VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP pályázatos konstrukció esetében az alábbiak szerint pontosítja: 1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) Projekt előkészítés költsége nem elszámolható! 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Konzorcium esetében a projekt menedzsment feladatokat a pályázó köteles ellátni. Projekt menedzsment tagjaival szembeni minimum elvárások: A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében a következő személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: projektvezető, pénzügyi munkatárs. A projektvezető munkaviszony keretében végzi a tevékenységét. Az alábbiakban meghatározott elvárásoknak való megfelelést a pályázathoz benyújtott önéletrajzoknak kell alátámasztania. Amennyiben az elvárásoknak való megfelelés a benyújtott önéletrajzokból egyértelműen nem derül ki, úgy a pályázat értékelésekor erre a szempontra a Pályázó 0 pontot kap. 1. projektvezetővel szembeni minimum elvárások: felsőfokú végzettség, 3 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony keretében történik. 2. pénzügyi vezetővel szembeni minimum elvárások: felsőfokú végzettség, 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói megbízás keretében történik. 2

3 A projektvezető és a pénzügyi vezető a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vesznek részt, ezért díjazásban nem részesülnek. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie. Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el: A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projektvezető) bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektvezető) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkábajárás költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. Bérköltség és járulékai; Megbízási díj és járulékai (kivéve projektvezető); Vállalkozói díj (kivéve projektvezető) Személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A projektmenedzsment tagok útiköltsége, szállás és ellátás költsége, valamint napidíja, amennyiben ellátás költségét nem térítik; A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 %-át! 3

4 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) Szakmai megvalósítókkal szembeni minimum elvárások: 1 felsőfokú végzettség, 2 minimum 3 év szakmai tapasztalat, 3 foglalkoztatása munkaviszony keretében történik. A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei: Bérköltség és járulékai, valamint személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége, valamint napidíja, amennyiben ellátás költségét nem térítik; A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1 pont) Célcsoport számára biztosított képzési költség a projektben nem elszámolható! 5. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2 pont) A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások között elszámolható o a célcsoport tagjai közül a képzéseken, tréningeken résztvevők számára nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási, és szükség esetén szállás és étkezési költségei; o a célcsoport számára a képzésekhez kötődő anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.). 4

5 6. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Bérleti díjak költségei: irodabérlet, terembérlés, eszközbérlés. Kommunikációs tevékenységek költségei: kiadványok és tájékoztató füzetek előállításának költsége, média műsorok készítésének, terjesztésének költsége. Oktatás, képzés költségei: képzések szervezésének, képzések lebonyolításának költségei, a célcsoport számára a képzésekhez kötődő oktatási segédanyagok költsége. Egyéb szakmai szolgáltatások költségei: szakértői díjak, adatbázis készítésének költsége, előadói, szerzői, tanácsadási szerződés, a szakmai megvalósítók vállalkozói díja, tananyag fejlesztése, kivitelezése, honlap fejlesztése, kivitelezése, a projekthez kapcsolódó rendezvények szervezési költsége, egyéb szakmai tanácsadás. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: akkreditációs díj. Előadói, szerzői, tanácsadási szerződés, a szakmai megvalósítók megbízási díjai és járulékai. (Tanulmányok készítésére, jegyzetírásra stb. maximum bruttó Ft számolható el ívenként szerzői díjként.) 5

6 7. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatóak el: A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költségei; Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége: az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni; 8. Eszközbeszerzés (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) Eszközbeszerzés a projektben nem elszámolható! 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) Az általános (közvetett, dologi) költség nem kapcsolható teljes mértékben egy adott folyamathoz, tevékenységhez, azonban elengedhetetlen a tevékenység folytatásához. A projekt menedzsmenttel és a szakmai megvalósítással kapcsolatban felmerülő általános költségek között az irodaszer, az irodai fogyóeszköz, a posta, a telefon, az internet előfizetés és tárhely bérlés költségei, a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla számlanyitási és vezetési költségei számolhatók el. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10 %-át. A fentieken kívül a projekt költségvetésében tervezett tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 5%-át! 10. Nem elszámolható költségek köre (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az ESZA típusú elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; 6

7 új épületek építése; bútorok, eszközök, gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; lízing díjak; természetbeni hozzájárulásként önerő; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; kamattartozás kiegyenlítés; bírságok, kötbérek és perköltségek; valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek; közüzemi díjak; (tárgyi) eszközbeszerzés. 7