J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, március 27. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Beszámoló az I. sz.háziorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Rull Csaba, Hertel László polgármester 2. Beszámoló az II. sz.háziorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Bonyhády Elemér, Hertel László polgármester 3. Beszámoló a gyermekorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Bíró Emőke, Hertel László polgármester 4. Beszámoló a fogorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Hevér László, Hertel László polgármester 5. Podhorszkiné dr Buránszki Bernadettnek, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának eskütétele Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztő: dr.bojtayné Benedek Gabriella jegyző 7. Beszámoló a évi polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokról Előterjesztő: Hertel László polgármester 8. A évi bizottsági beszámoló megtárgyalása (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; Kulturális és Oktatási Bizottság; Kommunikációs és Környezetvédelmi Bizottság) Előterjesztő: bizottsági elnökök, Hertel László polgármester 9. Sződ Község Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző 10. A Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozásával kapcsolatos egyeztetés Előterjesztő: Hertel László polgármester 11. Egyebek Tájékoztatás a Sződi Hunyadi János Általános Iskola bővítésével kapcsolatosan Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, a meghívott orvosokat, leendő bizottsági tagot és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Erdélyi Balázs távollétét nem jelezte. Ismerteti a mai ülés meghívóban szereplő napirendi pontjait, valamint azokat az ügyeket, melyek az Egyebek napirendi ponton belül kerülnek megtárgyalásra. 1

2 Az Egybek napirendi ponton belül további megtárgyalandó ügyek: A Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde riasztórendszerének kiépítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása, tájékoztatás a klímarendszer kiépítésével kapcsolatosan Vác Városi Rendőrkapitányság 2013.évi beszámolójának megtárgyalása A telepítendő kamerarendszerrel kapcsolatos képviselői javaslatok megtárgyalása Rendezési Tervvel kapcsolatos tájékoztatás Volentics Gyula: Az egyebek napirendi ponton belül video elkészítésével kacsolatosan szeretném tájékoztatni a testületet. Dávid Tamás: Javaslom, hogy a község honlapjára a tegyük fel az újraélesztő készülék használatára vonatkozó videkofilmet. Hertel László: Természetesen feltesszük a filmet a honlapra. Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a módosított napirendi pontok elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az ülés módosított napirendi pontjait elfogadja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének figyelembe véve a sorrendet Dávid Tamás képviselőt javaslom. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Dávid Tamás képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadja. 1. Beszámoló az I. sz.háziorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Rull Csaba, Hertel László polgármester Hertel László: Tájákoztatom a képviselőket, hogy az orvosi beszámolókat a képviselők részére megküldtük. Először az I. számú háziorvosi körzet beszámolóját tárgyaljuk meg. Felkérem dr. Rull Csabát, hogy amennyiben szükséges, egészítse ki a beszámolót. dr. Rull Csaba: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni. Hertel László: A beszámolóba jelzett problémákat megpróbáljuk orvosolni. A csatorna és a tetőszerkezet valóban komoly javításra szorul. A lecsúszott cserepeket a közmunkások visszateszik a beázás elkerülése érdekében. A fűtési rendszert már kijavítottuk. Jelenleg már meleg víz is van a rendelőben. A hőszigetelés valóban nem megfelelő az épületben, a nyílászárók már régiek. A kerámialapokra csúszásgátlót ragasztottunk a balesetek megelőzése érdekében. Tájékoztatom a meghívottakat, hogy kérés érkezett a Szociális Bizottság részéről, hogy a község honlapján jelenjen meg a háziorvosok szabadságolása is. Dr. Rull Csaba: Ezek a problémák jelenleg megoldódtak, csak az a baj, hogy folyamatosan ismétlődnek. Például a fűtéssel minden fűtési szezon kezdetén probléma van, és mire a hibát kijavítják, az időbe telik. A szabadságolás idejét megküldjük az önkormányzat részére, és kérem, hogy továbbítsák az illetékes felé, hogy megjelenjen a honlapon. Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjék jelezni. 2

3 Dávid Tamás: A beszámolóban szerepel, hogy a laboreredmények nem rugalmasan érkeznek át a háziorvoshoz, amióta új cég végzi a labor üzemeltetését. Ennek azaz oka, hogy Budapesten végzik a laborvizsgálatokat. Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az I. számú háziorvosi körzet beszámolójának elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete dr. Rull Csabának, az I. számú háziorvosi körzet háziorvosának a évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. Beszámoló az II. sz.háziorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Bonyhády Elemér, Hertel László polgármester Hertel László: A II. számú házorvosi körzet beszámolójának megtárgyalása következik. Átadom a szót dr. Bonyhády Elemérnek, a II. számú körzet háziorvosának, amennyiben a beszámolót kiegészíti. dr. Bonyhády Elemér: Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni Hertel László: Kérem, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése van, jelezze. Hertel László: Mivel kérdés nem merült fel, kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a II. számú háziorvosi körzet beszámolójára vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete dr. Bonyhády Elemérnek, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosának a évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Beszámoló a gyermekorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Bíró Emőke, Hertel László polgármester Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy most a gyermekorvosi beszámolót tárgyaljuk meg. Átadnám a szót, dr. Bíró Emőke gyermekorvosnak. dr. Bíró Emőke: Szeretnék egy összecsukható fektetőágyat a rendelőbe, mert igen nagy szükség lenne rá. Hertel László: Megvizsgáljuk a doktornő kérését. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e kérdés? Volentics Gyula: A beszámolóban a doktornő jelezte, hogy a riasztórendszer nem működik a rendelőben. 3

4 dr.bíró Emőke: Jelezni szeretném, hogy már működik a rendszer. Sajnos a gyermekváróban hideg van, és csatornaszag van a helyiségekben. Hertel László: A fűtést már megjavítottuk. A takarítónőnek szólunk, hogy rendszeresen a szifonokba töltsön vizet, ritkábban használják, a víz elpárolog belőle, és ezért lehet a csatornaszagot érezni. Amennyiben további észrevételt a képviselőke nem jeleznek, kérem, hogy szavazzunk a gyermekorvos beszámolójának elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete dr. Bíró Emőkének, a gyermekorvosi körzet orvosának a évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. dr. Bíró Emőke: Meg szeretném kérdezni, hogy a védőnő helyettesítésével mi a helyzet? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Pályázatot írtunk ki a helyettesítésre vonatkozóan, de pályázat nem érkezett. Az ÁNTSZ sem tud segíteni, a gödi védőnő nem vállalja, most a sződligeti védőnőt keressük meg a helyettesítéssel kapcsolatosan. 4. Beszámoló a fogorvosi körzet 2013.évi működéséről Előterjesző: dr. Hevér László, Hertel László polgármester Hertel László: Most térjünk rá a fogorvosi beszámoló megárgyalására. Felkérem dr. Hevér László fogorvost, hogy amennyiben szükséges, egészítse ki a beszámolót. dr. Hevér László: Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót. Volentics Gyula: A beszámolóban jelezte a doktor úr, hogy nem ég a lámpa a feljáróban. Mi ennek az oka, ez a probléma már tavaly is megvolt. dr. Hevér László: A mozgásérzékelő lámpa hol ég, hol pedig nem. Hertel László: Meg fogjuk vizsgálni az észrevételt. Kérem a képviselőket, hogy amennyiben további kérdés merült fel a beszámolóval kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. dr. Hevér László. Sajnos több esetben van vakriasztás a gyermekorvosi rendelőben, amióta a rendszer javításra került. Ezt ki kellene vizsgálni, mert elég zavaró a rendelési idő alatt. Hertel László: Jelezni fogom a rendszer üzemeltetője felé. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 19/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete dr. Hevér Lászlónak a fogorvosi körzet orvosának a 2013.évre vonatkozó beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: Megköszönöm az orvosoknak, hogy megjelentek az ülésen. A beszámoló előterjesztői elhagyják a tanácskozótermet. 5. Podhorszkiné dr Buránszki Bernadettnek, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagjának eskütétele Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Az 5. napirendi pontot a jegyzőasszony fogja a testület elé terjeszteni. Át is adom neki a szót. dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Dávid Tamás a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett a bizottságban külső tagságot vállalna, mivel dr. Karoliny Anna elfoglaltsága miatt nagyon ritkán tud az üléseken részt venni. Ahhoz, hogy Bernadett a bizottsági ülésen tagként részt vehessen, a képviselő-testület előtt esküt kell tennie. Az eskü szövegét a polgármester úr olvassa elő, majd a tagnak meg kell ismételnie. Az eskütétel előtt a képviselőtestületnek határozattal kell a bizottsági tagságról döntenie. Volentics Gyula: Dr. Karoliny Anna nem mond le? Én úgy tudom, hogy nem lehetnek a külső tagok többségben a bizottságban, ezért nem kell lemondania dr. Karoliny Annának? Javaslom tanácskozási joggal továbbra is vegyen részt a munkában. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Igen, ez valóban így van. Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy dr. Karoliny Anna állandó meghívott legyen, mert nagyon elfoglalt, és P.B Bernadettet pedig tagnak válassza meg a testület. Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Telefonon felhívtuk dr. Karoliny Annát, megerősítette, hogy elfoglaltsága miatt nagyon ritkán tud részt venni a bizottsági üléseken, és bizottsági tagságáról lemond. Amennyiben szükséges, és ideje engedi meghívottként részt vesz az üléseken. Hertel László: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzunk először dr. Karoliny Anna lemondására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete dr. Karoliny Anna Szociális és Egészségügyi bizottsági tagságának lemondására vonatkozó kérelmét elfogadja. 5

6 Hertel László: Akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzunk Podhorszkiné dr.buránszki Bernadett bizottsági külső tagságára vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 21/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Podhorszkiné dr. Buránszki Bernadett 2134 Sződ, Dózsa György út 48. szám alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság kültagjának megválasztja. Hertel László az eskü szövegét felolvassa, melyet Podhorszkiné dr.buránszki Bernadett megismételt. Hertel László: Köszönöm, hogy részt kíván venni az önkormányzat munkájában, és a képviselőtestület nevében szeretnék sok sikert kívánni bizottsági munkájához. Podhorszkiné Buránszki Bernadett elhagyja a tanácskozótermet 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztő: dr.bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 6. napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a képviselő-testület elé. Átadom neki a szót. dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A Polgármesteri Hivatal beszámolóját előzetesen megküldtem a képviselők részére. Kérem, hogy amennyiben kérdés merülne fel ezzel kapcsolatosan, szíveskedjenek jelezni. Volentics Gyula: A beszámolóban szerepel számszerűleg, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hány határozatot hozott, és hány ülést tartott. Milyen tartalmú határozatokat hoz a nemzetiségi önkormányzat? Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Mivel önálló önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat, ezért a működésükkel kapcsolatosan hoznak határozatokat. Ilyen pl. pályázatokon való részvétel, a költségvetési támogatás felhasználása. Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester alá tartozó alkalmazottak munkájáról a későbbiekben tájékoztatom a képviselőket. Van-e további észrevétel a képviselők részéről? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 22/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Sződi Polgármesteri Hivatal évi munkájáról készült beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6

7 7. Beszámoló a évi polgárvédelmi és katasztróvavédelmi feladatokról Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Az önkormányzat polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ügyeinek intézését Kecskeméti István végzi. A polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozó évi beszámolót megküldte az önkormányzat részére, melyet továbbítottunk a képviselők felé. Kecskeméti úr elkészítette a Nukleáris Tervet, a Veszély-elhárítási Tervet, és a Hőségriasztási Tervet is. Ezeket a terveket behoztam az ülésre, és kérem, hogy a képviselők nézzenek bele. Kérem a képviselőket, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, szíveskedjen jelezni. Puskás Szilveszter: Én jelezni szeretném, hogy meg kívánom nézni a község katasztrófavédelmi tervét. Hertel László: Ennek semmi akadálya nincs. De ez nincs meg elektronikusan. Amennyiben további kérdés nincs, kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadására vonatkozóan. Megállapíotm, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a polgárvédelem és katasztrófavédelem évi feladataira vonatkozó beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 8. A évi bizottsági beszámoló megtárgyalása (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; Kulturális és Oktatási Bizottság; Kommunikációs és Környezetvédelmi Bizottság) Előterjesztő: bizottsági elnökök, Hertel László polgármester Hertel László: A képviselő-testület évi munkatervében a március hónapban kerül sor a bizottságok beszámolóira. A bizottsági elnökök a beszámolót elkészítették, melyeket a képviselők részére megküldtünk. Először a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját tárgyaljuk meg. Átadom a szót Papp Istvánnak, a bizottság elnökének. Papp István: Nem kívánom kiegészíteni. A jegyzőkönyveket a képviselőknek meg tudom elektronikusan küldeni, aki ezt igényelné. Hertel László: Kérem a képviselőket, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése van, szíveskedjen jelezni. A képviselők részéről kérdés nem merült fel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évre vonatkozó beszámolóját. 7

8 24/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évi beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: Térjünk rá a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójára. Felkérem Dávid Tamást, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket. Dávid Tamás: Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót. Hertel László: Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? Hertel László: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 25/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság évi beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Hertel László: A Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolója következne. Mivel Erdélyi Balázs az ülésen nem jelent meg, ezért a beszámolót a következő ülésen tudja tárgyalni a testület Hertel László: A Kommunikációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökét kérdezem a beszámolóval kapcsolatosan. Volentics Gyula: Elfoglaltaságom valamint amiatt, mert csak néhány órája kaptam meg a WEBlap üzemeltetőjétől a szod.hu-ra vonatkozó 2013.évi forgalommal kapcsolatos adatokat, statisztikákat. Csak a következő ülésen tudom a beszámolót a testület elé terjeszteni. Juhász István: A sportra vonatkozóan nem kaptam felkérést a beszámoló elkészítésre. Hertel László: Akkor a következő ülésre kérem, a sportügyekért felelős tanácsnokot, hogy szíveskedjen elkészíteni a beszámolót. Juhász István: Rendben van, akkor a következő ülést megelőzően a képviselők részére megküldöm az előterjesztést. 9. Sződ Község Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Hertel László: Ezt a napirendi pontot a jegyzőasszony terjeszti a testület elé. Kérem, hogy ezt tegye meg. dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A képviselő-testületnek minden év április 15 napjáig kell elfogadnia az Önkormányzat adott évi közbeszerzési tervét. A évi közbeszerzési terv egy beruházást tartalmaz. A tervre vonatkozó előterjesztés a képviselők részére megküldésre került. 8

9 A tervet év közben bármikor módosítani lehet, amennyiben olyan pályázat kerül kiírásra, amelyen az önkormányzat részt kíván venni. Amennyiben kérdés merül fel az előterjesztéssel kapcsolatosan, kérem, hogy szíveskedjenek feltenni. Volentics Gyula: Miért 50 millió forint van az útépítésre betervezve, amikor 30 millió forintról volt szó? Hertel László: A költségvetésben a 30 millió forint az nettó összeg, ennek a bruttója 38 millió forint, az 50 millió forint körüli ajánlatok viszont bruttó összegben lettek megadva. A 38 millió forint még kiegészülne az ott lévő vállalkozók pénzügyi támogatásával. Én úgy gondolom, hogy a 10 millió forint fejlesztési keretből nem sokat kellene hozzátenni a beruházás megvalósításához. Volentics Gyula: Én nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását javaslom. A piaci verseny általában letöri az árakat. Hertel László: Ez azért nem szerencsés, mert időben nagyon elhúzódik a közbeszerzési eljárás, és a képviselő-testületnek nem a bírálásban, hanem a kiírási feltételek meghatározásában lenne így szerepe. Van-e további kérdés, észrevétel? A képviselők részéről további kérdés nem merült fel, ezért kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 26/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete Sződ Község Önkormányzatának évi Közbeszerzési Tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 10. A Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozásával kapcsolatos egyeztetés Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Már több alkalommal szóba került a testületi üléseken, hogy a Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozását a testület egyik legfontosabb feladatának tekinti. Az útépítés terveit már korábban elkészítettük, mely tervek a gyalogosjárda építését is tartalmazza, de pályázaton nem tudtunk indulni. A tervek alapján több árajánlatot kértem. (részletesen ismerteti a 4 ajánlatot) A Switelsky Kft tájékoztató árat adott meg, bruttó: forint; Penta Kft ajánlata bruttó: forint; CSEPO KFT: bruttó: forint. Út-technikai Kft bruttó: forint. Papp István: Nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű utat építsünk. Hertel László: Az ajánlattevőket tájékoztattam arról, hogy meg fogom vizsgálni az út aszfaltvastagságát annak érdekében, hogy az ajánlatban szereplő munkát végezzék el. Dávid Tamás: Minden ajánlattevő azonos garanciát ad a munkára? 9

10 Hertel László: Ezt a szerződésben határozzuk meg, általában 3-5 év Puskás Szilveszte:. Kiemelt útszegély lesz, vagy egyszintben lesz az úttal? Hertel László: A járda felőli oldal kiemelt szegélyű, a másik oldal süllyesztett. Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy készítsünk egy értékelő táblázatot, amely nemcsak árat, hanem műszaki tartalmat is tartalmaz. A veszélye fenn áll annak, hogy elfogadunk egy ajánlatot, mert az ára kedvezőbb volt, és pótmunkában kell kifizetni a hiányzó munkákat. Hertel László: Ennek semmi akadálya nincs, kidolgozzuk az anyagot. Természetesen elkészítjük ezt az értékelő táblázatot, és ebben a képviselől segítségét és kérni fogom. Volentics Gyula: A közbeszerzési bizottságban most sem lehet képviselő? Hertel László: Igen lenne, hogy kivel végezteti el a munkát, ezt segíti elő a meghívásos közbeszerzés. Még kérek további ajánlatokat is, hogy minél több ajánlatból tudjunk választani. Az útberuházás teljes körű, pótmunkára nem lesz szükség. Papp István: Nagyon fontos, hogy azonos tartalmúak legyenek az ajánlatok, az összehasonlíthatóság érdekében. Hertel László: Az összehasonlító táblázat elkészítése után újra tárgyalja a testület az ajánlatokat, és úgy fogjuk kiválasztani a megfelelő vállalkozót. Puskás Szilveszter: Most olvastam, hogy jövőre nagyon sok út-rehabilitációs pályázatot ír ki a kormány. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy erre a beruházásra esetleg vonatkozna-e ez. Hertel László: Több, mint valószínű, hogy nem ilyen útépítésekre lesznek pályázatok kiírva, most már több mint 5 éve várunk arra, hogy hátha lesz ilyen pályázati kiírás, úgy gondolom, hogy a pénzt most elő tudjuk teremteni a beruházásra, ne húzzuk tovább az időt. 11. Egyebek Tájékoztatás a Sződi Hunyadi János Általános Iskola bővítésével kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az iskolabővítés terveinek elkészítése érdekében az épület alaprajzát átadtam a tervezőnek, tanulmányterv készítése céljából. Jelen pillanatban az a tervező, aki az óvodát tervezte, az a tervező készíti el a tanulmánytervet. Kértem, hogy ezzel kapcsolatosan egyeztessen az intézményvezetővel is. Amint elkészült ez a tanulmányterv, akkor be fogom mutatni a testületnek. Mindenféleképpen szükség van statikai szakvéleményre, melyet szeretnénk rövid időn belül elkészíttetni. A Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde riasztórendszerének kiépítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása, tájékoztatás a klímarendszer kiépítésével kapcsolatosan Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzati intézmények tekintetében a riasztórendeszer kiépítését és üzemeltetését a DUPLEX Kft végzi. Ez a cég adott ajánlatot az óvodabővítést követően az intézményben a riasztórendszer kibővítésére. Az emeleti részre nem 10

11 javaslom a riasztórendszert kiépíteni, amennyiben szükséges, akkor azt később is ki lehet építeni. Az ajánlatot megküldtük a képviselők részére, mely ajánlatban bruttó forint összegért vállalták a rendszer bővítését, két év hűségnyilatkozat vállalása mellett. Erre vonatkozóan egyeztettem az alpolgármester úrral is, aki elfogadhatónak tartja az ajánlatot. Én javaslom az ajánlat elfogadását. Kérem a képviselőket, hogy mondják el ezzel kapcsolatosan véleményüket, javaslatukat. Puskás Szilveszter. Én azt javasolnám, hogy amennyivel kevesebb az árajánlat a két év hűségnyilatkozat vállalásával, azért az összegért legalább egy érzékelőt szereltessünk az emeleti részre. Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy számos olyan kiadás merül fel az óvodabővítéssel kapcsolatosan, amely nincs betervezve. Én úgy gondolom, hogy amennyiben az alsó szinten ki van építve a rendszer, az emeleti részre, az alsó szinten keresztül lehet feljutni. Kevésbé tartom valószínűnek, hogy valaki létrát használva, az ablakot betörve akarjon bejutni, hiszen nincs olyan érték az emeleti termekben, amelyet könnyen tovább lehetne értékesíteni. Papp István: Ez csak az új részre vonatkozó riasztórendszer? Hertel László: Igen, csak a most épült részre vonatkozik. Van-e további észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 27/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde épületére vonatkozóan a riasztórendszer kiépítésével bruttó: forint vállalási árért, a Duplex Kft-t (2600 Vác, Naszály u. 18) bízza meg. Hertel László: Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy ajánlatot kértem az óvoda klímarendszerének kiépítésére vonatkozóan is. Az ajánlatot benyújtó cég forintért vállalná a rendszer kiépítését. Kérem a képviselőket, hogy mondják ez az ajánlattal kapcsolatosan véleményüket, javaslataikat Papp István: Mekkora teljesítményű a kiépítendő rendszer? Hertel László: Átadom az ajánlatot, abban részletesen szerepel. Én javaslom, hogy építsük ki ezt a klímarendszert az új épületi részben. Az olcsóbb kivitelt szereltessük fel. Fedezetet a fejlesztésre a pályázatokra szánt 10 millió forint összegből biztosíthatjuk. Juhász István: Azt tudomásul kell venni, hogy napjainkban nagy a pollenprobléma, és sokan nem tudják használni a klimarendszert. A számos gyermeknél allergiát okoz a klímarendszer használata. Még mindig nem késő megkérdezni ezzel kapcsolatosan egy olyan embert, aki ebben az ügyben véleményt tudna mondani. Hertel László: Valóban vannak olyan személyek, akik nem bírják a klimahasználatát. 11

12 Dávid Tamás: Igaza van a képviselőtársamnak. Azonban személyes tapasztalatom szerint, ha a klímarendszert racionálisan használják, akkor ezek a dolgok kiküszöbölhetőek. Én támogatom a klímarendszer kiépítését. Puskás Szilveszter: A szülők egyre nagyobb számban igénylik az óvodában a nyári ügyeletet, amikor is a klima igazán használható lenne. Egy kánikulai napon a gyermekek könnyen hőgutát kaphatnak. Megfelelő üzemeltetéssel a kockázati tényezők csökkenthetőek az allergiás tünetek elkerülése érdekében. Nagyobb baj az, ha a gyermekek részére nem tudjuk biztosítani a megfelelő körülményeket. Hertel László: Valóban ésszerűen kell használni ezt a rendszert. Az óvodában nem minden teremben kellene kiépíteni a klímát, és nyáron - mivel ekkor nem teljes létszámmal működik az óvoda, - a klimatizált helyiségeket kellene igénybe venni. Dávid Tamás: Több hőségriadó tervet láttam, már és ekkor a községben a légkondicionált helyiségekben kell elhelyezni a betegeket, időseket. Papp István: Rövid időn belül már az ÁNTSZ fogja előírni, hogy közintézményekben klímát kell kiépíteni. Hertel László: Van-e a képviselők részéről további hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem,hog szavazzunk az elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2014.(III.27.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csupafül Egységes Óvoda-Bölcsőde a klímarendszer kiépítését 5 helyiségre vonatkozóan bruttó: forint vállalási árért megrendeli a TGRASS Solutions S.R.O. (94501 Komárno, Gazdovská ul. 1/49)-tól. A képviselő-testület felhatalmazza Hertel László polgármestert a Vállalkozói szerződés aláírására. Vác Városi Rendőrkapitányság 2013.évi beszámolójának megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vác Városi Rendőrkapítányság 2013.évi beszámolója a képviselők részére kiküldésre került. A beszámoló részletesen ismerteti a rendőrség munkáját. A beszámolóból kiderül, hogy amelyik községben polgárőrség működik, azokban a községekben sem kevesebb a bűneset, mint ahol nincs ilyen szervezet. Kérem, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése van, szíveskejden jelezni. Hertel László: Amennyiben nincs kérdés, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2014.(III.27.) HATÁROZATA 12

13 Sződ Község Képviselő-testülete a Vác Városi Rendőrkapitányság évi beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A telepítendő kamerarendszerrel kapcsolatos képviselői javaslatok megtárgyalása Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen Puskás Szilveszter alpolgármester úr kérte a képviselőket, hogy a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan a képviselők a következő ülésen mondják el javaslataikat, a kamerák helyének meghatározását illetően. Rövid időn belül egy kamerát az iskola elé, a Faluházzal szemben fel fogjuk szerelni. Meg fogjuk nézni a felvételét, és akkor el lehet dönteni, hogy milyen kamerát érdemes felszerelni a községben. Én azt javaslom, hogy egy-két kritikus helyre szerelhetjük fel a kamerákat. Valószínű, hogy rövdesen pályázati lehetőség lesz kamerarendszer telepítésre, és akkor lehet bővíteni a rendszert. Puskás Szilveszter: Azt szeretném megkérdezni a képviselőktől, hogy a kamerák felszerelési helyeire vonatkozóan, van-e a képviselőknek javaslata. Mivel nincs, akkor elmondom az előterjesztésemet. Bevontam a munkába Papp István képviselőt is. Bejelöltük a telepítendő kamerák helyét. Kétfajta megoldásra gondoltunk, egy az ajánlatokból ismert 8 kamerás rendszerre, illetve egy csökkentett számú kamerával kialakított rendszerre. Készítettem egy bemutató anyagot, kár hogy nem tudom kivetíteni. A következő helyekre lenne célszerű a kamerákat felszerelni. Egyet a Flochpusztánál, mivel ezen a kamerán a Csörögből bejövő forgalom is látható. Ez a kamera a községben jelentkező belépő tranzit forgalom ellenőrzésére is megfelelne. A kamerák láncolata a követési utat mutatná. A következő kamera a két hídnál lenne, majd a butiksorral szemben, az Ady Endre utca felé nézne. A következő kamerát a templomnál lehetne felszerelni oly módon, hogy a kereszteződést belássa. A temetőnél is szükséges lenne egy kamera, amellyel a Tabán utcai kereszteződést lehetne belátni, valamint a temetőparkolót. A buszfordulónál lehetne az utolsó kamera. A nyolcadik a Mátyás sörözőnél lehetne. Amennyiben csak 4 kamerát szerelnénk fel, akkor a főutat kellene bekamerázni, ezáltal a fő vonulási irányokat tudja figyelni a rendszer. Javaslom, hogy a kiemelten fontos kereszteződésekbe telepítsük először a kamerákat. Hertel László: Én egyetértek a javaslattal. Én a József Attila utca végére is javasolnám a kamera felszerelését. Puskás Szilveszter: A József Attila útnál is van egy, ez benne van az általam ismertetett előterjesztésben, csak nem említettem. A számítógépes bemutató anyagot a képviselők részére elküldöm. Juhász István: Én úgy gondolom, hogy ez a telepített kamerák az autóval érkező és távozó betörőket tudná megfigyelni. Én, mint volt falugazda úgy gondolom, hogy számolnunk kell gyalogos betörőkkel is. A legegyszerűbb gyalogosan a Határ úton bejönni a faluba. A betörők a kertek alatt, hátulról mennek be az ingatlanokba. Miért teszünk a fő útra öt kamerát, és a mellékutakra egyet sem? Puskás Szilveszter: Sajnos ezt semmivel sem lehet megakadályozni. Nagy volumenű, gépkocsi, vagy más jármű felhasználásával végrehajtott betörések megelőzésére lehet a kamerarendszert használni. Juhász István: Akkor szerintem pénzkidobás a kamerarendszer kiépítése. Hertel László: Akármilyen kamerarendszer lehet, vannak olyan esetek, amikor nem hatékony ez a rendszer. Puskás Szilveszter: Ha ki van írva egy házra, hogy kamerával védett ingatlan, és a mellette lévőre pedig nincs, akkor vajon, hová fognak betörni? Természetesen abba a házba, amely nem védett. 13

14 Szerintem a kamerarendszer a polgárőr tevékenységgel lenne igazán hatásos. Természetesen, akit kár ért, az sokkal rosszabbnak látja a közbiztonságot, mint az akit nem. Hertel László: Sajnos a polgárőrséggel járó ügyeletet a lakosok nem tudják vállalni, mert nem érnek rá. Ahol kutya van, és kamera, ott nagyobb a visszatartó erő. Azt tudomásul kell venni, hogy a kamera egyfelé lát. Ezért a kamerát akár el is lehet lopni. Nem biztos, hogy a legdrágább rendszert kell kiépíteni. Én akkor azt javaslom, hogy először szereljünk fel egy kamerát, ennek a képeit megvizsgáljuk, és enne függvényében térjünk vissza a további telepítésre. Átadom a képviselőnek, az április 26. napján megrendezésre kerülő Floch-pusztai napokra vonatkozó meghívót. Megkeresett engem a rendezvény szervezője, hogy a kiállításon szereplő veterán mezőgazdasági gépeket a községben felvonultathassák. Én ezt a kezdeményezést támogatom, és ehhez rendőri segítséget is kértem, amelyre ígéretet kaptam. Az önkormányzat ebben az évben is támogatja a rendezvényt. Puskás szilveszter: Én nagyon is támogatom ezt a rendezvényt és minden olyan rendezvényt, amisződ Község hírnevét öregbíti, mert ha jó a hírünk, akkor a későbbiekben haszna is származhat községünknek ebből. Gondoljunk az eladásra váró építési telkekre. Volentics Gyula: Az iskolában zajlik egy tudomány hete nevű rendezvény. A sorozat utolsó momentuma egy sportfórum megtartása. Német Andrással, a magyar női kézilabda válogatott kapitányával lesz egy 1,5 órás interjú. A sportfórumra minden képviselő személyre szóló meghívót kapott. Azt szeretném tudni, hogy tud-e az önkormányzatnak forint+áfa összeget biztosíana arra, hogy videofelvételt készítessünk az eseményről? Hertel László: Én támogatom a javaslatot. Puskás Szilveszter: Én is támogatom a javaslatot. A képviselők egyhangúan támogatják a forint + ÁFA összegért a videofelvétel elkészítését. Volentics Gyula: Jelezni szeretném, hogy a kormány sződi 99 milliós adósságátvállaló levelét másolatban be szeretném tenni a Sződiek Híradójába. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy juttassa el hozzám a fénymásolatotl Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Rendezési Terv módosításának munkapéldányát a tervező megküldte az önkormányzatnak. Ezt az anyagot elektronikusan továbbítani fogom a képviselőknek. A mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólalási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Dávid Tamás jegyzőkönyvhitelesítő 14

15 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 2012. október 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Fodorné Szabó Erika képviselő Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 31-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 53/2013.(IV.25.) sz. önk.hat. 11/2013.(IV.26.) rendelet A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága 2010. január 18-án 14 00 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV 7/2012. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ő k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. november 10-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Győri Csaba Hargitai Istvánné Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác Tolnai Ferenc képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Győri Csaba Hargitai Istvánné Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác Tolnai Ferenc képviselők JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 1-jén (csütörtök) 16.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 17-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 48/2011. (VIII. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A fürdőfejlesztési

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben