KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez"

Átírás

1 Vámhivatal tölti ki Beérkezés ideje:... Átvevõ a:... Iktatószám:... Kérelem azonosító:... KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez illeték bélyeg helye I. Kérelmezõ adatai: Természetes személy tölti ki! Neve:... Születési helye:... ideje:... év... hó... nap Anyja neve:... Állampolgársága:... Állandó lakóhelye (tartózkodási helye): irsz.... város/község... utca... hsz....em.... ajtó telefonszám:... Levelezési címe: irsz.... város/község... utca... hsz....em.... ajtó telefonszám:... Adóazonosító jele: Adószám: Vállalkozói igazolvány száma:... kelte:... kiállítója:... Gazdasági társaság tölti ki! Cégneve:... Rövidített cégneve:... Székhelye (ennek hiányában telephelye): irsz.... város/község... utca... hsz....em.... ajtó telefonszám:... Levelezési címe: irsz.... város/község... utca... hsz....em.... ajtó telefonszám:... Adószáma: Egységes statisztikai jelzõ száma: Cégbírósági bejegyzés száma:... kelte:... VPOP VIVA

2 II. Adótartozásra vonatkozó állami adóhatósági (APEH) igazolás száma kelte III. Csatolt mellékletek db Társasági szerzõdés (alapító okirat), cégkivonat Vállalkozói igazolvány (másolatban) Adóigazolás Kérelmezõ természetes személy, kérelmezõ szervezet vezetõjének erkölcsi bizonyítványa Felhasználó üzem használati jogcímének megállapítására alkalmas okírat Tárolótartályok, tárolóedények jegyzéke Nyilvántartási és bizonylati rend szer leírása Hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások listája Nyilvántartás vagy számítógépes nyilvántartásvezetés leírása Felhasználó üzem helyszínrajza Egyéb mellékletek: IV. Éves szinten beszerzésre kerülõ denaturált szesz mennyisége: Típus Mennyiség Pótlapok darabszáma fajtánként Összesen: db Telephely megszûntetésének idõpontja*: Tevékenység megszûntetésének idõpontja*: Kelt, év... hó... nap * Csak módosítás esetén töltendõ ki! P.H.... kérelmezõ (cégszerû) a

3 V. Nyilatkozatok: Csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról 1... képviseletében kijelentem, hogy a... nem áll csõd, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt év... hó... nap. P.H.... Egyéb köztartozásról 2... kijelentem, hogy az önkormányzati adóhatóságnál, illetékhivatalnál köztartozásom és az adózás rendjérõl szóló évi XCI. törvény szerinti adók módjára behajtható egyéb köztartozásom nincs év... hó... nap. P.H.... Kettõs könyvvezetésrõl* 3... képviseltében kijelentem, hogy a... kettõs könyvezetést alkalmaz év... hó... nap. P.H.... Nyilvántartás vezetésrõl** 4... kijelentem, hogy a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklete szerinti nyilvántartást vezetem év... hó... nap. P.H.... Jövedéki biztosítékról 5... kijelentem, hogy a jövedéki biztosítékot... összegben... módon teljesítem év... hó... nap. P.H.... * Egyéni vállalkozó kérelmezõ esetén nem kell kell nyilatkozni! ** Csak az egyéni vállalkozónak kell nyilatkoznia!

4 VI. Denaturált szesz üzemek: 1. Kiszerelõ üzem:... irsz.... város/község... utca... hsz...hrsz. Kiszerelõ üzem használati jogcíme *Bérelt *Saját tulajdonú határozott idõtartamra (tól- ig):... Tulajdoni részarány:... határozatlan idõtartamra (tól)... *-gal jelzett rovat esetében a kívánt szövegrész aláhúzandó 2. Kiszerelõ üzem:... irsz.... város/község... utca... hsz...hrsz. Kiszerelõ üzem használati jogcíme *Bérelt *Saját tulajdonú határozott idõtartamra (tól- ig):... Tulajdoni részarány:... határozatlan idõtartamra (tól)... *-gal jelzett rovat esetében a kívánt szövegrész aláhúzandó 3. Kiszerelõ üzem:... irsz.... város/község... utca... hsz...hrsz. Kiszerelõ üzem használati jogcíme *Bérelt *Saját tulajdonú határozott idõtartamra (tól- ig):... Tulajdoni részarány:... határozatlan idõtartamra (tól)... *-gal jelzett rovat esetében a kívánt szövegrész aláhúzandó

5 01 pótlap Beérkezés ideje: Kérelem azonosító: Kérelmezõ neve:... Vezetõ tisztségviselõ(k): Születési hely:... idõ:... év... hó... nap Anyja neve:... Állampolgársága: utca... hsz.... emelet... ajtó... telefonszám Személyi igazolvány (útlevél) száma:... Születési hely:... idõ:... év... hó... nap Anyja neve:... Állampolgársága: utca... hsz.... emelet... ajtó... telefonszám Személyi igazolvány (útlevél) száma:... Születési hely:... idõ:... év... hó... nap Anyja neve:... Állampolgársága: utca... hsz.... emelet... ajtó... telefonszám Személyi igazolvány (útlevél) száma:... VPOP VIVA

6 A társaság tulajdonosai A / Természetes személyek:... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám... utca... hsz.... emelet...ajtó... telefonszám

7 B / Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek:

8 Kelt, év... hó... nap P.H....

9 03 pótlap Beérkezés ideje: Kérelem azonosító: Kérelmezõ neve:... Jogelõd Kapcsolt Név / Elnevezés Adószám vállalkozás Kelt, év... hó... nap P.H.... VPOP VIVA

10 Beérkezés ideje:... Kérelem azonosító: pótlap Kérelmezõ neve:... adóazonosító jele: Változás ideje*: év hónap nap Vámhatóság nyilvántartási száma*: Bankszámlát vezetõ hitelintézet neve, címe Bankszámla (pénzforgalmi, elszámolási, stb.) elnevezése, száma Kelt, év... hó... nap P.H.... *Csak módosítás esetén töltendõ ki! kérelmezõ (cégszerû) a VPOP VIVA

11 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a felhasználói engedélyes tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelemhez I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII. számú törvényben foglaltak alapján (továbbiakban Jöt.) felhasználói engedélyes tevékenység kizárólag vámhatóság által kiadott érvényes engedéllyel végezhetõ. A felhasználói tevékenység engedélyezésére a kérelmezõ székhelye szerinti megyeszékhelyi vámhivatal rendelkezik illetékességgel. ENGEDÉLYEZÕ VÁMHIVATALOK Baranya megye Vámhivatal Pécs Pécs, Megyeri u. 26. Bács-Kiskun megye Jövedéki Központ Kecskemét Kecskemét, Batthyány u. 9. Békés megye Vámhivatal Békéscsaba Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vámhivatal Miskolc Miskolc, Horváth Lajos u Csongrád megye Vámhivatal Szeged Szeged, Dankó Pista u. 4. Fejér megye Vámhivatal Székesfehérvár Székesfehérvár, Horváth István út Gyõr- Moson- Sopron megye Vámhivatal Gyõr Gyõr, Nádor u. 25. Hajdú-Bihar megye Vámhivatal Debrecen Debrecen, Hatvan u. 45. Heves megye Vámhivatal Eger Eger, Grónay Sándor u. 3. Jász-Nagykun-Szolnok megye Vámhivatal Szolnok Szolnok, Ady Endre u. 21. Komárom-Esztergom megye Vámhivatal Tatabánya Tatabánya II., Erdész u. F. épület Nógrád megye Vámhivatal Salgótarján Salgótarján, Mártírok útja 2. Somogy megye Vámhivatal Kaposvár Kaposvár, Dózsa György u. 9. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vámhivatal Nyíregyháza Tolna megye Vámhivatal Szekszárd Szekszárd, Damjanich u. 50. Vas megye Vámhivatal Szombathely Szombathely Hunyadi u. 47. Veszprém megye Vámhivatal Veszprém Veszprém, Pápai u. 49. Zala megye Vámhivatal Zalaegerszeg Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 35. Fõvárosban és Pest megyében Budapest IV-X., XIII-XXI és XXIII. kerületében 16. sz. Vámhivatal Budapest, VI. Rózsa u. 89. Budapest I-III., XI-XII és XXII. kerületében 18. sz. Vámhivatal Budapest, XXII. Nagytétényi u 52.

12 A felhasználói engedélyes tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem nyomtatványok a felsorolt vámhivatalokban díjfizetés ellenében szerezhetõk be. Felhasználói engedély iránti kérelmet a KÉRELEM felhasználói engedélyes tevékenység folytatásának engedélyezésére c. nyomtatványon, valamint a hozzá kapcsolódó 01, 03, 04 pótlapokon kell benyújtani. A felsorolt nyomtatványok kérelem benyújtásához és a késõbbiek során megváltozott adatok módosítására egyaránt szolgálnak. Az engedély módosítása esetén a gazdálkodó adószámának, cégnevének, egyéni vállalkozó esetén adóazonosító jelének és nevének feltûntetésén kívül csak a módosítandó adatokat kell a kérelmen és a pótlapokon kitölteni. A módosítandó adatokat tartalmazó okmányok benyújtását követõen az engedélyezés feltételeinek további fennállása esetén az engedélyezõ vámhivatal új engedélyt állít ki. A KÉRELEM felhasználói engedélyes tevékenység folytatásának engedélyezésére címû nyomtatvány a kérelem általános vonatkozású adatait tartalmazza. A 01, 03, 04 sorszámozású pótlapok a kérelem adatainak bõvebb kifejtésére, adatszolgáltatásra szolgálnak. Az engedélykérelmet tintával, nyomtatott betûkkel vagy írógéppel töltendõ ki. Törlés, javítás nem engedélyezett. A pontosan kitöltött és a szükség szerinti pótlapokkal felszerelt kérelmet személyesen kell benyújtania, vagy ajánlott küldeményként postai úton a vámhivatal címére kell megküldenie. A kérelem nyomtatvány formájában kizárólag a Vám- és Pénzügyõrség által erre a célra rendszeresített eredeti formában nyújtható be. II. Egyes rovatok kitöltésére vonatkozó tudnivalók A KÉRELEM illetékköteles. Illetéket bélyeg formájában az évi XCIII. törvényben meghatározott mértékben kell leróni. Az illetékbélyeget a Kérelem felsõ részén megjelölt helyre kell felragasztani. A Kérelem nyomtatvány elsõ oldalának felsõ részén a megszerzéséhez / módosításához szövegrészben a nem kívánt rész áthúzással törlendõ. A kérelemhez csatolt pótlapok darabszámát a 01, 03, 04 jelölésû rubrikákban kell feltüntetni. A kérelemhez kapcsolódó nyilatkozatok kitöltése: A nyilatkozatot tevõ és a vállalkozás nevének megjelölésével kell a megfelelõ rovatokat kitölteni. (Pl.: Kiss Attila, a Habselyem Kft. képviseletében kijelentem...) Pótlapok kitöltése: A pótlapokon szereplõ Beérkezés ideje és a Kérelem azonosító rovatokat a vámhivatal tölti ki. 01 pótlap A Vezetõ tisztségviselõ(k) rovatba a pénzügyi mûveletekben ra jogosultak adatait kell feltüntetni. 03 pótlap Amennyiben a kérelmezõnek volt jogelõdje, vagy kapcsolt vállalkozásban érintett a megfelelõ rovatot X-el kell megjelölni. 04 pótlap Valamennyi pénzintézetnél vezetett számla megnevezését és számát fel kell tüntetni. Az engedélykérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintõ minden változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni. Bejelentési kötelezettséggel járó változást a jövedéki adóügyben eljáró megyeszékhelyi vámhivatalhoz kell bejelenteni. A bejelentést az engedélykérelem formanyomtatványon és az ahhoz tartozó pótlapok csatolásával teljesítheti. Budapest Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez)

Kitöltési útmutató. (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) Kitöltési útmutató (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a vámazonosító szám (VPID) igényléséhez, módosításához, valamint a közösségi vámazonosító szám (EORI-szám) igényléséhez, módosításához ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Ügyfelünk! A www.vam.gov.hu

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 85./2011. (VI. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Részletesebben

11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! 11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készítés időpontja: 2006.01.02. Utolsó módosítás időpontja: 2012.02.20. Hatályos:

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben