A MÁJUS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓN MEGVÁLASZOLT KÉRDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. MÁJUS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓN MEGVÁLASZOLT KÉRDÉSEK"

Átírás

1 NAV KH által kiadott tájékoztató A MÁJUS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓN MEGVÁLASZOLT KÉRDÉSEK /a jövedéki szabályozásban július 1-vel alkalmazandó KN-kódokról, avagy a vámtarifaszámnak a KN-kóddal való megfeleltetésének gyakorlati végrehajtásáról/ ÜGYFELEK által megfogalmazott kérdések 1. Egyszerűsített adóraktárak, továbbá olyan engedélyesek részéről szükséges-e az engedélyek módosítását kérni, amelyek engedélyén a vámtarifaszám egyáltalán nem vagy nem nyolc karakter hosszan szerepel? Az egyszerűsített adóraktárak esetében, továbbá az egyéb jövedéki termékek tekintetében a jövedéki engedélyes kereskedőknél nem kell az engedélyek módosítását kérni. A megfeleltetési táblázat alapján a vtsz., illetve a KN-kód összehasonlítása 8 számjegyű bontásban történik, tekintettel arra, hogy az engedély iránti kérelemben 8 számjegyű bontásban kell meghatározni a jövedéki terméket. Ezért a változás-bejelentés tényét nem érinti, hogy a tevékenységre kiadott engedélyen, hány számjegyig jelenik meg a jövedéki termék tarifális besorolása. (Megjegyzendő, hogy a kizárólag export tevékenységre vonatkozó engedély az ásványolajtermékek esetében sem tartalmazza a tarifális besorolást Vhr. 23. számú melléklet. Így a kizárólag export tevékenységet folytató engedélyesnek az ásványolajtermékre vonatkozó változás-bejelentése alapján a kiadott engedély tartalmát tekintve nem változna. Mivel a KJIR alapján kizárólag export tevékenységet folytató engedélyes nincs, így a tájékoztatóban ezen eset nem került feltüntetésre) Az EAR-nál a pezsgő esetében sem kell kérni a változás-bejelentést, függetlenül attól, hogy a jelenleg a kiadott engedély a pezsgő tekintetében 4 számjegyű bontásban tartalmazza a termék megjelölését, mivel az EAR-t nem érinti a KN-kód átállás. A KN-kód átállással megvalósuló informatikai fejlesztés eredményeként az új (módosított) engedélyeken már a szőlőbor, illetve a Palackos erjesztésű pezsgő megnevezés kerül feltüntetésre. A kizárólag a megnevezést tartalmazó engedélyek kiadása az általános szabályok szerint benyújtott az engedély módosítását eredményező változás-bejelentés átvezetésével, illetve a tevékenység módosítására irányuló engedély iránti kérelemre kiadott új engedély kiadásával valósul majd meg. Az egyéb termékek tekintetében a jövedéki engedélyes kereskedőnek nem kell változásbejelentést tennie a július 1-től bevezetett módosítás alapján. A módosítás szerint az engedély iránti kérelemben - a kiadott engedélyek adattartalmának megfelelően -, már csak a termékcsoport megjelenítése kötelező. 2. A rögzített időállapotú vámtarifaszámok KN-kódokra történő mennyiségi átvezetését július 1. napjával kell-e megtenni? Az átvezetés technikai megvalósítása a vámtarifaszámok és KN-kódok egyidejű érvényességét kívánja meg. 1

2 2014. június 30-val kell lezárni és július 1-vel kell megnyitni a KN-kód szerinti termékről vezetett nyilvántartást. Az átvezetés technikai megvalósítása nem kívánja a vámtarifaszámok és KN-kódok egyidejű érvényességét i tájékoztató levelükben a felsorolt vámtarifaszámok között nem szerepel a biodízel száma ( ). Viszont cégünk adóraktári engedélyében ez a termék is szerepel, ezért érdeklődnénk, hogy a módosítási kérelmünkben, ezt hogyan szerepeltessük? A tájékoztatóban csak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő vámtarifaszámok kerültek megfeleltetésre. A vámtarifaszám nem szerepel ezen mellékletekben. A KN-kód meghatározása csakúgy, mint a vámtarifaszám megállapítása az engedélykérelem benyújtásakor alapvetően önbesorolással történik a gazdálkodóknál, a megfeleltetési táblázat kizárólag segítséget nyújt ehhez. A helyes KN-kód kiválasztásához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetében KÉV-határozat, illetve szakmai vélemény igényelhető. A hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásban a Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül feltételnek megfelelő áruk a 3826 nómenklatúra kód megfelelő alszámai alá sorolandóak. 4. Mit jelent az pontosan és hogyan értelmezzük a 4008/2014 tájékoztató 4. pontjában leírtakat? A 4. pont szerint: Míg a módosítás hatályba lépését követően a vámtarifaszámot kizárólag a jövedéki termék megnevezése és az adómérték meghatározása során kell kötelezően figyelembe venni, a nemzeti jövedéki szabályozás szerinti eljárások során a nemzetközi gyakorlathoz igazodva a KN kódokat kell alkalmazni. A módosítás hatályba lépését követően a Jöt.-ben a jövedéki termék meghatározása és az adómérték megállapítása továbbra is a rögzített időállapotú vámtarifaszám alapján történik, míg általános szabályként a jövedéki eljárásokban a KN-kódokat kell alkalmazni. A gazdálkodó a vámtarifaszám alapján a megfeleltetési táblázat alkalmazásával kizárólag a KN-kódot használja ügyintézéseiben. Ezen megfeleltetést dokumentálja a KN-kódra kiadott engedély. Természetesen, ahol az eljárás a termék meghatározására, illetve annak adójogi besorolására irányul, a KN-kód mellett a rögzített időállapotú vámtarifaszámot szintén fel kell tüntetni (kötelező érvényű vámtarifabesorolás). 5. Miért nincs pontos árumegnevezés és leírás, valamit részletes magyarázat a tájékoztatóban a január 1-jén hatályos vámtarifaszám és a mindenkor hatályos KN-kód kapcsolásának táblázatában? A tájékoztató 5. pontja szerint: Jelen tájékoztató annak a jogszabályban megfogalmazott szándékának tesz eleget, hogy a gazdálkodók a vámtarifaszámot a KN-kódokhoz hozzá tudják rendelni. A megfeleltetés csakúgy, mint a vámtarifaszám megállapítása az engedélykérelem benyújtásakor alapvetően önbesorolással történik a gazdálkodóknál, a megfeleltetési táblázat kizárólag segítséget nyújt ehhez. Az árumegnevezés, áruleírás és a magyarázat 2

3 mind-mind utolérhető az egyébként a besorolás alapját adó jogszabályokban, illetve adatbázisokban (pl: a nyilvános és ingyenes, interneten elérhető TARICWEB felület) Az a gazdálkodó, aki használja az EMCS-t, az eddig is ismerte a termékének a KN-kódját és az ahhoz kapcsolódó megnevezést. 6. Kell-e engedélyt módosítási kérelmet benyújtani a gazdálkodóknak, ha az adóraktári engedélyben szerepeltetett négy karakteres vámtarifaszámok (pl esetében vizsgálva, a 22 az árucsoport számát jelöli, második két számjegy 08, mintegy sorszámként az árucsoporton belüli helyet, sorszámát mutatja) és a jelen tájékoztatásban kihirdetett, a vámtarifaszámnak megfeleltetett vonatkozó KN-kód első négy számjegye egyezést mutat? A megfeleltetési táblázat alapján a vtsz., illetve a KN-kód összehasonlítása 8 számjegyű bontásban történik, tekintettel arra, hogy az engedély iránti kérelemben 8 számjegyű bontásban kell meghatározni a jövedéki terméket. Ezért a változás-bejelentés tényét nem érinti, hogy a tevékenységre kiadott engedélyen, hány számjegyig jelenik meg a jövedéki termék tarifális besorolása. Összegezve, ha 8 számjegyben nem teljesül az egyezőség, akkor be kell nyújtani a változás bejelentést. 7. Amennyiben az előző példaszerinti engedélymódosítás indokolt és az a gazdálkodók által benyújtásra kerül, úgy a módosított adóraktári, jövedéki,. stb. engedélyek betétlapjai tételesen fogják-e tartalmazni a vámtarifaszámokat a negyedik kettő, azaz a 8 számjegyes KN-alszámmal kiegészített, adott esetben utolsó, ötödik kettő, azaz 10 számjegyes magyar alszámos jelölést és a hozzájuk tartozó árumegnevezést, valamint a fajtakódokat? A Vhr. 9. számú melléklete alapján kizárólag az adóraktári tevékenységre kiadott engedélyen a termék megjelölése az adómértékhez rendelt számjegyű bontás szerinti tarifálisbesorolás alapján történik, melynek értelmében a kiadott engedélyen, a korábbi engedélyen található vámtarifaszám szerinti bontásban fog megjelenni a KN-kód is. 8. A vezetni rendelt nyilvántartásokban, a termékmérlegben, a különnyilvántartásban milyen jogcímkódokkal lesz lehetséges a vámtarifaszám szerinti zárókészletet kivezetni és KN-kód szerinti nyitókészlet felvenni? Termékmérlegben történő átvezetésnél követendő eljárás: Az áruazonosító számok változásához kapcsolódóan az új KN-kód alá rendelt termékekről új zárási lapot, illetve termékmérleget (továbbiakban: TM) és adott esetben külön nyilvántartást (továbbiakban: KNYT) kell indítani. A régi vámtarifaszámok alatt nyilvántartott TM-ből és KNYT-ből az új KN-kód alá tartozó készleteket június 30-i zárással az új TM-be és KNYT-be kell átvezetni és július 1-jétől szerepeltetni június 30-án TM esetén jogcímkóddal KNYT esetén jogcímkóddal kell ki/átvezetni a készleteket. Amennyiben az adott vámtarifaszám nem egyezik meg a július 1-jétől alkalmazandó KN-kóddal, akkor a teljes zárókészletet kell ki/átvezetni, ezáltal a június 30-i zárókészlet 0 lesz. Az új KN-kód alatt szereplő TM-et és KNYT-t 0-val kell indítani július 1- jén és az átvezetendő mennyiséget növekedésként kell szerepeltetni benne, TM esetén jogcímkóddal, míg KNYT esetén jogcímkóddal. 3

4 Amennyiben a TM-ben, illetve KNYT-ban a készlet-átvezetés végrehajtását követően a július 1-jét megelőző időszakot érintő korrekció válik szükségessé, abban az esetben a következők szerint kell eljárni: A tárgyhavi termékmérleg zárásban július 1-jét megelőzően alkalmazott vámtarifaszámra vonatkozóan be kell nyújtani egy zárási lapot, amelyen az korrekcióval érintett időszak tekintetében meg kell adni a módosítandó jogcímkódot, valamint a korrekció mennyiségét. Emellett amennyiben a korrekció a zárókészlet módosításával is jár a zárási lapon fel kell tüntetni a június 30-i zárókészlet átvezetés (39110; jogcímkódok) korrekcióját is. Ezzel egyidejűleg a július 1-jétől alkalmazott KN-kód tárgyhavi zárási lapján a július 1-jei nyitókészlet átvezetés (29110; jogcímkódok) korrekcióját szintén szerepeltetni kell. Egyéb nyilvántartások átvezetésének általános szabályai: A KN-kódok bevezetésével az engedélyes által vezetett jövedéki nyilvántartásokban az új KN-kód alá rendelt jövedéki termékekről június 30-án zárást kell végezni, amely mennyiséget július 1-jétől a KN-kód alatt kell nyilvántartani. A készlet átvezetés gyakorlati megvalósítása az alkalmazott jövedéki nyilvántartás adattartalmától, jellegétől függően egyedileg történik, azonban a jövedéki termékek pontos elszámolása érdekében a termék mennyiségének nyomon követhetőségét a jogszabály által vezetni rendelt nyilvántartásokban minden esetben biztosítani kell. A készlet átvezetéssel kapcsolatban nem szükséges vámhatóság által végzett készletfelvétel lefolytatása, azonban természetesen a hatósági felügyeletet ellátó szerv a váratlan ellenőrzés szabályai szerint vizsgálhatja azt. 9. A II. negyedéves készletfelvétel és elszámolás tekintetében, amennyiben a készletfelvételt nem végzi el a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal ig, úgy azt követően a készletbevallást a kötelezően előírt KN-kódokkal vagyunk már kötelesek elkészíteni és átadni? Igen, mert július 1-jét követően a KN-kódot kell alkalmazni. (Megjegyzendő, hogy az elszámolást értelemszerűen a vtsz alapján kell elvégezni, hiszen azok alátámasztására rendelkezik bizonylatokkal a gazdálkodó, illetve a vámhatóság is az ügyféli adatszolgáltatások szerint. A vtsz. szerint zárókészlet alapja a KN-kód szerinti nyitókészletnek.) 10. Szükséges-e bármilyen formában a KN-kódokra átvezetett termékek vámtarifaszámait a továbbiakban a jövedéki nyilvántartásokban, a kiállított bizonylatokon szerepeltetni? Kizárólag a KN-kód alkalmazása kötelező. 11. Az EMCS-rendszerben okozhat-e bármilyen problémát egy KN-kód átállást követően júniusban feladott szállítmány július havi címzett változtatása, visszairányítása? Amennyiben az engedélyt július 1-jével módosították, abban az esetben nem okoz problémát az EMCS-ben a címzett változtatás, vagy visszairányítás. 12. Adózott visszáru esetén az eddig alkalmazott vámtarifaszámon kiadott cikkeket a visszavételkor hatályos KN-kódoknak, hogyan lehetséges megfeleltetni, a visszáru 4

5 könyvelése technikailag hogyan valósítható meg? Melyik jogcímkódok alkalmazhatók erre pontosan? A visszáruzás módja és az alkalmazott jogcímek nem változnak, a bevételezést annál a KN-kódnál kell elvégezni, amelyre a készlet július 1-jént átvezetésre került. 13. A kiadott KÉV jogosultja mikortól adhatja be kérelmét a július 1-ét megelőzően kiadott KÉV-ek KN-kóddal való kiegészítése iránt, milyen nyomtatványon? Jöt. 128/G. (1) A jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a vámhatóság március 31-ig tájékoztatóban teszi közzé internetes honlapján. (2) A július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás június 30-át követően is érvényben marad, a 48. (20) bekezdése szerinti jogosult július 1-jét megelőzően is kérelmet nyújthat be a vegyvizsgáló szervhez a július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás június 30-át követően - KN-kóddal történő kiegészítése iránt. Az erre irányuló kérelem már jelenleg is benyújtható. Tekintettel arra, hogy itt gyakorlatilag a KÉV határozat kiegészítéséről van szó, a gazdálkodónak nem kell formanyomtatványt, illetve javasolt KN-kódot előterjesztenie. Egy egyszerű beadvány elégséges a benne hivatkozott számú KÉV-határozat KN-kóddal történő kiegészítéshez. 14. A bejelentett EAN-kódokhoz tartozó vámtarifaszámok miként fognak egyezőséget mutatni a zárjegyek ellenőrzésekor, a zárjegy-felhasználás bejelentésekkel, az érvényes KN-kódokkal, a termékhez tartozó bizonylatokkal? Szükséges-e a NAV_VP_J07 beadványoknak a változással egyidejű módosítása? Igen, a J07-es nyomtatványon az érintett vámtarifaszámokon szereplő GTIN és VP termékazonosítók módosítását be kell jelenteni. 15. Sör adóraktár engedélyesnek engedélymódosítási kérelmet (NAV nyomtatványt) esetleg azért kell benyújtania és abban a KN kódo(ka)t kell feltüntetni, mivel a vonatkozó (új) termékazonosítók (KN kód, sör esetében pl.: , , ) még nem szerepeltek az eddigi módosítási kérelmekben? május 31-ig a változás-bejelentést, akkor is meg kell tennie az engedélyesnek, ha a 8 számjegyű bontástól eltérőn a kiadott engedélyen a 4 vagy 6 számjegyű bontásig nincs eltérés a rögzített időállapotú, illetve a KN-kód között. Példa arra vonatkozóan, hogyan kell eldönteni, hogy adott gazdálkodónak kell-e változásbejelentést tennie: A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának megfelelően csak négy számjegyig 2203 került feltüntetésre. Ebben az esetben helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát amelyet egyébként az engedély iránti kérelemben is megadott 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában legyen ez most a (malátából készült sör legfeljebb 10 literes tartályban). A tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a és a KN-kód felel meg. Tehát mivel nincs egyezőség a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék vámtarifaszáma és az annak megfeleltetett KN-kód között, ezért a gazdálkodónak május 31-ig szintén be kell jelenteni az eltérést az engedélyt kiadó igazgatósághoz. 5

6 A gazdálkodó engedélyében sör szerepel, de a vámtarifaszám a Jöt. szabályozásának megfelelően csak négy számjegyig 2203 került feltüntetésre. Ebben az esetben helytelen eljárás az, ha az összehasonlítást négy számjegyig végezzük. Ilyenkor az engedélyes által gyártott termék vámtarifaszámát - amelyet egyébként az engedély iránti kérelemben is megadott 8 számjegyes bontásig kell vizsgálni. A példában legyen ez most a (malátából készült sör több mint 10 literes tartályban). A tájékoztató szerint e vámtarifaszámnak a KN kód felel meg. Mivel egyezőség tapasztalható a gazdálkodó által gyártott jövedéki termék vámtarifaszáma és az annak megfeleltetett KN kód között, ezért a gazdálkodónak nem kell bejelentést tennie. Természetesen, ha más jövedéki terméket is gyár, amely esetében nincs egyezőség az összehasonlítás során, a bejelentést a másik termék tekintetében meg kell tenni, tehát az engedély módosítását kell kérni április 1. és június 30. között a kérelmezőknek, a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Jöt. 128/G (1) bekezdésében meghatározottak szerinti tájékoztatással közzétett, vonatkozó KN-kód június 30-át követő alkalmazásáról is nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a kérelem formanyomtatványához kell csatolni, kötelező formátuma nincs. Amennyiben a vámhatóság a kérelemre az új engedélyt július 1-jét megelőzően kiadja, akkor azon a Jöt pontja szerinti rögzített időállapotú vámtarifaszámot tünteti fel és július 1-jével a kérelemhez mellékelt nyilatkozat alapján hivatalból módosítja az engedélyen szereplő áruazonosító számot a KN-kódra, továbbá az engedély kiadásával egyidejűleg bevonja a korábbi engedélyt. 16. Jövedéki engedélyes illetve közösségi kereskedelmi engedéllyel rendelkező kereskedő nappal nyilvántartásában átállítja a termék azonosítóit KN kódra és ettől az időponttól csak KN azonosítóval ad el szabadforgalomban, vagy fogad lejárt szavatosságú, megsemmisítendő terméket (amelyet továbbít az adóraktár részére)? Igen, a július 1-t megelőzően értékesített majd június 30-át követően visszáruzott termék esetében a terméket KN-kód szerint veszi nyilvántartásába a gazdálkodó. 17. Hogyan valósítható meg az átállás a Jöt. 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 78. (2) szerinti EKO érvénytelenítése (stornózása) a naptól érvénybelépő (KN) változások figyelembe vételével? Az érvénytelenítésről szóló HU810E üzenet nem tartalmazza a KN-kódot, tehát a változás az érvénytelenítést nem befolyásolja. 18. Vevőnyilvántartásra és az EMCS rendszerre is egyaránt vonatkozik az átállás, átállítás? A Jöt. módosításának megfelelően július 1-jétől kizárólag a hatályos KN kód szerint kell a gazdálkodóknak a Jövedéki Árumozgási és Ellenőrző Rendszer (EMCS) felé is megtenni a bejelentéseiket. Az új jogszabályi rendelkezések megfelelő kezelése érdekében a bejelentések adattartalma szűkülni fog, hiszen az eddigi nemzeti kiegészítő adatként előírt időállapot szerint rögzített vámtarifaszám szolgáltatására nem lesz a továbbiakban szükség. Az adattartalom módosítás az alábbi négy bejelentést érinti: e-tko tervezet (IE815), 6

7 átvételi elismervény tervezet (IE818M), EKO adatszolgáltatásra szolgáló bejelentés (HU815E), repülőtéri adóraktár bejelentése a repülőgépekbe betöltött üzemanyag mennyiségéről (HU815R). A bejelentések adattartalmának változása miatt a fenti esetekben új nyomtatványok kialakítására lesz szükség, melyek a NAV hivatalos honlapján való megjelentetése a törvénymódosítás hatályba lépésével egyidejűleg történik majd. Azon ügyfelek tekintetében, akik a bejelentéseiket saját szoftvereikkel végzik, az adatmódosítás miatt a bejelentésre szolgáló ügyféli szoftvereik fejlesztésére lesz szükség. A fejlesztések alapjául szolgáló interfész specifikációt és annak a mellékletét képező XSD állományokat a NAV Informatikai Intézete az honlapon már publikálta, illetve a fejlesztésben érintett szoftverházakat útján külön értesítette a szükséges módosításokról. Ettől függetlenül javasoljuk, hogy az ügyfelek közvetlenül is vegyék fel a kapcsolatot szoftverfejlesztőjükkel. Az Informatikai Intézet a fejlesztő cégek számára, szoftvereik tesztelésére most is lehetőséget biztosít, amelyre előre láthatólag június hónaptól kerülhet majd sor. A vevőnyilvántartás esetében problémát okozhat, hogy a jövedéki engedélyeshez július 1-jét megelőző bizonylatokon még vámtarifaszám szerepel, azonban ha a számla kiadása már ezt követően történik, akkor a KN-kódot kell alkalmazni. A megfeleltetéshez a 4008/2014. számú tájékoztató alkalmazható, amennyiben az adott vtsz-hoz csak egy KN-kód tartozik. Amennyiben több KN-kód is szóba jöhet, abban az esetben a bizonylat kiállítójával szükséges egyeztetni a helyes KN-kódot. 19. A től hatályos szabályozás szerint a számlán kötelező feltüntetni a jövedéki termék KN-kódját. A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban van-e, amennyiben a termékcsoport négyjegyű KN kódja kerül csupán feltüntetésre (pl. 2203) vagy a termék pontos azonosítása okán csak az elfogadható, ha a teljes KN kód feltüntetésre kerül (pl )? A számlákon eltérő rendelkezés hiányában a termék KN-kódját, azaz 8 számjegyű bontását kell megjeleníteni. 20. Az egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében a kiadott engedélyen eddig nem került feltüntetésre a szőlőbor, illetve a szőlőborból előállított pezsgők vámtarifaszáma, továbbá a Központi Jövedéki Információs Rendszerben az engedélyes adatainak rögzítése során sem kellett feltüntetni. Mivel július 1-jétől a besorolásokat megváltoztatják, várható lesz-e változás a KJIR-rendszer felépítésében? A KN-kód bevezetése és azzal összefüggésben az engedély módosítására vonatkozó változás-bejelentési, a KN-kód alkalmazásáról szóló nyilatkozat tételi kötelezettség, valamint július 1-jétől a KN-kód szerinti nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási (elszámolási) kötelezettség nem érinti az egyszerűsített adóraktári engedélyesek tevékenységét. Az EAR engedélyen jelenleg szőlőbor esetében a Bor megnevezés található (vtsz., fajtakód, nyilvántartási mennyiségi egység nem), pezsgő esetében a vámtarifaszám első négy karaktere, fajtakódja tarifaszámhoz tartozó megnevezés és nyilvántartási mennyiségi egység szerepel. 7

8 A jövőt érintő tervek alapján az EAR engedélyen szőlőbor esetében a Szőlőbor megnevezés és nyilvántartás mennyiségi egység (vtsz., fajtakód nem), pezsgő esetében a Palackos erjesztésű pezsgő megnevezés és nyilvántartás mennyiségi egység fog szerepelni. 21. Jelenleg a es vámtarifaszámon kétféle gázolajat, biotartalmút és biotartalom nélkülit tárolunk telephelyeinken. A 4008/2014. számú tájékoztatóban ennél a vámtarifaszámnál a megjegyzés rovatban arra utalnak, hogy ezt a kétféle gázolajat e után két külön KN kódon kell majd nyilvántartani. Viszont amíg a biotartalom nélküli gázolaj esetén pontosan fel van tüntetve, hogy az egyes KN kódok milyen kéntartalmú gázolajnak felelnek meg, addig a biotartalmú gázolajok esetében nincs megadva ilyen egyértelmű besorolás. A kérdésünk az lenne, hogy a biotartalmú, 10 ppm alatti kéntartalommal rendelkező gázolajnak mi lesz a KN kódja? A határértékek azonosak a bioüzemanyagnál és a nem bioüzemanyagnál, azonban a Tájékoztatóban gépelési hiba miatt rosszul jelentek meg. A hatályos Kombinált Nómenklatúrában a helyes értékhatárok megtalálhatóak. 22. Benzin esetében nem lesz elkülönítve a biotartalmú és a biotartalom nélküli üzemanyag? Benzinnél nincs ilyen alapú elhatárolás, Az E85-re kell odafigyelni a besorolás kapcsán, mivel a benzinnél került meghatározásra a 2710-nél. 8

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás nemcsak vámkérdés! 1 Kereskedelmi Vámtarifa EU Közös Vámtarifája EU Integrált Közösségi Vámtarifája TARIC rendszer Áruosztályozás alkalmazása

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki törvény aktualitások Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki szabályozás változása A 2016. évi XLVIII. törvény a jövedéki adóról - módosította a 2017. évi XXI.

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

2011. december 7. 10/2011.

2011. december 7. 10/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található a 10/2011. számban? I. Adó-visszaigénylési jogosultság minősített földgázellátási üzemzavar esetén II. Az alkoholtermékek adójogi besorolásának elhatárolása III. Engedélymódosítás

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

Érvényes: 2009. október 01-tıl.

Érvényes: 2009. október 01-tıl. Kitöltési útmutató Készletnyilvántartás havi zárás címő J14 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. október 01-tıl. Kitöltési útmutató a készletnyilvántartás

Részletesebben

ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA

ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA 1. Törzsadatok: Az ENTERSys jövedéki szoftverben törzsadatként lehet rögzíteni a különböző adóraktárakat, melyek egy adatbázison belül egyben és külön-külön is kezelhetők

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4006/2017. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4006/2017. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4006/2017. tájékoztatás a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, 2004. április TISZTELT OLVASÓ! Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4003/2017. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4003/2017. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2017. tájékoztatás a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1 KTF Kötelező Tarifális Felvilágosítás Herédi János 1 A KTF általános jellemzői A Közösségi Vámkódex 11. cikke alapján a vámhatóságtól bárki kérhet felvilágosítást a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan,

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) című J13 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 01-től.

Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató Keretengedélyes elszámolás című J06 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató a keretengedéllyel rendelkező

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-03

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról HELION Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u 8. C. Tel: (1) 203 34 59 Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni:

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni: EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező (teljes név és cím) Hivatalos bejegyzések Nyilvántartási szám: Telefonszám: Telefax-szám: Benyújtás helye: Benyújtás

Részletesebben

Érvényes: 2008. június 01-től.

Érvényes: 2008. június 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés EAN (GTIN) szám törzsadat változásról, valamint a VP termékazonosító-szám igénylésről és változásról című J07 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2008 -

Részletesebben

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI

A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ JÖVEDÉKI SZABÁLYOK 2018 Dr. Türgyei Róbert alezredes osztályvezető Lampert László őrnagy osztályvezető Hatályos jogszabályok 2016. évi LXVIII. törvény a

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet Hatály: 2010.I.1. www.jovedekiado.hu 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához

Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához Ez a nyomtatvány a szőlőkészletek és a borászati termékkészletek (szőlőbor, szőlőmust, sűrített must, töményített must,

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019)

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) TÁJÉKOZTATÓ A VÁNDOROLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK A támogatás formája: TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) - Utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás A támogatási jogosultság alapja: -

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Az EMCS előnyei: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?lang=hu&contextpath=

Az EMCS előnyei: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?lang=hu&contextpath= Az EMCS alkalmazása Az Excise Movemet and Control System, magyarul Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EMCS) szolgál a jövedéki termékek közösségi adófelfüggesztéssel végzett szállításának

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

ZEUSZ Jövedék rendszer Kiemelt adós termékek könyvelési rendszere v4.0

ZEUSZ Jövedék rendszer Kiemelt adós termékek könyvelési rendszere v4.0 ZEUSZ Jövedék rendszer Kiemelt adós termékek könyvelési rendszere v4.0 Copyright 1998-2018. Mobil: 30/9634-752 programozas.kft@gmail.com www.programozas.org Jövedéki rendszer 2 Tartalom: 1.Törzsek: 1.1.Áruk

Részletesebben

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től

A számlázó szoftverekre vonatkozó szabályok 2017 július 01-től ÁFA bevallási szabályok 2017. július 01-től változnak az áfa bevallás, összesítő jelentésére vonatkozó szabályai. Addig is, a következő feladatokat célszerű elvégezni, a felkészülés jegyében. 1. A számlázó

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során

Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során A 2017. április 1-jén hatályba lépő a jövedéki adóról szóló

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.)

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.) BEVEZETÉS Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint az adótörvények alkalmazása során (a jövedéki törvény kivételével), az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Iromány száma: T/14245/4. Benyújtás dátuma: 2017-03-14 13:41 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 86PJIBZV0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

az EMCS üzemszüneti eljárásról

az EMCS üzemszüneti eljárásról FE LHÍVÁS az EMCS üzemszüneti eljárásról A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató Egy övezet, egy út Az Európai Unió minden tagállamában egységes

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Hegyközségi tájékoztató

Hegyközségi tájékoztató Hegyközségi tájékoztató KECSKEMÉT, 2017. FEBRUÁR 23. Nem engedély köteles A kivágás bejelentése A kivágás tényét be kell jelenteni a hegybírónak. (Btv. 15 napon belül) A kivágás bejelentésének a következő

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez

Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Verzió: v1.3 Érvényes: 2011. március 03. 1. Jogszabályi háttér A nyilatkozat adásának jogi szabályozását

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a készletnyilvántartás havi zárás elnevezésű BEV_J14 számú nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról

Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról Aradiné Bobál Beatrix MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Infrastrukturális Beruházások Osztálya 2011.09.30. 114-es intézkedés

Részletesebben

Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály. Az új jövedéki szabályozás

Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály. Az új jövedéki szabályozás Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Az új jövedéki szabályozás Jogforrás: Az új jövedéki szabályozás jogforrása, célkitűzése

Részletesebben

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány.

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz. Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye PKVEZ Független közvetítők vezető állású személyei Beküldési gyakoriság: eseti

Részletesebben

A 32/2013. (XII.16.) MNB

A 32/2013. (XII.16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2013. (XII.16.) MNB rendelete a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással

Részletesebben

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek

I. Az útmutató alkalmazása, jogi alapok, alapelvek A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2014. útmutató az egyszerűsített eljárások engedélyezéséről és az áruk egyszerűsített eljárásban történő vámeljárás alá vonásáról Az áruk egyszerűsített

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok

II. Fejezet Engedélyezett feladói és engedélyezett címzetti engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó speciális szabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4005/2014. számú tájékoztatás az árutovábbítási vámeljárások tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjéről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló

Részletesebben

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 1. KIVA és KATA partnerek nyilvántartása Az Apolló partner törzsébe felvihetjük az új adózási forma valamelyikét választó ügyfelekhez:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé

Magyar joganyagok évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 2. oldal A Tao. törvény lé Magyar joganyagok - 2017. évi CLIX. törvény - az általános közigazgatási rendtartásr 1. oldal 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256, , o.

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256, , o. 1987R2658 HU 01.01.2000 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a

Részletesebben

Tájékoztató. A folyószámla adatok lekérdezésének bemutatása az 1. számú mellékletben található. Budapest, 2010.05.01. VPRK

Tájékoztató. A folyószámla adatok lekérdezésének bemutatása az 1. számú mellékletben található. Budapest, 2010.05.01. VPRK Tájékoztató az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt keretén belül kifejlesztett felhasználók által végezhető folyószámla adatok lekérdezéséről Az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt

Részletesebben

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása Kitöltési útmutató az Elszámolás a szőlőés borászati termékek, a pezsgő, valamint a Jöt. 80. (2a) bekezdésében meghatározott termék készletének alakulásáról című NAV_J05 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben