TSZ: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz."

Átírás

1 TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, augusztus hó

2 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 1 építtető: 2. ALÁÍRÓLAP BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv építészet:. Gombás Róbert okleveles építészmérnök É/ Budai Viktor okleveles építészmérnök É tartószerkezetek:. Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017. Keszler Zoltán tervező gyakornok épületgépészet:. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 épületvillamosság:. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 ügyvezető igazgató. Horváth Attila Veszprém, augusztus hó

3 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 2 építtető: 3. TARTALOMJEGYZÉK BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Tervezői nyilatkozat 5. Építész és tartószerkezeti műszaki leírás 6. Épületgépész műszaki leírás 7. Épületvillamossági műszaki leírás 8. Tervlapok E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Földszinti alaprajz M 1:100 E02 Emeleti alaprajz M 1:100 E03 Metszetek M 1:100 E04 Délnyugati és északkeleti homlokzat M 1:100 E05 Északnyugati és délkeleti homlokzat M 1:100

4 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 3 építtető: 4. TERVEZŐI NYILATKOZAT BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv Kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek. A tervezett építmény nem tartalmaz azbesztet. A tervezett építményrész megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló számítást külön jogszabályi előírások szerint elvégeztem. Az ingatlan Hatvan város belterületén található közvetlen környezete jellemzően beépítetlen, védettsége nincs. A tervezett épület ~62x33 m befoglaló alaprajzi méretű, részben egy-, részben kétszintes, lapostetős. A homlokzatburkolat anyaga szendvicspanel. A szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. építészet: Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É tartószerkezetek: Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017 épületvillamosság: épületgépészet: Budai Gyula Nyírő Ferenc villamosmérnök épületgépész mérnök V-T /2014 V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

5 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÍTÉSZ ÉS TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények A BENEBIAN Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 47.) a 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 helyrajzi számú telkén CNC Parkot kíván létesíteni. 2. A telek, közúti kapcsolat A tervezéssel érintett ingatlan Hatvan város belterületén található, helyrajzi száma: 7000/2. A telek területe m 2. A tervezési területen értékes növényállomány nincs. Az ingatlan közúti kapcsolata a telek délnyugati és északkeleti oldalán meglévő közútra biztosított. 3. Az építési tevékenység ismertetése A tervezett CNC Park épülete a telken szabadonálló beépítési móddal valósul meg. Az épület ~62x33 m befoglaló alaprajzi méretű, részben két-, részben egyszintes. A kétszintes igazgatási és szociális épületrész az épület északnyugati oldalán található. Gyalogos megközelítése az északnyugati homlokzatra tervezett bejáraton keresztül lehetséges. A földszinten - a tervezett bejárat/lépcső (F01.) helyiségből nyílóan - 2 db iroda (F02. és F03.) készül. A férfi öltözőcsoport (F04.-F06.) és a női öltözőcsoport (F07.-F09.) is itt található. A kazánház/gépház (F16.) megközelíthető az üzemi területről és a szabadtérből közvetlenül is. Az emeletre 4 db irodát (E03., E04., E11. és E12.), különnemű vizesblokkot (E05. és E06.), teakonyhát (E08.) és tak. szer tároló helyiséget (E09.) terveztünk. Az épület előregyártott vasbeton teherhordó szerkezetű, lapostetős. A homlokzatképzés anyaga szendvicspanel, a nyílászárók részben acél-, részben alumíniumszerkezetek. Az épület északnyugati homlokzata előtt található a személygépkocsi parkoló. Az üzemi terület megközelítése tehergépjárművel az északkeleti homlokzatra tervezett ipari kapukon keresztül lehetséges. A telek be nem épített és nem burkolt felületei parkosítottak. A telken egy Inkubátorház is részesül. Annak terveit külön építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza. 4. Közegészségügyi fejezet 4.1. Öltözők A dolgozók részére (20 fő férfi és 10 fő nő) a földszintre férfi öltözőt és női öltözőt terveztünk előtérrel, öltözőhelyiséggel, mosdóval, wc-vel és zuhanyzóval. A tervezett műszakrend egyműszakos. Az öltözők tisztasági fokozat szerinti besorolása: "B" tiszta.

6 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ Takarítás A takarítás részben kézzel, részben takarítógéppel történik. A takarítószer és a takarítóeszközök elhelyezésére a földszinten (F10.) és az emeleten (E09.) takarítószer tároló helyiség készül Étkezés A dolgozók étkezési lehetősége az emeletre tervezett teakonyhában (E08.) kulturált körülmények között biztosított Vizesblokkok Az emeleten a maximális dolgozói létszámnak megfelelő számú, különnemű vizesblokk (E05. és E06.) van Mesterséges megvilágítás A mesterséges megvilágítás a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM együttes rendelet és a vonatkozó szabványok előírásai alapján készül Fűtés A fűtés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza szellőzés A szellőzés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza. 5. Adatok 5.1. Területi, magassági adatok telek területe m 2 100,00 % épületek bruttó alapterülete m 2 14,75 % CNC Park m 2 Inkubátorház 913 m 2 (külön tervdokumentációban) zöldfelület m 2 60,67 % burkolt felületek m 2 24,58 % Építménymagasság: 7,47 m. A tervezett földszinti padlóvonal: +/-0,00 =115,50 mbf Parkolómérleg A szükséges parkolóhelyek száma (ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m 2 -e után 1 db): gyártó, szerelő helyiségek alapterülete:1 740,40 m 2 A tervezett parkolóhelyek száma: A szükséges parkolószám biztosított Számított építményérték 9 db 9 db A tervezett CNC Park számított építményértéke a 245/2006. (XII. 5.) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 1. melléklete alapján (6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, műhelycsarnok, szerelőüzem, üzemi konyha,

7 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 6 nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.) 190 EFt/m 2 : A robotpark alapterülete: 2 212,39 m 2 A számított építményérték: 2 219,39,89x190= ,1 EFt 6. A teherhordó szerkezeti rendszer ismertetése 6.1. Alkalmazott szabványok és anyagminőségek Szabványok MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hóteher MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Szélhatás MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során MSZ EN :2010 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások MSZ EN :2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok MSZ EN :2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok MSZ EN :2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN alkalmazási feltételei Magyarországon

8 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 7 MSZ EN :2005 Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 1. rész: Általános műszaki szállítási feltételek MSZ EN :2006 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból. 1. rész: Műszaki szállítási feltételek Anyagminőségek Betonszerkezetek Monolit vasbeton: C30/35-XC2-16-KK-MSZ :2004. Előregyártott szerkezetek: a kivitelező gyártmányterveiben lesz pontosítva. Acélminőség Zártszelvények: S235 JRH (MSZ EN , -2) Hengerelt szelvények: S235 JRG2 (MSZ EN 10025) 6.2. A teherhordó szerkezeti rendszer A létesítmény alapvető teherhordó szerkezeti rendszerét az előregyártott vb. elemek alkotják. Funkcionális és szerkezeti szempontból is két egységre osztható az épület. Az üzemrész kéthajós csarnok, melyek közül az egyik darupályát is tartalmaz. A kéthajós csarnok középső rasztere rövidfőtartós. Azaz ezen a tengelyen a pillérekre felfekvő feszített és T keresztmetszetű főtartók támasztják alá a hosszhomlokzati raszterpontokon elhelyezett szelemeneket. Az így kialakult keretnyílásokat teherhordó trapézhullámú acéllemez fedi le. Az épület térbeli merevségét hosszkötések és szélrácsok biztosítják. Az előregyártott kehelynyakak vb. tömbalapokra ülnek. Az üzemi részhez kétszintes iroda szociális épületrész csatlakozik. A keretállások megegyeznek az épület többi részével. A közbenső födém számára azonban az oszlopok kétszintesként kerülnek kialakításra. A földszint feletti födém vb. pallóból készül. A csarnokrész végfala a későbbi bővíthetőség érdekében, beruházói igénynek megfelelően acél oszlopokra szerelt. A lépcső előregyártott vasbetonszerkezet. 7. Tervezett építési anyagok, szerkezetek és anyagminőségek Az egyes termékekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató előírásait szigorúan be kell tartani! Aljzatok Az üzemi területeken az aljzat anyaga műgyanta alapú festékkel ellátott, 15 cm vastag, monolit vasbeton lemez, dilatálva, alatta 1 rtg pe fóliával, tömörített homokoskavics ágyazattal. Az igazgatási épületrész földszintjén, a talajnedvesség elleni szigetelés alatt 10 cm vastag aljzatbeton készül.

9 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 8 A padlóburkolat alatti aljzatbeton vastagsága 7 cm. Válaszfalak A tervezett belső válaszfalak anyaga az igazgatási épületrészen szerelt szerkezetű gipszkarton, a tűzvédelmi és a használati követelményeknek megfelelően normál, impregnált és tűzgátló gipszkarton lappal, a rendszerhez tartozó tartószerkezettel. Az üzemi területek közötti falak mobil paravánfalak. A kazánház belső válaszfalai 25 cm vastag falazóblokkból készülnek. Homlokzati nyílászárók A homlokzati nyílászárók - az ipari kapuk kivételével - hőhídmentes alumíniumszerkezetek. Az ipari kapuk acél tokszerkezettel, szekcionált, hőszigetelt kivitelben készülnek. A hő- és füstelvezetést kupolák biztosítják. Belső nyílászárók A belső nyílászárók acél tokszerkezettel és ajtólappal készülnek. Homlokzati anyagok Az épület homlokzatburkolata pur hab hőszigetelésű, acélfegyverzetű szendvicspanel, törtfehér és rozsdabarna színben. A lábazati szakaszon előregyártott, hőszigetelt vasbeton falpanel készül. Bádogosszerkezetek A bádogosszerkezetek anyaga törtfehér és rozsdabarna színű pórszórt acéllemez. Hőszigetelések Az igazgatási épületrész földszinti padlószerkezetében 6 cm vastag hőszigetelés készül. Az emeleti padlószerkezetbe 6 cm vastag lépéshangszigetelést terveztünk. A zárófödémen 2x10 cm lépésálló hőszigetelés készül. Az üzemi épületrész padlószerkezetében, a homlokzati falszerkezet melletti 2 m széles sávban 10 cm vastag extrudált ps hab hőszigetelés készül. Álmennyezetek Az igazgatási épületrészben az álmennyezet anyaga bontható kivitelű, gipszkarton szerkezet. Csapadékvíz elleni szigetelés A lapostetőn a csapadékvíz elleni szigetelés anyaga műanyag tetőszigetelő lemez, egy rétegben, mechanikus rögzítéssel. A tetőfelület lejtését egyrészt a teherhordó szerkezet, másrészt ék alakú lejtésképző elemek biztosítják. A párazárás anyaga a

10 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 9 rendszerhez tartozó pe fólia. A szigetelés a rendszerhez tartozó kiegészítő- és rögzítőelemekkel valósul meg. Belső felületképzések A belső felületképzés anyaga jellemzően festés. A vizes helyiségekben csempeburkolat készül. Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É /07 Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017 Veszprém, augusztus hó

11 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Vízellátás Az ingatlan vízellátása a tűzivíz ellátással együtt az utcai közműhálózatról kerül biztosításra vízmérő aknában telepítésre kerülő nyomásfokozó berendezésen keresztül. A vízmérő aknától külön vezeték biztosítja az épület vízellátását (DN63KPE) és külön vezeték (DN63KPE) a tűzivíz ellátását. A csatlakozó vízvezeték az üzemi területen kialakításra kerülő kazánházi/gépészeti részbe csatlakozik be, épület alatt. A kazánházban történik a víz előkészítése visszamosható szűrővel és visszafolyás gátlóval. A használati melegvíz előállítása villanybojlerekkel történik A hőközpontban és az álmennyezet felett a vízvezeték hálózatok anyaga hőszigetelt inox csővezetékek, a többi helyen aljzatban és falhoronyban, szerelőaknában szerelt ötrétegű hőszigetelt vezetékek. A beépítésre kerülő vízvételi tárgyak fehérszínű fajansz és saválló acél termékek. A WC-k fali WC-k falba süllyesztett öblítő tartályokkal. A zuhanyzók épített zuhanyzók. A kifolyó szelepek víztakarékos kivitelűek. Az elkészült hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni, majd többször át kell mosni, öblíteni majd fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítés eredményességét ÁNTSZ jegyzőkönyvvel kell igazolni. 2. Tűzivíz hálózat Az épületben önálló, nedves rendszerű belső tűzivíz hálózat kerül kialakításra 4db tűzcsapszekrényekkel. A tűzivíz hálózat vízigényét külön hálózattal biztosítjuk. A vízmérő aknától külön tűzivíz vezeték köt be az üzemben föld alatt DN63KPE mérettel. A tűzivíz hálózat anyaga szabadon szerelt vékonyfalu, hosszvarratos ötvözetlen acélcső, külső-belső horgany bevonattal ellátott csővezeték, szabadon szerelve. Az üzem területén felszerelésre kerülő tűzcsapszekrények 30fm-es D25 alaktartó tömlővel kerülnek beépítésre. A tűzivíz hálózatba ellenőrző feszmérők kerülnek beépítésre. A tűzcsapszekrényeket, Tűzcsap előírás szerinti felirati táblával és piktogrammal kell megjelölni. Egy darab fali tűzcsapszekrény vízhozama: 150 l/perc, e=2,0 figyelembevételével. (OTSZ. Melléklet: alapján) A nyomásfokozó által biztosított nyomás: 6,0 bar (0,60 MPa) A sugárcső lövőke átmérője : 12,0 mm (K=64 ) Vízhozam : 156 l/perc MSZ EN alapján ( Q= K x 10x p) Az elkészült hálózatot csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni.

12 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ Szennyvíz elvezetés Az épületben keletkezett szennyvíz összegyűjtése és elvezetése az épületben földárokban, aljzatban és falhoronyban szerelt PE vezetékekkel történik. A vezetékek összekötése polifúziós hegesztett kapcsolattal történik. Az ejtő vezetékek kiszellőztetése a szabadban történik a tetőrendszeren keresztül. A berendezési tárgyak bűzelzárókon keresztül csatlakoznak a hálózatra. A fan -coli készülékek csepegővíz elvezetésre külön hálózat kerül kialakításra szinten PE vezetékekkel. A keletkezett és összegyűjtött szennyvíz elhelyezése az utcai közmű hálózatban történik. 4. Csapadékvíz elvezetés Az épület lapostető szerkezetén összegyűjtött csapadékvíz elvezetése épületen belül kialakított csapadékvíz hálózattal történik. A csapadékvíz elvezető rendszer vákuumos leszívó rendszer. A lapostető rendszerbe speciális összefolyó elemek kerülnek beépítésre. A csapadékvíz elvezető hálózat anyaga PE műanyag vezeték, polifúziós hegesztett kötésekkel. Az alapvezetékek szerelése vízszintesen történik a mennyezet alatt. A vezetékeket a páralecsapódás elkerülése végett zártcellás szigeteléssel kerülnek elburkolásra. A vezetékek megfogása, rögzítése speciális rögzítő rendszerrel történik. A csapadékvíz elvezető rendszerbe vésztúlfolyók kerülnek beépítésre. A vésztúlfolyókon keresztül elvezett csapvíz a felszínen kerül elvezetésre. Az épületből kicsatlakozó csapadékvíz vezetékek az üzem területén meglévő csapadékvíz hálózatra csatlakoznak. 5. Fűtés Az épület energetikai számítását a 7/2006. (V.24) TNM rendelet előírásainak megfelelően elvégeztük. Az épület rendeltetése üzem, az egyéb kategóriába esik. Az egyéb kategóriára a rendeletben energetikai előírás nem vonatkozik. Méretezési külső hőmérsékletek: tk= - 15 C télen, tk= + 32C nyáron Méretezési belső hőmérsékletek: tb= C télen, tb=+26 C nyáron Hőátbocsátási tényezők: Külső fal : U = 0,181 W/m 2 K Lábazati fal : U = 0,436 W/m 2 K Padló : U = 0,85-1,15 W/m 2 K Tető : U = 0,22 W/m 2 K Nyílászárók : U =1,10 W/m 2 K Felülvilágítók : U =2,5 W/m 2 K Az üzem fűtési hőigénye: Q fűtés = W ~ 62 kw

13 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 12 Az üzem hűtési hőigénye: Q hűtés = W ~ 44 kw Az épület fűtése megújuló, napenergia felhasználásával történik. A napkollektorok az épület lapostető szerkezetére kerülnek telepítésre. Az összegyűjtött nyári napenergia tárolása az épület alá telepített egyedi kialakítású föld alatti energia tárolókban, energia kockákban történik. Az összegyűjtött energiát a tárolóból hőszivattyúval hasznosítjuk. A hőközponti hálózatok anyaga hőszigetelt vékonyfalú, kívül horganybevonattal ellátott hosszvarratos acélcső préskötéssel. A fűtési rendszerek szabályozása a külső időjárás függvényében történik. A hőleadók alacsony hőmérsékletű berendezések, termo ventilátorok az üzem területén és fan-coli készülékek az irodai részben. Kiegészítő fűtés biztosítása érdekében mint tartalék fűtés, földgázüzemű kondenzációs kazán került betervezés. A gázkazán teljesítménye 65kW. A fűtési hálózatok a külső időjárás függvényében szabályozottak. A hőleadók termosztatikus radiátor szelepekkel felszereltek a fan-coil készülékek szabályzás szoba termosztátokról történik. A radiátoros és egyes fan-coil áramkörök anyaga aljzatban és falhoronyban hőszigeteléssel szerelt többrétegű műanyag vezeték toldóhüvelyes csőkapcsolattal. A fűtési hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni. 6. Gázellátás: Az ingatlan gázellátása az utcai elosztóhálózatról kerül biztosításra. A gázfogadó állomás emelt kisnyomású szabályzóval és gázmérőórával együtt az épület előkertjében zárt védőszekrényben kerül kialakításra. A védőszekrény és az épület között a gázvezeték földben szerelve halad. A földgáz energia mint tartalék energiahordozó céllal kerül felhasználásra. A kazánházban kerül elhelyezésre egy 65kWos kondenzációs fali gázkazán. A gázkazán égési levegővel történő ellátása és a keletkezett füstgáz elvezetése a gázkazánnál együtt tanúsított égéstermék-elvezető berendezéssel (DN110/160 PPs/Ks) történik függőleges irányban a tetőn keresztül a szabadban +8,65m magasságban. A belső gázhálózat anyaga rézcső. A vezetékek összekötése préscsatlakozós idomokkal történik. A gázhálózat kivitelezési munkái csak érvényes gázszolgáltató engedély birtokában kezdhetők meg. 7. Szellőzés A nagy belmagasságú üzemi részek szellőztetése természetes módon gravitációs szellőztetéssel kerül megoldásra a külső falba épített nyílászárókon és a tetőben elhelyezésre kerülő nyitható felülvilágító kupolákon keresztül igény szerint. A belső terű helyiségek szellőztetése helyiségenkénti elszívó ventilátorokkal történik. Az elhasznált levegő kivezetése a tető fölé történik a szabadban. A frisslevegő biztosítása a szomszédos helyiségek nyílászáróiban elhelyezésre kerülő

14 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 13 légbevezető elemekkel történik. Az irodák szellőztetése a mindenkori igényeknek megfelelően a helyiségek nyílászáróin keresztül történik a szabadból. 8. Hűtés A nyári túlmelegedés megakadályozása céljából egyes helyiségekben hűtés kerül kialakításra. A hűtési energiát hőszivattyúval biztosítjuk, az épület alatt elhelyezett energia kockákból A hőleadók álló kivitelű illetve álmennyezetben elhelyezett fan-coil készülékek. A hűtőköri vezetékek szerelése álmennyezet felett, aljzatban és falhoronyban hőszigetelve történik. A lépcső alatt kialakított szerver helyiség hűtési DAIKIN split klíma géppel kerül megoldásra. A kültéri egység DAIKIN RXS35J Qh=3,5kW teljesítményű, a beltéri egység DAIKIN FTXS35J oldalfali gép. A Hűtőközeg R410A hűtőfolyadék. 9. Napkollektoros rendszer Az épület fűtése a tetőre elhelyezésre kerülő napkollektoros rendszerrel történik. A síkkollektorok által összegyűjtött energia letárolása az épület alatt a földben elhelyezésre kerülő energia tárolóban, energia kockákban történik hőcserélőn keresztül. A letárolt hő fűtési szezonban történő kinyerése hőszivattyúval történik. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 Veszprém, augusztus hó

15 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános adatok Feszültség: 3x400 / 230 V Áramnem: váltakozó Frekvencia: 50 Hz Érintésvédelem: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. 2. Előzmények A helyszínrajzon megjelölt területen kerül elhelyezésre a tervek szerinti CNC üzem. Az épület lapostetős, hőszigetelt szendvicspanel falazatú épület. 3. Energiaellátás, fogyasztásmérés, elosztóberendezések Az épület elektromos energiaellátását földkábeles betáplálással tervezzük. A betápláló földkábel a telekhatárra telepített áramváltós fogyasztásmérő szekrénybe csatlakozik. A fogyasztásmérő szekrényből ágazik le a földszintre telepített főelosztó berendezést megtápláló földkábel. A főelosztó berendezésből kerülnek megtáplálásra az installációs, technológiai és erőátviteli alelosztó berendezések. Az elosztó berendezések tűzvédelmi fő és szakaszkapcsolókkal kerülnek megtervezésre. Az elosztók lemezszekrényes és műanyagszekrényes homloklapos kivitelben kerülnek kialakításra a kiviteli tervek szerinti készülékezettséggel. 4. Áramköri vezetékezés, vezetékszerelés, szerelvényezés Az alelosztók betápláló és áramköri vezetékei műanyag szigetelésű, rézerű, kábelszerű vezetékek, falon kívül és álmennyezet fölött tömítetten szerelve. Az üzemi területen a vezetékszerelést horganyzott kábeltálcába, műanyag védőcsőbe szerelten tervezzük. A szociális épületrészben a vízszintes vezetékszerelés álmennyezet fölött horganyzott kábeltálcába fektetve készül. A függőleges szerelés süllyesztetten szerelt, műanyag védőcsőbe húzott, rézerű vezetékezéssel történik. A technológiai gépek vezetékezése falon kívül, horganyzott kábeltálcába fektetett kábelezéssel, tömítetten készül. Az üzemi területen a kábelek, vezetékek mechanikai védelemmel ellátottak. Az öltözőkben, wc, zuhanyzó, iroda helyiségekben a szerelvényezés (kapcsolók, dugaszoló aljzatok) süllyesztett, az üzemi térben falon kívüli védett kivitelű. 5. Mesterséges világítás, dugaszoló aljzatok Az álmennyezettel rendelkező helyiségekben álmennyezetbe süllyesztett, kompakt fénycsöves és fénycsöves lámpatestek lesznek beépítve. Az üzemi térben tömített kivitelű, elektronikus előtéttel rendelkező energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.

16 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 15 A lámpatestek szakaszoltan kapcsolhatóak. Az üzemi téri lámpatestek szerelési magassága a létesülő darupálya szerelési magasságának figyelembe vételével kerül meghatározásra. A létesítményben biztonsági világítási hálózat lesz kiépítve. A kültéri utak, parkolók megvilágítását kompakt fénycsöves térvilágítási oszlopok biztosítják. A térvilágítási rendszer fényérzékelővel működtetett hálózatról üzemel. A térvilágítási hálózat földkábeles kialakítású. A munkahelyek mellett és a beruházó által meghatározott helyeken dugaszoló aljzatos csatlakozó helyek lesznek kiépítve. 6. Technológiai és épületgépészeti csatlakozások A gyártástechnológiai gépek és az épületgépészeti készülékek megtáplálását az üzemrészek alelosztóiból különálló áramköri biztosítókon keresztül tervezzük. Az épület fűtését gázkazán és hőszivattyúk biztosítják. Az irodákban fan-coil, az üzemrészekben termoventillátorok kerülnek beépítésre. A melegvíz ellátását éjszakai árammal üzemelő, elektromos melegvíz tárolók és napkollektorok biztosítják. 7. Gyengeáramú hálózatok A létesítményben strukturált számítógép hálózat, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszer, valamint telefonhálózat kerül kiépítésre. A gyengeáramú vezetékek elkülönített kábeltálcában, különálló védőcsövekben vannak elhelyezve. 8. Villámvédelem, érintésvédelem Az épületet az érvényben lévő 28/2011 Bm. Rendelet előírásai alapján az MSZ EN szerinti villámvédelmi felfogó és levezető rendszerrel kell ellátni. A felfogó és levezető vezetékek horganyzott köracélból készülnek. Az alkalmazott érintésvédelem módja: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. A dugaszoló aljzatos áramkörök áramvédő kapcsolós leágazások. A villám és érintésvédelmi hálózat hatásosságát méréssel ellenőrizni kell. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

17 TSZ: 1222 BENEBIAN Kft Veszprém, Budapest út 47. CNC Park - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ TERVLAPOK E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Földszinti alaprajz M 1:100 E02 Emeleti alaprajz M 1:100 E03 Metszetek M 1:100 E04 Délnyugati és északkeleti homlokzat M 1:100 E05 Északnyugati és délkeleti homlokzat M 1:100

18

19

20

21

22

23

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Épületgépészeti műszaki leírás

Épületgépészeti műszaki leírás 1.0 1.1 Általános rész: Épületgépészeti műszaki leírás a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1. számú telken meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítás belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Agóra Szeged Pólus építészeti tervpályázat

Agóra Szeged Pólus építészeti tervpályázat Agóra Szeged Pólus építészeti tervpályázat Tartalomjegyzék Műszaki leírás -építészeti leírás -helyiséglista -tartószerkezeti leírás -épületgépészeti leírás -épületvillamossági leírás Tervek 01- helyszínrajz

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA BUDAPEST III. VÖRÖSVÁRI ÚT 88-96. ÉPÜLETGÉPÉSZET TARTALOMJEGYZÉK ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKTERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45 6,00 5,50 5,00 5,50 4, 5,00 4,,70,80 5,00,80,70 0 8,00,64,46 7,40,78 5, 0 8 7,0 0,8 É 8 7,0 0,4 8,94,59,59,59,59,94 0,4 8 6,50,50 8,64 0,66 8 8,00 5,4 6,00 0,,45,8 4,47 0,45,45,,04,,77,76 5,49,95,5,5,5

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX 2011/12 ősz konzulens: Horváth Tamás Könyvtár, Komárom 2011.12.19. Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1.

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1.1. BEVEZETÉS... 2 1.2. A PROJEKT CÉLJA... 2 1.3. VIZSGÁLT, KÉRDÉSEK... 3 1.4. KÖVETKEZTETÉSEK... 3 2. VÁLTOZAT ELEMZÉS... 6 2.1. ELŐZMÉNY... 6 2.2. JELENLEGI ÁLLAPOT

Részletesebben

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció 6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület Kiviteli Tervdokumentáció Építtető: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Felelős tervező: Archiduó Szolgáltató

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52 9/ Mutatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Szintterületi mutató: Építménymagasság: Zöldfelület: Övezet: Lke Megengedett Tervezett szabadonálló szabadonálló 0,00 % 9,89 % 0, m /m 0,8

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel.

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel. Műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10577/177 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Örkény utca 8 szám /1,2,3,4 jelű lakások/ Beruházó és generál kivitelező: Quality

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR TERVPÁLYÁZAT 2009. február TARTALOMJEGYZÉK Építészeti műleírás Tartószerkezetek Épületgépészet Épületvillamosság mellékletek: Területkimutatás (11. sz. melléklet)

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tartalom: Címlap Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Tartószerkezeti műszaki leírás Szerkezeti kiviteli tervek ( 1 db A/4) ( 1 db A/4) ( 3 db A/4) ( 17 lap) Építész

Részletesebben

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZTE ÁOK SZEMÉSZETI KLINIKA 6720 SZEGED, KORÁNYI FASOR 10-11. SZ. SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező:

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna Tervezett tejfeldolgozó kisüzem Gáz Gáz Gáz Villany Villany Villany Tűzcsap Áthelyezett kerítés TELEKATÁR Villanyóra Gázcsonk 38,62 5,00,62 22,00 9,7 2,69 4,2 3,50 0,50 3,00 2,64 5,00,94 38,00,00 5,00

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú Korszerű Gondozói Ház kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Eger, Tárkányi u. 25. (HRSZ: 1161/3) alatti

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45 8 9/8 utatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Építménymagasság: lőkert mérete: Oldalkert mérete: Hátsókert mérete: Zöldfelület: Szintterületi mutató: Övezet: Lke- egengedett Tervezett

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM-A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Lakócentrum támogatott lakhatást biztosító építmény kivitelezése kivitelezési szerződés keretében

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. Tervezői nyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás - 1. Előzmények - 2. Központi fűtés, HMV termelés - 3. Belső víz, csatorna - 4. Gázellátás - 5. Szellőzés - 6. Munkavédelem, tűzrendészet - 7. Zajvédelem - 8. Hulladékkezelés

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet - Vállalkozási szerződés a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 azonosítószámú Projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezésére - Tájékoztató szerződés módosításáról

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011 CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 0 HELYSZÍNRAJZ M=:000. Szigethalom Hunyadi út. /,,80,8,,0,00,,,00,,00,,00,,,0 0. Kisbágyon, belterület HRSZ.: / HELYSZÍNRAJZ E--09 M=:000 E - H 0.08.08. -0 9 C A 9 % 0 00 0 0

Részletesebben

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Építtető: Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. tervező: Hanzelik Gábor -

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről Helyszín: Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Taksony, Iskola u. 3. hrsz.:198. Megrendelő: Taksony Német Nemzetiségi

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE EngTerv Bt. 06 30 53-885 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. engterv@gmail.com Kelt: 2011. december Budapest Rökk Szilárd u. 7. Hrsz.: 36679 Társasház tetőtér beépítés ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV BUDAPEST,

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

"Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca

Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca "Épületenergetikai korszerűsítési munkálatok - Felsőzsolca Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0442 számú pályázat keretében komplex energetikai beruházás kivitelezése a Balatonfenyvesi Kisfenyő Napköziotthonos Óvoda épületére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/92 Beszerzés

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

"C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

C fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról "C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Földszinti Alaprajz M1:100

Földszinti Alaprajz M1:100 Földszinti Alaprajz M: 76 7 76 7 7 7 7 Szerkezeti Folyamatábra 6 A 76 7 76 7 76 pm 6 7 76 pm 76 WC 6 m 6 6 pm FOGADÓSZINT m 6 6 6 6 6 6 7 6 pm 6 6 6 pm 6 6 WC m 6 7 6 6 6 = m 6 pm LÉPCSÕTÉR 6 m 6 7 6.....

Részletesebben

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék. Romterület "ideiglenes" lefedése kiszolgáló helyiségekkel

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék. Romterület ideiglenes lefedése kiszolgáló helyiségekkel Komplexzh/2013.február25.8.15 18.00 Romterület"ideiglenes"lefedésekiszolgálóhelyiségekkel A komplex zh feladatául egy a 70 es években feltárt, értékes és bemutatható tárgyi anyagot, épületmaradványokat

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. "ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz. Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház I. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.) 2015 Tartalomjegyzék Építtető: Tárgy: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház

Részletesebben

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30.

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30. KIVITELEZÉSI TERVE 2012. CÍMLAP a KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ MEGBÍZÓ:. Dr. Mezősi Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eljárás eredményéről szóló tájékoztató; eljárás tárgya: NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése című projekt műszaki

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

KOMPLEX II. 2014-15/2 FELADAT: LEVESHÁZ GYŐR, DUNA KAPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TAMÁS Eszes Tibor BFKYPG

KOMPLEX II. 2014-15/2 FELADAT: LEVESHÁZ GYŐR, DUNA KAPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TAMÁS Eszes Tibor BFKYPG KOMPLEX II. 14-15/2 FELDT: LEVESHÁZ GYŐR, DUN KPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TMÁS 11,60 22,55 2 Dunakapu tér HELYSZÍNRJZ M 1:500 LEVESHÁZ TERESEDÉS FRÖCCSHÁZ FÖLDSZINTI LPRJZ M 1:100 2,56 +11,50 43 1,46 2,10

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára. Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek

Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára. Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek lindab we simplify construction Lindab csarnokok tornacsarnokok, sportcsarnokok céljára Funkcionális és műszaki ismertető építtetőknek, beruházóknak, tervezőknek www.lindab.hu/csarnok Lindab csarnokok

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben