MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MÓRICZ ZSIGMOND KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szabó Béla Igazgató Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Fenntartói jóváhagyás dátuma:

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer Személyi feltételrendszer Tárgyi feltételrendszer Partnereink, kapcsolataink Külső partnerek Belső partnerek A kollégiumban folyó nevelő és oktató munka alapelvei, funkciói, küldetésünk, jövőképünk, céljaink A pedagógiai tevékenység szerkezete Kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete Speciális ismereteket adó foglalkozások Feladatok, tevékenységkategóriák A tanulásirányítás és gondolkodási kultúra fejlesztése Énkép, önismeret, szociális kompetenciák fejlesztése Önálló életkezdés támogatása A kollégium hagyományai A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A kollégiumi nevelés minőségének, eredményességének értelmezése Ellenőrzés, értékelés Elismerés, elmarasztalás Záró rendelkezések sz. melléklet: Kötelező csoportfoglalkozások sz. melléklet: A szabadon választható, kötelező foglalkozás, önálló életkezdést segítő foglalkozások témakörei (Ki-Mit-Választ foglalkozások (KMV), heti 1 óra kötelező)

3 Bevezetés A jelen dokumentum nevelési rendszerünk középszintű tervezésével foglalkozik. Elemeztük jelenlegi helyzetünket, részleteztük nevelésünk szemléleti alapjait, tevékenységrendszerünket a megfelelő elvekkel, célokkal, valamint az ellenőrzésünk rendszerét. A tevékenységrendszerünk felosztásánál alapul vettük a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának alapterületeit. Részleteztük a megvalósításhoz szükséges alkalmazott módszereinket, feltételrendszerünket, partnerkapcsolatainkat. Kollégiumunk eddig a 2008-ban módosított pedagógiai program alapján szervezte és végezte munkáját. A 36/2009. (XII.23.) OKM rendelet értelmében vizsgáljuk felül pedagógiai programunkat. A módosításnál a következő dokumentumokat vettük figyelembe: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról szóló 46/2001.(XII.22.) OM rendelet A 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet A diákjaink szüleinek elvárásai A nevelőtestület véleménye A kollégiumban működő DÖK javaslatai 3

4 Jelenlegi helyzetünk A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium mostani telephelyén július 16-a óta működik. A 2008/2009-es tanévtől, önkormányzati döntés alapján az ÙNOK Diákotthon a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium tagintézménye lett, eredeti helyén, változatlan nevelőtestületi létszámmal. A kollégium a Nagyerdő közelében, a Debreceni Egyetem szomszédságában áll. Tömegközlekedési eszközökkel (villamos, busz) l0-15 perc alatt valamennyi középfokú oktatási intézmény könnyen megközelíthető. A tagintézmény Debrecen egyik legrégebbi lakótelepén az Újkertben található. Közel van 4 általános iskola és 4 középiskola is, ahová a tanulók többsége jár, de a többi középiskolás számára is jól megközelíthető autóbusszal. Az intézmény megváltozott szerepe, a kor és a társadalmi környezet hatása a családokra és a fiatalságra A rendszerváltás magával hozta a társadalom elanyagiasodását, az értékek elfogadásában elbizonytalanodás következett be. A változások az utóbbi években tovább fokozódtak, melynek alapvető jelei a következők: A mostani serdülők között növekszik a hátrányos szociális háttérrel rendelkező fiatalok száma Csökken a családok szerepe a nevelésben A sokféle értékrend fellazítja a társadalom hatásrendszerét Az antiszocialitás és a romboló magatartásformák terjednek Érzékenységük, reakcióik felfokozottak Sürgető szükségként lép fel a környezetünk, természeti értékeink megóvása, védése, amivel diákjaink nagy többsége egyetért Megváltozott az embereszmény is: az anyagi, a társadalmi érvényesülésre való törekvés kihívása könnyen felülírhatja a hagyományos értékek tiszteletét Ugyanakkor új társadalmi elvárás fogalmazódik meg a pályakezdőkkel kapcsolatban: határozottság, cselekvőképesség, magas érzelmi intelligencia, együttmozgásra, csapatmunkára való képesség A nyelvtudás felértékelődése A mai fiatalok belenőttek a technikai megújulásba: számítógépek, mobil telefonok, kezelése, internet használata stb. ma már természetesen hozzátartozik a felnövekvő generációhoz Mindez maga után vonja, hogy pedagógiánk a hagyományos értékek megőrzése mellett találja meg az újabb beépíthető értékeket, eszközöket, amellyel igazi partnere lehet az új kor ifjúságának és kezelni tudja az esetlegesen megjelenő destruktív erőket. Pedagógiai munkánkban a hagyományos és új értékek szimbiózisára törekszünk. 4

5 Az intézményben folyó munkát meghatározó tényezők Jelenlegi helyzetünk Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer A kor és társadalmi környezet hatása a családokra és a fiatalságra Partnereink és a velük való kapcsolatunk alakulása Pedagógiai munkánk alapjai (a kollégium funkciói, alapelvek, célok, feladatrendszer, tevékenységek) A kollégiumban folyó tevékenység ellenőrzése, értékelése A kollégium legfontosabb adatai Hivatalos elnevezése: Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Címe: 4032 Debrecen, Egyetem sugárút 75. Telefon, fax: 52/ , 52/ Tagintézmény címe: 4032 Jerikó u Telefon, fax: 52/ , 52/ Fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Szervezeti formája: Szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény Beiskolázási körzet: Zömében Hajdú-Bihar megye és Tiszántúl, szakképzősök esetén határon túli magyarlakta területek is Férőhelyek száma: Korosztály: 308 fő Ebből székhelyintézményben: 196 fő Tagintézményben: 112 fő Székhelyintézményben: éves középiskolás és szakképzős lányok Tagintézményben: 6-23 éves általános iskolás, középiskolás és szakképzős lányok és fiúk 5

6 1. Az intézmény működéséhez szükséges feltételrendszer 1.1. Személyi feltételrendszer Alkalmazotti közösség A 11+7=18 fős nevelőtestületünk tapasztalatokban bővelkedő, szakmailag jól felkészült, gyermekközpontúságra, önképzésre törekvő, alkotó szellemű pedagógusok kollektívája. Szakos ellátottságunk a székhelyintézményben (matematika, fizika, kémia, ábrázoló geometria, földrajz, filozófia, orosz, angol, francia nyelvek, számítástechnika, történelem, biológia) a tanulás segítése szempontjából ideálisnak tekinthető. A tagintézményben segítséget tudnak nyújtani: általános iskolás tanulóknak, középiskolásoknak matematikából, fizikából, angolból, németből, történelemből és informatikából. Az intézmény irányítását, a mindennapi kollégiumi élet szervezését az igazgató, az igazgatóhelyettes, a tagintézmény vezető végzi. A nevelő-oktató munkát egy főállású könyvtáros segíti. A kollégium zavartalan működését 4+1=5 fő adminisztratív dolgozó (1 kollégiumi titkár, 2 ápolónő, 1 gondnok, 1 gazdasági összekötő) és = 14 fő technikai dolgozó (4 portás, 1 udvaros, 1 karbantartó és 6+2= 8 fő takarító) segíti. A tagintézményben a karbantartási feladatokat a Dózsa György Általános Iskolához tartozó karbantartó brigád végzi el. Tanulói közösség Összetétel: A tanulóközösség azon településekről kerül a kollégiumba, ahol nincs olyan középszintű képzés, amely megfelel későbbi továbbtanulási igényeinek vagy szakmai képzésének, illetve a diákok speciális adottságai (családi, szociális, egészségi stb.) igénylik a városban tanulásukat, így kollégiumi elhelyezésüket. Az összevonást követően a tanulóközösségünk kibővült általános iskolás diákokkal. Ennek következtében megváltozott a tanulók korosztályi összetétele. Az eddigi éves korosztály kiegészült 6-14 éves diákokkal. Az általános iskolába járók Debrecen vonzáskörzetéhez tartozó tanyavilágból érkeznek vagy tehetséges vidéki sportolók (atléták, kézilabdások, labdarúgók, jégkorongozók). A korábbiakhoz viszonyítva csökkent a gimnáziumi tanulók létszáma, nőtt a szakközepes és a szakképzős tanulók száma. Diákjaink többsége felsőfokú intézményekben szeretné tanulmányait tovább folytatni. A tanulók többségének családi háttere rendezett, kiegyensúlyozott. Aggasztó tény, hogy nő azon tanulók száma, akik csonka családban élnek és azok száma, akiknek szociokulturális háttere nem tud kellő biztonságot nyújtani a tanuláshoz, továbbtanuláshoz Tárgyi feltételrendszer A székhelykollégium 45 éve épült, a jelenlegi kollégiumi igényeknek nem mindenben felel meg. Az utóbbi időben felújítás, karbantartás, berendezés- és felszerelés vásárlás révén sokat javult az állapota. 6

7 A túlzsúfolt, 8 ágyas szobákat fokozatosan 6 ágyas szobákká alakítottuk, szeretnénk elérni az eredetileg tervezett 4 ágyas szobákat. Mindezt szintenként ellensúlyozzák a tágas, világos, virágos, tanulásra is alkalmas előterek. A tagintézmény 30 éve épült, felújításra szorul. (Felújításra, illetve cserére szorulnak az ajtókablakok. Több egyéni tanulást biztosító helyiségre és a közösségi élet szervezésére alkalmas teremre lenne szükség.) 4 ágyas szobái kényelmes elhelyezési lehetőséget nyújtanak a diákok számára. Helyiségeink: Székhelyintézményben Alagsor: konditerem, tornaszoba, hangos tanulásra és foglalkozás megtartására alkalmas helyiségek, mosókonyha, vasalóhelyiség, ruhaszárító, karbantartó műhely, hobbi műhely, raktárak, teakonyha Földszint: igazgatói iroda, gazdasági irodák, étterem, társalgó, porta, Móriczemlékszoba, szociális helyiségek, teakonyha, textilraktár I. emelet: tanulószobák, könyvtár, vendégszoba, hálószoba, internetterem, pénztár II. emelet: 18 hálószoba, 1-1 tanári és ügyeleti szoba, stúdiószoba, szociális helyiségek III. emelet: 16 hálószoba, 1-1 tanári és ügyeleti szoba, igazgatóhelyettesi iroda, betegszoba, internetterem, szociális helyiségek, tanulószoba Az épülethez tartozik még egy parkosított, nagy udvar. Tagintézményben Földszint: vezetői iroda, tanári szoba, teakonyha, tanulószoba, betegszoba, pénztár, szociális helyiségek, internetterem I. emelet: hálószobák, ügyeleti tanári szoba, tanulószoba, szociális helyiségek II. emelet: hálószobák, ügyeleti tanári szoba, szociális helyiségek, tanulószoba Az épülethez tartozik még egy parkosított, nagy udvar sporteszközökkel, sportolási lehetőséggel (röplabdapálya, asztalitenisz). 2. Partnereink, kapcsolataink 2.1. Külső partnerek Az Oktatási Minisztérium A törvényei, rendeletei révén A kollégiumok A városban 4 szakmailag önálló középiskolai kollégium van. A szakmai munkaközösségi értekezleteken az igazgatók kicserélik tapasztalataikat, megbeszélik gondjaikat, problémáikat. A városban működő kollégiumok igazgatói, vezetői munkaközösségi értekezleteket tartanak éves terv szerint. Az önkormányzat Az önkormányzat főosztályaival, osztályaival értelemszerűen főleg a Humán Főosztállyal illetve az Oktatási Osztállyal rendszeres és együttműködő a kapcsolatunk. 7

8 A szülők A gyerekek családi háttere többségében stabil, azonban nőtt a gyermekeiket egyedül nevelő szülők száma. A családok növekvő hányada küzd megélhetési gondokkal, arra kényszerülve, hogy figyelmét az anyagi, létfenntartó, rövid távú gondjaira összpontosítsa. Az iskolák A tagintézménnyel való összevonás után a Vénkerti és a Dózsa György Általános Iskola is csatlakozott a partnereink sorába. A sportegyesületek A rendszeresen sportoló tehetséges tanulók eredményeinek, fejlődésének megbeszélése Belső partnerek Tagintézmény Az összevonás következtében egy igazgatás alá került a két intézmény: a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium és az Újkerti Diákotthon. Az elkövetkező évek feladata, hogy együttműködésünk mindkét fél számára gyümölcsöző, a diákságunk érdekeit szolgáló legyen. A tantestület Szakos összetétel Szak-szakpár fő Megjegyzés Angol 1 Általános iskolai tanító 1 tagintézmény Általános iskolai tanító: német műveltség terület 1 tagintézmény Általános iskolai tanító: testnevelés - pedagógia szak 1 tagintézmény Biológia kémia 1 Biológia - mezőgazdasági ismeretek 1 Kémia fizika 1 Matematika 2 1 tagintézmény Matematika - ábrázoló geometria 1 Matematika fizika 2 1 tagintézmény Matematika fizika francia 1 Matematika mozgókép-és médiaismeret informatikus 1 könyvtáros Szociálpedagógus 1 tagintézmény Történelem 1 tagintézmény Történelem földrajz filozófia 1 Történelem orosz 1 Összesen: 18 8

9 Diákjaink és közösségei A diák-tanár partnerkapcsolat működteti az intézményt. Szerepünket segítő kísérőként értelmezzük egy tudatosan kialakított nevelői környezetben. A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet, mely a nevelési folyamatot tekintve egyenrangú partneri kapcsolatokon alapul. Így a tanár az irányító, parancsoló szerep helyett a segítő szerepét tölti be. Szobaközösségek A kollégiumi közösség legkisebb egységei. A diákok jó közérzete, érzelmi stabilitása szempontjából alapvető, hogy mindenki megtalálja a helyét a kis közösségben. Tanulócsoportok A kollégium diáksága két épületben 8+4=12 csoportra oszlik, minden csoport munkáját a csoportvezető tanár segíti. A csoport- és szobabeosztások elveit, az egy szobába kerülés szempontjait a DÖK-vezetőséggel közösen állapítjuk meg. A diákönkormányzat Kollégiumunkban, mint a diákok érdekeit képviselő, önálló megmozdulásainak keretet adó szervezet, a diákönkormányzat már kezdetektől fogva működik. Célja: a diákság érdekeinek a képviselete, a szabadidős programok szervezése. Tevékenységüket a patronáló tanár segíti, koordinálja. A DÖK működését anyagi szempontból a kollégium és a Közéletünkért, egészségünkért alapítvány támogatja. Közéletünkért Egészségünkért Alapítvány Az Alapítványt 2000-ben hoztuk létre, a kollégiumban lévő gyermekek kollégiumi életét, szabadidős tevékenységét segíti, munkáját 5 fős kuratórium irányítja. Diáksport Egyesület A kollégium sportolni vágyó diákjaiból létrejövő önkéntes szervezet, mely pályázatai révén biztosítja az egészséges életvitel kialakítását, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységek szervezését, anyagi fedezetét. Szervezeti szabályzata alapján működik. Az intézménnyel kötött szerződés alapján szervezi, irányítja a diákok sportolási lehetőségeit. Biztosítja a kondizás, úszás, kocogás lehetőségét. Diákok révén szervezi a labdajátékokban, túrázáson való részvételt. Technikai dolgozóink Munkatársainkra a gyermek-és feladat-centrikusság jellemző. Munkájuk igényes. Kérik munkájuk rendszeres véleményezését, a bírálatot és a dicséretet egyaránt. Eredményesnek ítéljük meg partneri kapcsolatainkat, 1. A nevelőtestület tagjainál, ha Általánossá válik a folyamat- és önellenőrzés Tudatossá, átgondolttá válik az ügyeleti tevékenység Egységesek leszünk a végrehajtás során Döntéseinket körültekintően tudjuk meghozni Segítjük egymás munkáját Diákjainkkal és egymással való kapcsolatunkra a megértés, odafigyelés, segítő szándék lesz jellemző 2. Intézményvezetés területén, ha Általánossá válik a folyamatellenőrzés Az intézményi kultúra alakítása tudatos 9

10 3. Diák-diák között, ha Tiszteletben tartják egymás jogait Önzetlenül tudnak segítséget nyújtani Felelősséget vállalnak egymásért Az adódó konfliktusokat önállóan tudják kezelni 4. Szülővel, ha El tudjuk érni, hogy minden szülő érdeklődjön gyermeke iránt Fontosnak tartja a kollégium tájékoztatását minden rendkívüli (betegség, távollét, kint alvás, koncert) esetben Partnerünk a nevelésben 5. Iskolákkal, ha Sikerül minden iskolát felkeresni Az igazolatlan hiányzást csökkenteni tudjuk 6. Kollégiumokkal, ha A kollégium vezetése és minőségfejlesztése során a tapasztalatokat át tudjuk adni egymásnak Összefogunk közös problémáink megoldásában Közös programokat tudunk szervezni 3. A kollégiumban folyó nevelő és oktató munka alapelvei, funkciói, küldetésünk, jövőképünk, céljaink Alapelveink Funkciók A gyermekeket megillető jogok érvényesítése Nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása Az alapvető erkölcsi normák betartása A tanulók és egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat Nemzeti azonosságtudat ápolása Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében Kulturált, ösztönző környezet kialakítása, széles körű szabadidős tevékenység biztosítása Mindennapos mozgás, testedzés Életminőség javítása Szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés Építés az öntevékenységre, önszerveződő képességre Hátrányok leküzdése Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele, SNI tanulók szükségleteinek figyelembevétele Társadalmi szintű funkció Hozzájárulni a stabil alapműveltséggel rendelkező, konvertálható tudású, a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodni tudó diákok neveléséhez A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, a társadalmi mobilizáció elősegítése 10

11 Intézményi szintű funkció Ellátási funkció Szociális ellátást, biztonságot nyújtani a tanulóknak Családpótlás A feltételek biztosítása a tanuláshoz Pedagógiai funkció Kiegészíteni a családi és iskolai nevelést Segíteni a tanulmányi munkát Segíteni a közösségi együttélés és egyéni életvitelből adódó konfliktusok feldolgozását Lehetőséget adni a diákok önszerveződéséhez, s az ebből adódó társadalmi szereptanulást segíteni Személyiség és az önismeret fejlesztése Pedagógiánk alapvonásai Emberképünk Valljuk, hogy minden nevelés csak önnevelés lehet, tehát az ember nem tárgya, hanem alanya a nevelésnek. Törekszünk bizalomra épülő, pozitív érzelmeket indukáló nevelő diák viszonyt kialakítani, hiszen csak ez lehet kiindulópontja a kitűzött eredményes nevelési koncepciónknak. Előnyben részesítjük a nevelő környezet közvetett, ugyanakkor nyílt és őszinte hatásait a közvetlen hatásokkal szemben. Pedagógiánk kialakításánál kiindulópontul szolgál emberképünk, hagyományokat tisztelő, ugyanakkor az új utakat segítő értékeink következő megfogalmazása. Szeretnénk, ha diákjaink: a testi-lelki-szellemi egészség birtokában szilárd erkölcsi alapokkal, biztos értéktudattal rendelkező a munkát megbecsülő önmagukkal és környezetükkel szemben szeretően gondoskodó, igényes felelősen gondolkodó szociálisan érzékeny, együttérző, toleráns, konfliktushelyzetben építő emberségre törekvő autonóm, önálló véleménnyel rendelkező, azt a helyzetnek megfelelő formában megfogalmazni tudó jó helyzetfelismerő, a jelen pillanat értékét megélő önállóan, ugyanakkor csapatban is dolgozni tudó harmonikus, örülni tudó kreatív személyiségekké formálódjanak Tehát, önmagát és a közösséget is építeni tudó, örülni tudó, egészséges lelkű emberré váljanak. 11

12 Küldetésünk, jövőképünk, céljaink Mottónk Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. /Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig/ Kollégiumunk méltó kiegészítője de nem helyettesítője kíván lenni azon nevelő-oktató hatásoknak, melyek a szülői, iskolai, társadalmi csoportokon keresztül érik a hozzánk tartozó diákokat. Küldetésünk Egyrészt a tanulás iránt elkötelezett, felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozó, illetve szakképesítést szerző tanulók számára szeretnénk a kor követelményének megfelelő színvonalon otthont, tanulási lehetőséget biztosítani. Másrészt olyan vidéki családok számára nyújtunk megoldást, akik általános iskolás kisdiákok számára keresnek nyugodt, megbízható, fejlesztő hatású lakhatási lehetőséget. Jövőképünk Olyan kollégium, ahol: A város különböző iskoláiban tanuló diákok jól érzik magukat otthont pótló épületben és környezetben Lehetőség van az egyén saját céljainak a kibontakoztatására Minden feltétel adott az eredményes tanuláshoz, közösségi élethez, pihenéshez A tanárok azonos és/vagy hasonló nevelési elveket vallanak Olyan kollégium, amely: Együtt nevel a családdal, az iskolákkal Kölcsönös kapcsolatot tart fent a partnerekkel Céljaink A jó légkör kialakítása, a tanuláshoz, az otthon pótlásához Megfelelő tárgyi és szellemi környezet biztosítása Képességnek megfelelő tanulmányi eredmény elérése, esélykülönbségek csökkentése A diákjaink által kitűzött saját, építő célok, irányultságok megvalósulásának segítése Diákjaink ismerjék meg erőforrásaikat, váljanak képessé ezek hatékony mozgósítására Külső-belső kapcsolataink további fejlesztése A kollégiummal kapcsolatos megelégedettség Minőségi munkavégzés 4. A pedagógiai tevékenység szerkezete Biztosítjuk a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe vesszük a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az a jogszabályi keretek között a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon. 12

13 A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és külső környezet változásait figyelembe véve alakítja Kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete Kollégiumi foglalkozások szerkezete A foglalkozásszervezés alapelvei: a foglalkozásokat a közoktatási törvényt, a fenntartó rendelkezéseit, a kollégium specialitását és munkatervét figyelembe véve rögzítjük a foglalkozások témáját, időpontját, fakultatív vagy kötelező jellegét a diákokkal tanév elején ismertetjük a foglalkozások a tanulók aktivitására épülnek A résztvevők száma alapján lehetnek: a kollégiumi közösség egészét érintő foglalkozások csoportos foglalkozások egyéni foglalkozások Felkészítő foglalkozások Tanulást segítő foglalkozások Csoportfoglalkozások Rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás: a hét minden napján szilenciumi részvételt biztosítunk tanári felügyelettel (12 óra/hét) Tehetséggondozó foglalkozások: Fontosnak tartjuk, hogy külön foglalkozzunk azokkal a tanulókkal, akik egy-egy tantárgyból különlegesen tehetségesnek bizonyulnak. A cél, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek tantárgyi versenyeken (OKTV, OSZTV stb.), más jellegű megmérettetéseken (szavaló- és prózamondó verseny, pályázatok, kiselőadások, prezentáció készítése stb.), végül pedig bejussanak az egyetemre. Felkészülésüket szakos nevelőtanár egyéni foglalkozás keretében segíti. Felzárkóztatás: a 3., 5., és 9. évfolyamos tanulók körében már az év eleji szintfelmérők (matematika, értő olvasás, helyesírás) segítségével kiszűrjük a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, akik 6 héten át felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt. Aztán újra mérünk, majd ismét kezdjük a felzárkóztatást. A csoportos felzárkóztatásokat heti rendszerességgel tartjuk, de e mellett egyéni foglalkozásokra is szükség van. Tematikus csoportfoglalkozások: A Kollégiumi nevelési országos alapprogramja által ajánlott tartalmakból (kerettervből) válogattunk, az 1.sz. mellékletben található összeállításban, de természetesen a kerettervvel összhangban a csoport összetételétől, a csoportnevelő személyes indíttatásától függően ezek a tartalmak mással is helyettesíthetők. A tartalmaknak megfelelő konkrét foglalkozás tárgyának megnevezése a mindenkori csoportmunkaterv része. 13

14 Általános csoportfoglalkozások: A csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok szervezésével foglalkozunk Speciális ismereteket adó foglalkozások A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Fontos elemét képezik nevelési rendszerünknek a szabadidő eltöltéséhez, valamint a hagyományok őrzéséhez kapcsolódó tevékenységeink. A szabadidő hasznos tevékenységgel való kitöltése, az ünnepek emlékezetessé tétele, hagyományaink ápolása, a művelődés, a sport, a tartalmas szórakozás sokféle lehetőségét biztosítja a diákok számára. A tanulók szabadidő szervezésének, a művelődési és sportolási lehetőségeknek, a hagyományok őrzésének elvei és céljai Váljon élménnyé, a diákjaink jól érezzék benne magukat Széles választási lehetőségek biztosítása Mozgósítsák diákjaink belső erőforrásait Együttműködésre sarkalljanak Tartsuk tiszteletben, hogy ez a szabadságról, a diák szabad döntéséről szól Igényes legyen, biztosítsuk a tárgyi és személyi feltételeket Nyújtson új ismeretet Tanulói öntevékenységre épüljön A közösségi és egyéni érdekek összhangja érvényesüljön Adjon alkalmat a helyes minták közvetítésére Az egyéni és közösségi nevelési lehetőségek egész sorát foglalják magukba azok a foglalkozások, illetve kihasználható lehetőségek, melyek a kollégiumban a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják. Székhelyintézményben: Előadások Sportolási lehetőség (kondizás, úszás, futás, teniszezés, asztaliteniszezés, korcsolyázás) Szakkörök Könyvtárhasználat Vetélkedők Internet-használat, játékokban való közös részvétel Kézműves foglalkozások Tv-nézés, videózás, társasjátékozás Tagintézményben: Sportolási lehetőség (focizás, úszás, futás, teniszezés, asztaliteniszezés, kondizás) Játékszakkör, sakk-kör, önismereti kör Kreatív kézműves szakkör munkáiból állandó kiállítás a bemutató vitrinben Az épületben levő Városi Könyvtár egész állománya (CD, DVD, videokazetta, könyvek, folyóiratok, újságok, internet hozzáférés) a szabadidő hasznos és színvonalas eltöltéséhez ad nagy segítséget Kiállítások, előadások, hangversenyek Tv-nézés, videózás, társasjátékozás 14

15 Ki Mit Választ! foglalkozások A törvény a középiskolai kollégiumoknak kötelezően előírja az önálló életkezdést segítő foglalkozások szervezését. A témaköröket a tanulók érdeklődése és a nevelők személyes irányultságai szerint válogattuk össze. A 2. sz. mellékletben található foglalkozások közül a diákok év elején kötelezően választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően. Egyéni törődést biztosító foglalkozások A személyes törődést biztosító foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. Az egyéni foglalkozások keretében szorgalmazzuk a tanuló közvetlen környezetének a megismerését, mert csak így segíthetünk egyéni problémáik leküzdésében, szorongásaik feloldásában. 5. Feladatok, tevékenységkategóriák 5.1. A tanulásirányítás és gondolkodási kultúra fejlesztése A felgyorsult világunkban elengedhetetlen a képességeknek megfelelő tanulmányi eredmény elérése, az értelem olyan kiművelése, mely kezelni tudja a körülötte levő világot. A kollégiumunk jellemzője az életkornak megfelelő tanulási folyamatok segítése, a képességeknek megfelelő tanulmányi eredmények ösztönzése. Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Fejlesztjük a kreativitást, erősítjük a tanulási motívumokat az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Törekszünk a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására, tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére. Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Gondot fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális kompetencia. Tanulásirányítás, tanulásszervezés A tanulók előképzettségüket, tanulási tempójukat, képességüket, adottságukat tekintve különböznek egymástól. A továbbhaladás szempontjából szükség van a tanulók képességeinek megismerésére, ennek birtokában a tanulmányi munka megtervezésére, a helyes időbeosztás kialakítására, a hiányosságok pótlására, a jobb eredmény elérésére. Cél - képességnek megfelelő tanulás - későbbiekben is használható, önálló tanulási technikák kialakítása Feladat, tevékenység - a tanulási képességek, készségek megismerése - a felkészülés és a tanulás napi segítése, a mindennapi iskolai feladatoknak való megfelelés követése - a jó tanulási szokások kialakítása - szükség szerinti kapcsolattartás a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal - tanulmányi munka egyénenkénti értéke- 15

16 lése havonta - tanulásmódszertan: KMV foglalkozások, csoportfoglalkozások témái, egyéni beszélgetések keretében Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása A kollégium olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeket, a tanulók egyéni szükségleteit kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók képességeinek megismerése. Támogatja a tanulásban elmaradt és a sajátos nevelési igényű tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók megtalálására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában, tudásuk bővítésében. A kollégiumi élet színes, tevékenységközpontú szervezésével alkalmakat teremt a diákok alkotóképességének megnyilvánulására, a tehetségek kibontakoztatására, a diákok helyes önértékelését erősítő sikerélményekre. A tanulási motiváció, a teljesítmény javítása érdekében tudatosan élünk a direkt és indirekt ráhatásokkal Törekszünk az erősségek fejlesztésére Szülőkkel, diákjainkkal, iskolákkal együttműködünk a megfelelő tanulmányi munka elérése érdekében A tanulási kultúra gondozása közben odafigyelünk a személyiségjogok sértetlenségére A hátrányok megszüntetése közös diák-tanár elhatározáson nyugodjon, ne érezze a diák kényszernek Az értékelés alapelvei: az előrehaladás megítélése egyéntől függ képesség szorgalom irányultság eredmény összefüggése Cél - a nyolcadikosok továbbtanulásának segítése - hiányok feltárása, felzárkóztatás Feladat, tevékenység - iskolaválasztás segítése, készségek felmérése - szülővel való kapcsolattartás - tanulásban elmaradt, hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése - felzárkóztatás megszervezése (matematika, értő olvasás, helyesírás) 3. osztályban, 5. osztályban és a 9. osztályban - a matematika, szövegértés, helyesírás készségeinek követése a felsőbb évfolyamokban - egyéni korrepetálások, felzárkóztatók - egyéni tanulmányi tervek készítése a problémás esetekben - érettségi előkészítők szervezése - szülőkkel, iskolákkal való kapcsolattartás 16

17 Tehetségek kiválasztása, tehetséggondozás Minden tanulót valamiben tehetségesnek tekintünk Rejtett tehetség felismerése Jelei: Jó érdemjegyek Gyors felfogóképesség Magas szintű elvont gondolkodás Jó memória Jó beszédkészség Speciális képességek Önmagukhoz mérjük őket Tudatos önfejlődés segítése Kitartásra, gyakorlásra biztatjuk őket Bátorítjuk őket versenyeken, pályázatokon való részvételre Cél Feladat, tevékenység - a tehetségek gondozása - a tehetség felismerése - helyi, időbeli feltételeket biztosítani számukra a gyakorláshoz - alkalmat adni számukra a megmutatkozásra rendezvényeken, bemutatókon - előremozdító kapcsolatok keresése - versenyekre, nyelvvizsgákra, OKTV-re, OSZTV-re való felkészülés segítése A tanulást kiegészítő lehetőségek Számítógép, internet felhasználása Könyvtár adta lehetőségek kihasználása Pályázatok írásánál tanárral való konzultálás Megfelelő külső foglalkozásokra (egyetemi előkészítő, szakkör stb.) való irányítás Kollégiumi vetélkedőkön való részvétel Segítségnyújtás a dolgozatok, a szakdolgozatok elkészítésében 5.2. Énkép, önismeret, szociális kompetenciák fejlesztése A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. 17

18 E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia. A kellő önismeret meghatározza a pályaválasztás irányát. Kollégiumi életünk széles skáláját nyújtja az olyan élményeknek, melyek kellő önismeretet alapozhatnak meg. Cél - az emberismeret, önismeret (hiteles énkép) elmélyítése, az önnevelés segítése - autonóm gondolkodás, önállóság kialakítása, gyakoroltatása - az önbecsülés, önértékelés kialakítása Feladat, tevékenység - saját tapasztalatok megértésében, feldolgozásában segítség - tesztek, egyéni beszélgetések - csoportfoglalkozások, szerepjátékok - megfelelő szakirodalom ajánlása - figyelem fejlesztése, érzelmeinek tudatosítása - véleménynyilvánítás - vitakészség-fejlesztés - önmaguk és tetteik felvállalása - egyéni beszélgetések - biztatás, dicsérés - irodalmi, társadalmi példák nyújtása - önbizalmat fejlesztő feladatok adása A kollégiumi közösségben való élés megköveteli az egymáshoz való alkalmazkodást, az egyén és közösség érdekeinek optimális arányát. Ugyanakkor mindez lehetőséget is ad diákjainknak, hogy kiteljesítsék önmagukat, megtalálják helyüket a különböző közösségekben. A diákönkormányzat fejlesztése A kollégium otthon jellege, demokratikus szelleme is megkívánja, hogy a diákönkormányzat és a nevelőtestület között az egyenrangú, együttműködő kapcsolat továbbfejlődjön. Alkalmassá kell tenni őket arra, hogyan éljenek jogaikkal. Kísérjük figyelemmel munkájukat, jó szándékú tanáccsal, közvetett irányítással segítsük tevékenységüket. Tudjunk velük együtt gondolkodni, törekvéseikhez, szándékaikhoz, elképzeléseikhez megértéssel közeledni. Ebben segít: A vállalt feladatok megvalósításának elemzése, értékelése A havi diákönkormányzat képviselői nevelőtestületi megbeszélés Évi kétszeri közgyűlés Közösségi élet fejlesztési szakaszai, alkalmazott módszerek 1.szakasz: Szobaközösségek kialakítása: ebben a szakaszban a csoportvezető tanár aktív irányító szerepet tölt be, alkalmazva a beszélgetés, bemutatás, közös feladatvállalás, értékelés módszerét 2. szakasz: Csoportközösségek kialakítása: az egymásra figyelés, egymásért érzett felelősség, közösen vállalt, együtt végzett, értékelt feladatok során 3. szakasz: A kollégiumi közösség: közös fellépés, az összetartozás, érdekek képviselete a diákönkormányzaton keresztül, a beláttatás, megértés, felelősségvállalás módszerét alkalmazva 18

19 Cél - szociális készségek alakítása - a diákönkormányzat tudja képviselni a diákság érdekeit és a nevelési célok megvalósításában legyen partnere a nevelőtestületnek - a DÖK vezetőség legyen közvetítője, szervezője a diákság javaslatainak Feladat, tevékenység - emberség (empátia, tolerancia, együttműködés készségeinek alakítása) - felelősség vállalása önmagáért, másokért - érdekeit képviselni tudó, közösségéért tevékenykedő diákok nevelése - a tantestületi értekezleten való szükség szerinti együttműködő részvétel - - az őket érintő dokumentumok átgondolt, konstruktív véleményezése - éves DÖK munkaterv készítése - feladatosztás, szervezés, megvalósítás, értékelés - a csoportokkal való együttműködés 5.3. Önálló életkezdés támogatása A kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése A kollégiumi nevelés bővíti a diákok ismereteit az egyetemes emberi civilizációról, annak legnagyobb hatású eredményeiről. Felkelti az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Természeti és társadalmi ismeretek átadásával, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. Motivál és helyzeteket biztosít az önkifejezési lehetőségek megtalálásához. Elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését, az érzelemvilág gazdagodását. Fejleszti az idegen nyelvi kommunikációt. A kollégium kiteljesíti a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, értékeinek tiszteletét, a nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a tanulók hazaszeretetét. A kollégium változatos, sokrétű kulturális tevékenységével hozzájárul a magyar, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, elsajátításához és értékeléséhez. A világról kialakított képben a gyakorlati élet terén is kiemelt helyet kap az Európához való kötődés, az európai kultúrkör. A kollégiumi nevelés elősegíti a tanulókban az európai uniós polgár identitásának kialakulását, bemutatja az európai uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, kihívásokat és a kollégium a programjaival és kapcsolatépítésével elősegíti azok intézményes és személyes hasznosítását. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: esztétikaiművészeti tudatosság, kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia. Fontos feladatunk az otthon pótlása, a tanuláshoz a nyugodt légkör biztosítása, a hirtelen, viszonylagosan nagy önállóság helyes úton való tartása. A jó közérzet egyik alapvető eleme az ellátás, a gondoskodás, az odafigyelés testi-lelki szempontból. 19

20 Cél - az otthon pótlása, a tanulók igénye szerinti gondoskodás - pedagógiai felügyelet biztosítása a kollégiumi tevékenységekhez - biztonságos környezet kialakítása - korszerű, egészséges táplálkozásnak megfelelő étkezés biztosítására való törekvés - tudjanak kulturáltan étkezni - tiszta, rendezett környezet biztosítása - személyi és környezeti higiénia fejlesztése - a tanulás egészséges feltételeinek biztosítása Feladat, tevékenység - személyes odafigyelés testi-lelki értelemben a napi gondokra, szülői, iskolai együttműködés fenntartása a kritikusabb esetekben - a tagintézményben a szülői gondoskodás pótlása a kisebbeknél - pedagógiai felügyelet biztosítása a kollégiumban - balesetvédelmi oktatás, munkavédelmi szemle - étkezés figyelemmel kisérése - kulturált étkezés szokásainak kialakítása, fejlesztése - alapjegyzékben foglaltak biztosítása, intézményi berendezések karbantartása - szobaszemle - rendszeres tisztálkodás ellenőrzése a kisiskolásoknál - a tanulószobák berendezéseinek optimális elrendezése, karbantartása, a terem megvilágítása, szellőztetés - csend és a megfelelő szünetek biztosítása szilencium idején a diákok együttműködésével - önálló helyiségek kialakítása az egyéni tanuláshoz Európához csatlakozásunk óta felértékelődött magyarságtudatunk, lokálpatriotizmusunk mibenléte is. Cél - a lakhely, illetve a fogadó debreceni környezet megismerése, megbecsülése - nemzeti értékeink, ünnepeink, anyanyelvünk ápolása - Európa hagyományainak, jelenének megismerése, tisztelete mellett ismerjék meg a közös összetartozás felelősségét - az egyetemes emberi jogok megismerésének segítése Feladat, tevékenység - egyéni/csoportos beszélgetések - Békatábor - faliújság (Honnan jöttünk stb.) - megemlékezések - csoportfoglalkozások témái - internetes lehetőségek használata - kvíz- és egyéb játékok 20

21 Művészetek, kézművesség a kollégiumban A művészetekkel való foglalkozás, a kézműves foglalkozások segítik az iskolai teljesítés által leterhelt tanulóinkat, hogy egyéniségük, tehetségük más oldalait is megélhessék. Cél Feladat, tevékenység - a tanulók ízlésvilágának formálása - múzeum-, kiállítás-, színház-, koncertlátogatás - figyelemfelhívás Debrecen kulturális rendezvényeire - igényes környezet alakítása, kollégiumi dekorációk tervezése a diákokkal - tanulók által készített termékek kiállítása - a házon belüli művészeti rendezvények (tavaszi fesztivál, prózamondó verseny, vetélkedők), filmvetítések szervezése - kézműves foglalkozások Az információ, a médiakultúra és a számítástechnika jelenléte Korunkban információrobbanást élünk meg. Megnövekedett az információhordozók száma is. A kollégiumban lehetőséget nyújtunk diákjainknak az információs, a médiakultúrával való gyakorlati tevékenységekre, a számítástechnika alkalmazására. Cél - a könyvtár kihasználtságának növelése - az internet használata váljon hétköznapi dologgá a tanulmányok kiegészítéséhez, a kommunikációs lehetőségek kihasználásában - kollégiumi életünk bemutatása Feladat, tevékenység - könyvtárhasználat - a helyiség adta lehetőségek kihasználása csoportfoglalkozásokra, tanulásra, a kihelyezett számítógépek használata a könyvtáros felügyeletével - filmvetítések - honlapok ajánlása - szakkörök, KMV foglalkozások - csoportfoglalkozások szervezése az internet segítségével - faliújságok szerkesztése, videózás és fényképezés - honlap, évkönyv készítése - tájékoztatók szervezése 8. osztályosok részére Az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás kialakításának segítése A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. Környezeti adottságai révén hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti igény kialakulásához. 21

22 A kollégiumban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése során kiemelt figyelmet kap a saját állapot pontos megértése, szükség esetén a gyógyászati, illetve az egyéb speciális eszközök használata. A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, és hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A kollégiumnak feladata a családi életre, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. A szeretetteljes, bizalmi viszonyra alapozva segít a harmonikus nemi szerep kialakulásában, támaszt nyújt a szexuális életben való tájékozódáshoz. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: természettudományos kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. A növekvő környezeti problémák egyre hangsúlyosabbá teszik, hogy felkészítsük diákjainkat a fenntartható, környezettel harmonikus életvezetésre. A romló, csökkenő életlehetőségek ellenére alapvető számukra a pozitív jövőkép erősítése. Cél - a környezetvédelemhez kapcsolódó tájékozottság növelése - a környezettudatos magatartás és szemlélet alakítása Feladat, tevékenység - egyéni, háló és csoportos beszélgetések, csoportfoglalkozások a megfelelő témákban (ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretek nyújtása) - faliújságon való megjelenés, Föld napja - környezetbarát vásárlási szokások - szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása - veszélyes és szennyező anyagok megfelelő tárolása, elszállítás Fontos feladatunk az otthon pótlása, a tanuláshoz a nyugodt légkör biztosítása, a hirtelen, viszonylagosan nagy önállóság helyes úton való tartása. A jó közérzet egyik alapvető eleme az ellátás, a gondoskodás, az odafigyelés testi-lelki szempontból. A tanulók életrendjének elvei Korosztályuknak megfelelő legyen Környezetükkel harmonikus kapcsolatot teremtsen Az egészséges életvitelt tükrözze Közös elfogadáson, megértésen alapuljon A Házirend alapjaira épüljön Figyelembe veszi az iskolai életrendet, a tevékenységet Az aktivitás és pihenés egyensúlyban legyen Cél - ép testben ép lélek - a környezetéhez alkalmazkodni tudó, azzal egyensúlyban lévő személyiségek kialakítása Feladat, tevékenység - megfelelő életritmus, -rend kialakítása - házirend betartatása - diákjaink megfelelő időbeosztása (napirend, hetirend) - testi-lelki harmónia kialakítása - szellemi frissesség karbantartása, gyarapítása - szabadban eltöltött idő növelése - korszerű táplálkozás 22

23 A társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése - mindennapi sportolási lehetőségek biztosítása (pingpongozás, úszás, kondizás, tollaslabdázás, focizás, futás) - kollégiumok közötti sportrendezvények - éjszakai, nyugodt pihenés biztosítása - a társas készségek fejlesztése - konfliktustűrés-, kezelés, konfliktusmegoldás tanítása - tanár-diák, diák-diák viszony kiegyensúlyozottságának a megteremtése - helyzetelemzések, egymásra való odafigyelés A kollégiumi nevelés segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában. A diák-önkormányzati tevékenység által segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, természettudományos kompetencia. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kellő felkészültséggel, önismerettel rendelkezzenek a párválasztás, a harmonikus családi élet terén. Így tudatosabban irányíthatják, korrigálhatják kapcsolataikat, tudatosulhat, hogy nem elszenvedői, hanem tevékeny résztvevői saját életüknek. Cél - - a szerelem, házasság, a női/férfi szerep kulturált, kiegyensúlyozott mintáinak közvetítése - takarékos és ésszerű gazdálkodás, korszerű háztartásvezetés A pályaorientáció segítése Feladat, tevékenység - személyes beszélgetések - csoportfoglalkozások - filmek, irodalmi alkotások - külső előadók meghívása - szerepjátékok, tesztek - háztartási ismeretek, csecsemőgondozás - főzés - személyes tapasztalatcserék - meghívott előadók - internet bevonása A kollégiumban levő lehetőségek kihasználásával segítjük konstruktív életvezetésük, élettervük kialakítását, segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, az önálló életkezdésben. Elvek Képességeinek megfelelő legyen Belső motivációból fakadjon Pozitív jövőképet formáljanak A diák önállóságán, belső erőforrásain alapuljanak A felkészítő programok tanár-diák közös megegyezésen alapuljon 23

24 Olyan programokat kínálunk, melyek a felsőfokú tanulmányokat, egészséges életvitelt és az otthonteremtést segítik elő Cél - képességének, érdeklődésének megfelelő pályát válasszon mindenki 5.4. A kollégium hagyományai Feladat, tevékenység - személyiségtesztek, vélemények összegyűjtése, belső irányultságok, rejtett képességek feltérképezése - pályaválasztási tanácsadás, továbbtanulási lap kitöltése, egyéni beszélgetések - osztályfőnökkel, szülővel való kapcsolattartás - szakmai bemutatók, kiállítások megtekintése - az érettségizők különös figyelemmel való kísérése, segítése Kollégiumuk tudatosan őrzi, ápolja, folyamatosan bővíti hagyományait. A hagyományok ápolása a múlt tiszteletére, az elért eredmények megismerésére ösztönöz. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások, jelképek, erősítik a kollégiumhoz való kötődést. Célunk, hogy a jelenlegi hagyományainkra alapozva, az eddigieket megőrizve, újakkal bővítve formáljuk intézményünk egyéni arculatát. A kollégium egész életét átfogják, kiemelt szerepük van a közösségi élet színtereinek a biztosításában, a tehetséges tanulók és a közösségi élet fejlesztésében. Tovább kell vinnünk azokat a hagyományos rendezvényeket, amelyek a tanulók között népszerűek, hozzájárulnak a nevelési céljaink megvalósításához. Évről évre megrendezésre kerülő rendezvényeink Békatábor: június 3. hetében megrendezésre kerülő, a leendő 9. osztályos diákok részére szerveződő, közéleti tevékenység megismertetésére, elsajátítására szolgál. Hozzájárul a tanulók kollégiumi élethez való alkalmazkodásához, a közösségbe való beilleszkedéséhez, személyiségük fejlődéséhez, Debrecen megismeréséhez Elsősök - Békák avatása: DÖK által szervezett, humoros, közösségeket összekovácsoló, 9. osztályosok részére szervezett program Halloween: más országok szokásainak megismerését szolgáló játékos program Mikulás: a kollégium valamennyi diákja részére DÖK által szervezett játékos, kulturális jellegű vetélkedő Kézműves körök: egyrészt a karácsonyi ünnepet előkészítő, az ajándékozás örömét erősítő, többféle tevékenységet magába foglaló (gyöngyfűzés, batikolás, gyertyaöntés, üvegfestés, mézes sütés, díszítő csomagolás készítés, adventi koszorú készítés), több hetes rendezvénysorozat, másrészt az egész évet átívelő rendszeres programkínálat biztosítása az életpályára való előkészítés foglalkozásai keretében Karácsony: meghitt, családias ünneplése a szeretet ünnepének a diákok által készített műsorral Farsang: népi szokások, hagyományok megismerése játékos vetélkedő keretén belül Móricz-hét: DÖK által áprilisban szervezett, főleg szórakoztató programokból álló, vezetői tevékenységet fejlesztő rendezvénysorozat 24

25 Kollégiumi ballagás: utolsó éves diákjaink számára rendezett műsoros program, közös ünneplés vacsorával Emlékszalag-készítés: végzős diákjaink által készített papírtekercs Móricz-bulik: DÖK által szervezett, a szórakozást, rendezvényszervezést elsajátító program Gyermeknap: a nevelőtestület által szervezett, közös, játékos szórakozási lehetőség Kirándulások: az ország különböző területére, a diákok által szervezett, több napos rendezvények Pedagógusnap: a DÖK vezetőség által szervezett program Hagyományőrző Móricz-emlékkirándulások (Tiszacsécse, Tisza-vidék) a 9.-esek részére Móricz-évkönyv: a diákok által tanári segédlettel készített, a tanév eseményeit képekben, írásokban bemutató dokumentum A honlapunk: naprakészen tájékoztatja az érdeklődőt a kollégiumi aktualitásokról, ill. az alapinformációkról Kollégiumi dekorációk Megemlékezések A megemlékezések szervezését egy-egy kolléga segítségével tanulócsoportok vállalják. Ők készítik el a rendezvények forgatókönyvét, egyeztetnek a nevelőtestülettel, a DÖK vezetőséggel, felelősek a szervezésért, a lebonyolításért. A tanév során a következő megemlékezésekre kerül sor: Március 15. Október 6. Október 23. A névadóról, Móricz Zsigmondról való megemlékezés Visszajelzések a hagyományok, a rendezvényszervezéssel kapcsolatosan A tanulók közreműködésével a rendezvényeinket azonnal, a rendszeres foglalkozásokat pedig félévente értékeljük. Jelzésértékkel bírnak, ha Új hagyományokat tudunk kialakítani Programjaink igényes tartalmúak Diákjaink legalább fele érdeklődik iránta Élménnyé válik a program a részvevőkben A visszatekintéseknél a diákok legalább 50%-a nem érzi túl soknak a rendezvények számát 5.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetből jött, illetve egészségi okokból eredően hátráltatott tanulóink külön figyelmet érdemelnek. Cél - hátrányos, veszélyeztetett helyzet felismerése, esélykülönbségek csökkentése - káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése Feladat, tevékenység - személyiségjogok figyelembevételével információgyűjtés a tanulókról - szociális helyzetet javító pályázatok figyelemmel kísérése, ajánlása 25