ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK"

Átírás

1 Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen égési folyamat eredménye? Nagyságrendileg mekkora egy láng hőmérséklete? 2. Ábrázolja egy diagramon a hőmérsékletfejlődést zárt téri tűzben, a valós és a szabványos hőmérsékletidő görbe bemutatásával! Nevezze meg a tűzfejlődés egyes szakaszait! 3. Mi a flash-over (rövid magyar név, és a fizikai-kémiai folyamat magyarázata)? 4. Vázlattal mutassa be a fejlődő tűz kétzónás modelljét! Nevezze meg a zónákat, a modell fő elemeit és a figyelembe vett áramlásokat! A tűz melyik fázisában használható ez a modell? Hogyan történik az átmenet az egyzónás modellbe? 5. Rajzolja fel egy diagramban a kifejlett tüzek szabványos hőmérséklet-idő jelleg-görbéjét 3 esetre: szabványos beltéri tűz, nyílttéri tűz és szénhidrogén-tüzek! Mi az oka a három görbe közötti eltérésnek? 6. Milyen hőhatások (hőtranszport) érik egy szerkezeti elem felületét a tűztérben? Ábrával magyarázza! Melyek a szerkezeti elem felmelegedését leíró legfontosabb anyagjellemzők? 7. Mutassa be a tartószerkezetek tűzhatásra történő tervezésének 4 lépését, az egyes lépések vázlatával és megnevezésével! 8. Mutassa be egy nyomott oszlop felületének hőmérséklet-emelkedését zárttéri szabványos tűz esetén - Θ(t)-diagram! Rajzolja fel ugyanezen oszlop teherbírásának és a működő nyomóerőnek változását az időben - N(t)-diagram! Mutassa meg a diagramokon, hogy állapítható meg a kritikus hőmérséklet! 9. Mi a veszélyesebb egy alacsony átereszes közúti híd szempontjából, ha rajta vagy ha alatta gyullad ki egy benzint szállító kamion? Miért? Ábrával magyarázza! II. Szerkezeti anyagok tűzvédelmi jellemzői 10. Miben különböznek az A1 és A2 osztályú anyagok? Írjon példát egy A2-es tartószerkezeti anyagra! 11. Milyen vizsgálatok alapján dönthető el, hogy egy szerkezeti anyag tűzvédelmi osztálya B, C vagy D? 12. Hogyan viselkedik a beton anyaga magas hőmérsékleten (pl. cellulózanyagok zárttéri tüze esetén)? 13. Hogyan viselkedik egy betonszerkezet felülete gyors hőmérséklet-emelkedés (hősokk) közben? Ábrával magyarázza! Milyen mérnöki létesítmény esetében lehet kritikus ez a jelenség? 14. Mi a pórusbeton összetétele és hogyan viselkedik magas hőmérsékleten? 15. Hogyan viselkedik az acél és az alumínium magas hőmérsékleten? Mekkora hozzávetőleg a védelem nélküli acél- ill. alumínium-szerkezetek becsült tűzállósági határértéke? 16. Mi a faanyag (fűrészelt fa) tűzvédelmi osztálya és hogyan viselkedik magasabb hőmérsékleten? 17. A fa természetben nőtt anyag, anyagjellemzői nem tekinthetők állandó értékeknek. Milyen jellemző(k) alapján sorolták be tűzvédelmi osztályba a fát? Diagrammal magyarázza! Mely szervezet határozott a besorolásról? 18. Mutassa be a faanyag beégését (elszenesedését) a felület környezetének keresztmetszeti vázlatán! Nevezze meg az égési jelenségeket és a jellemző rétegeket! 19. Mi a rétegelt-ragasztott fa tűzvédelmi osztálya? Hogy viselkedik a ragasztó magas hőmérsékleten?

2 Tűzvédelmi SZ / Éő-ész BSC tűz szi. 2015/16. ősz 20. Mi a tűzvédő gipszkarton és a gipszrost lemez felépítése? Melyek a tűzvédelmi osztályaik és hogyan viselkednek magas hőmérsékleten? 21. Melyek a ponyvaszerkezetek járatos anyagai (min. 2)? Melyek a tűzvédelmi osztályaik és hogyan viselkednek magas hőmérsékleten? 22. Jellemezze a szénszál-erősítésű műanyagok (CFRP) felépítését! Mi a tűzvédelmi osztályuk és hogyan viselkednek magas hőmérsékleten? 23. Mi az M-kritérium és mely szerkezetek jellemzője lehet tűzvédelmi mérnöki megfontolások alapján? Vázlattal magyarázza! 24. Mi a K-kritérium és milyen szerkezetek jellemzője lehet? Vázlattal magyarázza! Mi a jelentősége a K-kritérium használatának a tartószerkezetek tűzvédelmi tervezésénél (Európában)? 25. Rajzolja le a födémszerkezetek tűzállósági vizsgálatának elrendezési vázlatát! Általában miért nem törésig vizsgálják a szerkezetet? Milyen paraméterek alapján becsülhető meg a törés előtti időpont? III. Tűzvédelmi előírások 26. Mi határozza meg egy épület (tűzszakasz) tűzveszélyességi osztályát? Mi az egyes tűzveszélyességi osztályok jele, neve, és írjon 1-1 funkció-példát mindegyikre. 27. Mutassa be ábrán egy szabadonálló, falas teherhordó szerkezetű épület szabályzatok által elvárt összeomlási folyamatát tűzben! Milyen a falak és födémek egymáshoz viszonyított tűzállósági előírása a hazai szabályzatban? 28. A falak és födémek eltérő módon előírt tűzállósági határértéke a tervezés során egyes épületeknél a falak valós tűzállósági határértékének (R-kritérium) csökkenéséhez vezethet. Mutasson be keresztmetszeti vázlattal egy ilyen falas épületet és annak összeomlási módját, ahol nem vették figyelembe a szerkezetek egymást is megtámasztó hatását (tervezési hiba)! 29. Mutassa be ábrán egy szabadonálló, pillérvázas épület szabályzatok által elvárt összeomlási folyamatát tűzben! Milyen a pillérek, födémek és merevítések egymáshoz viszonyított tűzállósági előírása a hazai szabályzatban? 30. A pillérek, merevítések és födém(gerendák) eltérő módon előírt tűzállósági határértéke a tervezés során egyes épületeknél a pillérek valós tűzállósági határértékének (R-kritérium) csökkenéséhez vezethet. Mutasson be keresztmetszeti vázlattal egy ilyen pillérvázas épületet és annak összeomlási módját, ahol nem vették figyelembe a szerkezetek egymást is megtámasztó hatását (tervezési hiba)! 31. Mi a tetőfödém és mi a tetőszerkezet? Ábrával magyarázza! Milyen tűzállósági teljesítményjellemzőket ír elő a hazai szabályozás velük kapcsolatban? Miért? 32. Mi a (teherhordó) tűzfal? Mi a funkciója egy épület tűzesete ill. részleges omlása során vázlattal magyarázza! Milyen tűzállósági teljesítmény-jellemzőket ír elő velük szemben a hazai szabályozás? 33. Hány szint magas épületet lehet építeni favázas szerkezettel a hatályos OTSZ szerint? Milyen tűzállósági fokozattal? Keresztmetszeti vázlattal mutassa be egy ilyen épület szerkezeteit és azok előírt tűzvédelmi követelményeit (fal, pillér, födém). 34. Mi az acél tartószerkezetek fő tűzvédelmi problémája? Hogyan létesíthető egy KK épület acélvázas raktár-csarnoka Magyarországon az OTSZ-től eltérő módon (pl. védő burkolat nélkül)? Milyen tartószerkezetekre vonatkozó mérnöki módszer (nem nyilatkozat) vagy passzív tűzállósági többletteljesítmény válhat szükségessé ehhez? 35. Mi a fa tartószerkezetek fő tűzvédelmi problémája? Hogyan létesíthető egy 4-szintes favázas társasház Magyarországon az OTSZ-től eltérő módon? Milyen tartószerkezetekre vonatkozó mérnöki igazolás vagy passzív tűzállósági többlet-teljesítmény / tűzvédelmi koncepció lehet szükséges ehhez? 2

3 Tűzvédelmi SZ / Éő-ész BSC tűz szi. 2015/16. tavasz 36. Hogyan létesíthető egy 5-szintes favázas társasház Németországban (a Musterbauordnung szerint)? Mely tűzvédelmi osztály a tartószerkezetekkel szembeni előírás? Milyen tűzállósági teljesítményjellemző-előírások vonatkoznak a tartószerkezetekre (fal és födém, tűzállósági határérték nélkül)? 37. Hogyan létesíthető egy 5-szintes favázas társasház Nagy-Britanniában (Anglia és Wales)? Mely tűzvédelmi osztály a tartószerkezetekkel szembeni előírás? Milyen mérnöki módszerrel szükséges az épület és tartószerkezeteinek tűzhatással szembeni biztonságát igazolni? III-IV. Tartószerkezeti szabályzatok általános előírások 38. Teherbírási határállapot: milyen teherbírási követelmények/vizsgálatok vonatkoznak a szerkezetekre? 39. Használati határállapot: milyen teherbírási követelmények/vizsgálatok vonatkoznak a szerkezetekre? 40. Milyen kockázati (megbízhatósági) szintet (értéket) ír elő az Eurocode a szerkezetek teherbírására normál hőmérsékleten? Ebből mekkora hányad teljesítendő a terhek (hatások) oldaláról, és mekkora a teherbírási (anyag-) oldalról? 41. Hogyan kell számítani tűzhatás során egy emeletközi födém terhét az Eurocode szerint (válaszfalak nem épülnek). Nevezze meg az egyes tényezőket! Mekkora a biztonsági tényezők értéke? Miért? V-VI. Acélszerkezetek 42. Mi az acél szerkezeti elemek hőmérséklet-emelkedését leíró fő geometriai jellemző az elméleti hőtani (termodinamikai) megfontolások alapján? Miért? Vázlattal magyarázza! Mi a keresztmetszet közelítően egyenletes és mi a gyors felmelegedésének feltétele? 43. Hogyan számítjuk az acél szerkezeti elemek hőmérséklet-emelkedését leíró fő geometriai jellemzőt az Eurocode szerint védelem nélküli acélszerkezetnél és profilkövető védelemmel burkolt acélszerkezet esetén? Miért? Vázlattal magyarázza! 44. Mi a kritikus hőmérséklet fogalma látszó acélszerkezet esetében? Mi a szerkezet védelmének ehhez kapcsolódó célja? 45. Mi az FR-acél és melyek a fő ötvöző-elemei? Milyen gyártmányként kapható és hogy áll össze belőle egy szerkezeti elem? Mi az előnye az általános építőipari acéllal szemben és milyen tűzállósági határérték célozható meg alkalmazása esetén? 46. Melyek az acélszerkezeteken alkalmazható tűzvédő festékek jellemzői (hatásmechanizmus, rétegfelépítésük, vastagság, felhordási módok)? 47. Acélszerkezetek tűzvédő festésének tervezése milyen paraméterek alapján becsülhető a felhordandó mennyiség? Milyen tűzállósági határértéket biztosíthat a festés? 48. Hogyan lehetséges acélszerkezetek védelme betonnal? Mi az összeépíthetőség fizikai oka? Adjon 2 keresztmetszeti vázlatot az összeépítés lehetőségére! Mekkora az ezekkel elérhető tűzállósági határérték? 49. Mutassa be keresztmetszeti vázlaton egy HEA acéloszlop védelmét tűzvédő gipszkarton burkolattal! Melyek a járatos GKF lemez-vastagságok? Mitől függ a beépítendő vastagság acéloszlop esetén? Milyen tűzállósági határérték érhető el alkalmazásukkal? 50. Egy építész egy reprezentatív irodaházban látszó acél pillér-gerenda-vázat tervez, ahol a tűzvédelmi követelmény C R30. Javasoljon neki 3 lehetséges megoldást (passzív tűzvédelem)! Adja meg ezek legfontosabb előnyeit és hátrányait, amelyről az építészt tájékoztatni szükséges? VII. Vasbeton szerkezetek 51. Milyen (kiegészítő) adalékanyaggal készíthető nagyszilárdságú beton. Hogy viselkedik a nagyszilárdságú beton tűzhatás során? 52. Miért különbözik egy acél- és egy vasbeton szerkezeti elem keresztmetszetének hőmérséklet-eloszlási jellege azonos tűzhatás esetén? 3

4 Tűzvédelmi SZ / Éő-ész BSC tűz szi. 2015/16. ősz 53. Hogy függ a vasbeton oszlop teherbírása a karcsúságtól (ill. az oszlop hosszától) normál hőmérsékleten? Diagrammal magyarázza! 54. Hogy érhető el külső tűzvédelmi burkolat alkalmazása nélkül, hogy egy vasbeton oszlop keresztmetszetében a hosszanti acélbetétek lassabban hevüljenek fel? Nagyságrendileg milyen hőmérsékletkülönbség érhető el a módszer alkalmazásával 120 perces ISO-szabványos zárttéri tűzhatás esetén? 55. Mi a betonfedés szerepe vasbeton szerkezetek tűzállósági határértékénél? Mi a betonfedés növelésének konzekvenciája egy karcsú vasbeton oszlop teherbírására? Mmeddig növelhető a betonfedés és miért? 56. Milyen paraméterek alapján (3) határozható meg nyomott vasbeton oszlopok teherbírása ISO-szabványos zárttéri tűzhatás és adott tűzállósági határérték (R) esetén az Eurocode 2 (1-2, C melléklet) táblázatai alapján? Mi a táblázat használatának ill. egy statikai számítás elvégzésének előnye és hátránya? VIII. Falazott szerkezetek 57. Hasonlítsa össze a tömör km-tégla és a vékonyhabarcsos falazóblokkos falakat (falazóelem típusa, járatos falvastagságok, habarcsvastagság és a függőleges fugák kitöltöttsége)! 58. Habarcsok csoportosítása anyaguk szerint (3), a habarcsvastagság és falazóelem-minőség összefüggése, normál vastagságú és vékonyhabarcsok alkalmazása, vékonyhabarcs felhordási módja. 59. Miért különbözik a központosan nyomott falazott pillér és egy falazat számítási módja normál hőmérsékleten? Ábrával magyarázza az okát! 60. Földszintes csarnok tűzfalának kialakítása önálló épületváznál, telekhatáron és ikertelken (ábra: statikai modell és a szerkezeti vázlat). 61. Többszintes ház tűzfalának kialakítása, telekhatáron és ikertelken (ábra). 62. Milyen szerkezeti anyagokkal ill. elemekkel építhető falazott elemet is tartalmazó tűzfal? IX-X. Faszerkezetek 63. Melyek a KVH és a fűrészelt fa közti különbségek? Mi a KVH elérhető max. keresztmetszete? 64. Mutassa be ábrán a rétegelt deszkalemez (CLT) felépítését! Melyek a hozzávetőleges max. méretei? 65. Mutassa be ábrán a ragasztott furnérfa (LVL) felépítését! Mi a tűzvédelmi osztálya ill. a minősítése? 66. Egy favázas épület tervezési megbeszélésén a D-R30 követelmény kapcsán nagy a tanácstalanság. Egy kollégája azt mondja a normál hőmérsékleten a statikus által a normál hőmérsékleten - számított fakeresztmetszethez minden oldalon hozzáadjuk a beégési mélységet, és azt így megnövelt a fagerendát kell alkalmazni. Igaza van-e (válaszát indokolja)? Milyen hatása van egy ilyen gondolatmenetnek a projektre? 67. Hozzávetőleg milyen keresztmetszetű szintmagas (h 3,0 m) fa oszlop és milyen szélességű RR-fa gerenda felel meg önmagában látszó szerkezetként az R30-as követelményre? Milyen további szerkezeti megoldás válhat még szükségessé az R30 előírás teljesítéséhez? 68. Rajzoljon három példát egy látszó fafödém mestergerenda-födémgerenda kapcsolatára, mely az R30 tűzvédelmi követelménynek is megfelel. Nevezze meg a kapcsolóelem(ek) típusát és egy-egy rövid mondattal jellemezze a kapcsolatok működését! 69. Rajzoljon egy példát nyomott faszerkezeti kapcsolatra látszó acél kapcsolatok felhasználásával, mely az R30 tűzvédelmi követelménynek is megfelel (javasolt csomópont: háromcsuklós tartó gerinccsuklója). 70. Rajzoljon egy példát húzott faszerkezeti kapcsolatra acél kapcsolatok felhasználásával, mely az R60 tűzvédelmi követelménynek is megfelel (javasolt csomópont: rácsostartó alsó övének toldása). 71. Fa égéskésleltetése tűzvédő festéssel. Mi a védelem hatásmechanizmusa, a felhordás lehetséges módja, a kb. szükséges fajlagos festék-mennyiség, az elérhető tűzvédelmi osztály és tűzállósági határérték? 4

5 Tűzvédelmi SZ / Éő-ész BSC tűz szi. 2015/16. tavasz 72. Egy látszó, keskeny KVH-fagerendás födém a tűzállósági határértékre nem felel meg. Az építész azt javasolja, hogy égéskésleltető festéssel biztosítsanak kb. 15 percet, így csak a maradék 15 percet kell a fa beégésénél figyelembe venni. Megengedett-e ez a kombinált ellenőrzési mód? Válaszát indokolja! 73. Milyen anyagokból készül egy vékonygerincű fa I-gerenda (FJI vagy TJI-tartó) és mekkora a saját tűzállósági határétéke? Egy keresztmetszeti vázlaton mutassa be, hogy építhető ebből B REI30-as födém! 74. Egy faszerkezetű, 6 cm széles KVH-faelemekből tervezett készházban az építész és a megbízó látszó fa szerkezeti elemeket szeretne. A tűzvédelmi követelmény: B R(EI) 30. Milyen megoldást javasolna nekik? Rajzoljon erről egy jellemző csomópontot, rajta az összes tűzvédelmileg releváns elemet megnevezve! 75. Egy földszintes nagyterű áruházat szeglemezes faszerkezettel terveznek lefedni. A tetőfödém tűzvédelmi követelménye: C REI 60. Egy tetőszerkezeti vázlaton (épület-keresztmetszet) mutasson be egy lehetséges megoldást! Nevezze meg az összes tűzvédelmileg releváns elemet! 5

6 Tűzvédelmi SZ / Éő-ész BSC tűz szi. 2015/16. ősz N + L + SZ KONSTRUKCIÓS VIZSGAKÉRDÉSEK 1. Egy építész egy többcélú közösségi tér lefedésére karcsú szelvényekből álló acél rácsostartót tervezetett, melynek egyes rúdjai kör keresztmetszetűek. A szerkezetet a megbízó kérésére látszó kivitelben kell megoldani. A tartószerkezet előírt tűzvédelmi osztálya és tűzállósági teljesítménye: A2 R60. Javasoljon (passzív) tűzvédelmi módot és mutasson be épület-keresztmetszeti vázlattal egy lehetséges szerkezeti koncepciót, az építész ill. a megbízó kérésének teljesítésére! 2. Rajzolja fel egy acél trapézlemez erőjátékát - térbeli keresztmetszeti vázlattal - hajlító igénybevételre, normál hőmérsékleten! Egy síkbeli keresztmetszeti vázlaton mutassa be a számításba vehető kereszt-metszetet és nevezze meg a teherbírásra vonatkozó keresztmetszeti jellemzőt! Hogy állapítható meg acél trapézlemezes födémek tűzállósági határértéke (R-teljesítményjellemző esetén)? Hogyan alkalmazható a kapott eredmény tetszőleges fesztáv esetén? Miért nem alkalmazható trapézlemez esetén a védelem nélküli acélszerkezetekre általánosan használt ökölszabály? 3. Hosszmetszeti vázlattal mutassa be egy acéllemez + PIR-hab felépítésű szendvicspanel erőjátékát hajlító igénybevételre, normál hőmérsékleten! Mi a fő igénybevétele az acél fegyverzeteknek ill. a köztes habnak? Hogyan viselkedik egy födémként beépített szendvicspanel magas hőmérsékleten, alsó oldali tűzhatás esetén? Milyen lehetséges erőjátékot használunk ki tűzhatás esetén a betervezésnél? Milyen konfigurációval tervezünk be ezért lehetőség szerint szendvicspaneleket? 4. Egy építész egy tér lefedésére vasbeton pillérekre állított látszó háromcsuklós fatartót tervezett, acél vonórúddal. Milyen alternatívákat tud adni neki tűzvédelmi szaktervezőként B R30 tűzállósági követelmény esetén? Rajzolja fel a csarnok keresztmetszetét és további vázlatokkal mutassa be a lehetséges passzív védelmi megoldásokat (min.4)! 5. Mutassa be ábrával egy faszerkezetű tető alatti téglaboltozat állékonysági problémáját tűzhatás során és adjon 3 alternatívát rajzban a megoldásra is! Követelmény fal, födém: A1 REI 90, tetőszerkezet: D0. 6. Egy szabadonálló, többszintes szállodában egy kör alaprajzú kupolával fedett közösségi teret akarunk létesíteni. Milyen épületgeometriát javasolna kedvező tűzvédelmi követelmények elérésére? Milyen fő igénybevétel ébred a kör alaprajzú kupola talpgyűrűjében, a felső gyűrűjében és a kupolamező íves tartóiban? Robbantott szerkezeti vázlattal magyarázza! Milyen szerkezeti anyag felel meg D R30 tűzállósági követelmény esetén (felsorolás, rövid indoklással)? 7. Tűzvédelmi szaktervezőként milyen alternatívákat javasolna az építésznek egy földszintes egyik oldalán nem befogott oszlopos fa csarnok merevítésére B R30 követelmény esetén? Ábrával magyarázza! A csarnok első két mezőjét mutassa meg térbeli vázlaton! 8. Mutassa be egy toronyház (irodaház) lehetséges tartószerkezetét térbeli vázlaton vagy alaprajzban! Milyen szerkezeti anyagokat használna az egyes szerkezeti elemeknél 12 szintes ház esetén? Melyek a tartószerkezet tűzállóság szempontjából kritikus pontjai? 9. Egy - legalább részben látszó favázas - ház faszerkezetére tűzvédelmi szaktervezőként Ön előtervezéskor egy égéskésleltető anyagot, majd a faanyagvédelmi szakértő gomba és rovarkár ellen egy teljesen más megelőző védőszert ír elő. Milyen gazdaságos megoldást javasolna az építésznek a probléma megoldására (3 alternatíva)? A megoldásokat egy földszintes épületre keresztmetszeti vázlatokkal mutassa be! Tűzvédelmi követelmény: B R Rajzolja fel egy kétárbocos ponyvaszerkezet térbeli vázlatát és nevezze meg a teherhordó elemeket! Milyen szerkezeti elem(ek) szükséges(ek) beépítése szükséges a térbeli állékonyság biztosítására tűz vagy más katasztrófahelyzet esetén? Adjon két alternatívát a szerkezeti elemek elhelyezésére, keresztmetszeti vázlatokon bemutatva azt! 11. Hogy biztosítható egy földszintes, kötélszerkezet-fedésű csarnok tetőfödémének tűzbéli állékonysága rejtett és látszó kábel-vezetés esetén? Ábrával magyarázza! Mi a nagy fesztávolságú kötélszerkezetek kritikus csomópontja és miért? 6

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10. CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 2014. február 10. 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ

ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ ÉPÍTÉSZ TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ATLÉTIKAI ÉPÜLET MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁIÓJÁHOZ Tűzvédelmi tervező: OPTOMM Mérnöki Iroda Kft. 1143 Bp Zászlós u. 56. suba Bendegúz

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TARTALOM - JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OTSZ - CPR - FOGALMAK tűzterjedést gátló szerkezetek falak, födém - Építőanyagok tűzvédelmi

Részletesebben

Érces Gergő. A komplex tűzvédelem vizsgálata mérnöki módszerekkel történő tűzvizsgálat alkalmazásával

Érces Gergő. A komplex tűzvédelem vizsgálata mérnöki módszerekkel történő tűzvizsgálat alkalmazásával Érces Gergő A komplex tűzvédelem vizsgálata mérnöki módszerekkel történő tűzvizsgálat alkalmazásával 2015 Tartalomjegyzék A komplex tűzvédelem... 3 A mérnöki szemléletű tűzvizsgálat... 6 Épített környezet,

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek

ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvető célkitűzés, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra amennyiben

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága

Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága Tűzvédelmi Szakmai Napok Siófok, 2011. április 14-15. Lindab acél könnyűszerkezetek tűzállósága A Lindabról röviden Nemzetközi cégcsoport, amely tűzi horganyzott, vékonyfalú acéllemez termékeket és rendszereket

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához

a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti ideiglenes iskolabővítés, építési engedélyezési tervdokumentációjához TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló, 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben (továbbiakban OTSZ) foglaltak szerint a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám (Hrsz.: 111) alatti

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0

Munkanem összesítő. 0 0 elhelyezése és szerelése Fém- és könnyű épületszerkezetek. 0 0 szerelése Ácsmunka 0 0 Összesen: 0 0 Név : Cím : Kelt: 20.. év...hó...nap Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Csengersima, külterület HRSZ.: 0138/88 ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCSPIAC ÉPÍTÉSE STATIKAI

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Csúcstechnika az építési tűzvédelemben Mit várunk a tűzgátló burkolatoktól? megfelelő szilárdság jó hőszigetelés magas hőmérsékleten is célszerű, ha az anyagban hőelvonó (endoterm) folyamatok indulnak

Részletesebben

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet Tüzek okai (többségük építményekhez köthető) 1. Természeti okok: villám öngyulladás Öngyulladás: A gyulladást nem külső hőforrás okozza.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI o Fogalma: falakra, pillérekre támaszkodó sík vagy.., ferde térlefedő szerkezet o Rendeltetése:

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 383.0.382 KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI DR. VASS DÉNES Az utóbbi két évtized során a magasépítésben egyre nagyobb teret hódítottak a természetes építőanyagok. Világviszonylatban is

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

Ragasztott Faszerkezetek óravázlat 1. Alapanyagok Természetes faanyag Különböző formában áll rendelkezésre: Kérgezetlen hengeres anyag nagyon ritkán használatos. Kérgezett hengeres anyag esetenként előfordul

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés Előadás /10 2014. november 31., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés Detroit Marseille Papp Ferenc Ph.D. Dr.habil, egy. docens Az előadás tartalmából Angolszász

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tartalom: Címlap Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Tartószerkezeti műszaki leírás Szerkezeti kiviteli tervek ( 1 db A/4) ( 1 db A/4) ( 3 db A/4) ( 17 lap) Építész

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAG VÁLASZTÁS HATÁSA AZ ÉPÜLETEK TŰZÁLLÓSÁGÁRA

ÉPÍTŐANYAG VÁLASZTÁS HATÁSA AZ ÉPÜLETEK TŰZÁLLÓSÁGÁRA Tűzoltó Szakmai Nap 2016 [Lublóy, Czoboly, Balázs, Mezei 2015] ÉPÍTŐANYAG VÁLASZTÁS HATÁSA AZ ÉPÜLETEK TŰZÁLLÓSÁGÁRA Czoboly Olivér 1 Lublóy Éva 2 Balázs L. György 3 1 doktorandusz (BME, Építőanyagok és

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012.11.13-tól hatályos szöveg! 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. október 06 - T A R T A L O M J E G Y Z É K ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. Éghető folyadékok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I.

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. Sulyok Mirtill Tűzvédő falak készítése A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. A követelménymodul száma: 0468-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-30 A SZÁRAZÉPÍTÉSŰ

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm. Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéséről (2015. 08. 07.)

Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéséről (2015. 08. 07.) Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéről (2015. 08. 07.) A mellékelt táblázatok rzletezik a kiürít első második szakaszának vizsgálatát, a eket a kiürít ellenőrzének lehetséges módjait. A táblázatokban

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

Magyar Téglás Szövetség. Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. Magyar Téglás Szövetség Mit tudhat meg a tervező a gyártótól annak építési termékéről? Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM JOG GYÁRTÓ TERVEZŐ TŰZVÉDELEM

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás

MMK ELT - Varga Tamás 2015.11.19. Villámvédelem. Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai. Előadó:Varga Tamás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Az új OTSZ és a hozzá kapcsolódó TvMI-k villámvédelmi vonatkozásai Előadó:Varga Tamás 2015. november 17. 1 Az előírások

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 90 perc Elérhető pontszám: 60 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása

A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása A tűzvédelmi dokumentáció összeállítása Tartalom: Jogi és műszaki szabályozás A tűzvédelmi tervdokumentáció tartalmi elemei A tűzvédelmi tervdokumentáció javasolt elemei Jogi és műszaki szabályozás 1996.

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 047606/1/ Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás,

Részletesebben

Villámvédelmi kockázatelemzés

Villámvédelmi kockázatelemzés Dátum: 2015.06.22. Projekt sz.: 2015-59 Villámvédelmi kockázatelemzés készült a(z) IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

Részletesebben

Sportlétesítmények passzív tüzvédelme Ukrajna és Lengyelország nagy feladat és nagy lehetőség előtt áll: 2012-ben megrendezhetik a Football Európa Bajnokságot Magyarország sajnos nem kapta meg a rendezés

Részletesebben

12 Összetett szerkezetek. Vázlat. Kulcsár Béla Tematika és ütemterv. Csarnokok merevítése

12 Összetett szerkezetek. Vázlat. Kulcsár Béla Tematika és ütemterv. Csarnokok merevítése Tematika és ütemterv Tartószerkezetek tűzvédelme II. 12 Összetett szerkezetek Kulcsár Béla Tartószerkezetek tűzvédelme 2018/19. Vizsga a teljes anyagból 1 2 Vázlat csarnokok magasházak kupolák vizsga áttekintése

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

CSARNOKÉPÜLETEK KÖNNYŰ KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEI. Dr. Kakasy László

CSARNOKÉPÜLETEK KÖNNYŰ KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEI. Dr. Kakasy László CSARNOKÉPÜLETEK KÖNNYŰ KÜLSŐ HATÁROLÓSZERKEZETEI Dr. Kakasy László FÉMANYAGÚ KÜLSŐ HATÁROLÓK Helyszínen rétegenként szerelt: Szendvics (kész) szerkezetek falvázgerendákra szerelt acél felületelemekre (kazetta,

Részletesebben

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél A cikkben számtalan konkrét tervezõi munka közül válogatva rövid áttekintést nyújtunk felhasználói szemmel a STAAD-III kimondottan

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A Belügyminiszter / 2011. (..) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1.

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak www.thermo-block.hu Szakmai kérdések: 06 20/350-6750 Értékesítés: 06 20/364-3843 Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak építési rendszere 60-70%-os energia megtakarítás Nem kell utólagos

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

Tűzterjedés elleni védelem

Tűzterjedés elleni védelem Tűzterjedés elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helyzete Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezetője Lakitelek, 2014. 09. 10. Ezt a Tűzvédelmi Műszaki

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban

Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban Tájékoztató a szerződés módosításáról. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0069 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Monostorpályiban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben