TSZ: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7."

Átírás

1 TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, augusztus hó

2 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 1 építtető: 2. ALÁÍRÓLAP LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 terv: Robotpark V.- Kisar építési engedélyezési terv építészet:. Gombás Róbert okleveles építészmérnök É/ Budai Viktor okleveles építészmérnök É tartószerkezetek:. Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017. Keszler Zoltán tervező gyakornok épületgépészet:. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 épületvillamosság:. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 ügyvezető igazgató. Horváth Attila Veszprém, augusztus hó

3 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 2 építtető: 3. TARTALOMJEGYZÉK LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 terv: Robotpark V.- Kisar építési engedélyezési terv 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Tervezői nyilatkozat 5. Építész és tartószerkezeti műszaki leírás 6. Épületgépész műszaki leírás 7. Épületvillamossági műszaki leírás 8. Tervlapok E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Földszinti alaprajz M 1:100 E02 Emeleti alaprajz M 1:100 E03 Metszetek M 1:100 E04 Keleti és nyugati homlokzat M 1:100 E05 Déli és északi homlokzat M 1:100

4 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 3 építtető: 4. TERVEZŐI NYILATKOZAT LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 terv: Robotpark V.- Kisar építési engedélyezési terv Kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv. 31. (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek. A tervezett építmény nem tartalmaz azbesztet. A tervezett építményrész megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló számítást külön jogszabályi előírások szerint elvégeztem. Az ingatlan Kisar község belterületén található közvetlen környezete jellemzően lakóterület, védettsége nincs. A tervezett épület ~62x33 m befoglaló alaprajzi méretű, részben egy-, részben kétszintes, lapostetős. A homlokzatburkolat anyaga szendvicspanel. A szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. építészet: Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É tartószerkezetek: Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017 épületvillamosság: épületgépészet: Budai Gyula Nyírő Ferenc villamosmérnök épületgépész mérnök V-T /2014 V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

5 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ ÉPÍTÉSZ ÉS TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények Az LB GROUP Kft. (8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.) a 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 helyrajzi számú telkén robotparkot kíván létesíteni. 2. A telek, közúti kapcsolat A tervezéssel érintett ingatlan Kisar község belterületén található, helyrajzi száma: 350/1. A telek területe m 2. A tervezési területen értékes növényállomány nincs. Az ingatlan közúti kapcsolata a telek déli oldalán meglévő 42/12 helyrajzi számú közútra biztosított. 3. Az építési tevékenység és a technológia ismertetése A tervezett robotpark épülete a telken szabadonálló beépítési móddal valósul meg. Az épület ~62 x m befoglaló alaprajzi méretű, részben két-, részben egyszintes. A kétszintes igazgatási és szociális épületrész az épület déli oldalán található. Gyalogos megközelítése a déli homlokzatra tervezett bejáraton keresztül lehetséges. A földszinten - a tervezett bejárat/lépcső (F01.) helyiségből nyílóan - 2 db iroda (F02. és F03.) készül. A férfi öltözőcsoport (F04.-F06.) és a női öltözőcsoport (F07.-F09.) is itt található. A kazánház/gépház (F16.) megközelíthető az üzemi területről és a szabadtérből közvetlenül is. Az üzemi területen 2 db hattengelyes ipari robot kerül elhelyezésre. Az első robot forgótárgyasztalon dolgozik, egy 2,7 m sugarú munkagömbben. A második robot egy 10 m-es sínpályán elhelyezett forgótárgyasztallal dolgozik, egy 2,7 m sugarú, 10 m hosszú munkahengerben. A robotok jellemzően gipsz és polisztirol anyagokból 3D alakzatokat alakítanak ki. A fennmaradó üzemi területeken az alapanyag előkészítése és a végtermék befejező munkái történnek (összeállítás, ellenőrzés, stb...). Az egyidőben tárolt és feldolgozott polisztirol mennyisége - a Beruházó adatszolgáltatás alapján - a 100 m 3 -nem haladja meg. Az emeltre 4 db irodát (E03., E04., E11. és E12.), különnemű vizesblokkot (E05. és E06.), teakonyhát (E08.) és tak. szer tároló helyiséget (E09.) terveztünk. Az épület előregyártott vasbeton teherhordó szerkezetű, lapostetős. A homlokzatképzés anyaga szendvicspanel, a nyílászárók részben acél-, részben alumíniumszerkezetek. Az épület déli homlokzata előtt található a személygépkocsi parkoló. Az üzemi terület megközelítése tehergépjárművel a keleti homlokzatra tervezett ipari kapukon keresztül lehetséges. A telek be nem épített és nem burkolt felületei parkosítottak.

6 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ Közegészségügyi fejezet 4.1. Öltözők A dolgozók részére (20 fő férfi és 10 fő nő) a földszintre férfi öltözőt és női öltözőt terveztünk előtérrel, öltözőhelyiséggel, mosdóval, wc-vel és zuhanyzóval. A tervezett műszakrend egyműszakos. Az öltözők tisztasági fokozat szerinti besorolása: "B" tiszta Takarítás A takarítás részben kézzel, részben takarítógéppel történik. A takarítószer és a takarítóeszközök elhelyezésére a földszinten (F10.) és az emeleten (E09.) takarítószer tároló helyiség készül Étkezés A dolgozók étkezési lehetősége az emeletre tervezett teakonyhában (E08.) kulturált körülmények között biztosított Vizesblokkok Az emeleten a maximális dolgozói létszámnak megfelelő számú, különnemű vizesblokk (E05. és E06.) van Mesterséges megvilágítás A mesterséges megvilágítás a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM együttes rendelet és a vonatkozó szabványok előírásai alapján készül Fűtés A fűtés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza szellőzés A szellőzés részletes ismertetését a tervdokumentáció 7. Épületgépész műszaki leírás pontja tartalmazza. 5. Adatok 5.1. Területi, magassági adatok telek területe m 2 100,00 % épület bruttó alapterülete m 2 10,58 % zöldfelület m 2 83,29 % burkolt felületek m 2 6,13 % Építménymagasság: 7,47 m. A tervezett földszinti padlóvonal: +/-0,00 =109,30 mbf Parkolómérleg A szükséges parkolóhelyek száma (ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m 2 -e után 1 db): gyártó, szerelő helyiségek alapterülete:1 740,40 m 2 A tervezett parkolóhelyek száma: A szükséges parkolószám biztosított. 9 db 9 db

7 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ Számított építményérték A tervezett robotpark számított építményértéke a 245/2006. (XII. 5.) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 1. melléklete alapján (6.1. Ipari építmény, építményrész (gyár, műhelycsarnok, szerelőüzem, üzemi konyha, nyomda, technológiai rendszereket befoglaló üzemi építmény, csarnok stb.) 190 EFt/m 2 : A robotpark alapterülete: 2 212,39 m 2 A számított építményérték: 2 219,39,89x190= ,1 EFt 6. A teherhordó szerkezeti rendszer ismertetése 6.1. Alkalmazott szabványok és anyagminőségek Szabványok MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hóteher MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Szélhatás MSZ EN :2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások MSZ EN :2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során MSZ EN :2010 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások MSZ EN :2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok MSZ EN :2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok MSZ EN :2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok MSZ EN :2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

8 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 7 MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN alkalmazási feltételei Magyarországon MSZ EN :2005 Melegen hengerelt termékek szerkezeti acélokból. 1. rész: Általános műszaki szállítási feltételek MSZ EN :2006 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés acélokból. 1. rész: Műszaki szállítási feltételek Anyagminőségek Betonszerkezetek Monolit vasbeton: C30/35-XC2-16-KK-MSZ :2004. Előregyártott szerkezetek: a kivitelező gyártmányterveiben lesz pontosítva. Acélminőség Zártszelvények: S235 JRH (MSZ EN , -2) Hengerelt szelvények: S235 JRG2 (MSZ EN 10025) 6.2. A teherhordó szerkezeti rendszer A létesítmény alapvető teherhordó szerkezeti rendszerét az előregyártott vb. elemek alkotják. Funkcionális és szerkezeti szempontból is két egységre osztható az épület. Az üzemrész kéthajós csarnok, melyek közül az egyik darupályát is tartalmaz. A kéthajós csarnok középső rasztere rövidfőtartós. Azaz ezen a tengelyen a pillérekre felfekvő feszített és T keresztmetszetű főtartók támasztják alá a hosszhomlokzati raszterpontokon elhelyezett szelemeneket. Az így kialakult keretnyílásokat teherhordó trapézhullámú acéllemez fedi le. Az épület térbeli merevségét hosszkötések és szélrácsok biztosítják. Az előregyártott kehelynyakak vb. tömbalapokra ülnek. Az üzemi részhez kétszintes iroda szociális épületrész csatlakozik. A keretállások megegyeznek az épület többi részével. A közbenső födém számára azonban az oszlopok kétszintesként kerülnek kialakításra. A földszint feletti födém vb. pallóból készül. A csarnokrész végfala a későbbi bővíthetőség érdekében, beruházói igénynek megfelelően acél oszlopokra szerelt. A lépcső előregyártott vasbetonszerkezet.

9 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ Tervezett építési anyagok, szerkezetek és anyagminőségek Az egyes termékekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató előírásait szigorúan be kell tartani! Aljzatok Az üzemi területeken az aljzat anyaga műgyanta alapú festékkel ellátott, 15 cm vastag, monolit vasbeton lemez, dilatálva, alatta 1 rtg pe fóliával, tömörített homokoskavics ágyazattal. Az igazgatási épületrész földszintjén, a talajnedvesség elleni szigetelés alatt 10 cm vastag aljzatbeton készül. A padlóburkolat alatti aljzatbeton vastagsága 7 cm. Válaszfalak A tervezett belső válaszfalak anyaga az igazgatási épületrészen szerelt szerkezetű gipszkarton, a tűzvédelmi és a használati követelményeknek megfelelően normál, impregnált és tűzgátló gipszkarton lappal, a rendszerhez tartozó tartószerkezettel. Az üzemi területek közötti falak mobil paravánfalak. A kazánház belső válaszfalai 25 cm vastag falazóblokkból készülnek. Homlokzati nyílászárók A homlokzati nyílászárók - az ipari kapuk kivételével - hőhídmentes alumíniumszerkezetek. Az ipari kapuk acél tokszerkezettel, szekcionált, hőszigetelt kivitelben készülnek. A hő- és füstelvezetést kupolák biztosítják. Belső nyílászárók A belső nyílászárók acél tokszerkezettel és ajtólappal készülnek. Homlokzati anyagok Az épület homlokzatburkolata pur hab hőszigetelésű, acélfegyverzetű szendvicspanel, törtfehér és rozsdabarna színben. A lábazati szakaszon előregyártott, hőszigetelt vasbeton falpanel készül. Bádogosszerkezetek A bádogosszerkezetek anyaga törtfehér és rozsdabarna színű pórszórt acéllemez. Hőszigetelések Az igazgatási épületrész földszinti padlószerkezetében 6 cm vastag hőszigetelés készül. Az emeleti padlószerkezetbe 6 cm vastag lépéshangszigetelést terveztünk. A zárófödémen 2x10 cm lépésálló hőszigetelés készül.

10 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 9 Az üzemi épületrész padlószerkezetében, a homlokzati falszerkezet melletti 2 m széles sávban 10 cm vastag extrudált ps hab hőszigetelés készül. Álmennyezetek Az igazgatási épületrészben az álmennyezet anyaga bontható kivitelű, gipszkarton szerkezet. Csapadékvíz elleni szigetelés A lapostetőn a csapadékvíz elleni szigetelés anyaga műanyag tetőszigetelő lemez, egy rétegben, mechanikus rögzítéssel. A tetőfelület lejtését egyrészt a teherhordó szerkezet, másrészt ék alakú lejtésképző elemek biztosítják. A párazárás anyaga a rendszerhez tartozó pe fólia. A szigetelés a rendszerhez tartozó kiegészítő- és rögzítőelemekkel valósul meg. Belső felületképzések A belső felületképzés anyaga jellemzően festés. A vizes helyiségekben csempeburkolat készül. Gombás Róbert Budai Viktor okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök É/ É /07 Horváth Attila okleveles építőmérnök T-T /2017 Veszprém, augusztus hó

11 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Vízellátás Az ingatlan vízellátása a tűzivíz ellátással együtt az utcai közműhálózatról kerül biztosításra vízmérő aknában telepítésre kerülő nyomásfokozó berendezésen keresztül. A vízmérő aknától külön vezeték biztosítja az épület vízellátását (DN63KPE) és külön vezeték (DN63KPE) a tűzivíz ellátását. A csatlakozó vízvezeték az üzemi területen kialakításra kerülő kazánházi/gépészeti részbe csatlakozik be, épület alatt. A kazánházban történik a víz előkészítése visszamosható szűrővel és visszafolyás gátlóval. A használati melegvíz előállítása villanybojlerekkel történik A hőközpontban és az álmennyezet felett a vízvezeték hálózatok anyaga hőszigetelt inox csővezetékek, a többi helyen aljzatban és falhoronyban, szerelőaknában szerelt ötrétegű hőszigetelt vezetékek. A beépítésre kerülő vízvételi tárgyak fehérszínű fajansz és saválló acél termékek. A WC-k fali WC-k falba süllyesztett öblítő tartályokkal. A zuhanyzók épített zuhanyzók. A kifolyó szelepek víztakarékos kivitelűek. Az elkészült hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni, majd többször át kell mosni, öblíteni majd fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítés eredményességét ÁNTSZ jegyzőkönyvvel kell igazolni. 2. Tűzivíz hálózat Az épületben önálló, nedves rendszerű belső tűzivíz hálózat kerül kialakításra 4db tűzcsapszekrényekkel. A tűzivíz hálózat vízigényét külön hálózattal biztosítjuk. A vízmérő aknától külön tűzivíz vezeték köt be az üzemben föld alatt DN63KPE mérettel. A tűzivíz hálózat anyaga szabadon szerelt vékonyfalu, hosszvarratos ötvözetlen acélcső, külső-belső horgany bevonattal ellátott csővezeték, szabadon szerelve. Az üzem területén felszerelésre kerülő tűzcsapszekrények 30fm-es D25 alaktartó tömlővel kerülnek beépítésre. A tűzivíz hálózatba ellenőrző feszmérők kerülnek beépítésre. A tűzcsapszekrényeket, Tűzcsap előírás szerinti felirati táblával és piktogrammal kell megjelölni. Egy darab fali tűzcsapszekrény vízhozama: 150 l/perc, e=2,0 figyelembevételével. (OTSZ. Melléklet: alapján) A nyomásfokozó által biztosított nyomás: 6,0 bar (0,60 MPa) A sugárcső lövőke átmérője : 12,0 mm (K=64 ) Vízhozam : 156 l/perc MSZ EN alapján ( Q= K x 10x p) Az elkészült hálózatot csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni.

12 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ Szennyvíz elvezetés Az épületben keletkezett szennyvíz összegyűjtése és elvezetése az épületben földárokban, aljzatban és falhoronyban szerelt PE vezetékekkel történik. A vezetékek összekötése polifúziós hegesztett kapcsolattal történik. Az ejtő vezetékek kiszellőztetése a szabadban történik a tetőrendszeren keresztül. A berendezési tárgyak bűzelzárókon keresztül csatlakoznak a hálózatra. A fan -coli készülékek csepegővíz elvezetésre külön hálózat kerül kialakításra szinten PE vezetékekkel. A keletkezett és összegyűjtött szennyvíz elhelyezése az utcai közmű hálózatban történik. 4. Csapadékvíz elvezetés Az épület lapostető szerkezetén összegyűjtött csapadékvíz elvezetése épületen belül kialakított csapadékvíz hálózattal történik. A csapadékvíz elvezető rendszer vákuumos leszívó rendszer. A lapostető rendszerbe speciális összefolyó elemek kerülnek beépítésre. A csapadékvíz elvezető hálózat anyaga PE műanyag vezeték, polifúziós hegesztett kötésekkel. Az alapvezetékek szerelése vízszintesen történik a mennyezet alatt. A vezetékeket a páralecsapódás elkerülése végett zártcellás szigeteléssel kerülnek elburkolásra. A vezetékek megfogása, rögzítése speciális rögzítő rendszerrel történik. A csapadékvíz elvezető rendszerbe vésztúlfolyók kerülnek beépítésre. A vésztúlfolyókon keresztül elvezett csapvíz a felszínen kerül elvezetésre. Az épületből kicsatlakozó csapadékvíz vezetékek az üzem területén meglévő csapadékvíz hálózatra csatlakoznak. 5. Fűtés Az épület energetikai számítását a 7/2006. (V.24) TNM rendelet előírásainak megfelelően elvégeztük. Az épület rendeltetése üzem, az egyéb kategóriába esik. Az egyéb kategóriára a rendeletben energetikai előírás nem vonatkozik. Méretezési külső hőmérsékletek: tk= - 15 C télen, tk= + 32C nyáron Méretezési belső hőmérsékletek: tb= C télen, tb=+26 C nyáron Hőátbocsátási tényezők: Külső fal : U = 0,181 W/m 2 K Lábazati fal : U = 0,436 W/m 2 K Padló : U = 0,85-1,15 W/m 2 K Tető : U = 0,22 W/m 2 K Nyílászárók : U =1,10 W/m 2 K Felülvilágítók : U =2,5 W/m 2 K Az üzem fűtési hőigénye: Q fűtés = W ~ 62 kw

13 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 12 Az üzem hűtési hőigénye: Q hűtés = W ~ 44 kw Az épület fűtése megújuló, napenergia felhasználásával történik. A napkollektorok az épület lapostető szerkezetére kerülnek telepítésre. Az összegyűjtött nyári napenergia tárolása az épület alá telepített egyedi kialakítású föld alatti energia tárolókban, energia kockákban történik. Az összegyűjtött energiát a tárolóból hőszivattyúval hasznosítjuk. A hőközponti hálózatok anyaga hőszigetelt vékonyfalú, kívül horganybevonattal ellátott hosszvarratos acélcső préskötéssel. A fűtési rendszerek szabályozása a külső időjárás függvényében történik. A hőleadók alacsony hőmérsékletű berendezések, termo ventilátorok az üzem területén és fan-coli készülékek az irodai részben. Kiegészítő fűtés biztosítása érdekében mint tartalék fűtés, földgázüzemű kondenzációs kazán került betervezés. A gázkazán teljesítménye 65kW. A fűtési hálózatok a külső időjárás függvényében szabályozottak. A hőleadók termosztatikus radiátor szelepekkel felszereltek a fan-coil készülékek szabályzás szoba termosztátokról történik. A radiátoros és egyes fan-coil áramkörök anyaga aljzatban és falhoronyban hőszigeteléssel szerelt többrétegű műanyag vezeték toldóhüvelyes csőkapcsolattal. A fűtési hálózatokat csak a sikeres nyomáspróbák után szabad eltakarni, elburkolni. 6. Gázellátás Az ingatlan gázellátása az utcai elosztóhálózatról kerül biztosításra. A gázfogadó állomás emelt kisnyomású szabályzóval és gázmérőórával együtt az épület előkertjében zárt védőszekrényben kerül kialakításra. A védőszekrény és az épület között a gázvezeték földben szerelve halad. A földgáz energia mint tartalék energiahordozó céllal kerül felhasználásra. A kazánházban kerül elhelyezésre egy 65kWos kondenzációs fali gázkazán. A gázkazán égési levegővel történő ellátása és a keletkezett füstgáz elvezetése a gázkazánnál együtt tanúsított égéstermék-elvezető berendezéssel (DN110/160 PPs/Ks) történik függőleges irányban a tetőn keresztül a szabadban +8,65m magasságban. A belső gázhálózat anyaga rézcső. A vezetékek összekötése préscsatlakozós idomokkal történik. A gázhálózat kivitelezési munkái csak érvényes gázszolgáltató engedély birtokában kezdhetők meg. 7. Szellőzés A nagy belmagasságú üzemi részek szellőztetése természetes módon gravitációs szellőztetéssel kerül megoldásra a külső falba épített nyílászárókon és a tetőben elhelyezésre kerülő nyitható felülvilágító kupolákon keresztül igény szerint. A belső terű helyiségek szellőztetése helyiségenkénti elszívó ventilátorokkal történik. Az elhasznált levegő kivezetése a tető fölé történik a szabadban. A frisslevegő biztosítása a szomszédos helyiségek nyílászáróiban elhelyezésre kerülő légbevezető elemekkel történik. Az irodák szellőztetése a

14 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 13 mindenkori igényeknek megfelelően a helyiségek nyílászáróin keresztül történik a szabadból. 8. Hűtés A nyári túlmelegedés megakadályozása céljából egyes helyiségekben hűtés kerül kialakításra. A hűtési energiát hőszivattyúval biztosítjuk, az épület alatt elhelyezett energia kockákból A hőleadók álló kivitelű illetve álmennyezetben elhelyezett fan-coil készülékek. A hűtőköri vezetékek szerelése álmennyezet felett, aljzatban és falhoronyban hőszigetelve történik. A lépcső alatt kialakított szerver helyiség hűtési DAIKIN split klíma géppel kerül megoldásra. A kültéri egység DAIKIN RXS35J Qh=3,5kW teljesítményű, a beltéri egység DAIKIN FTXS35J oldalfali gép. A Hűtőközeg R410A hűtőfolyadék. 9. Napkollektoros rendszer Az épület fűtése a tetőre elhelyezésre kerülő napkollektoros rendszerrel történik. A síkkollektorok által összegyűjtött energia letárolása az épület alatt a földben elhelyezésre kerülő energia tárolóban, energia kockákban történik hőcserélőn keresztül. A letárolt hő fűtési szezonban történő kinyerése hőszivattyúval történik. Nyírő Ferenc épületgépész mérnök G-T /2014 Veszprém, augusztus hó

15 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Általános adatok Feszültség: 3x400 / 230 V Áramnem: váltakozó Frekvencia: 50 Hz Érintésvédelem: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. 2. Elektromos energiaellátás, fogyasztásmérés, elosztóberendezések A létesítmény elektromos energiaellátását az igényelt villamos teljesítmény alapján kivitelezett földkábel biztosítja. A földkábel meglévő transzformátor állomásból ágazik le. A betápláló földkábel a földszintre telepített főelosztóberendezésbe csatlakozik. A főelosztóberendezés maszkolt kivitelű fémlemez szekrény. A főelosztóberendezés tűzvédelmi fő és szakaszkapcsolókkal kerül kialakításra. A főelosztó mellett kerül elhelyezésre az áramváltós mérőszekrény. A létesítmény alelosztó berendezései a főelosztóból vannak megtáplálva. Az alelosztó berendezések maszkolt kivitelű műanyag és fémelemez szekrények, oldalfalra szerelve. Az áramköri leágazások tartós felirattal rendelkeznek. Az alelosztó berendezések a terhelések súlypontjában vannak elhelyezve. 3. Áramköri vezetékezés, vezetékszerelés, szerelvényezés Az alelosztók betápláló és áramköri vezetékei műanyag szigetelésű, rézerű, kábelszerű vezetékek, falon kívül és álmennyezet fölött tömítetten szerelve. Az üzemi területen a vezetékszerelést horganyzott kábeltálcába, műanyag védőcsőbe szerelten tervezzük. A szociális épületrészben a vízszintes vezetékszerelés álmennyezet fölött horganyzott kábeltálcába fektetve készül. A függőleges szerelés süllyesztetten szerelt, műanyag védőcsőbe húzott, rézerű vezetékezéssel történik. A technológiai gépek vezetékezése falon kívül, horganyzott kábeltálcába fektetett kábelezéssel, tömítetten készül. Az üzemi területen a kábelek, vezetékek mechanikai védelemmel ellátottak. Az öltözőkben, wc, zuhanyzó, iroda helyiségekben a szerelvényezés (kapcsolók, dugaszoló aljzatok) süllyesztett, az üzemi térben falon kívüli védett kivitelű. 4. Mesterséges világítás, dugaszoló aljzatok Az álmennyezettel rendelkező helyiségekben álmennyezetbe süllyesztett, kompakt fénycsöves és fénycsöves lámpatestek lesznek beépítve. Az üzemi térben tömített kivitelű, elektronikus előtéttel rendelkező energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.

16 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/1 15 A lámpatestek kapcsolása szakaszosan történik. Az üzemi téri lámpatestek szerelési magassága a létesülő darupálya szerelési magasságának figyelembe vételével kerül meghatározásra. A létesítményben biztonsági világítási hálózat lesz kiépítve. A kültéri utak, parkolók megvilágítását kompakt fénycsöves térvilágítási oszlopok biztosítják. A térvilágítási rendszer fényérzékelővel működtetett hálózatról üzemel. A térvilágítási hálózat földkábeles kialakítású. A munkahelyek mellett és a beruházó által meghatározott helyeken dugaszoló aljzatos csatlakozó helyek lesznek kiépítve. 5. Technológiai, épület gépészeti csatlakozások A gyártástechnológiai gépek megtáplálását az üzemrészek alelosztóiból különálló áramköri biztosítókon keresztül tervezzük. Az épület fűtését gázkazán és hőszivattyúk biztosítják. Az irodákban fan-coil, az üzemrészekben termoventillátorok kerülnek beépítésre. A melegvíz ellátását éjszakai árammal üzemelő, elektromos melegvíz tárolók és napkollektorok biztosítják. 6. Gyengeáramú hálózatok A létesítményben strukturált számítógép hálózat, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszer, valamint telefonhálózat kerül kiépítésre. A gyengeáramú vezetékek elkülönített kábeltálcában, különálló védőcsövekben vannak elhelyezve. 7. Villámvédelem, érintésvédelem Az épületet az érvényben lévő 28/2011 Bm. Rendelet előírásai alapján az MSZ EN szerinti villámvédelmi felfogó és levezető rendszerrel kell ellátni. A felfogó és levezető vezetékek horganyzott köracélból készülnek. Az alkalmazott érintésvédelem módja: Nullázás (TN) EPH hálózattal kiegészítve. A dugaszoló aljzatos áramkörök áramvédő kapcsolós leágazások. A villám és érintésvédelmi hálózat hatásosságát méréssel ellenőrizni kell. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Budai Gyula villamosmérnök V-T /2014 Veszprém, augusztus hó

17 TSZ: 1223 LB GROUP Kft Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. Robotpark V. - Kisar - ép. eng. terv 4921 Kisar - Petőfi Sándor utca, hrsz.: 350/ TERVLAPOK E00 Helyszínrajz M 1:1000 E01 Földszinti alaprajz M 1:100 E02 Emeleti alaprajz M 1:100 E03 Metszetek M 1:100 E04 Keleti és nyugati homlokzat M 1:100 E05 Déli és északi homlokzat M 1:100

18

19

20

21

22

23

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45 6,00 5,50 5,00 5,50 4, 5,00 4,,70,80 5,00,80,70 0 8,00,64,46 7,40,78 5, 0 8 7,0 0,8 É 8 7,0 0,4 8,94,59,59,59,59,94 0,4 8 6,50,50 8,64 0,66 8 8,00 5,4 6,00 0,,45,8 4,47 0,45,45,,04,,77,76 5,49,95,5,5,5

Részletesebben

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései 2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hőtıház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hőtıház épületében keletkezett

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6207-11/2 Klíma- és légtechnikai szerelési

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés Munkanemek és munkafolyamatok megnevezése (csak az elvégzett vagy tervezett munkák adatait

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 2014/15-2-É-06 Megrendelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY Vállalkozó: Vedres Béla Készült: 2014/15 2. félév

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez

TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez TARTALOMJEGYZÉK 8441, Márkó, Jázmin u 18-22, HRSZ: 616 számú ingatlanra 12 (2x6) lakásos társasház építési engedélyéhez 1. Műszaki leírás 1.1.Adatok 1.2. Rendeltetés 1.3. Jelen állapot 1.4. Építészet,

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház MŰSZAKI LEÍRÁS Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház Alapterület: Földszint: Nettó 108 m2 (terasz és kocsi beálló 50%-ban számítva) Nettó terület: 50,51 m2 Terasz terület 13,10 m2 Fedett és oldalról zárt gépkocsi

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről a Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Okmányiroda, 1042 Budapest, István út 15. szám alatti épületében tárgyú eljárásban Közbeszerzési

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft.

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft. A 7361 Kaposszekcső 503 HRSZ. alatt nyilvántartott I P A R T E L E P I N G A T L A N /DOMBÓVÁRI IPARI PARK/ Oldal 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Ingatlan címe: 7361 Kaposszekcső, Laktanya Dombóvári Ipari Park sz.

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületgépész tervező: Perfect-Plan Bt. 2030 Érd, Fűzfa utca 78. Vörös Tamás Felelős tervező G-T, TE, FH, FL,

Részletesebben

'L?j. számú előterjesztés

'L?j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés 'L?j. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek:

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Épületgépészeti. és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány

Épületgépészeti. és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben. Kohout Dávid. Komplex 2 Tervezıi szakirány Épületgépészeti és épületvillamossági szakági munkarész Bábszínház az alsógödi Szakáts-kertben Kohout Dávid Komplex 2 Tervezıi szakirány Épületgépészet konzulens: Dr. Palócz Miklós Épületvillamosság konzulens:

Részletesebben

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom 1. számú melléklet Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom Építészet: Földmunkák: Alapozás: Vízszigetelés: gépi földmunka, a kitermelt föld elteregetésével, a telekhatáron

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY MŰLEÍRÁS Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció Vedres Béla 2014/15 2. félév Zárófeladat kiviteli

Részletesebben

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.

THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail. THERMOTIPP 2000 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 1202 Budapest, Kakastó u. 30/B. Tel/Fax:06-1-421-0117 email:thermotipp@gmail.com Trosztel Zsolt ügyvezető, épületgépész vezető tervező Mobil:

Részletesebben

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

IRODAKONTÉNER és SZANITERKONTÉNER műszaki leírása

IRODAKONTÉNER és SZANITERKONTÉNER műszaki leírása IRODAKONTÉNER és SZANITERKONTÉNER műszaki leírása TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános... 2 1.1 Méretek (mm) és tömeg (kg)... 2 1.2 Rövidítések... 3 1.3 Sztandard kivitelezések... 3 1.4 Hőszigetelés... 4 1.5 Hasznos

Részletesebben

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása

Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Parasznya Közös Önkormányzati Hivatal Felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

Minőségbiztosítás a szárazépítésben. Wiesner György 2014. március 25.

Minőségbiztosítás a szárazépítésben. Wiesner György 2014. március 25. Minőségbiztosítás a szárazépítésben Wiesner György 2014. március 25. Az alapítók A jelenlegi tulajdonosok 3 KNAUF testvérvállalatok Az építési termék és építési készlet A Építési terméket építménybe betervezni

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Energetikai fejlesztések a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskolában (kódszám: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0089) projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére és az építési beruházás

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Értékbecslés adatlap

Értékbecslés adatlap -4 lakásos házban lévı lakás (nem panel) Értékbecslés adatlap Ingatlan címe: Ir. szám Pest utca Megye Pest Hrsz: 8/A/ hsz. 8. Város/Falu/Község em. ajtó Alapterületek Ingatlan jellemzıi Település jellemzıi

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HOMLOKZATSZIGETELÉSI TERVEIHEZ

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HOMLOKZATSZIGETELÉSI TERVEIHEZ 1 TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HOMLOKZATSZIGETELÉSI TERVEIHEZ TARTALOM ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT... 2 AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA... 2 HOMLOKZATSZIGETELÉS... 2 NYÍLÁSZÁRÓCSERE LAKÁSOKBAN

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Lényegi eltérések: Légállapot különbség: A hőmérséklet külső csúcsérték - az alapul vett értékkel az általános felmelegedés miatt egyre feljebb

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Szervezeti felépítés Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52 9/ Mutatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Szintterületi mutató: Építménymagasság: Zöldfelület: Övezet: Lke Megengedett Tervezett szabadonálló szabadonálló 0,00 % 9,89 % 0, m /m 0,8

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben