TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ"

Átírás

1 TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-, és tartószerkezeti szakértő SZÉS 2, SZÉS 1-T, T-T Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

2 A tervezésnél alkalmazott szabványok Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési tervdokumentáció Tartószerkezeti műszaki leírás MSZ-EN Eurocode 0 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ-EN Eurocode 1 A tartószerkezeteket érő hatások MSZ-EN Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése MSZ-EN Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése MSZ-EN Eurocode 7 Geotechnikai tervezés MSZ-EN Eurocode 8 Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 1. Tervezett épületek A tervezett sportkomplexum, a kiírásban szereplő sportágaknak helyet adva, több önálló épületből, ill. az ezeket részlegesen összekötő előcsarnokból áll. A Központi épületben kapott helyet a Tornacsarnok és egy Multifunkciós csarnok, melyhez az előcsarnok kapcsolja hozzá a Teniszcsarnokot és a Judo-csarnokot. Az Atlétikai csarnok önálló épületként kerül felépítésre. A továbbiakban az épületrészek kialakítását önállóan kezeljük. 2. Alapozási technológia, talajmechanikai szakvélemény megállapításai A vizsgált terület geotechnikai adottságai a térségre jellemzően átlagosak. A változatos felépítésű talajkörnyezet a homokos kavicstól sovány agyagig terjedően minden talajtípus és azok változatos átmenetei alkotják. A fedőrétegek jellemzően vegyesen települt, laza, ill. puha finomszemcsés homok, iszapos homok és homokos iszap rétegek. A fedőrétegek alatti kavicsterasz közepesen tömör kavicsos homok és homokos kavics rétegekből áll. A talajvíz a Rábca tartósan mesterségesen fenntartott 111,00 mbf szintje esetén eléri a jelenlegi terepszintet, így a maximális talajvízszint is 111,00 mbf szinten vehető fel. Alapozásra a fedőrétegek alatti kavics homok javasolható 105,10-107,40 mbf szinten. Az alapozási sík elérése kavicscölöpökkel, dugócölöpökkel, kútalapokkal és fúrt cölöpalapozással lehetséges. Az optimális alapozási módot az építéskori talajvízállás határozza meg. A tervezés során a talajvízszinttől független fúrt cölöpalapozás alkalmazását irányoztuk elő. A speciális mélyépítési technológia felhasználását a víztelenítés elhagyhatósága és az optimális anyagfelhasználás indokolja. A mélyalapozási szerkezetek felett mon. vb. fejtömbök és talpgerendák készülnek, melyek biztosítják a földrengési igénybevételekre az alapozási szerkezetek vízszintes összekötését. A csarnokok és kiszolgáló épületek földszinti padlószerkezete ipari padlószerkezetként (acélhaj és lágyvasalás) és lágyvasalású mon. vb. padlószerkezetként készül. 2 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

3 A tervezett létesítmény szeizmikus tervezéshez szükséges talajgyorsulás referenciaértéke a szeizmikus zónatérképről olvasható le. A horizontális gyorsulás értékek 50 évre vonatkoznak 10 %- os meghaladási valószínűség mellett (PNCR), ami a visszatérési periódus értékét TNCR = 475 évben állapítja meg. A horizontális gyorsulás a vizsgált terület estében agr = 0,12 g-re vehető fel (3. zóna) az MSZ EN :2008 szabvány (A tartószerkezetek tervezése földrengésre) alapján. Az EUROCODE 8 szerint a talajosztályok a szerint használatosak, hogy miként befolyásolják a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatást. A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert talajjellemzők alapján a C típusú altalajosztályba soroljuk. 3. Tenisz-csarnok 3.1. A Tenisz-csarnok általános kialakítása A tenisz centrum az épületegyüttes északi részén található. A ~3.200 m2 alapterületű Teniszépülete két ütemben kerül megépítésre. Az első ütemben külső teniszpályák és egy ezekhez kapcsolódó, kétszintes fejépület kerül felépítésre. A második ütemben kerülhet sor a fejépület előtti négy teniszpályát lefedő csarnokszerkezet megépítésére. A fejépületben nem készül épített lelátó. A nézőközönséget fogadó rendezvények idejére a nem használatos pálya területén ideiglenes acél lelátó kialakítására van mód. A Tenisz-csarnokot az előcsarnok köti össze a Multi-, Torna- és a Judocsarnokkal. A fejépület földszint feletti födéme az előcsarnok galériafödémével egy szinten helyezkedik el, így a fejépület földszintje és emelete közvetlen kapcsolatban van az előcsarnok területével. Az ütemezett kiépítés miatt a végleges kiépítés előtt az előcsarnok lezárását maga a teniszcsarnok nem tudja biztosítani, ezért az előcsarnok lezárására a teniszcsarnok épületétől független vasbeton falak készülnek, amelyek szerkezetileg az előcsarnok fedéséhez, ezen keresztül részben a Judo, részben a Tornacsarnok épületéhez kerülnek hozzákapcsolásra Alkalmazott szerkezeti rendszer A tervezett kétszintes fejépület alapvetően egy. vb. szerkezeti rendszer alkalmazásával kerül felépítésre, mon. vb. merevítő falakkal. A 8,75x45,65 m befoglaló méretű épület egytaktusos kialakítású, melynek haránt irányú raszterosztása 6,00 m. A Fejépület pillérei kétszintes pillérként kerülnek kialakításra, melyek közül a csarnok felé eső, 35x60 cm keresztmetszetűek, utólagos magasítással, a későbbi csarnokfedés acél rácsostartós főtartóit is fogadják, míg a külső oldali pillérsor mindegyik pillére 30x30 cm keresztmetszetű. Az előregyártott pilléreken mindkét födém magasságában 3-3 rövidkonzol készül, amelyek közül az épület hossztengelyébe esők az előregyártott vasbeton perembordákat, míg az épület belseje felé eső konzolok közvetlenül a födémlemezt támasztják alá. A pillérek bekötését a vasbeton lemezekbe szerelvényekre hegesztett betonacélok, valamint a peremtartók felett átvezetett koszorúvasak biztosítják. A peremtartók füles gerendákból készülnek, amelyek teljes gerendaszélességű rövidkonzolokkal kerülnek alátámasztásra. A gerendák a 47 cm-es magassággal kerülnek legyártásra, így építési állapotban közbenső alátámasztást nem igényelnek. Végleges szerkezeti magasságukat a födémlemez kibetonozása után érik el, ekkor a lemezzel együtt figyelembe vett szerkezeti magasságuk 55 cm-re nő meg. A gerendákra előregyártott, felülbordás zsalupanelek támaszkodnak, amelyeknek 5 cm vastag lemezrésze helyszínen készített rábetonozással kiegészülve adja a tervezett 25 cm-es lemezvastagságot. A Ferrobeton által gyártott feszített vasalású zsalupanelek közül tartószerkezeti szempontból az F jelű elemek felelnek meg, ennek megfelelően a födémek megnevezése ZSf-18F-v=25cm. A zsalupaneleket építési állapotban minimum két sor dúcsorral kell alátámasztani. Az előcsarnokhoz kifutó födémszerkezetek a Judo-csarnok födémének továbbvezetésével készül, a Tenisz-csarnoktól eldilatált kialakítással. 3 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

4 Az épület emeleti szintjét monolit vasbeton falakkal határolt lépcsőházon keresztül lehet megközelíteni. A kétkarú lépcsőszerkezet szintén monolit vasbeton szerkezetű, amelynek pihenőlemeze a vasbeton falakba kerül bekötésre, kéttámaszú kialakítású lépcsőkarjai pedig a pihenőlemezre illetve vagy a födémszerkezetre, vagy az alapozásra ülnek fel. A lemezszerkezetek minimális szerkezeti vastagsága 16 cm. A fejépület csarnokkal ellentétes oldalán változó kinyúlású előtető készül. Az előtető tartószerkezetét a zárófödém felső síkjára rögzített HEB-200-as acélgerendák adják. A gerendák konzolossága 0,65 m és 8,40 m között változik. Ezek közül, a tisztán konzolos kialakítású gerendák maximális kinyúlása 7,00 m. Az ennél nagyobb konzolokat egy keresztirányú kiváltó tartó erősíti, amely kéttámaszú kialakítású gerenda, egyik vége a Tenisz fejépületére, másik fele pedig a Judó épületére támaszkodik. A Judó épületén kialakított rövidkonzolra letámaszkodó gerendavég csak függőleges megtámasztással rendelkezik, vízszintes síkúval nem, így dilatálás szempontjából egyértelműen a Tenisz egységéhez tartozik az előtető. A gerendák befogását a zárófödém fölé történő benyúlás, és függőleges lerögzítés biztosítja. A legnagyobb konzolrészek 3,00 m-t nyúlnak be a fejépület felé, míg a kisebb konzolrészek befogása a kinyúlásuk mértékében arányosan csökken. A gerendák közvetlenül a vasbeton födém felső síkára ülnek fel, lerögzítésüket két pontban történik, a homlokzat vonalában és a gerendák belső végeinél. Az épület térbeli merevségéről a lépcsőházi vasbeton falak mellett az épület végében elhelyezett további vasbeton falak gondoskodnak. A 37,85 m fesztávolságú vegyes szerkezeti rendszerű (egy. vb. pillérváz és acél rácsostartó) csarnok függőleges teherviselő elemei a fejépület pályák felöli homlokzatán az első ütemben elkészült pillérek sarokmerev kapcsolatú magasításával (nyomatékbíró csavarozott toldás), míg az egyéb pillérek esetében az első ütemben elkészülő alapozási szerkezetekhez kibetonozott kelyhes, esetlegesen csavarozott kapcsolattal csatlakozó előregyártott vasbeton pillérek felállításával készülnek. A csarnokszerkezet pillérei igazodnak a fejépület hosszirányú raszterosztásához (6,965+6, ,00m), míg 37,85 m-es haránt irányú fesztáv a végfali falvázpillérek alkalmazásával 6,35+5x6,3 m-es raszterfelosztást kapott. A csarnok fejépülethez kapcsolódó pillérei alul befogott, de a födémszinteken oldalirányban megtámasztott szerkezeti vázzal készülnek. A fejépületen túlnyúló pillérszakaszok befogott, kilendülő statikai vázúak. A hosszhomlokzatok fejépülethez nem csatlakozó cm-es keresztmetszetű fő teherhordó pillérei haránt irányban alul befogott, felül kilendülő, míg hosszirányban alul befogott felül kitámasztott statikai vázúak. A bütühomlokzati falvázpillérek mindkét irányban alul begott, felül megtámasztott statikai vázzal kerültek megtervezésre. A statikai vázak biztosítása érdekében az acélszerkezetben tetősíkbeli (szélrács) és homlokzati síkú (hosszkötés) merevítések is betervezésre kerültek, valamint a fejépület merevített épülettömege is részt vesz a csarnoképület merevítésében, ill. a pillérek oldalirányú megtámasztásában. Az előcsarnok felöli bütühomlokzatot alul befogott, felül merevítéssel megtámasztott falvázpillérek alkotják. A 40x40 cm keresztmetszetű pillérek a hosszoldali pillérekhez hasonlóan előre elkészített alaptestekhez kerülnek rögzítésre. A pillérek az előcsarnok első ütemben megépülő vb. falához szerkezetkettőzéses dilatációval kapcsolódnak, de az alapozási szerkezetek közösek. A pillérek tetején acélgerenda sor fut végig, ami fogadja a tetőszerkezet csatlakozó rúdjait, valamint alátámasztja a tetőfedés trapézlemez elemeit. A külső oldali bütühomlokzat szintén egy. vb. falvázpillérekből áll, de ezek a pillérek egy. vb. szendvicsszerkezetű falpanel burkolatot kapnak, mely alternatívájaként felmerülhet a dupla mon. vb. szerkezet alkalmazása is a két réteg közötti hőszigetelés elhelyezésével. Ez esetben a belső teherhordófal min. 20 cm vastagságú, melyhez a külső 12 cm vastag falburkolat a hőszigetelésen átvezetett bekötő tüskékkel kapcsolódik. Az egy. vb. pillérek itt is cmes keresztmetszetűek. A csarnok fedését hagyományos kialakítású acél rácsostartók támasztják alá. A ~2,50 teljes magasságú tartók alsó és felső öveit széles talpú I szelvények alkotják, míg rácsrúdjai, rácsoszlopai zártszelvényekből állnak. A szerkezet tervezetten S235-ös acélanyagból készítendő. A rácsostartók felső övét minden második rácsoszlop tengelyébe kiosztott nyomórudakkal kell összetámasztani, amelyek minimális szelvénymérete 168,3x5,0. Az acélszerkezet tárcsaszerű merevségét húzottnyomott andráskereszt merevítések biztosítják. A szerkezet teljes kerülete mentén végigvezetett merevítés minimális mérete általános mezőkben 168,3x5, míg a sarkok merevítését erősebb, 193,7x5-ös csőszelvények adják. Az acélszerkezet alkalmazott szelvényei, il. a szerkezet kialakítása a mellékelt szerkezeti elrendezési rajzokon került megadásra. A csarnokfedés többtámaszúsított statikai vázú, LTP 150-1,25 mm trapézlemez alkalmazásával készül. 4 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

5 Az épületegyüttes térbeli merevítését a fejépület és csarnoképület mon. vb. merevítő falai, a tárcsamerev födémszerkezetek, és a csarnokszerkezet tetősíkban kialakított acélszerkezetű merevítései mellett a csarnokrész vasbeton pillérei közé beépítendő, függőleges síkú acélszerkezetű merevítések biztosítják. Ezen acélszerkezetű merevítések 193,7x5-ös csőszelvényekből készítendők. 4. Judo-csarnok 4.1. A Judo-csarnok általános kialakítása A ~1.850 m2 alapterületű; Judo-csarnok teljes alapterületén többszintes kialakítású. A küzdőtér és a lelátó területén a földszint kétszintes kialakítású, mely az előcsarnok felé egy további osztófödémmel megosztásra kerül. Ez az osztófödém a lelátószint, mely a födémszinttől lelépcsőzve két épített lelátósort foglal magában. Az épített lelátósor előtt ideiglenes acél lelátok kiépítésre van lehetőség, mely a földszinti padlóvonalig fut le. A földszint, ill. lelátószint felett egységes födémszerkezet készül, mely az emeleti funkcióknak ad helyet. Az épület emeleti szintjeit az épület előcsarnok felé eső két sarkában kialakított lépcsőház segítségével lehet elérni Alkalmazott szerkezeti rendszer Alapozás Az felmenő épületrészek függőleges teherhordó szerkezetei alatt fúrt cölöpök készülnek, melyek tömbalapokkal és talpgerendákkal, illetve padlólemezzel kerülnek összefogásra. Az előre gyártott pillérek előre gyártott kehelynyakak segítségével, míg a monolit pillérek közvetlenül kapcsolódnak a monolit vb. fejtömbökhöz. A monolit vasbeton homlokzati falak alatt és egyéb homlokzati szerkezetek vonalában a cölöpözést összefogó talpgerenda fut végig. Az épület padlólemeze rugalmasan ágyazott lemezként kerül kialakításra. A nagyobb terhelésű padlólemezek alatt (gépészeti terek) talajjavítás válhat szükségessé. Felszerkezet: Az épület vízszintes tartószerkezeti kialakítása szerint két egységre bontható. A Ja Jf raszterek között jellemzően előre gyártott födémszerkezet, a Jf Jh raszterek között monolit vasbeton szerkezeti rendszer készül. Függőleges előre gyártott tartószerkezet csak a Ja raszteren kerül kialakításra. A többi függőleges szerkezeti elem mon. vb. szerkezetű. Függőleges tartószerkezet: Ja raszteren 5,65+6x6,00+5,65 raszterosztásban 50x50-es km-ű előre gyártott vasbeton pillérek készülnek. Az első emelet szintjének födémgerendái a pilléreken kialakított 50x25x36,5 km-i méretű rövidkonzolokra támaszkodnak. A második emeleti födémgerendák a pillérek tetejére kerülnek felültetésre. Jf raszteren 5,65+6x6,00+5,65 raszterosztásban 50x50-es km-ű monolit vasbeton pillérek készülnek. A pillérek között készülő monolit vasbeton gerendák a pilléreken átvezetve, azokra közvetlenül támaszkodnak. J01 és J11 raszteren 20, 25, illetve 30cm vastag monolit vasbeton homlokzati falak helyezkednek el. Jg raszteren teljes épület magasságban 40x40, a Je raszteren egy szintes 30x30 km-i méretű monolit vasbeton pillérek készülnek. Jh raszteren nyílásokkal áttört monolit vasbeton homlokzati fal fut végig. Monolit vasbeton lépcsőházak és liftakna az épület Jf Jh és J01 J02, illetve J10 J11 raszterei között készülnek. A J11-es raszteren Jc Jh raszterek között az épülethez konzolos rácsos tartós szerkezetű előtető csatlakozik. Ezen a homlokzaton a vasbeton fal vastagsága egységesen 30cm. Vízszintes tartószerkezet: Ja Jf raszterek között az első és második emelet felett előre gyártott feszített Π paneles födémszerkezet készül. A Π panelek teljes magassága 112cm, fejlemezének szélessége 198cm. A panelek felett egységesen végigvezetett mon. vb. felbeton kerül kialakításra. A mon. vb. felbeton biztosítja a födémszerkezet tárcsamerevségét. A panelek gerendákra való feltámaszkodása kiharapott tartóvégen keresztül történik. Az első emelet feletti födémben a Jf raszter mentén lévő gépészeti áttörés igényeket a panelek gerincei között, az öv kivágásával tudjuk kialakítani. A második emelet feletti födém Ja-Jf raszterek közötti bevilágító sávjait egy teljes panel elhagyásával készítjük. A bevilágító sáv megmaradó födémszakaszát kivastagított felbetonnal hidaljuk át. 5 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

6 A födémpaneleket a Ja raszteren 50x70-es km-i méretű előre gyártott gerendák támasztják alá. A födémpanelek elhelyezése után az előre gyártott gerendák felső részén monolit rábetonozás szükséges. Az előre gyártott és monolit gerenda együttdolgozása érdekében az előre gyártott gerendákból kiálló kengyelezés és a csatlakozó felület érdesítése szükséges. Az így kialakuló gerendák együttes magassága 120cm. A födémgerendák többtámaszúsítására a pilléreken átvezetett felső vasalással kerül sor. A Jf raszteren a födémpaneleket monolit vasbeton gerendák támasztják alá. A gerenda betonozására itt is két ütemben kerül sor. A panelek feltámaszkodási pontjai között a monolit gerendákon gépészeti közlekedés számára áttörések készülnek. A födémgerendák teljes magassága 120 cm. Jf-Jh raszterek között kétirányban teherhordó monolit vasbeton födémlemezek készülnek. A földszint feletti és első emelet feletti födém 22cm-es födémvastagsággal, a 2. emelet feletti zárófödém 25cmes vastagsággal készül. A földszint feletti monolit vasbeton födém az előcsarnok csatlakozó födémével egy egységként készül. Szerkezeti dilatáció a Teniszcsarnok és a Multicsarnok határán kerül kialakításra. A dilatációt a Teniszcsarnok irányába szerkezet kettőzéssel, a Multicsarnok irányába rövidkonzolos csúszókapcsolattal oldjuk meg. A Teniszcsarnok felöli lezárást az első építési ütemben a csatakozási vonalon végigvezetett mon. vb. falszerkezet adja, amely a közbenső födémszerkezet mellett a lezásár acélszerkezetét is megtámasztja. A falszerkezetben a Teniszcsarnok bütüfalának Központi épület felé eső szakaszán dilatációt kellett kialakítani, amely megoldás lehetővé teszi az acélszerkezetes lefedésben is kialakított dilatációval az acélszerkezet részben Központi épülethez való csatlakoztatását. Épület merevítés: Az épület függőleges merevítését a lépcsőházi mon vb. falak, valamint a homlokzatok mentén, monolit. vb. merevítő falak biztosítják. A merevítésben részt vesznek továbbá a Teniszcsarnok felé eső mon. vb. falak, valamint a tárcsamerev födémszerkezetek is. 5. Előcsarnok 5.1. Az Előcsarnok általános kialakítása Az Előcsarnok köti össze a Judo, Tenisz, Multi és Tornacsarnokokat. Az épületrész a Judo-csarnok előtti előtetőből és főbejáratból, valamint az épületek közötti galériázott területből áll. A galériaszinti födémre a belső lépcsők és liftek segítségével lehet feljutni. A galériafödém az egyes épületrések lelátószinti födémeit köti össze. Az épületrész egységes megjelenésű acélszerkezetű fedéssel kerül lefedésre. Az előcsarnok alaprajzi kialakítása az egymáshoz képest elforgatott épületek között kialakuló változó szélességű teret fedi le, amelynek megfelelően az egyes szerkezetek fesztávolsága is változó. Az egymáshoz képest elforgatott alaprajzi elrendezésű épületek között, és azokon túlnyúlóan elterülő előcsarnok alaprajzi kialakítását tekintve változó módon kapcsolódik a határoló épületekhez, amely belső dilatációt is szükségessé tesz. 6 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

7 5.2. Alkalmazott szerkezeti rendszer Az épületrész vegyesen acélszerkezetes és mon. vb. falas, pillérvázas szerkezeti rendszer alkalmazásával kerül kialakításra. A közbenső födémek részben alulbordákkal gyámolított mon. vb. lemezszerkezetként készülnek 25; 30cm vastagsággal, míg a zárófödém acél rácsostartós szerkezetű. Az előcsarnok az egyes szerkezeti szinteken és szerkezeti egységeknél fix és csúszókapcsolatos kapcsolattal kapcsolódik a csatlakozó épületrészekhez. A galériafödém két részből áll. A főbejárat melletti L alaprajzi elrendezésű átkötő födém a Központi épület vasbeton falához kapcsolódva, a Judo-csarnok födéméhez csúszókapcsolattal kapcsolódva készül. A Judo-csarnok hátsó sarkánál körbeforduló, a Tenisz-csarnok és a Multi- és Tornacsarnok felé átfutó összetett alaprajzú födémszakasz a Judo-csarnok födémének részeként készül, amely a Központi épület födémére rövidkonzolon keresztül csúszókapcsolattal támaszkodik le, míg a Tenisz-csarnok felé önálló (szerkezetkettőzéses dilatációval kialakított) függőleges szerkezeti elemekre támaszkodik le. A Teniszcsarnok felé kiforduló acélszerkezetű fedés és a teniszcsarnok külső homlokzatán végigfutó előtető Judó csarnokhoz való bekötése már szerkezetileg nem oldható meg, így itt a zárófödémben és a Teniszcsarnok felöli mon. vb. falban dilatáció kialakítására kerül sor. Az acélszerkezet itt a Központi épület szerkezetéhez kapcsolódik. Az acélszerkezetes zárófödém acél rácsostartós szerkezetekkel készül. A rácsostartók a Judocsarnok szerkezetéhez fix, a Központi épület szerkezetéhez csúszó kapcsolattal kapcsolódnak, míg a Tenisz-csarnok mellett saját függőleges szerkezetre támaszkodnak le. Az előtető Judo-csarnok elé kiforduló szakasza konzolos kialakítású, így itt a tartószerkezetet a Judó-csarnok szerkezetéből konzolosan túlnyújtott rácsostartók adják. Az épületrész merevségét a födémek tárcsamerev kialakítása és a zárófödém tetősíkbeli merevítése mellett a fix kapcsolati oldali épületek függőleges tartószerkezeti elemei, valamint a Teniszcsarnok mellett szerkezetkettőzéses dilatációval kialakított önálló függőleges szerkezeti elemek biztosítják. Az előcsarnokban lévő Judo és Multicsarnokot összekötő vasbeton födémre felvezető lépcsők kéttámaszú, tört tengelyű acélgerendás megtámasztást kapnak. Az acélgerendák szükséges szelvénymérete: 300x150x8 zárt szelvény. A gerenda töréspontjaiba a gerendákra merőleges összekötés szükséges. 6. Torna, és Multifunkciós csarnok 6.1. Az épületegység általános kialakítása Az épület két csarnokot foglal magába, melyet egy keskeny épületsáv választ el egymástól. A két csarnok együttes befoglaló mérete ~ méter, téglalap alaprajzi kialakítással. A sportpályák között és a küzdőterek ellenkező oldalain egy-egy, összesen három keskeny földszint+3 emelet kialakítású épület készül. Ezek mindegyike ~61 méter hosszú a szélességük 8-12 méter között változik. A középső épület 1. emeletén mindkét oldalon, míg a multifunkciós csarnok szélső épületének 1. emeletének belső oldalán egy-egy kétsoros lelátó készül. A tervek szerint a mindkét csarnok belső lelátója bizonyos események esetén ideiglenes lelátóval egészül ki. Az épületek földszintjén a sporteseményekhez közvetlenül kapcsolódó helyiségek kaptak helyet (öltözők, szertárak, orvosi-és dopping szoba, stb.). Az 1. emeleten a lelátók és kiszolgáló helyiségei, edzői öltözők és egy konferenciaterem (a megfelelő szociális blokkal) került elhelyezésre. A 2. emeleten szintén edzői öltözők, valamint irodák és gépészeti helyiségek épülnek, míg a 3. emelet nagy részén nyitott gépészeti tér, jóval kisebb területen pedig épületüzemeltetési helyiségek kaptak helyet Alkalmazott szerkezeti rendszer Az épületegység három keskeny téglalap alaprajzú felmenő épületrészből és az ezeket összekötő acél rácsos tartós lefedésből áll. A felmenő épületrészek monolit vasbeton szerkezetű pillérvázas építmények. Az épület hosszoldalain egy. vb. falvázpillérek készülnek, amelyek a homlokzati falpaneleket tartják. Mindhárom felmenő épületrész két szélén (a hosszhomlokzat mellett) helyezkednek el az épület merevítését adó lépcsőházi és liftmagok vasbeton falai és aknái. Ezek a merevítő magok (egy esetben fal) megfelelően biztosítják az egyes épületegységek vízszintes erőkkel szembeni ellenállását. 7 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

8 Alapozás A felmenő épületrészek függőleges teherhordó szerkezetei alatt fúrt cölöpök készülnek melyek mon. vb. cölöpfejekkel és talpgerendákkal kerülnek összefogásra. A sportpályák padlólemeze alatt megfelelő tömörségű ágyazatot kell készíteni, amely biztosítja a padlólemez minimális süllyedését. Az ágyazat tervezésénél és kivitelezésénél fokozott figyelmet kell fordítani az ideiglenes lelátók alatti területekre. A padlószerkezet készülhet acélhajas, vagy vegyes vasalású ipari padlószerkezetként, vagy hagyományos lágyvasalású padlószerkezetként. Felmenő szerkezetek Mindhárom épületegység monolit vasbeton pillérvázas épület, szintén monolit vasbeton merevítő magokkal. Az épületrészek fesztáv viszonyai (raszterosztásai) a következők: A épület: 10 6,00 8,10 m B épület: 10 6,00 (2,40+6,00+2,40) m C épület: 10 6,00 (2,40+3,05+6,50) m Az A épületegység földszint+2 emelet kialakítású. A mon. vb. szerkezetű födémek az épületegység jelentős részén (a merevítőmagok között) egy irányban teherhordó, 8,10 méter fesztávolságú kéttámaszú lemezek. A lemez hosszanti oldalain peremgerendák kerültek kialakításra. Haránt irányú gerendák kialakítása építészetileg nem lehetséges, ezért a kéttámaszú statikai váz miatt jelentős, 35cm-es lemezvastagságok szükségesek a földszint és az 1. emelet feletti födémek esetében. A 2. emelet feletti födém esetén sűrűbordás födémkonstrukció készül peremgerendákkal, melynek oka a tetőszinti gépészeti teher és az 56 cm vastag tető rétegrend. A tetőszinti felülről nyitott gépészeti teret a homlokzati oldalról szerelt akusztikai fal határolja, amely a konzolosan kialakított pillérekre terhel. A külső homlokzati pillérek 30 40cm-es keresztmetszetűek, a belső homlokzati pillérek a rácsos tartók feltámaszkodásáig készülnek keresztmetszetük 40 80cm. A homlokzati pillérek felső síkja alatt az épületrész hosszirányában futó acél kitámasztó rudak készülnek. A két szélső mezőben függőleges síkú pótátlós merevítés készül. A B épületegység földszint+2 emelet (+nyitott gépészeti tetőszint) kialakítású. Az épület egyik végén merevítő fal, a másik végén vasbeton falas közlekedőmag található. A földszint feletti födém egy irányban teherhordó, kéttámaszú, kétoldalt konzolos födém, amely a konzolos részeken a lelátók miatt még tört tengelyű is. A 6,00 méterre lévő pillérek felett lelógó gerenda készül és a födém innentől ferde alsó és lépcsős felső síkkal készül. A födémszerkezet nettó vastagsága 25cm. Az 1. emelet feletti födém 25cm vastag síklemez födém, míg a 2. emelet feletti födém szintén 25cm vastag, de a gépészeti terhek miatt peremgerendák szükségesek. A peremgerendák ebben az esetben felálló bordák, melyek az 56cm vastagságú rétegrendet is megtámasztják. A pillérek 40 80cm keresztmetszetűek. A C épületegység földszint+3 emelet kialakítású. A mon. vb. szerkezetű födémek többtámaszú kétirányban teherhordó lemezek. A földszint feletti födém 25cm vastag monolit vasbeton lemez, amely belső oldalán a B egységgel közel azonos geometriájú lelátó készül. Az 1. emelet feletti födém a belső oldalon a két merevítőmag mellett még konzolos kialakítású, a köztes területeken a lelátók felett már nincs lemezkonzol. Az 1. emeleten kialakításra kerül egy nagyterű konferenciaterem, amely miatt a külső homlokzat egy 24 méteres szakaszon kiugrik az általános homlokzatsíkból. E miatt a külső oldalon kialakul egy 2,40 méter fesztávolságú konzollemez, valamint a 18 méter hoszszon elhagyásra kerül 3 pillér is. Az így kialakuló 18,00 méteres fesztávon a 25cm vastag lemezt a 2. emeleten készülő 30cm vastag nyílásokkal áttört faltartó köti fel. A 2. emelet feletti födém a gépészeti terhek miatt 32cm vastagságú. A tetőszinti felülről nyitott gépészeti teret a homlokzati oldalról szerelt akusztikai fal határolja, amely a konzolosan kialakított pillérekre terhel. A külső homlokzati pillérek 30 40cm-es keresztmetszetűek, a belső homlokzati pillérek a rácsos tartók feltámaszkodásáig készülnek keresztmetszetük 40 80cm. A külső homlokzati pillérek 30 40cm-es keresztmetszetűek (a faltartó letámaszkodásainál 30 75cm), a belső homlokzati pillérek 40 80cm-esek, míg a belső pillérek 30 50cm-es keresztmetszetűek. Az A-B (fesztáv 37 méter) és a B-C épületek között (fesztáv 44 m) acél rácsos tartós tetőszerkezet készül. A rácsos tartók a felső öv magasságában alátámasztott kéttámaszú kialakításúak, egyik oldalon (A és C épületegységeknél) fix a másik oldalon (B épületegység) elmozduló kapcsolattal. A rácsos tartók magassága bruttó 3 méter. A rácsos tartók felső síkján kitámasztó szelvények és merevítés készül. A tetőszerkezetben lévő felülvilágítók acél segédszerkezettel készülnek. 8 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

9 Az épületek bütühomlokzatán előregyártott vasbeton falvázpillérek készülnek, melyek alul befogott, felül csuklós megtámasztott kialakításúak. Felső síkjukon hosszirányban szintén előregyártott vasbeton gerendázat készül- A keresztirányú megtámasztást a rácsos tartók felső övének magasságában készülő kitámasztások és merevítések biztosítják. A falvázpillérekre a külső homlokzaton szendvicspanel burkolat, míg az előcsarnok felé vízszintes előregyártott vasbeton falpanel burkolat készül. A rácsos tartók vízszintes elmozdulásából adódó mozgást a B épület mellett a homlokzati falpanelek esetén is biztosítani kell. Az előcsarnok acélszerkezete a hosszhomlokzaton kialakított rövidkonzolokra terhel. 7. Atlétika lelátó épülete 7.1. Az Atlétika lelátó épület általános kialakítása Az atlétika épülete a nyitott sportpálya hosszoldala mellé tervezett földszint + 2 szint kialakítású kiszolgáló épület a nyitott pályához tartozó lelátóval. Az épület funkció szerint a földszinten öltözőknek, kiszolgáló helységeknek, egy atlétikai bemelegítő résznek, illetve a gépészeti központnak ad helyet. Az épület közbenső, 1. emeleti szintjén a VIP közönség számára fenntartott területek illetve edzői szobák helyezkednek el. Az épület emeletén a nyitott lelátók, és a megközelíthetőségüket biztosító területek, illetve a nézőközönség igényeit kiszolgáló helyiségek helyezkednek el. A közönség számára nyitott területek külső lépcsőházakból közelíthetőek meg Az alkalmazott szerkezeti rendszer Alapozás A felmenő épületrészek függőleges teherhordó szerkezetei alatt a terheléseknek megfelelő darabszámú fúrt cölöpök készülnek, melyek mon. vb. cölöpfejekkel kerülnek összefogásra. A cölöpfejeket a homlokzatok mentén körbefuttatott talpgerendák, illetve a földszinti terek vasalt padlólemeze fogja össze. Az alapozási szerkezet a teljes épület alatt egy dilatációs egységként készül! Az épület padlólemeze rugalmasan ágyazott lemezként kerül kialakításra. A nagyobb terhelésű padlólemezek alatt (gépészeti tér, konditerem) talajjavítás válhat szükségessé. Felmenő szerkezetek Az épületegység jellemzően 6,00m x (7,30m+10,95m+4,45m) raszterosztással, ~165,40 23,00m befoglaló mérettel, hosszirányban három dilatációs egységre bontva készül. A szerkezeti dilatációk az A.10 illetve az A.18 raszterekben lettek kialakítva. A földszinti futópálya és a földszinti gépészeti helyiség két szint magas terek, csak a VIP vendégek számára elérhető emeleti részen készül felettük födémszerkezet. Az építészeti/gépészeti igényeknek megfelelően a lelátórész ferde födémszerkezete szigetelt szerkezetként készül. Az épület a 2. emeleti födémszerkezet felett egységes rácsostartós acélszerkezetű lefedést kap, mely körbe konzolos kialakítású. A külső lépcsőházak az épületegységektől eldilatálva, külön tartószerkezeti egységként merevítve, acélszerkezetű szelvényekből készülnek. Földszint feletti födémszakaszok A földszinti terek feletti födémszakaszok jellemzően monolit vasbeton, kétirányban teherhordó lemezszerkezetek, a nagyobb fesztávokon monolit lelógó gerendákkal erősítve. Az A.25-A.28 raszterek közötti hosszhomlokzatok a földszinten az épület tömegébe ugranak, ezért az ezek fölötti födémszakaszok mind a földszint feletti, mind az emelet feletti födémek tekintetében konzolos kialakítású, 25 illetve 28cm vastagságú síklemez szakaszok. Az A.25 raszter környezeti földszint feletti födémszakasz szintén 28cm vastagságú monolit lemezszakasz, melyet a gépészeti tér felé borda erősít, illetve az atlétikai futópálya felé az üveghomlokzati osztáshoz igazodóan kiosztott acélszerkezetű oszlopok támasztanak alá. Az emeleti VIP folyosó alatti födémszakaszok konzolos kialakítású 20cm vastag lemezszerkezetek. Ezek az A.B raszteri pillérsorra, illetve a földszinti futópálya melletti közlekedőrész oldalában kiosztott pillérekre támaszkodnak. Az A.15-A.17raszterközi VIP szoba földszint feletti födémszerkezete vegyes szerkezet. A 10,95m széles raszterköz áthidalására általános esetben FF320 jelű feszített körüreges panel és a min. 8cm vastagságú vasalt felbeton szolgál, mely az A.B raszteren monolit falra illetve az A.C raszteren pillérszéles 90cm magas monolit gerendára támaszkodik Az emeleti szobából a lelátószintre való belső közlekedést biztosító lépcsőszerkezet miatt, az emelet feletti födém ezen szakasza acélszerkezetű oszlopokkal kialakított megtámasztást kapott a lépcsőáttörés sarkaiban. Ezek az oszlopok a földszint feletti födémre terhelnek vissza. Ezért a visszaterhelések, illetve a födémszél vonalában a körüreges pallós födémszerkezet helyett 60cm vastag monolit vasbeton lemezsávok biztosítják a megfelelő teheráthidalást. 9 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

10 Lelátó alatti födémszakaszok Az építészeti/gépészeti igényeknek megfelelően a lelátórész ferde födémszerkezete szigetelt szerkezetként készül: a szigetelés síkját a ferde alsó, illetve a lelátószerkezethez igazodó lépcsős felső síkú monolit gerendás lemezszerkezet biztosítja. Ennek a lemezszerkezetnek a felső síkjára készül el a szigetelés, majd a szigetelés fölé kerülnek az előregyártott L alakú, raszterköz hosszú lelátóelemek, melyek a szigetelést tartó szerkezetre raszterosztásban támaszkodnak vissza. A lelátóelemek vízszintes hatásokkal (funkcióból eredő járulékos vízszintes hatások illetve szeizmikus állapotbeli hatások) szembeni megfogását acélszerkezetű csapok biztosítják, melyek a monolit födémszerkezethez rögzítik azokat. Emelet feletti födémszakaszok Az emelet feletti födémszerkezet jellemzően előregyártott szerkezet: az A.B és A.C közötti 10,95m raszterszélessségű terek felett FF320 feszített körüreges födémpanel + min. 8cm felbeton szerkezeti kialakítással készül. A panelek az A.B és A.C rasztereken végigfutó pillérszélességű 90cm magas monolit gerendákra, illetve merevítő falszakaszokra támaszkodnak. Az A.25-A.27 közötti liftakna és gépészeti akna mellett rövidebb fesztávval, az aknafalakra ültetve kerülnek elhelyezésre ugyanezek a pallók. Az emeleti szobából a lelátószintre való belső közlekedést biztosító lépcsőszerkezet miatt az A.14-A.15 raszterközben az emelet feletti födém ezen szakasza acélszerkezetű oszlopokkal kialakított megtámasztást kapott a lépcsőáttörés sarkaiban, mellyel a már említett földszint feletti födémszerkezetre támaszkodik vissza. Ebben a raszterközben a plusz támaszoknak köszönhetően a paneles födémszakaszok szerkezeti vastagságával (40cm) megegyező vastagságú monolit vasbeton peremgerendákkal, és az arra támaszkodó 20cm vastag monolit vasbeton lemezszakaszokkal megoldhatóvá vált a födémszerkezet. Az A.25-A.28 raszterek közötti hosszhomlokzatok a földszinten az épület tömegébe ugranak, ezért az ezek fölötti födémszakaszok mind a földszint feletti, mind az emelet feletti födémek tekintetében konzolos kialakítású, 25cm vastagságú síklemez szakaszok. Az A.1-A.5 raszterközi öszvérszerkezetű kiváltás két külső raszterközi födémszerkezete monolit, gerendákkal erősített, 22cm vastagságú síklemez szerkezet. Acélszerkezetű fedés Az épület egységes acél tartószerkezetű fedést kap. A tetőszerkezet teljes egészében lefedi az atlétikai pálya felé eső lelátórészeket, illetve a dilatált külső lépcsőházakat. Függőleges támaszait az A.B illetve A.C raszteri alsóbb szinti pillérsorok rasztermetszékekben felvezetett pillérei adják, így a tetőszerkezet mind a pálya, mind az utcafront felé konzolos kialakítású. Szintén konzolos kialakítású a Torna- és Multifunkciós csarnok felé eső rövid homlokzat irányába. A két rövidoldali homlokzat felé a tetőszerkezet kontyolást is kapott. A tetőidom felső éle keresztirányban 10 -os dőlésszögű nyeregtetőt alkot, hosszirányban pedig minden második tartó 50cm-es elemelésével kialakított, összekapcsolt, ~5 -os dőlésszögű nyeregtető idomot formál. A tetőidom alsó síkja a 2. emeleti kiszolgáló létesítmények felett sík, ezektől a tetőszélek felé haladva a felső összekapcsolt nyeregtetőidom síkjaihoz igazodóan változó dőlésszögű! A tetőszerkezet általános tartószerkezetét a számozott rasztereken elhelyezkedő, kétirányban konzolos kialakítású rácsostartók adják. A tetőidom hosszirányú formáját minden második tartó 50cm-es elemelése biztosítja. Az általános rácsostartók felső öve HEA-200, alsó öve pedig HEA-240 melegen hengerelt szelvényekből áll. Az elkeskenyedő végek változó gerincmagasságú hegesztett I szelvényből tevődnek ki. Az A.28 raszteri konzolosságot az általános rácsostartókra merőlegesen kialakított, az A.25-A.28 raszterek között elhelyezkedő, keresztirányú rácsostartók oldják meg. Ezeken kívül a kontyolás miatt kialakult vápavonalban is rácsostartók lettek kialakítva, melyek biztosítják a tetősarok megfogását. Az A.1-A.5 raszterek között a tetőszerkezet az öszvérrendszerű rácsostartós kiváltótartóra támaszkodik. A kontyolás miatt kialakult vápavonalban az A.28 homlokzati tetővég kialakításához hasonlóan - rácsostartók lettek kialakítva, melyek biztosítják a tetősarok megfogását A tetőszerkezet az épületegység dilatációit követve, hosszirányban három dilatációs egységre bontva készül. A szerkezeti dilatációk az A.10 illetve az A.18 raszterekben lettek kialakítva. A különböző dilatációs egységek magukban merevített szerkezetek: a hosszirányú merevített mezők az 1. dilatációs egységben az A.2-A.3, A.8-A.9 raszterközökben, a 2. dilatációs egységben az A.11-A.12, A.16-A.17 raszterközökben, a 3. dilatációs egységben pedig az A.19-A.20 illetve az A.24-A.25 raszterközökben lettek kialakítva. 10 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

11 Függőleges tartószerkezetek, merevítő rendszer Az épület függőleges tartószerkezetét tekintve jellemzően monolit vasbeton pillérvázas szerkezeti rendszerű, a homlokzatok mentén, a futópálya melletti pillérsávban illetve a dilatációs vonalakon monolit vasbeton merevítőfalakkal kiegészítve. Szintén vasbeton szerkezetként készül a belső lépcsőház, liftakna és gépészeti akna. Az épület A.1-A.5 raszterközében az A.B és A.C rasztereken az építészeti igényeknek megfelelő 4 raszternyi (~24,00m) kiváltás készül. A kiváltószerkezet öszvérrendszerű rácsostartós szerkezet: az emelet feletti födém síkjában elhelyezkedő alsó övét 135cm magas monolit vasbeton gerenda adja, a felső övét és rácsrúdjait pedig acélszerkezetű szelvények biztosítják. A kiváltásra az emelet feletti födémszerkezeten kívül a tetőszinti acélszerkezet is visszatámaszkodik. A külön dilatációs egységek merevítését a tárcsamerev födémszerkezetek mellett a lépcsőházi és liftakna blokk monolit vasbeton falai, a homlokzati merevítő falak, illetve a belső monolit vasbeton merevítőfalak biztosítják. Az acélszerkezetű fedés merevítését a többszintes vb. pillérek mellett tetősíkbeli acél merevítések adják. 8. Acélszerkezetek Tornacsarnok tetőszerkezete Az acélszerkezetű tető vasbeton pillérekre ülő acél rácsos főtartókból áll. A lefedett terület 36,9m x 60,0 m, a raszter távolság főtartó irányban 6,90+4x6,00 m, főtartó irányra merőlegesen 10x6,00 m. A rácsostartó elméleti fesztáv 36,90 m, magassága 3,00 m, melegen hengerelt H szelvényű övek és zártszelvényű rácsrudak alkotják. Multifunkcionális csarnok tetőszerkezete Az acélszerkezetű tető vasbeton pillérekre ülő acél rácsos főtartókból áll. A lefedett terület 44,40 x 60,00 m, a raszter távolság főtartó irányban 6x6,00+8,00 m, főtartó irányra merőlegesen 10x6,00 m. A rácsostartó elméleti fesztáv 44,00 m, magassága 3,00 m, melegen hengerelt H szelvényű övek és zártszelvényű rácsrudak alkotják. Tenisz csarnok tetőszerkezete Az acélszerkezetű tető vasbeton pillérekre ülő acél rácsos főtartókból áll. A lefedett terület 37,90 x 72,90 m, a raszter távolság főtartó irányban 6,35+5x6,30 m, főtartó irányra merőlegesen 11x6,00+6,90 m. A rácsostartó elméleti fesztáv 37,90 m, magassága 2,50 m, melegen hengerelt H szelvényű övek és zártszelvényű rácsrudak alkotják. Előcsarnok tetőszerkezete A tornacsarnok, a multifunkcionális csarnok és a teniszcsarnok között kialakítandó előcsarnok tetőszerkezete a csarnokok közé elhelyezett 8,50-17,60 m között változó hosszúságú, 2 méter magasságú, melegen hengerelt szelvényekből készülő rácsostartókkal készül. Az előcsarnok közepén a nagy fesztáv miatt egy kiváltó rácsostartó is készül azonos magassággal. A rácsostartók párhuzamos vízszintes övekkel készülnek. A tetőszerkezet fix kapcsolattal kacsolódik a Judo csarnok peremeihez, és dilatációs vonal kerül kialakításra a többi határoló csarnok épületnél. A Teniszcsarnok csatlakozó peremén szerkezet kettőzés készül, az előcsarnok tetőszerkezete egy vasbetonfalra támaszkodik. Előcsarnok előtetők Az előcsarnok 3 bejáratánál előtetők készülnek. A főbejárati előtető csőszelvényű rácsos konzolokkal készül, maximum 12,50m konzolhosszal. A főbejárat előtt 3 acélpillér készül, amin egy keresztirányú rácsos kiváltó tartó kerül kialakításra. Az előtető a Judo csarnokhoz csatlakozik fixen és a Multifunkcionális csarnoknál készül dilatáció. A Tenisz és Judo csarnok közötti bejárati előtető konzolos gerendatartóval készül. Az előtető kinyúlása 0,65-8,20 m között folyamatosan változik. A konzolvégeket csőszelvényű merevítő rudak támasztják meg oldalirányban. A gerendatartók hátrafelé a teniszcsarnok fejépület födémének tetejére kerülnek visszakötésre. 11 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

12 A Tenisz és Torna csarnok közötti bejárati előtető a Teniszcsarnok előtti, eldilatált vasbetonfalra és a Torna csarnok sarkában lévő vasbeton lépcsőházra támaszkodik. Az előtető tartószerkezete változó magasságú csőszelvényű rácsos fióktartók. A fióktartók a Torna és Tenisz csarnok között elhelyezett két kiváltó tartószerkezetre ülnek fel. A Torna csarnok Atlétikai centrum felöli oldalán az előtető csőszelvényű rácsos konzol tartókkal folytatódik, a végén konzol gerendatartóvá szűkül. Az előtető csőszelvényű merevítő rudakkal készül. Atlétika centrum tetőszerkezete Az acél tetőszerkezet váltakozó, magasabb és mélyebb állású főtartókkal készül. A főtartók vasbeton pillére tetejére támaszkodnak és konzolosan minkét irányban továbbnyúlnak. A pillér távolság 10,95 m, a konzol hosszak 4,78 hátrafelé és 7,63 a pálya irányába. A teljes tartó hossz 23,40 m. A tartó változó magasságú, legnagyobb magassága 2,30 m. A főtartó középen rácsostartós szerkezet a szélső 3 méterben változó magasságú hegesztett I tartó. A lelátó Torna csarnok felőli vége keresztirányban is konzolos, ezért itt főtartó irányra merőleges és keresztirányú rácsos kiváltótartók készülnek. A lelátó másik végén a vasbeton pillérek helyett vasbeton alsóövű, acél felsőövű és rácsrúdú öszvérkiváltók készülnek a magasugró terem körül. Merevítő rendszer A tetőszerkezetek tárcsamerevségét a trapézlemez + csőszelvényű/zártszelvényű merevítő rudak kombinált rendszere adja. A szerkezetek méretezése során a trapézlemez merevítő hatása elhanyagolásra került, melynek megfelelően minden szerkezeti egység kitámasztó szelvények és andráskereszt merevítések alkalmazásával készül. Másodlagos acélszerkezetek A tetőbevilágítók tartószerkezete főtartók közé kerülő zártszelvényű kiváltó acélszerkezet. Az atlétika centrum lelátó szerkezetén és az előcsarnok előtetőinél a szelemenezést kéttámaszú melegen hengerelt acél gerendák alkotják. Anyagminőségek acél: S235JR, S235J0, S235J2, S355J0, S355J2 Tartószerkezetek tűzvédelmi és korrózióvédelmi megoldásai: Az acélszerkezetek korrózió elleni felületkezelése festéssel történik. Az acélszerkezetek tűzvédelme a Tűzvédelmi műszaki leírás szerint. 9. Mellékelt tartószerkezeti elrendezési tervek S-A-1 Atlétika lelátó épület Fsz. és 1.em. f.f. S-A-2 Atlétika lelátó épület Metszetek S-J-1 Judo csarnok Fsz. f.f. S-J-2 Judo csarnok 1.em. f.f. S-J-3 Judo csarnok 2.em. f.f. S-J-4 Judo csarnok Metszetek S-T-1 Teniszcsarnok Fsz. f.f. S-T-2 Teniszcsarnok Emelet f.f. S-T-3 Teniszcsarnok Metszetek S-TM-1 Torna-, és Multifunkciós csarnok Fsz. f.f. S-TM-2 Torna-, és Multifunkciós csarnok 1.em. f.f. S-TM-3 Torna-, és Multifunkciós csarnok 2.em. f.f. S-TM-4 Torna-, és Multifunkciós csarnok Tetőszint S-TM-5 Torna-, és Multifunkciós csarnok Metszetek SA-01 Teniszcsarnok Acél tetőszerkezete SA-02 Torna és Multifunkciós csarnok acél tető 1 Alaprajz SA-03 Torna és Multifunkciós csarnok acél tető 2 Metszetek 3D SA-04 Előcsarnok acél tetőszerkezete 1 SA-05 Előcsarnok acél tetőszerkezete 2 12 Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

13 SA-06 Főbejárati előtető acélszerkezete SA-07 Tenisz és Judo csarnok közötti bejárati előtető SA-08 Tenisz és Judo csarnok közötti bejárati előtető SA-09 Atlétika lelátó épület tetőszinti acélszerkezetek 1 SA-10 Atlétika lelátó épület tetőszinti acélszerkezetek 2 SA-11 Atlétika lelátó épület tetőszinti acélszerkezetek Tartószerkezetek tűzvédelme Az engedélyezési terv részeként dokumentált tűzvédelmi tervfejezetben foglalt tűzállósági elvárások az EC szabványsorozatban foglalt méretezési eljárások alkalmazásával kerültek figyelembe véve. Az acélszerkezetek esetében a tűzállóság tűzvédelmi bevonat alkalmazásával került biztosításra. Budapest, november 28. Szántó László statikus vezetőtervező épület-, és tartószerkezeti szakértő kamarai szám: Győr Város Új Sportkomplexuma Engedélyezési terv Tartószerkezeti műleírás november

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10. CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 2014. február 10. 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tartalom: Címlap Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Tartószerkezeti műszaki leírás Szerkezeti kiviteli tervek ( 1 db A/4) ( 1 db A/4) ( 3 db A/4) ( 17 lap) Építész

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve

Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve Budapest, IV. Káposztásmegyer Jégkorong csarnok, módosított építési engedélyezési terve IV. Újpest- Káposztásmegyer, Szilágyi út Homoktövis u. Farkaserdő utca által határolt terület ( HRSZ : 76561 /221.

Részletesebben

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez " STEEL " Tervezı Iroda BT. 6723. Szeged, Mária u. 5. Tel.: -2626-938 SZERKEZETI MŐLEÍRÁS a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 0392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez Kiindulási adatok ±0,00=

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Kakasy László

ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK ÉPÜLETSZERKEZETI ÁTTEKINTÉSE Dr. Kakasy László ACÉLSZERKEZETŰ CSARNOKOK A TARTÓSZERKEZET KIALAKÍTÁSÁRA HATNAK : belső térigény, építészeti tömeg pillérosztás, hajók száma, tető

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZATA MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ GOMBA ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSZETI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA TERVPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1.1. ELŐZMÉNYEK 1.2. HELYSZÍN 1.3. KONCEPCIÓ 1.3.1. ÉPÜLET 1.3.2. KÖRNYEZET 1.4. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK

MŰLEÍRÁS HELYSZÍN GONDOLATOK, ELVEK Pestszentimrei Közösségi Ház felújítása és bővítése Műszaki leírás MŰLEÍRÁS HELYSZÍN Családi házas beépítési szövetben csomóponti sűrűsödés, a Nemes utca és Nagykőrösi út- Vasút utca sarkán kialakuló kereskedelmi-szolgáltató

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára. Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek

Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára. Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek lindab we simplify construction Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek www.lindab.hu/csarnok Lindab csarnokok

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat 4. gyakorlat Alapozás, födémek, tetők elkészítése, elemkönyvtári elemek (tárgyak, bútorok,...) használata: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. A külső falak rajzolásakor az volt a

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLETI REITTER FERENC UTCA 131. SZÁM ALATTI MŰTEREMHÁZ TERVPÁLYÁZAT. nettó szintterülete: 2664 m 2. földszinti alapterülete: 609 m 2

BUDAPEST, XIII. KERÜLETI REITTER FERENC UTCA 131. SZÁM ALATTI MŰTEREMHÁZ TERVPÁLYÁZAT. nettó szintterülete: 2664 m 2. földszinti alapterülete: 609 m 2 FEJEZETEK A MŰLEÍRÁSBÓL 1 ADATLAP 1. A tervezett épület bruttó szintterülete: 3219 m 2 nettó szintterülete: 2664 m 2 földszinti alapterülete: 609 m 2 építménymagassága: 14,96 m 2. A telek beépítési mértéke:

Részletesebben

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét.

Pályázat útján sikerült megvásárolni a közelben lévő, éppen diákok hiányában bezárt, Mérnök utcai Általános Iskola területét. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Előzmények: A SZÁMALK- Holding Zrt. megbízására alapján készítettük el a cég új székhelyének és az intézményhez szorosan kapcsolódó Gábor Dénes Főiskolának terveit. A SZÁMALK-

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MELLÉKLET: Tervezői nyilatkozat, kamarai igazolás Emlékeztetők, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI GYENGEÁRAMÚ MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamossági gyengeáramú tervező: Animative kft. 1135. Budapest, Hun u.2. Bárdos Tamás Felelős

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással

TERMÉKVÁLASZTÉK. Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással TERMÉKVÁLASZTÉK Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett rendszerek, teljeskörű szolgáltatással 1 A Swedsteel-MetecnOról A Swedsteel-Metecno a Metecno Csoport magyarországi üzletága. A Metecno Csoport

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1.

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ

AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ AF - Kunhegyesi Református Egyházközség - Rekreációs központ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

2016. január Összefoglaló az Ursa 2015-ben megjelent legjobb szigetelési tanácsaiból

2016. január Összefoglaló az Ursa 2015-ben megjelent legjobb szigetelési tanácsaiból 2016. január Összefoglaló az Ursa 2015-ben megjelent legjobb szigetelési tanácsaiból Extrudált polisztirol megújult lendülettel Egy különleges magas minőségű zártcellás keményhab extrém igények lefedésére

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás) Tartószerkezetek megerısítése, átalakítása Elıadás BMGE Hidak és Szerkezetek Tanszéke 2008.09.22. 12 00 15 00 Kmf. 16. Elıadó: Iványi János okl. szerkezetépítı mérnök EUROPA-Mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Z A J V É D E L M I F E J E Z E T

Z A J V É D E L M I F E J E Z E T Z A J V É D E L M I F E J E Z E T A GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Jelen zajvédelmi fejezetet készítette: 9 5 A P S Z I S B T. 2092 Budakeszi, Őr utca 37.......

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről ELŐTERJESZTÉS az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről Budapest, 2011. január 2 A Belügyminiszter / 2010. (..) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben