Termékleírás. termékkatalógus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termékleírás. termékkatalógus"

Átírás

1 Termékleírás ÚJ termékkatalógus

2 Tartalom Tartalom Durotop KS Durotop Durostone Duroquartz Durometal Durocolor Terrazzo Duroflow Durochape Durocuring Duroseal Liquidur Duroplast Durofoam Duroflex, Duroflex Pro Durocut Polimix Duroprimer Durosealer Kivitelezési útmutató Karbantartási útmutató Tervezési segédlet Színkártya 2 3

3 fokozottkopásállóságúfelületkeményítőpremix A DUROTOP Ks megnövelt korund tartalmú, felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs. Gyárilagelőkevertosztályozott,nagykeménységűőrleményt, korundot,cementkötőanyagot,adalékokattartalmaz.alkalmas frissmonolitbetonpadlók,cementesztrichekkopásállóságának fokozására. felhasználási területek durotop ks extrémigénybevételnekkitettpadlók öntödék,fémmegmunkálóüzemek lánctalpasjárműforgalomnakkitettpadlók, laktanyák logisztikaiközpontok,magasraktárak különösennagyteherforgalmúüzemek elsődleges kiválókopásállóság ütésállóság olajálló pormentes könnyentakarítható szélesszínválaszték böhme kopásállóság durotop ks durometal durotop durostone duroquartz beton (C25) 1,1 1,5 2,8 4,6 5,9 8,5 anyagveszteség (cm 3 / 50 cm 2 ) Termékleírás ADUROTOP Ksnagy,extrémigénybevételnekkitettkül-, ésbeltéripadlókkészítéséreajánlott.alkalmazásajelentősen növeliapadlóélettartamát.anatúrszürkénkívültizennégy továbbiszínbenkapható.igényeseténegyediszínekgyártása islehetséges.adurotop KsstandardésPlUs*változatokbaniskapható. Rendkívülkemény,kopásállófelület Könnyentisztíthatóéskarbantartható Pormentes Olajálló,denemfoltálló Csúszásmentes Homogén,esztétikus,fényesfelület Élelmiszeriparikörnyezetbenishasználható Neméghető műszaki AdAtOk KopásállóságMSZEN szerint: Böhme=1,1cm 3 /50cm 2 Kopásállóságiosztály:A1,5 Nyomószilárdság: 70N/mm 2 28naposkorban Hajlító-húzószilárdság: 7N/mm 2 28naposkorban 8-9-eskeménységMOHSskálaszerint felhasználási utasítás Akéregerősítőbedolgozásaapadlókészítésévelegy időbentörténik,melyáltalbiztosítottadurotop Ks tökéletesbeépüléseafelületbe.színeskéregerősítő eseténakiválasztottszínnagymértékbenmeghatározza azanyagszükségletet.aszínekszerintipontosanyagfelhasználásrólatervezésisegédletünkadtájékoztatást. terítés kézi porszórt eljárással Afriss,lépésállóbetonelősimításaszükségestárcsás simítógéppel,hogyanedvességfeljöjjönafelszínre. ADUROTOP Ks tamegadottmennyiségben,egyenletesen,több(2-3)rétegbenkellapadlórafelszórni. Aszórástörténhetkézibeszórókocsivalvagylapáttal. terítés gépi porszórt eljárással ALaserScreed-deltörténtlehúzásutánegyvagykét rétegbenközvetlenülafrissbetonrakelladurotop Ks t teríteni. terítés HAbArCsOs eljárással AhabarcsoskivitelezéshezcsakaDUROTOP Ks PlUs változatalkalmas.adurotop Ks PlUs tahelyszínenkellvízzelösszekeverni(4liter/zsák),ésafriss, lépésállóbetonrateríteniakéziporszórássalmegegyező előkészítésután. AnyAgfelHAsználás rétegvastagság Kéziszórás: 4-6kg/m 2 2-3mm Gépiszórás: 4-10kg/m 2 2-5mm Habarcsos: 10-18kg/m 2 5-9mm bedolgozás ADUROTOP Ksbedolgozása,gletteléseegytárcsás kézivagyduplatárcsás,önjárógépisimítóvaltörténik mindaddig,mígteljesensima,fényes,keményfelületet kapunk.azelkészültpadlóminőségekizárólagakivitelezésiutasításokpontosbetartásamellettleszkifogástalan.(olvassaelrészleteskivitelezésiútmutatónkatis!) utókezelés ADUROTOP Kspadlótasimításutánvédenikell agyorskipárolgásellen,melyrepedéseketokozhat. UtókezeléshezaDUROCURINGvagyDUROsEAl párazárófolyadékjavasolt. fugaképzés Adilatációsésmunkahézagokkialakításáhoza DUROCUTgyémántvágókorongotajánljuk.Avégleges fugakitöltésigduroplastfugaszalaggalleheta hézagokszéleitmegvédeniamechanikaisérülésekellen. AvéglegesfugakitöltéshezDUROFlEXPUpasztátés DUROFOAMháttérkitöltőprofiltjavaslunk. HAsználAtbAvétel, karbantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 2nap Könnyűteherforgalom: 7nap Normálteherforgalom: 28nap ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) Aszínespadlókkarbantartásakülönösenfontos.Ehhez ajánljukaliquidurtermékünket,amellyelfelpolírozva apadlóttartós,csillogófelületetérhetünkel. 1200kg-osraklapon,25kg-oszsákokban. Szárazésfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját. *PLUSváltozatrészletesleírása:34.oldal,TervezésiSegédlet 4 5

4 DUROTOP nagykopásállóságúfelületkeményítőpremix A DUROTOP korund tartalmú, felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs. Gyárilagelőkevertosztályozott,nagykeménységűőrleményt, korundot,cementkötőanyagot,adalékokattartalmaz.alkalmas frissmonolitbetonpadlók,cementesztrichekkopásállóságának fokozására. felhasználási területek durotop logisztikaiközpontok,magasraktárak nagyteherforgalmúüzemek cash&carryüzletek,barkácsáruházak bemutatótermek elsődleges kiválókopásállóság ütésállóság olajálló pormentes könnyentakarítható szélesszínválaszték böhme kopásállóság durotop ks durometal durotop durostone duroquartz beton (C25) 1,1 1,5 2,8 4,6 5,9 8,5 anyagveszteség (cm 3 / 50 cm 2 ) Termékleírás ADUROTOPnagy,intenzívigénybevételnekkitettkül-,és beltéripadlókkészítéséreajánlott.alkalmazásajelentősen növeliapadlóélettartamát.anatúrszürkénkívültizennégy továbbiszínbenkapható.igényeseténegyediszínekgyártása islehetséges.adurotopstandardésplus*változatokban iskapható. Rendkívülkemény,kopásállófelület Könnyentisztíthatóéskarbantartható Pormentes Olajálló,denemfoltálló Csúszásmentes Homogén,esztétikus,fényesfelület Élelmiszeriparikörnyezetbenishasználható Neméghető műszaki AdAtOk KopásállóságMSZEN szerint: Böhme=2,8cm 3 /50cm 2 Kopásállóságiosztály:A3 Nyomószilárdság: 70N/mm 2 28naposkorban Hajlító-húzószilárdság: 7N/mm 2 28naposkorban 8-9-eskeménységMOHSskálaszerint felhasználási utasítás Akéregerősítőbedolgozásaapadlókészítésévelegy időbentörténik,melyáltalbiztosítottadurotop tökéletesbeépüléseafelületbe.színeskéregerősítő eseténakiválasztottszínnagymértékbenmeghatározza azanyagszükségletet.aszínekszerintipontosanyagfelhasználásrólatervezésisegédletünkadtájékoztatást. terítés kézi porszórt eljárással Afriss,lépésállóbetonelősimításaszükségestárcsás simítógéppel,hogyanedvességfeljöjjönafelszínre. ADUROTOP otamegadottmennyiségben,egyenletesen,több(2-3)rétegbenkellapadlórafelszórni.aszórás történhetkézibeszórókocsivalvagylapáttal. terítés gépi porszórt eljárással ALaserScreed-deltörténtlehúzásutánegyvagykét rétegbenközvetlenülafrissbetonrakelladurotop-ot teríteni. terítés HAbArCsOs eljárással AhabarcsoskivitelezéshezcsakaDUROTOP PlUs változatalkalmas.adurotop PlUs tahelyszínen kellvízzelösszekeverni(4liter/zsák),ésafriss,lépésálló betonrateríteniakéziporszórássalmegegyezőelőkészítésután. AnyAgfelHAsználás rétegvastagság Kéziszórás: 4-6kg/m 2 2-3mm Gépiszórás: 4-9kg/m 2 2-5mm Habarcsos: 10-18kg/m 2 5-9mm bedolgozás ADUROTOPbedolgozása,gletteléseegytárcsás kézivagyduplatárcsás,önjárógépisimítóvaltörténik mindaddig,mígteljesensima,fényes,keményfelületet kapunk.azelkészültpadlóminőségekizárólagakivitelezésiutasításokpontosbetartásamellettleszkifogástalan.(olvassaelrészleteskivitelezésiútmutatónkatis!) utókezelés ADUROTOPpadlótasimításutánvédenikellagyors kipárolgásellen,melyrepedéseketokozhat.utókezeléshezadurocuringvagyduroseal párazáró folyadékjavasolt. fugaképzés Adilatációsésmunkahézagokkialakításáhoza DUROCUTgyémántvágókorongotajánljuk.Avégleges fugakitöltésigduroplastfugaszalaggalleheta hézagokszéleitmegvédeniamechanikaisérülésekellen. AvéglegesfugakitöltéshezDUROFlEXPUpasztátés DUROFOAMháttérkitöltőprofiltjavaslunk. HAsználAtbAvétel, karbantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 2nap Könnyűteherforgalom: 7nap Normálteherforgalom: 28nap ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) Aszínespadlókkarbantartásakülönösenfontos.Ehhez ajánljukaliquidurtermékünket,amellyelfelpolírozva apadlóttartós,csillogófelületetérhetünkel. 1200kg-osraklapon,25kg-oszsákokban. Szárazésfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját. *PLUSváltozatrészletesleírása:34.oldal,TervezésiSegédlet 6 7

5 DUROSTONE kopásállófelületkeményítőpremix A DUROsTONE kopásállóságot növelő adalékot tartalmazó, felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs. Gyárilagelőkevertosztályozottkeményítőszemcséket,cement kötőanyagot,adalékokat,aszínesváltozatoknálpigmentet tartalmaz.alkalmasfrissmonolitbetonpadlók,cementesztrichek kopásállóságánakfokozására. felhasználási területek raktárak teremgarázsok gyártócsarnokok gabonatárolók elsődleges jókopásállóság kiválóár/értékarány olajálló pormentes könnyentakarítható szélesszínválszték böhme kopásállóság durotop ks durometal durotop durostone duroquartz beton (C25) 1,1 1,5 2,8 4,6 5,9 8,5 anyagveszteség (cm 3 / 50 cm 2 ) Termékleírás ADUROsTONEátlagosteherforgalomnakkitettkül-,ésbeltéripadlókkészítéséreajánlott.Alkalmazásajelentősennöveli apadlóélettartamát.anatúrszürkénkívültizennégytovábbi színbenkapható.igényeseténegyediszínekgyártásaislehetséges.adurostonestandardésplus*változatokbanis kapható. Kopásállófelület Könnyentisztíthatóéskarbantartható Pormentes Olajálló,denemfoltálló Csúszásmentes Gazdaságos Homogén,esztétikus,fényesfelület Élelmiszeriparikörnyezetbenishasználható Neméghető műszaki AdAtOk KopásállóságMSZEN szerint: Böhme=4,6cm 3 /50cm 2 EUkopásállóságiosztály:A6 Nyomószilárdság: 70N/mm 2 28naposkorban Hajlító-húzószilárdság: 7N/mm 2 28naposkorban 7-eskeménységMOHSskálaszerint felhasználási utasítás Akéregerősítőbedolgozásaapadlókészítésévelegy időbentörténik,melyáltalbiztosítottadurostone tökéletesbeépüléseafelületbe.színeskéregerősítő eseténakiválasztottszínnagymértékbenmeghatározza azanyagszükségletet.aszínekszerintipontosanyagfelhasználásrólatervezésisegédletünkadtájékoztatást. terítés kézi porszórt eljárással Afriss,lépésállóbetonelősimításaszükségestárcsás simítógéppel,hogyanedvességfeljöjjönafelszínre. ADUROsTONE tamegadottmennyiségben,egyenletesen,több(2-3)rétegbenkellapadlórafelszórni. Aszórástörténhetkézibeszórókocsivalvagylapáttal. terítés gépi porszórt eljárással ALaserScreed-deltörténtlehúzásutánegyvagy kétrétegbenközvetlenülafrissbetonrakella DUROsTONE-tteríteni. terítés HAbArCsOs eljárással AhabarcsoskivitelezéshezcsakaDUROsTONE PlUs változatalkalmas.adurostone PlUs-tahelyszínen kellvízzelösszekeverni(4liter/zsák),ésafriss,lépésálló betonrateríteniakéziporszórássalmegegyezőelőkészítésután. AnyAgfelHAsználás rétegvastagság Kéziszórás: 4-6kg/m 2 2-3mm Gépiszórás: 4-8kg/m 2 2-4mm Habarcsos: 10-14kg/m 2 5-7mm durostone bedolgozása ADUROsTONEbedolgozása,gletteléseegytárcsás kézivagyduplatárcsás,önjárógépisimítóvaltörténik mindaddig,mígteljesensima,fényes,keményfelületet kapunk. Azelkészültpadlóminőségekizárólagakivitelezési utasításokpontosbetartásamellettleszkifogástalan. (OlvassaelrészletesKivitelezésiÚtmutatónkatis!) utókezelés ADUROsTONEpadlótasimításutánvédenikella gyorskipárolgásellen,melyrepedéseketokozhat.utókezeléshezadurocuringvagyduroseal párazáró folyadékjavasolt. fugaképzés Adilatációsésmunkahézagokkialakításáhoza DUROCUTgyémántvágókorongotajánljuk.Avégleges fugakitöltésigduroplastfugaszalaggalleheta hézagokszéleitmegvédeniamechanikaisérülésekellen. AvéglegesfugakitöltéshezDUROFlEXPUpasztátés DUROFOAMháttérkitöltőprofiltjavaslunk. HAsználAtbAvétel, karbantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 2nap Könnyűteherforgalom: 7nap Normálteherforgalom: 28nap ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) Aszínespadlókkarbantartásakülönösenfontos.Ehhez ajánljukaliquidurtermékünket,amellyelfelpolírozva apadlóttartós,csillogófelületetérhetünkel. 1200kg-osraklapon,25kg-oszsákokban. Szárazésfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját. 8 *PLUSváltozatrészletesleírása:34.oldal,TervezésiSegédlet 9

6 felületkeményítőpremix A DUROQUARTZ felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs. Termékleírás ADUROQUARTZmérsékeltenkopásállókéregerősítő. Anatúrszürkénkívülnégytovábbialapszínbenkapható. Acélhajasbetonoksimításáhozajánlott. Gyárilagelőkevertosztályozottkvarcszemcséketéscement kötőanyagottartalmaz.alkalmasfrissmonolitbetonpadlók, cementesztrichekfelületikeménységéneknövelésére. felhasználási területek térbetonok műgyantabevonatalá kisteherforgalmúcsarnokok elsődleges pormentes,könnyentakarítható elfediafelszíniacélszálakat mérsékeltenkopásálló Könnyentisztíthatóéskarbantartható Pormentes Mérsékeltenkopásállófelület Csúszásmentes Gazdaságos Neméghető műszaki AdAtOk KopásállóságMSZEN szerint: Böhme=5,9cm 3 /50cm 2 EUkopásállóságiosztály:A6 Nyomószilárdság: 60N/mm 2 28naposkorban 6-oskeménységMOHSskálaszerint felhasználási utasítás Akéregerősítőbedolgozásaapadlókészítésévelegy időbentörténik,melyáltalbiztosítottaduroquartz tökéletesbeépüléseafelületbe. terítés kézi porszórt eljárással Afriss,lépésállóbetonelősimításaszükségestárcsás simítógéppel,hogyanedvességfeljöjjönafelszínre. ADUROQUARTZ-otamegadott(2-5kg/m 2 )mennyiségben,egyenletesen,egyvagykétrétegbenkellalépésállóbetonrafelszórni.aszórástörténhetkézibeszóró kocsivalvagylapáttal. Azelkészültpadlóminőségekizárólagakivitelezési utasításokpontosbetartásamellettleszkifogástalan. (OlvassaelrészletesKivitelezésiÚtmutatónkatis!) utókezelés ADUROQUARTZpadlótasimításutánvédeni kellagyorskipárolgásellen,melyrepedéseketokozhat. UtókezeléshezaDUROCURINGvagyDUROsEAl párazárófolyadékjavasolt. fugaképzés Adilatációsésmunkahézagokkialakításáhoza DUROCUTgyémántvágókorongotajánljuk.Avégleges fugakitöltésigduroplastfugaszalaggalleheta hézagokszéleitmegvédeniamechanikaisérülésekellen. AvéglegesfugakitöltéshezDUROFlEXPUpasztátés DUROFOAMháttérkitöltőprofiltjavaslunk. HAsználAtbAvétel, karbantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 2nap Könnyűteherforgalom: 7nap Normálteherforgalom: 28nap ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) böhme kopásállóság durotop ks durometal durotop durostone duroquartz beton (C25) 1,1 1,5 2,8 4,6 5,9 8,5 anyagveszteség (cm 3 / 50 cm 2 ) terítés gépi porszórt eljárással ALaserScreed-deltörténtlehúzásutánegyvagykét rétegbenközvetlenülafrissbetonrakellateríteni. Acélszálasbetonoksimításához2-3kg/m 2 elegendő. Ezamennyiségelsősorbanafelületgletteléséhez szükséges,apadlókopásállóságátcsakcsekélymértékbenjavítja.azelkészültpadlóminőségekizárólag akivitelezésiutasításokpontosbetartásamellettlesz kifogástalan. terítés HAbArCsOs eljárással ADUROQUARTZhabarcsoskivitelezésheznemhasználható. duroquartz bedolgozás ADUROQUARTZbedolgozása,gletteléseegytárcsás kézivagyduplatárcsás,önjárógépisimítóvaltörténik mindaddig,mígteljesensima,fényes,keményfelületet kapunk. 1200kg-osraklapon,25kg-oszsákokban. Szárazésfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját

7 DUROMETAL antisztatikus,ütésállófelületkeményítőpremix A DUROMETAl fém szemcséket tartalmazó, felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs. Gyárilagelőkevertosztályozottkeményítőszemcséket,cement kötőanyagot,adalékokat,aszínesváltozatoknálpigmentettartalmaz. Alkalmasvezetőképes,szikramentesiparipadlókészítéséhez. felhasználási területek extrémigénybevételnekkitettpadlók festékgyárak,robbanásveszélyesüzemek elektronikaiberendezésekgyártócsarnokai érzékenyberendezésekkelfelszereltraktárak,gyártócsarnokok öntödék,fémmegmunkálóüzemek lánctalpasjárműforgalomnakkitettpadlók,laktanyák elsődleges magasütés-éskopásállóság antisztatikus,vezetőképes szikramentes(durometalae) pormentes,könnyentakarítható olajálló böhme kopásállóság durotop ks durometal durotop durostone duroquartz beton (C25) 1,1 1,5 2,8 4,6 5,9 8,5 anyagveszteség (cm 3 / 50 cm 2 ) Termékleírás ADUROMETAl-alkészítettiparipadlórendívülkeményütésálló,mivelazanyagfémrészecskéielnyelikapadlóraesőtárgy energiáját,ígyaznemokozsérüléstafelületen.durometal-al vezetőképes,antisztatikusésszikramentes(durometalaeváltozat) padlókészíthető.anatúrszürkénkívültizennégytovábbiszínben kapható.igényeseténegyediszínekgyártásaislehetséges. ADUROMETAltartalmazzaaPlUsváltozatadalékait. magasütés-éskopásállóság antisztatikus,vezetőképes szikramentes(durometalae) olajálló,denemfoltálló pormentes,könnyentakarítható csúszásmentes neméghető műszaki AdAtOk KopásállóságMSZEN szerint: Böhme=1,5cm 3 /50cm 2 EUkopásállóságiosztály:A1,5 Nyomószilárdság: 80N/mm 2 28naposkorban 8-9-eskeménységMOHSskálaszerint felhasználási utasítás Akéregerősítőbedolgozásaapadlókészítésévelegy időbentörténik,melyáltalbiztosítottadurometal tökéletesbeépüléseafelületbe.színeskéregerősítő eseténakiválasztottszínnagymértékbenmeghatározza azanyagszükségletet.aszínekszerintipontosanyagfelhasználásrólatervezésisegédletünkadtájékoztatást. ADUROMETAlfajsúlyanagyobbazátlagoskéregerősítőkénél,ezértakívántrétegvastagságeléréséheztöbb anyagravanszükség. Porszórtkivitelezésesetén6-8kg/m 2,habarcsoseljárást eseténmin.12-15kg/m 2 adagolástjavasolunk.akivitelezés fázisaimegegyeznekazegyébkéregerősítőknélleírtakkal. terítés kézi porszórt eljárással Afriss,lépésállóbetonelősimításaszükségestárcsás simítógéppel,hogyanedvességfeljöjjönafelszínre. ADUROMETAl tamegadottmennyiségben,egyenletesen,több(2-3)rétegbenkellapadlórafelszórni. Aszórástörténhetkézibeszórókocsivalvagylapáttal. terítés gépi porszórt eljárással ALaserScreed-deltörténtlehúzásutánegyvagykétrétegbenközvetlenülafrissbetonrakellaDUROMETAl-tteríteni. terítés HAbArCsOs eljárással ADUROMETAl tahelyszínenkellvízzelösszekeverni (4liter/zsák),ésafriss,lépésállóbetonrateríteniakézi porszórássalmegegyezőelőkészítésután. AnyAgfelHAsználás rétegvastagság Kéziszórás: 6-8kg/m 2 2-3mm Gépiszórás: 6-10kg/m 2 2-4mm Habarcsos: 10-18kg/m 2 4-6mm durometal bedolgozása ADUROMETAlbedolgozása,gletteléseegytárcsás kézivagyduplatárcsás,önjárógépisimítóvaltörténik mindaddig,mígteljesensima,fényes,keményfelületet kapunk.azelkészültpadlóminőségekizárólagakivitelezésiutasításokpontosbetartásamellettleszkifogástalan.(olvassaelrészleteskivitelezésiútmutatónkatis!) ADUROMETAlfémrészecskékettartalmaz,melyek levegővelérintkezvekorrodálódhatnak.apadlófelületénlévőfémszemcsékesetlegeskorróziójasemmilyen minőségiromlástnemjelent,csakesztétikaikérdés. utókezelés ADUROMETAlpadlótasimításutánvédenikell agyorskipárolgásellen,melyrepedéseketokozhat. UtókezeléshezaDUROCURINGvagyDUROsEAl párazárófolyadékjavasolt. fugaképzés Adilatációsésmunkahézagokkialakításáhoza DUROCUTgyémántvágókorongotajánljuk.Avégleges fugakitöltésigduroplastfugaszalaggalleheta hézagokszéleitmegvédeniamechanikaisérülésekellen. AvéglegesfugakitöltéshezDUROFlEXPUpasztátés DUROFOAMháttérkitöltőprofiltjavaslunk. HAsználAtbAvétel, karbantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 2nap Könnyűteherforgalom: 7nap Normálteherforgalom: 28nap ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) 1200kg-osraklapon,25kg-oszsákokban. Szárazésfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját. 12 *PLUSváltozatrészletesleírása:34.oldal,TervezésiSegédlet 13

8 dekoratívfelületkeményítőpremix A DUROCOlOR Terrazzo pigmentált, speciális színes szemcsékkel dúsított, felhasználásra kész szárazhabarcs exkluzív megjelenésű padlók készítéséhez. ADUROCOLORTerrazzogyárilagelőkevert,osztályozott,nagykeménységű kvarcot,adalékokat,ésanyagábanszínes,őröltásványiszemcsékettartalmazó,cementkötőanyagúhabarcs.adurocolorterrazzo tvízzelkeverve, habarcsosankellafrissbetonfelületérefelhordani.apadlófelcsiszolása éspolírozásautánafelületenmegjelennekadurocolorterrazzoszínes, szabálytalanformájúszemcséi. felhasználási területek szalonok,bemutatótermek éttermek,vendéglátóhelyek közintézmények magasesztétikaiigényűiparilétesítmények elsődleges szélesszínválaszték,többféleegyedimegjelenés esztétikus,csillogófelület pormentes,könnyentakarítható tartós,kopásálló Termékleírás ADUROCOlOR Terrazzokülönleges,dekoratívigények kielégítésérekifejlesztetttermék.különféleharmonikusszínösszetételűfényes,csillogófelületűpadlókkészíthetőkbelőle. Ahatstandardváltozatmelletttovábbiszínkombinációk gyártásaislehetséges. műszaki AdAtOk nyomószilárdság: 70N/mm228naposkorba hajlító-húzószilárdság: 7Nmm228naposkorban kopásállóság:a6(mszen szerint) granulometria:0-5mm anyagsűrűség:2400kg/m 3 anyagfelhasználás:12-30kg/m 2 rétegvastagság:6-15mmközött AlApszínek: fehér,antracit,elefántcsont,dohány,vörös,zöld színes szemcsék (márvány, bazalt, gránit): fehér,fekete,zöld,vörös,sárga felhasználási utasítás ADUROCOlOR Terrazzo-talépésálló,frissbetonra kellfelhordani.felhordáselőttabetontsimítógéppel felkelltárcsázni,vagyseprűvelfelérdesíteni,hogya tapadásalehetőlegjobblegyen.öregbetonratörténő kivitelezéseseténkérjeszaktanácsunkat. ADUROCOlOR Terrazzohabarcskészítésetörténhet beton-vagykényszerkeverővel.nagyobbkivitelezések eseténpumpáskeverő(pl.estrichboy)ajánlott.egyzsák DUROCOlOR Terrazzo hoz4-5litervízszükséges. Ahabarcsotmindaddigkeverjük,amígteljesenegyenletes,sűrű,homogénmasszátnemkapunk.Kerüljüka túlzottvízadagolást,mertazszegregációtvagyfelületi repedéseketokozhatrontvaapadlóminőségét. AmegfelelőkonzisztenciájúDUROCOlOR Terrazzo-t egyenletesenhordjukfelabetonra.5-6mm-nélvastagabbkivitelezésekeseténajánlottavezetősinalkalmazása,mellyelbiztosíthatóazegyenletesrétegvastagság ésamegfelelőplanimetria. Akötésifolyamatelindulásautánafelületetsimítógéppelkellglettelniéstömöríteni.Asimításhoztelitárcsát használjunk.olyanhelyeken,aholagépisimításnem lehetséges,kézzelkellafelületetbeglettelni.fontos,hogy gletteléstabbakellhagyni,mielőttafelületetmegégne. CsiszOlás ApadlófelcsiszolásátDUROCOlOR Terrazzohabarcs bedolgozásátkövető5-7napeltelteutánlehetmegkezdeni.acsiszolástterrazzofelületekképzésérealkalmas géppelkellvégezni(pl.htc,blastrac). Előfordulhat,hogyacsiszoláskövetkeztében adurocolor Terrazzorétegbenazöntéssorán keletkezettlégbuborékok,mintaprólyukakmegjelennek afelületen.alyukakatadurocolor Filleranyaggal leheteltüntetni.ezegyszínazonos,rendkívülfinom szemszerkezetűhabarcs,melyetvízzelfolyékonyrakell hígítani,ésafelületenaddigmozgatni,amígalyukak felnemtöltődnek. AcsiszolásutánapadlótlIQUIDURfelületkeményítő folyadékkalkellbeereszteni.eztkövetőenlehetfelpolírozniafelületet.afolyamatbefejezésekéntmindenképp javasoltegylakkbevonatfelvitele,melypluszvédelmet, csillogástésvízzáróságotadafelületnek. Afentikivitelezésileíráscsakalegfontosabbáltalános jellegűutasításokattartalmazza,nemtérkiminden részletre,azanyagfelhasználásánálgyakorlott szakkivitelezőtfeltételez. 25kg-oszsákokban. Szárazfagymenteshelyen12hónapig. Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokért nemvállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját

9 DUROFLOW cementbázisúönterülőiparipadló ADUROFlOWspeciálisgyorskötésűcementalapú,pumpálható, önterülőanyag.aduroflowgyárilagkészrekevert,porhalmazállapotú,amelyetahelyszínenkellvízzelösszekeverni.amegszilárdult felületnagyfokúmechanikaiszilárdságotéskopásállóságotbiztosít. DUROFLOW Kivitelezési útmutató Amunkaterületnekzártnak,széltőlésnaptólvédettnekkelllennie. KültérialkalmazáshozcsakaDUROFlOW360-ashasználható.A nemmegfelelőidőjárásikörülményekbőlfakadómindenprobléma akivitelezőfelelőssége.azalapfelületlehetmonolitbetonpadló, födém,esztrichbeton,vagyaljzatkiegyenlítettfelület. felhasználás AzDUROFlOWkiegyenlítőanyagújésmeglévőbeton vagykerámiafelületekutolsórétegénekkésztéséhez lehetfelhasználni.nagyfokúmechanikaiszilárdságaés kopásállóságamiattazduroflowalkalmazható burkolatnélkülipadlókéntis. felhasználási területek Garázsok,parkolók Szupermarketek Gyártócsarnokok,műhelyek Padlófelújítások Nagysíkpontosságúpadlók DUROPRIMER:5,20litereskannában. DUROFlOWhabarcs:25kg-oszsákokban,1050kg-os raklapon. műszaki AdAtOk Szárazésfagymenteshelyen6hónapig. MŰSZAKI ADATOK DUROFLOW 340 DUROFLOW 350 DUROFLOW 360 Rétegvastagság 6-30mm 6-10mm 8-15mm Hajlító-húzószilárdság 8 N/mm 2 (28 nap után) 11 N/mm 2 (28 nap után) 10 N/mm2 (28 nap után) Nyomószilárdság 37 N/mm 2 (28 nap után) Végső szilárdság >40 N/mm 2 40 N/mm 2 (28 nap után) Végső szilárdság >45 N/mm 2 40 N/mm 2 (28 nap után) Végső szilárdság >50 N/mm 2 Tapadószilárdság >2 N/mm 2 >3 N/mm 2 >3 N/mm 2 Szemcseméret max. 1 mm max. 1 mm max. 3 mm Zsugorodás (50%-os rel. páratart.) <5,5 <5 <6,5 ph érték 11,5 11,5 11,5 Terülés (50x23mm) mm mm mm Anyagszükséglet kb. 1,75 kg/mm/m 2 kb. 1,75 kg/mm/m 2 kb. 1,9 kg/mm/m 2 Vízigény 18% (4,5 l/25 kg-os zsák) 18% (4,5 l/25 kg-os zsák) 14% (3,5 l/25 kg-os zsák) AlApfelület követelményei Azaljzatlegyenszáraz,szilárd,lazarészektől,olajtól, zsírtól,festéktőlésmindenmásszennyeződéstőlmentes. Afelületet haszükséges érdesítenikellgolyószórással,csiszolássalvagymarással.aterítéselőttazaljzatot porszívózássalpormentessékelltenni.alyukakat,repedéseket,munka-ésdilatációshézagokatkikelltisztítani ésduroglettjavítóhabarccsalbekellfedni.azaljzat szakítószilárdsádamin.1,5n/mm 2 kellhogylegyen. AlJzAtelőkészítés Amegtisztítottfelületre,kefévelvagyhengerrela DUROPRIMERalapozótkétrétegbenfelkellhordani:az elsőrétegesetébenavizesoldathígításiaránya1:5-höz,a másodikrétegesetében1:3-hozlegyen.afelületenelkell kerülniazalapozótócsásodását,azalapozónaktapintásra száraznakkelllennieaduroflowrétegfelhordásaelőtt. keverés ADUROFlOW-tközvetlenülafelhasználáselőttkelltisztavízzelösszekeveri.Egyzsák(25kg)DUROFlOW-hoz 4,5litervizetkellhozzáadni,amígsima,homogén, csomómenteselegyetnemkapunk.afolyásértéketa keverésfolyamánfolyásteszttelajánlottmeghatározni. ADUROFlOWanyagotolyanautomatakeverőgépben kellmegkeverni,amelyakészanyagotszivattyúvalés szállítócsővelamegfelelőhelyretudjaeljuttatni.kisebb területkivitelezéseesténaduroflow-tkézikeverővel (keverőszárral)ismeglehetkevernialacsonyfordulaton (500fordulat/perc)kb.3percig. AlkAlmAzás Avízzelbekevertanyagnakönterülőkonzisztenciájúnak kelllennie,és15percenbelülfelkellhasználni.ajánlott rétegvastagság6-10mm.nagyobbvastagságeléréséhez többüteműkivitelezésalánlott. ADUROFlOW-tegyenletesen,20-30cmszéles,éslegfeljebb8-12mhosszúcsíkokbankellteríteni,arétegvastagságától,ésaterítésmódjátólfüggően.Azegyenletesfelületérdekébenügyelnikellarra,hogyazújabbanyagcsík minélrövidebbidőnbelül(legkésőbb5percenbelül), márleterítettanyagmellékerüljön.afrissenkiöntött anyagotalégbuborékokmegszüntetéséhez,valamint azanyagcsíkokmegfelelőösszekapcsolódásáhoztüskés hengerrel,valamintfogazottsimítóvassallehetelegyengetni. Abedolgozásidejealattakörnyezetihőmérsékletnek +5és+25 Cközöttkelllennie. utókezelés ADUROFlOWterítése,ésakötéskezdetiidőszakában ügyelnikellarra,hogyahelyiséghuzatmenteslegyen, valamintahőmérsékletnelegyentúlalacsony,vagytúl magas.akiegyenlítőanyagfelületétlegalább48óráig védenikellamechanikaisérülésektől.aduroflow hézagmentes,deazaljzatkonstrukciósésdilatációs hézagaifelettaduroflow-t24óránbelülbekellvágni. HAsználAtbAvétel, kabantartás Apadlóvéglegeshasználatbavételecsakabetonteljes kötésétkövetőenlehetséges. Gyalogosforgalom: 1-2óra Könnyűteherforgalom: 24óra Normálteherforgalom: 1hét ApadlótisztántartásáhozcsaksemlegespHértékű tisztítószerekhasználhatók.(olvassaelatakarításról, karbantartásrólszólóútmutatónkatis!) Figyelmeztetés:Ezatermékleíráséskivitelezésiutasításlaboratóriumi kísérletekeredményeire,illetvesajáttapasztalatainkraépül.afelhasznált anyagmennyiségetésabedolgozásifolyamatotazadottkivitelezésikörülményekisbefolyásolhatják.akivitelezőfeladata,hogyelőzetespróba alapjánellenőrizzeajánlásainkat,ésbiztosítsaatermékmegfelelőbedolgozásáhozszükségesfeltételeket.hibáskivitelezésbőladódókárokértnem vállalunkfelelősséget.abiztonságielőírásokkalkapcsolatbankérje atermékbiztonságiadatlapját. Száraz anyag térfogattömege kb. 1,6 g/cm 3 kb. 1,6 g/cm 3 kb. 1,8 g/cm 3 Nyitott idő kb. 15 perc kb. 15 perc kb. 15 perc 16 17

10 DUROCHAPE csúszásmentes akril padlóburkolat A DUROCHAPE kész betonfelületekre felhordható, cement és műgyanta emulziós kötésű habarcs, mellyel 1 cm vastagságú, anyagában színezett, nagy teherbírású monolitikus padlóburkolat készíthető. DUROCHAPE Kivitelezési útmutató A munkaterületnek zártnak, széltől és naptól védettnek kell lennie. Kültéri kivitelezés nem javasolt. A nem megfelelő időjárási körülményekből fakadó minden probléma a kivitelező felelőssége. Az alapfelület lehet monolit betonpadló, födém, esztrichbeton, vagy aljzatkiegyenlített felület. Alkalmazási területek Élelmiszeripari üzemek, vágóhidak. Különféle vegyszereknek kitett padlók. Régi ipari padlók felújítása A DUROCHAPE kész betonpadlón alkalmazva megfelel az európai élelmiszeripari előírásoknak (1895/2005/EK 2023/2006/EK). DUROCHAPE padlóburkolat ellenáll az élelmiszeriparban használt legtöbb anyagnak. A DUROCHAPE rendkívül magas kopásállósága révén kitűnő megoldás ipari csarnokokban, raktárakban, mindenütt ahol a padló nehéz és intenzív teherforgalomnak van kitéve. DUROCHAPE felhordható friss, de már száraz betonra, de használható felújításoknál régi padlókhoz is. A DUROCHAPE kiváló tulajdonságokkal rendelkezik vér, sópác, növényi vagy állati eredetű zsírokkal szemben. Ellenálló minden típusú oldott savval vagy lúggal szemben, melyet az élelmiszeripar általában takarítás során használ. A DUROCHAPE válaszfalak lekerekített sarkú lábazatainak képzésére is alkalmas, de kőműves szerkezetű és védő padkákat is teljes egészében burkolhat. A DUROCHAPE padló rendkívül könnyen tisztán tartható magasnyomású mosóval, gőzborotvával, kefével, forró vízzel. Minden lúgos tisztítószer alkalmazható. Jó ütés- és kopásállóság Nem toxikus, szagtalan Pormentes Vízzáró Nem éghető Kopásállóság: A6 (Böhme) Nyomószilárdság: 60 N/mm 2 Hajlítószilárdság: 12 N/mm 2 Kötési tapadás: 2,8 N/mm 2 Csúszásmentesség: μ=0,40 (INRS mutató) -60 C-tól +80 C-os hőmérsékletig stabil Hézagkitöltés A Durochape padlót nem szükséges dilatálni, de amenynyiben az alaptestben tágulási hézagok vannak, akkor azokat a Durochape padlóba is be kell vágni. Fúgakitöltéshez csak a padlóval szembeni követelményeknek megfelelő anyag használható. Használatbavétel 24 óra elteltével a gyalogos forgalom számára, 48 óra elteltével a könnyű forgalom számára. A végleges szilárdságát és színét a padló 28 nap elteltével éri el. TÁROLÁS Mindhárom komponens esetén: száraz, fagymentes helyen 12 hónap. I. Általános kivitelezési feltételek Az alapfelület legalább 14 napos korú, minimum 1,5 N/mm 2 húzószilárdságú, és 25 N/mm 2 nyomószilárdságú legyen. A kivitelezés során a hőmérséklet +5 és 25 C között lehet. Amennyiben aljzatkiegyenlítőt használunk a teherhordó felület kialakításához, akkor azt legalább 24 órával a Durochape burkolat kivitelezése előtt készítsük el, a felületét seprűzéssel tegyük érdessé. Csak olyan aljzatkiegyenlítőt használjunk, melynek nyomószilárdsága minimum 25 N/mm 2. A felületnek tisztának, érdesnek kell lennie, mely mentes a laza, felváló részektől, cementtejtől, vagy bármilyen tapadást gátló anyagtól. (A túl sima vagy öreg, szennyezet betonfelületeket golyószórással vagy marással ajánlott előkészíteni.) Az esetleges lejtéseket az alaptestben kell kialakítani. II. Kivitelezés 1. Előkészítés A területet a kivitelezés megkezdése előtt vízzel áztassuk be, hogy a pórusok telítődjenek. A tapadóhíd felvitelekor a felületnek nedvesnek kell lenni, de már nem állhat rajta víz. 2. Tapadóhíd készítése A Durochape padlóburkolati rendszer három összetevőből áll: A komponens: poliakril műgyanta emulzió B komponens: ásványi, hidraulikus kötőanyag pigmenttel és adalékokkal C komponens: kvarchomok A tapadóhíd készítéséhez 8 liter A komponens és 30 kg (egy zsák) B komponens szükséges. A keverést a vödörben keverőszárral végezzük mindaddig, amíg homogén, híg, iszap állagú elegyet nem kapunk. Ez a mennyiség körülbelül 30 m 2 -re elegendő. A tapadóhidat öntsük a nedves alapfelületre, és egyenletesen terítsük el seprűvel vagy kefével. A tapadóhíd akkor megfelelő állagú, ha nem folyékony és a seprű nyoma megmarad. Fontos: a Durochape habarcsot mindig nedves tapadóhídra vigyük fel, vagyis csak annyi területet kenjünk be tapadóhíddal, mely még nem szárad meg a Durochape habarcs terítéséig. 3. Durochape habarcs kivitelezése A Durochape habarcs bekeveréséhez lehetőleg függőleges tengelyű keverőt (kényszerkeverőt) használjunk. Ennek hiányában betonkeverő is használható, de ilyenkor fokozottan ügyeljünk arra, hogy a teljesen homogénre keverjük a habarcsot. A Durochape habarcs készítése: 6 liter A komponens + 30 kg B komponens + 50 kg C komponens. Ez a keverék 3 m 2 -re elegendő, 10 mm vastagságban. A keverés során először egy híg elegyet készítsünk, és ehhez adagoljuk fokozatosan tovább a zsákos anyagot. A keverési idő 2-3 perc. A keverés akkor megfelelő, ha sűrű, száraz masszát kapunk, melyet kézbe véve és összenyomva nem ragad az ujjainkhoz. A Durochape habarcs rendkívül száraz, közel földnedves konzisztenciájú. A könnyebb bedolgozhatóság érdekében (főleg kézi simítás esetén) adhatunk némi vizet a habarcshoz, de igyekezzünk a víz mennyiségét minél alacsonyabban tartani, mert a túl sok víz csökkenti a Durochape padló nyomószilárdságát. Fontos: amennyiben vizet adtunk a habarcshoz, akkor annak mennyisége minden keverésnél pontosan ugyanannyi legyen, különben nem lesz egyenletes a burkolat színe. A Durochape habarcsot egyenletesen terítsük a nedves tapadóhídra. A megfelelő szint beállításához használhatunk vezetősávot vagy vezetősínt. A lehúzást léccel végezzük. A lehúzást követően, a megfelelő tömörítés, és homogén textúra elérése miatt ajánlott a felületen tárcsás simítógéppel végigmenni. A simítógép a felszínre hozza a habarcs finomabb szemcséit, és így lezárja a felületet. Ezt követően kézzel is át lehet újra simítani, hogy még egyenletesebb felületet kapjunk. Amennyiben nem áll rendelkezésre tárcsás simítógép, az egész folyamatot végezhetjük kézzel is. Ebben az esetben a munkaidő hosszabb, vagyis az egy nap alatt kivitelezhető Durochape padló kevesebb. Munkaterülettől, gépesítettségtől függően napi m 2 Durochape padló készíthető. Fontos: gépi vagy kézi simítás során a felületet nedvesíteni lehet, hogy csúszósabb legyen, de a nedvesítéshez csak az A komponens használható! Vízzel történő nedvesítés foltosodást okoz. Az első 48 óra során a Durochape padló felületét semmiféle víz nem érheti, mert ez foltosodást okozhat

11 DUROCURING vizesalapúpárazárófolyadék DUROSEAL oldószerespárazárófolyadék ADUROCURINGfelhasználásrakészimpregnáló,felületkezelő folyadék,amelykiválóvédelmetnyújtafrissbeton,illetve akéregerősítővelellátottiparipadlókkiszáradásaellen. ADUROsEAlfelhasználásrakészimpregnáló,folyadék,amely kiválóvédelmetnyújtafrissbetonnakill.akéregerősítővel ellátottiparipadlóknakakiszáradásellen.használhatótovábbá kőburkolatokimpregnálására. felhasználási terület Iparipadlók Monolitbetonok Kül-ésbeltéribetonfelületek Cementbázisújavítóanyagok Könnyenfelhordható Megszüntetiaporképződésétabetonfelületen Egyenletes,megfelelőszáradástbiztosít Csökkentiarepedésekkeletkezését Simaésegyenetlenfelületreisalkalmazható Tartósanzártabbáésellenállóbbátesziabetonfelületét ADUROCURING-elkezeltbetonpadlóalkalmas betonfesték,műgyantavagykerámiafogadására. Nemtartalmazszilikontvagybármelyolyananyagot, amelyafelhordottrétegtapadásátakadályozná Tejfehérfolyadék HAsználAti utasítás A DUROCURING-etközvetlenülasimításutánkell abetonrapermetezni. biztonsági előírások Illékony,gyúlékonyoldószerekettartalmaz.Alkalmazza jólszellőzőhelységben,afelhasználáskörnyezetébena dohányzásésnyíltlánghasználatatilos.zárthelyiségben használjonszellőztetőventillátorokatésaktívszénbetétesmaszkot.nefeledje,hogyazoldószernehezebba levegőnél,ígyazlefeléereszkedik.továbbiinformációkértkérjeatermékbiztonságiadatlapját. felhasználás ADUROCURING-bőlfelhasználandómennyiségaz időjárástól,abetonfelületporozitásátólfügg. Általában1m²felületre80-100gr.párazárófolyadékot javasoltfelhasználni.azajánlottmennyiségetnemszabadtúllépni,mertafeleslegnemtudabetonbabeszívódni,éssárgásfehérviaszosrétegetképezafelületen. Ezarétegazonbanmechanikustakarítássaleltávolítható. 20,60és120litereshordókban. Hűvös,fagymenteshelyen12hónapigtárolható. biztonsági előírások Vizesalapúemulzió.Fagyveszélyes,amegfagyottterméketnemlehetfelhasználni. Nemveszélyestermék. felhasználási terület Iparipadlók Színesfelületek Monolitbetonok Kül-ésbeltéribetonfelületek Cementhabarcsok,vakolatok Homogén,fényesencsillogófelületetad Könnyenfelhordható Megszüntetiafelületporozitását Egyenletes,megfelelőszáradástbiztosít Csökkentiarepedésekkeletkezését Simaésegyenetlenfelületreisalkalmazható Színtelen,aromásillatúfolyadék Sűrűség:0,85gr/ml HAsználAti utasítás ADUROsEAlfelhasználásrakésztermék,nemszabad oldószerrelhígítani.aduroseal-tpermetezővelvagy teddyhengerrelkellafelületrefelvinni.porszórtipari padlókeseténügyelnikell,hogyafelületnelegyentúl nedves. Permetezőtisztítás:szintetikushígítóval. Használatbavétel:6óra20 C-on,12óra5 C-on. felhasználás ADUROsEAl-bőlfelhasználandómennyiségazidőjárástól,abetonfelületporozitásátólfügg. Általában1m²felületre80-100gr.párazárófolyadékot javasoltfelhasználni.túlzottfelvitelekerülendő, mertviaszos,nehezeneltávolíthatórétegetképez abetonfelületén. AhasználatbavettpadlófelületérőlaDuroseal gyorsanlekopik.nagyfelületekeseténelőfordulhat, hogyaduroseallakkréteglekopásaátmeneti, deintenzívporképződésseljár.ezajelenségmegelőzhető,haátadáselőttegyspeciálisoldószerestakarítással eltávolítjukapadlófelületérőladuroseal-t.további információértkérjetanácsunkat. 200litereshordóban,vagy20litereskannában. Hűvös,szárazhelyen24hónapigtárolható,eredeti, bontatlancsomagolásban.nemfagyveszélyes

12 betonfelülettömörítőéskeményítőfolyadék AlIQUIDURfelhasználásrakészszíntelenfolyadék,amely mélyenabetonbahatolva,kémiaireakcióútjánannakanyagába kötvetömöríti,erősítiazt.lítium-szilikáttartalmamiatta hagyományosnátriumvagykáliumbázisúfelületkeményítőknél hatékonyabbéskevésbéokozsókivirágzást.aliquidur-ral kezeltpadlónaknőakopásállósága,vízzárósága,valamintszámos vegyianyaggalszembeniellenállóképessége. a Kivitelezési útmutató Betonfelülettömörítőéskeményítőfolyadék a kivitelezésiéskarbantartásiutasítás felhasználási terület Iparipadlók Monolitbetonok Kül-ésbeltéribetonfelületek Cementbázisújavítóanyagok technikai Növeliafelületütés-éskopásállóságát Afelületetszámosvegyibehatássalszembenellenállóvá teszi Nagymértékbenlezárjaapórusokat Javítjaabetonfagy-éssóállóságát Jelentősencsökkentiabetonporosodását,javítja atisztíthatóságot Színtelenkeverék,azalapfelületszínétnemváltoztatja meg,enyhénfényesebbfelületeteredményez műszaki AdAtOk Külsőmegjelenés:színtelenfolyadék Sűrűség(20 C-on):1,1±0,05g/ml Viszkozitás(20 C-on):10-30mPa.S phérték:10-11 Lobbanáspont:nemreleváns Pormentesszáradás:1-3óra(20 C-on) biztonsági előírások Vizesalapúlítium-szilikát.Nemveszélyes,nemtűzveszélyes.Apermetezéssoránmunkavédelmifelszerelés (maszk,kesztyű,védőruha)viselésejavasolt.nehasználja azanyagotnagyonnedves,magaspáratartalmúvagy rosszulszellőztetetthelyiségben. Azüvegésfémfelületeketvédenikellabedolgozás során. Továbbiinformációértkérjeatermékbiztonsági adatlapját. 20litereskannában. Eredeti,bontatlancsomagolásbanminimum12hónapig eltarthatószáraz,5-25 Chőmérsékletűhelyen.Felbontás utánminélhamarabbhasználjafel. felhasználás Újkivitelezésnélazoptimálishatástlegalább72órás betonesetébenérhetjükel.aliquidur-tlehetőleg permetezővelkellfelvinniafelületre.atermékfelhordásáhozecsetvagyteddyhengerishasználható,deügyelni kellazegyenletesanyagfelvitelre,éshogynemaradjona felületenfeleslegben. Felhordásutánjavasoljuk,hogyalIQUIDUR-t mikroszálaskendővelvagymoppalterítsükszét.ezaműveletmegtöriafolyadékfelületifeszültségétéselősegíti abeszívódást. Biztosítsuk,hogyafelületlegalább10-15percigkellően nedves,csillogóanfényesmaradjon.olyanhelyeken,ahol afelületgyorsabbanszáradpl.nagyobbporozitásúfelületeknélésazéleknél,vigyünkfeltovábbimennyiségeta termékből.majdhagyjukafelvittanyagotmegszáradni. Régibetonoknálafelületetelőszörismegkelltisztítani mindenszennyeződéstől;olajtól,zsírtól,laza,felváló részektől. Nagyonporózusfelületekeseténafelhordástmegelőzően nedvesítsükbeafelületet. Kétrétegalkalmazásaeseténatermékhatásafokozható. Ebbenazesetbenakétrétegfelviteleköztnehagyjuk afelületetteljesenkiszáradni. tisztítás Aszerszámokatésfelszerelésttisztavízzellehettisztítani. HAsználAtbAvétel Aszáradástkövetően(1-3óra)afelülethasználatba vehető,deakedvezőtulajdonságok7naputánalakulnak kiteljesmértékben.aterheléstekintetébenabetonpadlóravonatkozóelőírásokatkellfigyelembevenni. Apadlótfestenivagyarrabármilyenújabbrétegetfelvinni 3-7napmúlvalehet. karbantartás AlIQUIDUR-raltörténőkezeléstkövetően eltérően másszerekhatásától apadlóállaga,esztétikaimegjelenéseazidőelőrehaladtávaljavul,maximálismértékét elérvepedigapadlóteljesélettartamánkeresztülmegmarad.tehátebbenazesetbennincsszükségakezelés, beeresztésrendszeresmegismétlésére. Akezeléshatásáraaszennyezőanyagoknemtapadnak beleafelületpórusaiba,ígyatakarításkönnyebbéválik. Anapitakarítástminélgyakrabbanbő,mosószeresvízzel végezzük.lehetőlegsemlegeskémhatásúmosószert használjunk. AnyAgfelHAsználás gr/m 2 afelületporozitásánakfüggvényében. Hőmérsekleti korlátok +5 Cés+40 Cközötthasználhatófel. 15 min

13 DUROPLAST PVCfugaszalag háttérkitöltőprofil ADUROPlAsTfugatömítőprofilkiválóanalkalmasiparipadlók dilatációsésmunkahézagjainaktömítésére.rugalmaspvc-ből készülthajlékonyprofil,melyetkönnyenésgyorsanlehetavágott hézagokbahelyezni.ideálismegoldásafugákazonnalikitöltésére, melymárakivitelezésalattvédaszennyeződéstől,ésmegakadályozzaazélekletöredezését. ADUROFOAMegyzártcelláspolietilénprofil,melyalkalmas vágottvagymunkahézagokmegfelelőmélységénekbeállítására. ADUROFOAMfugábahelyezveaDUROFlEXfugatömítő pasztaháttértámasza. termékválaszték ADUROPlAsTkétfélevastagságbankészülahézagvágó korongvastagságaszerint. Típus Korong Fugatömítés száma vastagsága vastagsága 55 B 2,8mm 3,8mm 55 G 4,2mm 6,0mm 250méterestekercsekben. műszaki Gyorséstisztakivitelezés Avágásutánközvetlenülbehelyezhető Védelmetnyújtahézagpereménekletöredezése, szálkásodásaellen Minőségétkorlátlanideigmegőrzi,nemöregszik, nemrothad Szürkeszínű Rugalmasalakjaképestolerálni2-3milliméteres zsugorodást Előfordulhat,hogyapadlóvéglegeszsugorodásakor aduroplast-otvastagabbra,vagyhagyományos fugatömítőrekellcserélni. HAsználAti utasítás ADUROPlAsTbehelyezésetörténhetgumikalapáccsal, vagyerreacélraspeciálisankifejlesztettgéppel.ideális, mivelközvetlenülapadlókészítésutánbehelyezhető. felhasználhatóság Korlátlanideigfelhasználható,különlegestárolástnem igényel. előnyök Gazdaságostömítőanyagfelhasználásteredményez Segítiatömítőanyagrugalmasmozgását Biztosítjaazoptimálismélységésszélességbeállítását Könnyű,gyorskivitelezés Rendkívülrugalmas,összenyomható Atömítőanyaghoznemtapad Zártcellásanyagszerkezet,nemnedvszívó Jóltűriahőmérsékletváltozást Többféleátmérőbenkapható Szürkeszínű termékválaszték TÍPUS ÁTMÉRŐ KISZERELÉS DUROFOAM 6 6mm 500fm DUROFOAM 10 10mm 600fm DUROFOAM 15 15mm 250fm felhasználási utasítás ADUROFOAMbehelyezéseegyszerű,nemigényel semmilyenspeciáliseszközt.ügyeljünkrá,hogya DUROFOAMfelületesérülésmenteslegyen.Mindig úgyválasszukkiamegfelelőtípust,hogyannakátmérője 20-25%-allegyenatömítendőhézagnálnagyobb. Akívántmélységbeállításáhozhasználhatunkvezetőlécet. Szárazhelyentárolandó.Nemfagyveszélyes.Korlátlan ideigeltartható. DUROFOAM 20 20mm 150fm DUROFLEX DUROFOAM 24 25

14 egykomponensű,állékony,poliuretántömítőanyag Tartósanrugalmas,tixotróppoliuretánalapútömítőanyag. ADUROFlEXilletveaDUROFlEX PROalevegőpáratartalmávalreakcióbalépvekötmeg.Kiválótapadásaésrugalmassága révénvízszintesésfüggőlegesfelületekenisalkalmazható. AnyAgfelHAsználás Egy600ml-esrúdkiadósságaahézagméreteszerint: SZÉLESSÉG MÉLYSÉG 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm AlkAlmAzási területek iparipadlóktágulásiésmunkahézagjaihoz előregyártottbetonfelületektömítéséhez parkolók,üzletek,bevásárlóközpontokpadlóihoz ajtó-,ésablakkeretekhez klíma-,szellőző-,ésfűtőberendezéseképítésénél repedésektömítéséhez gránitra,márványra betonokdilatációshézagaihozbeltérenéskültéren egyaránt kiválótapadásszintemindenfelületen(beton,fa, kerámia,márvány,fém,gipszkarton,üveg) kiválóidőjárás-állóság magaskémiaiellenállóság kiválóellenállásahőingadozásoknak( 40és80 C közöttrugalmas) kitűnőanyagöregedés-ellenállóság festhető betonszürkeszín(nagyobbmennyiségmegrendelése eseténegyediszínekiskérhetők) HAsználAti utasítás Atömítendőfelületnekkellőenszilárdnakéstisztának, portól,zsírtól,nedvességtől,vagybármilyena tapadástgátlóanyagtólmentesnekkelllennie. Cementtejtőlésmás,gyengéntapadóanyagoktól afugákoldaláttisztítsukmeg.atökéletestapadás eléréséhezamicroprimeralapozónkatjavasoljuk. AMICROPRIMERhasználatakülönösenajánlott extrémidőjárásihatásnakkitettfugáknál,illetveanagy teljesítménytigénylőesetekben.szükségeseténafugák szélétöntapadószalaggalragasszukle. ADUROFlEX-etvagyaDUROFlEX PRO-t kinyomópisztoly,vagykompresszorsegítségéveljuttatjuk ahézagba. Amegfelelőrugalmasságbiztosításáhozügyelnikell arra,hogyapasztacsakahézagfalaihoztapadjon,ésne ahézagaljára.ahézagmélységénekszabályozásához, éshogyafugapasztanetapadhassonahézagaljához, használjondurofoamháttérkitöltőprofilt. Használatutánazeszközöketpapírtörlővelmajd acetonnalvagyxilollallehettisztítani. 5 mm 24fm 12fm 10 mm 6fm 4fm 3fm 2,4fm 15 mm 1,6fm (10mmszélességetmeghaladófugákesetén aszélesség/mélységaránylegalább2:1kell,hogylegyen.) DUROFlEX:600ml-esegységekben,24rúd/karton. DUROFlEX PRO:600ml-esegységekben,20rúd/karton. eltarthatóság Eredeti,sértetlencsomagolásban,hűvös,szárazhelyen+10 C és+25 Cközötttárolvaagyártástólszámított12hónapig. Közvetlennapsütéstőlvédjük.Fagyveszélyes! műszaki AdAtOk TERMÉKJELLEMZŐK DUROFLEX DUROFLEX PRO MEGJEGYZÉS Alapanyag Légnedvességhatására térhálósodópoliuretánmassza Légnedvességhatására térhálósodópoliuretánmassza Izocianátottartalmaz Sűrűség kb.1,45g/cm 3 kb.1,15g/cm 3 DIN53217 ASTMD1475 Állag Nagyonjóállékonyságú Nagyonjóállékonyságú Tixotróp Érintésre száraz 2óra 40-50perc Kikeményedési sebesség kb.2-3mm/nap 3,5mm/nap Bedolgozási hőmérséklet +5 Cés+25 Cközött +5 Cés+40 Cközött Hőállóság -40 Cés+60 Cközött -40 Cés+80 Cközött +23 C-on,50%relatív páratartalommellett +23 C-on,50%relatív páratartalommellett DIN52455 E- modulus kb.0,3n/mm 2 0,2N/mm 2 ASTMD412 Shore A keménység kb DIN53505 ASTMD2240 Visszarugózási képesség >90% >70% DIN52458 ISO7389 Szakadási nyúlás >700% >950% DIN53504 ASTMD412 Tapadás betonhoz >20kg/cm 2 (>2N/mm 2 ) >20kg/cm 2 (>2N/mm 2 ) ASTMD4541 Környezetvédelmi értékelés ISO11600F-25LM(EN) SNJFF25E FDAspecifications ASTMC

15 gyémántvágókorong POLIMIX betonerősítőpolipropilénszál ADUROCUT PAl vágókorongalkalmasfrissbetonpadlókdilatációsfugáinakvágásához. Avágókoronggyémántszegmenseispeciálisanakét-háromnaposbetonpadlókvágásáhozlettkifejlesztve.Átlagosélettartamuk75m 2,vagyisegyvágókoronggal7,5cm-es mélységűfugátfeltételezvekb.1000fmdilatációshézagvágható. Kisebbvágómélységeseténavághatófugahosszaarányosannő.(Természetesen azélettartamnagybanfüggabetonminőségétől,esetlegesszálerősítésétől,korától.) APOlIMIXabetongyártáshozkifejlesztettiparierősítőszál. Monolitbetonokonkívülcementbázisúesztrichekéshabarcsok erősítéséreisalkalmas.abetonbanhomogénmódonoszlikel, éssűrűtérhálótlétrehozvajelentősencsökkentiabetonkezdeti zsugorodásasoránkeletkezőrepedéseket.apolimixellenáll avegyszereknek,ésjavítjaapadlópormentességét,ütés-és kopásállóságát. AlkAlmAzási területek (pal) szálerősítésesvagyhegesztetthálósiparipadlók általánosbetonpadlók térbetonok esztrichek,födémek méretek TÍPUS Továbbitemékcsaládunk: DUROCUT PUláltalánosgyémántvágókorong AlkAlmAzási területek (pul) öregbetonok aszfalt méretek ÁTMÉRŐ (mm) FURAT (mm) SZEGMENS (mm) PAL ,2 10 PAL ,4/20 12 PAL ,4/20 12 PAL ,4 12 PAL ,4 12 TÍPUS ÁTMÉRŐ (mm) FURAT (mm) SZEGMENS (mm) pal pul Keressenminkethatovábbivágóvagycsiszolótermékekre lenneszüksége. AlkAlmAzási területek Iparipadlók Különféleesztrichek Könnyűbetonok Vákuumbetonok Szárazhabarcsok Előregyártottbetonelemek Alapanyag:polipropilén Formája:kerek Keresztmetszet:16mikron Szálhosszúság:12mm Szálmennyiség:275milliódb/kg Fajlagossúly:0,91 Rugalmasságimodulus: N/mm 2 Húzószilárdság:400N/mm 2 Olvadásihőmérséklet: C Gyulladásihőmérséklet:>320 C Elektromosvezetőképesség:0 Vegyianyagoknakvalóellenállása:jó HAsználAti utasítás AdAgOlás betonhoz APOlIMIXfelhasználásaegyszerű.Apolipropilénszálat akeverőüzembenvagyafelhasználáshelyszínénamixerbe, abetonhozlehetkeverni.apolimix-etzsákonkéntkell adagolni. Felhasználáselőttellenőrizzeazelőírtmennyiségetés azanyagminőségeket. Apapírtasakabetonkeverőbentökéletesenmegsemmisül. Utólagosvízadagolásanemszükséges.Amegmunkálhatóságnöveléséhezfolyósítóhasználható. Amixertalehetőleggyorsabbfordulatonkellüzemeltetni. Keverésiidő:7-10perc. Betonüzembenazanyagotszárazonkeverjükelő,avizet eztkövetőenadagoljukhozzá.azadagoláskézzel,csigás, vagyegyébadagolóvaltörténhet.aszárazkeverésminimum30másodpercigtartson,majdavízhozzáadásaután 2-3percigműködtessükakeverőt. Aszálakmegfelelőeloszlatásárakülönösfigyelmetkell fordítani. Akeverésiidőakeverőteljesítménye,befogadóképessége ésazanyagfelhasználásfüggvényébenváltozhat. 900grammos,vízbenoldódópapírzsákban.Igényesetén ettőleltérővagyszálhosszúságszállításárais vállalkozunk. felhasználható Korlátlanideig. PUL ,2 10 PUL ,4/20 12 PUL ,4/20 12 PUL ,4/20 12 PUL ,4/20 12 szilárdság POlIMIXhozzáadásával POlIMIXhozzáadásanélkül húzófeszültség műszaki (pal, pul) Lézerhegesztettgyémántszegmensek Hosszúélettartam,nagyvágásteljesítmény Változószegmensméretahosszabbélettartam ésavágásitörmelékkönnyebbeltávolításaérdekében repedésekkialakulása kötésiidő(óra)

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25

Aquanil Hungary Kft. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Email: MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, cement bázisú, adalékanyagot és nagy szakító szilárdságú műanyag szálakat tartalmazó,

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ 1. Leírás: Az A komponens: módosított, oldószermentes epoxigyanta A B komponens: módosított cikloalifás poliamin MŰSZAKI ADATLAP 2. Tulajdonságok: a legkiválóbb minőség sokoldalú

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

Kétkomponensű, átlátszó, matt poliuretángyanta a Sika - ComfortFloor és a Sika -ComfortFloor Pro rendszerhez

Kétkomponensű, átlátszó, matt poliuretángyanta a Sika - ComfortFloor és a Sika -ComfortFloor Pro rendszerhez Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009.04.09. Verziószám: 04 Sikafloor -302 W Sikafloor -302 W Kétkomponensű, átlátszó, matt poliuretángyanta a Sika - ComfortFloor és a Sika -ComfortFloor Pro rendszerhez Construction

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG AMERIN UD-4 ÁLTALÁNOS PUR PADLÓBEVONÓ ANYAG MŰSZAKI ADATLAP 1. Leírás: Az A komponens: oldószermentes poliol műgyanta pigmentekkel, töltő- és adalékanyagokkal A B komponens:mdi bázisú poli-izocianát 2.

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer

Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer Mapecoat I 600 W Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapecoat I 600 W-t úgy fejlesztették ki, hogy impregnálószerként vagy a Mapefloor I 500 W (Mapefloor System

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK Esztrich- és önterülõalapozó 3 Önterülõ padlótapasz 0 5 4 Önterülõ 3 15 5 Bond 6 Gyors padlókiegyenlítõ 3 15 7 NIVO 10 30 önterülõ padlókiegyenlítõ 10 30 mm 8

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113 TERMÉK ADATLAP Nagyteljesítményű, cementbázisú, C1TE besorolású csemperagasztó beltéri és kültéri padló- és falburkolatok ragasztásához függőleges megcsúszás nélkül és kiterjesztett nyitott idővel az MSZ

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Alacsony viszkozitás, következésképpen könnyű bedolgozhatóság.

Alacsony viszkozitás, következésképpen könnyű bedolgozhatóság. KERAFLEX MAXI FOKOZOTT TERHELHETŐSÉGŰ, ALAKÍTHATÓ, CEMENTKÖTÉSŰ, LECSÚSZÁSMENTES, HOSSZÚ NYITOTT IDEJŰ RAGASZTÓ KERÁMIALAPOKHOZ. KÜLÖNÖSEN ALKALMAS NAGYMÉRETŰ PORCELÁN ÉS TERMÉSZETES KŐLAPOK RÖGZÍTÉSÉRE

Részletesebben

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra H-2030 Érd Petőfi S. u. 123. Tel.: +36 23 524-600 Fax: +36 23 363-939 Mobil: +36 30 946-8283 www.astrochem.hu info@astrochem.hu heflerrobert@astrochem.hu

Részletesebben

Előkevert, nagyszilárdságú, olvasztósóknak és fagyás-olvadási ciklusoknak jól ellenálló, XF4 kitéti osztályú, térburkolati fugázóhabarcs

Előkevert, nagyszilárdságú, olvasztósóknak és fagyás-olvadási ciklusoknak jól ellenálló, XF4 kitéti osztályú, térburkolati fugázóhabarcs [Mapei logo] Mapestone PFS 2 Előkevert, nagyszilárdságú, olvasztósóknak és fagyás-olvadási ciklusoknak jól ellenálló, XF4 kitéti osztályú, térburkolati fugázóhabarcs MSZ EN 206-1:2006 SZERINTI BESOROLÁS

Részletesebben

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály Porocol Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN 1364-1 szerint REI 180-as tűzállósági osztály ALKALMAZÁSI TERÜLET Pórusbeton, kalcium-szilikát mészhomok és tégla falazóelemek

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

Kétkomponensű, hengerelt és fedő epoxigyanta bevonat

Kétkomponensű, hengerelt és fedő epoxigyanta bevonat Termék Adatlap Kiadás dátuma 02/2007 Verziószám: 04 Kétkomponensű, hengerelt és fedő epoxigyanta bevonat Construction Termékleírás Alkalmazás Jellemzők és előnyök Termékadatok Külső megjelenés A gazdaságos,

Részletesebben

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó.

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó. Keraset Cementkötésű ragasztó kerámiaburkolatokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti cementkötésű (C), normál terhelhetőségű (1) ragasztó. ALKALMAZÁSI TERÜLET Kül- és beltérben

Részletesebben

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Mûszaki Adatlapok HOMLOKZATI RENDSZEREK HOMLOKZATI RENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Idôsáv - ÚJDONSÁG A tervezés és a kivitelezés

Részletesebben

a következő aljzatokra:

a következő aljzatokra: Granirapid Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorsszáradású, cementkötésű kétkomponensű ragasztóhabarcs kerámia és kőanyagú burkolólapokhoz MSZ EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A

Részletesebben

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs.

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ VAKOLAT Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. Alkalmazási terület: Különböző

Részletesebben

Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére

Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére Mapecem Pronto Gyorskötő, gyors száradású (24 óra) zsugorodáskompenzált előkevert és felhasználásra kész szárazhabarcs esztrichek készítésére EN 13813 SZERINTI BESOROLÁS A Mapecem Pronto felhasználásával

Részletesebben

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ

B E É P Í T É S I Ú T M U T A T Ó A FERTŐSZÉPLAKI TÉGLAIPARI KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LAPTÉGLA TERMÉKCSALÁDHOZ Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 9436 Fertőszéplak, Gyártelep 11131638-2-08 Cg.08-09-003830 Tel./Fax: 99/370-986; 06/30/637-66-38 f.tegla@t-online.hu www.fertotegla.hu www.proidea.hu B E É P Í T É S I Ú T

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

KERALASTIC és KERALASTIC T

KERALASTIC és KERALASTIC T KERALASTIC és KERALASTIC T KÉTKOMPONENSŰ, FOKOZOTT TERHELHETŐSÉGŰ, POLIURETÁN RAGASZTÓK KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ ÉS TERMÉSZETES KÖVEKHEZ EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keralastic R2 osztály szerinti fokozott

Részletesebben

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 Parketta- és padlóburkolatragasztás-technika X-Bond MS-A 58 Speciális alapozó Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas

Részletesebben

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez

Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez Topcem Normál kötésidejű, gyors száradású (4 nap) és zsugorodáskompenzált, speciális kötőanyag esztrichekhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Úsztatott vagy kötött esztrichek készítése meglévő vagy új aljzatokra, fa-,

Részletesebben

Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer

Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer Latex Plus Keraquick-et, Planipatch-ot és Nivorapid-ot rugalmassá tevő latex adalékszer ALKALMAZÁSI TERÜLET Keraquick adalékszereként, hogy az fokozott teljesítményű, gyorskötő, lecsúszásmentes (EN 12004

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása. Planitop 400 Gyorskötésű, zsugorodás-kompenzált, állékony (tixotróp) javítóhabarcs betonszerkezetek 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Bármilyen kerámia burkolólap és mozaik ragasztása beltérben falra, különösen ott, ahol hosszú felhordhatóságra van szükség.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Bármilyen kerámia burkolólap és mozaik ragasztása beltérben falra, különösen ott, ahol hosszú felhordhatóságra van szükség. Keramastic Felhasználásra kész, nagyon könnyen felhordható, sima, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes (tixotróp), nyújtott nyitott és hosszú korrigálhatósági idejű diszperziós ragasztó EN 12004 SZERINTI

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma 2012.11.12. Termékazonosító szám: 02 08 01 02 007 0 000001 Verziószám: 04 Sikafloor -156 Sikafloor -156 Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Részletesebben

Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs

Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs Termék Adatlap Kiadás dátuma 2009/05/31 Verziószám: 04 Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs Construction Termékleírás A háromkomponensű, gyorsan kötő

Részletesebben

Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag

Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag Mapetop S Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapetop S használatra kész, szórható felületkeményítő anyag kopásálló monolit betonszerkezetek készítésére.

Részletesebben

Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez

Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez [Mapei logo] Adesilex G12 Kétkomponensű epoxiragasztó gumi padlóburkolatok fektetéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Gumi, tűfilc, szőnyeg és linóleum padlóburkolatok bel- és kültéri ragasztása. Jellemző alkalmazások

Részletesebben

Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz

Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz ADESILEX P10 Nagyteljesítményű, cementkötésű, lecsúszásmentes, hosszú nyitott idejű, fehér ragasztóhabarcs üveg-, kerámia- és márványmozaikokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS Az Adesilex P10 C2TE osztály

Részletesebben

Fokozott terhelhetőségű, hosszú nyitott idejű, lecsúszásmentes cementkötésű ragasztó a kerámia és kő burkolóanyagokhoz

Fokozott terhelhetőségű, hosszú nyitott idejű, lecsúszásmentes cementkötésű ragasztó a kerámia és kő burkolóanyagokhoz KERAFLEX Fokozott terhelhetőségű, hosszú nyitott idejű, lecsúszásmentes cementkötésű ragasztó a kerámia és kő burkolóanyagokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraflex C2TE osztály szerinti fokozott terhelhetőségű

Részletesebben

Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz

Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz Keraset Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz MSZ EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraset C1 osztály szerinti normál terhelhetőségű (1), cementkötésű (C), ragasztóhabarcs. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK VALIT kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat 1. Leírás, alkalmazás A VALIT cement és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló többé-kevésbé rusztikus

Részletesebben

Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez

Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez [Mapei logo] Mapefloor Finish 52 W Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapefloor Finish 52 W átlátszó,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és Oldal 1. Adalékszerek 105 2. Beton- esztrich- és habarcs termékek 107 3. Esztrich- és betonvédelem 113 4. Betonjavító anyagok 114 5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok 117 Esztrich-

Részletesebben

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag MAPEI ÚJ Mapefloor PU 410 Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag ALKALMAZÁSI TERÜLET Oldószermentes, kétkomponensű, közepesen rugalmas poliuretán gyanta alapú,

Részletesebben

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek kültéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

9. Padlórendszerek 46

9. Padlórendszerek 46 9. Padlórendszerek 46 Cement kötôanyagú betonjavító és kiegyenlítô habarcsok padlófelületekhez Stabiment HVM kemény tapadóhabarcs szürke por max. szemnagyság 3 mm laza halmazsûrûség: 1,60 kg/dm 3 Két rétegû

Részletesebben

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet

Részletesebben

Nagyteljesítményű rögzítőelem ragasztó

Nagyteljesítményű rögzítőelem ragasztó Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2008.12.22. Verziószám: 04 Sika AnchorFix -2 Nagyteljesítményű rögzítőelem ragasztó Termékleírás Oldószer- és sztirolmentes, epoxi-akrilát bázisú, kétkomponensű rögzítőelem

Részletesebben

Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K Turbo szigetelő habarcs 2-K

Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K Turbo szigetelő habarcs 2-K Cikkszám 823 Felhasználási terület Alkalmas aljzatok Keverési arány Érési idő Anyagszükséglet/ rétegvastagság Bedolgozási idő Száradási idő/ esőállóság Bedolgozási hőmérséklet Járható Terhelhető Időadatok

Részletesebben

ACRYLCOLOR. akril homlokzatfesték. MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK. 1. Leírás, alkalmazás. 2. Kiszerelés, színárnyalatok

ACRYLCOLOR. akril homlokzatfesték. MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK. 1. Leírás, alkalmazás. 2. Kiszerelés, színárnyalatok MŰSZAKI ADATLAP 06.01.01-hun HOMLOKZATFESTÉKEK ACRYLCOLOR akril homlokzatfesték 1. Leírás, alkalmazás Az ACRYLCOLOR polimer kötések vizes diszperzióján alapuló homlokzatfesték. Alkalmas elsősorban a szilárd,

Részletesebben

Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére

Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére [Mapei logo] Idrosilex Pronto Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére ALKALMAZÁSI TERÜLET Víz illetve nedvesség beszivárgásának

Részletesebben

5. Betonjavító anyagok

5. Betonjavító anyagok 5. Betonjavító anyagok 30 Cement kötôanyagú tapadóhidak betonjavításhoz Stabiment HB P tapadóhíd antracit halmazsûrûség: 1,15 kg/dm 3 Cementkötésû tapadóhíd habarcshoz és betonhoz. Különösen alkalmas betonpadlók

Részletesebben

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság Mûszaki Információ Disbon Nr. 433 Disboxid 433 EP-Grund 433 Színtelen, oldószermentes, kétkomponensû folyékony epoxidgyanta padló felületekre. Alapozó, impregnáló és tapadást növelô réteg ásványi alapokra.

Részletesebben

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására Mapetherm AR1 Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden típusú (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot,

Részletesebben

Preprufe 300R & 160R

Preprufe 300R & 160R Építmények szigetelése Preprufe 300R & 160R Elõre felhelyezett szigetelõ membrán, mely a ráöntött betonnal ragasztott kötést alkot, megelõzve a vízvándorlást. Felhasználása alaplemezek alatt és alapfalazatokra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte 2010-11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX EP KLEBEMASSE Polisztirol ragasztótapasz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte 2010-11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX EP KLEBEMASSE Polisztirol ragasztótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte 2010-11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX EP KLEBEMASSE Polisztirol ragasztótapasz 1.1. Felhasználása: Polisztirol hőszigetelő rendszerek ragasztó és ágyazó habarcsa 1.2. Gyártó/forgalmazó

Részletesebben

Ultracolor Plus GEV CG2

Ultracolor Plus GEV CG2 CG2 EN 13888 EURÓPAI SZABVÁNYNAK MEGFELELÃEN CEMENTALAPÚ FUGÁZÓ Ultracolor Plus EMICODE GEV Gyorskötésű és gyorsszáradású, fokozott terhelhetőségű, polimerekkel módosított, kivirágzásmentes, vízlepergető

Részletesebben

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál Stabilcem SCC Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál ALKALMAZÁSI TERÜLET Zsugorodáskompenzált és különböző méretű adalékanyag tartalmú, nagy szilárdságú

Részletesebben

SIGMA PHENGUARD 930 (SIGMA PHENGUARD PRIMER) 7409

SIGMA PHENGUARD 930 (SIGMA PHENGUARD PRIMER) 7409 2005..szeptember 2003. januári kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, vastagrétegű, aminnal térhálósodó, fenolepoxi alapozó JELLEMZŐI SZÍN/FÉNY - a Sigma Phenguard tartálybevonat rendszer alapozó

Részletesebben

MSZ EN 13888 SZERINTI BESOROLÁS A Kerapoxy CQ RG osztály szerinti reaktív műgyanta (R) fugázóhabarcs (G).

MSZ EN 13888 SZERINTI BESOROLÁS A Kerapoxy CQ RG osztály szerinti reaktív műgyanta (R) fugázóhabarcs (G). KERAPOXY CQ KÉTKOMPONENSŰ, SAVÁLLÓ EPOXI FUGÁZÓHABARCS, AMELYET RENDKÍVÜL KÖNNYŰ FELHORDANI ÉS LETISZTÍTANI, NAGYON ALACSONY ILLÉKONY SZERVESANYAG KIBOCSÁTÁSÚ, LEGALÁBB 2 MM SZÉLES FUGAHÉZAGOKHOZ MSZ EN

Részletesebben

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN

IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN IMPERMAX ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ EGY KOMPONENSŰ POLIURETÁN ALAPÚ VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN TARTALOMJEGYZÉK 1. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4 1.1. Tárolási hőmérséklet 4 1.2. Csomagolás 4 1.3. Figyelmeztetés 4 2. A LÉGKÖRI

Részletesebben

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN 1504-2 Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok,

Részletesebben

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5

Construction. Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag. Termékleírás 1 1/5 Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2010/12/15 Termékazonosító szám: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + Egykomponensű, rugalmas hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható ragasztóanyag Construction Termékleírás

Részletesebben

A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére

A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére Mapeshield E 25 A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapeshield E 25 különösen alkalmas a felújításra nem szoruló építményekben

Részletesebben

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS Keraflex S1 Szürke színű, fokozott terhelhetőségű, alakítható, hosszú nyitott idejű, lecsúszásmentes cementkötésű ragasztó a kerámia és az alaktartó természetes kő burkolóanyagokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

Részletesebben

Közlekedési utak építése

Közlekedési utak építése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építıgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstudományi ismeretek Közlekedési utak építése 3. Burkolat készítés technológiája és gépei

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 11 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 255 11.1 Önterülő anyagok 257 11.2 Nagy szilárdságú anyagok 258 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11 Az aljzat alapozása az aljazat lealapozása

Részletesebben

ULTRABOND ECO 375. ALKALMAZÁSI TERÜLET Vinilpadló beltéri ragasztására.

ULTRABOND ECO 375. ALKALMAZÁSI TERÜLET Vinilpadló beltéri ragasztására. ULTRABOND ECO 375 Nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibobátású, gyors és erős kezdeti tapadással, hosszú nyitott idővel rendelkező vizes diszperziós ragasztó vinilpadlókhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET

Részletesebben

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez

Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2011/08/19 Termékazonosító szám: 02 08 01 02 009 0 000004 Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és fedőbevonat készítéséhez Termékleírás A kétkomponensű,

Részletesebben

Előkevert, egykomponensű, többcélú, normál kötésidejű cementkötésű habarcs száraz vagy nedves szórásos betonjavításhoz

Előkevert, egykomponensű, többcélú, normál kötésidejű cementkötésű habarcs száraz vagy nedves szórásos betonjavításhoz Mapegrout Gunite Előkevert, egykomponensű, többcélú, normál kötésidejű cementkötésű habarcs száraz vagy nedves szórásos betonjavításhoz ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott beton, kő és falazott szerkezetek

Részletesebben

Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz

Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz 1 Alapelvek Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

Bármilyen kerámia burkolólap és mozaik ragasztása kültéri falra.

Bármilyen kerámia burkolólap és mozaik ragasztása kültéri falra. [Mapei logo] Ultramastic 5 [D2TE embléma] Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes (tixotróp), nyújtott nyitott idejű diszperziós ragasztó, amely különösen alkalmas nedvszívó aljzatok

Részletesebben

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás 1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek A kábelátvezetések való kitöltése során előforduló veszélyek: - a hatóanyag összeállításánál, keverésénél, a felhordásánál

Részletesebben

Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá

Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá PoroMap Rinzaffo Előkevert, sóálló habarcs a PoroMap Intonaco szárító és hőszigetelő vakolat alá ALKALMAZÁSI TERÜLET A PoroMap Rinzaffo tapadásfokozó vakolat a kapillárisokon felszivárgó nedvesség miatt

Részletesebben

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni.

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni. Mapegrout SV T Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, állékony (tixotróp) habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útjelző kellékek rögzítéséhez ALKALMAZÁSI TERÜLET Akár

Részletesebben

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok

ADEKA ULTRA SEAL. Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok ADEKA ULTRA SEAL Víz hatására duzzadó tulajdonságú, vonalmenti vízzáró szerkezettömítô anyagok TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1. Feladat 2 2. Megoldás 3 3. Alkalmazás 4 4. Vizsgálatok, referenciák

Részletesebben

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok 25teljes bizalmával év Az európai építőipar Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló (nagy teljesítményű folyósító) A hosszú nyitott idő

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek javítása függőleges és vízszintes felületeken, mennyezeteken.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek javítása függőleges és vízszintes felületeken, mennyezeteken. Mapegrout FMR Kétkomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, rugalmas fémszálakkal megerősítendő habarcs, amely különösen alkalmas a fokozott duktilitás szükségű betonszerkezetek javításához ALKALMAZÁSI

Részletesebben

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek

X. fejezet Rigips kézi és gépi vakolatok, glettek X. fejezet X.1 Rimano termékek és tulajdonságaik áttekintése.... 210 X.2 Szükséges eszközök..................................... 212 X.3 A munka menete........................................ 213 X.3.1

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari technikus

54 543 01 0000 00 00 Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz Keraflex Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraflex C2TE osztály szerinti

Részletesebben

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat

Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2009/08/26. Verziószám: 04 Termékazonosítás: 02 08 01 04 011 0 000005 Kétkomponensű, poliuretán, szívósan rugalmas, repedés áthidaló bevonat Construction Termékleírás A egy

Részletesebben

Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható

Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható Sewament 100 Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A szennyvíztisztító

Részletesebben

Aquaflex Roof Plus. Felhasználásra kész, nagy rugalmasságú, gyors száradású, UV sugárzásnak ellenálló folyékony vízszigetelő fólia

Aquaflex Roof Plus. Felhasználásra kész, nagy rugalmasságú, gyors száradású, UV sugárzásnak ellenálló folyékony vízszigetelő fólia EURÓPAI SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN EN 1504-2 (C) ELVEK A BETON FELÜLETVÉDELMI TERMÉKEI Aquaflex EN 1504-2 Felhasználásra kész, nagy rugalmasságú, gyors száradású, UV sugárzásnak ellenálló folyékony vízszigetelő

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H1518 Budapest, Pf

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEKHEZ TARTALOMJEGYZÉK: 2 FABROSTONE FALBURKOLÓ ELEMEK...3 FELHASZNÁLÁSI ELŐNYÖK.3 MŰSZAKI ADATOK..4 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT.23-2- FALBURKOLÓ ELEMEINKRŐL ÁLTALÁBAN A FABROSTONE falburkoló elemek épületek lábazatainak,

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer Hidegburkolatragasztási rendszer Különbözô alkalmazási területekre Használata gyors és egyszerû Megbízható és káros anyagoktól mentes Új rendszer a hidegburkoláshoz Hidegburkolat-ragasztási rendszer Innováció,

Részletesebben

NÉHÁNY SZÓ A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRİL... 3 AZ ELLENİRZİ KÉRDÉSEK LISTÁI ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKHEZ... 4

NÉHÁNY SZÓ A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRİL... 3 AZ ELLENİRZİ KÉRDÉSEK LISTÁI ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKHEZ... 4 MINTA ÉPÍTİIPARI KOCKÁZATÉRTÉKELÉSEK S E G É D L E T összeállította: Udvarfalvi István munkavedelem.udvarfalvi.hu 1 Tartalomjegyzék NÉHÁNY SZÓ A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRİL... 3 AZ ELLENİRZİ KÉRDÉSEK LISTÁI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1/6 Dulux A Nagyvilág Színei verziószám: 2-1-HU Utolsó nyomtatás: 2010.03.24 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Dulux A Nagyvilág

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, szálerősítéses betonjavító habarcs

Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, szálerősítéses betonjavító habarcs Mapegrout Rapido Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, szálerősítéses betonjavító habarcs ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének javítása

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

{loadposition ujakcio} ASOCRET-RN. Javítóhabarcs beton felületek kitöréseire, hibáira. {tab=termékleírás}

{loadposition ujakcio} ASOCRET-RN. Javítóhabarcs beton felületek kitöréseire, hibáira. {tab=termékleírás} {loadposition ujakcio} ASOCRET-RN Javítóhabarcs beton felületek kitöréseire, hibáira Tulajdonságok: polimerrel modifikált, cementbázisú habarcsanyag 3-20 mm rétegvastagságig egy munkalépésben feszültségszegény

Részletesebben

A betonok összetételének tervezése

A betonok összetételének tervezése A betonok összetételének tervezése A beton összetételének tervezése: (1m 3 ) A megoldásakor figyelembe kell venni: - az előírt betonszilárdságot - megfelelő tartósságot (környezeti hatások) - az adalékanyag

Részletesebben