Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés"

Átírás

1 Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

2 Tartalomjegyzék A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Szöveges munkarész: - címlap - tartalomjegyzék - tervezıi nyilatkozat - tervezési alapadatok (telek adatai, területkimutatás, rétegrendek) - statisztikai lap - építészeti mőszaki leírás - statikai mőszaki leírás - gépészeti mőszaki leírás és energetikai számítás - fotódokumentáció a meglévı épületrıl - nyilatkozat építési bírság szerinti épületértékrıl Építészeti tervjegyzék: Meglévı állapot tervlapok: É-0.1 Meglévı helyszínrajz M=1:200 É-0.2 Meglévı pincei alaprajz M=1:100 É-0.3 Meglévı földszinti alaprajz M=1:100 É-0.4 Meglévı metszet M=1:100 É-0.5 Meglévı utcai homlokzat M=1:100 É-0.6 Meglévı udvari homlokzat M=1:100 Tervezett állapot tervlapok: É-1.0 Tervezett helyszínrajz M=1:200 É-1.1 Földszinti alaprajz M=1:100 É-1.2 Emeleti alaprajz M=1:100 É-1.3 A-A metszet M=1:100 É-1.4 B-B metszet M=1:100 É-1.5 C-C metszet M=1:100 É-1.6 Utcai homlokzat M=1:100 É-1.7 Udvari homlokzat M=1:100 É-1.8 Építménymagasság számítás M=1:200 2

3 Tervezıi nyilatkozat A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez 1., Felelıs tervezı : okl. építészmérnök 1092 Budapest, Hıgyes Endre u. 11. II/ , Szakági tervezık: Szakág megnevezése Címe Tervezı neve Jogosultsági száma Aláírása Statika: Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor () Gépészet, energetika: Lucz Attila GT , Építtetı : : Klein Judith Éva 4., A tervezett építési tevékenység: Meglévı épület átalakítása a tetıtér beépítésével együtt mőemléki jelentıségő területen Budapesten, a Tisztviselıtelepen 5. Nyilatkozat: Alulírott, mint tervezı kijelentem, hogy a) az általunk tervezett építészeti-mőszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényő és eseti elıírásoknak, b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem volt szükséges, c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérı mőszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékő, és d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körően alkalmazta, e) az építmény tervezésekor alkalmazott mőszaki megoldás az Étv. 31. (2) bekezdés c) h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, f) egyeztetett az ÁNTSz szakhatóságokkal. A tőzvédelmi szakhatósággal történı egyeztetés a 193/2009. (IX.15.) Korm. Rend. 5 sz. mellékletének 6. pontja alapján nem volt szükséges. Az égéstermék elvezetık kapcsán a kéményseprı-ipari közszolgáltatóval egyeztetettünk. A víz, csatorna, gáz közmőszogáltatókkal egyeztettünk. A villamos közmőszolgáltatóval az egyeztetés nem volt szükséges, mivel az építés miatt nincs közmőigény növekedés, illetve a meglévı rendszeren az eddigi igény rendelkezésre áll. g) építési célú termék nem került betervezésre h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet, i) az általunk tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi elıírások szerint elkészítettük. Budapest, október 31. Kovács Csaba ügyvezetı 3

4 Tervezési alapadatok, telek adatai A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Telek adatai A telek helye, helyrajzi száma: Budapest VIII., Reguly Antal u. 9. hrsz.: Szabályozás: övezeti besorolás beépítési mód legnagyobb megengedett beépítési mérték legnagyobb megengedett szintterületi mutató legkisebb és legnagyobb megengedett építménymagasság legkisebb telekterület méret legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség mértéke kötelezı legkisebb zöldfelület mértéke L2/A-VIII.-1 zártsorú beépítéses kisvárosias lakóterület zártsorú 30 % 1,0 m2/m2 4,5 m <Emin<6 m m2, 16 m széles 30 % 60 % Meglévı állapot: telek területe beépítettség Tervezett: beépítettség szintterületi mutató építménymagasság zöldfelület terepszint alatti beépítettség Közmőellátás: 647 m2 185 m2 (28,6 %) 187 m2 (28,9 %) 443/647=0,68 m2/m2 5,77 m 391 m2 (60,4 %) nem változik a terület közmővesített (víz, villany, gáz, csatorna,) 4

5 Tervezési alapadatok, területkimutatás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Helyiségek hasznos alapterületi adatai Pincében Pince: Helyiség neve Terület Meglévı épületrész Közlekedı 9,29 m 2 Tároló 10,11 m 2 Tároló 6,47 m 2 Tároló 17,32 m 2 FÖLDSZINT ÖSSZESEN 43,19 m 2 Helyiségek hasznos alapterületi adatai Földszinten FÖLDSZINT: Helyiség neve Terület Tervezett épületrész Elıtér 11,35 m 2 Nappali 48,83 m 2 Szoba 9,13 m 2 Fürdı 4,86 m 2 Kandallótér 23,39 m 2 Étkezı 17,18 m 2 Konyha 22,06 m 2 Télikert 16,86 m 2 FÖLDSZINT ÖSSZESEN 153,66 m 2 5

6 Helyiségek hasznos alapterületi adatai Emeleten EMELET: Helyiség neve (burkolt ter.) Terület Nappali 43,81 m 2 Szervízszoba (5,17 m2) 1,09 m 2 Háló (17,77 m2) 13,37 m 2 Fürdı (10,01 m2) 7,61 m 2 Dolgozó (12,48 m2) 9,36 m 2 Háló (19,78 m2) 14,92 m 2 Fürdı 5 m 2 Háló (17,30 m2) 11,46 m 2 Fürdı 4,98 m 2 EMELET ÖSSZESEN (136,30 m2) 111,6 m 2 Terasz 21,42 m 2 ÖSSZESEN (157,72 m2) 133,02 m 2 6

7 Tervezési alapadatok, rétegrendek A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Vízszintes rétegrendek R01 Földszinti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 1 rtg talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés 10 cm vasalt aljzat 15 cm kavicsfeltöltés termett talaj R02 Földszinti padló rétegrend pincénél 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 5-12 cm könnyőbeton feltöltés 1 rtg. poroszsüvegboltozatos födém 1,5 cm alapvakolat 10 cm ásványi szálas hıszigetelés a poroszsüveg boltozatra rögzítve festhetı üvegszövet kasírozással vagy vakoltan R03 Emeleti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 5 cm padló úsztató réteg 20 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R04 Padlásfödém rétegrend padlás légtér 5 cm kasírozott hıszigetelés, közte a szükséges helyeken padlás karbantartó járda pallókon 15 cm tetı ácsszerkezet, közötte 15 cm magas ásványgyapot hıszigeteléssel 1 rtg párazáró réteg 1 rtg lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat 7

8 R05 Terasz rétegrend 1,5 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel), a szükséges mértékben dilatálva 0,5 cm burkolat alatti drén 2 rtg. mőanyag lemez csapadékvíz szigetelés burkolat alatt, peremen vízcseppentı lemezhez csatlakoztatva 1 rtg. gıznyomást levezetı réteg 9-14 cm beton leejtést adó réteg (leejtés 1%) 16 cm ásványi szálas hıszigetelés 1 rtg PE párazáró fólia 15 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R06 Tetı rétegrend emeleten 1 rtg. cserépfedés 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 20 cm ásványi szálas hıszig. két rétegben (15+5) elhajózva fektetve, szarufák és keresztirányú pallózás között 1 rtg. párazáró réteg 2,5 cm lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R07 Tetı rétegrend padlástérnél 1 rtg. cserépfedés (anracit színő) 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 15 cm szarufa padlás légtér Függıleges rétegrendek R11 Külsı fal rétegrend 1 rtg homlokzati színezıvakolat 10 cm dryvit hıszigetelı rendszer 1 rtg meglévı és kiegészített falazat 1,5 cm alapvakolat 8

9 Statisztikai lap A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez 1. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez Épület építési (egyszerősített építési) engedélyezéséhez statisztikai adatlap Lakóépület Az épület rendeltetése Az épület hasznos alapterülete* m 2 Létesítendı lakások (üdülıegységek) száma, db 11. Egylakásos lakóépület 308, Kétlakásos lakóépület 13. Három- és többlakásos lakóépület 14. Közösségi (szálló jellegő) lakóépület (otthon, szállás) 20. Üdülıépület Nem lakóépület 31. hivatali (iroda)épület 32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 33. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenı otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé) 34. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közmővelıdésre használt épület 35. közlekedési és hírközlési épület 36. ipari épület, raktár (gyár, mőhely, szerelıüzem, csarnok, vágóhíd, sörfızde, siló) 37. mezıgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 38. egyéb nem lakóépület 40. nem új épület (épületbıvítés, átalakítás stb. során építendı új lakások) Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtetı törzsszáma (az adószám elsı nyolc számjegye): * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelı célú területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (főtı- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztık területe) és az átjárók területe. Budapest, október 31. okleveles építészmérnök 9

10 Építészeti mőleírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Általános ismertetés tervezési program Az épület Budapest VIII. kerületében, a Tisztviselıtelepen, mőemléki jelentıségő területen helyezkedik el. Megrendelı az épület lakásait megvásárolta, így az egész épület egy tulajdonba került. Megrendelı elképzelése szerint idıszakos használatú családi házat alakít ki belıle. Elızményként Megrendelı Bartók János építész úrtól rendelte meg a tervezést, aki egy engedélyes dokumentációt elkészített, amire a hatóság építési engedélyét beszerezte. Ezalatt azonban Megrendelı és Tervezı között a kapcsolat megromlott, Megrendelı további változtatásokat szeretett volna, de a Tervezıvel már nem kívánt tovább dolgozni. Mivel Bartók János úrral Megrendelınek nem sikerült a szerzıdi jogokról megállapodni a módosítások kapcsán, ezért teljesen új koncepció elkészítésével bízta meg Megrendelı cégünket. A koncepcióban Megrendelınek határozott elképzelése volt a meglévı folyosó szerő bejárat megszőntetése, elegánsabbá tétele, a terek összenyitása és tengelyes szervezése. Megrendelı a kert és utca átjárhatóságát nem tartja szükségesnek, az ezzel kapcsolatos szükséges kerti anyagáthordást a lakás terein keresztül kívánja megoldani. Kerékpáros életet nem élnek, ezzel kapcsolatosan semmilyen kérés nem volt. A család az autóját az utcán tárolja majd, ahogy eddig is lehetett. Ezzel kapcsolatban a homlokzat védelme sem teszi lehetıvé garázs kialakítását. A Megrendelı családi életében rendkívül hangsúlyos elem, a családi élet központja a konyha és étkezı. Ezen túl egy nyílt tőzterő kandalló elhelyezése szintén fontos kívánalom volt. Egy a külsı térrel egybenyitható télikert igénye is megfogalmazódott, amivel nyáridıben a belsı terek kertkapcsolata teljesen közvetlenné válik. A család számára nagyon fontos a kert, a kertkapcsolat. Ezt az épülethez csatlakozó, de terepszinten elhelyezkedı terasszal kívánták megoldani. Ez, a kerttel, a természettel egy szinten lévı terasz lesz a nyári grillsütések fontos helyszíne. A földszinten kérés volt egy, a nappali térrel összenyitható szoba, ami vendégszobaként is funkcionálhat késıbb akár. Ehhez a szobához kívánták a földszintet kiszolgáló mellékhelyiséget hozzáfőzni. Ezen felüli többlet mellékhelyiség igényük nem volt a földszinten, a kerttel közvetlen kapcsolatos mellékhelyiséget, tárolót kifejezetten nem kívántak. A konyhai tárolást a nagymérető konyhaszekrényekben oldják meg, külön Kamra helyiségre nem tartottak igényt. Az emeleten fontos volt egy második, emeleti nappali létrehozása, ami központja az emeleti tereknek, illetve közvetlen kapcsolattal bír a télikert tetejét kihasználó terasszal. Minden háló külön fürdıszobát kapott. Az emeleten került elhelyezésre a főtés és melegvizet szolgáló kazán, amit a dolgozószobában kívántak elhelyezni. Az átalakítás kapcsán még az elızı engedélyezéshez több szakvélemény is készült (statikai, faanyagvédelmi). Ezek alapján az elızı koncepció a meglévı fafödém kvázi álmennyezetként történı megtartását célozta meg a statikai szakvélemény megtartását nem javasló megjegyzése ellenére. Mindkét szakvélemény a teljes tetıszerkezetet annak állapota miatt bontásra ítélte. A szerkezeti koncepciónk és a határozott tulajdonosi igények miatt a lehetı legtöbb hasznosan meghagyható régi épületszerkezetet igyekeztünk megtartani, azonban azokat az épületszerkezetet, amelyek szerkezeti állékonysági problémák miatt, vagy megtartásukkal mőszakilag feleslegesen bonyolítják a helyzetet és egyúttal haszontalanok, megválunk (ilyen például a részlegesen csapos gerenda, részlegesen borított fafödém). A koncepció kidolgozásában igyekeztünk ezeket a szempontokat is érvényesíteni, de semmiképpen nem az építészeti terek rovására. Ebbıl fakadóan a falazatokat több helyen kiegészítjük, kipótoljuk, hogy a továbbiakban is használhatóak legyenek, valamint a homlokzati falak esetében is a nyíláskialakításoknál figyelembe vettük a meglévı nyílászárókat, hogy a lehetı legkevesebb átalakítással kapjuk meg a végleges homlokzatokat. A pincét alapvetıen a tervezési program nem érintette, de a megfelelı további használatához az utólagos fal- és padlószigetelés elkészítése nélkülözhetetlen. Ennek elhagyása esetén is kifejezetten szükséges a földszinti falak és padozat talajnedvesség/talajpára elleni védelme, mivel a jelenleg beépített szigetelıanyagok életkoruk határát már átlépték és nem biztosítják a továbbiakban a megfelelı nedvesség elleni védelmet (ez a felázásokból, vakolatlemállásokból, sókivirágzásokból egyértelmően látszik). 10

11 Az épület régi vastag falai a mai kor igényei szerinti hıtechnikai követelményeket nem elégítik ki, ezért utólagos hıszigetelésük szükséges. Az épület mőemléki védettségi fokozata, valamint az egyszerő homlokzatképzése lehetıvé teszik az utólagos külsı fal hıszigetelést, az eredeti homlokzatarányokat a homlokzatdíszek akár polisztirolból történı újragyártásával és elhelyezésével. Ezt a megoldást a megelızı építési engedélyben jóváhagyták. Az épület alapvetıen a meglévı kubatúrát és utcai homlokzatot megtartva igyekszik a hely építészetéhez igazodni. Egyedül az udvarba benyúló tag tömbjét formálja át az új koncepció, kialakításában a funkcionalitáshoz igazodva. Az egész belsı udvari homlokzatképzés megpróbálja átvenni az utcai homlokzat által keltett hangulatot, miliıt. Parkolás szempontjából a mőemléki jelentıségő terület által védendı homlokzat nem teszi lehetıvé a telken a parkolás megoldását, azonban az átalakítás kapcsán a lakások száma lecsökken egyre, ami a szükséges -eddigi- utcai parkoló terhelést is csökkenti. Alkalmazott szerkezetek Alapozás: A meglévı épület alaptestjeit egy helyen feltártuk. A kiviteli munkák során a bontások és utólagos falszigetelések készítésekor a statikus által megkívánt mértékben feltárások készítendık a pontos statikai számítások elkészítéséhez. Alapvetıen azonban a meglévı alaptestek megtartásával kalkuláltunk. A lépcsıházi vasbeton fal vasbeton lemez alaptestre kerül. Részletekrıl lásd statikai mőszaki leírást. Falazatok, válaszfalak: A falazatok megtartása során ahol a teherhordás szükségessé teszi, a falazatokat kiegészítjük, kismérető, vagy vázkerámia falazóelemekkel. A nagy áthidalások és födém középsı mezık koncentrált faligénybevételeinek közelében a falakban vasbeton pilléreket helyezünk el. Az emeleti attikafalakat megtarjuk, azok teherhordási szempontból történı megerısítéséhez pilléreket helyezünk el bennük egy felsı koszorúval összekötve. A vég féltégla vastag tőzfalakat hıtechnikai okokból vázkerámia falazatokra cseréljük. A terasz födémét zártszelvény acél oszlop tartja. A lépcsıházi konzolos lépcsıfokokat vasbeton fal tartja. A válaszfalak gipszkarton szerkezetőek, az akusztikai szabványban megfogalmazott követelményeket kielégítı hangszigeteléssel. A külsı falfelületek 10 cm polisztirol hıszigetelést kapnak. Födémek, lépcsık: A pincei poroszsüvegboltozatos födémet megtartjuk. A kivitelezés során a felújítása, esetleg szükséges megerısítése szükséges. Erre a födémre könnyőbeton feltöltéssel hozzuk létre a padozat új fogadófelületét. Ahogy korábban említettük, a földszinti új monolit vasbeton födém alatt a meglévı fafödémeket nem hagyjuk meg, anyagát a konzolos fa lépcsıfokoknál újrahasznosítjuk. Az emelet feletti födémet alapvetıen az ácsszerkezet vízszintes fogópárjai alkotják, 20 cm vastag hıszigeteléssel. Vízszigetelések: A talajnedvesség elleni és lábazati csapóesı elleni szigeteléseket újra el kell készíteni, a meglévı szerkezetek esetén utólagos módszerekkel. A télikert feletti terasz lemezszigetelést kap. A fürdıszobákban kent vagy bevonat használati víz elleni szigetelés készítése szükséges. A csapadékvízelvezetés mindenhol külsıleg kerül elvezetésre. Hı- és hangszigetelések: A földszinti padlóban 6 cm hıszigetelés kerül lehelyezésre. A pince födém alulról 10 cm ásványi szálas hıszigetelést kap. A külsı falazatok a korábban leírtaknak megfelelıen 10 cm dryvit hıszigetelést kapnak. Az emeleti tetı és födém felületek minimum 20 cm vastag, ásványi szálas hıszigetelést kapnak. Az emeleten úsztatott aljzat készül, ezért az úsztatóréteg az alábbi, akusztikailag szükséges kombinációból kell hogy kialakításra kerüljön: 2 cm (vagy 3 cm) polisztirolhab hıszigetelés (pl. Austrotherm AT-N100), alatta 2 cm polisztirolhab úsztató réteg (pl. Austrotherm AT-L2). A földszinti padló úsztatóréteg is legyen megosztva, az alsó réteg 2 cm polisztirolhab úsztatórétegbıl kerüljön kialakításra. A falak akusztikai követelményeirıl a válaszfalaknál írtunk. Felületképzések és homlokzati megjelenés: A belsı felületképzés a kiviteli tervezés és kivitelezés során a Megrendelı igényei szerint készülnek. A padlóburkolat általában padlólap, az emeleti szobákban parketta burkolat, belsıépítészeti igények szerint kialakítva. A lépcsıfokok a csapos gerendafödémbıl nyert tömör fa, lebegı lépcsıfokok lesznek. Az épület homlokzatilag a meglévı utcai homlokzat stílusát követi, az utcai homlokzaton a hıszigetelés melletti helyreállítással. A felület ennek megfelelıen vakolt architektúrát fog megjeleníteni, a lábazatokon is. A nyílások körül keretezés készül. A 11

12 nyílászárók fából készülnek, natúr színtelen páccal. A homlokzati színezés a meglévı bézs szín kissé világosabb árnyalatát célozza meg, a homlokzati díszítéseken annak még világosabb árnyalatával. A cserépfedésnél a homlokzati színhez passzoló vörösesbarna cserépfedés készül. Nyílászárók: A homlokzati nyílászárók fa nyílászárók, hıszigetelı üvegezéssel. A tetıablakok minısítéssel rendelkezı gyártmányok kell legyenek, hıhídmentes szerkezetbıl kialakítva, biztonsági hıszigetelı üvegezéssel. A télikerthez a nyári hıvédelem szempontjából a késıbbi redınyözhetıség biztosítása érdekében rejtett redınyszekrények kerülnek beépítésre. Kerti burkolatok: Az épület mellett a kertben szegélykıvel ellátott térkı burkolatos terasz készül. Gépészet és villamosság Az épület nem állandó használatából fakadóan az épület főtését és használati melegvíz elıállítását központi gázkazán végzi, alkalmanként a nyílt tőzterő kandalló rásegítésével. Léghőtés a Megrendelı kérése szerint nem kerül beépítésre, betervezésre. Az épület teljes elektromos hálózata új lesz, a mai kor igényei szerint. Magában a lakásban különleges, jelentıs villamos fogyasztó nem kerül elhelyezésre, így a korábbi lakásokból meglévı, rendelkezésre álló villamos teljesítmény feletti teljesítménynövekmény igény nem lesz, a meglévı csatlakozási kapacitásról a felújított, átalakított épület üzemelése villamos szempontból biztosítható. Részletes gépészet külön mőleírásban. Az építkezés során a hatályos munkavédelmi elıírásokat be kell tartani: Budapest, október 31. okleveles építészmérnök 12

13 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Az utcai homlokzat nézete Az utcai homlokzat nézete 13

14 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Pinceablak Ablak nézete 14

15 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Ereszalj állapota és homlokzati díszítés A korábbi épületbıvítés nyoma látható a lábazatnál 15

16 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Az utcai fıbejárat A bejárati átjáró folyosó belülrıl 16

17 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Az udvari homlokzat nézete Az egyik lakás udvar bejárata 17

18 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Pincei lejáró Pincei tároló pinceablakkal 18

19 Fotódokumentáció a meglévı épületrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Padlástér Tigrises kép 19

20 Nyilatkozat építési bírság szerinti épületértékrıl A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés építési engedélyezési tervéhez Az építményérték számítása az Építésügyi bírság megállapításainak részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Az 1. sz. Mellékletben megfogalmazottan: 1.1. Legfeljebb két önálló rendeltetési egységet tartalmazó családi-, üdülı-, hétvégi ház 140 E Ft/m 2 Az építmény rendeltetése: Családi ház Pinceszint: 43,19 m 2 Földszint: 153,66 m 2 Emelet: 111,6 Összesen: 308,45 m 2 Építési költség: Ft/m 2 Építményérték: Ft Alulírott felelıs tervezı nyilatkozom, hogy a tárgyi épület építési bírság szerint számított építményértéke összesen: ,- Ft, azaz negyvenhárommillió-száznyolcvanháromezer Forint. Budapest, október 31. okleveles építészmérnök 20

21 ÉPÍTÉSZETI MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

22 Hrsz Hrsz ,03 3,95 27,82 42,80 447,826 m 2 Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő helyszínrajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:200 É-0.1 5,72 4,54 4, ,10 É Hrsz JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK TETİ BURKOLT FELÜLET ZÖLDFELÜLET Zöldfelület: 390,6 m2 (60,4%) Reguly A. utca 15,15 Reguly A. utca

23 90 2, , ,94 2,05 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő pincei alaprajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-0.2 pm 1,82 2,15 1,00 pm 1,82 pm 1,82 É ,03 3, , , , ,68 2,89 2,78 1, , , , , , ,15 Közl. 9,29 m 2 bm= 2,17 m 15, , , , , Tároló 10,11 m 2 bm= 2,15 m Tároló 6,47 m 2 bm= 2,25 m Tároló 17,32 m 2 bm= 2,31 m

24 1,81 2,20 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő földszinti alaprajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-0.3 pm 75 pm 75 pm 90 pm 90 1,48 2,27 1,42 2,57 1,00 1,20 2,40 1,00 1,20 90 pm 75 1,48 2,27 pm 75 pm 75 1,48 2, ,15 1,02 2,12 1,42 2,40 2,12 2,27 1,52 2, ,15 pm 78 pm ,45 2,03 1,96 2,79 1,75 1,06 1,70 2, , , , , ,10 11,03 3, , , , ,10 2,76 1,68 2,27 É 15, , , , , ,42 4,09 3,07 2,78 1,80 5-0,85 Lakás 63,92 m 2 bm= 3,46 m Lakás 61,47 m 2 bm= 3,46 m -0,56 ±0,00 Lakás 14,61 m 2-0,92-0,66-0,95-0,87-0,72 Folyosó 15,86 m 2 bm= 4,18 m -0,68

25 +8,73 +4,52 +3,85 +2,87 +0,75-0,19-0,80-0,92 +8,73 +6, ,15 +3,70 +3,46-0,19-0,37 +3,50 ±0,00-2,60 +8,73 +4,72 +4,52 +0,19-0,65 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő metszet Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-0.4 2, , ,30 2,28 2,60 3,70 vízszintes falszigetelés síkja az új szakaszon

26 +8,73 +4,63 +4,52 +2,87 +0,72-0,19-0,80-0, JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HOMLOKZATI JELMAGYARÁZAT: 1. Vakolt lábazat (bézses színnel) 2. Vakolt felület (bézses színnel) 3. Fa nyílászárók fehér/zöld/szürke zománcfestékkel 4. Homlokzati tagozatok vakolatból (sárgás-bézses színben) 5. Vörösesbarna színő cserépfedés (utcai oldal hornyolt, udvari oldal kettıs cserépfedés ereszkörnyezetben hornyolt cseréppel) Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő utcai homlokzatok Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-0.5

27 +8,73 +4,63 +4,52 +3,31-0, ,73 +4,63 +4,52 +2,93 +0,75-0,56 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HOMLOKZATI JELMAGYARÁZAT: 1. Vakolt lábazat (bézses színnel) 2. Vakolt felület (bézses színnel) 3. Fa nyílászárók fehér/zöld/szürke zománcfestékkel 4. Homlokzati tagozatok vakolatból (sárgás-bézses színben) 5. Vörösesbarna színő cserépfedés (utcai oldal hornyolt, udvari oldal kettıs cserépfedés ereszkörnyezetben hornyolt cseréppel) Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET MEGLÉVİ ÁLLAPOT TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Rajz megnevezése Meglévő udvari homlokzat Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-0.6

28 Hrsz ,7 m 2 11,13 3,84 2,20 25,63 42,80 Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Tervezett helyszínrajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:200 É-1.0 É 15,15 5 5,77 4,44 4, ,9 m 2 Hrsz Hrsz JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK TETİ BURKOLT FELÜLET ZÖLDFELÜLET Zöldfelület: 390,6 m2 (60,4%) Reguly A. utca Reguly A. utca

29 Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Földszinti alaprajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.1 5,77 4,44 4, , ,33 4,44 4,88 5 5,77 4,44 4, , ,23 3,84 1,20 1, , , , pm 0 pm 75 pm pm 75 pm pm 75 pm 75 1,36 5 2,64 5 1, ,88 1, ,11 1,80 1, , pm É , ,01 3,64 3,80 1, , , , ,92 Pincei falak kontúrjai Szoba padlólap 9,13 m 2 bm= 3,45 m Pincei falak kontúrjai -0,87 6x14,5/31 Nappali padlólap 48,83 m 2 bm= 3,45 m Fürdő padlólap 4,86 m 2 bm= 3,45 m Elbontásra kerülő fal Előtér padlólap 11,35 m 2 bm= 3,45 m Pincei falak kontúrjai Pincei falak kontúrjai 25x15,1/30 Konyha padlólap 22,06 m 2 bm= 3,45 m Étkező padlólap 17,18 m 2 bm= 3,45 m ±0,00 Kandallótér padlólap 23,39 m 2 bm= 3,45 m 4x14,5/31-0,58 pm 0 Télikert padlólap 16,86 m 2 bm= 3,28 m pm 0 4x15/30-0, , , ,29 1,55 2, ,30 1, ,23 6,04 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK , ,17 2,63 6, , ,42 4,09 3,07 2,78 1,80 5 C B A C B A

30 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva 11, , , , , , Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Emeleti alaprajz Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.2 A 1,90 m belmagasság SZ M É , ,39 3,30 1, , , ,15 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,14 1,41 2, , , , , , , , , ,53 1 4,90 1 4,65 15, /160 94/160 74/160 74/160 74/160 74/160 74/160 +3,78 94/160 74/160 25x15,1/30 94/160 1,90 m belmagasság 94/160 C B A B Fürdő padlólap 4,98 m 2 bm= 2,50 m Fürdő padlólap 5,00 m 2 bm= 2,50 m Háló parketta 11,46 m 2 (17,30) m 2 bm= 2,50 m Háló parketta 14,92 m 2 (19,78) m 2 bm= 2,50 m Terasz padlólap 21,42 m Dolgozó parketta 9,36 m 2 (12,48) m 2 bm= 2,50 m Nappali padlólap 43,81 m 2 bm= 2,50 m Szervízsz. padlólap 1,09 m 2 (5,17) m 2 bm= 2,50 m Fürdő padlólap 7,61 m 2 (10,01) m 2 bm= 2,50 m Háló parketta 13,37 m 2 (17,77) m 2 bm= 2,50 m C

31 +6,30 +3,78 +3,45 R02 R02 ±0,00-2,60 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése A-A metszet Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.3 2, , , ,23 2, , , ,23 2,60 3,78 2,72 2,23 +8,73 +4,63 +4,52 +2,87 +0,75-0,58-0,92 R07 R04 R06 34,4 32,3 R03 R11 +8,73 +4,63 +4,52 +0,14-0,58 Vízszintes rétegrendek R01 - Földszinti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 1 rtg talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés 10 cm vasalt aljzat 15 cm kavicsfeltöltés termett talaj R02 - Földszinti padló rétegrend pincénél 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 5-12 cm könnyőbeton feltöltés 1 rtg. poroszsüvegboltozatos födém 1,5 cm alapvakolat 10 cm ásványi szálas hıszigetelés a poroszsüveg boltozatra rögzítve festhetı üvegszövet kasírozással vagy vakoltan R03 - Emeleti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 5 cm padló úsztató réteg 20 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R04 - Padlásfödém rétegrend padlás légtér 5 cm kasírozott hıszigetelés, közte a szükséges helyeken padlás karbantartó járda pallókon 15 cm tetı ácsszerkezet, közötte 15 cm magas ásványgyapot hıszigeteléssel 1 rtg párazáró réteg 1 rtg lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R05 - Terasz rétegrend 1,5 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel), a szükséges mértékben dilatálva 0,5 cm burkolat alatti drén 2 rtg. mőanyag lemez csapadékvíz szigetelés burkolat alatt, peremen vízcseppentı lemezhez csatlakoztatva 1 rtg. gıznyomást levezetı réteg 9-14 cm beton leejtést adó réteg (leejtés 1%) 16 cm ásványi szálas hıszigetelés 1 rtg PE párazáró fólia 15 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R06 - Tetı rétegrend emeleten 1 rtg. cserépfedés 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 20 cm ásványi szálas hıszig. két rétegben (15+5) elhajózva fektetve, szarufák és keresztirányú pallózás között 1 rtg. párazáró réteg 2,5 cm lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R07 - Tetı rétegrend padlástérnél 1 rtg. cserépfedés (anracit színő) 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 15 cm szarufa padlás légtér Függıleges rétegrendek R11 - Külsı fal rétegrend 1 rtg homlokzati színezıvakolat 10 cm dryvit hıszigetelı rendszer 1 rtg meglévı és kiegészített falazat 1,5 cm alapvakolat

32 +9,60 +8,73 +4,63 +4,52 +2,87 +2,27 +1,70-0,87-0,92 +6,50 +6,30 +3,78 +3,45 ±0,00-0,87 34,4 32,3 +8,73 +4,63 +4,52 +2,95 +0,75-0,58 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése B-B metszet Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É ,00 3, , , , , , ,78 2,72 2, , , ,23 R01 R03 R07 R04 R06 R11 Vízszintes rétegrendek R01 - Földszinti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 1 rtg talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés 10 cm vasalt aljzat 15 cm kavicsfeltöltés termett talaj R02 - Földszinti padló rétegrend pincénél 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 5-12 cm könnyőbeton feltöltés 1 rtg. poroszsüvegboltozatos födém 1,5 cm alapvakolat 10 cm ásványi szálas hıszigetelés a poroszsüveg boltozatra rögzítve festhetı üvegszövet kasírozással vagy vakoltan R03 - Emeleti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 5 cm padló úsztató réteg 20 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R04 - Padlásfödém rétegrend padlás légtér 5 cm kasírozott hıszigetelés, közte a szükséges helyeken padlás karbantartó járda pallókon 15 cm tetı ácsszerkezet, közötte 15 cm magas ásványgyapot hıszigeteléssel 1 rtg párazáró réteg 1 rtg lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R05 - Terasz rétegrend 1,5 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel), a szükséges mértékben dilatálva 0,5 cm burkolat alatti drén 2 rtg. mőanyag lemez csapadékvíz szigetelés burkolat alatt, peremen vízcseppentı lemezhez csatlakoztatva 1 rtg. gıznyomást levezetı réteg 9-14 cm beton leejtést adó réteg (leejtés 1%) 16 cm ásványi szálas hıszigetelés 1 rtg PE párazáró fólia 15 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R06 - Tetı rétegrend emeleten 1 rtg. cserépfedés 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 20 cm ásványi szálas hıszig. két rétegben (15+5) elhajózva fektetve, szarufák és keresztirányú pallózás között 1 rtg. párazáró réteg 2,5 cm lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R07 - Tetı rétegrend padlástérnél 1 rtg. cserépfedés (anracit színő) 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 15 cm szarufa padlás légtér Függıleges rétegrendek R11 - Külsı fal rétegrend 1 rtg homlokzati színezıvakolat 10 cm dryvit hıszigetelı rendszer 1 rtg meglévı és kiegészített falazat 1,5 cm alapvakolat

33 +8,73 +4,63 +4,52 +3,85 R11 +2,87 +0,75-0,58-0,92 R02 R01 ±0,00 ±0,00 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése C-C metszet Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.5 2, , , ,23 2, , , ,23 2,60 3,78 2,72 2,23 +6,50 +6,30 +3,78 +3,45-0,47-2,60 +3, , , ,45 +8,73 +8,22 +6, , , , , , , ,62 +6,28 +4,78 +3,75 +3,28 ±0,00 +4, , ,02 5 R06 R07 R04 34,4 32,3 25,0 R03 R05 +3,76 +3,00 ±0,00-0,58 Vízszintes rétegrendek R01 - Földszinti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 1 rtg talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigetelés 10 cm vasalt aljzat 15 cm kavicsfeltöltés termett talaj R02 - Földszinti padló rétegrend pincénél 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 6 cm padló hıszigetelés 5-12 cm könnyőbeton feltöltés 1 rtg. poroszsüvegboltozatos födém 1,5 cm alapvakolat 10 cm ásványi szálas hıszigetelés a poroszsüveg boltozatra rögzítve festhetı üvegszövet kasírozással vagy vakoltan R03 - Emeleti padló rétegrend 2 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel) 6 cm esztrich aljzat, az oldalfalaktól akusztikai szegélysávval elválasztva 1 rtg. alátét PE fólia 0,5mm mint technológiai szigetelés 5 cm padló úsztató réteg 20 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R04 - Padlásfödém rétegrend padlás légtér 5 cm kasírozott hıszigetelés, közte a szükséges helyeken padlás karbantartó járda pallókon 15 cm tetı ácsszerkezet, közötte 15 cm magas ásványgyapot hıszigeteléssel 1 rtg párazáró réteg 1 rtg lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R05 - Terasz rétegrend 1,5 cm ragasztott kerámia burkolat (rendszer kiegészítıkkel), a szükséges mértékben dilatálva 0,5 cm burkolat alatti drén 2 rtg. mőanyag lemez csapadékvíz szigetelés burkolat alatt, peremen vízcseppentı lemezhez csatlakoztatva 1 rtg. gıznyomást levezetı réteg 9-14 cm beton leejtést adó réteg (leejtés 1%) 16 cm ásványi szálas hıszigetelés 1 rtg PE párazáró fólia 15 cm vasbeton födém 1,5 cm alapvakolat R06 - Tetı rétegrend emeleten 1 rtg. cserépfedés 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 20 cm ásványi szálas hıszig. két rétegben (15+5) elhajózva fektetve, szarufák és keresztirányú pallózás között 1 rtg. párazáró réteg 2,5 cm lécezés 1,25 cm gipszkarton burkolat R07 - Tetı rétegrend padlástérnél 1 rtg. cserépfedés (anracit színő) 1 rtg cserépléc 5 cm ellenléc, kiszellıztetett légrés (méretezés alapján) 1 rtg. páralélegzı alátét csapadékvíz szigetelés 15 cm szarufa padlás légtér Függıleges rétegrendek R11 - Külsı fal rétegrend 1 rtg homlokzati színezıvakolat 10 cm dryvit hıszigetelı rendszer 1 rtg meglévı és kiegészített falazat 1,5 cm alapvakolat

34 +9,60 +8,73 +4,63 +3,85 +2,87 +0,72-0,19-0,80-0, ,73 +4,52 +2,87 +2,27 +1,70-0,95 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK HOMLOKZATI JELMAGYARÁZAT: 1. Dryvit lábazat, bézs színben 2. Dryvit felület bézs színő vékonyvakolattal 3. Fa nyílászárók natúr színtelen páccal 4. Dryvit felületen polisztirol homlokzati tagozatok, világos bézs színben 5. Vörösesbarna színő cserépfedés Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Utcai homlokzat Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.6

35 JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET +9,60 +8, ,73 TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK +4,63 +3,85 +2,87 +0,72-0,19-0,80-0,87 +4,52 +2,87 +2,27 +1,70-0,95 HOMLOKZATI JELMAGYARÁZAT: 1. Dryvit lábazat, bézs színben 2. Dryvit felület bézs színő vékonyvakolattal 3. Fa nyílászárók natúr színtelen páccal 4. Dryvit felületen polisztirol homlokzati tagozatok, világos bézs színben 5. Vörösesbarna színő cserépfedés Munka megnevezése Megbízó Tervező REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Felelős tervező Klein Judith Éva RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba Kákonyi Sándor T-T-Tell Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Utcai homlokzat szomszédokkal Dátum Lépték M=1:100 Rajzszám É-1.6

36 +9,60 +8,73 +8,22 +4,52 +3,78 +3,48 +2,95 +0,75 +0,20-0, JELMAGYARÁZAT: TERVEZETT SZERKEZETEK FALAZOTT FALSZERKEZET DRYVIT BURK., VÉKONYVAKOLATTAL Metszet / Alaprajz VASBETON SZERKEZET 10 CM GIPSZKARTON FAL (CW50, 2x2 RB, AKUSZT.SZIG.) HİSZIGETELÉS TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGY TERMETT TALAJ ZÖLDFELÜLET TÉRBURKOLAT KM. TÉGLA FALAZAT HİSZIG. VÁZKERÁMIA FALAZAT 74/160 TETİSÍKABLAK HOMLOKZATI JELMAGYARÁZAT: 1. Dryvit lábazat, bézs színben 2. Dryvit felület bézs színő vékonyvakolattal 3. Fa nyílászárók natúr színtelen páccal 4. Dryvit felületen polisztirol homlokzati tagozatok, világos bézs színben 5. Vörösesbarna színő cserépfedés Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Udvari homlokzat Dátum Lépték Rajzszám M=1:100 É-1.7

37 112,3 m 2 20,2 m 2 58,8 m 2 15,15 6,45 11,23 Északkeleti homlokzat (utcai) Délkeleti homlokzat 39,3 m 2 34,8 m 2 33,5 m 2 59,2 m 2 20,2 m 2 5,51 4,93 4, ,23 6,45 Délnyugati homlokzat (udvari) Északnyugati homlokzat ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS: Homlokzat neve Építménymagasság "H" homlokzati vetület-felület "F" vetületi felület hossza "L" ÉK-i homlokzat 112,3 m2 15,2 fm DK-i homlokzat 58,8 m2 11,2 fm 20,2 m2 6,5 fm DNy.i homlokzat 33,5 m2 4,7 fm 34,8 m2 4,9 fm 39,3 m2 5,5 fm Ény-i homlokzat 59,2 m2 11,2 fm 20,2 m2 6,5 fm Öszesen: 378,3 m2 65,6 fm Építménymagasság (F/L): 5,77 Munka megnevezése REGULY A. U. 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS TETİTÉR BEÉPÍTÉS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Megbízó Budapest VIII., REguly A. u. 9., hrsz.: Klein Judith Éva Tervező RETICOLO KFT Budapest, Kossuth Lajos tér Felelős tervező Építészet Imreh-Veress Csaba Statika Kovács Csaba T-T-Tell Kákonyi Sándor Gépészet, energetika Lucz Attila GT Rajz megnevezése Építménymagasság számítás Dátum Lépték Rajzszám M=1:200 É ,50 7,45

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE EngTerv Bt. 06 30 53-885 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. engterv@gmail.com Kelt: 2011. december Budapest Rökk Szilárd u. 7. Hrsz.: 36679 Társasház tetőtér beépítés ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV BUDAPEST,

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelı ZRT. H-1095 Budapest, Soroksári út 48. H-1118 Budapest, Szittya u. 3. Telefon: (+36-1) 215-8304 Mobil telefon: (+36) 20-320-5008 e-mail: info@komplex.hu

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanközvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek II rész KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. K É M É N Y E K, S Z E L L İ Z İ K Megnevezés Kialakítás módja Fajtái Anyaga Kémény Falazott - Függıleges teherhordó

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52 9/ Mutatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Szintterületi mutató: Építménymagasság: Zöldfelület: Övezet: Lke Megengedett Tervezett szabadonálló szabadonálló 0,00 % 9,89 % 0, m /m 0,8

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma

Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma I. Általános elıírások Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalma 1. Az építészeti-mőszaki dokumentáció tartalmi elemei a tervezés tárgyától függıen: a) írásos munkarészek különösen: aa) tartalomjegyzék,

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011

CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 2011 CSALÁDI HÁZ - KISBÁGYON - 0 HELYSZÍNRAJZ M=:000. Szigethalom Hunyadi út. /,,80,8,,0,00,,,00,,00,,00,,,0 0. Kisbágyon, belterület HRSZ.: / HELYSZÍNRAJZ E--09 M=:000 E - H 0.08.08. -0 9 C A 9 % 0 00 0 0

Részletesebben

Földszinti Alaprajz M1:100

Földszinti Alaprajz M1:100 Földszinti Alaprajz M: 76 7 76 7 7 7 7 Szerkezeti Folyamatábra 6 A 76 7 76 7 76 pm 6 7 76 pm 76 WC 6 m 6 6 pm FOGADÓSZINT m 6 6 6 6 6 6 7 6 pm 6 6 6 pm 6 6 WC m 6 7 6 6 6 = m 6 pm LÉPCSÕTÉR 6 m 6 7 6.....

Részletesebben

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint.

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint. 240 b b 230 350 30 14 230 570 14 30 510 30 14 345 225 270 90 150 30 302 108 87 190 87 190 M 30 277 25 200 38 30 510 30 570 90 K9 pm 30 108 a a Összefolyó Talajnedvesség elleni szigetelés Min 2 rtg. bitumenes

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2

6-os lakás 1,54. csap. víz levezetés. pm.:0,00 3,50. parketta 6,60 3,00. Terasz. fagyálló ker. parketta. 6,32 m 2 -es lakás 3, m,8,,,8,,,,,,,,,3,,,9,9,,,3,, -os lakás 3, m P 0, 8,9 0,3,3, pm.: 0,80,00,0,, Elõt.,0 m,0 m 8,0 m,00 m, m.. pm.:,8 m,8 m -0,0 fagyálló fagyálló -0,0,8 m,8 m 0,80,00,00, m, m, 9,80 m,,,,,,00,,,33

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

É-0. Tervezett helyszínrajz M=1:500 2 lakásos lakóépület építése építési engedélyezési tervdokumentáció. "B" épület

É-0. Tervezett helyszínrajz M=1:500 2 lakásos lakóépület építése építési engedélyezési tervdokumentáció. B épület / / / / /,00,,,00,00 /,00,00,00,0,00,,00,,00,, /0 / "B" épület +, Zöldf.:, m / / / "A" épület / / +, / Reismann J. u. új útcsatlakozás áteresszel / Kiinduló adatok: Övezeti besorolás: Lke Beépítési mód:

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben

E1 45 2,75 45 1,80 25 3,15 1,00 45

E1 45 2,75 45 1,80 25 3,15 1,00 45 10,30 3,20 7,10 E1 45 2,75 45 1,80 25 3,15 1,00 45 2,50 9,95 2,50 4,80 3,05 45 3,15 10 1,75 10 45 2,60 45 45 1,65 45 3, 45 2,60 45 1,57 53 1,46 1,79 1,55 3,05 0,00 B 30 3*0,30/0,15 45 2,75 45 6,20 45 pm

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M :00 - kivitelezési munkák megkezdése előtt méretek a helyszínen ellenőrizendők! - alapozás kialakítása tarószerkezeti terv szerint történjen! - belső fekvésű helyiségek szellőzése

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

Épületszerkezettan VII.

Épületszerkezettan VII. 0 0 0 0 0 0 0 08 09 0 Alapozási alaprajz Pince alaprjaz Földszinti alaprajz Emeleti alaprajz Tetőgeometria A-A metszet B-B metszet C-C metszet D-D metszet Részletek. Részletek. Részletek. 00 0/0/ősz -,9

Részletesebben

Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása

Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása Tárgy: 2071 Páty, Bocskai utca 9. szám alatt lévõ iskola-bõvítés és sportudvar építése, jelenlegi állapot meghatározása Az építkezés befejezése elõtt, mûszaki

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata AZ IPARI ÚT ÉSZAKI OLDALÁN LÉVİ TERÜLETEK Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Ipari út 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Egyéb információk 4.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

MOLNÁRHÁZ. 1. 2. 2 cm Kerámia v. Parketta 6 cm Aljzatbeton 4 cm AustroTherm szigetelés 1 rtg Fólia 19 cm E.gy. VB. pallófödém 1 cm Vakolat

MOLNÁRHÁZ. 1. 2. 2 cm Kerámia v. Parketta 6 cm Aljzatbeton 4 cm AustroTherm szigetelés 1 rtg Fólia 19 cm E.gy. VB. pallófödém 1 cm Vakolat 1. 2. 2 cm Kerámia v. Parketta 6 cm ljzatbeton 4 cm ustrotherm szigetelés 1 rtg Fólia 19 cm E.gy. V. pallófödém 1 cm Vakolat 2 cm Kerámia 40 cm V lemez 5 cm Véd réteg 2 rtg Mod. bit. lemezszig. 10 cm ljzatbeton

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Magastetık energia-hatékony, fenntartható felújítása Szerkesztı: dr.tóth Elek DLA, egyetemi docens, BME. Magasépítési Tanszék Tartalom A magastetık ácsszerkezetének felújítása [1]... 1 A tetıfelület síkjának

Részletesebben

Koncepcióvázlat. Koncepció terv. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. MUNKAKÖZI! verzió/módosítás v01. rajzszám K.01. projekt azonosító kab-04-008

Koncepcióvázlat. Koncepció terv. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. MUNKAKÖZI! verzió/módosítás v01. rajzszám K.01. projekt azonosító kab-04-008 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Koncepcióvázlat MUNKAKÖZI! Koncepció terv M1:0,581, 1:1 K.01 5500, JELENLEGI Átnézeti alaprajz TERVEZETT KAB. TERVEZÉSI TERÜLETE JELENLEGI ÜGYFÉL ÉS AKM. WC (MEGFELELŐ)

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM- A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan lakhatást biztosító építmények kivitelezése kivitelezési szerződés keretében Közbeszerzési

Részletesebben

CORVIN SÉTÁNY PROGRAM 28 LAKÁSOS LAKÓHÁZ ÉS ORVOSI RENDELÕ TENDER TERVDOKUMENTÁCIÓ. Budapest VIII. Magdolna utca 33. hrsz.:35469.

CORVIN SÉTÁNY PROGRAM 28 LAKÁSOS LAKÓHÁZ ÉS ORVOSI RENDELÕ TENDER TERVDOKUMENTÁCIÓ. Budapest VIII. Magdolna utca 33. hrsz.:35469. ,,,,,,,,,,,,,,,, bm.:,m,,,, x,m szellõzõ,,,,,,,,,,,, lábazat m.cm -,,,,,,,,,,,,,, lábazat m.cm mérõh. (elektromos) bm.:,m,,,,,,,, m kazánház, m mérõh. (víz-fûtés), m bm.:,m L bm.:,m L tárolók, m bm.:,m

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

engedély helyszínrajz m 1:1000 2009. október 13. E - 01 320/1 321/1 3 321/2

engedély helyszínrajz m 1:1000 2009. október 13. E - 01 320/1 321/1 3 321/2 319 4 320/1 51,40 10,52 32,18 8,70 4,76 25,04 2,38 324 321/2 13,83 13,83 4,47 321/1 3 297 47,20 4,47 9,16 14,48 25 10,69 28,11 13,15 51,95 23,64 28,11 322 32 5,26 5,26 299 328 10,32 10,32 2,38 9,14 11,52

Részletesebben

Műszaki leírás ELŐZMÉNYEK: Építészeti kialakítás: Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez. A telek beépítése, fekvése:

Műszaki leírás ELŐZMÉNYEK: Építészeti kialakítás: Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez. A telek beépítése, fekvése: Műszaki leírás Miskolci Autista Alapítvány bentlakásos Otthonának tervezéséhez ELŐZMÉNYEK: A telek beépítése, fekvése: A tervezési helyszín Szakáld község, Dózsa György u. 43. hrsz.: 318, oldalhatáron

Részletesebben

Szabolcska Mihály utca 4571/2

Szabolcska Mihály utca 4571/2 +7,37 TORNTRM ÖLTÖZŐK, TNTRMK +8, TNTRMK 4649 +11,76 4646 +10, ÖLTÖZŐK, BLTT TRM Szabolcska Mihály utca 4669 4571/ +6, ±0,000 46 +3,55 KOLLIUMI PÜLT 48/8 4671 457/10 4645 47 467 rajz M=1:0 Tánc és Képzőm.

Részletesebben

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház MŰSZAKI LEÍRÁS Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház Alapterület: Földszint: Nettó 108 m2 (terasz és kocsi beálló 50%-ban számítva) Nettó terület: 50,51 m2 Terasz terület 13,10 m2 Fedett és oldalról zárt gépkocsi

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

Építészeti mûszaki leírás A terület és az épület ismertetése A tervezési terület Gyõr nyugati részén, az 1-es fõút mellett található. A terület korábban ipari jellegû volt, de az üzemek többsége már megszûnt.

Részletesebben

VILLAÉPÜLET FELMÉRÉSI TERVE ÁBRAHÁMHEGY, BADACSONYI ÚT 5.

VILLAÉPÜLET FELMÉRÉSI TERVE ÁBRAHÁMHEGY, BADACSONYI ÚT 5. ÉPÍTÉSZMŰTRM VILLAÉPÜLT ÁBRAHÁMHGY, BADACSONYI ÚT 5. 2. január 7. gyümölcsfák huzal kerítés tuja sor faház faház huzal kerítés fenyőfa átm.5cm gyep +3,6 fedél tiszafa fenyőfa átm.5cm ±, beton felület tiszafa

Részletesebben

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY MŰLEÍRÁS Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció Vedres Béla 2014/15 2. félév Zárófeladat kiviteli

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45 8 9/8 utatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Építménymagasság: lőkert mérete: Oldalkert mérete: Hátsókert mérete: Zöldfelület: Szintterületi mutató: Övezet: Lke- egengedett Tervezett

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás) Tartószerkezetek megerısítése, átalakítása Elıadás BMGE Hidak és Szerkezetek Tanszéke 2008.09.22. 12 00 15 00 Kmf. 16. Elıadó: Iványi János okl. szerkezetépítı mérnök EUROPA-Mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna Tervezett tejfeldolgozó kisüzem Gáz Gáz Gáz Villany Villany Villany Tűzcsap Áthelyezett kerítés TELEKATÁR Villanyóra Gázcsonk 38,62 5,00,62 22,00 9,7 2,69 4,2 3,50 0,50 3,00 2,64 5,00,94 38,00,00 5,00

Részletesebben

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Mindszentpuszta Faluház és Sportöltözı felújítása. Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Építtetı: Pér Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS Készült a KönyvCalc közbeszerzı programváltozattal,.xls, és.pdf konvertálással. FİÖSSZESÍTİ Anyag Díj 15 Zsaluzás és állványozás 339

Részletesebben

Építési engedélyezési TERVE

Építési engedélyezési TERVE Zártsorú beépítésű 25 db lakást + 1 db irodát + 12 db gépkocsi tárolót magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület Építési engedélyezési TERVE 2016. február Szeged,

Részletesebben

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 179 SZ. HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. *** 4032 Debrecen Dér utca 22.047/7 hrsz-ú alatti ingatlanra tervezett 5 LAKÁSOS SORHÁZ

Részletesebben

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló

Részletesebben

épület meglévő, átalakítandó, +0,47 +9,31 +12,97 +10,74 +0,47 124,08 75,85 6,58 20,82 72,11 hőszigetelésre kerülő KLUB ép.

épület meglévő, átalakítandó, +0,47 +9,31 +12,97 +10,74 +0,47 124,08 75,85 6,58 20,82 72,11 hőszigetelésre kerülő KLUB ép. USZMEGÁLLÓ GYLOGÁTKELŐ W ÜFÉ 99,06 6,9 MEGLÉVŐ LELÁTÓK MGSUGRÁS Sólyom utca elektromos hálózat csatl.pont 0/ 0/2 06/26 06/26 06/2 06/2 TENISZPÁLY 0 TENISZPÁLY SÁTORRL 06/2 MEGLÉVŐ LELÁTÓK FÜVES EZŐPÁLY

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Manzárd Grafit. Szarufák feletti hıszigetelés. Alkalmazástechnika

Manzárd Grafit. Szarufák feletti hıszigetelés. Alkalmazástechnika Manzárd Grafit Szarufák feletti hıszigetelés Alkalmazástechnika TARTALOMJEGYZÉK 1. Hıszigetelési megoldások magastetıkön 2. Szarufák feletti hıszigetelés feltételei 3. Tervezési elvek 4. Új épületek tetıszerkezetének

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

A A Lépcsõház gresslap 18,16 m 2 PINCE ALAPRAJZ 14. 3. 4. M=1:100 É-2.1. Teremgarázs mûgyanta 376,07 m 2 D=40 cm vb. pillér acél köpenycsõvel

A A Lépcsõház gresslap 18,16 m 2 PINCE ALAPRAJZ 14. 3. 4. M=1:100 É-2.1. Teremgarázs mûgyanta 376,07 m 2 D=40 cm vb. pillér acél köpenycsõvel Fúrt cölöpsor a szomszédos épület megtámasztására Lépcsõház 18,16 m 2 R=7,50 15 fellépés x 0,167 m 14 belépés x 0,267 m Rámpa mûgyanta 71,32 m 2 R=6,00 13. 14. 1. 500 200 81 2. 181 garázsszellõzõ acél

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON 6 lakásos társasház 25 Budapest, Mandula utca 23. LUXUS SZÍNVONALÚ ÉLETVITEL A mandula23 társasház luxus színvonalú életvitelt kínál leendő lakóinak, rengeteg alapáron járó különlegességgel, mint például

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4 R1 Talajon fekvő kőburkolatú padló 2cm Nox gránit kőburkolat 1cm flexibilis ragasztóhabarcs felületsimítás és ragasztás 5cm aljzatbeton, padlófűtés cm vasalt aljzatbeton R2 Talajon fekvő greslap burkolatú

Részletesebben

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez " STEEL " Tervezı Iroda BT. 6723. Szeged, Mária u. 5. Tel.: -2626-938 SZERKEZETI MŐLEÍRÁS a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 0392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez Kiindulási adatok ±0,00=

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM-A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Lakócentrum támogatott lakhatást biztosító építmény kivitelezése kivitelezési szerződés keretében

Részletesebben