztése folyamatosan folyik. A honlap használatához regisztrálniuk kell a tulajdonosoknak. A regisztráció

Részletesebben

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen

Részletesebben

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata. 1. rész

Az egységes BME egyetemi TDK portál használata. 1. rész Az egységes BME egyetemi TDK portál használata 1. rész Készítette: Dr. Iváncsy Renáta 2012.09.20. Jelen dokumentum röviden összefoglalja, hogy milyen lépéseken keresztül tud egy hallgató dolgozatot regisztrálni

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitóoldal... 4 3 Belépés... 5 4 Intézményválasztás... 7 5 Kezdőoldal... 8

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 1 Publikus felhasználói regisztráció A publikus felület Regisztráció

Részletesebben

Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben

Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben Szállítói útmutató: Felhasználói profil frissítése a MOL ebidding (elektronikus ajánlatkérési) rendszerben Bejelentkezési oldalak a felhasználói profil frissítéséhez a MOL-csoport értesítőben található

Részletesebben

QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv

QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv Budapest 2013.02.13. Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1.1 A Központi Egységes Regisztráció célja és szolgáltatásai... 3 1.2 A regisztráció

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Frissítve: 2012.12.03

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Frissítve: 2012.12.03 Frissítve: 2012.12.03 1. Bevezető A visszavett.hu egy aukciós oldal, ahol olyan eszközökre (gépjármű, haszongépjármű, stb.) lehet licitálni, amelyekre korábbi tulajdonosuk hitelt vett fel, vagy lízingelte,

Részletesebben

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak

Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak Hirdetési Kézikönyv Munkaadóknak 1. fejezet: Regisztráció 2. fejezet: Profil szerkesztése 3. fejezet: Hirdetésfeladás menete 4. fejezet: Hirdetések kezelése 5. fejezet: Hallgatói Pályázatok böngészése

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Bemutatkozó adatlap Profilom

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Bemutatkozó adatlap Profilom HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MENÜSTRUKTÚRA A rendszerben a menüpontok az oldal felső részén vannak elhelyezve, és ezek csak sikeres bejelentkezés után láthatók. Belépés után a felhasználónak az alábbi menüelemekhez/

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEJELENTKEZÉS A www.velostar.hu/webshop címet írjuk be a böngésző címsorába. A bejelentkezéshez adjuk meg a partnerkódot és a jelszót. Uugyanaz, mint a régi webshopnál. Nyomjuk meg

Részletesebben

Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház

Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház Citroen Pásztor Alkatrész és tartozék webáruház használati útmutató Projektvezető: Fodor Tamás Wildom Kft. E-mail: fodort@wildom.com Budapest, 2009. június 18. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kezdőoldal...

Részletesebben

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz https://aat.mta.hu/aat 1 Belépés a pályázati rendszerbe Kattintson a Pályázatok menüponton belül a Domus gombra. Kérdéseikkel, észrevételeikkel

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, Kulturális Alapra, Ifjúsági Alapra és Sportfeladatokra pályázók részére 2016.03.30. 1 Cél A pályázók oly

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard 1 Kezd lépések Az Elektronikus Vendégnyilvántartás a Harkányi Kedvezménykártya Rendszer része! A Harkány-Kártyával kapcsolatos további tájékoztatást a Tourinform ad! 1.1 Felhasználók azonosítása Az egyes

Részletesebben

On-line képzési program nyilvántartás

On-line képzési program nyilvántartás On-line képzési program nyilvántartás a Képző szervezetek funkciói 2016.01.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Képző szervezet funkciói... 3 1.1 Program regisztráció... 3 1.1.1 Új képzési program regisztrációja...

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el.

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el. Ú T M U T A T Ó A Z Ú T A T U D O M Á N Y H O Z A L P R O G R A M E L L E N Ő R Z Ö T T A D A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tájékoztató a KIÁLLÍTÁS AJÁNLÓ ÜGYFÉLKAPU szolgáltatásról Utolsó módosítás: 2013.09.02. 1. oldal, összesen: 5 Kiállítás Ajánló Ügyfélkapu A sajto@kiallitasajanlo.hu e-mail címre küldött programajánlók

Részletesebben