TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ"

Átírás

1 TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI CSOPORTBAN Az óvodai program elérhetősége: Készítette: Lendvainé Szendrei Ágnes óvodapedagógus

2 1. hét (1/10) A csodálatos ősz i időjárás, öltözködés Halmazok képzése az őszi és nyári ruhadarabokból Összehasonlításuk tulajdonságaik szerint Mese: A répa (orosz népmese) Mondóka: Éc, péc, kapuléc Gyere velem a vásárba Dalismétlés: Zsipp, zsupp Dombon törik Hej, a sályi Mondókaismétlés: Poros úton Kisebbek: Előrajzolt babaruhák színezése zsírkrétával Nagyobbak: színezés után kivágása ollóval, babaöltöztetés. a szabadban Gólyavándorlás Ki ér előbb Afrikába? Versenyfutás Udvari játékok használata Zeneh.: De jó a dió Szerezzenek minél több ismeretet az ősz, mint évszak tulajdonságairól, változásairól. Az időjárásnak megfelelő öltözködés elsajátítása. Találjanak ok-okozati összefüggést az időjárás változékonysága és a réteges öltözködés között. Tudjanak felismerni különbségeket és azonosságokat. Szívesen mondjanak verseket. Hallgassanak örömmel mesét. Szívesen énekeljenek, ismerjék fel a tanult dalokat. Türelemmel, odafigyeléssel rajzoljanak, vágjanak. A mozgás, a mozgásos játék legyen számukra öröm forrása. - az időjárás változásainak felismerése - azonosságok, különbségek felismerése - figyelem, koncentráció-fejlesztés, szókincsbővítés - egyenletes lüktetés érzékeltetése, dalfelismerés dúdolásról - esztétikai érzék fejlesztése, vágás, nyírás elsajátítása - nagymozgások, figyelem, gyorsaság, egyensúlyérzék fejlesztése, finommozgások fejlesztése Bemutatás, megfigyelés, beszélgetés, cselekvés, gyakorlás, értékelés, dicséret. Színes falevelek, nyári és őszi ruhadarabok, rajzlap gyermeklétszám szerint, zsírkréták, ollók, előrajzolt ruhadarabok, dob, síp.

3 2. hét (2/10) Fogyasszunk sok zöldséget! Különböző zöldségek (sárgarépa, paprika, paradicsom) jellemző jegyeinek. A zöldségek elfogyasztása. Hosszabb rövidebb, több kevesebb fogalmak összefüggése. Tő- és sorszámnevek, számlálás 5-ös számkörben Mese: A répa (orosz népmese) dramatizálása Mondókaismétlés: Répa, retek Éc, péc, kapuléc Egy, kettő, három, négy, te kis legény Ismert énekek: Hej, a sályi Dombon törik Új dal: Zöld paradicsom Zeneh.: Érik a szőlő mintázás, kézi munka Kisebbek: Zöldségek rajzolása, színezése zsírkrétával Nagyobbak: Tépés ragasztás technikával zöldségeket ábrázoló kollázsok készítése rajzlapra Gimnasztika Célba dobás egykezes felső dobással, haránt terpeszállásból babzsákkal. Futás akadályok megkerülésével. Játék: babzsák adogató verseny Az óvodában is gyakran fogyasztott zöldségek és megszerettetése. A zöldségek egészségre gyakorolt hatásának megbeszélése. Az egészséges életmód megalapozása. Környezettudatos magatartás kialakítása. Közösségi nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. Fizikai állóképesség erősítése. - ismeretnyújtás megtapasztalás útján - a sárgarépa, a paprika és a paradicsom tulajdonságainak - a zöldség- és gyümölcsfogyasztás és az egészség közötti összefüggés felismerése - a mesedramatizálás gyakorlása - tő- és sorszámnevek, gyakorlása - a halk, hangos éneklés felismerése, megkülönböztetése, új dal tanulása - a tépés ragasztás technikájának gyakorlása - szem kéz koordináció és megfigyelőképesség fejlesztése Szemléltetés, megfigyelés, tapasztalás (kóstolás), gyakorlás, ellenőrzés, értékelés. Zöldségek (sárgarépa, paprika, paradicsom), kés, vágódeszka, rajzlap, színes tafett papír, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréták, babzsákok.

4 3. hét (3/10) Mi van a kosárban? Őszi gyümölcsök: alma, körte, szilva jellemző tulajdonságainak tapasztalás útján, tapintás, ízlelés. Mennyiségek összehasonlítása, becsléssel, párosítással játékos formában. Mese: Csukás István: Sün Balázs Vers: Aranygyöngyös zöld leány (találós kérdés, új) Ismétlés: Itt a köcsög Hej, a sályi piacon Zöld paradicsom Mondóka: Poros úton kocsi zörög Zeneh.: Hull a szilva Kisebbek: Gyümölcsök formázása színes sólisztgyurmából Nagyobbak: Gyümölcsös tál alkotása só-lisztgyurmából Köralakítás tapssal Szabadgyakorlatok Láb- és tartásjavító torna Csúszás padon, gurulóátfordulás Gurulás a test hossztengelye körül Játék: autózás A természeti jelenségek (eső, napfény, talajviszonyok) pozitív hatásának felismerése, szerepük a gyümölcsök termésében. A természet, a környezet védelmére nevelés. Közösségi érzés, együvé tartozás érzésének fejlesztése. Közös mesehallgatás örömének felismerése. Esztétikai érzék fejlesztése művészeti tevékenység által. - az őszi gyümölcsök tulajdonságainak - a kóstolás, mintázás és rajzolás során érzékszervi gazdagítása, ismeretek bővítése - a mesén, versen keresztül szókincsbővítés: kalyiba, keresztnevek, baktat, poroszkál - szerzése a mennyiségek összehasonlításával - lassú gyors éneklés érzékeltetése, magas - mély hangszín felismerés - a mozgás területén pontos gyakorlatvégzésre törekvés, ügyesség, bátorság fejlesztése - a gurulóátfordulás gyakorlása, a test mindenoldalú megmozgatása Szemléltetés, beszélgetés, bemutatás, megtapasztalás (kóstolás), dicséret, értékelés. Kosár, alma, körte, szilva, kés, vágódeszka, kendő, bőrterítő, színes lisztgyurma (piros, kék, sárga), rajzlap, zsírkréták, tornapad, síp, jelzőtábla.

5 4. hét (4/10) Gondoskodjunk az állatokról! Az Állatok világnapja előadás a helyi állatmenhelyről a vezető által, majd a Brémai muzsikusok című meseelőadás (pedagógusok által) megtekintése Számlálás 5-ös számkörben, sorba rendezés, sorozatképzés. Mese: A brémai muzsikusok (új mese) Versismétlés: Fáj a kutyámnak a lába (m. népkölt.) Lehullott egy falevél Aranygyöngyös zöld leány (találósk.) Ismétlés: Zöld paradicsom Itt ül egy kis kosárba Erzsébet asszony Új mondóka: Hipp, hopp, haja hopp Kisebbek: előrajzolt kutya színezése Nagyobbak: Kedvenc állatom kivágás, festés, majd hurkapálcikára ragasztás (bábkészítés, meseill.) Gimnasztika 2 padon járás négykézláb, átmászás mászó háromszögön, mászás tornaszeren Játék: Mókusok ki a házból! Zeneh.: Kutyatár Az állatok szeretetére a róluk való gondoskodásra nevelés. Az állatokhoz kötődő pozitív viszony kialakítása. Sajátítsák el az állatokról való gondoskodás lépéseit. Szerezzenek tapasztalatot, fejlődjön figyelmük, megfigyelőképességük. Szívesen hallgassanak mesét, tanuljanak verseket. Fejlődjön memóriájuk. Egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése. A tiszta munka és az esztétikai érzék fejlesztése. Ügyesség, mozgáskoordináció, állóképesség fejlesztése. - szerezzenek új és használható ismereteket a ház körül és a vadon élő állatokról - számolási képességek fejlesztése - ismerjenek meg új szavakat, kifejezéseket: állatmenhely, kennel, állatbarát - versek hangulatának átélése, az ősz hangulatának érzékeltetése versekkel; emlékezet fejlesztése - dalfelismerés dúdolásról hallásfejlesztés; ritmustaps; egyenletes lüktetés mondókára dobbal, cintányérral - vonal és formatartás gyakorlása; nyírás, vágás technikájának gyakorlása - testkoordináció, szabálytudat fejlesztése Bemutatás, szemléltetés, magyarázat, értékelés, dicséret, bíztatás. Cd-játszó, Cd, laptop, vetítővászon, projektor, élő kiskutya, dob, cintányér, előrajzolt kutyaforma, színes ceruzák, ollók, vízfesték, hurkapálca, 2 pad, mászó háromszög, tornaszerek

6 5. hét (5/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: Séta az őszi erdőben Több kevesebb, ugyanannyi fogalma. Becslés, párosítás. Kisebb nagyobb, alacsonyabb, magasabb fogalmának megismertetése. Mese: A három kismalac Vers: Fazekas Anna: Szüret (új vers) Lehullott egy falevél Ismert énekek: Dombon törik Hej, a sályi Itt a köcsög Mondókaismétlés: Hipp, hopp Zeneh.: Erdő, erdő, erdő Nagyoknak: Levélnyomat készítése Kicsiknek: Falevelek festése ujjfestéssel Járás körben kézfogással. Bújás és mászás szerek és eszközök alatt és fölött. Szabadgyakorlatok utánzó játékos formában. Játék: A tyúkanyó és a csibék Pozitív, harmonikus viszony kialakítása a természettel, környezettudatos magatartásra nevelés. Fedezzék fel a természet szépségeit és tudjanak örülni a látványnak. Termések gyűjtése, az erdei kisállatok megfigyelése. Őszi versek ismétlése, gyakorlása. Ezzel is az évszak megszerettetése, környezetszeretetre és környezetvédelemre nevelés. Tudjanak odafigyelni egymásra, közösségi érzés fejlesztése Mennyiségi különbségek érzékelése. Dalos játékok megszerettetése. A test mindenoldalú megmozgatása. Figyelem, bátorság fejlesztése. - élményszerző séta alkalmával az időjárás természetre gyakorolt hatásának megfigyelése - tanulják meg a mennyiségbeli különbségek fogalmait - tanuljanak őszről szóló verseket - a dalos játékok ismétlésével az együttmozgás gyakorlása, az egymáshoz alkalmazkodás képességének fejlesztése, ritmustaps, egyenletes lüktetés gyakorlása - sajátítsák el a levélnyomat technikáját, esztétikai érzék fejlesztése - a bújás, mászás technikájának gyakorlása, figyelem, bátorság fejlesztése - a hosszú séta alkalmával az erőnlét, a kitartás fejlesztése Beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, gyakorlás, értékelés. Távcső, kosarak, metszőolló, ülőplédek, temperafesték, rajzlap, dob, tornaszerek.

7 6. hét (6/10) Szüret a szőlőhegyen Kisebb nagyobb, alacsonyabb - magasabb fogalmak gyakorlása. Több kevesebb, ugyanannyi Mese: A lókötő róka (új mese) magyar népmese. Vers: Aranygyöngyös zöld leány Lehullott egy falevél Fazekas Anna: Szüret Erzsébet asszony Zöld paradicsom Új dal: Lipem lopom a szőlőt Zeneh.: Tokaj vidék azért jó Nagyoknak: Szüreteltünk élményrajz készítése zsírkrétával, színes ceruzával Kicsiknek: Szőlőfürt nyomdázása dugóval Gimnasztika Bújás cm magas szerek alatt Járás egyensúlyozva, négykézláb 30 cm távolságban lévő párhuzamos vonalak között Játék: Szoborjáték Tapasztalatgyűjtés a szőlőről és a szüretelésről. A környezetünket alkotó természet megcsodálása. A természet szépségének felismerésére nevelés. Annak, hogy a termőföld, a talaj milyen hatással van a növényekre. Biztonsággal alkalmazzák az irányokat: jobb bal, előtte, mögötte, mellette. Párbeszédes forma gyakorlása. Egymáshoz alkalmazkodás fejlesztése. Zenei képességek fejlesztése. Emlékezet fejlesztése. Szem kéz koordináció, türelem fejlesztése. A test mindenoldalú megmozgatása. - ismeretszerzés megtapasztalás útján a szőlőről (hol terem, mi szükséges a fejlődéséhez) és a szőlőszüretről - a szőlő tulajdonságainak - tudatosodjanak bennük az irányok és biztonsággal alkalmazzák azokat - szókincsbővítés, metakommunikáció fejlesztése - dalos játékoknál a térészlelés és az együttmozgás gyakorlása - az átélt élmény lerajzolása emlékezetből, emlékezőképesség fejlesztése, nyomdázás technikájának gyakorlása - térbeli tájékozódó képesség, egyensúlyérzék fejlesztése Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, ellenőrzés, buzdítás, dicséret. Vödrök, ollók, plédek, labda, rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták, vízfesték, dugó, cm-es tornaszerek.

8 7. hét (7/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: A szőlő feldolgozásának folyamata Szüreti mulatság Halmazok csoportosítása tulajdonságaik szerint. A gömb fogalma. Halmazok bontása részhalmazokra. Mese: Csukás István: Sün Balázs Vers: Weöres Sándor: Ősz elő (új vers) Fazekas Anna: Szüret Ismétlés: Lipem lopom a szőlőt Kiszáradt a diófa Dombon törik Mondóka: Ecc, pecc, kimehetsz Hipp, hopp Zeneh.: Ősszel érik babám Kicsik-nagyok: Sün készítése krumpliból, tökből fogvájóval. (termésbábok készítése) Köralakítás tapssal. Gimnasztikai gyakorlatok. Láb- és tartásjavító torna. Csúszás padon, gurulóátfordulás előre, gurulás a test hossztengelye körül Játék: Autózás Összetartozás, közösségi érzés fejlesztése. Gondolkodás fejlesztése, ok-okozati összefüggések megláttatása. Irodalmi élmény nyújtása. Zenei élmény nyújtása. Alkotó képzelet fejlesztése. Pontos gyakorlatvégzésre való törekvés, ügyesség, bátorság fejlesztése. - szerezzenek ismeretet arról, hogy a szőlőt nem csak étkezési célra hasznosítják, hanem must illetve bor is készül belőle - a szőlőfeldolgozás folyamatainak - halk hangos éneklés gyakorlása, dalfelismerés dúdolásról - kommunikációs készség fejlesztése - szem - kéz koordináció fejlesztése - verses mesével ritmusérzék fejlesztése - kézügyesség, esztétikai érzék fejlesztése - gurulóátfordulás gyakorlása, a test mindenoldalú megmozgatása Beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, értékelés, ellenőrzés. Szőlő, daráló, prés, kádak, ládák, kancsó, poharak, tölcsér, üvegek, dugók, cd-játszó, népzenei cd-lemez, krumpli, tök, fogvájó, 2 db tornapad.

9 8. hét (8/10) A külső világ tevékeny Tevékenység, téma: Látogatás az őszi piacra Kisebb nagyobb megkülönböztetése, számlálás 6-ig, tő- és sorszámnevekkel Mese: A brémai muzsikusok Vers: Mentovics Éva: Almaszedés (új vers) Ismétlés: Weöres Sándor: Ősz - elő Ismétlés: Zöld paradicsom Lipem lopom a szőlőt Hej, a sályi Erzsébet asszony Új mondóka: Madarak voltunk Zeneh.: Hej, a sályi piacon (furulyával) Kicsiknek - nagyoknak: gyümölcsökből szabadon választott figurák készítése - kreativitással (fogvájóval, szegfűszeggel, bogyókkal) A közösen szervezett élmény pozitív megélése, közösségi nevelés. Figyelmességre, udvariasságra nevelés. Mérési szerzése. Gondolkodás, képzelet fejlesztése. Szókincs bővítése. A dalos játékok megszerettetése. Egészséges életmódra nevelés, vitamindús táplálkozás fontosságára nevelés Kézügyesség-, finommotoros koordináció fejlesztése Erő, ügyesség, gyorsaság fejlesztése. - ismeretek és szerzése a piacról, a piacon árusított termékekről - a különbségek felismerésének gyakorlása - számolás, becslés, összemérés gyakorlása - új vers megismertetése, gyakorlása - egyenletes lüktetés, halk hangos gyakorlása, dallambújtatás - új mondóka, gyakorlása - gyümölcsbábok készítése segédeszközök (fogvájó, bogyók, szegfűszeg) felhasználásával kreativitás, kézügyesség fejlesztése - kondicionáló képesség, gyorsaság fejlesztése Beszélgetés, magyarázat, bemutatás, értékelés, ellenőrzés, dicséret, bíztatás. Kosarak, tálcák, gyümölcsök, fogvájók, bogyók, szegfűszeg, kötények, 2 nagy pad. Járás kartartásokkal Gimnasztika Padgyakorlatok Gurulás a test hossztengelye körül, mindkét irányba Nyuszi ugrás, járás négykézláb Játék: Mókusok ki a házból!

10 9. hét (9/10) folyamán megismert zöldségek (káposzta, hagyma, uborka, paprika, zöldparadicsom) felhasználásával csalamádékészítés. Halmazok képzése megadott szempontok szerint, bontás részhalmazokra. Számlálás7-ig. Több kevesebb, ugyanannyi fogalmak gyakorlása. Halmazok csoportosítá- Mese: A lókötő róka Versismétlés: Weöres Sándor: Ősz - elő Lehullott egy falevél Mondóka: Poros úton kocsi zörög Ki játszik ilyet?... Mély kútba (új dal) Lipem lopom a szőlőt Zöld paradicsom Mondókaismétlés: Madarak voltunk Zeneh.: Kerek a káposzta.. mintázás, kézi munka Tevékenység, téma: A piacon jártunk színes ceruza / zsírkréta rajz Gimnasztika Gurulóátfordulás Egyensúlyozás földre helyezett kötélen, nyújtott lábú kisterpeszből szökdeléssel visszafelé. Bújás akadály alatt. Játék: Szoborjáték sa. Az egészséges táplálkozásra nevelés. Balesetmentes eszközhasználat elsajátítása. Matematikai ismeretek bővítése. Anyanyelvi nevelés, fejlesztés, irodalmi élmény nyújtása, szókincsbővítés. Zenei nevelés, zenei képességek fejlesztése. Vizuális érzékelés, észlelés fejlesztése. Ügyesség, bátorság fejlesztése. - ismerjék fel az őszi zöldségeket, tudják csoportosítani azokat több szempont szerint - az állatmesével a figyelem fenntartása, tanulság felismerése - az új versek megkedveltetése, gyakorlása, ezáltal az emlékezet és a figyelem fejlesztése - ritmushangszerek használatának gyakorlása, dallambújtatás - emlékezet utáni rajzképesség fejlesztése - térbeli tájékozódás és egyensúlyérzék fejlesztése - forgások különböző kéztartással Bemutatás, magyarázat, gyakorlás, buzdítás, dicséret. Zöldségek, vágó és gyaluló eszközök, vágódeszka, befőttesüveg, ecet, fűszerek, játékelemek a halmazok képzéséhez, rajzlap, színes ceruzák, zsírkréták.

11 10. hét (10/10) ről szerzett ismeretek rendszerezése. i időjárás hatása öltözködésünkre. Eső, szél, köd, hűvös idő környezeti hatása. Az állatok életének változásai. Matematikai tartalmú Tevékenység, téma: Halmazképzés, számlálás 7-es számkörben, több kevesebb, ugyanannyi Tevékenység, téma: Mese: Csukás István: Sün Balázs Versismétlés: Lehullott egy falevél Fazekas Anna: Szüret Weöres Sándor: Ősz- elő Ismétlés: Mély kútba Hej, a sályi Zöld paradicsom Erzsébet asszony Mondókaismétlés: Madarak voltunk Zeneh.: Ködtől fátyolos a szemhatár Kicsiknek: falevél készítése mozaikragasztással Nagyoknak: Nagyméretű őszi képalkotás közösen mozaikragasztással A természet szeretetére és védelmére nevelés. Bátran mondják el megszerzett ismereteiket. Halmazképzés gyakorlása. Irodalmi élmény nyújtása. Zenei képességek fejlesztése. Kézügyesség és esztétikai érzék fejlesztése. A közös gondolkodás és munka élményének átélése. Erő, figyelem, szabálytudat fejlesztése. - az őszről szerzett ismeretek rendezése - válogatás megadott szempontok szerint - verses mesével, verssel ritmusérzék, szókincs fejlesztése - dalfelismerés dúdolásról, hallásfejlesztés, halk hangos gyakorlása, dallambújtatás - új dalos játék megkedveltetése - festék és ecset használatának gyakorlása, színek kavalkádja - a test mindenoldalú megmozgatása pad segítségével, a test edzése, egyensúlyérzék, erő, ügyesség fejlesztése Beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, dicséret, buzdítás, jutalmazás. Rajzlapok, ragasztó, színes tafett papírok, 2 pad, 2 mászóka, 2 henger, bordásfal. Gimnasztikai gyakorlatok pad felhasználásával. Egyensúlyozó járás padon, mászás mászókán át, bujás hengerbe, mászás bordásfalon oldalra, csúszás lejtőn Játék: Madarak a fészekben

12 Megjegyzés, egyéb tevékenységek: Játéktervezés/Játékbővítés: Szerepjátékok élmények alapján: szüretelés, mustkészítés, piacon vásárlás, vendégvárás, állatmenhely. Fejlesztő játék: Érzékelőjátékok: tapintás, szaglás, ízlelés, hallás alapján. Anyanyelvi játékok: Találós kérdések az őszi gyümölcsökről, zöldségekről. Kakukktojás (őszi gyümölcsök, zöldségek, nyári és őszi ruhadarabok) Hol jártunk, mit csináltunk? (szüretelés, mustkészítés, piac, erdei séta) Az időszak alatt végzett munka jellegű tevékenységek: szüretelés, szőlőfeldolgozás, gyümölcssaláta készítés, csalamádékészítés Kirándulás, séta: szüretelés, piaclátogatás, séták, kirándulás alkalmával évszakra jellemző megfigyelések végzése.

13 Forrásanyag a felkészüléshez, tervezéshez: 1. B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék. Tankönyvkiadó Vállalat, Babodi Béláné: Környezetismereti foglalkozások módszertana. Tankönyvkiadó Vállalat, Besenyei Antal: Praktikus ábrázolás az óvodában. Tankönyvkiadó Vállalat, Cini-cini muzsika Óvodások verseskönyve. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Dr. Fejes Erzsébet Dr. Kanczler Gyuláné: Mesélő természet. Alex-typo Kiadó és Reklámiroda Bt., Budapest, Dr. Nádai Magdolan: Vigyázz rájuk! Erdőn, réten Óvodáskorúak és kisiskolások ismerkedése az élővilággal. SZÁK Stúdió, Dr. Ranschburg Jenő: A világ óvodáskorban. Okker Kiadó, Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó Vállalat, Kökény kisasszony Magyar írók meséi. Kossuth Könyvkiadó, Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában. Fabula Bt Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt van az ősz, elmúlt a nyár, kelepel a gólya madár. Flaccus Kiadó, Móricz Zsigmond: Állatmesék. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Nefelejcs Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Négy évszak Versek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen 16. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? Versek és műfordítások gyerekeknek. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Editio Musica, Budapest 18. Vicki Edgson: Az ételünk a gyógyszerünk Útmutató a csecsemők és gyermekek helyes táplálásához. Totem Kiadó, Budapest, Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul Óvodások matematikája. Zsámboki és Társa Bt., Sopron, 2001.

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Mozgás Sport Egészség

Mozgás Sport Egészség A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010. Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3. 1. 1. Az óvoda adottságai, bemutatása..3. 1. 2. Az óvoda személyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083 Készítette : Hódos Zoltánné Óvodapedagógus 2010 1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság szerint: tiszta

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA

MÓKUS KUCKÓ. Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA KIS-KÓPÉ KUCKÓ CIFRA PALOTA MÓKUS KUCKÓ Családi napközik SZAKMAI PROGRAMJA Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport Az én virágoskertem Sipos Márk-katica csoport Kedves Szülő! Kedves hozzátartozó! Ha még nem kötelezte el magát, kérem, hogy adójának 1%-át ajánlja fel a Bp. 16.ker-i NAPSUGÁR/VADVIRÁG ÓVODA részére, hogy

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben