Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!"

Átírás

1

2 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit, a vállalkozás környezetének meghatározó szerepét! 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 3. Ismertesse a termék vagy szolgáltatás életútját és a kommunikáció szerepét a marketingben! 4. Ismertesse az egyéni vállalkozást és annak működését! 5. Ismertesse a gazdasági társaságok fajtáit és jellemzőit! 6. Ismertesse a vállalkozás megkezdésénél a termék vagy szolgáltatás kiválasztásának szempontjait, a beindítás gyakorlati feladatait! 7. Ismertesse az építőipari kis- és középvállalkozásoknál megjelenő üzemi költségeket és az árképzés összetevőit! 8. Ismertesse a pénzintézeti rendszer lényegét, a kétszintű bankrendszert, a hitelezési feltételeket és garanciákat, a vállalkozással kapcsolatos hitellehetőségeket! 9. Ismertesse a pénzforgalom lényegét, a bankszámlaszerződést, a bankszámlák közötti elszámolások rendjét, a készpénzfizetés formai előírásait, a fizetések biztosítékait! 10. Ismertesse az adóztatás általános jellemzőit, az adóztatás funkcióit, alapelveit, az adórendszerhez kapcsolódó fogalmakat, az adók csoportosítását! 11. Ismertesse a gazdasági tevékenység hatékonysági és jövedelmezőségi mutatóit, valamint ezek megjelenését az építőipari tevékenységben! 12. Ismertesse az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adók jellemzőit, a vagyoni típusú adókat, a kommunális jellegű adókat és a helyi iparűzési adót! Kőműves Gazdálkodás

3 3 13. Ismertesse a gazdasági tevékenység tervezését, az üzleti tervet, a pénzügyi tervet, a vállalkozás nyilvántartási előírásait, dokumentálását! 14. Ismertesse a vállalkozás megszűnésének lehetőségeit, a megszűnés fogalmát általában, a csődeljárás kezdeményezésének feltételeit, a felszámolási eljárás szabályait és menetét, a végelszámolás előírásait! 15. Ismertesse, hogy mit kell tudni az építőipari vállalkozásokról általában a saját szakmája területén, a termékforgalmazáskor, az építőipar kivitelezési szolgáltatásakor! 16. Ismertesse, hogy mit kell tudni az építőipari vállalkozásoknál, a beszállító és a kivitelező kapcsolatáról! 17. Ismertesse, hogy mit kell tudni az építőipari vállalkozásoknál, a fővállalkozó és alvállalkozó kapcsolatáról! 18. Ismertesse, hogy a tanulószerződés milyen kötelezettségeket jelent a tanulókat vállaló vállalkozók számára! 19. Ismertesse, hogy az építőipar területén a munkavállalók számára milyen szociális körülményeket kell megteremteni! 20. Ismertesse, hogy a vállalkozónak milyen adókat kell befizetni a munkavállalók után! 21. Ismertesse, hogy a munkavállalók számára milyen kiegészítő szociális és egyéb pénzbeli juttatások adhatók, illetve kötelezően előírtak! 22. Ismertesse, hogy a munkavédelmi és balesetelhárítási óvó rendszabályok milyen kötelezettségeket jelentenek a munkáltatók számára, és ezeknek milyen kártérítési vonzatuk van! Kőműves Gazdálkodás

4 4 Szakmai ismeretek 1. A) Ismertesse a kitűzés fogalmát, alkalmazási területét, irányait, módjait, eszközeit, a szintvonalak értelmezését, a zsinórállvány készítését, az alaptest kitűzésének eszközeit, szerszámait, műveleteit, az alapozási sík és a teherhordó talaj fogalmát! Határozza meg az alapszerkezet fogalmát, feladatát! Csoportosítsa az alapszerkezeteket, és ismertesse alkalmazási területüket! B) Ismertesse a szintező- és kitűző eszközök használatára vonatkozó balesetvédelmi előírásokat és a zsinórállás készítésének baleseti veszélyforrásait! 2. A) Ismertesse az alapozáshoz kapcsolódó földmunkákat; a talajok fajtáit, tulajdonságait, a földmunkák kivitelezéséhez szükséges és a helyes technológia megválasztásának szempontjait, az alapárok kitermelésének lehetséges módjait, a kitermelés eszközeit, műveleteit, az alapárok földkitermelési munkáira vonatkozó technológiai előírásokat! B) Ismertesse a földmunkákra vonatkozó munkavédelmi előírásokat a terep előkészítésénél, a kézi karolásnál és a géppel végzett földmunkáknál! 3. A) Ismertesse az alapszerkezetek készítését! Ismertesse a sáv- és szalagalapok készítésére vonatkozó technológiai előírásokat az alapszerkezet anyagának függvényében, a pont- és lemezalapok készítésének műveleteit, a beton- és kőbeton alapok készítésére vonatkozó technológiai előírásokat, a válaszfalak alapozásának módjait, a lejtős terepen készített és az utólagos alapozás készítésének szabályait! Sorolja fel a mélyalapok fajtáit és alkalmazási területüket! B) Sorolja fel az alapszerkezetek készítésénél betartandó alapvető munkavédelmi előírásokat! Ismertesse a 2,00 m-nél mélyebb munkaárok esetén végzett alapkészítés munkavédelmi előírásait! 4. A) Ismertesse a falszerkezetek szigetelésének módjait, a vízzáró és vízhatlan szigetelések fogalmát, módjait, a vízszintes falszigetelés fogalmát, alkalmazási területeit, hagyományos és korszerű anyagait, szerszámait, eszközeit és műveleteit, a függőleges falszigetelések fogalmát, alkalmazási területét, anyagait, szerszámait, eszközeit és műveleteit, a lábazatok szigetelésének módjait, anyagait, a szigetelési munkákra vonatkozó technológiai előírásokat! Értelmezze a szigetelést védő és tartó fal közötti különbséget, és ismertesse készítésüket!

5 5 B) Ismertesse a bitumenes szigetelés készítésének munkavédelmi előírásait, a munkaterület kialakítását, a bitumen melegítését, szállítását, a szigetelés szerszámainak, eszközeinek balesetforrásait és az egyéni védőfelszereléseket! Ismertesse a korszerű vastaglemezekkel végzett szigetelési munkák munkavédelmi előírásait! 5. A) Ismertesse a falszerkezetek készítését, a falszerkezet fogalmát, anyagait, csoportjait, a falszerkezetek készítésének szerszámait, eszközeit! a csorbázatok fajtáit és szerepét! Sorolja fel a falidomokat és azok alkalmazását! Ismertesse a különböző falidomok téglakötésének szabályait és a falazatok készítésének általános szabályait! B) Ismertesse a falazás előkészítési munkáira vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a munkahely és a falazó elemek előkészítését, a falazó habarcs előkészítését, tárolását és szállítását! 6. A) Ismertesse a falszerkezetek készítéséhez kapcsolódva a felmenőfal fogalmát és készítésének menetét kisméretű téglából, a sorosztó léc készítését, szerepét és a szintvonal fogalmát, készítését, helyes felrajzolását, a főfal falazás közbeni falcsatlakozását, a nyílászárók helyének kitűzését, a felfekvés kialakítását, a korszerű falazó elemek kötési szabályait, falidomait! B) Sorolja fel a falazással kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a nagyobb méretű falazó elemek szállítása, tárolása esetén, a kézi szerszámok használatakor! 7. A) Ismertesse a falszerkezetek készítéséhez kapcsolódva a kőfalak osztályozását, a kövek megmunkálásának módjait, a kőfalak készítésének szabályait, a vegyes falak fajtáit és készítését! B) Sorolja fel a falazással kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a kövek mozgatásakor, a kövek megmunkálásakor, a segédszerkezetek használatakor! 8. A) Ismertesse a falszerkezetek készítéséhez kapcsolódva a pillérek, oszlopok fogalmát, anyagait, készítését, a falazott pillérek, oszlopok, falpillérek és falfülkék fogalmát, anyagait és készítésük menetét, a pince-, lábazati-, orom- és tűzfal fogalmát, anyagait és készítését!

6 6 B) Ismertesse a betartandó munkavédelmi szabályokat az anyagok szabályos tárolása, a közlekedési utak betartása és a gépek elhelyezése, üzemeltetése során! Ismertesse a karbantartás feladatait! 9. A) Ismertesse a falszerkezetek készítéséhez kapcsolódva a falazott boltívek fogalmát, anyagit és készítésének menetét, a nyílásáthidalók, a kiváltók fogalmát, fajtáit és az elhelyezésükre vonatkozó előírásokat! B) Ismertesse a betartandó munkavédelmi előírásokat és az alkalmazandó védőeszközöket, védőfelszereléseket a falazott boltöv készítésénél, az áthidaló gerendák kézi és gépi beemelésekor és a nyílászáró elhelyezésekor! 10. A) Ismertesse a kémények, szellőzők építésének szabályait, a kémények rendeltetését, működési elveit, a falazott kémény részeit, készítésének szabályait az alaptól a fedkőig, a kéményelhúzás szabályait, a korszerű gyűjtőkémények fajtáit, anyagait és készítését, a szellőzők rendeltetését, fajtáit és kialakításának módját! B) Sorolja fel a kémények készítésének veszélyforrásait az előkészítő munkáknál és a kémények készítésénél, illetve az anyagok tárolása és szállítása esetén! Ismertesse a védőfelszerelések használatát! 11. A) Ismertesse a válaszfalak készítését, a válaszfalak és kitöltő falak fogalmát, anyagait, követelményeit, kitűzését, a válaszfalak fajtáit falvastagságuk szerint, a válaszfalak kivitelezésének szabályait, a főfalhoz, a nyílászáró szerkezethez történő csatlakozás műszaki megoldásait és áthidalásuk lehetőségeit! B) Sorolja fel a falazással kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a válaszfalelemek szállítása, tárolása (kerámia, gipsz stb.) esetén, a válaszfalelemek megmunkálásakor, kéziszerszámok használatakor és a nyílászárók tárolásakor!

7 7 12. A) Ismertesse a födém fogalmát, rendeltetését, a vele szemben támasztott műszaki követelményeket, a födémek kialakítási rendszer szerinti csoportosítását, az acélgerendás födémek fajtáit, kivitelezési menetét, a vázkerámia födémeket és készítésüket! B) Ismertesse a betartandó munkavédelmi előírásokat és az alkalmazandó védőeszközöket, védőfelszereléseket a födémek építése során, a födémen végzett munka során, a nagybak-állvány építése során! 13. A) Ismertesse az előre gyártott vasbeton elemekből készülő födémek építését, a velük szemben támasztott műszaki követelményeket, az előre gyártott vasbeton gerendás födémek fajtáit, a födémgerendák, a béléstestek típusait és beépítésük menetét, a feszített vasbeton gerendás födém készítésének menetét, a palló- és panelfödémek csoportosítását és alkalmazását, a födém és a koszorú kapcsolatának helyes kialakítását! B) Sorolja fel az előre gyártott vasbeton födémek építésénél a betartandó munkavédelmi előírásokat, az emelőgép kiválasztásának szempontjait, az emelés és kötözés szabályait és a födémkészítés munkavédelmi előírásait! 14. A) Ismertesse a zsaluzatok készítését, a zsaluzat fogalmát, szerepét, típusait és legfontosabb elemeit, a zsaluzatokkal szemben támasztott műszaki követelményeket, az egyszerű zsaluzatok készítésének menetét (alap, fal, födém, gerenda, áthidaló), a korszerű zsaluzatok fajtáit, anyagit, készítését, a beöntő nyílás szerepét és készítését, a kisebb födémnyílások zsaluzását! B) Sorolja fel, a zsaluzatok készítésénél betartandó munkavédelmi előírásokat, a zsaluzóelemek tárolására, szállítására és előkészítésére vonatkozó előírásokat, a kézi- és gépi szerszámok, eszközök használatára vonatkozó szabályokat, a szegtelenítés szabályait!

8 8 15. A) Ismertesse a betonacélok megmunkálását, szerelését, a betonacélok alkalmazását, fajtáit és a velük szemben támasztott műszaki követelményeket, a betonacél-megmunkálásának eszközeit, szerszámait, gépeit, a vasalási terv és a vaskimutatás lényegét, a vasszerelés menetét, műveleteit és a vasszerkezettel szemben támasztott műszaki követelményeket! B) Ismertesse a betonacél megmunkálására és szerelésére vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a betonacél helyes tárolását, szállítását, a vágás, hajlítás munkavédelmi előírásait, az eszközök, a szerszámok és a gépek helyes használatát, a vasszerkezet elhelyezését, rögzítését! 16. A) Ismertesse a vasbeton szerkezeteket és készítésük menetét! Határozza meg a vasbeton szerkezetek fogalmát, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait! Sorolja fel a legfontosabb vasbeton szerkezeteket és azok feladatait! Ismertesse a vasbeton szerkezetek anyagait és a velük szemben támasztott műszaki követelményeket, a monolit vasbeton alapok és vasbeton falszerkezetek készítésének műveleteit, eszközeit, a monolit vasbeton födémszerkezetek fajtáit, alkalmazásukat és készítésük menetét! Értelmezze a betontakarás fontosságát és mértékét! B) Ismertesse a vasbeton szerkezetek készítésekor betartandó alapvető munkavédelmi előírásokat, a zsaluzatokra és az állványokra vonatkozó műszaki előírásokat, a betonkeverés és tömörítés eszközeinek, gépeinek helyes használatát! 17. A) Ismertesse a monolit vasbeton szerkezetek készítésével kapcsolatosan a monolit vasbeton gerendák és nyílásáthidalók fajtáit és készítésük menetét, az erkély rendeltetését, fajtáit, szerkezeti kialakításukat, a födémmel egybeépített erkély készítését (vasalását, zsaluzását), a párkányok fogalmát, fajtáit, anyagait, a koszorúval egybeépített vasbeton párkány készítését! B) Sorolja fel a munkavédelmi és baleset-elhárítási előírásokat a magasban végzendő munka esetén, a homlokzati állvány készítésekor és az elsősegélynyújtás feladatait csonttörés és nyílt törés esetén!

9 9 18. A) Ismertesse a hő- és hangszigetelési munkák kivitelezéséhez kapcsolódva a hőszigetelés fogalmát, jelentőségét, a hőátbocsátási tényező értelmezését különböző épületszerkezetek esetében, a hőszigetelő anyagok fajtáit és beépíthetőségüket az épület különböző szerkezeteibe, a hőszigetelések készítését talajon fekvő padló, födémszerkezet, áthidaló-, koszorú- és homlokzati fal szigetelése esetén, a hangszigetelés anyagait, módjait és kivitelezését, az utólagos hőszigetelések anyagait, rétegfelépítését és készítését! B) Ismertesse a hő- és hangszigetelés készítésével kapcsolatos balesetvédelmi tudnivalókat, a szigetelőanyagok helyes tárolását, szállítását, a lehetséges egészségvédelmi előírásokat, az allergia tüneteit, az alkalmazható munkavédelmi eszközöket, felszereléseket! 19. A) Ismertesse az egyszerűbb állványokat és készítésüket! Ismertesse az állványok rendeltetését, anyagait és fajtáit, az állványokra vonatkozó alapvető műszaki követelményeket, a fából és fémből készült bakállványok alkalmazását, elemeit és építésüket, a létraállványok alkalmazását, elemeit és építését, a cső- és keretes állványok alkalmazását, elemeit és építését! Sorolja fel az egyéb állványokat és dúcolatokat! B) Ismertesse az állványok készítésénél betartandó munkavédelmi előírásokat, az anyagkiválasztás szempontjait, az építés szabályait és a használatbavétel előírásait! 20. A) Ismertesse a vakolatok készítésével kapcsolatosan a vakolás fogalmát, rendeltetését, fajtáit, a vakolatok anyagait és alkalmazási területét, a vakolatkészítés eszközeit, szerszámait, gépeit, az egy- és kétrétegű vakolatok készítésének menetét mennyezeten és oldalfalon, a vakolatokkal szemben támasztott műszaki követelményeket, a hőszigetelő- és vízzáró vakolat anyagait, alkalmazását és készítését! Sorolja fel a leggyakoribb vakolathibákat és azok okait! B) Ismertesse a vakolási munkákra vonatkozó alapvető munkavédelmi előírásokat a vakolóhabarcs készítésére, a habarcs szállítására és a vakolóállvány ellenőrzésére vonatkozóan!

10 A) Ismertesse a külső vakolások készítésével kapcsolatosan a homlokzatvakolás rendeltetését, fajtáit, anyagait, a hagyományos alapvakolat és a kőporos felületképzések készítését, a hőszigetelő alapvakolat és felületi kialakítás technológiáit, a polisztirol hablemezes vakolati rendszerek rétegrendjét és készítését! B) Értelmezze a külső vakolások munkavédelmi előírásait a kéziszerszámok megválasztásánál és használatánál, az anyagszállítás és a tárolás esetén, a homlokzati állvány építésénél, bekötésénél, átadás-átvételénél! 22. A) Ismertesse a burkolatok aljzatainak kivitelezését, az aljzatbeton szerepét, anyagait, minőségi követelményeit, magasságának kitűzését, készítésének menetét vízszintes síkban és lejtéssel, felületének kialakítását meleg-, félmeleg- és hidegburkolat esetén, a dilatációs hézag jelentőségét és kialakításának módját! B) Sorolja fel a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat az anyagok tárolásánál, a darabáru és az ömlesztett anyagok raktározásánál! Ismertesse az aljzatbeton készítése során alkalmazott egyéni védőfelszereléseket! 23. A) Ismertesse a hidegpadló- és falburkolatok kivitelezéséhez kapcsolódva a padlóburkolat rendeltetését, fajtáit és anyagait, a padló- és falburkolatok kitűzését és a szintvonal szerepét, a hidegpadló-burkolatok készítését ragasztással, az oldalfalburkolatok fajtáit és anyagait, az oldalfalburkolatok készítését ragasztással, a hidegpadló- és oldalfalburkolatokra vonatkozó műszaki előírásokat! B) Ismertesse a burkolómunkákra vonatkozó munkavédelmi előírásokat, a burkolómunka ártalmainak megelőzését, a kézi szerszámok helyes megválasztását a keverő, vágó és csiszoló kisgépek használatakor! 24. A) Ismertesse a külső burkolások kivitelezéséhez kapcsolódva a külső felületképzések célját, követelményeit, a külső burkolatok anyagait, a klinkertégla és kőlap burkolat készítését, a nyersen maradó beton-, kő- és téglahomlokzat esztétikus kialakítási módjait! B) Határozza meg a külső burkolások munkavédelmi előírásait magasban végzendő munka esetén, az állvány terhelhetőségének megítélésekor, a munkaterület védelmének kiépítésekor eleget téve a környezetvédelem előírásainak!

11 A) Ismertesse a lépcsőszerkezetek kivitelezéséhez kapcsolódva a lépcsők fogalmát, csoportosítását, a lépcsőszerkezet elnevezéseit, az egykarú és a kétkarú lépcsőszerkezet méreteinek számítását, a lebegőlépcső fogalmát, készítésének menetét, a gyámolított lépcső fogalmát, alátámasztási módjait, a monolit vasbeton lemezlépcső készítését! B) Sorolja fel a munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat a lépcsők készítésénél, a lebegőlépcső ideiglenes alátámasztásakor, a korlát kialakításánál, a vasszerelés és a zsaluzat készítésénél, a betontakarás és a betontömörítés elvégzésénél! 26. A) Ismertesse a nyílászáró szerkezetek beépítéséhez kapcsolódva a nyílászáró szerkezet rendeltetését, fajtáit, anyagait, szerkezeti részeit, az ajtók típusait, a méretek és a nyitásirány értelmezését, az ablakok osztályozását, a méretek és a mellvédfal (parapet) értelmezését, a konszignáció szerepét, a nyílászárók helyének kitűzését, elhelyezését a falazással egy időben, illetve utólagosan! B) Ismertesse a nyílászáró szerkezetek beépítésénél betartandó munkavédelmi előírásokat, az alkalmazott segédszerkezeteket, a keletkező vegyi hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat, az üvegezett nyílászárók szállítására, beépítésére vonatkozó előírásokat! 27. A) Ismertesse a bontás és az átalakítás kivitelezéséhez kapcsolódva a bontás és az átalakítás fogalmát, szükségességének szempontjait, a bontást és az átalakítást előkészítő feladatokat (feltárás, írásos dokumentumok, közművek stb.), a bontás végrehajtásának menetét, az átalakítási munkák fajtáit és végrehajtását, az utólagos kiváltás módjait! B) Sorolja fel a munkavédelmi előírásokat az épületszerkezetek szakszerű bontására vonatkozóan, a dúcolások, korlátok, védőfelszerelések elhelyezésekor, az energia-kiváltások, az energiabekötések kiépítésénél, a bontott anyagok kezelése, szállítása és tárolása esetén! Ismertesse a hulladékkezelés környezetvédelmi előírásait!

12 12 Anyagismeret 1. Csoportosítsa az építőanyagokat, és jellemezze (fogalom, fajta, tulajdonság) a természetes és a mesterséges építőanyagokat! Ismertesse a természeti vizek jelentőségét, felszínformáló szerepét és tulajdonságait és az építőipari vízzel szemben támasztott követelményeket! 2. Ismertesse az építőanyagok jellemző tulajdonságait: általános és a fizikai tulajdonságok, hidrotechnikai és fizikai tulajdonságok összefüggései, hőtechnikai tulajdonságok, a legfontosabb szilárdságtani tulajdonságok, az építőipari alkalmazás szempontjából legfontosabb kémiai tulajdonságok! 3. Ismertesse a kőzetek és a kőzetalkotó ásványokat! Csoportosítsa a kőzeteket keletkezése szerint! Ismertesse az egyes csoportok jellemző általános és különleges tulajdonságait, az építőipari szempontból jelentős kőzetek alkalmazási területeit! 4. Ismertesse a legfontosabb építőipari kőanyagokat: a homok, a kavics és a homokos kavics meghatározását, fajtáit és a velük szemben támasztott követelményeket, a zúzott kövek előállítását, fajtáit, minőségi követelményeit és építőipari alkalmazását! 5. Ismertesse az égetett agyagtermékeket: a gyártás alapanyagát, az agyagot (eredet, tulajdonságai, fajtái),m az égetett agyagáru-gyártási folyamatát, a termékminősítés szempontjait, az égetett agyagáru termékek csoportosítását, a termékek megnevezését! 6. Ismertesse a legfontosabb égetett agyagáru termékeket: a durva kerámiatermékek fajtáit és a velük szemben támasztott követelményeket, a legfontosabb finom kerámiatermékek fajtáit és a velük szemben támasztott alapvető követelményeket! Ismertesse a durva és finom kerámiatermékek alkalmazási területeit! 7. Határozza meg az építőipari kötőanyag fogalmát, és csoportosítsa a kötőanyagokat a kötés és szilárdulás folyamata szerint! Értelmezze a hidraulikus és nem hidraulikus kötőanyagokat! Ismertesse az oltott mész előállítási és kötési folyamatát, az oltott mész tulajdonságait és felhasználását! Kőműves Anyagismeret

13 13 8. Ismertesse a gipsz előállítását, fajtáit, tulajdonságait, kötési folyamatát és alkalmazását! Határozza meg a hidraulitok fogalmát, fajtáit és alkalmazási területeit! Ismertesse a vízüveg fajtáit, tulajdonságait és építőipari alkalmazásának jelentőségét! 9. Ismertesse a cement, mint hidraulikus kötőanyag alapanyagait, gyártási folyamatát, fajtáit, jelölését és jellemző tulajdonságait, a különböző cementekkel szemben támasztott minőségi követelményeket, a kötés és szilárdulás folyamatát, illetve optimális körülményeit! Sorolja fel a cementvizsgálatok módjait! 10. Ismertesse a habarcsokat (fogalma, fajtái rendeltetése és kötőanyaga szerint)! Ismertesse a lehetséges alkotóanyagokat a falazó- és vakolóhabarcsok fajtáit, összetételét és jelölésüket, az alkotórészekkel szemben támasztott követelményeket! 11. Ismertesse az ágyazó-, burkoló- és felületképző habarcsokat (fajtái, összetételük, jelölésük, alkalmazásuk)! Ismertesse a friss habarcsokkal szemben támasztott követelményeket és a vizsgálatok módjait! 12. Ismertesse a különleges habarcsokat! Sorolja fel a különleges habarcsokat! Ismertesse összetételüket és alkalmazási területüket, a nemes vakolatok fajtáit, anyagait, jelölésüket és alkalmazási területüket, a többrétegű vakolatrendszerek fajtáit, anyagait, előnyeit és alkalmazását, a megszilárdult habarcsokkal szemben támasztott követelményeket és a vizsgálatok módjait! 13. Ismertesse a betont, mint mesterséges építőanyagot! Ismertesse a beton fogalmát, alkotóanyagait és építőipari jelentőségét, a beton általános és különleges tulajdonságait, azok jelölését és a betonok csoportosítását! Ismertesse a beton összetételét! 14. Ismertesse a beton készítésének műveleteit, a beton alkotóinak előkészítését a keveréshez, a betonkeverés lehetséges módjait, a bedolgozás és a tömörítés eszközeit, szabályait, az utókezelés célját, eszközeit, módjait! Ismertesse a kötés és szilárdulás optimális körülményeit! Sorolja fel a friss és megszilárdult beton vizsgálatának lehetséges módjait! 15. Ismertesse a vasbeton jelentőségét az építőiparban! Ismertesse a vasbeton fogalmát, anyagait és alkalmazási területét, a vasbeton készítésére vonatkozó előírásokat, a feszített vasbeton szerkezet fogalmát, alkalmazását, a munka- és dilatációs hézag fogalmát! Kőműves Anyagismeret

14 Ismertesse a műkő fogalmát, alkalmazási területét! Ismertesse a műkő alkotóanyagait és a rájuk vonatkozó minőségi előírásokat, a műkő keverését, bedolgozásának szabályait, a felületi megmunkálások fajtáit és az utókezelés módját! 17. Ismertesse az előre gyártott beton- és vasbeton termékeket! Ismertesse az előre gyártás fogalmát, jelentőségét, módjait, az előre gyártott vasbeton födémgerendák és födémpallók típusait, jelölését és alkalmazását, az előre gyártott béléselemek típusait, jelölését és alkalmazását, a vasbeton nyílásáthidalók típusait, jelölését és alkalmazásukat! 18. Ismertesse az előre gyártott beton, vasbeton és műkő árukat! Ismertesse a beton falazó-, zsaluzó-, kémény- és burkolóelemeket és a betoncserepet, a vasbeton lépcsőszerkezeteket, fal- és födémelemeket, az előre gyártott műkő burkolólapokat, fedköveket és egyéb díszítőelemeket! Ismertesse az előgyártott beton, vasbeton és műkő árukkal szemben támasztott alapvető minőségi követelményeket! 19. Ismertesse az építőiparban alkalmazott fémeket! Ismertesse a leggyakoribb fémek fajtáit, tulajdonságaikat és felhasználási területüket, a betonacélok fajtáit, jelölésüket, tulajdonságaikat, a betonacél szerelésének eszközeit és műveleteit, a korrózió lényegét és a korrózióvédelem módjait! 20. Ismertesse a fát, mint élő anyagot, és mint építőipari terméket! Ismertesse az élőfa jelentőségét, a legfontosabb hazai és külföldi fafajtákat, az élőfa szerkezetét, anyagait, növekedési hibáit, a fakitermelés módjait, a vágásérettség fogalmát, jelentőségét, a legfontosabb erdei faárukat, fűrészárukat és alkalmazási területüket, a fa hibáit és betegségeit, illetve a favédelem módjait! 21. Ismertesse a vízszigetelés anyagait, a bitument és a bitumenes termékeket, a bitumenes szigetelőlemezek anyagait és alkalmazási területüket, a bitumenes termékekre vonatkozó tárolási, szállítási és munkavédelmi előírásokat! Sorolja fel a nedvesség- és vízszigetelés egyéb anyagait, szerkezeteit! 22. Ismertesse a hő- és hangszigetelés anyagait! Ismertesse a hő- és hangszigetelő anyagok általános jellemzőit és csoportosítását, a szerves eredetű, természetes és mesterséges hő- és hangszigetelő anyagokat, a szervetlen eredetű, természetes és mesterséges hő- és hangszigetelő anyagokat, a hanglágy és rezgéselnyelő anyagokat és a hő- és hangszigetelő anyagok kezelésére vonatkozó utasításokat! Kőműves Anyagismeret

15 Ismertesse az építőiparban alkalmazott műanyagokat és műanyag termékeket, a műanyagok fogalmát, előállításuk szerinti csoportosítását, a legfontosabb polimerizációs, polikondenzációs és poliaddíciós műanyagok tulajdonságait és felhasználási területét! Sorolja fel a leggyakrabban alkalmazott műanyag termékeket, a felhasználási terület megnevezésével! 24. Ismertesse az építőipari üvegtermékeket! Ismertesse az üveg alapanyagait és gyártását, az üveg tulajdonságait, az üvegtermékek fajtáit, a velük szemben támasztott követelményeket és felhasználási területüket, az üveg tárolására, szállítására és kezelésére vonatkozó előírásokat! 25. Ismertesse a festékeket, a ragasztókat és az egyéb segédanyagokat! Ismertesse a festékek anyagait (kötőanyagok, pigmentek, oldószerek, hígítók), a leggyakrabban használt kül- és beltéri festékeket, a természetes és mesterséges kötőanyagú ragasztókat, tapaszokat, tömítőanyagokat, a legfontosabb segédanyagokat (tömítő-profilok, szalagok, élvédők, védőbevonatok, vakolatszilárdítók, mélyalapozók stb.)! Kőműves Anyagismeret

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 4 www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KŐBURKOLATOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés)

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek Szakmai ismeretek A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek 1. a) Ismertesse a szárazépítésben alkalmazásra kerülő

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

MANDULA23-6 lakásos társasház 1025 Budapest, Mandula utca 23.

MANDULA23-6 lakásos társasház 1025 Budapest, Mandula utca 23. MANDULA23-6 lakásos társasház 1025 Budapest, Mandula utca 23. ELHELYEZKEDÉS BUDAPEST LEGELEGÁNSABB KERÜLETÉBEN, AZON BELÜL IS A klasszikus rózsadombon ÉPÜL LEGÚJABB FEJLESZTÉSÜNK A MANDULA23 TÁRSASHÁZ.

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1 FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1 Falazatok, történeti áttekintés - A fal kezdetekben vastag, tömör volt (kő, vegyes

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON

KLASSZIKUS RÓZSADOMBON 6 lakásos társasház 25 Budapest, Mandula utca 23. LUXUS SZÍNVONALÚ ÉLETVITEL A mandula23 társasház luxus színvonalú életvitelt kínál leendő lakóinak, rengeteg alapáron járó különlegességgel, mint például

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható Anyagtan Lágyfedések Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható - nem járható - fordított víz és hıszigetelés egymáshoz való - egyenes rétegrendő viszonyától függ Anyaguk szerint a tetıszigetelı

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID 2 PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú prémium cement, kifejezetten ajánlott téli viszonyok közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek kialakítására.

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 KŐMŰVES A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 14 ÉPÜLETBURKOLÓ A szakképesítés

Részletesebben

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ

HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. 5 LAKÁSOS SORHÁZ HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 179 SZ. HADHÁZI 61 PROJEKT KFT 1119 Budapest, Fehérvári út 179 sz. *** 4032 Debrecen Dér utca 22.047/7 hrsz-ú alatti ingatlanra tervezett 5 LAKÁSOS SORHÁZ

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

7/13 Vakolatok vizsgálata

7/13 Vakolatok vizsgálata ÚJ OTÉK 7/13 1 A címbeli épületszerkezet-csoport kapcsán is célszerű utalni e kézikönyv korábbi fejezetére, ahol már definiáltuk, hogy mi is az építési hiba, mielőtt belekezdenénk a vakolatok hibáinak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 1, K36-000-1.3 Vakolat leverése utcai homlokzatról 2,5 cm vastagságig földszinti homlokzati mezők ablak falfülke kávákkal (lábazat és választó párkány között) 214.0000

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

Polgári védelmi ismeretek

Polgári védelmi ismeretek -2006- Polgári védelmi ismeretek Készítette. Janik Zoltán 2 Tartalomjegyzék I. Műszaki védelmi ismeretek...4 1. Épületszerkezetek és közművek károsodása és ideiglenes helyreállítása...4 2. Életvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET?

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET? TARTALOMJEGYZÉK KVARC ÉPÍTŐANYAGOK... 2 Cégünkről... 2 A kvarc homok... 6 Elérhetőségeink...7 RAGASZTÓK... 8 Hidegburkolási ragasztók... 8 Rétegrendajánlás... 9 Partner ragasztóhabarcs... 10 Mester ragasztóhabarcs...

Részletesebben

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szakmai ismeretek 1.

Szakmai ismeretek 1. Szakmai ismeretek 1. Ismertesse az épületek - fogalmát, - rendeltetését, - kivitelezési formáit, - szerkezeti részeit! Határozza meg a tető feladatait, sorolja fel a tetőformákat! Ismertesse a tetőszerkezetek

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

a TalajszinT alatt a F I B R A Nxps hőszigetelő lapok h o z

a TalajszinT alatt a F I B R A Nxps hőszigetelő lapok h o z 0 a TalajszinT alatt B e é p í t é s i j a v a s l a t o k a F I B R A Nxps hőszigetelő lapok h o z Felszín alatti hőszigetelése? A felszín alatti épületelemek védelmének tervezésénél és a beépítendő termékek

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Útépítő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 582 11) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Flats in Berlin. Helyszínrajz M 1:1000. Építészek: Kaden Klingbeil Archiitekten, Berlin Tom Kaden, Tom Klingbeil

Flats in Berlin. Helyszínrajz M 1:1000. Építészek: Kaden Klingbeil Archiitekten, Berlin Tom Kaden, Tom Klingbeil Helyszínrajz M 1:00 Flats in erlin Építészek: Kaden Klingbeil rchiitekten, erlin Tom Kaden, Tom Klingbeil lapterület: 1 m 2 + m 2 Telek: 0 m 2 Emeletszám: földszint + emelet Szintmagasság:,0 m Épületmagasság:

Részletesebben

ÉPÜLET BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE

ÉPÜLET BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE ÉPÜLET BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE 2151 Fót Vörösmarty utca 36. hrsz: 914 Dátum: Tulajdonos: 2015. szeptember Király István és Király Istvánné 2150

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c)

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/48

31 582 15 1000 00 00 Kőműves 4 Kőműves 4 2/48 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖN PARTNERE: TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kiadta: VELOX WERK s.r.o., Bělotínská cesta, P.O. BOX 78, 753 01 Hranice, Czech Republic telefon: +420/642/251 430, fax:

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1.a. Ismertesse a kereskedelem helyét és szerepét a nemzetgazdaságban! A kereskedelem fogalmát, feladatát. b. Ismertesse a fogyasztónak a kereskedelemmel, a bolttal

Részletesebben

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez MŰSZAKI ADATLAP PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez Termékismertető: 302 PCI-kiadás: 2004. 06. Fordítás-aktualizálás: 2004. 10. Alkalmazási terület: - Falra és

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Építészeti

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

Kiadványtervezés. 3. A főszöveghez kapcsolódó egyéb szövegelemek (hátsó jegyzet, bibliográfia, mutatók) szedése és tördelése.

Kiadványtervezés. 3. A főszöveghez kapcsolódó egyéb szövegelemek (hátsó jegyzet, bibliográfia, mutatók) szedése és tördelése. Kiadványtervezés 1. Milyen anyagokat venne számításba az arculatterv különféle nyomtatott elemeinek tervezésében? Milyen számítógépes programok támogatják ezek tervezését és kivitelezését? 2. Melyek a

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-42 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben

Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben Budavári Zoltán Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben A követelménymodul megnevezése: Általános csőszerelési feladatok A követelménymodul száma: 0095-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Foglalkozási napló. Kőműves

Foglalkozási napló. Kőműves Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Kőműves (OKJ száma: 34 582 4) szakma gyakorlati oktatásához 0. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának dátuma: Tanuló Tanulók adatai

Részletesebben

Közlekedésépítésben felhasznált anyagok tárolása

Közlekedésépítésben felhasznált anyagok tárolása Tengeri-Demkó Lászlóné Közlekedésépítésben felhasznált anyagok tárolása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésépítő közös feladatok A követelménymodul száma: 0597-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M2 EGYSÉGÁR ELEMZÉS. Költségvetési kiírás. Dokumentum azonosító: M-2. Fő összesítő (netó HUF)

M2 EGYSÉGÁR ELEMZÉS. Költségvetési kiírás. Dokumentum azonosító: M-2. Fő összesítő (netó HUF) Költségvetési kiírás Fő összesítő (netó HUF) Dokumentum azonosító: M-2 Létesítmény jele 26 sz. út I. jelű út II. jelű út III. jelű út K1 terület. K2 terület K3 terület K4 terület K5 terület K6 terület

Részletesebben

A L Á Í R Ó L A P. A szakvéleményt készítette: Vaszary Miklós... településmérnök, szigetelő szakmérnök KNYSZ.: 01-12351

A L Á Í R Ó L A P. A szakvéleményt készítette: Vaszary Miklós... településmérnök, szigetelő szakmérnök KNYSZ.: 01-12351 A L Á Í R Ó L A P A Budapest, II. ker. Törökvészi út 95-97. szám alatti E-F jelű garázsépületek alépítményi és lapostető ázási problémáinak és azok kijavítási módjának meghatározására vonatkozó szakértői

Részletesebben