Örökké világító lámpa titka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örökké világító lámpa titka"

Átírás

1 B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P / 0 8 / Örökké világító lámpa titka Átfogó intézményfejlesztés - lelki egészség Egy hetes projekt március 29 - április 2-ig terjedő időszakra Nehéz korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúráktól, de félhetünk az aprócskáktól. A szellemi tisztán maradás és a szellemi tisztálkodás az az mentálhigiéné, amelyre ma nekünk értelmiségieknek a legnagyobb szükségünk van Lengyel László: Korunkba zárva (1994) Készítői: Kiss István Lászlóné Tóth Zsuzsanna Megvalósító: Tóth Zsuzsanna

2 A projekt fejlesztési iránya Lelki egészség fejlesztése Projekt rövid címe Az örökké világító lámpa titka Fenntartó neve Bátaszék Város Önkormányzata Fenntartó adatai 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Projekt TÁMOP azonosítója TÁMOP /08/ Projekt gazda neve Városi Óvoda Bátaszék Címe 7140 Bátaszék, Kossuth u. 3. OM azonosítója Intézmény neve Bátaszék- Alsónyék- Pörböly Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ címe Kapcsolattartó neve elérhetősége Kiss István Lászlóné Megvalósulás helyszíne Városi Óvoda Kossuth 3. Német nemzetiségi csoport Érintett operatív program és prioritás TÁMOP Kapcsolódás a fejlesztési irányhoz A projekt egy testi szellemi, lelki, és szociális jólét megteremtését segítő program megvalósítására irányul Számszerű outputok (indikátorok értékkel) Létrejött komplex prevenciós programok száma (1db) Programba bevont résztvevők száma (24fő) Számszerű eredmények (indikátorok értékkel) A programokon eredménnyel résztvevők aránya (100%) Létrejövő partnerségi együttműködések száma 3 (db) Projekt indokoltsága szükségszerűsége Mikroszociális szinten: A diszfunkcionális család deviáns szubkultúrák Diszfunkcionális óvoda Diszfunkcionális helyi közösségek 2

3 Individuális szinten: Identitás bizonytalanság Fejletlen én-védő mechanizmusok Kialakulatlan világkép Az Az utóbbi évek tapasztalata arra enged következtetni, hogy a családok zárkózottabbá és bizalbizalmatlanabbakká váltak. Számos okkal magyarázható az észrevétel. Maradjunk a számunkra megismerhető és leginkább tapasztalható ténynél, hogy a családok társadalmi helyzete megváltozott. A foglalkozás, a beosztás, az iskolai végzettség alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése következtében markánsan jelenik meg az életmód, az életkörülmények kialakulásában, mely rányomja bélyegét a gyermeknevelés minőségére is. A szülői réteg eltérő adottságai és lehetőségei arra a feladatra késztetik az óvodát, hogy ennek megfelelően válassza meg a nevelés színtereit, módszereit, eszközeit. Mindezt úgy alkalmazva, hogy a helyi nevelési programban meghatározott célok, feladatok, és elvek ne sérüljenek. Óriási szerepe van ebben a kérdéskörben a megfelelő kommunikációnak, a szakmai felkészültség árnyaltságának. Nemcsak a testnek, a léleknek is szüksége van fűzőre, tartásra. Milyen fűzőt, lélekmelegítőt, erősítőt kínálunk, ajánlunk fel gyermekeinknek? Adunk- e fűzőt, támasztékot a léleknek? Adunk-e alkalmat arra, hogy felfedezzék, és meghallják, észrevegyék rezdülésének jelentkezését? Teremtünk erre igényt? Vagy csak arra, hogy loholjanak utánunk, miközben arra is törekedni fognak, hogy bennünket is, és egymást is megelőzzék? Hovatovább, ez lesz egyedül fontos? Mérhetetlen titkok letéteményesei vagyunk, s minden titkok közül, az a legkifürkészhetetlenebb, amelyet önmagunkban hordozunk. Hol adunk alkalmat a kifürkészésre, az odafigyelésre? A belső hang megszólalásának észrevételére? Projekt konkrét célja, Célja alapvetően a testi egészségen túl a lélek egészségének, jólétének létrehozása, őrzése. - Szemléletet ad segít feldolgozni a világot. - Legfontosabb pillére a személyiségfejlesztés, kulcsa az önismeret. - Megfelelően motivál. - Élményszerű oktatást hoz, sok praktikus ismerettel. - Egyéni és csoportos odafigyelést biztosít. Minden gyerek számára lehetőséget biztosít, hogy bizonyos kereteken belül a saját tempójában haladjon. Minden gyereket egyénként kezel a személyre szabott figyelem és fejlesztés épp úgy teret kap az oktatásban, akárcsak a közösségi szellemre való nevelés. - Egészséges önbecsülésre tanít, és mások megbecsülésére. - A közösségben való szeretetteljes helytállásra nevel. - Oktat és nevel. - Élni tanít 3

4 Mindez a következőképpen. Kialakul: - Konstruktív együttműködés - Empátia - Indulatok szabályozása - Interperszonális kompetencia Előfeltételek: Az én-ideál és az önkép koherenciája Kimunkált világkép Az egyéni lét értelmezése - Azonosság-tudat Projekt célcsoportja Kompetencia alapú programcsomagot bevezető csoport Projekt tevékenységei Festmények reprodukciók tanulmányozása, értékelése, kiállítás látogatás élménye alapján rajzok készítése, mesék versek feldolgozása. Plakátkészítés. Kiállítás szervezése Drámajátékok, szituációs játékok, Teremrendezés zenehallgatás, meditáció. Szerepjáték-módszerével szociális- érzelmi fejlesztés, több szerepet és funkciót eljátszhatnak, a megfigyelők is aktívak: figyelik a szerepjátszók érzelmeit, aktívak a megvitatásban. Bátorítás, hogy mindenki bekapcsolódjon, spontenaitás öröme, játék öröme, problémamegoldás alkotó módon. A szerepjátékokon elsajátított viselkedésformák technikák adaptációs lehetőségeire való felkészülés. Fejlettségi szinthez igazodó, csoport és személyi tréning. Szociometria készítése Projekt kiválasztási kritériumainak való megfelelés kifejtése A projekt értékelési szempontok alapján került kidolgozásra.(indokoltság, megvalósíthatóság, hatás, fenntarthatóság, hátrányos helyzetűek helyzetének javítása. Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása Lényeg: - intim, tartós, támogató érzelmi kapcsolat- legfontosabb egészségvédő (protektiv) faktor. - humanisztikus megközelítés fontossága: személyes kapcsolatokban gyökerező aktuális helyzet feltárása a döntő, Maga a kapcsolat a döntő, pedagógus modell-szerepe Gyerek megterhelés - és konfliktustűrő képességét, problémamegoldó kapacitását növelni (kompetencianövelő stratégia) Környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló programok család, kortárs csoport. A közösségbe, társadalomba való bekapcsolódás, beilleszkedés problematikájának kezelését szolgáló programok. A megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Előkészítettség Előzetes program A lehetséges programok összegyűjtése A felelősök megnevezése Eszközigények felmérése Kapcsolatok felvétele 4

5 Kapcsolódás más projektekhez Gyöngy az idő vándoroljunk Lángra lobbanó új világ Erdőpedagógia kulturális 5

6 1. nap Március 29. Hétfő 2. nap Március 30. Kedd 3. nap Március 31. Szerda 4. nap Április 1. Csütörtök 5. nap Április 2. Péntek Csodás világ Projektindító bábelőadás Tudóka és harisnyafej barátságáról A világban keresett helyünk a barát segítő keze által valósul meg, ez lelki harmóniánk egyik alapvető eleme Ismerkedés művészeti alkotásokkal (festmények, szobrok, komolyzenei művek) A művészeti alkotások különböző jellemzőiben fedezzük fel a szépséget és a harmóniát Fűben, fában, illatokban a lélek ereje Virágok városa mese Szépség eltűnésének hiányát érzékelteti a mese Dramatikus játék kendőkkel Zenével kísért dramatikus játék, melyben a mese főszereplői, a virágok és a pillangók jelennek meg Rész az egészben Mese a hajócsavarról Közösségben vállalt feladatunk fontossága Veress Miklós: Tréfás rajz Közös rajz ketten rajzolnak egy ceruzával egyszerre Zenekar alakítás Közösségi és nevettetető játékok Hengerítés Csomózás-bogózás Szegény Micus Ép lélek, harmonikus élet Az erdő hangjai Ellentétpárok Játék a dobozokkal A fényben másként látjuk a sötétben megfigyelt dolgokat Rajzold le a barátod mosolyát Misutka meséje Mozaikkép készítés nagyméretű papírra Játék ellentétpárokkal Világító tehetségünk Plakátkészítés A heti feldolgozott témák fényképeiből montázskészítés Alkotások Festés zenére téma meghatározás nélkül Kiállítás látogatás Egyik óvodástárs alkotásaiból nyílt kiállítás megtekintése a könyvtárban 6

7 1. nap Csodás világ Szervezés A művészet mindig a szépséget szolgálja, a szépség pedig a formával bánni tudás öröme, a forma organikus kulcsa a létezésnek, minden élőlénynek birtokolnia kell a formát, hogy élhessen, és így a művészet, a tragikus is, az életörömről beszél. Borisz Leonyidovics Paszternak Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok. Gárdonyi Géza Ezen a napon ismerkedünk a művészeti ágakkal, és felfedeztetjük a gyermekekkel azok esztétikai értékét, fontosságát életünkben. Bevezetjük a Hogy érzem ma magam? tábla használatát, evvel irányítva figyelmüket önmagunk felé. Projektindító programként egy bábelőadást tekintünk meg, melynek erkölcsi mondanivalója a környezetünk tisztántartásáról és barátságok létrejöttéről, fontosságáról szól. Gyakorlati feladatok, szervezés Csoportszoba átrendezése a bábelőadás megtekintéséhez Zenei cd-k és művészeti albumok előkészítése, majd a folyosón igényes elrendezése Jelek előkészítése Mosolygó virág, szomorú virág elkészítése Eszközigény Időterv Felelős Padok Cd-k, művészeti albumok Jelek, ollók, Gyurmaragasztó Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 7

8 A téma feldolgozása Irodalom - anyanyelv Élő és élettelen környezet Vizuális nevelés Ének - zene Játék Bábelőadás megtekintése: Tudóka és Harisnyafej barátsága Erkölcsi mondanivaló: A világban keresett helyünk megtalálása a barát segítő keze által. Világ megtapasztaltatása különböző érzékszervek által műalkotásokon keresztül: - művészeti albumokban festmények nézegetése - zeneművek hallgatása Tapasztalatok gyűjtése a festészetről művészeti albumok nézegetése közben Kiállítás rendezése gyerekekkel a folyosón a művészeti albumokból más csoportok számára Tapasztalatok szerzése a zenéről komolyzenei mű hallgatása közben Életmese: Paul de Bochet: Zeneszerzők nyomában/ Bach Szoborjáték Szobrászműterem Hogy érzem magam tábla Meditáció: Mit alkotnál, ha zeneszerző / festő / szobrász lennél? Álomjáték Erkölcsi érzék fejlesztése a történet tanulságán keresztül Környezettudatosságra nevelés a történetben helyes és helytelen magatartásformák bemutatásával A harmónia érzékeltetése az alkotások megismerésén keresztül Sokszínűség érzékeltetése különböző érzékelési területek használatával (hallás, látás) Esztétikai és színérzék fejlesztése a Művészeti albumok megtekintésével Szókincsbővítés a festmények jellemzőinek megbeszélésével Hallásfejlesztés a komolyzenei művek meghallgatásával Szókincsbővítés zenei ellentétpárok alkotásával Belső érzelmi világunkra irányultság fejlesztése a tábla használatával Fantázia fejlesztése a meditációban különböző lehetőségek megadásával 8

9 2. nap Fűben, fában, illatban a lélek ereje Szervezés A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. Wass Albert Ezen a napon a minket körülvevő élő és élettelen világ szépségeiben gyönyörködünk, alakíthatóságát próbálgatjuk. A mese és a dramatikus játékon keresztül éreztetjük saját magunk és környezetünk egymásra gyakorolt kölcsönhatását. Gyakorlati feladatok, szervezés Kendők bekérése a szülőktől Cd-k és előkészítése, terem átrendezése Vizuális tevékenység eszközeinek előkészítése Teakészítés eszközeinek előkészítése, balesetvédelmi feladatok megbeszélése Mesegyertya előkészítése Eszközigény Időterv Felelős Cd-, különböző színű selyemkendők Olló, szalvéta, cérna Forró víz, tea filter, cukor, méz, citromlé Mesegyertya, gyufa Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 9

10 A téma feldolgozása Irodalom - anyanyelv Ének - zene Vizuális nevelés Matematika Élő és élettelen környezet Játék Virágok városa mese Dramatikus játék: virágok és pillangók játéka zenei aláfestéssel Vivaldi: Négy évszak/tavasz Pillangók tánca kendővel Vivaldi: Négy évszak/tavasz Dramatikus játék pillangók röptének eltáncolása Vizuális tevékenység közben kapcsolódó dalok énekelgetése: Kinyílt a rózsa Reggeli harmat Szivárvány készítése kendőkből Pillangó készítése vágással, hajtogatással, csomózással Pillangók csoportosítása színek, formák, nagyság szerint Illatos tea készítése Színcápa Virág puzzle/képkirakós A mese történetén keresztül érzékeltetni a környezetünk és belső világunk összekapcsolódását Felfedeztetni az apró szépségeket a mesében szereplők példái alapján Kapcsolatok építése a játékon keresztül Kreativitás fejlesztése új mozgásformációk, mozdulatok kipróbálásával Mozgásfegyelem és mozgáskultúra fejlesztése a zene által alkotott keretekkel Színérzék fejlesztése a kendők szín szerinti szétválogatásával, majd sorba rendezésével Finommotorika fejlesztése a pillangó hajtogatásával, kötözésével A színek nevének gyakorlása kiscsoportosokkal Problémamegoldó készség a pillangók és virágok színek szerinti párosításával Azonosság, különbözőség megláttatása csoportosítással A szaglás, ízlelés érzékelésével megtapasztaltatni az ingerek által keltett kellemes érzéseket A színes képek összerakásával erősíteni szépérzéküket, esztétikai érzéküket Játékon keresztül erősíteni problémamegoldó készségüket 10

11 3. nap Rész az egészben Szervezés Nem magányra vagyunk teremtve, és akkor ismerhetjük meg magunkat igazán, amikor meglátjuk magunkat a másik ember szemében. Paulo Coelho Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a kapcsolatokból fakad, amiket a körülöttünk lévőkkel alakítunk ki. Mert nincs semmi olyan anyagi dolog, ami felérhetne a szeretet és a barátság megfoghatatlan kincsével. Robert Anthony Salvatore Ezen a napon önmagunkat, hangulatainkat, érzéseinket, azok változásait követjük, vizsgáljuk, majd ezek hatását, visszatükröződését másokon, másokban, társaink segítségével, így erősítve meg társas kapcsolatainkat a szeretet öt különböző nyelvén. Ezek: elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, minőségi idő, testi érintés vagy ölelés. Gyakorlati feladatok, szervezés Teremrendezés, hangszerek előkészítése: Mécses tartók, mécsesek, gyufa előkészítése Jelek előkészítése Mesegyertya előkészítése Balesetvédelmi feladatok megbeszélése Eszközigény Időterv Hangszerek: tejfölös dobozok, tejesüveg, gyufás skatulya kavicsokkal, befőttes üvegtetők, fakanalak, műanyag dobozok Mécses tartók, mécsesek, gyufa Nyomtatott jelek Mesegyertya, gyufa Felelős Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 11

12 A téma feldolgozása Ének - zene Élő és élettelen környezet Játék Irodalom - anyanyelv Dalos körjátékok: Hatan vannak Boglya tetején Héja, héja Érzések, hangulatok kifejezése hangokkal, mozdulatokkal, arckifejezésekkel, színekkel, mindez fotózása - IKT Hogy tudom a szeretetemet vagy elutasításomat kimutatni a szeretetnyelvekkel-dramatikus játék Mese a hajócsavarról Veress Miklós: Tréfás rajz Zenekar alakítás használati tárgyakból készült hangszerekkel Különböző hangulatú zenék hallgatása, élményfestés Önbizalom erősítése a középpontban való szerepléssel a dalos játékokban Közösségi érzés erősítése a játék örömében Étkezéseknél gyertyagyújtás Harmóniára való törekvés, gyertyagyújtással meghitt hangulat teremtése Szókincsbővítés különböző hangulatok eljátszásával Nevettető játékok Tüsszentős Szegény Micus Hengerítés Postás játék Csomózás-bogózás Páros rajz Összetartozás érzésének erősítése, a csoport erejének megtapasztaltatása a társas játékokon keresztül Önuralom gyakorlása a nevettetős játékokban Vidám hangulat megteremtése a vers eljátszásával Az egyén fontosságának érzékeltetése a közösségben a történet tanulságán keresztül 12

13 4. nap Ép lélek, harmonikus élet Szervezés A lélek egyensúlyának feltétele az életet támogató gondolatok magvának elvetése Ahhoz, hogy ez megteremtődjön, szükségünk van a különböző töltésű, /jing-jang, jó-rossz/ érzésekre, jelenségekre. Ezek felismerése és egyensúlyban tartása az elérendő cél, a képességek kibontakoztatásával, a közvetítő közeg megteremtésével Kapcsolódás az előző napi programokhoz. Bábdarab Az erdő csendjét megbecsüld és védd! /hétfő/ Hangulatok megismerése és vonatkoztatása saját személyére./szerda/ Gyakorlati feladatok, szervezés Pihenő kutyák /foto, projektoros kivetítés/ Dobozok előkészítése Párnák elhelyezése Prezentáció előkészítése vetítése. Projektoros vetítés kép illusztráció kivetítése Párnák, kényelmes, laza elhelyezkedés Rajzolás kellékeinek előkészítése Teremrendezés a mozgáshoz Eszközigény Időterv Felelős Projektor, laptop, vetítővászon Nagyméretű rajzlapok, ceruzák Párnák Előre elkészített dobozok Kiss István Lászlóné 13

14 A téma feldolgozása Élő és élettelen környezet Ének - zene Játék Vizuális nevelés Irodalom - anyanyelv Mozgás Csend, pihenés képpel demonstrálva A belső film, belső hang használata Az állatok játékos világa kedves a gyermekek előtt. Érzelmeiken keresztül szemléletesen motivál és bátorít a bekapcsolódásra, a téma élvezetére. Mi is pihenünk. Kispárnák a földön. Mi kell ahhoz, hogy figyeljük a csendet! Figyeld a csendet! Csukd be a szemed! Mire gondoltál? Mit hallottál, mit láttál, mesélt a csend? Az erdő hangjai PPS Fény és sötét- Öröm és bánat Felhívjuk a figyelmet az ellentétes pólusú érzésekre. Nem kell ülve végignézni, csendes sétálgatással is hallgatható és élvezhető. Játék a dobozokkal A játék kapcsán, a sötét felfedezésével, és még inkább annak a lehetőségnek a bemutatásával, hogy a sötéten úrrá is tudunk lenni. Ha a sötéten úrrá tudunk lenni, akkor a bánaton is úrrá tudunk lenni. Mindenki kap egy dobozt. Elrejtett kincs. Teljesen fedett minden oldala, rejtett lyuk van rajta, melyről leszedhető a takaró réteg. A dobozban rejtett kincs. Öröm megtapasztalása Rajzold le a barátod mosolyát! /szociometria alapjául szolgálhat Asztalnál nagy felületű papíron, szabadon rajzolva. Asztalt, eszközt, társakat szabadon választ. Helyet biztosítok a magányos rajzolás lehetőségét igénylőknek is. Az öröm kifejezése, rajzzal, bátor vonalakkal Misutka meséje Illusztráció Iwan Schishkin Utro v sosnovom lesu A kép hangulatának hatására írta: Müller Zsuzsa A mese a családi összetartozás, a természet szépségének, a viharos égzengéses, majd a napfényes, madárfüttyös erdő bemutatásán keresztül érzékelteti az ellentétes pólusok jelenlétét a világban, továbbá erősíti azt a periodikus váltakozást, hogy a nehézségek, a megpróbáltatások után a fényes, Mutasd Mozogj! Arcmimika Mutasd! Metakommunikáció. Énekeld vidáman, énekeld szomorúan Járjál vidáman, járjál szomorúan Jól leképezhető, megjeleníthető érzések felsorolása. Dalok, melyeket tartalmuktól és ritmusuktól függetlenül, a jelzett érzések figyelembe vételével dalolunk, mozgunk.pl. Meghalt a juhász 14

15 Projektoros kivetítés mozgó giffekkel Vidám kép, feloldás, az öröm egyértelmű, és továbbvihető megjelenése Projektoros kivetítés. Power point. Dia, mozgó giff figurákkal káprázatos oldal is megtekinthető. Játék ellentétpárokkal Az ellentétes pólus hangulatos szavakkal, fogalmakkal való érzékeltetése Nappali fény és éji sötét, kopár hegyek és virágos völgyek piciny fűszálak, hatalmas tölgyek. komor észak és a dalos dél, a tikkasztó nyár és a dermesztő tél, zaj és a csend, föld és az ég, kezdet és a vég, rút és szép rossz és a jó, Képességfejlesztés: Figyelem, fegyelem, önmegfigyelés, akarat, képzelet, beszédkészség Képességfejlesztés Figyelem, logikus gondolkodás, emlékezet, esztétikai érzék Képességfejlesztés Képzelet, türelem, kézügyesség, beszédkészség Esztétikai érzék, fantázia, kommunikáció Képességfejlesztés Döntési képesség Képességfejlesztés Figyelem, empátia Logikus gondolkodás, asszociáció beszédkészség Képességfejlesztés Mozgáskoordináció, empátia, tiszta éneklés képessége 15

16 5. nap Világító tehetségünk Szervezés Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. Kölcsey Ferenc Ezen a napon, a hét lezárásaként szabadjára engedjük a bennünk lakó lángot, hogy önmagunkat megismerve, a harmóniát fölfedezve saját belső világunk, társaink, alkotott és épített világunk között mi is alkossunk, majd méltó zárásaként a hétnek egy óvodás gyermek rajzkiállítását tekintjük meg. Gyakorlati feladatok, szervezés Montázs kellékeinek előkészítése Festés kellékeinek előkészítése Eszközigény Időterv Felelős Ragasztó, olló, kartonok Festék, ecset, rajzlap, cd-k Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 16

17 A téma feldolgozása Matematika A héten készített képek csoportosítása, rendezése, párosítása A héten történt események időrendi sorrendben történő áttekintése a fényképek segítségével Élő és élettelen környezet Kiállítás készítése az óvoda többi gyermekének, dolgozójának, szülőknek az óvoda előterében a plakátokból Kiállítás megtekintése a könyvtárban, mely egyik óvodástársunk alkotásaiból nyílik Vizuális nevelés Különböző hangulatú zenék hallgatása, élményfestés A héten készített művekből, képekből, élményekből emlékeztető plakát készítése, azok elhelyezése a folyosón Logikai gondolkodás fejlesztése sorbarendezéssel, élmény, kép párosításával Rész-egész viszonyának megtapasztaltatása a montázskészítés közben A közösségi érzés erősítése más munkájának örömén keresztül Önbizalom erősítése a saját munkákból rendezett kiállítás által Esztétikai érzék fejlesztése Közösségi érzés fejlesztése Fantázia világának szélesítése a dallamhoz, hangszínhez, zene ritmusához szín, forma, tónus rendelése 17

18 Felhasznált irodalom: Buda Béla: A lélek közegészségtana vázlatok, tervek, tanulmányok Animula Kft, Budapest, 2001 Buda Béla: Mentálhigiéné a lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei: tanulmánygyűjtemény Animula Kft, Budapest, 2000 Paul de Bouchet: Wolfgang Amadeus Mozart CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Johann Sebastian Bach CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Ludwig van Beethoven CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Művészeti albumok: Szántó Tibor: Vasarely Versgyűjteménnyel magyar költők tollából Helena és Stefan Kazakiewicz: A reneszánsz Lengyelországban Corvina Kiadó, Budapest, Garas Klára: A Szépművészeti Múzeum Corvina Kiadó, Budapest, Németh Lajos: Csontváry Corvina Kiadó, Budapest, Genthon István: Rippl- Rónai József Corvina Könyvkiadó, Budapest, Székely András: Munkácsy Mihály Corvina Kiadó, Budapest, 18

19 Felhasznált hanganyagok Best of Classics: Johann Sebastian Bach/Berühmte Orgelwerke Eclipse Classics: Classical Inspiration Vivaldi: The Four Seasons Sinfonie Classische: Mozart/ Sinfonia n. 41 in Do maggiore Magyar melódiák: Közkedvelt klasszikus dallamok Magyarország legkedveltebb napilapjától/ NÉPSZABADSÁG Paul de Bouchet: Wolfgang Amadeus Mozart CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Johann Sebastian Bach CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Ludwig van Beethoven CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Dalok Kinyílt a rózsa in Forrai Katalin: Ének az óvodában 314. Editio Musica, Budapest, 1995 Reggeli harmat in Forrai Katalin: Ének az óvodában 232 Editio Musica, Budapest, 1995 Meghalt a juhász in Dávid Gyula- Kodály Zoltán: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl Fonó Records, 2001 Versek, mesék Veress Miklós: Tréfás rajz in. Cini- cini muzsika/ Óvodások verseskönyve p.19. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1979 Egy kis hajócsavar kalandjai in. Bruno Ferrero: Szép és új történetek p Don Bosco Kiadó, Budapest, 2000 A virágok városa in. Bruno Ferrero: Jóknak szóló történetek p Don Bosco Kiadó, Budapest,

20 Játékok Szoborjáték in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p.242. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Színcápa in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p. 35. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Szegény Micus in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p.237. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Hengerítés in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Szobrászműterem in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Hogy vagyok? in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Álomjáték in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Képkirakós in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Tüsszentés in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Csomózás-bogózás in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Páros rajz in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 5. oldal Szituációs játék a szeretetnyelvekhez: Postás játék: kiosztom mindenkinek a saját jelét, vigye annak a gyereknek a szekrényébe, vagy zsákjába, akivel legszívesebben játszik. Világháló

21 Az értékeléscélja a projekt tapasztalatainak összegyűjtése. A projekt, fontos társadalmi célt, átgondolt keretben, tudatos és körültekintő koordinációval, az óvodai nevelés keretei között valósít meg. A projekt eredményeket ért el, A projekt legnagyobb erőssége a relevancia és a koherencia, legkritikusabb pontja a projekt tartalmának megfelelő, sokrétű, választékos árnyalt és átgondolt kommunikáció. Értékelési szempont) Stratégiai megalapozás Relevancia Konzisztencia Koherencia Intézkedés közötti szinergia Erősség (példák Gyengeség (példák) Kompetencia Világos stratégia, célok kontinuitása, az alapprogramba foglalt előzményekre építkezés Alaposan feltárt problémákra adott adekvát és széleskörűválaszok, adekvát korrekciók a tapasztalatok alapján Cél- és eszközrendszer külső és belső illeszkedése is jó, stratégiát követő végrehajtás Összhang,az Óvodai Alapprogrammal a helyi Nevelési Programmal stratégiai irányokkal és célokkal pl. esélyegyenlőségi terv Projekt elemek egymásra épülnek, egymást erősítik publikus csoportszintű tervezési dokumentáció dokumentum hiánya Gyenge, félszeg kommunikáció Csúszásokból eredő halmozódó problémák kezelése megoldatlan lehet intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület 21

22 Végrehajtás előrehaladása Hatékonyság Tartalmi előrehaladás nagyrészt a tervek szerint Alapos, folyamatos eredménymérés Hatásosság Módszertani innovációt, mint célt részben elfogadják az érintettek Fenntarthatóság EU figyelem, támogatottság (jó gyakorlat promóciója) adminisztráció részlete, következetes, teljes körű Romló társadalmi környezet és ellenállás kezelése Minőségromlás kockázata a csúszások és a gyors bővülés miatt Fenntarthatóság biztosítékai egyes alprojektekben erősíthetők intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület A projektben foglaltak kiemelt fontosságának indoklása A felnőttkori testi-lelki egészséghez az alapokat már óvodás korban kell és fontos lerakni. Már óvodás korban el kell ültetni a gyermekben a kis magokat, hogy környezetüket védő, szerető, illetve benne jól eligazodni tudó a magyar népi kultúra és a művészetek iránt nyitott toleráns emberekké, azaz testileg, lelkileg egészséges felnőtteké váljanak. A projekt tartalma, feladata célja és végrehajtása ehhez nyújtott támogatást a gyermekeknek és általuk a családoknak. Az egészséges gyerek könnyebben veszi az iskolai feladatokat, jobban tanul. Az egészséges felnőtt jobban veszi az élet feladatait, mint az, akinek testi-lelki szellemi egészsége hiányos. 22

23 A projekt legerősebb és leghatékonyabb pontjának részletes kifejtése. Az óvodai lelki egészség fejlesztése, akkor hatékony, ha teljes körű. A teljes körűség követelménye a hatékonyságnak. 1. Nem szűkül le egyik- másik fejlesztési területre, hanem mindegyik fő egészségkockázati tényezőt befolyásolja 2. Nem szűkül el egy-egy program időtartamára, hanem az óvoda mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van. 3. Minden gyermek részt vesz benne, nem szűkül le az óvoda egyes gyermekközössége részére 4. Ha nem szűkül le a nevelőtestület egyes tagjaira, hanem a teljes testület részt vesz benne, 5. ha túllép, az óvoda közösségén bevonja a szülőket és az óvoda társadalmi környezetét. A gyermekek érett személyiségé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiség fejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás). A tudásátadáson túl az egészségfejlesztést érintő feladatok (pl: döntéshozási, érzelem feldolgozási készség, jövőkép alakítás, fegyelmezettség). A zenei nevelés nemcsak az óvodai munka elsődleges céljait segítette elő, hanem ezt úgy tette, hogy közben a szociális hátránnyal érkező gyermekek hátránya is csökkent. A zenei nevelésben részesülők esetében nőtt a kreativitás, a feladathoz való jobb, hajlékonyabb alkalmazkodás Kiss István Lászlóné 23

24 Értékelés Az Örökké égő lámpa titka kidolgozott projekt megvalósítása március 29- április 2-ig került megvalósításra csoportunkban. Igen nehéznek találta első nekifutásra a lelki egészség gondolatát átültetni óvodás korosztályra, ezért nagyon sok előtanulmány előzte meg. Miután pontosítottuk a témaköröket, mindezekhez tevékenységeket gyűjtöttünk és csoportosítottunk már sokkal egyszerűbb volt a munka elkezdése a csoportban. Sok apró ötlettel, számos játékkal és különféle tevékenységekkel igyekeztünk a gyerekeket belső harmóniájuk tudatos, vagy kevésbé tudatos elérésére segíteni. Nagyon hangulatos, jókedvű és alkotó hét telt így el, melyből beigazolódott, a témát jól meg tudtuk valósítani. Erre utalt a gyerekek magas aktivitási szintje, az ezen a héten bevezetett szokások és játékok későbbi alkalmazása és alkalmazhatósága is. További teendőnknek tartjuk a mentálhigiéné témájában ismereteink bővítését, az óvodai nevelés e területében nagyobb hangsúly megteremtését, melyhez nagy segítséget kapunk a szakirodalomból, játékgyűjteményekből, más óvodák, óvodai csoportok nevelői munkájának megismeréséből, tapasztalatcseréből. Az elkövetkezendőkben több irányultságát látom a téma továbbfejlesztési lehetőségeinek. A lelki egészség fogalmát kiegészíteni a testi egészség témakörével így komplexebbé, támogatottabbá válna ez a téma, vagy a rá fordított időt megnövelni, a részterületekre nagyobb hangsúlyt fektetni, részletesebbé tenni. Igen nagy sikernek örvendett a Hogy érzem magam tábla, melyet a gyerekek később is előszeretettel használnak mind játékidőben, mind tevékenységek időtartama alatt. Ugyanilyen népszerűségnek örvend az étkezések közbeni gyertyagyújtás, amelyet továbbra is kérnek és várnak a gyermekek. Akadtak kisebb problémás helyzetek, de ezek nem voltak súlyosak, pl. a gyerekek érdeklődése más irányba sodorta a gondolatmenetet, mint tervezett volt, a játék tetszetőssége vagy az iránta tanúsított kis érdeklődés időnként megbontotta az eltervezett napirendet, de ezeket a fennakadásokat mindig tudtuk orvosolni. További feladatunk a csoportban kialakult szokások megerősítése, ismeretek folyamatos tapasztalat szerzésre épülő gyűjtése. Társas kapcsolataink ápolása, metakommunikációs eszközök folyamatos alkalmazása. Szerep és szituációs játékok napirendbe iktatása, különös tekintettel az önkontroll és érzelmi kontrollt elősegítőekre, érzelmi, szocializációs problémahelyzetek megoldását elősegítőekre. Bátaszék, április 10 Tóth Zsuzsanna 24

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben

ZÁRÓKONFERENCIA. Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben ZÁRÓKONFERENCIA Előadó: Bácsalmásyné Vidák Ildikó Szakmai vezető TÁMOP 3.1.4 Jót s jól! Használható tudást mindenkinek! CÉL 1. A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés 2. Az egész életen át tartó tanulás

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS 2012. július 30. hétfő Időpont Tartalmi rész Felelős és feladatai Terem berendezése Kellékek kiosztása, 8:15-8:45 - Névtanulás, ismerkedés - Csapatalakítás - CSENDJEL

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben