Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a NAV_VP_J21 - Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Bevezetés és jogszabályi háttér: Ez a nyomtatvány a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez szükséges vámhatósági nyilvántartásba vételre szolgál. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 57/C. -a az alábbiak szerint szabályozza a kereskedelmi gázolaj visszaigénylését: 57/C. (1) A beszerzéskor megfizetett adóból a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt, b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyagtárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető. (2) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre - figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is - a pontjában meghatározott gépjármű vagy nyerges járműszerelvény (a továbbiakban együtt: kereskedelmi jármű) vámhatóság által e célból nyilvántartásba vett üzembentartója, illetve - bérelt kereskedelmi jármű esetében - bérbe vevője jogosult. A jogosult a nyilvántartásba vétel iráni kérelmet az adó-visszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult adószámát, valamint képviselője természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz bejelenteni. (3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személy esetében e rendelkezése a más tagállamban vagy EFTA-országban (azaz Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező személyre alkalmazható. (4) Az adó-visszaigénylési jog a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzéséről a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában, illetve b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a telephelyen történt tankolásokat dátum, mennyiség, forgalmi rendszám, kereskedelmi jármű kilométeróra állását részletező kimutatással dokumentálva érvényesíthető.

9 (5) Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető. (6) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést - a 48. (13) bekezdésében foglaltaktól eltérően - választása szerint az adott évre vonatkozóan a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától, vagy b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelheti. A Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet a nyilvántartásba vétellel és visszaigényléssel kapcsolatosan az alábbi részletszabályokat tartalmazza: 114/B. (1) a Jöt. 57/C. (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez a kérelmet a 24/A. számú melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani a vámhatósághoz. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a) a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt) vagy a vállalkozói igazolványt; b) a Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontja szerinti telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot; c) az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélyét, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződést; d) a közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedélyt; e) a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződést; f) pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződést. (3) A kérelmezőnek a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel a (2) bekezdésben foglalt okiratokat, bizonylatokat elegendő másolatban a kérelemhez csatolni. A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személynek a (2) bekezdésben foglalt okiratok hiteles fordítását vagy azok rövid magyar nyelvű kivonatát is csatolni kell a kérelemhez. (4) A kérelmezőnek nem kell csatolnia a (2) bekezdés a), c)-d) pontja szerinti dokumentumokat, ha a Közösségi Vámkódexről szóló október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO tanúsítvány) rendelkezik. A kérelemnek tartalmaznia kell az AEO tanúsítvány számát. (5) A kérelemben megadott adatok változását a 24/A. számú melléklet szerinti adattartalommal kell a vámhatósághoz bejelenteni.

10 (6) A vámhatóság a nyilvántartásba vételt, illetve a változások visszaigazolását a benyújtástól számított 15 napon belül teljesíti. (7) A Jöt. 57/C. -ában meghatározott esetekben az elektronikusan benyújtott bevallás kivételével az adó-visszaigényléshez benyújtandó okmány a) a Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gázolaj adózottan történt beszerzését a beszerzés helye és időpontja szerint is részletező, az üzemanyagkártya kibocsátója által kiállított számla másolati példánya, b) a Jöt. 57/C. (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott meghatározott kimutatás. Kérelem benyújtásának módja, helye, időpontja: A visszaigénylés benyújtását megelőző vámhatósági nyilvántartásba vétel: A bejelentést jelen nyomtatvány kitöltésével postai úton vagy személyesen 1 példányban kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a visszaigénylésre jogosult székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatósághoz (Az igazgatóságok címét a oldal főlapján lévő A NAV vámszervei linken érhetik el), illetve elektronikus úton ügyfélkapun is beküldhető a következő fejezetben foglaltak szerint. Külföldi vállalkozó/vállalkozás esetén minden esetben a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vámés Pénzügyőri Igazgatósága részére kell benyújtani a kérelmet. A Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező kérelmező nyilvántartásba vételét a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága végzi. Az igazgatóságok címét a oldal főlapján lévő A NAV vámszervei linken érhetik el. A kérelmet az a-dóvisszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani, azonban a Jöt. 128/C. (5) bekezdésére tekintettel amennyiben a Jöt. 57/C. (2) (3) bekezdése szerinti jogosult az adó-visszaigénylési jogosultságát első negyedévére is érvényesíteni kívánja, a 57/C. (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet legkésőbb február 15-éig kell benyújtania a vámhatósághoz. Ugyanezen nyomtatványt kell használni a kérelemben szereplő adatokban történt változás bejelentésére is. Csatolandó okmányok: A kérelemhez a Jöt. végrehajtási rendeletében (8/2004. III.10. Korm. rend.) foglaltak szerint, az alábbi okmányok másolati példányának benyújtása szükséges: a) Társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) vagy a vállalkozói igazolvány; b) A Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat;

11 c) Az adó-visszaigénylési jog érvényesítésével érintett kereskedelmi járművek forgalmi engedélye, bérelt kereskedelmi jármű esetén a bérleti szerződés; d) A közúti árufuvarozási, illetve személyszállítási tevékenység folytatására jogosító engedély; e) Az üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés (a Jöt. 57/C.. ((1) bekezdés a) pontja szerinti esetben); f) Pénzügyi képviselő alkalmazása esetén a pénzügyi képviselővel kötött szerződés; A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személyek a fenti okiratok hiteles fordítását vagy azok rövid magyar nyelvű kivonatát is kötelesek csatolni a kérelemhez. A kérelemhez nem kell csatolni a fenti dokumentumok közül az a), c) és d) pontban szereplőket, amennyiben a kérelmező a Közösségi Vámkódexről szóló október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal (AEO tanúsítvány) rendelkezik. Ebben az esetben az AEO tanúsítvány számát a kérelemben fel kell tüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei: NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 9024 Győr, Nádor u. 25., 9002 Győr, Pf.: 307. Tel.: 96/ , 96/ Fax.: 96/ NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. Pf.:8. Tel.: 94/ , 94/ Fax.: 94/ NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2., 8901 Pf.:198. Tel.: 92/ Fax.: 92/ NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 2800 Tatabánya, Erdész u. 'F' épület Pf.:176 Tel.: 34/ Fax.: 34/ NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 8200 Veszprém, Pápai u Veszprém, Pf.: 22 Tel.: 88/ Fax.: 88/ NAV Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kaposvár 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3., 7401 Kaposvár, Pf.:103 Tel.: 82/ ;82/ Fax.: 82/ ;82/

12 NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 42. Tel.: 22/ / Fax.: 22/ / / NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 7100 Szekszárd, Damjanich u. 50. Pf.: Tel.: 74/ Fax.: 74/ NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Pécs 7602 Pécs Ágoston tér 6 Pf.: 292, 7602 Pécs, Megyeri u.26 Pf:292 Tel.: 72/ , 72/ Fax.: 72/ , 72/ NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 1/B., 2041 Budaörs, Pf.: 134. Tel.: 23/ Fax.: 23/ NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kecskemét 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14., 6001 Kecskemét, Pf.: 516 Tel.: 76/ Fax.: 76/ NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 3100 Salgótarján, Mártírok útja Salgótarján, Pf: 129. Tel.: 32/ Fax.: 32/ NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 3300 Eger, Grónay S. u Pf.:115. Tel.: , Fax.: NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szolnok, Ady E. út Szolnok, Pf.: 49. Tel.: (56) Fax.: (56) NAV Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Szeged 6720.Szeged, Jókai u Szeged, Pf:156 Tel.: 62/ Fax.: 62/ NAV Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 3525 Miskolc, Horváth L , 3501 Miskolc, Pf.: 28 Tel.: 46/ , 46/ , 46/ Fax.: 46/

13 NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Debrecen, Vágóhíd u. 2.; Debrecen Pf.:43. Tel.: (52) ; Fax.: (52) NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., 5601 Békéscsaba, Pf.: 122. Tel.: 66/ , 66/ Fax.: 66/ NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza Pf. 379 Tel.: 42/ Fax.: 42/ , NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 1135 Budapest, Frangepán u. 87., 1558 Budapest, Pf.: 190. Tel.: Fax.: NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 1064 Budapest Rózsa u. 89, 1387 Bp, Pf. 5. Tel.: Fax.: NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.Postacím: 1300 Budapest Pf.: 152 Tel.: Fax.: NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 1107 Budapest, Száva u. 7. Tel.: Fax.: A nyilvántartásba vételi kérelem elektronikus benyújtását megelőző eljárás 1. Kormányzati portál regisztráció Amennyiben a kötelezett valamely kötelezettségének elektronikus úton kíván eleget tenni, akkor a kormányzati elektronikus ügyintézéshez szükséges ún. Ügyfélkapu regisztrációra a portálon van lehetőség, ahol az ügyfelek kizárólag természetes személyek regisztrálhatnak és ügyfélkapu azonosítót szerezhetnek. Az Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információk a oldalon a címen olvashatók el, vagy az okmányirodákban kérhetők. A regisztráció megtörténtét követően költségmentesen kiadott ideiglenes azonosító birtokában, a kiadást követő 30 napon belül személyesen meg kell jelenni az okmányirodában, ahol a regisztrációt véglegesítik. Az okmányirodában a véglegesítéshez a természetes személy azonosítására szolgáló dokumentumok szükségesek.

14 2. VPID szám igénylése A nyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásának feltétele, hogy a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez szükséges vámhatósági nyilvántartásba vételt kérők rendelkezzenek a vámhatóság által kiadott vámazonosító számmal. Vámazonosító szám (VPID): a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma a vámhatóságnál. A VPID szám kiadása megvalósul: előzetes VPID-regisztrációs eljárással A VPID szám iránti kérelem bármely alsó fokú, hatósági jogkörrel rendelkező vám- és pénzügyőri igazgatóságnál személyesen, vagy postai úton térítésmentesen benyújtható. A VPID szám kiadásával kapcsolatos részletes tájékoztató és a szükséges nyomtatványok a internetes oldalon a Dokumentumtár/egyéb/VPID/EORI menüpontban megtalálhatóak. a J21 nyomtatvány személyes adatokra (Név, anyja neve, születési hely és születési idő, adóazonosító jel) vonatkozó hiánytalan kitöltésével. Amennyiben a kérelmező a VPOP_J21 Kérelem a vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj felhasználása utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez nyomtatványt papír alapon nyújtja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a visszaigénylésre jogosult székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságához, abban az esetben az igazgatóság a VPID számot hivatalból külön nyomtatvány kitöltése nélkül kiadja. 3. Az elektronikus bevallások és adatszolgáltatások benyújtását megelőző vámhatósági EÜCregisztrációs eljárás Az az eljárás, amelynek során az Ügyfél részére az elektronikus adóbevallások és adatszolgáltatások benyújtását - a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat - központja által működtetett Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével - lehetővé tevő vámhatósági hozzáférési jogosultság kiadása megtörténik. Ennek érdekében az ügyfél által meghatalmazottat, illetve saját nevében eljáró bejelentőt (természetes személy, aki az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerint képviseleti joggal kerül meghatalmazásra) az illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóságok az Egységes Ügyfél Címtárban (a továbbiakban: EÜC) regisztrálják. A bejelentő a NAV internetes oldalairól letölti és telepíti a nyomtatványkitöltő programot, (ABEVJava) valamint az R01 számú elektronikus regisztrációs nyomtatvány(oka)t. A kitöltési útmutató alapján, a bejelentő kitölti az R01 számú nyomtatvány(oka)t, majd a nyomtatványkitöltő program segítségével ellenőrzött, hibátlan adatlapo(ka)t kinyomtatja.

15 A bejelentő a kitöltött, eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatvány(oka)t, mellékleteivel egyetemben postai úton beküldi vagy személyesen benyújtja a vámhatósági regisztrációt végző illetékes vámszervhez. A beérkezett kérelem alapján a vámszerv a bejelentőt és jóváhagyó(ka)t regisztrálja az EÜC-ben, melyet követően a vámhatósági regisztrációról szóló igazolást - az eredetiben benyújtott mellékletekkel együtt - az adóalany részére postai úton megküldi. A beérkezett kérelem hiányos, illetve hibás kitöltése esetén az adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel. A vámhatóság által kiadott elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatos valamennyi információ megtalálható: (R01, kitöltési útmutató) az alábbi elérési útvonalon. 4.Vámhatósági regisztráció módosítása A bejelentő (felhasználó) jogosultsági adataiban történt módosításokat (kiterjesztés vagy csökkentés) egy új R01 nyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni, mellyel kapcsolatos eljárás megegyezik a vámhatósági regisztráció során leírtakkal. Módosítás esetében az R01 nyomtatványon utoljára megadott jogok lesznek érvényben. Amennyiben egy korábban bejelölt jogosultság a módosítási kérelemmel kapcsolatos adatlapon nem kerül ismételten jelölésre, akkor az megszűnik. A VPOP_J21 Kérelem a vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj felhasználása utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez nyomtatvány elektronikus úton történő kitöltése Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozza át a kitöltő program súgóját, amely a internetes honlapról letölthető. A kérelem nyomtatvány 1 főlapból, 6 betétlapból áll. Az egyes lapok fejrészét a kitöltött B) rész alapján a program automatikusan kitölti. A nyomtatvány több helyen tartalmaz értéklistákat, melyek a cella jobb felső sarkában található piros háromszögre történő kattintással érhetőek el. KÉRELEM VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ A KERESKEDELMI GÁZOLAJ UTÁNI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY FŐLAPJA: A kérelem A) része Az A) részhez tartozó rovatokat a vámhatóság tölti ki, az az igénylő részéről nem tölthető ki. Amennyiben a pótlap kitöltésre kerül, a kitöltött lap rovatban automatikusan megjelenik egy X jel, a lapok darabszáma mezőkben pedig az aktuális lapból kitöltött dinamikus lapok száma.

16 A kérelmező adatai: A kérelem B) része Amennyiben a bejelentő már rendelkezik a vámhatóság által kiadott vámhatósági regisztrációs számmal (a továbbiakban: VPID) a Személyi adatok rovatban elegendő az alábbi rovatok kitöltése: VPID száma (amennyiben már rendelkezik vele) Neve (elnevezése) Székhelye (ennek hiányában telephelye) Abban az esetben, ha a bejelentő VPID számmal nem rendelkezik, valamennyi személyi adatot meg kell adnia, melyek alapján az illetékes megyei igazgatóság a VPID számot hivatalból kiadja. A főlapon található B) rovat elemei: Hiánypótlás rovat: ezt a mezőt akkor kell bejelölni, ha a bejelentő korábban a vámhatóság részére megküldött bejelentését a vámhatóság hiánypótlással fogadta be. Hivatkozott beküldés azonosító rovat: hiánypótlás esetén a rovatban a Vámhatóság által az elektronikusan visszaküldött értesítő levélben megadott XML azonosítót - pld.: kell teljes hosszában feltüntetni. (27 karakter). Kérelem jellege rovat: a rovat mezőben található piros háromszögre kattintva a legördülő menüből kiválasztható a megfelelő kérelmi mód. Érvényesség dátuma: a rovat mezőben található piros háromszögre kattintva a legördülő naptárból a megfelelő dátum kiválasztható, mely dátum a változás és a törlés kérelem jellege esetén töltendő ki. Külföldi vállalkozó/vállalkozás pénzügyi képviselőt alkalmaz rovat: ezt a jelölő négyzetet kizárólag akkor kell bejelölni, ha a bejelentő külföldi és magyar pénzügyi képviselőt alkalmaz. VPID szám rovat: a kérelmező részére a vámhatóság által kiadott ügyfél nyilvántartásba vételi vámazonosító száma (Első megrendelés benyújtása esetén amennyiben a kérelmező nem rendelkezik VPID számmal kitöltése nem kötelező, minden további esetben kitöltése kötelező). Nyilvántartási szám rovat: csak módosítás, illetve törlés esetén töltendő ki! Neve (elnevezése) rovat: a bejelentő gazdálkodó teljes neve. Országkód rovat: a székhely szerint illetékes országkódot kell feltüntetni (az ISO alpha-2 kétbetűs kódokat kell feltüntetni). Székhely cím rovat: a gazdálkodó székhelyének címe. Adószáma rovat: ebbe a rovatba az állami adóhatóság által kiadott adóigazgatási azonosító, 11 karakter hosszan megadva. Közösségi adószám rovat: közösségi adószám esetén lehet a jelölő négyzetet alkalmazni.

17 Rövidített név rovat: a bejelentő gazdálkodó rövidített neve. Egységes statisztikai jelzőszám rovat: magyarországi adószámmal rendelkező cég, szervezet, valamint egyéni vállalkozó köteles beírni a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai számjele. Cégbírósági bejegyzés száma rovat: cégalapításkor a cégbírósági bejegyzés száma. Cégbírósági bejegyzés kelte rovat: a cégalapítás dátuma. Levelezési cím rovat: A gazdálkodó levelezési címe. AEO tanusítvány számarovat: engedélyezett gazdálkodó nyilvántartási száma. Vállalkozói igazolvány száma rovat: a hatóság által kiadott igazolvány száma. Kelte rovat: a hatóság által kiadott igazolvány kelte. Kiadó hatóság rovat: a kiállító hatóságmegnevezése. Születési helye rovat: a vállalkozó születési helye. Ideje rovat: a vállalkozó születési ideje. Anyja neve rovat: a vállalkozó anyjának leánykori neve. Állampolgársága rovat: a vállalkozó állampolgársága. Állandó lakhelye rovat: a vállalkozó állandó lakhelye. Személyazonosító igazolvány (útlevél) száma rovat: a kiválasztott okmány száma. Kelt: a kitöltés helye. Dátum: a kitöltés dátuma. Bejelentő azonosító rovat: a bejelenésre jogosult adóazonosító száma 10 karakter hosszan. Aláírás: a megrendelő aláírása. A Kérelem C) része: Fejléc adatok: (a program automatikusan tölti ki) Neve rovat: a bejelentő neve. VPID száma rovat: vámhatósági azonosító száma. Adószáma rovat: ebbe a rovatba az állami adóhatóság által kiadott adóigazgatási azonosító, 11 karakter hosszan megadva. A fejléc adatokat a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti a főlap adatol alapján.

18 Pénzforgalmi adatok Művelet rovat: a rovat mezőben található piros háromszögre kattintva a legördülő menüből kiválasztható a megfelelő státusz. A számlavezető pénzintézet neve, fiókja rovat: a gazdálkodó számlavezető pénzintézetének megnevezése. IBAN rovat: a pénzintézet 4 jegyű azonosító száma. (2 betű és 2 szám). Pénzforgalmi jelzőszám rovat: a gazdálkodó bankszámla száma háromszor nyolc karakter hosszan. Ha a bankszámla száma kétszer nyolc karakterből áll, abban az esetben az utolsó nyolc karaktert nullákkal kell kiegészíteni. A Kérelem D-E) része: Pénzforgalmi adatok Fejléc adatok: (a program automatikusan tölti ki) Neve rovat: a bejelentő neve. VPID száma rovat: vámhatósági azonosító száma. Adószáma rovat: ebbe a rovatba az állami adóhatóság által kiadott adóigazgatási azonosító, 11 karakter hosszan megadva. A fejléc adatokat a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti a főlap adatol alapján. A kérelem D) része: A Jöt. 57/C. (1) bekezdés a) pontja szerinti üzemanyagkártya használatára vonatkozó adatok Ebben a rovatban kell megadni annak a gazdálkodónak a nevét, amellyel a kérelemhez mellékelt üzemanyagkártya használatára vonatkozó szerződés megkötésre került. E) Csatolt okmány másolatok és pótlapok darabszáma: A rovatban felsorolt csatolt okmány másolatok, illetve pótlapok darabszámát kell megadni. A Kérelem F) része: Telephelyre vonatkozó adatok: A Jöt. 57/C. (1) bekezdés b) pontja szerinti telephelyre vonatkozó adatok

19 Amennyiben az adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő üzemanyagtankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból, elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolajat használ fel, ebben a rovatban kell a telephely adatait megadni. Több telephely megadására 999 darab lap áll rendelkezésre. Művelet rovat: a rovat mezőben található piros háromszögre kattintva a legördülő menüből kiválasztható a megfelelő művelet mód. Telephely kód rovat: a telephely(ek) bejelentési sorrendje szerinti sorszám (csak a változásbejelentés, vagy törlés esetén kell kitölteni). Telephely címe rovat: a megfelelő számú telephely címe. Telephely használati jogcíme: Bérleti szerződés határozott időtartamra rovat: A bérleti szerződésben meghatározott időtartam kezdete és vége. Bérleti szerződés határozatlan időtartamra rovat: a jelölő négyzetre kattintva aktiválható. (Az érvényesség kezdetét fel kell tüntetni az előző mezőben!) Saját tulajdon esetén a tulajdoni hányad rovat: ebbe a mezőbe a tulajdoni hányad százalékos értékét kell feltüntetni. A Kérelem G) része: A kereskedelmi jármű(vek)re vonatkozó adatok : A kereskedelmi járművek adatainak megadására szolgálnak, melyre a visszaigénylési jogot érvényesíteni kívánja. Művelet rovat: a rovat mezőben található piros háromszögre kattintva a legördülő menüből kiválasztható a megfelelő művelet mód. Kereskedmi jármű rendszáma rovat: azon járművek forgalmi rendszámát kell itt feltüntetni, melyek után a visszaigénylést érvényesíteni kívánja. Kereskedelmi jármű üzemben tartója, - bérelt kereskedelmi jármű esetén - bérbevevője rovat: ebbe a rovatba az üzemben tartó vagy a bérlő nevét kell beírni. Műszaki engedély érvényessége rovat: kitöltése nem kötelező. Jármű honossága rovat: külföldi honosságú jármű esetén kell kitölteni.

20 Képviseletre vonatkozó adatok H) lap: Belföldi bejelentő-, vagy külföldi vállalkozó/vállalkozás esetén amennyiben nem alkalmaz pénzügyi képviselőt, akkor a képviseletre jogosult személyek adatainak feltüntetésére szolgáló lap. A megkezdett sorokban minden oszlop kitöltése kötelező! Pénzügyi képviseletre jogosultak adatai I-J lap: Ez a lap csak akkor lesz aktív, ha a főlapon X-el megjelölte a "Külföldi vállalkozó/vállalkozás pénzügyi képviselőt alkalmaz" jelölőnégyzetet. Az I) részt csak akkor kell kitölteni, ha a külföldi bejelentő jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bízott meg a pénzügyi képviseletével. VPID szám rovat: a kérelmező részére a vámhatóság által kiadott ügyfél nyilvántartásba vételi vámazonosító száma (Első megrendelés benyújtása esetén amennyiben a kérelmező nem rendelkezik VPID számmal kitöltése nem kötelező, minden további esetben kitöltése kötelező). Neve (elnevezése) rovat: a bejelentő gazdálkodó teljes neve. Rövidített név rovat: a bejelentő gazdálkodó rövidített neve. Székhely cím rovat: a gazdálkodó székhelyének címe. Levelezési cím rovat: a gazdálkodó levelezési címe. Adószáma rovat: ebbe a rovatba az állami adóhatóság által kiadott adóigazgatási azonosító, 11 karakter hosszan megadva. Egységes statisztikai jelzőszám rovat: magyarországi adószámmal rendelkező cég, szervezet, valamint egyéni vállalkozó köteles beírni a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai számjelét. Pénzforgalmi jelzőszám rovat: a gazdálkodó bankszámla száma háromszor nyolc karakter hosszan. Cégbírósági bejegyzés száma rovat: cégalapításkor a cégbírósági bejegyzés száma. Cégbírósági bejegyzés kelte rovat: a cégalapítás dátuma. Pénzintézet megnevezése rovat: a gazdálkodó számlavezető bankjának neve. A J) részben azon személyek adatait kell feltüntetni, akiket a külföldi vállalkozás/vállalkozó pénzügyi képviseletre megbízott. Ha a megbízott jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor a tényleges képviseletet ellátó alkalmazott adatait kell feltüntetni. Ha a pénzügyi képviseletre jogosult egyéni vállalkozó, akkor az ő személyes adatait kell feltüntetni, de ebben az esetben az I) részt csak a rendelkezésre álló adatokkal kell feltölteni. A megkezdett sorokban minden oszlop kitöltése kötelező!

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM. I. Személyi adatok

Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM. I. Személyi adatok Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő adó- és vámigazgatóság megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez

Részletesebben

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez Vámhivatal tölti ki Beérkezés ideje:... Átvevõ a:... Iktatószám:... Kérelem azonosító:... KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez illeték bélyeg helye I. Kérelmezõ adatai: Természetes személy tölti

Részletesebben

Érvényes: 2008. június 01-től.

Érvényes: 2008. június 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés EAN (GTIN) szám törzsadat változásról, valamint a VP termékazonosító-szám igénylésről és változásról című J07 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2008 -

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J15 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartomány iránti kérelem című J15 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-04 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1050-04 jelű nyomtatványt az alábbi céllal használhatja: A Támogatási

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 01-től.

Érvényes: 2009. július 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. július 01-től. 1. oldal; összesen: 18 Kitöltési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. A G jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:

I. rész: Alapadatok. A G jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1011-01 jelű, Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz A G1011-01 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-02 jelű, Nyilvántartásba vétel nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer ctrl.ir_vk.0 Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. Kötelező

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

VPID szám: ADATLAP I. B. VPID szám: Új adatbejelentés Adatmódosítás. Megyeszékhelyi vámhivatal: Gazdálkodó Egyéni vállalkozó Magánszemély

VPID szám: ADATLAP I. B. VPID szám: Új adatbejelentés Adatmódosítás. Megyeszékhelyi vámhivatal: Gazdálkodó Egyéni vállalkozó Magánszemély ADATLAP I. A Vám- és Pénzügyőrségnél történő vámazonosító szám (VPID) kiadásához, módosításához A. A vámhatóság tölti ki Érvényesség kezdete: Érvényesség vége: Iktatószám: Megyeszékhelyi vámhivatal: A

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G jelű, Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-02 jelű, Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai 02 i Törvényszék Ügyszám:.. 0 1 P k 6 0 1 2 6 1 9 9 6 Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.. Végzés száma: 3 2 Beküldő adatai: Elektronikus beküldés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti MVH szervezeti egységéhez! P.H. G004-es betétlapok darabszáma: Kötelező kitölteni! Ügyfél neve: Módosítás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben