2. Hatványozás, gyökvonás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Hatványozás, gyökvonás"

Átírás

1 2. Hatványozás, gyökvonás I. Elméleti összefoglaló Egész kitevőjű hatvány értelmezése: a 1, ha a R; a 0; a a, ha a R. Ha a R és n N; n > 1, akkor a olyan n tényezős szorzatot jelöl, aminek minden tényezője a: a a a a. éő A hatvány alapja a; a hatvány kitevője n, a hatvány értéke a. Ha a R, a 0 és n N, akkor: a 1 a. A hatványozás azonosságai: Ha a, b R, n, m Z, akkor: a a a a a a a 0 a b (a b) (a ) a a b a b b 0 Az azonosságok pozitív egész kitevő esetén bizonyíthatóak. Negatív egész kitevőre a hatványozást úgy definiáltuk, hogy ezek az azonosságok ilyen esetben is érvényben maradjanak. (Permanencia elv) Számok normálalakja: Ha x 0 valós szám, akkor egyértelműen felírható x a 10 alakban, ahol 1 a < 10, n Z. Ezt a felírást a szám normálalakjának nevezzük. Négyzetgyök értelmezése: Ha a 0 valós szám, akkor a jelöli azt a nemnegatív valós számot, aminek a négyzete a. Negatív számnak azért nem értelmezzük a négyzetgyökét, mert nincs olyan valós szám, aminek a négyzete negatív lenne. Ha a > 0,akkor két olyan valós szám létezik, amelynek a négyzete a. A definícióban rögzítettük, hogy a a jel a pozitiv értéket jelöli. A másik szám jelölésére a a jelet használjuk. Például: 3 ( 3) 9, tehát 3 9 és 3 9. A definícióból következik, hogy a a. 1

2 A négyzetgyökvonás azonosságai: Ha a, b 0; a, b R, akkor: a b a b a b a b b 0 a a n Z ; n 0 esetén a 0. A gyökvonás általánosítása: jelöli azt a nemnegatív valós számot, ami- Ha n páros természetes szám és a 0 valós szám, akkor a nek az nedik hatványa a. Ha n páratlan természetes szám és a tetszőleges valós szám, akkor a az nedik hatványa a. jelöli azt valós számot, aminek Páratlan gyökkitevő esetén negatív számnak is van gyöke. Például 8 2, mert ( 2) 8. A gyök értéke esetében sem kell megállapodást tennünk az előjelről, mert ilyenkor a definíciónak ilyen feltétel nélkül is csak egy szám felel meg. A gyökvonás azonosságai: Ha a, b R (páros n esetében az a, b 0 feltétel is szükséges), akkor: a b a b a b a b a a b 0 n, m Z ; n > 1 a a n, m Z ; n, m > 1 Racionális kitevőjű hatvány értelmezése: Ha a R, a>0 ; p, q Z, q > 1 akkor a olyan pozitív valós szám, aminek a q-adik hatványa a : a a. Ez a definíció is megfelel annak az elvárásnak, hogy a korábbi azonosságok racionális kitevőjű hatványokra is érvényben maradjanak. Irracionális kitevőjű hatvány értelmezése: Ha a pozitív valós szám, akkor a racionális számok halmazán értelmezhetjük az f: Q R; f(x) a függvényt. Ha a > 0, akkor ez a függvény szigorúan monoton nő, ha a < 0, akkor szigorúan monoton csökken, a 1 esetén pedig a függvény értéke minden racionális számra 1. 2

3 A hatványozást úgy értelmezzük irracionális kitevőre, hogy hatványozás azonosságai továbbra is érvényben maradjanak és a fenti függvény a valós számokon értelmezve is monoton legyen. Ez az értelmezés minden irracionális kitevő esetében egyértelműen tehető meg. Egy irracionális számot közelíthetünk racionális számokból álló sorozattal. Ha x irracionális szám és (x ) N olyan racionális számokból álló sorozat, amelyre lim x x, akkor létezik a lim a határérték, és ezzel definiálhatjuk az a hatványt. Megjegyzés: Ha a kitűzött feladatokban külön nem adjuk meg a kifejezések értelmezési tartományát, akkor a valós számoknak az a legbővebb részhalmazát tekintjük értelmezési tartománynak, amelyen a kifejezésekben szereplő műveletek elvégezhetők, illetve az előforduló függvények értelmezhetők. II. Kidolgozott feladatok 1. Végezze el a kijelölt műveleteket! () () : () b) d) ( ) e) : c) f) a Először áttérünk prímhatványokra, majd egyszerűbb alakra hozunk ( 4) 11 ( 25) ( 2) 44 : 12 (3 11) 5 ( 2 ) ( 2) (2 11) : 11 ( 5 ) (2 3) ( 2 ) ( 2 ) 2. b) (5 ) (5 3 ) c) (3 ) () d) ( ) p q. e) : f) a a 2 a b x y. ()() a()() a. 3

4 2. Melyik szám a nagyobb? 2! vagy 3? b) 2 vagy 3? 27 gyökjel c) 11 vagy 22? d) vagy? e) vagy ? Az a a azonosság alkalmazásával: 2! 2!! 2! Mivel 2 < 3, a második kifejezés értéke a nagyobb. b) Azonos kitevőjű hatványokat alakítunk ki, így az alapok összehasonlításával kapjuk a sorrendet. 2 (2 ), illetve 3 (3 ) Mivel 8 < 9 2 < 3. 8 < 9. c) Mindkét hatványt olyan szorzattá alakítjuk, amelyeknek van közös tényezőjük, így a sorrendet a közös tényezők szorzói döntik el , illetve Tehát 11 > > 2. d) Első megoldás: A gyökvonás azonosságait alkalmazva összehasonlítható formára hozzuk mindkét kifejezést , gyökjel Tehát egyenlő a két kifejezés értéke Második megoldás: A két kifejezés különbségének előjele dönti el a sorrendet Tehát egyenlő a két kifejezés értéke. 4

5 Harmadik megoldás: Két pozitív kifejezés hányadosának nagysága dönti el a sorrendet Tehát egyenlő a két kifejezés értéke. e) Két pozitív szám nagyságának sorrendje megegyezik négyzeteik nagyságának sorrendjével, mert az f(x) x függvény a pozitív valós számok halmazán szigorúan monoton növekvő Mivel 22 < < Határozza meg a következő kifejezés értékét! Megoldás A második és harmadik tag számlálójának és nevezőjének szorzattá alakítása után egyszerűsíthetők a törtek, majd közös nevezőre hozás után adódik a végeredmény. Közben felhasználjuk az a b és az a b szorzattá alakítására vonatkozó nevezetes azonosságokat (1 3 ) 3 (1 3 ) + (1 3 )(1 + 3 ) (1 + 3 ) 3 3 3(1 3 )( ) (1 3 ) Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! 3a b (2a 3a b + b ) b) (x y 2x y + 3x y ): (x y ) c) d) + A disztributivitás alkalmazhatósága miatt: 3a b (2a 3a b + b ) 6b 9a b + 3a. b) Első megoldás: Az osztandót szorozzuk az osztó reciprokával: (x y 2x y + 3x y ): (x y ) (x y 2x y + 3x y ) (x y ) (x y 2x y + 3x y ) (x y ) x y 2xy

6 Második megoldás: A többtagú kifejezés minden egyes tagját elosztjuk az osztóval. (x y 2x y + 3x y ): (x y ) x y x y 2x y x y + 3x y x y x y 2xy + 3. c) Alkalmazzuk, hogy, valamint az a b (a + b)(a b) azonosságot! x y x + y x + y x y x + y (x + y )(x y ) (x y ), ennek negatív kitevő mentes alakja: (x y ) 1 1 x 1 xy y x. y d) Először pozitív kitevőkre térünk át és a megfelelő helyen alkalmazzuk az a + b + átalakítást. x + y 2 x + y x + y x + y + xy x + y x + y x + y xy x + y x + y x y x + y 2 x + y x y x + y x + y + 2 x y xy x + y x + y xy x + y 1 xy. 5. Végezze el normálalak használatával a következő számításokat!, 0, b) (,),, b) ,004 0, ,6 10 1, ,6 1, ,4 1, , (0,000002) 0, , ,25 10 (2 10 ) , , , , , Adja meg a valós számoknak azt a legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető az alábbi kifejezés! x 5x + 4 6

7 Páros gyökkitevő esetén a gyökvonást csak nemnegatív számok esetén értelmezzük. Ezért A bal oldalt szorzattá alakítva: Így az egyenlőtlenség alakja: x 5x x x 4x + 4 x (x 1) 4(x 1) (x 1)(x 4). (x 1)(x 4) 0. Ez az egyenlőtlenség akkor teljesül, ha a két összeszorzott másodfokú polinom egyszerre nemnegatív, vagy egyszerre nempozitív. Az f(x) x 1 és a g(x) x 4 függvények grafikonja felfelé nyíló parabola, mert az x együtthatói pozitívak. f(x) x 1 (x 1)(x + 1), így gyökei x 1 és x 1. g(x) x 4 (x 2)(x + 2), gyökei x 2 és x 2. A grafikon alapján megadható az értelmezési tartomány: D ] ; 2] [ 1; 1] [2; [. 7. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! x + (x 1) x + (x 1) 2x 1, ha x 1 x + x 1 1, ha x < Gyöktelenítse a következő törtek nevezőit! d) g) b) e) h) c) f) i) 7

8 b) c) d) e) f) g) h) i) Határozza meg a következő kifejezés pontos értékét! Gyöktelenítsük az összeg mindegyik tagját! A 100 és a 1 kivételével mindegyik tagnak az ellentettje is szerepel az összegben, így azok nullára összegződnek. 10. Igazolja, hogy az alábbi kifejezések értéke egész szám! b) c) d) 8

9 Az (a b) -re vonatkozó nevezetes azonosságot alkalmazva: Ez összevonás után: , ami egész szám. b) A külső négyzetgyökök alatt teljes négyzetek állnak , ami egész szám. c) A köbgyökök alatti kifejezések teljes köbök , ami egész szám. d) Gyöktelenítsük a zárójelekben szereplő törtek nevezőit! , ami egész szám. 11. Írja fel egyetlen gyökjel segítségével a következő kifejezést! b) : c) x x x Különböző gyökkitevők szerepelnek, így nem alkalmazható az a b a b azonosság. Az alkalmazhatósághoz közös gyökkitevőt alakítunk ki. Az előforduló gyökkitevők legkisebb közös többszörösét célszerű új gyökkitevőnek választani. b) : c) x x x : x (x ) x x x. x x x 9

10 12. Legyen A a a, B a a és C, ahol a > 0! Rendezze csökkenő sorrendbe az A, B és C kifejezéseket! b) Írja fel törtkitevők segítségével az A, B és C kifejezéseket, majd számítsa ki az A B C kifejezést! Összehasonlítható formát kapunk, ha közös gyökkitevőt alakítunk ki. A a a B a a (a ) a (a ) a a a a a b) C a a (a ) a a a a Ha a > 1, akkor a csökkenő sorrend: A B < C. Ha a 1, akkor A B C 1. Ha 0 < a < 1, akkor a csökkenő sorrend: C > B A. A a a a a a a a a a a B a C a a a a a a a A B C a a a a 13. Igazolja a következő azonosságot, valamint írja át törtkitevő mentes alakba! ahol x 0, y 0, x y. x + y x + (x y) 2 + x (x y) 2 A bizonyítandó egyenlőség mindkét oldalán nemnegatív kifejezések állnak, ezért a négyzetük egyenlőségének bizonyítása az eredeti egyenlőség helyességét igazolja. A jobb oldal négyzete: x + (x y) 2 x + 2 x + (x y) x + (x y) 2 x (x y) 2 x (x y) 2 + x (x y) 2 x + 2 x (x y) 4, x + 2 y 4 x + y, 10

11 ami a bal oldalon álló kifejezés négyzete, tehát igaz a bizonyítandó egyenlőség. A törtkitevő mentes alak: x + y x + x y 2 + x x y Hozza egyszerűbb alakra! (a > b > 0) 4a a b(a b ) a b 4a a b(a b ) a ba + b 4a (a b ) a + b a + b a b 4a a + b a + b a + b 4a a b(a b ) a b a + a b a + b 15. Igazolja a következő egyenlőséget! a + b 1 a a b + b a + b a + 2a b + b a + a b b a + b a + b a + a b a + b a + b a a b a + b a a b a b + 2a + a + b (a b )(a + b) a b a + b a + b 1 a a b + b a + b a a b a + b a + b a b a + 2a a + b a b a + b (a b)(a + b)(a + b) (a + b) a b 3 ab a + b a + b a a b + b a a b + b a + b 3a b a + b 3 ab a + b 16. Határozza meg a következő kifejezés pontos értékét!

12 Igazolja, hogy ax + by + cz Legyen k ax by cz. A k ax egyenlőségből a a A bizonyítandó egyenlőség jobb oldala: a + b + c, ha ax by cz és + + 1! következik. Hasonlóan b + b + c és c k + + A k ax egyenlőségből ax. Hasonlóan by, és cz. A bizonyítandó egyenlőség bal oldala: ax + by + cz k + +. k. k. Mivel mindkét oldal esetében eredményül k-t kaptuk, bebizonyítottuk az állítást. III. Ajánlott feladatok 1. Végezze el a kijelölt műveleteket! (,) () b) c) p p p p d),, (,, ) (, ) e) : f) a 2. Melyik a nagyobb? 3 vagy 5? b) 2 vagy 3? c) vagy d) 5 2 vagy 5 + 2? e) a a vagy? (a > 0) f) vagy? 12

13 3. Adja meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető a következő kifejezés! x + 2x 3 x + 4x Határozza meg a következő kifejezések értékét! b) 5. Határozza meg a következő kifejezés értékét! Igazolja, hogy ! 7. Számítsa ki a hidrogén atomban az n 2 főkvantumszámú elektronpályán lévő elektron kötési energiáját, ha azt a következő összefüggés adja meg! A képletben szereplő állandók értékei: E(n) me 8ε h 1 n m 9,1 10 kg az elektron tömege e 1, C az elektron töltése ε 8,85 10 a vákuum permittivitása h 6, Js a Planck-állandó 8. Hányszorosa a két elektron között fellépő elektromos taszítóerő a gravitációs vonzóerőnek vákuumban, ha az elektromos taszítóerőt a Coulomb-törvény segítségével, a gravitációs vonzóerő nagyságát pedig a Newton-féle gravitációs erőtörvénnyel adjuk meg? Coulomb-törvény F k q q r q, q : a két ponttöltés nagysága r: a két ponttöltés távolsága k 9 10 Nm C e 1, C az elektron töltése Newton-féle gravitációs erőtörvény F γ m m r m, m : a két tömegpont tömege r: a két tömegpont távolsága γ 6,662 10, a gravitációs állandó m 9,1 10 kg az elektron tömege 13

14 9. Gyöktelenítse a következő törtek nevezőit! d) g) + b) e) h) c) f) i) 10. Határozza meg a következő összeg értékét! Írja fel egyetlen gyökjel segítségével a következő kifejezéseket! b) : c) d) : e) x x 12. Írja át negatív-, illetve törtkitevőjű hatványok alkalmazásával, tört- és gyökmentes alakra a 11. feladatban szereplő kifejezéseket, majd hozza egyszerűbb alakra őket! 13. Végezze el a kijelölt műveleteket! 2 2 b) x + x x: x c) x + 1 x + 1 x x Igazolja, hogy az alábbi kifejezések értéke egész szám! b) c) d) Igazolja a következő egyenlőséget! a + b a b a b a + b 16. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! ab b a + 1 a + a 1 1 a 4 a 1 8ab (a b) + 1 ab a a b a b + 4 a b + b a 14

15 Az ajánlott feladatok megoldásai 1. Végezze el a kijelölt műveleteket! (,) () b) c) p p p p d),, (,, ) (, ) e) : f) a 22,5 b) 144 c) p d) a, b, e) f) a 2. Melyik a nagyobb? 3 vagy 5? b) 2 vagy 3? c) vagy d) 5 2 vagy 5 + 2? e) a a vagy? (a > 0) f) vagy? Közös hatványkitevőt kialakítva: 3 (3 ) 243 ; 5 (5 ) 125. Tehát 3 > 5. b) Olyan alakra hozzuk a két hatványt, melyben az egyik hatvány alapja és kitevője is kisebb lesz a másikénál. Emeljük mindkét hatványt a kitevőre! Ez nem változtat a nagyságok közötti reláción. 2 (2 ) 8, valamint 3 (3 ) 9. Tehát 2 < 3. c) A különbségük: < 0, mivel az összeg mindkét tagja negatív. Tehát > d) e) a a a, valamint Ha a > 1, akkor a a 5 2, tehát egyenlők. a. >. 15

16 Ha a 1, akkor a a. Ha 0 < a < 1, akkor a a f) A két pozitív szám hányadosát felírva: < : (10 + 1)(10 + 1) (10 + 1)(10 + 1) A számlálóban ( ) A nevezőben Mivel a számláló a nagyobb, hányadosuk 1-nél nagyobb, tehát: >. 3. Adja meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető a következő kifejezés! x + 2x 3 x + 4x + 12 Egy tört nevezője nem lehet nulla, ezért x + 4x , tehát x 2; x 6. A négyzetgyökvonás csak a nemnegatív valós számok esetében értelmezett. Ezért teljesülnie kell a x + 2x 3 x + 4x egyenlőtlenségnek. Egy tört akkor nulla, ha a számláló nulla és akkor pozitív, ha a számláló és a nevező azonos előjelű. Az x + 2x 3 kifejezés zérushelyei 3 és 1. A számlálóban szereplő függvény grafikonja egy felfelé nyitott parabola, a nevező grafikonja pedig lefelé nyitott. A grafikonról a kifejezések előjele leolvasható. Az értelmezési tartomány: D [ 3; 2[ [1; 6[. 4. Határozza meg a következő kifejezések értékét! b) 16

17 b) 5. Határozza meg a következő kifejezés értékét! Igazolja, hogy ! Felhasználjuk, hogy minden a 0 és b 0 esetén a b a b. A bal oldal négyzete: , ami a jobb oldal négyzete. 7. Számítsa ki a hidrogén atomban az n 2 főkvantumszámú elektronpályán lévő elektron kötési energiáját, ha azt a következő összefüggés adja meg! E(n) me 8ε h 1 n 17

18 A képletben szereplő állandók értékei: m 9,1 10 kg az elektron tömege e 1, C az elektron töltése ε 8,85 10 a vákuum permittivitása h 6, Js a Planck-állandó E(n) me 8ε h 1 n 9,1 10 (1, ) 8 (8,85 10 ) (6, ) 1 4 9,1 10 1, , , ,1 1, ,85 6, , J 8. Hányszorosa a két elektron között fellépő elektromos taszítóerő a gravitációs vonzóerőnek vákuumban, ha az elektromos taszítóerőt a Coulomb-törvény segítségével, a gravitációs vonzóerő nagyságát pedig a Newton-féle gravitációs erőtörvénnyel adjuk meg? Coulomb-törvény F k q q r q, q : a két ponttöltés nagysága r: a két ponttöltés távolsága k 9 10 Nm C e 1, C az elektron töltése Newton-féle gravitációs erőtörvény F γ m m r m, m : a két tömegpont tömege r: a két tömegpont távolsága γ 6,662 10, a gravitációs állandó m 9,1 10 kg az elektron tömege A keresett arányt az elektromos erő és a gravitációs erő hányadosa adja: k q q r γ m m r kq q γm m ke γm 9 10 (1, ) 6, (9,1 10 ) 9 1,602 6,662 9,1 10 4, Gyöktelenítse a következő törtek nevezőit! d) g) + b) e) h) c) f) i) b) c)

19 d) e) f) g) h) i) [() ] [() ] [() ] ( ) () 10. Határozza meg a következő összeg értékét! Az összeg k-adik tagja: () () () () () () () () () () ()[() ] () A gyöktelenítés után olyan törtet kaptunk, amely egy k és egy k + 1 nevezőjű tört különbségének a közös nevezőre hozás utáni alakja. () () () (). Ezt felhasználva az összeg: ,99. Az összeg első és utolsó tagján kívül minden tagnak az ellentettje is szerepel, így azok összege nulla. Tehát csak az első és az utolsó tag marad meg. 11. Írja fel egyetlen gyökjel segítségével a következő kifejezéseket!. b) : c) d) : e) x x b) : 19

20 c) d) : e) x x x ()() x () x () () x () 12. Írja át negatív-, illetve törtkitevőjű hatványok alkalmazásával, tört- és gyökmentes alakra a 11. feladatban szereplő kifejezéseket, majd hozza egyszerűbb alakra őket! (ab ) (ba ) (ba ) a b b a b a a b a b b) c) : (y x ) (y 3 x ) y x y 3 x 3 x y 3 x y ab (ab ) [(ba ) ] a b (ab ) [(ba ) ] a b (ab ) [(ba ) ] a b a b b a a b a b d) : (x y ) (x y ) x y x y xy e) x x x (x ) 13. Végezze el a kijelölt műveleteket! 2 2 b) x + x x: x c) x + 1 x + 1 x x b) x x x: x x x() x x y c) x + 1 x + 1 x x + 1 x + 2x + 1 x + 1 2x +

21 14. Igazolja, hogy az alábbi kifejezések értéke egész szám! b) c) d) b) c) d) Igazolja a következő egyenlőséget! a + b a b a + b a b a b a + b a b a + b a + b a b a b 4a b a b a + 1 a + a 1 1 a 4 a 1 8ab (a b) + 1 a + 1 a + a 1 1 a 4 a a a 1 a 1 a 1 4 2a ab 1) 2(a a 1 (a b) a 1 8ab (a b) 16. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! ab b ab a a b a b + 4 a b + b a 21

22 ab b ab a a b a b b a b a b + 4 a b + b a b a a a 2 ab + b a b + 4 a b ab a + b a + b a b ab ab a + b IV. Ellenőrző feladatok a b a b a b + 4 a b + b a a b + 4 a b + b a b b a a + 4 a b a b ab 1. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! a 2 ab + b + 4 ab ab a b a b + b a a b ab a + b ( ) b) ( ) ( ) 2. Közelítő értékek használata nélkül döntse el, hogy melyik kifejezés nagyobb: 0, , vagy 3. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket! x (x + x 2x ) b) (a + 2b )(a 2a b + 4b ) c) (x y + 5x y x ): (x y ) d) (a b a b ): (a b )! 4. Írja fel a következő mennyiségeket normálalak segítségével! a Föld és a Jupiter bolygó legkisebb távolsága: km; b) a fény sebessége: m/s c) a gravitációs állandó: 0, m /(kg s ) 5. Mely valós számokra értelmezhető az alábbi kifejezés? x + 8x 15 x 6x + 8? 6. Közelítő értékek használata nélkül számítsa ki következő kifejezések értékét! b)

23 7. Gyöktelenítse a törtek nevezőjét! d) b) e) c) f) 8. Számolja ki a kifejezés pontos értékét! π + ctg Írja fel a gyökös kifejezéseket törtkitevő használatával! Bizonyítsa be, hogy ha, akkor b) x x c) a x + b y + c z Az ellenőrző feladatok megoldásai 1. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! (a + b + c) (x + y + z)! ( ) b) ( ) ( ) b) ( ) a b. ( ) ( ). 2. Közelítő értékek használata nélkül döntse el, hogy melyik kifejezés nagyobb: 0, , vagy A kifejezésekben szereplő számokat prímszámok hatványaiként írjuk fel és ezután egyszerűbb alakra hozzuk: 0, , (5 ) (5 ) , Ezek alapján a második kifejezés a nagyobb.! 23

24 3. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezéseket! 3x (x + x 2x ) b) (a + 2b )(a 2a b + 4b ) c) (x y + 5x y x ): (x y ) d) (a b a b ): (a b ) 3x (x + x 2x ) 3x + 3x 6 b) (a + 2b )(a 2a b + 4b ) (a ) + (2b ) a + 8b c) (x y + 5x y x ): (x y ) y + 5x x y d) (a b a b ): (a b ) a b (a b ): (a b ) a b 4. Írja fel a következő mennyiségeket normálalak segítségével! a Föld és a Jupiter bolygó legkisebb távolsága: km; b) a fény sebessége: m/s c) a gravitációs állandó: 0, m /(kg s ) 5,91 10 km b) 2, m/s c) 6, m /(kg s ) 5. Mely valós számokra értelmezhető az alábbi kifejezés x + 8x 15 x 6x + 8? Egy tört nevezője nem lehet nulla, ezért x 6x + 8 0, tehát x 2; x 4. Csak nemnegatív számnak van négyzetgyöke, ezért x + 8x 15 x 6x Egy tört akkor nulla, ha a számláló nulla és akkor pozitív, ha a számláló és a nevező azonos előjelű. Az x + 8x 15 kifejezés zérushelyei 3 és 5. A számlálóban szereplő függvény grafikonja egy lefelé nyitott parabola, a nevező grafikonja pedig felfelé nyitott. A grafikonról a kifejezések előjele leolvasható. Így a kifejezés akkor értelmezhető, ha 2 < x 3 vagy 4 < x Közelítő értékek használata nélkül számítsa ki következő kifejezések értékét! b)

25 b) Gyöktelenítse a törtek nevezőjét! d) b) e) c) f) b) ()( ) ()( ) a + b ( )( ) c) d) e) f) () () x xy + y 8. Számolja ki a kifejezés pontos értékét! π + ctg ctg tg

26 9. Írja fel a gyökös kifejezéseket törtkitevő használatával! 2 2 b) x x c) 2 2 b) x x c) x x x x 10. Bizonyítsa be, hogy ha, akkor a x Jelöljük a közös arányokat k-val: + b y + c z a a a (a + b + c) (x + y + z)! k x a y b z c x k a; y k b; z k c. A bizonyítandó állítás bal oldala: a x jobb oldala: + b y + c z a k a + b k b + c k c (a + b + c) (x + y + z) (a + b + c) k. Tehát az állítás valóban igaz. (a + b + c) (k a + k b + k c) (a + b + c) k; (a + b + c) k 26

2. témakör: Számhalmazok

2. témakör: Számhalmazok 2. témakör: Számhalmazok Olvassa el figyelmesen az elméleti áttekintést, és értelmezze megoldási lépéseket, a definíciókat, tételeket. Próbálja meg a minta feladatokat megoldani! Feldolgozáshoz szükségesidö:

Részletesebben

Analízis előadás és gyakorlat vázlat

Analízis előadás és gyakorlat vázlat Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 00-. I. Félév . fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik.. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b) elemei:

Részletesebben

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét - 1 - Az óraszámok az AROMOBAN követhetőek nyomon! A tananyag feldolgozása a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA (Mozaik, 013) tankönyv és a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

2) = 0 ahol x 1 és x 2 az ax 2 + bx + c = 0 ( a,b, c R és a 0 )

2) = 0 ahol x 1 és x 2 az ax 2 + bx + c = 0 ( a,b, c R és a 0 ) Fogalom gyűjtemény Abszcissza: az x tengely Abszolút értékes egyenletek: azok az egyenletek, amelyekben abszolút érték jel szerepel. Abszolútérték-függvény: egy elemi egyváltozós valós függvény, mely minden

Részletesebben

Nevezetes függvények

Nevezetes függvények Nevezetes függvények Függvények értelmezése Legyen adott az A és B két nem üres halmaz. Az A halmaz minden egyes eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz egy-egy elemét. Ez a hozzárendelés egyértelmű, és ezt

Részletesebben

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez 1. Számtani műveletek 1. Összeadás 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadáskor a tagok felcserélhetőek, az összeg nem változik. a+b = b+a Összeadáskor a tagok tetszőlegesen csoportosíthatóak

Részletesebben

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x = 2000 Írásbeli érettségi-felvételi feladatok Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a egyenletet! cos x + sin2 x cos x +sinx +sin2x = 1 cos x (9 pont) 2. Az ABCO háromszög

Részletesebben

Matematika példatár 4.

Matematika példatár 4. Matematika példatár 4 Integrálszámítás szabályai és Csabina, Zoltánné Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematika példatár 4: Integrálszámítás szabályai és Csabina, Zoltánné Lektor: Vígné dr Lencsés,

Részletesebben

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok Pécs, 1994 Lektorok: Dr. FEHÉR JÁNOS egyetemi docens, kandidtus. Dr. SIMON PÉTER egyetemi docens, kandidtus 1 Előszó Ez a jegyzet

Részletesebben

Számhalmazok. n n. a valós számok halmaza, ahol : nem írható fel két egész szám hányadosaként az irracionális számok halmaza.

Számhalmazok. n n. a valós számok halmaza, ahol : nem írható fel két egész szám hányadosaként az irracionális számok halmaza. Matematika Számok, műveletek A természetes számok halmaza: Számhalmazok Ha m és n természetes szám, akkor az m természetes számok halmazán. Példa: 6+x=2. n egyenlet nem feltétlenül oldható meg a Az egész

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA. 2003. május-június SZÓBELI EMELT SZINT. Tanulói példány. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA. 2003. május-június SZÓBELI EMELT SZINT. Tanulói példány. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA SZÓBELI EMELT SZINT Tanulói példány Vizsgafejlesztő Központ 1. Halmazok, halmazműveletek Alapfogalmak, halmazműveletek, számosság, számhalmazok, nevezetes ponthalmazok

Részletesebben

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások:

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások: . Tagadások: A gyakorlatok HF-inak megoldása Az. gyakorlat HF-inak megoldása "Nem észak felé kell indulnunk és nem kell visszafordulnunk." "Nem esik az es, vagy nem fúj a szél." "Van olyan puha szilva,

Részletesebben

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Analízis I. példatár kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény Összeállította: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Miskolc, 013. Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

Analízis lépésről - lépésre

Analízis lépésről - lépésre Analízis lépésről - lépésre interaktív tananyag Dr. Stettner Eleonóra Klingné Takács Anna Analízis lépésről - lépésre: interaktív tananyag írta Dr. Stettner Eleonóra és Klingné Takács Anna Tartalom Előszó...

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

Nemzeti versenyek 11 12. évfolyam

Nemzeti versenyek 11 12. évfolyam Nemzeti versenyek 11 12. évfolyam Szerkesztette: I. N. Szergejeva 2015. február 2. Technikai munkák (MatKönyv project, TEX programozás, PHP programozás, tördelés...) Dénes Balázs, Grósz Dániel, Hraskó

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Diszkrét matek I. Vizsga-jegyzet. Hegedűs Ádám Imre 2010.12.28.

Miskolci Egyetem. Diszkrét matek I. Vizsga-jegyzet. Hegedűs Ádám Imre 2010.12.28. Miskolci Egyetem Diszkrét matek I. Vizsga-jegyzet Hegedűs Ádám Imre 2010.12.28. KOMBINATORIKA Permutáció Ismétlés nélküli permutáció alatt néhány különböző dolognak a sorba rendezését értjük. Az "ismétlés

Részletesebben

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS II. ***************

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS II. *************** JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM Schipp Ferenc ANALÍZIS II. Folytonosság, differenciálhatóság *************** Pécs, 1996 Lektorok: DR. SZÉKELYHIDI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a mat. tud. doktora DR. SZILI LÁSZLÓ

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. Számfogalmak kialakítása:

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 7 VII. Gyűrűk 1. Gyűrű Definíció Egy a következő axiómákat: gyűrű alatt olyan halmazt értünk, amelyben definiálva van egy összeadás és egy szorzás, amelyek teljesítik (1) egy

Részletesebben

Természetes számok: a legegyszerűbb halmazok elemeinek. halmazokat alkothatunk, ezek elemszámai természetes 3+2=5

Természetes számok: a legegyszerűbb halmazok elemeinek. halmazokat alkothatunk, ezek elemszámai természetes 3+2=5 1. Valós számok (ismétlés) Természetes számok: a legegyszerűbb halmazok elemeinek megszámlálására használjuk őket: N := {1, 2, 3,...,n,...} Például, egy zsák bab felhasználásával babszemekből halmazokat

Részletesebben

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Lineáris programozás Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Feladat: Egy gyár kétféle terméket gyárt (A, B): /db Eladási ár 1000 800 Technológiai önköltség 400 300 Normaóraigény

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Szeminárium-Rekurziók

Szeminárium-Rekurziók 1 Szeminárium-Rekurziók 1.1. A sorozat fogalma Számsorozatot kapunk, ha pozitív egész számok mindegyikéhez egyértelműen hozzárendelünk egy valós számot. Tehát a számsorozat olyan függvény, amelynek az

Részletesebben

Nemetz O.H. Tibor emlékére. 2011 május 9.

Nemetz O.H. Tibor emlékére. 2011 május 9. Adatbiztonság és valószínűségszámítás 1 / 22 Adatbiztonság és valószínűségszámítás Nemetz O.H. Tibor emlékére Csirmaz László Közép Európai Egyetem Rényi Intézet 2011 május 9. Adatbiztonság és valószínűségszámítás

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

Matematika 11. osztály

Matematika 11. osztály ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Humán tagozat Matematika 11. osztály I. rész: Hatvány, gyök, logaritmus Készítette: Balázs Ádám Budapest, 018 . Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY (Kezdő 9. évfolyam) A feladatokat a Borbás Lászlóné MATEMATIKA a nyelvi előkészítő évfolyamok számára című könyv alapján állítottuk össze. I. Számok, műveletek számokkal.

Részletesebben

Matematikai alapismeretek. Huszti Andrea

Matematikai alapismeretek. Huszti Andrea Tartalom 1 Matematikai alapismeretek Algebrai struktúrák Oszthatóság Kongruenciák Algebrai struktúrák Az S = {x, y, z,... } halmazban definiálva van egy művelet, ha az S-nek minden x, y elempárjához hozzá

Részletesebben

Elsőfokú egyenletek...

Elsőfokú egyenletek... 1. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést: 1967. N 1. Elsőfokú egyenletek... I. sorozat ( 1 a 1 + 1 ) ( 1 : a+1 a 1 1 ). a+1 2. Oldja meg a következő egyenletet: 1981. G 1. 3x 1 2x 6 + 5 2 = 3x+1

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 113 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 5. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

1992. évi verseny, 2. nap. legkisebb d szám, amelyre igaz, hogy bárhogyan veszünk fel öt pontot

1992. évi verseny, 2. nap. legkisebb d szám, amelyre igaz, hogy bárhogyan veszünk fel öt pontot 1991. évi verseny, 1. nap 1. Bizonyítsd be, hogy 1 101 + 1 102 + 1 103 +... + 1 200 < 1 2. 2. Egy bálon 42-en vettek részt. Az első lány elmondta, hogy 7 fiúval táncolt, a második lány 8-cal, a harmadik

Részletesebben

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged A 01. május 8.-i emelt szintű matematika érettségin szerepelt az alábbi feladat. Egy háromszög oldalhosszai egy számtani sorozat egymást

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 131 ÉRTTSÉGI VIZSGA 013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Megoldások, megoldás ötletek (Jensen-egyenlőtlenség)

Megoldások, megoldás ötletek (Jensen-egyenlőtlenség) Megoldások, megoldás ötletek (Jensen-egyenlőtlenség) Mivel az f : 0; ; x sin x folytonos az értelmezési tartományán, ezért elég azt belátni, hogy szigorúan gyengén konkáv ezen az intervallumon Legyen 0

Részletesebben

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér.

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Tudnivaló I. Egységtörtek Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Ezt röviden így írhatjuk: A nevező megmutatja, hogy az egységet hány egyenlő részre vágjuk. A

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Valós függvények (2) (Határérték) 1. A a R szám δ > 0 sugarú környezete az (a δ, a + δ) nyílt intervallum. Ezután a valós számokat, a számegyenesen való ábrázolhatóságuk miatt, pontoknak is fogjuk hívni.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Újrakristályosodás (Rekristallizáció)

Újrakristályosodás (Rekristallizáció) Név: Szatai Sebestyén Zalán Neptun-kód: C7283Z N I 11 A Újrakristályosodás (Rekristallizáció) Eszközök: 99,99%-os tisztaságú alumínium próbatest Fém körző Vonalzó Karcolótű Fémnyújtó C-ra hevített kemence

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek, ponthalmazok

1. Halmazok, halmazműveletek, ponthalmazok 1. Halmazok, halmazműveletek, ponthalmazok A) Halmazok Halmaz, halmazhoz tartozás: alapfogalom (bizonyos tulajdonságok, pontok összessége) Egy halmazt akkor tekintünk adottnak, ha minden dologról egyértelműen

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást?

1. fogalom. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hogyan ellenőrizzük az összeadást? 1. fogalom Add meg az összeadásban szereplő számok 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadandók (tagok): amiket összeadunk. Összeg: az összeadás eredménye. Milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak?

Részletesebben

Hatványozás. A hatványozás azonosságai

Hatványozás. A hatványozás azonosságai Hatványozás Definíció: a 0 = 1, ahol a R, azaz bármely szám nulladik hatványa mindig 1. a 1 = a, ahol a R, azaz bármely szám első hatványa önmaga a n = a a a, ahol a R, n N + n darab 3 4 = 3 3 3 3 = 84

Részletesebben

Matematika POKLICNA MATURA

Matematika POKLICNA MATURA Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Matematika POKLICNA MATURA A tantárgyi vizsgakatalógus a 0-es tavaszi vizsgaidőszaktól kezdve alkalmazható mindaddig, amíg új nem készül. A katalógus érvényességét

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak 2008-2009. tanév 2. félév Valós számok 1. Hogyan szól a Bernoulli-egyenl tlenség? Mikor van egyenl ség? Válasz. Minden h 1 valós számra

Részletesebben

Hraskó András, Surányi László: 11-12. spec.mat szakkör Tartotta: Surányi László. Feladatok

Hraskó András, Surányi László: 11-12. spec.mat szakkör Tartotta: Surányi László. Feladatok Feladatok 1. Színezzük meg a koordinátarendszer rácspontjait két színnel, kékkel és pirossal úgy, hogy minden vízszintes egyenesen csak véges sok kék rácspont legyen és minden függőleges egyenesen csak

Részletesebben

Mechatronika Modul 1: Alapismeretek

Mechatronika Modul 1: Alapismeretek Mechatronika Modul 1: Alapismeretek Jegyzet (Elképzelés) Készítették: Matthias Römer Chemnitz-i Műszaki Egyetem, Szerszámgépek és Gyártási Folyamatok Intézete, Németország Cser Adrienn Corvinus Egyetem,

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Kőszegi Irén MATEMATIKA. 9. évfolyam

Kőszegi Irén MATEMATIKA. 9. évfolyam -- Kőszegi Irén MATEMATIKA 9. évfolyam (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 2015 1 2 Tartalom 1. HALMAZOK... 5 2. SZÁMHALMAZOK... 8 3. HATVÁNYOK... 12 4. OSZTHATÓSÁG... 14 5. ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK... 17 6. FÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Szögfüggvények értékei megoldás

Szögfüggvények értékei megoldás Szögfüggvények értékei megoldás 1. Számítsd ki az alábbi szögfüggvények értékeit! (a) cos 585 (f) cos ( 00 ) (k) sin ( 50 ) (p) sin (u) cos 11 (b) cos 00 (g) cos 90 (l) sin 510 (q) sin 8 (v) cos 9 (c)

Részletesebben

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája SOOS C-KÖ Ellenállás, kondenzátor és tekercs soros kapcsolása Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros - és soros C-körben egyértelművé vált, hogy a tekercsen késik az áram a feszültséghez képest, a

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit Kalandtúra 7. unkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára akara Ágnes Bankáné ező Katalin Argayné agyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit BEELEGÍTŐ GONDOLKODÁS. SZÓRAKOZTATÓ FELADVÁNYOK. oldal. 6... 6.

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY

MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY Pék Johanna MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY Nem matematika alapszakos hallgatók számára Tartalomjegyzék Előszó iii. Lineáris algebra.. Mátrixok...................................... Lineáris egyenletrendszerek..........................

Részletesebben

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek . Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Mennyi a 2x 2 8x 5 = 0 egyenlet gyökeinek a szorzata? (A) 10 (B) 2 (C) 2,5 (D) 4 (E) ezek egyike sem Megoldás I.: BME 2011.

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI A NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 20-09-2 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! Csak és kizárólag tollal tölthető ki a feladatlap, a ceruzával

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2012. május 8. EMELT SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2012. május 8. EMELT SZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 01. május 8. EMELT SZINT I. 1) Egy 011-ben készült statisztikai összehasonlításban az alábbiakat olvashatjuk: Ha New York-ban az átlagfizetést és az átlagos árszínvonalat egyaránt

Részletesebben

Egyetemi matematika az iskolában

Egyetemi matematika az iskolában Matematikatanítási és Módszertani Központ Egyetemi matematika az iskolában Hegyvári Norbert 013 Tartalomjegyzék 1. Irracionális számok; 4. További irracionális számok 7 3. Végtelen tizedestörtek 7 4. Végtelen

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 5 V ELEmI ALGEbRA 1 BINÁRIS műveletek Definíció Az halmazon definiált bináris művelet egy olyan függvény, amely -ből képez -be Ha akkor az elempár képét jelöljük -vel, a művelet

Részletesebben

Lineáris Algebra gyakorlatok

Lineáris Algebra gyakorlatok A V 2 és V 3 vektortér áttekintése Lineáris Algebra gyakorlatok Írta: Simon Ilona Lektorálta: DrBereczky Áron Áttekintjük néhány témakör legfontosabb definícióit és a feladatokban használt tételeket kimondjuk

Részletesebben

1 B. AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés)

1 B. AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés) AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés). Az elektromos mezı A töltött testet elektromos mezı veszi körül (/7). Térerısség (/7): E F/Q [V/m] Szemléltetés erıvonalakkal: sőrőség, irány

Részletesebben

Alkalmazott modul: Programozás

Alkalmazott modul: Programozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Alkalmazott modul: Programozás Feladatgyűjtemény Összeállította: Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Frissítve: 2015.

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Gazdaságmatematika középhaladó szinten ANALÍZIS Készítette: Gábor Szakmai felel s: Gábor Vázlat 1 2 3 Nevezetes halmazok

Részletesebben

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója? 1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 00 május 9 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Oldja meg a rendezett valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! + y = 6 x + y = 9 x A nevezők miatt az alaphalmaz

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa

Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa 1. Mutasd meg, hogy a tízes számrendszerben felírt 111111111111 tizenhárom jegyű szám összetett szám, azaz

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak! Magyar Ifjúság 6 V SOROZATOK a) Három szám összege 76 E három számot tekinthetjük egy mértani sorozat három egymás után következő elemének vagy pedig egy számtani sorozat első, negyedik és hatodik elemének

Részletesebben

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY

FÜGGVÉNYTANI ALAPOK A) ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY FÜGGVÉNYTANI ALAPOK Foglalkoztunk az alaptulajdonságnak tekinthető értelmezési tartománnyal, és a paritással, továbbá az összetett függvények képzési módjával, illetve ezeknek az elemi függvényekre való

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 21. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat Ezzel a segédanyaggal szeretnék segítséget nyújtani a középiskolák azon matematikatanárainak, akik a matematikai oktatáshoz és neveléshez Dr. Fried Katalin

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI,

HALMAZOK TULAJDONSÁGAI, Halmazok definíciója, megadása HALMAZOK TULAJDONSÁGAI,. A következő definíciók közül melyek határoznak meg egyértelműen egy-egy halmazt? a) A:= { a csoport tanulói b) B:= { Magyarország városai ma c) C:=

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal

A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal A kompetitív piac közelítése sokszereplős Cournot-oligopóliumokkal Tasnádi Attila Kivonat Mikroökonómia tankönyvekből és példatárakból ismert, hogy egy homogén termékű Cournot-oligopol piacon a termelők

Részletesebben

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek

LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN. A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek LEKÉRDEZÉSEK SQL-BEN A relációs algebra A SELECT utasítás Összesítés és csoportosítás Speciális feltételek RELÁCIÓS ALGEBRA A relációs adatbázisokon végzett műveletek matematikai alapjai Halmazműveletek:

Részletesebben

Matematika 10 Másodfokú egyenletek. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < 2015. szeptember 27.

Matematika 10 Másodfokú egyenletek. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < 2015. szeptember 27. Matematika 10 Másodfokú egyenletek Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A

Részletesebben

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke? 5. Trigonometria I. Feladatok 1. Mutassuk meg, hogy cos 0 cos 0 sin 0 3. KöMaL 010/október; C. 108.. Az ABC háromszög belsejében lévő P pontra PAB PBC PCA φ. Mutassuk meg, hogy ha a háromszög szögei α,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május 3. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül

Részletesebben

Elemi függvények. Nevezetes függvények. 1. A hatványfüggvény

Elemi függvények. Nevezetes függvények. 1. A hatványfüggvény Elemi függvének Tétel: Ha az = ϕ() függvén az = f () függvén inverze, akkor = ϕ() függvén grafikonja az = f () függvén képéből az = egenesre való tükrözéssel nerhető. Tétel: Minden szigorúan monoton függvénnek

Részletesebben

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag

VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag VIK A1 Matematika BOSCH, Hatvan, 5. Gyakorlati anyag 2018/19 1. félév Függvények határértéke 1. Bizonyítsuk be definíció alapján a következőket! (a) lim x 2 3x+1 5x+4 = 1 2 (b) lim x 4 x 16 x 2 4x = 2

Részletesebben

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia 2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia Egyváltozós valós függvények nevezetes osztályai I. Algebrai függvények Racionális egész függvények (polinomok) Racionális törtfüggvények Irracionális függvények

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

86 MAM112M előadásjegyzet, 2008/2009

86 MAM112M előadásjegyzet, 2008/2009 86 MAM11M előadásjegyzet, 8/9 5. Fourier-elmélet 5.1. Komplex trigonometrikus Fourier-sorok Tekintsük az [,], C Hilbert-teret, azaz azoknak a komplex értékű f : [,] C függvényeknek a halmazát, amelyek

Részletesebben

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Helyi tanterv Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára 1 Emelt szintű matematika 11 12. évfolyam Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka

Részletesebben