Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/ Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról évben Készítette: Bóta Barbara aljegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását évenként átfogóan értékeljék. Erre legutóbb a április 26-án tartott testületi ülésen került sor. Akkor a Képviselőtestület a beszámolót elfogadta. A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került összeállításra. Jelen beszámoló nem tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó adatokat, arról külön tájékozatót készített a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás. A évben a gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatok végrehajtását a hivatalban 3 fő ügyintéző látta el, az aljegyző irányításával évtől a gyámhatósági feladatok ellátása kikerült a jegyzői hatáskörből, ezt a feladatot a továbbiakban a járási hivatal látja el. Az egyes rendszeres és rendkívüli ellátások (óvodáztatási támogatás, rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) megállapítása és folyósítása továbbra is a jegyző, illetve az önkormányzat hatáskörében maradt. A beszámoló összeállítása a feladat ellátásban érintett valamennyi munkavállaló aktív közreműködésével, az általuk szolgáltatott adatok alapján történt. 2

3 1. Demográfiai adatok Településünk lakosságszáma december 31-i állapot szerint 5482 fő (ez az előző évhez viszonyítva csökkenést jelent, a lakosságszám összesen 20 fővel ismét kevesebb). A 18 év alattiak száma összesen 1254 fő, amely a tavalyi 1259 főnek 99,6%-a. Az előző évben a 60 év feletti korosztály számában csökkenés volt megfigyelhető, az idén e korosztályban (minimális) növekedés volt megfigyelhető, a tavalyi 1221 főhöz képest, 1224 főre növekedett az e korosztályhoz tartozók létszáma. Általánosságban elmondható, hogy évről évre csökken a település lakosságszáma, és továbbra is jellemző a településre a lakosság elöregedése. A 18 év alatti korosztály létszámát bemutató táblázatunkat az alábbiakban láthatják, e táblázatban összehasonlítjuk az adatokat az előző (2011) évivel: Korcsoportok év (fő) év (fő) 0-3 évesek évesek évesek évesek Összesen: A táblázat szerint a 0-3 éves korosztályban és a 7-14 évesek számában növekedés figyelhető meg, azonban ez semmi tudta korrigálni a másik két korosztályban megfigyelhető csökkenést A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az előző évihez viszonyítva csökkent, 2012-ben összesen 809 fő gyermek részére állapítottunk meg gyermekvédelmi kedvezményt, az előző évben ez a szám 836 fő volt. 3

4 2. Egyes pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19. és 20. -a szabályozza az ellátás feltételeit. Elsősorban jövedelemhatárhoz köti a megállapítás feltételeit: a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át, egyedülálló szülő esetén a 140%-át. Továbbá a családnak meg kell felelni a törvényben meghatározott vagyoni feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, a Gyvt. 20/A szerinti pénzbeli támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. Részbeni feltételként funkcionál az óvodáztatási támogatás megállapításánál is évben csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (836 főről, 809 főre). Ez a csökkenés a támogatásra jogosult családok számának növekedése mellett volt tapasztalható, a támogatásra jogosult családok száma 2011-ben 249 volt, 2012-ben 356. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban az átlagos gyermeklétszám 2,27. Az alábbi táblázat bemutatja a gyermeklétszám megoszlását az érintett családokban: Megnevezés 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4 vagy 5 6 v. annál összesen gyermekes több gyermekes Családok Ebből: egyedülálló szülő Továbbra is jellemző a csonka családok száma, kiugróan magas a gyermeküket egyedül nevelők aránya a kedvezményezettek körében. A gyermekek jellemzően élettársi kapcsolatokból születnek, mely kapcsolatokra a stabilitás nem jellemző. 4

5 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek életkori adatai: Megnevezés Gyermekek száma Ebből tartósan beteg, fogyatékos 0-6 éves 7-14 éves éves 19 éves és összesen annál idősebb Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok évben a megállapított gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetésére nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás az ingyenes tankönyvellátás. A tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható összeget a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A költségvetési törvény alapján járó normatív támogatást Önkormányzatunk 2012 évben Ft-tal egészítette ki (az oktatási intézmények esetében évben bekövetkezett fenntartóváltás miatt az egész évre betervezett Ft. 8/12-ed része került felhasználásra). 5

6 Gyermekvédelmi kedvezmény pénzben A Gyvt. 20/A -a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő pénzbeli ellátás annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek jár, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, - a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósítottunk. A támogatás esetenkénti összege 2012-ben gyermekenként Ft- volt (hasonlóan a 2011-es évhez) október 1-től a Gyvt. 20/A-a alapján, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, - a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. (Az utalvány értéke 5800 Ft. volt gyermekenként.) A támogatást 2012-es év augusztus hónapjában 769 fő részére folyósítottuk, összesen Ft. összegben, november hónapban pedig 801 gyermek részére, Ft. értékű természetbeni támogatást nyújtottunk. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor részére az önkormányzat a Gyvt-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. E hatáskört átruházott hatáskörként - a Szoc Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor részére az önkormányzat a Gyvt-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. E hatáskört átruházott hatáskörként - a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz bár 6

7 kötelező feladat állami normatíva nem igényelhető, az teljes mértékben önkormányzatunk költségvetését terheli évben a szűkös anyagi lehetőségek mellett is összesen 152 kérelmezőnek állapított meg a bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, összesen Ft-ot felhasználva. A támogatás összege egy kérelmezőre vetítve átlagosan Ft. volt. Egy-egy kérelmező akár több alkalommal is részesült támogatásban (max. 3), ennek megoszlását az alábbi táblázat és diagram mutatja be: Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban Összesen: 114fő 26 fő 12 fő 152 fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek 2012 évben Fő Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban 7

8 Óvodáztatási támogatás 2009 évben került bevezetésre ez a támogatási kategória. Célja az volt, hogy a szülőket motiválja gyermekük óvodai nevelésben való részesítésére, illetve rendszeres óvodába járatására. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére jár, amennyiben az előírt feltételeknek megfelelően járatják gyermeküket óvodába. További feltétele, hogy a szülők iskolai végzettsége a 8 általános iskolai végzettséget nem haladhatja meg. Az óvodáztatási támogatás évente 2 alkalommal jár (június és december hónapokban). Az összege első alkalommal Ft, minden további alkalommal, alkalmanként Ft. Óvodáztatási támogatásban, 2012 júniusában 102 gyermek és 2012 decemberében 96 gyermek összesen Ft támogatásban részesült. A jogosultak számát bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (fő) év (fő) június december Összesen: A kifizetett összeget bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (Ft) év (Ft.) június december Összesen: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat működtetését a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja végzi. A működés tapasztalatiról részletes tájékoztató készült. 8

9 Gyermekek napközbeni ellátása A Gyvt a kimondja, hogy a gyermek napközbeni felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását, és étkezését meg kell szervezni, ha a szülő, gondviselő arra valamilyen ok (pl. munka, betegség) miatt arra nem képes. Településünkön erre szolgáló intézmények az óvoda és az iskolai napközi szeptemberétől az óvodában un. óvodabölcsőde csoport is működik, azaz a 2. életévüket betöltött gyermekek napközbeni felügyelete is biztosított (az egysége óvoda-bölcsőde csoportban), max. 5 fő részére. A 4-6 éves korosztály magas száma, valamint a szeptembertől beindult óvoda-bölcsőde csoport miatt, 2012 évben összesen 216 fő óvodáskorú gyermek napközbeni ellátását oldotta meg az óvoda. Ez az adat tartalmazza a 2. életévüket betöltött 5 fő óvodabölcsődés számát is. Az iskolában tovább jelentősen nőtt a napközbeni ellátást (napközit, iskolaotthont) igénybe vevők száma, az előző évekhez képest képest, összesen 261 fő veszi igénybe az ellátást (az előző évben ez a szám 167 fő volt). Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés biztosítására intézményes keretek között az általános iskolában és az óvodában van lehetőség. Iskolai étkeztetést 2012 évben 307 (2011-hez képest 2 fővel kevesebb) gyermek igényelt, ebből 263 gyermek ingyenesen kapott ellátást (előző évben 267 fő volt ez a létszám), 15 gyermek pedig 50%-os kedvezményt kapott (2012-ben 18 főkapott 50%-os kedvezményt), térítéssel mindössze 29 fő étkezett (előző évben 24 fő). Az idei évben a gyermekek 85,67%-a ingyenesen étkezett, 4,89%-a kedvezménnyel és mindössze 9,44%-uk fizette a teljes térítési díjat. Az óvodában 2012-ben 156 gyermek részesült ingyenes étkezésben (előző évben 171 fő) 8 gyermek kapott 50%-os kedvezményt (előző évben 12 fő). A teljes térítési díjat 36 gyermek után fizették meg. 9

10 (Ingyenes étkezés jár: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, 50% kedvezmény: 3 vagy többgyermekes családoknak, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után). A 2011/2012-es tanévben a Gyermekétkeztetési Alapítvány még biztosította 33 rászoruló gyermek részére az ingyenes tízórait, de ez volt a támogatás utolsó időszaka. Gyermekek átmeneti gondozása A Gyvt aiban szabályozott jogintézmény, amely a gyermek teljes körű ellátásra terjed ki, abban az esetben, ha azt szülő körülményei, egészségi állapota, távolléte, vagy más akadályozó körülmény miatt azt nem tudja megoldani. A szolgáltatás 2000 óta működik településünkön. Jelenleg a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja látja el. Településünkön nincs nagy igény a szolgáltatásra (általában családi segítséggel meg tudják oldani az átmeneti jelleggel felmerülő problémát) évben nem vették igénybe. 4. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések A jegyzői hatáskörbe tartozó két legfontosabb és egyben nagy felelősséget igénylő feladat a védelembe vétel és az ideiglenes hatályú elhelyezés augusztus 30-án hatályba lépett egy új jogintézmény az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, amely szintén a jegyző hatáskörébe tartozik évben a jogszabályt több alkalommal is módosították, szigorították. Védelembe vétel A jegyző a gyermek védelembe vételét rendeli el, ha a szülő a gyermek veszélyezettségét az alapszolgáltatások önkéntes igénybevételével nem tudja (vagy nem akarja) megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése családi környezetben is biztosítható. A védelembe vétellel egyidejűleg családgondozót jelöl ki (a gyermekjóléti szolgálat munkatársát), valamint kötelezi a szülőt szolgáltatások igénybevételére, meghatározott magatartás tanúsítására, vagy épp az attól való tartózkodásra. 10

11 A védelembe vételt hivatalból évente felülvizsgálja. Ha 2 év alatt sem vezet eredményre a védelembe vétel, haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt évben gyermek összesen 12 gyermek védelembe vételére került sor, a védelembe vétel okait az alábbi táblázat mutatja: Védelembe vétel oka Védelembe vétellel érintett gyermekek 50 tanórát meghaladó iskolai hiányzás 9 Szülőnek felróható magatartás 3 Gyermeknek felróható magatartás Fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény Összesen (fő) 12 A védelembe vétel megszüntetésére 34 gyermek esetében került sor, december 31- én összesen 26 védelembe vett kiskorút tartottunk nyilván. A védelembe vétel felülvizsgálata során 2012 évben több esetben került sor a megszüntetésre, mivel a védelembe vétel az iskolai mulasztás miatt vált szükségessé, a mulasztás megszűnését követően nem volt indokolt a védelembe vétel fenntartása. A védelembe vétel megszüntetésének oka többnyire az volt, hogy a családgondozó kirendelése és az általa kidolgozott gondozási- nevelési terv eredményre vezetett. Néhány esetben a gyerek nagykorúvá válása miatt szűnt meg, további néhány esetben a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése miatt szüntettük meg. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban helyezi el és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. 11

12 2012 évben 3 alkalommal került sor ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésére és ez összesen 4 gyermeket érintett. A gyermekeket igyekeztünk olyan helyen elhelyezni, amely számukra a legkisebb megrázkódtatással jár (nagyszülőnél, testvérnél), ez 1 alkalommal és 1 gyermek esetében sikerült. További 3 gyermeket nevelőszülőnél voltunk kénytelenek elhelyezni. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése A jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. A évben hatályos szabályok szerint, ha 10 óra igazolatlan hiányzást összegyűjt a gyermek, a jegyző végzésben figyelmezteti a szülőt, hogy 50 órát elérő igazolatlan hiányzás esetén el fogja rendelni a gyermek iskoláztatási támogatásának felfüggesztését, és ezzel együtt védelembe vételét. 50 igazoltan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és gyermek védelembe vételével jár (amennyiben korábban erre nem került sor). Ebben az esetben a Magyar Államkincstár az önkormányzatnak utalja át az iskoláztatási támogatást, és annak felhasználásáról kirendelt eseti gondok (gyermekjóléti szolgálat munkatársa, családgondozó, stb.) gondoskodik évben fenti jogszabályt több alkalommal is módosították szigorították március 01-től a 16 évet betöltött gyermekek esetében nem felfüggesztésre került sor, hanem az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére, ezzel egy időben ezeket a gyermekeket, amennyiben más körülmény nem indokolta nem kellett védelembe venni. A jogszabály szeptember 01-től ismételten szigorodott, eltörölték a 16 éves korhatárt, az 50. igazolatlanul mulasztott tanóra után egységesen minden gyermekre tekintettel járó iskoláztatási támogatás, szüneteltetésre került. A 2012 évre vonatkozó legfontosabb adatok: 1 10 órás jelzés 76 fő 2 50 órás jelzés 28 fő 3 eljárás megszüntetése (nem tanköteles korú 5 fő gyermek) 4 támogatás jogerős felfüggesztése 15 fő 5 felfüggesztés rendsz. gyerm. véd. kedvezményben 15 fő 12

13 részesülők esetében 6 támogatás szüneteltetése 8 fő 7 felfüggesztéssel együtt védelembe vett gyermek 9 fő 8 kijelölt eseti gondok 15 fő 79 ebből családgondozó 11 fő A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a gyermekek hátrányos helyzete és iskolai hiányzása szorosan összefügg. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével érintett 15 gyermek közül 15 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A hiányzók az idei évben is jellemzően a Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Intézet tanulói közül kerülnek ki. Az idei évi tapasztaltok alapján is elmondható, hogy a jogintézmény kívánt célját egyenlőre nem éri el, gyermeket nem tartja vissza az igazolatlan iskolai hiányzástól. Az idei évben a gyermekek iskolai hiányzásának büntetésére egy újabb szankciót vezettek be. Az a szülő, akinek a gyermeke 30 órát meghaladóan hiányzik az iskolából, közfoglalkoztatásba sem vonható be. 5. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai évben szakmai ellenőrzések Hivatalunkban nem voltak. 6. Bűnmegelőzési program, bűnügyi helyzet Önkormányzatunk 2004-ben megalkotta a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját, 2005-ben megalakult a bűnmegelőzési kerekasztal. A koncepció következetes megvalósítása jelentősen segíthet a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében, illetve a családon belüli erőszak visszaszorításában. Nagyon fontos, hogy mind a szülők, mind a nevelők illetve az illetékes szervek, fórumok olyan nevelő tájékoztatást adjanak a fiatalok részére, hogy kialakuljon bennük az elutasító magatartás a bűnelkövetéssel, illetve a kábítószer fogyasztással szemben. 13

14 A bűnmegelőzés érdekében a gyermekvédelemben érintett valamennyi hatóságnak, szolgálatnak, oktatási intézménynek, civil szervezetnek hatékonyan együtt működni szükséges, és biztosítani kell a gyors információ-áramlást. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság adatai szerint a gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők száma 2012 évben településünkön az alábbiak szerint alakult: Gyermekkorú Fiatalkorú Szabálysértés 2 85 Bűncselekmény 4 47 Összesen Jellemező probléma, hogy egyre gyakoribbak a gyermekkorúak által elkövetett verekedések, bántalmazások, amelyet olykor csoportba verődve, a feltűnés kedvéért követnek el. Gyermek-, és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények súlyos testi sértés kísérlete, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a bűncselekmények áldozataira jellemező, hogy akaratuk könnyen hajlítható, valamint visszahúzódó természetük miatt könnyen célponttá vállnak. Fiatalkorú elkövetők száma a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2012 évben: Nő Férfi Balmazújváros 0 29 Egyek 1 13 Hortobágy 0 0 Tiszacsege 0 4 Újszentmargita 0 0 Összesen

15 A települési adatok összehasonlítása alapján elmondható, hogy még a települési lélekszám figyelembe vételével is, kiugróan magasnak tűnik a fiatalkorú elkövetők száma településünkön. A szabályszegő fiatalkorúak körében dominál a nem megfelelő családi háttér. A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén 2010 évben 16, évben 8 esetben került sor kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatosan nyomozás elrendelésére évben 14 esetben került sor a nyomozás elrendelésére és összesen 26 főt vontak nyomozási eljárás során, amelyből 2012 évben 8 fő fiatalkorú volt, a többiek fiatal felnőttek. A probléma felett nem szabad szemet hunyni, fontos a kellő ismeretekről tájékoztatni mind a fiatalokat, mind a velük foglalkozó szakembereket. Szólnunk kell még a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről: év (fő) év (fő) Bűncselekményben sértett gyermekkorú A családon belüli erőszak körében a veszélyeztetettség az esetek döntő többségében a szülők italozó, alkoholizáló életmódjával függ össze. Nem egy esetben nemcsak az apa, hanem az anya is ilyen életmódot folytat. Az elkövetés sajátosságaira jellemző, hogy férjfeleség, illetve élettársi kapcsolatokból eredő családi veszekedések, bántalmazások történnek. Általában az elkövető férfi, aki ittas állapotából kifolyólag családi veszekedéseket idéz elő. Kiskorú veszélyeztetése miatt folytatott eljárások során többször felmerült problémaként, hogy a gyermekek befolyásolva vannak valamelyik szülő által, és nem az átélt sérelmeket adják vissza kihallgatásuk során. 15

16 7. Együttműködés a civil szervezetekkel Településünkön több civil szervezet is működik a gyermekvédelem területén. Ezek: az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, a Talentum Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány Egyeki Kuratóriuma. Településünkön a könyvtárban Ifjúsági Klub működik, amely a gyermekek szabadidő eltöltésének megszervezését segíti, akár hétvégenként is. A helyi Polgárőrségünk ifjúsági tagozatot is létrehozott, hozzájárulva ezzel a bűnmegelőzés hatékonyságának növeléséhez. A civil szervezetek, valamint a különböző hatóságok, intézmények munkájukat összehangolva, eredményesen működnek együtt a településen élő gyermekek érdekében. 8. Javaslatok, észrevételek A évi adatok alapján is az előző évihez hasonlóan - az alábbi észrevételek, javaslatok tehetők a) Továbbra is jellemző, hogy településünkön a szociálisan rászoruló családok száma folyamatosan nő. A szociális kiadásokra fordított lehetőségeink, keretösszegeink viszont nem emelkednek (egyes esetekben csökkenek). Komplex program kigondolása szükséges a szociális lemorzsolódások megelőzésére, kezelésére. Gondolok itt elsősorban: a képzésekre és a munkahelyteremtésre, mert az önkormányzat e területen is teljesítőképessége végére érkezett. b) Jellemző problémává váltak az iskolai hiányzások (elsősorban a felső tagozatban, illetve a középiskolában), illetve a 2012-es évben még fokozottabban jelentkezett egyes gyerekek iskolában tanúsított másokat zavaró, agresszív magatartása. A tendencia azt mutatja, hogy a magatartás-problémával küzdő (esetleg alulszocializált) gyerekek száma folyamatosan nő. E probléma kezelése új kihívás elé állítja pedagógusainkat. c) A gyermekvédelem területén működő hatóságok, intézmények, civil szervezetek között településünkön viszonylag jól kialakult kapcsolatrendszer működik. E területen is akadnak 16

17 teendők: még több tapasztalatcsere, gyorsabb információáramlás teheti még hatékonyabbá munkánkat. Egyek, Bóta Barbara aljegyző 17

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyiratszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben