3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!"

Átírás

1 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Hogya Róbert Telefon, fax: +36 (47) , +36 (47)

2 2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! A projekt megvalósítása tovább folytatódott a térségfejlesztési szervező foglalkoztatásával, akinek továbbra is kiemelt feladata a Sárospataki kistérség LHH program keretében benyújtott projekt-csomagjának nyomon követése, menedzselése. A program e tárgyidőszakban utolsó fázisába lépett, vagyis az előzetesen jóváhagyott projektek számára megnyíltak az ÚMFT pályázati kiírásai, a projektgazdák pályázatként benyújtották véglegesen kidolgozott projektjeiket. A projektkidolgozásban igény szerint a térségfejlesztési szervező munkatárs segédkezett, főként az önkormányzati vezetők kértek segítséget, információkat, melyeket munkatársunk soron kívül rendelkezésükre bocsájtott. A tárgyidőszak végéig 15 projekt esetében történt meg a Bíráló Bizottsági döntés. 2 pályázat elutasításra került, 13 projekt azonban már támogató döntéssel rendelkezik. A nyertes projektek információi megtalálhatók a oldalon és a csatoltan benyújtott összefoglaló táblázatban, valamint e projektünk információs lapján is közzé tettük. ( Összességében tehát a tervdokumentumban és az azt követő módosításokban benyújtott projekt ötletek 33 %-a rendelkezik jelenleg támogató döntéssel. A támogatási szerződések megkötése folyamatban van. A projektgazdák számára a több pályázót érintő beadási határidők előtt konzultációt szerveztünk, ahol a térségfejlesztési szervező munkatárs tájékozódott az egyes projektek kidolgozottságáról, állapotáról és igény esetén segítséget nyújtott a pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésében. Ezeken túl tájékoztatta a projektgazdákat jelen projekt alakulásáról és a soron következő megvalósítási lépésekről decemberében folytatódott a Képzések szervezése, lebonyolítása projektelem megvalósítása én került sor nagy érdeklődés mellett a Kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási, nyelvi képességfejlődésük biztosítása című képzésre. Az előadó Molnár Mariann szakpszichológus, tanár, a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai szakszolgálat vezetője volt. A vártnál is több partnerünk fogadta el meghívásunkat, így 44 fő részvételével valósult meg a képzés. A résztvevők nagyrészt óvodapedagógusok, tanítók és tanárok voltak a képzés témája miatt. A projekt céljaihoz illeszkedve a képzés főként a gyermekek szegénysége elleni küzdelem lehetőségeit mutatta be az iskolai- óvodai nevelés során, de szó volt a tehetséges gyermekek motiválásának és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásának, a romák integrálásának lehetőségeiről, módszereiről is. Az előadó szólt a nemek és a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének biztosításának fontosságáról is. A képzés eredményeképpen a főként gyakorló pedagógusokból álló résztvevők a bemutatott gyakorlati példákon keresztül és az átadott Adaptációs kézikönyv című tananyag segítségével átfogó képet kaphattak az esélyegyenlőség biztosításának és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának lehetőségeiről az oktatás-nevelésben án újabb képzés került lebonyolításra A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé valamint a projekt elszámolások és beszámolók elkészítése címmel. Az előadó Wächter Balázs, a VitalPro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tanácsadója volt. A képzésen 33 fő vett részt pénzügyi tevékenységet végző vállalkozás munkavállalói és projektmegvalósításért felelős polgármesterek, jegyzők, pályázati szakemberek vegyesen. A képzés célja az EU-s pályázatok lebonyolításához gyakorlatias segítség nyújtása volt. A projektmenedzselésben jártas előadó lényegre törően mutatta be az egyes pályázati kiírásokban elvárt tájékoztatási kötelezettségek megvalósításának hatékony megoldásait és azok dokumentálását. Szó volt a támogatási szerződés megkötése és annak esetleges módosítása során jelentkező kötelezettségekről. A résztvevők megkapták a Pénzügyi Ellenőrzési Ismeretek című tankönyvet, mellyel elsősorban az LHH programban érdekelt önkormányzatoknak kívántunk projektjeik 2

3 szabályszerű pénzügyi lebonyolításához segítséget nyújtani. Hasonló célt szolgált az Aktuális adójogszabályok című kiadvány is, melyet szintén e képzés tananyagaként szereztünk be és ismertettünk a résztvevőkkel. Az önkormányzatok részéről további ismeretátadás igénye merült fel ebben a témában, ezért a KSZ jóváhagyását követően, 2010 júniusában ugyanezen címmel ismét képzést szervezünk elsősorban az önkormányzatok pénzügyi szakemberei számára és a projekttevékenységek pénzügyi nyilvántartását segítő tananyag kerül még beszerzésre. A képzést megelőzően sajtótájékoztatót tartottunk, melyen a kedvezményezett Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, munkaszervezet-vezetője és térségfejlesztési szervező munkatársa ismertette a projekt addigi eredményeit, a hátralévő feladatokat. A sajtótájékoztatón meghívottként részt vett az LHH program Sárospataki kistérségi vezetőtervezője is, aki a jelenlévő projektgazdáknak nyújtott információt a program további lebonyolításáról évben további 2 képzési elem valósult meg én a Hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere címűre került sor. A VitalPro Kft-vel kötött képzési szerződés értelmében ez a képzés is a vállalkozás által került lebonyolításra. Az előadó Lunkné Dr. Pácsa Szilvia volt. A képzés céljában igyekeztünk követni az előző képzés vonalát, vagyis hogy segítséget nyújtsunk a pályázati rendszerekben nem jártas partnereinknek a projektmenedzsmenti feladatok megismerésében. A képzésen elsősorban a pályázatkészítés kritikus szempontjaira, az előrehaladási jelentés készítésére és a projektmegvalósítás dokumentálásának fontosságára hívta fel a figyelmet az előadó. Konkrét példákon keresztül pontról pontra bemutatásra került a jelentések elkészítésének, rögzítésének és beküldésének módja, ideje. A képzésen 14 fő vett részt, mindannyian az LHH programban érdekelt szervezetek képviseletében. A résztvevők közül többen még soha nem készítettek, menedzseltek pályázatot, azonban a képzés eredményeként betekintést nyertek a téma szabályaiba, kötelezettségeibe és megvalósításába. Az ismeretek mélyebb elsajátítása érdekében kiosztásra került a Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez című tananyag én a Projekttervezés és partnerségi alapok elsajátítása (helyi igényeken alapuló projektgenerálás és a projekt megvalósítás) című képzés valósult meg. Wächter Balázs előadásában hallhatott a 17 résztvevő a projekt céljaként is megfogalmazott együttműködés, partnerség kialakításának lehetőségeiről a fejlesztési politika szintjén és helyi szinten is. A települési önkormányzatok és a kistérségi társulás képviselőiből álló résztvevők miatt különös figyelmet fordított a kistérségi együttműködés fontosságára, annak előnyeire a fejlesztések során. A képzés eredményeként a résztvevők elméleti tudást szereztek a partnerségről, mint alapelvről az EU politikájában és konkrét példák segítségével megismerhették a partnerségi együttműködésben megvalósított projektek előnyeit, végül javaslatokat hallhattak a helyi szinten tervezett projektek partnerségi megvalósítására. A képzések lebonyolítása közben a térségfejlesztési szervező feladata a projekt hátralévő képzési- és egyéb elemeinek leszervezése. Ennek eredményeképpen június 2-ára került meghirdetésre a Közbeszerzési ismeretek című képzés Dr. Deli Betty közbeszerzési szakértő részvételével, melyről a projekt záró előrehaladási jelentésében számolunk be. Megkötésre került a vállalkozói szerződés a felmérések, tanulmányok készítése projektelem megvalósítására, melynek eredményéről szintén következő jelentésünkben adunk számot. Közben a pályázatban vállalt társadalmasítási kötelezettségnek eleget téve tovább folytatódott a kistérségi honlap üzemeltetése és fejlesztése. A honlapon minden a projekttel kapcsolatos és az LHH program megvalósulásával összefüggő információ (hírek, adatok, jogszabályok, pályázati felhívások, monitoring jelentések) megtalálható. Ezeken túl új menüpontokkal bővítettük az információs honlapot, elektronikus formában elhelyezésre kerültek a képzések tananyagai és prezentációi, a meghívók, valamint a rendezvényeken készült fotók is. 3

4 A tárgyidőszakban folytattuk hírlevél szolgáltatásunkat melyben rendszeresen értesítjük partnereinket az LHH program és jelen projektünk alakulásáról, aktuális híreiről. A jelentéstételi időszakban 9 db hírlevél került kiküldésre. A környezeti fenntarthatósági vállalás teljesítése érdekében növeltük az újrahasznosított papír használat arányát irodai munkánk során. Beszámoló a társadalmi fenntarthatóság érvényesülése érdekében tett lépésekről: 1. Jogszabályi keretek összefoglalása A projekt által érintett feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok hivatkozással ellátott felsorolása megjelenítésre került a Kistérségi Társulás honlapján, mely elérhető a címen. 2. A társadalmi értékek megjelenítése a szervezeti célok között A közvélemény széleskörű tájékoztatása folyamatosan történik mind az LHH programhoz, mind jelen projekthez kapcsolódóan. A vállalás igazolására az 1. számú PEJ-ben elektronikus formában benyújtásra került az LHH programban között megtartott kerekasztal megbeszélésekre, workshopokra, projektegyeztetésekre meghívottak listája (Partnerlista.xls), a 2. számú PEJ-ben benyújtásra került 5 db hírlevél, a 3. számú PEJ-ben 9 db hírlevél. Ezeken kívül az interaktívvá tett honlapon folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot a fontos történésekről, ahol az olvasóknak is lehetősége van véleményt mondani, részt venni a tervezésben. 3. Jelentések, monitoring eredmények és új közcélú adatok közzététele Minden, a projekttel kapcsolatos adatot, történést közzéteszünk - beleértve a monitoring jelentéseket is Internetes honlapunkon. Igazoló link: 4. Részvételi felelős a szervezeten belül A projekt keretében alkalmazásra kerülő szervező munkatárs felel a projekt céljainak megvalósulásáért. Ez a tény munkaköri leírásában rögzítésre került. A térségfejlesztési szervező munkatárs munkaköri leírása az 1. számú PEJ-ben benyújtásra került. 5. A külső vagy belső célcsoport körében a társadalmi felelősség és a fenntarthatóságra vonatkozó tudatosság erősítése A nyilvánosság biztosításával és a célcsoport aktív bevonásával a társadalmi csoportok saját sorsuk alakításába beleszólást kaptak az LHH program tervezési szakaszában. Véleményüket érvényesítettük az NFÜ részére benyújtott tervdokumentumban, a projektek tervezésében. A vállalás igazolására az 1 sz. PEJ-ben elektronikusan benyújtásra került a projektegyeztetésekre meghívottak listája (Partnerlista.xls), a projektgazdák szándéknyilatkozatai (Szándéknyilatkozatok.zip) és a benyújtott kistérségi tervdokumentum (EM9_Kistérségi tervdokumentum.pdf) 6. A helyi identitás erősítése Az LHH tervdokumentum készítésének tervezési szakaszában és e projekt keretében megvalósuló képzésekbe minél szélesebb körben igyekeztünk bevonni a helyi lakosságot, így a résztvevők méltán érezhetik magukat fontosnak a helyi problémák megoldásában, a helyi ügyekben. A vállalás teljesülésének igazolására az 1-3. számú PEJ-ben benyújtott Partnerlista, jelenléti ívek és fotódokumentációk szolgálnak. 4

5 3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT! 1 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év Összesen 1. Tevékenység 0 2. Tevékenység 0 3. Tevékenység 0 4. Tevékenység 0 5. Tevékenység 0 6. Tevékenység 0 7. Tevékenység 0 8. Tevékenység 0 Összesen A táblát csak az 1 Milliárd forint feletti támogatással megvalósuló projektek esetében szükséges kitölteni. 5

6 4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT! A projekt tevékenységeinek ütemezése A megvalósítás 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év záró dátuma Általános rezsiköltségek - postaköltség Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm díjak Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - honlap karbantartása Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése Tervezett kezdete-befejezése - befejezése

7 Nyilvánosság honlap üzemeltetése Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - kommunikáció, reklám Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások felmérések, tanulmányok Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhe z terembérlés Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - sajtótájékoztató k, rendezvények vendéglátása Tervezett kezdete-befejezése - 7

8 befejezése Szolgáltatások - egészségmegőr ző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások kisgyerekek korai képességgondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé -6 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése

9 Szolgáltatások - 4.közbeszerzés ismeretek - 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzéséne k pályázati rendszere - 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - 9

10 befejezése Szolgáltatások képzések szervezése, lebonyolítása Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások tananyag beszerzése Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Saját teljesítés -térségszervező foglalkoztatása Tervezett kezdete-befejezése - Tényleges befejezése kezdete-várható Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés Tervezett kezdete-befejezése - 10

11 befejezése Eszközbeszerzé s - informatikai eszköz - laptop Tervezett kezdete-befejezése - Tényleges befejezése kezdete-várható

12 MEGJEGYZÉS: Az egyes tevékenységekről részletes beszámoló: 1. Általános rezsiköltségek -postaköltség: A projekt megvalósítása alatt folyamatosan merül fel postaköltség. Az LHH program kapcsán kötelező dokumentum benyújtások, a program hatékony eredménye érdekében küldött kérelmek, valamint jelen projekt lebonyolításával (árajánlatok kérése, aláírt szerződések postázása) és projektmenedzsmentjével (PEJ-ek, elszámolások, hiánypótlások) kapcsolatos küldemények postaköltsége jelenik meg ebben a projektelemben. 2. Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm. díjak: A projekt megvalósítása alatt folyamatosan merülnek fel kommunikációs költségek, nevezetesen telefon, telefax és Internet használati díjak. Mind az LHH program, mind jelen projekt menedzselése rengeteg szervező munkát igényel, melyhez nélkülözhetetlenek az említett eszközök. A projektgazdákkal, az LHH programirodával, e projekt közreműködő szervezetével és a megvalósításban bármely módon résztvevő személyekkel párhuzamosan telefonon és -en történik a kapcsolattartás. Bizonyító erejű dokumentum küldésekor és fogadásakor gyakran használunk telefaxot. 3. Nyilvánosság - honlap karbantartása: A projekt teljes ideje alatt működtetjük a domain néven regisztrált honlapot. A honlap karbantartására és napi adattartalom frissítésre vállalkozói szerződést kötöttünk egy vállalkozóval. A vállalkozói szerződés és a vállalkozó nyilatkozata a honlapon végzett munkáról csatolásra került az 1. számú kifizetési kérelemhez. A karbantartás során a szerver megfelelő működésének folyamatos figyelése, a szerveren korábban elhelyezett, már nem aktuális fájlok rendszeres törlése, az interaktív modulok használói által elhelyezett tartalom szabályszerűségének ellenőrzése valósul meg. 4. Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése: A projekt teljes ideje alatt működtetjük a domain néven regisztrált honlapot. A honlap karbantartására és napi adattartalom frissítésre vállalkozói szerződést kötöttünk egy vállalkozóval. A vállalkozói szerződés és a vállalkozó nyilatkozata a honlapon végzett munkáról csatolásra került az 1. számú kifizetési kérelemhez. Az adattartalom napi frissítése során valósul meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi társulás szempontjából fontos történésekről szerkesztett hír és hozzá tartozó fotódokumentáció, pályázati információk, hirdetések naprakész elhelyezése a honlapon, különös tekintettel jelen projekt történéseire. 5. Nyilvánosság honlap üzemeltetése: A pályázatban vállaltaknak megfelelően a projekt kezdete óta folyamatosan működtetjük a domain néven regisztrált honlapunkat. Az interaktív honlapra felkerül minden, a projektgazda szempontjából fontos hír különös tekintettel jelen projekt történéseire. A honlapon lehetőség van fórum bejegyzésre és olvasói hír közzétételére, ezzel is biztosítva a nyilvánosság hozzászólási lehetőségét, az aktív részvételt a kistérség életében. 6. Nyilvánosság - kommunikáció, reklám: A pályázatban vállaltaknak megfelelően a projekt kezdete óta folyamatosan biztosítjuk a projekt nyilvánosságát és reklámját. Az 1. sz., 2.sz. és 3. sz. PEJ-ben is benyújtásra kerültek a nyilvánosság és kommunikáció érdekében megtett lépések igazoló dokumentumai: 12

13 A projekt során kötelezően előírt C típusú tájékoztató táblát elkészíttettük (1. sz. PEJ Tajekoztato_tabla C.jpg) és minden projekttel kapcsolatos eseményen jól látható helyen elhelyezzük. A projekt kezdetétől 1 db nyitórendezvény (1.sz PEJ-Fotódokumentáció/projekt Nyitó konferencia ) és 3 db sajtótájékoztató((1.sz PEJ-Fotódokumentáció/Sajtótájékoztató ; 2. sz. PEJ-Fotódokumentáció/ Projekt Sajtótájékoztató ; 3.sz PEJ jelenleti_iv_sajtotajekoztato tif) került megrendezésre. Megjelent 2 db sajtócikk (1.sz. PEJ- sajtocikk.tif és 2.sz. PEJ- Sajtohirdetes,sajto_cikk.tif) Kiküldésre került 14 db hirlevél (2.és 3.sz. PEJ- ÁROP-1_1_5_C hírlevél.eml) és valamennyi projekttel kapcsolatos eseményről fotódokumentáció készül. 7. Szolgáltatások felmérések, tanulmányok: A projektelem megvalósítása még hátra van. A készítésre a vállalkozási szerződést megkötöttük. 8. Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhez terembérlés: Mindeddig két alkalommal, került sor terembérlet szolgáltatás igénybevételére én a Szekszárdi Kistérség Többcélú Társulással kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása és azt követő sajtótájékoztató lebonyolítása céljából. (1.sz PEJ-Fotódokumentáció/Sajtótájékoztató ) valamint a Hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere című képzés lebonyolításához. (3.sz PEJ jelenleti_iv tif) A projekt záró rendezvényéhez tervezünk még terembérlés szolgáltatás igénybevételt. 9. Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása: A projekt során lebonyolítandó rendezvények alkalmával, lehetőség szerint megvendégeljük a résztvevő partnereket. Ez rendezvénytől függően catering szolgáltatás vagy ebéd. Igyekszünk minden esetben a legkedvezőbb szolgáltatás igénybevételére. Ebéd biztosítása minden esetben a rendezvényen résztvevők száma alapján kerül biztosításra. A következő rendezvényeken került sor eddig vendéglátásra: - Nyitórendezvény (1. sz. PEJ nyito_rendezveny1.jpg) - A Sárospataki kistérség projektcsomagjáról szóló döntés ünnepélyes tájékoztatója (2.sz.PEJ jelenleti_iv_ tif) - Egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok képzés (2.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes_ tif) - Kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása képzés (3.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes_ tif) - Sajtótájékoztató (3.sz.PEJ jelenleti_iv_sajtotajekoztato tif) - Projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása képzés (3.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes tif) 10. Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra: A projektelem én megvalósult. A képzést Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője tartotta, meghívott előadókkal (mentőtiszt, ÁNTSZ tisztifőorvos) A képzésen 22 fő vett részt. A tevékenység igazolására a 2.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. (jelenleti_iv_kepzes_ tif és Fotódokumentáció.doc/Egészségmegőrző, életviteli és Kompetencia alapú oktatási programok című képzés ) A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez szerkesztett tananyagot nyomtatott formában, valamint a témához kapcsolódó gyakorlati képzést is kaptak. 13

14 11. Szolgáltatások - kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra: A projektelem én megvalósult. A képzést sárospataki Családsegítő és Pedagógiai szakszolgálat vezetője tartotta. A képzésen 44 fő + 1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában. 12. Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé -6 óra: A projektelem án megvalósult. A képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Wächter Balázs tartotta. A képzésen 33 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában. 13. Szolgáltatások - 4.közbeszerzés ismeretek - 4 óra: A projektelem még nem valósult meg. A képzés megtartására kiválasztott Vital Pro Kft-vel a vállalkozói szerződés megkötése án megtörtént. Várhatóan június 2-án kerül sor a megvalósításra. 14. Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra: A projektelem még nem valósult meg. A képzés megtartására kiválasztott Vital Pro Kft-vel a vállalkozói szerződés megkötése án megtörtént. Várhatóan június hónapban kerül sor a megvalósításra. 15. Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere - 4 óra: A projektelem március 10-én megvalósult. A képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Dr. Pácsa Szilvia tartotta. A képzésen 14 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában és az előadás anyagát elektronikus formában. 16. Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra: A projektelem május 5-én megvalósult. A képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Wächter Balázs tartotta. A képzésen 17 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. 17. Szolgáltatások -képzések szervezése, lebonyolítása: A projektben tervezett 7 db képzés közül eddig 5 db valósult meg. 18. Szolgáltatások tananyag beszerzése: A képzésekhez szükséges tananyag beszerzése több részletben megtörtént. A költséghatékonyság miatt a képzési elemek egy részéhez ingyenesen elérhető, pályázati támogatással szerkesztett jegyzeteket használtunk (Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez) így csak azok nyomdai sokszorosítási, fűzési költsége terhelte a projekt költségvetését. Az így beszerzett tankönyvek: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS TECHNIKÁK; PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI ISMERETEK; PÁLYÁZATI TECHNIKÁK AZ EU TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ; ADAPTÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Két képzés esetében a képzésre kiválasztott által szerkesztett tananyag került megvásárlásra nyomtatott, fűzött formában: EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, ÉLETVITELI ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSI PROGRAMOK; AKTUÁLIS ADÓJOGSZABÁLYOK Minden tananyag 35 db példányszámban került beszerzésre. Azok átadás-átvételi jegyzőkönyve csatolásra került a 2. kifizetési kérelemhez. A KSZ változás bejelentésünket jóváhagyta, így egy plusz képzési nap kerül leszervezésre, melyhez további tananyag beszerzése fog megvalósulni június hónapban. 14

15 19. Saját teljesítés térségszervező foglalkoztatása: A projekt teljes ideje alatt foglalkoztatjuk a térségfejlesztési-szervező munkatársat, akinek feladata az LHH program és jelen projekt kapcsán felmerülő mindennemű adminisztratív és egyéb szervezői feladat ellátása. Az 1. sz. PEJ-ben benyújtásra került Munkaköri leírása (Munkakori leiras_tersegfejlesztesi_szervezo.doc) és minden kifizetési kérelemhez csatolásra kerül a részletes összefoglaló az adott időszakban végzett munkájáról. 20. Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés: A pályázatban vállaltaknak megfelelően, án beszerzésre került a Zemplén Informatika Bt.-től egy, az igényeinknek megfelelően összeállított szoftvercsomag, melynek köszönhetően Internetes honlapunk átalakításra került. Kibővült interaktív modulokkal: Interaktív hírek menü, melynek segítségével az olvasó is közzé tehet közérdekű híreket, Fórum menü, ahol az olvasók megoszthatják véleményüket az egyes témákban, Eseménynaptár, ahol a kistérségi rendezvények kerülnek közzétételre, Képgaléria a fontos események dokumentálására, Pályázatok menü az aktuális pályázatok elérése érdekében és Letöltések menü a lényeges dokumentumok elérése érdekében. A honlap elérhető a címen, a szoftver átadás-átvételi jegyzőkönyve és a szoftverhasználati szerződés csatolásra került az 1. kifizetési kérelemhez. 21. Eszközbeszerzés - informatikai eszköz laptop: én beszerzésre került a térségfejlesztési-szervező munkájához nélkülözhetetlen laptop. A beszerzett eszköz: TOSHIBA P-300-1E9 17 T5800 note, Toshiba hord táskával és Office 2007 Basic HU OEM szoftverrel. Az eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyve csatolásra került az 1. kifizetési kérelemhez. 15

16 4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések 1. Általános rezsiköltségek postaköltség 2. Szolgáltatások felmérések, tanulmányok 3. Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhez terembérlés 4. Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra 5. Szolgáltatások kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra 6. Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a A projekt megvalósításának első 2 hónapjában nem merült fel postaköltség, így a tevékenységet később kezdtük el. Az LHH programban szereplő projektekhez kívántuk igazítani a felméréseket, kerestük a legcélszerûbb kivitelezési módot. Postai szolgáltatás folyamatos használata januártól a költség felmerülésének függvényében. Mindeddig két alkalommal, én és én merült fel igény terembérlet szolgáltatás igénybevételére. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. A KSZ A projektelem megvalósításának koncepciója elkészült, a megvalósítóval a vállalkozói szerződést megkötöttük. Jelenleg folyamatban van a modern, grafikonokkal szemléltetett elektronikus formájú adatsorokat tartalmazó felmérések megvalósítása, mely az Internetes honlapon való elhelyezéssel mindenki számára elérhetővé válik. Várható befejezése Előreláthatóan a projekt zárórendezvényével kapcsolatban kerül még sor terembérlés igénybevételére. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés án lezajlott. A KSZ jóváhagyását 16

17 nyilvánosság felé -12 óra án jóváhagyta követően június plusz 6 órás képzési nap hónapban plusz képzési megtartását a témában. nap kerül megrendezésre. 7. Szolgáltatások - 4.közbeszerzés ismeretek - 4 óra 8. Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra 9. Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere - 4 óra 10. Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra 11. Szolgáltatások képzések szervezése, lebonyolítása A képzéseket össze kívántuk hangolni az NFÜ döntéssel és a kistérségünkben megtartott egyéb képzéssel (OFA megbízásából a SALDO Zrt.által szervezett képzések). Mivel mindkét elem végrehajtására a tervezettől később került sor, képzéseink is később valósulnak meg. A képzéseket össze kívántuk hangolni az NFÜ döntéssel és a kistérségünkben folyamatban lévő egyéb képzéssel (OFA megbízásából a SALDO Zrt.által szervezett képzések). Mivel mindkét elem jelenleg is folyamatban van, képzéseink is később valósulnak meg. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. A képzéseket össze kívántuk hangolni az NFÜ döntéssel és a kistérségünkben folyamatban lévő egyéb képzéssel (OFA megbízásából a SALDO Zrt.által szervezett képzések). Mivel mindkét elem jelenleg is folyamatban van, képzéseink is később valósulnak meg. A képzést lebonyolító szervezet kiválasztása megtörtént. A képzés várhatóan június 2- án megvalósul. A képzést lebonyolító szervezet kiválasztása megtörtént. A képzés várhatóan 2010 június hónapban megvalósul. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés én lezajlott. A tervezett 8 db képzésből 5 db megvalósult a közötti időszakban. További 3 képzés megtartására közötti időszakban kerül sor. 17

18 5 tématerülethez kapcsolódó tananyag beszerzésre került. "A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé valamint a projekt elszámolások és 12. Szolgáltatások tananyag beszerzése 13. Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés A képzések későbbi megvalósulása miatt a tananyag beszerzése is később valósul/valósult meg. A tervezettnél később sikerült összeállítani a megfelelő szofvercsomagot. beszámolók elkészítése" címû képzés kapcsán plusz képzési nap kerül majd megtartásra, melyhez további tananyag megvásárlását tervezzük. Ennek várható határideje június án szoftvercsomag került beszerzésre, melynek segítségével megújult és interaktív lett a kistérségi honlap. 18

19 5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke A jelentést ételi időszakb an elért változás A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerződésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) Képzettek száma fő A bevont partnerek száma, ebből db vállalkozás db civil szervezet db kisebbségi önkormányzat db Megtartott rendezvények száma db az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentu mokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya % MEGJEGYZÉS: Az NFÜ-nek benyújtott programozási tervdokumentumban szereplő és előzetesen jóváhagyott, valamint azt követően engedélyezett projekt ötletek száma összesen 40 db. Ebből jelenleg 13 db rendelkezik támogatási döntéssel. (ellenőrizhető a honlapon az eredmények között) Ez 33%-os arány. 12 db projekt pályázatként benyújtásra került, de elbírálásuk még folyamatban van, vagy elsődlegesen elutasításra került, a szabad keret terhére engedélyezett projektek benyújtása a következőkben várható (15 db projekt). A projekteket a benyújtott táblázat tartalmazza. A képzések közül 4 db valósult meg a tárgyidőszakban, melyen 71 újabb személy vett részt, tehát a képzésbe bevontak száma a jelentési időszakban 71 fő. A képzésen a, korábbi partnereken túl- 1 vállalkozás bevonása valósult meg a Bánszerva Kft-vel én kötött Együttműködési megállapodás aláírásával. A megállapodásban a vállalkozás vállalta munkavállalói és partnerei tájékoztatását projektünkről és a képzésekről. (Megállapodás másolata mellékelve) A megtartott rendezvények száma a tárgyidőszakban: 3 db (1 db sajtótájékoztató és 2 db konzultáció az LHH projektek és az ÁROP /C/A projekt alakulásáról.) 19

20 6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem) 3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? Eszközbeszerzés - informatikai eszköz -laptop Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerz. Saját teljesítés térségfejlesztési szervező foglalkoztatása A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá. Szolgáltatások - tananyag beszerz. Szolgáltatások - képzések szervezése, lebonyolítása Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere 4 óra Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra Szolgáltatások - 4. közbeszerzési ismeretek- 4 óra Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé - 6 óra Szolgáltatások - kisgyerekek korai képességgondozása, tanulási kép. fejl. 4 óra 20

21 Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása Szolgáltatások - tanácsadók, szakértõk Szolgáltatások - képzésekhez rendezvényekhez terembérlés Szolgáltatások - felmérések, tanulmányok Nyilvánosság - kommunikáció, reklám Nyilvánosság - honlap üzemeltetése Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése Nyilvánosság - honlap karbantartása Úti-, és kiküldetési költségek oktatók útiköltsége Úti-, és kiküldetési költségek oktatók szállásköltsége Úti-, és kiküldetési költségek képzésben résztvevők útiköltsége Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm díjak Általános rezsiköltségek - postaköltség A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá Szállás A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá 21

22 6.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevékenysézés 2.Közbeszer- tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerződés összege 9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem) 6.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1. 2.Közbeszerzés Tevékenység tárgya 3. Szerződésmódosítás tartalma 4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem) 5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési. eljárás? (igen/ nem) 6. Ha nem indult, miért nem? 22

23 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG! A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? A típusú hirdetőtábla B típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla C típus I.kommunikációs terv II.kommunikációs terv III.kommunikációs terv IV.kommunikációs terv V.kommunikációs terv Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió Internet Előző jelentés A jelentés Célérték időpontjában készítésének Határidő Igen (db) érvényes érték időpontjában érvényes érték Tervezett valós Eredményt igazoló dokumentum Nyitórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia

24 Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Jelenléti ív másolata (1db), sajtóanyag (1 db) fénykép (lásd fotódokument.) Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Reklámtárgy Egyéb: honlap link: terseg.hu Fotódokumentáció Hírlevél fénykép (8 db) Hírlevél (9 db) 24

25 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli időszak zárónapjá n aktuális érték A projekt fenntartási időszak végére várható érték Esélyegyenlőségi terv megléte db A szervezet döntéshozói, munkavállalói számára évente esélyegyenlőségi képzés db A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége Munkaidő kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A naptól érvényes munkaügyi rendelkezés értelmében a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában álló valamennyi munkatársnak így a projekt keretében foglalkoztatott térségfejlesztési szervezőnek is lehetősége van a csúsztatható munkakezdés igénybevételére. Az LHH program keretében többféle képzés zajlott kistérségünkben (SALDO Zrt;ÁROP /B projektben foglalkoztatott tervezőkszakértők által tartott képzések) A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatott valamennyi dolgozó számára biztosított a képzéseken való részvétel és ennek munkaidőként történő elszámolása. A térségfejlesztési szervező 2010.április 14-től kezdődően részt vesz az Együtt-egy irányba HUSK projekt képzésein munkaidőként elszámolással. Az NFÜ-nek benyújtott tervdokumentum tervezése során bevonásra kerültek az esélyegyenlőségi célcsoportok:romák, ruszin- és német kisebbségi önkormányzat, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek. A projekt-csomagba bekerült kifejezetten esélyegyenlőséget célzó projektek projektgazdái: Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ megyei Szervezete; Búzavirág Alapítvány, Esélyegyenlőségért Alapítvány; S.pataki Népfőiskolai Egyesület; Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás; Erdőhorváti, Makkoshotyka, Sárospatak önkormányzatai. 25

26 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli időszak zárónapján aktuális érték A projekt fenntartási időszak végére várható érték Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma db A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki több helyi társadalmi szervezettel, melyeket bevontunk az LHH program tervezésébe és a tervezési időszakban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot személyesen és kommunikációs eszközök segítségével egyaránt. Ezenkívül együttműködési megállapodás aláírására került sor a Szekszárdi Kistérség Többcélú Társulással, a jó gyakorlatok átvételének és a kistérségek közös kapacitásépítésének jegyében, valamint helyi társadalmi szervezetekkel a projektben történő együttműködés érdekében. hivatalos dokumentumok nyomtatását már egy oldalon használt papírra tesszük. Papír vásárlásakor előnyben részesítjük a környezetbarát termékjelekkel ellátottakat, amikor lehetséges kétoldalas nyomtatás lehetőségét használjuk. Növeltük az újrahasznosított papírhasználat arányát. Az LHH programban részt vevő projektgazdák számára május 7.-én projektmenedzsment képzést szerveztünk, melynek során környezetvédelmi témákra (környezetvédelmi szempontok az adott tevékenység kapcsán) kiterjedő ismeretek átadására is sor került. Az LHH programban részt vevő projektgazdák számára május 7.-én projektmenedzsment képzést szerveztünk, melynek során környezetvédelmi témákra (környezetvédelmi szempontok az adott tevékenység kapcsán) kiterjedő ismeretek átadására is sor került. 26

27 10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet Megtett intézkedések 11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek) 1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Igen (db) a) Közbeszerzési ajánlati felhívások b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat d) Közbeszerzési eljárások összegezése e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása 2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok 19 3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) 12. NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: Sárospatak, (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 27

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.05.28. Záró dátum:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-05-04 Záró dátum: 2009-11-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 4. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.01.05. Záró

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 200.2.0 Záró dátum: 20.05.30 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2010.08.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: ARCALI KISTÉRSÉG 2. SZÁÚ IDŐSZAKOS BESZÁOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai:

2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: 2. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.4.15 Záró dátum: 214.5.13 Beszámoló kitöltéséért felelös személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013, MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK Dr. Szilágyi Zsolt Miklós Minőségbiztosítási menedzser Tartalom TARTALOM: Alapvetés 6.1-es tábla a projektelemek kategorizálása közbeszerzési szempontból 6.2-es tábla a

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró 2012.07.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.1.8 Záró dátum: 21.7.7 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.06.12 Záró dátum: 2010.06.30. Tényleges kezdet dátuma: 2009.01.01 Várható befejezés dátuma: 2010.06.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.06.12 Záró dátum: 2010.06.30. Tényleges kezdet dátuma: 2009.01.01 Várható befejezés dátuma: 2010.06. 4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁS JELETÉS 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.6.12 Záró dátum: 21.6.3 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.05.12 Záró dátum: 2013.07.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN A projekt azonosító száma: DinamIT Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred,

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: TÁMOP5.5.211/221219 A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bognár Viktória Telefon: +6

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása

Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Tájékoztató a szerződés módosításáról - A HTMR projekthez kapcsoolódó kommunikációs feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07. 5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.1 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN A projekt azonosító száma: DinamIT Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred,

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 3. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 460791 Fax: +36 (32) 460791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. Módosítási kérelem eredeti példányának (a SOLID rendszerből generált,

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.10 Záró dátum: 2012.02.24 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben