ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok"

Átírás

1 ADEKA ULTRA SEAL Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat 2 2. Megoldás 3 3. Alkalmazás 4 4. Vizsgálatok, referenciák 4 II. ALKALMAZÁSTECHNIKA 1. Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények, a felületelôkészítés 5 menete, az alkalmazandó tömítô szalag típus kiválasztása 2. A profilszalagok rögzítése a tömítendô felületen 6 3. Szerkezettömítés kittel 8 4. Az ADEKA ULTRA SEAL tömítô profilszalagok elhelyezésének geometriai szabályai 9 5. A tömítô profilszalagok megóvása építési szünet esetén A profilszalagok toldása és csatlakozása egymáshoz vagy más 11 szerkezetekhez 7. ADEKA ULTRA SEAL anyagok jellemzô adatai Az ADEKA ULTRA SEAL termékek jelölése és azok értelmezése A különbözô tömítési célokra ajánlott profilválaszték Az ADEKA profilok duzzadása az idô függvényében 13 TOVÁBBI ÉPÍTÔANYAG KÍNÁLATUNK 14 1

4 I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat A mélyépítésben, az alagútépítésben, valamint a vízépítés különbözô mûtárgyainál igen nagy problémát okoz a szerkezeti hézagok vízzáró tömítése. Monolit szerkezetek esetében a hagyományos, széles fugaszalagok beépítésével igyekeznek megoldani ezeket a vízzárási problémákat. Ez a beépítés azonban nagy figyelmet igényel a hagyományos fugaszalag fektetésénél, toldásánál, ideiglenes rögzítésénél és a betonozásnál. A hagyományos módszer azonban nem ad megoldást különbözô anyagú - beton és acél, vegyes, elôregyártott elemek - mint pl. tübbing elemek, medence szegmensek, csôáttörések stb. - vízzáró tömítésére, és nem ad megoldást az esetenként ugyancsak fontos ideiglenes szerkezetek vízzáró tömítésére, mint pl. a szádfal elemek sem. Az ADEKA fugaszalagot kb. 10cm távolságban a szerkezet szélétôl kell elhelyezni Az ADEKA fugaszalagot kb. 10cm-rel kiemelni a szerkezet fölé Csatlakoztatás Toldás átfedéssel 2

5 1. ADEKA fugaszalag 2. Vízzáró kitöltés 2. Megoldás: az ADEKA ULTRA SEAL termékcsalád A termékcsalád a következô termékekre épül: - téglalap, négyzet és kör keresztmetszetû, természetes gumi alapú, duzzadó tulajdonságú, tömör, elôregyártott profilok 5-30 mm közötti keresztmetszettel - egykomponensû, duzzadó tulajdonságú kitt A termékek általános mûködési elve A termék anyagába kevert, térhálósan rögzített hidrofil komponens vizet vesz fel és megduzzad. A duzzadás következtében a tömítôanyag kitölti a rendelkezésre álló teret, hozzáfeszül az ôt körülvevô szerkezethez és így elzárja a víz útját. Fontos kiemelni, hogy a duzzadó komponens nem oldódik ki és a duzzadás mértéke nem csökken tartós vízterhelés alatt sem. Az anyag gyakorlatilag nem öregszik és a vízzárás is végtelenül tartós. Az anyagok folyamatosan megtartják rugalmasságukat és képesek a mûszakilag elvárható mértékben követni a szerkezet mozgását is. Nincs szükség az anyagok befeszítésére a szerkezetben, hiszen a szükséges rögzítô erô az anyag megduzzadásával alakul ki, hacsak éppen nem egy átfolyó repedés vagy átfolyó csôtok utólagos tömítése a cél. Ebben az esetben a megnyújtott gumiprofilok beépítés utáni mechanikai expanziója adja az elsôdleges vízzárást, ami kiegészül a duzzadás következtében létrejövô másodlagos vízzárással. Fontos jellemzôje az ADEKA anyagoknak a korlátozott mértékû duzzadás, ami típustól függôen 100, 150, 175, 200 térfogatszázalék (az anyagtípusra jellemzô névleges adat). Fontos az idôben lassított duzzadási folyamat is. Ezzel elkerülhetô, hogy monolitépítés esetén a friss beton nedvességével reakcióba lépve a tömítôszalag károsítsa a kötésben lévô betont, egyben az anyag kevésbé érzékeny az építkezés helyi körülményeire. 3

6 Néhány jellemzô ADEKA keresztmetszet: - elôregyártott elemek, csôátvezetés tömítése: 20 X 5 mm - munkahézag, csatlakozási hézag: 20 X 10 mm - dilatációs hézag, csatlakozási hézag: 20 X 20, 20 X 30, 30 X 30 mm - kör keresztmetszet: Ø 4 - Ø 36 mm 3. Alkalmazás Az anyagok alkalmazhatók száraz és nedves, sima és egyenetlen felületeken egyaránt. Alkalmazhatók monolitépítésnél a munkahézag, dilatációs hézag vagy csatlakozó hézag felületére rögzítve, a szerkezet továbbépítése elôtt. Alkalmazhatók különbözô anyagú elôregyártott elemek esetében - acél, vasbeton tübbingek - felületére ragasztva, szádfal elemek csatlakozó hornyaiba ecsettel felhordva, vagy utólagosan a kör keresztmetszetû profilt a horonyba megnyújtva behúzva, utólagos szerkezeti hézag, repedés tömítésére a szerkezetbe alkalmas profilt behúzva, kittel kombinálva, vagy repedés esetén a vizes repedésbe injektálva. 4. Vizsgálatok, referenciák Az ADEKA termékeket a japán ASAHI DENKA KOGYO K.K. gyártja a hetvenes évek közepe óta. A termékeket azonnal alkalmazni kezdték a japán alagút- és metróépítésben. Európában és a Közel-Keleten óta képviseli és értékesíti a termékeket kizárólagos joggal az ITEC CONSULT GmbH Müncheni cég. A társaság több mint 300 anyaggal történt vizsgálati eredményei kimutatták, hogy az ADEKA termékcsalád nagy kémiai ellenállással bír. Magyarországon az ADEKA anyagokat kizárólagos joggal a Techno-Wato Kft. forgalmazza. Európán kívül a japán és a San Francisco-i metróépítés jelent további referenciát. Európában a referenciák közül kiemelkedik a Franciaországot Nagy-Britanniával összekötô alagút, a Channel Tunnel, a bécsi, madridi, prágai metróépítés. Hazai referenciánkból érdemes megemlíteni szerte az egész ország területén a különbözô szennyvíztárolók, tûzi-víz tárolók, úszómedencék, üzletközpontok (pl: Törökbálint-CORA), monolit alaplemezek, zsilipek (pl: Csepel-Kvassay zsilip) szigetelését, illetve a dilatációk kialakítását. Magyarországi alkalmazási engedélyek: - mélyépítés: ÉMI A vízépítés: KHVM 3485, VITUKI 213/ ivóvíz-ellátás: ÁNTSZ közlekedésépítés: AKMI 1/2007 4

7 II. ALKALMAZÁSTECHNIKA 1. Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények Az ADEKA ULTRA SEAL anyagokkal végzett vízzáró szerkezettömítés minden, az építôiparban szóba jöhetô anyagú alapfelületre alkalmazható, mint pl. beton, fémek, mûanyagok, égetett és mázas kerámiák és ezek kombinációi. Az alapfelületnek tömörnek, vízzárónak, teherbírónak, laza, lerepedt részektôl és mechanikai szennyezôdésektôl mentesnek kell lennie. A felület legyen kémiailag is tiszta, zsírtól, olajtól, koromtól és egyéb tapadástgátló anyagtól is mentes. Az alapfelület legyen lehetôleg egyenletes, a durva helyi egyenetlenségeket, éles átmeneteket meg kell szüntetni. A felület elôkészítésének menete A felület durva kitüremkedéseit, a lerepedt részeket el kell távolítani, a betonfelületeket és üregeket fel kell tárni. A kitüremkedéseknek 5 mm-en belül kell maradni azzal a feltétellel, hogy felületük nem lehet éles, sorjás. A felületet a mechanikai szennyezôdésektôl - por, cementpép, rozsda, nem megfelelôen tapadó festékréteg stb. - meg kell tisztítani. Az alkalmazott felülettisztítási módszer az alapfelület anyagával és méreteivel függ össze, a kézi csiszolástól a gépi drótkefén át a magasnyomású vízzel (min. 450 bar) való tisztításig terjedhet. A felületet a kémiai szennyezôdésektôl mosószeres, oldószeres lemosással, vagy hatékony mechanikai felülettisztítással kell megtisztítani. A felület-elôkészítés megfelelô, ha a felület tömör, vízzáró, repedésmentes, teherbíró, a helyi felületegyenetlenségek sima felületûek, kisebb mint 5 mm méretûek, és a felület mechanikai és kémiai értelemben is tiszta. Az alkalmazandó tömítôszalag típus kiválasztása Az alkalmazást megelôzi a beépítés körülményeinek és követelményeinek elemzése, melyben komplex módon kell értékelni a szerkezet mozgásait, a mozgás irányait, a hézag méreteit és alakját, a kivitelezési, gyártási pontosságot, az elzárandó víz nyomását, esetleges oldatok kémiai összetételét és hômérsékletét. Fenti elemzés alapján lehet az ADEKA termékcsaládból az optimális terméket vagy termékkombinációt kiválasztani. Lehetôség van egyedi termékek legyártására is. Ez elsôsorban akkor jelent elônyt, ha a mûtárgy tervezési szakaszában az ADEKA alkalmazástechnikai mérnökei lehetôséget kapnak a tervezômérnökökkel való konzultációra. Ily módon kialakítható a mûszaki és gazdaságossági optimum. 5

8 2. A profilszalagok rögzítése a tömítendô felületen Az ADEKA ULTRA SEAL profilszalagokat alapvetôen ragasztással kell rögzíteni az alapfelületen. A biztonság fokozása céljából a szalagokat 0,2 -- 0,8 m közötti távolságban szöggel kell rögzíteni. Az ADEKA szalag ragasztása A profilszalagok ragasztásának módszere az alapfelület nedvességtartalmától és egyenetlenségétôl függ a következôképpen: 2.1. Egyenletes és száraz alapfelület Pl. elôregyártott betonelemek, fémszerkezetek, mûanyag és kerámiacsövek stb. A felületet az 1. pont szerint elô kell készíteni. A tömítés vonalában a ragasztót kell ecsettel felvinni a felragasztandó felületre folytonosan és a szalag teljes szélességében. Ezzel a ragasztóval be kell kenni a szalag csatlakozó felületét. Ezt a mûveletet az öntapadó felületû, ( T jelû) profiloknál is el kell végezni. A ragasztót hagyjuk levegôn szikkadni mindaddig, míg ujjal való érintésre már nem húz szálat, majd fektessük le a fugaszalagot és nyomjuk erôsen az alapra. 6

9 2.2. Egyenletes, de nem száraz, mattnedves alapfelület Pl. kültéren tárolt és megázott különbözô elôregyártott felületek A tömítendô felületrôl a felszíni vizet lesöpréssel vagy nagynyomású levegôvel el kell távolítani. A szalag beépítésekor a felületen nem állhat víz! A tömítés vonalában a felületre ADEKA P-201 kittet kell kinyomni. A kittcsíkot felületfolytonosan kell felhordani a profilszalag szélességében. A kittcsíkba, még annak friss állapotában bele kell nyomni a profilszalagot. A profilszalag szélein kitüremkedô kittet vissza kell kenni a profilszalag oldalára. Ha szükséges, akkor a szöggel való rögzítést ezután a mûvelet után lehet elvégezni. A P-201 kitt levegôn hagyva kikeményedik, 24 óra elteltével rá lehet betonozni. ADEKA P-201kitt kiszerelése: 310 ml/tubus, anyagigénye: cca. 45 ml/fm ADEKA szalag rögzítése P-201 kittel 2.3. Egyenetlen alapfelület Független attól, hogy az nedves vagy száraz (pl. monolitépítésnél, utólagos szerkezetbontással járó beépítés esetén) A felületet az 1. pont szerint kell elôkészíteni. A tömítendô felületrôl az esetleges felszíni vizet el kell távolítani lesöpréssel, nagynyomású levegôvel való lefúvatással stb. A szalag beépítésekor a felületen nem állhat víz! A tömítés vonalában a felületre ADEKA P-201 kittet kell kinyomni. A kittcsíknak felületfolytonosnak kell lenni, és szélessége feleljen meg a profilszalag szélességének. 7

10 A kittcsík ebben az esetben nem csak ragasztóul szolgál, hanem megoldja a felületkiegyenlítést is. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy a ráfektetett profilszalagot teljes felületén fogadja. Anyagigény: kb ml/m A kittcsíkba, annak még friss állapotában bele kell nyomni a profilszalagot. A profilszalag alól, annak szélein kitüremkedô kittet vissza kell kenni a szalag oldalára. Amennyiben szükséges, akkor a szöggel való rögzítést ezután a mûvelet után lehet elvégezni. A különösen egyenetlen felületek esetében, továbbá hajlatokban, sarkokban ellenôrizni kell a tömítô profil érintkezését a felülettel. Ha ez nem felület-folytonos, akkor a hiányos helyeken az ADEKA P-201 kitt pótlólagos alkalmazásával meg kell szüntetni a hibát. A szerkezet továbbépítését munkahézag esetén min. 12 óra múlva, dilatációs és csatlakozó hézag esetén min. 24 óra eltelte után lehet folytatni. A betonozást a kitt kikeményedése után lehet folytatni. ADEKA P-201 kitt anyagigénye: ml/m, a szerkezet egyenetlenségeinek függvényében. 3. Szerkezettömítés kittel Különösen bonyolult és egyenetlen keresztmetszetek esetében lehetôség van arra, hogy a vonal menti vízzáró tömítést ADEKA P-201 kittel elvégezzük. Ezt a megoldást lehet alkalmazni zsalu távtartók, betonvasak felületének vízzáró kialakítására. A felületet az 1. pont szerint elô kell készíteni. A tömítendô felületrôl a felszíni vizet lesöpréssel, magasnyomású levegôvel való lefúvatással stb. el kell távolítani. A kittet gondosan, felület folytonosan kell felhordani a tömítendô alapfelületre. A szükséges minimális keresztmetszet 20 x 5 mm (100 ml/fm). Ha a tömítés környezetében jelentôs mozgás várható, akkor 20 x 10 mm (200 ml/fm). A szerkezetek továbbépítését a kitt megszáradása után, de min. 24 óra múlva lehet folytatni. 8

11 4. Az ADEKA ULTRA SEAL tömítô profilszalagok elhelyezésének geometriai szabályai Monolit építés esetén általános szabály az, hogy a profilszalagot a szerkezet szélétôl min. 10 cm távolságra, de lehetôleg a szerkezet középvonalában kell elhelyezni. Elôregyártott szerkezetek esetében, elsôsorban a szerkezet középvonalában és lehetôleg a szerkezet szélétôl 10 cm mélységben kell elhelyezni a profilszalagot. Ha a 10 cm-es mélység nem biztosítható, akkor a profilszalag hozzáférhetô felületei elé mûanyaghab-csíkot kell elhelyezni min. 1 cm vastagságban, majd a hézagot hagyományos kittel vagy más módszerrel le kell zárni. > 10cm Munkahézag kialakítás ADEKA fugaszalag ADEKA ULTRA SEAL P-201 ADEKA ULTRA SEAL P-201 vagy ULTRA BOND ragasztó ADEKA fugaszalag KM-2010 Meglévô betonszerkezet Hozzábetonozás 9

12 > 10cm Csatlakozási hézag tömítése ADEKA fugaszalag ADEKA ULTRA SEAL P-201 Keményhab lemez ADEKA ULTRA SEAL P-201 vagy ULTRA BOND ragasztó ADEKA fugaszalag KM-3030 Meglévô betonszerkezet 20mm Hozzábetonozás *10mm fugaszélességnél alkalmazható a KM-2020 típus Fugaszalag elhelyezése 10

13 5. A tömítô profilszalagok megóvása építési szünet esetén A tömítendô felületre rögzített ADEKA profilok nem különösen érzékenyek az idôjárási körülményekre, így normális idôtartamú munkaszünet esetén nem szükséges külön óvintézkedéseket hozni a már beépített, de még szerkezettel nem elfedett profilok védelmére. Ha azonban hosszantartó - több, mint 12 órás esô miatt szakadt meg az építési folyamat, vagy más okból bekövetkezô munkaszünet esetében gondoskodni kell a profilok védelmérôl. Amennyiben nincs mód védelemre, úgy az MC 2010 M típusú szalag beépítését javasoljuk, mert a profil középvonalában lévô acélszövet erôsítés megakadályozza a szalag hosszirányú duzzadását. Beragasztás elôtt, amennyiben a beragasztott szalag víz hatására már megduzzadt és letépte" magát az alapfelületrôl, úgy zsalubontást követôen a megtisztított, kiszárított és az eredeti állapotába visszazsugorodott profilt újra vissza lehet ragasztani. A munkahelyre leszállított profilszalagokat a beépítésig száraz, zárt helyen kell tárolni és óvni kell a szennyezôdésektôl. 6. A profilszalagok toldása és csatlakozása egymáshoz vagy más szerkezetekhez A profilszalagokat min. 5 cm átfedéssel kell toldani. A toldás a profilszalagok oldalfelületei mentén végezhetôk el. Az oldalfelületeket ADEKA P-201 kittel kell bevonni, majd azokat egymáshoz kell ragasztani. Kittel kell lezárni a végfelületeket úgy, hogy a lezárás folytonos legyen. A profilszalagokat bármilyen szögben, síkban és térben is lehet csatlakoztatni. A csatlakozás az ADEKA P-201 kittel való összeragasztással oldható meg. A ragasztó kittnek minimálisan 4 mm vastagnak kell lenni és annak be kell takarnia a profilvégzôdést és rá kell simulni a csatlakoztatott profilok felületeire is a csatlakozás környezetében. 7. ADEKA ULTRA SEAL anyagok jellemzô adatai Csatlakozás saroknál Toldás ADEKA fugaszalag ADEKA fugaszalag 11

14 Vizsgálat Anyagminôségek MC KMU KM P-201 Duzzadóképesség (térfogat %) (az anyagtípusra vonatkozó névleges adat) Sûrûség (g/cm3) 1,2 1,18 1,2 1,2 Shore-keménység "A" Húzószilárdság (N/mm2) 1,0 4,0 3,5 2,5 Szakadó nyúlás (%) Az ADEKA ULTRA SEAL termékek jelölése és azok értelmezése Példa: MC 2010 M Az elsô betûk (MC): az alapanyag minôségét jelzi, melynek tulajdonságait a 7. pontban adjuk meg Számjel (2010): derékszögû profil esetében: szélesség és vastagság (20 mm széles, 10 mm vastag) kör keresztmetszetû profilnál: Ø mm-ben Záró betûjel: különleges tulajdonság: "M": a profil középvonalában acélszövet-erôsítés van "S": a profil egyik oldala öntapadó felületû 12

15 9. A különbözô tömítési célokra ajánlott profilválaszték Alkalmazási kör Termékjel Méret Kiszerelés Munkahézag MC-2010 M 20 x 10 mm 25 fm/tekercs KM x 10 mm 25 fm/tekercs KMU x 10 mm 25 fm/tekercs Dilatációs hézag, csatlakozó KM x 20 mm 10 fm/tekercs hézag új és régi építmény KM x 30 mm 10 fm/tekercs között Csatlakozó hézagok KMU-2005 S 20 x 5 mm 15 fm/tekercs elôregyártott elemek között (beton, acél) Csôátvezetés-tömítés KM-String Ø4 Ø36 mm fm utólagos szerkezettömítés, javítás Többcélú felhasználású tömítôanyag P-201 tubus 310 ml/tubus 10. Az ADEKA profilok duzzadása az idô függvényében (térfogatszázalékban) Típus nap nap nap nap nap nap nap nap nap MC KMU-2005 S KMU KM-String KM-String KM KM KM A duzzadást 100 mm hosszúságú profildarabon kell mérni, 22 C-os vízben. 13

16 A Techno-Wato Kft 1989 januárjában alapított magánvállalkozás. Elsôsorban az építôipar speciális feladataihoz kapcsolódóan végez tanácsadást és építôanyag kereskedelmet. A Techno-Wato Kft tevékenységét az EN ISO 9001 minôségügyi szabvány szerint végzi. További építôanyag kínálatunk Beton- és vasbetonszerkezetek javítása és védelme A beton- és vasbetonszerkezetek a környezeti és használati hatásokra károsodhatnak. A károsodás gyakran együtt jár a betonacél korróziójával, ami a szerkezet teherbírásának csökkenéséhez vezet. A szerkezet vizsgálata és ellenôrzése után lehet elvégezni a javítást, amihez specializált, anyagrendszert alkotó anyagokat kell felhasználni. Cégünk ezen anyagok teljes körét kínálja, az alábbiak szerint: - betonacél korrózióvédelmére és helyi tapadóhíd képzésre szolgáló anyagok, - polimerrel módosított cementkötésû (PCC) javítóanyagok kézi technikájú javításokhoz, kétféle minôségben és háromféle szemszerkezettel, - szálerôsítésû, kétféle szemszerkezetû, csökkentett visszahullású lôttbeton szárazkeverék gépi technológiájú javításhoz, felületképzéshez, - nagyszilárdságú rögzítôhabarcsok önthetô és csömöszölhetô konzisztenciában, - szigetelôhabarcsok ivóvíz, kommunális szennyvíz és agresszív szennyvízálló minôségekben, - üreg- és hézagkitöltô habarcsok, - injektáló habarcsok, - építôipari diszperzió cementhabarcsok feljavítására, - betonfesték és repedésáthidaló bevonat beton- és vasbetonszerkezetek védelmére. Épületek felújítása, mûemlékvédelem A városképet meghatározó épületek felújítása, karbantartása korunk nagy kihívása. A mûemléki jelentôségû épületek szakértô felújítása korunk követelménye. Cégünk ezen a területen meghatározott célfeladatok megoldásához kínál magasszinvonalú anyagokat, anyagrendszereket. Homlokzat felújítás - tégla- és mészkôfelületek profiljavítása, figurális elemek kiegészítése specializált habarcsokkal, - habarcs anyagú tagozatok és figurális elemek javítása, kiegészítése készhabarcsból, - mészkô szobrok restaurálása kôzethabarccsal, - tégla-, kô-, mûkô-, beton- és vakolat felületek hidrofóbizálása, - szilárdságát vesztett kôfelületek megerôsítése impregnálással, - kô falazatok fugázása kôzetbarát habarccsal, - antigraffiti felületvédelem. 14

17 Pince felújítás - pincefal, födém statikai megerôsítése lôttbeton anyaggal, - kô- és tégla falszerkezet repedéseinek, üregeinek injektálása speciális habarccsal, - vegyi falszigetelés felszívódó talajnedvesség ellen gravitációs, vagy injektált anyagokkal, - pincefal tömegszigetelése injektált gyantával, - pincefal szárítás pórusos vakolattal. Erkély- terasz szigetelés és burkolás - felület lejtéskialakítása, betonpótlás PCC anyagokkal, - felület szigetelése kent diszperziós szigetelôanyaggal, - burkolat ragasztás és fugázás rugalmas, fagyálló habarccsal, - fémszerkezetek beragasztása a szerkezetbe nagyszilárdságú habarccsal Födémfeltöltés cseréje - a meglevô feltöltés cseréje szárazon elôkevert, vagy helyszínen készített könnyûbetonnal, a födémteher csökkentésére, - födém megerôsítése statikai terv alapján lôttbetonnal, - szerkezet-injektálás cementhabarccsal Szolgáltatásaink - térítésmentes konzultáció a feladatok meghatározásához, - térítésmentes javaslat kidolgozása a feladatok megoldásához, - termékfejlesztés a piaci igények szerint, - kivitelezôk betanítása anyagaink szakszerû alkalmazására, - a kivitelezési munka igény szerinti ellenôrzése a szakszerûség szempontjából, - szakmai napok tartása a kínálatunk és a lehetôségeink bemutatására, - a kivitelezési munkák elvégzésére jól begyakorolt, kitûnô referenciákkal rendelkezô kivitelezô partnereinket ajánljuk, az ország egész területén. Referenciáinkról, aktuális kínálatunkról, rendezvényeinkrôl közvetlenül is tájékozódhat a honlapon. 15

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Copyright Verlag Dashöfer Szerző: Horváth Sándor Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Részletesebben

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek X. fejezet X.1 Rimano termékek és tulajdonságaik áttekintése.... 210 X.2 Szükséges eszközök..................................... 212 X.3 A munka menete........................................ 213 X.3.1

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez

MŰSZAKI ADATLAP. PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez MŰSZAKI ADATLAP PCI PECIMOR SUPER Bitumenes vastagbevonat pincék külső falaihoz, alaptestekhez Termékismertető: 302 PCI-kiadás: 2004. 06. Fordítás-aktualizálás: 2004. 10. Alkalmazási terület: - Falra és

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához

Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához Sika Injection anyagrendszerek beton- és vasbetonszerkezetek javításához Sika Injection anyagrendszerek Beton- és vasbetonszerkezetek általános hibái Munkahézagok vízzáróságának biztosítása A beton- és

Részletesebben

Építéstechnológiai adatok

Építéstechnológiai adatok Kivitelezés 2 Tartalom Építéstechnológiai adatok........................................3 Anyagkezelés..................................................4 A teherhordó fõfalak építése.....................................5

Részletesebben

Preprufe 300R & 160R

Preprufe 300R & 160R Építmények szigetelése Preprufe 300R & 160R Elõre felhelyezett szigetelõ membrán, mely a ráöntött betonnal ragasztott kötést alkot, megelõzve a vízvándorlást. Felhasználása alaplemezek alatt és alapfalazatokra.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK Esztrich- és önterülõalapozó 3 Önterülõ padlótapasz 0 5 4 Önterülõ 3 15 5 Bond 6 Gyors padlókiegyenlítõ 3 15 7 NIVO 10 30 önterülõ padlókiegyenlítõ 10 30 mm 8

Részletesebben

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek A vakolt kôzetgyapot lemezes és lamellás homlokzati hôszigetelô rendszerek Közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek A közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek

Részletesebben

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs.

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ VAKOLAT Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. Alkalmazási terület: Különböző

Részletesebben

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer.

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. szigetelés kapilláris nedvesség ellen utólagos külső oldali szigetelés belső oldali szigetelés nedves és sóterhelt pincefalak belső és külső oldali helyreállítása

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor.

Vízszigetelés csempe- és lapburkolathoz. Alapelvek. Az adott vízterhelés osztályozására un. vízterhelési osztályok szerint kerül sor. Alapelvek A vízszigetelési eljárások megközelítôleg 1988. után kerültek sikeres alkalmazásra a csempe- és lapburkoló szakág gyakorlatába. Az 1997. májusában és 2000. augusztusában megjelent Bel- és kültéri

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

Építési utasítás Schiedel ABSOLUT. kéményrendszerhez. www.schiedel.hu. Ha kémény, akkor

Építési utasítás Schiedel ABSOLUT. kéményrendszerhez. www.schiedel.hu. Ha kémény, akkor Építési utasítás Schiedel ABSOLUT kéményrendszerhez www.schiedel.hu Ha kémény, akkor Általános építési útmutatások A Schiedel ABSOLUT kéményrendszert az építési utasítás alapján építse fel. Az építés során

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

Thermo-Block Hőszigetelt Energiatakarékos Építési Rendszer, A+ és passzív házak építőanyaga. Előadó: Beke János Tulajdonos-ügyvezető

Thermo-Block Hőszigetelt Energiatakarékos Építési Rendszer, A+ és passzív házak építőanyaga. Előadó: Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Hőszigetelt Energiatakarékos Építési Rendszer, A+ és passzív házak építőanyaga Előadó: Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Magyarország Kft A Thermo-Block Magyarország Kft magyar

Részletesebben

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN 1504-2 Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok,

Részletesebben

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4 1.1. Tárolási hőmérséklet 4 1.2. Csomagolás 4 1.3. Figyelmeztetés 4 2. A LÉGKÖRI

Részletesebben

6.1 Schlüter -DITRA. Alkalmazás és funkció

6.1 Schlüter -DITRA. Alkalmazás és funkció S Z Ő N Y E G L E M E Z Alkalmazás és funkció A Schlüter -DITRA ferde falú, négyzet alakú, fecskefarok formájú mélyedésekkel ellátott, a hátoldalán teherelosztó fátyolszövettel kasírozott polietilén lemez.

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 1. Leírás: Az A komponens: módosított, oldószermentes epoxigyanta A B komponens: módosított cikloalifás poliamin MŰSZAKI ADATLAP 2. Tulajdonságok: a legkiválóbb minőség sokoldalú

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Magyarországon forgalomba került Haka csõvezeték rendszert három fõ csoportra oszthatjuk: 5 rétegû alumíniumbetétes csõ (1. ábra) 5 rétegû padlófûtéscsõ

Részletesebben

KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM

KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM 1. A beton és a hozzá kapcsolódó problémák 2. A Penetron rendszer a. Hogyan működik a Penetron? b. A Penetron alkalmazása (video) c. Tanúsítványok d. Hogyan használható

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

9. Padlórendszerek 46

9. Padlórendszerek 46 9. Padlórendszerek 46 Cement kötôanyagú betonjavító és kiegyenlítô habarcsok padlófelületekhez Stabiment HVM kemény tapadóhabarcs szürke por max. szemnagyság 3 mm laza halmazsûrûség: 1,60 kg/dm 3 Két rétegû

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető

Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Magyarország Kft. Előadó Beke János Tulajdonos-ügyvezető Thermo-Block Magyarország Kft. A Thermo-Block Magyarország Kft. magyar, magántulajdonú társaság. Fő profilja a polisztirol alapú Thermo-Block

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SZÜKSÉGLETEK INFORMÁCIÓK AZ EFFE 2 KIT HABARCSRÓL

BEÉPÍTÉSI SZÜKSÉGLETEK INFORMÁCIÓK AZ EFFE 2 KIT HABARCSRÓL BEÉPÍTÉSI SZÜKSÉGLETEK A füstcső beépítését a gyártó által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján kell elvégezni, a javasolt elemek használatával. A füstcsövet egy tejesen sík, a füstcső súlyának megfelelő

Részletesebben

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme

Hidak. Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme Hidak Vasbeton- és feszített vasbeton szerkezetek javítása és felületvédelme MC felületvédelmi és betonjavítási rendszerei A vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek a legigényesebb építômérnöki létesítmények

Részletesebben

Cementkötésı habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére

Cementkötésı habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére Cementkötésı habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére ALKALMAZÁSI TERÜLET A rendszer fizikai-mechanikai károsodást szenvedett vasbeton szerkezeti

Részletesebben

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 Parketta- és padlóburkolatragasztás-technika X-Bond MS-A 58 Speciális alapozó Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas

Részletesebben

Költségvetés kiírási feladat

Költségvetés kiírási feladat BME Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék Építési projektek szervezése Költségvetés kiírási feladat R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 15 cm acélhajbetétes ipari padló, csúsztató réteg (pl.dörken delta

Részletesebben

Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések

Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések Copyright Verlag Dashöfer Szerzők: Foglszinger Ildikó Horváth Sándor Műanyaglemez csapadékvíz elleni

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen Baumit EPS

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Termékleírás. termékkatalógus

Termékleírás. termékkatalógus Termékleírás ÚJ termékkatalógus Tartalom 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 Tartalom Durotop KS Durotop Durostone Duroquartz Durometal Durocolor Terrazzo Duroflow Durochape

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság Mûszaki Információ Disbon Nr. 433 Disboxid 433 EP-Grund 433 Színtelen, oldószermentes, kétkomponensû folyékony epoxidgyanta padló felületekre. Alapozó, impregnáló és tapadást növelô réteg ásványi alapokra.

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei A tetőszigetelések felújításának alapismeretei Minden tetőfelújítást egy alapos szakértői vizsgálat előzzön meg! A tetőfelújításoknál vizsgálni kell a

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113 TERMÉK ADATLAP Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1TE besorolású csemperagasztó beltéri és kültéri padló- és falburkolatok ragasztásához függőleges megcsúszás nélkül és kiterjesztett nyitott idővel az MSZ

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ TARTALOMJEGYZÉK: 2 FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEK...3 FELHASZNÁLÁSI ELŐNYÖK.3 MŰSZAKI ADATOK..4 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT.23-2- FALBURKOLÓ ELEMEINKRŐL ÁLTALÁBAN A FABROSTONE falburkoló elemek épületek lábazatainak,

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és Oldal 1. Adalékszerek 105 2. Beton- esztrich- és habarcs termékek 107 3. Esztrich- és betonvédelem 113 4. Betonjavító anyagok 114 5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok 117 Esztrich-

Részletesebben

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet

Részletesebben

Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia)

Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia) Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag (folyékony fólia) {tab=termékleírás} Felhasználásra kész, oldószermentes, nagy viszkozitású szigetelőanyag, mely megkötés után rugalmas, vízzáró, de

Részletesebben

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll.

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek Felhasználási útmutató A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal - a sokoldalú falazórendszer TEGULA fal normál falkő,

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik,

Részletesebben

Ágyazóréteg: (vékony-, közép-, vagy vastagágyazatú ragasztó, simítva vagy felérdesítve, gyártói utasítástól függően);

Ágyazóréteg: (vékony-, közép-, vagy vastagágyazatú ragasztó, simítva vagy felérdesítve, gyártói utasítástól függően); ALAPVETŐ FOGALOM- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER MAPETHERM Hőszigetelő rendszer elkészítéséhez A rendszer általános felépítése: Rendszerragasztó: A hőszigetelő anyag fal alapfelületre ragasztásához használt termék.

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Sika MiniPack. Készhabarcsok gyors rögzítéshez, javításhoz, vízzáró bevonatkészítéshez

Sika MiniPack. Készhabarcsok gyors rögzítéshez, javításhoz, vízzáró bevonatkészítéshez Készhabarcsok gyors rögzítéshez, javításhoz, vízzáró bevonatkészítéshez A Sika 1910-es megalakulása óta a különbözô betonjavító és vízzáró habarcsok fejlesztése, forgalmazása, meghatározó jellegû, alapvetô

Részletesebben

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5 Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2010/12/15 Termékazonosító szám: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag Construction Termékleírás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

TANGÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

TANGÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete alapcserép szellõzõcserép hófogócserép - db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint jobbos szegõcserép,-, db / orom fm

Részletesebben

Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához

Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához 15 ÉPÍTŐANYAGOK 16 Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához Felületkezelés Sika MonoTop Egykomponensű, polimerrel módosított, csekély zsugorodású cementkötésű javító és kiegyenlítő habarcs.

Részletesebben

Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez

Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez Carboplate Epoxi bázisú gyantával elő-impregnált, pultrudált, kétoldalasan tapadó, karbon-szál lemez ALKALMAZÁSI TERÜLET Az idő és más természeti tényezők által károsított vasbeton szerkezeti elemek javítása

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A TERCA TÉGLABURKOLATOKHOZ Az a figyelmes sétáló, aki a nyüzsgő forgalom és a tarka kirakatok látványától elszakadva tekintetét kissé feljebb emeli, lenyűgöző épülethomlokzatokat és

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Maradandót alkotunk! lindab. Topline. tetôfelújítás

Maradandót alkotunk! lindab. Topline. tetôfelújítás Maradandót alkotunk! Topline tetôfelújítás tetó felújítási rendszer Jelentôs gondot okoz a lapostetôs épületek üzemeltetôinek az idôszakos 5-10 évenkénti vízszigetelési karbantartás, mely jelentôs költségekkel

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai. Előadók: Dr. Borosnyói Adorján Dr. Józsa Zsuzsanna Dr. Seidl Ágoston Dr. Szemerey-Kiss Balázs.

BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai. Előadók: Dr. Borosnyói Adorján Dr. Józsa Zsuzsanna Dr. Seidl Ágoston Dr. Szemerey-Kiss Balázs. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) OM FI 23344 ÉPÍTŐ MÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK 1111 Budapest, XI., Műegyetem rkp. 3. BMEEOEMMAT4 Rekonstrukció anyagai Előadók: Dr.

Részletesebben

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására Mapetherm AR1 Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden típusú (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot,

Részletesebben

ARDEX 8 + 9. Szigetelőanyag

ARDEX 8 + 9. Szigetelőanyag ARDEX 8 + 9 Szigetelőanyag Szigetelőanyag csempék és járólapok alá kül- és beltérben Kenhető Glettelhető Oldószermentes Erős Alakítható Repedésáthidaló Megfelel az ÖNORM EN 14891 szabvány követelményeinek

Részletesebben

Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag

Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag Mapetop S Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapetop S használatra kész, szórható felületkeményítő anyag kopásálló monolit betonszerkezetek készítésére.

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid SZENNYVÍZTISZTÍTÓK MUNKAHÉZAG KIALAKÍTÁSAI HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid Bau-Haus Kft. A vízzáró betonszerkezetek munkahézag kialakításánál gyakran elfelejtjük,

Részletesebben

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA

POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA POLIÉSZTER ALAPÚ ABLONCZY MŰGYANTA ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kötési mechanizmus: A műgyanta a hagyományos ragasztókkal, illetve kötőanyagokkal szemben nem az oldószer elpárologtatásával köt meg, hanem a B komponens

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló.

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. Építőrendszerek és dizájnelemek Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tüntették ki őket.

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

SCHOMBURg. Kristályos vízszigetelő és kapillárisan tömítő bevonatszigetelés betonszerkezetekhez. www.aquaseal.hu. Építési anyagrendszerek

SCHOMBURg. Kristályos vízszigetelő és kapillárisan tömítő bevonatszigetelés betonszerkezetekhez. www.aquaseal.hu. Építési anyagrendszerek Építési anyagrendszerek Vízszigetelés, épületfelújítás Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal Esztrichek / Padlóbevonatok, Ipari padlók Kertépítés, tájrendezés / Egyéb építőanyagok Kristályos vízszigetelő

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás 255 259

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás 255 259 Fejezet Tartalom Oldal 15 Beton felújítás 255 259 Beton felújítás 15 Alapelvek A beton az építőipar minden területén megbízható és nélkülözhetetlen anyaggá vált különleges tulajdonságai miatt. Habár a

Részletesebben

Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített szerkezet.

Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített szerkezet. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 4.5 1.5 Erősített műanyagok építőmérnöki alkalmazásokban Tárgyszavak: szálerősítésű anyagok; vasbeton szerkezet; javítás; szénszálas lamella; hidak megerősítése; hídépítés; előfeszített

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Alkalmazási útmutató

Alkalmazási útmutató Alkalmazási útmutató Érvényes: 2014. szeptember 1-től. Ezzel a korábbi, 2012. július 2-től érvényes Alkalmazási útmutató hatályát veszti. Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek színei a nyomdatechnikai

Részletesebben

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Hegeszt anyagok PORTÖLTÉSES HUZALELEKTRÓDÁK Dr. Tóth Károly Budapest, 2013.05.17 Az alábbiakban a fogyóelektródás ívhegesztésnél felhasználásra kerül portöltéses huzalelektródákkal

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Homlokzati hôszigetelô rendszer, felületképzôk Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása www.nikecell.hu 1 Miért a dryvit? - alkalmazásával a falakon 30-80

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma 2012.11.12. Termékazonosító szám: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 04 Sikafloor -156 Sikafloor -156 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Részletesebben