EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: LEHOCZKI BÉLA okl. gépészmérnök vezető tervező G-T/06/0428/H-2109/10 Szeged, november hó

2 2 A tervdokumentáció megfelel T e r v e z ő i n y i l a t k o z a t a SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint a módosításáról szóló évi XII. törvény előírásainak, a 21/2001.(V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről előírásainak, a 98/2001.(VI. 15.) Korm. Sz. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, (az MSZ EN :2002+A2:2008, valamint az MSZ EN :2007+A1:2011 szabványok), A dokumentáció tartalmában kielégíti a 182/2008.(VII.14.) számú Kormány rendelet, azaz OTÉK vonatkozó MSZ és hatályos Ágazati Szabványok tűzrendészeti előírásait. (MSZ CEN/TR 1749:2006 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja típusok), 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a módosításáról szóló évi XI. törvény előírásainak, a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet értelmében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint a módosításáról szóló évi XII. törvény előírásainak, kielégíti a 11/2013.(III. 21.) NGM rendelet 2. sz. melléklete, a Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ) vonatkozó előírásait, kielégíti a 11/2013.(III. 21.) NGM rendelet 2. sz. melléklete, a Műszaki Biztonsági Szabályzat (MBSZ) pontjának (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (k) előírásait, úgymint: b) a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok előírásai és a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó által műszaki biztonsági szempontok alapján felülvizsgált tervvel érintett technológiai utasításai be vannak tartva, c) a Szabályzattól való eltérés esetén az eltérés indokolását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolásait (mérési eredmények, szakértői nyilatkozatok, stb.), d) a tervnek tervezési célra való megfelelőségét, f) a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal tüntettük fel, h) a tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus megjelölésével, i) a gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv tartalmazza, SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

3 3 j) az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak, k) a gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint gondoskodtunk, jégdugót a kondenzvíz nem okoz, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. T-04 sz. technológiai utasításának, 19/2009 (I.30) Korm. Sz. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról a 21/2001.(V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről előírásainak, a 98/2001.(VI. 15.) Korm. Sz. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, Ezen tervdokumentáció az érvényben lévő Általános és Hatósági Előírások, Technológiai Utasítások, a vonatkozó MSZ. és ágazati szabványok figyelembevételével készült. A dokumentáció tartalmában kielégíti a 253/1997.(XII.20.) számú Kormány rendelet, azaz OTÉK vonatkozó MSZ és hatályos Ágazati Szabványok tűzrendészeti előírásait. A fentieken túlmenően a tervdokumentáció tartalmában kielégíti az MSZ , -2, -3:1983., MSZ :1980., MSZ /1981., MSZ :1982., és az MSZ 11425:1982 foglaltakat. A tervezett megoldások megfelelnek az érvényben lévő jogszabályoknak és általános érvényű előírásoknak. A tervezett megoldás alapján a tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető, és az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. Fentiektől való eltérés nem vált szükségessé. Szeged, november hó... Lehoczki Béla okl. gépészmérnök G-T/06/0428/H-2109/10 SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

4 4 Érvényes tervek és dokumentumok jegyzéke a SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Címlap Érvényes tervek és dokumentumok jegyzéke Műszaki leírás Árazatlan költségvetés kiírás hó hó hó hó Épületgépész tervek: Rajzszám Tervlap megnevezése Méretarány Dátum Hőellátás: GH-01 Hőellátás, elvi kapcsolási vázlat hó GF-01 Központi fűtés, földszinti alaprajz 1: hó GF-02 Központi fűtés, emeleti alaprajz 1: hó GF-03 Központi fűtés, függőleges csőterv I. 1: hó GF-04 Központi fűtés, függőleges csőterv II. 1: hó Belső földgáz ellátás: GG-01 Belső földgáz ellátás, tájékoztató helyszínrajz 1: hó GG-02 Belső földgáz ellátás, alagsor bontási terv 1: hó GG-03 Belső földgáz ellátás, földszint bontási terv 1: hó GG-04 Belső földgáz ellátás, emelet bontási terv 1: hó GG-05 Belső földgáz ellátás, alagsor tervezett állapot 1: hó GG-06 Belső földgáz ellátás, földszint tervezett állapot 1: hó GG-07 Belső földgáz ellátás, emelet tervezett állapot 1: hó GG-08 Belső földgáz ellátás, függőleges csőterv és metszet 1: hó Szeged, november hó SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

5 5 SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS ADATOK Építkezés helye: Szeged, Szentháromság u. 5. sz., 3498 hrsz. Létesítmények rendeltetése: Egyetemi Oktatási Épület Az épület rövid szerkezeti ismertetése: Az épület hagyományos szerkezetű, téglából épített külső- és belső falakkal, gerendás födémekkel, hőszigeteletlen üvegezésű nyílászárókkal épített épület. Részletes ismertetés az építészeti és szerkezeti tervekben és műszaki leírásokban található! A teherhordó statikai szerkezetek megvésése, utólagos áttörések készítése tilos, kivéve, ha a statikus tervező előzetesen hozzájárult. A kivitelezés során be kell tartani az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat vonatkozó előírásait, a szereléstechnológiai és műszaki biztonsági előírásokat, a vonatkozó szabványokat. Az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani a vonatkozó rendelet által előírt időtartammal. A gázberendezések és a gázellátó rendszer kivitelezése során fentieken túlmenően maradéktalanul be kell tartani a Gázszolgáltató által kiadott technológiai utasítások vonatkozó pontjait! A tervektől eltérni csak a tervező előzetes hozzájárulásával szabad. A kivitelezés megkezdése előtt a társ szakágakkal egyeztetni kell a szerelési sorrendet illetően az ütközések elkerülése, a társ szakágak berendezéseinek elhelyezhetősége, a visszabontások elkerülése érdekében. II. HŐELLÁTÁS Jelen kivitelezés során az épület teljes fűtési rendszere megújul, korszerűsödik. A meglévő gázkonvektorok elbontásra kerülnek, és a teljes épület részére közös hőtermelőről üzemelő új fűtési rendszer épül ki. A fűtési energiát a teljes épület részére 1 db Viessmann Vitodens 200-WB2C típusú, 80 kw névleges teljesítményű kondenzációs fűtő falikazán biztosítja, időjárás követő szabályozással ellátva. A hőellátó rendszert a GH-01 sz. elvi kapcsolási vázlat alapján kell megépíteni. A rendszer elemei és kapcsolódási rendszere szintén e terv szerinti legyen. A fűtési energiahordozó: Radiátoros fűtésnél: 80/60 C névleges hőfoklépcsőjű melegvíz. Hőleadók: radiátorok SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

6 6 A hőleadó radiátorok Dunaferr Lux-uNi típusú acéllemez lapradiátorok, Danfoss gyártmányú előbeállítható szelepes RA-N típusú kétcsöves szeleppel, és RLV visszatérő csavarzattal ellátva. Valamennyi radiátor termosztatikus fejjel felszerelt. Csővezetékek: A fűtési csővezeték hálózatot, valamint a hőleadókat úgy kell szerelni, hogy a rendszer feltöltésekor a bennük lévő, vagy az üzem közben kiváló levegő szabadon távozhasson. A szerelvények beépítése előtt meg kell győződni a helyes áramlási irányról. A fűtőközeg csővezeték hálózatát a tervek szerinti méretben és nyomvonalon kell kiépíteni. A csővezeték hálózat anyaga: szabadon szerelve: Viega Prestabo horganyzott fekete acélcső rendszer, présfitting idomos kötésekkel A csővezeték hálózatok vízszintesen szerelendők. A csővezetékek végpontjain légtelenítési lehetőséget kell biztosítani, kézi és automatikus légtelenítő berendezések beépítésével. Szigetelés: kazánhelyiségben haladó csővezetékek: poliuretán csőhéj, 20 mm vtg. Csővezetékek rögzítése A szabadon haladó csővezetékek falra, illetve födémre szerelve haladnak. A megfelelő megfogási távolságokat biztosítani kell, hogy a csővezetékek ne hajoljanak be. Beszabályozás A beszabályozáshoz kimosott, feltöltött, légtelenített rendszer szükséges. A rendszert feltölteni lassan, folyamatos légtelenítés mellett kell. A szivattyúkat a kívánt emelőmagasságra kell beállítani. A radiátorszelepeket a terv szerinti értékekre kell beállítani. Az áramköri Tour-Anderson STAD szelepeket a terv szerinti értékre kell állítani, és ellenőrizni kell az átáramló térfogatáramot. A fűtési szabályozó a külső hőmérséklet függvényében állítja az előremenő fűtővíz hőmérsékletét, a radiátorokon elhelyezett thermostatikus szelepek a fejen beállított hőmérsékletet tartják az adott helyiségben. I. BELSŐ GÁZELLÁTÁS Meglévő földgáz ellátó rendszer megfelelőségi ellenőrzése A gázszolgáltató előírásainak értelmében megvizsgáltuk a meglévő földgáz ellátó rendszert, hogy a jelenleg érvényben lévő gáz biztonságtechnikai előírásoknak (GMBSZ, ÉGÁZ-DÉGÁZ Tu-04) megfelel-e? A helyszíni felmérés időpontjában az épület gázellátó rendszere több pontban nem felel meg a jelen gáz-biztonságtechnikai előírásoknak, mégpedig: Az épületnek a megengedett 1 db gázbecsatlakozástól eltérően 2 db gázbecsatlakozása van. A gáz csatlakozó vezetékek a vezetékmagasságok ellenőrzése alapján a falban magasságilag el vannak húzva, befalazva. Az épületen belüli gázvezeték hálózat anyaga és kötései nem mindenütt felel meg a jelenlegi előírásoknak. Az égéstermék elvezetések nem mindenütt megfelelőek. Az alagsorban elhelyezett G16 mérő nem illesztett a gázfogyasztó készülékek gázfogyasztásához. A földszinten és az emeleten több, (szám szerint összesen 4 db) gázmérő méri 1 fogyasztó gázfogyasztásait. Fentiek alapján a gázellátó rendszer teljes felújítása és átalakítása szükséges. Fogyasztó tudomásul vette a gázellátó rendszer hiányosságait, és a rendszer teljes elbontása, és az újonnan kiépítendő becsatlakozástól indított teljesen új rendszer megépítése mellett döntött. A tervezési határtól új gázellátó rendszer épül az épület gázellátására. SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

7 7 Meglévő, elbontandó gázfogyasztó készülékek: FÉG GF-35 gázkonvektor, 8 db Q=8x4400 W= W FÉG GF-40 gázkonvektor, 9 db Q=9x4300 W= W F8.50 gázkonvektor, 5 db Q=5x6200 W= W Összesen: Ʃ Q= W Maximális gázfogyasztás a fogyasztók együttes hőterhelése alapján: Ʃ V= 11,11 m 3 /h A tervezett gázfogyasztó készülék üzeméhez megfelelő gáz: A Magyarországon általánosan használt kb. 34 MJ/Nm 3 fűtőértékű kisnyomású földgáz, melynek összetétele és fűtőértéke a gázszolgáltatási szerződésben foglalt értékek közt változhat. A tervezett, telepítésre kerülő gázfogyasztó készülék földgázzal való ellátása az utcai csatlakozási ponttól, a kisnyomású gázelosztó vezetékről biztosítható. A tervezett gázfogyasztó készülék adatai: Megnevezés VIESSMANN VITODENS 200-WB2C-80 zárt égésterű kondenzációs falikazán Darab (össz.) Hőterhelés (kw) Gázfogyasztás (m 3 /h) Gáznyomás igény (mbar) Tüzeléstechnikai besorolási osztály 1 28,1-75,0 2,98-7,95 20 C33 Gázfogyasztás változás Jelenlegi gázfogyasztás a fogyasztók együttes hőterhelése alapján: V= 11,11 m 3 /h Felújítást követő gázfogyasztás a fogyasztó hőterhelése alapján: V= 7,95 m 3 /h Gázfogyasztás változás a fogyasztók együttes hőterhelése alapján: V= 3,16 m 3 /h, csökkenés Gázmérés A tervezett készülék maximális egyidejű gázigénye: V tervezett=7,95 m 3 /h A gázfogyasztás az alábbiak szerint alakul: a maximális (egyidejű) gázfogyasztás: V max=7,95 m 3 /h a minimális gázfogyasztás: V min=2,98 m 3 /h A fogyasztott gáz mérésére lemezházas, G6 tipusú gázmérő berendezést terveztünk. A gázmérő berendezés elindulási érzékenysége 0,06 m 3 /h, maximálisan megengedett átfolyási mérési teljesítménye pedig 10,0 m 3 /h x 0,85 = 8,5 m 3 /h. E mennyiségeket összevetve a tervezett minimális és maximális fogyasztásokkal, megállapítható, hogy: A fogyasztott gáz mérésére a tervezett G6 mérő alkalmas. Tervezési határ: A csatlakozó vezeték épületen kívüli, terven ábrázolt pontja, ahol az új vezeték csatlakozik a meglévő vezetékre. Szerelés A szerelést csak engedélyezett tervdokumentáció birtokában célszerű elkezdeni. A szerelés kezdete előtt legalább 48 órával be kell jelenteni a Gázszolgáltatónak a kivitelezés kezdetét. A Gázszolgáltató lezárja az utcai főelzárót, ezáltal lehetővé téve a gázellátó rendszeren elvégzendő munkálatokat, leszereli a meglévő gázmérő berendezéseket. SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

8 8 Először a teljes meglévő gázellátó rendszert el kell bontani, az épületbe történő becsatlakozástól kezdve. Ekkor még mindkét régi csatlakozó vezeték megmarad, de az épületen belüli végüket le kell hegeszteni. A tervezett módon ki kell építeni az új gázellátó vezetékrendszert, egészen a tervezett becsatlakozási ponttól, a gázfogyasztó készülék elzárójáig. A gázmérő berendezés csatlakozó csonkjait ki kell építeni. Az új gázellátó rendszert a meglévő vezetékre történő csatlakozás előtt- műszaki átadásátvételi eljárás során át kell vennie a Gázszolgáltató műszaki ellenőrének. A műszaki átadás-átvételt követően megtörténhet a kiépített gázellátó rendszer csatlakoztatása a visszabontott csatlakozó vezetékre, valamint a gázmérő berendezés felhelyezése, melyet a Gázszolgáltató szakemberei végeznek el. A gázszolgáltatói szerelési műveletek szerelés, habzószeres szivárgásvizsgálat, plombázás- után üzembe helyezhető a gázfogyasztó rendszer. A csatlakozó vezeték (NÁ50) utcai szakaszának építésével együtt visszabontandó a jelenleg meglévő, második becsatlakozás (NÁ80), egészen a Gázszolgáltató által meghatározott visszabontási pontig. Tervezett vezeték szerelése A vezeték a terv szerinti nyomvonalon és méretben szabadon szerelve halad, a tervezési határt jelentő csatlakozási ponttól, a gázfogyasztó készülékig. Az elkészült új gázvezeték hálózatot be kell kötni az épület EPH (egyenpotenciálú hálózat) rendszerébe, annak érdelében, hogy a teljes rendszer azonos villamos potenciálra kerüljön. Ennek meglétét a műszaki átadás-átvételi eljárás során ellenőrizni kell. A gázkazán 30 ma értékű áramvédő kapcsolóval ellátott elektromos hálózatról üzemeltethető. Tervezett gázvezeték anyaga: A szabadon haladó méretlen vezeték Acélcső, MSZ EN , MSZ EN szerinti. A szabadon haladó mért vezeték: Félkemény vörösrézcső, présfitting idomos kötésekkel. A csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése A szabadon szerelt vezetéket csőbilinccsel kell rögzíteni legalább az alábbi helyeken: gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei Acélcső esetén A szabadon szerelt fogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni. A csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak és megfelelő szilárdságúak legyenek. Feltétlenül bilincsezni kell a következő helyeken: gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján. Bilincsezés megfogási távolságai: 1"-ig 1,5 [m], 1" felett 2,0 [m], vagy statikus terv alapján meghatározott nagyobb távolság. Acélcsövek hegesztése: A csővezeték hegesztéséhez legalább a csőminőségnél előírt mértékadó hőmérsékleti ütőmunkájú hozaganyagot kell alkalmazni, melynek minőségét műbizonylattal tanúsítani kell. A hegesztési varratokat az MSZ 13802/1 szabványban leírtak szerint kell kialakítani. A hegesztési varrat jóságfoka legalább 0.8 kell, legyen. Hegesztéskor a rézselt csővégnek fémtisztának kell lennie. SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

9 9 A 4 mm-nél nagyobb belső átmérő-különbségű csöveket kúpos csőtoldattal kell egymáshoz csatlakoztatni. A hegesztő minősítése feleljen meg a 6/1996 ( II.21. ) IKM rendelet előírásainak. A hegesztési varratokat 100 %-ban ellenőrizni kell, szemrevételezéses vizsgálattal. A vizsgálat során minden hegesztett kötést teljes terjedelemben, - lehetőség szerint korona és gyökoldalon - vizsgálni, illetve ellenőrizni kell. A varratvizsgálatok eredményét azonosítható módon bizonylatolni kell. Rézcsövek szerelése: A szabadon haladó vezetékszakaszok szerelése során gumibetétes, kétrészes bilincset kell használni a csővezeték rögzítésére. A bilincsezési távolságok az alábbi táblázat szerintiek legyenek. Csőátmérő (mm) Bilincsezési távolság (m) 1,25 1,5 2 2,25 2,75 3 3,5 A csőkötés technológiája, és az alkalmazott rendszer: VIEGA PROFIPRESS G A Profipress G csőkötési technológiával gázvezetéket csak azon személyek szerelhetnek, akik rendelkeznek a technológiát birtokló gyártó és forgalmazó által kiállított bizonyítvánnyal. Nyomáspróba Nyomáspróbák általános előírásai: A szilárdsági nyomáspróbát a használt gáztól eltérő inert gázzal (pl. nitrogén), vagy levegővel kell végrehajtani. A nyomáspróbával vizsgált vezeték és fogyasztói berendezés kötési (hegesztés, menetes kötések) helyeit szabadon kell hagyni. A vezeték a szilárdsági és tömörségi vizsgálat során üzemeltetési állapotban szabadon legyen, és/vagy csak szakaszos földtakarással legyen rögzítve. A nyomáspróbához szükséges csatlakozási helyek és csonkok gáztömören zárhatók legyenek. A nyomáspróba környezeti hőmérséklete 0 C-nál nagyobb legyen, az legfeljebb ±1 C/h-val változhat. A nyomáspróba eredményét a szolgáltató által rendszeresített nyomáspróba jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vonatkozó folyamatleírás a A csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek ellenőrzése, az elkészült létesítmény műszaki-biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése. Közép- és kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezetékek nyomáspróbája: A méretlen oldali gázvezeték hálózat főelzáróval leválasztott térfogata 5 dm 3. A mért fogyasztói vezetékrendszer együttes térfogata nem több, mint 50 dm 3. Mindkettő térfogat alatta marad a 300 dm 3 értéknek, így a fogyasztói vezetékekre előírt módon végezhető el a nyomáspróba. Szakaszolás: Méretlen oldal A munkába vett vezetékszakasz a tervezési határi csatlakozási ponttól a gázmérő berendezés méretlen oldali kötéséig terjedő szakasz. Mért oldal A gázmérő berendezés mért oldali kötésétől a gázfogyasztó készülék főelzárójáig terjedő szakasz. A nyomáspróbákat ezekre a szakaszokra kell értelmezni, és elvégezni. A./Szilárdsági próbanyomás: Kisnyomású vezeték szilárdsági nyomáspróba értéke: 1 bar Ideje : az állandósult állapot elérését követően 15 perc Eszköze: csőrugós manométer, vagy elektronikus nyomásmérő és regisztráló műszer. (A próbanyomás értékét mutató manométer olyan méréshatárú legyen, hogy a mért érték a manométer alsó méréshatárának 33%-ába, felső méréshatár 90%-ába essen és legalább 1.6 pontossági osztályú.) A nyomáspróba alatt a vezetéket és kötési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erősségű) ütögetéssel és szemrevételezéssel kell ellenőrizni. SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

10 10 A megengedettnél nagyobb nyomáscsökkenés, illetve tömörtelenség nem lehet. B./Tömörségi próbanyomás: Kisnyomású vezeték tömörségi nyomáspróba értéke: 150 mbar Ideje: az állandósult állapot elérését követően 10 perc Eszköze: egycsövű vagy U csöves manométer, vagy olyan mérőeszköz használható, amelyekkel 200 [cm 3 ]-enként legalább 3 [cm 3 /h] tömörtelenség kimutatható Nyomásesés nincs megengedve. Készülék nyomáspróbája: A készülék felszerelése előtt kell végrehajtani. Értéke: 150 mbar Ideje : az állandósult állapot elérését követően 10 perc Eszköze: "U" csöves manométer Nyomásesés: az MSZ.11413/63. táblázatban megadott érték szerint. A nyomáspróbák időtartama alatt az oldható kötéseket habzószeres szivárgásvizsgálatnak kell alávetni. A nyomáspróba akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, maradandó alakváltozás és a külső légnyomás- és hőmérsékletváltozás által indokoltan bekövetkezett nyomásváltozáson túli nyomásváltozás nem következett be. Festés-mázolás: A gázvezeték a sikeres nyomáspróba után a beavatkozással érintett szakaszon kétszeri rozsdagátló alapmázolással, majd fedőmázolással látandó el. A fedőmázolás színe mind a mért, mind pedig a méretlen vezetéken a fogyasztó által meghatározott, de azonosító sárga jelzőgyűrűkkel kell ellátni a vezetéket. Égéstermék elvezetés Az épületben telepítésre kerülő gázfogyasztó készülék C típusú, zárt égésterű. Tüzeléstechnikai besorolása: C33. Az üzem során keletkező égéstermékek nem a készülékkel szállított, de azzal együtt alkalmazható koncentrikus égési levegő hozzávezető-égéstermék elvezető csőrendszeren keresztül a tető fölé szabadba távoznak. A telepítendő falikazán esetében a kialakítandó nyomvonalú égési levegő hozzávezető és égéstermék elvezető csőrendszer nem a berendezéssel együtt minősített, de önálló tanúsítással rendelkezik. Az égési levegő-hozzávezető és égéstermék-elvezető berendezéssel együtt a gázfogyasztó készülék tehát csak a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató felülvizsgálatával és hozzájáruló nyilatkozatával helyezhető üzembe. Elvégeztük az égési levegő-hozzávezető és égéstermék-elvezető rendszer hő-és áramlástechnikai ellenőrző számítását. Az ezen tervdokumentációhoz mellékelt számítás alapján a tervezett égési levegő-hozzávezető és égéstermék-elvezető rendszer megfelel a kivánalmaknak. Az üzembe helyezés során fontos meggyőződni arról, hogy a készülék üzeme során égéstermék visszaáramlás tapasztalható-e. Amennyiben igen, úgy fel kell deríteni ennek az okát és meg kell szüntetni azt. Légellátás, szellőzés A telepítendő zárt égésterű gázkészülék égési levegő ellátását a koncentrikus égési levegő hozzávezető-égéstermék elvezető rendszer biztosítja, tető feletti beszívással. A készülék ily módon az égési levegőt közvetlenül a szabadból kapja, üzemével nem terheli az őt tartalmazó helyiség légterét. SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

11 11 II. TŰZVÉDELEM: A 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alkalmazásánál figyelembe vettük, hogy a tervezett épület a kivitelezés időtartamára munkahely jellegű, annak vonatkozó előírásaitól eltérés nem vált szükségessé. A fenti nyilatkozat az épületen belüli tervezett belső gépészeti munkákra terjed ki. III. MUNKAVÉDELEM: Az adatszolgáltatás és tervezés során nem merült fel egyéb olyan tény, vagy adat, amely speciális védőberendezés, vagy műszaki megoldás alkalmazását szükségessé tenné. A vonatkozó szabványok, az ÉKSZ, és a műszaki előírásokon túlmenően a balesetelhárító egészségvédő, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani, mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés időszakában. Munkát csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet. Az adott munkanemhez előírt védőfelszerelések, műszaki szervezési intézkedések alkalmazása kötelező! A munka megkezdése előtt a dolgozónak vagy közvetlen munkavezetőjének meg kell határozni az adott feladat elvégzésének balesetmentes, egészséget nem károsító módját. Munkavégzés közben, és annak végeztével meg kell győződni arról, hogy a tevékenységnek ne legyen olyan közvetlen vagy közvetett hatása, amely bárki egészségét, testi épségét veszélyeztetné, ill. kárt okozna. A szerelés hagyományos technológiával történik. Különleges technológia alkalmazása nem szükséges. Szerelést csak munkavédelmi oktatásban részesített egyén végezhet. IV. KÖRNYEZETVÉDELEM: Veszélyes hulladékok: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 102/1996./VII.12./sz. Kormányrendelet tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet előírásait a munkát végzőknek be kell tartani. A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok: Festési munkálatoknál: - Felülettisztításra használt folyadékok maradékai és göngyölegei, - Festékek maradékai és göngyölegei, valamint festékes rongy. Csővezeték tisztításnál: - Csőtisztítási hulladék. Vezeték javításánál: - Oldószerek maradékai, göngyölegei, - Használt tömítés /gumi, műanyag/, - Fémvezetékek szigetelőanyagai, Zajvédelem: A kivitelezés során alkalmazott munkagépek zaj elleni védelméről, ill. a munkálatok szükség esetén történő bejelentéséről kivitelező köteles gondoskodni. Szeged, november hó... Lehoczki Béla okl. gépészmérnök G-T/06/0428/H-2109/10 SZTE, Szeged, Szentháromság u. 5.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZTE ÁOK SZEMÉSZETI KLINIKA 6720 SZEGED, KORÁNYI FASOR 10-11. SZ. SZEGEDI KONTAKTLENCSE MAGÁNALAPÍTVÁNY ALAGSOR ÁTALAKÍTÁS, RETINA AMBULANCIA BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező:

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03. Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések. üzembe helyezése és megszüntetése E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v03 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése,

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bp., III. ker. Sújtás utca 3. -7027; engedélyokiratos építési munka AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. kötet MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS Budapest Főváros

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. BKV székház 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 34000378 hrsz. Megrendelő:

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. BKV székház 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 34000378 hrsz. Megrendelő: Műszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. BKV székház 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 34000378 hrsz. Megrendelő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1072 Budapest,

Részletesebben

A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény

A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény A Pécsi Járásbíróság épületenergetikai korszerűsítése kazáncserével - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/29 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervszám: T-15-1 015. 06. 15. SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA - VÉGLEGES - Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez A jelen tervdokumentációtól eltérni nem szabad.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 Kiviteli terv MŰSZAKI LEÍRÁS Megrendelő: Panel Solar Kft. Épület-automatika tervező: Rifter Bt. 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 1165 Budapest, Centenárium

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/1389-20/2016. KTFO-azonosító: 108922-1-18/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Balatonyi Zsolt Berényi Anita Huszár Edit Miklós Tímea Farkas

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Kazánház gázellátása. Tervezés 2013. október 2.

Kazánház gázellátása. Tervezés 2013. október 2. Kazánház gázellátása Tervezés 2013. október 2. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet Korábban: GMBSZ 3. módosítás: Műszaki Biztonsági Szabályzat: Letölthető: www.mkeh.gov.hu Műszaki engedélyezés a MKEH honlapján

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-02 Szerelhető gáz alatti megfúró PE nyeregidomhoz 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-03 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M12. számú melléklet Közcélú közvilágítási használati szerződés és üzemviteli megállapodás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERZŐDŐ

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Szervezeti felépítés Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Csővezeték-rendszerek és kötéstechnika. J1 Easytop rendszerszerelvények

Csővezeték-rendszerek és kötéstechnika. J1 Easytop rendszerszerelvények J1 Csővezeték-rendszerek és kötéstechnika J1 Elzáró-, visszacsapó szelepek nemesacélból és vörösöntvényből ivóvízellátáshoz, cirkulációs beszabályozó szelepek és vakolat alatti elzáró szerelvények vörösöntvényből

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály valamint a Mérési Központ

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Tároló-vízmelegítő fali készülékekhez 80-300 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 5. és 7. fejezet

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Épületgépészeti műszaki leírás

Épületgépészeti műszaki leírás 1.0 1.1 Általános rész: Épületgépészeti műszaki leírás a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1. számú telken meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítás belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Győr,

H A T Á R O Z A T Győr, Iktatószám: VIII-B-005/2431-18/2012. Ügyintéző: Varga Csaba Telefon: (96) 507-230 Tárgy: Az Audi Hungária Motor Kft-nek a győri 5475/83 hrsz-ú ingatlanon építendő G78 jelű benzinkúthoz tartozó kiszolgáló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

Viega Megapress. Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan.

Viega Megapress. Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan. Viega Megapress Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan. Viega. Egy ötlettel több! Vannak olyan dolgok, amelyek sokáig érvényesek. Több mint 110 év elteltével is. A Viegánál

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11.

Tűzvédelmi szabályok változásai. Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Tűzvédelmi szabályok változásai Lestyán Mária, 2016. 03. 11. Bemutatkozás: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök ROCKWOOL Hungary Kft. Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben