2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye"

Átírás

1 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati rendszer kialakítására vonatkozó mûszaki követelményekrõl 1. Általános tudnivalók 1.1. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolati rendszerben a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. (a továbbiakban: Jöt.) és a Jöt. módosításáról szóló évi CXIII. törvény rendelkezései alapján a 2. pont szerinti bizonylatok adatainak szolgáltatására a Jöt. 35. (1) bekezdés f) pontja szerinti módon kötelezett alanyok vesznek részt Az elektronikus üzenetekben használandó EDI regisztrációs számot a Vám- és Pénzügyõrség regionális ellenõrzési központjai adják ki, a központba benyújtott regisztrációs kérelem alapján a szükséges technikai és programkörnyezet megléte esetén A jogszabályi változás, mûszaki platformváltás, nyomtatványváltozás, adatmennyiség jelentõs növekedése esetén a Vám- és Pénzügyõrség megfelelõ átfutási idõvel új adatkapcsolati feltételeket, elektronikus üzenetstruktúrákat fogalmazhat meg Amennyiben az alábbi bizonylattípusokban szereplõ alanyok rendelkeznek VPID számmal akkor azt kell feltüntetniük. A VPID számmal nem rendelkezõ alanyoknak az adóigazgatási számot kell a bizonylatok meghatározott rovataiban megadniuk. 2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye Termékkísérõ okmány, adminisztratív kísérõokmány TKO adóraktárt felügyelõ vám- és pénzügyõri hivatal Egyszerûsített kísérõokmány EKO adóraktárt felügyelõ vám- és pénzügyõri hivatal 3. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolat mûszaki paraméterei Az adatküldések fogadása a WebService szolgáltatás segítségével történik. Az adatcsatorna titkosítására az SSL módszert alkalmazzuk (https). A csatlakozni kívánó ügyfélnek rendelkeznie kell online internetkapcsolattal. Az ügyfelek a WebServices megoldás mellett választhatnak webes feltöltõ felületet is. A WebService alapvetõen az automatizált programokat, a webes felület a felhasználókat igyekszik kiszolgálni. A rendszer internetböngészõ programmal az alábbi címeken érhetõ el: Webes feltöltõ felület esetén: https://daralo.vpop.hu/keawebapplication WebService szolgáltatás alkalmazása esetén: https://daralo.vpop.hu/keawebservice Az engedélyezõ regionális ellenõrzési központ biztosítja a fenti módon történõ adattovábbításhoz a felhasználónevet, az induló jelszót, az ügyfél alanyszintû azonosítóját, az ügyfél adóraktárainak azonosítóit, az EDI regisztrációs számot. 4. A file nevek felépítése 1 6 pozíció 7 11 pozíció Elválasztó Kiterjesztés azonosító küldés kiterjesztésen belüli folyamatos sorszáma alfanumerikus karakterek (00001-ZZZZZ-ig) (pont) okmány kódja Okmánykód és ügyfél-azonosító kapcsolata Okmány kódja Továbbítás helye Ügyfél azonosítója TKO EKO Adóraktárt felügyelõ vám- és pénzügyõri hivatal Adóraktárt felügyelõ vám- és pénzügyõri hivatal adóraktár azonosítója adóraktár azonosítója Magyar engedélyszám hossza 13 pozíciós 13 pozíciós

2 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 14. szám A közvetlen elektronikus adatkapcsolat üzenet formátuma 5.1. Az üzenet változó hosszúságú szöveges (TXT) sorokból áll, a magyar ékezetes betûket az ISO/IEC (ANSI Latin-2) kódlap alapján lehet használni. Minden sor kötelezõen a típusra utaló címkével kezdõdik. Az adatmezõk elválasztására a pipe (ASCII kód: 124, 7Ch) karaktert kell alkalmazni, a sort kocsi vissza, soremelés (ASCII kód: 0Dh, 0Ah) karakter zárja be. Amennyiben az adatmezõ üres, csak pipe jelet kell tenni. A sorok utolsó mezõjének megadását követõen nincs lezáró pipe A rekordkép Adattípus oszlopában megadott betûjelek értelmezése: C : a mezõ bármely karaktertípussal feltölthetõ (betûk, számok stb.), N : a mezõ kizárólag numerikus karakterekkel (számokkal) tölthetõ fel, tehát betûk, szóköz és más karakterek alkalmazása kerülendõ, D : a mezõ numerikus karakterekkel az ÉÉÉÉHHNN dátum formátum alapján tölthetõ fel Általánosan, ahol az N típusú mezõk nem tartalmaznak értékes adatot, ott az adott rekordot nem kell elküldeni Valamennyi adatmezõre igaz, hogy a mezõket nem kell az adott mezõre jellemzõ maximális hosszig vezetõ nullákkal, vagy szóközökkel feltölteni. 6. A számítógépes feldolgozás adatszükséglete (rekordképek) 6.1. Termékkísérõ okmány Egy adatküldésben több TKO is szerepelhet. A bizonylat fej- és több tételsori adatot tartalmaz, egy fejadathoz legalább egy tételsori adatnak szerepelnie kell. Termékkísérõ okmány fej Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés Termékkísérõ okmány tételsorok OT legalább 1-nek szerepelnie kell OF Termékkísérõ okmány fejadatok 1. OF C 2 2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2 3. Bizonylat egyedi azonosító C EDI regisztrációs szám C Feladó adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Feladó jövedéki száma C Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Hajó neve C Hajó lajstromjele C Címzett jövedéki száma C Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Szállítólevél sorszáma C Szállítmányozó C Feladási ország nemzetközi kódja C Célország nemzetközi kódja C Feladási hely C Feladás kelte (ÉÉÉÉHHNN) D Feladás idõpontja (óra) C Menetidõ napokban C 2 17

3 3006 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 14. szám 20. Aláíró neve C Tételsorok száma N Adóképviselõ adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Adóképviselõ jövedéki száma C Szállítási biztosítéknyújtó adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Légi jármû lajstromjele C Légi jármû típusa C Légi jármû járatszáma C Légi jármû célállomása C Repülõgép üzemanyagtöltésének kezdõ idõpontja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) 30. Repülõgép üzemanyagtöltésének befejezõ idõpontja (ÉÉÉÉHHNNÓÓPP) C 12 C 12 A szakaszban definiált rekordkép 8 9. és 18. sorszámú mezõk a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 76. -ának (9) bekezdése esetén töltendõ ki. A szakaszban definiált rekordkép sorszámú mezõk a Jöt a (1) bekezdésének e) pontja, és a JötR a (3) bekezdésének c) pontja esetén töltendõ ki Termékkísérõ okmány tételadatok 1. OT C 2 2. Bizonylat egyedi azonosító C Tételsor száma N 3 4. Áru megnevezése C Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N Mennyiségi egység C Dohánygyártmány kiskereskedelmi ár N EAN szám C Vámtarifaszám C Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N Mennyiségi egység C Bruttó tömeg N Nettó tömeg N Fajtakód C Dohánygyártmány-csomagolás db N Repülõgép üzemanyag-felhasználási jogcímei C 2 200

4 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 14. szám 3007 A szakaszban definiált rekordkép 16. sorszámú mezõ a JötR. 43. számú melléklete alapján a repülõgép üzemanyag-felhasználási jogcímei: 01 nemzetközi repülés céljából külföldi vagy magyar lajstromjelû, gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet végzõ légi jármûben 02 nemzetközi repülés céljából katonai lajstromjelû légi jármûben 03 hatóságilag szabályozott éves légügyi felülvizsgálat, hajtómûcserék utáni hajtómûpróbák, gyakorlórepülések során 04 kormányzati (állami) repüléseket megelõzõ kötelezõ hatósági berepülések során 6.2. Egyszerûsített kísérõokmány Egy adatküldésben több EKO is szerepelhet. A bizonylat fej- és több tételsori adatot tartalmazhat, egy fejadathoz legalább egy tételsori adatnak szerepelnie kell. Egyszerûsített kísérõokmányfej Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés Egyszerûsített kísérõokmány-tételsorok ET legalább 1-nek szerepelnie kell EF Egyszerûsített kísérõokmány fejadatok 1. EF 2 2. Verzió 9, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig C 2 3. Bizonylatazonosító C EDI regisztrációs szám C Feladó adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Feladó jövedéki száma C Címzett adóigazgatási vagy VPID szám 1 12 pozíciója C Címzett jövedéki száma, lehet üres C Szállítólevél száma C Szállítólevél dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Szállítóeszköz rendszáma C Szállítmányozó C Kiadás helye C Kiadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Tételsorok száma N Nyilatkozat száma C Nyilatkozat dátuma (ÉÉÉÉHHNN) D Egyszerûsített kísérõokmány-tételadatok 1. ET C 2 2. Bizonylatazonosító C Tételsor száma N 3 4. Áru megnevezése C 45 8

5 3008 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 14. szám 5. Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N Mennyiségi egység C Dohánygyártmány kiskereskedelmi ára N EAN szám C Eladási ár 8 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva N Mennyiség 26 egész és 8 tizedes ponttal elválasztva N Mennyiségi egység C Fajtakód C Vámtarifaszám C Bruttó tömeg N Nettó tömeg N Hatályba léptetõ rendelkezések 7.1. Jelen tájékoztatóban foglaltakat április 1-jétõl kell alkalmazni április 1-jével a közvetlen számítógépes kapcsolati rendszer kialakítására vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló 8003/2008. (PK. 1.) PM tájékoztatót visszavonom január 1-jével jelen tájékoztatót visszavonom. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 01-től.

Érvényes: 2009. július 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. július 01-től. 1. oldal; összesen: 18 Kitöltési

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés

Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés Gyógyszertári számlák elektronikus adatcseréjére vonatkozó EDI szerződés amely létrejött egyrészről a NAVOSZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR (adószám: 18102286-1-41, székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23., nyilvántartási

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK ÉLELMISZERLÁNC FELÜGYELETI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÜNKBEN!

KÖSZÖNTJÜK ÉLELMISZERLÁNC FELÜGYELETI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÜNKBEN! KÖSZÖNTJÜK ÉLELMISZERLÁNC FELÜGYELETI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÜNKBEN! Kattintson a weblapunk bal oldalán található fülre e-termékdíj.hu Kft. oldal 1 Tartalom Bevezetés... 3 Regisztráció... 4 A regisztráció

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek.

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2009. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2010. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.02.01 és a 6.463.01.01 jogcím keretében a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0720-04

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben