Érvényes: július 01-től.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2009. július 01-től."

Átírás

1 Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához verzió 1.0 Érvényes: július 01-től. 1. oldal; összesen: 18

2 Kitöltési útmutató a Bejelentés zárjegy felhasználásról című, J08/1 számú nyomtatvány számítógéppel történő kitöltéséhez július 01-től a zárjegyköteles termékekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség módosításra került. Jogszabályi háttér: - A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII tv. - 8/2004. (III.10.) PM rendelet jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi. CXXVII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 36/1997.(XI.26.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól - 13/2009. (VI. 12.) PM rendelet az egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról Adatszolgáltatásra kötelezettek köre: - alkoholtermék adóraktár - jövedéki engedélyes kereskedő (közösségi és import) - bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő FIGYELEM! Kérjük, hogy ügyeljen az adatszolgáltatási nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére! A J08-as nyomtatvány használatához amennyiben nem rendelkezik az ABEV kitöltő legfrissebb verziójú programjával a kliens számítógépen a verzió számú vagy ettől nagyobb verzió számú ABEV nyomtatványkitöltőt kell telepíteni. 2. oldal; összesen: 18

3 Az új verzió telepítését követően a program indításakor a felhasználó választhat, hogy melyik hatóság által használt nyomtatvány csoportokból kíván választani. Új nyomtatvány megnyitásakor, a megfelelő törzsadatot kiválasztva ennek hiányában csak a nyomtatványtípust - a nyomtatvány vonatkozó adatmezői automatikusan kitöltődnek. Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át az ABEV kitöltő program súgóját (a súgó önálló, telepíthető változata az APEH Internetes oldalán elérhető). A nyomtatványt kizárólag VPID számmal rendelkező alanyok alkalmazhatják. A rovatokat az adózónak pontosan és hiánytalanul kell kitöltenie. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az elektronikus nyomtatványt csak számítógéppel lehet kitölteni! A korábban alkalmazott J08-as Bejelentés zárjegy felhasználásról nyomtatványt ig terjedő időszakra lehet benyújtani, az ezen időszakot követő időszakra 3. oldal; összesen: 18

4 történő bejelentésre alkalmazni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a J08/1-es Bejelentés zárjegy felhasználásról nyomtatványt kell ADATSZOLGÁLTATÁSRA SZOLGÁLÓ LAP: Bejelentés Főlap: A rovat: 4. oldal; összesen: 18

5 A program tölti fel: B rovat: Az adott rovatokat értelemszerűen, a bejelentésre kötelezett jelöli vagy tölti ki. 1. Hiánypótlás: Az adott cellát akkor kell bejelölni, amennyiben az adott időszakra, felhasználás napjára, már korábban benyújtott bejelentést a hivatal hibásnak találta és erre válaszként a bejelentő a javított adattartalmú bejelentést kíván küldeni a hivatal részére. 2. Javítás: A cellát akkor kell bejelölni, amennyiben az adott időszakra, felhasználás napjára már korábban benyújtott bejelentés feldolgozása hibátlanul megtörtént azonban a zárjegyfelhasználó utólagos ellenőrzést követően de a vámhatósági ellenőrzést megelőzően megállapítja, hogy ezen időszakra hibásan teljesítette adatszolgáltatását. 3. Hivatkozott beküldési azonosító: Amennyiben megjelölésre került a Hiánypótlás vagy Javítás mező, az azonosító kitöltése kötelező. Az azonosítószám értéke: az értesítő levélen szereplő bejelentés azonosító 4. Felhasználás napja: Kitöltése kötelező! Azt a napi dátumot kell feltüntetni, amely nap a zárjegyfelhasználás ténylegesen megtörtént. Zárjegyfelhasználó adatai (harmadik országban, illetve EU-ban történő zárjegyfelhelyezés esetén a zárjegyet átvevő belföldi engedélyes) : 1. VPID száma: Vámhatóság által kiadott nyilvántartási szám. 2. Adószáma: Az állami adóhatóság által kiadott adóigazgatási azonosító, 8 karakter hosszan megadva. 3. Engedélyszáma: Vámhatóság által kiadott engedély betétlapján található szám 13 karakter hosszan megadva: (pl: HU ) 4. Telephely címe: az engedélyszámhoz tartozó telephely cím. 5. Neve: zárjegyfelhasználó neve 6. Kelt: helység, Dátum: Kitöltésük kötelező! Bejelentő azonosító: Az ügyfélkapun regisztrált bejelentő adóazonosító jele. Bejelentés 01. Pótlap: (Felhasználási adatok) 5. oldal; összesen: 18

6 A program tölti fel: Felhasználási adatok 1. Mozgásnem: zárjegyfelhelyezés típusának kódja, értéklistából választható. Választható mozgásnem típusok: Belföldön felhelyezett zárjegyek EU tagállamban felhelyezett zárjegyek Harmadik országban felhelyezett zárjegyek 2. Megnevezés: a mozgásnem kód kiválasztását követően automatikusan feltöltésre kerül. 3. EAN kód/vp termékazonosító: EAN kód: (European Article Number) a termék Európai Termékszármazási Rendszer azonosítószáma. VP termékazonosító: J07 es nyomtatvánnyal történt bejelentés során, amennyiben a bejelentett termék nem rendelkezik EAN kóddal, a bejelentés feldolgozása során, a Vám-és Pénzügyőrség generál egy 13 karakterből álló termék azonosító számot. (pl.:vp ) 4. Kezdő sorszám: bejelentett időszak során felhasznált zárjegy kezdő sorszáma 5. Záró sorszám: bejelentett időszak során felhasznált zárjegy záró sorszáma 6. oldal; összesen: 18

7 FIGYELEM! Amennyiben egy adott EAN kódhoz vagy VP azonosítóhoz rendelt zárjegy sorszámtartományában betűváltás következik be, úgy a hibák elkerülése érdekében a váltott sorszámtartományt, külön sorban kell szerepeltetni. pl.: VP SR E2 - SR E9 VP SS E0 - SS E4 6. Palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége adó alapjául szolgáló mennyiségben: HPA ban megadva db: az EAN kóddal/ VP termék azonosítóval beazonosított, kiszerelt termék darab száma liter: palackozott (zárjegyezett) alkoholtermék mennyisége literben kifejezve. 7. Termékazonosító: - tól: az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet szerinti tételazonosító jelölés, illetve amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelező, akkor az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő jelölés (LOT kód) kezdő sorszáma - ig: az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet szerinti tételazonosító jelölés, illetve amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelező, akkor az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő jelölés (LOT kód) záró sorszáma Amennyiben a tételazonosító nem változik az adott időszak alatt mindkét mezőbe ugyanazt a kódot kell rögzíteni. További pótlapok beszúrása: Összesen 99 db pótlap szúrható be. Beszúrt pótlapok törlése esetén a törölni kívánt lapokról minden adat elveszik. 7. oldal; összesen: 18

8 Bejelentés 02. Pótlap: (Növekedés adatok) A program tölti fel: Növekedés adatok 1. Mozgásnem: zárjegykészlet növekedési jogcím kódja, értéklistából választható. Választható mozgásnem típusok: a. 201 Másik saját telephelyről átvétel b. 202 Másik adóraktár engedélyestől bérmunkára átvétel c. 203 Másik adóraktár engedélyestől a bérmunkára kiadott zárjegy visszavétele d. 204 Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból e. 205 Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból 2. Megnevezés: a mozgásnem kód kiválasztását követően automatikusan feltöltésre kerül. 3. Kezdő sorszám: készletre vett (betárolt) zárjegy kezdő sorszáma. 4. Záró sorszám: készletre vett (betárolt) zárjegy záró sorszáma. 5. db.: készletre vett (betárolt) zárjegy darabszáma. 6. Okmányszám: készletre vételt (betárolást) igazoló okmány száma (szállítólevél, vámokmány) 7. Küldő telephely jövedéki száma: telephely engedélyszáma ahonnan a zárjegyet át/visszatárolták, csak másik saját telephelyről illetve más belföldi adóraktárból történő át/visszatárolás esetén töltendő kötelezően. 8. oldal; összesen: 18

9 További pótlapok beszúrása: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Összesen 99 db pótlap szúrható be. Beszúrt pótlapok törlése esetén a törölni kívánt lapokról minden adat elveszik. Bejelentés 03. Pótlap: (Egyéb csökkenés adatok) 9. oldal; összesen: 18

10 A program tölti fel: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Egyéb csökkenés adatok 1. Mozgásnem: zárjegykészlet csökkenési jogcím kódja, értéklistából választható. Választható mozgásnem típusok: Másik saját telephelyre átadás Másik adóraktár engedélyesnek bérmunkára átadás Másik adóraktár engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása Külföldön történő zárjegyfelhelyezés céljából harmadik országba kiszállítás Másik tagállamban történő zárjegyfelhelyezés céljából másik tagállamba kiszállítás Telephelyen megsemmisítés (a 14. (2) bekezdés szerinti, gyártás közben megsérült zárjegy esetében kezdő-, záró sorszámként azt a tartományt kell megadni amelybe a megsérült zárjegy(ek) sorszáma(i) esnek) Hivatal által visszavétel Gyártás közben történt, a 14. (2) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerülő megsérülés (a zárjegy kezdő és záró sorszám mezőket nem kell kitölteni) A zárjegy igénylőjének a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt ide nem értve a lopás esetét használhatatlanná válás, megsemmisülés (a zárjegy kezdő és záró sorszám mezőket nem kell kitölteni) 2. Megnevezés: a mozgásnem kód kiválasztását követően automatikusan feltöltésre kerül. 3. Kezdő sorszám: készletet csökkentő (kitárolt, megsemmisített, megsemmisült, használhatatlanná vált, hivatalba visszaszállított) zárjegy kezdő sorszáma. 4. Záró sorszám: készletet csökkentő (kitárolt, megsemmisített, megsemmisült, használhatatlanná vált, hivatalba visszaszállított) zárjegy záró sorszáma. 5. db.: készletet csökkentő (kitárolt, megsemmisített, megsemmisült, használhatatlanná vált, hivatalba visszaszállított) zárjegy darabszáma. 6. Okmányszám: készletcsökkenést igazoló okmány száma (szállítólevél, vámhatósági jkv., hivatal visszavételét igazoló bizonylat) 7. Fogadó telephely jövedéki száma: telephely engedélyszáma ahová a zárjegyet át/visszatárolták, csak másik saját telephelyre illetve más belföldi adóraktárba történő át/visszatárolás esetén töltendő kötelezően. A kitöltött nyomtatvány a Nyomtatvány mentése gombbal véglegesíthető. 10. oldal; összesen: 18

11 Ellenőrzés: A kitöltés során a beépített ellenőrzéseknek köszönhetően több mező esetén már az adat beírásakor egy külön ablakban hibaüzenettel jelez a program, ha valami hibát észlel, illetve figyelmeztet a helytelen kitöltésre. A megjelenő hibaüzenet esetén választani lehet, hogy javítjuk a hibát vagy javítás nélkül tovább léphetünk. Az ellenőrzéseket a rovat kitöltése után a billentyűzeten az Enter gombbal lehet aktiválni. A kitöltés befejezése után le kell futtatni az ellenőrzést, amelyet a kék pipa ikonnal kezdeményezhetünk (menüből is elérhető). Az ellenőrzési folyamat során tájékoztató ablak jelenik meg. Hibák találata esetén a program azokat soronként feltűnteti, egyébiránt üres ablak jelenik meg. Példa a hibás nyomtatvány ellenőrzése során megjelenő értesítésekre: A megjelenő párbeszéd ablakban szereplő hibaüzenet valamint az ott szereplő információk segítséget nyújtanak a tévesen vagy hibásan rögzített adatok kijavításához. Hibátlanul kitöltött nyomtatvány elektronikus feladása illetve a küldendő.kr kiterjesztésű fájl létrehozása: 11. oldal; összesen: 18

12 A példánkban szereplő küldendő file elérési útja: c:\program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\ A telepített program az alábbi helyen tárolja a.kr kiterjesztésű fájlt 12. oldal; összesen: 18

13 Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibátlan bejelentés illetve a hibásan kiállított bejelentés esetében is mód nyílik a bejelentés Elektronikus feladására és a küldendő.kr kiterjesztésű fájl létrehozására. A hibásan rögzített bejelentés esetében az Elektronikus feladás menüpont aktív, de több alkalommal is figyelmeztető üzenet kerül megjelenítésre. 13. oldal; összesen: 18

14 14. oldal; összesen: 18

15 Ebben az esetben a program a fájl nevére hivatkozva,.xml kiterjesztéssel a hibákra vonatkozó üzenetet jelenít meg a hiba felfedése érdekében. Majd a hibákat tartalmazó (titkosított) és titkosítatlan.xml fájlt és a.kr kiterjesztésű fájlt is létrehozza. Javasoljuk a hiba kijavítását, mert ezzel az elintézési határidő jelentősen lerövidülhet. 15. oldal; összesen: 18

16 Nyomtatás: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bejelentés papír alapú benyújtásához, illetve az ilyen módon történő megőrzéséhez biztosított, a bejelentés nyomtatási lehetősége. Fontos, hogy amennyiben az ellenőrzés elhagyásával történik a nyomtatás, a program a nyomtatott oldal aljára rányomtatja, hogy a bejelentés Hibás. Ebben az esetben az illetékes hatóság nem tudja elfogadni a bejelentést. 16. oldal; összesen: 18

17 Illetékességgel rendelkező Vám- és Pénzügyőri Hivatalok elérhetőségei Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged 6720.Szeged, Jókai u Levelezési cím: 6701.Szeged, Pf:156 Telefon: +36 (62) Fax: +36 (62) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.:122 Telefon: +36 (66) , 66) Fax: +36 (66) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kecskemét 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 516 Telefon: +36 (76) Fax: +36 (76) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen Debrecen, Vágóhíd u. 2., Levelezési cím: 4013 Debrecen Pf.:43. Telefon: +36 (52) , (52) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Nyíregyháza Nyíregyháza, Dózsa György út 39. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Pf. 379 Telefon: +36 (42) Fax: +36 (42) , Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szolnok Szolnok, Ady E. út 21. Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf.: 49. Telefon: +36 (56) Fax: +36 ( 56) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Eger 3300 Eger, Grónay S. u. 3. Levelezési cím: 3301 Pf.:115. Telefon: +36 (36) , Fax: +36 (36) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Salgótarján 3100 Salgótarján, Mártírok útja 2. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 129. Telefon: +36 (32) Fax: +36 ( 32) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Miskolc 3525 Miskolc, Horváth L , Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 28 Telefon: +36 (46) , 46) , 46) Fax: +36 (46) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Veszprém 8200 Veszprém, Pápai u. 49. Levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf.: 22 Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38. Telefon: +36 (22) Fax: +36 (22) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya 2800 Tatabánya, Komáromi u. 18. Levelezési cím: Pf.: 176. Telefon: +36 (34) Fax: +36 (34) oldal; összesen: 18

18 Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal 1064 Budapest Rózsa u. 89, Levelezési cím: 1387 Bp, Pf. 5. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal 1222 Bp. Nagytétényi út 52., Levelezési cím: 1775 Bp. Pf.: 139. Telefon: +36 (1) , , Fax: +36 (1) , Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pécs 7602 Pécs, Megyeri u.26 Levelezési cím: Pf.235 Telefon: +36 (72) Fax: +36 (72) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kaposvár 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3-4. Telefon: +36 (82) ; 82) Fax: +36 (82) ; 82) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szekszárd 7100 Szekszárd, Damjanich u.50. Levelezési cím: Pf.: Telefon: +36 (74) Fax: +36 (74) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely Szombathely, Széll K. u. 24. Levelezési cím: Pf.:8 Telefon: +36 (94) , 94) Fax: +36 (94) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2., Levelezési cím: 8901 Pf.:198 Telefon: +36 (92) Fax: +36 (92) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr 9024 Győr, Nádor u. 25., Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 307. Telefon: +36 (96) , 96) Fax: +36 (96) Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 18. oldal; összesen: 18

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Kitöltési útmutató a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatérítendő jövedéki adó összegének bevallására, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgáló Bevezetés és jogszabályi háttér:

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez Vámhivatal tölti ki Beérkezés ideje:... Átvevõ a:... Iktatószám:... Kérelem azonosító:... KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez illeték bélyeg helye I. Kérelmezõ adatai: Természetes személy tölti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a

Részletesebben

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet. az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Jogszabályi háttér adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a közigazgatási hatósági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2014.10.02. Tartalomjegyzék Kinek kell beadnia?...

Részletesebben

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek.

E tájékoztató azon adatszolgáltatásokat foglalja össze, amelyeket 2010. adóév folyamán folyamatosan kell teljesítenie az arra kötelezettnek. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2009. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2010. évben folyamatosan teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 KIFIZETÉSI KÉRELEM - FŐLAP... 5 D0034-03 SZÁMLA- ÉS BIZONYLATÖSSZESÍTŐ A BETÉTLAP BIZONYLATÖSSZESÍTŐ...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 KIFIZETÉSI KÉRELEM - FŐLAP... 5 D0034-03 SZÁMLA- ÉS BIZONYLATÖSSZESÍTŐ A BETÉTLAP BIZONYLATÖSSZESÍTŐ... KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus kifizetési kérelem hiányos benyújtása esetén a hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtható formanyomtatványokhoz TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben