7. előad. szló 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. előad. szló 2012."

Átírás

1 7. előad adás Kis LászlL szló 2012.

2 Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás hidak fogalma, Tartószerkezeti elemek funkciója, Megépült hidak bemutatása, Együttdolgozó szélesség számítása, Kereszteloszlás, Tartórácsok. 2

3 Lemezhidak - fogalom Lemez fogalma: Lemezeknek nevezzük azokat a vékony, síkbeli tartószerkezeteket, amelyek a középfelületi síkjukra merőleges irányban működő terheket kétirányú hajlító- és csavarónyomatékok ( m x, m y, m xy ), valamint a középfelületi síkjukra merőleges irányú nyíróerők közvetítésével viselik és juttatják el az alátámasztásokra. A vékony lemezek h vastagsága az L x, L y oldalhosszakhoz képest kicsi. Továbbá olyan kis lehajlásokat végeznek, hogy az egyensúlyi és kompatibilitási egyenletek lineárisak maradnak. Az L/b < 4 aránynak megfelelő szerkezeteket lemezként számítjuk. (Ahol L a kéttámaszú lemez fesztávolsága, és b a szélessége). A keskenyebb szerkezet már gerenda. A nagy lehajlásokat végző lemezeket már nem lineáris elmélettel kell vizsgálni, és erre nem térünk ki ezen tárgy keretében. Szintén nem térünk ki a vastag lemezekre sem (nyírási alakváltozások, háromdimenziós probléma stb.). 3

4 Lemezhidak - fogalom Lemezhidaknak azokat a hídszerkezeteket nevezzük, amelyeknél a híd áthidaló szerkezete és pályaszerkezete egyetlen lemezből áll. Így ez a lemez pályaszerkezet és főtartó funkciót is betölt. Lemezes pályaszerkezetű az a híd, amelynek a pályaszerkezete és a főtartói egymástól függetlenül készülnek, de a híd pályaszerkezete lemezes keresztmetszetű, nem készülnek hossz-, és kereszttartók. Ilyen pl. a felsőpályás ívhíd, amelynek az íven és a független alaptesteken álló oszlopok által megtámasztott pályaszerkezetét folytatólagos többtámaszú lemez képezi. Pályalemez: a pályaszerkezet egy-, vagy többmezős pályalemezei hossz-, és kereszttartókra támaszkodnak. Ez a hagyományos, ma már nem alkalmazott kialakítás. 4

5 Lemezhidak - osztályozása Statikai elrendezés szerint: kéttámaszú, támaszköz: L = 2-15 m feszítés nélkül L = 25 m-ig feszítve folytatólagos, támaszköz: L = 30 m-ig feszítés nélkül L = 35 m-ig feszítve lemezkeretek (ma már nem alkalmazzák) A keresztmetszet jellege szerint: Tömör lemezhidak: keresztirányban változó vastagságú, konzolos, szegélyborda nélküli egyszerű lemezhíd szegélybordás 5

6 Lemezhidak - osztályozása Takaréküreges lemezhidak: Keresztmetszet: Hosszmetszet: 6

7 Lemezhidak - osztályozása Alaprajzi elrendezés szerint: Merőleges: Ferde: 7

8 Lemezkeretek Alaprajzi elrendezés szerint: Zielinsky Szilárd irodájának terve Tát, Únyi-patak hídja 8

9 Lemezhidak - előnyök A lemezhidak előnyei (pl. a bordás hidakhoz képest): Kedvező tehereloszlás. A lemezek a kétirányú hajlítási, valamint csavarási merevségük révén a terheiket kétirányú teherviseléssel hordják. Kis szerkezeti magasság. Ez az előny hídszerkezeteknél a feljáróút töltésmagasságának csökkentése révén jól kihasználható. A sík felületű lemezek zsaluzása eléggé könnyen, egyszerűen és gyorsan végrehajtható; Vasalásuk viszonylag egyszerű, nagy felületekre kiterjedő acélbetét hálókat lehet kialakítani. Betonozásuk könnyebben végrehajtható és a beton bedolgozása a viszonylag ritka vasalás miatt nem ütközik nehézségekbe. Nagy ferdeségű áthidalások is készíthetők lemezzel, amelyek már nem megoldhatóak előregyártott gerendákkal. 9

10 Lemezhidak - hátrányok A lemezhidak hátrányai: a lemezek helyszíni élőmunka igénye jelentős, mivel monolit szerkezetek. (A betontechnológiában bekövetkezett fejlődés révén, újra teret kap a monolit építési mód.) nagy az önsúly is, ezért a lemezek csak viszonylag kis fesztávolság mellett gazdaságosak. (Nagyobb támaszköz esetén, h = 0,75m felett (takarék)üreges lemezkeresztmetszet alkalmazása lehet célszerű.) vastag lemezeknél a semleges tengelybe célszerű önálló zsugorodási vasalást elhelyezni. 10

11 Lemezhidak egyszerű lemezhíd Kiemelt szegély nélkül, vagy olyan kiemelt szegéllyel készülnek, amelyek nem vesznek részt a lemez teherviselésében. Emiatt a szegély betonozását a kiállványozás után kell elvégezni, hogy ne keletkezzen túlzottan nagy húzófeszültség, emiatt csökkenjen az berepedés veszélye. Általában a gazdaságos vastagsága max cm. A hídlemezek, mint főtartók két oldalt szabadon felfekvőek, vagy rugalmasan befogottak (hídfő v. pillér), a másik oldaluk szabad perem. A lemez szabad szélén lévő koncentrált terhekből nagy hídtengely-irányú hajlítónyomatékok lépnek fel. Ezen nyomatékokat felvevő acélbetétek összefogása, valamint a hídtengelyre merőleges hajlítónyomatékok és a csavarónyomatékok felvétele miatt a hídtengelyre merőleges irányban kengyelezést kell alkalmazni. 11

12 Lemezhidak egyszerű lemezhíd 12

13 Lemezhidak szegélybordás lemezhíd Szegélybordák alakulnak ki a szegélyekből és a gyalogjárdákból, ha együtt, vagy munkahézaggal betonozzák össze a lemezzel. A borda magassága min cm-el nagyobb a lemeznél. A szegélybordák merevítő hatása miatt a lemez vékonyabb lehet, így megnő a gazdaságosan áthidalható fesztávolság az egyszerű lemezhidakhoz képest. A kétirányban teherviselő jelleg a bordák hajlító merevségének nagyságától függ. A szegélybordás hidak lemezei négy oldalon alátámasztottak: a hídfők és a pillérek vonalában mereven, a szegélybordáknál rugalmasan. A szerkezet pontos számítása kézi módszerekkel rendkívül bonyolult, ezért megelégedtek a közelítő számítások alkalmazásával. Ma már a végeselemes programok alkalmazásával ez könnyen kezelhető. 13

14 Lemezhidak szegélybordás lemezhíd 14

15 Lemezhidak szegélybordás lemezhíd Különleges kialakítása a szegélybordás lemezhidaknak az ún. teknőhidak, amelyek a vasúti pályaszerkezetet megszakítás nélkül vezetik át a hídszerkezeten. Itt a vasúti zúzottkő-ágyazatot támasztják meg bordával, így a lemez szélén automatikusan kialakul egy magas vasbeton borda. 15

16 Lemezhidak szegélybordás lemezhíd 16

17 Lemezhidak takaréküreges lemezhíd A gazdaságosan áthidalható nyílás nagyságát a semleges tengely környezetében elhelyezett üregek, takaréküregek alkalmazásával lehet növelni. Ezek az üregek jelentős mértékben csökkentik a szerkezet önsúlyát, és nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nem csökkentik a lemez hosszirányú teherbíró képességét. Azonban ezen üregek alkalmazásával csökken a keresztirányú teherbírása a tömör lemezekhez képest. A nagy keresztirányú hajlítónyomatékok és nyíróerők miatt az L/b<4 arányoknál nemcsak a támaszoknál, hanem mezőközépen, vagy a harmadokban kereszttartók kialakítására van szükség. Az üreges rész teljes hossza akár elérheti a teljes hídhosszának 80%-át is. A támaszok melletti részeknek mindenképpen tömörnek kell lenniük, mert az üreges lemezeknél a nyírás hatása nem hanyagolható el, szemben a tömör lemezekkel, illetve átszóródási vasalást is el kell tudni helyezni a lemezben. 17

18 Lemezhidak takaréküreges lemezhíd Ezen a hidakat jól lehet számolni tartórácsként, vagy végeselemes modellekkel. Kör alakú üregeknél az ortotróp lemezelmélet is jól alkalmazható. Az üregek keresztmetszeti kialakítása lehet kör, ellipszis, vagy négyszög. Anyaguk lehet betoncső, bádogból hajlított forma, polisztirol hab, de leggyakoribb a PVC vagy KPE cső. Előnye, hogy a lemez 1m 2 alaprajzi felületére jutó költség kisebb, mint a tömör lemezeké, nagyobb az áthidalható fesztávolság azonos önsúly mellett, kisebb állvány és alapozási költség a csökkentett önsúly miatt. Hátránya, hogy az üregeket alkotó elemek könnyen felúsznak, így emiatt le kell kötni őket a zsaluzathoz. A felúszás miatt csökken a lemez teherbírása hossz- és keresztirányban is. 18

19 Lemezhidak takaréküreges lemezhíd 19

20 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd Ezen hídtípus a lágyvasalás helyett tömör, gerinclemezes, általában ma már aszimmetrikus hegesztett, vagy melegen hengerelt acél tartót alkalmaznak. Ezen tartókat statikai számításban igazolt tengelytávolságokra helyezik el egymástól; az acéltartók alsó öve közé pedig bentmaradó zsaluzatot, általában Betonyp lapot helyeznek. A vb. lemezzel való jobb együttdolgozás, és a tényleges lemezszerű viselkedés elérése érdekében az alsó övek fölött keresztirányú vasalást kell elhelyezni. Nagy előnye ennek a típusnak, hogy a hajlításból az alsó övben keletkező húzást a merev acélbetétek veszik fel, míg a nyomást az acéltartók fölött lévő vasbeton lemez veszi fel. További előnye a merevbetétes hidaknak az egyszerű építhetőség, az állvány nélkül megépíthető önhordó zsaluzat, és a tömör vasbeton teknőhidakhoz képest kisebb szerkezeti magasság. Hátránya a fajlagosan nagy, végállapotban kihasználatlan szerkezeti acél felhasználás, de az összes előnyével együtt mégis gazdaságos szerkezet. Ma általában vasúti teknőhidas felszerkezetként épül két-, vagy 20 többtámaszú kialakításban.

21 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 21

22 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 22

23 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 23

24 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 24

25 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 25

26 Lemezhidak merevbetétes lemezhíd 26

27 Lemezhidak számítása 27

28 Lemezhidak számítása 28

29 Lemezhidak számítása 29

30 Lemezhidak számítása - merevbetétes A korai (kb ig) merevbetétes hidak méretezésénél kizárólag az acélgerendák teherbírását vették figyelembe (a vasbeton lemezzel nem számoltak), így hátrányként jelentkezett a nagy acélanyag-szükséglet. Ma csak a vasúti szabályzat ad számítási módszert a merevbetétes felszerkezet ellenőrzésére, ahol a szerkezet képlékeny határnyomatékát kell meghatározni. További lehetséges ellenőrzési mód a szerkezet I. és II. feszültségi állapotban rugalmas alapú vizsgálata feszültségek összehasonlításával, vagy a szerkezetet képlékenyen méretezzük az ÚT szerinti előírásoknak megfelelő elméletek alapján. 30

31 Lemezhidak vasalása 31

32 Lemezhidak vasalása 32

33 Lemezhidak vasalása 33

34 Lemezhidak vasalása 34

35 Bordáshidak - fogalom Bordáshíd fogalma: Bordás hidaknak nevezzük azokat a nyitott keresztmetszetű hidakat, melyeknek fő teherviselő elemeit, vagyis a főtartóit hosszbordák alkotják. A bordás hidak mindig nyitott keresztmetszetű hidak. Lehetnek egy-, két-, vagy több bordás hidak. Gazdaságos nyílásméret: L < 20 m nem feszített felszerkezet, L < 40 m feszített felszerkezet. A felszerkezet fő részei : a főtartók (hossztartók), a kereszttartók (a főtartókat keresztirányban összekötő tartók), a pályalemez ( pályaszerkezet ). 35

36 Bordáshidak - funkció A bordás hídfelszerkezet szerkezeti elemei és funkciói az erőjátékban: A bordák (hossztartók, főtartók) funkciói: -hosszirányú hajlítás és nyírás által levinni a terheket az alépítményekre, gátolt csavarásból keletkeznek hosszirányú normálfeszültségek!, -pályalemezzel együttdolgozva a csavaró nyomaték felvétele, -vízszintes terhekre övekként dolgoznak a teljes keresztmetszetben, -a pályalemez keresztirányú rugalmas befogása. A pályalemez funkciói: -a pálya terheit keresztirányban lemezhatással átvinni a bordákra, ez a fő szerepe a pályalemeznek, -kereszteloszlás kedvezőbbé tétele, az alaktartás biztosítása, -a bordákkal együttdolgozik a hosszirányú igénybevételek felvételében, -csavaró igénybevételekre nyírt tárcsaként működik, -vízszintes teherre a teljes keresztmetszet gerincét alkotja. 36

37 Bordáshidak - funkció A pályalemez felső élének esése megegyezik a kocsipálya keresztesésével (egyirányú esés, tetőszelvény), de a pályalemez alsó síkja vízszintes. A kereszttartók funkciói: -Az elhelyezkedésüktől függően lehetnek végkereszttartók, támasz- és közbenső kereszttartók. -a vég-, és a támaszkereszttartók feladata a főtartókról leadódó erőket a támaszokra, sarukra levezetni, -a közbenső kereszttartók merevítik a keresztmetszeteket, biztosítják az alaktartást. Gátolják a bordák elcsavarodását, kifordulását, és ezzel együtt javítják a kereszteloszlást is. 37

38 Bordáshidak Egybordás híd Alkalmazási terület: Keskeny gyalogos, illetve mezőgazdasági hidakat (legfeljebb 7 m szélességig) általában egyetlen bordával építenek. Ezen a hidaknak a híd alapterület 1 m 2 -ére eső betonfelhasználása 0,35-0,55 m 3. Kialakítás: A borda vastag kell legyen, hogy a féloldalas terhelésből származó csavarónyomatékokat fel tudja venni, egybordás híd csavarás nélkül nem áll meg. Ennek megfelelően a szélső támaszoknál erős végkereszttartó és kettős saru alkalmazandó. Erőjáték: A csavarónyomatékokra mértékadó teherállás sakktáblaszerű. A tartó méretezése egyidejű hajlító, nyíróés csavaróigénybevételekre történik. 38

39 Bordáshidak Egybordás híd 39

40 Bordáshidak Kétbordás híd Általában a kétbordás hidak a leggazdaságosabbak. Az L/h karcsúsági arány függ a kereszttartók számától és azok kialakításától. Megépült példák alapján: L / h 12, ha nem alkalmazunk kereszttartót, L / h 12 15, ha alkalmazunk kereszttartót, de a pályalemezzel nincs egybebetonozva. Ekkor a pályalemez vasalása hosszirányban végig azonos, mert nincs a kereszttartó fölött negatív nyomaték a pályalemezben. Ekkor a kereszttartó hajlító merevsége jelentősen kisebb, mint egybe betonozva. L / h 20, ha a kereszttartók a pályalemezzel egybe vannak betonozva, nagyobb nyílásméret esetén több kereszttartóval. 40

41 Bordáshidak Kétbordás híd Ha terveznek kereszttartót akkor egy nyílásban hármat célszerű alkalmazni. A vég- és a támaszkereszttartó a csavarást adja le az alépítménynek, a közbenső kereszttartó leghatékonyabb a hajlítónyomatéki maximum közelében. Manapság a zsaluzási nehézségek miatt inkább kerülik a kereszttartó alkalmazását. 41

42 Bordáshidak Kétbordás híd 42

43 Bordáshidak Kétbordás híd 43

44 Bordáshidak Több bordás híd 44

45 Bordáshidak Több bordás híd 45

46 Bordáshidak Több bordás híd 46

47 Bordáshidak Több bordás híd 47

48 Bordáshidak Több bordás híd 48

49 Bordáshidak Több bordás híd 49

50 Bordáshidak együttdolgozó szélesség Hajlítónyomaték és nyíróerő együttes jelenlétekor a tartó keresztmetszetei nem maradnak síkok, így az eredetileg feltételezett sík keresztmetszetek deformációkat szenvednek. Ez a vízszintes, nyírásból származó deformáció azonban a hajlításból származó deformációkhoz képest számos gyakorlati esetben nagyon kis mértékű, így a Bernoulli-Navier hipotézis (sík keresztmetszetek elve) fenntartható. 50

51 Bordáshidak együttdolgozó szélesség A rugalmasságtan vizsgálatai alapján van néhány olyan eset, amikor az elemi hasábok szögtorzulásainak hatásai nem hanyagolhatóak el, emiatt az elemi szilárdságtan eredményeit módosítani kell az ún. nyírási alakváltozások hatásával. Ezt a jelenséget nevezzük shear lag hatásnak. A shear lag jelensége azokkal a különbségekkel van kapcsolatban, amelyek a közelítő hajlítási elmélet és a valóságos viselkedés között találhatóak. Ez főként a hajlítási normálfeszültség növekedésével az öv-gerinc csatlakozási pont közelében és az öv megfelelő feszültségcsökkenésével az öv-gerinc csatlakozási ponttól távolabb, ami kisebb alakváltozásokat eredményez az övek gerinctől távolabb lévő pontjaiban. 51

52 Bordáshidak együttdolgozó szélesség Hajlítási normálfeszültségek eloszlása Nyírásból származó alakváltozások 52

53 Bordáshidak együttdolgozó szélesség A shear lag hatást figyelembe lehet venni az együttdolgozó szélesség bevezetésével, amelyben a tényleges övszélességet redukáljuk egy együttdolgozó szélességre. Ez a megközelítés hasonló a nyomott övben bekövetkező feszültségátrendeződéshez, amelynél az átrendeződést a lemezhorpadás okozza. Azonban ez a két jelenség (shear lag és a lemezhorpadás) hatásai különböznek egymástól! A shear lag hatásból a tartó hossza mentén változik az együttdolgozó szélesség, aminek mértéke kéttámaszú esetben az alábbi ábrán látható. 53

54 Bordáshidak együttdolgozó szélesség a tényleges feszültségeloszlás az övben idealizált eloszlás és az együttdolgozó szélesség 54

55 Bordáshidak együttdolgozó szélesség A vasbeton pályalemez egy részének az acél főtartóval való együttdolgozását a keresztmetszet méretezése és az alakváltozások, illetve a statikailag határozatlan mennyiségek számításakor figyelembe kell venni. Ha a pályalemez vastagsága legalább 8 cm, akkor együttdolgozónak számítható a vb. pályalemez. Ha pontosabb vizsgálat nem készül, akkor az együttdolgozó szélességet az alábbiak szerint kell felvenni: 55

56 Bordáshidak kereszteloszlás A hossztengelyhez képest külpontos teherelrendezés az egyik bordát jobban igénybe veszi. Ennek hatását a kereszteloszlással vesszük figyelembe. A kereszteloszlás számításához különböző modelleket készíthetünk: 56

57 Bordáshidak kereszteloszlás a) Kéttámaszú átvitel. Ez a legegyszerűbb kereszteloszlás, a modellben a bordák csuklóval kapcsolódnak a pályalemezhez, a felszerkezet csavarómerevségét kikapcsoljuk. Erősen a biztonság javára közelít. b) Nem alaktartó keresztmetszet feltételezésével, lemezművek számítására alkalmas modellek. c) Alaktartó keresztmetszet. Megoldás pl. Cornelius módszerével (lásd szekrényes hídfelszerkezet). 57

58 Bordáshidak Tartórácsok A több bordás hidakat tartórácsoknak nevezzük. A tartórács statikailag sokszorosan határozatlan szerkezet, emiatt nagyon fontos volt, hogy a hagyományos kézi számításokhoz csökkentsék a határozatlanság fokát, illetve csökkentse a számítási munka mennyiségét. Ilyen egyszerűsítés a csavarási merevség elhanyagolása (G I t = 0). Erre a feltételezésre épül az Engesser-féle végtelen merev kereszttartós eljárás, illetve a Leonhardt-féle hajlékony kereszttartós eljárás, ami egy helyettesítő mezőközépi hajlékony kereszttartót vett figyelembe a számítás során. Guyon-Massonet-féle módszer lényege, hogy a tartórács számítását egy helyettesítő ortotróp lemez számítására vezeti vissza. Ez az eljárás a legalkalmasabb a sűrűbordás szerkezetek kézi számítására. Ma már gép számítások vannak a gazdaságosságra való törekvés, és a rövid határidők miatt. 58

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Nemzeti Közlekedési Napok, 2014. október 30., Siófok Kérszigeti Alex Tervezési koordinációs főmérnök TARTALOM - Keretek, források - Megvalósuló gyorsforgalmi

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10. CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 2014. február 10. 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. A felületszerkezetek csoportosítása Felületszerkezetek Sík középfelület Görbült középfelület (héjszerkezet) Tárcsa Lemez Egyszeresen görbült Kétszeresen

Részletesebben

VARIOMAX födémzsaluzat

VARIOMAX födémzsaluzat VARIOMAX födémzsaluzat HT fatartóval Termékismertetõ és használati útmutató 2005 április Hünnebeck Hungaria Kft. Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók oldal Termékjellemzõk 2 Építõelemek 3-6 Használat és felépítés

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

MEVA termékskála. Falzsalu elemek és kiegészítô alkatrészek elônyei. Gyors elemkapcsolás. Zártszelvényû profilok. Alkus zsaluhéj

MEVA termékskála. Falzsalu elemek és kiegészítô alkatrészek elônyei. Gyors elemkapcsolás. Zártszelvényû profilok. Alkus zsaluhéj Falzsalu elemek és kiegészítô alkatrészek elônyei Gyors elemkapcsolás MEVA zsalukapocs a szomszédos zsaluelemek között gyors és biztos kapcsolatot hoz létre. Súlya max. 2,8 kg, létrán állva akár egy kézzel

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél

STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél STAAD-III véges elemes program Gyakorlati tapasztalatok a FÕMTERV Rt.-nél A cikkben számtalan konkrét tervezõi munka közül válogatva rövid áttekintést nyújtunk felhasználói szemmel a STAAD-III kimondottan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I.

LÉPCSŐ I. ÉPSZ 1. ELŐADÁS. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) Összeállította: dr. Czeglédi Ottó. ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. LÉPCSŐ I. (alapismeretek, lebegő és gyámolított lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. 1 1. ALAPFOGALMAK: Rendeltetése: - áthidalása - függőleges irányú közlekedés

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) A következı oldalakon található mellékletek vázlatos ismertetést adnak az egyes födémrendszerekrıl, jó támpontot nyújtva az adott épületeknél

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN Kovács Ákos beruházási vezérigazgató-helyettes Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti Közlekedési Napok, 2013. november 6. TARTALOM A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Ragasztott Faszerkezetek óravázlat 1. Alapanyagok Természetes faanyag Különböző formában áll rendelkezésre: Kérgezetlen hengeres anyag nagyon ritkán használatos. Kérgezett hengeres anyag esetenként előfordul

Részletesebben

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás

Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Hevesi járóbeteg szakrendelő felújítása, bővítése vállalkozási szerződés keretében 1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Poack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Gépszerkezettan tanszék Glöckler László MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár Pécs 00. Szerző: Glöckler László főiskolai adjunktus Pécsi

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI o Fogalma: falakra, pillérekre támaszkodó sík vagy.., ferde térlefedő szerkezet o Rendeltetése:

Részletesebben

3. előad. szló 2012.

3. előad. szló 2012. Hídépítés 3. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Acélszerkezetű vasúti hidak Vasúti hidak szerkezetének fejlődése Nyíltpályás vasúti hidak Zártpályás vasúti hidak Gerinclemezes vasúti gerendahidak

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS Schöck BOLE előnyei az építés helyszínén Egyszerű beépíthetőség A statikai igénybevétel szerint összeszerelt beépítéskész

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Vállalkozási szerződés ÉAOP -2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú kiemelt projekt keretén belül különféle építési munkák kiviteli tervezésére és elvégzésére - 3. sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

STATIKAI SZÁMÍTÁS BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 342-337. gyalogos fahídhoz

STATIKAI SZÁMÍTÁS BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 342-337. gyalogos fahídhoz BÁTKI MÉRNÖKI KFT. Sopron, Teleki Pál út 18. 9400 Telefon/fax: (99) 34-337 STATIKAI SÁMÍTÁS gyalogos fahídhoz MEGBÍÓ: Ubrankovics Kft. Ágfalva-liget TARTALOM: 1. Címlap. Statikai műszaki leírás 3. Statikai

Részletesebben

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK 4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK 4.2.1. ALAPFOGALMAK: ELİREGYÁRTÁS, FESZÍTÉS A monolit vb. födémek rengeteg elınye (kisebb födémvastagság, egyszerő konzolképzés, többtámaszúsíthatóság, kétirányú teherhordás

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 582 01 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 582 01 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modul: 6236-11 Állványzatok

Részletesebben

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Fülöp Attila * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Nagy terek lefedésének egyik lehetséges módja acél térrácsos tetoszerkezet alkalmazása. A térrácsos lefedéssel

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Móra Ibolya Éva. Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat. tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás

MUNKAANYAG. Móra Ibolya Éva. Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat. tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás Móra Ibolya Éva Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás módja, szereléstechnológiai utasítása. A követelménymodul megnevezése: Rendszerzsaluzat építése, bontása

Részletesebben

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

Pince, Tömb működés, M=1:500

Pince, Tömb működés, M=1:500 Unió áruház, gazdasági bejárat Aranybika szálló, új szárny, pince Aranybika szálló, gazdasági bejárat Aranybika szálló, régi szárny, pince, földszint Aranybika szálló, régi szárny, pince Törökfürdő, pince

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó:

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a tétel tartalmához előírt segédanyagként felhasználandó: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó

LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó LÉPCSŐ I. (alapismeretek, beton lépcsők) ÉPSZ 1. ELŐADÁS Összeállította: dr. Czeglédi Ottó ÉPSZ 1 ea. LÉPCSŐK I. 1 1. ALAPFOGALMAK: Rendeltetése: -.. áthidalása -.. irányú közlekedés Építészeti szerkezet:

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben