Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése"

Átírás

1 Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irán és fázisfront szögdiszperzió mérése I. Elméleti összefoglaló Napjainkban ultrarövid, azaz femtoszekundumos nagságrendbe eső fénimpulzusokat előállító lézereket már nemcsak lézerfizikai laboratóriumokban, hanem kémiai, biológiai, műszaki és orvostudománi kutatásoknál is egre gakrabban használnak. Az ultrarövid impulzusok idő- és térbeli alakja, míg eljutnak a lézertől a céltárgig, jelentősen torzulhat, ami a kísérletek eredméneit jelentősen befolásolhatja. Ezért fontos, hog minél pontosabban ismerjük a torzulások okait és jellemzőit. A torzulás egik oka lehet az alkalmazott optikai elemek anagi diszperziója, amelnek az impulzus időbeli alakjára gakorolt hatását ún. impulzuskompresszorokkal elég jó hatásfokkal lehet kompenzálni. Akkor is torzulhat azonban az impulzus, ha az alkalmazott optikai elem vag elemekből felépített eszköznek szögdiszperziója van, azaz a rajta áthaladó impulzusnak a különböző színű spektrális komponensei eltérő iránban terjednek az optikai elem után. Ilen optikai elem lehet eg prizma, eg diffrakciós rács vag eg akuszto-optikai deflektor, illetve a prizmákból vag rácsokból álló, kissé pontatlanul beállított impulzusnújtó vag kompresszor. I.1. A szögdiszperzió kétféle értelmezése Az anagi diszperzió esetében az impulzus kiszélesedése azért következik be, mert az impulzust alkotó, eg iránban terjedő, különböző hullámhosszú monokromatikus hullámok egmáshoz viszonított fázisa megváltozik, mivel eltérő fázissebességel terjednek a közegben. Fáziskülönbség lép fel azonban akkor is, ha a monokromatikus hullámok uganolan sebességgel terjednek, de különböző iránban. Ez a helzet áll elő, amikor az impulzus eg szögdiszperzív elemen (prizma, rács) halad keresztül. (a) (b) 1. ábra A szögdiszperzió kétféle értelmezése. Az irodalomban a szögdiszperziót kétféle módon definiálják (1. ábra). Az egik definíció szerint a szögdiszperzió a fén terjedési iránának frekvenciafüggését ( d θ / dω ) jelenti (terjedési irán szögdiszperzió), míg a másik definíció szerint a különböző frekvenciájú monokromatikus hullámok fázisfrontjai által bezárt szög frekvenciafüggését ( d θ / dω, fázisfront szögdiszperzió). E két definíció által adott eredmén között síkhullámok esetén nincs különbség (1.a ábra), ellentétben a Gauss-nalábokkal (1.b ábra). További fontos különbség a két menniség között, hog míg a fázisfront-szögdiszperzió az impulzusfront dőlését, addig a terjedési irán szögdiszperziója az idő- és térbeli fázismodulációt határozza meg. 1

2 I.2. A terjedési irán szögdiszperzió mérése A terjedési irán szögdiszperzió méréséhez eg leképező spektrográfot használunk (2. ábra). A vizsgálandó nalábot eg fókuszáló elemmel (akromátlencsével vag homorú tükörrel) lefókuszáljuk a spektrográf résére. Az impulzust alkotó spektrális komponensek a terjedési irán szögdiszperzió miatt különböző iránokban haladnak, ezért a lencse fókuszsíkjában, azaz a spektrográf résén különböző helekre fókuszálódnak. Emiatt a spektrográf detektorán, eg CCD chipen detektált spektrum megdől (2.b ábra). A dőlési szög arános a szögdiszperzióval és a lencse fókusztávolságával. A spektrográf paramétereinek megfelelő megválasztásával akár 0,2 µrad/nm-es pontosság is elérhető. Ez a technika valós idejű mérést tesz lehetővé, íg alkalmas impulzusnújtók és kompresszorok nag pontosságú beállítására. Spektrográf a d Θ µrad = 15 d nm Homorú tükör 760 (nm) ábra 3. ábra (a) (b) 2. ábra Terjedési irán szögdiszperzió mérési elrendezése. (b) A szögdiszperzió miatt megdől a spektrum. A mérés során felvesszük a megdőlt spektrumot. A MathCad program segítségével veszünk eg-eg függőleges metszetet a rövidebb illetve a hosszabb hullámhosszú oldalon. A metszeteken a Trace parancs segítségével leolvassuk a maximumokhoz tartozó pixel értékeket. Figelembe véve, hog eg pixel 4.2 µm magas, és 2-szeres nagítása van a spektrográfnak, meg tudjuk határozni a / hánadost. Tekintettel arra, hog a szögdiszperzió értéke kicsin, azaz az impulzus spektrális komponenseinek terjedési irána által bezárt Θ szög kicsin, íg =f Θ. Ezen összefüggésből már adódik a terjedési irán szögdiszperzió értéke: Θ ' =. f I.3. A fázisfront szögdiszperzió mérése ti 2 A fázisfront szögdiszperziójának méréséhez is az említett spektrográfot használjuk, de ol módon, hog a vizsgálandó lézernaláb előbb keresztül halad eg Mach-Zender típusú interferométeren (3. ábra). Az interferométer egik karjában a naláb eggel többször verődik vissza, mint a másik karban, ami azt eredménezi, hog a spektrográf résén az egik naláb jobb oldala a másik bal oldalára esik. Ha eg kicsit megdöntjük az interferométer egik tükrét úg, hog az interferenciacsíkok a spektrográf vízszintes résére merőlegesek legenek, akkor a 4.b ábrán látható spektrálisan bontott interferogramot kapjuk. Ha a csíkok görbülnek, azt jelenti, hog az impulzusnak szögdiszperziója van. A szögdiszperzió kvantitatív meghatározásához a spektrum eges hullámhosszaihoz tartozó oszlopok mentén meghatározzuk a csíkok Λ periódusát, melből a fázisfrontok által bezárt szög hullámhosszfüggése adódik. 2

3 Spektrográf késleltetés 2α ' Λ= 2α d Θ' µrad = 15 d nm Mach-Zender interferométer z (a) Intenzitás 730 (nm) ábra A fázisfront szögdiszperzió mérésére alkalmas elrendezés. (a) Ha az interferométer két karjából érkező nalábok fázisfrontjai által bezárt szög a spektrográf belépő résén 2α, akkor az interferenciacsíkok periódusa /2α. (b) Eg tipikus spektrálisan bontott interferogram fázisfront szögdiszperzió jelenléte esetén. II. Eszközök Ti:zafír lézer MePs egség Leképező spektrográf (CEOptics) Prizma Akromátlencse (f= 200 mm) Tükrök Optomechanikai elemek EVSCap.exe program a spektrográf kamerájához MathCad14 programok (b) 3

4 III. Feladatok 1. feladat: Mérje meg a Ti:zafír lézerből érkező impulzusnak a polarizációs síkjában illetve az arra merőleges síkban fellépő terjedési irán szögdiszperzióját! 4 ábra Elrendezés a Ti:zafír lézerből jövő impulzus terjedési irán szögdiszperziójának méréséhez Első lépésként összeállítjuk a 4. ábrán látható kísérleti elrendezést. A lézerimpulzus miután néhán tükrön reflektálódik, keresztülhalad a MePs egségen. Ez eg olan optomechanikai eszköz, mel lehetővé teszi úg elfordítani 90 fokkal a lézerimpulzus polarizációs síkját, hog az eszközből kilépő impulzus terjedési irána ne változzon meg. Első esetben a MePs legnagobb oldallapja vízszintes az optikai asztal síkjával. Ekkor nem forgatja el a rajta áthaladó lézerimpulzus polarizációs síkját. Az impulzus a MePs után eg fordított karú Mach-Zehder interferométeren halad keresztül. Bár a terjedési irán szögdiszperzió méréséhez erre az interferométerre nincs szükség, azonban a gakorlat második felében elvégzendő fázisfront szögdiszperzió méréshez már igen. Azért, hog a mérések elvégzése minél kevesebb időt vegen igénbe, célszerű már az elején eg komplett elrendezést megépíteni. A terjedési irán szögdiszperzió mérésénél a 4. ábrán látható módon az interferométer egik karját blokkoljuk. Az f=200 mm fókusztávolságú lencse megfelelő helzetének beállításához előbb elindítjuk az EVSCap programot, mellel a leképező spektrográf által detektált spektrumot láthatjuk. A lencsének fókusztávolságnira kell lennie a spektrográf belépő résétől. Mivel nem ismerjük a lencse fősíkjainak helzetét, íg a lencse pontos helzetének beállításához a mikrométercsavarral mozgatjuk előre-hátra a lencsét addig, amíg a legvékonabb spektrumot nem kapjuk. Ekkor felvesszük a spektrumot, melnek a dőlési szögét a MathCad-ben megírt programmal határozzuk meg. A dőlési szög ismeretében, figelembe véve, hog a kamera chipjén eg pixel 4,2 µm magas, és a spektrográf 2x-es nagítást is végez, kiszámoljuk a lézerimpulzusban lévő terjedési irán szögdiszperzió értékét. Ezután a MePs egséget elfordítjuk 90 fokkal a forgástengele körül, és az egségben lévő billenő tükröt átbillentjük a másik helzetébe. A mérést a fentiek szerint megismételjük. 4

5 2. feladat: Mérje meg a prizmán áthaladt impulzusnak a terjedési irán szögdiszperzióját a prizma szögdiszperziós síkjában illetve az arra merőleges síkban! 5 ábra Elrendezés a prizma által a lézerimpulzusban okozott terjedési irán szögdiszperzió mérésére A mérés elvégzéséhez az 5. ábrán látható módon kiegészítjük a kísérleti elrendezést. A prizma törőszöge 75 fok. A prizmát a minimális deviáció helzetébe állítjuk. Felvesszük a kapott spektrumot, és az 1. feladatban leírt módon meghatározzuk a szögdiszperzió értékét. Ezután a MePs-et átbillentjük a másik állásába, és ismét felvesszük a spektrumot és meghatározzuk a terjedési irán szögdiszperzió értékét. 3. feladat: Mérje meg a prizmán áthaladt impulzusnak a prizma szögdiszperziós síkjában illetve az arra merőleges síkban a fázisfront szögdiszperzióját! 6. ábra Elrendezés a prizma által a lézerimpulzusban okozott fázisfront szögdiszperzió mérésére Megszüntetjük a fénút blokkolását az interferométerben, melnek a tükreit ol módon állítjuk be, hog az interferométer kimenetén a két karból érkező fénimpulzus egmás mellett 5

6 lépjen ki, és a spektrográf résén találkozzanak össze. Ekkor a monitoron már láthatunk interferenciacsíkokat. Az interferométer nalábfordító karjában lévő eltolót addig állítjuk, amíg már csak ferdén haladó interferenciacsíkokat látunk. Felvesszük az interferogramot, valamint a két karból érkező fénimpulzus spektrumát. A kiadott MathCad programmal meghatározzuk a fázisfront szögdiszperzióját a lézerimpulzusnak. Ezután a MePs-et átbillentjük a másik helzetébe, és megismételjük a mérést. 1. feladat: Mérje meg a Ti:zafír lézerből érkező impulzusnak a polarizációs síkjában illetve az arra merőleges síkban fellépő fázisfront szögdiszperzióját! 7. ábra Az elrendezés a Ti:zafír lézerből jövő impulzus fázisfront szögdiszperziójának mérésére A kísérleti elrendezés a 7. ábrán látható, azaz kivesszük a két tükröt a fénútból, melek a prizmára iránították a fénnalábot. A mérés a 3. feladatban leírt módon történik. Irodalom: [1] K. Varjú, A. P. Kovács, G. Kurdi, K. Osva, High-precision measurement of angular dispersion in a CPA laser, Applied Phsics B 74 (2002) S259-S263. [2] K. Varjú, A. P. Kovács, K. Osva, G. Kurdi, Angular dispersion of femtosecond pulses in a Gaussian beam, Optics Letters 27 (2002)

mágneses-optikai Kerr effektus

mágneses-optikai Kerr effektus Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom 6 2008. BME Fizika

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése

Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése ELTE Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fénykoncentrátoros napelem rendszer tervezése Básti József és Ünnep Renáta IV. éves fizikus hallgatók Témavezetők: Czirók András egyetemi adjunktus ELTE, Biológiai

Részletesebben

4. Oszcillációk Első észlelések

4. Oszcillációk Első észlelések 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström

Részletesebben

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC) 4. Egéni és iaci kereslet z előző részben megvizsgáltuk azt, hog miként határozható meg eg fogasztó otimális fogasztási szerkezete, illetve azt is elemeztük, hog eg költségvetési egenes helzetére miként

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Görgné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 8. évfolam II. kötetéhez TEX 04. június. 0:58 (. lap/. old.) Matematika 8. (K8-00)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA Alkotószerkesztő: Csatár Katalin KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA a középiskolák 9. évfolama számára II. kötetéhez Celldömölk, Szerzők KORNAI JÚLIA, KOVÁCS ELŐD, LÖVEY ÉVA, PÁLOVICSNÉ TUSNÁDY KATALIN, SCHUBERT MIHÁLY

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása

Harmonikus rezgések összetevése és felbontása TÓTH.: Rezgésösszetevés (kibővített óravázlat) 30 005.06.09. Harmonikus rezgések összetevése és felbontása Gyakran előfordul hogy egy rezgésre képes rendszerben több közelítőleg harmonikus rezgés egyszerre

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 18 KRISTÁLYFIZIkA XVIII. OPTIKAI TULAJDONsÁGOK 1. OPTIKAI sajátságok FEHÉR FÉNYBEN A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely különböző hullámhosszúságú komponensekből

Részletesebben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben TDK dolgozat Zsigmond Anna Julia ELTE TTK Fizika BSc 2. évfolyam Témavezető: dr. Veres Gábor ELTE TTK Atomfizikai Tanszék ELTE TTK 28

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

A digitális mély-ég fotózás alapjai

A digitális mély-ég fotózás alapjai Makszutov.hu távcsőbolt A digitális mély-ég fotózás alapjai Írta: Szarka Levente Tartalomjegyzék: 1. Digitális kamerák -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer

Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK 1/4. MUNKASZAKASZ A projekt beadásának éve

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata

BARCZA SZABOLCS. Egyetemi jegyzet. BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 1 BARCZA SZABOLCS CSILLAGLÉGKÖRÖK FIZIKÁJA CSILLAGSZÍNKÉPEK KIÉRTÉKELÉSÉNEK ASZTROFIZIKAI ALAPJAI Egyetemi jegyzet BUDAPEST, 1997 AZ ELTE Eötvös Kiadónál megjelent 1997-es kiadás revideált változata 2

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

AZ AKKOMODÁCIÓ. 1. ábra. A szemlencse akkomodációja. Kapcsolódó részek: Rontó, Tarján: A biofizika alapjai Függelék: A2, A3, A4

AZ AKKOMODÁCIÓ. 1. ábra. A szemlencse akkomodációja. Kapcsolódó részek: Rontó, Tarján: A biofizika alapjai Függelék: A2, A3, A4 Kapcsolódó részek: Rontó, Tarján: A biofizika alapjai Függelék: A, A3, A4 akkomodációs képesség accomodation Akkomodationsbreite látásélesség visual acuity Sehschärfe vakfolt optic disc, blind spot blinder

Részletesebben

A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET

A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET Szerző: Szabó Gábor egyetemi tanár (SZTE Optikai és Kantumelektronikai Tanszék) 1. Beezetés A speiális relatiitáselmélet megszületése magán iselte a fizika nagy forradalmainak

Részletesebben

Emlékeztető Paramágneses anyagok

Emlékeztető Paramágneses anyagok Emlékeztető Paramágneses anyagok Ha az eredő spinkvantumszám S 0, vagyis a részecske rendelkezik eredő spinimpulzus momentummal, akkor mágneses momentuma is van. E vektorok abszolútértéke (hossza) S S(S

Részletesebben

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel

Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel Lézeres mikromegmunkálás szállézerrel PUSKAS Zsolt, ügyvezető Pulzor Művek Kft., 2640 Szendehely, Kölcsey u. 18. e-mail: iroda@pulzor.hu Összefoglaló A cikk a lézertechnológia azon területét ismerteti,

Részletesebben

Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás

Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás képek használatával hajlított rugó idomok méréséhez Kátai-Urbán Gábor 1, Megyesi Zoltán 2 1 Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar, Informatika Tanszék katai-urban.gabor@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Radar I. rész. A radar működési elve. A radar működését befolyásoló paraméterek. Vass Tibor: A radar

Radar I. rész. A radar működési elve. A radar működését befolyásoló paraméterek. Vass Tibor: A radar Vass Tibor: A radar Radar I. rész A radar rövidítés a Radio Detection and Ranging angol szavakból származik, amit talán a rádiós észlelés és távolság mérés kifejezésre lehetne lefordítani. Ez a hajózásban

Részletesebben