2014/2015. tanév beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. tanév beszámoló"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév beszámoló Készítette: Buzás József igazgató helyettes Szirák, június 26.

2 Tartalom Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október 01. és június Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanév Az oktató-nevelő munkáról Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanévben Beszámoló felsős munkaközösség Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanévben végzett munkájáról Alsós munkaközösség Gyógypedagógusok beszámolója Gyógypedagógiai asszisztens Osztályfőnöki beszámolók osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály... 32

3 2.6 Beszámoló a 2014/2015. tanév gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről Munka és tűzvédelem DÖK BESZÁMOLÓ Egyéb foglalkozások Beszámoló a napköziről 3. osztály Beszámoló a napköziről 4. osztály Tanulószoba 5-6. osztály Az osztály tanulószobáról szóló 2014/2015. tanév beszámoló Roma kulturális szakkör A cigány népismereti szakkör beszámolója Sportszakkör Zumba szakkör Szakköri beszámoló Ügyes kezek Intézményfejlesztés Pályázataink a 2014/2015. tanévben Időszaki beszámoló a TÁMOP pályázatról Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztések Programjaink, rendezvényeink 2014/2015. tanévben... 53

4 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben 1.1 A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet A képzési struktúrában változás történt, mert a 2+2 évfolyamos képzés befejeződött és a 2014/2015. tanévben a 3 éves szakképző évfolyamos gazdaképzés (OKJ ) 9. és 10. évfolyamával kezdtük meg munkánkat. A szülők előző tanév végi kezdeményezésére megszüntettük az iskolaotthonos képzési formát intézményünkben. De ez a tanulók iskolában töltött idejében nem okozott változást. Az első, második, ötödik és hatodik évfolyam tanulóinak oktató-nevelő munkája az OFI által kidolgozott új kerettanterv szerint folyt, illetve a kilencedik és tízedik évfolyam közismereti képzését is az OFI által kidolgozott új szakiskolai kerettantervben meghatározottak alapján szerveztük. Felmenő rendszerben már az első, második, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, kilencedik (a két gyakorlati nap miatt csak három) és tízedik évfolyamon (a három gyakorlati nap miatt csak kettő) heti 5 testnevelés órát tartottunk. Sajnos a hiányzó infrastruktúra rendkívüli módon megnehezíti a megnövekedett számú testnevelés órák szervezését és tartását az esős vagy rendkívül hideg napokon. A magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás óraszámait első, második, ötödik és hatodik osztályban a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 8. (5) d, pontja alapján került megszervezésre. legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti két tanórának megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra. Így az alsó évfolyamokon 1. és 2. osztályban heti 3 órában, az 5. és 6. osztályban heti 1 órában roma népismeret óra és heti 2 órában roma kulturális szakkör keretében biztosítjuk a nemzetiségi oktatást. A többi évfolyamon a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (D) 3. b, pontja alapján került megszervezésre.

5 Ha az iskolában nem folyik valamely cigány nyelv oktatása, akkor a heti legalább egy tanórára kiterjedő kötelező cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két kötelező tanóra (pl. Ének-zene, Tánc és dráma, Vizuális kultúra stb.) keretében kisebbségi kulturális tevékenységet biztosít az iskola. Heti két órában roma kulturális szakkört tartunk. Az alsó évfolyamokon 3., 4., 7. és 8. osztályban heti 1 órában roma népismeret és heti két órában az ének zene és rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeretek kötelező tanóráiban biztosítjuk tanulóink számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek megszerzését. A nemzetiségi önismeret fejlesztését a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységek támogatják. Emellett kézműves szakkörön, roma hagyományőrző szakkörön és színjátszó szakkörön a tehetségfejlesztésre, tehetséggondozásra is lehetőséget tud biztosítani intézményünk a 2014/2015. tanévben is. 1.2 Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: - általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat 1-4. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 1-4. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 1-4. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 1-4. osztály - általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat 5-8. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 5-8. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 5-8. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 5-8. osztály - szakiskolai nevelés-oktatás szakképzési évfolyammal OKJ-s számú gazda szakképesítés megszerzésére irányulva 9. osztály és 10. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály

6 1.3 Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október 01. és június 15. általános iskolai rész osztály SNI BTMN tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége Magántanuló Össz szakiskolai rész osztály tanulói létszám SNI BTMN tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége Össz Intézményünk beiskolázási körzete elsődlegesen Szirák község. Az első évfolyamra beiratkozott tanulóink a sziráki Aprófalva Óvodából érkeztek. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, ezért a leendő elsős pedagógusunk meglátogatta a leendő elsősök csoportját. Felsőbb évfolyamokon a szomszédos településről is járnak intézményünkbe tanulók: Vanyarcról, Bérről és Jobbágyiról is. Külön ki kell emelnem azt a példaértékű együttműködést, amelyet a Cseppkő Gyermekotthonnal építettünk ki.

7 1.4 Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanévben az intézmény működését 15 főállású pedagógussal, 1 fő gyógypedagógiai asszisztenssel, 3 fő óraadó pedagógussal, 1 fő iskolatitkárral, 2 fő takarító személyzettel és 1 fő konyhai dolgozóval kezdtük. A tanév során lehetőségünk nyílt egy karbantartó alkalmazására, 2015 februárjától. Egy kollégánk december 31-vel közös megegyezéssel felmondott, pótlását véglegesen csak március elején sikerült megoldani. A távozó kolléga másfél hónapig betegszabadságon volt, mielőtt felmondott, ezért a nevelőtestület rendkívüli erőfeszítéssel és terhelés mellett végezte éves munkáját, a helyettesítések miatt. Három kollégán kívül, kivétel nélkül mindenkinél szükség volt kimeríteni a 30 helyettesítési napot. Emellett az intézmény vezetésében is nehézségek adódtak a tanév során, az igazgatóhelyettes december 17-én lemondott tisztségéről és a tanév hátralevő részében egyszemélyes vezetés (2015. február 16-tól igazgatóhelyettesként) végeztem az intézmény irányítását márciusától egy kolléganő hosszú távoléten volt a tanév végéig. Új tantárgyfelosztással és a délutáni foglalkozások átszervezésével, valamint az igazgatói órakedvezmény felszabadulásával az ő helyettesítését is sikerült megoldani. Nehézségeink ellenére külön kiemelendő az a támogató légkört, mely segítette 2 kollégának a minősítő eljárás elvégzését, amelyben kimagasló eredménnyel léphettek, léphetnek a pedagógus II. fokozatba, 3 kollégának új vagy újabb diploma megszerzését és 1 kolléga szakértői képzés elvégzését. Mindannyiszor ott álltak a kollégák az éppen feladatát végző mellett (a fentebb írt nehézségek ellenére), helyettesítésben, segítésben. 1 kolléga megszerezte nyelvvizsgáját és 1 kolléga sikeresen befejezte szakvizsgás tanulmányainak első tanévét. 1.5 Az oktató-nevelő munkáról Intézményünkben 3 munkaközösség működött a 2014/2015. tanév I. félévében. Az alsó tagozatos munkaközösség vezetője Figuráné Gulyás Judit, aki december 30-vel felmondott, ezért az alsó tagozatos kollégák munkáját január 05-től Drégeli Györgyné fogja össze. A felsős munkaközösség vezetője Martonné Mészáros Marianna, A szakiskolai munkaközösség vezetője Zeke Krisztián. Gyógypedagógiai munkaközösséget az 5 fő hiánya miatt nem működtet intézményünk, de elmondható, hogy a gyógypedagógiai fejlesztéseket végző kollégák közösségként, eredményesen és sikeresen dolgoznak együtt. Gyógypedagógiai feladatokat végző kollégák: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Martonné Mészáros Marianna, Jákfalviné Zifcsák Ilona és Molnár Gáborné.

8 Intézményünkben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Ocsovszkiné Juhos Orsolya látja el. A DÖK munkáját támogató pedagógus Oláh Zoltán. A tankönyvrendelésért felelős pedagógus Penderik Katalin. Könyvtárfelelős Molnár Dominika. A Közalkalmazotti Tanács elnöke Drégeli Györgyné, aki tapasztalatával, munkabírásával és ötleteivel például szolgál fiatalabb kollégáinknak és segítségnyújtása nélkülözhetetlen az iskola vezetésének. Óraadó pedagógusaink iskolához fűződő kapcsolata példaértékű, mert a tanítási órák ellátásán felül a teljes iskolai, közösségi életben aktívan részt vesznek. 2 Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanévben 2.1 Beszámoló felsős munkaközösség Martonné Mészáros Marianna munkaközösség vezető A munkaközösség tagjai: Nándori Barbara, március 01-től Molnár József 8. osztály osztályfőnöke, Penderik Katalin 6. osztály osztályfőnöke, Martonné Mészáros Marianna 7. osztály osztályfőnöke, Molnár Gáborné 5. osztály osztályfőnöke Felsőbben tanítók: Klacskó Józsefné ( matematika), Plánki Lászlóné( magyar nyelv és irodalom) és Tari Gyuláné (ének-zene)óraadó pedagógusok, Molnár József (technika, informatika) Barna Tibor( fizika,földrajz, kémia), Juhász Zoltán(testnevelés, biológia) A tanulószobát és a csoportos fejlesztést vezeti 5. és 6. osztályosoknak Molnár Gáborné, a 7. és a 8. osztályosoknak Penderik Katalin, Molnár József, Barna Tibor, Juhász Zoltán, Nándori Barbara és Martonné Mészáros Marianna látta el. A felsős munkaközösség (nem csak az osztályfőnökök az osztályaikkal, hanem az óraadók is) részt vett a Teleki napok Made in Hungária című projekt lebonyolításában. A nyolcadik osztály az október 23-i ünnepi műsor előadásában is főbb szerepet kapott, hagyományainkhoz hűen, Nándori Barbara osztályfőnökkel egyetembe. A felsősök kirándultak Budapestre. Programok a következőek voltak: - Babilon Center és a Madách Színház: Páratlan Páros című előadása. - Karácsonyi műsorban a Roma szakkör produkciójában és a közös éneklésben vettek részt felsős tanulók.

9 - A felső évfolyam aktívan részt vett a Farsangi műsor lebonyolításában. - A tavaszi kirándulás szintén Budapestre vezetett, amelynek programjai voltak: az Állatkert, Budai vár, Madách Színház: Fekete Péter című előadása. - A tanulás hetének és a Roma Kultúra Napjának a zökkenőmentes lebonyolításában tevékenyen helytálltunk. - Ebben a tanévben a ballagás előkészítésében is segítkeztünk aktívan az egész felsős munkaközösség. Munkaközösségi megbeszélések: - A négy osztályfőnök megbeszélése a naplók és záradékainak kitöltéséről 2014 októberében, márciusában a tanulmányi kirándulásról és a családlátogatások hatékony megszervezéséről júniusában a naplók, bizonyítványok és a törzslapok és záradékaik kitöltéséről - Nándori Barbarával történt megbeszélés október tanulmányi átlagok javítására tett intézkedések, szülőkkel megbeszélés tervezése. - Penderik Katalin 6. osztályos osztályfőnök és a munkaközösség vezető család látogatása 2 fő tanulónál rendbontó magatartásuk miatt volt rá szükség márciusában a naplók ellenőrzése, az elmaradások pótlásának megoldása közösen a négy osztályfőnök. - Nándori Barbara a tovább tanulással kapcsolatos teendőkről való megbeszélés jelentkezési lapok kitöltése, január március felsős kirándulás tervezése és a tanuláshetében az alsós munkaközösséggel való aktív közreműködés egyeztetése a négy osztályfőnök és Plánki Lászlóné projekt manager április a Roma Kultúra Napjának szervezési és lebonyolítási feladataiban a segítségadási lehetőségek, részvételek felsős munkaközösség minden tagja június a nyolcadik osztály ballagásának lebonyolítása munkaközösség minden tagja. 2.2 Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanévben végzett munkájáról Zeke Krisztián munkaközösség vezető A szakiskolai munkaközösség tagjai: Barna Tibor Buzás József Molnár József Zeke Krisztián Nándori Barbara A két szakiskolai osztályban összesen 7 fő pedagógus tanítja a közismereti és a szakmai órákat.

10 Szakiskolában oktató pedagógusok által oktatott tantárgyak Pedagógus 9. osztály 10. osztály Barna Tibor Kiegészítő tevékenységek, Természetismeret, Munkahelyi egészség és biztonság, Informatika, Kertészet gy., Műszaki ismeretek gy., Növénytermesztés gy., Állattartás gy. Műszaki ismeretek gy. Buzás József Műszaki ismeretek, Műszaki ismeretek gyak. Matematika, Műszaki ismeretek, Műszaki ismeretek gy. Juhász Zoltán Testnevelés Testnevelés Molnár József Szakmai számítások, Társadalomismeret Társadalomismeret, Járművezetés, Gazdálkodási ismeretek, Kiegészítő tevékenységek, Gazdálkodási ismeretek gy., Növénytermesztés gy. Kertészet gy. Plánki Lászlóné Magyar nyelv és kommunikáció Magyar nyelv és kommunikáció Penderik Katalin Angol nyelv Angol nyelv Zeke Krisztián Növénytermesztés, Állattartás, Kertészet, Növénytermesztés gy., Állattartás gy., Kertészet gy. Növénytermesztés, Állattartás, Kertészet, Növénytermesztés gy., Állattartás gy., Kertészet gy.

11 A 2014/2015-ös tanévben másodjára indítottuk az előrehozott szakiskolai Gazdaképzést az iskolánkban. A 9. osztály 19 fővel kezdte meg a tanévet, melynek osztályfőnöke Barna Tibor. A19 tanulóból 2 tanuló évfolyamismétlő, akik már az előző tanévben is alig jártak iskolába, az ideiben meg egy napot sem, de nekik a törvényi szabályozás miatt az idei tanítási év végéig fennáll a tankötelezettségük. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, a 8. osztályból jelentkezettek közül kivétel nélkül megfeleltek. Az osztályban egy gyakorlati csoport került kialakításra. Gyakorlati képzés heti 10 órában történik, a hétfői és keddi napokon. A 9. osztályból 14 tanuló jelentkezését küldtük el a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szervezésében április 22-én megrendezésre kerülő szintvizsgára. A szintvizsgát kivétel nélkül minden tanuló sikeresen teljesítette több mint 90 százalékos eredménnyel június 15-én a 9. osztály létszáma 14 fő volt. A 10. osztály tanulóinak száma szeptemberben 17 fő volt, melynek osztályfőnöke Zeke Krisztián. Az osztályban kialakításra került két gyakorlati csoport. Gyakorlati képzés heti három alkalommal, 17 órában folyik. Iskolánk állattartási gyakorlata a MICSU-FARM Kft.-nél történik havi egy alkalommal, csoportonkénti váltással, üzemlátogatási gyakorlat formájában. A növénytermesztés és kertészet tantárgyhoz tartozó képzések helyszíne változatlanul az iskola gyakorlókertje maradt. Az iskola szomszédságában található épületben kapott helyet a szakmai tanműhely, ennek köszönhetően lehetőség nyílik a tanulók számára a tananyag gyakorlatias elsajátítására a tanórákon. A pályázaton nyert eszközök leltárba vétele megtörtént október 9-én a szakiskola a Szirák Polgárosodásáért és a Norvég Civil Alap jóvoltából 40 db laskagomba termőblokkhoz jutott, amik a rendelkezésre álló pincében lettek elhelyezve. A gombák folyamatos gondozását a tanulók végzik, így a szakiskolások megismerkedhetnek a háztáji gombatermesztéssel is december 12-én 14 fő tanulóból 13 fő sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgát tett, a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A továbbiakban 12 fő kezdte meg az iskolánkban megtartott KRESZ tanfolyamot, melyből 11 fő sikeresen teljesítette a KRESZ vizsgát is. A tanulók autóvezetési gyakorlati oktatása elkezdődött, így hamarosan forgalmi vizsgát tehetnek majd a tanulók június 15-én az osztálylétszám 16 fő volt, ebből 2 tanuló 30 óránál többet hiányzott igazolatlanul, de nekik is a törvényi szabályozás miatt az idei tanítási év végéig fennáll a tankötelezettségük, a tanítási év végével nekik is megszűnt a tanulói jogviszonyuk intézményünkben.

12 A két szakképző osztály az alábbi programokon vett részt a 2014/2015-ös tanévben: Pákozdi győzelem akadályverseny, Egészségügyi nap szeptember 27. Üzemlátogatási gyakorlat a Micsutka tanyán, gyakorlati bemutató a 8. osztályosok számára október 30. A Teleki Napok programsorozaton belül a "Made in Hungária" témakörének feldolgozása, ahol a 10. osztály a Hortobágy bemutatását tűzte ki célul. Október 21-én Kistehén avató, ahol a 10. osztály teljes jogú tanulókká avatta az 9. osztályosokat, majd közös disco. Október 23-án a 8. osztályosok ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Teleki emléktábla koszorúzása. December 16-án a 10. osztályosok majd december 17-én 9. osztályosok Tanulmányi kirándulása Budapesten, ahol elsőként a Mezőgazdasági Múzeumban tettünk látogatást, majd következett a Láthatatlan Kiállítás, végül a napot mozizással zártuk. December 18-án az iskolások karácsonyi műsorával és közös ebéddel zártuk a 2014-es évet. Szakmai kirándulás, AGROmashEXPO, AgrárgépShow kiállítás Rómeó és Júlia az Operett Színházban Szintvizsgára készülünk, 10. osztály bemutató napja Teleki Farsang 2015 Roma Kultúra Napja - Holokauszt megemlékezés Szintvizsga Teleki Sportnap Rendőrségi előadás Üzemlátogatási gyakorlat a lovardában 12

13 2.3 Alsós munkaközösség Drégeli Györgyné munkaközösség vezető Év végi beszámoló Alsós munkaközösség munkájáról Az alsós munkaközösség vezetője: Drégeli Györgyné Tagjai: Jákfalviné Zifcsák Ilona Baranyi Teodóra Molnár Dominika Oláh Zoltán Ládecki Piroska Ocsovszkiné Juhos Orsolya Az alsós munkaközösség vezetése Figuráné Gulyás Judit távozása után, a II. félévben lett az én feladatom. Sajnos Judit távozása elég nehéz helyzetbe hozta nemcsak az alsóban tanító pedagógusokat, hanem néhány felsős kollégát is. Saját feladataink és a rendezvényekre való felkészülés mellett az ő óráinak a helyettesítését is el kellett látnunk. Először Jákfalviné kolléganő, mint ideiglenesen megbízott osztályfőnök vette szárnyai alá az osztályt, a napi teendőket ellátta, tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, vezette a dokumentációt. Aztán néhány hétre Géczy kolléga következett. Végül nagy megelégedésünkre Baranyi Teodóra kolléganő munkába állása meghozta a várva várt nyugalmat mind az osztály tanulói mind a kollégák számára. Becsülettel bepótolta a hiányosságokat, az osztály tanulmányi és magatartásbeli javulása mindnyájunk számára szembetűnő. Elmondhatom, hogy mára az alsó tagozatban egy jól együttműködő kis csapat végzi a munkáját. A gyerekek taneszközei, - hála a pályázati tevékenységeinknek- a rendelkezésünkre állnak. Tantermeink világosak, és méreteiben megfelelőek az osztálylétszámainknak. A berendezések modernek, folyamatosan újítjuk azokat. A legnagyobb gondot a hagyományos fatábláink rossz állapota jelenti. Sajnos az újrafestés, vonalazás csak ideig-óráig javítja a minőséget, a modernebb készítésű táblák pedig olyan drágák, hogy pályázati pénzekből sem tudjuk beszerezni. A másik nagy problémát a tornaterem hiánya okozza, hiszen a mindennapos testnevelés komoly logisztikai megoldásokat, egymáshoz való alkalmazkodást kíván tőlünk. Kis javulást jelent, hogy a fenti pálya egyre jobban alkalmassá válik a tornaórák lebonyolítására. (hála a karbantartó dolgozónk áldozatos munkájának) 13

14 Az épület homlokzati oldalán lévő tantermekre szükséges lenne sötétítő függönyök felhelyezése. Ehhez azonban ki kellene cserélni a függönytartókat is, ami így együtt már elég nagy kiadást jelent az intézménynek. Mindezek a gondok nem törték le munkakedvünket, igyekeztünk ellátni feladatainkat, melyek nemcsak az első félévben, de a másodikban is bőven akadtak. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével, a nevelőotthonok kapcsolattartóival, logopédussal, pszichológussal. Alsós munkaközösségi megbeszéléseket csak néhány alkalommal tartottunk, de villámértekezletet annál többször, amikor egy-egy aktuális problémát, programot kellett átbeszélni. Tanév beindítása a dokumentumok kitöltésével kezdődött. A bizonyítványok megfejelése, törzslapok nyomtatása nagy odafigyelést igényelt. Itt mondok köszönetet Ocsovszkiné Juhos Orsolya kolléganőnek, aki magára vállalta ezt a munkát az év elején, és a tanév végén is. Most felsorolom azokat a tevékenységeinket, melyek sikeres lebonyolításához szükség volt a komoly tervezésre, előkészítő munkára. Szeptember: Tanévnyitó, szülői értekezletek, akadályverseny Pákozdi csata tiszteletére, Október: Október 6. megemlékezés, hospitálás Tiszapüspökiben, A Teleki napok témája idén: Made in Hungary. Ehhez meg kellett terveznünk az alsósok életkori sajátosságaihoz illő feladatokat, tevékenységi formákat, részvétel az Október 23-i ünnepségen, November: Fogadó órák előkészítése, megszerveztük az Egészségnap alsósokra vonatkozó részét, Tematikus délutánt tartottunk, előkészítettük az alsósok tanulmányi kirándulását, esetmegbeszélés magatartási problémáról, tanulási módszerekről, December: Szülői értekezletek, Színházlátogatás, (melyből a rossz idő miatt gödöllői mozi és játszóház lett) Krampusz discó előkészítése, lebonyolítása Idősek napi köszöntőben való aktív részvétel (dekoráció, ajándék, műsor) továbbképzés, karácsonyi feladatok tervezése, előkészítése, megvalósítása. 14

15 Január: Színházlátogatás előkészítése, lebonyolítása, Tanulás Hete előkészítése és lebonyolítása, Félév lezárása, részvétel továbbképzésen, Február: Szülői értekezlet előkészítése, Farsangi bállal kapcsolatos teendők megbeszélése, Március: A Március 15- ünnepségen való részvétel, Fogadó óra a problémás tanulók szüleinek, Húsvéti meglepetés dekoráció az iskola tanulóinak az alsós pedagógusoktól, Április: Készülés a Roma Kultúra Napjára (dekoráció, műsorra felkészítés) munkaközösségi megbeszélés, Tematikus délután szervezése alsósoknak, Május: Budapesti kirándulás: (Színházlátogatás, Fővárosi Nagycirkusz) Sportnap, Gyermeknap, Rajzpályázattal kapcsolatos teendők elvégzése, Pásztói hospitálás, Június: Ballagás és tanévzáró feladatai: (dekoráció, műsor,) dokumentációk elkészítése, Azt gondolom, hogy az alsós munkaközösség tagjai alaposan kivették részüket az iskolában folyó munkában. Az oktatás mellet sok színes programot szerveztünk tanulóinknak. Bár minden programnak volt felelőse, de a tervezésben, az előkészítésben többen is részt vettünk, így segítve egymás munkáját. 2.4 Gyógypedagógusok beszámolója Martonné Mészáros Marianna A fejlesztéseket 2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő tanító látja el. A fejlesztéseket a második félévben egy fővel kevesebb pedagógus látta el a csökkenő BTMN-es létszám miatt (2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens), mint az első félévben. A tanulók létszáma különböző okok miatt (elköltözés, új státusz megállapítás, stb.) változott. A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az I. félévben 20 fő (ebből egy fő magántanuló), a II. félévben 29 fő ebből egy fő magántanuló. 15

16 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 5 csoportban történik, az alsós gyermekek hetente 3, a felsősök pedig heti 4 alkalommal vesznek részt a rehabilitációs foglalkozásokon. - A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma 39 fő, 8 csoportban, heti 1, heti 2, illetve heti 3 órában (szakvélemény alapján) valósul meg a fejlesztésük. A tanév folyamán új problémával szembesültünk: több tanuló (6 fő) BTMN-es státuszát megszüntették és fejlesztő órák helyett szaktantárgyi korrepetálást kell biztosítani a számukra. Valamint a megnövekedett SNI tanulók száma miatt a csoportok összetétele sokrétű differenciálást igényel a fejlesztést végző pedagógustól. Az a nehézség még mindig gondot okoz, hogy a fejlesztő foglalkozások számának megnövekedése miatt, mivel azonos időben több csoport fejlesztése zajlik, nem áll rendelkezésünkre elegendő helység. Illetve a tanulók vegyes összetétele miatt (enyhe értelmi fogyatékos, hiperkinetikus magatartás zavar és értelmileg akadályozott illetve diszkalkúliás tanulók ) nehezebb vándorolni az aktuális terembe, ahol testnevelés óra miatt nincs tanóra. Ocsovszkiné Juhos Orsolya I. félév Gyógypedagógusként az én feladatom az alábbi sajátos nevelési igényű tanulóknak járó gyógypedagógiai foglalkozások megszervezése és ellátása. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A 9 tanulót 2 csoportba osztottam, életkori sajátosságaik figyelembevételével. Esetükben kiemelten fontosnak tartom a pszichés funkciók a testséma, téri orientáció, az észlelés, a szenzomotoros és szeriális képességek, valamint az emlékezet fejlesztését. A rehabilitációs órákon ezeknek a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végzem feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítom, az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Alapvető és kiemelt feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. A fejlesztő órákon hangsúlyos szerepet kap a téri orientáció, a vizuális és auditív észlelés, az intermodális észlelés, az emlékezet és a szerialitás fejlesztése, mivel ezek előfeltételei a magasabb mentális működéseknek, az eredményes tanulásnak. A fejlesztőmunka a már meglévő készségekre, képességekre épít, a gyermek önbizalmának pozitív megerősítésével, sikerélmény biztosításával. A tanulók önmagukhoz mért fejlődési üteme lassú, lemaradásuk a saját évfolyamuk szintjéhez évről évre növekszik. 16

17 Sajnos a tanulók (kettő kivételével) nem rendelkeznek biztos betűismerettel, az összeolvasás is nehézségekbe ütközik. A harmadikosokkal újra elkezdtük a betűk tanulását, mostanra 9 betűt ismernek, kettő és hárombetűs szavak összeolvasásával sikerül megbirkózniuk. A tízes számkörben mélyítjük eddigi ismereteiket, a számegyenesen való egyre biztosabb tájékozódás nagyban elősegíti a számszomszédok megnevezését és a számok közötti relációk felismerését is. Az ötödikeseknél az értelmi fejlődésben ún. megtorpanást tapasztalok, nem igazán képesek az új ismeretek elsajátítására, s olykor úgy tűnik, mintha az eddigi biztos tudásuk is elillant volna valahol A fejlesztő foglakozásokon igyekeztem minden lehetséges eszközt kiaknázni továbbfejlődésük érdekében, nagy segítségemre voltak ebben a képességfejlesztő játékok, illetve az egyénileg készített eszközeim. Jól tudtam hasznosítani a különböző korosztályhoz igazodó képességfejlesztő feladatgyűjtemények, fejlesztő segédkönyvek felzárkóztató feladatait is. Továbbra is szoros kapcsolatot tartottam fenn a kollégákkal, kölcsönösen átadtuk egymásnak tapasztalatainkat, észrevételeinket, segítettük egymás munkáját. II. félév Az iskolánkba járó tanulók mintegy 20 %-ának van szüksége gyógypedagógiai megsegítésre. A gyógypedagógiai munka keretén belül kerül sor a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésére. A fejlesztés a már meglévő, jó szinten működő készségekre, képességekre épít, ezekre támaszkodva kell a tanulót arra a szintre eljuttatni, amelyek az iskolai beváláshoz szükségesek, továbbá elengedhetetlen feltételei a zökkenőmentes továbbhaladásnak. Az intézményben 29 fő sajátos nevelési igényű gyermek tanul, fejlesztésük 6 csoportban történik két gyógypedagógus által. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A gyógypedagógia nagyon összetett és sokrétű munka. A sajátos nevelési igényű tanulók csoportokba való besorolása sem egyszerű feladat, hiszen eltérő az adott sérülés mértéke, ugyanakkor az életkori sajátosságokat is figyelembe kell venni. A tanulók szívesen járnak a fejlesztő órákra. A rehabilitációs órákon a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végezzük feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítjuk az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Alapvető és kiemelt feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. Az alsó tagozatos tanulóknál nagyon sok időt kell szánni a betűismeret elsajátítására, megszilárdítására, az összeolvasás begyakorlására, a helyes szótagolásra, a hangok időtartamának érzékeltetésére, a számfogalom kialakítására, a meglévő szókincs 17

18 aktivizálására, valamint a szókincs fejlesztésére. A felső tagozatos gyerekek fejlesztése alkalmával, akik már valamilyen szinten elsajátították a kultúrtechnikákat, több hangsúlyt fektetünk a szókincs, a beszédértés, a helyesírási készség, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztésére. Esetükben is lehetőség nyílik nyelvtani, matematikai ismeretek játékos módon történő gyakorlására. Hiszünk abban, hogy a játék észrevétlenül fejleszti az eredményes tanuláshoz szükséges különböző megismerő képességeket, s azáltal, hogy aktív gondolkodásra, gyors válaszra, folyamatos koncentrálásra késztet, fejleszti a szándékolt figyelem képességét, amely a taníthatóságnak nagyon fontos feltétele. Szoros kapcsolatban állunk a kollégákkal, egymás munkáját segítve, a tapasztalatokat megosztva munkálkodunk a tanulók továbbfejlődése érdekében. Sajnos idén két esetben is előfordult, hogy a szülő nem vitte el gyermekét a kontrollvizsgálatra. A szülő hanyagsága miatt a gyermeknek így nem lesz érvényes szakértői véleménye, nem kapja meg a tanulmányi előrehaladásához szükséges megsegítést. A szülő figyelmének felhívása mellett arra is meg kell találnunk a megfelelő megoldást, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak hogyan tudnánk segíteni a vizsgálatra való elutazásban. A pályázatnak köszönhetően lehetőségük nyílt arra, hogy több fejlesztő játékot is beszerezzünk. Ezek használata színesítette a foglalkozásokat, a képességfejlesztő feladatgyűjteményeket pedig remekül kiegészítették. A fejlesztő játékokon túl még szemléltető eszközök is rendelkezésünkre állnak, sőt új bútorokat is kaptunk. A nyár folyamán vár ránk a feladat, hogy a fejlesztő termünket szakszerűen felszerelve otthonossá alakítsuk át Gyógypedagógiai asszisztens Jákfalviné Zifcsák Ilona I. félév Augusztus végén az első osztályosoknak szóló Szivárvány tábor szervezésével, lebonyolításával kezdődött számunkra az új tanév. Drégeliné Erzsikével próbáltuk az elsősöket és szüleiket megismerni. Különböző programokat szerveztünk számukra három napon keresztül. Nagyon jól sikerült, a gyerekek is jól érezték magukat. Szeptemberben 32 BTMN-gel küzdő tanuló fejlesztését kezdtem, 6 csoportban. Általában 5 fős csoportok voltak, egy csoportom volt 7 fős. Kezdetben úgy éreztem, hogy ezek a nagy létszámú csoportok fejlesztése nem éri el célját. Sok fegyelmezés, helyszűke, több osztályból lévő gyermek stb. Aztán szépen kialakult a heti beosztás, rendszeressé vált a fejlesztések időpontjai. A gyerekek szívesen jöttek a fejlesztő órákra, aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Délután az első osztály napközis csoportjával készítettük el a házi feladatokat, ha sikerült még gyakoroltunk is. 18

19 November 3.-ától a második osztály osztályfőnöki teendői rám hárultak. Úgy érzem, hogy a rám bízott második osztályt sikerült megfelelően összefogni, koordinálni. Két kirándulásra kísértem a második osztály tanulóit, ahol jól érezték magukat. Végül meg kell említenem, hogy sikeresen teljesítettem a főiskola 7. félévét. II. félév A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 7 tanuló BTMN-es státuszát megszüntette, 1 fő új státuszú belépő tanuló mellett. Fejlesztő órák helyett szaktantárgyi korrepetálást kell biztosítani számukra. A második félévre, 21 tanulóra módosult az általam fejlesztendő tanulók létszáma. Új csoportbeosztás készült. A csoportlétszámok négy főre változtak, egy csoport maradt 5 tanulóval. Ez a változás valamelyest javított a fejlesztés minőségén, valamint a pályázati pénzen vett fejlesztő játékokkal, még érdekesebbé, hasznosabbá tudtam tenni a fejlesztő foglalkozásokat. A magántanulóval hetente négy órát foglalkoztam. Rendszeresen járt, keveset hiányzott, a kiadott házi feladatait többnyire elkészítette. Ennek köszönhetően sikeres osztályozó vizsgát tett és befejezte a 8. osztályt. Délutánonként az első osztály tanulóival voltam napköziben. A második félévre sikerült elérni, hogy a gyerekek kötelességüknek érezték a házi feladat megírását és az olvasás, írás gyakorlását. Sokkal kevesebb erőfeszítésbe került ezek elkészítése. Iskolai rendezvényeken segítőként vettem részt. Igyekeztem kivenni a részem, de a főiskola sok időt és energiát igényelt. E sokrétű munka mellett sikeresen befejeztem tanulmányaimat, a SZIE-ABPK Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Hálásan köszönöm Drégeli Erzsikének, aki nagyon sokat segített, és az Iskolavezetésnek, aki támogatta tanulmányaimat. 2.5 Osztályfőnöki beszámolók osztály Drégeli Györgyné osztályfőnök I. félév Az idei első osztályunk hivatalosan 11 fő, de csak 10-en járnak iskolába. 1 tanuló még mindig Bujákon tartózkodik, sajnos csak az igazolatlan hiányzások számát gyarapítja. A 10 főből 5 a fiú és 5 a kislány. 3 gyermek átmenti nevelt. 19

20 3 fő SNI tanulóm van, 2 fő BTMN, 3-an osztályismétlőként maradtak hozzánk. A 10 főből 8 tanuló 3H s. Az osztályból az átmenti neveltek otthon ebédelnek,(3 fő,) de ők is napközisek. Általában 2 tanulót visznek haza leckeírás után fél 3-kor, a többiek fél 4-ig vannak. Az osztályközösség nagyon nehezen formálódik. Nagyon sok tanuló makacs, feszült, ideges,- mint ahogyan sajnos én is - sokat verekszenek. Ugyanakkor kedvesek, ragaszkodók, és remélem idővel jó kis csapat válik majd belőlük. Az év eleji tapasztalatok alapján 3 tanuló tűnik gyengébbnek, lassabban haladónak. De azt gondolom az egész osztályra elmondható, hogy a jól beinduló kezdet után a Teleki napok szabadabb légköre, a hosszú őszi és téli szünet bizony nagyon visszavetett minket. Manapság újra kell alapozni mindent. Sajnos az iskolai tanszerekre nem vigyázunk eléggé, sokszor van, hogy a tanulók akarvaakaratlanul hazaviszik, és aztán másnap nem hozzák vissza. Eddigi legnagyobb tevékenységünk az év eleji Szivárványtábor volt. Jákfalviné kolléganővel bonyolítottuk le. Nagyon jól sikerült, de talán egy kissé rózsaszín kép alakult ki az iskoláról. Több tanuló azt hitte, hogy itt minden majd csak csupa játék, és kirándulás lesz. Jó példa volt a tábor arra is, hogy a szülők láthatták, mennyi mindent tesz a mi iskolánk a gyerekekért. A tanévnyitóra verses-dalos bemutatóval készültünk. A Pákozdi csata emlékére szervezett akadályversenyt mi rendhagyóan bonyolítottuk le, a Micsutka Tanyára mentünk, ahol egy kellemes délelőttöt töltöttünk. Színházlátogatás az idei tanévben 2 volt. Először a rendhagyó irodalom óra, amikor a sziráki kultúrházban voltunk, és a Kisgömböc című előadást néztük meg, majd Budapesten az Országjáró Mátyáskirály című előadás következett, amire 2x is elmentünk. Az ónos eső miatt ugyanis elsőre csak Gödöllőig jutottunk el, moziba ás játszóházba mentünk, majd a cserenapon a Kalandpark játszóház, és az Újszínházi előadást néztük meg, ami nagyon tetszett. A Teleki napokon is jól szerepeltünk, aktívan kivettük a részünket a feladatokból. Külön öröm, hogy a szülők aktívan segítettek minket. Az általunk elkészített Hungarikumot, Mesevilág -ot sok látogató megdicsérte. Én voltam a felelőse a Szakmai Műhelynek, ahol a tiszapüspöki iskola pedagógusait láttuk vendégül. Az Egészség napon minden feladatot megoldottunk: készítettünk gyümölcssalátát, és plakátot. Megfejtettük a TOTO-t, és megtaláltuk az osztályban elrejtett Egészség 12 pontját. A Mikulás bácsinak osztályunk minden tanulója tanult egy kis verset. Köszönjük szépen a csomagokat. 20

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben