2014/2015. tanév beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015. tanév beszámoló"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév beszámoló Készítette: Buzás József igazgató helyettes Szirák, június 26.

2 Tartalom Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október 01. és június Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanév Az oktató-nevelő munkáról Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanévben Beszámoló felsős munkaközösség Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanévben végzett munkájáról Alsós munkaközösség Gyógypedagógusok beszámolója Gyógypedagógiai asszisztens Osztályfőnöki beszámolók osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály... 32

3 2.6 Beszámoló a 2014/2015. tanév gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről Munka és tűzvédelem DÖK BESZÁMOLÓ Egyéb foglalkozások Beszámoló a napköziről 3. osztály Beszámoló a napköziről 4. osztály Tanulószoba 5-6. osztály Az osztály tanulószobáról szóló 2014/2015. tanév beszámoló Roma kulturális szakkör A cigány népismereti szakkör beszámolója Sportszakkör Zumba szakkör Szakköri beszámoló Ügyes kezek Intézményfejlesztés Pályázataink a 2014/2015. tanévben Időszaki beszámoló a TÁMOP pályázatról Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztések Programjaink, rendezvényeink 2014/2015. tanévben... 53

4 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben 1.1 A nevelő-oktató munka és osztályszerkezet A képzési struktúrában változás történt, mert a 2+2 évfolyamos képzés befejeződött és a 2014/2015. tanévben a 3 éves szakképző évfolyamos gazdaképzés (OKJ ) 9. és 10. évfolyamával kezdtük meg munkánkat. A szülők előző tanév végi kezdeményezésére megszüntettük az iskolaotthonos képzési formát intézményünkben. De ez a tanulók iskolában töltött idejében nem okozott változást. Az első, második, ötödik és hatodik évfolyam tanulóinak oktató-nevelő munkája az OFI által kidolgozott új kerettanterv szerint folyt, illetve a kilencedik és tízedik évfolyam közismereti képzését is az OFI által kidolgozott új szakiskolai kerettantervben meghatározottak alapján szerveztük. Felmenő rendszerben már az első, második, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, kilencedik (a két gyakorlati nap miatt csak három) és tízedik évfolyamon (a három gyakorlati nap miatt csak kettő) heti 5 testnevelés órát tartottunk. Sajnos a hiányzó infrastruktúra rendkívüli módon megnehezíti a megnövekedett számú testnevelés órák szervezését és tartását az esős vagy rendkívül hideg napokon. A magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás óraszámait első, második, ötödik és hatodik osztályban a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 8. (5) d, pontja alapján került megszervezésre. legalább heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti két tanórának megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. E tevékenységek lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó találkozók roma alkotókkal, találkozók roma közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés ilyen programokra. Így az alsó évfolyamokon 1. és 2. osztályban heti 3 órában, az 5. és 6. osztályban heti 1 órában roma népismeret óra és heti 2 órában roma kulturális szakkör keretében biztosítjuk a nemzetiségi oktatást. A többi évfolyamon a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (D) 3. b, pontja alapján került megszervezésre.

5 Ha az iskolában nem folyik valamely cigány nyelv oktatása, akkor a heti legalább egy tanórára kiterjedő kötelező cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két kötelező tanóra (pl. Ének-zene, Tánc és dráma, Vizuális kultúra stb.) keretében kisebbségi kulturális tevékenységet biztosít az iskola. Heti két órában roma kulturális szakkört tartunk. Az alsó évfolyamokon 3., 4., 7. és 8. osztályban heti 1 órában roma népismeret és heti két órában az ének zene és rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeretek kötelező tanóráiban biztosítjuk tanulóink számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek megszerzését. A nemzetiségi önismeret fejlesztését a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális tevékenységek támogatják. Emellett kézműves szakkörön, roma hagyományőrző szakkörön és színjátszó szakkörön a tehetségfejlesztésre, tehetséggondozásra is lehetőséget tud biztosítani intézményünk a 2014/2015. tanévben is. 1.2 Az intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015. tanévben: - általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat 1-4. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 1-4. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 1-4. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 1-4. osztály - általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat 5-8. osztály - kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés-oktatás 5-8. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 5-8. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 5-8. osztály - szakiskolai nevelés-oktatás szakképzési évfolyammal OKJ-s számú gazda szakképesítés megszerzésére irányulva 9. osztály és 10. osztály - sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály - BTMN-es tanulók felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásai 9. osztály és 10. osztály

6 1.3 Tanulói létszámok 2014/2015. tanév, október 01. és június 15. általános iskolai rész osztály SNI BTMN tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége Magántanuló Össz szakiskolai rész osztály tanulói létszám SNI BTMN tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége tanév eleje tanév vége Össz Intézményünk beiskolázási körzete elsődlegesen Szirák község. Az első évfolyamra beiratkozott tanulóink a sziráki Aprófalva Óvodából érkeztek. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, ezért a leendő elsős pedagógusunk meglátogatta a leendő elsősök csoportját. Felsőbb évfolyamokon a szomszédos településről is járnak intézményünkbe tanulók: Vanyarcról, Bérről és Jobbágyiról is. Külön ki kell emelnem azt a példaértékű együttműködést, amelyet a Cseppkő Gyermekotthonnal építettünk ki.

7 1.4 Intézményünk dolgozói a 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanévben az intézmény működését 15 főállású pedagógussal, 1 fő gyógypedagógiai asszisztenssel, 3 fő óraadó pedagógussal, 1 fő iskolatitkárral, 2 fő takarító személyzettel és 1 fő konyhai dolgozóval kezdtük. A tanév során lehetőségünk nyílt egy karbantartó alkalmazására, 2015 februárjától. Egy kollégánk december 31-vel közös megegyezéssel felmondott, pótlását véglegesen csak március elején sikerült megoldani. A távozó kolléga másfél hónapig betegszabadságon volt, mielőtt felmondott, ezért a nevelőtestület rendkívüli erőfeszítéssel és terhelés mellett végezte éves munkáját, a helyettesítések miatt. Három kollégán kívül, kivétel nélkül mindenkinél szükség volt kimeríteni a 30 helyettesítési napot. Emellett az intézmény vezetésében is nehézségek adódtak a tanév során, az igazgatóhelyettes december 17-én lemondott tisztségéről és a tanév hátralevő részében egyszemélyes vezetés (2015. február 16-tól igazgatóhelyettesként) végeztem az intézmény irányítását márciusától egy kolléganő hosszú távoléten volt a tanév végéig. Új tantárgyfelosztással és a délutáni foglalkozások átszervezésével, valamint az igazgatói órakedvezmény felszabadulásával az ő helyettesítését is sikerült megoldani. Nehézségeink ellenére külön kiemelendő az a támogató légkört, mely segítette 2 kollégának a minősítő eljárás elvégzését, amelyben kimagasló eredménnyel léphettek, léphetnek a pedagógus II. fokozatba, 3 kollégának új vagy újabb diploma megszerzését és 1 kolléga szakértői képzés elvégzését. Mindannyiszor ott álltak a kollégák az éppen feladatát végző mellett (a fentebb írt nehézségek ellenére), helyettesítésben, segítésben. 1 kolléga megszerezte nyelvvizsgáját és 1 kolléga sikeresen befejezte szakvizsgás tanulmányainak első tanévét. 1.5 Az oktató-nevelő munkáról Intézményünkben 3 munkaközösség működött a 2014/2015. tanév I. félévében. Az alsó tagozatos munkaközösség vezetője Figuráné Gulyás Judit, aki december 30-vel felmondott, ezért az alsó tagozatos kollégák munkáját január 05-től Drégeli Györgyné fogja össze. A felsős munkaközösség vezetője Martonné Mészáros Marianna, A szakiskolai munkaközösség vezetője Zeke Krisztián. Gyógypedagógiai munkaközösséget az 5 fő hiánya miatt nem működtet intézményünk, de elmondható, hogy a gyógypedagógiai fejlesztéseket végző kollégák közösségként, eredményesen és sikeresen dolgoznak együtt. Gyógypedagógiai feladatokat végző kollégák: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Martonné Mészáros Marianna, Jákfalviné Zifcsák Ilona és Molnár Gáborné.

8 Intézményünkben a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Ocsovszkiné Juhos Orsolya látja el. A DÖK munkáját támogató pedagógus Oláh Zoltán. A tankönyvrendelésért felelős pedagógus Penderik Katalin. Könyvtárfelelős Molnár Dominika. A Közalkalmazotti Tanács elnöke Drégeli Györgyné, aki tapasztalatával, munkabírásával és ötleteivel például szolgál fiatalabb kollégáinknak és segítségnyújtása nélkülözhetetlen az iskola vezetésének. Óraadó pedagógusaink iskolához fűződő kapcsolata példaértékű, mert a tanítási órák ellátásán felül a teljes iskolai, közösségi életben aktívan részt vesznek. 2 Az oktató-nevelő munkáról 2014/2015. tanévben 2.1 Beszámoló felsős munkaközösség Martonné Mészáros Marianna munkaközösség vezető A munkaközösség tagjai: Nándori Barbara, március 01-től Molnár József 8. osztály osztályfőnöke, Penderik Katalin 6. osztály osztályfőnöke, Martonné Mészáros Marianna 7. osztály osztályfőnöke, Molnár Gáborné 5. osztály osztályfőnöke Felsőbben tanítók: Klacskó Józsefné ( matematika), Plánki Lászlóné( magyar nyelv és irodalom) és Tari Gyuláné (ének-zene)óraadó pedagógusok, Molnár József (technika, informatika) Barna Tibor( fizika,földrajz, kémia), Juhász Zoltán(testnevelés, biológia) A tanulószobát és a csoportos fejlesztést vezeti 5. és 6. osztályosoknak Molnár Gáborné, a 7. és a 8. osztályosoknak Penderik Katalin, Molnár József, Barna Tibor, Juhász Zoltán, Nándori Barbara és Martonné Mészáros Marianna látta el. A felsős munkaközösség (nem csak az osztályfőnökök az osztályaikkal, hanem az óraadók is) részt vett a Teleki napok Made in Hungária című projekt lebonyolításában. A nyolcadik osztály az október 23-i ünnepi műsor előadásában is főbb szerepet kapott, hagyományainkhoz hűen, Nándori Barbara osztályfőnökkel egyetembe. A felsősök kirándultak Budapestre. Programok a következőek voltak: - Babilon Center és a Madách Színház: Páratlan Páros című előadása. - Karácsonyi műsorban a Roma szakkör produkciójában és a közös éneklésben vettek részt felsős tanulók.

9 - A felső évfolyam aktívan részt vett a Farsangi műsor lebonyolításában. - A tavaszi kirándulás szintén Budapestre vezetett, amelynek programjai voltak: az Állatkert, Budai vár, Madách Színház: Fekete Péter című előadása. - A tanulás hetének és a Roma Kultúra Napjának a zökkenőmentes lebonyolításában tevékenyen helytálltunk. - Ebben a tanévben a ballagás előkészítésében is segítkeztünk aktívan az egész felsős munkaközösség. Munkaközösségi megbeszélések: - A négy osztályfőnök megbeszélése a naplók és záradékainak kitöltéséről 2014 októberében, márciusában a tanulmányi kirándulásról és a családlátogatások hatékony megszervezéséről júniusában a naplók, bizonyítványok és a törzslapok és záradékaik kitöltéséről - Nándori Barbarával történt megbeszélés október tanulmányi átlagok javítására tett intézkedések, szülőkkel megbeszélés tervezése. - Penderik Katalin 6. osztályos osztályfőnök és a munkaközösség vezető család látogatása 2 fő tanulónál rendbontó magatartásuk miatt volt rá szükség márciusában a naplók ellenőrzése, az elmaradások pótlásának megoldása közösen a négy osztályfőnök. - Nándori Barbara a tovább tanulással kapcsolatos teendőkről való megbeszélés jelentkezési lapok kitöltése, január március felsős kirándulás tervezése és a tanuláshetében az alsós munkaközösséggel való aktív közreműködés egyeztetése a négy osztályfőnök és Plánki Lászlóné projekt manager április a Roma Kultúra Napjának szervezési és lebonyolítási feladataiban a segítségadási lehetőségek, részvételek felsős munkaközösség minden tagja június a nyolcadik osztály ballagásának lebonyolítása munkaközösség minden tagja. 2.2 Beszámoló a szakiskolai munkaközösség 2014/2015. tanévben végzett munkájáról Zeke Krisztián munkaközösség vezető A szakiskolai munkaközösség tagjai: Barna Tibor Buzás József Molnár József Zeke Krisztián Nándori Barbara A két szakiskolai osztályban összesen 7 fő pedagógus tanítja a közismereti és a szakmai órákat.

10 Szakiskolában oktató pedagógusok által oktatott tantárgyak Pedagógus 9. osztály 10. osztály Barna Tibor Kiegészítő tevékenységek, Természetismeret, Munkahelyi egészség és biztonság, Informatika, Kertészet gy., Műszaki ismeretek gy., Növénytermesztés gy., Állattartás gy. Műszaki ismeretek gy. Buzás József Műszaki ismeretek, Műszaki ismeretek gyak. Matematika, Műszaki ismeretek, Műszaki ismeretek gy. Juhász Zoltán Testnevelés Testnevelés Molnár József Szakmai számítások, Társadalomismeret Társadalomismeret, Járművezetés, Gazdálkodási ismeretek, Kiegészítő tevékenységek, Gazdálkodási ismeretek gy., Növénytermesztés gy. Kertészet gy. Plánki Lászlóné Magyar nyelv és kommunikáció Magyar nyelv és kommunikáció Penderik Katalin Angol nyelv Angol nyelv Zeke Krisztián Növénytermesztés, Állattartás, Kertészet, Növénytermesztés gy., Állattartás gy., Kertészet gy. Növénytermesztés, Állattartás, Kertészet, Növénytermesztés gy., Állattartás gy., Kertészet gy.

11 A 2014/2015-ös tanévben másodjára indítottuk az előrehozott szakiskolai Gazdaképzést az iskolánkban. A 9. osztály 19 fővel kezdte meg a tanévet, melynek osztályfőnöke Barna Tibor. A19 tanulóból 2 tanuló évfolyamismétlő, akik már az előző tanévben is alig jártak iskolába, az ideiben meg egy napot sem, de nekik a törvényi szabályozás miatt az idei tanítási év végéig fennáll a tankötelezettségük. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, a 8. osztályból jelentkezettek közül kivétel nélkül megfeleltek. Az osztályban egy gyakorlati csoport került kialakításra. Gyakorlati képzés heti 10 órában történik, a hétfői és keddi napokon. A 9. osztályból 14 tanuló jelentkezését küldtük el a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szervezésében április 22-én megrendezésre kerülő szintvizsgára. A szintvizsgát kivétel nélkül minden tanuló sikeresen teljesítette több mint 90 százalékos eredménnyel június 15-én a 9. osztály létszáma 14 fő volt. A 10. osztály tanulóinak száma szeptemberben 17 fő volt, melynek osztályfőnöke Zeke Krisztián. Az osztályban kialakításra került két gyakorlati csoport. Gyakorlati képzés heti három alkalommal, 17 órában folyik. Iskolánk állattartási gyakorlata a MICSU-FARM Kft.-nél történik havi egy alkalommal, csoportonkénti váltással, üzemlátogatási gyakorlat formájában. A növénytermesztés és kertészet tantárgyhoz tartozó képzések helyszíne változatlanul az iskola gyakorlókertje maradt. Az iskola szomszédságában található épületben kapott helyet a szakmai tanműhely, ennek köszönhetően lehetőség nyílik a tanulók számára a tananyag gyakorlatias elsajátítására a tanórákon. A pályázaton nyert eszközök leltárba vétele megtörtént október 9-én a szakiskola a Szirák Polgárosodásáért és a Norvég Civil Alap jóvoltából 40 db laskagomba termőblokkhoz jutott, amik a rendelkezésre álló pincében lettek elhelyezve. A gombák folyamatos gondozását a tanulók végzik, így a szakiskolások megismerkedhetnek a háztáji gombatermesztéssel is december 12-én 14 fő tanulóból 13 fő sikeres Közúti elsősegélynyújtó vizsgát tett, a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A továbbiakban 12 fő kezdte meg az iskolánkban megtartott KRESZ tanfolyamot, melyből 11 fő sikeresen teljesítette a KRESZ vizsgát is. A tanulók autóvezetési gyakorlati oktatása elkezdődött, így hamarosan forgalmi vizsgát tehetnek majd a tanulók június 15-én az osztálylétszám 16 fő volt, ebből 2 tanuló 30 óránál többet hiányzott igazolatlanul, de nekik is a törvényi szabályozás miatt az idei tanítási év végéig fennáll a tankötelezettségük, a tanítási év végével nekik is megszűnt a tanulói jogviszonyuk intézményünkben.

12 A két szakképző osztály az alábbi programokon vett részt a 2014/2015-ös tanévben: Pákozdi győzelem akadályverseny, Egészségügyi nap szeptember 27. Üzemlátogatási gyakorlat a Micsutka tanyán, gyakorlati bemutató a 8. osztályosok számára október 30. A Teleki Napok programsorozaton belül a "Made in Hungária" témakörének feldolgozása, ahol a 10. osztály a Hortobágy bemutatását tűzte ki célul. Október 21-én Kistehén avató, ahol a 10. osztály teljes jogú tanulókká avatta az 9. osztályosokat, majd közös disco. Október 23-án a 8. osztályosok ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Teleki emléktábla koszorúzása. December 16-án a 10. osztályosok majd december 17-én 9. osztályosok Tanulmányi kirándulása Budapesten, ahol elsőként a Mezőgazdasági Múzeumban tettünk látogatást, majd következett a Láthatatlan Kiállítás, végül a napot mozizással zártuk. December 18-án az iskolások karácsonyi műsorával és közös ebéddel zártuk a 2014-es évet. Szakmai kirándulás, AGROmashEXPO, AgrárgépShow kiállítás Rómeó és Júlia az Operett Színházban Szintvizsgára készülünk, 10. osztály bemutató napja Teleki Farsang 2015 Roma Kultúra Napja - Holokauszt megemlékezés Szintvizsga Teleki Sportnap Rendőrségi előadás Üzemlátogatási gyakorlat a lovardában 12

13 2.3 Alsós munkaközösség Drégeli Györgyné munkaközösség vezető Év végi beszámoló Alsós munkaközösség munkájáról Az alsós munkaközösség vezetője: Drégeli Györgyné Tagjai: Jákfalviné Zifcsák Ilona Baranyi Teodóra Molnár Dominika Oláh Zoltán Ládecki Piroska Ocsovszkiné Juhos Orsolya Az alsós munkaközösség vezetése Figuráné Gulyás Judit távozása után, a II. félévben lett az én feladatom. Sajnos Judit távozása elég nehéz helyzetbe hozta nemcsak az alsóban tanító pedagógusokat, hanem néhány felsős kollégát is. Saját feladataink és a rendezvényekre való felkészülés mellett az ő óráinak a helyettesítését is el kellett látnunk. Először Jákfalviné kolléganő, mint ideiglenesen megbízott osztályfőnök vette szárnyai alá az osztályt, a napi teendőket ellátta, tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, vezette a dokumentációt. Aztán néhány hétre Géczy kolléga következett. Végül nagy megelégedésünkre Baranyi Teodóra kolléganő munkába állása meghozta a várva várt nyugalmat mind az osztály tanulói mind a kollégák számára. Becsülettel bepótolta a hiányosságokat, az osztály tanulmányi és magatartásbeli javulása mindnyájunk számára szembetűnő. Elmondhatom, hogy mára az alsó tagozatban egy jól együttműködő kis csapat végzi a munkáját. A gyerekek taneszközei, - hála a pályázati tevékenységeinknek- a rendelkezésünkre állnak. Tantermeink világosak, és méreteiben megfelelőek az osztálylétszámainknak. A berendezések modernek, folyamatosan újítjuk azokat. A legnagyobb gondot a hagyományos fatábláink rossz állapota jelenti. Sajnos az újrafestés, vonalazás csak ideig-óráig javítja a minőséget, a modernebb készítésű táblák pedig olyan drágák, hogy pályázati pénzekből sem tudjuk beszerezni. A másik nagy problémát a tornaterem hiánya okozza, hiszen a mindennapos testnevelés komoly logisztikai megoldásokat, egymáshoz való alkalmazkodást kíván tőlünk. Kis javulást jelent, hogy a fenti pálya egyre jobban alkalmassá válik a tornaórák lebonyolítására. (hála a karbantartó dolgozónk áldozatos munkájának) 13

14 Az épület homlokzati oldalán lévő tantermekre szükséges lenne sötétítő függönyök felhelyezése. Ehhez azonban ki kellene cserélni a függönytartókat is, ami így együtt már elég nagy kiadást jelent az intézménynek. Mindezek a gondok nem törték le munkakedvünket, igyekeztünk ellátni feladatainkat, melyek nemcsak az első félévben, de a másodikban is bőven akadtak. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével, a nevelőotthonok kapcsolattartóival, logopédussal, pszichológussal. Alsós munkaközösségi megbeszéléseket csak néhány alkalommal tartottunk, de villámértekezletet annál többször, amikor egy-egy aktuális problémát, programot kellett átbeszélni. Tanév beindítása a dokumentumok kitöltésével kezdődött. A bizonyítványok megfejelése, törzslapok nyomtatása nagy odafigyelést igényelt. Itt mondok köszönetet Ocsovszkiné Juhos Orsolya kolléganőnek, aki magára vállalta ezt a munkát az év elején, és a tanév végén is. Most felsorolom azokat a tevékenységeinket, melyek sikeres lebonyolításához szükség volt a komoly tervezésre, előkészítő munkára. Szeptember: Tanévnyitó, szülői értekezletek, akadályverseny Pákozdi csata tiszteletére, Október: Október 6. megemlékezés, hospitálás Tiszapüspökiben, A Teleki napok témája idén: Made in Hungary. Ehhez meg kellett terveznünk az alsósok életkori sajátosságaihoz illő feladatokat, tevékenységi formákat, részvétel az Október 23-i ünnepségen, November: Fogadó órák előkészítése, megszerveztük az Egészségnap alsósokra vonatkozó részét, Tematikus délutánt tartottunk, előkészítettük az alsósok tanulmányi kirándulását, esetmegbeszélés magatartási problémáról, tanulási módszerekről, December: Szülői értekezletek, Színházlátogatás, (melyből a rossz idő miatt gödöllői mozi és játszóház lett) Krampusz discó előkészítése, lebonyolítása Idősek napi köszöntőben való aktív részvétel (dekoráció, ajándék, műsor) továbbképzés, karácsonyi feladatok tervezése, előkészítése, megvalósítása. 14

15 Január: Színházlátogatás előkészítése, lebonyolítása, Tanulás Hete előkészítése és lebonyolítása, Félév lezárása, részvétel továbbképzésen, Február: Szülői értekezlet előkészítése, Farsangi bállal kapcsolatos teendők megbeszélése, Március: A Március 15- ünnepségen való részvétel, Fogadó óra a problémás tanulók szüleinek, Húsvéti meglepetés dekoráció az iskola tanulóinak az alsós pedagógusoktól, Április: Készülés a Roma Kultúra Napjára (dekoráció, műsorra felkészítés) munkaközösségi megbeszélés, Tematikus délután szervezése alsósoknak, Május: Budapesti kirándulás: (Színházlátogatás, Fővárosi Nagycirkusz) Sportnap, Gyermeknap, Rajzpályázattal kapcsolatos teendők elvégzése, Pásztói hospitálás, Június: Ballagás és tanévzáró feladatai: (dekoráció, műsor,) dokumentációk elkészítése, Azt gondolom, hogy az alsós munkaközösség tagjai alaposan kivették részüket az iskolában folyó munkában. Az oktatás mellet sok színes programot szerveztünk tanulóinknak. Bár minden programnak volt felelőse, de a tervezésben, az előkészítésben többen is részt vettünk, így segítve egymás munkáját. 2.4 Gyógypedagógusok beszámolója Martonné Mészáros Marianna A fejlesztéseket 2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő tanító látja el. A fejlesztéseket a második félévben egy fővel kevesebb pedagógus látta el a csökkenő BTMN-es létszám miatt (2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens), mint az első félévben. A tanulók létszáma különböző okok miatt (elköltözés, új státusz megállapítás, stb.) változott. A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az I. félévben 20 fő (ebből egy fő magántanuló), a II. félévben 29 fő ebből egy fő magántanuló. 15

16 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése 5 csoportban történik, az alsós gyermekek hetente 3, a felsősök pedig heti 4 alkalommal vesznek részt a rehabilitációs foglalkozásokon. - A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma 39 fő, 8 csoportban, heti 1, heti 2, illetve heti 3 órában (szakvélemény alapján) valósul meg a fejlesztésük. A tanév folyamán új problémával szembesültünk: több tanuló (6 fő) BTMN-es státuszát megszüntették és fejlesztő órák helyett szaktantárgyi korrepetálást kell biztosítani a számukra. Valamint a megnövekedett SNI tanulók száma miatt a csoportok összetétele sokrétű differenciálást igényel a fejlesztést végző pedagógustól. Az a nehézség még mindig gondot okoz, hogy a fejlesztő foglalkozások számának megnövekedése miatt, mivel azonos időben több csoport fejlesztése zajlik, nem áll rendelkezésünkre elegendő helység. Illetve a tanulók vegyes összetétele miatt (enyhe értelmi fogyatékos, hiperkinetikus magatartás zavar és értelmileg akadályozott illetve diszkalkúliás tanulók ) nehezebb vándorolni az aktuális terembe, ahol testnevelés óra miatt nincs tanóra. Ocsovszkiné Juhos Orsolya I. félév Gyógypedagógusként az én feladatom az alábbi sajátos nevelési igényű tanulóknak járó gyógypedagógiai foglalkozások megszervezése és ellátása. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A 9 tanulót 2 csoportba osztottam, életkori sajátosságaik figyelembevételével. Esetükben kiemelten fontosnak tartom a pszichés funkciók a testséma, téri orientáció, az észlelés, a szenzomotoros és szeriális képességek, valamint az emlékezet fejlesztését. A rehabilitációs órákon ezeknek a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végzem feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítom, az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Alapvető és kiemelt feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. A fejlesztő órákon hangsúlyos szerepet kap a téri orientáció, a vizuális és auditív észlelés, az intermodális észlelés, az emlékezet és a szerialitás fejlesztése, mivel ezek előfeltételei a magasabb mentális működéseknek, az eredményes tanulásnak. A fejlesztőmunka a már meglévő készségekre, képességekre épít, a gyermek önbizalmának pozitív megerősítésével, sikerélmény biztosításával. A tanulók önmagukhoz mért fejlődési üteme lassú, lemaradásuk a saját évfolyamuk szintjéhez évről évre növekszik. 16

17 Sajnos a tanulók (kettő kivételével) nem rendelkeznek biztos betűismerettel, az összeolvasás is nehézségekbe ütközik. A harmadikosokkal újra elkezdtük a betűk tanulását, mostanra 9 betűt ismernek, kettő és hárombetűs szavak összeolvasásával sikerül megbirkózniuk. A tízes számkörben mélyítjük eddigi ismereteiket, a számegyenesen való egyre biztosabb tájékozódás nagyban elősegíti a számszomszédok megnevezését és a számok közötti relációk felismerését is. Az ötödikeseknél az értelmi fejlődésben ún. megtorpanást tapasztalok, nem igazán képesek az új ismeretek elsajátítására, s olykor úgy tűnik, mintha az eddigi biztos tudásuk is elillant volna valahol A fejlesztő foglakozásokon igyekeztem minden lehetséges eszközt kiaknázni továbbfejlődésük érdekében, nagy segítségemre voltak ebben a képességfejlesztő játékok, illetve az egyénileg készített eszközeim. Jól tudtam hasznosítani a különböző korosztályhoz igazodó képességfejlesztő feladatgyűjtemények, fejlesztő segédkönyvek felzárkóztató feladatait is. Továbbra is szoros kapcsolatot tartottam fenn a kollégákkal, kölcsönösen átadtuk egymásnak tapasztalatainkat, észrevételeinket, segítettük egymás munkáját. II. félév Az iskolánkba járó tanulók mintegy 20 %-ának van szüksége gyógypedagógiai megsegítésre. A gyógypedagógiai munka keretén belül kerül sor a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésére. A fejlesztés a már meglévő, jó szinten működő készségekre, képességekre épít, ezekre támaszkodva kell a tanulót arra a szintre eljuttatni, amelyek az iskolai beváláshoz szükségesek, továbbá elengedhetetlen feltételei a zökkenőmentes továbbhaladásnak. Az intézményben 29 fő sajátos nevelési igényű gyermek tanul, fejlesztésük 6 csoportban történik két gyógypedagógus által. A foglalkozások rehabilitációs órák keretében, a szakértői véleményekben meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A gyógypedagógia nagyon összetett és sokrétű munka. A sajátos nevelési igényű tanulók csoportokba való besorolása sem egyszerű feladat, hiszen eltérő az adott sérülés mértéke, ugyanakkor az életkori sajátosságokat is figyelembe kell venni. A tanulók szívesen járnak a fejlesztő órákra. A rehabilitációs órákon a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végezzük feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítjuk az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva. Alapvető és kiemelt feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. Az alsó tagozatos tanulóknál nagyon sok időt kell szánni a betűismeret elsajátítására, megszilárdítására, az összeolvasás begyakorlására, a helyes szótagolásra, a hangok időtartamának érzékeltetésére, a számfogalom kialakítására, a meglévő szókincs 17

18 aktivizálására, valamint a szókincs fejlesztésére. A felső tagozatos gyerekek fejlesztése alkalmával, akik már valamilyen szinten elsajátították a kultúrtechnikákat, több hangsúlyt fektetünk a szókincs, a beszédértés, a helyesírási készség, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztésére. Esetükben is lehetőség nyílik nyelvtani, matematikai ismeretek játékos módon történő gyakorlására. Hiszünk abban, hogy a játék észrevétlenül fejleszti az eredményes tanuláshoz szükséges különböző megismerő képességeket, s azáltal, hogy aktív gondolkodásra, gyors válaszra, folyamatos koncentrálásra késztet, fejleszti a szándékolt figyelem képességét, amely a taníthatóságnak nagyon fontos feltétele. Szoros kapcsolatban állunk a kollégákkal, egymás munkáját segítve, a tapasztalatokat megosztva munkálkodunk a tanulók továbbfejlődése érdekében. Sajnos idén két esetben is előfordult, hogy a szülő nem vitte el gyermekét a kontrollvizsgálatra. A szülő hanyagsága miatt a gyermeknek így nem lesz érvényes szakértői véleménye, nem kapja meg a tanulmányi előrehaladásához szükséges megsegítést. A szülő figyelmének felhívása mellett arra is meg kell találnunk a megfelelő megoldást, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak hogyan tudnánk segíteni a vizsgálatra való elutazásban. A pályázatnak köszönhetően lehetőségük nyílt arra, hogy több fejlesztő játékot is beszerezzünk. Ezek használata színesítette a foglalkozásokat, a képességfejlesztő feladatgyűjteményeket pedig remekül kiegészítették. A fejlesztő játékokon túl még szemléltető eszközök is rendelkezésünkre állnak, sőt új bútorokat is kaptunk. A nyár folyamán vár ránk a feladat, hogy a fejlesztő termünket szakszerűen felszerelve otthonossá alakítsuk át Gyógypedagógiai asszisztens Jákfalviné Zifcsák Ilona I. félév Augusztus végén az első osztályosoknak szóló Szivárvány tábor szervezésével, lebonyolításával kezdődött számunkra az új tanév. Drégeliné Erzsikével próbáltuk az elsősöket és szüleiket megismerni. Különböző programokat szerveztünk számukra három napon keresztül. Nagyon jól sikerült, a gyerekek is jól érezték magukat. Szeptemberben 32 BTMN-gel küzdő tanuló fejlesztését kezdtem, 6 csoportban. Általában 5 fős csoportok voltak, egy csoportom volt 7 fős. Kezdetben úgy éreztem, hogy ezek a nagy létszámú csoportok fejlesztése nem éri el célját. Sok fegyelmezés, helyszűke, több osztályból lévő gyermek stb. Aztán szépen kialakult a heti beosztás, rendszeressé vált a fejlesztések időpontjai. A gyerekek szívesen jöttek a fejlesztő órákra, aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Délután az első osztály napközis csoportjával készítettük el a házi feladatokat, ha sikerült még gyakoroltunk is. 18

19 November 3.-ától a második osztály osztályfőnöki teendői rám hárultak. Úgy érzem, hogy a rám bízott második osztályt sikerült megfelelően összefogni, koordinálni. Két kirándulásra kísértem a második osztály tanulóit, ahol jól érezték magukat. Végül meg kell említenem, hogy sikeresen teljesítettem a főiskola 7. félévét. II. félév A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói Tagintézménye 7 tanuló BTMN-es státuszát megszüntette, 1 fő új státuszú belépő tanuló mellett. Fejlesztő órák helyett szaktantárgyi korrepetálást kell biztosítani számukra. A második félévre, 21 tanulóra módosult az általam fejlesztendő tanulók létszáma. Új csoportbeosztás készült. A csoportlétszámok négy főre változtak, egy csoport maradt 5 tanulóval. Ez a változás valamelyest javított a fejlesztés minőségén, valamint a pályázati pénzen vett fejlesztő játékokkal, még érdekesebbé, hasznosabbá tudtam tenni a fejlesztő foglalkozásokat. A magántanulóval hetente négy órát foglalkoztam. Rendszeresen járt, keveset hiányzott, a kiadott házi feladatait többnyire elkészítette. Ennek köszönhetően sikeres osztályozó vizsgát tett és befejezte a 8. osztályt. Délutánonként az első osztály tanulóival voltam napköziben. A második félévre sikerült elérni, hogy a gyerekek kötelességüknek érezték a házi feladat megírását és az olvasás, írás gyakorlását. Sokkal kevesebb erőfeszítésbe került ezek elkészítése. Iskolai rendezvényeken segítőként vettem részt. Igyekeztem kivenni a részem, de a főiskola sok időt és energiát igényelt. E sokrétű munka mellett sikeresen befejeztem tanulmányaimat, a SZIE-ABPK Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Hálásan köszönöm Drégeli Erzsikének, aki nagyon sokat segített, és az Iskolavezetésnek, aki támogatta tanulmányaimat. 2.5 Osztályfőnöki beszámolók osztály Drégeli Györgyné osztályfőnök I. félév Az idei első osztályunk hivatalosan 11 fő, de csak 10-en járnak iskolába. 1 tanuló még mindig Bujákon tartózkodik, sajnos csak az igazolatlan hiányzások számát gyarapítja. A 10 főből 5 a fiú és 5 a kislány. 3 gyermek átmenti nevelt. 19

20 3 fő SNI tanulóm van, 2 fő BTMN, 3-an osztályismétlőként maradtak hozzánk. A 10 főből 8 tanuló 3H s. Az osztályból az átmenti neveltek otthon ebédelnek,(3 fő,) de ők is napközisek. Általában 2 tanulót visznek haza leckeírás után fél 3-kor, a többiek fél 4-ig vannak. Az osztályközösség nagyon nehezen formálódik. Nagyon sok tanuló makacs, feszült, ideges,- mint ahogyan sajnos én is - sokat verekszenek. Ugyanakkor kedvesek, ragaszkodók, és remélem idővel jó kis csapat válik majd belőlük. Az év eleji tapasztalatok alapján 3 tanuló tűnik gyengébbnek, lassabban haladónak. De azt gondolom az egész osztályra elmondható, hogy a jól beinduló kezdet után a Teleki napok szabadabb légköre, a hosszú őszi és téli szünet bizony nagyon visszavetett minket. Manapság újra kell alapozni mindent. Sajnos az iskolai tanszerekre nem vigyázunk eléggé, sokszor van, hogy a tanulók akarvaakaratlanul hazaviszik, és aztán másnap nem hozzák vissza. Eddigi legnagyobb tevékenységünk az év eleji Szivárványtábor volt. Jákfalviné kolléganővel bonyolítottuk le. Nagyon jól sikerült, de talán egy kissé rózsaszín kép alakult ki az iskoláról. Több tanuló azt hitte, hogy itt minden majd csak csupa játék, és kirándulás lesz. Jó példa volt a tábor arra is, hogy a szülők láthatták, mennyi mindent tesz a mi iskolánk a gyerekekért. A tanévnyitóra verses-dalos bemutatóval készültünk. A Pákozdi csata emlékére szervezett akadályversenyt mi rendhagyóan bonyolítottuk le, a Micsutka Tanyára mentünk, ahol egy kellemes délelőttöt töltöttünk. Színházlátogatás az idei tanévben 2 volt. Először a rendhagyó irodalom óra, amikor a sziráki kultúrházban voltunk, és a Kisgömböc című előadást néztük meg, majd Budapesten az Országjáró Mátyáskirály című előadás következett, amire 2x is elmentünk. Az ónos eső miatt ugyanis elsőre csak Gödöllőig jutottunk el, moziba ás játszóházba mentünk, majd a cserenapon a Kalandpark játszóház, és az Újszínházi előadást néztük meg, ami nagyon tetszett. A Teleki napokon is jól szerepeltünk, aktívan kivettük a részünket a feladatokból. Külön öröm, hogy a szülők aktívan segítettek minket. Az általunk elkészített Hungarikumot, Mesevilág -ot sok látogató megdicsérte. Én voltam a felelőse a Szakmai Műhelynek, ahol a tiszapüspöki iskola pedagógusait láttuk vendégül. Az Egészség napon minden feladatot megoldottunk: készítettünk gyümölcssalátát, és plakátot. Megfejtettük a TOTO-t, és megtaláltuk az osztályban elrejtett Egészség 12 pontját. A Mikulás bácsinak osztályunk minden tanulója tanult egy kis verset. Köszönjük szépen a csomagokat. 20

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. szeptember 9-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. szeptember 9-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as tanévben végzett munkájáról

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE 2012/2013 TANÉV TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT É V VÉGI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: Bagdiné Dudog

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA F É L É V I B E S Z Á M O L Ó 2014/2015. tanév 1 TARTALOM F é l é v i b e s z á m o l ó 1 1. Helyzetelemzés 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint

Bálint Márton Általános- és Középiskola. Évkönyve. 2007-2008 Törökbálint A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE 2007-2008 Törökbálint 2 Bálint Márton Általános- és Középiskola Évkönyve 2007-2008 Törökbálint 3 Alkotó szerkesztő: Dr Német István Az évkönyvet szerkesztette:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012 Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 211/212 Készítette: Mokán Jánosné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Kétegyháza, 212. június 22. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1 A statisztikai adatlap

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben