3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése"

Átírás

1 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 2383/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Teljesítés helye: Bodrogkeresztúr Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: ARM Invest Trade Kft. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közigazgatás 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Postai cím: Kossuth utca 85 Város/Község: Bodrogkeresztúr Postai irányítószám: 3916 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Májer József Telefon: bodkerhi@t-online.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: ARM Invest Trade Kft. Postai cím: Ginzery Sándor utca 4. Város/Község: Miskolc 1

2 Postai irányítószám: 3516 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): 2

3 Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Bodrogkeresztúr NUTS-kód HU311 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2015/08/28 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 68. (hrsz: 133) alatti meglévő Nyitnikék Napközi otthonos óvoda 1. Előzmények, helyszín A fenti cím alatti önkormányzati ingatlanon óvoda működik, melyet az építtető fel kíván újítani. A meglévő földszintes épület a hetvenes években épülhetett, majd később bővítésre került. A helyi önkormányzat kezelése alatt álló Kossuth. utcai meglévő, kiépített közforgalomi útcsatlakozáson, és a meglévő nagykapun keresztül történik az ingatlan gépjárművel való megközelítése. A tervezett felújítási munkák során funkcióváltozás nem történik, a meglévő tartószerkezeteket az átalakítások nem érintik, és az épület homlokzati megjelenése a felújítást követően - annak esztétikai színvonal emelkedését nem számítva - jelentősen nem fog változni. Fentiekből adódóan a tervezett felújítás 3

4 nem tartozik az építési engedélyezési eljárás hatálya alá. Az átalakítási illetve felújítási elképzeléseket a tervező a Bodrogkeresztúr Község Polgármesteri Hivatalának érintett vezetőivel leegyeztette. 2. Tervezési program Az épület felújítását oly módon kell megtervezni, hogy az épület hasznosítása minél kedvezőbb legyen, és a kialakuló változtatás maximálisan kiszolgálja a működéssel kapcsolatban felmerülő magasabb igényeket, egyúttal megfeleljen a kiírt Környezet és Energia Operatív Program KEPO Középületek kiemelt jelentőségű épület-energetikai fejlesztése című pályázati felhívás előírásainak. 3. Funkcionális kialakítás Az óvoda hosszfalas kialakítású, az utcával párhuzamos és utcára merőleges gerinccel készült nyeregtetős, U alaprajzú földszintes épület. A meglévő épület földszintes, magas tetős kialakítással készült. Megközelítése - akár gyalogosan, akár gépkocsival - a Kossuth Lajos utca felől. Az épületnek több bejárata is van, a padlóvonala a járdamagassághoz (+- 0,00) képest, 30 cm-rel magasabbra (+0,30) készült. Az udvar felőli részeken találhatóak a bejáratok, melyek szélfogóin keresztül juthatunk az épületbe. A főtömegből helyezkedik el a közösségi tér, a foglalkozató és a csoportszoba. A belső közlekedőből nyílnak a fenti helyiségek. 4. Alapadatok Szintszám: földszint Tetőforma: kontyolt nyeregtetők, U alaprajzú tetőalaprajz A telek helyrajzi száma: 133 hrsz. Földszinti padlóvonal: +0,30 +-0,00 szint: a meglévő járda szintje 5. Tervezett felújítás ismertetése A felújítás keretében az összes elavult, elhasználódott külső fa nyílászárót (ablakpárkányokkal együtt) ki kell cserélni. A meglévő épület homlokzatai kívülről teljesen megújulnak, mivel a külső falai hőszigetelésre kerülnek. Egyúttal a lábazat is utólagos hőszigetelést kap, valamint a padlásfödémet is leszigeteljük. Az új fal- és födémrétegződéseket, valamint a tervezett állapotot a műleírás további pontjai részletezik. 6. Meglévő állapot szerkezeti ismertetése Alapozás: A meglévő épülethez csatlakozó alapozási síkokkal, beton sávalap készült. A lábazatban és az alaptestben vb. koszorú került kialakításra. Falazatok, oszlopok: A meglévő tartófalazatok B30-as téglából vannak. A belső térlehatárolást válaszfaltéglával oldották meg. A válaszfalak 10 cm vastagságban készültek. Födémek: A meglévő épület földszint feletti födém borított fagerendás födém készült. Aljzatok: 6 cm vastag aljzatbetonok készültek. A betonjárda alá min. 15 cm kavicságy készült. Burkolatok: Az épület belső tereiben laminált padló található. Fedélszék: Az épület tetőszerkezete hagyományos ácsolt fa fedélszék. A tetőszerkezet felülete téglavörös színű agyag cserépfedést kapott. Nyílászárók: Típus és egyedi méretű faszerkezetű ablakok, valamint ajtók találhatók az épületben. Vakolatok: A teherhordófalak és válaszfalak falfelületei simított, glettelt vakolatot kaptak. Festések, mázolások: A homlokzaton megjelenő fa nyílászárók fehér fedőmázolást kaptak. A 4

5 meglévő homlokzat színezése pasztelsárga dörzsölt kőporos vakolat, világosszürkére festett cementsimítású lábazattal, és barnára festett látszó faszerkezetekkel. Hő-, és vízszigetelés: A meglévő épületen nem készült hőszigetelés. Víz-, és energiaellátás, fűtés, szennyvízkezelés: A központi hálózatról történő lecsatlakozással az energiaigény biztosított, a kiépített elektromos-, víz-, és a szennyvízrendszer az épületen belül átalakítható illetve továbbépíthető. A felújítási munkálatok a meglévő központi fűtést nem érintik. 7. Bontási és átalakítási munkák Falon kívüli csővezeték leszerelése Csapadékvíz lefolyó csatornák leszerelése A tornácnál hideg padlóburkolat bontása Beton aljzatok elbontása a tornácon A meglévő járda elbontása Előlépcső részleges elbontása A műszakilag indokolt helyeken - vakolat táskásodás, faltól elvált alapvakolat, leázás, egyéb stb. - a vakolat leverése Vakolatjavítás fenti helyeken Külső műanyagredőnyök leszerelése Külső nyílászárók kivétele, elbontása Kávák javítás nyílászárócsere miatta Vakolatjavítás ablak és ajtó csere után A tornácon aljzatbetonok készítése Járda betonozása Hideg padlóburkolatok (fagyálló padlólapból) készítése tornácon Párazáró illetve párafékező réteg elhelyezése meglévő padlásfödémnél Lábazati fal hőszigetelése, felületképzése Padlásfödém hőszigetelése a tervezett rétegrend szerint Hőszigetelő üvegezésű faszerkezetű nyílászárók (külső ajtók és ablakok) beépítése Külső műanyagredőnyök felszerelése Falon kívüli csővezeték szerelése Külső térlehatároló homlokzati fal hőszigetelése, színezése Külső térlehatároló homlokzati fal hőszigetelése, színezése Csapadékvíz lefolyó csatornák felszerelése 8. Felújítási munkák szerkezeti kialakítása Alapozás: Új alapozás nem készül. Aljzatok: Mivel a lábazati szigetelést 50 cm-rel kell a járdaszint alá levinni, ezért a régi járdák bontását követően új betonjárdák készülnek. A járdaburkolat alá min. 15 cm tömörített kavicságyazat szükséges. Falazatok: Új teherhordó falazat nem készül. Födém: Új közbenső- illetve zárófödém nem készül. Fedélszék: A meglévő tetőszerkezet nem kerül átalakításra. Héjazat: A tetősíkon meglévőagyag cserépfedés nem kerül felújításra. Szigetelések: A földszint feletti födém felsősíkján 2x15 cm (összesen 30 cm vtg.) Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés, a lábazaton 12 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés, míg a külső falakon 15,0 cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falhőszigetelés készül. Burkolatok: Tornácon fagyálló gresslap padlóburkolat készül. 5

6 Nyílászárók: A homlokzat szerinti típus, és egyedi méretű faszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. Az összes külső nyílászáró barna színben készül. Vakolatok, felületképzések: A külső falfelületeken, helyenként szükséges faljavítások-nál simított vakolat készül. A homlokzati hőszigetelésre vékony nemesvakolat készül pasztelsárga színben. 9. Meglévő és tervezett rétegrendek 1. Meglévő padlófödém rétegrend - 1 cm laminált padló - 0,5 cm alátét fólia - 6 cm aljzatbeton - 15 cm tömörített kavicságy 2. Meglévő földszint feletti padlásfödém - 5 cm sártapasztás - 2 cm deszkázat - 17/17 cm fagerendázat - 2 cm alsó deszkázat 3. Meglévő tető rétegrend - agyag cserépfedés - lécezés - fa fedélszék 4. Meglévő külső fal rétegrend - 2 cm kőporos alapvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm belső vakolat 5. Tervezett földszint feletti padlásfödém - 1 réteg párafékező fólia - 2 x 15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés - 1 réteg párazáró fólia - 5 cm meglévő sártapasztás - 2 cm meglévő deszkázat - 17/17 cm meglévő fagerendázat - 2 cm meglévő alsó deszkázat 6. Tervezett lábazati fal rétegrend cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés - 2 cm meglévő cementvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm belső vakolat 7. Tervezett külső fal rétegrend - 0,5 cm Weber-Terranova vékonyvakolat homlokzati felületképzés cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falszigetelés - 2 cm meglévő kőporos alapvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm meglévő belső vakolat A meglévő fa, gerébtokos nyílászárók helyett faszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ( Low-E + argon Ug= 1,0 W/m2K ) ellátott fa ablakok és külső ajtók kerülnek beépítésre. Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 66. (hrsz: 130) alatti meglévő konyha 6

7 1. Előzmények, helyszín A fenti cím alatti önkormányzati ingatlanon konyha működik, melyet az építtető fel kíván újítani. A meglévő földszintes épület a hatvanas években épülhetett, majd később bővítésre került. A helyi önkormányzat kezelése alatt álló Kossuth. utcai meglévő, ki-épített közforgalomi útcsatlakozáson, és a meglévő nagykapun keresztül történik az ingatlan gépjárművel való megközelítése. A tervezett felújítási munkák során funkcióváltozás nem történik, a meglévő tartószerkezeteket az átalakítások nem érintik, és az épü-let homlokzati megjelenése a felújítást követően - annak esztétikai színvonal emelkedését nem számítva - jelentősen nem fog változni. Fentiekből adódóan a tervezett felújítás nem tartozik az építési engedélyezési eljárás hatálya alá. Az átalakítási illetve felújítási elképzeléseket a tervező a Bodrogkeresztúr Község Polgármesteri Hivatalának érintett vezetőivel leegyeztette. 2. Tervezési program Az épület felújítását oly módon kell megtervezni, hogy az épület hasznosítása minél kedvezőbb legyen, és a kialakuló változtatás maximálisan kiszolgálja a működéssel kapcsolatban felmerülő magasabb igényeket, egyúttal megfeleljen a kiírt Környezet és Energia Operatív Program KEPO Középületek kiemelt jelentőségű épület-energetikai fejlesztése című pályázati felhívás előírásainak. 3. Funkcionális kialakítás Az óvoda hosszfalas kialakítású, az utcával párhuzamos és utcára merőleges gerinccel készült nyeregtetős, L alaprajzú földszintes épület. A meglévő épület földszintes, magas tetős kialakítással készült. Megközelítése - akár gyalogosan, akár gépkocsival - a Kossuth Lajos utca felől. Az épületnek egy bejárata van, a padlóvonala a járdamagassághoz (+- 0,00) képest, 60 cm-rel magasabbra (+0,60) készült. Az udvar felőli részen található a bejárata, amelyen keresztül bejuthatunk az épületbe. A belső helyiségek a szélfogó-közlekedőből nyílnak. 4. Alapadatok Szintszám: földszint Tetőforma: kontyolt nyeregtetők, L alaprajzú tetőalaprajz A telek helyrajzi száma: 130 hrsz. Földszinti padlóvonal: +0,60 +-0,00 szint: a meglévő járda szintje 5. Tervezett felújítás ismertetése A felújítás keretében a meglévő épület homlokzatai kívülről teljesen megújulnak, mivel a külső falai hőszigetelésre kerülnek. Egyúttal a lábazat is utólagos hőszigetelést kap, valamint a padlásfödémet is leszigeteljük. Az összes meglévő külső ajtó és ablak hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetű nyílászáró, ezért ezeket nem kell cserélni! Az új fal- és födémrétegződéseket, valamint a tervezett állapotot a műleírás további pontjai részletezik. 6. Meglévő állapot szerkezeti ismertetése Alapozás: A meglévő épülethez csatlakozó alapozási síkokkal, beton sávalap készült. A lábazatban és az alaptestben vb. koszorú került kialakításra. Falazatok, oszlopok: A meglévő tartófalazatok B30-as téglából vannak. A belső térlehatárolást válaszfaltéglával oldották meg. A válaszfalak 10 cm vastagságban készültek. Födémek: A meglévő épület földszint feletti födéme borított fagerendás födém. 7

8 Aljzatok: 6 cm vastag aljzatbetonok készültek. A betonjárda alá min. 15 cm kavicságy készült. Burkolatok: Az épület belső tereiben laminált padló található. Fedélszék: Az épület tetőszerkezete hagyományos ácsolt fa fedélszék. A tetőszerkezet felülete téglavörös színű agyag cserépfedést kapott. Nyílászárók: Az összes meglévő külső ajtó és ablak hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag szerkezetű nyílászáró, ezért ezeket nem kell cserélni! Vakolatok: A teherhordófalak és válaszfalak falfelületei simított, glettelt vakolatot kap-tak. Festések, mázolások: A homlokzaton műanyag nyílászárók készültek fehér színben. A meglévő homlokzat színezése törtfehér dörzsölt kőporos vakolat, világosszürke cementsimítású lábazattal, és barnára festett látszó faszerkezetekkel. Hő-, és vízszigetelés: A meglévő épületen eddig nem készült hőszigetelés. Víz-, és energiaellátás, fűtés, szennyvízkezelés: A központi hálózatról történő lecsatlakozással az energiaigény biztosított, a kiépített elektromos-, víz-, és a szennyvízrendszer az épületen belül átalakítható illetve továbbépíthető. A felújítási munkálatok a meglévő központi fűtést nem érintik. 7. Bontási és átalakítási munkák Falon kívüli csővezeték leszerelése Csapadékvíz lefolyó csatornák leszerelése A meglévő járda elbontása Előlépcső részleges bontása A műszakilag indokolt helyeken - vakolat táskásodás, faltól elvált alapvakolat, leázás, egyéb stb. - a vakolat leverése Vakolatjavítás fenti helyeken Párazáró illetve párafékező réteg elhelyezése meglévő padlásfödémnél Lábazati fal hőszigetelése Padlásfödém hőszigetelése a tervezett rétegrend szerint Falon kívüli csővezeték szerelése Külső térlehatároló homlokzati fal hőszigetelése, színezése Csapadékvíz lefolyó csatornák felszerelése 8. Felújítási munkák szerkezeti kialakítása Alapozás: Új alapozás az előlépcsőknél készül. A lábazatszigetelés beépítése miatt a meglévő előlépcsőt részben el kell bontani, majd ugyanide - a szigetelés után - készítendő el az új előlépcső. Az ehhez szükséges támfalak alá beton sávalapot kell építeni. Alapozási sík a fagyhatár alatti minimum (-0,80 m) szint. Aljzatok: Mivel a lábazati szigetelést 50 cm-rel kell a járdaszint alá levinni, ezért a régi járdák bontását követően új betonjárdák készülnek. A járdaburkolat alá min. 15 cm tömörített kavicságyazat szükséges. Falazatok: Új teherhordó falazat nem készül. Födém: Új közbenső- illetve zárófödém nem készül. Fedélszék: A meglévő tetőszerkezet nem kerül átalakításra. Héjazat: A tetősíkon meglévőagyag cserépfedés nem kerül felújításra. Szigetelések: A földszint feletti födém felsősíkján 2x15 cm (összesen 30 cm vtg.) Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés, a lábazaton 12 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés, míg a külső falakon 15,0 cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falhőszigetelés készül. Burkolatok: A helyiségek belső padlóburkolatait és az ahhoz igazodó csempe falburkolatokat nem érinti jelen felújítás, így új belső burkolatok nem készülnek. 8

9 Nyílászárók: Új nyílászáró nem készül! Vakolatok, felületképzések: A falfelületeken, helyenként szükséges faljavításoknál simított vakolat készül. A homlokzati hőszigetelésre vékony nemesvakolat készül pasztelsárga színben. 9. Meglévő és tervezett rétegrendek 1. Meglévő padlófödém rétegrend - 1 cm laminált padló - 0,5 cm alátét fólia - 6 cm aljzatbeton - 15 cm tömörített kavicságy 2. Meglévő földszint feletti padlásfödém - 5 cm sártapasztás - 2 cm deszkázat - 17/17 cm fagerendázat - 2 cm alsó deszkázat 3. Meglévő tető rétegrend - agyag cserépfedés - lécezés - fa fedélszék 4. Meglévő külső fal rétegrend - 2 cm kőporos alapvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm belső vakolat 5. Tervezett földszint feletti padlásfödém - 1 réteg párafékező fólia - 2 x 15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés - 1 réteg párazáró fólia - 5 cm meglévő sártapasztás - 2 cm meglévő deszkázat - 17/17 cm meglévő fagerendázat - 2 cm meglévő alsó deszkázat 6. Tervezett lábazati fal rétegrend - 12 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés - 2 cm meglévő cementvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm belső vakolat 7. Tervezett külső fal rétegrend - 0,5 cm Weber-Terranova vékonyvakolat homlokzati felületképzés - 15 cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falszigetelés - 2 cm meglévő kőporos alapvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm meglévő belső vakolat Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 66. (hrsz: 130) alatti meglévő iskola hátsó udvari tantermi épületszárnyának épületenergetikai fejlesztése 1. Előzmények, helyszín A fenti cím alatti önkormányzati ingatlanon iskola működik, melyet az építtető fel kíván újítani. A 9

10 meglévő földszint + emeletes főépület az 1800-as évek végén épült, melyhez egy földszintes nyaktaggal kapcsolódik a belső udvari tantermi épületszárny. A helyi önkormányzat kezelése alatt álló Kossuth. utcai meglévő, kiépített közforgalomi útcsat-lakozáson, és a meglévő nagykapun keresztül történik az ingatlan gépjárművel való megközelítése. A földszint + emeletes főépület a Kossuth utca felől zárt sorúan kerül kialakításra, ehhez mindkét oldalról földszintes, nyeregtetős épület csatlakozik. A tervezett felújítási munkák során funkcióváltozás nem történik, a meglévő tartószerkezeteket az átalakítások nem érintik, és az épület homlokzati megjelenése a felújítást követően - annak esztétikai színvonal emelkedését nem számítva - jelentősen nem fog változni. Fentiekből adódóan a tervezett felújítás nem tartozik az építési engedélyezési eljárás hatálya alá. Az átalakítási illetve felújítási elképzeléseket a tervező a Bodrogkeresztúr Község Polgármesteri Hivatalának érintett vezetőivel leegyeztette. 2. Tervezési program Az épület felújítását oly módon kell megtervezni, hogy az épület hasznosítása minél kedvezőbb legyen, és a kialakuló változtatás maximálisan kiszolgálja a működéssel kapcsolatban felmerülő magasabb igényeket, egyúttal megfeleljen a kiírt Környezet és Energia Operatív Program KEOP Középületek kiemelt jelentőségű épület-energetikai fejlesztése című pályázati felhívás előírásainak. 3. Funkcionális kialakítás Az iskola főépülete és az udvari tantermi szárny is hosszfalas kialakítású, az utcával párhuzamos gerinccel készült. A meglévő udvari épület földszintes, magas tetős kialakítással készült. Megközelítése - akár gyalogosan, akár gépkocsival - a Kossuth Lajos utca felől lehetséges. Az épületnek több bejárata is van, a padlóvonala a járdamagassághoz (+- 0,00) képest, 15 cm-rel magasabbra (+0,15) készült. Az épületben több tanterem található. Az belsőudvar felőli részen található a főbejárat, melyek szélfogóján keresztül juthatunk az épületbe. A belső közlekedőből nyílnak a fenti helyiségek. 4. Alapadatok Szintszám: földszint + emelet, az udvari épületek földszintes kialakításúak Tetőforma: kontyolt, illetve oromfalas nyeregtetők A telek helyrajzi száma: 130 hrsz. Földszinti padlóvonal: +0,15 +-0,00 szint: a meglévő járda szintje 5. Tervezett felújítás ismertetése A felújítás keretében az összes elavult, elhasználódott külső fa nyílászárót (ablakpárkányokkal együtt) ki kell cserélni. A meglévő épület homlokzatai kívülről teljesen megújulnak, mivel a külső falai hőszigetelésre kerülnek. Egyúttal a lábazat is utólagos hőszigetelést kap, valamint a padlásfödémet is leszigeteljük. Az új fal- és födémrétegződéseket, valamint a tervezett állapotot a műleírás további pontjai részletezik. 6. Meglévő állapot szerkezeti ismertetése Alapozás: A meglévő épülethez csatlakozó alapozási síkokkal, beton sávalap készült. A lábazatban és az alaptestben vb. koszorú került kialakításra. Falazatok, oszlopok: A meglévő tartófalazatok kisméretű téglából vannak. A belső térlehatárolást válaszfaltéglával oldották meg. A válaszfalak 10 cm vastagságban készültek. Födémek: A meglévő épület földszint feletti födém borított fagerendás födém készült. 10

11 Aljzatok: 6 cm vastag aljzatbetonok készültek. A betonjárda alá min. 15 cm kavicságy készült. Burkolatok: Az épület belső tereiben laminált padló található. Fedélszék: Az épület tetőszerkezete hagyományos ácsolt fa fedélszék. A tetőszerkezet felülete téglavörös színű agyag cserépfedést kapott. Nyílászárók: Típus és egyedi méretű faszerkezetű ablakok, valamint ajtók találhatók az épületben. Vakolatok: A teherhordófalak és válaszfalak falfelületei simított, glettelt vakolatot kaptak. Festések, mázolások: A homlokzaton megjelenő fa nyílászárók fehér fedőmázolást kaptak. A meglévő homlokzat színezése pasztelsárga dörzsölt kőporos vakolat, világosszürkére festett cementsimítású lábazattal, és barnára festett látszó faszerkezetekkel. Hő-, és vízszigetelés: A meglévő épületen nem készült hőszigetelés. Víz-, és energiaellátás, fűtés, szennyvízkezelés: A központi hálózatról történő lecsatlakozással az energiaigény biztosított, a kiépített elektromos-, víz-, és a szennyvízrendszer az épületen belül átalakítható illetve továbbépíthető. A felújítási munkálatok a meglévő központi fűtést nem érintik. 7. Bontási és átalakítási munkák Falon kívüli csővezeték leszerelése Csapadékvíz lefolyó csatornák leszerelése A meglévő járda elbontása Előlépcső elbontása A műszakilag indokolt helyeken - vakolat táskásodás, faltól elvált alapvakolat, leázás, egyéb stb. - a vakolat leverése Vakolatjavítás fenti helyeken Külső nyílászárók kivétele, elbontása Kávák javítás nyílászárócsere miatta Vakolatjavítás ablak és ajtó csere után Járda készítése lábazatszigetelést követően Belső festés oldalfalon a nyílászárócsere miatt Párazáró illetve párafékező réteg elhelyezése meglévő padlásfödémnél Lábazati fal hőszigetelése Padlásfödém hőszigetelése a tervezett rétegrend szerint Hőszigetelő üvegezésű faszerkezetű nyílászárók (külső ajtók és ablakok) beépí-tése Lábazati falszigetelés felületképzése Falon kívüli csővezeték szerelése Külső térlehatároló homlokzati fal hőszigetelése Homlokzati falszigetelés felületképzése Csapadékvíz lefolyó csatornák felszerelése 8. Felújítási munkák szerkezeti kialakítása Alapozás: Új alapozás nem készül. A lábazatszigetelés beépítése miatt a meglévő előlépcsőt el kell bontani, majd ugyanide - a szigetelés után - készítendő el az új előlépcső. Aljzatok: Mivel a lábazati szigetelést 50 cm-rel kell a járdaszint alá levinni, ezért a régi járdák bontását követően új betonjárdák készülnek. A járdaburkolat alá min. 15 cm tömörített kavicságyazat szükséges. Falazatok: Új teherhordó falazat nem készül. Födém: Új közbenső- illetve zárófödém nem készül. Fedélszék: A meglévő tetőszerkezet nem kerül átalakításra. Héjazat: A tetősíkon meglévőagyag cserépfedés nem kerül felújításra. 11

12 Szigetelések: A földszint feletti födém felsősíkján 2x15 cm (összesen 30 cm vtg.) Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés, a lábazaton 12 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés, míg a külső falakon 15,0 cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falhőszigetelés készül. Burkolatok: A helyiségek belső padlóburkolatait és az ahhoz igazodó csempe falburkolatokat nem érinti jelen felújítás, így új belső burkolatok nem készülnek. Nyílászárók: A homlokzat szerinti típus, és egyedi méretű faszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. Az összes külső nyílászáró barna színben készül. Vakolatok, felületképzések: A falfelületeken, helyenként szükséges faljavításoknál simított, glettelt vakolat készül. A felújítandó belső falfelületeken diszperziós festés készül. A homlokzati hőszigetelésre vékony nemesvakolat készül pasztelsárga színben. 9. Meglévő és tervezett rétegrendek 1. Meglévő padlófödém rétegrend - 1 cm laminált padló - 0,5 cm alátét fólia - 6 cm aljzatbeton - 15 cm tömörített kavicságy 2. Meglévő földszint feletti padlásfödém - 5 cm sártapasztás - 2 cm deszkázat - 17/17 cm fagerendázat - 2 cm alsó deszkázat 3. Meglévő tető rétegrend - agyag cserépfedés - lécezés - fa fedélszék 4. Meglévő külső fal rétegrend - 2 cm kőporos alapvakolat - 38 cm meglévő kisméretű tégla falazat - 2 cm belső vakolat 5. Tervezett földszint feletti padlásfödém - 1 réteg párafékező fólia - 2 x 15 cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot szigetelés - 1 réteg párazáró fólia - 5 cm meglévő sártapasztás - 2 cm meglévő deszkázat - 17/17 cm meglévő fagerendázat - 2 cm meglévő alsó deszkázat 6. Tervezett lábazati fal rétegrend - 12 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati szigetelés - 2 cm meglévő cementvakolat - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm belső vakolat 7. Tervezett külső fal rétegrend - 0,5 cm Weber-Terranova vékonyvakolat homlokzati felületképzés - 15 cm Austrotherm ATN-70 homlokzati falszigetelés - 2 cm meglévő kőporos alapvakolat 12

13 - 30 cm meglévő B30-as téglafalazat - 2 cm meglévő belső vakolat A meglévő fa, gerébtokos nyílászárók helyett faszerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel ( Low-E + argon Ug= 1,0 W/m2K ) ellátott fa ablakok és külső ajtók kerülnek beépítésre. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával x Áfa (%) 27, 00 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 13

14 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 14

15 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2015/07/31 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/11 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A Megrendelő a részére átadott, benyújtott és Elfogadott Rész-, és Végszámlát a Vállalkozási szerződésben részletezett feltételek teljesülése esetén az alábbiak szerint teljesíti: A vállalkozási szerződésben szereplő kivitelezési munka az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásból valósulhat 15

16 meg,mely előírt eljárásrend szerint kerül kiegyenlítésre. A vállalkozó szabályszerűen benyújtott számlája ún. szállítói finanszírozással történik, mely kifizetési kérelem formájában kerül benyújtásra a közreműködő szervezet számára. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről releváns része: "59. (2)Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 - szállítói finanszírozás esetén 15 - napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. (3) Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 - szállítói finanszírozás esetén 30 - napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosítani kell a szállító részére 30 napon belül történő kifizetést." A vállalkozói díjat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor az vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. Ettől függetlenül a megrendelő fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti, ha legkésőbb a fizetési határidő utolsó napjára kiállított átutalási bizonylattal igazolja, hogy a számlavezető bank vagy a fizetést foganatosító egyéb szerv az átutalási megbízást elfogadta, a fizetést fedezet hiánya miatt nem utasította el.a vállalkozó számlaszáma: A fenti szövegrész helyébe a következő szöveg lép: A Megrendelő a részére átadott, benyújtott és Elfogadott Rész-, és Végszámlát a Vállalkozási szerződésben részletezett feltételek teljesülése esetén az alábbiak szerint teljesíti: A vállalkozási szerződésben szereplő kivitelezési munka az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatásból valósulhat meg,mely előírt eljárásrend szerint kerül kiegyenlítésre. A vállalkozó szabályszerűen benyújtott számlája ún. utófinanszírozással történik, mely kifizetési kérelem formájában kerül benyújtásra a közreműködő szervezet számára. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről releváns része: "56/A. (1) A Magyarország uniós jogból fakadó kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó projektek, valamint az egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó, a Kormány egyedi döntése szerinti projektek esetén a kifizetési igénylésben elszámolható költségek alapján a projektre megítélt támogatás316 a) szállítói finanszírozás esetén az önerő arányos teljesítése nélkül is kifizethető, b) utófinanszírozás esetén az elszámolható költség teljes összegére kifizethető, ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott támogatási mértéket legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében a kedvezményezett helyreállítja. (2) Ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott támogatási mérték nem áll vissza legkésőbb a záró kifizetési igénylés keretében, a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett összeget a Ptk. 6:47. szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. 16

17 57. (1) Támogatási előleg azon projektelemekre vehető igénybe, amelyekhez utófinanszírozást választott a kedvezményezett. A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult közszféra szervezet és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény ában foglalt feltételek teljesülnek." A vállalkozói díjat akkor kell megfizetettnek tekinteni, amikor az vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül. Ettől függetlenül a megrendelő fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti, ha legkésőbb a fizetési határidő utolsó napjára kiállított átutalási bizonylattal igazolja, hogy a számlavezető bank vagy a fizetést foganatosító egyéb szerv az átutalási megbízást elfogadta, a fizetést fedezet hiánya miatt nem utasította el.a vállalkozó számlaszáma: IV.1.3) A módosítás indoka: A szerződés finanszírozási módja módosításra került közös megegyezéssel. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/18 (év/hó/nap) 17

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés

Részletesebben

"Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról

Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról "Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításról

Tájékoztató szerződés módosításról Tájékoztató szerződés módosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Energetikai fejlesztések a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskolában (kódszám: KEOP-4.10.0/E/12-2014-0089) projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére és az építési beruházás

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Tájékoztató a "a Tengőd 54 hrsz ingatlanon található művelődési ház (faluház) felújításának és bővítésének, továbbá a melléképület felújítási munkáinak elvégzése" tárgyban kötött vállalkozási szerződés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7 Tájékoztató a szerz. mód. - Adásvételi szerződés keretében a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 számú "Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt" megvalósításához szükséges 1 db új, ivóvíz szállító cserefelépítménnyel

Részletesebben

TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében

TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében TSZM - Hatvani Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

"Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon" - szerződésmódosítás

Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon - szerződésmódosítás "Magyar-Tár-Ház mélyépítési munkálatai Szihalmon" - szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása

Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Csökmő Nagyközség településen egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt kivitelezési szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/70 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

2. számú szerződés módosítása

2. számú szerződés módosítása 2. számú szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/46 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Hajdúszoboszló város új településfejlesztési koncepciójának, új Településszerkezeti tervének és új Helyi Építési Szabályzatának - és az annak mellékletét képező szabályozási terveinek - elkészítésére irányuló

Részletesebben

Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között Projekt keretén belül gátőrházak felújítása 1. szerződésmódosítás

Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között Projekt keretén belül gátőrházak felújítása 1. szerződésmódosítás Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között Projekt keretén belül gátőrházak felújítása 1. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez munkaruházat szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Re-Cikli "Minden, ami - újra - gurul" Új munkaerőpiaci megoldások és lehetőségek a megváltozott munkaképességű emberek számára a Baktalórántházi Kistérségben (képzések) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész

Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész Tájékoztató szerződés módosításáról - Formaruha beszerzése kiszolgálással tárgyú eljárás 1. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Megszűnt iskola Életházzá történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ibrányi 339, 341, 358/1, 407/1, 845, 472, 1720, 157, Teljesítés helye:

ibrányi 339, 341, 358/1, 407/1, 845, 472, 1720, 157, Teljesítés helye: ,,Szociális város rehabilitáció keretében térfigyelő rendszer kiépítése és járda építése, valamint felújítása tárgyú munkálatok elvégzése - tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában

Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában Tájékoztatás a szerződés módosításáról - MÁV Kórház Rendelőintézet Főépületének részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/10 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 Vállalkozási szerződés Sajóbábony Deák Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0053 azonosító számú pályázat kivitelezésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Rendezvény szervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Rendezvény szervezés. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Rendezvény szervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról - Bükkösd község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/130 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.)

Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.) Nap Strand kisléptékű fejlesztése tárgyú szerződés módosítás (4.sz.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés képzési szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

"Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása" - tájékoztató az eljárás eredményéről

Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása - tájékoztató az eljárás eredményéről "Bánhorváti közösségi épület energetikai korszerűsítése és felújítása" - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006

KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 Szerz.mód - Épületenergetikai racionalizálás Tompa Város Intézményeinél" elnevezésű KEOP-5.5.0/B/12-2013-0006 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése

Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Integrált szociális alapszolgáltatás-fejlesztés a Záhonyi kistérségben című projekt (ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0075) kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés - Leányfalu település - szerződés módosításáról szóló tájékoztató

Hulladékszállítási szerződés - Leányfalu település - szerződés módosításáról szóló tájékoztató Hulladékszállítási szerződés - Leányfalu település - szerződés módosításáról szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt

Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt Idősek nappali ellátása és orvosi rendelő energetikai felújítása Bojt községben című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3.

Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Miénk itt a tér - Otthonteremtés alprojekt tájékoztató a szerződés módosításáról 3. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Telefon: 78/435-120. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Endrődi Miklós E-mail: info@koroskom.hu Fax: 78/312-536

Telefon: 78/435-120. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Endrődi Miklós E-mail: info@koroskom.hu Fax: 78/312-536 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fülöpszállás

Részletesebben

Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról

Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Kézműves ház építése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról- II. rész - Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés 1. Módosítása

Vállalkozási szerződés 1. Módosítása Vállalkozási szerződés 1. Módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek

Részletesebben

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 Ország: Magyarország. E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 Ország: Magyarország. E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Dombóvár

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Villamos energia beszerzés 2011-2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035,Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési szerződés keretében - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról

Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról Tájékoztató az Éelmiszerek beszerzése tárgyú eljárás 3. részajánlati köre eredményeként megkötött szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 124 Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: ELEK-SZ 1997 Kft. Teljesítés helye: Szeged, Gyík u. 3. Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény)

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény) TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0012 azonosító számú projekt keretében 4 felnőttképzés megtartása - tájékoztató a szerződés módosításáról (2 hirdetmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 149 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz.

Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. "Erzsébeti háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1. rész: tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása vonatkozásában, 2. rész: üzleti marketing tevékenység ellátása vonatkozásában.

1. rész: tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása vonatkozásában, 2. rész: üzleti marketing tevékenység ellátása vonatkozásában. 1. rész: tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása vonatkozásában, 2. rész: üzleti marketing tevékenység ellátása vonatkozásában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 Tájékoztató - Medence építése és a hozzá kapcsolódó gépészeti és orvostechnológiai berendezések szerelése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módósításáról

Tájékoztató a szerződés módósításáról Tájékoztató a szerződés módósításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Energetikai fejlesztések egyházi épületek részére (Kódszám: KEOP-7.13.0/15)

Energetikai fejlesztések egyházi épületek részére (Kódszám: KEOP-7.13.0/15) Energetikai fejlesztések egyházi épületek részére (Kódszám: KEOP-7.13.0/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (Szolnoki Tankerület)

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (Szolnoki Tankerület) TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (i Tankerület) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Vállalkozási szerződés a Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program tárgyú projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017) kiviteli terv készítési és kivitelezési munkáira -egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas-

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.05.13. Iktatószám: 5370/2016 CPV Kód: 60100000-9 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Közzététel dátuma: 2016.05.13. Iktatószám: 5370/2016 CPV Kód: 60100000-9 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - "A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program című projekthez kapcsolódóan buszos személyszállító beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Kápolnásnyék - Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és Művelődési Ház felújítása és energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében - eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42

Részletesebben

Fax: +3649511535. Postai irányítószám: 3400 Telefon: +3649311655. Fax: +3649311655

Fax: +3649511535. Postai irányítószám: 3400 Telefon: +3649311655. Fax: +3649311655 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Gyarmat, Óvoda utcai Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0256 azonosító számú támogatási konstrukció keretében - tájékoztatás eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész)

Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész) Szerződésmódosítás 1.- Szivattyúk szállítása (2. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035 azonosítószámú projekt keretében Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítéséhez tartozó tervezési feladatok elvégzése tervezési szerződés keretében - tájékoztató

Részletesebben

Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva

Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva Nógrádsipek Iskola, Óvoda, Kultúrház épületenergetikai fejlesztése megújuló energia forrással kombinálva Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa: módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ

Tájékoztató a szerződés Hirdetmény típusa: módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Tájékoztató a szerződés módosításáról - 85, TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projekthez kapcsolódó kamera- és riasztórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014.

Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014. Budapest XVI. kerület, óvoda felújítás 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/72 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítása

Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítása Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató a szerződésmódosításról- CCTV eszközök, berendezések szállítása

Tájékoztató a szerződésmódosításról- CCTV eszközök, berendezések szállítása Tájékoztató a szerződésmódosításról- CCTV eszközök, berendezések szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Teljesítés helye: Selyeb Kossuth Lajos utca 18. hrsz. 84. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Teljesítés helye: Selyeb Kossuth Lajos utca 18. hrsz. 84. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: "Vállalkozási szerződés a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gergely Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének bővítésére" Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés

Részletesebben

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés építőanyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 TEE Vállalkozási szerződés keretében a Szala városrész szociális rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 jelű pályázat részeként az Eger, Rákóczi u. 8-10. sz. alatti garzonház felújítása, energiatakarékossá

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/30 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Bojt és térsége ivóvízminőség-javító projekt tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0023 beruházáshoz kapcsolódó FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/47 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: A KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 pályázaton belül a Batthyány Kázmér Szakkórház részére kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése tervezési szerződés keretében - 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő 2012/133 száma: Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.02.23. Iktatószám: 2952/2015 CPV Kód: 72421000-7 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Közzététel dátuma: 2015.02.23. Iktatószám: 2952/2015 CPV Kód: 72421000-7 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tájékoztató az eljárás eredményéről - "A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program című projekthez kapcsolódóan kognitív képességeket fejlesztő online digitális játékok fejlesztése"

Részletesebben

eredményről szóló tájékoztató

eredményről szóló tájékoztató eredményről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása.

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1 (Tabi Közös Önkormányzati Hivatal) 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Teljesítés helye: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035 azonosítószámú projekt keretében Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar

Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar Tajek_szerzmod_Mencshely_EVK_panoramakerekpar Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt.

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. Tájékoztató a szerződés módosításáról - Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben