Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 14337/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Baktalórántháza Város Önkormányzata Teljesítés helye: Baktalórántháza, 712/6 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Baktalórántháza Város Önkormányzata Postai cím: Köztársaság tér 8. Város/Község: Baktalórántháza Postai irányítószám: 4561 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Illés László Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkérő típusa 1

2 Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 2

3 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Baktalórántháza, 712/6 hrsz. NUTS-kód: HU323 II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Mennyiség: A műemlék épület adatai: Alaprajzi terület összesen: bruttó alapterület: 2181,51 m2 + 28,32 m2 terasz/erkély, nettó alapterület: 1274,74 m2 ebből pinceszint: bruttó alapterület: 456,57 m2, nettó alapterület: fsz.: bruttó alapterület: 862,47 m2 + 14,16 m2 bejárati terasz, nettó alapterület: 618,56 m2, emelet: bruttó alapterület: 862,47 m2 + 14,16 m2 erkély, nettó alapterület: 656,18 m2 Építészeti munkák fő elemei: Tagozott felületű homlokzat teljeskörű rekonstrukciója: 1234 m2 bruttó vetületi felületen. Homlokzati nyílászárók cseréje korhű kapcsolt gerébtokos ablak szerkezetű és gerébtokos ajtószerkezetű nyílászáróra: 70 db, 158,07 m2 összes felülettel. 3

4 Fa tetőszerkezet felújítása részleges faanyag cserével, fakárosodások megszüntetésével, a síkpala héjazat és alátét szerkezetének, valamint a bádogozásnak a teljes cseréjével: 838,96 m2 alapterületű magastető, tetősík felülete: 961 m2. Lapostető hő- és vízszigetelés cseréje, újrakészítése a hozzá kapcsolódó bádogozásokkal együtt 81,58 m2 bruttó alapterületen, erkély vízszigetelés rekonstrukciója teljes rétegrend képzéssel együtt 14,16 m2 bruttó alapterületen. A műemlék épület teljes külső és belső (építészeti, szakipari, épületgépészeti és épületvillamossági rekonstrukció) rekonstrukcióra kerül, az épület korhűségének megőrzése mellett a rossz állagú épületben kialakításra kerül egy korszerű funkciót ellátni képes középület múzeum funkcióval, azon belül - a teljes homlokzat rekonstrukciója elkészül, a nedvesedés elleni utólagos kiegészítő szigeteléssel és szivárgó rendszer kiépítésével, vakolatok leverésével és újrakészítésével részben lélegző vakolatrendszerrel, kiszellőztetett kő lábazat kialakításával, homlokzati vakolattagozatok (párkányok, nyíláskeretek, lizénák, stb. eredetivel megegyező újrakészítésével). - Elkészül a főbejárat akadálymentesítése új akadálymentes rámpa építésével. - A fa tetőszerkezet és a tetőfedés-bádogozás teljes rekonstrukciója készül, faszerkezeti javításokkal, pótlásokkal, a faanyagvédelmek elkészítésével, új alátét lécezés/alátéthéj készül, továbbá ellenlécezéssel kiszellőztetett tetőfóliázás készül, új sarkított műemléki kivitelű síkpala fedés készül új tetőbádogozásokkal együtt kompletten. - A belső helyiségszerkezet visszaállításra kerül a bontandó falak elbontásával, a tervezett helyekre új falak építésével, új vizesblokkok is készülnek. A részleges belső akadálymentesítés részeként akadálymentes vizesblokk is kialakításra kerül. - A belső fal- és mennyezetfelületek vakolatainak és felületképzéseinek rekonstrukciója is elkészül, a vakolatok leverésével, új vakolatok készítésével (részben lélegző-falszárító vakolatrendszerrel m2), vakolatok pótlásával, szükséges falazati javításokkal, új falburkolatok készítésével, és új felületképzésekkel, belső festés 5635 m2. - A belső padlószerkezetek és padlóburkolatok rekonstrukcióra kerülnek, a rossz állagú szerkezetek elbontása után új padlórétegrendek képzésével és új padlóburkolatok készítésével, mely padlóburkolatok jelentős hányada természetes kőburkolattal (337 m2) illetve természetes fa parketta burkolattal (909 m2) valósul meg. - Valamennyi belső nyílászáró is rekonstrukcióra kerül, korhű kialakítással, mázolt kivitelben, a vizesblokkokban korszerű kivitelben. - A főlépcsőház rekonstrukciója is elkészül, azon belül a lépcsőszerkezet és az öntöttvas korlátok korhű jellegének megőrzésével történő felújítása is megvalósul. - Gépészeti munkák: teljes épületgépészeti rekonstrukció készül: a vizes helyiségek vízellátásának és szennyvíz elvezetésének teljes újra építésével, fűtés kialakítással, az épület teljes területén új fűtési rendszer kialakításával, melynek során új kondenzációs kazán és hozzá kapcsolódóan új kéményrendszer kerülnek beépítésre és a hőközpont is teljes rekonstrukcióra kerül, az új fűtési rendszer ellátására gázszerelési munkákat is kell végezni. Mindezeken belül: o Vizesblokkok teljes épületgépészeti rekonstrukciója: Férfi WC 2 db, Női WC 2 db, Akadálymentes WC: 1 db, o Hőközpont és hőellátó rendszer teljes rekonstrukciója: 1 rendszer, o radiátoros hőleadókkal ellátott fűtési rendszer kiépítése: 1 rendszer, - Elektromos munkák: teljes épületvillamossági rekonstrukció készül: a meglévő elektromos rendszerek teljes elbontásával, falba/padlóba süllyesztett új hálózat kiépítésével, új főelosztók és szinti/szakasz-elosztók szerelésével, új világítótestek és jelző-működtető szerelvények és csatlakozók felszerelésével. Az épület új villámvédelmi rendszere is elkészítendő. Új 4

5 gyengeáramú rendszerek készítendők. Mindezeken belül:. o Erősáramú rendszer teljes cseréje (nullázás kiépítésével együtt). o Teljes villámvédelmi rendszer kiépítése. o Új tűzjelző rendszer kiépítése (átjelzéssel együtt). o Informatikai hálózat kiépítése (internet, ITV). o Riasztó rendszer kiépítése. o Kamera tendszer kiépítése. o Hangosítási rendszer kiépítése. A műemlék épület körüli műemléki védettségű parkterület is rekonstrukcióra kerül kb m2 bruttó alapterületen. Ezen belül készül: - Terv szerinti alakító földmunkák elvégzése (munkaárkok, munkagödrök kiemelése, bevágási szelvény bővítése,. - Kertrendezés: 3698 m2 alapterületen, azon belül 1666,72 m2 alapterületen díszkert kialakítása a szükséges fakivágási munkák és irtási munkák elvégzésével, 253 m2 sétány építéssel, új növények telepítésével és a meglévő megmaradó értékes növények megóvásával, karbantartó növénykezelésének elvégzésével, a többi területen általános kertrendezéssel, a szükséges irtások elvégzése utáni tereprendezéssel, füvesítéssel, új növények telepítésével és a meglévő megmaradó értékes növények megóvásával, karbantartó növénykezelésének elvégzésével. - Térburkolat készítése teljes aljzatszerkezettel, szegélyekkel, szórt útalappal és cementstabilizált alappal, beton térkövekkel: 701,55 m2 - Külső térvilágítás kiépítése földkábelek fektetésével, kandelláberek és burkolatba épített világítótestek elhelyezésével. - Közműcsatlakozások kiépítése, közműrákötések elvégzése (gázbekötés és 90 m hosszban bekötő gázvezeték fektetése, vízvezeték hálózat bekötése, vízmérő szerelése és 90 m hosszban bekötő vízvezeték fektetése, csatorna vezeték hálózat bekötése és 90 m hosszban bekötő csatornavezeték fektetése). - Kültéri információs rendszer és KRESZ-táblák elhelyezése. - Kiegészítő kerti elemek elhelyezése (növénytartók, hulladékgyűjtők, padok). A kivitelezési munkáknál nyertes ajánlattevő feladatát képező fő munkarészek (melyeket a műszaki ütemtervben kivitelezés-technológiai egymásra épülés alapján - összefoglaló tevékenységi csoportosítással, a műszaki tervdokumentáció teljes körű megvalósításának megtervezésével - kell figyelembe venni) a következők: 1. Felvonulási és munkaterület illetve az egyes rész-munkaterületek biztonságos körülhatárolása, munkavégzés közbeni szükséges átépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése. 2. Felvonulási berendezkedés kiépítése: konténerek, mobil wc telepítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése. 3. Ideiglenes építési vízvételezés kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése. 4. Ideiglenes építési áramvételezés kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése. 5. Ideiglenes forgalomtechnikai és a városrész forgalmi körülményeinek biztosításához szükséges ideiglenes megoldások kiépítése, munkavégzés végén megszüntetése/leszerelése. 6. Ideiglenesen telepített építési vezérgépek (pl. toronydaru, teherfelvonó) helyszíni telepítése, majd leszerelése. 7. Telepített építési vezérgépek üzemeltetése, kezelőszemélyzet biztosítása. 8. Ideiglenes munkahelyi világítási rendszer kiépítése. 9. Ideiglenes munkahelyi biztonsági szerkezetek (védőkorlátok, lefedések, stb.) összeszerelése, majd szétszerelése. 5

6 10. Terület-előkészítő bozót- és cserjeirtás, gyomirtás, gazkaszálás, fakivágási és tuskózási munkák elvégzése, megmaradó fák védőkalodázása. 11. Teljes villamos lekötése, feszültségmentesítés, mérő leszerelés. 12. Teljes épületgépészeti vezetéki kikötése, az épület csatlakozó épületgépészeti/közmű vezetékeinek lezárása. 13. Épületgépészeti szerelvények leszerelése, épületgépészeti bontások elvégzése. 14. Épületvillamossági szerelvények leszerelése, épületvillamossági bontások elvégzése. 15. Tetőfedés, tetőbádogozás, tetőlécezések és tetődeszkázások elbontása, padlás letakarítása. 16. Törmelékcsúzda telepítése, majd leszerelése. 17. Belső nem teherhordó épületszerkezetek bontása (válaszfalak, kitöltő falak, nyílás-befalazások, vakolatok, burkolatok, padlórétegek, nyílászárók). 18. Homlokzati nem teherhordó épületszerkezetek bontása (vakolatok, nyílászárók, homlokzati bádogozások, fuga kikaparások, stb.) 19. Bontandó tetőszigetelés és alatta lévő tető-rétegek rétegek elbontása. 20. Beton járdák, térburkolatok bontása. 21. A bontási törmelékek folyamatos gyűjtése és elszállítása az előírásoknak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba. 22. Fa fedélszék javítása a szükséges elemcserékkel, bárdolásokkal, megerősítésekkel, és faanyagvédő kezeléssel együtt. 23. Tetődeszkázások és tetőlécezések készítése, alátét OSB fogadófelület készítése, alátét tetőfóliázás. 24. Tetőbádogozások készítése: ereszszegély, fekvő és függő ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, átvezetések, tetőkibúvó, vápák, kiegészítők, stb. 25. Homlokzati bádogozások készítése: lefolyócsatornák, párkányfedések, kétvízorros fallefedések. 26. Tetőfedés készítése kettős fedésű sarkított téglalap alakú síkpala (szálcement) fedéssel, gerincfedéssel, eresz- és vápaképzéssel, hóvágók elhelyezésével együtt. 27. Megmaradó falak fertőtlenítése. 28. Padlás agyagtapasztásának javítása, helyreállítása. 29. Munkaárok kiásása rámpa alapozásához. 30. Munkaárok kiásása lábazati fal utólagos szigeteléséhez. 31. Rámpalemez alatti feltöltés készítése tömörítéssel együtt, végén tükör képzése rámpalemez alá. 32. Rámpa alaptestjeinek betonozása. 33. Betonacél szerelése rámpa szerkezeteibe. 34. Vasbeton rámpafal betonozása. 35. Vasbeton rámpalemez betonozása. 36. Szerelőbetonozások készítése talajjal/feltöltésekkel érintkező vasbeton szerkezetek alá. 37. Belső aljzatbetonozás (vagy betonesztrich) készítése technológiai szigetelő réteg készítésével együtt. 38. Aljzatbetonok alatti úsztető rétegek (hő-/hangszigetelő) készítése, peremszigetelések elhelyezésével együtt. 39. Munkaárok és munkagödör-lehatárolások/dúcolatok elkészítése, és a visszatöltés előtt (illetve annak során) visszabontása. 40. Falzsaluzási munkák elvégzése, majd kizsaluzások elvégzése. 41. Rámpalemez szegélyzsaluzási munkák elvégzése, majd kizsaluzások elvégzése. 6

7 42. Meglévő teherhordó falazatok megerősítő javítása injektáló szárazhabarccsal, repedések, üregek kitöltésére. 43. Kőműves falazási munkák: tégla válaszfalak építése (azonnal terhelhető kiváltó elemek beépítésével együtt), meglévő falak javításainak elkészítése (nyílásbefalazások, nyílásszűkítések, falpótlások, kávajavítások, kifalazások, stb.) 44. Nedves falazatokra sóközömbösítő folyadék felhordása (fluátozás készítése). 45. Sima belső vakolatok és vakolatjavítások/pótlások készítése előkészítő portalanítással, gúzolással együtt. 46. Lélegző belső vakolatok készítése előkészítő portalanítással, sólekötő gúzolással együtt. 47. Sima homlokzati vakolatok és vakolatjavítások/pótlások készítése előkészítő portalanítással, gúzolással együtt. 48. Lélegző homlokzati vakolatrendszer (előfröcskölő, plusz kiegyenlítő vakolat plusz felületképző rétegek) készítése előkészítő portalanítással, sólekötő gúzolással együtt. 49. Homlokzati vakolattagozatok (párkányhúzás, nyíláskeret, stb.) készítése, újrahúzása illetve javítása, pótlása az eredetivel megegyező kivitelben. 50. Lábazati- és pincefalak külső felületére geotextíliával kasírozott felületszivárgó lemez beépítése. 51. Szivárgó dréncső vezetékek fektetése és kulékavics kiszellőztető-szivárgó test kialakítása és munkaárok visszatöltése lábazati fal utólagos szigetelése után. 52. Homlokzati állványozási munkák elvégzése (védőfüggönyözéssel együt), majd az állványzatok leszerelése. 53. Meglévő födémfeltöltések elegyengetése aljzatbetonok alá, tükörképzéssel, csúsztató fólia alátét elhelyezésével együtt. 54. Belső állványzatok, térállványzatok készítése, majd az állványzatok leszerelése. 55. Önterülő aljzatkiegyenlítések készítése padlóburkolatok alá. 56. Rugalmas kenhető (burkolatok alatti) használati víz elleni szigetelések készítésev vizesblokkokban, hajlaterősítéssel együtt. 57. Beltéri kerámia falicsempe burkolatok készítése kiegészítő profilelemek beépítésével. 58. Beltéri kerámia padlóburkolatok készítése kiegészítő profilelemek beépítésével. 59. Beltéri természetes mészkő padlóburkolatok készítése, lábazatburkolatokkal, kiegészítő profilelemek beépítésével együtt. 60. Kültéri természetes mészkő padlóburkolatok készítése, lábazatburkolatokkal kiegészítő profilelemek beépítésével együtt. 61. Beltéri természetes mészkő lépcsőburkolatok (járólap plusz homloklap) készítése, lábazatburkolatokkal együtt. 62. Kültéri természetes mészkő lépcsőburkolatok (járólap plusz homloklap) készítése, lábazatburkolatokkal együtt 63. Meglévő műkő felületek tisztítása JOS rendszerű eljárással és felületi felújítása (csiszolás, szegélyek közötti szemcsézés). 64. Felületkész szalagparketta burkolatok készítése fa falszegélyezéssel együtt. 65. Szerelt kiszellőztetett lábazati kőburkolat készítése előregyártott műkőből. 66. Tagozatos kialakítású egyedi (korhű, egy- illetve kétrétegű) fa beltéri fenyőfa ajtószerkezetek illetve üvegfal szerkezetek, illetve ablakszerkezetek elhelyezése (tervek szerinti helyeken kávabéleléssel együtt), felületkész kialakítással, szerelvényezéssel, üvegezésekkel, finombeállítással együtt. 67. Egyedi MDF beltéri, dekor ajtólapos ajtószerkezetek elhelyezése, felületkész kialakítással, 7

8 szerelvényezéssel, finombeállítással együtt 68. Korhű jellegű (kapcsolt gerébtokos), kétrétegű (illetve néhány korszerű egyrétegű), de hőszigetelő üvegezéssel és tömítésekkel ellátott egyedi homlokzati ablakok elhelyezése, felületkész kialakítással, szerelvényezéssel, üvegezésekkel, finombeállítással együtt. 69. Korhű jellegű faszerkezetű ablak-zsalutábla (zsalugáter) elhelyezése tokkal, fix lamellával, felületkész kialakítással, szerelvényezéssel, üvegezésekkel, finombeállítással együtt. 70. Korhű jellegű,, de hőszigetelő üvegezéssel és tömítésekkel ellátott egyedi homlokzati bejárati ajtószerkezetek elhelyezése, felületkész kialakítással, szerelvényezéssel, üvegezésekkel, finombeállítással együtt. 71. Szerelt jellegű WC-kabinrendszerek szerelése kompletten (lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, előlap ajtóval, válaszfallal, szerelvényekkel, finombeállítással kompletten). 72. Akadálymentes kialakítású kettős markolatú rámpakorlát elhelyezése, felületkész kialakítással. 73. Meglévő öntöttvas pálcás korlátszerkezet felújítása: lakatos felülvizsgálat és szükség szerinti javítások elvégzése. 74. Meglévő öntöttvas pálcás korlátszerkezet (öntöttvas pálcák és fa kapaszkodó) felületképzésének felújítása a régi felületképzés eltávolításával és új felületképzés kialakításával. 75. Meglévő kovácsoltvas korlátszerkezet kovácsmesteri felújítása: átvizsgálás, rossz állapotó elemek/elemrészek újrakovácsolása, kapcsolatok ellenőrzése, javítása és pótlása. 76. Meglévő kovácsoltvas korlátszerkezet felületképzésének felújítása a régi felületképzés eltávolításával és új felületképzés kialakításával. 77. Folyókatest beépítése kiegészítőkkel, horganyzott acél ráccsal együtt. 78. Mozgáskorlátozott berendezési tárgyak elhelyezése (tükör, kapaszkodók). 79. Beltéri információs rendszer elemeinek felszerelése (táblák). 80. Kültéri információs rendszer elemeinek felszerelése (táblák). 81. Beltéri fal- és mennyezetfelületek festése, lélegző kivitelben, szilikát festékrendszerrel. 82. Homlokzati falfelületek festése szilikátfestéssel, több színben, színhatárképzésekkel együtt. 83. Homlokzati látszó fafelületek (ereszdeszkázatok, homlokdeszkázatok) lazúros felületképzése. 84. Lapostetőn hőszigetelés készítése lejtésképzéssel, kiegészítőkkel együtt, vízszintes felületen illetve függőleges felületen (attikán, lábazaton). 85. Lapostető vízszigetelésénekkészítése műanyaglemez szigeteléssel, alátét műanyagfilccel, összefolyóval, kiegészítő fóliabádogozásokkal együtt. 86. Lapostető leterhelő rétegeinek/elemeinek készítése. 87. Kettősfalú, nedvességre érzéketlen nemesacél komplett kéményrendszer összeszerelése, hőszigetelt kivitelben. 88. Gépészeti csővezetékek hőszigetelése. 89. Padlóban vezetett fűtési, ivóvíz, szennyvíz csővezetékek szerelése térhálósított polietilén csőből, védőcsővel, idomelemekkel, csővezetéki szerelvényekkel együtt. 90. Falakban (vakolat alatt) vezetett fűtési, ivóvíz, szennyvíz csővezetékek szerelése térhálósított polietilén csőből, védőcsővel, idomelemekkel, csővezetéki szerelvényekkel együtt. 91. Szabadon szerelt fűtési csővezetékek szerelése préselt csőkötésű horganyzott acélcsővel, idomelemekkel együtt. 92. Falba süllyesztett gépészeti szekrények szerelése. 93. Fűtési osztó-gyűjtők szerelése, elzáró és szabályozó szerelvényekkel, kiegészítőkkel kompletten. 94. Radiátor fűtési hőleadók szerelése tartókkal, radiátor-szerelvényekkel (szelepekkel) együtt. 8

9 95. Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése. 96. Vízgépészeti finomszerelvények (mosdók, wc-csészék és kiegészítőik, öblíő tartályok, pissoire berendezések infravezérlsű öblítőberendezéssel együtt, sarokszelepek, bekötőcsövek, csaptelepek, kiegészítő szerelvényekkel együtt) felszerelése. 97. Piperetárgyak felszerelése. 98. Vízszűrő berendezés felszerelése. 99. Közvetett fűtésű, álló melegvíztároló berendezések elhelyezése és bekötése Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazánok elhelyezése és bekötése, kaszkád-rendszerű égéstermék-bekötő összeszerelésével együtt Gázüzemű kondenzációs kazán készülékek elhelyezése, bekötése, 102. Gázüzemű kazánokhoz füstgáz-égési levegő el-/bevezető kettős (szétválasztott rendszerű) kéményrendszer és bekötőelemek összeszerelése Hőközpont összeállítása, hidraulikus váltó beszerelése, mikrobuborék- és iszapleválasztó szerelése, szivattyúk, tágulási tartályok, csatlakozó készletek, szelepek, szabályozók és egyéb hőközponti szerelvények szerelése, a szükséges csővezeték-szerelésekkel együtt Időjárásfüggő szabályozó elektronikai kzpont felszerelése, bővítő készlettel és a szükséges kábelezésekkel és bekötésekkel együtt Külső hőmérséklet érzékelő felszerelése TIGÁZ műszaki átadás-átvétel (gáz-meo) lebonyolítása Kémények szakhatósági vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény beszerzése Gázvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (rákötése az utcai hálózatra), gázmérő óra felszereltetésével együtt Vízvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (rákötése az utcai hálózatra), vízmérő óra felszereltetésével együtt Csatorna vezeték rákötése az utcai hálózatra Gáz-közmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése Bekötő gázvezeték fektetése Bekötő vízvezetékek fektetése Bekötő csatornavezetékek fektetése műanyag előregyártott aknák szerelésével együtt Fekete varratmentes acélcsőből szabadon vezetett gázvezeték szerelése, idomokkal, elzárókkal, falátvezetéssel együtt Gázmérő kötés kialakítása, szekrény szerelésével együtt Csatorna vezetékek tömörségi vizsgálata Vízóra-hely kialakítása fogadó-csatlakozó és elzáró szerelvények felszerelésével együtt Víz- és fűtési vezetékek rendszer-befejezés utáni általános nyomáspróbája Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése, próbafűtés, radiátorok beszabályozása, kézi tűzoltó készülék elhelyezése Belső vízvezeték hálózat fertőtlenítése és átmosása Belső vízvezeték hálózat akkreditált vízminőség vizsgálatának elvégzése, negatív minősítésű vízminta vizsgálati jegyzőkönyv beszerzése Meglévő villamos hálózatok beazonosítása Épületvillamossági védőcsövek szerelése falba/mennyezetbe süllyesztett kivitelben, elágazó- és kötődobozokkal, horonyvésésekkel együtt, (erősáram, gyengeáram és tűzjelző) Kábeltálcák szerelése függesztéssel és idomelemekkel együtt Erősáramú rendszer kábeleinek és vezetékeinek behúzása, elhelyezése, kötések készítése. 9

10 127. Gyengeáramú rendszerek kábeleinek és vezetékeinek behúzása (informatika: Cat-6 minőségben, kábel ITV-rendszer, riasztó rendszer, kamera rendszer, hangosítási rendszer), elhelyezése, kötések készítése Épületen belüli elektromos betápkábelek behúzása Épületen kívüli elektromos betápkábel fektetése, terv szerinti védőcső fektetéssel együtt Kábelárokban homokágyazat készetése Kábelárokba fektetett szerelés utáni homokfedés készítése és jelzőszalag elhelyezése Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése (fogyasztásmérő beépítése nélkül), terv szerint kompletten Épület főelosztó berendezés beszerelése, bekötése, terv szerint kompletten Alelosztó berendezések (kazánházi elosztó, emeleti elosztók, beszerelése, bekötése, terv szerint kompletten Információs táblák csatlakozás kialakítása, bekötése Gépészeti berendezések épületvillamossági bekötései, EPH-bekötések, földelő kötések készítése Épületvillamossági erősáramú szerelvények felszerelése: oldalfali, illetve mennyezeti lámpatestek (részben vészvilágítási és biztonsági) fényforrásokkal és szerelvényeikkel együtt, kapcsolók, csatlakozó aljzatok, mozgássérült wc-szett (akadálymentes WC hang és fényjelző hívó és nyugtázó gombbal kompletten), termosztátok Fix indukciós hurok berendezés kábeleinek telepítése, beépítése Fix indukciós hurok berendezés szerelvényezései kompletten (hurokerősítő központ, mikrofon-, RCA audio-, riasztó kontakrus-, szabályozó- és kiegészítő elemek kompletten beszerelve, telepítve, beállítással és kiegészítőkkel együtt) Gyengeáramú informatikai rendszer és ITV-hálózat szerelvényezései: csatlakozó aljzatok, TV-aljzatok, szerelése Tűzjelző rendszer tűzálló kábelezése a szükséges kiegészítő funkció-megtartó rögzítésekkel kompletten Informatikai rendszerhez RACK szekrény szerelése kompletten Riasztó rendszer központjának szerelése Kamerarendszer központjának szerelése Hangosítási rendszer központjának szerelése Analóg intelligens címzett rendszerű 1 hurkos tűzjelzõ központ szerelése (modulokkal, átjelzéshez kialakítva) kompletten Tűzjelző rendszer szerelvényeinek felszerelése (füstérzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők és fényjelző, utánvilágító táblák Riasztó rendszer és kamera rendszer és hangosítási rendszer szerelvényeinek felszerelése: érzékelő és jelzőelemek felszerelése, kamerák felszerelése, hangszórók felszerelése kiegészítőkkel együtt Tűzjelző rendszer üzembehelyezése, beüzemelése, szakhatósági üzempróbája és szakhatósági átadása Villámvédelmi felfogó rendszer szerelése magastetőre Villámvédelmi bekötések elkészítése magastetőn Homlokzati villámvédelmi levezetők és vizsgál-összekötők szerelése Villámvédelmi földelések elkészítése, földelő összekötő vezetékek szerelése Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 155. Geodéziai kitűzések elvégzése. 10

11 156. Terület-előkészítő gyepnyesés, humuszleszedés és durva tereprendezés Közműfektetéshez szükséges munkagödör illetve munkaárok illetve cső- és kábelárkok földkiemelési munkák elvégzése (földelszállítással együtt) Földkábelek fektetéséhez munkaárok kiemelési munkák elvégzése Közművezetékek alatti ágyazati rétegek készítése tömörítéssel és fektetősík képzésével együtt Közművezetékek feletti homokvisszatöltés tömörítéssel együtt Közművezetékek fektetése utáni földvisszatöltés tömörítéssel együtt, a kiszoruló föld elszállításával együtt Földkábel fektetés után a munkaárok visszatöltése tömörítéssel együtt Általános tereprendezés: bevágások és elő-feltöltések készítése Térburkolatok és szegélyezések készítéséhez és kertészeti munkák elvégzéséhez szükséges munkaárok és földkiemelési munkák elvégzése, a kiszoruló föld elszállításával együtt Tükörképzés térburkolatok alá, a földtükör tömörítésével és simító hengerlésével együtt Padkarendezések készítése térburkolatok szegélyei mellett Beton útszegélyek (kiemelt, süllyesztett kialakítású) készítése előregyártott beton elemekből, betongerendába fogva Beton kerti szegélyek készítése előregyártott beton elemekből, betongerendába fogva Térburkolatok alatti ágyazati rétegek készítése tömörítéssel együtt Térburkolatok alatti stabilizált kavics (CKT) alaprétegek készítése Szórt útalap készítése zúzottkőkől, finom zúzalék kiékeléssel és járófelület képzéssel Térburkolat készítése beton térkőből, 8 cm vastagságban, gépjármű terheléshez Térburkolat, járdaburkolat készítése többféle beton térkőből, 3,8-4 cm vastagságban, gyalogos forgalom terheléshez Kresztáblák elhelyezése oszloppal együtt Kültéri világítást ellátó földkábelek fektetése, terv szerinti védőcső fektetéssel együtt Kandeláberek alaptestjeinek betonozása Köz- és parkvilágítási lámpatest (kandeláber) elhelyezése lámpatesttel, fényforrással együtt Burkolatba épített, felületre szerelt lámpatest elhelyezése, fényforrással együtt Talajelőkészítés növénytelepítési munkákhoz, finom tereprendezéssel együtt Konténeres facsemeték ültetése, gödörásással, talajjavítással, karózással kompletten Konténeres cserjék ültetése, gödörásással, talajjavítással kompletten Egy- és kétnyári növények ültetése Gyepesítés készítése magágy előkészítéssel, fűmag vetéssel, hengerezéssel és műtrágyázással kompletten Kiegészítő kerti elemek és kerti bútorok elhelyezése (növénytartók, hulladékgyűjtők, padok) Elektromos hálózat (erős- és gyengeáramú rendszerek) és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése, megvilágítás (fényerő) mérés, és jegyzőkönyvek készítése Megvalósulási/átadási tervdokumentáció elkészítése (építészet, épületgépészet, épületvillamosság, kertrendezés) Kezelő személyzet oktatása (gépészeti rendszerek, villamossági rendszerek, tűzjelző) Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere). A nyertes ajánlattevő feladatát képezik a munkakezdést lehetővé tevő következő fő munkarészek is: a) Hatósági és szakhatósági bejelentések megtétele a kivitelezés megkezdéséhez (a 11

12 munkakezdés építésfelügyeleti bejelentése kivételével. b) Zajkibocsátási határérték megkérése. c) Behajtási engedélyek, egyéb, a kivitelezési folyamathoz szükséges engedélyek beszerzése. d) Tájékoztató és információs táblák legyártása, előkészítése, engedélyeztetése. e) Munkakezdés előtti dokumentációk elkészítése: biztonsági és egészségvédelmi terv, továbbá a munkahelyi kockázatértékelési dokumentáció elkészítése, továbbá a szomszédos épületek és közterületek állapotfelmérési dokumentációjának elkészítése. f) Riasztó rendszer dokumentációinak elkészítése. g) Kamera rendszer dokumentációinak elkészítése. h) Hangosítási rendszer dokumentációinak elkészítése. A nyertes ajánlattevő feladata az elkészült létesítmény őrzése a használatba vételi engedély megszerzéséig, de maximum 6 hónapig. A használatba vételi engedély megszerzése nem a nyertes ajánlattevő feladata, de a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi vállalkozói érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájáruláások) és nyilatkozat beszerzése és átadása a nyertes ajánlattevő feladata. A megvalósításra rendelkezésre álló 100 nap időtartam alatt a nyertes ajánlattevőnek az építési-szerelési munkákat be kell fejeznie és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásnak el kell indulnia. A használatba vételi engedély megszerzéséig szükséges őrzés időtartama (maximum 6 hónap) a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával indul. A vonatkozó ajánlattételi dokumentáció és tervdokumentáció az elvégzendő feladatokat részletesen tartalmazza, a tervekben és a műszaki leírásokban rögzített tervezői előírásoktól és az előírt technológiai sorrendtől eltérés (a műszakilag egyenértékű megajánlás kivételével) az ajánlattétel során nem megengedett, kivéve, ha a kiegészítő tájékoztatás eljárásrendszerével az ajánlattevő az eltérési szándékát előre jelezte és azt ajánlatkérő kifejezetten jóváhagyta. Munkakezdéshez szükséges elektronikus építési napló készenlétbe helyezését a szerződéskötés napján Ajánlatkérő (Megrendelő) teszi meg, az elektronikus építési napló készenlétbe helyezése előtt felvonulási és/vagy kivitelezési munkák sem végezhetők. Munkaterület átadását a legkedvezőtlenebb esetben a szerződéskötést követő 2. munkanapon tudja Ajánlatkérő biztosítani. Legkésőbb a munkaterület átadását követő 3. napon a nyertes Ajánlattevő köteles elkezdeni a projektcél bontandó/megépítendő/korszerűsítendő elemei kivitelezésének megvalósítását. Megrendelő a szerződéskötést követő 2 munkanapon belül 3 pld. papír alapú és 1 pld. digitális kiviteli tervdokumentációt biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, a további szükséges tervpéldányok sokszorosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban (a nyertes ajánlattevő vállalása szerinti időtartam alatt) a nyertes ajánlattevő jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint az utófelülvizsgálati,, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak eleget tenni. A kivitelezést a nyertes ajánlattevő ajánlatában benyújtott - kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált - szakmai ajánlatban szereplő és a szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni. A feladat ennél részletesebb bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza, különösen az annak részeként kiadott kivitelezési dokumentáció, műszaki leírások és árazatlan költségvetések. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 12

13 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: 13

14 Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III ) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem III.3) Adminisztratív információk III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - 14

15 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/12 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: igen IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/07/27 (év/hó/nap) IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft. Postai cím: Németvölgyi út 146. Város/Község: Budapest, Postai irányítószám: 1112 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal) 15

16 A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%), A szerződés végleges összértéke Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):, (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás kisvállalkozás x középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával 16

17 Áfa (%), IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) ÉPKAR Zrt. és Szabados és Társa Kft. (név) 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. és 1212 Budapest, Rákóczi Ferenc u em (cím) HU (székhely szerinti ország) KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat V.2) További információk (adott esetben) V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: Dátum: (év/hó/nap) V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: x szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával 17

18 V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján V.2.4) Egyéb információk: V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/07/30 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél

Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél Eljárás eredménye-vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására a PEMÜ Zrt.-nél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - eredmény "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Bonyhád Kormányablak építése tárgyú eljárás tájékoztatója az eljárás eredményéről

Bonyhád Kormányablak építése tárgyú eljárás tájékoztatója az eljárás eredményéről Bonyhád Kormányablak építése tárgyú eljárás tájékoztatója az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Balatonalmádi-Zirc kivitelezési eljárás TIOP

Balatonalmádi-Zirc kivitelezési eljárás TIOP Balatonalmádi-Zirc kivitelezési eljárás TIOP Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai

Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon óvodai épületrész felújítási munkálatai Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt

Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Az anarcsi Czóbel-kúria felújítása című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Jánoshidán (EH)

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Jánoshidán (EH) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Jánoshidán (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - Mesevonat Bölcsőde építése és kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről Kormányablak építészeti kialakítása az 1173 Budapest, Pesti út 163. szám alatti ingatlanban- Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

"Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás

Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció - módosítás "Budapest VI. kerület Nyugati tér - Skála Metro előtti köztér megújítása - átalakítás és rekonstrukció" - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Vállalkozási szerződés a Budapest VI. kerület Nyugati

Részletesebben

Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012

Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012 Szerződésmódosítás Földmíves Utcai Óvodában vizesblokk kialakítás 7/2012 Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294-6098

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294-6098 TIOP-3.4.2-11/1-2012-0294-6098 Tass, Egecsei krt. 48. szám alatti, Fogyatékos Személyek Otthona Tass székhelyén lévő otthont nyújtó ellátást szolgáló meglévő lakóépület bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése,

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7900/2015 CPV Kód: 45000000-7 Hajdúhadház Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.05.13. Iktatószám: 7900/2015 CPV Kód: 45000000-7 Hajdúhadház Város Önkormányzata Szerződésmódosítás - ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében Sportlétesítmény építése, szabadtéri sportterület fejlesztése projektelemhez kapcsolódó magasépítési kivitelezési feladatok ellátása

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Kormányablak kialakítása a Baranya Megyei Kormányhivatal használatában álló, 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt található épületben akadálymentesítéssel, valamint a volt okmányiroda felújítása - Tájékoztató

Részletesebben

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/54 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

"C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról

C fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról "C" fekvőbeteg osztály belső udvarának beépítése, bővítés, átalakítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Támasz Otthon bővítése és akadálymentesítése

Támasz Otthon bővítése és akadálymentesítése Támasz Otthon bővítése és akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4., Hrsz. 10733/6) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4., Hrsz. 10733/6) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a "Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb műemlék épületeinek energetikai korszerűsítésére (projektszám: keop-5.6.0./12-2013-0030)" tárgyú eljárás eredményéről

Részletesebben

Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással

Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvodaépület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Tájékoztató a szerződés módosításáról - Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái

MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái MAFILM Nonprofit Zrt. épületének felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL - Támfalak karbantartása, fenntartása, javítása, utak, járdák fenntartása úttartozékok pótlása, utcabútorok javítása, zöldterületek rendezése; kapcsolódó forgalomtechnikai

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szolgáltató központ kialakítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szolgáltató központ kialakítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szolgáltató központ kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése.

Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése. Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: "Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183 azonosító számú támogatási konstrukció keretében"kiírt nemzeti értékhatárokat elérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat épület felújítása eredmény tájékoztató

Orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat épület felújítása eredmény tájékoztató Orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat épület felújítása eredmény tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről (K-030)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (K-030) Tájékoztató az eljárás eredményéről (K-030) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Akadémia u. 1. szám alatti épület homlokzat felújításának kivitelezési munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 1. sz.

Akadémia u. 1. szám alatti épület homlokzat felújításának kivitelezési munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 1. sz. Akadémia u. 1. szám alatti épület homlokzat felújításának kivitelezési munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A 6500 Baja, Szabadság út 30. és 32. szám alatti ingatlanok felújítása és átalakítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és építési kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

IKT szerződés módosítása

IKT szerződés módosítása IKT szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése - 1. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Szolgáltató központ kialakítása_tájékoztató a szerződés módosításáról

Szolgáltató központ kialakítása_tájékoztató a szerződés módosításáról Szolgáltató központ kialakítása_tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3. szám (hrsz.:999/6) és 5. szám (hrsz.:999/5) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3. szám (hrsz.:999/6) és 5. szám (hrsz.:999/5) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a "Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3. és 5. sz. alatti épületegyüttes homlokzat és tetőszigetelés felújítása" elnevezésű eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/126 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - ÚS - Tenisz öltöző

Tájékoztató az eljárás eredményéről - ÚS - Tenisz öltöző Tájékoztató az eljárás eredményéről - ÚS - Tenisz öltöző Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére

Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0075 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Niklán elnevezésű projekt kivitelezésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/136 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Budapest, IX. kerület, Soroksári út 92.sz. alatti lakóépület bontása

Budapest, IX. kerület, Soroksári út 92.sz. alatti lakóépület bontása Budapest, IX. kerület, Soroksári út 92.sz. alatti lakóépület bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eljárás eredményéről szóló tájékoztató; eljárás tárgya: NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése című projekt műszaki

Részletesebben

Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása (szerződés teljesítése)

Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása (szerződés teljesítése) Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása (szerződés teljesítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/116 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata Táj.szerz.mód - Vállalkozási szerződés a KEOP-2015-5.7.0 számú projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila u. 6. szám alatti óvodák épületeinek

Részletesebben

Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében

Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében Civil közösségi tér épületének felújításához, átalakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése kivitelezési szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.06.12. Iktatószám: 9226/2015 CPV Kód: 45240000-1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.06.12. Iktatószám: 9226/2015 CPV Kód: 45240000-1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Partfürdő környezetében közüzemi komplett szennyvízátemelő műtárgy, továbbá Ibolya u. 12. sz. ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető rendszer létesítése, 2. eljárás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66

Részletesebben

Szemerei Mesekastély Óvoda tetőszerkezet felújítás és kazán csere

Szemerei Mesekastély Óvoda tetőszerkezet felújítás és kazán csere Szemerei Mesekastély Óvoda tetőszerkezet felújítás és kazán csere Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása

Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/81 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: K1088 "Víztartállyal ellátott, Ozmózis vizes felülettisztító berendezés beszerzése, kiegészírve rágógumi eltávolítására alkalmas elektromos berendezéssel" Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés

Részletesebben

Belterületi utak fejlesztése

Belterületi utak fejlesztése Belterületi utak fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.

Tájékoztató az eljárás eredményéről. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2016.02.17. Iktatószám: 2005/2016 CPV Kód: 45215100-8;33190000-8 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2016.02.17. Iktatószám: 2005/2016 CPV Kód: 45215100-8;33190000-8 Csengerújfalu Község Önkormányzata Csengerújfalu Község Önkormányzata ajánlatkérő által Védőnői szolgálat épületének felújítása, a kapcsolódó eszközbeszerzéssel - két részben eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 TEE Vállalkozási szerződés Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése - kivitelezés ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatok megvalósítására

Részletesebben

A Török Flóris Általános Iskola valamint a Dr. Szent Györgyi Albert Általános Iskola, az uszoda és a Pedagógiai Intézet részleges felújítása

A Török Flóris Általános Iskola valamint a Dr. Szent Györgyi Albert Általános Iskola, az uszoda és a Pedagógiai Intézet részleges felújítása A Török Flóris Általános Iskola valamint a Dr. Szent Györgyi Albert Általános Iskola, az uszoda és a Pedagógiai Intézet részleges felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítésével kapcsolatos pótmunkák a KMOP-4.5.2-11-0002 sz. pályázat keretében (átalányáras kivitelezési szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítésével kapcsolatos pótmunkák a KMOP-4.5.2-11-0002 sz. pályázat keretében (átalányáras kivitelezési szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítésével kapcsolatos pótmunkák a KMOP-4.5.2-11-0002 sz. pályázat keretében (átalányáras kivitelezési szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27.

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27. Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0. Arany J. u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi közútjain lévő közúti jelzőtáblák és úttartozékok karbantartását és az útellenőri szolgálat ellátását a szerződés időtartamára Közbeszerzési

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/95 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató

Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató Az Országház XV. számú udvar homlokzatának felújítása (469/2012.) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről készült tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése

Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése Az intézmény D jelű épültét a kerttel összekötő gyalogos átjáró (gyalogos híd) építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Forster K._táj.elj.eredm.

Forster K._táj.elj.eredm. Forster K._táj.elj.eredm. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye:

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye: TEE- Munkahelyi képzések támogatása a HAJDÚ-COOP Zrt-nél TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0677 című projekt megvalósítása során megbízási szerződés keretében Oktatás/képzési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=18155/2015 1. oldal, összesen: 15 oldal

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=18155/2015 1. oldal, összesen: 15 oldal 1. oldal, összesen: 15 oldal 2. oldal, összesen: 15 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a

Részletesebben

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A Hubertus Erdészeti, Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztése a környezettudatosság jegyében című, KEOP-3.3.0/09-11-2011-0009 azonosítószámú nyertes pályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Az Elefánt Park, látványkifutó, vendégforgalmi bejárat II. ütem, vizes élővilágot bemutató projekt, orrszarvúház és orrszarvú kifutó és a madárröpde építési beruházásának teljes körű kivitelezése (szerződés

Részletesebben

VáTájékoztató a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása tárgyú eljárás eredményéről

VáTájékoztató a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása tárgyú eljárás eredményéről VáTájékoztató a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása tárgyú eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése

A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése A Korányi projekt Központi Betegellátó Épület hő- és füstelvezető rendszere 11 db ventilátorának beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV)

Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV) Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 67 száma: Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási szerződés az Eger, Csiky Sándor utca 1. Hrsz.: 4600 alatti Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium energetikai korszerűsítésére és átalakítására tárgyú szerződés eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése.

Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése. Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/130 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató-Képzési szolgáltatás

Tájékoztató-Képzési szolgáltatás Tájékoztató-Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0 BÉMKH épület energetikai felújítása

Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0 BÉMKH épület energetikai felújítása Tájékoztató szerződés módosításáról KEOP 5.6.0 BÉMKH épület energetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Vállalkozási szerződés a Pannon Park kialakításának területen szétszerelési, értékmentési, dokumentálási, és szállítási feladatok ellátására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokának tető felújítása

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokának tető felújítása Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokának tető felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási keretszerződés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fenntartásában lévő intézményekhez tartozó kazánok üzemeltetésére, javítására, gázrendszerek korszerűsítésére 2016. évben Közbeszerzési

Részletesebben

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Kormányablak építészeti kialakítása az 1082 Budapest, Baross utca 59. szám alatti ingatlanban - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések beszerzése a Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére

Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések beszerzése a Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések beszerzése a Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok tűzvédelmi, valamint villámvédelmi és biztonsági világítási kivitelezési munkálatai- tájékoztató az eljárás eredményéről

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok tűzvédelmi, valamint villámvédelmi és biztonsági világítási kivitelezési munkálatai- tájékoztató az eljárás eredményéről Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok tűzvédelmi, valamint villámvédelmi és biztonsági világítási kivitelezési munkálatai- tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/89 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ercsi - Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai korszerűsítése

Ercsi - Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai korszerűsítése Ercsi - Eötvös József Általános Iskola épületegyüttesének energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 Tájékoztató az eljárás eredményéről, Újiráz Községi Önkormányzat részére kivitelezési pótmunkák elvégzése a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0285 számú projekt megvalósítására vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.05.20. Iktatószám: 8469/2015 CPV Kód: 45000000-7 Hajdúhadház Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.05.20. Iktatószám: 8469/2015 CPV Kód: 45000000-7 Hajdúhadház Város Önkormányzata 3. sz. szerződésmódosítás - ÉAOP-5.1.1./A-12-2013-0013 számú projekt keretében Sportlétesítmény építése, szabadtéri sportterület fejlesztése projektelemhez kapcsolódó magasépítési kivitelezési feladatok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató eredményről - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság telephelyeinek őrzés védelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság fűtési rendszere korszerűsítésének tervezése és kivitelezése

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság fűtési rendszere korszerűsítésének tervezése és kivitelezése A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság fűtési rendszere korszerűsítésének tervezése és kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Tájékoztató "Orvosi rendelő építése Ipolyvecén" eljárással kötött szerződés módosításáról

Tájékoztató Orvosi rendelő építése Ipolyvecén eljárással kötött szerződés módosításáról Tájékoztató "Orvosi rendelő építése Ipolyvecén" eljárással kötött szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái" tárgyú eljárás eredményéről.

Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái tárgyú eljárás eredményéről. Tájékoztató a A HungaroControl Zrt. teljes tűzvédelmi rendszerének karbantartási munkái" tárgyú eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Golgota tér eredménytáj.

Golgota tér eredménytáj. Golgota tér eredménytáj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben