A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás"

Átírás

1 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 74. -ának (5) bekezdésében, illetve ának (6) bekezdésében meghatározottak alapján a következő tájékoztatást teszem közzé: 1. Általános tudnivalók 1. Az adóraktár engedélyes a Jöt ának (1) bekezdésében, illetve a jövedéki engedélyes kereskedő a Jöt ának (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettség) a PM rendelet 74. -ának (5) bekezdésében, illetve ának (6) bekezdésében meghatározott adattartalommal a jelen tájékoztatás szerinti egységes (TXT) adatformátumban köteles teljesíteni. 2. Az adatszolgáltatási kötelezettség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes honlapján [http://nav.gov.hu/] közzétett, az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével kitöltött VPOP_J09 nyomtatvány, valamint az ahhoz elektronikusan csatolt fájlnak az Ügyfélkapun keresztül történő megküldésével teljesíthető. 3. Az adatszolgáltatási kötelezettség Ügyfélkapun keresztüli teljesítésének előfeltétele, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett vagy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 7. -a szerinti képviselője előzetesen az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációt és a külön jogszabály szerinti vámhatósági regisztrációt egyaránt elvégezze. A vámhatósági regisztrációs eljárás menete és az ahhoz szükséges nyomtatványok a NAV internetes honlapjáról tölthetők le. Nyilvántartás típusa Jövedéki engedélyes Adóraktári engedélyes 1. J A 2. Az adatszolgáltatást tartalmazó fájlnév felépítése telephely engedély száma (13 hosszon) telephely engedély száma (13 hosszon) Adatösszeállítás időszaka (ÉÉHH) Adatösszeállítás időszaka (ÉÉHH) Adatállomány Sorszáma (00-ZZ) Adatállomány Sorszáma (00-ZZ) Elválasztó Kiterjesztés (pont) (pont) VNY VNY 4. A fájlnév ja szerinti adatállomány sorszámának növelése abban az esetben szükséges, ha az adott időszakra vonatkozó és a korábbiakban a vámhatóság részére megküldött adatokban módosítások végrehajtása válik szükségessé. Ebben az esetben az adott időszakban utoljára megküldött fájl nevében a sorszám eggyel megnövelve kell, hogy szerepeljen. 1. oldal, összesen: 6

2 3. Az adatszolgáltatást tartalmazó fájl formátuma 5. Az üzenet változó hosszúságú szöveges (TXT) sorokból áll, a magyar ékezetes betűket az ISO/IEC (ANSI Latin-2) kódlap alapján lehet használni. Minden sor kötelezően a típusra utaló címkével kezdődik. Az adatmezők elválasztására a pipe (ASCII kód: 124) karaktert kell alkalmazni, a sort kocsi vissza (ASCII kód: 010), vagy soremelés (ASCII kód: 013) karakter zárja be. Amennyiben az adatmező üres, csak pipe jelet kell tenni. Tilos a rovat elválasztáshoz idegen karaktereket alkalmazni (pl.: tabulátor jel). A sorok utolsó mezőjének megadását követően nincs lezáró pipe. 6. A rekordkép Adattípus oszlopában megadott betűjelek értelmezése: a) C : a mező bármely karaktertípussal feltölthető (betűk, számok, stb.), b) N : a mező kizárólag numerikus karakterekkel (számokkal) tölthető fel, tehát betűk, szóköz és más karakterek alkalmazása nem megengedett, c) D : a mező numerikus karakterekkel az ÉÉÉÉHHNN - dátum formátum alapján tölthető fel. 7. Ahol az N típusú mezők nem tartalmaznak értékes adatot, ott az adott rekordot nem kell elküldeni. 8. Valamennyi adatmezőre igaz, hogy a mezőket nem kell az adott mezőre jellemző maximális hosszig vezető nullákkal vagy szóközökkel feltölteni. 4. Az adatszolgáltatást tartalmazó fájl adattartalma (rekordkép) 9. Egy adatküldésben szereplő értékesítéseket a 15. mezőben feltüntetett számlaszám (ennek hiányában az ugyanezen rovatban szerepeltetendő szállítólevél száma) különböztet meg egymástól. Tekintve, hogy egy számlán (szállítólevélen) több is értékesítésre kerülhet, egy fejadathoz több tételsori adat tartozhat. Egy fejadathoz minimum 1 tételsori adatnak szerepelnie kell. A fej-adatsorhoz tartozó tételsori adatokat közvetlenül a fejadatsor alatt, a következő sorban kell rögzíteni az alábbi bontásban: Bizonylati bontás Azonosító Megjegyzés Okmány fej VF Okmány tételsorok VT legalább 1-nek szerepelnie kell 10. Fejadatok Definíció Adattípus Maximális hossz 1. VF C 2 2. Verzió 12, a következő tájékoztatás megjelenéséig C 2 3. Eladó adószáma C 8 4. Eladó adóraktári/jövedéki engedélyszáma C Vevő/címzett neve C Vevő/címzett adószáma C Vevő/címzett adóazonosító jele C Vevő/címzett jövedéki vagy működési engedély száma C Vevő/címzett irányítószám C Vevő/címzett város C Vevő/címzett utca és házszám C Forgalom típusa C TKO okmány száma C EKO okmány száma C oldal, összesen: 6

3 Maximális Definíció Adattípus hossz 15. Számla, ennek hiányában szállítólevél vagy egyéb a kitárolásról C 20 szóló bizonylat száma 16. Számla (szállítólevél) kibocsátásának kelte (ÉÉÉÉHHNN) D Kiszállítás időpontja (ÉÉÉÉHHNN) D a) A Fejadatok 6. rovatában az adószámot 8 karakter hosszon kell feltüntetni, ha az adott rovatba magyar adószámmal rendelkező vevő/címzett kerül rögzítésre. Külföldi gazdálkodók esetén a rovatba át kell írni. b) A Fejadatok 7. rovatát adószámmal nem rendelkező természetes személy vevő/címzett esetében kötelező kitölteni. c) A Fejadatok 8. rovatában, a HU -val kezdődő vevő/címzett jövedéki engedély számát 13 karakter hosszan kell rögzíteni. d) A Fejadatok 9. rovatában külföldi vevő esetén az irányítószám helyett t kell szerepeltetni. e) A Fejadatok 12. sorszámú mezőjének kitöltése adóraktár engedélyes kereskedő vevőnyilvántartása esetén kötelező az alábbi kódok alkalmazásával: ea) 1 szabadforgalom, eb) 2 adófelfüggesztéses forgalom. f) A Fejadatok 13. vagy 14. sorszámú mezőjének kitöltése kizárólag adóraktár engedélyes kereskedő vevőnyilvántartása esetén, forgalom típusától függően kötelező. Ha a forgalom típus jelölésére a 1 jelű kód kerül alkalmazásra, akkor a 14. sorszámú mező kitöltése kötelező. Ha a forgalom típus jelölésére a 2 jelű kód kerül alkalmazásra, akkor a 13. sorszámú mező kitöltése kötelező. 11. Tételadatok Definíció Adattípus Maximális hossz 1. VT C 2 2. Számla, ennek hiányában szállítólevél vagy egyéb a kitárolásról C 20 szóló bizonylat száma 3. Értékesítet vámtarifaszáma C 8 [1-8 számjegyig] 4. Értékesített megnevezése C 50 Értékesített mennyisége N [(negatív előjel opcionális) 12 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva] 6. Értékesített egysége C 2 7. Értékesített típusa N 8 [4 egész és 3 tizedes ponttal elválasztva] 8. Alkohol alkoholfoka (%) N 6 [3 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva] Számla szerinti érték N [(negatív előjel opcionális) 13 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva] 10. Számla pénzneme C a) A vevőnyilvántartás adatszolgáltatása során a tételadatoknál kizárólag jövedéki ek kerülhetnek rögzítésre. 3. oldal, összesen: 6

4 b) A Tételadatok 5. rovatában a mennyiséget a 6. rovat szerinti egységben kell megadni. c) A Tételadatok 6. rovatában a jövedéki engedélyes kereskedőknek egységként az alkohol, a sör, a pezsgő, valamint köztes alkohol esetében a DB rövidítést (darab) kell feltüntetni. Adóraktáraknak, amennyiben számlán feltüntetett egység űrtartalom szerint megjelölt, az L rövidítést (liter) kell alkalmazni. Az ásványolajek esetében a egység feltüntetésére az L (liter), a KG (kilogramm) vagy az M3 (köbméter), a dohánygyártmányok esetében pedig minden esetben a DB rövidítés alkalmazandó. A egység rovatban a fentiektől eltérő rövidítések nem alkalmazhatóak. d) A Tételadatok 7. rovatát nem kell kitölteni ásványolajek tekintetében, valamint adóraktárak esetében, ha az alkohol, sör, pezsgő, továbbá köztes alkohol számlán feltüntetett egysége űrtartalom szerint megjelölt. Egyébként a 7. rovatban a kiszerelés típusaként da) az alkohol, a sör, a pezsgő, továbbá a köztes alkohol esetén az egy darabban (palack, doboz, stb.) lévő űrtartalmat literben, három tizedesjegy pontossággal, db) a dohánygyártmányok esetében a csomagban, dobozban található darabszámot, illetve a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében az egy csomagban lévő tömeget kilogrammban, három tizedesjegy pontossággal kell megadni. e) A Tételadatok 8. rovatát csak az alkoholek és a sör esetében kötelező kitölteni, a alkoholfokának térfogatszázalékban való feltüntetésével. f) A Tételadatok 9. rovatában a számla szerinti érték megadása esetén a 10. sorszámú mező (Számla pénznem) kitöltésekor a Magyar Nemzeti Bank által is használatos ISO 4217 nemzetközi szabványban szereplő devizanemkódot, illetve devizaegységet kell alkalmazni. g) Stornózott számla esetén a Fejadatok 15. rovatában, valamint a Tételadatok 2. rovatában a stornózásról kiállított számla vagy egyéb bizonylat száma, míg a Tételadatok 5. és 9. rovatban negatív értékek kell, hogy szerepeljenek. A negatív előtag alkalmazása az utóbbi rovatoknál előírt maximális hossz kitöltését nem befolyásolja. h) A Tételadatok 17. rovatban a visszaszállításával járó stornózás esetében a visszaszállítás, egyéb esetben a stornózásról kiállított bizonylat kiállításának dátumát kell szerepeltetni. 12. Példák a Tételadatok 4-8. rovatának kitöltési szabályaira: a) Alkoholek: aa) Darabáru esetén: [Alkohol Konyak 6 DB Szilva Pálinka 7 DB ab) Egyéb kiszerelés (adóraktárak) esetén: 4. oldal, összesen: 6

5 [Alkohol Barack Pálinka 50 L - 45 b) Sör: ba) Darabáru esetén: [Alkohol Kriek Sör 7 DB 0.5 2,5 bb) Egyéb kiszerelés (adóraktárak) esetén: [Alkohol Kriek Sör 50 L - 2,5 c) Pezsgő, köztes alkohol, szőlőbor és egyéb bor: ca) Darabáru esetén: [Alkohol Tokaji aszú 6 DB Félszáraz pezsgő 7 DB 1 - cb) Egyéb kiszerelés (adóraktárak) esetén: [Alkohol Egri bikavér 50 L - - d) Dohányek: da) Cigaretta, szivar és szivarka esetén: [Alkohol Szivar 2 DB 1 - Cigaretta 2 DB oldal, összesen: 6

6 Szivarka 1 DB 19 - db) Finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetén: [Alkohol Pipadohány 3 DB e) Ásványolaj: [Alkohol Motorbenzin 1500 L - - Fűtőolaj 2000 KG - - Autógáz 50 M Záró rendelkezés 13. Jelen tájékoztatásban foglaltakat a közzétételt követő naptól kell alkalmazni. Budapest, október oldal, összesen: 6

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 01-től.

Érvényes: 2009. július 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. július 01-től. 1. oldal; összesen: 18 Kitöltési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek.

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2009. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2010. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez

Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Útmutató az 1993. évi XLIX. törvény 38. -a alapján benyújtandó Nyilatkozat és az adatlapok kitöltéséhez Verzió: v1.3 Érvényes: 2011. március 03. 1. Jogszabályi háttér A nyilatkozat adásának jogi szabályozását

Részletesebben

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása A nemzetgazdasági miniszter 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelete az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése: Martonosiné Csertő Brigitta Milyen előírások vannak a jövedéki termékekkel kapcsolatban? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, 2004. április TISZTELT OLVASÓ! Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. ELŐZMÉNYEK A nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének és kezelésének nyilvántartását,

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben