KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló FVM rendeletet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályokat! 2. A támogatás igényléséhez a Kedvezőtlen adottságú területek, támogatási kérelem főlap 2005/2006. gazdálkodási évre, valamint a Kedvezőtlen adottságú területek, támogatási kérelem betétlap 2005/2006. gazdálkodási évre című formanyomtatványokat kell kitöltenie! Amennyiben a támogatási kérelemcsomagban mellékelt egy darab betétlapon kívül további betétlapokra van szüksége, a lapok fénymásolhatók vagy kinyomtathatók az MVH honlapjáról. Az R7055 Kedvezőtlen adottságú területek Módosítási és Visszavonási lap 2005/2006. gazdálkodási évre nyomtatványt akkor használja, ha már van 2005-ben benyújtott KAT kérelme, és annak adatait szeretné módosítani, vagy a kérelmet visszavonni! 3. Kérjük, hogy a főlapot és a betétlapo(ka)t tintával, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjék kitölteni! 4. A betétlapo(ka)t a főlappal együtt hiánytalanul, minden kapcsolódó mezőt kitöltve kell benyújtani! Amennyiben valamely mezőt adat hiányában nem kívánja kitölteni (pl. nincs fax száma stb.), azt kérjük, hagyja üresen! 5. A főlap utolsó lapját és a betétlap(ok) minden lapját minden esetben írja alá! A kérelem az aláírások nélkül érvénytelen! 6. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomag minden lapjáról készítsen fénymásolatot és őrizze meg a támogatási időszak alatt! A kitöltött támogatási kérelemcsomagokat az MVH székhely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségeire, kizárólag postai úton kérjük benyújtani! Az MVH megyei kirendeltségeinek címlistáját a kitöltési útmutató I. számú mellékletében találja. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényesen, vagy ajánlott küldeményként adja postára. A blokktérkép igénylő lapot és az ügyfél-regisztrációhoz szükséges adatlapokat (szükség esetén) szintén az MVH megyei kirendeltségeire kérjük küldeni! Valamennyi szükséges nyomtatvány elérhető az MVH megyei kirendeltségein, valamint az MVH honlapján: 1/10

2 KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELEM FŐLAP 2005/2006. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE (R7051) A főlap felső részében látható vonalkódos mezőbe kérjük, ne írjon semmit, ne is pecsételjen! 2. Tanácsadó neve és elérhetősége A Tanácsadó neve és elérhetősége rovatba a kitöltésben segítő tanácsadó nevét, beosztását (pl. falugazdász, kamarai tanácsadó) és elérhetőségi adatait (cím, telefon) kell írni. Kérelme kitöltéséhez nem kell tanácsadót alkalmaznia, ha a kérelmet szakértő/falugazdász segítsége nélkül töltötte ki, akkor ezt a mezőt hagyja üresen! 3. Ügyfél-azonosítási információ: A 3. Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be az ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen és a támogatási kérelemhez csatoljon egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001). A nyomtatvány a megyei kirendeltségeken és az honlapon Ügyfélregisztáció cím alatt a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt megtalálható. 4. Kérelmező adatai A 4. Kérelmező adatai rovatba írja be saját nevét, illetve vállalkozásának teljes nevét rövidítések nélkül - és cégformáját! Az adatokat az ügyfélregiszterben megadottakkal egyező módon szíveskedjék feltüntetni! 2/10 Természetes személy esetén írja be saját nevét, ha szükséges használja az előtag rovatot (dr., ifj., id., özv. stb.). A cégforma rovatot hagyja üresen! Vállalkozás esetén adja meg a vállalkozás nevét, valamint a cégformát (Bt., Kft., Rt., stb.)! Az előtag rovatot hagyja üresen!

3 5. Kapcsolattartási információ A 5. Kapcsolattartási információ rovatba írja be: a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (város, irányítószám, utca, tér, házszám, telefonszám, fax, e- mail cím)! Amennyiben e rovatot üresen hagyja, úgy az MVH levelezési célra az ügyfélregiszterben megadott adatait fogja használni. 6. Gazdaság adatai 6. Gazdaság adatai A 6. Gazdaság adatai című rovatban az Ön gazdaságában található összes földterület nagyságát kell megadnia hasznosítási irány szerint. Azon területek nagyságát, amelyeket a támogatásba kíván bevinni majd a betétlapo(ko)n kell feltüntetnie! Gazdaság teljes területének hasznosítás szerinti megoszlása: Kérjük, hektárban adja meg két tizedes pontossággal, kerekítés nélkül, hogy gazdaságán belül, hasznosítási irányonként összesen mekkora területtel rendelkezik! Hasznosítás alatt a terület tényleges hasznosítását kell érteni, ami nem minden esetben egyezik meg az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ággal! A gazdaság állatállománya: A felsorolt állatfajok közül válassza ki azokat, amelyek az Ön gazdaságában előfordulnak és adja meg a mellettük található mezőben azt az egyedszámot, amennyivel a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik! Kérjük, Egyéb állatok között csak haszonállatokat jelöljön meg! 3/10

4 7-8. Nyilatkozatok, Kitöltési dátum és aláírás Az 7. Nyilatkozatok rovatban kérjük, a felsorolt nyilatkozatokat figyelmesen olvassa át, mert a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartandó kijelentéseket tartalmaznak, amelyek aláírásuk után kötelezően vonatkoznak Önre! Aláírásával csak abban az esetben lássa el a főlap 7. számú részét amennyiben a nyilatkozatok mindegyikével egyetért! A 8. Kitöltési dátum és aláírás rovatban: írja alá a főlapot, Tüntesse fel a kitöltés helyét és idejét is! Ha Ön vállalkozóként nyújtja be támogatási kérelmét, ne felejtse cégszerű aláírásával (aláírásra jogosult személy olvasható, kék tintával írt kézjegye és a cég hivatalos pecsétje) ellátni ezt a részt! Amennyiben nem írja alá a főlapot, akkor a támogatási kérelme érvénytelen! 4/10

5 TERÜLETI ADATOK BETÉTLAP 2005/2006. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE (R7052) A területi adatok betétlap kitöltése kötelező! A betétlapon azt kell megadnia, hogy mely blokkban rendelkezik Ön olyan területtel, melyet a Kedvezőtlen adottságú területek támogatásba bevinni kíván, és blokkonként mekkora ez a terület. A területi adatok betétlapból szükség esetén többet is felhasználhat. Amennyiben több betétlapra van szüksége, a betétlapokat fénymásolhatja, de ne felejtse aláírásával (cégek esetén cégszerű aláírással) ellátni mindegyiket! 1. Ügyfél-azonosítási információ Az 1. Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be: ügyfél-regisztrációs számát, nevét, valamint a betétlap oldalszámát, amenynyiben 1-nél több betétlapon tüntet fel adatokat. Támogatásba bevinni kívánt terület adatai Amennyiben a támogatásba bevinni kívánt területek több fizikai blokkban helyezkednek el, az egyes fizikai blokkokat külön rovatban tüntesse fel! A Blokkazonosító mezőben adja meg annak a fizikai blokknak a számát, amelyben a támogatásba bevinni kívánt területekkel rendelkezik! A Tervezett parcellák száma mezőbe írja be, hogy az adott blokkban várhatóan hány elkülönülő parcellát fog a támogatási időszak első évében művelni! A parcellák tényleges számát és azok területét a kifizetési kérelem formanyomtatványán kell majd megadnia. A Támogatásba bevinni kívánt terület mezőben azt a terület adatot tüntesse fel, amekkora területet az adott blokkban a támogatásba bevinni szándékozik! A területet két tizedes jegyig, kerekítés nélkül adja meg! 5/10

6 A földterület használat alapja mezőben azt kell bejelölnie, hogy Ön milyen jogviszony alapján használja a területet. Amennyiben egy fizikai blokkon belül különböző jogviszony alapján használ területeket, akkor egy mezőben több lehetőséget is feltüntethet. Felhívjuk figyelmét, hogy tulajdonosként akkor tüntetheti fel magát ebben a mezőben, ha egyben használója is a parcellaterületnek. Amennyiben Ön tulajdonos, de nem használja a földterületet, akkor nem jogosult a támogatásra. Területhasználat esetén a területre érvényes haszonbérleti szerződéssel kell rendelkeznie! Amennyiben a szerződés nem a teljes támogatási időszakra szól, akkor a saját érdekében mindenképpen ajánlatos a terület tulajdonosától olyan írásbeli nyilatkozatot kérnie, amelyben a tulajdonos a támogatási időszak teljes időtartamára biztosítja Ön számára a földhasználatot. Ha ezt Ön elmulasztja, és a tulajdonos a támogatási időszak alatt bármilyen okból nem hosszabbítja meg Önnel a bérleti szerződést, úgy az MVH Öntől visszakövetelheti az addig kifizetett támogatást a vállalt kötelezettség nem teljesítése miatt. A 2. Kitöltési dátum és aláírás rovatban írja alá a kitöltött betétlapot! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! Amennyiben nem írja alá a betétlapot, akkor az adott támogatási kérelem betétlapon szereplő támogatás igénylése érvénytelen! 6/10

7 Módosító és visszavonó lap 2005/2006 gazdálkodási évre Ezen a nyomtatványon a 2005-ben beadott Kedvezőtlen adottságú területek Támogatási kérelmében szereplő adatokat módosíthatja, vagy a kérelmet visszavonhatja. Amennyiben még nincsen az MVH-hoz benyújtott KAT támogatási kérelme évben, úgy ezt a lapot ne töltse ki, és a kérelemmel ne küldje vissza! 1. Ügyfél-azonosítási információ: Az 1. Ügyfél-azonosítási információ rovatba írja be az ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen és a támogatási kérelemhez csatoljon egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001). A nyomtatvány a megyei kirendeltségeken és az honlapon Ügyfélregisztáció cím alatt a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt megtalálható. A 2. Teljes visszavonás rovatot akkor jelölje meg, ha a 2005-ben beadott KAT támogatási kérelmét teljes mértékben visszavonja. A 3. Új blokk bejelentése mezőben olyan új blokkokat jelölhet meg, amiket eredeti támogatási kérelmében még nem szerepeltetett. Kérjük, adja meg az új blokk azonosítóját és azt a területet, amekkorát az adott blokkban a támogatásba bevonni szándékozik. Azt is adja meg, hogy várhatóan az adott blokkban hány parcellát fog művelni! 7/10

8 A 4. Kérelemben feltüntetett blokk módosítása mezőbe akkor írjon, ha a 2005-ben beadott KAT támogatási kérelmében feltüntetett blokkok támogatásba bevinni kívánt területén kíván változtatni. Kérjük adja meg az eredeti kérelemben feltüntetett terület nagyságot és azt a területet, melyet a változtatás után a támogatásba bevinni kíván. Az 5. Gazdaságra vonatkozó adatok mezőbe akkor írjon, ha a már beadott KAT támogatási kérelmének teljes gazdaságra vonatkozó adatain szeretne változtatni! Kérjük, hogy adja meg az eredeti kérelemben szereplő terület nagyságokat, majd azokat a terület adatokat, melyeket a módosítás után kérelmében szerepeltetni kíván! A 6. Kitöltési dátum és aláírás rovatban kérjük írja alá a főlapot, Tüntesse fel a kitöltés helyét és idejét is! Ha Ön vállalkozóként nyújtja be támogatási kérelmét, ne felejtse cégszerű aláírásával (aláírásra jogosult személy olvasható, kék tintával írt kézjegye és a cég hivatalos pecsétje) ellátni ezt a részt! 8/10

9 1. számú melléklet Megyei Kirendeltségek elérhetőségei Bács-Kiskun Megye Cím Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Pf.: 470 gov.hu Telefonszá m 76/ / Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út Pécs, Pf.: / / Békés 5600 Békéscsaba, Temető sor Békéscsaba, Pf.: 45 66/ / Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér Miskolc, Pf.: / / Csongrád Fejér Főváros és Pest 6721 Szeged, Tisza Lajos krt Szeged, Pf.: 26 és Pf Székesfehérvár, Deák F. u Székesfehérvár, Pf.: Budapest, Váci út Budapest, Pf.: 248. hu mvh.gov.hu 62/ / / / Győr-Moson-Sopron 9023 Győr, Munkácsy út Győr, Munkácsy / / Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u Debrecen, Pf.: 551. ov.hu 52/ / Heves 3300 Eger, Maczky Valér út Eger, Pf.: / / Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u Szolnok, Pf.: / / Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere Tatabánya, Pf.: ov.hu 34/ / Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér Salgótarján, Pf.: 123. Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hősök tere Nyíregyháza, Pf.: 422. gov.hu ov.hu 32/ / / / / / Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u Szekszárd, Pf ov.hu 74/ Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Szombathely, Pf h.gov.hu 94/ / Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u Veszprém, Pf.: 791. ov.hu 88/ / Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u Zalaegerszeg, Pf.: 142. h.gov.hu 92/ / /10

10 Fontos! Csak akkor zárja le a borítékot és küldje el támogatási kérelmét, ha a következő kérdések mindegyikére igen -nel válaszolt: Kitöltötte a főlapot? Kitöltötte a betétlapo(ka)t? Olvashatóan töltötte ki az összes mezőt? Aláírta és dátummal ellátta a főlapot és a betétlapo(ka)t? A nyilatkozatokat figyelmesen átolvasta és egyetértett velük? Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, csatolt a kérelméhez egy kitöltött G001-es ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt? Amennyiben minden kérdésre igen -nel válaszolt, zárja le a borítékot és postai úton juttassa el az MVH székhely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez! A borítékra írja rá: Kedvezőtlen adottságú területek támogatás - támogatási kérelem 10/10

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2008/2009. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ( a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G003-as BETÉTLAP A G001-es REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató. (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez)

Kitöltési útmutató. (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) Kitöltési útmutató (a G002-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott nagybetűkkel,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakítása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványokat kék vagy fekete tintával, olvastóan, nyomtatott

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás igényléséről jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évtől nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím keretében a létesítmények építéséhez, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódó építéshez, felújításhoz, szereléshez,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.02.02 Állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében a többször módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése szerinti

Részletesebben