a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,"

Átírás

1

2 Szakismeret a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet fogalmát, fajtáit, felosztásukat, az építési mód fogalmát, fajtáit, a kivitelezés fogalmát, a kivitelező munka sorrendjét! b) Sorolja fel a munkavédelem alapfogalmai közül a munkavédelem fogalmát, célját, két fő területét, megvalósításának feltételeit, a munkavédelem főbb elvi meghatározóit! a) Ismertesse a kitűzés fogalmát, eszközeit, műszereit, tervrajzait a pont, az egyenes és a szögek (30, 45, 60, 90 fok) kitűzésének menetét, a szintvonal fogalmát, felvételének helyét, az épület kitűzését, a zsinórállvány használatát, a burkolatok kitűzését! b) Csoportosítsa a kéziszerszámok veszélyforrásait, a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat az épületburkoló szakma szerszámaira, segédeszközeire, kéziszerszám megválasztásaira, ellenőrzésére, tárolásra, szállításra, használatra vonatkozóan! a) Ismertesse a falszerkezet fogalmát, anyagait, osztályozásukat, követelményeket, főfalak lényegét, falidomok fajtáit, csorbázatok kialakítását, hagyományos falazóelemekből épített falak anyagait, egy szabadon választott hagyományos falazóelemekből épített falazat kivitelezésének menetét, kötési szabályait, habarcsát, minőségi követelményeit, alkalmazási területét, korszerű falazóelemekből épített falak anyagait, egy szabadon választott korszerű falazóelemekből épített falazat kivitelezésének menetét, kötési szabályait, habarcsát, minőségi követelményeit, alkalmazási területét, falazáshoz használt állványok fajtáit! b) Ismertesse az anyagok biztonságos tárolásának előírását, ezen belül a Áru tárolása, ömlesztett anyagok tárolása, folyékony anyagok tárolása, tűz és robbanásveszélyes anyagok tárolása szabályait! 2

3 a) Ismertesse válaszfalak lényegét, anyagait, kitűzésüket, egy szabadon választott válaszfal kivitelezésének menetét, kötési szabályait, csatlakozását főfalhoz, alkalmazási területét, az öntött fal lényegét, anyagait, zsaluzat készítését, alkalmazási területét, a vázkitöltő fal lényegét, anyagait, készítését, alkalmazási területét, a blokk, a falpanel, térelemek lényegét, alkalmazási területüket! b) Fogalmazza meg a falazás veszélyforrásait, a falazással kapcsolatos munkavédelmi előírásokat, a munkahely és a falazóelemek előkészítésének előírásait, a mészoltás szabályait, a habarcskeverés, szállítás előírásait! a) Ismertesse a vakolatok, rabicszerkezetek témaköréből a vakolat fogalmát, fajtáit, osztályozásukat, alkalmazásuk körüket, külső vakolatok anyagait, készítéséhez használt állványok fajtáit, közülük egynek a részeit, építési sorrendjét, belső vakolatok készítéséhez használt állványok fajtáit, közülük egynek a részeit, építésének sorrendjét, a rabicszerkezet fogalmát, fajtáit, anyagait, felosztásukat, alkalmazási területüket! b) Sorolja fel az anyagmozgatás veszélyforrásait, az anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a kézi anyagmozgatás /egyéni és csoportos/ segédeszközökkel történő anyagmozgatás esetén, ismertesse a foglalkozási ártalmakat! a) Részletezze az épületburkoló munkák témakörből a burkolat fogalmát, szerepét, fajtáit, csoportosításukat, készítési technológiájuk és anyaguk szerint, a burkolat helyét az építési munkák rendszerében, a velük szemben támasztott követelményeket, a burkoló munkák felmérését, a burkolandó felületek aljzatait, egy szabadon választott burkolat és szabadon választott aljzatának elkészítési menetét, a burkolási munkákhoz használt állványok fajtáit! b) Sorolja fel a burkoló munkák veszélyforrásait, a burkoló munkákkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat az anyagok tárolása, mozgatása, a munkaterület előkészítése, a munka kivitelezése során, ismertesse milyen védőfelszerelések szükségesek! 3

4 a) Ismertesse az öntött padlóburkolatok témaköréből az aljzatbeton fogalmát, szerepét, készítését, a kiegyenlítő beton fogalmát, feladatát, alkalmazási területeit, az egy-, kettő- és háromrétegű betonburkolatok fajtáit, készítésük sorrendjét, a beton felületképzésének fajtáit, a kézi és gépi bedolgozás szerszámait, gépeit, az aljzat simító és kiegyenlítő rétegeit, cementsimítás készítését, önterülő aljzatkiegyenlítők /pl. padlopon, cementa / tulajdonságait, bedolgozását! b) Sorolja fel a beton és vasbeton munkák veszélyforrásait, az e munkákkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat az acélbetétek munkahelyi tárolásánál, vasszerelések készítésénél, a beton keverésénél, szállításánál és bedolgozásánál, zsaluzási munkáknál! a) Ismertesse az öntött padlóburkolatok témakörből a terazzó padlóburkolat alkalmazási területét, anyagának összetételét, keverési arányait, rétegeit, a kivitelezés menetét, a burkolat dilatálását, felületi megmunkálását, alkalmazott gépeket, a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, eltérő tulajdonságaikat és alkalmazási területüket! b) Értelmezze a munkaélettani alapfogalmakat, ezen belül a vérkeringés szerepét, az izomenergiát, a dinamikus és statikus munka fogalmát, a szervezet só-víz háztartása egyensúlyát! a) Ismertesse a műgyanta kötésű padlóburkolatok témaköréből a padlóburkolat lényegét, alkalmazási területét, anyagának általános összetételét, rétegeit, aljzatait, az aljzattal szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés menetét, dilatálását, felületi megmunkálását, az alkalmazott gépeket, a kent és simított padlóburkolatok fajtáit, anyagaikat, alkalmazási területüket, egy szabadon választott műgyanta padló készítésének menetét! b) Sorolja fel a tűzveszélyességi osztályokat a tűzveszélyességi osztályok meghatározását, jelzéseit, a tűzjelzés jelentőségét, eszközeit, módjait! 4

5 a) Fejtse ki, mit ért a korszerű cementkötésű öntött padlók kifejezésén, milyen padlószerkezetek tartoznak ide, értelmezze a vákumbeton padló fogalmát, alkalmazási területét, tulajdonságait, a vákumbetonpadló készítését, alkalmazott gépeket, a felületképzés módját, az előregyártott gerendák közötti vasbeton lemezpadló lényegét, alkalmazási területét, tulajdonságait, az előregyártott gerendák közötti vasbeton lemezpadló kivitelezésének menetét, az alkalmazott gépeket, a felületképzés módjait! b) Fejtse ki, mit ért az üzemi baleset fogalmán, okait hol lehet keresni, hogyan történik a bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása, melyek a dolgozó jogai és kötelességei, mit ért a kártérítés fogalmán! a) Ismertesse és egyszerű vázlaton szemléltesse az elemekből készített padlók fogalmát, általános rétegrendjét, csoportosításukat anyaguk szerint, a hagyományos, a ragasztott és az úsztatott technológia lényegét, aljzatait, anyagait, (habarcs és ragasztó összefüggésében), technológiák alkalmazási területeit, a burkolat kiosztási módokat! b) Fejtse ki az elsősegélynyújtás fogalmát, szerepét, jelentőségét, eseteit, teendőket ájulás, eszméletvesztés esetén! a) Mutassa be az elemekből készített betonpadlók (márvány mozaik lap, agglomerát) előkészítő munkáit (szintvonal felvétele, derékszögelés, anyagszállítás, technológia meghatározása), ismertesse az ágyazó anyag összetételét, keverését, a kivitelezés menetét a két lapburkolat egymástól eltérő tulajdonságait, alkalmazási területüket! b) Sorolja fel a gépek veszélyforrásait, használatukkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a gépek elhelyezését, alapozását, erőátviteli berendezéseket, üzemeltetést, teendőket üzemzavar esetén, karbantartás műveleteit! 5

6 a) Sorolja fel az elemekből készített padlók (kőlap, térburkoló kő) fajtáit, ezen belül a kőlap padlóburkolatok anyagait, tulajdonságait, alkalmazási területeit, a kivitelezés menetét, az alkalmazható technológiákat, burkolat kiosztási módokat, ismertesse a térburkoló kő anyagát, tulajdonságait, alkalmazási területét, a kivitelezés menetét, burkolat kiosztási módokat! b) Ismertesse az általános magatartási szabályokat a munkahelyen, a megjelenést, a közlekedési szabályokat, munkavégzés során tanúsítandó magatartást, a magatartási normákat, a védőfelszereléseket, védőberendezések használatával kapcsolatos előírásokat! a) Sorolja fel az alábbi padlóburkolatok (kőagyag és mázas kerámia padlók) jellemzőit, ezen belül a mettlachi lapburkolat tulajdonságait, alkalmazási területét, a kerámia lap tulajdonságait, alkalmazási területét, a mettlachi és kerámia lap összehasonlítását tulajdonságaik alapján, alkalmazási területük alapján a kivitelezés menetét, az alkalmazható technológiákat (szabadon választható) burkolat kiosztási módokat! b) Ismertesse az égés lényegét, fogalmát, előfeltételeit, az égés fajtáit, az égéstermékeket, a gyulladás- és lobbanáspont fogalmát, a hőterjedés formáit! a) Sorolja fel a padlóburkolatok (kismozaik, törtlap) jellemzőit, ezen belül a kismozaik padlóburkolat jellegzetességeit, tulajdonságait, alkalmazási területeit, vagy a törtlap padlóburkolat jellegzetességeit, tulajdonságait, alkalmazási területét, anyagait, a kismozaik padlóburkolat kivitelezésének menetét, kiosztási módokat, vagy a törtlap padlóburkolat kivitelezésének menetét, kiosztási módokat. (A fentiek közül az egyik szabadon választható)! b) Ismertesse az előregyártott elemek alkalmazásának veszélyforrásait, alkalmazásuk munkavédelmi előírásait, a szállítás, tárolás, beemelés (kézi és gépi), rögzítés során! 6

7 a) Ismertesse az égetett kerámia padlók (keramit lap, keramitkő, pietra) esetében a keramitlap padlók alkalmazási területét, tulajdonságait, a pietra padlóburkolat tulajdonságait, alkalmazási területét, a pietra padlóburkolat kivitelezésének menetét, alkalmazható technológiákat, az ipari padlóburkolatokkal szemben támasztott általános követelményeket! b) Fejtse ki a villamos áram élettani hatását, a hatást befolyásoló tényezőket, a villamos áram által okozott baleseteket, a teendőket, elsősegélynyújtást áramütés esetén! a) Ismertesse az elemekből készített falburkolatok esetében az elemekből készített falburkolatok anyagait, aljzatait, az aljzatokkal szemben támasztott követelményeket, az elemekből készített falburkolat készítésének technológiáit, az aljzatok anyaga és a technológiája összefüggéseket, a burkolatok készítésénél használható élvédő és egyéb profilokat, azok szerepét, elhelyezési módját! b) Sorolja fel a tűzoltás módjait, ezen belül az éghető anyagok eltávolításán alapuló oltási módot, az oxigén elvonásán alapuló oltási módot, a hőmérséklet csökkentésén alapuló oltási módot! a) Ismertesse az elemekből készített falburkolatok esetében az általános kiosztási módokat és szabályokat, a mintás falburkolatokhoz használt egyéb kiegészítő és lapfajtákat, az alulról felfelé és a felülről lefelé haladó burkolás lényegét, kitűzését, alkalmazási lehetőségeit, a burkoláshoz használt állványok fajtáit! b) Ismertesse az üzemeltetés tűzvédelmi előírásait a szállítás és vontatás, a raktározás és tárolás esetében, közlekedési utak és vészkijáratok kijelölésének szabályait, a tüzelő és fűtőberendezések elhelyezésének előírásait, a tüzelőanyag tárolás előírásait! 7

8 a) Ismertesse a falburkolatok készítését hagyományos technológiával hálóban és kötésben, ezen belül a kerámialapok alkalmazási területét, a kerámialapok fajtáit, felhasználhatóságuk különbözőségét, egymástól eltérő tulajdonságaikat, a burkoló és hézagoló habarcsok fajtáit, alkalmazási területüket, az aljzatok és azok előkészítését, egy szabadon választott falburkolat kivitelezésének menetét! b) Sorolja fel az anyagmozgató gépek veszélyforrásait, használatukkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat, ezen belül a motoros targoncák, a daruk, üzemeltetési előírásait, teendőket üzemzavar esetén, a karbantartás feladatait! a) Ismertesse a falburkolatok készítését ragasztott technológiával hálóban és kötésben, ezen belül a kerámialapok alkalmazási területét, a kerámialap falburkolatok aljzatait ragasztott technológia esetén, a ragasztott technológia alkalmazásának okait, a lapok fajtáit, a ragasztó és hézagoló habarcsok fajtáit, alkalmazási területüket, az aljzatok előkészítését egy szabadon választott falburkolat kivitelezésének menetét! b) Sorolja fel az egyéni védőfelszereléseket, ismertesse az alapfogalmakat, a juttatásával kapcsolatos előírásokat, az épületburkoló szakmában használatos egyéni védőfelszereléseket! a) Ismertesse kismozaik falburkolat esetében a kismozaik falburkolat anyagait, tulajdonságait, alkalmazási területét, kiosztását, mintázási lehetőségeit, aljzatát, kitűzését, a burkolóhabarcs összetételét, a kivitelezés menetét! b) Értelmezze a munkavédelem jogi szabályozása a szakmai alkalmassági (előzetes) vizsgálat célját, az időszakos orvosi vizsgálatok célkitűzéseit, a nők és fiatalkorúak védelmére irányuló törekvéseket! 8

9 a) Mutassa be és vázolja fel a normál és lépcsőkísérő lábazatok, lépcsőburkolatok készítését, ezen belül ismertesse a lábazati és a lépcsőburkolatok rendeltetését, a lábazatburkolat anyagait, kitűzésüket, alkalmazható technológiákat, a lépcsőkísérő lábazatok anyagait, kitűzésüket, a lépcsőmagasság és a lapméret össze-függéséből adódó kiosztási módokat, a lépcsőburkolatok anyagait, alkalmazható technológiákat, a lábazatok készítésének helyét az építés sorrendjében, egy szabadon választott lábazatburkolat kivitelezésének menetét! b) Ismertesse, milyen oltóanyagokat használnak, ezeknek milyen fajtáik vannak, felhasználásuk területeit hogyan csoportosítja szilárd, cseppfolyós és légnemű anyagok tüzeinek oltásánál! a) Mutassa be és vázolja fel a pillér - oszlop burkolásokat, a pillér és oszlop fogalmát, anyagait, a pillér, oszlop burkolásához használható burkolóanyagok fajtáit, általános lapkiosztási szabályokat, kitűzést, a lapméret és a pillér, oszlop mérete közötti összefüggéseket, pillér burkolat kivitelezésének menetét, pl. pirogránit lapokkal! b) Fejtse ki, mit ért környezetvédelem a környezetkárosodáson, a környezetvédelem tárgyán, területein! a) Ismertesse a homlokzatburkolatok rendeltetését, fajtáit, a burkolatok anyagait a választott, alkalmazható technológia alapján, egy szabadon választott burkolat kivitelezésének menetét (kitűzést is), a homlokzat burkolat aljzatát, méretét, tagoltsága és a lapméret közötti összefüggést, a homlokzat burkolásához használt állványok fajtáit! b) Fejtse ki, hogy a környezetvédelem módszerei közül melyeket ismeri, melyek a környezetvédelem eszközei, hogyan jelenik meg a környezetvédelem az épületburkoló szakma területén! 9

10 a) Sorolja fel, milyen különleges burkolatokat ismer, ezek fogalmát, fajtáit, rendeltetésüket, csoportosításukat, anyagait, habarcsait, aljzatait, a különleges technológiák fajtáit, a különleges körülményeket, egy szabadon választott burkolat (különleges adottságok alapján) kivitelezésének menetét, az alkalmazott gépeket! b) Értelmezze, mit ért tűzveszélyes tevékenység alatt, milyen előírások vannak a hegesztés, a lángvágás, a forrasztás esetén, mire kell vigyázni tűzgyújtásnál a szabadban, milyen körülmények között tilos a dohányzás! a) Mutassa be és vázolja fel a nyílászáró szerkezetek, felszerelési és berendezési tárgyak, szerelvények kapcsolatát a burkolatokkal, ezen belül ismertesse a nyílászáró szerkezetek fogalmát, csoportosítását, kapcsolatát a burkolatokkal, a szerelvények és berendezési tárgyak fogalmát, fajtáit, kapcsolatát a burkolatokkal, kitűzésüket, rögzítésüket, beépítésük módját, előírásait az egyes burkolatfajták esetén! b) Sorolja fel, milyen foglalkozási ártalmakat ismer, határozza meg ezek fogalmát, csoportosításukat, a zajártalom körét, csökkentése lehetőségét! a) Sorolja fel a burkolatok meghibásodásának lehetséges okait, azok javítását az elkészült burkolatok minőségi követelményeit, burkolat fajtánként csoportosítva, az elemekből készült burkolatok általános meghibásodásának okait, azok javításának szabályait, sorrendjét, egy szabadon választott burkolat hibáit, azok javításának menetét! b) Értelmezze az egészséges üzem fogalmát, az új üzem telepítésére vonatkozó előírásokat, az üzemépületek fajtáit, az üzem egészségügyi szempontjait, a vállalatok kötelességeit a megfelelő munkakörülmények biztosítására! 10

11 Anyag és gyártásismeret 1. Sorolja fel a kőzetek fajtáit, kapcsolja hozzá a Föld keletkezéséhez, szerkezetéhez, anyagaihoz, összefüggésben kőzetek, ásványok keletkezésével, csoportosításukkal, ismertesse a kőzetek kitermelését, megmunkálását! 2. Sorolja fel a kőzetek közül a vulkanikus, üledékes és átalakult kőzetek keletkezését, csoportosításukat, kőzetek fajtáit, tulajdonságaikat, a kőzetek építőipari alkalmazását! 3. Csoportosítsa az építőanyagok tulajdonságait, ezen belül fizikai tulajdonságokat, sűrűség fogalmát, hidrotechnikai és hőtechnikai jellemzőket, szilárdsági és tűzállósági tulajdonságokat! 4. Ismertesse az építőipari természetes eredetű adalékanyagokat építőanyagok fogalmát, csoportosításukat, adalékanyagok fogalmát, csoportosítását, fajtáit, a homok, a kavics, a homokos kavics és a zúzottkő kitermelését, tulajdonságaikat, alkalmazási területüket! 5. Sorolja fel a természetes adalékanyagokat, ezen belül beszéljen a homok és a homokos kavics minőségi követelményeiről, mintavételről, munkahelyi vizsgálatokról, laboratóriumi vizsgálatokról, szemszerkezet és agyag-iszaptartalom meghatározásáról! 6. Ismertesse az égetett agyagtermékeket, az agyag keletkezését, fajtáit, tulajdonságait, agyagtermékek csoportosítását, fajtáit, téglagyártás folyamatát, minőségi követelményeket, termékválasztékot! 7. Sorolja fel, milyen kerámia burkolólapokat ismer, melyek a burkolólapok anyagai, gyártási folyamatukra jellemző jegyek, ismertesse a burkolólapok csoportosítását, fajtái, alkalmazásukat minőségi követelményeiket, hibáikat! 8. Ismertesse a kötőanyagok közül a cement jellemzőit, ezen belül a kötőanyagok fogalmát, fajtáit, kötési folyamataikat, a cement alapanyagait, gyártását, fajtáit, tulajdonságait, alkalmazási területeit, vizsgálatát, tárolását! 11

12 9. Ismertesse a kötőanyagok közül a mész jellemzőit, ezen belül égetett mész készítését, tulajdonságait, oltott mész készítését, fajtáit, tulajdonságait, vizsgálatait, tárolását, oltott mész kötését, építőipari felhasználását! 10. Ismertesse a kötőanyagok közül a gipsz jellemzőit, ezen belül gipszkő szerkezetét, tulajdonságait, építési gipszfajták előállítását, tulajdonságait, a gipsz építőipari felhasználását! 11. Definiálja a beton fogalmát, alkotóanyagait, fajtáit, tulajdonságait, felhasználási területeit, betonok kötését, szilárdulását! 12. Ismertesse a beton készítési folyamatát, sorolja fel a különleges betonokat, különleges betontechnológiákat, a friss és megszilárdult betonok tulajdonságait, vizsgálatait! 13. Csoportosítsa a beton anyagú burkolatokat, ezen belül a monolit betonburkolatok fajtáit, anyagait, készítésüket, az előregyártott betonburkolatok fajtáit, anyagait, gyártásukat, a betonburkolatok tulajdonságait, alkalmazási területeiket! 14. Határozza meg a műkő fogalmát, anyagait, ismertesse a műkőkészítést monolit és előregyártott módon, a műkőburkolatok fajtáit, tulajdonságait, alkalmazási területeit! 15. Ismertesse az előregyártott beton és vasbeton szerkezetek témakörben az előregyártás fogalmát, jelentőségét, módjait, az előregyártott alapok, falak, födémek, burkolólapok fajtáit, tulajdonságaikat, felhasználási területeiket! 16. Ismertesse a habarcs fogalmát, csoportosítását, a habarcs anyagait, készítésüket, friss és megszilárdult habarcsok tulajdonságait, vizsgálatukat! 17. Ismertesse a habarcsok közül a vakoló habarcsok fogalmát, rendeltetésüket, vakoló habarcsok anyagait, keverési arányukat vakoló habarcsok fajtáit, jelölésüket, alkalmazásukat! 18. Ismertesse a habarcsok közül felületképző habarcsok rendeltetését, fajtáit, anyagait, alkalmazásukat, különleges habarcsok fajtáit, anyagait, alkalmazásukat, az épületburkoló szakma különleges habarcsait! 19. Ismertesse a habarcsok közül a 12

13 burkoló habarcsok fogalmát, csoportosításukat, fajtáit, hagyományos technológiájú lapburkolatok habarcsait, anyagait, fajtáit, alkalmazásukat, ragasztó, kiegyenlítő és hézagoló habarcsok fajtáit az épületburkoló szakmában! 20. Mutassa be a fa jellemzőit, ezen belül a fák csoportosítását, tulajdonságait, felhasználásukat, a fa szerkezeti felépítését, hibáit, betegségeit, a fák védelmét, tartósítását, tárolását, beépítési feltételeit az építőiparban! 21. Ismertesse a fémek tulajdonságait, alkalmazásukat, ötvözésüket, építőiparban használt fémek fajtáit, jellemzőit, termékválasztékot, a korróziós folyamat lényegét, védelem módjait! 22. Definiálja a műanyagok csoportosítását, jellemzőit, alkalmazási területüket, fajtánként, burkoló szakmában felhasznált műanyagokat! 23. Sorolja fel, milyen szigetelőanyagokat ismer, hogyan történik a szigetelőanyagok csoportosítása, ismertesse a nedvesség elleni szigetelések anyagait, termékválasztékát, hő és hangszigetelés anyagait, termékválasztékát! 24. Ismertesse az üveg fogalmát, alapanyagait, gyártását, az üvegtermékeket, az üveg építőipari alkalmazását, üvegből készült burkolatok, egyéb szerkezetek fajtáit! 25. Definiálja a festékek fogalmát, anyagait, mutassa be a festékek csoportosítását, fajtáit, festékek építőipari alkalmazását! 26. Sorolja fel, mit ért építési segédanyagokon, ezen belül ismertesse építési víz tulajdonságait, vizsgálatát, ragasztók fajtáit, építőipari alkalmazásukat, hézagtömítő anyagok fajtáit, felhasználási területüket! 13

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható Anyagtan Lágyfedések Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható - nem járható - fordított víz és hıszigetelés egymáshoz való - egyenes rétegrendő viszonyától függ Anyaguk szerint a tetıszigetelı

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

2. Ismertesse az állami munkavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szerveket! Melyek az OMMF és az ANTSZ legfontosabb feladatai?

2. Ismertesse az állami munkavédelmi feladatok végrehajtásáért felelős szerveket! Melyek az OMMF és az ANTSZ legfontosabb feladatai? 2 Környezetvédelem, ökológia és munkabiztonság az építési tevékenységben 1. Ismertesse a munkavédelem célját, a munkaadó és a munkavállaló jogait és kötelességeit! Határozza meg a munkavédelem két fő területét!

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Partnerséget építünk. Nehéz építési mód elemei, sajátosságai Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Nehéz építési mód elemei, sajátosságai

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok Szakmai ismeret 1. a/ Sorolja fel, milyen aljzatok készülnek fa és a műanyag padlóburkolatok alá. Vázolja fel kettőnek a rétegfelépítését a födémtől indulva! b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok

Részletesebben

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K Kialakítás módja Építés módja Anyagok Hagyományos Korszerő Egyrétegő Falazott Öntött Tégla Válaszfaltégla Üveg tégla COPILIT üveg Rabic falak Cement rabic

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1.a. Ismertesse a kereskedelem helyét és szerepét a nemzetgazdaságban! A kereskedelem fogalmát, feladatát. b. Ismertesse a fogyasztónak a kereskedelemmel, a bolttal

Részletesebben

33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 4 Festő, mázoló és tapétázó 4 33 582 04 0100 31 02 Tapétázó Festő, mázoló és tapétázó 4 2/42

33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó 4 Festő, mázoló és tapétázó 4 33 582 04 0100 31 02 Tapétázó Festő, mázoló és tapétázó 4 2/42 A /200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Költözzön a Balaton fővárosába!

Költözzön a Balaton fővárosába! Költözzön a Balaton fővárosába! Ismerkedjen meg legújabb ingatlanfejlesztési projektünkkel, melyre Balatonfüreden, a Balaton fővárosában kerül sor. A híres füredi öbölre néző, gyönyörű fekvésű telken nyolc

Részletesebben

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009

Sz e g a Bo o k s Kf t. Kö n y v k ata l ó g u s 2009 Modulrendszerű képzéshez készült, tanvé minősítési eljárásra RSZ 0-01. Szerényi István - Gazsó Anikó: Építőipari alapgyakorlatok ISBN 963 210 834 5 Kiadás éve: 2003. Oldalszám: 224 oldal, A/4 Ábrák száma:

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Eredmény - Kivitelezési szerződés keretében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében Fúvógépház épület

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 KŐMŰVES A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 14 ÉPÜLETBURKOLÓ A szakképesítés

Részletesebben

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 Tájékoztató - Medence építése és a hozzá kapcsolódó gépészeti és orvostechnológiai berendezések szerelése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

Szakképesítés: 34 582 06 Kályhás Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza A tételekhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit!

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit! 2 Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a hímzés kialakulását és rendeltetését! (Hímzés-szövés, hímzés- csipke kapcsolata) b) Ismertesse a munkavédelem célját, feladatát és fő területeit! 2. a) Sorolja fel

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Kormányablak kialakítása Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Okmányiroda (1196 Budapest, Városház tér 18-20.) épületében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94

Részletesebben

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanközvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek II rész KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. K É M É N Y E K, S Z E L L İ Z İ K Megnevezés Kialakítás módja Fajtái Anyaga Kémény Falazott - Függıleges teherhordó

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 9436 Fertőszéplak, Gyártelep 11131638-2-08 Cg.08-09-003830 Tel./Fax: 99/370-986; 06/30/637-66-38 f.tegla@t-online.hu www.fertotegla.hu www.proidea.hu B E É P Í T É S I Ú T

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama:

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek, mélyépítési technológiák, gépesítésük és munka valamint környezetvédelme A

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék BURKOLATOK FELOSZTÁSA 1.

Részletesebben

Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 4 www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KŐBURKOLATOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Óvoda kétcsoportos épületének energetikai felújítása - megismételt eljárás - tájékoztató az eljárás eredményéről

Óvoda kétcsoportos épületének energetikai felújítása - megismételt eljárás - tájékoztató az eljárás eredményéről Óvoda kétcsoportos épületének energetikai felújítása - megismételt eljárás - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 Tájékoztató az eljárás eredményéről, Újiráz Községi Önkormányzat részére kivitelezési pótmunkák elvégzése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 számú projekt megvalósítására vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 215 01 0000 00 00 Műemlékfenntartó technikus Műemlékfenntartó technikus 54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és Oldal 1. Adalékszerek 105 2. Beton- esztrich- és habarcs termékek 107 3. Esztrich- és betonvédelem 113 4. Betonjavító anyagok 114 5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok 117 Esztrich-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÉPÜLETSZOBRÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÉPÜLETSZOBRÁSZ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó

Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M 1:500 2011-2012-I. E-01. Kiviteli terv M 1:100. Készítették: Böröczki Fruzsina, Budai Veronika, Nagy Ildikó Lakóház Hamburgban É HELYSZÍNRAJZ M :500 +8,00 +2,00 +7,00 +8,00 ±0,000 +2,00 +25,85 Spe cks tras se 0,0 +7 +23,00 +6,00 Bac kerb reite rgan g +25,85 P P +2,00 +42,00 +27,00 Épületszerkezetek tervezése-projekt

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4 R1 Talajon fekvő kőburkolatú padló 2cm Nox gránit kőburkolat 1cm flexibilis ragasztóhabarcs felületsimítás és ragasztás 5cm aljzatbeton, padlófűtés cm vasalt aljzatbeton R2 Talajon fekvő greslap burkolatú

Részletesebben

Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben

Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben Budavári Zoltán Faláttörés, falvésés, javítókőműves munkálatok az épületgépészetben A követelménymodul megnevezése: Általános csőszerelési feladatok A követelménymodul száma: 0095-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei

Szakképesítés: 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az optikai test gyártásának műveletei A vizsgafeladat ismertetése: Az optikai test gyártása során alkalmazott alapvető megmunkálási műveletek (rögzítés, csiszolás, leppelés, marás, polírozás, tisztítás, felületkezelés, minősítés) ismertetése.

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor.

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor. Alapelvek A vízszigetelési eljárások megközelítôleg 1988. után kerültek sikeres alkalmazásra a csempe- és lapburkoló szakág gyakorlatába. Az 1997. májusában és 2000. augusztusában megjelent Bel- és kültéri

Részletesebben

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL 2013. január Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság Országos Közúti Adatbank Osztály 2013. január 15. Tartalomjegyzék 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája...3

Részletesebben

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/70 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás

Magasépítéstan alapjai 2. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 2. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 2. Előadás (TEHERHORDÓ) Falas épületek 1. Bevezetés

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Zalavár Major. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Zalavár Major. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Zalavár Major Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben