Tisztelt Állatvédık! Kedves Madárbarátok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Állatvédık! Kedves Madárbarátok!"

Átírás

1 Tisztelt Állatvédık! Kedves Madárbarátok! A szeretet ünnepe környékén érdemes elgondolkozni, vajon mindent megteszünk-e, megtettünk-e az állatok védelme ügyében. Én azt hiszem, nem. Az állatvédelmi törvény nem jelöl ki felsıbbrendő és alsóbbrendő, védendı és kevésbé védendı állatokat. Mégis, a kutyák, macskák védelmével egész sereg egyesület foglalkozik (tudom, hogy igen fontos munkát végeznek és rengeteg a teendıjük), azonban a velük azonos kategóriába tartozó (az emberi felelıtlenség által utcára dobott) galambok védelmével majdnem senki (sıt, egyes állatvédık szeretik ıket a patkányokkal egy sorban emlegetni). A házikedvencként tartott állatok között is a díszmadarakkal való bánásmód kapja a legkevesebb figyelmet. Vagyis a természetvédelmi törvény által védettnek nyilvánított madarak kivételével a madarak az állatok között a mostohagyerekek. Hogy a helyenként országszerte ez ügyben megnyilvánuló helyes gondolkodást, kezdeményezéseket összefogjuk, létre szeretnénk hozni a Columba Országos Madárvédı Egyesületet/Társaságot, amely nemcsak a galambok, hanem minden védett és nem védett madár érdekében szeretne szót emelni és tevékenykedni; sıt, nemcsak a madarak, hanem más, mostohán kezelt állatok érdekében, a természet védelmében is. A részletes indoklást, ill. az egyesület/társaság céljainak felsorolását lásd alább. Kérem, hogy aki a gondolatainkkal, céljainkkal egyetért, csatlakozzon! Kérem, továbbítsák minél szélesebb körben ezt a felhívást, nemcsak az egyesületük tagjainak, hanem olyan magánszemélyeknek is, akik jelenleg nem tartoznak állatvédı egyesülethez, de szeretik a madarakat és szeretnének értük többet tenni, mint eddig. A galambokról A házigalamb (és ıse, a szirti galamb) tudományos neve Columba livia. Mintegy 5000 éve háziasították. Mióta vannak parlagi galambnak csúfolt, szélnek eresztett kóbor galambok? Az elsı nagy utcára dobási hullám minden bizonnyal a postahivatalok és a távíró elterjedésének idejére esik, amikor már nem volt szükség a hírvivı postagalambokra. Még az elsı és a második világháború idején is széleskörően használta a postagalambokat a katonaság, hogy üzeneteket továbbítsanak a frontvonalakon keresztül. A háború befejeztével aztán a fölöslegessé vált galamboktól egyszerően úgy szabadultak meg, hogy szélnek eresztették, éljenek meg, ahogy tudnak. A galambok pedig, mivel kivételesen intelligens, alkalmazkodóképes állatok, túléltek, sıt elszaporodtak. A galamb számos vallás kultikus madara, a szerelem, a hőség, a termékenység, a béke szimbóluma. A keresztény vallásban a Szentlélek megjelenési formája! A magyar népnek is évszázadokon keresztül dédelgetett kedvencei voltak a galambok. A népnyelvben a galambom, tubicám körülbelül annyit jelent, mint édes lelkem, szerelmem. A székelykapunak is elválaszthatatlan része, díszítı eleme a számos galambjáró nyílással ellátott galambdúc. Hogyan juthattunk el odáig, hogy egyes, emberségükbıl és magyarságukból kivetkızött egyedek szárnyas patkánynak nevezik és üldözik, irtják, kínozzák?...

2 A galambok, mint általában a madarak, az emberre valójában nem jelentenek egészségügyi veszélyt! (Ezzel az állatorvosok, humán orvosok jó része sincs tisztában, mert nem veszik a fáradságot a szakirodalomban utánanézni. Úgy gondolják, a fertızésveszéllyel való rémisztgetés nem árthat pedig a galamboknak sokat árt!) - Egészségügyi szempontból az emberre legveszélyesebb a másik ember; ezt követıen legközelebbi rokonaink, az emlısök; és csak a sor legvégén a madarak. (Minél közelebbi a rokonság, annál több a közös kórokozó.) Alig van olyan kór, amely madárról emberre képes átterjedni. Nem véletlen, hogy a zoonózisok (állatról emberre átvihetı betegségek) népes táborában egyetlenegy van, aminek a neve ornitózis, azaz: olyan madárbetegség, amely emberre is átterjedhet. Többnyire foglalkozási betegségként szokták elkapni, pl. extrém szennyezett, istállószerő környezetben, ha a levegıben szálló ürülékport belélegzik. A védekezés módja egyszerő: takarítás közben szájmaszk használata; étkezés elıtt alapos kézmosás. A szalmonellózis érdemel még említést, amit persze nemcsak madártól lehet elkapni. A védekezés itt is az alapvetı higiéniai szabályok betartása (az élelmiszerek alapos megmosása ill. hıkezelése, étkezés elıtti kézmosás). A galambok a szép vagy kevésbé szép épületek, szobrok lepiszkításával tudnak ugyan (esztétikai) kárt okozni: ez a kártétel ugyanolyan jellegő, mint az eresz alá fészkelı és piszkító fecskéké bár az elıbbiek ürüléke könnyebben lemosható, mint az utóbbiaké. Nincs is olyan állat, amelynek ne lenne valamilyen kártétele. Emiatt a galambok kártevıvé minısítése, nos, rosszindulatú butaság! Nem tagadhatjuk, hogy egyes városokban a galambok már valóban túlnépesedtek. Éjszakázó, fészkelı helyeik túlzsúfoltak, piszkosak, nem nyújtanak elegendı védelmet. Ez a galambok számára valódi egészségügyi gond, a közelükben élık számára pedig kétségkívül kellemetlen. Azonban jellemzı, hogy primitív felfogású, empátiára képtelen emberek egyetlen megoldást látnak, a galambok kiéheztetését és/vagy kíméletlen irtását! A túlnépesedésüket, csakúgy, mint a kóbor kutyák, macskák elszaporodását, az emberi bőnös felelıtlenség okozta, így az ember feladata az is, hogy humánus megoldást keressen és találjon erre a gondra! És ez nem a lelövöldözés vagy a hálós összefogdosás, amikor családokat szakítanak szét, a szülı nélkül maradt fiókákat kegyetlen éhhalálra ítélik, a galambokat vagy elgázosítják (azaz tömény széndioxidba fojtják), vagy solymászoknak adják, akik törvény által szabályozatlanul kényük-kedvük szerint bánnak el velük (akár elevenen dobják be a madaruk ketrecébe vagy kikötve vezetik rá a madarukat). Ezeket minden empátiával rendelkezı ember elítéli! (Szendrei Eszter állatvédı hívta fel elıször a figyelmemet arra, hogy egyes városok önkormányzatai milyen brutális módszerekkel lépnek fel a galambok ellen.) Többféle humánus megoldás létezik. (Természetesen egyik sem olcsó, mint ahogy a kutyák, macskák ivartalanítása sem az.) Az egyik, amelyet az Egyesült Államoknak már minden államában bevezettek, az orális fogamzásgátlás. A kifejlesztett szer az ún. OvoControl P (az egyébként ártalmatlan, nem-hormonális nicarbazinnal preparált kiegészítı galambeleség), amely hatásosan gátolja a tojások kifejlıdését. Ettıl eltekintve a galambokat tavasztól-ıszig valóban nem szükséges etetni, ilyenkor a füves-fás területeken fıleg gyommagvakat fogyasztva megtalálják az eleségüket; ha a városközpontban nem találnak elég élelmet, akkor kihúzódnak a külsı területekre, ahol bıven van még számukra élettér. Novembertıl márciusig azonban csakúgy, mint a védett madarak, ık is rászorulnak az ember segítségére! Ennek a hiányában

3 a hideg és az éhezés miatt legyengülnek, és fıleg a fiatalok tömegesen betegszenek meg a legkülönbözıbb fertızı madárbetegségekben. Mint már említettem, az ember számára ugyan nem jelentenek veszélyt, más, velük érintkezı madarak számára azonban egy beteg galambpopuláció feltétlenül veszélyt jelent! Az etetés kategorikus tiltása ezért nemcsak kegyetlen, hanem ésszerőtlen is! A másikról, nagy örömömre, az Orpheus Egyesület honlapján olvastam. Bécs város egyik kerületi városháza padlásán egyelıre kísérleti jelleggel galambdúcot alakítottak ki. A cél az, hogy a közterületekrıl ilyen galambdúcokba csalogassák a galambokat, ahol élelmet és ivóvizet, valamint fészkelıhelyet találnak. Ha már odaszoktak, akkor majd a tojásaikat mőtojásra cserélve fogják csökkenteni a populáció létszámát. Végre egy humánus próbálkozás a közvetlen szomszédságunkban! Jó volna tudni, jelenleg hol tart a kezdeményezés. Az állatvédelmi törvény tiltja az állat életének elfogadható ok nélkül való kioltását, tiltja az állatnak indokolatlan vagy elkerülhetı fájdalmat, szenvedést okozni, elıírja, hogy gerinces állat életének kioltása csak elızetes kábítás útján történhet. Kinyilvánítja, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élılények. Nyilvánvaló, hogy minél fejlettebb tudattal rendelkezik egy állat, annál inkább képes átérezni, tudatosítani a szenvedést is. Annál elképesztıbb, hogy egyes, a fejlıdés legmagasabb fokán álló, rendkívül értelmes, közösségi lények ellen védekezésül brutális, bestiális kínzóeszközöket vetnek be, és teszik ezt a hatóságok tudtával, sıt esetenként elıírására! Állatkínzás patkányméreg, egérragasztó, madárragacs és társaik Vitathatatlan, hogy a rendkívül szapora és elképesztıen falánk, amellett betegségterjesztı patkányok létszámának kordában tartása mind az egészségvédelem, mind a természetvédelem szempontjából fontos közérdek. De az is vitathatatlan, hogy a fenti törvényi elıírásnak egyetlen patkányirtó, rágcsálóirtó szer sem felel meg! A jelenleg forgalomban levı (kumarin alapú) patkánymérgek által kiváltott mérgezés tünetei: hosszantartó rosszullét, testszerte belsı és külsı vérzések, fulladozás, fájdalom, görcsök, majd sokk és kóma. Az egyik nagyon hatékony rágcsálóirtó szer hirdetésébıl: Elfogyasztásától a rágcsálók (egerek, patkányok) 3-10 napon belül elpusztulnak. A szer nem azonnal hat, hiszen az intelligens, közösségben élı egerek, patkányok társuk kínlódását látva nem ennének belıle; néhány napig semmi tünet, aztán hosszú, kegyetlen szenvedésnek vet véget a megváltó halál! De állatorvos ismerısömtıl tudom, hogy a hatósági állatorvosnak az az egyik feladata, hogy a gazdálkodókat szigorúan ellenırizze, használják-e a rágcsálómérgeket és egyéb irtószereket. Még aki nem is érez részvétet a patkányok, egerek iránt, az sem mondhatja, hogy ez nem a mi dolgunk. A könnyen hozzáférhetı rágcsálómérgeket nemcsak rendeltetésszerően használják, hanem bevetik a szomszéd kedvenc kutyája, macskája, vagy a galambok ellen is! Természetszerőleg jut belıle nemcsak a célállat(ok)nak, hanem a védett madaraknak (a fokozottan védett ragadozóknak is, amelyek megeszik a mérgezett zsákmányállatukat), sıt akár az ember gyerekének is, mint nem egy tömeges mérgezési eset bizonyítja. A szer bejut a vízhálózatba, a táplálékláncba, és lassanként elmérgezi az egész környezetet. (Ezért az EU illetékesei is ezeknek a szereknek a betiltásáról gondolkodnak.) Ráadásul ha

4 valamely élelmiszerraktárat akarnak rágcsálóméreggel megvédeni, gondoljuk csak el, micsoda színhelyet hagy maga után az oda beférkızött rágcsáló, míg végül 5-10 nap múlva kínok között kimúlik! Számomra ez teljesen eszement megoldás. A hagyományos módszerek (természetes ellenségek: patkányölı kutyák, macskák, netán egerészölyvek, baglyok) sokkal célravezetıbbek lehetnek. A csatornapatkányokat pedig a csatornanyílások alapos lezárásával kell távoltartani! Hasonlóképpen kártékonyak a növényvédıszer rendeltetéső mérgek is. A mérgezett rovarokat elfogyasztják a hasznos, védett rovarevı madárkedvencek, és belepusztulnak. De ezeket is egyre-másra bevetik egyesek által győlölt (védett) ragadozó madarak mérgezésére is. Egérragasztó: Varga Márta kıszegi madárvédıtıl hallottam elıször róla. Ragacsos légyfogó szalagot én is láttam gyerekkoromban, de rémálmomban sem jutott volna eszembe, hogy ezt a brutális technikát magasabbrendő, gerinces állatok ellen használják fel! Ha a szerencsétlen jószág beleragad ebbe a borzalomba, akkor napokig kínlódhat benne, míg éhen-szomjan nem vész. Persze ez sem válogat az áldozatai közt, nemcsak az egér, hanem a természetes ellensége is pórul járhat. Nemrégen Déri doktorék a Pusztadoktor magazinban adtak hírt róla, hogy kis kuvik ragadt az egérragacsba. Tudják-e, mi a madárlép? A Madártávlat legutóbbi, téli számában lehetett róla olvasni. Ez is egyfajta ragacs, amit fagyöngybogyókból fıztek, majd vesszıket, zsinegeket mártottak bele. Csalimadárral léprecsalták a madarakat, akik ráragadtak a lépvesszıre. Csapatban, közösségben élı madarakat a ragacsba mártott hosszú zsineggel is lehetett fogni: a zsineg végeit egy-egy madár lábára kötötték, majd a társaik közé engedték, akik így csapatostul beleragadtak a zsinegbe. Szörnyő, de efféle technikákat még ma is alkalmaznak a mediterrán országokban, ahol tömegestül gyilkolják az orvvadászok az egyébként védett kismadarakat, majd illegális ételkülönlegességekként szolgálják fel éttermekben. Úgy hiszem, a madzagos technikának valamilyen változatát használják ma is nálunk gonosz huligánok, madárgyőlölık, és ennek az eredménye az a sok sánta, csonkaujjú, sérült lábú galamb, amely Budapest és más nagyvárosok utcáin kószál, biceg, míg el nem pusztul. Sajnos a galambok nemigen tudják, melyik ember jótevı és melyik a léprecsaló ellenség, az éhes madarat némi táplálékkal könnyő elkapni, aztán madzagot kötni a lábára és a többi közé dobni, hogy azok lábára is rátekeredjen. Blahó Erzsébet, a Nagyszénási Állatvédı Közhasznú Egyesület vezetıje, nemrégen tanúja volt Pesten egy ilyen undorító állatkínzás csoportos áldozatai vérzı, madzagos lábbal kínlódásának. Feljelentés is történt ismeretlen tettes ellen, írtam is errıl a Pusztadoktor magazinba, a Népszabadságba is, kérve, figyeljék az állatkínzókat és füleljék le ıket. Semmi nem történt az ügyben. Varga Márta mostanában találkozott ugyancsak egész csomó pesti galambbal, amelyeknek hasonlóképpen meg volt csonkítva a lába. Más pesti ismerısök is tanúsították, hogy ez folyik ott. Egy-egy csonka lábú vagy madzagos lábú szerencsétlen galambbal Debrecenben is találkozni az utcán. Nem tart hosszú ideig a túlélésük.

5

6 Díszmadarak méltó életkörülményekhez való joga A díszmadarak is mostohagyerekei az állatvédelemnek. A 2010-ben született, A kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló több mint 4 oldalas kormányrendeletben egyetlen sor vonatkozik madarakra: tilos gerinces állatot kör alapú kalitkában tartani. Ja, még egy félmondat rendelkezik a legalább két ülırúd elhelyezésérıl is. Igaz, hogy a különbözı cégek azóta is vígan hirdetik az interneten a rendelet által betiltott, hengeres, lehetetlen kalitkákat, amelyekben a madár szinte nem is tud mozogni, alig lehet etetıt elhelyezni stb., de ez senkinek nem tőnik fel! - A kutyát, a patás állatot ugye nem szabad állandóan kikötve tartani; arról azonban egy árva hang sem esik a rendeletben sem, hogy a madárnak (legalább idınként) röpülésre alkalmas teret kell biztosítani! Errıl a kereskedık is óvakodnak felvilágosítani a vásárlót, nehogy meggondolja magát. Így a legtöbb madár szomorú, érdektelen kis kalitkarab lesz, nem tud kapcsolatot teremteni fogvatartóival, hamarosan megunják és elhagyatva tengetheti egyhangú életét. A beltenyésztés nemcsak a díszmadarak, hanem a kedvtelésbıl tartott kutyák, macskák körében is széleskörően elterjedt. Tudvalevıen beltenyésztéses leromláshoz vezet, csökkenti az erınlétet, életrevalóságot, betegessé teszi az állatot. Ennek ellenére a tenyésztık leplezetlenül és sajnos ma még legálisan alkalmazzák, sıt virágnyelven vonaltenyésztésnek nevezik a szülı és közvetlen utód párosítását. Felháborító, hogy egyetlen törvény, rendelet sem tiltja a közvetlen rokonok (testvérek, szülı és utódja) párosítását! Céljaink Számos esetben kimutatható, részint a törvények, rendeletek szövegezésében, részint a társadalmi gyakorlatban, hogy egyes (állatrendszertanilag magasabbrendő, kiválóan értelmes) gerinces állatfajokkal szemben faji diszkrimináció mőködik. Nem nézhetjük el, nem engedhetjük a diszkrimináció megnyilvánulásának, az állatkínzásnak egyetlen formáját sem! E jelenségek feltárásával, meggyızéssel, aláírásgyőjtéssel, a törvényes lehetıségek kihasználásával harcolunk azért, hogy minden állatot megillessen a fajához méltó, kínzásmentes élethez való jog. Különösen: 1. Oktatjuk az embereket, hogy a városi galamb nem kártevı, nem fertızésveszélyes. Harcolunk a galambok ellen folytatott mindenfajta kegyetlenkedés ellen (hálós összefogdosás, lelövöldözés, elgázosítás, elevenen ragadozó madár elé vetés). Küzdünk a galambok humánus állománycsökkentési módozatainak elfogadtatásáért, bevezetéséért. 2. Felemeljük szavunkat az állatkínzást megvalósító rágcsálómérgek, brutális fémcsapdák és ragacsok betiltásáért, a növényvédıszerek használatának szigorú szabályozásáért. 3. Leleplezzük és feljelentjük az állatkínzókat, harcolunk azért, hogy a törvény teljes szigorával lépjenek fel ellenük. 4. Küzdünk a kedvtelésbıl tartott állatok beltenyésztése tilalmának törvénybe foglalásáért. 5. Küzdünk azért, hogy a kedvtelésbıl tartott madarakat is megillessék az élettani sajátosságaiknak megfelelı, jó tartási körülmények.

7 6. Minden természetvédelem által védett és nem védett madár segítségére sietünk és ellátáshoz igyekszünk juttatni, ha rászorul. Egyesület vagy társaság? Az újonnan elfogadott évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetekrıl hatályon kívül helyezi az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetekrıl, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló eddigi törvényeket. A gazdálkodást, a törvényességi ellenırzést keményen szabályozza. A Ptk. módosító rendelkezései közt bevezeti a civil társaság fogalmát: Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekő közös céljaik elımozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. Mivel e pillanatban a céljaink elsısorban a felvilágosító munkára irányulnak, és ez viszonylag kicsiny anyagi, gazdasági ráfordítást igényel, ezért úgy gondolom, hogy pillanatnyilag a civil társaság forma számunkra megfelelı. (Én személyemben, mivel gazdasági kérdésekben járatlan vagyok, nem is vállalkoznám gazdálkodási tevékenység irányítására.) Ha a (remélhetıleg nem távoli) jövıben eljutunk addig, hogy pl. a galambok orális fogamzásgátlása Magyarországon is lehetıvé válik, akkor egyszeriben megváltozik ez a helyzet. Ekkor nyilván a közhasznú egyesület forma lesz számunkra megfelelı, és akkor átalakulunk közhasznú egyesületté. Jelenleg is ismerek néhány állatvédı egyesületet, amelyek tagjai nem közömbösek a madarak iránt. Már említettem a Nagyszénási Állatvédı Közhasznú. Egyesületet, amely a honlapján is foglalkozik a madárvédelemmel; az Orpheus Egyesületet, amely rendszeresen felhív a téli madáretetésre is. A Csillagszem Alapítvány honlapján is láthatunk rosszul tartott, szenvedı madarakról képeket, videókat. Az Állat és Ember Állatvédı Egyesület állatvédı klubjában is helyt kapnak a madaras témák. Remélem, csak az én tájékozatlanságom, hogy többet nem tudok most felsorolni. Ha számba veszem a fentebb név szerint említett (meg nem említett) embereket ill. szervezeteket, akkor a várható taglétszámunk törvényileg máris (bıven) elfogadható, de természetesen az lenne a kívánatos, hogy az ország minden zeg-zugából, minél nagyobb létszámban jelentkezzenek azok, akik a céljainkkal egyetértenek és akár minimális mértékben is segíteni tudják a megvalósulásukat! Igyekszem ezt a felhívást az általam ismert minden egyes állatvédı szervezethez, meg a Magyar Madártani és Természetvédı Egyesülethez is eljuttatni. Természetesen mind a civil szervezetünk formáját, nevét illetıen, mind a fentebb megfogalmazott céljainkat illetıen nyitott vagyok minden javító szándékú javaslatra, kiegészítésre. Várom fıleg jogi, de gazdasági képzettségő emberek csatlakozását is, hogy az ilyen irányú munkát elısegítsék. Néhány szó magamról: Eredeti foglalkozásomat illetıen elméleti fizikus vagyok. Nyugdíjas korom óta madárvédelemmel, madármentéssel foglalkozom. A hortobágyi Madárkórház Alapítvány meg a Hortobágyi Nemzeti Park önkéntes segítıje vagyok. Debrecenben lakom, társasházi lakásomban tartok madarakat.

8 Dr. Molnár Lívia madárvédı Tel.: (52) , (20) , (70)

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18023271-1-42 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk.60.880./2009/3. 1103 Budapest, Gergely utca 114 1 21 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási idıszak: 2010. január

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 32. hét

Lapszemle. 2009. 32. hét Lapszemle 2009. 32. hét Él a banki önkorlátozás Augusztus elsejétıl jelentısen szőkül a bankok mozgástere az ügyfelekkel kötött szerzıdések egyoldalú módosításában. A honi hitelintézeti szektor és a miniszterelnök

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult A madárbarát Magyarországért! Madárbarát Kert Halmos Gergő Magyarország legszebb konyhakertje Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult 1 10000 tag 32 MME csoport Magyarországon 2 BirdLife Partnership

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon 2009.június 9-i keltezéssel megjelent Veszélyeztetett erdık Nyugat-Magyarországon címő cikkre.

Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon 2009.június 9-i keltezéssel megjelent Veszélyeztetett erdık Nyugat-Magyarországon címő cikkre. Címzett: Nagy Imre, a Vas Megyei MGSZH Erdészeti Igazgatóság igazgatója, Szép Tibor, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Erdıhasználati és kereskedelmi igazgatója Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS

NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS NAGYVÁROSI ÁLLATTARTÁS DR. FODOR KINGA állatorvos, egyetemi adjunktus SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 2011. április 27. DEFINÍCIÓK Nagyváros a lakosság száma 100 000 feletti de ebben az értelemben

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról

A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról 1.) A jogintézmény bevezetésének indoka A 2006.évi XIX. tv. a bírói kar jelentıs részének komoly elvi és gyakorlati aggályai ellenére bevezette a bírósági

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2012. 05. 03. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2012. 05. 03. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18023271-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 16 PK 60880 /2009/3 01/03/10992 1103 Budapest, Gergely UTCA 114 1 21 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11.

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok dr. Fazekas Sándor részére Miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. 1055 Tisztelt

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A rolling sample módszer alkalmazásának lehetőségei két adatfelvétel tükrében

A rolling sample módszer alkalmazásának lehetőségei két adatfelvétel tükrében A rolling sample módszer alkalmazásának lehetőségei két adatfelvétel tükrében Módszertani tanulmány 2010. június 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elméleti alapok... 7 3. Hazai lehetıségek, a kutatások reprezentativitása,

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Beszámoló 2009 Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Köszönet Szeretném megköszönni az egész éves sikeres munkát, támogatást az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjainak, a csoportvezetıknek,

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI

AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Egység, alprojekt/alprogram neve Rendezvény cím, dátum AZ ÁLLATVÉDELEM SZERVEZETEI Mikó Józsefné Jónás Edit NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Állatvédelmi Világszövetség World Society

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

Képzelt riport egy szabályzatról

Képzelt riport egy szabályzatról Képzelt riport egy szabályzatról Azaz pontosabban a gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési mőszaki biztonsági szabályzatáról. Az új szabályzat - amely a 2004. január

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben