7/3 Szigetelések hibái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/3 Szigetelések hibái"

Átírás

1 ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől, talajpárától. A szigetelést ellátó anyagok sérülékeny volta miatt a szigeteléseket védő szerkezetekkel óvjuk, illetve elhelyezésükhöz segédszerkezetek beépítésére van szükség. Ezek a szigetelést védő szerkezetek magával a szigeteléssel egy rendszert jelentenek. Az épületszerkezetek élettartamának alakulásában, de magának az épületnek a használhatóságában is fontos szerep jut a nedvesség, vagy víz elleni szigetelésnek. Funkció Nedvesség az építményen belül csak ellenőrzött" formában jelenhet meg. Minden további keletkező, vagy bejutó nedvesség káros az épületszerkezetekre, negatívan befolyásolja a használók egészségét. A hibák kijavítása nagyon drága és munkaigényes, ugyanakkor az ok, illetve okok megszüntetése halaszthatatlan. A vízszigetelések hibáira abból következtethetünk, hogy az épületen nedvesség mutatkozik, hiszen a nemkívánatos nedvességnek mindig vannak jól látható jelei, ezek jelzik a szigetelés hiányát, az építési hibát, a szerkezet meghibásodását, megrongálódását, és elöregedését. A szigetelés szinte mindig takart szerkezetként jelenik meg, így közvetlen vizsgálatukra nincs lehetőség. Hiányukat, sérülésüket, tönkremenetelüket a csatlakozó szerkezetek nedvesedése, vizesedése jelzi. Nehezíti a hiba meghatározását, hogy a feltárás a legtöbb esetben a nedvesség, vagy vízszigetelés tönkremenetelét okozza. További nehézség a hiba meghatározásánál, hogy a régmúltban épült épületek esetében általában nem állnak rendelkezésre az eredeti tervek, a felújítások dokumen-

2 7/3 2 Új OTÉK tumai, vagy, ha van is tervdokumentáció nincs biztosíték arra, hogy az a szigetelés eredetileg el is készült, a tervek szerint, a tervben megadott anyagok felhasználásával. Új építésű építmények esetében a pincék, falak, padlók szigetelése az építés során, többségében ma már szakszerűen megtörténik, így ritkán találkozunk ezzel a hibával. Itt kell megemlíteni, hogy a munka ellenőrzésére fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a helyreállítás nagyon költséges eljárásokkal oldható meg. Helyes, ha az új épületek esetében az ellenőrzést végző a szigetelési munkák ellenőrzését az egyik legfontosabb feladatának tekinti. A szigetelések vizsgálatakor nagy körültekintésre van szükség, összevetve a használat szempontjait, a gazdasági szempontokkal, majd ezt követően szabad csak dönteni az eredeti vízszigetelés hibáinak kijavításáról, új vízszigetelés beépítéséről, vagy a nedvesség külső okainak megszüntetéséről. Amikor egyértelműen megállapítható, hogy az építmény szerkezetinek nedvesedését a talajból származó víz, nedvesség, vagy csapadékvíz okozza, a szigetelést vizsgálat mellőzésével is szinte tönkrementnek tekinthetjük. Az építőiparban használatos anyagok legtöbbje valamilyen mértékben átengedi a nedvességet. A nedvesség átengedése történhet pára formájában, amikor is a túlnyomás következtében a nedvesség halad a nagyobb nyomású tér felől a kisebb nyomású tér felé. Történhet a nedvesség terjedése kapillárisan, amikor is a hajszálcsövesség felhajtó erejével halad egyre feljebb az anyagban. Megfigyelhető, hogy a falak leggyakrabban alulról az alapok, talpkoszorúk lábazati szerkezetek felől nedvesednek. A nedvesedés mértéke függ a nedvesség mennyiségétől, utánpótlásától, a talajvíz szintjétől, a csapadékvíztől.

3 ÚJ OTÉK 7/3 3 7/3.2 A szerkezetek megismerése, feltárások, pontos diagnosztika A szigetelés anyagának, rétegszámának, állapotának megvizsgálásához látni kell a szerkezetet. Egyszerű esetben, ha elégséges, a szigetelés végződéseit vizsgálhatjuk meg, mivel általában található olyan burkolat-hiányú hely ahol egyszerűen elvégezhető a szemrevételezés. Ezen a szemrevételezéses vizsgálat eredménye az építmény teljes szigetelésének állapotára nem vonatkozhat, csupán feltevésként vehetjük számításba. Minden más feltárás az építmény megrongálást eredményezi. Pontosabb információt ad a falban végzett nedvességmérés, melyet a fal középső részéből vett adatokból kell megállapítani, mivel a falazat szélei szárazabbak lehetnek. Lassú fordulatú fúróval fúrnak a falazat közepébe, így a fúró nem szárítja ki a falazatot. A falba helyezett nedvességmérő a falszerkezet sótartalmát és telítettségét is méri. A három mérési eredmény a nedvesség, a telítettség, a fal porozitása adja meg a szerkezet tényleges nedvesedésének mértékét. Tudván, hogy a nedvesség utánpótlása arányosan változik a talajvízszint magasságával, a szerkezetek nedvességtartalma időszakonként eltérő lehet. Komolyabb szigetelési problémák esetén érdemes olyan szakcégekhez fordulni, amelyek komplexen nagy tapasztalattal foglalkoznak épületszigetelési problémák felszámolásával. Ezek a cégek több módszert, anyagot alkalmaznak, és a hibák feltárásától annak megszüntetéséig komplexen vállalkoznak. Hibák feltárása Tervdokumentációs háttér nélkül a szigetelés kialakítására, meglétére csak feltevéseink lehetnek. Segít a tájékozódásban, hogy a mai értelembe vett szigeteléseket csak az 1900-as évektől alkalmazták az építésben. Napjainkban, amikor a korszerű technológia elérhető, adott a lehetőség, hogy a szigetelést a legmegfelelőbb szinten építsék meg, belép a hibák okai közé a hibás tervezés, a rossz és

4 7/3 4 Új OTÉK alkalmatlan anyagkiválasztás, a kontár színvonalú kivitelezés. 7/3.3 A vízszigetelési szerkezetek Vízszintes falszigetelések: A vízszintes szigetelési sík felett lévő falszakaszok nedvességvédelmét biztosítják, általában a lábazatok felső síkja felett. A kialakításukat befolyásolhatja a lábazat anyaga és szerkezete, fagyállósága, a talajvíz mértéke és szintje, valamint a pinceszint. Függőleges falszigetelések: A felmenő falak függőleges falfelületein a külső vagy belső nedvesség és pára elleni védelmet biztosítja. Vízszintes és függőleges falszigetelések: A felmenő falak vízszintes és függőleges felületein a külső vagy belső nedvesség és párahatás elleni védelmet biztosítják. Padlószigetelések: A vízszintes szigetelési sík feletti padlószerkezetek talajpára és talajnedvesség elleni védelmet adják. Teknőszigetelések talajpára ellen: Egybefüggő függőleges és vízszintes szigetelés, amely teknőszerűen kerül kialakításra, és a terepszint alatti fal és padlószerkezetek talajnedvesség és talajpára elleni védelmét biztosítja. Teknőszigetelések víznyomás ellen: A maximális talajvízszint alatti fal és padlószerkezeteket védő szigetelések. Ezeknél a szerkezeteknél a víz nyomását a szigetelés belső felületén kialakított ellenszerkezet veszi fel. Megjelenésüknél szerepet játszik a szerkezetek anyaga és a megépítés időrendisége.

5 ÚJ OTÉK 7/3 5 Szivárgó rendszerek: Az épület terepszint alatti szerkezeteinél megjelenő csapadékvíz, torlaszvíz, talajvíz elvezetésére épített rendszerek. 7/3.4 A pinceszigetelések hibái A hibák elsősorban ott jelentkeznek ahol nem készült vízszigetelés, vagy csak talajnedvesség elleni szigetelés készült, és a pincébe állandóan vagy időszakosan víz szivárog be. A lehetséges hibák: Az épület falai mellett lazán feltöltött földvisszatöltés van A pincetömb kiemelése rézsűsen történt, majd a viszszatöltéskor nem kellően tömörítve töltötték vissza a földet, így a csapadékvíz be tud szivárogni a pincébe. Ilyen hiba esetén a lazán visszatöltött földet tömöríteni kell, az épület körül betonjárdát kell készíteni oly módon, hogy a csapadékvíz az épülettől elfolyjon. Lejtős területen álló építménynél nem gondoskodtak a magas pont felőli vízelvezetésről. Lejtőben álló építménynél a magas oldalon teljes szélességű vízelvezetésről kell gondoskodni. A terület felületén lefolyó vizet burkolt árokkal kell felfogni és elvezetni, a talajban lévő szivárgó vizet az építmény körül kiépített szivárgó rendszerrel kell elvezetni. Hiányos a falszigetelés. Azt a falat, amely lejtős beépítés esetén a magas pont felőli oldalon a földfeltöltés támaszkodik utólagos talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni, szigetelést védő falat kell építeni, a szigetelést csatlakoztatni kell a vízszintes falszigeteléshez. Csapadékvíz csatorna törése.

6 7/3 6 Új OTÉK A csapadékvíz elvezető csatorna törését, csatlakozását kell kijavítani, felülvizsgálva a teljes építményközeli szakaszt, kicserélve a törött csőszakaszt, vagy fellazult kötések esetén megoldás az újra fektetés. A talajvíz időszakos emelkedése. Ebben az esetben a talajvízszint magasabbra emelkedett, mint a szigetelés felső síkja. Amennyiben az emelkedés magassága csekély és a pince belmagassága lehetővé teszi, az eddig tapasztalt legmagasabb talajvízszint síkja fölé emelhetjük a padlószintet 10 cmrel. Amennyiben a talajvízszint esetenként magasabbra emelkedik a lehetséges padlószint magasságnál, dréncsőhálózatot kell beépíteni gyűjtőkúttal. Ebben az esetben a talajvíz szintjét szivattyúzással a padlószint alatt lehet tartani. Ez a módszer csak akkor alkalmazható gazdaságosan, ha a talajvíz csak időszakosan, bizonyos hónapokban jelenik meg. Állandóan magas a talajvíz. Talajvízszint emelkedést okozhat, ha az építmény közelében olyan nagy épület, építmény létesül, amely az eddigi alacsony szinten volt talajvizet felduzzasztja. Amennyiben a pinceszint szárazon tartása szükséges utólagos belső víznyomás elleni szigetelést kell építeni.

7 ÚJ OTÉK 7/3 7 Csatorna, vagy vízvezeték nyomócsöve törése miatti vizesedés. Állandó nedvesedést okozhat a vízvezeték, vagy szennyvízcsatorna csövének törése, valamint a vizes berendezési tárgyakból elfolyó víz. Ezek a hibák csak a vezetékek feltárásával állapíthatók meg pontosan. Ahol a költségek túlzottan magasak lennének érdemes a pincében jelentkező vízből mintát küldeni bevizsgálásra, mivel a szakvélemény megadja, hogy a vízminta származhat-e szennyvízből, így az egyik cső kizárható. A cső javításával a hibajelenség megszűnik. Hiba a ragasztott vízszigetelésnél. Víznyomás elleni ragasztott szigetelés javítása a talajvízszint alatti részen csak a hibás részhez készített aknából talajvízszint süllyesztéssel végezhető el a feltárást követően. A padló alatti ragasztott szigetelés is elszakadhat, ha az ellenlemez nem bírja a talajvíz felhajtó erejét, ilyenkor a padlólemez felpúposodik, a szigetelés pedig elszakad. Ugyancsak elszakadhat a padlószigetelés, ha az építmény egyenlőtlen süllyedése miatt az aljzatbeton eltörik. A javításoknál meg lehet kísérelni a bitumenes injektálást. Hasonló a hiba, amikor a pincepadló és a felmenő fal találkozásánál nincs elég leterhelés az ellenlemezen. Gyakori hibahely a függőleges és vízszintes szigetelés hajlata is. A lekerekítések hiánya miatt a szigetelő elvált az élek mentén, a sarkokban, és a ragasztott szigetelés törésvonala mentén folyik be a víz, ahol a szigetelés elrothadt.

8 7/3 8 Új OTÉK A talajvíz állása magasabb, mint a függőleges talajvíz elleni szigetelés magassága. Amikor a függőleges szigetelés nem elég magas, a talajvíz fölötte jut a szigetelt teknőbe. Ilyenkor aknát kell készíteni az építmény fala mellett, és pontosan megállapítható a talajvízszint szintje. Amennyiben a feltevés beigazolódott és a szigetelés felső síkja alacsonyabban van a talajvíz szintjénél, a függőleges szigetelést meg kell emelni, a mértékadó talajvízszintig. A mértékadó talajvízszintet szakcégnek kell megállapítania, valamint számolni kell a munka elvégzéséhez szükséges talajvízszint süllyesztésnek a költségével is. Szerelvény áttörésekor a szigetelést nem szakszerűen dolgozták el Gyakran előforduló hiba, hogy a falon átvezető szerelvény szigetelése nincs előírás szerint eldolgozva, és a talajvíz befolyik. A kábelekre, csővezetékekre szorítóperemet tettek és ebbe került a ragasztott szigetelés. Ma keretekbe kerül a szorító speciális ék, biztosítva a vízzáró átvezetést. 7/3.5 A fal és padlószigetelések hibái Falszigetelés Nincs falszigetelés, vagy tönkrement, vagy szakszerűtlen volt a kivitelezés A fal és padlószigetelések hibáira, tönkremenetelére a felettük lévő szerkezet látható meghibásodásaiból lehet következtetni. A szigetelés folyamatosságának hiánya miatt a nedvesség akadálytalanul felszívódik a felette lévő szerkezetbe, amely fokozatosan átnedvesedik, átázik. Az átnedvesedést az első időszakban a szerkezet burkolatának elszíneződése, nyirkosodása, majd kivirágzása és penészedése jelzi. További nedvesedés már károsítja a szerkezet burkolatait, amelyek leválnak, lehullanak, vagy elkorhadnak. Végül bekö-

9 ÚJ OTÉK 7/3 9 vetkeznek a tartószerkezeti károsodások, amikor is a porózus anyagok mállani kezdenek. A fal és padlószigetelések hibái elsősorban abból adódnak, hogy a szigetelők folyamatossága megszűnik, ennek oka lehet az anyagok természetes avulása öregedése, de okozhatják a sérülést kémiai hatások, mechanikai sérülések is. A mechanikai sérülések törések és szakadások elsősorban a tartószerkezet süllyedése, törése, és a védőszerkezet sérülése miatt következnek be. Nem hagyható ki a hibák sorolásakor a tervezési és kivitelezési előírások be nem tartásából, a hanyag és gondatlan munkavégzésből következő meghibásodás. A hibák kijavítása A nedvesség elleni utólagos falszigetelés és utólagos pinceszigetelés bonyolult és összetett feladat, számos technológia megoldás található ma már a piacon. A falnedvesedés legáltalánosabb esete, amikor a főfal kapillárisan szívja magába a talaj nedvességét, és a falon salétrom lerakódását tapasztaljuk, ami abból az egyszerű folyamatból keletkezik, hogy a nedvesség elpárolog, és a vízben oldott sók pedig lerakódnak a szerkezet felületén. Az ilyen esetekben a legfontosabb teendő, hogy a víz felfelé vezető útját elzárjuk. Ez a vízszintes zárás csak akkor lesz hatékony, ha a szerkezet oldalai szabadok. Amennyiben a szerkezet oldalai nem szabadok, a vízszintes szigetelés mellé függőleges szigetelést is kell készíteni, hogy a nedvesség ne tudjon kerülni.

10 7/3 10 Új OTÉK Javítási módozatok A lehetséges javítási módozatok A mechanikai módszerek Még mindig a legeredményesebb módszer, illetve módszerek, amelyeknél szinte tökéletes javítási eredménnyel lehet számolni. Ennél a technológiánál krómacél lemezek kerülnek be a falszerkezetbe. A falazott szerkezetek átmenő fugáiba egy speciális célgép alkalmazásával 1,2 mm-es vastag bordázott krómacél lemezt sajtolnak be. Az acéllemez szélessége megegyezik a falvastagsággal, hosszuk általában 1/3 méter. A sajtoláskor egy bordányi átfedéssel biztosítják a folytonosságot. A munkához tervek szükségesek, amelyek konszignációja alapján gyártják le egyedileg a lemezeket. A lemezek szélességi mérete 25 cm-től 100 cm-ig terjed. A lemezek ellenállnak az agresszív talajvíznek is. Élettartamuk évre becsülhető. Adódhatnak olyan falszakaszok ahol a lemezek besajtolása nem lehetséges, ekkor a falátvágásos technológia következik. A falazatot szakaszosan speciális géppel átvágják, és a bitumenes lemezt, vagy a műanyag lemezt befűzik, majd nagy teherbírású ékekkel a falazatot kiékelik. A kiékelést követően zsugorodásmentes injektáló habarccsal a rést kiinjektálják. Az ennél a módszernél alkalmazott falátvágó gépek lehetnek gyémántkötelesek, vagy gyémántfogú falátvágó fűrészek. A fűrészeknek van vídiás változata is. A falátvágó fűrészek maximum 1,00 m-es falvastagságig használhatók, míg a gyémántköteles gépek az 1,00 m feletti falvastagságnál is dolgozhatnak. A falátvágási munkák kiválasztása előtt a falazatot meg kell vizsgálni, mert előfordulhat, hogy olyan kőzet is van a falszerkezetben, amelyek a gépek károsodását okozhatják. A hagyományos szakaszos falkibontásos módszer: Közel méteres szakaszokon a falszerkezet kibontásra kerül, a szigetelés síkjánál elhelyezik a bitumenes

11 ÚJ OTÉK 7/3 11 vagy műanyag lemezt, kiékelik, duzzadó habarcs alkalmazásával visszafalazzák. Ez a technológia ellenőrizhetőbb a többinél, a szigetelés minősége tartósan megmarad, megoldható a vízszigetelés folytonossága, bár több időt igényel, és a helyreállítási munka is több az előző technológiákhoz képest. Kevésbé sérült szigetelések esetében megoldást jelenthet a lélegző vakolat alkalmazása. Ezeknek a vakolatoknak úgy a nedvesség, mint a levegő áteresztő képessége jobb az általános vakoló habarcsokénál, így a nedvesség rajtuk keresztül jobban el tud párologni, a belsejükben lévő nagy pórusok hosszabb távon befogadják és elraktározzák az ásványi sókat. Ezeknél a vakolatrendszereknél számolni kell a megnövekedő páraterhelésre, így a fokozott szellőzésre fokozott gondot kell fordítani. Lélegző vakolat Szigetelő bevonatok Vannak olyan helyzetek, amikor a fal túlsó oldala nem megközelíthető, és a fal függőleges szigetelése az elvárt oldalon nem valósítható meg. Ezekben az esetekben a falszerkezet belső oldalát kell leszigetelni, szárazzá tenni. A szigetelés azon az elven működik, hogy a hatóanyag a falazat kapillárisaiban kikristályosodik, majd a nedvesség jelentkezésekor megduzzad, elzárva a nedvesség útját, amely nem jelenik meg a fal felületén. Ebben a módszerben egy cementbázisú szuszpenziót kell a tiszta falra felhordani. Lényeges, hogy a szigetelő anyag és a szerkezet között a tapadás összhangban legyen a víznyomással, hiszen a víznyomásból eredő nyomóerőt a bevonatnak el kell viselnie. A technológiai leírások szerint a kétkomponensű habarcsok tapadóhíd közbeiktatásával hordhatók fel a szerkezeti falakra. Talajvíznyomás esetén polipropilén háló erősíti a szigetelést, a hajlatokban külön hajlaterősítő készül. Ennél a technológiánál tudnunk kell, hogy nem teljesen vízhatlan. A bejutó ned-

12 7/3 12 Új OTÉK vesség miatt a falazat belső felületén légpórusos vakolat felhordására lehet szükség. A helyiség relatív páratartalmának szabályozása érdekében épületgépészeti klimatizálás, gépi szellőztetés, párakondenzálás segítség szükséges. Injektáló anyag A vegyi módszerek Az injektálás alkalmazható talajvíznyomás vagy talajnedvesség ellen is. Talajvíznyomás esetén az injektáló anyag biztosítja a kapillárisok eltömítését. Az alkalmazott anyagok kétkomponensű akril, vagy akrilát, vagy poliuretán alapú műgyanták, gélek. Talajnedvesség esetén az injektáló anyagnak a kapillárisok felületét kell bevonnia, így a felületi feszültség nem tudja a víz részecskéit felfelé mozgatni, tehát a felszívódás megszűnik. Az alkalmazott anyagok régóta ismertek, szil-ikonos mikroemulziók, és kovásítók. Alkalmazásuk a vegyes falazatok esetében elterjedt. A kivitelezéskor a szigetelendő falszakaszban egy vagy két sorban furatokat készítenek, és ezekre fém vagy műanyag szelepeket helyeznek el. A hatóanyag ezeken a furatokon keresztül jut a falszerkezetbe. A szigetelő anyag mennyisége átlagosan és általában 15 liter m2- ként. Elektromos eljárások Napjainkban egyre jobban terjed az elektromosságon alapuló falszárítási és szigetelési megoldás. Az eljárás a nedves falat az oldott sókkal elektrolitnak használja, amely az átadott elektromosság révén, az elektromos töltéssel rendelkező részecskék kedvező irányú mozgását eredményezi, az áramlás iránya megváltozik, nem történik kapilláris felszívódás. A rendszer vezérlővel működik, ez a berendezés biztosítja a váltakozó egyenáramot. A fogyasztása minimális a rendszernek, karbantartási igénye kevés. Nagy falvastagságoknál gazdaságosan alkalmazható.

13 ÚJ OTÉK 7/3 13 Vannak sótalanítási eljárások is, amelyek elektromosság elvén működnek. A szabályozott áram hatására a falazatban található oldott sók az elektródák felé vándorolnak és ott kiválnak, ezzel csökkenthető a falazat sómennyisége. A technológia lassú, a vízigénye nagy, így a gyorsított kivitelezések technológiai rendszerébe nem illik bele. Lassan terjed egy új eljárás, a mikrohullámú falszárítás, amelynek lényege, hogy injektálás helyett fagyott halmazállapotú hatóanyagot helyeznek a falba, majd a lassú olvadás során történik meg a telítődés. Sótalanítási eljárások Kiegészítő és befejező munkák. Egy felvizesedett épület tökéletesen szárazzá tétele sokszor a különböző módszerek és technológiák együttes, kombinált alkalmazásával érhető el. A szigetelési munkák befejeztével a falazatok szárazságát biztosítani kell az esztétikai elvárások teljesítésével. Fokozott figyelmet kell fordítani a vakolatok, homlokzati bevonatok, festékek páraáteresztő képességére. A felületképző rendszerek páraáteresztése biztosítja a hosszú távú építmény használatot. Összefoglalva: a szigetelési munkák befejeztével, amikor a szerkezetben lévő nedvesség továbbhaladását megakadályozzuk, biztosítanunk kell az épületszerkezet kiszáradását, a kiszáradás ideje alatt kezelni kell a vízben oldott sókat, majd a végső felületképzéseket kell elvégezni. Javasolt a szigetelés síkjától 60 cm magasságig vízzáró bevonatot készíteni, így itt lecsökken a kipárolgás. A vízzáró bevonatra sólekötő alaprétegnek kell kerülnie, amely biztosítja a páradiffúziót. A sólekötő réteget követi a légpórusú vakolat, amely a még kicsapódó nedvességet és sót tárolni tudja. A légpórusos vakolatokat zsákos kiszerelésben lehet megvásárolni, de természetesen helyszíni adalék hozzáadásával is elő lehet állítani, bár ez a technológia nagyobb odafigyelést igényel.

14

15 ÚJ OTÉK 7/3 14 A légpórusos vakolatokat festeni csak páraáteresztő festékkel lehet, mert a párazáró festék alkalmazásakor megakadályozzuk a fal kiszáradását. Páraáteresztő festék 7/3.6 Erkélyszigetelések hibái Azoknál a zárt, mellvédes erkélyeknél ahol a vízköpő nem áll ki kellő mértékben, vagy az erkélyrács szegélyének nincs elég vízorr kialakítása a víz lefolyik a falon, és idővel a vakolat kifagy. A hiba megszüntetésére kellő kiállású és nyílású vízköpőt, szabványos vízorrt, kell beépíteni. Az átázott erkély esetében a szigetelés tönkrement. A burkolatot fel kell bontani, a szigetelést ki kell cserélni, különös gonddal kell kivitelezni a fali felhajtásokat, valamint gondosan ügyelni kell arra, hogy az erkélyajtó alatti szigetelés magasabban legyen, mint az erkélyburkolat felső síkja. Amikor az erkély burkolata alatt nincs megfelelő szigetelés az erkély vasbeton szerkezete átázik, és alsó felületéről a vakolat lehullik. Gyakran előforduló hiba, hogy a szigetelést az erkélyrács acél szerkezetének elhelyezésekor megsértik. Ilyen esetben a hiba a korlát bekötőkarmai alatt jelentkezik. A hiba kijavítása a burkolat kibontásával, az aljzat felvésésével kezdődik, közvetlenül a korlátoszlop körül, a szegély megbontása nélkül. A kibontott helyen a régi szigetelés felületét hideg bitumenmázzal, több rétegben be kell kenni, majd erre kell felragasztani a foltot. Egy nap után rábetonozható, 4-5 nap múlva a burkolatot is helyreállíthatjuk.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Épületek utolágos hőszigetelése

Épületek utolágos hőszigetelése Épületek utolágos hőszigetelése Dodatočné zatepľovanie budov 1 Bevezető... Korunk egyik fő követelménye az épületek tökéletes hőszigetelése. A teljes homlokzati hőszigetelés részei a szigetelés, a burkoló

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

S A V A R I A M Ú Z E U M

S A V A R I A M Ú Z E U M SAVARIA MÚZEUM HOMLOKZATFELÚJÍTÁS ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVE 1 S A V A R I A M Ú Z E U M H O M L O K Z A T F E L Ú J Í T Á S É P Í T É S I K I V I T E L E Z É S I T E R V E MEGBÍZÓ: Szombathely Megyei

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Vizes falak felújítása - 2

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Vizes falak felújítása - 2 Nedves pincefalak, lábazati falak energia-hatékony, fenntartható felújítása-2 Szerkesztı: dr.tóth Elek DLA, egyetemi docens, BME. Magasépítési Tanszék Tartalom Nedves pincefalak, lábazati falak energia-hatékony,

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatfelújítása, kiegészítő akadálymentesítése és az épület előtt ill. mögött elhelyezkedő meglévő járdaszakasz

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama:

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Lényegi eltérések: Légállapot különbség: A hőmérséklet külső csúcsérték - az alapul vett értékkel az általános felmelegedés miatt egyre feljebb

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ TARTALOMJEGYZÉK: 2 FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEK...3 FELHASZNÁLÁSI ELŐNYÖK.3 MŰSZAKI ADATOK..4 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT.23-2- FALBURKOLÓ ELEMEINKRŐL ÁLTALÁBAN A FABROSTONE falburkoló elemek épületek lábazatainak,

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Rákóczi utca 29. szám alatt lévő 176 hrsz.-ú orvosi rendelő becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2011. december 1. Készítette: Csényi

Részletesebben

Családi házak utólagos hőszigetelése. ROCKWOOL kőzetgyapottal

Családi házak utólagos hőszigetelése. ROCKWOOL kőzetgyapottal Családi házak utólagos hőszigetelése ROCKWOOL kőzetgyapottal 1 Kímélje pénztárcáját és Földünket egyaránt! A hőszigetelés azon kevés befektetések egyike, melyek egy családi ház élet tartama során többszörösen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

"Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról

Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról "Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A jó gyakorlat Készítette: Buzás

Részletesebben

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Vizes falak felújítása - 1

Épületek rekonstrukciós tervezése MSc BMEEOMEMAT3 Vizes falak felújítása - 1 Nedves pincefalak, lábazati falak diagnosztikája és fenntartható felújítása Szerzık: Dr.Széll Mária egy.tanár; dr.tóth Elek egy. docens, BME.Magasépítési Tanszék Tartalom Nedves pincefalak, lábazati falak

Részletesebben

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN Révbe ért A Balaton-törvényt júniusban fogadta el az Országgyűlés. A köztársasági elnök észrevételeit is tartalmazó átdolgozott törvény módosítását pedig szeptemberben. Az Országgyűlés júniusban nagy többséggel

Részletesebben

A L Á Í R Ó L A P. A szakvéleményt készítette: Vaszary Miklós... településmérnök, szigetelő szakmérnök KNYSZ.: 01-12351

A L Á Í R Ó L A P. A szakvéleményt készítette: Vaszary Miklós... településmérnök, szigetelő szakmérnök KNYSZ.: 01-12351 A L Á Í R Ó L A P A Budapest, II. ker. Törökvészi út 95-97. szám alatti E-F jelű garázsépületek alépítményi és lapostető ázási problémáinak és azok kijavítási módjának meghatározására vonatkozó szakértői

Részletesebben

Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig. Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20.

Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig. Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20. Hidegburkolási feladatok a tervezéstől a megvalósításig Képzés kódja: HI-A3 Verziószám: 1.0 Készült: 2010.12.20. 1 Bevezető Időbeosztás Kiosztandó dokumentumok Mobiltelefon Ne habozz - kérdezz!? 2011.06.20.

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 TEE Vállalkozási szerződés keretében a Szala városrész szociális rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007 jelű pályázat részeként az Eger, Rákóczi u. 8-10. sz. alatti garzonház felújítása, energiatakarékossá

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása.

Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása. Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása. / Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának állásfoglalása./ Ezen állásfoglalás az idevonatkozó MSZ, DIN

Részletesebben

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok ADEKA ULTRA SEAL Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat 2 2. Megoldás 3 3. Alkalmazás 4 4. Vizsgálatok, referenciák

Részletesebben

Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Megszűnt iskola Életházzá történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Megszűnt iskola "Életházzá" történő belső felújítása I. ütem -re megkötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei.

V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei. csatlakozó tetőfelület vízelvezetési együttható értékei tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei. V. 1.1 Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek A tető felületéről lefolyó

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

TARTALOM. Általános feltételek 44. Anyagszükséglet 44. Elnevezések 45. Zsindelyigény felmérése 50. Tető előkészítése 51. Zsindely felrakás 53

TARTALOM. Általános feltételek 44. Anyagszükséglet 44. Elnevezések 45. Zsindelyigény felmérése 50. Tető előkészítése 51. Zsindely felrakás 53 TARTALOM Általános feltételek 44 Anyagszükséglet 44 Elnevezések 45 Zsindelyigény felmérése 50 Tető előkészítése 51 Zsindely felrakás 53 Zsindely felrakási útmutató ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az IKO nem vállal

Részletesebben

Tetőfedés kerámia cseréppel

Tetőfedés kerámia cseréppel Tetőfedés kerámia cseréppel szakszerű kivitelezés követelményei ( jegyzet) Összeállította: Nemes András okl. építőmérnök TONDACH alkalmazástechnikai szaktanácsadó Készült a Műszaki Ellenőri Tanfolyam résztvevő

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás

A kiválasztott változat részletes ismertetése. 1.1 Részletes műszaki ismertetés. 1.1.1 Műszaki leírás. Helyi vízkezelés - törésponti klórozás A kiválasztott változat részletes ismertetése 1.1 Részletes műszaki ismertetés 1.1.1 Műszaki leírás Helyi vízkezelés - törésponti klórozás Tervezett technológia A vízbeszerzési szakvélemény szerint a közelben

Részletesebben