NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

2 A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása? Mi a KAT támogatásának célja? Mi alapján került meghatározásra a KAT? Milyen feltételek mellett vehető igénybe a támogatás? Milyen támogatási összegek igényelhetők és mekkora forrás áll rendelkezésre a KAT támogatására? Milyen támogatások vehetők igénybe a KAT támogatással párhuzamosan? Hogyan lehet támogatást igényelni? Mikor és hol lehet a támogatást igényelni? Hogyan ellenőrzi az MVH a kötelezettségek teljesítését? Hol kapható további információ a KAT támogatásról?

3 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása? Ez az intézkedés támogatási lehetőséget biztosít a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező területeken gazdálkodók részére a Tanács május 17-i 1257/1999/EK rendeletének cikkei alapján. A kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatásának célja a fenti rendelet 19. cikkében, valamint 20. cikkében meghatározott, a gazdálkodás eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezők (jövedelmezőségi tényezők, alacsony népsűrűség és mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya, alacsony hozamú, nehezen művelhető földterületek, valamint kedvezőtlen vízgazdálkodási és talajszerkezeti tényezők, szélsőséges talajsavanyúság és szikesség) hatásainak részbeni kompenzációja. 2. Mi a KAT támogatásának célja? A támogatás céljai: - a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakítása; - a mezőgazdasági célú földhasználat fenntartásának biztosítása, amely hozzájárul az életképes vidéki közösségek fennmaradásához; - a kedvezőtlen adottságú területeken a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatnak megfelelő gazdálkodók támogatása a mezőgazdasági tevékenység fenntartása érdekében. 3. Mi alapján került meghatározásra a KAT? A 19. cikk hatálya alá eső területek olyan, a természeti termelési feltételek szempontjából homogén területek, amelyek e cikkben meghatározott mindhárom feltételt kielégítik: - Alacsony hozamú, nehezen művelhető földterület, amelynek korlátozott lehetőségei csak rendkívül magas ráfordítással lennének javíthatók, és amely elsősorban külterjes állattartásra alkalmas (a földterület termőértéke jelentősen elmarad az országos átlagtól, azaz nem éri el az átlag 80%-át). - A mezőgazdasági teljesítmény fő mutatói alapján, az átlagosnál jelentősen alacsonyabb, illetve a természeti környezet alacsony termelékenységéből adódó termelési szint. A feltételt azok a területek elégítik ki, amelyeknek az összeírásban szereplő bruttó termelési értéke, illetve az ehhez kapcsolódó bruttó gazdálkodási jövedelme nem érte el az országos átlag 80%-át. - Alacsony, illetve elfogyó, túlnyomórészt mezőgazdasági tevékenységből élő lakosság, amelynek gyorsuló csökkenése veszélyeztetné a terület életképességét és folyamatos lakottságát (a népsűrűség az országos átlag 50%-a alatt van, és a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya meghaladja a 8,25%-ot). Ezen területek összterülete ha, amely az összes megművelt terület 6,3%-a, valamint az ország területének 4,25%-a. A 20. cikk szerinti KAT-ok különösen hátrányos területek, amelyeken szükség szerint és bizonyos körülmények esetén folytatni kell a gazdálkodást a környezet megőrzése és javítása, a vidék fenntartása és a terület turisztikai potenciáljának megőrzése céljából. Meghatározásának szempontjai: a talaj fokozott savanyúsága: a savanyúság foka (ph) meghaladja a 4,5 értéket, amely nagymértékben korlátozza a talaj termőképességét, 3

4 a talaj extrém sótartalma (szikesség): a nátrium sók túlzott szintje (0,15 % fölött) a talaj felső rétegében hasonló hatású, mint a savasság, csak sótűrő növények termeszthetők és csak jelentős terméscsökkenés mellett, extrém vízgazdálkodási körülmények: a gyenge vízáteresztő és erős vízvisszatartó tulajdonságú talajok jelentős hátrányt jelentenek a növénytermesztés számára, mivel rendszeresen elöntésre kerülnek, ami a termés és a nyereségesség csökkenését eredményezi, extrém fizikai talajjellemzők: a sűrű agyag- és a könnyű homoktalajok jelentősen korlátozzák a termények nyereségességét és hozamát, továbbá hátrányt jelentenek a föld művelése szempontjából is. A 20. cikk szerint kiválasztott területek azok, ahol a fenti 4 paraméter közül legalább 2 egyszerre fennállt. A 20. cikk feltételeinek összesen ha földterület felel meg, amely az összes megművelt terület 7,77%-a, valamint az ország területének 5,24%-a. A kedvezőtlen adottságú területek összterülete ha, azaz Magyarország összterületének 9,5%- a, illetőleg a teljes megművelt terület 14%-a. 4. Milyen feltételek mellett vehető igénybe a támogatás? A támogatás igénybevételének feltételei: a támogatandó terület a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. illetve 3. számú mellékletében felsorolt fizikai blokkban van; A kérelemben szereplő területre évben még nem igényelt és kapott senki KAT támogatást az egész gazdaságban be kell tartani a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat szabályait; minimálisan 1 hektár területre adható támogatás mely gyep vagy takarmánytermő szántóterületként hasznosul; a következő szántóföldi növények termesztése nem megengedett: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények (takarmányrepce, olajlen, napraforgómag, rostkender, komló) és zöldségek; a terület 0,3 hektárt elérő vagy azt meghaladó mezőgazdasági parcellákból áll; a támogatásba bevitt KAT területeken a támogatás kezdetétől 5 éven át gazdasági tevékenységet kell folytatnia a kérelmezőnek a kérelmező gazdasága teljes területén betartja a 96/22/EGK és a 96/23/EGK (hormon) irányelveket Nem nyújtható be új támogatási kérelem azokra a területekre, melyekre a 2004-ben Kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmet nyújtottak be Amennyiben a támogatást nem a tulajdonos veszi igénybe, a fentieken túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási kérelem benyújtásakor írásban nyilatkozzon arról, hogy a támogatható területre a támogatási időszak teljes időtartamára érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik. Amennyiben a haszonbérleti szerződés nem a támogatás teljes időtartamára szól, abban az esetben rendelkeznie kell egy olyan nyilatkozattal, amelyben a föld tulajdonosa írásban hozzájárult ahhoz, hogy a földhasználó a támogatható területre a támogatási időszak teljes időtartama alatt az előírások teljesítésére kötelezettséget vállalhasson. 5. Milyen támogatási összegek igényelhetők és mekkora forrás áll rendelkezésre a KAT támogatására? A támogatás mértéke: 4

5 a) a 19. cikk alapján lehatárolt területeken 85,9 euró/ha/év, azaz Ft/ha/év* b) a 20. cikk alapján lehatárolt területeken 10,94 euró/ha/év, azaz Ft/ha/év*. * a támogatás összege forintban 246,87 Ft/euró átváltási áron került megállapításra a 1117/2004. EK rendeletben foglaltak szerint A forintban megállapított kifizetés összege kizárólag tájékoztató jellegű! A támogatás összege a megjelenő rendeletektől eltérően azért kerül forintban is feltüntetésre, mert ez elősegíti a programban már több éve résztvevő gazdálkodók, szakértők könnyebb tájékozódását, valamint az előző évi támogatási összegek és a jelenlegi támogatási összegek nagyságrendjének összehasonlíthatóságát. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a kifizetések a kérelmező birtokának méretével párhuzamosan csökkennek. A különböző területméretekre vonatkozó degresszivitási szintek az alábbiak szerint kerültek megállapításra: terület támogatás mértéke (ha) % % % % % A források várható mértékét az alábbi táblázat mutatja: Milliárd forint Kedvezőtlen adottságú területek támogatási forrásai* 6,182 6,913 7,275 * % EU és 20% nemzeti forrásból 6. Milyen támogatások vehetők igénybe a KAT támogatással párhuzamosan? Az KAT támogatás nem zárja ki, hogy egyidejűleg ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetők legyenek, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel: a) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás; b) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás, valamint c) az EMOGA társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási célú támogatás. 7. Hogyan lehet támogatást igényelni? A KAT támogatási rendszer az alábbi formában működik: Először támogatási kérelmet kell benyújtani a programba való bekerüléshez. A kérelmek összesítését követően, a beérkezési sorrend alapján, valamint az adott éves forrás figyelembevételével eldöntésre kerül, hogy ki kerül be a programba. Ezt követően mind a nyertes, mind az elutasított kérelmezők értesítést kapnak a döntésről. A jóváhagyó támogatási határozat azt jelenti, hogy az azon szereplő terület 5 éven át jogosult a támogatási összegre. A támogatási határozattal rendelkező gazdák decemberében benyújthatják kifizetési kérelmüket, amely alapján megkapják a részükre megítélt támogatási összeget. Amennyiben a támogatott nem nyújtja be határidőben a kifizetési kérelmét, abban az esetben kizárják az adott évben a támogatásból, támogatást csak a következő évben kaphat, ha akkor nem mulasztja el benyújtani a kifizetési kérelmét. Amennyiben az ügyfél egy évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, a vonatkozó évben mentesül a támogatás igénybevételéhez betartandó kötelességek alól. Ez azt jelenti, hogy ha a gazda a 5

6 támogatási periódus 5 éve alatt bármikor úgy ítéli meg, hogy adott gazdálkodási évben nem tudja vagy nem akarja betartani a feltételeket ( Helyes Gazdálkodási Gyakorlat, termeszthető növények köre, stb.), akkor szankcionálás nélkül megteheti azt, hogy a támogatás kifizetését nem igényli, és adott évben nem tartja be a feltételeket. Az adott évi támogatástól elesik, tehát azt a következő évre nem viheti át! A támogatás kifizetése egy összegben, forintban történik gazdálkodási évenként, amely az adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A támogatási és kifizetési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt működteti. 8. Mikor és hol lehet a támogatást igényelni? évben a támogatási kérelmet május 1. és 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton az MVH székhely/lakhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez egy eredeti példányban. Egy támogatási periódusban egy kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be! Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy kérelmező 2005-ben szándékozik az 1-es és a 2-es parcelláját a támogatásba bevinni, akkor mindkét (vagy több) parcelláját egyazon kérelemben kell szerepeltetnie! A támogatási periódus 5 éve alatt erre az 1-es és 2-es parcellára nem kell (nem is lehet) újabb támogatási kérelmet benyújtania. Ha azonban a második évtől újabb parcellát kíván a támogatásba bevinni, akkor azt újonnan benyújtott támogatási kérelemben kell szerepeltetnie. Az új parcella támogatásáról az MVH döntést hoz, amit nem befolyásol a kérelmező korábbi években benyújtott KAT kérelmeinek állapota. A kifizetési kérelmet a tárgyév decemberében, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez egy eredeti példányban. A támogatás igénybevételének feltételeit a megjelenő jogszabályok, valamint az MVH által kiadott közlemények tartalmazzák. A támogatási kérelem benyújtásakor nem kell blokktérképet mellékelni! 9. Hogyan ellenőrzi az MVH a kötelezettségek teljesítését? A kérelem benyújtásának évében, minden kérelem adminisztratív ellenőrzésre kerül, valamint a támogatottak 5 %-ánál helyszínen is ellenőrzik a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak betartását. Amennyiben az ellenőrzés során a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatainak előírásait nem teljesítik, illetve a támogatott területen nem a megengedett növényt termesztik, az MVH a kötelezettségek megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási rendszer alapján történik. A támogatáshoz tartozó előírások teljesítése pontértékhez kötött, megszegése különböző mértékű pontlevonással jár. A pontlevonás alapját az elkövetett szabálytalanság gyakorisága és mértéke képezi. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A kötelezettségek és a támogatási feltételek megsértésének súlyossága alapján az MVH: felszólítja a támogatottat a kötelezettségek betartására, részben csökkenti a támogatást, teljes egészében megvonja a támogatást, egy gazdasági évre kizárja a támogatottat a programból, vagy megszűnteti a támogatásra való jogosultságot, és kizárja a támogatottat a támogatási programból. Az ellenőrzési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt működteti. 6

7 +1. Hol kapható további információ a KAT támogatásról? A támogatási lehetőségekről információt kérni, illetve kérdést feltenni az alábbi módon lehet: az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségénél a táblázatban foglalt címen és telefonszámon, valamint az honlapon, az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer keretén belül működtetett honlapon, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján. Megyei kirendeltség MVH megyei kirendeltségek Telefonszám és postacíme, címe faxszám Bács-Kiskun 6001 Kecskemét, Pf.: / Kecskemét, Kisfaludy u / Baranya 7602 Pécs, Pf.: / Pécs, Rákóczi út / Békés 5620 Békéscsaba, Pf.: / Békéscsaba, Temető sor / Borsod-Abaúj-Zemplén 3501 Miskolc, Pf.: / Miskolc, Mindszent tér / Csongrád 6701 Szeged, Pf.: / Szeged, Tisza Lajos krt / Fejér 8002 Székesfehérvár, Pf.: / Sz.fehérvár, Deák F. u / Főváros és Pest 1391 Budapest, Pf.: Budapest, Váci út / / /-8902 Győr-Moson-Sopron 9021 Győr, Munkácsy út / / Hajdú-Bihar 4001 Debrecen, Pf.: / Debrecen, Piac u / Heves 3301 Eger, Pf.: / Eger, Maczky Valér út 2. II. em / Jász-Nagykun-Szolnok 5002 Szolnok, Pf.: / Szolnok, József Attila u / /-524 Komárom-Esztergom 2801 Tatabánya, Pf.: / Tatabánya, Vértanúk tere / Nógrád 3101 Salgótarján, Pf.: / Salgótarján, Múzeum tér / Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u / / / Szabolcs-Szatmár-Bereg 4401 Nyíregyháza, Pf.: / Nyíregyháza, Hősök tere / Tolna 7101 Szekszárd, Pf.: / Szekszárd, Augusz I. u / Vas 9701 Szombathely, Pf.: / Szombathely, Rákóczi F. u / Veszprém 8202 Veszprém, Pf.: / Veszprém, Radnóti tér / Zala 8901 Zalaegerszeg, Pf.: / Zalaegerszeg, Kosztolányi út / MVH Központi ügyfélszolgálat 06-1/ /-04 7

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 2. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2008/2009. évi kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. Az adatlapok kitöltése előtt

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 19., csütörtök Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 19.) MNB rendelet A Csók István ezüst emlékérme kibocsátásáról 902 2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

Részletesebben