Örökké világító lámpa titka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örökké világító lámpa titka"

Átírás

1 B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P / 0 8 / Örökké világító lámpa titka Átfogó intézményfejlesztés - lelki egészség Egy hetes projekt március 29 - április 2-ig terjedő időszakra Nehéz korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúráktól, de félhetünk az aprócskáktól. A szellemi tisztán maradás és a szellemi tisztálkodás az az mentálhigiéné, amelyre ma nekünk értelmiségieknek a legnagyobb szükségünk van Lengyel László: Korunkba zárva (1994) Készítői: Kiss István Lászlóné Tóth Zsuzsanna Megvalósító: Tóth Zsuzsanna

2 A projekt fejlesztési iránya Lelki egészség fejlesztése Projekt rövid címe Az örökké világító lámpa titka Fenntartó neve Bátaszék Város Önkormányzata Fenntartó adatai 7140 Bátaszék Szabadság u. 4. Projekt TÁMOP azonosítója TÁMOP /08/ Projekt gazda neve Városi Óvoda Bátaszék Címe 7140 Bátaszék, Kossuth u. 3. OM azonosítója Intézmény neve Bátaszék- Alsónyék- Pörböly Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ címe Kapcsolattartó neve elérhetősége Kiss István Lászlóné Megvalósulás helyszíne Városi Óvoda Kossuth 3. Német nemzetiségi csoport Érintett operatív program és prioritás TÁMOP Kapcsolódás a fejlesztési irányhoz A projekt egy testi szellemi, lelki, és szociális jólét megteremtését segítő program megvalósítására irányul Számszerű outputok (indikátorok értékkel) Létrejött komplex prevenciós programok száma (1db) Programba bevont résztvevők száma (24fő) Számszerű eredmények (indikátorok értékkel) A programokon eredménnyel résztvevők aránya (100%) Létrejövő partnerségi együttműködések száma 3 (db) Projekt indokoltsága szükségszerűsége Mikroszociális szinten: A diszfunkcionális család deviáns szubkultúrák Diszfunkcionális óvoda Diszfunkcionális helyi közösségek 2

3 Individuális szinten: Identitás bizonytalanság Fejletlen én-védő mechanizmusok Kialakulatlan világkép Az Az utóbbi évek tapasztalata arra enged következtetni, hogy a családok zárkózottabbá és bizalbizalmatlanabbakká váltak. Számos okkal magyarázható az észrevétel. Maradjunk a számunkra megismerhető és leginkább tapasztalható ténynél, hogy a családok társadalmi helyzete megváltozott. A foglalkozás, a beosztás, az iskolai végzettség alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése következtében markánsan jelenik meg az életmód, az életkörülmények kialakulásában, mely rányomja bélyegét a gyermeknevelés minőségére is. A szülői réteg eltérő adottságai és lehetőségei arra a feladatra késztetik az óvodát, hogy ennek megfelelően válassza meg a nevelés színtereit, módszereit, eszközeit. Mindezt úgy alkalmazva, hogy a helyi nevelési programban meghatározott célok, feladatok, és elvek ne sérüljenek. Óriási szerepe van ebben a kérdéskörben a megfelelő kommunikációnak, a szakmai felkészültség árnyaltságának. Nemcsak a testnek, a léleknek is szüksége van fűzőre, tartásra. Milyen fűzőt, lélekmelegítőt, erősítőt kínálunk, ajánlunk fel gyermekeinknek? Adunk- e fűzőt, támasztékot a léleknek? Adunk-e alkalmat arra, hogy felfedezzék, és meghallják, észrevegyék rezdülésének jelentkezését? Teremtünk erre igényt? Vagy csak arra, hogy loholjanak utánunk, miközben arra is törekedni fognak, hogy bennünket is, és egymást is megelőzzék? Hovatovább, ez lesz egyedül fontos? Mérhetetlen titkok letéteményesei vagyunk, s minden titkok közül, az a legkifürkészhetetlenebb, amelyet önmagunkban hordozunk. Hol adunk alkalmat a kifürkészésre, az odafigyelésre? A belső hang megszólalásának észrevételére? Projekt konkrét célja, Célja alapvetően a testi egészségen túl a lélek egészségének, jólétének létrehozása, őrzése. - Szemléletet ad segít feldolgozni a világot. - Legfontosabb pillére a személyiségfejlesztés, kulcsa az önismeret. - Megfelelően motivál. - Élményszerű oktatást hoz, sok praktikus ismerettel. - Egyéni és csoportos odafigyelést biztosít. Minden gyerek számára lehetőséget biztosít, hogy bizonyos kereteken belül a saját tempójában haladjon. Minden gyereket egyénként kezel a személyre szabott figyelem és fejlesztés épp úgy teret kap az oktatásban, akárcsak a közösségi szellemre való nevelés. - Egészséges önbecsülésre tanít, és mások megbecsülésére. - A közösségben való szeretetteljes helytállásra nevel. - Oktat és nevel. - Élni tanít 3

4 Mindez a következőképpen. Kialakul: - Konstruktív együttműködés - Empátia - Indulatok szabályozása - Interperszonális kompetencia Előfeltételek: Az én-ideál és az önkép koherenciája Kimunkált világkép Az egyéni lét értelmezése - Azonosság-tudat Projekt célcsoportja Kompetencia alapú programcsomagot bevezető csoport Projekt tevékenységei Festmények reprodukciók tanulmányozása, értékelése, kiállítás látogatás élménye alapján rajzok készítése, mesék versek feldolgozása. Plakátkészítés. Kiállítás szervezése Drámajátékok, szituációs játékok, Teremrendezés zenehallgatás, meditáció. Szerepjáték-módszerével szociális- érzelmi fejlesztés, több szerepet és funkciót eljátszhatnak, a megfigyelők is aktívak: figyelik a szerepjátszók érzelmeit, aktívak a megvitatásban. Bátorítás, hogy mindenki bekapcsolódjon, spontenaitás öröme, játék öröme, problémamegoldás alkotó módon. A szerepjátékokon elsajátított viselkedésformák technikák adaptációs lehetőségeire való felkészülés. Fejlettségi szinthez igazodó, csoport és személyi tréning. Szociometria készítése Projekt kiválasztási kritériumainak való megfelelés kifejtése A projekt értékelési szempontok alapján került kidolgozásra.(indokoltság, megvalósíthatóság, hatás, fenntarthatóság, hátrányos helyzetűek helyzetének javítása. Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása Lényeg: - intim, tartós, támogató érzelmi kapcsolat- legfontosabb egészségvédő (protektiv) faktor. - humanisztikus megközelítés fontossága: személyes kapcsolatokban gyökerező aktuális helyzet feltárása a döntő, Maga a kapcsolat a döntő, pedagógus modell-szerepe Gyerek megterhelés - és konfliktustűrő képességét, problémamegoldó kapacitását növelni (kompetencianövelő stratégia) Környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló programok család, kortárs csoport. A közösségbe, társadalomba való bekapcsolódás, beilleszkedés problematikájának kezelését szolgáló programok. A megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Előkészítettség Előzetes program A lehetséges programok összegyűjtése A felelősök megnevezése Eszközigények felmérése Kapcsolatok felvétele 4

5 Kapcsolódás más projektekhez Gyöngy az idő vándoroljunk Lángra lobbanó új világ Erdőpedagógia kulturális 5

6 1. nap Március 29. Hétfő 2. nap Március 30. Kedd 3. nap Március 31. Szerda 4. nap Április 1. Csütörtök 5. nap Április 2. Péntek Csodás világ Projektindító bábelőadás Tudóka és harisnyafej barátságáról A világban keresett helyünk a barát segítő keze által valósul meg, ez lelki harmóniánk egyik alapvető eleme Ismerkedés művészeti alkotásokkal (festmények, szobrok, komolyzenei művek) A művészeti alkotások különböző jellemzőiben fedezzük fel a szépséget és a harmóniát Fűben, fában, illatokban a lélek ereje Virágok városa mese Szépség eltűnésének hiányát érzékelteti a mese Dramatikus játék kendőkkel Zenével kísért dramatikus játék, melyben a mese főszereplői, a virágok és a pillangók jelennek meg Rész az egészben Mese a hajócsavarról Közösségben vállalt feladatunk fontossága Veress Miklós: Tréfás rajz Közös rajz ketten rajzolnak egy ceruzával egyszerre Zenekar alakítás Közösségi és nevettetető játékok Hengerítés Csomózás-bogózás Szegény Micus Ép lélek, harmonikus élet Az erdő hangjai Ellentétpárok Játék a dobozokkal A fényben másként látjuk a sötétben megfigyelt dolgokat Rajzold le a barátod mosolyát Misutka meséje Mozaikkép készítés nagyméretű papírra Játék ellentétpárokkal Világító tehetségünk Plakátkészítés A heti feldolgozott témák fényképeiből montázskészítés Alkotások Festés zenére téma meghatározás nélkül Kiállítás látogatás Egyik óvodástárs alkotásaiból nyílt kiállítás megtekintése a könyvtárban 6

7 1. nap Csodás világ Szervezés A művészet mindig a szépséget szolgálja, a szépség pedig a formával bánni tudás öröme, a forma organikus kulcsa a létezésnek, minden élőlénynek birtokolnia kell a formát, hogy élhessen, és így a művészet, a tragikus is, az életörömről beszél. Borisz Leonyidovics Paszternak Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok. Gárdonyi Géza Ezen a napon ismerkedünk a művészeti ágakkal, és felfedeztetjük a gyermekekkel azok esztétikai értékét, fontosságát életünkben. Bevezetjük a Hogy érzem ma magam? tábla használatát, evvel irányítva figyelmüket önmagunk felé. Projektindító programként egy bábelőadást tekintünk meg, melynek erkölcsi mondanivalója a környezetünk tisztántartásáról és barátságok létrejöttéről, fontosságáról szól. Gyakorlati feladatok, szervezés Csoportszoba átrendezése a bábelőadás megtekintéséhez Zenei cd-k és művészeti albumok előkészítése, majd a folyosón igényes elrendezése Jelek előkészítése Mosolygó virág, szomorú virág elkészítése Eszközigény Időterv Felelős Padok Cd-k, művészeti albumok Jelek, ollók, Gyurmaragasztó Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 7

8 A téma feldolgozása Irodalom - anyanyelv Élő és élettelen környezet Vizuális nevelés Ének - zene Játék Bábelőadás megtekintése: Tudóka és Harisnyafej barátsága Erkölcsi mondanivaló: A világban keresett helyünk megtalálása a barát segítő keze által. Világ megtapasztaltatása különböző érzékszervek által műalkotásokon keresztül: - művészeti albumokban festmények nézegetése - zeneművek hallgatása Tapasztalatok gyűjtése a festészetről művészeti albumok nézegetése közben Kiállítás rendezése gyerekekkel a folyosón a művészeti albumokból más csoportok számára Tapasztalatok szerzése a zenéről komolyzenei mű hallgatása közben Életmese: Paul de Bochet: Zeneszerzők nyomában/ Bach Szoborjáték Szobrászműterem Hogy érzem magam tábla Meditáció: Mit alkotnál, ha zeneszerző / festő / szobrász lennél? Álomjáték Erkölcsi érzék fejlesztése a történet tanulságán keresztül Környezettudatosságra nevelés a történetben helyes és helytelen magatartásformák bemutatásával A harmónia érzékeltetése az alkotások megismerésén keresztül Sokszínűség érzékeltetése különböző érzékelési területek használatával (hallás, látás) Esztétikai és színérzék fejlesztése a Művészeti albumok megtekintésével Szókincsbővítés a festmények jellemzőinek megbeszélésével Hallásfejlesztés a komolyzenei művek meghallgatásával Szókincsbővítés zenei ellentétpárok alkotásával Belső érzelmi világunkra irányultság fejlesztése a tábla használatával Fantázia fejlesztése a meditációban különböző lehetőségek megadásával 8

9 2. nap Fűben, fában, illatban a lélek ereje Szervezés A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. Wass Albert Ezen a napon a minket körülvevő élő és élettelen világ szépségeiben gyönyörködünk, alakíthatóságát próbálgatjuk. A mese és a dramatikus játékon keresztül éreztetjük saját magunk és környezetünk egymásra gyakorolt kölcsönhatását. Gyakorlati feladatok, szervezés Kendők bekérése a szülőktől Cd-k és előkészítése, terem átrendezése Vizuális tevékenység eszközeinek előkészítése Teakészítés eszközeinek előkészítése, balesetvédelmi feladatok megbeszélése Mesegyertya előkészítése Eszközigény Időterv Felelős Cd-, különböző színű selyemkendők Olló, szalvéta, cérna Forró víz, tea filter, cukor, méz, citromlé Mesegyertya, gyufa Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 9

10 A téma feldolgozása Irodalom - anyanyelv Ének - zene Vizuális nevelés Matematika Élő és élettelen környezet Játék Virágok városa mese Dramatikus játék: virágok és pillangók játéka zenei aláfestéssel Vivaldi: Négy évszak/tavasz Pillangók tánca kendővel Vivaldi: Négy évszak/tavasz Dramatikus játék pillangók röptének eltáncolása Vizuális tevékenység közben kapcsolódó dalok énekelgetése: Kinyílt a rózsa Reggeli harmat Szivárvány készítése kendőkből Pillangó készítése vágással, hajtogatással, csomózással Pillangók csoportosítása színek, formák, nagyság szerint Illatos tea készítése Színcápa Virág puzzle/képkirakós A mese történetén keresztül érzékeltetni a környezetünk és belső világunk összekapcsolódását Felfedeztetni az apró szépségeket a mesében szereplők példái alapján Kapcsolatok építése a játékon keresztül Kreativitás fejlesztése új mozgásformációk, mozdulatok kipróbálásával Mozgásfegyelem és mozgáskultúra fejlesztése a zene által alkotott keretekkel Színérzék fejlesztése a kendők szín szerinti szétválogatásával, majd sorba rendezésével Finommotorika fejlesztése a pillangó hajtogatásával, kötözésével A színek nevének gyakorlása kiscsoportosokkal Problémamegoldó készség a pillangók és virágok színek szerinti párosításával Azonosság, különbözőség megláttatása csoportosítással A szaglás, ízlelés érzékelésével megtapasztaltatni az ingerek által keltett kellemes érzéseket A színes képek összerakásával erősíteni szépérzéküket, esztétikai érzéküket Játékon keresztül erősíteni problémamegoldó készségüket 10

11 3. nap Rész az egészben Szervezés Nem magányra vagyunk teremtve, és akkor ismerhetjük meg magunkat igazán, amikor meglátjuk magunkat a másik ember szemében. Paulo Coelho Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a kapcsolatokból fakad, amiket a körülöttünk lévőkkel alakítunk ki. Mert nincs semmi olyan anyagi dolog, ami felérhetne a szeretet és a barátság megfoghatatlan kincsével. Robert Anthony Salvatore Ezen a napon önmagunkat, hangulatainkat, érzéseinket, azok változásait követjük, vizsgáljuk, majd ezek hatását, visszatükröződését másokon, másokban, társaink segítségével, így erősítve meg társas kapcsolatainkat a szeretet öt különböző nyelvén. Ezek: elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, minőségi idő, testi érintés vagy ölelés. Gyakorlati feladatok, szervezés Teremrendezés, hangszerek előkészítése: Mécses tartók, mécsesek, gyufa előkészítése Jelek előkészítése Mesegyertya előkészítése Balesetvédelmi feladatok megbeszélése Eszközigény Időterv Hangszerek: tejfölös dobozok, tejesüveg, gyufás skatulya kavicsokkal, befőttes üvegtetők, fakanalak, műanyag dobozok Mécses tartók, mécsesek, gyufa Nyomtatott jelek Mesegyertya, gyufa Felelős Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 11

12 A téma feldolgozása Ének - zene Élő és élettelen környezet Játék Irodalom - anyanyelv Dalos körjátékok: Hatan vannak Boglya tetején Héja, héja Érzések, hangulatok kifejezése hangokkal, mozdulatokkal, arckifejezésekkel, színekkel, mindez fotózása - IKT Hogy tudom a szeretetemet vagy elutasításomat kimutatni a szeretetnyelvekkel-dramatikus játék Mese a hajócsavarról Veress Miklós: Tréfás rajz Zenekar alakítás használati tárgyakból készült hangszerekkel Különböző hangulatú zenék hallgatása, élményfestés Önbizalom erősítése a középpontban való szerepléssel a dalos játékokban Közösségi érzés erősítése a játék örömében Étkezéseknél gyertyagyújtás Harmóniára való törekvés, gyertyagyújtással meghitt hangulat teremtése Szókincsbővítés különböző hangulatok eljátszásával Nevettető játékok Tüsszentős Szegény Micus Hengerítés Postás játék Csomózás-bogózás Páros rajz Összetartozás érzésének erősítése, a csoport erejének megtapasztaltatása a társas játékokon keresztül Önuralom gyakorlása a nevettetős játékokban Vidám hangulat megteremtése a vers eljátszásával Az egyén fontosságának érzékeltetése a közösségben a történet tanulságán keresztül 12

13 4. nap Ép lélek, harmonikus élet Szervezés A lélek egyensúlyának feltétele az életet támogató gondolatok magvának elvetése Ahhoz, hogy ez megteremtődjön, szükségünk van a különböző töltésű, /jing-jang, jó-rossz/ érzésekre, jelenségekre. Ezek felismerése és egyensúlyban tartása az elérendő cél, a képességek kibontakoztatásával, a közvetítő közeg megteremtésével Kapcsolódás az előző napi programokhoz. Bábdarab Az erdő csendjét megbecsüld és védd! /hétfő/ Hangulatok megismerése és vonatkoztatása saját személyére./szerda/ Gyakorlati feladatok, szervezés Pihenő kutyák /foto, projektoros kivetítés/ Dobozok előkészítése Párnák elhelyezése Prezentáció előkészítése vetítése. Projektoros vetítés kép illusztráció kivetítése Párnák, kényelmes, laza elhelyezkedés Rajzolás kellékeinek előkészítése Teremrendezés a mozgáshoz Eszközigény Időterv Felelős Projektor, laptop, vetítővászon Nagyméretű rajzlapok, ceruzák Párnák Előre elkészített dobozok Kiss István Lászlóné 13

14 A téma feldolgozása Élő és élettelen környezet Ének - zene Játék Vizuális nevelés Irodalom - anyanyelv Mozgás Csend, pihenés képpel demonstrálva A belső film, belső hang használata Az állatok játékos világa kedves a gyermekek előtt. Érzelmeiken keresztül szemléletesen motivál és bátorít a bekapcsolódásra, a téma élvezetére. Mi is pihenünk. Kispárnák a földön. Mi kell ahhoz, hogy figyeljük a csendet! Figyeld a csendet! Csukd be a szemed! Mire gondoltál? Mit hallottál, mit láttál, mesélt a csend? Az erdő hangjai PPS Fény és sötét- Öröm és bánat Felhívjuk a figyelmet az ellentétes pólusú érzésekre. Nem kell ülve végignézni, csendes sétálgatással is hallgatható és élvezhető. Játék a dobozokkal A játék kapcsán, a sötét felfedezésével, és még inkább annak a lehetőségnek a bemutatásával, hogy a sötéten úrrá is tudunk lenni. Ha a sötéten úrrá tudunk lenni, akkor a bánaton is úrrá tudunk lenni. Mindenki kap egy dobozt. Elrejtett kincs. Teljesen fedett minden oldala, rejtett lyuk van rajta, melyről leszedhető a takaró réteg. A dobozban rejtett kincs. Öröm megtapasztalása Rajzold le a barátod mosolyát! /szociometria alapjául szolgálhat Asztalnál nagy felületű papíron, szabadon rajzolva. Asztalt, eszközt, társakat szabadon választ. Helyet biztosítok a magányos rajzolás lehetőségét igénylőknek is. Az öröm kifejezése, rajzzal, bátor vonalakkal Misutka meséje Illusztráció Iwan Schishkin Utro v sosnovom lesu A kép hangulatának hatására írta: Müller Zsuzsa A mese a családi összetartozás, a természet szépségének, a viharos égzengéses, majd a napfényes, madárfüttyös erdő bemutatásán keresztül érzékelteti az ellentétes pólusok jelenlétét a világban, továbbá erősíti azt a periodikus váltakozást, hogy a nehézségek, a megpróbáltatások után a fényes, Mutasd Mozogj! Arcmimika Mutasd! Metakommunikáció. Énekeld vidáman, énekeld szomorúan Járjál vidáman, járjál szomorúan Jól leképezhető, megjeleníthető érzések felsorolása. Dalok, melyeket tartalmuktól és ritmusuktól függetlenül, a jelzett érzések figyelembe vételével dalolunk, mozgunk.pl. Meghalt a juhász 14

15 Projektoros kivetítés mozgó giffekkel Vidám kép, feloldás, az öröm egyértelmű, és továbbvihető megjelenése Projektoros kivetítés. Power point. Dia, mozgó giff figurákkal káprázatos oldal is megtekinthető. Játék ellentétpárokkal Az ellentétes pólus hangulatos szavakkal, fogalmakkal való érzékeltetése Nappali fény és éji sötét, kopár hegyek és virágos völgyek piciny fűszálak, hatalmas tölgyek. komor észak és a dalos dél, a tikkasztó nyár és a dermesztő tél, zaj és a csend, föld és az ég, kezdet és a vég, rút és szép rossz és a jó, Képességfejlesztés: Figyelem, fegyelem, önmegfigyelés, akarat, képzelet, beszédkészség Képességfejlesztés Figyelem, logikus gondolkodás, emlékezet, esztétikai érzék Képességfejlesztés Képzelet, türelem, kézügyesség, beszédkészség Esztétikai érzék, fantázia, kommunikáció Képességfejlesztés Döntési képesség Képességfejlesztés Figyelem, empátia Logikus gondolkodás, asszociáció beszédkészség Képességfejlesztés Mozgáskoordináció, empátia, tiszta éneklés képessége 15

16 5. nap Világító tehetségünk Szervezés Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk. Kölcsey Ferenc Ezen a napon, a hét lezárásaként szabadjára engedjük a bennünk lakó lángot, hogy önmagunkat megismerve, a harmóniát fölfedezve saját belső világunk, társaink, alkotott és épített világunk között mi is alkossunk, majd méltó zárásaként a hétnek egy óvodás gyermek rajzkiállítását tekintjük meg. Gyakorlati feladatok, szervezés Montázs kellékeinek előkészítése Festés kellékeinek előkészítése Eszközigény Időterv Felelős Ragasztó, olló, kartonok Festék, ecset, rajzlap, cd-k Csoport óvónője Tóth Zsuzsanna 16

17 A téma feldolgozása Matematika A héten készített képek csoportosítása, rendezése, párosítása A héten történt események időrendi sorrendben történő áttekintése a fényképek segítségével Élő és élettelen környezet Kiállítás készítése az óvoda többi gyermekének, dolgozójának, szülőknek az óvoda előterében a plakátokból Kiállítás megtekintése a könyvtárban, mely egyik óvodástársunk alkotásaiból nyílik Vizuális nevelés Különböző hangulatú zenék hallgatása, élményfestés A héten készített művekből, képekből, élményekből emlékeztető plakát készítése, azok elhelyezése a folyosón Logikai gondolkodás fejlesztése sorbarendezéssel, élmény, kép párosításával Rész-egész viszonyának megtapasztaltatása a montázskészítés közben A közösségi érzés erősítése más munkájának örömén keresztül Önbizalom erősítése a saját munkákból rendezett kiállítás által Esztétikai érzék fejlesztése Közösségi érzés fejlesztése Fantázia világának szélesítése a dallamhoz, hangszínhez, zene ritmusához szín, forma, tónus rendelése 17

18 Felhasznált irodalom: Buda Béla: A lélek közegészségtana vázlatok, tervek, tanulmányok Animula Kft, Budapest, 2001 Buda Béla: Mentálhigiéné a lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei: tanulmánygyűjtemény Animula Kft, Budapest, 2000 Paul de Bouchet: Wolfgang Amadeus Mozart CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Johann Sebastian Bach CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Ludwig van Beethoven CD melléklettel Geopen Könyvkiadó, 2008 Művészeti albumok: Szántó Tibor: Vasarely Versgyűjteménnyel magyar költők tollából Helena és Stefan Kazakiewicz: A reneszánsz Lengyelországban Corvina Kiadó, Budapest, Garas Klára: A Szépművészeti Múzeum Corvina Kiadó, Budapest, Németh Lajos: Csontváry Corvina Kiadó, Budapest, Genthon István: Rippl- Rónai József Corvina Könyvkiadó, Budapest, Székely András: Munkácsy Mihály Corvina Kiadó, Budapest, 18

19 Felhasznált hanganyagok Best of Classics: Johann Sebastian Bach/Berühmte Orgelwerke Eclipse Classics: Classical Inspiration Vivaldi: The Four Seasons Sinfonie Classische: Mozart/ Sinfonia n. 41 in Do maggiore Magyar melódiák: Közkedvelt klasszikus dallamok Magyarország legkedveltebb napilapjától/ NÉPSZABADSÁG Paul de Bouchet: Wolfgang Amadeus Mozart CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Johann Sebastian Bach CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Paul de Bouchet: Ludwig van Beethoven CD melléklete Geopen Könyvkiadó, 2008 Dalok Kinyílt a rózsa in Forrai Katalin: Ének az óvodában 314. Editio Musica, Budapest, 1995 Reggeli harmat in Forrai Katalin: Ének az óvodában 232 Editio Musica, Budapest, 1995 Meghalt a juhász in Dávid Gyula- Kodály Zoltán: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl Fonó Records, 2001 Versek, mesék Veress Miklós: Tréfás rajz in. Cini- cini muzsika/ Óvodások verseskönyve p.19. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1979 Egy kis hajócsavar kalandjai in. Bruno Ferrero: Szép és új történetek p Don Bosco Kiadó, Budapest, 2000 A virágok városa in. Bruno Ferrero: Jóknak szóló történetek p Don Bosco Kiadó, Budapest,

20 Játékok Szoborjáték in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p.242. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Színcápa in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p. 35. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Szegény Micus in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p.237. M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Hengerítés in Karlóczai Mariann: Komámasszony, hol az olló? Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak p M- Érték Kiadó Kft. Budapest 2005 Szobrászműterem in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Hogy vagyok? in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Álomjáték in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 2. oldal Képkirakós in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Tüsszentés in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Csomózás-bogózás in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 3. oldal Páros rajz in Környezetegészség-nevelés az óvodában Győr, Társadalmi környezet témakör Játékok 5. oldal Szituációs játék a szeretetnyelvekhez: Postás játék: kiosztom mindenkinek a saját jelét, vigye annak a gyereknek a szekrényébe, vagy zsákjába, akivel legszívesebben játszik. Világháló

21 Az értékeléscélja a projekt tapasztalatainak összegyűjtése. A projekt, fontos társadalmi célt, átgondolt keretben, tudatos és körültekintő koordinációval, az óvodai nevelés keretei között valósít meg. A projekt eredményeket ért el, A projekt legnagyobb erőssége a relevancia és a koherencia, legkritikusabb pontja a projekt tartalmának megfelelő, sokrétű, választékos árnyalt és átgondolt kommunikáció. Értékelési szempont) Stratégiai megalapozás Relevancia Konzisztencia Koherencia Intézkedés közötti szinergia Erősség (példák Gyengeség (példák) Kompetencia Világos stratégia, célok kontinuitása, az alapprogramba foglalt előzményekre építkezés Alaposan feltárt problémákra adott adekvát és széleskörűválaszok, adekvát korrekciók a tapasztalatok alapján Cél- és eszközrendszer külső és belső illeszkedése is jó, stratégiát követő végrehajtás Összhang,az Óvodai Alapprogrammal a helyi Nevelési Programmal stratégiai irányokkal és célokkal pl. esélyegyenlőségi terv Projekt elemek egymásra épülnek, egymást erősítik publikus csoportszintű tervezési dokumentáció dokumentum hiánya Gyenge, félszeg kommunikáció Csúszásokból eredő halmozódó problémák kezelése megoldatlan lehet intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület programot bevezető óvónők nevelőtestület 21

22 Végrehajtás előrehaladása Hatékonyság Tartalmi előrehaladás nagyrészt a tervek szerint Alapos, folyamatos eredménymérés Hatásosság Módszertani innovációt, mint célt részben elfogadják az érintettek Fenntarthatóság EU figyelem, támogatottság (jó gyakorlat promóciója) adminisztráció részlete, következetes, teljes körű Romló társadalmi környezet és ellenállás kezelése Minőségromlás kockázata a csúszások és a gyors bővülés miatt Fenntarthatóság biztosítékai egyes alprojektekben erősíthetők intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület intézményegység vezető programot bevezető óvónők nevelőtestület A projektben foglaltak kiemelt fontosságának indoklása A felnőttkori testi-lelki egészséghez az alapokat már óvodás korban kell és fontos lerakni. Már óvodás korban el kell ültetni a gyermekben a kis magokat, hogy környezetüket védő, szerető, illetve benne jól eligazodni tudó a magyar népi kultúra és a művészetek iránt nyitott toleráns emberekké, azaz testileg, lelkileg egészséges felnőtteké váljanak. A projekt tartalma, feladata célja és végrehajtása ehhez nyújtott támogatást a gyermekeknek és általuk a családoknak. Az egészséges gyerek könnyebben veszi az iskolai feladatokat, jobban tanul. Az egészséges felnőtt jobban veszi az élet feladatait, mint az, akinek testi-lelki szellemi egészsége hiányos. 22

23 A projekt legerősebb és leghatékonyabb pontjának részletes kifejtése. Az óvodai lelki egészség fejlesztése, akkor hatékony, ha teljes körű. A teljes körűség követelménye a hatékonyságnak. 1. Nem szűkül le egyik- másik fejlesztési területre, hanem mindegyik fő egészségkockázati tényezőt befolyásolja 2. Nem szűkül el egy-egy program időtartamára, hanem az óvoda mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van. 3. Minden gyermek részt vesz benne, nem szűkül le az óvoda egyes gyermekközössége részére 4. Ha nem szűkül le a nevelőtestület egyes tagjaira, hanem a teljes testület részt vesz benne, 5. ha túllép, az óvoda közösségén bevonja a szülőket és az óvoda társadalmi környezetét. A gyermekek érett személyiségé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiség fejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás). A tudásátadáson túl az egészségfejlesztést érintő feladatok (pl: döntéshozási, érzelem feldolgozási készség, jövőkép alakítás, fegyelmezettség). A zenei nevelés nemcsak az óvodai munka elsődleges céljait segítette elő, hanem ezt úgy tette, hogy közben a szociális hátránnyal érkező gyermekek hátránya is csökkent. A zenei nevelésben részesülők esetében nőtt a kreativitás, a feladathoz való jobb, hajlékonyabb alkalmazkodás Kiss István Lászlóné 23

24 Értékelés Az Örökké égő lámpa titka kidolgozott projekt megvalósítása március 29- április 2-ig került megvalósításra csoportunkban. Igen nehéznek találta első nekifutásra a lelki egészség gondolatát átültetni óvodás korosztályra, ezért nagyon sok előtanulmány előzte meg. Miután pontosítottuk a témaköröket, mindezekhez tevékenységeket gyűjtöttünk és csoportosítottunk már sokkal egyszerűbb volt a munka elkezdése a csoportban. Sok apró ötlettel, számos játékkal és különféle tevékenységekkel igyekeztünk a gyerekeket belső harmóniájuk tudatos, vagy kevésbé tudatos elérésére segíteni. Nagyon hangulatos, jókedvű és alkotó hét telt így el, melyből beigazolódott, a témát jól meg tudtuk valósítani. Erre utalt a gyerekek magas aktivitási szintje, az ezen a héten bevezetett szokások és játékok későbbi alkalmazása és alkalmazhatósága is. További teendőnknek tartjuk a mentálhigiéné témájában ismereteink bővítését, az óvodai nevelés e területében nagyobb hangsúly megteremtését, melyhez nagy segítséget kapunk a szakirodalomból, játékgyűjteményekből, más óvodák, óvodai csoportok nevelői munkájának megismeréséből, tapasztalatcseréből. Az elkövetkezendőkben több irányultságát látom a téma továbbfejlesztési lehetőségeinek. A lelki egészség fogalmát kiegészíteni a testi egészség témakörével így komplexebbé, támogatottabbá válna ez a téma, vagy a rá fordított időt megnövelni, a részterületekre nagyobb hangsúlyt fektetni, részletesebbé tenni. Igen nagy sikernek örvendett a Hogy érzem magam tábla, melyet a gyerekek később is előszeretettel használnak mind játékidőben, mind tevékenységek időtartama alatt. Ugyanilyen népszerűségnek örvend az étkezések közbeni gyertyagyújtás, amelyet továbbra is kérnek és várnak a gyermekek. Akadtak kisebb problémás helyzetek, de ezek nem voltak súlyosak, pl. a gyerekek érdeklődése más irányba sodorta a gondolatmenetet, mint tervezett volt, a játék tetszetőssége vagy az iránta tanúsított kis érdeklődés időnként megbontotta az eltervezett napirendet, de ezeket a fennakadásokat mindig tudtuk orvosolni. További feladatunk a csoportban kialakult szokások megerősítése, ismeretek folyamatos tapasztalat szerzésre épülő gyűjtése. Társas kapcsolataink ápolása, metakommunikációs eszközök folyamatos alkalmazása. Szerep és szituációs játékok napirendbe iktatása, különös tekintettel az önkontroll és érzelmi kontrollt elősegítőekre, érzelmi, szocializációs problémahelyzetek megoldását elősegítőekre. Bátaszék, április 10 Tóth Zsuzsanna 24

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja Kerek Esztendő a Pedagógiai Programja Küldetésnyilatkozatunk: Kerek Esztendő Programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány-éltető tevékenységek

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben