Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/ Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról évben Készítette: Bóta Barbara aljegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását évenként átfogóan értékeljék. Erre legutóbb a április 26-án tartott testületi ülésen került sor. Akkor a Képviselőtestület a beszámolót elfogadta. A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került összeállításra. Jelen beszámoló nem tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó adatokat, arról külön tájékozatót készített a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás. A évben a gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatok végrehajtását a hivatalban 3 fő ügyintéző látta el, az aljegyző irányításával évtől a gyámhatósági feladatok ellátása kikerült a jegyzői hatáskörből, ezt a feladatot a továbbiakban a járási hivatal látja el. Az egyes rendszeres és rendkívüli ellátások (óvodáztatási támogatás, rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) megállapítása és folyósítása továbbra is a jegyző, illetve az önkormányzat hatáskörében maradt. A beszámoló összeállítása a feladat ellátásban érintett valamennyi munkavállaló aktív közreműködésével, az általuk szolgáltatott adatok alapján történt. 2

3 1. Demográfiai adatok Településünk lakosságszáma december 31-i állapot szerint 5482 fő (ez az előző évhez viszonyítva csökkenést jelent, a lakosságszám összesen 20 fővel ismét kevesebb). A 18 év alattiak száma összesen 1254 fő, amely a tavalyi 1259 főnek 99,6%-a. Az előző évben a 60 év feletti korosztály számában csökkenés volt megfigyelhető, az idén e korosztályban (minimális) növekedés volt megfigyelhető, a tavalyi 1221 főhöz képest, 1224 főre növekedett az e korosztályhoz tartozók létszáma. Általánosságban elmondható, hogy évről évre csökken a település lakosságszáma, és továbbra is jellemző a településre a lakosság elöregedése. A 18 év alatti korosztály létszámát bemutató táblázatunkat az alábbiakban láthatják, e táblázatban összehasonlítjuk az adatokat az előző (2011) évivel: Korcsoportok év (fő) év (fő) 0-3 évesek évesek évesek évesek Összesen: A táblázat szerint a 0-3 éves korosztályban és a 7-14 évesek számában növekedés figyelhető meg, azonban ez semmi tudta korrigálni a másik két korosztályban megfigyelhető csökkenést A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az előző évihez viszonyítva csökkent, 2012-ben összesen 809 fő gyermek részére állapítottunk meg gyermekvédelmi kedvezményt, az előző évben ez a szám 836 fő volt. 3

4 2. Egyes pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19. és 20. -a szabályozza az ellátás feltételeit. Elsősorban jövedelemhatárhoz köti a megállapítás feltételeit: a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át, egyedülálló szülő esetén a 140%-át. Továbbá a családnak meg kell felelni a törvényben meghatározott vagyoni feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, a Gyvt. 20/A szerinti pénzbeli támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. Részbeni feltételként funkcionál az óvodáztatási támogatás megállapításánál is évben csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (836 főről, 809 főre). Ez a csökkenés a támogatásra jogosult családok számának növekedése mellett volt tapasztalható, a támogatásra jogosult családok száma 2011-ben 249 volt, 2012-ben 356. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban az átlagos gyermeklétszám 2,27. Az alábbi táblázat bemutatja a gyermeklétszám megoszlását az érintett családokban: Megnevezés 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4 vagy 5 6 v. annál összesen gyermekes több gyermekes Családok Ebből: egyedülálló szülő Továbbra is jellemző a csonka családok száma, kiugróan magas a gyermeküket egyedül nevelők aránya a kedvezményezettek körében. A gyermekek jellemzően élettársi kapcsolatokból születnek, mely kapcsolatokra a stabilitás nem jellemző. 4

5 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek életkori adatai: Megnevezés Gyermekek száma Ebből tartósan beteg, fogyatékos 0-6 éves 7-14 éves éves 19 éves és összesen annál idősebb Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok évben a megállapított gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetésére nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás az ingyenes tankönyvellátás. A tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható összeget a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A költségvetési törvény alapján járó normatív támogatást Önkormányzatunk 2012 évben Ft-tal egészítette ki (az oktatási intézmények esetében évben bekövetkezett fenntartóváltás miatt az egész évre betervezett Ft. 8/12-ed része került felhasználásra). 5

6 Gyermekvédelmi kedvezmény pénzben A Gyvt. 20/A -a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő pénzbeli ellátás annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek jár, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, - a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósítottunk. A támogatás esetenkénti összege 2012-ben gyermekenként Ft- volt (hasonlóan a 2011-es évhez) október 1-től a Gyvt. 20/A-a alapján, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, - a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. (Az utalvány értéke 5800 Ft. volt gyermekenként.) A támogatást 2012-es év augusztus hónapjában 769 fő részére folyósítottuk, összesen Ft. összegben, november hónapban pedig 801 gyermek részére, Ft. értékű természetbeni támogatást nyújtottunk. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor részére az önkormányzat a Gyvt-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. E hatáskört átruházott hatáskörként - a Szoc Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor részére az önkormányzat a Gyvt-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. E hatáskört átruházott hatáskörként - a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz bár 6

7 kötelező feladat állami normatíva nem igényelhető, az teljes mértékben önkormányzatunk költségvetését terheli évben a szűkös anyagi lehetőségek mellett is összesen 152 kérelmezőnek állapított meg a bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, összesen Ft-ot felhasználva. A támogatás összege egy kérelmezőre vetítve átlagosan Ft. volt. Egy-egy kérelmező akár több alkalommal is részesült támogatásban (max. 3), ennek megoszlását az alábbi táblázat és diagram mutatja be: Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban Összesen: 114fő 26 fő 12 fő 152 fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek 2012 évben Fő Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban 7

8 Óvodáztatási támogatás 2009 évben került bevezetésre ez a támogatási kategória. Célja az volt, hogy a szülőket motiválja gyermekük óvodai nevelésben való részesítésére, illetve rendszeres óvodába járatására. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére jár, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelően járatják gyermeküket óvodába. További feltétele, hogy a szülők iskolai végzettsége a 8 általános iskolai végzettséget nem haladhatja meg. Az óvodáztatási támogatás évente 2 alkalommal jár (június és december hónapokban). Az összege első alkalommal Ft, minden további alkalommal, alkalmanként Ft. Óvodáztatási támogatásban, 2012 júniusában 102 gyermek és 2012 decemberében 96 gyermek összesen Ft támogatásban részesült. A jogosultak számát bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (fő) év (fő) június december Összesen: A kifizetett összeget bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (Ft) év (Ft.) június december Összesen: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat működtetését a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja végzi. A működés tapasztalatiról részletes tájékoztató készült. 8

9 Gyermekek napközbeni ellátása A Gyvt a kimondja, hogy a gyermek napközbeni felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását, és étkezését meg kell szervezni, ha a szülő, gondviselő arra valamilyen ok (pl. munka, betegség) miatt arra nem képes. Településünkön erre szolgáló intézmények az óvoda és az iskolai napközi szeptemberétől az óvodában un. óvodabölcsőde csoport is működik, azaz a 2. életévüket betöltött gyermekek napközbeni felügyelete is biztosított (az egysége óvoda-bölcsőde csoportban), max. 5 fő részére. A 4-6 éves korosztály magas száma, valamint a szeptembertől beindult óvoda-bölcsőde csoport miatt, 2012 évben összesen 216 fő óvodáskorú gyermek napközbeni ellátását oldotta meg az óvoda. Ez az adat tartalmazza a 2. életévüket betöltött 5 fő óvodabölcsődés számát is. Az iskolában tovább jelentősen nőtt a napközbeni ellátást (napközit, iskolaotthont) igénybe vevők száma, az előző évekhez képest képest, összesen 261 fő veszi igénybe az ellátást (az előző évben ez a szám 167 fő volt). Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés biztosítására intézményes keretek között az általános iskolában és az óvodában van lehetőség. Iskolai étkeztetést 2012 évben 307 (2011-hez képest 2 fővel kevesebb) gyermek igényelt, ebből 263 gyermek ingyenesen kapott ellátást (előző évben 267 fő volt ez a létszám), 15 gyermek pedig 50%-os kedvezményt kapott (2012-ben 18 főkapott 50%-os kedvezményt), térítéssel mindössze 29 fő étkezett (előző évben 24 fő). Az idei évben a gyermekek 85,67%-a ingyenesen étkezett, 4,89%-a kedvezménnyel és mindössze 9,44%-uk fizette a teljes térítési díjat. Az óvodában 2012-ben 156 gyermek részesült ingyenes étkezésben (előző évben 171 fő) 8 gyermek kapott 50%-os kedvezményt (előző évben 12 fő). A teljes térítési díjat 36 gyermek után fizették meg. 9

10 (Ingyenes étkezés jár: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, 50% kedvezmény: 3 vagy többgyermekes családoknak, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után). A 2011/2012-es tanévben a Gyermekétkeztetési Alapítvány még biztosította 33 rászoruló gyermek részére az ingyenes tízórait, de ez volt a támogatás utolsó időszaka. Gyermekek átmeneti gondozása A Gyvt aiban szabályozott jogintézmény, amely a gyermek teljes körű ellátásra terjed ki, abban az esetben, ha azt szülő körülményei, egészségi állapota, távolléte, vagy más akadályozó körülmény miatt azt nem tudja megoldani. A szolgáltatás 2000 óta működik településünkön. Jelenleg a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja látja el. Településünkön nincs nagy igény a szolgáltatásra (általában családi segítséggel meg tudják oldani az átmeneti jelleggel felmerülő problémát) évben nem vették igénybe. 4. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések A jegyzői hatáskörbe tartozó két legfontosabb és egyben nagy felelősséget igénylő feladat a védelembe vétel és az ideiglenes hatályú elhelyezés augusztus 30-án hatályba lépett egy új jogintézmény az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, amely szintén a jegyző hatáskörébe tartozik évben a jogszabályt több alkalommal is módosították, szigorították. Védelembe vétel A jegyző a gyermek védelembe vételét rendeli el, ha a szülő a gyermek veszélyezettségét az alapszolgáltatások önkéntes igénybevételével nem tudja (vagy nem akarja) megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése családi környezetben is biztosítható. A védelembe vétellel egyidejűleg családgondozót jelöl ki (a gyermekjóléti szolgálat munkatársát), valamint kötelezi a szülőt szolgáltatások igénybevételére, meghatározott magatartás tanúsítására, vagy épp az attól való tartózkodásra. 10

11 A védelembe vételt hivatalból évente felülvizsgálja. Ha 2 év alatt sem vezet eredményre a védelembe vétel, haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt évben gyermek összesen 12 gyermek védelembe vételére került sor, a védelembe vétel okait az alábbi táblázat mutatja: Védelembe vétel oka Védelembe vétellel érintett gyermekek 50 tanórát meghaladó iskolai hiányzás 9 Szülőnek felróható magatartás 3 Gyermeknek felróható magatartás Fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény Összesen (fő) 12 A védelembe vétel megszüntetésére 34 gyermek esetében került sor, december 31- én összesen 26 védelembe vett kiskorút tartottunk nyilván. A védelembe vétel felülvizsgálata során 2012 évben több esetben került sor a megszüntetésre, mivel a védelembe vétel az iskolai mulasztás miatt vált szükségessé, a mulasztás megszűnését követően nem volt indokolt a védelembe vétel fenntartása. A védelembe vétel megszüntetésének oka többnyire az volt, hogy a családgondozó kirendelése és az általa kidolgozott gondozási- nevelési terv eredményre vezetett. Néhány esetben a gyerek nagykorúvá válása miatt szűnt meg, további néhány esetben a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése miatt szüntettük meg. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban helyezi el és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. 11

12 2012 évben 3 alkalommal került sor ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésére és ez összesen 4 gyermeket érintett. A gyermekeket igyekeztünk olyan helyen elhelyezni, amely számukra a legkisebb megrázkódtatással jár (nagyszülőnél, testvérnél), ez 1 alkalommal és 1 gyermek esetében sikerült. További 3 gyermeket nevelőszülőnél voltunk kénytelenek elhelyezni. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése A jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. A évben hatályos szabályok szerint, ha 10 óra igazolatlan hiányzást összegyűjt a gyermek, a jegyző végzésben figyelmezteti a szülőt, hogy 50 órát elérő igazolatlan hiányzás esetén el fogja rendelni a gyermek iskoláztatási támogatásának felfüggesztését, és ezzel együtt védelembe vételét. 50 igazoltan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és gyermek védelembe vételével jár (amennyiben korábban erre nem került sor). Ebben az esetben a Magyar Államkincstár az önkormányzatnak utalja át az iskoláztatási támogatást, és annak felhasználásáról kirendelt eseti gondok (gyermekjóléti szolgálat munkatársa, családgondozó, stb.) gondoskodik évben fenti jogszabályt több alkalommal is módosították szigorították március 01-től a 16 évet betöltött gyermekek esetében nem felfüggesztésre került sor, hanem az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére, ezzel egy időben ezeket a gyermekeket, amennyiben más körülmény nem indokolta nem kellett védelembe venni. A jogszabály szeptember 01-től ismételten szigorodott, eltörölték a 16 éves korhatárt, az 50. igazolatlanul mulasztott tanóra után egységesen minden gyermekre tekintettel járó iskoláztatási támogatás, szüneteltetésre került. A 2012 évre vonatkozó legfontosabb adatok: 1 10 órás jelzés 76 fő 2 50 órás jelzés 28 fő 3 eljárás megszüntetése (nem tanköteles korú 5 fő gyermek) 4 támogatás jogerős felfüggesztése 15 fő 5 felfüggesztés rendsz. gyerm. véd. kedvezményben 15 fő 12

13 részesülők esetében 6 támogatás szüneteltetése 8 fő 7 felfüggesztéssel együtt védelembe vett gyermek 9 fő 8 kijelölt eseti gondok 15 fő 79 ebből családgondozó 11 fő A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a gyermekek hátrányos helyzete és iskolai hiányzása szorosan összefügg. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével érintett 15 gyermek közül 15 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A hiányzók az idei évben is jellemzően a Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Intézet tanulói közül kerülnek ki. Az idei évi tapasztaltok alapján is elmondható, hogy a jogintézmény kívánt célját egyenlőre nem éri el, gyermeket nem tartja vissza az igazolatlan iskolai hiányzástól. Az idei évben a gyermekek iskolai hiányzásának büntetésére egy újabb szankciót vezettek be. Az a szülő, akinek a gyermeke 30 órát meghaladóan hiányzik az iskolából, közfoglalkoztatásba sem vonható be. 5. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai évben szakmai ellenőrzések Hivatalunkban nem voltak. 6. Bűnmegelőzési program, bűnügyi helyzet Önkormányzatunk 2004-ben megalkotta a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját, 2005-ben megalakult a bűnmegelőzési kerekasztal. A koncepció következetes megvalósítása jelentősen segíthet a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében, illetve a családon belüli erőszak visszaszorításában. Nagyon fontos, hogy mind a szülők, mind a nevelők illetve az illetékes szervek, fórumok olyan nevelő tájékoztatást adjanak a fiatalok részére, hogy kialakuljon bennük az elutasító magatartás a bűnelkövetéssel, illetve a kábítószer fogyasztással szemben. 13

14 A bűnmegelőzés érdekében a gyermekvédelemben érintett valamennyi hatóságnak, szolgálatnak, oktatási intézménynek, civil szervezetnek hatékonyan együtt működni szükséges, és biztosítani kell a gyors információ-áramlást. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság adatai szerint a gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők száma 2012 évben településünkön az alábbiak szerint alakult: Gyermekkorú Fiatalkorú Szabálysértés 2 85 Bűncselekmény 4 47 Összesen Jellemező probléma, hogy egyre gyakoribbak a gyermekkorúak által elkövetett verekedések, bántalmazások, amelyet olykor csoportba verődve, a feltűnés kedvéért követnek el. Gyermek-, és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények súlyos testi sértés kísérlete, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a bűncselekmények áldozataira jellemező, hogy akaratuk könnyen hajlítható, valamint visszahúzódó természetük miatt könnyen célponttá vállnak. Fiatalkorú elkövetők száma a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2012 évben: Nő Férfi Balmazújváros 0 29 Egyek 1 13 Hortobágy 0 0 Tiszacsege 0 4 Újszentmargita 0 0 Összesen

15 A települési adatok összehasonlítása alapján elmondható, hogy még a települési lélekszám figyelembe vételével is, kiugróan magasnak tűnik a fiatalkorú elkövetők száma településünkön. A szabályszegő fiatalkorúak körében dominál a nem megfelelő családi háttér. A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén 2010 évben 16, évben 8 esetben került sor kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatosan nyomozás elrendelésére évben 14 esetben került sor a nyomozás elrendelésére és összesen 26 főt vontak nyomozási eljárás során, amelyből 2012 évben 8 fő fiatalkorú volt, a többiek fiatal felnőttek. A probléma felett nem szabad szemet hunyni, fontos a kellő ismeretekről tájékoztatni mind a fiatalokat, mind a velük foglalkozó szakembereket. Szólnunk kell még a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről: év (fő) év (fő) Bűncselekményben sértett gyermekkorú A családon belüli erőszak körében a veszélyeztetettség az esetek döntő többségében a szülők italozó, alkoholizáló életmódjával függ össze. Nem egy esetben nemcsak az apa, hanem az anya is ilyen életmódot folytat. Az elkövetés sajátosságaira jellemző, hogy férjfeleség, illetve élettársi kapcsolatokból eredő családi veszekedések, bántalmazások történnek. Általában az elkövető férfi, aki ittas állapotából kifolyólag családi veszekedéseket idéz elő. Kiskorú veszélyeztetése miatt folytatott eljárások során többször felmerült problémaként, hogy a gyermekek befolyásolva vannak valamelyik szülő által, és nem az átélt sérelmeket adják vissza kihallgatásuk során. 15

16 7. Együttműködés a civil szervezetekkel Településünkön több civil szervezet is működik a gyermekvédelem területén. Ezek: az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, a Talentum Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány Egyeki Kuratóriuma. Településünkön a könyvtárban Ifjúsági Klub működik, amely a gyermekek szabadidő eltöltésének megszervezését segíti, akár hétvégenként is. A helyi Polgárőrségünk ifjúsági tagozatot is létrehozott, hozzájárulva ezzel a bűnmegelőzés hatékonyságának növeléséhez. A civil szervezetek, valamint a különböző hatóságok, intézmények munkájukat összehangolva, eredményesen működnek együtt a településen élő gyermekek érdekében. 8. Javaslatok, észrevételek A évi adatok alapján is az előző évihez hasonlóan - az alábbi észrevételek, javaslatok tehetők a) Továbbra is jellemző, hogy településünkön a szociálisan rászoruló családok száma folyamatosan nő. A szociális kiadásokra fordított lehetőségeink, keretösszegeink viszont nem emelkednek (egyes esetekben csökkenek). Komplex program kigondolása szükséges a szociális lemorzsolódások megelőzésére, kezelésére. Gondolok itt elsősorban: a képzésekre és a munkahelyteremtésre, mert az önkormányzat e területen is teljesítőképessége végére érkezett. b) Jellemző problémává váltak az iskolai hiányzások (elsősorban a felső tagozatban, illetve a középiskolában), illetve a 2012-es évben még fokozottabban jelentkezett egyes gyerekek iskolában tanúsított másokat zavaró, agresszív magatartása. A tendencia azt mutatja, hogy a magatartás-problémával küzdő (esetleg alulszocializált) gyerekek száma folyamatosan nő. E probléma kezelése új kihívás elé állítja pedagógusainkat. c) A gyermekvédelem területén működő hatóságok, intézmények, civil szervezetek között településünkön viszonylag jól kialakult kapcsolatrendszer működik. E területen is akadnak 16

17 teendők: még több tapasztalatcsere, gyorsabb információáramlás teheti még hatékonyabbá munkánkat. Egyek, Bóta Barbara aljegyző 17

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2013. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2013. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2015. évben Készítette: Bóta Barbara aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben