KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A internetes honlapon elhelyezett adatlappal és a kitöltéshez szükséges útmutatóval a Vám- és Pénzügyőrség segítséget kíván nyújtani Önnek a vámazonosító szám (VPID), illetve a közösségi vámazonosító szám [a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet (továbbiakban: VK-VHR) I. rész I. cím 6. fejezete szerinti EORI-szám: gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma] igényléséhez. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük nyomtatott nagybetűkkel, vagy gépelve töltse ki az adatlapot. A VPID/EORI szám igényelhető előzetes regisztráció útján, illetve vámhatósági eljárással együtt. Előzetes regisztráció A két példányban kitöltött adatlapot az előzetes regisztráció során a mellékletekkel együtt az illetékes vám- és pénzügyőri hivatalnak, regionális ellenőrzési központnak kell benyújtani 1. Amennyiben az adatok igazolása szükséges a vonatkozó okmányokat eredeti vagy hitelesített másolatban kell bemutatni. A vámhatósági eljárással együtt kért regisztráció Amennyiben a fentiek szerinti előzetes ügyfél-regisztrációra nem került sor a vámhatóságnál, úgy lehetőség van az első vámhatósági eljárás során az ügyfél nyilvántartásba vételére. Adatváltozás esetén később mindig csak a módosult adatokat kell megadnia. Ebben az esetben kérjük, hogy mindig hivatkozzon a VPID/EORI számra. Kérelem mellékleteként szolgáló okmányok A kérelem mellékleteként kérjük az alábbi okmányok eredeti példányának bemutatását vagy hitelesített másolatának bemutatását/becsatolását. Cégbejegyzésre kötelezett esetében az aláírási címpéldány benyújtása, illetve azon adatok okmányszerű igazolása szükséges, melyek a cégnyilvántartásban szereplő adatoktól eltérnek. Kérjük, hogy az alábbiakban X-szel jelölje az ügyféltípusnak megfelelő bemutatandó okmányokat: I.) Magyar honosságú ügyfelek I. 1.) Magyarországon letelepedett alábbiakban meghatározott gazdálkodók 1 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulására tekintettel a VPID/EORI szám kiadását a NAV alsó fokú vámszervei végzik, melyek listája a alatt érhető el.

2 Cégbejegyzésre kötelezett esetében: cégkivonat, cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, amennyiben rendelkezik APEH adóbejelentővel, akkor az alapján is elvégezhető a nyilvántartásba vétel. Egyház, párt, nyugdíjpénztár, egyesület, sportági országos szakszövetség, alapítvány, közalapítvány esetében: nyilvántartásba vevő Bíróságtól kivonat a szervezetről. Költségvetési szerv (önkormányzatok, minisztériumok stb.) esetében: igazolás az Államháztartási Hivatal által vezetett nyilvántartásból, kinevezésről szóló dokumentum. Köztestület (különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági illetve kereskedelmi kamarák) esetében: ha nem került bírósági nyilvántartásba, akkor a létrehozásáról szóló törvényt tartalmazó Magyar Közlöny megnevezése, valamint a képviseletre jogosult személy kinevezését tartalmazó Magyar Közlönyre hivatkozás és a köztestület alapszabálya. Ha bírósági nyilvántartásba került, akkor kivonat a nyilvántartásból. Közoktatási intézmények esetében: igazolás költségvetési szervek kivételével a jegyzőtől vagy főjegyzőtől a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételéről. Felsőoktatási intézmények esetében: kinevezésről szóló dokumentum (jegyzésre jogosult személy igazolásához). Aláírási címpéldány (eredeti, vagy hiteles másolat). Ellenőrizni kell, hogy a hatályos felsőoktatási törvény I. számú melléklete tartalmazza-e a felsőoktatási intézményt. Minden fenti ügyféltípus esetében bankszámlaszerződés, ha a bankszámlára vonatkozó adatokat más irat nem tartalmazza. MVH ügyfélregisztrációs számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele az ügyfél). GLN számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele az ügyfél). I. 2.) Magyarországon letelepedett egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány. Bankszámlaszerződés. Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányok valamelyike: Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) vagy régi típusú személyi igazolvány. Magyar útlevél január 1-je után kiadott új típusú magyar vezetői engedély. A fenti okmányokon túl a következők bemutatása is szükséges. Őstermelői igazolvány (ha rendelkezik vele.) MVH ügyfélregisztrációs számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele az ügyfél.) GLN számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele.) Őstermelői adószámot igazoló okmány (ha rendelkezik vele.) I. 3.) Magyar állampolgárságú természetes személy (magánszemély) vagy olyan kettős állampolgár, akinek egyik honossága magyar

3 Adóigazolvány. Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányok valamelyike: Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) vagy régi típusú személyi igazolvány. Magyar útlevél január 1-je után kiadott új típusú magyar vezetői engedély. Amennyiben a természetes személy rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, illetve MVH ügyfélregisztrációs számmal, GLN számmal, őstermelői adószámmal, akkor annak igazolására szolgáló okmány bemutatása is szükséges: Őstermelői igazolvány (ha rendelkezik). MVH ügyfél regisztrációs számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele az ügyfél). GLN számot igazoló okmány (ha rendelkezik vele.) Őstermelői adószámot igazoló okmány (ha rendelkezik vele.) Adóigazolvánnyal nem rendelkező magyar magánszemély az ADATLAP magánszemélyek részére (M) típusú nyomtatványt szintén az általános szabályok szerint kell kitöltse, azzal a különbséggel, hogy az ország rovatot üresen kell hagyni (pl.: regisztráció a határon útlevél alapján). II.) Közösségi, de nem magyar honosságú ügyfelek II. 1.) Közösségen belül, de nem Magyarországon letelepedett gazdálkodó Az illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolás a Közösségben letelepedett gazdálkodó uniós adószámáról. Név, gazdálkodási forma és székhely adatait igazoló okmány. A külföldi gazdálkodó bankszámla-szerződése(i), igazolása(i). Ha a külföldi gazdálkodó magyar adószámot kapott az APEH-től, és a regisztrációt ez alapján kéri, akkor az adószámot a teljes 11 pozíció figyelembevételével kell megadni. II. 2.) Közösség más tagállamában letelepedett magánszemély (egyik típusú okmány elegendő) Útlevél. Személyi igazolvány. III.) Harmadik országos ügyfelek

4 III. 1.) Közösségen kívül letelepedett gazdálkodó Név, gazdálkodási forma és székhely adatait igazoló okmány. Nyilvántartásba vételhez a fenti adatokat eredeti vagy hiteles másolatban kiadott okmányokkal szükséges igazolni. III. 2.) Közösségen kívül letelepedett magánszemély Útlevél. A nyilvántartásba vételhez a lakcím megadása is szükséges, amit az adatlapon szintén fel kell tüntetni. A VPID szám igényléséről szóló adatlapról a nyilvántartásba vételt követően 1 példány másolat készül VPID számmal ellátva, amely az ügyfél/bejelentő részére kerül visszaadásra. Az eredeti példány a vámhatóság példányát képezi, azokkal a másolt okiratokkal, mellékletekkel egyetemben, amelyek a nyilatkozat elfogadása során az adatok hitelességét bizonyító bemutatás során felmerültek. A vámhatóság az eredeti vagy hitelesített okiratokat nem vonja be, azokat a VPID szám kiadását követően az ügyfél/bejelentő részére visszaadja. Az adatlap kitöltési útmutatója kizárólag magyar nyelven tölthető le. Kérjük, hogy a kitöltési útmutató X-szel jelölt lapjait csatolja a kiállított ADATLAP mellé.

5 KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES TUDNIVALÓK Gazdálkodó (G), egyéni vállalkozó (EV) adatlapjának kitöltése Adatcsoport (ADATLAP I.) B Kérjük X-szel jelölje az üres négyzetben: új adatbejelentés vagy adatmódosítás történik a jövedéki alany minősítést (amennyiben a bejelentő jövedéki eljáráshoz kapcsolódó tevékenységet végez) A (*)-gal megjelölt rovatot VPID adatmódosítás esetén szükséges kitölteni, ahol a VPID számra kell hivatkozni. A (**)-gal megjelölt rovatot új adatbejelentés esetén, magyar ügyfelek esetében lehet kitölteni, ha a kérelmezés időpontjában EORI-számmal nem rendelkezik, és a kiadásra kerülő VPID számát EORIszámként is kívánja használni. A Közösségen kívül letelepedett ügyfelek esetében is ki lehet tölteni, de csak akkor, ha a VK-VHR 4l. cikk (3) bekezdése alapján az EORI-számot a magyar vámhatóság adja ki. A (***)-gal megjelölt rovatot új adatbejelentés, kizárólag EORI-szám igénylése esetén lehet kitölteni, amennyiben a VK-VHR 4s. cikk (2) bekezdése szerint hozzájárul EORI adatainak (EORI-szám, név, cím) közzétételéhez a Bizottság internetes honlapján. A (****)-gal megjelölt rovatot EORI-szám adatmódosítás esetén szükséges kitölteni, ahol az EORI számra kell hivatkozni. A Közösség más tagállamában letelepedett ügyfél VPID szám kiadására irányuló kérelme esetén is szükséges kitölteni, amennyiben annak tagállama adott ki neki EORIszámot. A (*****)-gal jelölt rovat kitöltése akkor szükséges, ha a bejelentő a 141/2003. (XI.09.) Kormányrendelet 1. alapján rendelkezik regisztrációs számmal. Az MVH-nál nyilvántartásba vett ügyfél a közösségi, vagy a nemzeti mezőgazdasági támogatás igénybevételéhez kapja a regisztrációs számot (MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal). VPID számot igényelhet, adatmódosítást kezdeményezhet: - magyar gazdálkodó / egyéni vállalkozó / magánszemély - közösségi, de nem magyar gazdálkodó / egyéni vállalkozó / magánszemély - közösségen kívül letelepedett gazdálkodó / egyéni vállalkozó / magánszemély EORI számot igényelhet, adatmódosítást kezdeményezhet: - magyar gazdálkodó / egyéni vállalkozó / magánszemély - Közösségen kívül letelepedett gazdálkodó / egyéni vállalkozó / magánszemély a) Ország: 1). Egyéni vállalkozó típusú ügyfél csak magyar vállalkozó lehet (ADATLAP I-II egyéni vállalkozó részére), ahol az országkód csak HU lehet. 2). A gazdálkodó adószámának ISO szabvány szerinti országkódja alapján o Magyar adószámmal rendelkező gazdálkodó esetén HU kódot kell írni. Ezt a kódot nemcsak a magyar honosságú cégeknél kell alkalmazni, hanem mindazon uniós és harmadik országos külföldi cégeknél is, amelyek esetében Magyarországon az Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal az ügyfél megkeresésére adószámot adott ki (elsődleges adószám). o Közösségi, nem magyarországi gazdálkodó esetén a tagország adószáma szerinti országkódot (pl.: brit gazdálkodó adószáma esetében GB országkódot) kell megadni. 3). A gazdálkodó székhelyének ISO szabvány szerinti országkódja alapján

6 o Harmadik országos gazdálkodók országkódját kell ebben a formában rögzíteni (abban az esetben, ha nem rendelkezik közösségi adószámmal). b) Adószám: gazdálkodó, valamint egyéni vállalkozó adószámát kell megadni. Az adószám megadása cég esetén kizárólag magyarországi/uniós gazdálkodókra vonatkozik. Amennyiben az ügyfél adószáma közösségi státusú, akkor az Igen jelölést kell alkalmazni. Ellenkező esetben a Nem négyzetbe kell X-et tenni. Amennyiben a VPID/EORI számot igénylő több adószámmal rendelkezik, akkor azok megadására a 04 PÓTLAPOT kell alkalmazni. Gazdálkodó c) Bírósági bejegyzés száma: a cégbírósági bejegyzéssel rendelkező magyarországi cég és szervezet köteles megadni a cégjegyzékszámot. Külföldi cég, szervezet a saját országában kiállított cégazonosításra szolgáló azonosítóját tüntetheti fel. Bejegyzés kelte rovatmezőbe a cégbírósági bejegyzés kiállításának dátumát kell megadni Egyéni vállalkozó c) Okmány típusa: az egyéni vállalkozóknak meg kell adni az igazolásul benyújtott okmányok típusát, számát, kiállítás idejét, lejárati idejét és a kiállító hatóság megnevezését. Amennyiben az egyéni vállalkozó rendelkezik őstermelői adószámmal, akkor ezen adatot is az okmányok között kell feltüntetni. d) Rövid név: cég, szervezet bírósági végzésben szereplő rövid neve. e) Hosszú név: cég, szervezet bírósági végzésben szereplő teljes neve. Gazdálkodás formája: a szervezeti formát kell feltüntetni (pl.: kft.,rt., bt. stb.) d) Családi név: a VPID/EORI számot igénylő vállalkozó vezetékneve. e) Utónév: a VPID/EORI számot igénylő vállalkozó keresztneve. f) Egységes statisztikai jelzőszám: magyarországi adószámmal rendelkező cég, szervezet, valamint egyéni vállalkozó köteles beírni a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai számjelét; g) GLN szám: a gazdálkodó, valamint az egyéni vállalkozó GLN azonosító számát kell megadni. A GLN szám (Global Location Number) egy olyan, a GS1 tagszervezetek által kiadott, szabványos felépítésű azonosítószám, amely a jogalanyok (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek stb.), valamint fizikai és funkcionális egységek (telephely, raktár stb.) azonosítására alkalmas, és nemzetközi szinten egyértelmű azonosítást tesz lehetővé. h) Jogelőd VPID szám: vámhatóság nyilvántartásában VPID számmal rendelkező jogelődö(ke)t kell megadni; i) Jogutód VPID szám: a vámhatóság nyilvántartásában VPID számmal rendelkező jogutódo(ka)t kell megadni. Adatcsoport (ADATLAP I.) C Itt a gazdálkodó/egyéni vállalkozó székhely/lakhelyét kell megadni. A címadatokat magyarországi cég, szervezet esetén a cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány, míg külföldi cégnek, szervezetnek a saját országában kiállított cégazonosításra szolgáló okmánya alapján kell beírni a címadatokat. Székhelycím kitöltése: a) Országkód: a székhely/lakhely ISO szerinti országkódját kell beírni (pl.: HU, AT stb.); b) Irányítószám: postai irányítószám; c) Helység: az adott város, település neve; d) Terület megnevezése: a közterület teljes neve (például: Kossuth, Fő stb.);

7 e) Területe jellege (pl.: utca, körút, út, tér stb.); f) Házszám; g) Szint ; h) Ajtó; i) Postafiók; j) Helyrajzi szám; k) (nem kötelező) Adatcsoport (ADATLAP I.) D Bankszámlaadatok: a) Országkód: a pénzintézet ISO szabvány szerinti országkódját kell beírni (pl.: HU, DE, stb.); b) Bankkód: a pénzforgalmi jelzőszám első 8 számjegyét kell szerepeltetni, amely a bankot vagy a bankfiókot azonosítja (IBAN kód nélkül); c) Pénzforgalmi jelzőszám: IBAN formátumú bankszámlaszámot kell megadni. Az IBAN magyar formátuma 28 karakter hosszúságú. Az első 4 karakter az országazonosító (HU) + 2 karakter ellenőrzőszám, majd ezt követi a 24 karakteres pénzforgalmi jelzőszám. Amennyiben a pénzforgalmi jelzőszám 16 jegyű, ebben az esetben az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert 0-val kell kitölteni, hogy elérje a 24 karaktert. A külföldi számlaszám esetén az adott országban meghatározott formátum szerint kell megadni. A bankszámlaszámok megadásakor minden esetben nyilatkozni kell a számla típusáról, amely lehet forintszámla vagy devizaszámla (a bankszámlaszerződések tartalmazzák a devizanemet); d) Számlanyitás ideje: az adott banknál vezetett számla nyitásának dátuma; e) Számlazárás ideje: VPID kiadást követően amennyiben egy adott bankszámla megszűnik, akkor a VPID, pénzforgalmi jelzőszám hivatkozással az adatlapon a számlazárás idejét kell feltüntetni. Amennyiben a VPID számot igénylő több bankszámlaszámmal rendelkezik, akkor azok megadására a 03 PÓTLAPOT kell alkalmazni. Adatcsoport (ADATLAP II.) F Levelezési cím kitöltése: A gazdálkodó/egyéni vállalkozó levelezési címét kell megadni, amennyiben rendelkezik ilyen elérhetőséggel és az eltérő a székhely/lakhely címtől. A rovatok kitöltése a C ADATCSOPORT tudnivalói szerint történik. Amennyiben a VPID számot igénylő több levelezési címmel rendelkezik, akkor azok megadására a 02 PÓTLAPOT kell alkalmazni. Adatcsoport (ADATLAP II.) G Telephely cím kitöltése: A gazdálkodó/egyéni vállalkozó telephely címét kell megadni, amennyiben rendelkezik ilyen címmel. A rovatok kitöltése a C ADATCSOPORT tudnivalói szerint történik. Amennyiben a VPID számot igénylő több telephely címmel rendelkezik, akkor azok megadására a 01 PÓTLAPOT kell alkalmazni. Kérjük, hogy az adatlapon/pótlapon X-szel jelölje a Bérlemény négyzetben, ha az adott cím szerinti ingatlan, terület nem a bejelentő tulajdonát képezi. H Adatcsoport (ADATLAP II.) PÓTLAPOK és a 05 BETÉTLAP kitöltött példányainak darabszámát kell megadni. Adatcsoport (ADATLAP II.) I Az ügyintéző tölti ki, aki a vámhatóság felé az adatbejelentést megtette. a) Cég neve: fel kell tüntetni a bejelentő cég, szervezet nevét; b) Ügyintéző neve: adott cég ügyintézőjének nevét vagy adott cég által meghatalmazott cég, szervezet ügyintézőjének nevét kell feltüntetni; c) ügyintéző elektronikus levelezési címe ( cím megadása nem kötelező); d) Telefonszám: ügyintéző telefonszámai (körzetszám/telefonszám); e) Telefaxszám: ügyintéző faxszáma (körzetszám/telefax szám); Kelt, helység: a bejelentés helye, ideje

8 Magánszemély (M) adatlapjának kitöltése B Adatcsoport (ADATLAP M.) a) Országkód: a székhely/ lakhely ISO szerinti országkódját kell beírni (pl.: HU; AT stb.); b) Adóazonosító jel: magyarországi személy adóigazolványán feltüntetett számot kell megadni; c) Okmány típusa: magánszemélyeknek meg kell adni az általuk igazolásul benyújtott okmányok típusát, számát, kiállítás idejét, lejárat idejét és a kiállító hatóság megnevezését; Őstermelői adószám: magyarországi személy őstermelői adószámát kell megadni (amennyiben rendelkezik vele); d) Anyja neve: a VPID szám igénylő személy anyja születéskori családi és utóneve; e) Születési idő: év, hónap, nap; f) Születési hely: a bejelentő születési helye; g) Családi név: a bejelentő vezetékneve; h) Utónév: a bejelentő keresztneve; i) Leánykori/ Születéskori családi név: a bejelentő születéskori vezetékneve; j) Leánykori/ Születéskori utónév: a bejelentő születéskori keresztneve; k) Állampolgárság: a magyar/külföldi magánszemélyek állampolgárságát kell megadni a bemutatott személyazonosító okmányok alapján (pl.: személyi igazolvány, útlevél). Az állampolgárságot szintén kóddal kell jelölni (pl.: HU). Kettős vagy többes állampolgárság jelzése pl.: HU-DE; l) GLN szám: a magánszemély GLN azonosító számát kell megadni. A GLN szám (Global Location Number) egy olyan, a GS1 tagszervezetek által kiadott, szabványos felépítésű azonosítószám, amely a jogalanyok (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások, természetes személyek stb.), valamint fizikai és funkcionális egységek (telephely, raktár stb.) azonosítására alkalmas, és nemzetközi szinten egyértelmű azonosítást tesz lehetővé. C Adatcsoport (ADATLAP M) Lakhely cím kitöltése: a) Országkód: a magánszemély lakhelyének országkódját kell beírni (pl.: HU); b) Irányítószám: postai irányítószám; c) Helység: az adott város, település neve; d) Terület megnevezése: a közterület teljes neve (például: Kossuth, Fő stb.); e) Területe jellege (pl.: utca, körút, út, tér stb.); f) Házszám; g) Szint; h) Ajtó. D ADATCSOPORT A PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM MEGADÁSÁRA SZOLGÁL. HA A VÁMELJÁRÁSHOZ VISSZAIGÉNYLÉS KAPCSOLÓDIK, AKKOR A PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOT FEL KELL TÜNTETNI. AMENNYIBEN A MAGÁNSZEMÉLY NEM KÍVÁNJA MEGADNI PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMÁT, AKKOR AZ ÜRES NÉGYZETBE X JELÖLÉST KELL ALKALMAZNI. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE A KELT., ALÁÍRÁS FELTÜNTETÉSÉVEL ZÁRUL.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz. 2007.04.11. Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. 1 Regisztráció típus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben