TSZ: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3."

Átírás

1 TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, augusztus hó

2 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 1 építtető: 2. ALÁÍRÓLAP RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terv építészet:. Gombás Róbert okleveles építészmérnök É/ Budai Viktor okleveles építészmérnök É tartószerkezetek:. Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017. Keszler Zoltán tervező gyakornok épületgépészet:. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 épületvillamosság:. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 ügyvezető igazgató. Horváth Attila Veszprém, augusztus hó

3 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 2 építtető: 3. TARTALOMJEGYZÉK RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terv 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Tervezői nyilatkozat 5. Építész és tartószerkezeti műszaki leírás 6. Épületgépész műszaki leírás 7. Épületvillamossági műszaki leírás 8. Tervlapok E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Alaprajzok M 1:100 E02 AA és BB metszetek M 1:100 E03 Északkeleti és délnyugati homlokzat M 1:100 E04 Délkeleti és északnyugati homlokzat M 1:100

4 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 3 építtető: 4. TERVEZŐI NYILATKOZAT RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terv Kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek. A tervezett építmény nem tartalmaz azbesztet. A tervezett építményrész megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló számítást külön jogszabályi előírások szerint elvégeztem. Az ingatlan Hatvan város belterületén található közvetlen környezete jellemzően beépítetlen, védettsége nincs. A tervezett épület ~28x33 m befoglaló alaprajzi méretű, kétszintes, lapostetős. A homlokzatburkolat anyaga jellemzően szendvicspanel. A szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. építészet: Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É tartószerkezetek: Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017 épületvillamosság: épületgépészet: Budai Gyula Nyírő Ferenc villamosmérnök épületgépész mérnök V-T /2014 V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

5 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÍTÉSZ ÉS TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények A RACE CAR Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.) a 3000 Hatvan, Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 helyrajzi számú telkén Inkubátorházat kíván létesíteni. 2. A telek, közúti kapcsolat A tervezéssel érintett ingatlan Hatvan város belterületén található, helyrajzi száma: 7000/2. A telek területe m 2. A tervezési területen értékes növényállomány nincs. Az ingatlan közúti kapcsolata a telek délnyugati és északkeleti oldalán meglévő közútra biztosított. 3. Az építési tevékenység ismertetése A tervezett Inkubátorház épülete a telken szabadonálló beépítési móddal valósul meg. Az épület ~28x33 m befoglaló alaprajzi méretű kétszintes. A főbejárat az épület északnyugati oldalán található. Gyalogos megközelítése az északnyugati homlokzatra tervezett bejáraton keresztül lehetséges. A földszinten előtér, műhelyek, raktárak, öltözők és vizesblokk készül. Az emelet megközelítést vasbeton lépcső és emelő biztosítja. A műhelyek, az udvarról - a tervezett ipari kapukon keresztül - közvetlenül is megközelíthetők. Az emeletre műhelyt, előadóteret (a hozzá kapcsolódó teakonyhával és vizesblokkal), irodákat és öltözőt terveztünk. Az épület előregyártott vasbeton teherhordó szerkezetű, lapostetős. A homlokzatképzés anyaga szendvicspanel, a nyílászárók részben acél-, részben alumíniumszerkezetek. Az épület északnyugati, délkeleti és északkeleti homlokzata elé személygépkocsi parkolókat terveztünk. A telek be nem épített és nem burkolt felületei parkosítottak. A telken egy CNC Park is részesül. Annak terveit külön építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza. 4. Közegészségügyi fejezet 4.1. Öltözők A dolgozók részére a földszintre és az emeletre öltözőket terveztünk előtérrel, öltözőhelyiséggel, mosdóval, wc-vel és zuhanyzóval. A tervezett műszakrend egyműszakos. Az öltözők tisztasági fokozat szerinti besorolása: "B" tiszta Takarítás A takarítás részben kézzel, részben takarítógéppel történik. A takarítószer és a takarítóeszközök elhelyezésére a földszinten és az emeleten takarítószer tároló helyiség készül.

6 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ Étkezés A dolgozók étkezési lehetősége az emeletre tervezett teakonyha/étkezőben kulturált körülmények között biztosított Vizesblokkok A földszinten és az emeleten a maximális dolgozói létszámnak megfelelő számú vizesblokk van Mesterséges megvilágítás A mesterséges megvilágítás a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM együttes rendelet és a vonatkozó szabványok előírásai alapján készül Fűtés A fűtés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza szellőzés A szellőzés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza. 5. Adatok 5.1. Területi, magassági adatok telek területe m 2 100,00 % épületek bruttó alapterülete m 2 14,75 % Inkubátorház 913 m 2 CNC Park m 2 (külön tervdokumentációban) zöldfelület m 2 60,67 % burkolt felületek m 2 24,58 % Építménymagasság: 9,27 m. A tervezett földszinti padlóvonal: +/-0,00 =115,00 mbf Parkolómérleg A szükséges parkolóhelyek száma (ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m 2 -e után 1 db): gyártó, szerelő helyiségek alapterülete:1 139,60 m 2 A tervezett parkolóhelyek száma: A szükséges parkolószám biztosított Számított építményérték 6 db 24 db A tervezett Inkubátorház számított építményértéke a 245/2006. (XII. 5.) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 1. melléklete alapján (6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, műhelycsarnok, szerelőüzem, üzemi konyha, nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.) 190 EFt/m 2 : A robotpark alapterülete: 1 720,35 m 2 A számított építményérték: 1 720,35x190= ,5 EFt

7 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ A teherhordó szerkezeti rendszer ismertetése 6.1. Alkalmazott szabványok és anyagminőségek Szabványok MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hóteher MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Szélhatás MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során MSZ EN :2010 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások MSZ EN :2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok MSZ EN :2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok MSZ EN :2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN alkalmazási feltételei Magyarországon MSZ EN :2005 Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 1. rész: Általános műszaki szállítási feltételek MSZ EN :2006

8 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 7 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból. 1. rész: Műszaki szállítási feltételek Anyagminőségek Betonszerkezetek Monolit vasbeton: C30/35-XC2-16-KK-MSZ :2004. Előregyártott szerkezetek: a kivitelező gyártmányterveiben lesz pontosítva. Acélminőség Zártszelvények: S235 JRH (MSZ EN , -2) Hengerelt szelvények: S235 JRG2 (MSZ EN 10025) 6.2. A teherhordó szerkezeti rendszer A létesítmény alapvető teherhordó szerkezeti rendszerét az előregyártott vb. elemek alkotják. Az épület kétszintes, kéthajós csarnok. A szintosztó födémek magassága azonban a funkcionális igényekhez igazodóan az épületen belül változik. A földszint feletti födém vb. pallóból készül. A zárófödém teherhordó része trapézhullámú acéllemez. A pillérek vállait előregyártott vasbeton gerendák kötik össze. A zárófödém szaruzata "T" keresztmetszetű, feszített vasbeton gerenda. A közbenső födémként elhelyezett vasbeton födémpallók a pillérkonzolokon lévő vasbeton gerendákra fekszenek. A pillérek előregyártott kehelynyakakba vannak befogva, melyek alá monolit vasbeton talpalapok készülnek. A térbeli merevséget acél merevítőrendszer biztosítja. A lépcső előregyártott vasbetonszerkezet. 7. Tervezett építési anyagok, szerkezetek és anyagminőségek Az egyes termékekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató előírásait szigorúan be kell tartani! Aljzatok A műhelyekben az aljzat anyaga műgyanta alapú festékkel ellátott, 15 cm vastag, monolit vasbeton lemez, dilatálva, alatta 1 rtg pe fóliával, tömörített homokoskavics ágyazattal. Az emelet padlószerkezetében a padlóburkolat alatti aljzatbeton vastagsága 7 és 8 cm. Válaszfalak A tervezett belső válaszfalak anyaga szerelt szerkezetű gipszkarton, a tűzvédelmi és a használati követelményeknek megfelelően normál, impregnált és tűzgátló gipszkarton lappal, a rendszerhez tartozó tartószerkezettel. A lépcsőház falai 30 cm vastag falazóblokkból készülnek. Homlokzati nyílászárók A homlokzati nyílászárók - az ipari kapuk kivételével - hőhídmentes alumíniumszerkezetek.

9 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 8 Az ipari kapuk acél tokszerkezettel, szekcionált, hőszigetelt kivitelben készülnek. A hő- és füstelvezetést kupolák biztosítják. Belső nyílászárók A belső nyílászárók acél tokszerkezettel és ajtólappal készülnek. Homlokzati anyagok Az épület homlokzatburkolata pur hab hőszigetelésű, acélfegyverzetű szendvicspanel, törtfehér színben. Bádogosszerkezetek A bádogosszerkezetek anyaga törtfehér színű pórszórt acéllemez. Hőszigetelések A földszint padlószerkezetében, a homlokzati falszerkezet melletti 2 m széles sávban 10 cm vastag extrudált ps hab hőszigetelés készül. Az emeleti padlószerkezetbe 6 és 4 cm vastag lépéshangszigetelést terveztünk. A zárófödémen 2x10 cm lépésálló hőszigetelés készül. Álmennyezetek Az álmennyezet anyaga bontható kivitelű, gipszkarton szerkezet. Csapadékvíz elleni szigetelés A lapostetőn a csapadékvíz elleni szigetelés anyaga műanyag tetőszigetelő lemez, egy rétegben, mechanikus rögzítéssel. A tetőfelület lejtését egyrészt a teherhordó szerkezet, másrészt ék alakú lejtésképző elemek biztosítják. A párazárás anyaga a rendszerhez tartozó pe fólia. A szigetelés a rendszerhez tartozó kiegészítő- és rögzítőelemekkel valósul meg. Belső felületképzések A belső felületképzés anyaga jellemzően festés. A vizes helyiségekben csempeburkolat készül. Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É /07 Veszprém, augusztus hó Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017

10 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Vízellátás Az ingatlan vízellátása a tűzivíz ellátással együtt az utcai közműhálózatról kerül biztosításra a vízmérő aknában telepítésre kerülő nyomásfokozó berendezésen keresztül. A vízmérő aknától külön vezeték biztosítja az épület vízellátását (DN40KPE) és külön vezeték (DN63KPE) a tűzivíz ellátását. A csatlakozó vízvezeték az épület földszinti épületgépészeti helyiségében csatlakozik be, épület alatt. Az épületgépészeti helyiségben történik a víz előkészítése visszamosható szűrővel és visszafolyás gátlóval. A használati melegvíz előállítása napkollektoros rendszerrel és kondenzációs gázkazán rásegítő fűtésével történik egy két hőcserélős szolár HMV termelővel. A melegvíz hálózattal párhuzamosan cirkulációs hálózat is kiépítésre kerül. A keringtető szivattyú nagy energiahatékonyságú szivattyú. Vezérlését a kazánházi automatika rendszer biztosítja. Az épületgépészeti helyiségben illetve a földszinten az álmennyezet felett a vízvezeték hálózatok anyaga hőszigetelt inox csővezetékek, a többi helyen aljzatban és falhoronyban, szerelőaknában szerelt ötrétegű hőszigetelt vezetékek. A beépítésre kerülő vízvételi tárgyak fehérszínű fajansz és saválló acél termékek. A WC-k fali WC-k falba süllyesztett öblítő tartályokkal, a vizeldék nyomógombos öblítésűek. A teakonyhában kézmosó és egymedencés mosogató ( minikonyha kerül beépítésre. A kifolyó szelepek víztakarékos kivitelűek. Az elkészült hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni, majd többször át kell mosni, öblíteni majd fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítés eredményességét ÁNTSZ jegyzőkönyvvel kell igazolni. 2. Tűzivíz hálózat Az épületben önálló, nedves rendszerű belső tűzivíz hálózat kerül kialakításra 2db tűzcsapszekrényekkel. A tűzivíz hálózat vízigényét külön hálózattal biztosítjuk. A vízmérő aknától külön tűzivíz vezeték köt be az épületben föld alatt DN63KPE mérettel. A tűzivíz hálózat anyaga szabadon szerelt vékonyfalu, hosszvarratos ötvözetlen acélcső, külső-belső horgany bevonattal ellátott csővezeték, szabadon szerelve. Az épületben felszerelésre kerülő tűzcsapszekrények 30fm-es D25 alaktartó tömlővel kerülnek beépítésre. A tűzivíz hálózatba ellenőrző feszmérők kerülnek beépítésre. A tűzcsapszekrényeket, Tűzcsap előírás szerinti felirati táblával és piktogrammal kell megjelölni. Egy darab fali tűzcsapszekrény vízhozama: 150 l/perc, e=2,0 figyelembevételével. (OTSZ. Melléklet: alapján) A nyomásfokozó által biztosított nyomás: 6,0 bar (0,60 MPa) A sugárcső lövőke átmérője : 12,0 mm (K=64 ) Vízhozam : 156 l/perc

11 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 10 MSZ EN alapján ( Q= K x 10x p) Az elkészült hálózatot csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni. 3. Szennyvíz elvezetés Az épületben keletkezett szennyvíz összegyűjtése és elvezetése az épületben földárokban, aljzatban és falhoronyban szerelt PVC és KG-PVC vezetékekkel történik. A vezetékek összekötése gumigyűrűs kapcsolattal történik. Az ejtő vezetékek kiszellőztetése álmennyezet felett történik szagmentesen záró légbeszívó szelepekkel. A beépítésre kerülő fan-coil készüléknél keletkező csepegővíz elvezetése külön hálózattal történik. A berendezési tárgyak bűzelzárókon keresztül csatlakoznak a hálózatra. A keletkezett és összegyűjtött szennyvíz elhelyezése az utcai közmű hálózatban történik. Az elkészült hálózatokat csak a víztartóssági próbák eredményessége után szabad eltakarni, elburkolni. 4. Csapadékvíz elvezetés Az épület lapostető szerkezetén összegyűjtött csapadékvíz elvezetése épületen belül az emelet álmennyezete felett kialakított csapadékvíz hálózattal történik. A csapadékvíz elvezető rendszer vákuumos leszívó rendszerű hálózat. A lapostető rendszerbe speciális összefolyó elemek kerülnek beépítésre. A csapadékvíz elvezető hálózat anyaga PE műanyag vezeték, polifúziós hegesztett kötésekkel. Az alapvezetékek szerelése vízszintesen történik a mennyezet alatt. A vezetékeket a páralecsapódás elkerülése végett zártcellás szigeteléssel kerülnek elburkolásra. A vezetékek megfogása, rögzítése speciális rögzítő rendszerrel történik. A csapadékvíz elvezető rendszerbe vésztúlfolyók kerülnek beépítésre. A vésztúlfolyókon keresztül elvezett csapvíz a felszínen kerül elvezetésre. Az épületből kicsatlakozó csapadékvíz vezetékek az üzem területén meglévő csapadékvíz hálózatra csatlakoznak. 5. Fűtés Az épület energetikai számítását a 7/2006. (V.24) TNM rendelet előírásainak megfelelően elvégeztük. Az épület rendeltetése szerviz üzem, az egyéb kategóriába esik. Az egyéb kategóriára a rendeletben energetikai előírás nem vonatkozik. Méretezési külső hőmérsékletek: tk= - 15 C télen, tk= + 32C nyáron Méretezési belső hőmérsékletek: tb= C télen, tb=+26 C nyáron Hőátbocsátás tényezők: Külső fal1 : U = 0,181 W/m 2 K

12 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 11 Külső fal 2 : U = 0,436 W/m 2 K Padló : U = 0,85-1,05 W/m 2 K Tető : U = 0,194 W/m 2 K Nyílászárók : U =1,10-1,60 W/m 2 K Az épület fűtési hőigénye: Q fűtés = W ~ 86 kw Az épület hűtési hőigénye: Q hűtés = W ~ 57 kw Az épület fűtése megújuló, napenergia felhasználásával és tartalékként földgázüzemű kondenzációs gázkazánnal történik. A kazánház, hőközpont a földszinti gépészeti helyiségben kerül kialakításra. A napkollektorok az épület lapostető szerkezetére kerülnek telepítésre. Az összegyűjtött nyári napenergia tárolása az épület alá telepített egyedi kialakítású föld alatti energia tárolókban, energia kockákban történik. Az összegyűjtött energia kinyerését a tárolóból a mindenkori igényeknek megfelelően hőszivattyúval hasznosítjuk. A kazánházi illetve az álmennyezet felett szerelt fűtési/hűtési hálózatok anyaga hőszigetelt vékonyfalú, kívül horganybevonattal ellátott hosszvarratos acélcső préskötéssel. A vezetékek szerelése szabadon illetve álmennyezet felett hőszigetelve történik. A fűtési rendszerek szabályozása a külső időjárás függvényében történik. A hőleadók alacsony hőmérsékletű berendezések, acéllemez lapradiátorok az alárendeltebb helyiségekben és fan-coli készülékek az irodai és a szerviz részekben. Kiegészítő fűtés biztosítása érdekében mint tartalék fűtés, földgázüzemű kondenzációs kazán került betervezés. A gázkazán teljesítménye 100 kw. A fűtési hálózatok a külső időjárás függvényében szabályozottak. A hőleadók termosztatikus radiátor szelepekkel felszereltek a fan-coil készülékek szabályzás helyiségenkénti termosztátokról történik. A radiátoros és egyes fan-coil áramkörök anyaga aljzatban és falhoronyban hőszigeteléssel szerelt többrétegű műanyag vezeték toldóhüvelyes csőkapcsolattal. A fűtési hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni. 6.Szellőzés A külső nyílászáróval rendelkező helyiségek szellőztetése a mindenkori igényeknek megfelelően a nyílászárók nyitásával történik a szabadból A belső terű helyiségek szellőztetése helyiségenkénti elszívó ventilátorokkal történik. Az elhasznált levegő kivezetése a tető fölé történik a szabadban. A frisslevegő biztosítása a szomszédos helyiségek nyílászáróiban elhelyezésre kerülő légbevezető elemekkel történik. Az irodák szellőztetése a mindenkori igényeknek megfelelően a helyiségek nyílászáróin keresztül történik a szabadból. A belső terű előadótér szellőztetése álmennyezet felett szerelt egyedi, energiatakarékos, hővisszanyerős, kétventilátoros,

13 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/2 12 légszűrőkkel és hangcsillapítókkal ellátott gépi szellőztető berendezéssel történik. A frisslevegő biztosítása az épület homlokzatáról, míg az elhasznált levegő kivezetése a tető felett történik. 7. Gázellátás Az ingatlan gázellátása az utcai elosztóhálózatról kerül biztosításra. A gázfogadó állomás emelt kisnyomású szabályzóval és gázmérőórával együtt az épület előkertjében zárt védőszekrényben kerül kialakításra. A védőszekrény és az épület között a gázvezeték földben szerelve halad. A földgáz energia mint tartalék energiahordozó céllal kerül felhasználásra. A gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre egy 100 kw-os kondenzációs fali gázkazán. A gázkazán égési levegővel történő ellátása és a keletkezett füstgáz elvezetése a gázkazánnál együtt tanúsított égéstermékelvezető berendezéssel (DN110/160 PPs/Ks) történik függőleges irányban a tetőn keresztül a szabadban. A belső gázhálózat anyaga rézcső. A vezetékek összekötése préscsatlakozós idomokkal történik. A gázhálózat kivitelezési munkái csak érvényes gázszolgáltató engedély birtokában kezdhetők meg. 8. Hűtés A nyári túlmelegedés megakadályozása céljából egyes helyiségekben ( irodák,) hűtés kerül kialakításra. A hűtési energiát hőszivattyúval biztosítjuk, az épület alatt elhelyezett energia kockákból A hőleadók oldalfali, álló kivitelű illetve álmennyezetben elhelyezett fan-coil készülékek. A hűtőköri vezetékek szerelése szabadon, álmennyezet felett, aljzatban és falhoronyban hőszigetelve történik. A hűtőköri hálózat megegyezik a fűtési hálózattal kétvezetékes rendszer. A szerver szoba hűtése különálló speciális kialakítású split klíma készülékkel történik. 9. Napkollektoros rendszer: Az épület fűtése és a HMV előállítása a tetőre elhelyezésre kerülő napkollektoros rendszerrel történik. A síkkollektorok által összegyűjtött energia letárolása az épület alatt a földben elhelyezésre kerülő energia tárolóban, energia kockákban történik hőcserélőn keresztül. A letárolt hő fűtési és hűtési szezonban történő kinyerése hőszivattyúkkal történik. A hőszivattyúk elhelyezése a gépészet helyiségben történik. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 Veszprém, augusztus hó

14 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános adatok Feszültség: 3x400 / 230 V Áramnem: váltakozó Frekvencia: 50 Hz Érintésvédelem: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. 2. Előzmények A helyszínrajz szerinti területen kerül elhelyezésre a tervek szerinti inkubátorház. Az épület lapostetős, hőszigetelt szendvicspanel falazatú épület. 3. Elektromos energiaellátás, fogyasztásmérés, elosztóberendezések Az épület elektromos energiaellátását földkábeles betáplálással tervezzük. A betápláló földkábel közcélú hálózatról ágazik le. A földkábel a telekhatárra tervezett műanyagházas fogyasztásmérő szekrénybe csatlakozik. A fogyasztásmérő szekrényből földkábeles betáplálást tervezünk a létesítmény főelosztójáig. A főelosztó berendezés padozatra állított lemezszekrényes, maszkolt kivitelű elosztószekrény. A főelosztó szekrényből ágaznak le az egyes helyiségekbe tervezett alelosztók betápláló vezetékei. Az alelosztó berendezések maszkolt kivitelű műanyag és lemezszekrényekből lesznek kialakítva. Minden elosztóberendezés tűzvédelmi fő és szakaszkapacsolókkal kerül megtervezésre. Az elosztóberendezések kialakítását a kiviteli tervek szerint kell készíteni. 4. Vezetékezés, szerelvényezés A tervezett betápláló és áramköri vezetékek rézerű vezetékek. Az álmennyezettel rendelkező helyiségekben álmennyezet fölött oldalfalra rögzített, horganyzott kábeltálcákat tervezünk. Álmennyezet nélküli helyiségekben oldalfara és mennyezetre rögzített, kábeltálcák kerülnek felszerelésre. A kábelszerű vezetékek a kábeltálcákba kerülnek elhelyezésre. A műhelyekben a függőleges vezetékszerelés falon kívül vezetett, műanyag védőcsőbe húzott vezetékezéssel készül. Irodákban, tárgyalóban, szociális helyiségekben a függőleges szerelés süllyesztett védőcsőbe szerelt vezetékkel készül. A szerelvények (kapcsolók, dugaszoló aljaztok) süllyesztett és falon kívül szereltek. A szerelvények szerelési módját és védettségét a helyiségek jellege alapján határozzuk meg. A mobil elektromos készülékek részére dug. aljzatokat tervezünk. A dugaszoló aljzatok elhelyezése, száma és kialakításuk a beruházó igényei szerint kerülnek megállapításra. A technológiai, épületgépészeti elektromos készülékek megtáplálása fix csatlakozással készül.

15 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ Mesterséges világítás A tervezett mesterséges világítást energiatakarékos kompakt fénycsöves és fénycsöves lámpatestekkel tervezzük. Az álmennyezettel rendelkező helyiségekben álmennyezetbe süllyesztett lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A lámpatestek kapcsolása kézi működtetésű kapcsolókkal és jelenlét érzékelőkkel történik. A kültéri világítás kapcsolását alkonykapcsoló végzi. A külső bejárati ajtók fölött térvilágítási hálózatra kacsolt kompakt fénycsöves kültéri lámpatestek kerülnek felszerelésre. A menekülési utaknál önálló akkumulátoros készenléti, a kijárati menekülő ajtóknál állandó üzemű önálló akkumulátoros biztonsági lámpatestek lesznek beépítve. A lámpatestek működtetése szakaszolható módon kerül kialakításra. 6. Gyengeáramú hálózatok A beruházói igény szerinti helyekre internet csatlakozási helyeket tervezünk. A csatlakozó aljzatok a műhelyekben védett kivitelű dobozokban, falon kívül, az irodákban süllyesztett dobozokban lesznek elhelyezve. TV és vezetékek telefonhálózat nem készül a létesítményben. 7. Villámvédelem, érintésvédelem Az alkalmazott érintésvédelem módja: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. Minden házi fémhálózat és fém épületszerkezet EPH bekötő vezetéken keresztül csatlakozik az EPH gerincvezetékhez. Az EPH-ba bekötött fémszerkezetek EPH sínen keresztül csatlakoznak a földelő vezetékhez. Az épületet a 28/2011. BM rendelet szerinti villámvédelmi hálózattal kell ellátni. A villámvédelmi hálózatot horganyzott anyagokból a kiviteli tervek szerint kell kiépíteni. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

16 TSZ: 1218 RACE CAR Kft Budapest, Nagytétényi út 190/B. Inkubátorház - Hatvan - ép. eng. terv 3000 Hatvan - Bercsényi utca, hrsz.: 7000/ TERVLAPOK E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Alaprajzok M 1:100 E02 AA és BB metszetek M 1:100 E03 Északkeleti és délnyugati homlokzat M 1:100 E04 Délkeleti és északnyugati homlokzat M 1:100

17

18

19

20

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületgépész tervező: Perfect-Plan Bt. 2030 Érd, Fűzfa utca 78. Vörös Tamás Felelős tervező G-T, TE, FH, FL,

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház MŰSZAKI LEÍRÁS Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház Alapterület: Földszint: Nettó 108 m2 (terasz és kocsi beálló 50%-ban számítva) Nettó terület: 50,51 m2 Terasz terület 13,10 m2 Fedett és oldalról zárt gépkocsi

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6207-11/2 Klíma- és légtechnikai szerelési

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései 2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hőtıház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hőtıház épületében keletkezett

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 2014/15-2-É-06 Megrendelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY Vállalkozó: Vedres Béla Készült: 2014/15 2. félév

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről a Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Okmányiroda, 1042 Budapest, István út 15. szám alatti épületében tárgyú eljárásban Közbeszerzési

Részletesebben

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail. THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.com Trosztel Zsolt ügyvezető, épületgépész vezető tervező Mobil:

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

'L?j. számú előterjesztés

'L?j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés 'L?j. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom 1. számú melléklet Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom Építészet: Földmunkák: Alapozás: Vízszigetelés: gépi földmunka, a kitermelt föld elteregetésével, a telekhatáron

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez

TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez 1. Műszaki leírás 1.1.Adatok 1.2. Rendeltetés 1.3. Jelen állapot 1.4. Építészet,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés Munkanemek és munkafolyamatok megnevezése (csak az elvégzett vagy tervezett munkák adatait

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011 CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 0 HELYSZÍNRAJZ M=:000. Szigethalom Hunyadi út. /,,80,8,,0,00,,,00,,00,,00,,,0 0. Kisbágyon, belterület HRSZ.: / HELYSZÍNRAJZ E--09 M=:000 E - H 0.08.08. -0 9 C A 9 % 0 00 0 0

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Lényegi eltérések: Légállapot különbség: A hőmérséklet külső csúcsérték - az alapul vett értékkel az általános felmelegedés miatt egyre feljebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek:

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Eredmény - Kivitelezési szerződés keretében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében Fúvógépház épület

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari

Részletesebben

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45 6,00 5,50 5,00 5,50 4, 5,00 4,,70,80 5,00,80,70 0 8,00,64,46 7,40,78 5, 0 8 7,0 0,8 É 8 7,0 0,4 8,94,59,59,59,59,94 0,4 8 6,50,50 8,64 0,66 8 8,00 5,4 6,00 0,,45,8 4,47 0,45,45,,04,,77,76 5,49,95,5,5,5

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23

KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23 KOMPLEX tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai) Kiadás: 2009-03-23 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

Épületgépészeti. és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány

Épületgépészeti. és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány Épületgépészeti és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben Kohout Dávid Komplex 2 Tervezıi szakirány Épületgépészet konzulens: Dr. Palócz Miklós Épületvillamosság konzulens:

Részletesebben

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S NILAN VPM 600-3200 Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő) NILAN VPM 600-3200 Ipari hővisszanyerős szellőztető hűtéssel

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Energetikai fejlesztések a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskolában (kódszám: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0089) projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére és az építési beruházás

Részletesebben

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft.

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft. A 7361 Kaposszekcső 503 HRSZ. alatt nyilvántartott I P A R T E L E P I N G A T L A N /DOMBÓVÁRI IPARI PARK/ Oldal 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Ingatlan címe: 7361 Kaposszekcső, Laktanya Dombóvári Ipari Park sz.

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR

AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR AGÓRA PÓLUS INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT, GYŐR TERVPÁLYÁZAT 2009. február TARTALOMJEGYZÉK Építészeti műleírás Tartószerkezetek Épületgépészet Épületvillamosság mellékletek: Területkimutatás (11. sz. melléklet)

Részletesebben

Minőségbiztosítás a szárazépítésben. Wiesner György 2014. március 25.

Minőségbiztosítás a szárazépítésben. Wiesner György 2014. március 25. Minőségbiztosítás a szárazépítésben Wiesner György 2014. március 25. Az alapítók A jelenlegi tulajdonosok 3 KNAUF testvérvállalatok Az építési termék és építési készlet A Építési terméket építménybe betervezni

Részletesebben

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben