Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve"

Átírás

1 Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd, Dózsa Gy. u Fadd, Petőfi u. 1/a. T.: 70/ ;

2 TARTALOMJEGYZÉK ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 7133 FADD, SPORT UTCA HRSZ.: 1172/1 DOKUMENTUMOK: TERVLAPOK: - CÍMLAP - TARTALOMJEGYZÉK - TERVEZŐI NYILATKOZAT - - ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA - ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP - HELYISÉGLISTA - ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS - TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET FELMÉRÉSI TERVEK - M - 01 FÖLDSZINT ALAPRAJZ M 1:100 - M - 02 TETŐTÉRI ALAPRAJZ M 1:100 - M - 03 A METSZET M 1:100 - M - 04 B METSZET M 1:100 - M - 05 ÉSZAKI HOMLOKZAT M 1:100 - M - 06 KELETI HOMLOKZAT M 1:100 - M - 07 DÉLI HOMLOKZAT M 1:100 - M - 08 NYUGATI HOMLOKZAT M 1:100 - M - 09 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FOTÓI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK - E - 01 HELYSZÍNRAJZ M 1: E - 02 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M 1:100 - E - 03 TETŐTÉRI ALAPRAJZ M 1:100 - E - 04 M1 METSZET M 1:100 - E - 05 M2 METSZET M 1:100 - E - 06 ÉSZAKI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 07 KELETI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 08 DÉLI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 09 NYUGATI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 10 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M 1:100 - E - 11 M3 ÉS M4 METSZET M 1:100 - E - 12 ÉSZAKI ÉS KELETI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 13 DÉLI ÉS NYUGATI HOMLOKZAT M 1:100 - E - 14 ÖLTÖZŐ ÉPÜLET LÁTVÁNYTERVEI - E - 15 MELLÉKÉPÜLET LÁTVÁNYTERVEI 1

3 TERVEZŐI NYILATKOZAT ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 7133 FADD, SPORT UTCA HRSZ.: 1172/1 MEGBÍZÓ: FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7133 FADD, DÓZSA GYÖRGY U. 12. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY: ÖLTÖZŐ ÉPÜLET 7133 FADD, SPORTPÁLYA HRSZ.: 1172/1 TERVEZETT TEVÉKENYSÉG: ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖRNYEZET MEGHATÁROZÓ JELLEMZŐI, VÉDETTSÉGI MINŐSÍTÉSE: BELTERÜLET, NEM VÉDETT ÉPÜLET, ÖVEZETI BESOROLÁS: KS TERVEZŐK: ÉPÍTÉSZET TARTÓSZERKEZET NÉV:KAJÁRI JÓZSEF TAMÁS CÍM: FADD, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1/A. KÉPESÍTÉS: OKLEVELES ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI NÉVJEGYZÉKSZÁMA: É ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁMA: NÉV: HÉJJAS ISTVÁN CÍM: SZÁLKA, TÁNCSICS UTCA 4. KÉPESÍTÉSE: OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK TERVEZŐI NÉVJEGYZÉKSZÁMA: T-1/ KIJELENTEM/JÜK, HOGY A TÁRGYI LÉTESÍTMÉNY TERVDOKUMENTÁCIÓJÁBAN SZEREPLŐ MŰSZAKI TERVEKET ÉS LEÍRÁSOKAT, AZ ÁLTALAM/LUNK TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELEL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK, ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ÉS ESETI ELŐÍRÁSOKNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK, A STATIKAI, AZ ÉLETVÉDELMI ÉS AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKNEK, TOVÁBBÁ AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA TÁRGYÁBAN EGYEZTETETTEM/TÜNK AZ ÉRINTETT KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓVAL. A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRÉS NINCS, ÍGY ENGEDÉLYEZÉSE NEM SZÜKSÉGES. A VONATKOZÓ NEMZETI SZABVÁNYTÓL ELTÉRŐ MŰSZAKI MEGOLDÁST NEM ALKALMAZTAM/TUNK, A SZERKEZET, ELJÁRÁS VAGY SZÁMÍTÁSI MÓDSZER A SZABVÁNYOSSAL LEGALÁBB EGYENÉRTÉKŰ, ÉS AZ ADOTT TERVEZÉSI FELADATRA AZONOS MÓDSZERT ALKALMAZTAM/TUNK, A HATÁSOK (TERHEK) ÉS AZ ELLENÁLLÁSOK (TEHERBÍRÁS) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS AZT A TERVEZÉS SORÁN TELJES KÖRŰEN ALKALMAZTAM/TUNK. AZ ÉPÍTÉSI, BONTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÉPÍTMÉNY NEM TARTALMAZ AZBESZTET. AZ ÁLTALAM/UNK TERVEZETT ÉPÜLET MEGFELEL AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS AZ EZT IGAZOLÓ ENERGETIKAI SZÁMÍTÁST A KÜLÖN JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK SZERINT ELKÉSZÍTETTEM/TÜK. AZ ÉPÜLET AZ EDDIG FELSOROLT ÉS MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL. TOVÁBBÁ KIJELENTEM/JÜK, HOGY TERVEZÉSI JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZEM/ÜNK. A TERVEKET AZ ILLETÉKES KÖZMŰHATÓSÁGGAL EGYEZTETTEM, KIKÖTÉSEIKNEK ELEGET TETTEM/TÜNK, VALAMINT ELŐZETESEN HOZZÁJÁRULÁSUKAT ADTÁK. TOVÁBBÁ, KIJELENTJÜK: - A TERVEZÉSI PROGRAMBAN ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSRE KERÜLTEK. - AZ ÉPÍTMÉNY ÉS ANNAK RÉSZEI A RENDELTETÉSI CÉLJÁNAK MEGFELELŐEN, ÉS A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLT MEGTERVEZÉSRE ÚGY, HOGY AZ NEM AKADÁLYOZZA A SZOMSZÉDOS INGATLANOK ÉS ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK RENDELTETÉSSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLHATÓSÁGÁT. - MÉRETEIVEL, ELHELYEZÉSÉVEL, ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSÁVAL ILLESZKEDIK A KÖRNYEZET ÉS A KÖRNYEZŐ BEÉPÍTÉS ADOTTSÁGAIHOZ. - NEM KORLÁTOZZA A SZOMSZÉDOS TELKEK BEÉPÍTÉSÉT. - NEM KÁROSÍTJA A SZOMSZÉDOS BEÉPÍTÉST ÉS ANNAK ÉPÍTÉSZETI JELLEGZETESSÉGEIT. - LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSÁT. - AZ ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSI MÓDJA, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁGA, HOMLOKZATA, TETŐZETE ÉS AZOK KIALAKÍTÁSA LEHETŐVÉ TESZI A TELEPÜLÉSKÉP ÉS A KÖRNYEZET ELŐNYÖSEBB KIALAKÍTÁSÁT, A TÁJ ÉS TELEPÜLÉSKÉP ÉRTÉKEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT. - ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSÁVAL HOZZÁ JÁRUL A TÁJ- ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ESZTÉTIKUS ALAKÍTÁSÁHOZ. A TÁRGYI LÉTESÍTMÉNY TERVDOKUMENTÁCIÓJÁBAN SZEREPLŐ MŰSZAKI TERVEKET ÉS LEÍRÁSOKAT, AZ ÁLTALAM/LUNK TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELEL A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK, KÜLÖNÖS KÉPPEN OTÉK 50. (3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, ÚGYMINT: - AZ ÁLLÉKONYSÁG ÉS A MECHANIKAI SZILÁRDSÁG, - A TŰZBIZTONSÁG, - A HIGIÉNIA, AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM, 2

4 - A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS AKADÁLYMENTESSÉG, - A ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM, - AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS HŐVÉDELEM, - AZ ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELEM, VALAMINT A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLAT ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A TERVEZÉSI PROGRAMBAN RÉSZLETEZETT ELVÁRÁSOKNAK. AZ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT A VONATKOZÓ MAGYAR NEMZETI SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁVAL, ILLETVE LEGALÁBB EZZEL EGYENÉRTÉKŰ TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ MEGOLDÁSSAL TELJESÍTETTÜK. AZ ÉPÍTMÉNY ÚGY KERÜLT MEGTERVEZÉSRE, HOGY MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS BERENDEZÉSÉNEK BEÉPÍTÉSI VAGY CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÉPÍTMÉNY SZERKEZETÉNEK JELENTŐS MÉRTÉKŰ MEGBONTÁSA NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT. ÉPÍTÉSI CÉLRA SZOLGÁLÓ ANYAGOT, SZERKEZETET, BERENDEZÉST ÉPÍTMÉNYBE BEÉPÍTENI CSAK A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZERINT SZABAD. AZ ÉPÍTMÉNYT ÉS ANNAK RÉSZÉT, SZERKEZETÉT, BEÉPÍTETT BERENDEZÉSÉT ÉS VEZETÉKRENDSZERÉT ÚGY TERVEZTÜK MEG, HOGY AZOK KARBANTARTÁS, KORSZERŰSÍTÉS, ESETLEGES CSERE CÉLJÁBÓL - A CSATLAKOZÓ SZERKEZETEK ÁLLÉKONYSÁGÁNAK VESZÉLYEZTETÉSE NÉLKÜL - HOZZÁFÉRHETŐEK, VALAMINT AZOK A MAGYAR NEMZETI SZABVÁNYOK ÁLTAL MEGKÖVETELT BIZTONSÁGGAL MEGFELELNEK A TERVEZETT VAGY BECSÜLT ÉLETTARTAMUK ALATT - A RENDELTETÉSI CÉLJUKNAK MEGFELELŐ BIZTONSÁGGAL - AZ ÁLLÉKONYSÁG ÉS A MECHANIKAI SZILÁRDSÁG, VALAMINT A RENDELTETÉSSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT KÖVETELMÉNYEINEK. VÉDELMET NYÚJTANAK A VÁRHATÓ HATÁSOK OKOZTA ÁRTALMAK ELLEN AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA SORÁN, ÉS MEGFELELNEK, ILLETVE ELLENÁLLNAK A VÁRHATÓ MÉRTÉKŰ TERHELÉSEKNEK, HATÁSOKNAK. TŰZVÉDELEMI SZEMPONTBÓL MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK: AZ ÉPÜLETET ELŐZETES ÉRTÉKELÉS SZERINT AZ OTSZ XXV. FEJEZET BAN FOGLALTAK ALAPJÁN IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZATÚRA KELL KIALAKÍTANI. IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT KÖVETELMÉNYE TEHERHORDÓ PILLÉR: D R30 IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT KÖVETELMÉNYE TEHERHORDÓ KÜLSŐ FAL: C RE 30 IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT KÖVETELMÉNYE PINCEFÖDÉMRE: B REI 30 IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT KÖVETELMÉNYE KÖZBENSŐ FÖDÉMRE: D REI 30 IV. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT KÖVETELMÉNYE TETŐFÖDÉM: D REI 30 A TÉGLA FALSZERKEZETEK MEGFELELŐSÉGE GYÁRTÓI NYILATKOZATTAL IGAZOLT. A VASBETON TARTÓSZERKEZETI ELEMEK ELLENŐRZÉSE TŰZTERHELÉSRE AZ MSZ EN A MÓDSZER SZERINT TÖRTÉNT, MINIMÁLIS KERESZTMETSZETI MÉRETEK, BETONFEDÉSEK ILLETVE BETONACÉL TENGELY- BETONSZÉL TÁVOLSÁG FELVÉTELÉVEL. FASZERKEZETEK VIZSGÁLATA MSZ EN SZERINTI BEÉGÉSES VIZSGÁLATTAL IGAZOLT. AZ ALKALMAZOTT SZERKEZETEK A TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELNEK. FADD, MÁJUS KAJÁRI J. TAMÁS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É HÉJJAS ISTVÁN STATIKUS VEZETŐ TERVEZŐ T-1 17/0025 3

5 ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 7133 FADD, SPORT UTCA HRSZ.: 1172/1 I. ELŐZMÉNY: AZ ÉVEK ÉS A HASZNÁLAT SORÁN KÜLÖNFÉLE KÁROSODÁSOKAT ELSZENVEDETT ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁRA IRÁNYULT A TERVEZŐI MUNKA. CÉL EGY TÖBBFUNKCIÓS, FUNKCIONÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA VOLT, MELYBEN HELYET KAPNAK A SPORTTEVÉKENYSÉGHEZ ELENGEDHETETLEN ÖLTÖZŐ EGYSÉGEK, A HOZZÁJUK TARTOZÓ KISZOLGÁLÓ BLOKKOKKAL EGYÜTT. EMELLETT A JELENLEG BEÉPÍTETLEN TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉVEL A NŐI CSAPAT RÉSZÉRE IS KIALAKÍTOTT ÖLTÖZŐVEL ÉS EGY, A CSAPATTAGOK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSÁVAL EGÉSZÜLJÖN KI A MEGÚJULÓ ÉPÜLET FUNKCIÓJA, RENDELTETÉSE. A MEGLÉVŐ ÉPÜLET SZERKEZETEI: - ALAPOZÁS: MONOLIT VASBETON SÁVALAP. - TEHERHORDÓ SZERKEZET: 30 CM VTG. TÉGLAFAL. - VÁLASZFALAK: 12 CM VTG. TÉGLAFAL. - FÖDÉMSZERKEZET: MONOLIT VASBETON FÖDÉM. - TETŐSZERKEZET: TOROKGERENDÁS NYEREGTETŐ FOGÓPÁROKKAL. - HÉKJALÁS: HULLÁMPALA FEDÉS - NYÍLÁSZÁRÓK: FA NYÍLÁSZÁRÓK. - PADOZATOK: MOZAIK BURKOLAT, LINÓLEUM (PVC), BETON. - FALBURKOLAT: CSEMPE BURKOLAT, FESTÉS. - KÉMÉNYEK: FALAZOTT KÉMÉNYEK. - VÍZSZIGETELÉS: 2 RTG. BIT. SZIGETELŐ LEMEZ (CSAK FELTÉTELEZHETŐ). - FŰTÉS: FÖLDGÁZ TŰZELÉSŰ KONVEKTOROS FŰTÉS. A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEN HULLÁMPALA FEDÉS TALÁLHATÓ, MELY A FELÚJÍTÁS SORÁN ELTÁVOLÍTÁSRA KERÜL. AZ ELBONTANDÓ TETŐ HÉJALÁS TARTALMAZ AZBESZTET, ÍGY A KIVITELEZÉS SORÁN KIEMELT FIGYELEMMEL ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK MELLETT KELL KEZELNI, ILLETVE TÁROLNI, MAJD A VESZÉLYES HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÓ TELEPRE SZÁLLÍTANI. A HULLADÉK GYŰJTÉST, KEZELÉSÉT, SZÁLLÍTÁSÁT, ÁRTALMATLANÍTÁSÁT CSAK ARRA ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÓ VÉGEZHETI! II. KONCEPCIÓ: JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN AZ ÉPÜLET ÉPÜLETSZERKEZETEIN, TARTÓSZERKEZETEIN, HOMLOKZATAIN ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA EGYARÁNT FELÚJÍTÁSRA SZORUL. AZONBAN FŐ PROBLÉMÁT JELENT AZ ÉPÜLET MELLETTI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE, HISZEN A MOSTANI ÁLLAPOTÁBAN AZ ÉPÜLET DÉLI OLDALA MENTÉN JELENTŐSEN MEGSÜLLYEDT A TALAJSZINT. TÉRBURKOLAT ÉS A SZÜKSÉGES LEJTÉS HIÁNYÁBAN A CSAPADÉKVÍZ AZ ÉPÜLET ALAPOZÁSA FELÉ SZIVÁROG. A MEGOLDÁST JELENTI A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ERESZCSATORNÁK CSERÉJE, ILLETVE A MEGFELELŐ KIFELÉ LEJTÉSŰ ÉPÜLET MELLETTI TÉRBURKOLAT KIALAKÍTÁSA. A TETŐTÉR BEÉPÍTÉS IGÉNYÉNEK KÖVETKEZTÉBEN A FELMÉRÉS SORÁN TAPASZTALHATÓ VOLT, HOGY A HÉJALÁST TELJES EGÉSZÉBEN LE KELL CSERÉLNI, VISZONT A TETŐSZERKEZET JELENLEGI ÁLLAPOTÁRA VALÓ TEKINTETTEL A TETŐHÉJALÁS ANYAGÁNAK KIVÁLASZTÁSÁNÁL TEKINTETTEL KELL LENNI A TEHERBÍRÁSI KORLÁTOKRA, ÍGY LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL KÖNNYEBB ELEMEKET KELL ALKALMAZNI, ILLETVE A SZÜKSÉGES NEGERŐSÍTÉSEKET VÉGRE KELL HAJTANI. ÍGY A TERVEZÉS SORÁN A FŐ CÉLKITŰZÉS AZ VOLT, HOGY A JELENLEGI MEGLÉVŐ ÉPÜLETET AZ ÚJONNAN JELENTKEZŐ IGÉNYEKNEK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADOTTSÁGOKNAK MEGFELELŐEN ÚGY ALAKÍTSUK ÁT, HOGY EGY, A LEHETŐ LEGJOBBAN KIHASZNÁLT ÉS MŰKÖDŐKÉPES ÉPÜLET VALÓSULJON MEG. AZ ÉPÜLET A NYEREGTETŐS, TÉGLALAP ALAPRAJZÚ EREDETI FORMÁJÁT MEGTARTANÁ, VISZONT BELSŐ TÉRI ELRENDEZÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK (FÖLDSZINTEN: MOSÓKONYHA, SZAUNA, WC; EMELET: TELJES BEÉPÍTÉSE) A JOBB KIHASZNÁLHATÓSÁGOT, A BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGET, ÉS A TÖBBFUNKCIÓSÁGOT TÜKRÖZI. HISZEN AZ EREDETI ÉPÜLETFUNKCIÓHOZ KÉPEST KIEGÉSZÜL AZ ÉPÜLET AZ EMELETEN KIALAKÍTOTT KÖZÖSSÉGI TÉRREL, MEGTEREMTVE EZZEL A SPORT ÉS PIHENÉS KÖZTI ÖSSZHANGOT. III. HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS. A MEGLÉVŐ ÖLTÖZŐ ÉPÜLET SZABADONÁLLÓAN KERÜLT ELHELYEZÉSRE, TÖBB, MINT 6,0 M-ES OLDALKERT MÉRETTEL. A FELÚJÍTÁS SORÁN, EZ AZ OLDALKERT MÉRET NEM VÁLTOZIK. AZ ÚJ MELLÉKÉPÜLET AZ ÖLTÖZŐ ÉSZAKI HOMLOKZATI ÉPÜLET SÍKJÁVAL EGY VONALBAN KERÜL ELHELYEZÉSRE. A KÉT ÉPÜLET KÖZÖTT 5,4 M TÁVOLSÁG MEGTARTÁSÁVAL. A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET MEGKÖZELÍTŐLEG SÍK TERÜLET, AZ 1171 ÉS 879 HRSZ-Ú KÖZUTAK FELŐL RENDELKEZIK KÖZÚTCSATLAKOZÁSSAL. A MEGLÉVŐ EGYSÉGHEZ TARTÓZÓ PARKOLÓ HELYEK AZ 1181 HRSZ-Ú ÚT MENTÉN BIZTOSÍTOTTAK, AZ ÁTALAKÍTÁS EREDMÉNYEKÉNT KIEGÉSZÍTŐ 5 DB PARKOLÓHELY, VALAMINT 5 DB KERÉKPÁR TÁROLÓ LESZ KIALAKÍTVA AZ ÉPÜLET KELETI OLDALA MENTÉN. A TERVEZETT ÉPÜLETBEN NEM KERÜL KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS KIALAKÍTÁSRA. A TELJES KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁG BIZTOSÍTOTT. IV. ALAPRAJZI KIALAKÍTÁS: AZ ÉPÜLETBEN JELENLEG MEGLÉVŐ ÉPÜLETFUNKCIÓKBAN, A FÖLDSZINTEN, KISEBB VÁLTOZTATÁSOK VALÓSULNAK MEG: A KORÁBBI BÍRÓ IRODA SZAUNÁVÁ ALAKUL, VALAMINT EGY MOSÓKONYHA IS KIALAKÍTÁSRA KERÜL. AZ EMELETEN TELJES TETŐTÉRBEÉPÍTÉSRE KERÜL SOR, MELYNEK CÉLJA A NŐI FOCICSAPAT TAGJAI SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÖLTÖZŐ KIALAKÍTÁSA, ILLETVE EGY KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA. A TERVEZETT MELLÉKÉPÜLET KÜLÖN EGYSÉGKÉNT KERÜL KIALAKÍTÁSRA. 4

6 V. FŐBB ANYAGOK, SZERKEZETEK: (ÚJ SZERKEZETEK) ALAPOZÁS: MELLÉKÉPÜLET ALATT 25,0 CM VATAG VASBETON LEMEZ ALAPPAL KÉSZÜL. ( ELVÁRT VASBETONMINŐSÉG: C20/25-XC2-16- KK, BETONACÉL MINŐSÉG : B500 (B 60.50), SZERKEZETI ACÉL MINŐSÉG : S235) FŐFALAK, PILLÉREK: MELLÉKÉPÜLET FALSZERKEZETE 10/10 CM FA OSZLOPOK KÜLSŐ OLDALÁN BETONYP LAP, BELSŐ OLDALÁN OSB LAPBURKOLATTAL KÉSZÜL. ELŐTETŐ TARTÓPILLÉREI FALAZOTT KIVITELLEL KÉSZÜLNEK: 25CM VASTAGSÁGBAN (JAVASOLT: KISMÉRETŰ TÉGLA/FALAZÓBLOKK). ÁTHIDALÓK: ÚJ NEM KÉSZÜL. VÁLASZFALAK: FÖLDSZINTEN: 12 CM VASTAG FALAZOTT VÁLASZFALAK, ILLETVE WC HELYISÉGBEN PARAVÁNFALAK, AZ EMELETEN: IMPREGNÁLT- TŰZGÁTLÓ VÁLASZFALAK KÉSZÜLNEK. KÉMÉNY: ÚJ NEM KÉSZÜL. FÖDÉMSZERKEZET ÚJ FŐDÉMSZERKEZET NEM KÉSZÜL. LÉPCSŐK, RÁMPÁK: ÚJ NEM KÉSZÜL. TETŐSZERKEZET: FOGÓPÁROS NYEREGTETŐ 10/12 SZARUFÁKBÓL, 2*5/15 FOGÓPÁRBÓL 15/15 SZELEMENEKBŐL, ALÁTÉT SZIGETELÉSSEL, 3/5 CM CSERÉPLÉC ÉS 5/5 CM ELLENLÉC, ÉGÉSKÉSLELTETŐ SZERREL KEZELVE. JAVASOLT ÉGÉSKÉSLELTETŐ : MINŐSÍTETT - A-132/2004. (UE: A- 2197/2011.) SZÁMÚ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ - LIGNOTOL KOMPLEX BELTÉRI ÉGÉSKÉSLELTETŐSZER ALKALMAZÁSÁVAL. AZ ALKALMAZOTT ANYAG FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓJÁBAN MEGHATÁROZOTT ALKALMAZÁSI FELTÉTELEKKEL SZÜKSÉGES KEZELNI A FEDÉLSZERKEZETET. (ELVÁRT FAANYAG MINŐSÉG : C24 (F 56.I.) LÁNG, ROVAR -, GOMBAMENTESÍTÉSSEL.). A SZARUFÁK KÖZÖTT ÉS ALATT HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL, VALAMINT A FOGÓPÁROK FÖLÖTT 20 CM ÖSSZVASTAGSÁGBAN, ÁSVÁNYI SZÁLAS HŐSZIGETELÉS SZÜKSÉGES. MELLÉKÉPÜLET TETŐSZERKEZETE KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉSSEL ÉS ALÁTÉT DESZKÁZATTAL KÉSZÜL. HÉJALÁS: ALÁTÉT SZIGETELÉS FELETT ELLENLÉCCEL ÉS LÉCEZÉSSEL GERARD FEDÉS KÉSZÜL, HÓFOGÓVAL, SZELLŐZŐ CSERÉPPEL, KÚPCSERÉPPEL ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ELEMEKKEL. BÁDOGOSMUNKÁK: HORGANYLEMEZ ERESZEK D = 120 MM, HORGANYLEMEZ LEFOLYÓK D =120 MM, HORGANYLEMEZ KÖNYÖKLŐK. (ELVÁRT CSATORNARENDSZER MINŐSÉG : LINDAB ALÁTÉTDESZKÁZATTAL. RAINLINE ERESZCSATORNA RENDSZER). A TÁROLÓ FEDÉSE KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉS, KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: A MEGLÉVŐ FA NYÍLÁSZÁRÓK TELJES CSERÉJÉRE KERÜL SOR MŰANYAG PROFILÚ NYÍLÁSZÁRÓKRA. HŐSZIGETELT SZÁRNY - TOK SZERKEZETTEL, ÉS MINIMUM 2 RÉTEGŰ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉSSEL. A FÖLDSZINTI SZAUNA HELYISÉG ÜVEGEZÉSE SZÍNEZETT/LAMINÁLT ÜVEG. A TETŐTÉRBEN 4DB TETŐSÍK ABLAK (55/78 CM MÉRETBEN) KERÜL BEÉPÍTÉSRE. ELEMELETEN A NYUGATI HOMLOKZATON KIALAKÍTOTT 0,00 M PARAPETŰ NYÍLÁSZÁRÓ ELÉ SZERELT PVC MELLVÉD KORLÁT KERÜL. ÁRNYÉKOLÓK: HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ALUMÍNIUM LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓ KERÜL BEÉPÍTÉSRE A TETŐTÉRBEN (2 HELYEN). BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: TELJES CSERE: FA NYÍLÁSZÁRÓKRA. ÁLMENNYEZET: TETŐTÉRBEN KÖNNYŰSZERKEZETES BURKOLÁS KÉSZÜL 15 CM VTG. ÁSVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉSSEL, FELÜLET FOLYTONOS GIPSZKARTON LAP BURKOLATTAL - B EI 15 MINŐSÍTETT GIPSZKARTON BURKOLAT. (ELVÁRT ÁLMENNYEZET RENDSZER MINŐSÉG: FAVÁZRA SZERELT RIGIPS TŰZGÁTLÓ ÉS IMPREGNÁLT ÁLMENNYEZET) HŐSZIGETELÉS: KÜLSŐ HOMLOKZATI FALSZERKEZETEKEN 10 CM VASTAG PS HŐSZIGETELÉS, MÍG A LÁBAZATON 5 CM VASTAG XPS HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL. A HŐSZIGETELÉSRE ALAP,-MAJD SZÍNVAKOLAT KERÜL. ( JAVASOLT HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER MINŐSÉGE : ROCKWOOL F IXROCK, JAVASOLT PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉS MINŐSÉGE : ROCKWOOL A IRROCK LD, ELVÁRT PADLÓSZERKEZETI, ÉS HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER MINŐSÉGE : AUSTROTHERM AT N100, ELVÁRT LÁBAZAT ÉS KOSZORÚ HŐSZIGETELÉS MINŐSÉGE : AUSTROTHERM EXPERT F IX ) VÍZSZIGETELÉS: 1 RTG. KENT SZIGETELÉS MOSDÓKBAN, VIZES HELYSÉGEKBEN HASZNÁLATI VÍZ ELLEN PADLÓBURKOLAT ALATT. (ELVÁRT KENT VÍZSZIGETELÉS MINŐSÉGE: SIKA SEALTAPE-S) PADLÓ BURKOLATOK: 30*60 CM KERÁMIA LAPOK RAGASZTVA. SZAUNÁBAN HAJÓPADLÓ. FALBURKOLATOK: VIZES HELYSÉGEKBEN 2,10 M-IG CSEMPEBURKOLAT 15*20 CM-ES PVC ÉLPROFILLAL. (ELVÁRT BURKOLÓ LAPOK MINŐSÉGE: CASTELVETRO GRES LAPOK, VALAMINT ZALAKERÁMIA KÜL- ÉS BELTÉRI.) KÜLSŐ KIKÉPZÉS: FEHÉR HOMLOKZATI VAKOLAT, HOMOKSZÍN LÁBAZATI VAKOLAT (ELVÁRT HOMLOKZATVAKOLAT MINŐSÉGE: WEBER-TERRANOVA HOMLOKZATBEVONATI RENDSZER) BELSŐ KIKÉPZÉS: BELSŐ 3 RTG-Ű FESTETT FALAK, VIZES HELYSÉGEKBEN 2,10 M-IG CSEMPÉZVE. (ELVÁRT BELSŐ FESTÉS MINŐSÉGE: HÉRA BELTÉRI FESTÉK RENDSZER) TERASZOK, ELŐLÉPCSŐ: ÚJ NEM KÉSZÜL. ELEKTROMOS ÁRAM: A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, KÜLÖN TERV SZERINT. ÍVÓVÍZ - SZENNYVÍZ: A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, KÜLÖN TERV SZERINT. FÖLDGÁZ: A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, KÜLÖN TERV SZERINT. FŰTÉS: A MEGLÉVŐ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, KÜLÖN TERV SZERINT. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS: A MEGLÉVŐ ÉS A TERVEZETT ÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉRŐL ÖSSZEGYŰJTÖTT CSAPADÉKVÍZ ERESZCSATORNÁVAL LESZ LEVEZETVE. AZ UDVARI LEFOLYÓCSÖVEK CSAPADÉKVIZE, SAJÁT TELKEN BELÜL, ZÖLDFELÜLETEN ELSZIKKASZTÁSRA KERÜL. A BURKOLT FELÜLETEK ENYHE LEJTÉSSEL KÉSZÜLNEK, AZ ACO RÁCSOK IRÁNYÁBAN, A FELÜLETI CSAPADÉKVIZEK ELVEZETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA. VI. ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, VALAMINT MEGJEGYZÉSEK: 1. A TERV SZOROSAN EGYÜTT KEZELENDŐ A TÖBBI SZAKÁGI TERVVEL, KÜLÖNÖS A TŰZVÉDELMI TERVFEJEZETTEL! 2. MINDEN BETERVEZETT ÉPÍTŐANYAGOT A GYÁRTÓ ÁLTAL KIADOTT ALKALMAZÁSTECHNIKAI UTASÍTÁSOK SZERINT KELL BEÉPÍTENI! 3. A TERVDOKUMENTÁCIÓ EGY EGYSÉGET KÉPEZ, ABBAN A MŰSZAKI MEGOLDÁSOKAT A TERVEK, ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTTESEN ÉRTELMEZENDŐEN RÖGZÍTIK. 4. A TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET. 5

7 5. A KIVÁLASZTOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK AZ ÉPÜLETEK SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEI MIATT (TŰZVÉDELEM) NEM HELYETTESÍTHETŐK AUTOMATIKUSAN MÁS ANYAGOKKAL ÉS SZERKEZETEKKEL, CSAK A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL. 6. A KONSZIGNÁCIÓS ELEMEK LEGYÁRTÁSA ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES. 7. A LÁTSZÓ BURKOLATOK, ANYAGOK ELHELYEZÉSE ELŐTT EGY MINTADARABOT JAVASOLT A TERVEZŐVEL ÉS A BERUHÁZÓKKAL EGYEZTETNI, UGYANCSAK EGYEZTETNI SZÜKSÉGES A SZÍNEK KIVÁLASZTÁSÁT. 8. A TERV MINDEN TEKINTETBEN A TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE, EZÉRT JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, ABBA MÁS TERVEZŐNEK VÁLTOZTATÁSRA NINCS JOGA. 9. VALAMENNYI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA MEG KELL FELELJEN AZ E TÁRGYÚ MAGYAR HATÓSÁGI SZABVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK. EZEN KÖVETELMÉNYEK MELLETT AZ EGYES SZERKEZETEKET GYÁRTÓ ÉS SZERELŐ CÉGEK MUNKÁJA MEG KELL FELELJEN MINDAZON SZABVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK, AMELYEK BETARTÁSA MELLETT AZ ÁLTALA ELVÉGZETT MUNKÁRA TELJES FELELŐSSÉGET, ILLETVE (A SZERZŐDÉSBEN ELŐÍRT IDŐTARTAMÚ) GARANCIÁT VÁLLAL BELEÉRTVE AZ ANYAGOK KIVÁLASZTÁSÁT, A GYÁRTÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS, HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁS, BESZERELÉS ÉS MŰKÖDŐKÉPES ÁTADÁS TELJES FOLYAMATÁT. 10. A TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT A MEGVALÓSÍTÁS TELJES FOLYAMATÁBAN SZIGORÚAN BE KELL TARTANI. IDEGEN NYELVŰ MUNKAERŐ ALKALMAZÁSA ESETÉBEN KÜLÖN GONDOSKODNI KELL A FENTI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÜLÉSÉRŐL (TOLMÁCS, MUNKAVÉDELMI OKTATÁS, FELIRATOK STB.). 11. SÉRÜLT FELÜLETŰ VAGY FORMÁJÁBAN TORZULT ANYAG (KŐ, FÉM, ÜVEG, FA, FAL- ÉS PADLÓBURKOLAT STB.) AZ ÉPÜLETBE NEM ÉPÍTHETŐ BE. 12. VALAMENNYI MEGLÉVŐ ÉS ÚJ BEÉPÍTETT SZERKEZETET (ANYAGOT, GYÁRTMÁNYT) AKKÉNT KELL MEGVÉDENI AZ ÉPÍTÉS IDEJE ALATT, HOGY AZ A MEGRENDELŐNEK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSIG KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN MARADJON MEG. 13. VALAMENNYI BEÉPÍTETT ANYAG, SZERKEZET SZÜKSÉGSZERŰ KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTHATÓSÁGÁT, MŰKÖDTETÉSÉT BIZTOSÍTANI KELL AKKOR IS, HA ERRE A TERVDOKUMENTÁCIÓ RAJZAIBAN, LEÍRÁSAIBAN UTALÁS NEM TÖRTÉNIK. 14. MINDEN LEHORGONYZÓ, RÖGZÍTŐ ÉS ALÁTÁMASZTÓ ELEMET ÉS SZERKEZETET ÚGY KELL GYÁRTANI, ÉS ELHELYEZNI, HOGY MEGFELELJEN A SZABVÁNYOKBAN ELŐÍRT (DIN, MAGYAR SZABVÁNY) MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEKNEK, BELEÉRTVE A HŐMÉRSÉKLET-VÁLTOZÁSOKAT, SZÉL- ÉS MECHANIKUS TERHEKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGET, NEM VESZÉLYEZTETVE SEMMILYEN ELEMET, CSOMÓPONTOT, ÜVEGET, ÜVEGEZÉST ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖMÍTÉSI MEGOLDÁST. 15. SZEGECS, CSAVAR ÉS CSAVARANYA CSAK ROZSDAMENTES, VAGY GYÁRILAG FELÜLETKEZELT (TÜZIHORGANYZOTT, KADMIUMOZOTT) ACÉLBÓL KÉSZÜLHET, ÉS MEG KELL FELELJEN AZ ELHELYEZÉSBŐL ADÓDÓ TERHEKNEK. 16. A PADLÓBURKOLATOK ALATTI ALJZATBETON A VÁLASZFALAK MENTÉN 2 CM FÜGGŐLEGES DILATÁCIÓVAL KÉSZÍTENDŐ, AZ ÚSZTATÓ RÉTEGGEL EGYÜTT ELHELYEZVE. 17. BEÉPÍTENDŐ ANYAGOKAT VÁLASZTÉK BIZTOSÍTÁSÁVAL BERUHÁZÓNAK ÉS TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI. 18. CSATLAKOZÓ, MÁR ELKÉSZÜLT SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL, ILLETVE AZ ESETLEGES KÉSŐBB KELETKEZŐ SÉRÜLÉSEK KIJAVÍTÁSÁRÓL KIVITELEZŐ GONDOSKODIK. 19. VAKOLÁST ÉS FESTÉST, TAPÉTÁZÁST CSAK AZ ELŐZETESEN MEGTISZTÍTOTT, TELJESEN KISZÁRADT FELÜLETEKEN LEHET ELVÉGEZNI. 20. A MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT MEG KELL GYŐZŐDNI A FELÜLET, SÍK VOLTÁRÓL ÉS EGYENLETESSÉGÉRŐL. 21. AZ EGYES MŰVELETEK KÖZÖTT A KISZÁRADÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐT BE KELL TARTANI. 22. VAKOLÁSOKNÁL AZ ÉLEK VÉDELMÉRŐL ÉS TARTÓSSÁGÁRÓL ÉLVÉDŐ PROFILOKKAL GONDOSKODNI KELL. 23. BURKOLATOK KÉSZÍTÉSÉNÉL, A SZÜKSÉGES DILATÁCIÓS PROFILOK BEÉPÍTÉSÉRŐL, KIALAKÍTÁSÁRÓL GONDOSKODNI KELL. 24. A MUNKÁKBA A BEFEJEZÉS UTÁNI TAKARÍTÁS, TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS IS BELETARTOZIK. 25. BURKOLATOK CSAK MEGFELELŐ FELÜLETŰ ÉS SZILÁRDSÁGÚ ALJZATRA FEKTETHETŐK. 26. A FOGADÓ SZERKEZETEK MEGFELELŐSSÉGÉT ELFOGADÓ NYILATKOZATTAL KELL RÖGZÍTENI. 27. MOZGÁSI, TÁGULÁSI LEHETŐSÉGEKET AZ ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL BIZTOSÍTANI ÉS KIKÉPEZNI. 28. CSAK I. OSZT. ANYAGOK ÉPÍTHETŐK BE, I. OSZT. MINŐSÉGBEN, A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK SZIGORÚ BETARTÁSÁVAL, SÉRÜLT, TÖRÖTT LAPOKAT BEÉPÍTENI NEM SZABAD. 29. FUGÁK HÉZAGOLÁSA MÁS BURKOLATOKHOZ CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSA ELVÁLASZTÓ SÍNEKKEL,A MUNKÁHOZ TARTOZIK. 30. CSAK A BURKOLÓLAPOKHOZ ELŐÍRT RAGASZTÓANYAG ÉS SZÍNEZETT MŰANYAG FUGÁZÓ HABARCS KERÜLHET ALKALMAZÁSRA 31. BURKOLATOK ÉS SZANITER BERENDEZÉSEK CSATLAKOZÁSÁT RUGALMAS ANYAGGAL, PL.: SILOPLAST- TAL KELL MEGOLDANI. 32. POZITÍV ÉLEKNÉL ÉLVÉDŐ SÍN BEÉPÍTÉSE A MUNKÁHOZ TARTOZIK A FESTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT, VALAMINT AZ EGYES RÉTEGEK FELHORDÁSA KÖZÖTT AZ ELŐÍRT SZÁRADÁSI IDŐT SZIGORÚAN BE KELL TARTANI. 34. AZ ESETLEGES REPEDÉSEK, CSATLAKOZÁSI HÉZAGOK ÁTHIDALÁSÁRA ERŐSÍTŐ BETÉT FÁTYLAKAT KELL ALKALMAZNI. 35. A FESTÉST CSAK MEGFELELŐEN SZILÁRD, TISZTA, EGYENLETES ALAPFELÜLETEN SZABAD MEGKEZDENI. 36. A MUNKÁT CSAK MEGFELELŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK, HŐMÉRSÉKLET ÉS LÉGÁLLAPOT ESETÉN SZABAD VÉGEZNI 37. GIPSZKARTON FELÜLETRE, CSAK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSBAN ELŐÍRT FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS UTÁN SZABAD FESTENI VAGY TAPÉTÁZNI, A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS A MUNKA RÉSZE. 38. A TETŐFEDÉS RÉTEGEINÉL GONDOS KIVITELEZÉSI IGÉNNYEL A LÉGRÉS ÁTSZELLŐZÉSÉNEK MEGOLDÁSA, EHHEZ GYÁRI PROFILOK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES. 39. A BEÉPÍTETT SZIGETELÉSEK, FÉMLEMEZFEDÉSEK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS SZERINT KÉSZÜLJENEK, A TELJES RENDSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL, TARTOZÉKOKKAL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEKKEL EGYÜTT KOMPLETTEN. 40. SZIGETELÉSEK BEÉPÍTÉSNÉL AZ ALAPFELÜLETEK TISZTASÁGÁRÓL GONDOSKODNI KELL. 41. A SZIGETELÉSEK 10 ÉV GARANCIÁVAL KÉSZÍTENDŐK! 42. A SZERELT SZERKEZETEKNÉL TELJES RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KELL KALKULÁLNI, A TARTOZÉKOK ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁVAL. 43. KOPOGÓ ÉS TESTHANGOK TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA ÉS A VASBETON SZERKEZETEK A VÁLASZFALAK TARTÓSZERKEZETEINEK CSATLAKOZÁSA KÖZÉ AZ ÖNTAPADÓ HANGSZIGETELŐ CSÍK BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES. 6

8 44. ÁLMENNYEZETEK KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBE KELL VENNI A TARTÓ- ÉS FÜGGESZTŐ SZERKEZETEKET, A FALCSATLAKOZÁSOKNÁL A SZEGÉLYKÉPZŐ ELEMEK ELHELYEZÉSÉT, A VILÁGÍTÓTESTEK, FÉMKERETEK, SZELLŐZŐK ÉS EGYÉB VEZETÉKEK ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYÍLÁSKIVÁGÁSOKAT, KERETEKET ÉS EGYÉB SZÜKSÉGES TARTOZÉKOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEKET IS. 45. A KIVITELEZŐ ÁLTAL AJÁNLOTT ANYAGOKNAK, TERMÉKEKNEK ÉS AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁKNAK MEG KELL FELELNIÜK A VONATKOZÓ MAGYAR SZABVÁNYOKNAK CSAKÚGY, MINT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI-, BIZTONSÁGI-, TŰZVÉDELMI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAINAK, TOVÁBBÁ AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK. EZEN KÍVÜL A VÁLLALKOZÓ LESZ FELELŐS VALAMENNYI SZÜKSÉGES, A FELHASZNÁLT ANYAGOKRA ÉS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNYOK BESZERZÉSÉÉRT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZETTŐL (ÉMI) - A FELHASZNÁLÁS ELŐTT. A TERVDOKUMENTÁCIÓBA, ÉS A LEÍRÁSOKBAN MEGNEVEZETT ANYAGOK TERVEZŐI JAVASLATOK, AZOK ANYAGMINŐSÉGET HATÁROZNAK MEG, A KIVITELEZÉS SORÁN A MEGNEVEZETT ANYAGOK MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ MEGOLDÁSOKRA KIVÁLTHATÓK A MEGRENDELŐ A TERVEZŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR KÖZÖS DÖNTÉS ALAPJÁN. 46. MINDEN FÖLDKIEMELÉSNEK A MEGFELELŐ ALAPOZÁSI SÍK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG KELL MEGTÖRTÉNNIE. A FÖLDKIEMELÉSI MÉLYSÉGEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEKET A VÁLLALKOZÓNAK A HELYSZÍNEN KELL TARTANIA. MINDEN FELESLEGES KIEMELT FÖLDET ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET A VÁLLALKOZÓNAK JÓVÁHAGYOTT (ENGEDÉLYEZETT) LERAKÓHELYRE KELL DEPONÁLNIA. A FÖLDFELTÖLTÉSEK, SZERVES VAGY MÁS SZENNYEZÉSTŐL MENTES, JÓL TÖMÖRÍTHETŐ BÁNYAKAVICSBÓL KÉSZÜLJENEK, CM VASTAG RÉTEGEKBEN ELTEREGETVE ÉS TÖMÖRÍTVE. A MUNKAVÉGZÉS SORÁN MINDEN MUNKAGÖDÖR SZÁRAZON, MINDENFÉLE VÍZBEHATOLÁSTÓL MENTESEN TARTANDÓ (TÖMÖRSÉGI FOK TRΓ=95%) VII. MUNKA ÉS BALESETVÉDELMI FEJEZET: A KIVITELEZÉS SORÁN AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI ÉS BETARTANI: - 14/2004. (IV.19.) FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL - 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, ÉS A MUNKAVÉDELMI TV. EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993 (XII.26.) MÜM RENDELET ÉS A MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 20/1997 (XII.19.) MÜM RENDELET - 25/2000. (IX.30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL - 65/1999. (XII.22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL VIII. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET: A TÁRGYI ÉPÍTÉS SORÁN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK KIS MÉRTÉKBEN JELENTENEK TÖBBLET KÖRNYEZETI TERHELÉST A TERÜLETRE, ILLETVE A KÖRNYEZETRE. AZ ÁLTALÁNOS MUNKAHELYI REND BETARTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSKOR KELETKEZETT HULLADÉKOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL A KIVITELEZŐNEK GONDOSKODNI KELL. ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ÉS HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÓNAK KÖTELEZŐ BETARTANI A VESZÉLYES HULLADÉKOKRÓL SZÓLÓ 102/1996. (VII.12.) KORM. RENDELETBEN ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTASÁGI RENDELETÉBEN FOGLALTAKAT. IX. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FEJEZET: AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁT I. OSZTÁLYÚ KIVITELBEN KELL KÉSZÍTENI. A KIVITELEZÉST CSAK ÉPÍTÉS-SZERELÉSI JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ KIVITELEZŐ VÉGEZHETI FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL. A MUNKÁK SORÁN A TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSOKBAN ÉS AZ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓKBAN FOGLALTAKAT BE KELL TARTANI. A BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÉPÍTÉSI ANYAGOKNAK MSZ: SZABVÁNYOK SZERINT MINŐSÍTETTNEK, ENGEDÉLYEZETTNEK ÉS BIZONYLATTAL ELLÁTOTTNAK KELL LENNIÜK. A HELYSZÍNEN KÉSZÍTETT SZERKEZETEKET MINDIG AZ AKTUÁLIS IDŐJÁRÁSI VISZONYOKRA ELŐÍRT ELŐKÉSZÍTÉSSEL ÉS UTÓKEZELÉSSEL KELL KIVITELEZNI. AZ ELTAKARÁSRA KERÜLŐ SZERKEZETEKET CSAK A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ NAPLÓZOTT ENGEDÉLYÉVEL LEHET ELTAKARNI. AZ ÉPÍTÉSI MUNKA A 45- ÉS 46/1997. (XII.29) KTM RENDELETBEN ELŐÍRT FELTÉTELEK ALAPJÁN VÉGEZHETŐ. X. MŰSZAKI ADATOK: ÉPÍTÉSI ÖVEZET: KS MEGLÉVŐ ÉPÜLET BR. A. TER. 237,797M 2 MELLÉKÉPÜLET BR. A. TER.: 60,00 M 2 ÖSSZES BR. ALAPTERÜLET: 297,797M 2 TELEK ALAPTERÜLETE: ~ M 2 BEÉPÍTÉSI SZÁZALÉK: (10%) 2,96 % ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (12 M) 4,32 M 7

9 XI. HOMLOKZATI ANYAGOK CSERÉPFEDÉS - BORDÓ TETŐFEDÉS (ELVÁRT MINŐSÉG: GERARD LINDAB RENDSZER) BÁDOGOS SZERKEZETEK - EZÜST FÉMLEMEZ SZERKEZETEK (ELVÁRT MINŐSÉG: LINDAB RENDSZER) FEHÉR HOMLOKZATVAKOLAT - FEHÉR DÖRZSÖLT NEMES VAKOLAT (ELVÁRT MINŐSÉG: WEBER-TERRANOVA HOMLOKZAT BEVONATI RENDSZER) HOMOKSZÍN LÁBAZATVAKOLAT - HOMOKSZÍN DÖRZSÖLT NEMES VAKOLAT (ELVÁRT MINŐSÉG: WEBER-TERRANOVA HOMLOKZAT BEVONATI RENDSZER) MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK - FEHÉR GYÁRI FELÜLETKÉPZÉS ACÉLSZERKEZETEK - SELYEMFÉNYŰ ZOMÁNC RAL 9007 (ELVÁRT FESTÉK MINŐSÉG: SUPRALUX) RÉTEGRENDEK A - KERÁMIA BURKOLAT 1CM - RAGASZTÓ 1 RTG. - PADLÓKIEGYENLÍTŐ 1 RTG. - ALJZATBETON 6CM - TECHN. SZIGETELÉS 1 RTG. - EPS HŐSZIGETELÉS 25CM - XPS HŐSZIGETELÉS 25CM - MON. VB. FÖDÉM 30CM A* - ALJZATBETON 6CM - TECHN. SZIGETELÉS 1 RTG. - EPS HŐSZIGETELÉS 25CM - XPS HŐSZIGETELÉS 25CM - MON. VB. FÖDÉM 30CM B - KERÁMIA BURKOLAT 1CM - RAGASZTÓ 1 RTG. - PADLÓKIEGYENLÍTŐ 1 RTG. - ALJZATBETON 6CM - TECHN. SZIGETELÉS 1 RTG. - EPS HŐSZIGETELÉS 25CM - XPS HŐSZIGETELÉS 25CM - MON. VB. FÖDÉM 12CM - TALAJNEDV. ELLENI 1 RTG. SZIGETELÉS (PVC) - SZERELŐBETON 5CM C - CSERÉPFEDÉS 2CM - LÉCEZÉS 3/5CM - ELLENLÉC 5/5CM - PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA 1 RTG. - SZARUZAT 10/15CM - PÁRAZÁRÓ FÓLIA 1 RTG. D - ÁSVÁNYI SZÁLAS 20CM HŐSZIGETELÉS - PÁRAZÁRÓ FÓLIA 1 RTG. - IMPREGNÁLT-TŰZGÁTLÓ 2CM GIPSZKARTON BURK. - FOGÓPÁROK 5/15CM FADD, MÁJUS K A J Á R I J. T A M Á S OKLEVELES ÉPÍTÉSZ 8

10 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA SORSZÁM A HULLADÉK ANYAGI MINŐSÉGE SZERINTI CSOPORTOK HULLADÉK EWC KÓDJA MENNYISÉG (TONNA) ÚJRAHASZNOSÍTÁS (TONNA) 1. KITERMELT TALAJ T 40 T ELTERÍTÉS, FELTÖLTÉS 2. BETONTÖRMELÉK T 3. ASZFALTTÖRMELÉK FAHULLADÉK ,4 T 0,4 T 5. FÉMHULLADÉK ,3 T MŰANYAG HULLADÉK VEGYES ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK T - 8. AZBESZT TARTALMÚ BONTÁSI HULLADÉK ,9 T - 9. ÁSVÁNYI EREDETŰ ÉPÍTŐANYAG-HULLADÉK T ÉPÍTTETŐ NEVE: FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7133 FADD, DÓZSA GYÖRGY U. 12. KÉRELEMMEL ÉRINTETT INGATLAN CÍME, HRSZ.: 7133 FADD, SPORT UTCA HRSZ.: 1172/1 FADD, MÁJUS 19. ÉPÍTTETŐ(K) K A J Á R I J. T A M Á S OKLEVELES ÉPÍTÉSZ 9

11 ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKHOZ AZ ÉPÍTTETŐ ADATAI: A VÁLLALKOZÓK ADATAI: DÁTUM: FADD NAGYKÖZSÉG NEVE, CÍME: ÖNKORMÁNYZATA..., 7133 FADD, DÓZSA GY. U. 12. NEVE, CÍME:..., NEVE, CÍME:..., KÜJ, KTJ SZÁMA:... KÜJ, KTJ SZÁMA:... KÜJ, KTJ SZÁMA:... AZ ÉPÍTÉSHELY ADATAI: CÍME: 7133 FADD, SPORT UTCA... HELYRAJZI SZÁMA: 1172/1 A VÉGZETT TEVÉKENYSÉG: ÉPÜLET ÉPÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, HELYREÁLLÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, TOVÁBBÉPÍTÉSE. (A KÍVÁNT RÉSZ ALÁHÚZANDÓ!) SOR- SZÁM ÉPÍTÉSI HULLADÉK A HULLADÉK ANYAGI MINŐSÉGE SZERINTI EWC KÓDSZÁM CSOPORTOSÍTÁS TÖMEG (T) MEGNEVEZÉSE KEZELÉSI MÓD HELYSZÍNE 1. KITERMELT TALAJ BETONTÖRMELÉK ELSZÁLLÍTÁS HULLADÉKKEZELŐ 3. ASZFALTTÖRMELÉK 4. FAHULLADÉK FÉMHULLADÉK ,3 ELSZÁLLÍTÁS HULLADÉKKEZELŐ 6. MŰANYAG HULLADÉK VEGYES ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS HULLADÉKKEZELŐ 8. AZBESZT TARTALMÚ BONTÁSI HULLADÉK ,9 ELSZÁLLÍTÁS VESZÉLYES HULLADÉK KEZELŐ 9. ÁSVÁNYI EREDETŰ ÉPÍTŐANYAG-HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS HULLADÉKKEZELŐ ÖSSZESEN: 23,2 10

12 HELYISÉGLISTA MEGLÉVŐ ÉPÜLET: FÖLDSZINT ALAPRAJZ: F01 HAZAI ÖLTÖZŐ (FÉRFI) LINÓLEUM 17,80M 2 F02 ZUHANYZÓ (HAZAI) KERÁMIA 7,12M 2 F03 ZUHANYZÓ (VENDÉG) KERÁMIA 7,12M 2 F04 VENDÉG ÖLTÖZŐ (FÉRFI) LINÓLEUM 18,16M 2 F05 IFI ÖLTÖZŐ LINÓLEUM 12,74M 2 F06 BÍRÓ IRODA KERÁMIA 5,06M 2 F07 ELŐTÉR, KÖZLEKEDŐ MOZAIK 13,54M 2 F08 BÍRÓ ÖLTÖZŐ LINÓLEUM 7,58M 2 F09 WC MOZAIK 4,538M 2 F10 WC MOZAIK 2,53M 2 F11 WC MOZAIK 2,53M 2 FÖLDSZINT ALAPRAJZ ÖSSZESEN: 98,718M 2 TETŐTÉRI ALAPRAJZ: T01 RAKTÁR BETON 103,34M 2 EMELET ALAPRAJZ ÖSSZESEN: 103,34M 2 MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÖSSZESEN: 202,058M 2 TERVEZETT ÉPÜLET: FÖLDSZINT ALAPRAJZ: F01 HAZAI ÖLTÖZŐ (FÉRFI) KERÁMIA 17,80 M 2 F02 ZUHANYZÓ (HAZAI) KERÁMIA 7,12 M 2 F03 ZUHANYZÓ (VENDÉG) KERÁMIA 7,12 M 2 F04 VENDÉG ÖLTÖZŐ (FÉRFI) KERÁMIA 18,16 M 2 F05 IFI ÖLTÖZŐ KERÁMIA 12,74 M 2 F06 SZAUNA HAJÓPADLÓ 5,06 M 2 F07 ELŐTÉR, KÖZLEKEDŐ KERÁMIA 13,54 M 2 F08 MOSÓKONYHA KERÁMIA 4,94 M 2 F09 WC KERÁMIA 2,64 M 2 F10 WC KERÁMIA 4,532 M 2 F11 WC KERÁMIA 2,53 M 2 F12 WC KERÁMIA 2,53 M 2 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ ÖSSZESEN: 98,712 M 2 EMELET ALAPRAJZ: T01 NŐI ÖLTÖZŐ KERÁMIA 14,57 M2 (14,97 M2) T02 KÖZLEKEDŐ KERÁMIA 11,10 M2 (11,50 M2) T03 KÖZÖSSÉGI TÉR KERÁMIA 45,07 M2 (46,41 M2) T04 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,56 M2) T05 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,24 M2) T06 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,03 M2) T07 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (1,04 M2) T08 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,56 M2) T09 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,24 M2) T10 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (2,03 M2) T11 TÁROLÓ BETON 0,00 M2 (1,04 M2) TETŐTÉRI ALAPRAJZ ÖSSZESEN: 70,74M 2 (88,62 M2) TERVEZETT ÖLTÖZŐ ÉPÜLET ÖSSZESEN: 169,452 M 2 TERVEZETT MELLÉKÉPÜLET: F13 TÁROLÓ BETON 16,76 M 2 F14 TÁROLÓ KERÁMIA 4,00 M 2 F15 FEDETT TERASZ KERÁMIA 35,34 M 2 TERVEZETT MELLÉKÉPÜLET ÖSSZESEN: 56,10 M 2 11

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez.

Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. 1 Műszaki leírás, értékesítési tájékoztató Szombathely, Szabadnép u. (42.) 980/2 hrsz-ú telken megvalósuló 2x3 lakásos sorház építéséhez. Általános információk: Tervezett épület Szombathely herényi városrészén

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 5932 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét, Mátra 2. szám /A, B jelű lakások/ Helyiséglista: A LAKÁS Beruházó és generál

Részletesebben

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362

Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Önkormányzati hivatal Egyszerűsített építési engedélyezési terve Leányvár Erzsébet utca 88. hrsz.: 362 Építtető: Leányvár Község Önkormányzata 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. tervező: Hanzelik Gábor -

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE

BUDAPEST, TÁRSASHÁZ TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE EngTerv Bt. 06 30 53-885 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. engterv@gmail.com Kelt: 2011. december Budapest Rökk Szilárd u. 7. Hrsz.: 36679 Társasház tetőtér beépítés ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV BUDAPEST,

Részletesebben

Építési engedélyezési TERVE

Építési engedélyezési TERVE Zártsorú beépítésű 25 db lakást + 1 db irodát + 12 db gépkocsi tárolót magába foglaló földszint + II emelet + tetőtér beépítéses többlakásos lakóépület Építési engedélyezési TERVE 2016. február Szeged,

Részletesebben

épület meglévő, átalakítandó, +0,47 +9,31 +12,97 +10,74 +0,47 124,08 75,85 6,58 20,82 72,11 hőszigetelésre kerülő KLUB ép.

épület meglévő, átalakítandó, +0,47 +9,31 +12,97 +10,74 +0,47 124,08 75,85 6,58 20,82 72,11 hőszigetelésre kerülő KLUB ép. USZMEGÁLLÓ GYLOGÁTKELŐ W ÜFÉ 99,06 6,9 MEGLÉVŐ LELÁTÓK MGSUGRÁS Sólyom utca elektromos hálózat csatl.pont 0/ 0/2 06/26 06/26 06/2 06/2 TENISZPÁLY 0 TENISZPÁLY SÁTORRL 06/2 MEGLÉVŐ LELÁTÓK FÜVES EZŐPÁLY

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52 9/ Mutatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Szintterületi mutató: Építménymagasság: Zöldfelület: Övezet: Lke Megengedett Tervezett szabadonálló szabadonálló 0,00 % 9,89 % 0, m /m 0,8

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A 6500 Baja, Szabadság út 30. és 32. szám alatti ingatlanok felújítása és átalakítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna

7,00 10,00. 4 db beton burk. szgk. parkoló. Tároló tartályok helye. Technológiai és kommunális zárt szennyvízgyűjtő akna Tervezett tejfeldolgozó kisüzem Gáz Gáz Gáz Villany Villany Villany Tűzcsap Áthelyezett kerítés TELEKATÁR Villanyóra Gázcsonk 38,62 5,00,62 22,00 9,7 2,69 4,2 3,50 0,50 3,00 2,64 5,00,94 38,00,00 5,00

Részletesebben

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6

Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Fedett kerékpártároló kivitelezési terve 2016. Szeged, Budapesti út 5. hrsz.: 01392/6 Soxög ÉpítészStúdió Bt. Szeged, Feketesas u. 24-26._tel.: 70/617-5002_e-mail: soxogbt@gmail.com MŰSZAKI LEÍRÁS Fedett

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel.

Műszaki tartalom. Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.: 6200, Kiskőrös Béke utca 48. Vezérigazgató: Varga Ferenc Tel. Műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10577/177 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Örkény utca 8 szám /1,2,3,4 jelű lakások/ Beruházó és generál kivitelező: Quality

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz.

9 DB ÜZLET KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. GANZ TELEP 1087. Budapest, Kőbányai út 25. (hrsz. 9 DB KIALAKÍTÁSA CSARNOKÉPÜLETBŐL ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ GANZ TELEP 087. Budapest, Kőbányai út 5. (hrsz.: 38599/3) Tervező: Alpkő Kft. 08 Budapest, Hidegkúti út. 0. július Jelen tervdokumentáció

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint.

495 30 50 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10 87,5 10. Zsalukő támfal statikus tervek szrint -2,80. Monolit vasbeton gerenda. statikus tervek szerint. 240 b b 230 350 30 14 230 570 14 30 510 30 14 345 225 270 90 150 30 302 108 87 190 87 190 M 30 277 25 200 38 30 510 30 570 90 K9 pm 30 108 a a Összefolyó Talajnedvesség elleni szigetelés Min 2 rtg. bitumenes

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30.

SIPOS GYÖRGY építész 6772 DESZK, PÉRÓ SZEGEDINÁC U. 30. KIVITELEZÉSI TERVE 2012. CÍMLAP a KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ MEGBÍZÓ:. Dr. Mezősi Gábor Tanszékvezető egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS K é s z h á z a k ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS 2015/10 A jelen műszaki leírás tájékoztatást ad az általunk gyártott épületek műszaki tartalmáról, illetve műszaki jellemzőiről. A leírás tájékoztató

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom

Épületszerkezettan 7. Förhécz Attila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1. Könyvtár, Komárom Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX 2011/12 ősz konzulens: Horváth Tamás Könyvtár, Komárom 2011.12.19. Épületszerkezettan 7. Förhécz ttila DIOTMU MEX k: Horváth Tamás 2011.12.19. 2011-2012/1.

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Margarete-Reichl Straße. St. Ulrich Straße

Margarete-Reichl Straße. St. Ulrich Straße Helyszínrajz M 1:500 Margarete-Reichl Straße -0,02 cs cs +5,70-0,02 +4,90 +3,90 6,30 17,50 29,70 É Jellemző szélirány cs e t g Mp 2 P10 St. Ulrich Straße cs -0,02 cs cs 5,50 10,60 1,50 66,66 80,26 2,80

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció

Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY MŰLEÍRÁS Gödöllői Látogatóközpont Építési kiviteli tervdokumentáció Vedres Béla 2014/15 2. félév Zárófeladat kiviteli

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

KOMPLEX II. 2014-15/2 FELADAT: LEVESHÁZ GYŐR, DUNA KAPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TAMÁS Eszes Tibor BFKYPG

KOMPLEX II. 2014-15/2 FELADAT: LEVESHÁZ GYŐR, DUNA KAPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TAMÁS Eszes Tibor BFKYPG KOMPLEX II. 14-15/2 FELDT: LEVESHÁZ GYŐR, DUN KPU TÉR KONZULENS: HORVÁTH TMÁS 11,60 22,55 2 Dunakapu tér HELYSZÍNRJZ M 1:500 LEVESHÁZ TERESEDÉS FRÖCCSHÁZ FÖLDSZINTI LPRJZ M 1:100 2,56 +11,50 43 1,46 2,10

Részletesebben

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem Budaörs, 24 tantermes iskola DOBAI Építésziroda Kft. Tervezői költségvetési kiírás Összesítő Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése anyag díj 14 Víztelenítés 1 475 200 4 931 200 15 Zsaluzás és állványozás

Részletesebben

Épületszerkezettan VII.

Épületszerkezettan VII. 0 0 0 0 0 0 0 08 09 0 Alapozási alaprajz Pince alaprjaz Földszinti alaprajz Emeleti alaprajz Tetőgeometria A-A metszet B-B metszet C-C metszet D-D metszet Részletek. Részletek. Részletek. 00 0/0/ősz -,9

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45

6801/180 6801/181 6951/14 6951/13 6951/45 8 9/8 utatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Építménymagasság: lőkert mérete: Oldalkert mérete: Hátsókert mérete: Zöldfelület: Szintterületi mutató: Övezet: Lke- egengedett Tervezett

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE

HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE HULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ZÁRT TÉRBEN VALÓ ELHELYZÉSÉNEK EGY MODULJÁNAK GYÁRTMÁNYTERVE Építés helye: 5600 Békéscsaba Építtető: Békéscsaba megye jogú város Felelős építésztervező: Ell Terv Kft. 2510 Dorog,

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14.

NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Aligátor Vízilabda utánpótlás Sportegyesület 9700 Szombathely, Varasd u. 14. Tisztelt Ajánlattevő! Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás

KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás Budapest, III. ker. Csobánka tér 6. 2010. szeptember MEGRENDELŐ

Részletesebben

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez 01. CÍMLAP MEGRENDELŐ: Balatoni Kölyök Labdarúgó Club (BKLC) 8230 Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ a 8230 Balatonfüred, 5454/2 ingatlanon új öltözőépület építéséhez TERVEZŐ:

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

"Hagyomány és megújulás Óvárosban - Móra Ferenc Óvoda felújítása - módosítás

Hagyomány és megújulás Óvárosban - Móra Ferenc Óvoda felújítása - módosítás "Hagyomány és megújulás Óvárosban - Móra Ferenc Óvoda felújítása - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45

16,00 5,50 5,00 5,50 30 4,90 30 5,00 30 4,90 30 3,70 1,80 5,00 1,80 3,70. pm 0,00. pm 0,00. ÜZLETTÉR kerámia 50,47 m 2. pm 0,00 11,26 1,64 2,45 2,45 6,00 5,50 5,00 5,50 4, 5,00 4,,70,80 5,00,80,70 0 8,00,64,46 7,40,78 5, 0 8 7,0 0,8 É 8 7,0 0,4 8,94,59,59,59,59,94 0,4 8 6,50,50 8,64 0,66 8 8,00 5,4 6,00 0,,45,8 4,47 0,45,45,,04,,77,76 5,49,95,5,5,5

Részletesebben

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. M201600100 T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T É P Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V É H E Z Ü Z E M E N B E L Ü L I E N E R G I A H A T É K

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Levegőt! Ráckeve élhetőbb központjáért című projekt megvalósítására vonatkozó építési szerződés keretében Ráckeve polgári iskola épületének

Részletesebben

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel

Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola bővítése 2db ideiglenes tanteremmel ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. (Hrsz.: 504/3) Budapest, 2016. május KEREPES, SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE a 43/2010. (II.24.) ÖKT. számú határozattal jóváhagyott LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE a 89/2010. (III.5.) ÖKT. számú, a 144/2010. (IV.26.) ÖKT. számú és

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK 1. 14-004-002 Ideiglenes létesítmények, vízszintsüllyesztés Talajvízszint süllyesztés elõkészítése fúrt szûrõkutaknál, kútépítésnél 3m mélységig, NA 600

Részletesebben

Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében

Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR 1055 Budapest, Alkotmány utca 7-11. HRSZ: 24 880 KIVITELI TERV PÁLYÁZATI ÉS SAJÁT FORRÁSBÓL KÉSZÜLŐ MUNKÁK KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza. A tételhez használható segédeszközöket

Részletesebben

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció

6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület. Kiviteli Tervdokumentáció 6600 Szentes, Ipari Park Déli zóna (hrsz.: 4195/15) Ipari csarnoképület Kiviteli Tervdokumentáció Építtető: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Felelős tervező: Archiduó Szolgáltató

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. július IV. évfolyam 7.szám. Lakások hőszigetelése és ezek tűzvédelmi kérdései Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2012. július IV. évfolyam 7.szám A hónap témája Tartalom Lakások hőszigetelése

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia

3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia TARTALOMJEGYZÉK I. Iratanyag Műszaki leírás 1. Telepítés, tájolás 2. Tömeg, forma, anyagok 3. Közlekedési rendszer, üzemelés technológia 4. Épület szerkezetek 5. Épület - Gépészet Csatolt mellékletek 11.

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben