az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok"

Átírás

1 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: /1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 7. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Kézműves Kamarával egyetértésben a következőket rendelem el: 1. Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeit e rendelet mellékleteként kiadom. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelethez1 Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek jegyzéke 3. KŐMŰVES mestervizsga szint és szakmai követelmények3 I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek: megnevezése A szakképesítés (szakma), szakképzettség OKJ azonosító száma Kőműves Kőműves OSZJ szakmaszáma Kőműves Magasépítő technikus Magasépítő technikus Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Építészmérnök Okleveles építészmérnök Építőmérnök Okleveles építőmérnök vagy a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések. 2. A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlat A szakképesítés munkaterületein a szakirányú képesítés megszerzését követően eltöltendő gyakorlat: Kőműves végzettséggel 5 év építőipari szakmai gyakorlat

2 Középfokú, illetve felsőfokú szakirányú végzettséggel 3 év építőipari (kőműves tevékenységű) szakmai gyakorlat Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak befejezése a vizsgára jelentkezésnél ne legyen kettő évnél régebbi. II. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök 1. A mester szakmai munkaterületének leírása A kőműves mester szakmájának gyakorlása során, önállóan, korszerű kézi és gépi eszközökkel, berendezésekkel, szerszámokkal és anyagokkal megbízásra, illetve megrendelésre az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi: építési munkák tervdokumentációinak tartalmi értelmezése; a jogszabályi előírások által engedélyezett méretű alaprajzú épületek helyének vízszintes és magassági kitűzése; alapozási és földmunkák; az épület megépítéséhez szükséges segédszerkezetek elkészítése (zsaluzatok, állványok); különböző fajta habarcsok és betonok készítése és bedolgozása, eszközei és gépei; építőipari gépek (vizsgához nem kötöttek) kezelése és karbantartása; vasbeton szerelési munkák végzése; falszerkezetek elkészítése hagyományos és korszerű anyagokból; nyílásáthidalások, koszorúk, födémek készítése; erkélyek és párkányok készítése; lépcsőszerkezetek építése; nyílászárók és épületszerkezetek elhelyezési munkái; a jogszabályi előírások által engedélyezett méretű tetőszerkezetek építése; külső és belső felületképzések készítése; kőműves munkaterülethez tartozó hőszigetelő, vízszigetelő munkák készítése; burkolatok aljzatainak elkészítése; hidegburkolat készítése vízszintes és függőleges felületen; a fent felsorolt munkák végzése új, átalakítási, felújítási és karbantartási munkáknál; a szakma területéhez tartozó bontási munkák elvégzése. 2. A mester tevékenységi területe és feladatköre A kőművesmester tevékenységi körében elvégezhető építési-kivitelezési munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium hatályos rendelete határozza meg. A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mester a hatályos jogbszabályokban meghatározott feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult. III. Szakmai követelmények 1. A szakma mester szintű gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok) Vezetői feladatok felelős műszaki vezető C kategóriában (mindenkor a hatályos jogszabályok alapján) által ellátandó feladatok, építésvezetői feladatok (mindenkor a hatályos jogszabályok alapján), építésszervezési feladatok, költségvetés készítése, építési munkák tervdokumentációinak tartalma és értelmezése. Mester szintű szakirányú munkák elvégzése a jogszabályi előírások által engedélyezett méretű épületek helyének és egyes épület szerkezeteinek vízszintes és magassági kitűzése, alapozási és földmunkák elvégzése,

3 az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok készítésének és bedolgozásának szabályai, eszközei és gépei, a kivitelezési munkáknál gépkezelői képesítéshez nem kötött gépek, berendezések kezelése és karbantartása, vasbeton-szerelési munkák vasalásának elkészítése, síkalapozások elkészítése különböző anyagokból, nedvesség elleni szigetelések elkészítése, falszerkezetek elkészítése hagyományos és korszerű anyagokból, nyílásáthidalók, koszorúk, födémek elkészítése, erkélyek és párkányok készítése, lépcsőszerkezetek építése, nyílászárok és egyéb épületszerkezetek elhelyezési munkái, tetőszerkezetek és kemény fedések kialakítása, külső és belső felületképzések készítése, kőműves munkaterületéhez tartozó hőszigetelési, vízszigetelési munkák elkészítése, burkolatok aljzatainak elkészítése, hidegburkolatok készítése lapokból, vízszintes és függőleges felületen, fent felsorolt munkák elvégzése új, átalakítási, felújítási és karbantartási munkáknál, a szakma területéhez tartozó bontási munkák elvégzése. 2. Követelmények 2.1. Általános szakmai elvárások A mesterjelölt a javító-karbantartó tevékenység vonatkozásában ismerje a következő építőipari kivitelezési értelmező rendelkezéseket: építési munkahely, építési napló, építési szakmunka, építési szerelési munka, építőipari kivitelező tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető, kivitelező, műszaki ellenőr, ismerje és tudja értelmezni a kőműves szakmában általánosan használt alapfogalmakat, az alkalmazott kémiai, fizikai, matematikai, mechanikai, hőtechnikai ismereteket és mértékegységeket, ismerje és tudja kiválasztani, alkalmazni és karbantartani az adott munkafolyamat elvégzéséhez szükséges szerszámokat és eszközöket, ismerje, tudja értelmezni az építési munkák tervdokumentációinak tartalmát és tudja alkalmazni a kőműves szakmával kapcsolatos tervfajták utasításait, ismerje a következő építési szervezési tevékenységeket: szállítási, segédüzem szervezési, víz- és energiaellátási, gépesítési, organizációs tervezési, előkészítési, felvonulási, gazdasági műszaki ügyviteli és ütemezési, ismerje és tudja csoportosítani az építőipari állványokat, ismerje a hagyományos zsaluzatok főbb szerkezeti elemeit, azok rendeltetését, és alkalmazza azokat a készítés során (alap, lábazat, áthidaló, koszorú, sík vasbeton lemez stb.), ismerje a betonok, habarcsok összetételét, készítésük módját és bedolgozásának előírásait, ismerje a gyártási, szerelési műveleteket egyszerű szerkezetek esetén, ismerje a szigetelőanyagokat, alkalmazási területüket, a szigetelések technológiai menetét, ismerje a tégla és falidom-kötések szabályait, az alkalmazott anyagok fontosabb jellemzőit, ismerje a nyílásáthidalók, koszorúk, födémek, erkélyek és párkányok szerepét, az alkalmazott anyagaikat, szerkezeti megoldásaikat, továbbá készítésük technológiai sorrendjét, ismerje a nyílászárók szerepét, fő részeit, és tudja fajtáit, rajzi jelölésüket, elhelyezésük módját, a tetőszerkezeteket és fő részeit, a keménytető-fedések anyagait,

4 ismerje a külső és belső felületképzések alkalmazott anyagainak jellemzőit, felhasználásuk módját; értse meg és alkalmazza a választott anyagtól függően, a helyes technológiai sorrendet és a vonatkozó minőségi előírásokat, ismerje a hőszigetelő anyagokat, és alkalmazza az egyes szerkezetek előkészítésénél, ismerje a hidegburkolat anyagait, készítésük módját különböző ágyazó anyagok esetén, ismerje a bontási munkák megkezdése előtt elvégzendő feladatokat, az előkészítő munkálatokat, a bontás helyes technológiai sorrendjét és megvalósítását, ismerje és tudatosan alkalmazza a szakmában előforduló munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírásokat és tudnivalókat, ismerje az épületdiagnosztika célját és területeit, ismerje a fenntartási, felújítási munkákat, ismerje a tevékenységi körének megfelelő szabványokat, ismerje a minőségbiztosítási előírásokat, a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében tudjon környezetkímélő módon dolgozni. 2.2 Szakmai elméleti követelmények A mesterjelölt ismerje a kőműves szakma tevékenységi körét, munkaterületeit, a kőműves munka végzéséhez szükséges szerszámokat és eszközöket, az építés során használt anyagok fel- és lerakásának, tárolásának módjait, a mészoltás menetét, kövér vagy sovány mész fogalmát, az oltott és zsákos mész tárolásának módját (mészhidrát jellemző tulajdonságait, felhasználás módját), a kőműves mesteri munkákkal kapcsolatos minőségi követelményeket. A szakma mester-szintű gyakorlása feltételezi továbbá az általános műveltség részét képező, a következő tantárgyak keretébe tartozó alapismeretek megszerzését, felfrissítését: Matematikából: a munkavégzés közben szükséges szakmai számítások elvégzéséhez szükséges matematikai ismeretek. Fizikából: alapfokú statikai ismeretek, mechanikai ismeretek, hőtani alapismeretek, az épületszerkezet és az alkalmazott anyagok figyelembevételével, a k tényező jelentősége, hangtani alapismeretek (hangvezető, hangcsillapító és akusztikai tulajdonságok figyelembevételével), halmazállapot, szilárd testek jellemzői és tulajdonságai, elektromossági alapismeretek, fizikai alapfogalmak: térfogat, testsűrűség stb., épületfizikai alapfogalmak: páraátbocsátás, hőátbocsátás stb. Kémiából: vegyületek, keverékek, savak, sók, lúgok, olajok, zsírok, mész, cement, gipsz, kötés közben végbemenő folyamatok, fémek tulajdonságai, műanyagok, azok tulajdonságai, korrózió, oxidáció, az építőanyagok kémiai tulajdonságai. Biológiából

5 az emberi test felépítése, érzékszervek, idegrendszer, izületek, légzőszerv, szív és érrendszeri munkaártalmak, élvezeti ártalmak (dohányzás, alkohol) Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt tudja megtervezni és végrehajtani egy szakmai feladat megvalósítását. Tudja elvégezni, illetve elvégeztetni annak műveleteit, részműveleteit. A mesterjelölt mesterszinten tudja és alkalmazza a munka végzéséhez szükséges szerszámok kiválasztását, a megfelelő anyagok kiválasztását, mennyiségi meghatározását, a fehér mészhabarcs készítését, a kövér és sovány mészhabarcs használatát, a falazó és vakolóhabarcs készítését, a síkok kitűzését, az egyszerű vakolatok készítését, az aljzatbeton készítését, kisebb felületű padló és falburkolat készítését, tégla és falidom-kötések szabályait, alkalmazását, a kisbak állvány készítését, falazat készítését kisméretű téglából, a fal vízszintes és függőleges helyzetének ellenőrzését, a vonatkozó minőségi előírások alkalmazását, megfelelő minőségű vakolóhabarcs készítését, az egyszerű rabic-munkák készítését, a tervben megadott padlómagasság kitűzését, az adott burkolat alá megfelelő aljzatbeton készítését, a nyílt hibák felismerését és kijavítását, a kő és vegyes-anyagú falak készítését, szerkezeti és válaszfalak készítését, a nyílászáró szerkezetek helyének kitűzését, az áthidaló gerendák elhelyezését, a boltozatok építését és szabályait, az egyszerű munkahelyi minőségvizsgálatok elvégzését, különböző falazatokkal szemben, belső vakolat készítését mennyezeten és oldalfalon a technológiai folyamatok betartásával, élek, zugok, hajlatok készítését, gépi vakolatok ismerete, alkalmazása, nyílászáró szerkezetek kiválasztását rajz alapján, egyszerű vasbeton szerkezetek készítését, utókezelését, egyszerű lépcső zsaluzatának készítését, területfelméréssel kapcsolatos számításokat, az állványvizsgálattal kapcsolatos munkákat, különböző homlokzatvakolatok készítését, a homlokzati burkolatok készítését, a kidugó-állványok és létraállványok megépítését, a balesetvédelmi előírásoknak megfelelő anyagtárolási szabályokat az állványokon, a munka megszervezését, a munka ütemezését,

6 a különböző lábazatok készítését, vakolását, vasbetonszerelés: vashajlítás, darabolás, nyíróvasak szerepét, helyét, egyszerűbb nedvesség elleni szigetelést, a szigetelés készítésével kapcsolatos előírások alkalmazását, a kőművesmesteri alapműveletek elvégzését, ehhez szükséges eszközök, szerszámok kiválasztását és azok szakszerű használatát, anyagok felismerését, kiválasztását a felhasználás figyelembevételével, az egyes anyagok fogását, darabolását, forgatását, a következő alapműveletek elvégzését: = habarcs terítés, = habarcs felcsapás, = habarcs felhúzás, = habarcs simítás, = téglahasítás, = függőzés, = vízszintezés, tégla és falidom-kötésekkel kapcsolatos alapműveletek végzését, a kitűzés alapműveleteinek elvégzését az ehhez szükséges eszközök használatát, a zsinórfeszítését, függőzést és tömlős vízmérték használatát, a falazással kapcsolatos alapműveletek elvégzését, sorvezető léc készítése, hézagok kialakítása, vakolással, rabicolással kapcsolatos műveletek elvégzését, aljzatbeton készítésének alapműveleteit, ehhez szükséges szerszámok, eszközök kiválasztását, és szakszerű használatát, belső vakolatok és felületképzések alapműveleteinek végzését az ehhez szükséges szerszámok kiválasztását és szakszerű használatát, gépi és kézi vakolás esetén, burkolási munkák alapműveleteinek végzését a megfelelő eszközök és szerszámok szakszerű használatával, utólagos nyílászárók szakszerű elhelyezését, külső vakolatok végzését hagyományos és korszerű vakolatok alkalmazása esetén, az ehhez szükséges szerszámok szakszerű használatát, külső és belső vakolatok, hagyományos és korszerű anyagok alkalmazása esetén anyagszükséglet számítását, a vízszintes és függőleges kitűzését, ezek leolvasását a tervrajzról, jelölésüket talajon, zsinórállványon és az épületen, a vasszerelés műveleteit: leszabás, hajlítás, szerelés a műszaki terv előírásai szerint, a beton tömörítését és utókezelését, az összes munkatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi előírásokat és szabályokat, a szükséges egyéni védőeszköz kiválasztását és használatát, az épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégzését, szükség szerint szakértő bevonásával, az épületkárosodások okait feltárni, csoportosításukat elvégezni azok megjelenési formáinak szemrevételezése alapján, épületfenntartási munkák (alap, szigetelés, kémény stb.) végzését. A mesterjelölt részt tudjon venni az épület előállításához, javításához szükséges, az alábbiakban felsorolt technológiai folyamatok megvalósításában, a szakmai körbe eső műveletek, munkafolyamatok előkészítése és elvégzése, vagy irányítása, ellenőrzése és szervezése útján: Kitűzési módok és lépései: ismerje a kitűzéshez szükséges tervrajzokat, tudja az alappontok és méretek meghatározását, ismerje a kitűzés egyszerű eszközeit és műszereit,

7 tudjon kitűzni egy egyszerű épületet. A kőművesmesteri munkák technológiai folyamatai területén tudja a földmunkák szakszerű előkészítését és azok sorrendben történő elvégzését, tudja az anyag-előkészítés, beton és habarcskészítés folyamatát, ismerje az alapozás fajtáit, azok alkalmazási módjait, tudja a falazási technológiát, hagyományos és korszerű téglák alkalmazása esetén, ismerje a vakolatok és felületképzések hagyományos és korszerű folyamatait, tudja a homlokzatképzés folyamatát, tudjon elhelyezni utólagosan nyílászárót (ajtó, ablak, kapuk) technológiai előírások alapján, legyen képes egyszerű burkolatot és rabicot készíteni, tudjon rajz alapján árajánlatot és költségvetést készíteni. Szilikát alapú anyagokból készülő szerkezetek technológiai folyamata területén: tudjon könnyűbeton elemekből teherhordó és térelhatároló szerkezetet építeni, tudja a gipsz válaszfalelemek építési menetét, ismerje az építőlemezekből szerelt térelválasztó szerkezetek munkafolyamatát, tudja a műanyagvakolatok alkalmazásának feltételeit, technológiai sorrendjét. Elvárt a kőművesmesteri munkával kapcsolatos rokon szakmák egyszerűbb technológiai folyamatainak ismerete: épületek talaj és nedvesség elleni szigetelése, kőfaragó munka, épületburkoló munkák, beton és műkőkészítési munkák, épületszerkezettel kapcsolatos hő- és hangszigetelő munkák, zsaluzási, állványozási és dúcolási munkák, felületképzési munkák, vasbeton készítési munkák, hagyományos és korszerű tetőfedési munkák. Elvárt, hogy a mesterjelölt tudja a fentiekben felsorolt folyamatokon belül a munkában résztvevőket irányítani, ellenőrizni. A kitűzési munkafolyamatokon belül elvárt ismeretek: kitűzéshez szükséges tervek kiválasztása és azok tartalmi értelmezése, kiindulópontok (függőleges és vízszintes) meghatározása, épületek főbb pontjainak kitűzése, zsinórállás felállítása, főbb méretek felhordása, kitűzés egyszerű eszközökkel a munkafolyamatok sorrendjében: = földmunkák és alapozási munkák kitűzése, = főfalak, födémek, koszorúk kitűzése, = áthidaló és falegyen meghatározása, = nyílászárók kitűzése, = lépcsők, alátámasztó állványok és zsaluzatok kimérése és helyének meghatározása. A kőműves mesteri munkához tartozó technológiai folyamatokon belül elvárt ismeretek: anyagelőkészítés = falazóhabarcs, vakoló és ágyazó, burkoló mész és cementhabarcsok készítése, betonok készítése meghatározott minőségben, adalékszerek adagolása meghatározott minőségben, felületképző különleges habarcsok kiválasztása, gipsz és perlithabarcsok készítése; földmunka = terv szerinti terep-előkészítés, alapárok, pincetömb, pilléralapok kiemelése, = földvisszatöltés és tömörítés; alapozás = terv szerinti alapozás készítése betonból, kőből, téglából, helyszínen betonozott vagy előre gyártott kútalap süllyesztése, gerendarács készítése;

8 falazatok = a terv és műszaki leírás szerint alkalmazott falazó-elemekből, meghatározott méretben és kialakításban teherhordó, térelhatároló szerkezetek falazása, = hagyományos és korszerű kémények (Schiedel) szellőzők építése, = kőfalak és kőburkolatokkal együtt készített falazatok készítése; belső vakolatok, felületképzések = hagyományos mész és cement-habarcsvakolat készítése, új és korszerű (szárazvakolat), perlit és gipszvakolatok készítése, = vízzáró vakolatok készítése, meglévő vakolatok szakszerű javítása, pótlása; = homlokzatképzés: = hagyományos, egy vagy több rétegű homlokzatképzések, kőporos vakolatok különböző felületi megoldással, hőszigetelt homlokzatvakolatok készítése, = nyerstégla (klinker), kőburkolat készítése; elhelyezések = homlokzaton vagy belső térben fa, fém vagy bármilyen anyagból készült szerkezetek, terv és műszaki leírás szerinti építés menetében való vagy utólagos elhelyezése; rabicolások = cement és gipsz-rabic készítése, függőleges, vízszintes, sík vagy íves felületen; burkolatok = épület külső hő és hangszigetelő burkolása belső padlóburkolat és oldalfal készítése; betonozási munkák = vasalt vagy vasalatlan szerkezeti elemek betonozása. Szilikát alapú anyagokból készülő szerkezetek technológiai folyamatán belül elvárt: könnyűbeton falazó-elemekből teherhordó és térelhatároló szerkezetek készítése, gázbeton, YTONG, HABISOL, DURIZOL, kézi falazó-elemekből a terv szerinti méretben teherhordó, térelhatároló és -leválasztó szerkezet építése, gipsz elemekből válaszfalak építésén belül gipsz-perlit, gipszkarton, albafal és falba kerülő nyílászárók szakszerű rögzítése a tervben előírtak szerint, építőlemezekből készülő álmennyezet esetén gipsz, gipszkarton, cement, műanyag vagy más anyagokból készülő álmennyezet szerelése a függesztő felerősítésével együtt. Kőművesmesteri munkához tartozó rokon szakmák egyszerűbb technológiai folyamatain belüli munkafolyamatok: vízszigetelő munka esetén = tudja kiválasztani a talajvíz, talajpára elleni szigeteléshez szükséges anyagokat, eszközöket, = tudja elvégezni egyszerűbb függőleges és vízszintes szigetelési munkát hagyományos és korszerű anyagokkal; épületburkoló munka esetén = tudjon glettelt és simított felületet készíteni vízszintes és függőleges felületen, téglaburkolatot készíteni bármilyen felületen, mozaik és kerámia lapburkolatot készíteni padlón és oldalfalon, = tudjon megfelelő anyagokat kiválasztani felhasználás és igénybevétel szerint (fagyálló, kopásálló), = tudja a munkát végezni és végeztetni, valamint azt szervezni és ellenőrizni; kőfaragó munka esetén = tudjon önállóan elvégezni vágott, fűrészelt kőből falazatot, oszlopot, lábazatot, = tudjon faragást nem igénylő ciklopfalazatot készíteni tégla vagy beton hátfallal együtt, = ismerje a terméskövek tulajdonságait felhasználás és beépítés szerint (mit hova és hogyan), = tudjon terméskőből járdát építeni, = ismerje és tudja kiválasztani a kőmunkáknál használt eszközöket, kéziszerszámokat;

9 beton és műkőkészítési munkák esetén = tudjon helyszínen felhordott műkövet készíteni bármilyen felületen különböző felületi megmunkálással, profil kialakítása nélkül, = tudja elhelyezni az előre gyártott műkőelemeket; épületszerkezettel kapcsolatos hő és hangszigetelő munkák esetén = tudja elkészíteni az épületek és szerkezetek szigetelő munkáit (koszorúk, födémek, aljzatok és falszerkezetek esetén) a munka folyamatában vagy utólagosan; zsaluzási, állványozási és dúcolási munkák esetén = tudja elkészíteni az egyszerűbb kiváltások dúcolatait, azok felállítását, földmunkák egyszerű dúcolásainak elkészítését (alapárok és pincetömb esetén), = tudjon zsaluzatot készíteni a kőműves mesteri munka folyamatos végzéséhez szükséges esetekben, = nyíláskiváltók, áthidalások készítése 2 m-ig, = kisebb monolit szerkezet zsaluzata, = egyenes-karú lépcső zsaluzata, legfeljebb egy szintkülönbség esetén, = lábazatok zsaluzatának elkészítése; = tudjon elkészíteni a munkához szükséges = kis és nagy bakállványt, = talpaslétra-állványt, = homlokzati létraállványt, = cső és modulállványt, a rendeletekben meghatározott magasságig; felületképzési munkák esetén = tudjon glettelt felületet készíteni különböző glett-anyagok alkalmazásával, = tudja az egyszerűbb fehérmunkák menetét, készítését és gipszvakolat készítését technológiai folyamatok szerint; vasbetonkészítés esetén = tudja a betonacélok terv alapján történő = kiválasztását minőség szerint, = méretre vágását, = hajlítását, = szerelését; = tudja a koszorúk, lemezek és egyszerűbb áthidalók vasszerelésének szakszerű elkészítését, betonozását, utókezelését a vb. tervek alapján, egyszerű vb. elemek előregyártása és elhelyezése; hagyományos és korszerű tetőfedési munkák esetén = ismerje és tudja alkalmazni a különböző tetőfedési módokat, anyagokat, = tudja a faragás-vágás, él és gerincképzés, valamint a habarcsolás elkészítésének módjait. Elvárt a munka és technológiai folyamatok végzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, gépi meghajtású kézi és gépi berendezések: kiválasztása, kezelése, karbantartása az alábbi csoportosítás szerint = tudja kiválasztani és kezelni a munkavégzéshez szükséges gépet, berendezést: = betonkeverő 300 liter alatt, = habarcskeverő 300 liter alatt, = habarcsszivattyú, = építési felvonó 150 kg emelőképességig, = légsűrítő 10 m 3 /ó teljesítményig, = vibrátorok, = szállítószalagok, = szalagfűrész, körfűrész, = műanyagtárcsás darabológép; = tudja kiválasztani, kezelni és karbantartani:

10 = kézi fúrógép, = kézi ütve-fúró, = kézi horonymaró, = kézi csiszoló, = kézi körfűrész, = kézi és állványos kőlapvágó; = tudjon a gépek kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi előírásokról és ide vonatkozó szabályokról azok betartásáról rendszeres ellenőrzéséről. A munka- és technológiai folyamatok végzéséhez szükséges, de kezelői vizsgához kötött gépek kiválasztásánál elvi ismeret alapján: tudja az alábbiak alkalmazását irányítani és ellenőrizni = betonkeverő 300 liter felett, = habarcskeverő 300 liter felett, = mobil betonüzem egységeivel együtt, = habarcskeverő telep egységeivel együtt, = felvonó 150 kg teherbírás felett, = betonszállító konténerek. A munkafolyamatok végzéséhez szükséges, valamennyi kéziszerszámot képes legyen kiválasztani, kezelni, karbantartani. A munka és technológiai folyamatok végzéséhez szükséges segédberendezéseket és állványokat képes legyen meghatározni és a munkavégzés biztonsága szempontjából ellenőrizni. A munka és technológiai folyamatok végrehajtásához szükséges kitűzést és mérést: tudja végrehajtani függetlenül attól, hogy saját vagy más munkacsoport munkavégzéséhez van rá szükség, tudja elvégezni az alábbi műveleteket: = hosszúság, szélesség, vastagság, = tengelyek kitűzése, nyílásméret, pillérméret, = lejtések meghatározása, = íves felületek kitűzése, felületi síkok meghatározása, = magassági mérések végrehajtása, = burkolatok felületi kiosztása, = sorbeosztás, csempeburkolat meghatározása; A munka és technológiai menetében tudja: a végrehajtást ellenőrizni; a munkahibákat és annak következményeit meghatározni; az elvégzett munka minőségét meghatározni, a munkanormák figyelembevételével; az összetettebb szerkezetek építésének, szerelésének, javításának műveleti sorrendjét meghatározni; műszaki rajz alapján alapműveletekre bontani; a munkát és munkaterületet önállóan szervezni; a műveletek elvégzéséhez szükséges időt meghatározni a következők szerint: = műszaki terveket értelmezni, abból a munkát meghatározni a következő tervek alapján: = építész, = statikus, = épületgépész, = villamos, és ezekhez kapcsolt = költségvetés és = műszaki leírás alapján,

11 = az elvégezendő munkafolyamatokhoz időbeosztást készíteni a különböző munkacsoportoknak, = figyelemmel a különböző tevékenységek biztonságos végzésére. Elvárt a fentiekben felsorolt munkafolyamatoknál használt anyagok, segédanyagok felismerése, megnevezése, a rajtuk található jelzések értelmezése, minőségi hibák felismerése, meghatározása: segédanyagok, nyersanyagok és félkész termékek, keverékek, beépítendő, előre gyártott szerkezetek. A fentiekben felsorolt munkafolyamatoknál használt minőségellenőrzés érdekében a mesterjelölt: tudja az anyagok munkahelyi vizsgálatának menetét, elvégzését, = szemszerkezet összetétel, = agyag-iszap tartalom vizsgálat menete, = konzisztencia vizsgálat keverékeknél, = méretellenőrzés; tudja a laboratóriumi vizsgálat végzéséhez = a mintavétel rendelkezésre bocsátását az anyagból, = a próbatestek készítését. A fentiekben felsorolt folyamatok során előállított termékekből: tudja kiválasztani = a selejtet, valamint tudjon selejt-okot meghatározni; tudjon következtetni a felhasznált anyagok = hiányosságából, = munkavégzési hiányosságokból, = utókezelési hiányosságokból arra, hogy a szakmák helytelen kapcsolódásából következik-e be. Elvárt, hogy a mesterjelölt tudja az építési területre és a szakmára vonatkozó munkavédelmi és higiéniai szabályokat alkalmazni, betartani, betartatni, így különösen kockázatok megállapítása, védőberendezések kialakítása és használata, tűzrendészeti előírások ismerete és betartása, környezetvédelmi előírások ismerete és betartása. A rendelkezésre álló utasítások alapján a feladatkörbe tartozó, a munkával kapcsolatos, az alábbiakban felsorolt feladatokat tudja önállóan elvégezni: tudjon kivitelezéshez szükséges részletrajzokat készíteni, tudjon tervet olvasni, tudja meghatározni rajz alapján az anyagszükségletet, tudjon egyszerű eszközökkel épületet kitűzni, tudjon méreteket, pontokat rögzíteni, tudja ellenőrizni a munkatárgy méreteit, tudjon minőségi követelményeket elvégezni, tudjon épületdiagnosztikai vizsgálatokat végezni, szükség szerint szakértővel együtt, tudjon épület-fenntartási munkákat végezni. IV. A szakmai minősítés és vizsgáztatás rendje A mesterjelöltnek a mestervizsga bizottság előtt kell számot adnia elméleti felkészültségéről, gyakorlati tudásáról. A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt

12 elsajátította-e a kőműves tevékenység mesterszinten történő gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, valamint a vállalkozása vezetéséhez szükséges vállalkozási, illetve a tanulóképzéshez szükséges pedagógiai ismereteket, rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel, mindezek birtokában képes-e munkáját mester színvonalon önállóan végezni. A mestervizsga részei vállalkozási ismeretek (általános gazdasági, alapvető jogi, munkaügyi stb. ismeretek) vizsga, pedagógiai (munkapedagógiai) ismeretek vizsga, szakmai gyakorlati vizsga (2 nap), szakmai elméleti (írásbeli, szóbeli) vizsga (2 napos írásbeli, 1 nap szóbeli). A mestervizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata alapján kell megszervezni és lebonyolítani. Megjegyzés: A vállalkozási ismeretek és a pedagógiai ismeretek vizsgarész követelményrendszerét e melléklet a 7. látszerész mestervizsga szint és szakmai követelményeket követően tartalmazza. 1. Szakmai gyakorlati vizsga és értékelése A gyakorlati vizsga keretében a mesterjelöltnek a szakmunkásvizsgánál magasabb fokú szakmai tudást igénylő vizsgamunkát kell készítenie. A vizsga időtartama 2 Ű 8 óra. A vizsga helyét és feladatokat a mestervizsga bizottság jelöli ki az előre előkészített feladatok közül, az alábbi komplex megközelítésben felmenőfal falazás kisméretű tömör téglából, különböző szögű falsarkok készítésével, válaszfal falazás különböző válaszfal elemekből, ajtóelhelyezéssel együtt, különböző típusú és méretű kéménypillér falazása, hagyományos és korszerű, szintvonal meghatározása különböző burkolatfajták esetén, aljzatbeton készítés, nyílászáró szerkezetek helyének kitűzése és elhelyezése, munkafolyamatokkal együtt, vagy utólagosan az előírt technológia szerint, soros vagy váltósoros kőfal, ciklop lábazati fal falazása, vasbeton áthidaló, lemez, konzol zsaluzatának készítése és vasalatának legyártása, szerelése, boltövek, boltozatok falazása, az ehhez szükséges sablonok készítésével együtt, hagyományos és korszerű homlokzatvakolat készítése. A gyakorlati vizsga általában épületen meghatározott munkafolyamatok végzésével és tanműhelyben (vizsgacentrumban) kerül lebonyolításra, produktív és improduktív módon. A mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a helyszínt, a tárgyi feltételeket, a kifogástalan minőségű anyagokat, eszközöket és gépi berendezéseket, valamint az előírás szerinti munka-, egészségügyi- és higiéniai feltételeket. A munkák megkezdése előtt minden esetben a résztvevőket balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. A gyakorlati vizsga értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. A mesterjelölt gyakorlati munkáját a vizsgabizottság a munkavégzés szakszerűsége, pontossága, a technikai és technológiai folyamatokra vonatkozó előírások betartása, a munkavédelmi és biztonságtechnikai szabályok alkalmazása, valamint a gyakorlati feladatteljesítés alapján bírálja el. Annak a mesterjelöltnek a minősítése nem felelt meg, aki a gyakorlati vizsgán nem éri el a maximálisan adható pontszám 60%-át. 2. Szakmai elméleti vizsga és értékelése A szakmai elméleti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Írásbeli vizsga:

13 Az írásbeli vizsga a meghatározott vizsgatantárgyak követelményrendszerére épül, és mint ilyen a legfontosabb tudnivalók ismeretét kéri számon. Az írásbeli vizsgafeladatot az előre elkészített és titkosan kezelt feladatok közül a vizsgabizottság elnöke az írásbeli vizsga megkezdése előtt jelöli ki. Helye a mestervizsga bizottság által célszerűen megválasztott helyiség, időtartama 2 Ű 360 perc. 1. nap: komplex feladatsor megoldása, összesen: 360 perc. 2. nap: részletrajzok elkészítése, anyagszükséglet számítása, költségvetés-árajánlat elkészítése, összesen: 360 perc. Az írásbeli vizsga értékelése a mestervizsga bizottság által előre elkészített pontozólap alapján történik. Megfelelt minősítést kaphat az a mesterjelölt, aki mind a két vizsganap a feladatokra adható pontszámok legalább 60%-át teljesítette. Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsga helye a mestervizsga bizottság által elfogadott helyszín. A kihúzott tétel feldolgozásához perc felkészülési időt kell biztosítani. A vizsgáztatás folyamatosan történik, melynek időtartama kb. 15 perc/fő. A vizsgarész a következő tantárgyakból, illetve témakörökből áll: szakismeret, anyagismeret, szilárdságtan, munka- és egészségügyi, szervezési ismeretek, A szóbeli vizsgán a mesterjelölt önállóan számol be felkészültségéről. A vizsgabizottság tagjai csak akkor tesznek fel kérdéseket, ha a mesterjelölt elakad feleletében, illetve, ha az orientálás feltétlenül szükséges. Amint a mesterjelölt feleletét befejezte, a vizsgabizottságnak joga van a húzott tételanyagon felül, de a szakma tevékenység-, illetve tárgykörébe tartozó további kiegészítő kérdéseket is feltenni, az objektívebb értékelés és minősítés érdekében. A kapott válaszokat a vizsgabizottság tagjai önállóan értékelik, majd értékeléseiket egyeztetik. 3. A vizsga egyes részei alóli felmentés lehetőségei és feltételei Felmentés a mestervizsga szakmai vizsgarészei alól nem adható. * * *

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés)

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek Szakmai ismeretek A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek 1. a) Ismertesse a szárazépítésben alkalmazásra kerülő

Részletesebben

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós)

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós) -1997- I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt

Részletesebben

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1 A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről

31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Kézműves

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás

KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás KIVITELI TERV ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft Radiológiai korszerűsítés-belső részleges földszinti átalakítás Budapest, III. ker. Csobánka tér 6. 2010. szeptember MEGRENDELŐ

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve

Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve Öltöző Épület Felújítás Építési Engedélyezési Terve 7133 Fadd, Sport utca hrsz: 1172/1 MEGBÍZÓ: TERVEZÕ: Fadd Nagyközség K a j á r i J. T a m á s Önkormányzata Építész Iroda Betéti Társaság 7133 Fadd,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 KŐMŰVES A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 14 ÉPÜLETBURKOLÓ A szakképesítés

Részletesebben

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek X. fejezet X.1 Rimano termékek és tulajdonságaik áttekintése.... 210 X.2 Szükséges eszközök..................................... 212 X.3 A munka menete........................................ 213 X.3.1

Részletesebben

Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 4 www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KŐBURKOLATOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I.

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő falak készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. Sulyok Mirtill Tűzvédő falak készítése A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. A követelménymodul száma: 0468-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-30 A SZÁRAZÉPÍTÉSŰ

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1.) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c)

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÜLETSZOBRÁSZ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak www.thermo-block.hu Szakmai kérdések: 06 20/350-6750 Értékesítés: 06 20/364-3843 Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak építési rendszere 60-70%-os energia megtakarítás Nem kell utólagos

Részletesebben

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő)

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Orgonaépítő) -1997- I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Építészeti

Részletesebben

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/48

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/48 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építéstechnológiai adatok

Építéstechnológiai adatok Kivitelezés 2 Tartalom Építéstechnológiai adatok........................................3 Anyagkezelés..................................................4 A teherhordó fõfalak építése.....................................5

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID 2 PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú prémium cement, kifejezetten ajánlott téli viszonyok közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek kialakítására.

Részletesebben

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem Budaörs, 24 tantermes iskola DOBAI Építésziroda Kft. Tervezői költségvetési kiírás Összesítő Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése anyag díj 14 Víztelenítés 1 475 200 4 931 200 15 Zsaluzás és állványozás

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR VÁLASZFAL SZERKEZET helyiségek lehatárolására, térelhatárolásra, leválasztásra

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉK MESTERKÉPZÉS PROGRAMJA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉK MESTERKÉPZÉS PROGRAMJA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉK MESTERKÉPZÉS PROGRAMJA Nyíregyháza 2015 PÉK MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1. A Pék mestervizsgára jelentkezés feltételei 1.1. A mestervizsgához szükséges

Részletesebben

7/13 Vakolatok vizsgálata

7/13 Vakolatok vizsgálata ÚJ OTÉK 7/13 1 A címbeli épületszerkezet-csoport kapcsán is célszerű utalni e kézikönyv korábbi fejezetére, ahol már definiáltuk, hogy mi is az építési hiba, mielőtt belekezdenénk a vakolatok hibáinak

Részletesebben

Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető

Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Magyarország Kft. A Thermo-Block Magyarország Kft. magyar, magántulajdonú társaság. Fő profilja a polisztirol alapú Thermo-Block

Részletesebben

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor.

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor. Alapelvek A vízszigetelési eljárások megközelítôleg 1988. után kerültek sikeres alkalmazásra a csempe- és lapburkoló szakág gyakorlatába. Az 1997. májusában és 2000. augusztusában megjelent Bel- és kültéri

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

Építési 1 1. Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190

Építési 1 1. Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190 2012. február Építési 1 1 Xella Magyarország Kft. Kereskedelmi Iroda 1135 Budapest Tahi u. 53-59. Tel.: +36 37 814 100 Fax: +36 37 814 190 E-mail: xella@t-online.hu Internet: www.xella.hu Ytong-Falazóelemgyár

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben