TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ"

Átírás

1 TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI CSOPORTBAN Az óvodai program elérhetősége: Készítette: Lendvainé Szendrei Ágnes óvodapedagógus

2 1. hét (1/10) A csodálatos ősz i időjárás, öltözködés Halmazok képzése az őszi és nyári ruhadarabokból Összehasonlításuk tulajdonságaik szerint Mese: A répa (orosz népmese) Mondóka: Éc, péc, kapuléc Gyere velem a vásárba Dalismétlés: Zsipp, zsupp Dombon törik Hej, a sályi Mondókaismétlés: Poros úton Kisebbek: Előrajzolt babaruhák színezése zsírkrétával Nagyobbak: színezés után kivágása ollóval, babaöltöztetés. a szabadban Gólyavándorlás Ki ér előbb Afrikába? Versenyfutás Udvari játékok használata Zeneh.: De jó a dió Szerezzenek minél több ismeretet az ősz, mint évszak tulajdonságairól, változásairól. Az időjárásnak megfelelő öltözködés elsajátítása. Találjanak ok-okozati összefüggést az időjárás változékonysága és a réteges öltözködés között. Tudjanak felismerni különbségeket és azonosságokat. Szívesen mondjanak verseket. Hallgassanak örömmel mesét. Szívesen énekeljenek, ismerjék fel a tanult dalokat. Türelemmel, odafigyeléssel rajzoljanak, vágjanak. A mozgás, a mozgásos játék legyen számukra öröm forrása. - az időjárás változásainak felismerése - azonosságok, különbségek felismerése - figyelem, koncentráció-fejlesztés, szókincsbővítés - egyenletes lüktetés érzékeltetése, dalfelismerés dúdolásról - esztétikai érzék fejlesztése, vágás, nyírás elsajátítása - nagymozgások, figyelem, gyorsaság, egyensúlyérzék fejlesztése, finommozgások fejlesztése Bemutatás, megfigyelés, beszélgetés, cselekvés, gyakorlás, értékelés, dicséret. Színes falevelek, nyári és őszi ruhadarabok, rajzlap gyermeklétszám szerint, zsírkréták, ollók, előrajzolt ruhadarabok, dob, síp.

3 2. hét (2/10) Fogyasszunk sok zöldséget! Különböző zöldségek (sárgarépa, paprika, paradicsom) jellemző jegyeinek. A zöldségek elfogyasztása. Hosszabb rövidebb, több kevesebb fogalmak összefüggése. Tő- és sorszámnevek, számlálás 5-ös számkörben Mese: A répa (orosz népmese) dramatizálása Mondókaismétlés: Répa, retek Éc, péc, kapuléc Egy, kettő, három, négy, te kis legény Ismert énekek: Hej, a sályi Dombon törik Új dal: Zöld paradicsom Zeneh.: Érik a szőlő mintázás, kézi munka Kisebbek: Zöldségek rajzolása, színezése zsírkrétával Nagyobbak: Tépés ragasztás technikával zöldségeket ábrázoló kollázsok készítése rajzlapra Gimnasztika Célba dobás egykezes felső dobással, haránt terpeszállásból babzsákkal. Futás akadályok megkerülésével. Játék: babzsák adogató verseny Az óvodában is gyakran fogyasztott zöldségek és megszerettetése. A zöldségek egészségre gyakorolt hatásának megbeszélése. Az egészséges életmód megalapozása. Környezettudatos magatartás kialakítása. Közösségi nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. Fizikai állóképesség erősítése. - ismeretnyújtás megtapasztalás útján - a sárgarépa, a paprika és a paradicsom tulajdonságainak - a zöldség- és gyümölcsfogyasztás és az egészség közötti összefüggés felismerése - a mesedramatizálás gyakorlása - tő- és sorszámnevek, gyakorlása - a halk, hangos éneklés felismerése, megkülönböztetése, új dal tanulása - a tépés ragasztás technikájának gyakorlása - szem kéz koordináció és megfigyelőképesség fejlesztése Szemléltetés, megfigyelés, tapasztalás (kóstolás), gyakorlás, ellenőrzés, értékelés. Zöldségek (sárgarépa, paprika, paradicsom), kés, vágódeszka, rajzlap, színes tafett papír, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréták, babzsákok.

4 3. hét (3/10) Mi van a kosárban? Őszi gyümölcsök: alma, körte, szilva jellemző tulajdonságainak tapasztalás útján, tapintás, ízlelés. Mennyiségek összehasonlítása, becsléssel, párosítással játékos formában. Mese: Csukás István: Sün Balázs Vers: Aranygyöngyös zöld leány (találós kérdés, új) Ismétlés: Itt a köcsög Hej, a sályi piacon Zöld paradicsom Mondóka: Poros úton kocsi zörög Zeneh.: Hull a szilva Kisebbek: Gyümölcsök formázása színes sólisztgyurmából Nagyobbak: Gyümölcsös tál alkotása só-lisztgyurmából Köralakítás tapssal Szabadgyakorlatok Láb- és tartásjavító torna Csúszás padon, gurulóátfordulás Gurulás a test hossztengelye körül Játék: autózás A természeti jelenségek (eső, napfény, talajviszonyok) pozitív hatásának felismerése, szerepük a gyümölcsök termésében. A természet, a környezet védelmére nevelés. Közösségi érzés, együvé tartozás érzésének fejlesztése. Közös mesehallgatás örömének felismerése. Esztétikai érzék fejlesztése művészeti tevékenység által. - az őszi gyümölcsök tulajdonságainak - a kóstolás, mintázás és rajzolás során érzékszervi gazdagítása, ismeretek bővítése - a mesén, versen keresztül szókincsbővítés: kalyiba, keresztnevek, baktat, poroszkál - szerzése a mennyiségek összehasonlításával - lassú gyors éneklés érzékeltetése, magas - mély hangszín felismerés - a mozgás területén pontos gyakorlatvégzésre törekvés, ügyesség, bátorság fejlesztése - a gurulóátfordulás gyakorlása, a test mindenoldalú megmozgatása Szemléltetés, beszélgetés, bemutatás, megtapasztalás (kóstolás), dicséret, értékelés. Kosár, alma, körte, szilva, kés, vágódeszka, kendő, bőrterítő, színes lisztgyurma (piros, kék, sárga), rajzlap, zsírkréták, tornapad, síp, jelzőtábla.

5 4. hét (4/10) Gondoskodjunk az állatokról! Az Állatok világnapja előadás a helyi állatmenhelyről a vezető által, majd a Brémai muzsikusok című meseelőadás (pedagógusok által) megtekintése Számlálás 5-ös számkörben, sorba rendezés, sorozatképzés. Mese: A brémai muzsikusok (új mese) Versismétlés: Fáj a kutyámnak a lába (m. népkölt.) Lehullott egy falevél Aranygyöngyös zöld leány (találósk.) Ismétlés: Zöld paradicsom Itt ül egy kis kosárba Erzsébet asszony Új mondóka: Hipp, hopp, haja hopp Kisebbek: előrajzolt kutya színezése Nagyobbak: Kedvenc állatom kivágás, festés, majd hurkapálcikára ragasztás (bábkészítés, meseill.) Gimnasztika 2 padon járás négykézláb, átmászás mászó háromszögön, mászás tornaszeren Játék: Mókusok ki a házból! Zeneh.: Kutyatár Az állatok szeretetére a róluk való gondoskodásra nevelés. Az állatokhoz kötődő pozitív viszony kialakítása. Sajátítsák el az állatokról való gondoskodás lépéseit. Szerezzenek tapasztalatot, fejlődjön figyelmük, megfigyelőképességük. Szívesen hallgassanak mesét, tanuljanak verseket. Fejlődjön memóriájuk. Egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése. A tiszta munka és az esztétikai érzék fejlesztése. Ügyesség, mozgáskoordináció, állóképesség fejlesztése. - szerezzenek új és használható ismereteket a ház körül és a vadon élő állatokról - számolási képességek fejlesztése - ismerjenek meg új szavakat, kifejezéseket: állatmenhely, kennel, állatbarát - versek hangulatának átélése, az ősz hangulatának érzékeltetése versekkel; emlékezet fejlesztése - dalfelismerés dúdolásról hallásfejlesztés; ritmustaps; egyenletes lüktetés mondókára dobbal, cintányérral - vonal és formatartás gyakorlása; nyírás, vágás technikájának gyakorlása - testkoordináció, szabálytudat fejlesztése Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, értékelés, dicséret, bíztatás. Cd-játszó, Cd, laptop, vetítővászon, projektor, élő kiskutya, dob, cintányér, előrajzolt kutyaforma, színes ceruzák, ollók, vízfesték, hurkapálca, 2 pad, mászó háromszög, tornaszerek

6 5. hét (5/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: Séta az őszi erdőben Több kevesebb, ugyanannyi fogalma. Becslés, párosítás. Kisebb nagyobb, alacsonyabb, magasabb fogalmának megismertetése. Mese: A három kismalac Vers: Fazekas Anna: Szüret (új vers) Lehullott egy falevél Ismert énekek: Dombon törik Hej, a sályi Itt a köcsög Mondókaismétlés: Hipp, hopp Zeneh.: Erdő, erdő, erdő Nagyoknak: Levélnyomat készítése Kicsiknek: Falevelek festése ujjfestéssel Járás körben kézfogással. Bújás és mászás szerek és eszközök alatt és fölött. Szabadgyakorlatok utánzó játékos formában. Játék: A tyúkanyó és a csibék Pozitív, harmonikus viszony kialakítása a természettel, környezettudatos magatartásra nevelés. Fedezzék fel a természet szépségeit és tudjanak örülni a látványnak. Termések gyűjtése, az erdei kisállatok megfigyelése. Őszi versek ismétlése, gyakorlása. Ezzel is az évszak megszerettetése, környezetszeretetre és környezetvédelemre nevelés. Tudjanak odafigyelni egymásra, közösségi érzés fejlesztése Mennyiségi különbségek érzékelése. Dalos játékok megszerettetése. A test mindenoldalú megmozgatása. Figyelem, bátorság fejlesztése. - élményszerző séta alkalmával az időjárás természetre gyakorolt hatásának megfigyelése - tanulják meg a mennyiségbeli különbségek fogalmait - tanuljanak őszről szóló verseket - a dalos játékok ismétlésével az együttmozgás gyakorlása, az egymáshoz alkalmazkodás képességének fejlesztése, ritmustaps, egyenletes lüktetés gyakorlása - sajátítsák el a levélnyomat technikáját, esztétikai érzék fejlesztése - a bújás, mászás technikájának gyakorlása, figyelem, bátorság fejlesztése - a hosszú séta alkalmával az erőnlét, a kitartás fejlesztése Beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, értékelés. Távcső, kosarak, metszőolló, ülőplédek, temperafesték, rajzlap, dob, tornaszerek.

7 6. hét (6/10) Szüret a szőlőhegyen Kisebb nagyobb, alacsonyabb - magasabb fogalmak gyakorlása. Több kevesebb, ugyanannyi Mese: A lókötő róka (új mese) magyar népmese. Vers: Aranygyöngyös zöld leány Lehullott egy falevél Fazekas Anna: Szüret Erzsébet asszony Zöld paradicsom Új dal: Lipem lopom a szőlőt Zeneh.: Tokaj vidék azért jó Nagyoknak: Szüreteltünk élményrajz készítése zsírkrétával, színes ceruzával Kicsiknek: Szőlőfürt nyomdázása dugóval Gimnasztika Bújás cm magas szerek alatt Járás egyensúlyozva, négykézláb 30 cm távolságban lévő párhuzamos vonalak között Játék: Szoborjáték Tapasztalatgyűjtés a szőlőről és a szüretelésről. A környezetünket alkotó természet megcsodálása. A természet szépségének felismerésére nevelés. Annak, hogy a termőföld, a talaj milyen hatással van a növényekre. Biztonsággal alkalmazzák az irányokat: jobb bal, előtte, mögötte, mellette. Párbeszédes forma gyakorlása. Egymáshoz alkalmazkodás fejlesztése. Zenei képességek fejlesztése. Emlékezet fejlesztése. Szem kéz koordináció, türelem fejlesztése. A test mindenoldalú megmozgatása. - ismeretszerzés megtapasztalás útján a szőlőről (hol terem, mi szükséges a fejlődéséhez) és a szőlőszüretről - a szőlő tulajdonságainak - tudatosodjanak bennük az irányok és biztonsággal alkalmazzák azokat - szókincsbővítés, metakommunikáció fejlesztése - dalos játékoknál a térészlelés és az együttmozgás gyakorlása - az átélt élmény lerajzolása emlékezetből, emlékezőképesség fejlesztése, nyomdázás technikájának gyakorlása - térbeli tájékozódó képesség, egyensúlyérzék fejlesztése Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, ellenőrzés, buzdítás, dicséret. Vödrök, ollók, plédek, labda, rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták, vízfesték, dugó, cm-es tornaszerek.

8 7. hét (7/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: A szőlő feldolgozásának folyamata Szüreti mulatság Halmazok csoportosítása tulajdonságaik szerint. A gömb fogalma. Halmazok bontása részhalmazokra. Mese: Csukás István: Sün Balázs Vers: Weöres Sándor: Ősz elő (új vers) Fazekas Anna: Szüret Ismétlés: Lipem lopom a szőlőt Kiszáradt a diófa Dombon törik Mondóka: Ecc, pecc, kimehetsz Hipp, hopp Zeneh.: Ősszel érik babám Kicsik-nagyok: Sün készítése krumpliból, tökből fogvájóval. (termésbábok készítése) Köralakítás tapssal. Gimnasztikai gyakorlatok. Láb- és tartásjavító torna. Csúszás padon, gurulóátfordulás előre, gurulás a test hossztengelye körül Játék: Autózás Összetartozás, közösségi érzés fejlesztése. Gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések megláttatása. Irodalmi élmény nyújtása. Zenei élmény nyújtása. Alkotó képzelet fejlesztése. Pontos gyakorlatvégzésre való törekvés, ügyesség, bátorság fejlesztése. - szerezzenek ismeretet arról, hogy a szőlőt nem csak étkezési célra hasznosítják, hanem must illetve bor is készül belőle - a szőlőfeldolgozás folyamatainak - halk hangos éneklés gyakorlása, dalfelismerés dúdolásról - kommunikációs készség fejlesztése - szem - kéz koordináció fejlesztése - verses mesével ritmusérzék fejlesztése - kézügyesség, esztétikai érzék fejlesztése - gurulóátfordulás gyakorlása, a test mindenoldalú megmozgatása Beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, értékelés, ellenőrzés. Szőlő, daráló, prés, kádak, ládák, kancsó, poharak, tölcsér, üvegek, dugók, cd-játszó, népzenei cd-lemez, krumpli, tök, fogvájó, 2 db tornapad.

9 8. hét (8/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: Látogatás az őszi piacra Kisebb nagyobb megkülönböztetése, számlálás 6-ig, tő- és sorszámnevekkel Mese: A brémai muzsikusok Vers: Mentovics Éva: Almaszedés (új vers) Ismétlés: Weöres Sándor: Ősz - elő Ismétlés: Zöld paradicsom Lipem lopom a szőlőt Hej, a sályi Erzsébet asszony Új mondóka: Madarak voltunk Zeneh.: Hej, a sályi piacon (furulyával) Kicsiknek - nagyoknak: gyümölcsökből szabadon választott figurák készítése - kreativitással (fogvájóval, szegfűszeggel, bogyókkal) A közösen szervezett élmény pozitív megélése, közösségi nevelés. Figyelmességre, udvariasságra nevelés. Mérési szerzése. Gondolkodás, képzelet fejlesztése. Szókincs bővítése. A dalos játékok megszerettetése. Egészséges életmódra nevelés, vitamindús táplálkozás fontosságára nevelés Kézügyesség-, finommotoros koordináció fejlesztése Erő, ügyesség, gyorsaság fejlesztése. - ismeretek és szerzése a piacról, a piacon árusított termékekről - a különbségek felismerésének gyakorlása - számolás, becslés, összemérés gyakorlása - új vers megismertetése, gyakorlása - egyenletes lüktetés, halk hangos gyakorlása, dallambújtatás - új mondóka, gyakorlása - gyümölcsbábok készítése segédeszközök (fogvájó, bogyók, szegfűszeg) felhasználásával kreativitás, kézügyesség fejlesztése - kondicionáló képesség, gyorsaság fejlesztése Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, értékelés, ellenőrzés, dicséret, bíztatás. Kosarak, tálcák, gyümölcsök, fogvájók, bogyók, szegfűszeg, kötények, 2 nagy pad. Járás kartartásokkal Gimnasztika Padgyakorlatok Gurulás a test hossztengelye körül, mindkét irányba Nyuszi ugrás, járás négykézláb Játék: Mókusok ki a házból!

10 9. hét (9/10) folyamán megismert zöldségek (káposzta, hagyma, uborka, paprika, zöldparadicsom) felhasználásával csalamádékészítés. Halmazok képzése megadott szempontok szerint, bontás részhalmazokra. Számlálás7-ig. Több kevesebb, ugyanannyi fogalmak gyakorlása. Halmazok csoportosítá- Mese: A lókötő róka Versismétlés: Weöres Sándor: Ősz - elő Lehullott egy falevél Mondóka: Poros úton kocsi zörög Ki játszik ilyet?... Mély kútba (új dal) Lipem lopom a szőlőt Zöld paradicsom Mondókaismétlés: Madarak voltunk Zeneh.: Kerek a káposzta.. mintázás, kézi munka Tevékenység, téma: A piacon jártunk színes ceruza / zsírkréta rajz Gimnasztika Gurulóátfordulás Egyensúlyozás földre helyezett kötélen, nyújtott lábú kisterpeszből szökdeléssel visszafelé. Bújás akadály alatt. Játék: Szoborjáték sa. Az egészséges táplálkozásra nevelés. Balesetmentes eszközhasználat elsajátítása. Matematikai ismeretek bővítése. Anyanyelvi nevelés, fejlesztés, irodalmi élmény nyújtása, szókincsbővítés. Zenei nevelés, zenei képességek fejlesztése. Vizuális érzékelés, észlelés fejlesztése. Ügyesség, bátorság fejlesztése. - ismerjék fel az őszi zöldségeket, tudják csoportosítani azokat több szempont szerint - az állatmesével a figyelem fenntartása, tanulság felismerése - az új versek megkedveltetése, gyakorlása, ezáltal az emlékezet és a figyelem fejlesztése - ritmushangszerek használatának gyakorlása, dallambújtatás - emlékezet utáni rajzképesség fejlesztése - térbeli tájékozódás és egyensúlyérzék fejlesztése - forgások különböző kéztartással Bemutatás, magyarázat, gyakorlás, buzdítás, dicséret. Zöldségek, vágó és gyaluló eszközök, vágódeszka, befőttesüveg, ecet, fűszerek, játékelemek a halmazok képzéséhez, rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták.

11 10. hét (10/10) ről szerzett ismeretek rendszerezése. i időjárás hatása öltözködésünkre. Eső, szél, köd, hűvös idő környezeti hatása. Az állatok életének változásai. Matematikai tartalmú Tevékenység, téma: Halmazképzés, számlálás 7-es számkörben, több kevesebb, ugyanannyi Tevékenység, téma: Mese: Csukás István: Sün Balázs Versismétlés: Lehullott egy falevél Fazekas Anna: Szüret Weöres Sándor: Ősz- elő Ismétlés: Mély kútba Hej, a sályi Zöld paradicsom Erzsébet asszony Mondókaismétlés: Madarak voltunk Zeneh.: Ködtől fátyolos a szemhatár Kicsiknek: falevél készítése mozaikragasztással Nagyoknak: Nagyméretű őszi képalkotás közösen mozaikragasztással A természet szeretetére és védelmére nevelés. Bátran mondják el megszerzett ismereteiket. Halmazképzés gyakorlása. Irodalmi élmény nyújtása. Zenei képességek fejlesztése. Kézügyesség és esztétikai érzék fejlesztése. A közös gondolkodás és munka élményének átélése. Erő, figyelem, szabálytudat fejlesztése. - az őszről szerzett ismeretek rendezése - válogatás megadott szempontok szerint - verses mesével, verssel ritmusérzék, szókincs fejlesztése - dalfelismerés dúdolásról, hallásfejlesztés, halk hangos gyakorlása, dallambújtatás - új dalos játék megkedveltetése - festék és ecset használatának gyakorlása, színek kavalkádja - a test mindenoldalú megmozgatása pad segítségével, a test edzése, egyensúlyérzék, erő, ügyesség fejlesztése Beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, dicséret, buzdítás, jutalmazás. Rajzlapok, ragasztó, színes tafett papírok, 2 pad, 2 mászóka, 2 henger, bordásfal. Gimnasztikai gyakorlatok pad felhasználásával. Egyensúlyozó járás padon, mászás mászókán át, bujás hengerbe, mászás bordásfalon oldalra, csúszás lejtőn Játék: Madarak a fészekben

12 Megjegyzés, egyéb tevékenységek: Játéktervezés/Játékbővítés: Szerepjátékok élmények alapján: szüretelés, mustkészítés, piacon vásárlás, vendégvárás, állatmenhely. Fejlesztő játék: Érzékelőjátékok: tapintás, szaglás, ízlelés, hallás alapján. Anyanyelvi játékok: Találós kérdések az őszi gyümölcsökről, zöldségekről. Kakukktojás (őszi gyümölcsök, zöldségek, nyári és őszi ruhadarabok) Hol jártunk, mit csináltunk? (szüretelés, mustkészítés, piac, erdei séta) Az időszak alatt végzett munka jellegű tevékenységek: szüretelés, szőlőfeldolgozás, gyümölcssaláta készítés, csalamádékészítés Kirándulás, séta: szüretelés, piaclátogatás, séták, kirándulás alkalmával évszakra jellemző megfigyelések végzése.

13 Forrásanyag a felkészüléshez, tervezéshez: 1. B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék. Tankönyvkiadó Vállalat, Babodi Béláné: Környezetismereti foglalkozások módszertana. Tankönyvkiadó Vállalat, Besenyei Antal: Praktikus ábrázolás az óvodában. Tankönyvkiadó Vállalat, Cini-cini muzsika Óvodások verseskönyve. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Dr. Fejes Erzsébet Dr. Kanczler Gyuláné: Mesélő természet. Alex-typo Kiadó és Reklámiroda Bt., Budapest, Dr. Nádai Magdolan: Vigyázz rájuk! Erdőn, réten Óvodáskorúak és kisiskolások ismerkedése az élővilággal. SZÁK Stúdió, Dr. Ranschburg Jenő: A világ óvodáskorban. Okker Kiadó, Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó Vállalat, Kökény kisasszony Magyar írók meséi. Kossuth Könyvkiadó, Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában. Fabula Bt Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt van az ősz, elmúlt a nyár, kelepel a gólya madár. Flaccus Kiadó, Móricz Zsigmond: Állatmesék. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Nefelejcs Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Négy évszak Versek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen 16. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Versek és műfordítások gyerekeknek. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Editio Musica, Budapest 18. Vicki Edgson: Az ételünk a gyógyszerünk Útmutató a csecsemők és gyermekek helyes táplálásához. Totem Kiadó, Budapest, Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul Óvodások matematikája. Zsámboki és Társa Bt., Sopron, 2001.

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Készítette: Peller Mónika. 2010. Április 12-16.

Készítette: Peller Mónika. 2010. Április 12-16. Készítette: Peller Mónika 2010. Április 12-16. Egészség hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Beszélgetések az Hogyan őrizzük meg egészségről, egészségünket? betegségről

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Erdei iskola 2015/2016-os tanév

Erdei iskola 2015/2016-os tanév 2015/2016os tanév Heti program Készítette: P.H: Jóváhagyta: Vályiné Pápai Viola 2015. szeptember 14. hétfő 1. nap: A hely ahol élünk óra nevelő Idő Program Helyszín Felszerelés, eszközök Felelős Helyettesítések

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

Erdei óvoda Nyárjason

Erdei óvoda Nyárjason Erdei óvoda Nyárjason Mede Erzsébet Winterné Békefi Andrea Nevelési koncepciónk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása annak érdekében, hogy a gyermek képes legyen a szűkebb

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel.

RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok, felnőtt kísérővel. PROGRAM 1-3. alkalom TEVÉKENYSÉG /CÉL Mozgásfejlesztés és csapatépítés FOGLALKOZÁS ritmus-és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok sorversenyek, RÉSZTVEVŐK /KIVÁLASZTÁS Tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben