2014/2015. tanév. féléves beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. tanév. féléves beszámoló"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, január 26.

2 Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanév I. félév A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanévben Az oktató-nevelő munkáról Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanév I. félév I. félévi beszámoló felsős munkaközösség Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanév első félévében végzett munkájáról Gyógypedagógusok félévi beszámolója Gyógypedagógiai asszisztens Osztályfőnöki beszámolók osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály Beszámoló a 2014/2015. tanév I. félévi gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről Munka és tűzvédelem DÖK féléves beszámoló

3 2.8 Egyéb foglalkozások Beszámoló a napköziről 3. osztály Beszámoló a napköziről 4. osztály Tanulószoba 5-6. osztály Az osztály tanulószobáról szóló 2014/2015 I. félévi beszámoló Roma kulturális szakkör A cigány népismereti szakkör félévértékelő beszámolója Sportszakkör Zumba szakkör Szakköri beszámoló Ügyes kezek Intézményfejlesztés Pályázataink a 2014/2015. tanévben Időszaki beszámoló a TÁMOP pályázatról Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztések Programjaink, rendezvényeink 2014/2015. tanév félév

4 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanév I. félév 1.1 A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet A képzési struktúrában változás történt, mert a 2+2 évfolyamos képzés befejeződött és a 2014/2015. tanévben a 3 éves szakképző évfolyamos gazdaképzés (OKJ ) 9. és 10. évfolyamával kezdtük meg munkánkat. A szülők előző tanév végi kezdeményezésére megszüntettük az iskolaotthonos képzési formát intézményünkben. De ez a tanulók iskolában töltött idejében nem okozott változást. Az első, második, ötödik és hatodik évfolyam tanulóinak oktató-nevelő munkája az OFI által kidolgozott új kerettanterv szerint folyt, illetve a kilencedik és tízedik évfolyam közismereti képzését is az OFI által kidolgozott új szakiskolai kerettantervben meghatározottak alapján szerveztük. Felmenő rendszerben már az első, második, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, kilencedik (a két gyakorlati nap miatt csak három) és tízedik évfolyamon (a három gyakorlati nap miatt csak kettő) heti 5 testnevelés órát tartottunk. Sajnos a hiányzó infrastruktúra rendkívüli módon megnehezíti a megnövekedett számú testnevelés órák szervezését és tartását az esős vagy rendkívül hideg napokon. A magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás óraszámait első, második, ötödik és hatodik osztályban a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 8. (5) d, pontja alapján került megszervezésre. legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti két tanórának megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra. Így az alsó évfolyamokon 1. és 2. osztályban heti 3 órában, az 5. és 6. osztályban heti 1 órában roma népismeret óra és heti 2 órában roma kulturális szakkör keretében biztosítjuk a nemzetiségi oktatást. A többi évfolyamon a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4

5 (D) 3. b, pontja alapján került megszervezésre. Ha az iskolában nem folyik valamely cigány nyelv oktatása, akkor a heti legalább egy tanórára kiterjedő kötelező cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két kötelező tanóra (pl. Ének-zene, Tánc és dráma, Vizuális kultúra stb.) keretében kisebbségi kulturális tevékenységet biztosít az iskola. Heti két órában roma kulturális szakkört tartunk. Az alsó évfolyamokon 3., 4., 7. és 8. osztályban heti 1 órában roma népismeret és heti két órában az ének zene és rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeretek kötelező tanóráiban biztosítjuk tanulóink számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek megszerzését. A nemzetiségi önismeret fejlesztését a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységek támogatják. Emellett kézműves szakkörön, roma hagyományőrző szakkörön és színjátszó szakkörön a tehetségfejlesztésre, tehetséggondozásra is lehetőséget tud biztosítani intézményünk a 2014/2015. tanévben is. 1.2 Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: - általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat 1-4. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 1-4. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 1-4. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 1-4. osztály - általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat 5-8. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 5-8. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 5-8. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 5-8. osztály - szakiskolai nevelés-oktatás szakképzési évfolyammal OKJ-s számú gazda szakképesítés megszerzésére irányulva 9. osztály és 10. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály 5

6 1.3 Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október 01. általános iskolai rész osztály SNI BTMN tanév eleje tanév eleje tanév eleje Magántanuló Össz szakiskolai rész osztály tanulói SNI BTMN létszám tanév eleje tanév eleje tanév eleje Össz Intézményünk beiskolázási körzete elsődlegesen Szirák község. Az első évfolyamra beiratkozott tanulóink a sziráki Aprófalva Óvodából érkeztek. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, ezért a leendő elsős pedagógusunk meglátogatta a leendő elsősök csoportját. Felsőbb évfolyamokon a szomszédos településről is járnak intézményünkbe tanulók: Vanyarcról, Bérről és Jobbágyiról is. 6

7 1.4 Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanévben az intézmény működését 15 főállású pedagógussal, 1 fő gyógypedagógiai asszisztenssel, 3 fő óraadó pedagógussal, 1 fő iskolatitkárral, 2 fő takarító személyzettel és 1 fő konyhai dolgozóval biztosítottuk. 1.5 Az oktató-nevelő munkáról Intézményünkben 3 munkaközösség működött a 2014/2015. tanév I. félévében. Az alsó tagozatos munkaközösség vezetője Figuráné Gulyás Judit, aki december 30-vel felmondott, ezért az alsó tagozatos kollégák munkáját január 05-től Drégeli Györgyné fogja össze. A felsős munkaközösség vezetője Martonné Mészáros Marianna, A szakiskolai munkaközösség vezetője Zeke Krisztián. Gyógypedagógiai munkaközösséget az 5 fő hiánya miatt nem működtet intézményünk, de elmondható, hogy a gyógypedagógiai fejlesztéseket végző kollégák közösségként, eredményesen és sikeresen dolgoznak együtt. Gyógypedagógiai feladatokat végző kollégák: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Martonné Mészáros Marianna, Jákfalviné Zifcsák Ilona és Molnár Gáborné. Intézményünkben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Ocsovszkiné Juhos Orsolya látja el. A DÖK munkáját támogató pedagógus Oláh Zoltán. A tankönyvrendelésért felelős pedagógus Penderik Katalin. Könyvtárfelelős Molnár Dominika. A Közalkalmazotti Tanács elnöke Drégeli Györgyné, aki tapasztalatával, munkabírásával és ötleteivel például szolgál fiatalabb kollégáinknak és segítségnyújtása nélkülözhetetlen az iskola vezetésének. Óraadó pedagógusaink iskolához fűződő kapcsolata példaértékű, mert a tanítási órák ellátásán felül a teljes iskolai, közösségi életben aktívan részt vesznek. 2 Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanév I. félév 2.1 I. félévi beszámoló felsős munkaközösség A felsős munkaközösség részt vett a Teleki napok: Madein Hungária című projekt lebonyolításában. A nyolcadik osztály az október 23-i ünnepi műsor előadásában is főbb szerepet kapott, hagyományainkhoz hűen, Magulya-Nándori Barbara osztályfőnökkel egyetembe. A felsősök kirándultak Budapestre. Programok a következőek voltak: - Babilon 7

8 Center, Madách Színház a Páratlan Páros 2. című előadás. Karácsonyi műsorban a közös éneklésben és Ocsovszkiné Juhos Orsolya rendezte verses összeállításban vettek részt a felsős tanulók. Munkaközösségi megbeszélések: - A négy osztályfőnök megbeszélése a naplók és záradékainak kitöltéséről év októberében. - Tiszapüspöki iskola tanárainak a vendéglátásában való segítség az alsós munkaközösségnek. - A tanulás hatékonyságára irányuló intézkedések megbeszélése, ötletek, lehetőségek feltérképezése év januárjában naplók ellenőrzése, az elmaradások pótlásának megoldása közösen a négy osztályfőnök. 2.2 Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanév első félévében végzett munkájáról A 2014/2015-ös tanévben másodjára indítottuk az előrehozott szakiskolai Gazda képzést az iskolánkban. A 9. osztály 19 fővel kezdte meg a tanévet, melynek osztályfőnöke Barna Tibor lett. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kivétel nélkül minden tanuló megfelelt. Az osztályban egy gyakorlati csoport került kialakításra. Gyakorlati képzés heti 10 órában történik, a hétfői és keddi napokon november 28-án kiosztásra kerültek munkavédelmi ruhák és bakancsok. A 9. osztályból 14 tanuló jelentkezését küldtük el a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szervezésében április 22-én megrendezésre kerülő szintvizsgára január 16-án a 9. osztály létszáma 16 fő volt. A 10. osztály tanulóinak száma szeptemberben 17 fő volt, melynek osztályfőnöke Zeke Krisztián. Kialakításra került két gyakorlati csoport, 8 és 9 fős létszámmal. Gyakorlati képzés heti három alkalommal, 17 órában folyik. változatlanul 17 fő január 16-án a 10. osztály létszáma Iskolánk állattartási üzemlátogatási gyakorlata a MICSU-FARM Kft.-nél történik heti egy alkalommal, csoportonkénti váltással. A növénytermesztés és kertészet tantárgyhoz tartozó képzések helyszíne változatlanul az iskola gyakorlókertje maradt. Az iskola szomszédságában található épületben kapott helyet a szakmai tanműhely, ennek köszönhetően lehetőség nyílik a tanulók számára a tananyag gyakorlatias elsajátítására a tanórákon. A pályázaton nyert eszközök leltárba vétele megtörtént.

9 2014. október 9-én a szakiskola a Szirák Polgárosodásáért és a Norvég Civil Alap jóvoltából 40 db laskagomba termőblokkhoz jutott, amik a rendelkezésre álló pincében lettek elhelyezve. A gombák folyamatos gondozását a tanulók végzik, így a szakiskolások megismerkedhetnek a háztáji gombatermesztéssel is december 12-én 14 fő tanulóból 13 fő sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgát tett, a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A két szakképző osztály az alábbi programokon vett részt a 2014/2015-ös tanév I félévében: Pákozdi győzelem akadályverseny, Egészségügyi nap szeptember 27. Üzemlátogatási gyakorlat a Micsutka tanyán, gyakorlati bemutató a 8. osztályosok számára október 30. A Teleki Napok programsorozaton belül a "Made in Hungária" témakörének feldolgozása, ahol a 10. osztály a Hortobágy bemutatását tűzte ki célul. Október 21-én Kistehén avató, ahol a 10. osztály teljes jogú tanulókká avatta az 9. osztályosokat, majd közös disco. Október 23-án a 8. osztályosok ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Teleki emléktábla koszorúzása. December 16-án a 10. osztályosok majd december 17-én 9. osztályosok Tanulmányi kirándulása Budapesten, ahol elsőként a Mezőgazdasági Múzeumban tettünk látogatást, majd következett a Láthatatlan Kiállítás, végül a napot mozizással zártuk. December 18-án az iskolások karácsonyi műsorával és közös ebéddel zártuk a 2014-es évet. 2.3 Gyógypedagógusok félévi beszámolója Martonné Mészáros Marianna A fejlesztéseket 2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő tanító látja el. Tanulói létszám december 19.: - A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma 25 fő, ebből 1 fő magántanuló. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 5 csoportban történik, az alsós gyermekek hetente 3, a felsősök pedig heti 4 alkalommal vesznek részt a rehabilitációs foglalkozásokon. 9

10 - A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma 39 fő, 8 csoportban, heti 1, heti 2, illetve heti 3 órában (szakvélemény alapján) valósul meg a fejlesztésük. A tanév folyamán új problémával szembesültünk: több tanuló (6 fő) BTMN-es státuszát megszüntették és fejlesztő órák helyett szaktantárgyi korrepetálást kell biztosítani a számukra. Valamint a megnövekedett SNI tanulók száma miatt a csoportok összetétele sokrétű differenciálást igényel a fejlesztést végző pedagógustól. Az a nehézség még mindig gondot okoz, hogy a fejlesztő foglalkozások számának megnövekedése miatt, mivel azonos időben több csoport fejlesztése zajlik, nem áll rendelkezésünkre elegendő helység. Illetve a tanulók vegyes összetétele miatt (enyhe értelmi fogyatékos, hiperkinetikus magatartás zavar és értelmileg akadályozott illetve diszkalkúliás tanulók ) nehezebb vándorolni az aktuális terembe, ahol testnevelés óra miatt nincs tanóra. Ocsovszkiné Juhos Orsolya Gyógypedagógusként az én feladatom az alábbi sajátos nevelési igényű tanulóknak járó gyógypedagógiai foglalkozások megszervezése és ellátása. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A 9 tanulót 2 csoportba osztottam, életkori sajátosságaik figyelembevételével. Esetükben kiemelten fontosnak tartom a pszichés funkciók a testséma, téri orientáció, az észlelés, a szenzomotoros és szeriális képességek, valamint az emlékezet fejlesztését. A rehabilitációs órákon ezeknek a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végzem feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítom, az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Alapvető és kiemelt feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. A fejlesztő órákon hangsúlyos szerepet kap a téri orientáció, a vizuális és auditív észlelés, az intermodális észlelés, az emlékezet és a szerialitás fejlesztése, mivel ezek előfeltételei a magasabb mentális működéseknek, az eredményes tanulásnak. A fejlesztőmunka a már meglévő készségekre, képességekre épít, a gyermek önbizalmának pozitív megerősítésével, sikerélmény biztosításával. A tanulók önmagukhoz mért fejlődési üteme lassú, lemaradásuk a saját évfolyamuk szintjéhez évről évre növekszik. Sajnos a tanulók (kettő kivételével) nem rendelkeznek biztos betűismerettel, az összeolvasás is nehézségekbe ütközik. A harmadikosokkal újra elkezdtük a betűk tanulását, mostanra 9 betűt ismernek, kettő és hárombetűs szavak összeolvasásával sikerül megbirkózniuk. A tízes 10

11 számkörben mélyítjük eddigi ismereteiket, a számegyenesen való egyre biztosabb tájékozódás nagyban elősegíti a számszomszédok megnevezését és a számok közötti relációk felismerését is. Az ötödikeseknél az értelmi fejlődésben ún. megtorpanást tapasztalok, nem igazán képesek az új ismeretek elsajátítására, s olykor úgy tűnik, mintha az eddigi biztos tudásuk is elillant volna valahol A fejlesztő foglakozásokon igyekeztem minden lehetséges eszközt kiaknázni továbbfejlődésük érdekében, nagy segítségemre voltak ebben a képességfejlesztő játékok, illetve az egyénileg készített eszközeim. Jól tudtam hasznosítani a különböző korosztályhoz igazodó képességfejlesztő feladatgyűjtemények, fejlesztő segédkönyvek felzárkóztató feladatait is. Továbbra is szoros kapcsolatot tartottam fenn a kollégákkal, kölcsönösen átadtuk egymásnak tapasztalatainkat, észrevételeinket, segítettük egymás munkáját Gyógypedagógiai asszisztens 2014/2015-ös tanév I. félévi beszámoló Jákfalviné Zifcsák Ilona Augusztus végén az első osztályosoknak szóló Szivárvány tábor szervezésével, lebonyolításával kezdődött számunkra az új tanév. Drégeliné Erzsikével próbáltuk az elsősöket és szüleiket megismerni. Különböző programokat szerveztünk számukra három napon keresztül. Nagyon jól sikerült, a gyerekek is jól érezték magukat. Szeptemberben 32 BTMN-gel küzdő tanuló fejlesztését kezdtem, 6 csoportban. Általában 5 fős csoportok voltak, egy csoportom volt 7 fős. Kezdetben úgy éreztem, hogy ezek a nagy létszámú csoportok fejlesztése nem éri el célját. Sok fegyelmezés, helyszűke, több osztályból lévő gyermek stb. Aztán szépen kialakult a heti beosztás, rendszeressé vált a fejlesztések időpontjai. A gyerekek szívesen jöttek a fejlesztő órákra, aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Délután az első osztály napközis csoportjával készítettük el a házi feladatokat, ha sikerült még gyakoroltunk is. November 3.-ától a második osztály osztályfőnöki teendői rám hárultak.úgy érzem, hogy a rám bízott második osztályt sikerült megfelelően összefogni, koordinálni. Két kirándulásra kísértem a második osztály tanulóit, ahol jól érezték magukat. Végül meg kell említenem, hogy sikeresen teljesítettem a főiskola 7. félévét. 11

12 2.4 Osztályfőnöki beszámolók osztály Drégeli Györgyné osztályfőnök Az idei első osztályunk hivatalosan 11 fő, de csak 10-en járnak iskolába. 1 tanuló még mindig Bujákon tartózkodik, sajnos csak az igazolatlan hiányzások számát gyarapítja. A 10 főből 5 a fiú és 5 a kislány. 3 gyermek átmenti nevelt. 3 fő SNI tanulóm van, 2 fő BTMN, 3-an osztályismétlőként maradtak hozzánk. A 10 főből 8 tanuló 3H s. Az osztályból az átmenti neveltek otthon ebédelnek,(3 fő,) de ők is napközisek. Általában 2 tanulót visznek haza leckeírás után fél 3-kor, a többiek fél 4-ig vannak. Az osztályközösség nagyon nehezen formálódik. Nagyon sok tanuló makacs, feszült, ideges,- mint ahogyan sajnos én is - sokat verekszenek. Ugyanakkor kedvesek, ragaszkodók, és remélem idővel jó kis csapat válik majd belőlük. Az év eleji tapasztalatok alapján 3 tanuló tűnik gyengébbnek, lassabban haladónak. De azt gondolom az egész osztályra elmondható, hogy a jól beinduló kezdet után a Teleki napok szabadabb légköre, a hosszú őszi és téli szünet bizony nagyon visszavetett minket. Manapság újra kell alapozni mindent. Sajnos az iskolai tanszerekre nem vigyázunk eléggé, sokszor van, hogy a tanulók akarvaakaratlanul hazaviszik, és aztán másnap nem hozzák vissza. Eddigi legnagyobb tevékenységünk az év eleji Szivárványtábor volt. Jákfalviné kolléganővel bonyolítottuk le. Nagyon jól sikerült, de talán egy kissé rózsaszín kép alakult ki az iskoláról. Több tanuló azt hitte, hogy itt minden majd csak csupa játék, és kirándulás lesz. Jó példa volt a tábor arra is, hogy a szülők láthatták, mennyi mindent tesz a mi iskolánk a gyerekekért. A tanévnyitóra verses-dalos bemutatóval készültünk. A Pákozdi csata emlékére szervezett akadályversenyt mi rendhagyóan bonyolítottuk le, a Micsutka Tanyára mentünk, ahol egy kellemes délelőttöt töltöttünk. Színházlátogatás az idei tanévben 2 volt. Először a rendhagyó irodalom óra, amikor a sziráki kultúrházban voltunk, és a Kisgömböc című előadást néztük meg, majd Budapesten az Országjáró Mátyáskirály című előadás következett, amire 2x is elmentünk. Az ónos eső miatt ugyanis elsőre csak Gödöllőig jutottunk el, moziba ás játszóházba mentünk, majd a cserenapon a Kalandpark játszóház, és az Újszínházi előadást néztük meg, ami nagyon tetszett. 12

13 A Teleki napokon is jól szerepeltünk, aktívan kivettük a részünket a feladatokból. Külön öröm, hogy a szülők aktívan segítettek minket. Az általunk elkészített Hungarikumot, Mesevilág -ot sok látogató megdicsérte. Én voltam a felelőse a Szakmai Műhelynek, ahol a tiszapüspöki iskola pedagógusait láttuk vendégül. Az Egészség napon minden feladatot megoldottunk: készítettünk gyümölcssalátát, és plakátot. Megfejtettük a TOTO-t, és megtaláltuk az osztályban elrejtett Egészség 12 pontját. A Mikulás bácsinak osztályunk minden tanulója tanult egy kis verset. Köszönjük szépen a csomagokat. A községi Idősek Napján 1 elsős versmondó fiú is fellépett, a dekorációt és asztaldíszeket Jákfalviné kolléganővel készítettem el. Jót táncoltunk a Krampusz-discóban ahol az egyik díjat egy első osztályos Ördögfióka-fiúka nyerte meg. A karácsonyra is becsülettel felkészültünk. Csengő táncunk nagy sikert aratott. Az iskolai ünnepi ebéd maradandó emléke az első közös karácsonyunknak. Osztályunkból 4 tanuló volt az ORÖ Székházában karácsonyozni, ahová mint kísérő pedagógus, én is eljutottam. Nagyon szép élmény volt. Hálás köszönet azért, hogy az itt kapott nagyképernyős TV-t és DVD lejátszót az első osztály kaphatta meg. Igyekszünk megszolgálni jó tanulással, és szereplésekkel. A Cipősdoboz akcióban az idén nagyon ötletes, értékes ajándékokhoz jutottunk. Köszönjük a szervezőknek és lebonyolítóknak! Az idén én már 3-szor tartottam szülői értekezletet, és volt 1 fogadóóra is ahová 2 szülő jött el. Családlátogatáson több ízben voltam. Az osztály magatartási átlaga: 3,8, szorgalmi átlaga: 4,3 Sajnos magas a hiányzások száma is: az összesen 908órából, amit 11-en hoztak össze, 475 igazolt és 433 igazolatlan óra van. ( utóbbit mind 1 tanuló produkálta) osztály Jákfalviné Zifcsák Ilona pótosztályfőnök November 3.-ától a második osztály osztályfőnöki teendői rám hárultak, valamint több tanítási órán be kellett segíteni, ami a fejlesztések rovására ment. Úgy érzem, hogy a rám bízott második osztályt sikerült megfelelően összefogni, koordinálni. 13

14 A második osztály létszáma 13 fő, ebből 2 SNI tanuló, valamint 6 BTMN- gel küzdő tanuló van. A félévet minden tanulónak sikerült teljesítenie, melyet szöveges értékeléssel minősítettünk. Az osztály magatartásának átlaga: 3,9 a szorgalom átlaga. 3,8. Hiányzás összesen: 505 óra, 39 óra/ fő. Két kirándulásra kísértem a második osztály tanulóit, ahol jól érezték magukat osztály Oláh Zoltán osztályfőnök A 2014/2015-ös tanévet 12 tanulóval kezdtük, majd a félév során még 2 tanuló érkezett. Jelenleg 14 tanuló jár az osztályba, melyből 10 lány és 4 fiú. Ebből 6 SNI, 2 BTMN és 12 3H tanuló. Ebben a tanévben Oláh Zoltán és Molnár Dominika tanítók tanítanak az osztályban. A tanulókat a félév végén érdemjegyekkel zártuk le. Melyből kiderült, hogy melyek azok a tanulók, amelyek fejlesztésre szorulnak magyar nyelv és irodalomból (6 fő) valamint matematikából (5 fő). Az osztály magatartási átlaga: 3,93 és a szorgalmi átlaga: 3,71 Tanulmányi átlagok Magyar nyelvtan: 3,36 Magyar irodalom: 3,43 Matematika: 3,29 Környezetismeret: 3,57 Ének-zene: 4,36 Rajz: 4,21 Technika: 4,28 Testnevelés: 4,64 Az félévi tanulmányaikat minden gyermek sikeresen teljesítette. Egy tanuló sem bukott meg és kettő kitűnő tanuló lett. Osztályfőnöki figyelmeztetést egy tanuló sem kapott. Igazgatói figyelmeztetést egy tanuló sem kapott. Igazgatói dicséretbe sem részesült senki. Az osztály tanulói 223 órát hiányzott, ebből 223 óra igazolt és 0 óra igazolatlan. Az osztály a következő eseményeken, programokon vett részt: Október 23.- i műsor, Teleki napok, kirándulás Gödöllőre (dec. 2.), Karácsonyi műsor, kirándulás Budapestre (jan. 16.). 14

15 osztály Ládecki Piroska osztályfőnök Az első félév létszáma a 13 fő. Ebből 6 lány és 7 fiú tanuló. Beilleszkedési és tanulási zavarokkal 7 fő rendelkezik. A három év alatt igyekeztünk jó osztályközösséget kialakítani. Magatartásilag az osztály zöme beszédes és hangos, így a tanulmányi munka nem mindig zajlik nyugodt légkörben. Három-négy tanuló folyamatosan zavarja az óra menetét. Ezek a gyerekek sajnos szünetekben is veszekednek és vitatkoznak egymással és a tőlük kisebbekkel. A napi tevékenységünkből sok időt elvesz az állandó fegyelmezés és nevelés. Ennek ellenére a tanulók többsége együttműködő, barátságos, segítőkész társaival és a felnőttekkel szemben. Az osztály egyik fele jó képességű, szorgalmas és figyelmes. Ezeken a gyerekeken észrevehető a szülői támogatás, az otthoni gyakorlás. Az osztály másik felén viszont a tanulmányi munka elhanyagolása és a szülői háttér hiánya észlelhető. Tanórákon a többség aktív, tevékeny és jól motiválható. Szívesen végeznek szorgalmi feladatokat, gyűjtő- és kutatómunkát, melyben a napközis tanító néni Ocsovszkiné Juhos Orsolya segítségükre van. Házi feladataikat általában elkészítik. Szeretnek páros-, illetve csoportmunkában dolgozni. Újdonság a napközis tanulók számára az olvasó napló készítése, melyet délutánonként készítenek közösen. Rendkívül hasznos ez mind az értő olvasás fejlesztése során, mind a társas kapcsolataik ápolása során. A tanulók nagy része érdeklődést mutat az olvasás iránt. Hangos olvasásuk megfelelő, szép, az írásjelek figyelembevételével olvasnak. Szövegértésük azonban folyamatos fejlesztésre szorul. Ez a félévi felmérések eredményein is meglátszódik. Írásuk lendületes, jól olvasható. Másoláskor kevés hibát ejtenek, tollbamondásnál azonban ugyanez már nem mondható el. A legtöbb hiba sajnos figyelmetlenség következménye. A tanult nyelvtani szabályokat elsajátították, viszont alkalmazni már nem tudják. Ezért elengedhetetlen a sok gyakorlás. Matematika tantárgyból minden tanulónak kialakult a számfogalma a ezres számkörben. Fejszámolást lassan és sok hibával végeznek. A tanult alapműveletet az összeadást és a kivonást önállóan, segítség nélkül csak néhányan tudják elvégezni. Nagyon sok segítséget igényelnek összességében. Egy óra tananyagának megértetése náluk több időbe telik, mint más osztályoknál. Itt nagyon észrevehető a gyakorlás hiánya. Mindezek ellenére a nyitott mondatok és a szöveges feladatok megoldása nem okoz nehézséget, a tanult algoritmust jól alkalmazzák. A felméréseket ebből a tantárgyból mindenki a képességeinek megfelelően írta meg. 15

16 A természetismeret tantárgynál kell a legtöbbet tanulni, ezért ezzel van a legtöbb gondunk. Nehezen fogadják el, hogy ehhez le kell ülni. Meg is látszik a jegyeken. Ritmikai készségük megfelelő, zenei hallásuk jó. Zenei olvasás, írás ismeretük megalapozott, szeretnek énekelni. Alkotómunkájukat a segítségvárás jellemzi. Ábrázolási készségük megfelelő, fantáziájuk, kifejezésmódjuk segítséget igényel. A munkadarabok tervezésében megfelelően közreműködnek, munkáik általában szépek. Szeretnek mozogni, aktívan részt vesznek az órán kívüli sporttevékenységekben, szívesen versenyeznek. Órákon a szabályokat betartják. Közösségi munkákat az osztály zöme élvezi, iskolánkban működő szakkörök mindegyikén képviselve van a 4. osztály. Intézményünket lelkiismeretes felkészüléssel képviselték az Idősek napján valamint a karácsonyi műsor kereteiben is, melyek alkalmával nagyon szépen teljesítettek, a képességeiknek megfelelő szerepet kapták, s amit kértünk tőlük, maximálisan megoldották. Az órák sikeres kimeneteléhez nagyban hozzájárul, a napközis tanító munkája, aki erőn felül dolgozik azon, hogy jól érezzék magukat a tanulók az iskolában, kedvvel készüljenek egy-egy órára osztály Molnár Gáborné osztályfőnök A 2014/2015-ös tanévet 14 tanulóval kezdtük, majd szeptemberben érkezett és távozz 1-1 tanuló. Jelenleg 14 tanuló jár az osztályba, melyből 3 lány és 11 fiú. Ebből 3 SNI, 2 BTMN, de december 15-től 1 fő már nem BTMN-es és 12 3H és 1 2H tanuló. A tanulók közül 3 gyermek védelembe van véve. A félévi érdemjegyekből jól látszik, hogy melyik tanulónak lenne szüksége több tanulásra. Az osztály magatartási átlaga: 4,07 és a szorgalmi átlaga: 3,78 Tanulmányi átlagok Magyar nyelvtan: 3,28 Magyar irodalom: 3,28 Matematika: 3,28 Természetismeret: 3,35 Ének-zene: 3,78 Vizuális kultúra: 4,78 Életvitel és gyakorlat: 4,64 Testnevelés: 3,71 Történelem: 3,21 16

17 Angol: 3,14 Informatika: 3,0 Erkölcstan: 4,57 Dráma: 4,64 A félévi tanulmányaikat minden gyermek sikeresen teljesítette. Egy tanuló sem bukott meg. Osztályfőnöki figyelmeztetést egy tanuló kapott. Igazgatói figyelmeztetést egy tanuló sem kapott. Igazgatói dicséretbe sem részesült senki. Az osztály tanulói 1087 órát hiányzott, ebből 782 óra igazolt és 305 óra igazolatlan. Az osztály a következő eseményeken, programokon vett részt: Október 23.- i műsor, Teleki napok, kirándulás Budapestre, Karácsonyi műsor osztály Penderik Katalin osztályfőnök Létszám: 14 fő BTMN tanuló: 4 fő SNI: - Magatartás átlag: 3.0 Szorgalom átlag: 3.0 Bukás:1 tanuló matematika Összes igazolt hiányzás: 727 óra (ebből igazolatlan: -) Tanulószobás: 7 fő Az idei tanévet 15 fővel kezdtük, de még első héten lecsökkent a létszám 14 főre. Változás történt még a BTMN tanulók létszámát illetően, mivel 1 fő a tanév második félévétől nem minősül BTMN tanulónak a szakvélemény alapján. A tavalyi tanévhez képest javult az osztály szorgalom átlaga, mely köszönhető a délutáni tanulószobának és egyéb korrepetálásoknak, fejlesztő foglalkozásoknak. A tantárgyi minimum követelményeket mindenki teljesíteni tudta egy tanuló kivételével, 1 fő elégtelen osztályzatot kapott matematika tantárgyból. Az osztály magatartás átlaga kissé romlott, meglátásom szerint a szülőkkel nehéz együttműködni. Bizonyítja mindezt, hogy a legutóbbi szülői értekezleten egy szülő volt jelen. Kevés szülővel tartom napi szinten a kapcsolatot. A rossz magatartású tanulók szülei 17

18 többszöri megkeresésre, kérésre sem reagáltak. Családlátogatásokat tervezem néhány kollégával. Az idei tanévben több iskolai rendezvényre készültünk közösen, melyek alkalmával viszont a rossz magatartású tanulók is kivették részüket a közösségi munkából: Pákozdi csata évfordulójára szervezett akadályverseny, egészségnap, Teleki hét rendezvénysorozat, karácsonyi műsor, idősek napja osztály Martonné Mészáros Marianna osztályfőnök 15 fő SNI-s tanuló 1fő BTMN-es tanulók: 4 fő 1 fő november 11-től valamint 1 fő január 08-tól már nem BTMN-es tanuló, Magatartás átlag:3,6 Szorgalom átlag: 2,9 Bukás: 1 fő matematika tantárgyból, Dicséret: Danyi Angelina testnevelés valamint ének-zene tantárgyból, Az tanév elején 15 fővel indult a 7. osztály. Jobbágyi községből 4 fő tanuló érkezett. Szeptember nyolcadikán 1 fő távozott. Ám nem sokáig volt 14 fős a létszám rá egy hétre érkezett 1 fő. A szülői értekezleten mely az év elején volt hat szülő jelent meg. A Teleki Napok rendezvény sorozaton a szülők segítették az osztály munkáját a vállalt tevékenységben. Az akadályversenyen és az egészség nap rendezvényen aktívan részt vettünk. A felsős osztálykiránduláson 9 fő képviseltette magát. Szakkörre 2 fő jár. A Macika Ösztöndíjat 6 tanuló nyerte el az osztályból. A családlátogatást ebben a félévben 4 tanulónál történt meg. A szülőkkel a kapcsolatom jó általában közreműködőek, bár olyan tanulónál ahol otthon sem tudnak a magatartásán javítani akkor nekünk sokkal nehezebb a dolgunk. A tanulók tanulmányi eredménye a hatodikos átlaghoz képest romlottak, mely problémára februárban tartandó szülői értekezleten feltétlenül megoldást kell találni a szülőkkel közösen. 18

19 osztály Nándori Barbara osztályfőnök A 8. osztály 21 fővel kezdte meg ezt a tanévet, mivel 2 tanuló érkezett az osztályba szeptemberben a Jobbágyi Általános Iskolából. Majd október közepén az egyik diák szüleivel Budapestre költözött, ezért az osztály létszáma 20 főre csökkent. Az osztályban 2 fő magántanuló van, akik az idei tanévben nem teljesítették a féléves követelményeket, mert az osztályozóvizsgán nem jelentek meg. Az osztályban még egy tanuló volt osztályozóvizsgára kötelezett a 250 órát meghaladó mulasztása miatt, de ő sem jelent meg a vizsgán. Több intézkedést is tettünk a félév során (családlátogatások, jelzés a szülő és a hivatalok felé, esetmegbeszélések), hogy a szülő figyelmét felhívjuk arra, hogy gyermekét rendszeresen járassa iskolába, de eredménytelenül. A BTMN-es tanulók létszáma a tanév elején 4 volt, viszont a kontroll-vizsgálatok után megérkezett szakvélemények alapján ez a létszám januártól 2 főre csökkent. Az SNI tanulók létszáma 5 fő, melyből 1 fő magántanuló. A diákok közül 1 fő nevelőszülőknél van elhelyezve. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya igen magas az osztályban, mivel 4 tanuló kivételével minden tanuló ezekbe a kategóriákba esik. Az osztályban 2 fő bejáró tanuló van, ők a kb. 15 kilométerre lévő Jobbágyiról járnak iskolába mindennap. Az osztály tanulmányi átlaga: 3.57, magatartási átlaga: 3.66, szorgalom átlaga: 3.22 lett a félév végén. Ezek az eredmények nagyon hasonlítanak a korábbi évek eredményeihez. A ös tanévben az osztály számos rendezvényen vett részt. Ilyen volt például a Teleki-napok rendezvény sorozat, amelynek keretében az október 23-i műsort a 8. osztály adta. Voltunk a Madách Színházban Budapesten, rendeztünk bulit a 7. osztályosokkal együtt, részt vettünk a pákozdi csata emlékére rendezett akadályversenyen stb osztály Barna Tibor osztályfőnök A 2014/2015-ös tanévet 19 fővel kezdtük. Egy fő csatlakozott az osztályhoz szeptemberben, így 20 fő lett a létszám. A félév során két tanuló másik iskolába iratkozott át. További két tanuló az igazolatlan hiányzások miatt, figyelembe véve azt, hogy nem tankötelesek az létszámból törölve lettek. Két tanuló a félév során nem jelent meg egyetlen egy tanítási napon sem, ők viszont nem kerültek törlésre, tekintettel arra, hogy tankötelesek. Jelenleg 16 fő tanuló van az osztályban. Ebből 2 SNI-s hallgató, 7 tanuló 3H-s. Egy tárgyból sem történt bukás. 19

20 Magatartás átlag: 3,50 Szorgalom átlag: 3,57 Szaktanári figyelmeztetés: 21 Osztályfőnöki figyelmeztetés: 8 Osztályfőnöki megrovás: - Igazgatói figyelmeztetés: 3 Igazgatói megrovás: osztály Zeke Krisztián osztályfőnök év szeptemberében a 10. osztály 17 fővel kezdte meg a tanévet. A félév során 2 fő tanuló nem látogatta iskolánkat. Mivel még ők a tanév végéig tankötelesek, így a tanulói jogviszonyuk nem szűnt meg, a létszámból nem kerültek törlésre január 16-án az osztálylétszám változatlanul 17 fő volt. Osztálylétszám: ebből lány: ebből fiú SNI tanuló: BTMN tanuló: 17 fő 14 fő 3 fő 3 fő 3 fő Hátrányos helyzetű tanuló 2H: 3 fő Halmozottan hátrányos tanuló 3H: 10 fő Beírások Szaktanári figyelmeztető: Osztályfőnöki figyelmeztető: Igazgatói figyelmeztető: 2 db 2 db 4 db Magatartás átlag: 3,73 Szorgalom átlag: 3,53 Tanulmányi átlag: 3, Beszámoló a 2014/2015. tanév I. félévi gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről Ocsovszkiné Juhos Orsolya A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a köznevelési, a gyermekvédelmi, a szociális ellátásról szóló törvény és az iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza 20

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2014/2015. tanév beszámoló

2014/2015. tanév beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév beszámoló Készítette: Buzás József igazgató helyettes Szirák, 2015. június 26. Tartalom Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben