M i n i s z t e r i r e n d e l e t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M i n i s z t e r i r e n d e l e t"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: /2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról Budapest, szeptember készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lakatos Hedvig főov-h dr. Andráczi-Tóth Veronika főov Mikulás Franciska főov Nyitrai Imre helyettes államtitkár dr. Tarlós Orsolya Gazsi Judit dr. Mattenheim Gréta Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

2 - 2 - E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: szeptember 13. közigazgatási egyeztetésre megküldés: szeptember 13. közigazgatási egyeztetés lezárása: szeptember 19. államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete észrevétele maradt fenn nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 - 3 - V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. A tervezet célja A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a magasabb szintű jogszabályi rendelkezések változása és a legutóbbi módosítás óta felmerült jogalkalmazói problémák megoldása iránti igény indokolja. Pontosításra kerül a módszertani intézmények feladatellátására vonatkozó szabályozás, a családok átmeneti otthona szabályozásához kapcsolódóan pedig bekerülnek a Rendeletbe a hozzátartozók közötti erőszak áldoztainak szolgáltatást nyújtó krízisközpontokra vonatkozó rendelkezések. Emellett szükséges a Rendelet 2. számú mellékletének pontosítása a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 1. számú mellékletével való összhang megteremtése érdekében. 2. Az igénybe vett eszközök a) A szakmai program tartalmi követelményeinek meghatározása A Rendelet jelenleg nem tartalmazza a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban tevékenykedő szolgáltatók, intézmények számára kötelezően elkészítendő szakmai program tartalmi követelményeit. A működési engedélyezési eljárás megalapozottabbá tétele és az ellátórendszerbe belépni kívánó szolgáltatók szakmai kontrollja érdekében indokolt a szociális területtel analóg módon tételesen rögzíteni, mely tartalmi elemek követelhetők meg a szakmai program vonatkozásában a működési engedély kiadásához. A szociális területen a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet részletesen tartalmazza a szakmai program tartalmi követelményeit. Szükségessé vált ezen tartalmi elemeknek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi terület sajátosságainak megfelelő korrekcióval való beemelése a Rendeletbe. b) A Rendelet 2. számú mellékletének pontosítása a szakképesítések megnevezése tekintetében A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 1. számú melléklete nevesíti a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakképesítést, amely szakképesítéssel 0-3 éves korú gyermekek ellátását végző szolgáltatóknál, intézményeknél láthatók el a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos (gondozási-nevelési) feladatok. A Rendelet jelenleg hatályos 2. számú mellékletében a fentebb említett szakképesítés nincs nevesítve, ezért szükséges a jogszabály pontosítása, a két jogszabály közötti összhang megteremtése. A módosítás a bölcsőde, a családi napközi, a családi napközi hálózat, a házi gyermekfelügyelet, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekotthon vonatkozásában érinti az ellátási formáknál felsorolt képesítési előírásokat. c) A krízisközpont és a félutasház-szolgáltatás alapvető szakmai szabályainak meghatározása A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény módosította a gyermekvédelmi törvényt. Ennek

4 - 4 - keretében törvényi szabályozást nyert a bántalmazottak és családjaik számára komplex szolgáltatásokat nyújtó, a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont és ennek kiegészítőjeként az úgynevezett félutasház-szolgáltatás. Az ezekhez kapcsolódó legfontosabb szakmai szabályokat a családok átmeneti otthonához kapcsolódóan a tervezet értelmében a Rendelet fogja tartalmazni. d) A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet módszertani feladatainak ellátásával kapcsolatos módosítás Az előző pontban említett törvény módosította a gyermekvédelmi törvény 96. -át. A módosítás szerint a Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel a módszertani feladatokat egyes ellátások tekintetében. A 331/ (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése értelmében a Kormány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelölte ki erre a feladatra. Az új törvényi és kormányrendeleti szabályokra tekintettel módosítani kell a Rendeletnek a módszertani feladatokra vonatkozó szabályait. A feladatok többsége egyaránt vonatkozik a miniszter és a megyei gyámhivatal által kijelölt módszertani intézményekre, továbbá a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetre, míg egyes feladatok kizárólag az előbbi körre terjednek ki. 3. Kormányprogramhoz való viszony A tervezet nem áll közvetlen összefüggésben a Kormány programjával. 4. Előzmények, kapcsolódások A tervezet nem kapcsolódik közvetlenül más előterjesztéshez. A tervezet részben a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény szabályainak végrehajtását szolgálja. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. 6. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 7. A tervezet kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen/nem Tárcaközlemény igen/nem Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő

5 - 5 - kommunikációs szándéka): A gyermekvédelmi törvény júliusi módosításával törvényi szabályozást nyert a bántalmazottak és családjaik számára komplex szolgáltatásokat nyújtó, a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont és ennek kiegészítőjeként az úgynevezett félutasház-szolgáltatás. A most elfogadott NEFMI rendelet a szükséges végrehajtási szabályokat tartalmazza, így kimondja, hogy a krízisközpont az érintettek teljes körű ellátásán felül biztosítja a szükséges szakemberek, így különösen esetmenedzser, pszichológiai vagy mentálhigiénés tanácsadó, valamint jogász közreműködését. A krízisközpont által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevételére a bántalmazott személynek pályáznia kell. A pályázatnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: a) a krízisellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett gondozás eredményeit, b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait, c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit, Igazolni kell továbbá, hogy a bántalmazottat társadalombiztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatják, illetve vállalni kell azt is, hogy sikeres pályázat esetén együttműködik a félutasház-szolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében. A nyertes pályázó vállalja továbbá, hogy részt vesz a krízisközpont által szervezett előtakarékossági, valamint társadalmi reintegrációt segítő programban. Az előtakarékossági program célja a bántalmazott hozzásegítése az önálló életvitelhez, az ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetőségek felkutatásával, a társadalmi reintegrációt segítő program pedig a bántalmazott és családja helyzetének rendezéséhez, a családi kapcsolatok megerősítéséhez, a pszichés sérülések feldolgozásához és a jövőkép kialakításhoz nyújt segítséget. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár Tel: Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban tevékenykedő szolgáltatók, intézmények, ezek szolgáltatásait igénybe vevők, a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szakképesítések megszerzői, krízisközpont/félutas ház szolgáltatásaival érintett személyek, családok Fő üzenet: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kidolgozta azokat a végrehajtási szabályokat, amelyek a hozzátartozók közötti erőszak áldozatainak védelmet nyújtó krízisközpontok zavartalan működését biztosítják. Részletes kommunikáció (lehetséges támadási pontok): a tervezettel kapcsolatban támadásra nem számítunk Tervezett időtartam: egyszeri Eszközrendszer: közlemény Anyagi ráfordítás: -

6 - 6 - H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A végrehajtás feltételei a módosítással érintett szerveknél (módszertani intézmények, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények) adottak. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások A gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban tevékenykedő szolgáltatók, intézmények számára elkészítendő szakmai program kötelező tartalmi elemeinek jogszabályi előírása a működési engedélyezési eljárás megalapozottabbá tételét és az ellátórendszerbe belépni kívánó szolgáltatók szakmai kontrollját szolgálja. A szakmai program tartalmi elemeinek tételes felsorolása iránymutatásul szolgál a működést engedélyező szerv mellett a szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet, továbbá a módszertani intézmény számára is, elősegítve a jogbiztonság és a kiszámíthatóság érvényesülését. A Rendelet 2. számú mellékletének módosításával összhangba kerülnek a képesítési előírások a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 1. számú mellékletének előírásaival. 2. Másodlagos hatások A kifejezetten szándékolt társadalmi hatásokon kívül a módosítás nem rendelkezik jelentős pozitív vagy negatív hatással valamely társadalmi csoport jövedelmi helyzetére vagy társadalmi integrációját meghatározó körülményekre. III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei A tervezet nem befolyásolja a vállalkozások pénzügyi terheit. b) A háztartások pénzügyi terhei A tervezet nem befolyásolja a háztartások pénzügyi terheit. c) A tervezettel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei A tervezet nem befolyásolja valamely társadalmi csoport pénzügyi terheit. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek Hatékonysági és versenyképességi költségek nem merülnek fel. e) A tervezet adminisztratív terhei Adminisztratív terhek nem merülnek fel. IV. Költségvetési hatások A tervezetnek költségvetési kihatása nincs.

7 V. Egészségügyi hatások Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások VI. Környezeti hatások Nincsenek kimutatható környezeti hatások.

8 - 8 - Melléklet az /2011-NEFMI(SZ) számú tervezethez A nemzeti erőforrás miniszter.../2011. (... ) NEFMI r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezdés a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A módszertani intézmény, valamint módszertani feladatai ellátása körében az Intézet a) figyelemmel kíséri az alap- és szakellátásokat érintő tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékű új kezdeményezéseket, továbbá elősegíti ezek mind szélesebb körű megismerését, gyakorlati alkalmazását, b) szervezi a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését, c) elemzi és értékeli a szolgáltatók működését, valamint javaslatot tesz a hiányzó ellátások megszervezésére, a működés lehetőség szerinti javítására, d) információkat gyűjt az illetékességi területén az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról, e) szaktanácsadás keretében szakmai módszertani segítséget nyújt a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók szakmai problémáinak megoldásához, f) szervezi az egyetemi, főiskolai képzésben és a szakképzésben részt vevő hallgatók, tanulók terepgyakorlatát. (2) A Rendelet 4. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A módszertani intézmény a (3) bekezdésben foglaltakon túl a) az Intézet irányításával részt vesz a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, és segítséget nyújt azok gyakorlati alkalmazásához, b) részt vesz a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint az Intézet által szervezett szakmai

9 - 9 - programok lebonyolításában, megszervezésében, valamint az e szervektől származó anyagoknak, információknak a szolgáltatókhoz való eljuttatásában. (3) A Rendelet 4. (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki: Az Intézet éves munkatervet, valamint módszertani feladatainak ellátásáról szakmai beszámolót készít, melyet minden év február 15-éig megküld a Minisztériumnak. 2. A Rendelet I. Fejezete a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. (1) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét; b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit; c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját, d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját; e) az ellátás igénybevételének módját; f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját; g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat; h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit. (2) A szakmai programhoz mellékelni kell a) a Gyvt. 32. (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén a Gyvt. 66/A. (1) bekezdése szerinti, utógondozói ellátás nyújtása esetén a Gyvt. 53/A. (3) bekezdése szerinti megállapodás tervezetét, c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon, otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak tervezetét, d) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét. kell. (3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani 3. A Rendelet II. Fejezete a következő 73/A. -sal egészül ki: 73/A. (1) A krízisközpont a Gyvt. 51. (6) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatások nyújtásához a bántalmazott és családja szükségleteihez igazodóan biztosítja a teljes körű

10 ellátáson felül a szükséges szakemberek, így különösen esetmenedzser, pszichológiai vagy mentálhigiénés tanácsadó, valamint jogász közreműködését. (2) A krízisközpont által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevétele pályázati úton történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a) a krízisellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett gondozás eredményeit, b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait, c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit, d) annak igazolását, hogy a bántalmazottat társadalombiztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatják, e) annak vállalását, hogy sikeres pályázat esetén a bántalmazott együttműködik a félutasházszolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében, valamint részt vesz a krízisközpont által szervezett előtakarékossági programban és a társadalmi reintegrációt segítő programban. (3) Az előtakarékossági program célja a bántalmazott hozzásegítése az önálló életvitelhez, az ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetőségek felkutatásával. (4) A társadalmi reintegrációt segítő program célja a bántalmazott és családja helyzetének rendezése, a családi kapcsolatok megerősítése, a pszichés sérülések feldolgozása és jövőkép kialakítása. 4. A Rendelet a következő sal egészül ki: 159. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló /2011. ( ) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatálybalépésekor már működő gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónak, intézménynek a 4/A. szerinti tartalmú szakmai programot a működési engedélynek az Mr. hatálybalépését követő első módosítása során kell elkészíteni és benyújtani a működést engedélyező szervnek. 5. A Rendelet a) 4. (5) bekezdése első mondatában a módszertani intézmény szövegrész helyébe a módszertani intézmény, valamint az Intézet szöveg, b) 94. (2) bekezdésében a nevelőszülői hálózatban folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szövegrész helyébe a 4/A. szerinti szöveg, c) ában az az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szövegrész helyébe az a 4/A. szerinti szöveg, d) 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) pontjában, II. Rész I. Alapellátások cím 2., 3., 4. és 7. pontjában, II. Rész II. Szakellátások cím 2. pontjában a csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) szövegrészek helyébe a csecsemő- és kisgyermeknevelőgondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ) szöveg lép.

11 Hatályát veszti a Rendelet a) 33. (2) bekezdése, b) 128. (4) bekezdés bb) alpontja Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július

Tájékoztató szolgáltatásokat érint jogszabályváltozásokról 2011. július SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZŰCS ERIKA ALPOLGÁRMESTER 3525 Miskolc, Városház tér 8. 46/512-707 46/411-276 e-mail: szucserika@miskolcph.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZŰCS ERIKA ALPOLGÁRMESTER 3525 Miskolc, Városház tér 8. 46/512-707 46/411-276 e-mail: szucserika@miskolcph. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZŰCS ERIKA ALPOLGÁRMESTER 3525 Miskolc, Városház tér 8. 46/512-707 46/411-276 e-mail: szucserika@miskolcph.hu Gyü.: 121.594/2006. Tárgy: Gyermekvédelmi koncepció 2007-2013 évre

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben