Országos Betétbiztosítási Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Betétbiztosítási Alap"

Átírás

1 Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Változat: 4.0 verzió Hatályba lépés: július 3. Készült: május 22-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: (1) Fax: (1)

2 A dokumentum története Változat Dátum (kiadás) Módosító Jóváhagyó Változás Fehér Mihály Ament Ildikó Létrehozás Fehér Mihály Módosítások a i munkacsoport megbeszélés alapján Deák Anita Fekete-Győr András Deák Anita Fekete-Győr András Deák Anita Fekete-Győr András Deák Anita Fekete-Győr András évi CLIX. törvényből fakadóan 2011-től hatályos módosítások évi CLI. törvényből fakadóan február 1-jétől hatályos módosítások évi CXXIII. törvényből fakadóan augusztus 1-jétől hatályos módosítások A évi CCXXXVII. törvénynek a évi CIV. törvénnyel történt módosításából fakadóan július 3-tól hatályos változások /10

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS AZ ÜGYFÉL REKORD SZERKEZETE A BETÉT REKORD SZERKEZETE /10

4 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az OBA a Konszolidált Adatot három különböző rekordban kéri be a tagintézeteitől. Az első rekord az ügyfélhez rendelhető adatokat, a másik rekord a betét(ek)hez rendelhető adatokat tartalmazza. Minden ügyfél rekordhoz annyi betét rekord kapcsolódik, amennyi betéttel/betétrésszel az adott ügyfél kapcsolatban áll. A harmadik rekordban a cégnyilvántartásban nem szereplő, cég típusú betétesek rendelkező személyeinek adatát lehet megadni (pl. alapítvány, egyesület). Fontos! Az ügyfél rekordban egy valós személyhez pontosan egy tételt kell szerepeltetni. Az adat konszolidált jellegénél fogva a különböző banki rendszerekben esetlegesen több külön rekordon nyilvántartott, de a valóságban ugyanazon ügyfél adatait és betéteit együtt kell kezelni. Az adatokat Unicode kódolású szöveges fájlokban kell átadni CSV formátumban: Mező szeparátor: ; (pontosvessző) Sor szeparátor: CRLF (Windows szabvány) Tizedesjel:. (pont) Ezres szeparátor: nem megengedett Szöveg minősítő (text qualifier): (idézőjel, használata kötelező a szöveges mezőknél a mező szeparátorral begépelt nevekből, címekből stb. adódó hibák elkerülése végett) Fejléc sor (header) használata kötelező A fájlokat a következő konvenció szerint kell elnevezni: NNN{Ugyfel Betet Rendelkezo}ÉÉÉÉHHNN.csv, ahol NNN az adott bank GIRO kódja, a fájlnév vége pedig a készítés dátuma., pl.: 137Ugyfel csv 137Betet csv Az adattípusok hosszának és pontosságának értelmezése: Szöveg maximum hosszúság számú karakter Dátum pontosan 10 karakter ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban Tizedes szám maximum hosszúság darab értékes számjegy, ebből maximum pontosság darab számjegy lehet a tizedesjel után /10

5 2. AZ ÜGYFÉL REKORD SZERKEZETE Mező sorsz ám 1 Mező neve Mező leírása Adattípus Adattípus hossza Adattípus pontossága Kötelezőség 1 KBB Konszolidált Biztosított Betétes-azonosító Szöveg Típus M: magánszemély, C: cég 2, E: elhalálozott Szöveg 1 3 Név Magánszemélyek az ügyfél teljes neve, Cég annak rövid neve Szöveg Cég teljes neve Cég teljes neve Szöveg 200 Cég 5 Születési név Ügyfél születési vagy leánykori neve Szöveg Anyja neve Anyja leánykori neve Szöveg Születési idő Születés (magánszemély, egyéni vállalkozó), vagy alapítás (cég) ideje Dátum 10 8 Születési hely Szöveg 100 Magánszemély és egyéni vállalkozó 3 Magánszemély és egyéni vállalkozó 1 Magánszemély és egyéni vállalkozó 1 Magánszemély és egyéni vállalkozó 1 9 Adóilletőség Ügyfél adóilletőségének ISO országkódja Szöveg 2 1 A Hpt. módosulása miatt, a 2, 7, 24, 25, 26, 28, 29 mezőazonosítóval szereplő adatoknál a jelzett változások megvalósítási határideje július 2. További változások a határidő szeptember Cégként kell feltüntetni a magánszemélyeken kívüli minden jogi személyt (pl.: egyesület, alapítvány, társasház, építőközösség, kft., bt. zrt., vadászközösség, klub) és az egyéni vállalkozót. 3 Egyéni vállalkozók csak akkor kötelező, ha azt a bank a betétnyilvántartó rendszerében rögzíti /10

6 10 Sz. az. sz. Személyi azonosító okmány szám Szöveg 100 Belföldi magánszemély és egyéni vállalkozó 11 Sz. az. típus Személyi azonosító okmány típusa lehet I: személyi azonosító igazolvány, U: útlevél, J: jogosítvány/gépjármű vezetői engedély, E: Egyéb Szöveg 1 Magánszemély és egyéni vállalkozó 1 12 Cégjegyzékszám Szöveg 100 Cég 13 Nyilvántartási szám Abban az esetben, ha nem cégjegyzékszámmal rendelkezik (pl. egyesület, alapítvány, egyéni vállalkozó) Szöveg 100 Cég (Értelemszerűen kivéve pl. társasházak) 14 Adóazonosító jel Szöveg 10 Magánszemély 4 15 Adószám Szöveg 100 Cég és egyéni vállalkozó 1 16 Ország Állandó lakcím ISO országkódja Szöveg 2 17 Irányítószám Állandó lakcím/székhely irányítószám Szöveg Település Állandó lakcím/székhely település megnevezése Szöveg Cím Állandó lakcím/székhely közterület, házszám, emelet stb. Szöveg Telefonszám Szöveg cím Szöveg Összes tőke 23 Összes kamat Összes OBA biztosított betét tőke egyenlege a jelentés készítés időpontjában, forintban Összes OBA biztosított betét kamat egyenlege a jelentés készítés időpontjában, forintban 4 A mező kitöltése csak akkor kötelező, ha az adott magánszemélytől a banknak be kellett kérnie az adóazonosító számot. 5 A mező kitöltése csak akkor kötelező, ha a betétes telefonszámát a bank a nyilvántartásában rögzíti 6 A mező kitöltése csak akkor kötelező, ha a betétes címét a bank a nyilvántartásában rögzíti /10

7 A Hpt (11) bekezdése alapján zárolt összeg forintban 24 Pénzmosás miatti zárolt összeg A betéten zárolt összeg forintban A betéten egyéb okból zárolt összeg forintban (pl. kártyazárolás, tevékenység végzéséhez szükséges zárolás) 25 Lakáscélú hitel zárolt összege 26 Egyéb zárolt összeg 27 OBA kártalanítási értékhatár nek megfelelő Ft a jelentés készítés napját megelőző napi MNB árfolyam alkalmazásával, megszorozva az ügyfél különböző biztosítási jogcímeinek számával. 28 Kamatjövedelem-adó Forintban 29 Eho összege Forintban 30 Lejárt követelések Forintban 31 Konszolidált összeg Ügyfeleknek kifizetendő nettó biztosítási összeg az OBA által adott számítás alapján, forintban /10

8 3. A BETÉT REKORD SZERKEZETE KONSZOLIDÁLT ADAT REKORDSZERKEZETÉNEK LEÍRÁSA Mező azono sító 7 Mező neve Mező leírása Adattípus Adattípus hossza Adattípus pontossága Kötelezőség 1 KBB 2 Számlaszám 3 Ügylet azonosító Konszolidált Biztosított Betétes-azonosító, amelyhez a betét tartozik Folyószámla száma/tartós betét (TBSZ) gyűjtőszámla száma/ Gyűjtőszámlák alszámai (16, illetve 24 karakter, kötőjelek nélkül) Folyószámlán belüli lekötések azonosító száma/tbsz betétek lekötési azonosítói/okiratos betétek azonosítója Szöveg 100 Szöveg 24 Szöveg A betétnyitás dátuma Dátum Termék típus 6 Biztosítási jogcím F: folyószámla, B: bankszámláról lekötött betét, O: okiratos betét, K: kötvény, T: tartós betét, S: Start-számla, N: nyugdíjelőtakarékossági számla, G: gyámhatósági betét 10 Normál/Egyesülés/Betétállomány átruházás miatti többszöri biztosítottság/öröklés miatti külön betét/elkülönített betét megnevezése 11 Szöveg 1 Szöveg Számla devizaneme MNB ISO kód alapján Szöveg 3 7. A Hpt. módosulása miatt, a 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mezőazonosítóval szereplő adatoknál a jelzett változások megvalósítási határideje július 02. További változások a határidő szeptember Abban az esetben kötelező, ha az ügyfélnél lévő okiraton más azonosító szerepel, mint a betétnyilvántartásban. 9 Tartós betét és a Hpt. 214/A. -a alapján az elkülönített számlák. 10 Ha a betét több kategóriába is besorolható, akkor a speciális típust kell feltüntetni, azaz T: tartós betét, S: Start-számla, N: nyugdíj-előtakarékossági számla, G: gyámhatósági betét függetlenül attól, hogy az O: okiratos betét vagy K: kötvény stb.. 11 A mező értékkészlete nem fix, hitelintézetenként eltérő lehet. Elvárás, hogy a mezőbe biztosítási jogcímenként eltérő szöveg kerüljön, és ki legyen töltve. Elkülönített betét a Hpt. megfelelő hivatkozását kell beírni [Hpt. 214/A. (2) bekezdés a)-tól d)-ig] /10

9 8 Számla tőkeegyenlege 9 Számla kamata Kamatjövedelem-adó összege Kamatjövedelem-adó mértéke A jelentés készítés időpontjában forintban, több tulajdonos adott KBB tulajdoni hányadára vonatkoztatva. Időarányos üzleti kamat, a jelentés készítés időpontjában, forintban, több tulajdonos adott KBB tulajdoni hányadára vonatkoztatva Kamat után számított kamatjövedelem-adó forintban Százalékban megadott mértéke, a mindenkori SZJA, illetve kétoldalú szerződések alapján. 12 Eho összege Kamat után számított Eho forint összege 13 Eho alapja A kamat összegéből Eho köteles rész forintban Pénzmosás miatti zárolt összeg Lakáscélú hitel zárolt összege 16 Egyéb zárolt összeg A Hpt (11) bekezdése alapján zárolt összeg forintban A betéten zárolt összeg forintban A betéten egyéb okból zárolt összeg forintban (pl. kártyazárolás, tevékenység végzéséhez szükséges zárolás) /10

10 4. RENDELKEZŐ SZEMÉLY REKORD SZERKEZETE 12 Mező azono sító 1 KBB Mező neve Mező leírása Adattípus Adattípus hossza 2 Rendelkezés módja Konszolidált Biztosított Betétes-azonosító, amelyhez a rendelkező személy adata tartozik A bejelentett rendelkező személyek rendelkezésének megadása (pl.: együttesen két aláíró vagy önállóan) Szöveg 100 Szöveg Név Rendelkező személy teljes neve Szöveg 100 Adattípus pontossága Kötelezőség 5 Születési név Rendelkező személy születési vagy leánykori neve Szöveg Anyja neve Rendelkező személy anyja leánykori neve Szöveg Születési idő Rendelkező személy születési ideje Szöveg Születési hely Rendelkező személy születési helye Szöveg Irányítószám Rendelkező személy lakcímének irányítószáma Szöveg Település Rendelkező személy lakcímének település megnevezése Szöveg Cím Rendelkező személy lakcímének közterület, házszám, emelet stb Szöveg Telefonszám Rendelkező személy telefonszáma Szöveg Határidő: szeptember /10

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO.

A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. A CP HOLDINGS LTD., AZ INTERAG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, LADY LILLY SCHREIER ÉS A THE ISRAEL TRACTORS & EQUIPMENT CO. LIMITED VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATA A DANUBIUS SZÁLLODA

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2015.06.22. Érvényes: 2015.07.03. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa

Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap. Folyósítás és törlesztés devizaneme. Kölcsön típusa MKB 1X1 BETÉTKAMATLÁB BÁZISÚ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL Szabad felhasználású kölcsön (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Az igényelt kölcsön főbb adatai Igényelt

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek

Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek Tartós Befektetési Számla ( TBSZ ) Általános Szerződési Feltételek ATartós befektetési szerződés az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás, mely arra vonatkozik, hogy az ilyen szerződéssel

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2010 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról

HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról HIRDETMÉNY a számlás betétekről és egyéb megtakarítási formákról lakosság, vállalkozó, egyéb szervezetek részére Kihirdetve: 2014.06.16. Érvényes: 2014.06.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben