MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szabó Béla Igazgató Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Fenntartói jóváhagyás dátuma:

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer Személyi feltételrendszer Tárgyi feltételrendszer Partnereink, kapcsolataink Külső partnerek Belső partnerek A kollégiumban folyó nevelő és oktató munka alapelvei, funkciói, küldetésünk, jövőképünk, céljaink A pedagógiai tevékenység szerkezete Kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete Speciális ismereteket adó foglalkozások Feladatok, tevékenységkategóriák A tanulásirányítás és gondolkodási kultúra fejlesztése Énkép, önismeret, szociális kompetenciák fejlesztése Önálló életkezdés támogatása A kollégium hagyományai A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A kollégiumi nevelés minőségének, eredményességének értelmezése Ellenőrzés, értékelés Elismerés, elmarasztalás Záró rendelkezések sz. melléklet: Kötelező csoportfoglalkozások sz. melléklet: A szabadon választható, kötelező foglalkozás, önálló életkezdést segítő foglalkozások témakörei (Ki-Mit-Választ foglalkozások (KMV), heti 1 óra kötelező)

3 Bevezetés A jelen dokumentum nevelési rendszerünk középszintű tervezésével foglalkozik. Elemeztük jelenlegi helyzetünket, részleteztük nevelésünk szemléleti alapjait, tevékenységrendszerünket a megfelelő elvekkel, célokkal, valamint az ellenőrzésünk rendszerét. A tevékenységrendszerünk felosztásánál alapul vettük a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának alapterületeit. Részleteztük a megvalósításhoz szükséges alkalmazott módszereinket, feltételrendszerünket, partnerkapcsolatainkat. Kollégiumunk eddig a 2008-ban módosított pedagógiai program alapján szervezte és végezte munkáját. A 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet értelmében vizsgáljuk felül pedagógiai programunkat. A módosításnál a következő dokumentumokat vettük figyelembe: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról szóló 46/2001.(XII.22.) OM rendelet A 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet A diákjaink szüleinek elvárásai A nevelőtestület véleménye A kollégiumban működő DÖK javaslatai 3

4 Jelenlegi helyzetünk A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium mostani telephelyén július 16-a óta működik. A 2008/2009-es tanévtől, önkormányzati döntés alapján az ÙNOK Diákotthon a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium tagintézménye lett, eredeti helyén, változatlan nevelőtestületi létszámmal. A kollégium a Nagyerdő közelében, a Debreceni Egyetem szomszédságában áll. Tömegközlekedési eszközökkel (villamos, busz) l0-15 perc alatt valamennyi középfokú oktatási intézmény könnyen megközelíthető. A tagintézmény Debrecen egyik legrégebbi lakótelepén az Újkertben található. Közel van 4 általános iskola és 4 középiskola is, ahová a tanulók többsége jár, de a többi középiskolás számára is jól megközelíthető autóbusszal. Az intézmény megváltozott szerepe, a kor és a társadalmi környezet hatása a családokra és a fiatalságra A rendszerváltás magával hozta a társadalom elanyagiasodását, az értékek elfogadásában elbizonytalanodás következett be. A változások az utóbbi években tovább fokozódtak, melynek alapvető jelei a következők: A mostani serdülők között növekszik a hátrányos szociális háttérrel rendelkező fiatalok száma Csökken a családok szerepe a nevelésben A sokféle értékrend fellazítja a társadalom hatásrendszerét Az antiszocialitás és a romboló magatartásformák terjednek Érzékenységük, reakcióik felfokozottak Sürgető szükségként lép fel a környezetünk, természeti értékeink megóvása, védése, amivel diákjaink nagy többsége egyetért Megváltozott az embereszmény is: az anyagi, a társadalmi érvényesülésre való törekvés kihívása könnyen felülírhatja a hagyományos értékek tiszteletét Ugyanakkor új társadalmi elvárás fogalmazódik meg a pályakezdőkkel kapcsolatban: határozottság, cselekvőképesség, magas érzelmi intelligencia, együttmozgásra, csapatmunkára való képesség A nyelvtudás felértékelődése A mai fiatalok belenőttek a technikai megújulásba: számítógépek, mobil telefonok, kezelése, internet használata stb. ma már természetesen hozzátartozik a felnövekvő generációhoz Mindez maga után vonja, hogy pedagógiánk a hagyományos értékek megőrzése mellett találja meg az újabb beépíthető értékeket, eszközöket, amellyel igazi partnere lehet az új kor ifjúságának és kezelni tudja az esetlegesen megjelenő destruktív erőket. Pedagógiai munkánkban a hagyományos és új értékek szimbiózisára törekszünk. 4

5 Az intézményben folyó munkát meghatározó tényezők Jelenlegi helyzetünk Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer A kor és társadalmi környezet hatása a családokra és a fiatalságra Partnereink és a velük való kapcsolatunk alakulása Pedagógiai munkánk alapjai (a kollégium funkciói, alapelvek, célok, feladatrendszer, tevékenységek) A kollégiumban folyó tevékenység ellenőrzése, értékelése A kollégium legfontosabb adatai Hivatalos elnevezése: Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Címe: 4032 Debrecen, Egyetem sugárút 75. Telefon, fax: 52/ , 52/ Tagintézmény címe: 4032 Jerikó u Telefon, fax: 52/ , 52/ Fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Szervezeti formája: Szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény Beiskolázási körzet: Zömében Hajdú-Bihar megye és Tiszántúl, szakképzősök esetén határon túli magyarlakta területek is Férőhelyek száma: Korosztály: 308 fő Ebből székhelyintézményben: 196 fő Tagintézményben: 112 fő Székhelyintézményben: éves középiskolás és szakképzős lányok Tagintézményben: 6-23 éves általános iskolás, középiskolás és szakképzős lányok és fiúk 5

6 1. Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer 1.1. Személyi feltételrendszer Alkalmazotti közösség A 11+7=18 fős nevelőtestületünk tapasztalatokban bővelkedő, szakmailag jól felkészült, gyermekközpontúságra, önképzésre törekvő, alkotó szellemű pedagógusok kollektívája. Szakos ellátottságunk a székhelyintézményben (matematika, fizika, kémia, ábrázoló geometria, földrajz, filozófia, orosz, angol, francia nyelvek, számítástechnika, történelem, biológia) a tanulás segítése szempontjából ideálisnak tekinthető. A tagintézményben segítséget tudnak nyújtani: általános iskolás tanulóknak, középiskolásoknak matematikából, fizikából, angolból, németből, történelemből és informatikából. Az intézmény irányítását, a mindennapi kollégiumi élet szervezését az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tagintézmény vezető végzi. A nevelő-oktató munkát egy főállású könyvtáros segíti. A kollégium zavartalan működését 4+1=5 fő adminisztratív dolgozó (1 kollégiumi titkár, 2 ápolónő, 1 gondnok, 1 gazdasági összekötő) és = 14 fő technikai dolgozó (4 portás, 1 udvaros, 1 karbantartó és 6+2= 8 fő takarító) segíti. A tagintézményben a karbantartási feladatokat a Dózsa György Általános Iskolához tartozó karbantartó brigád végzi el. Tanulói közösség Összetétel: A tanulóközösség azon településekről kerül a kollégiumba, ahol nincs olyan középszintű képzés, amely megfelel későbbi továbbtanulási igényeinek vagy szakmai képzésének, illetve a diákok speciális adottságai (családi, szociális, egészségi stb.) igénylik a városban tanulásukat, így kollégiumi elhelyezésüket. Az összevonást követően a tanulóközösségünk kibővült általános iskolás diákokkal. Ennek következtében megváltozott a tanulók korosztályi összetétele. Az eddigi éves korosztály kiegészült 6-14 éves diákokkal. Az általános iskolába járók Debrecen vonzáskörzetéhez tartozó tanyavilágból érkeznek vagy tehetséges vidéki sportolók (atléták, kézilabdások, labdarúgók, jégkorongozók). A korábbiakhoz viszonyítva csökkent a gimnáziumi tanulók létszáma, nőtt a szakközepes és a szakképzős tanulók száma. Diákjaink többsége felsőfokú intézményekben szeretné tanulmányait tovább folytatni. A tanulók többségének családi háttere rendezett, kiegyensúlyozott. Aggasztó tény, hogy nő azon tanulók száma, akik csonka családban élnek és azok száma, akiknek szociokulturális háttere nem tud kellő biztonságot nyújtani a tanuláshoz, továbbtanuláshoz Tárgyi feltételrendszer A székhelykollégium 45 éve épült, a jelenlegi kollégiumi igényeknek nem mindenben felel meg. Az utóbbi időben felújítás, karbantartás, berendezés- és felszerelés vásárlás révén sokat javult az állapota. 6

7 A túlzsúfolt, 8 ágyas szobákat fokozatosan 6 ágyas szobákká alakítottuk, szeretnénk elérni az eredetileg tervezett 4 ágyas szobákat. Mindezt szintenként ellensúlyozzák a tágas, világos, virágos, tanulásra is alkalmas előterek. A tagintézmény 30 éve épült, felújításra szorul. (Felújításra, illetve cserére szorulnak az ajtókablakok. Több egyéni tanulást biztosító helyiségre és a közösségi élet szervezésére alkalmas teremre lenne szükség.) 4 ágyas szobái kényelmes elhelyezési lehetőséget nyújtanak a diákok számára. Helyiségeink: Székhelyintézményben Alagsor: konditerem, tornaszoba, hangos tanulásra és foglalkozás megtartására alkalmas helyiségek, mosókonyha, vasalóhelyiség, ruhaszárító, karbantartó műhely, hobbi műhely, raktárak, teakonyha Földszint: igazgatói iroda, gazdasági irodák, étterem, társalgó, porta, Móriczemlékszoba, szociális helyiségek, teakonyha, textilraktár I. emelet: tanulószobák, könyvtár, vendégszoba, hálószoba, internetterem, pénztár II. emelet: 18 hálószoba, 1-1 tanári és ügyeleti szoba, stúdiószoba, szociális helyiségek III. emelet: 16 hálószoba, 1-1 tanári és ügyeleti szoba, igazgatóhelyettesi iroda, betegszoba, internetterem, szociális helyiségek, tanulószoba Az épülethez tartozik még egy parkosított, nagy udvar. Tagintézményben Földszint: vezetői iroda, tanári szoba, teakonyha, tanulószoba, betegszoba, pénztár, szociális helyiségek, internetterem I. emelet: hálószobák, ügyeleti tanári szoba, tanulószoba, szociális helyiségek II. emelet: hálószobák, ügyeleti tanári szoba, szociális helyiségek, tanulószoba Az épülethez tartozik még egy parkosított, nagy udvar sporteszközökkel, sportolási lehetőséggel (röplabdapálya, asztalitenisz). 2. Partnereink, kapcsolataink 2.1. Külső partnerek Az Oktatási Minisztérium A törvényei, rendeletei révén A kollégiumok A városban 4 szakmailag önálló középiskolai kollégium van. A szakmai munkaközösségi értekezleteken az igazgatók kicserélik tapasztalataikat, megbeszélik gondjaikat, problémáikat. A városban működő kollégiumok igazgatói, vezetői munkaközösségi értekezleteket tartanak éves terv szerint. Az önkormányzat Az önkormányzat főosztályaival, osztályaival értelemszerűen főleg a Humán Főosztállyal illetve az Oktatási Osztállyal rendszeres és együttműködő a kapcsolatunk. 7

8 A szülők A gyerekek családi háttere többségében stabil, azonban nőtt a gyermekeiket egyedül nevelő szülők száma. A családok növekvő hányada küzd megélhetési gondokkal, arra kényszerülve, hogy figyelmét az anyagi, létfenntartó, rövid távú gondjaira összpontosítsa. Az iskolák A tagintézménnyel való összevonás után a Vénkerti és a Dózsa György Általános Iskola is csatlakozott a partnereink sorába. A sportegyesületek A rendszeresen sportoló tehetséges tanulók eredményeinek, fejlődésének megbeszélése Belső partnerek Tagintézmény Az összevonás következtében egy igazgatás alá került a két intézmény: a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium és az Újkerti Diákotthon. Az elkövetkező évek feladata, hogy együttműködésünk mindkét fél számára gyümölcsöző, a diákságunk érdekeit szolgáló legyen. A tantestület Szakos összetétel Szak-szakpár fő Megjegyzés Angol 1 Általános iskolai tanító 1 tagintézmény Általános iskolai tanító: német műveltség terület 1 tagintézmény Általános iskolai tanító: testnevelés - pedagógia szak 1 tagintézmény Biológia kémia 1 Biológia - mezőgazdasági ismeretek 1 Kémia fizika 1 Matematika 2 1 tagintézmény Matematika - ábrázoló geometria 1 Matematika fizika 2 1 tagintézmény Matematika fizika francia 1 Matematika mozgókép-és médiaismeret informatikus 1 könyvtáros Szociálpedagógus 1 tagintézmény Történelem 1 tagintézmény Történelem földrajz filozófia 1 Történelem orosz 1 Összesen: 18 8

9 Diákjaink és közösségei A diák-tanár partnerkapcsolat működteti az intézményt. Szerepünket segítő kísérőként értelmezzük egy tudatosan kialakított nevelői környezetben. A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet, mely a nevelési folyamatot tekintve egyenrangú partneri kapcsolatokon alapul. Így a tanár az irányító, parancsoló szerep helyett a segítő szerepét tölti be. Szobaközösségek A kollégiumi közösség legkisebb egységei. A diákok jó közérzete, érzelmi stabilitása szempontjából alapvető, hogy mindenki megtalálja a helyét a kis közösségben. Tanulócsoportok A kollégium diáksága két épületben 8+4=12 csoportra oszlik, minden csoport munkáját a csoportvezető tanár segíti. A csoport- és szobabeosztások elveit, az egy szobába kerülés szempontjait a DÖK-vezetőséggel közösen állapítjuk meg. A diákönkormányzat Kollégiumunkban, mint a diákok érdekeit képviselő, önálló megmozdulásainak keretet adó szervezet, a diákönkormányzat már kezdetektől fogva működik. Célja: a diákság érdekeinek a képviselete, a szabadidős programok szervezése. Tevékenységüket a patronáló tanár segíti, koordinálja. A DÖK működését anyagi szempontból a kollégium és a Közéletünkért, egészségünkért alapítvány támogatja. Közéletünkért Egészségünkért Alapítvány Az Alapítványt 2000-ben hoztuk létre, a kollégiumban lévő gyermekek kollégiumi életét, szabadidős tevékenységét segíti, munkáját 5 fős kuratórium irányítja. Diáksport Egyesület A kollégium sportolni vágyó diákjaiból létrejövő önkéntes szervezet, mely pályázatai révén biztosítja az egészséges életvitel kialakítását, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységek szervezését, anyagi fedezetét. Szervezeti szabályzata alapján működik. Az intézménnyel kötött szerződés alapján szervezi, irányítja a diákok sportolási lehetőségeit. Biztosítja a kondizás, úszás, kocogás lehetőségét. Diákok révén szervezi a labdajátékokban, túrázáson való részvételt. Technikai dolgozóink Munkatársainkra a gyermek-és feladat-centrikusság jellemző. Munkájuk igényes. Kérik munkájuk rendszeres véleményezését, a bírálatot és a dicséretet egyaránt. Eredményesnek ítéljük meg partneri kapcsolatainkat, 1. A nevelőtestület tagjainál, ha Általánossá válik a folyamat- és önellenőrzés Tudatossá, átgondolttá válik az ügyeleti tevékenység Egységesek leszünk a végrehajtás során Döntéseinket körültekintően tudjuk meghozni Segítjük egymás munkáját Diákjainkkal és egymással való kapcsolatunkra a megértés, odafigyelés, segítő szándék lesz jellemző 2. Intézményvezetés területén, ha Általánossá válik a folyamatellenőrzés Az intézményi kultúra alakítása tudatos 9

10 3. Diák-diák között, ha Tiszteletben tartják egymás jogait Önzetlenül tudnak segítséget nyújtani Felelősséget vállalnak egymásért Az adódó konfliktusokat önállóan tudják kezelni 4. Szülővel, ha El tudjuk érni, hogy minden szülő érdeklődjön gyermeke iránt Fontosnak tartja a kollégium tájékoztatását minden rendkívüli (betegség, távollét, kint alvás, koncert) esetben Partnerünk a nevelésben 5. Iskolákkal, ha Sikerül minden iskolát felkeresni Az igazolatlan hiányzást csökkenteni tudjuk 6. Kollégiumokkal, ha A kollégium vezetése és minőségfejlesztése során a tapasztalatokat át tudjuk adni egymásnak Összefogunk közös problémáink megoldásában Közös programokat tudunk szervezni 3. A kollégiumban folyó nevelő és oktató munka alapelvei, funkciói, küldetésünk, jövőképünk, céljaink Alapelveink Funkciók A gyermekeket megillető jogok érvényesítése Nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása Az alapvető erkölcsi normák betartása A tanulók és egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat Nemzeti azonosságtudat ápolása Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében Kulturált, ösztönző környezet kialakítása, széles körű szabadidős tevékenység biztosítása Mindennapos mozgás, testedzés Életminőség javítása Szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés Építés az öntevékenységre, önszerveződő képességre Hátrányok leküzdése Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele, SNI tanulók szükségleteinek figyelembevétele Társadalmi szintű funkció Hozzájárulni a stabil alapműveltséggel rendelkező, konvertálható tudású, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodni tudó diákok neveléséhez A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, a társadalmi mobilizáció elősegítése 10

11 Intézményi szintű funkció Ellátási funkció Szociális ellátást, biztonságot nyújtani a tanulóknak Családpótlás A feltételek biztosítása a tanuláshoz Pedagógiai funkció Kiegészíteni a családi és iskolai nevelést Segíteni a tanulmányi munkát Segíteni a közösségi együttélés és egyéni életvitelből adódó konfliktusok feldolgozását Lehetőséget adni a diákok önszerveződéséhez, s az ebből adódó társadalmi szereptanulást segíteni Személyiség és az önismeret fejlesztése Pedagógiánk alapvonásai Emberképünk Valljuk, hogy minden nevelés csak önnevelés lehet, tehát az ember nem tárgya, hanem alanya a nevelésnek. Törekszünk bizalomra épülő, pozitív érzelmeket indukáló nevelő diák viszonyt kialakítani, hiszen csak ez lehet kiindulópontja a kitűzött eredményes nevelési koncepciónknak. Előnyben részesítjük a nevelő környezet közvetett, ugyanakkor nyílt és őszinte hatásait a közvetlen hatásokkal szemben. Pedagógiánk kialakításánál kiindulópontul szolgál emberképünk, hagyományokat tisztelő, ugyanakkor az új utakat segítő értékeink következő megfogalmazása. Szeretnénk, ha diákjaink: a testi-lelki-szellemi egészség birtokában szilárd erkölcsi alapokkal, biztos értéktudattal rendelkező a munkát megbecsülő önmagukkal és környezetükkel szemben szeretően gondoskodó, igényes felelősen gondolkodó szociálisan érzékeny, együttérző, toleráns, konfliktushelyzetben építő emberségre törekvő autonóm, önálló véleménnyel rendelkező, azt a helyzetnek megfelelő formában megfogalmazni tudó jó helyzetfelismerő, a jelen pillanat értékét megélő önállóan, ugyanakkor csapatban is dolgozni tudó harmonikus, örülni tudó kreatív személyiségekké formálódjanak Tehát, önmagát és a közösséget is építeni tudó, örülni tudó, egészséges lelkű emberré váljanak. 11

12 Küldetésünk, jövőképünk, céljaink Mottónk Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. /Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig/ Kollégiumunk méltó kiegészítője de nem helyettesítője kíván lenni azon nevelő-oktató hatásoknak, melyek a szülői, iskolai, társadalmi csoportokon keresztül érik a hozzánk tartozó diákokat. Küldetésünk Egyrészt a tanulás iránt elkötelezett, felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozó, illetve szakképesítést szerző tanulók számára szeretnénk a kor követelményének megfelelő színvonalon otthont, tanulási lehetőséget biztosítani. Másrészt olyan vidéki családok számára nyújtunk megoldást, akik általános iskolás kisdiákok számára keresnek nyugodt, megbízható, fejlesztő hatású lakhatási lehetőséget. Jövőképünk Olyan kollégium, ahol: A város különböző iskoláiban tanuló diákok jól érzik magukat otthont pótló épületben és környezetben Lehetőség van az egyén saját céljainak a kibontakoztatására Minden feltétel adott az eredményes tanuláshoz, közösségi élethez, pihenéshez A tanárok azonos és/vagy hasonló nevelési elveket vallanak Olyan kollégium, amely: Együtt nevel a családdal, az iskolákkal Kölcsönös kapcsolatot tart fent a partnerekkel Céljaink A jó légkör kialakítása, a tanuláshoz, az otthon pótlásához Megfelelő tárgyi és szellemi környezet biztosítása Képességnek megfelelő tanulmányi eredmény elérése, esélykülönbségek csökkentése A diákjaink által kitűzött saját, építő célok, irányultságok megvalósulásának segítése Diákjaink ismerjék meg erőforrásaikat, váljanak képessé ezek hatékony mozgósítására Külső-belső kapcsolataink további fejlesztése A kollégiummal kapcsolatos megelégedettség Minőségi munkavégzés 4. A pedagógiai tevékenység szerkezete Biztosítjuk a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe vesszük a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az a jogszabályi keretek között a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon. 12

13 A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és külső környezet változásait figyelembe véve alakítja Kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete Kollégiumi foglalkozások szerkezete A foglalkozásszervezés alapelvei: a foglalkozásokat a közoktatási törvényt, a fenntartó rendelkezéseit, a kollégium specialitását és munkatervét figyelembe véve rögzítjük a foglalkozások témáját, időpontját, fakultatív vagy kötelező jellegét a diákokkal tanév elején ismertetjük a foglalkozások a tanulók aktivitására épülnek A résztvevők száma alapján lehetnek: a kollégiumi közösség egészét érintő foglalkozások csoportos foglalkozások egyéni foglalkozások Felkészítő foglalkozások Tanulást segítő foglalkozások Csoportfoglalkozások Rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás: a hét minden napján szilenciumi részvételt biztosítunk tanári felügyelettel (12 óra/hét) Tehetséggondozó foglalkozások: Fontosnak tartjuk, hogy külön foglalkozzunk azokkal a tanulókkal, akik egy-egy tantárgyból különlegesen tehetségesnek bizonyulnak. A cél, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek tantárgyi versenyeken (OKTV, OSZTV stb.), más jellegű megmérettetéseken (szavaló- és prózamondó verseny, pályázatok, kiselőadások, prezentáció készítése stb.), végül pedig bejussanak az egyetemre. Felkészülésüket szakos nevelőtanár egyéni foglalkozás keretében segíti. Felzárkóztatás: a 3., 5., és 9. évfolyamos tanulók körében már az év eleji szintfelmérők (matematika, értő olvasás, helyesírás) segítségével kiszűrjük a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, akik 6 héten át felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt. Aztán újra mérünk, majd ismét kezdjük a felzárkóztatást. A csoportos felzárkóztatásokat heti rendszerességgel tartjuk, de e mellett egyéni foglalkozásokra is szükség van. Tematikus csoportfoglalkozások: A Kollégiumi nevelési országos alapprogramja által ajánlott tartalmakból (kerettervből) válogattunk, az 1.sz. mellékletben található összeállításban, de természetesen a kerettervvel összhangban a csoport összetételétől, a csoportnevelő személyes indíttatásától függően ezek a tartalmak mással is helyettesíthetők. A tartalmaknak megfelelő konkrét foglalkozás tárgyának megnevezése a mindenkori csoportmunkaterv része. 13

14 Általános csoportfoglalkozások: A csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok szervezésével foglalkozunk Speciális ismereteket adó foglalkozások A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Fontos elemét képezik nevelési rendszerünknek a szabadidő eltöltéséhez, valamint a hagyományok őrzéséhez kapcsolódó tevékenységeink. A szabadidő hasznos tevékenységgel való kitöltése, az ünnepek emlékezetessé tétele, hagyományaink ápolása, a művelődés, a sport, a tartalmas szórakozás sokféle lehetőségét biztosítja a diákok számára. A tanulók szabadidő szervezésének, a művelődési és sportolási lehetőségeknek, a hagyományok őrzésének elvei és céljai Váljon élménnyé, a diákjaink jól érezzék benne magukat Széles választási lehetőségek biztosítása Mozgósítsák diákjaink belső erőforrásait Együttműködésre sarkalljanak Tartsuk tiszteletben, hogy ez a szabadságról, a diák szabad döntéséről szól Igényes legyen, biztosítsuk a tárgyi és személyi feltételeket Nyújtson új ismeretet Tanulói öntevékenységre épüljön A közösségi és egyéni érdekek összhangja érvényesüljön Adjon alkalmat a helyes minták közvetítésére Az egyéni és közösségi nevelési lehetőségek egész sorát foglalják magukba azok a foglalkozások, illetve kihasználható lehetőségek, melyek a kollégiumban a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják. Székhelyintézményben: Előadások Sportolási lehetőség (kondizás, úszás, futás, teniszezés, asztaliteniszezés, korcsolyázás) Szakkörök Könyvtárhasználat Vetélkedők Internet-használat, játékokban való közös részvétel Kézműves foglalkozások Tv-nézés, videózás, társasjátékozás Tagintézményben: Sportolási lehetőség (focizás, úszás, futás, teniszezés, asztaliteniszezés, kondizás) Játékszakkör, sakk-kör, önismereti kör Kreatív kézműves szakkör munkáiból állandó kiállítás a bemutató vitrinben Az épületben levő Városi Könyvtár egész állománya (CD, DVD, videokazetta, könyvek, folyóiratok, újságok, internet hozzáférés) a szabadidő hasznos és színvonalas eltöltéséhez ad nagy segítséget Kiállítások, előadások, hangversenyek Tv-nézés, videózás, társasjátékozás 14

15 Ki Mit Választ! foglalkozások A törvény a középiskolai kollégiumoknak kötelezően előírja az önálló életkezdést segítő foglalkozások szervezését. A témaköröket a tanulók érdeklődése és a nevelők személyes irányultságai szerint válogattuk össze. A 2. sz. mellékletben található foglalkozások közül a diákok év elején kötelezően választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően. Egyéni törődést biztosító foglalkozások A személyes törődést biztosító foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. Az egyéni foglalkozások keretében szorgalmazzuk a tanuló közvetlen környezetének a megismerését, mert csak így segíthetünk egyéni problémáik leküzdésében, szorongásaik feloldásában. 5. Feladatok, tevékenységkategóriák 5.1. A tanulásirányítás és gondolkodási kultúra fejlesztése A felgyorsult világunkban elengedhetetlen a képességeknek megfelelő tanulmányi eredmény elérése, az értelem olyan kiművelése, mely kezelni tudja a körülötte levő világot. A kollégiumunk jellemzője az életkornak megfelelő tanulási folyamatok segítése, a képességeknek megfelelő tanulmányi eredmények ösztönzése. Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Fejlesztjük a kreativitást, erősítjük a tanulási motívumokat az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Törekszünk a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására, tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Gondot fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális kompetencia. Tanulásirányítás, tanulásszervezés A tanulók előképzettségüket, tanulási tempójukat, képességüket, adottságukat tekintve különböznek egymástól. A továbbhaladás szempontjából szükség van a tanulók képességeinek megismerésére, ennek birtokában a tanulmányi munka megtervezésére, a helyes időbeosztás kialakítására, a hiányosságok pótlására, a jobb eredmény elérésére. Cél - képességnek megfelelő tanulás - későbbiekben is használható, önálló tanulási technikák kialakítása Feladat, tevékenység - a tanulási képességek, készségek megismerése - a felkészülés és a tanulás napi segítése, a mindennapi iskolai feladatoknak való megfelelés követése - a jó tanulási szokások kialakítása - szükség szerinti kapcsolattartás a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal - tanulmányi munka egyénenkénti értéke- 15

16 lése havonta - tanulásmódszertan: KMV foglalkozások, csoportfoglalkozások témái, egyéni beszélgetések keretében Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása A kollégium olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeket, a tanulók egyéni szükségleteit kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók képességeinek megismerése. Támogatja a tanulásban elmaradt és a sajátos nevelési igényű tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók megtalálására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. A kollégiumi élet színes, tevékenységközpontú szervezésével alkalmakat teremt a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására, a diákok helyes önértékelését erősítő sikerélményekre. A tanulási motiváció, a teljesítmény javítása érdekében tudatosan élünk a direkt és indirekt ráhatásokkal Törekszünk az erősségek fejlesztésére Szülőkkel, diákjainkkal, iskolákkal együttműködünk a megfelelő tanulmányi munka elérése érdekében A tanulási kultúra gondozása közben odafigyelünk a személyiségjogok sértetlenségére A hátrányok megszüntetése közös diák-tanár elhatározáson nyugodjon, ne érezze a diák kényszernek Az értékelés alapelvei: az előrehaladás megítélése egyéntől függ képesség szorgalom irányultság eredmény összefüggése Cél - a nyolcadikosok továbbtanulásának segítése - hiányok feltárása, felzárkóztatás Feladat, tevékenység - iskolaválasztás segítése, készségek felmérése - szülővel való kapcsolattartás - tanulásban elmaradt, hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése - felzárkóztatás megszervezése (matematika, értő olvasás, helyesírás) 3. osztályban, 5. osztályban és a 9. osztályban - a matematika, szövegértés, helyesírás készségeinek követése a felsőbb évfolyamokban - egyéni korrepetálások, felzárkóztatók - egyéni tanulmányi tervek készítése a problémás esetekben - érettségi előkészítők szervezése - szülőkkel, iskolákkal való kapcsolattartás 16

17 Tehetségek kiválasztása, tehetséggondozás Minden tanulót valamiben tehetségesnek tekintünk Rejtett tehetség felismerése Jelei: Jó érdemjegyek Gyors felfogóképesség Magas szintű elvont gondolkodás Jó memória Jó beszédkészség Speciális képességek Önmagukhoz mérjük őket Tudatos önfejlődés segítése Kitartásra, gyakorlásra biztatjuk őket Bátorítjuk őket versenyeken, pályázatokon való részvételre Cél Feladat, tevékenység - a tehetségek gondozása - a tehetség felismerése - helyi, időbeli feltételeket biztosítani számukra a gyakorláshoz - alkalmat adni számukra a megmutatkozásra rendezvényeken, bemutatókon - előremozdító kapcsolatok keresése - versenyekre, nyelvvizsgákra, OKTV-re, OSZTV-re való felkészülés segítése A tanulást kiegészítő lehetőségek Számítógép, internet felhasználása Könyvtár adta lehetőségek kihasználása Pályázatok írásánál tanárral való konzultálás Megfelelő külső foglalkozásokra (egyetemi előkészítő, szakkör stb.) való irányítás Kollégiumi vetélkedőkön való részvétel Segítségnyújtás a dolgozatok, a szakdolgozatok elkészítésében 5.2. Énkép, önismeret, szociális kompetenciák fejlesztése A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. 17

18 E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia. A kellő önismeret meghatározza a pályaválasztás irányát. Kollégiumi életünk széles skáláját nyújtja az olyan élményeknek, melyek kellő önismeretet alapozhatnak meg. Cél - az emberismeret, önismeret (hiteles énkép) elmélyítése, az önnevelés segítése - autonóm gondolkodás, önállóság kialakítása, gyakoroltatása - az önbecsülés, önértékelés kialakítása Feladat, tevékenység - saját tapasztalatok megértésében, feldolgozásában segítség - tesztek, egyéni beszélgetések - csoportfoglalkozások, szerepjátékok - megfelelő szakirodalom ajánlása - figyelem fejlesztése, érzelmeinek tudatosítása - véleménynyilvánítás - vitakészség-fejlesztés - önmaguk és tetteik felvállalása - egyéni beszélgetések - biztatás, dicsérés - irodalmi, társadalmi példák nyújtása - önbizalmat fejlesztő feladatok adása A kollégiumi közösségben való élés megköveteli az egymáshoz való alkalmazkodást, az egyén és közösség érdekeinek optimális arányát. Ugyanakkor mindez lehetőséget is ad diákjainknak, hogy kiteljesítsék önmagukat, megtalálják helyüket a különböző közösségekben. A diákönkormányzat fejlesztése A kollégium otthon jellege, demokratikus szelleme is megkívánja, hogy a diákönkormányzat és a nevelőtestület között az egyenrangú, együttműködő kapcsolat továbbfejlődjön. Alkalmassá kell tenni őket arra, hogyan éljenek jogaikkal. Kísérjük figyelemmel munkájukat, jó szándékú tanáccsal, közvetett irányítással segítsük tevékenységüket. Tudjunk velük együtt gondolkodni, törekvéseikhez, szándékaikhoz, elképzeléseikhez megértéssel közeledni. Ebben segít: A vállalt feladatok megvalósításának elemzése, értékelése A havi diákönkormányzat képviselői nevelőtestületi megbeszélés Évi kétszeri közgyűlés Közösségi élet fejlesztési szakaszai, alkalmazott módszerek 1.szakasz: Szobaközösségek kialakítása: ebben a szakaszban a csoportvezető tanár aktív irányító szerepet tölt be, alkalmazva a beszélgetés, bemutatás, közös feladatvállalás, értékelés módszerét 2. szakasz: Csoportközösségek kialakítása: az egymásra figyelés, egymásért érzett felelősség, közösen vállalt, együtt végzett, értékelt feladatok során 3. szakasz: A kollégiumi közösség: közös fellépés, az összetartozás, érdekek képviselete a diákönkormányzaton keresztül, a beláttatás, megértés, felelősségvállalás módszerét alkalmazva 18

19 Cél - szociális készségek alakítása - a diákönkormányzat tudja képviselni a diákság érdekeit és a nevelési célok megvalósításában legyen partnere a nevelőtestületnek - a DÖK vezetőség legyen közvetítője, szervezője a diákság javaslatainak Feladat, tevékenység - emberség (empátia, tolerancia, együttműködés készségeinek alakítása) - felelősség vállalása önmagáért, másokért - érdekeit képviselni tudó, közösségéért tevékenykedő diákok nevelése - a tantestületi értekezleten való szükség szerinti együttműködő részvétel - - az őket érintő dokumentumok átgondolt, konstruktív véleményezése - éves DÖK munkaterv készítése - feladatosztás, szervezés, megvalósítás, értékelés - a csoportokkal való együttműködés 5.3. Önálló életkezdés támogatása A kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése A kollégiumi nevelés bővíti a diákok ismereteit az egyetemes emberi civilizációról, annak legnagyobb hatású eredményeiről. Felkelti az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Természeti és társadalmi ismeretek átadásával, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. Motivál és helyzeteket biztosít az önkifejezési lehetőségek megtalálásához. Elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését, az érzelemvilág gazdagodását. Fejleszti az idegen nyelvi kommunikációt. A kollégium kiteljesíti a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, értékeinek tiszteletét, a nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a tanulók hazaszeretetét. A kollégium változatos, sokrétű kulturális tevékenységével hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, elsajátításához és értékeléséhez. A világról kialakított képben a gyakorlati élet terén is kiemelt helyet kap az Európához való kötődés, az európai kultúrkör. A kollégiumi nevelés elősegíti a tanulókban az európai uniós polgár identitásának kialakulását, bemutatja az európai uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, kihívásokat és a kollégium a programjaival és kapcsolatépítésével elősegíti azok intézményes és személyes hasznosítását. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: esztétikaiművészeti tudatosság, kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia. Fontos feladatunk az otthon pótlása, a tanuláshoz a nyugodt légkör biztosítása, a hirtelen, viszonylagosan nagy önállóság helyes úton való tartása. A jó közérzet egyik alapvető eleme az ellátás, a gondoskodás, az odafigyelés testi-lelki szempontból. 19

20 Cél - az otthon pótlása, a tanulók igénye szerinti gondoskodás - pedagógiai felügyelet biztosítása a kollégiumi tevékenységekhez - biztonságos környezet kialakítása - korszerű, egészséges táplálkozásnak megfelelő étkezés biztosítására való törekvés - tudjanak kulturáltan étkezni - tiszta, rendezett környezet biztosítása - személyi és környezeti higiénia fejlesztése - a tanulás egészséges feltételeinek biztosítása Feladat, tevékenység - személyes odafigyelés testi-lelki értelemben a napi gondokra, szülői, iskolai együttműködés fenntartása a kritikusabb esetekben - a tagintézményben a szülői gondoskodás pótlása a kisebbeknél - pedagógiai felügyelet biztosítása a kollégiumban - balesetvédelmi oktatás, munkavédelmi szemle - étkezés figyelemmel kisérése - kulturált étkezés szokásainak kialakítása, fejlesztése - alapjegyzékben foglaltak biztosítása, intézményi berendezések karbantartása - szobaszemle - rendszeres tisztálkodás ellenőrzése a kisiskolásoknál - a tanulószobák berendezéseinek optimális elrendezése, karbantartása, a terem megvilágítása, szellőztetés - csend és a megfelelő szünetek biztosítása szilencium idején a diákok együttműködésével - önálló helyiségek kialakítása az egyéni tanuláshoz Európához csatlakozásunk óta felértékelődött magyarságtudatunk, lokálpatriotizmusunk mibenléte is. Cél - a lakhely, illetve a fogadó debreceni környezet megismerése, megbecsülése - nemzeti értékeink, ünnepeink, anyanyelvünk ápolása - Európa hagyományainak, jelenének megismerése, tisztelete mellett ismerjék meg a közös összetartozás felelősségét - az egyetemes emberi jogok megismerésének segítése Feladat, tevékenység - egyéni/csoportos beszélgetések - Békatábor - faliújság (Honnan jöttünk stb.) - megemlékezések - csoportfoglalkozások témái - internetes lehetőségek használata - kvíz- és egyéb játékok 20

21 Művészetek, kézművesség a kollégiumban A művészetekkel való foglalkozás, a kézműves foglalkozások segítik az iskolai teljesítés által leterhelt tanulóinkat, hogy egyéniségük, tehetségük más oldalait is megélhessék. Cél Feladat, tevékenység - a tanulók ízlésvilágának formálása - múzeum-, kiállítás-, színház-, koncertlátogatás - figyelemfelhívás Debrecen kulturális rendezvényeire - igényes környezet alakítása, kollégiumi dekorációk tervezése a diákokkal - tanulók által készített termékek kiállítása - a házon belüli művészeti rendezvények (tavaszi fesztivál, prózamondó verseny, vetélkedők), filmvetítések szervezése - kézműves foglalkozások Az információ, a médiakultúra és a számítástechnika jelenléte Korunkban információrobbanást élünk meg. Megnövekedett az információhordozók száma is. A kollégiumban lehetőséget nyújtunk diákjainknak az információs, a médiakultúrával való gyakorlati tevékenységekre, a számítástechnika alkalmazására. Cél - a könyvtár kihasználtságának növelése - az internet használata váljon hétköznapi dologgá a tanulmányok kiegészítéséhez, a kommunikációs lehetőségek kihasználásában - kollégiumi életünk bemutatása Feladat, tevékenység - könyvtárhasználat - a helyiség adta lehetőségek kihasználása csoportfoglalkozásokra, tanulásra, a kihelyezett számítógépek használata a könyvtáros felügyeletével - filmvetítések - honlapok ajánlása - szakkörök, KMV foglalkozások - csoportfoglalkozások szervezése az internet segítségével - faliújságok szerkesztése, videózás és fényképezés - honlap, évkönyv készítése - tájékoztatók szervezése 8. osztályosok részére Az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás kialakításának segítése A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Környezeti adottságai révén hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti igény kialakulásához. 21

22 A kollégiumban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése során kiemelt figyelmet kap a saját állapot pontos megértése, szükség esetén a gyógyászati, illetve az egyéb speciális eszközök használata. A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, és hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A kollégiumnak feladata a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A szeretetteljes, bizalmi viszonyra alapozva segít a harmonikus nemi szerep kialakulásában, támaszt nyújt a szexuális életben való tájékozódáshoz. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. A növekvő környezeti problémák egyre hangsúlyosabbá teszik, hogy felkészítsük diákjainkat a fenntartható, környezettel harmonikus életvezetésre. A romló, csökkenő életlehetőségek ellenére alapvető számukra a pozitív jövőkép erősítése. Cél - a környezetvédelemhez kapcsolódó tájékozottság növelése - a környezettudatos magatartás és szemlélet alakítása Feladat, tevékenység - egyéni, háló és csoportos beszélgetések, csoportfoglalkozások a megfelelő témákban (ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretek nyújtása) - faliújságon való megjelenés, Föld napja - környezetbarát vásárlási szokások - szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása - veszélyes és szennyező anyagok megfelelő tárolása, elszállítás Fontos feladatunk az otthon pótlása, a tanuláshoz a nyugodt légkör biztosítása, a hirtelen, viszonylagosan nagy önállóság helyes úton való tartása. A jó közérzet egyik alapvető eleme az ellátás, a gondoskodás, az odafigyelés testi-lelki szempontból. A tanulók életrendjének elvei Korosztályuknak megfelelő legyen Környezetükkel harmonikus kapcsolatot teremtsen Az egészséges életvitelt tükrözze Közös elfogadáson, megértésen alapuljon A Házirend alapjaira épüljön Figyelembe veszi az iskolai életrendet, a tevékenységet Az aktivitás és pihenés egyensúlyban legyen Cél - ép testben ép lélek - a környezetéhez alkalmazkodni tudó, azzal egyensúlyban lévő személyiségek kialakítása Feladat, tevékenység - megfelelő életritmus, -rend kialakítása - házirend betartatása - diákjaink megfelelő időbeosztása (napirend, hetirend) - testi-lelki harmónia kialakítása - szellemi frissesség karbantartása, gyarapítása - szabadban eltöltött idő növelése - korszerű táplálkozás 22

23 A társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése - mindennapi sportolási lehetőségek biztosítása (pingpongozás, úszás, kondizás, tollaslabdázás, focizás, futás) - kollégiumok közötti sportrendezvények - éjszakai, nyugodt pihenés biztosítása - a társas készségek fejlesztése - konfliktustűrés-, kezelés, konfliktusmegoldás tanítása - tanár-diák, diák-diák viszony kiegyensúlyozottságának a megteremtése - helyzetelemzések, egymásra való odafigyelés A kollégiumi nevelés segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában. A diák-önkormányzati tevékenység által segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, természettudományos kompetencia. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kellő felkészültséggel, önismerettel rendelkezzenek a párválasztás, a harmonikus családi élet terén. Így tudatosabban irányíthatják, korrigálhatják kapcsolataikat, tudatosulhat, hogy nem elszenvedői, hanem tevékeny résztvevői saját életüknek. Cél - - a szerelem, házasság, a női/férfi szerep kulturált, kiegyensúlyozott mintáinak közvetítése - takarékos és ésszerű gazdálkodás, korszerű háztartásvezetés A pályaorientáció segítése Feladat, tevékenység - személyes beszélgetések - csoportfoglalkozások - filmek, irodalmi alkotások - külső előadók meghívása - szerepjátékok, tesztek - háztartási ismeretek, csecsemőgondozás - főzés - személyes tapasztalatcserék - meghívott előadók - internet bevonása A kollégiumban levő lehetőségek kihasználásával segítjük konstruktív életvezetésük, élettervük kialakítását, segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, az önálló életkezdésben. Elvek Képességeinek megfelelő legyen Belső motivációból fakadjon Pozitív jövőképet formáljanak A diák önállóságán, belső erőforrásain alapuljanak A felkészítő programok tanár-diák közös megegyezésen alapuljon 23

24 Olyan programokat kínálunk, melyek a felsőfokú tanulmányokat, egészséges életvitelt és az otthonteremtést segítik elő Cél - képességének, érdeklődésének megfelelő pályát válasszon mindenki 5.4. A kollégium hagyományai Feladat, tevékenység - személyiségtesztek, vélemények összegyűjtése, belső irányultságok, rejtett képességek feltérképezése - pályaválasztási tanácsadás, továbbtanulási lap kitöltése, egyéni beszélgetések - osztályfőnökkel, szülővel való kapcsolattartás - szakmai bemutatók, kiállítások megtekintése - az érettségizők különös figyelemmel való kísérése, segítése Kollégiumuk tudatosan őrzi, ápolja, folyamatosan bővíti hagyományait. A hagyományok ápolása a múlt tiszteletére, az elért eredmények megismerésére ösztönöz. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások, jelképek, erősítik a kollégiumhoz való kötődést. Célunk, hogy a jelenlegi hagyományainkra alapozva, az eddigieket megőrizve, újakkal bővítve formáljuk intézményünk egyéni arculatát. A kollégium egész életét átfogják, kiemelt szerepük van a közösségi élet színtereinek a biztosításában, a tehetséges tanulók és a közösségi élet fejlesztésében. Tovább kell vinnünk azokat a hagyományos rendezvényeket, amelyek a tanulók között népszerűek, hozzájárulnak a nevelési céljaink megvalósításához. Évről évre megrendezésre kerülő rendezvényeink Békatábor: június 3. hetében megrendezésre kerülő, a leendő 9. osztályos diákok részére szerveződő, közéleti tevékenység megismertetésére, elsajátítására szolgál. Hozzájárul a tanulók kollégiumi élethez való alkalmazkodásához, a közösségbe való beilleszkedéséhez, személyiségük fejlődéséhez, Debrecen megismeréséhez Elsősök - Békák avatása: DÖK által szervezett, humoros, közösségeket összekovácsoló, 9. osztályosok részére szervezett program Halloween: más országok szokásainak megismerését szolgáló játékos program Mikulás: a kollégium valamennyi diákja részére DÖK által szervezett játékos, kulturális jellegű vetélkedő Kézműves körök: egyrészt a karácsonyi ünnepet előkészítő, az ajándékozás örömét erősítő, többféle tevékenységet magába foglaló (gyöngyfűzés, batikolás, gyertyaöntés, üvegfestés, mézes sütés, díszítő csomagolás készítés, adventi koszorú készítés), több hetes rendezvénysorozat, másrészt az egész évet átívelő rendszeres programkínálat biztosítása az életpályára való előkészítés foglalkozásai keretében Karácsony: meghitt, családias ünneplése a szeretet ünnepének a diákok által készített műsorral Farsang: népi szokások, hagyományok megismerése játékos vetélkedő keretén belül Móricz-hét: DÖK által áprilisban szervezett, főleg szórakoztató programokból álló, vezetői tevékenységet fejlesztő rendezvénysorozat 24

25 Kollégiumi ballagás: utolsó éves diákjaink számára rendezett műsoros program, közös ünneplés vacsorával Emlékszalag-készítés: végzős diákjaink által készített papírtekercs Móricz-bulik: DÖK által szervezett, a szórakozást, rendezvényszervezést elsajátító program Gyermeknap: a nevelőtestület által szervezett, közös, játékos szórakozási lehetőség Kirándulások: az ország különböző területére, a diákok által szervezett, több napos rendezvények Pedagógusnap: a DÖK vezetőség által szervezett program Hagyományőrző Móricz-emlékkirándulások (Tiszacsécse, Tisza-vidék) a 9.-esek részére Móricz-évkönyv: a diákok által tanári segédlettel készített, a tanév eseményeit képekben, írásokban bemutató dokumentum A honlapunk: naprakészen tájékoztatja az érdeklődőt a kollégiumi aktualitásokról, ill. az alapinformációkról Kollégiumi dekorációk Megemlékezések A megemlékezések szervezését egy-egy kolléga segítségével tanulócsoportok vállalják. Ők készítik el a rendezvények forgatókönyvét, egyeztetnek a nevelőtestülettel, a DÖK vezetőséggel, felelősek a szervezésért, a lebonyolításért. A tanév során a következő megemlékezésekre kerül sor: Március 15. Október 6. Október 23. A névadóról, Móricz Zsigmondról való megemlékezés Visszajelzések a hagyományok, a rendezvényszervezéssel kapcsolatosan A tanulók közreműködésével a rendezvényeinket azonnal, a rendszeres foglalkozásokat pedig félévente értékeljük. Jelzésértékkel bírnak, ha Új hagyományokat tudunk kialakítani Programjaink igényes tartalmúak Diákjaink legalább fele érdeklődik iránta Élménnyé válik a program a részvevőkben A visszatekintéseknél a diákok legalább 50%-a nem érzi túl soknak a rendezvények számát 5.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetből jött, illetve egészségi okokból eredően hátráltatott tanulóink külön figyelmet érdemelnek. Cél - hátrányos, veszélyeztetett helyzet felismerése, esélykülönbségek csökkentése - káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése Feladat, tevékenység - személyiségjogok figyelembevételével információgyűjtés a tanulókról - szociális helyzetet javító pályázatok figyelemmel kísérése, ajánlása 25

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM 040512 Munkaterv 2017 / 2018. tanév A kollégium éves munkaterve A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv 2015 / 2016. tanév A kollégium éves munkaterve A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában

Az esélyegyenlőség megvalósítása a Szent László Katolikus Általános Iskolában 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének változása

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve

Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve Brassó Utcai Általános Iskola ökoiskolai munkaterve 2018/2019. tanév Az ÖKO munkaterv az alábbi dokumentumok alapján készült: az intézményi Pedagógiai Program, melynek része a helyi tanterv az intézmény

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben

SZÜLŐ-KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE 44 válasz alapján. 1. Hányadik évfolyamra jár legidősebb iskolánkba járó gyermeke?

SZÜLŐ-KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE 44 válasz alapján. 1. Hányadik évfolyamra jár legidősebb iskolánkba járó gyermeke? SZÜLŐ-KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE válasz alapján Az iskola vezetősége novemberében arra kérte a szülőket, hogy e kérdőív kitöltésével segítsék az iskola fejlődését és adjanak visszajelzést arra, hogy látják az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-12. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2018/2019. tanév) Készítette:.. Horváth Lászlóné tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A legfontosabb adatok

A legfontosabb adatok Alapítva 1876-ban A legfontosabb adatok Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ Iskola címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 7. Tagintézmény: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1. www.telekiblanka.hu

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2017/2018. tanév) Készítette:.. Horváth Judit tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Az ökoiskolai munkatervünk 2017/2018

Az ökoiskolai munkatervünk 2017/2018 Az munkatervünk 2017/2018 Tevékenységek, feladatok Határidő Felelősök A/ Alapdokumentumok Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai 3. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA NYÍLT NAP 2018. 11. 14. MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA Milyen célkitűzésekkel jött létre az iskola? Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozása Felelősséget vállalni a környezetért és a közösségért

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje

A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje 11. sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN 2017/2018 Iskolánkban a hagyományos alapképzés mellett emelt óraszámú képzést folytatunk angolból. Idegen nyelvet és informatikát első osztálytól oktatunk. Elnyertük a Digitális iskola címet. Évek óta

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra Képzés hatékonyságának növelése felnőttképzést kiegészítő tevékenység Tematikai vázlat - 16 óra A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés

Részletesebben

A legfontosabb adatok

A legfontosabb adatok Alapítva 1876-ban A legfontosabb adatok Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ Iskola címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 7. Tagintézmény: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1. www.telekiblanka.hu

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv-

Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- Felső tagozatos munkaközösség 2018/2019-es tanév -munkaterv- A felső tagozatos munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre A munkaközösség tagjai Batári Géza Batáriné Dömötör Judit Fodorné Raffer Krisztina

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. Iskolai : (66) , fax: (66) OM:

5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. Iskolai : (66) , fax: (66) OM: GYULAI SZC DÉVAVÁNYAI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. Iskolai : (66) 585-110, fax: (66) 585-110 e-mail: devavanya.gyszc@gmail.com OM: 203069 DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

MOTIVÁCIÓ A HILDBEN. avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez. Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, november 29.

MOTIVÁCIÓ A HILDBEN. avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez. Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, november 29. MOTIVÁCIÓ A BEN avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, 2017. november 29. HITVALLÁS Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv

Kollégiumi munkaterv Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. Kollégiumi munkaterv 2015/2016 tanév Készítette: Borsós Mária és Nagy Éva Elfogadta: Dévaványa, 2015-09-01

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben