KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM - FŐLAP... 4 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM TERMŐFÖLD BETÉTLAP... 7 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÁLLATÁLLOMÁNY BETÉTLAP... 9 D TÁMOGATÁSI KÉRELEM KÉRELMEZŐK ADATAI BETÉTLAP D ÁTADÓ NYILATKOZATA A MEGTARTOTT GAZDASÁGRÓL D ÁTVEVŐ NYILATKOZATA A MEGLÉVŐ GAZDASÁGÁRÓL D TERMELŐI CSOPORT/TÉSZ TAGSÁG IGAZOLÁSA... 16

2 Általános tudnivalók 1. A támogatási kérelem formanyomtatványainak kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményeket! 2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: Kötelezően benyújtandó dokumentumok: - D Támogatási kérelem - Főlap - D Támogatási kérelem Termőföld betétlap - D Támogatási kérelem Állatállomány betétlap - D Támogatási kérelem Kérelmezők adatai betétlap - D Átadó nyilatkozata a megtartott gazdaságról - D Átvevő nyilatkozata a meglévő gazdaságáról - Egyedi blokktérképek másolatai További benyújtandó formanyomtatvány (értékelési szempontokhoz): - D Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása 3. A támogatási kérelem szükséges formanyomtatványait a weboldalról töltse le és géppel vagy tollal, olvashatóan töltse ki. FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetők (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! (Tipp: ha az űrlap kinyomtatásra PDF nyomtató programot is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthető.) 4. Benyújtás előtt a támogatási kérelem kitöltött főlapját feltétlenül írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A támogatási kérelem csak aláírással fogadható el. FIGYELEM! Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 5. A támogatási kérelem december 3. és január 15. között nyújtható be. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. FIGYELEM! Amennyiben egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is igényel, akkor is egyetlen támogatási kérelmet kell benyújtani. FIGYELEM! A benyújtási időszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 6. A támogatási kérelmet postai úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) lakhely vagy székhely szerinti megyei kirendeltségéhez, kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon. Javasoljuk, hogy a kérelmet saját érdekében tértivevényes küldeményként adja postára. FIGYELEM! A nem postai úton, vagy nem formanyomtatványon történő benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 2

3 7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben előírt mellékleteket (igazolások, engedélyek, stb.). 8. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és őrizze meg a támogatás folyósításának időszaka alatt. Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelemmel érintett művelet vonatkozásában az iratokat (intézkedéssel összefüggő külön analitikát, bizonylatot, könyvet, nyilvántartást stb.) a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított nyolc évig kell megőriznie. Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes megyei MVH kirendeltséghez. FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán a Képviselő ügyfél-regisztrációs száma mezőt! Több kérelmező esetén a kérelmezők a főlapon tett nyilatkozattal bízzák meg az egyik átadót a kérelem - 83/2007. (VIII. 10) FVM rendelet 7. (2) bekezdése szerint - képviseletével. Ebben az esetben a főlap minden oldalán a képviselő ügyfél-regisztrációs számát kell feltüntetni és a kérelem főlapját is a képviselő írja alá. A megbízott képviselő szerepel a továbbiakban ügyfélként a kérelem bírálata során, az ő Ügyfél-regisztrációs rendszerben rögzített levelezési címén történik a levelezés (pl. hiánypótlásra felszólító végzés kiküldése stb.). A későbbiekben benyújtandó kifizetési kérelemre hozott kifizetési határozatot követően, a kérelmezőknek (átadók és munkavállalók) személyenként megállapított támogatás összege az egyes személyek Ügyfél-regisztrációs rendszerben rögzített bankszámlájára történő utalással kerül teljesítésre. FONTOS! Mielőtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt, továbbá minden kötelezően előírt helyen aláírta a kérelmet! 3

4 D Támogatási kérelem - Főlap 1. Főlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs szám: Abban az esetben, ha a gazdaságot több átadó adja át az átvevőnek, akkor az átadók közül ki kell jelölni egy ügyfelet, aki a későbbiekben ellátja a kérelem képviseletét. Ennek megfelelően ebbe a rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. A továbbiakban a bírálat során ő szerepel ügyfélként. Amennyiben módosítani kíván az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adatain, akkor azt az MVH honlapjáról ( letölthető G002 Regisztráció módosító lap segítségével teheti meg. Egy átadó esetén, ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát. 3. Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, fax-szám és cím feltüntetésével. Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél, ebben az esetben a képviselő személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal. Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyben tájékozott, illetve gyorsan fel tudja venni Önnel a kapcsolatot az MVH esetleges megkeresése esetén. Ez az információ segíthet ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. FIGYELEM! Az MVH az ügyfeleivel történő hivatalos levelezést az Ügyfélnyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról ( letölthető G002 Regisztráció módosító lap segítségével. 4. Kérelmezők Kérjük, adja meg külön-külön sorokban az Átadó(k), illetve munkavállaló(k) ügyfélregisztrációs számát, jelölje meg, hogy átadó vagy munkavállaló, majd tüntesse fel nevét előtaggal együtt és az adott személy írja alá a főlapot, amennyiben egyetért e pontban szereplő nyilatkozattal. Ügyfél-regisztrációs szám: ebbe a mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról. FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001) kérelme elutasításra kerül! 4

5 Kérjük, jelölje meg, hogy Ön Átadó, vagy Munkavállaló. Előtag: Személynevét előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg! Név: Ebbe a rovatba írja be a nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott. Az Aláírás mezőben írja alá a kérelmet. Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! 5. Gazdaság átvevőjének adatai Ebben az adatblokkban fel kell tüntetni a gazdaság átvevőjének adatait. Ügyfél-regisztrációs szám mezőbe írja be az átvevő MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben módosítani kíván az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatain, akkor azt az MVH honlapjáról ( letölthető G002 Regisztráció módosító lap segítségével teheti meg. Születési dátum: Adja meg a születési dátumát év/hónap/nap formátumban. Előtag: Személynevét előtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg! Név: Ebbe a rovatba írja be a nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott. Egyéni vállalkozói ig. száma: Ebbe a rovatba írja be az egyéni vállalkozói igazolványának a számát, amennyiben rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal. Főtevékenység TEÁOR: A 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 3. (1) bekezdés aa) pontja szerinti és az egyéni vállalkozói igazolványban főtevékenységként szereplő TEÁOR számot kell feltüntetni. Amennyiben még nem rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal - nyújtott be támogatási kérelmet fiatal gazdálkodók induló támogatására - úgy a tervezett főtevékenysége TEÁOR számát írja be. Felsőfokú agrár-végzettség megnevezése: Amennyiben felsőfokú agrár-végzettséggel rendelkezik, akkor ebben a mezőben adja meg az oklevélben feltüntetett végzettségét. Szakirányú képzettség azonosító száma: Amennyiben egyéb, legalább szakmunkás szintű mezőgazdasági képzettséggel rendelkezik, a Szakirányú képzettség azonosító száma rovatban fel kell tüntetni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásban megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban EMVA általános rendelet) 5. számú melléklete szerinti szakképzettség azonosító számát. A végzettséget igazoló okirat másolatát csatolni kell. Termelő szervezet tagja vagyok: Jelölje meg, ha a megállapítás Önre érvényes és csatolja a D számú dokumentumot ennek igazolására. Roma származású vagyok: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Nyújtottam be kérelmet fiatal gazdálkodók induló támogatására: Abban az esetben jelölje be az igent, ha az átadó által átadandó gazdaság átvételére vonatkozóan nyújtott be támogatási kérelmet a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelettel szabályozott fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásra. 5

6 Nő vagyok: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Aláírás mezőben írja alá a kérelmet. Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! 6. Csatolt mellékletek Csatolja a felsorolt dokumentumokat, és a jelölő négyzetben adja meg, hogy melyik dokumentumból hány darabot mellékelt. Az egyéni vállalkozói igazolványát kiállító okmányiroda igazolására abban az esetben van szükség, ha nem áll rendelkezésre 5 évre visszamenőleg az eredeti egyéni vállalkozói igazolvány. Például ha 5 éven belül új egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Az illetékes okmányirodának igazolnia kell 5 évre visszamenőleg az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességének időtartamát és a folytatott tevékenység TEÁOR kódját. NYENYI-lap: A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó - utóbbi a saját biztosításával összefüggő december 31-e utáni adatokról - köteles a nyugdíj-biztosítási igazgatóság részére legalább évenkénti rendszerességgel a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíjmegállapításhoz szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatokat közölni. A fentiek szerinti kötelezettséget a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás részét képező Nyugdíj-biztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (közismert nevén NYENYI lap) kiállításával kell teljesíteni. A NYENYI lapot a biztosítottakról, valamint azokról a személyekről, akik a szolgálati idő szerzésére megállapodást kötöttek, továbbá a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, keresetpótló juttatásban, munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben részesülő személyekről kell kiállítani. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. 7. Nyilatkozatok Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért. A rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a támogatás odaítéléséhez vizsgálandó jogsértéseket elkövető foglalkoztatók adatai megtalálhatók az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) honlapján ( a HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS menüpontban, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) honlapján ( a RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK KÖVETELMÉNYÉNEK MEG NEM FELELŐ MUNKÁLTATÓKRÓL menüpontban. A jogszabály értelmében az MVH az OMMF és az EBH hivatkozott adatai alapján végzi a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó ellenőrzést a kérelem elbírálásakor. 8. Kitöltési dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd a képviselő ügyfél írja alá a főlapot! Az aláírás alatti mezőben tüntesse fel olvashatóan az aláíró nevét. 6

7 FIGYELEM! Amennyiben aláírás nélkül küldi el a támogatási kérelem főlapját, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! FONTOS! Feltétlenül töltse ki a támogatási kérelem főlapjának minden oldalán az ügyfélregisztrációs szám mezőt! Több kérelmező esetén a kérelmezők a főlapon tett nyilatkozattal bízzák meg az egyik átadót a kérelem képviseletével. Ebben az esetben a főlap minden oldalán a képviselő ügyfél-regisztrációs számát kell feltüntetni. Postára adás előtt ellenőrizze, hogy valamennyi kötelező mellékletet csatolta, a kérelmet aláírta, és az ügyfél-regisztrációs számot minden oldalon, az erre szolgáló mezőben kitöltötte. D Támogatási kérelem Termőföld betétlap 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs száma rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. Átadó ügyfél-regisztrációs száma mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Figyelem! Átadónként külön-külön betétlapot kell kitölteni! 3. Átadandó saját tulajdonú termőföldek, gazdálkodási adatok : Ebben a táblázatban kell feltüntetni az átadandó termőföldek évre vonatkozó adatait. Település: ebbe a mezőbe írja be annak a településnek a nevét, ahol az Ön átadandó saját tulajdonú termőföldje fekszik. Felhívjuk figyelmét, amennyiben az átadandó gazdasághoz tartozó földterületek több település közigazgatási határán belül helyezkednek el, akkor településenként külön betétlapot kell kitölteni! Parcella sorszám: Ebbe a mezőbe írja be az adott blokkazonosítóhoz tartozó Ön által hasznosított, saját tulajdonú parcella azon megjelölését, amit a évi területalapú támogatási kérelméhez benyújtott blokktérképen is alkalmazott a parcella jelölésére. Amennyiben nem rendelkezik a és évre vonatkozó területalapú kérelmében benyújtott egyedi blokktérkép másolatával, abban az esetben forduljon a területileg illetékes MVH Kirendeltséghez és kérjen másolatot. FIGYELEM! A parcella sorszámozásánál ne vegye figyelembe a táblázat sorszámait, azok a könnyebb áttekinthetőséget szolgálják! 7

8 Parcella terület ha): Adja meg a megjelölt parcella méretét hektárban, 2 tizedesjegy pontossággal. (Azt a méretét, ami saját tulajdonú földterületre esik és amelyre területalapú támogatást is kapott a megelőző két évben!) A saját tulajdonú termőföld átadása után akkor igényelhető támogatás, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor legalább öt éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerülő földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány-kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt.) Hasznosítási kód: Adja meg az adott parcellához tartozó, évi területalapú támogatási kérelmében használt, az adott évre vonatkozó hasznosítási kódot (pl.: GAB01). Helyrajzi szám: ebbe a mezőbe írja bele az átadandó saját tulajdonú termőföld (parcella) tulajdoni lapon szereplő Helyrajzi számát. Blokkazonosító: ebbe a rovatba kell beírni az átadandó termőföld (parcella) egyedi blokktérképen szereplő, adott évhez tartozó blokkazonosítóját. FIGYELEM! Ebben a táblázatban csak az adott évben az Ön által hasznosított, és az Ön tulajdonában lévő földterületeket kell megadni. Tehát a bérbe adott és a bérbe vett parcellákat nem. Amennyiben az adott település közigazgatási határán belül több parcellát szeretne feltüntetni, mint amennyi sor rendelkezésre áll, úgy folytassa egy új betétlapon. 4. Az átadandó saját tulajdonú termőföldek, gazdálkodási adatok : Ebben a táblázatban kell feltüntetni az átadandó termőföldek évre vonatkozó adatait. Település: ebbe a mezőbe írja be annak a településnek a nevét, ahol az Ön átadandó saját tulajdonú termőföldje fekszik. Felhívjuk figyelmét, amennyiben az átadandó gazdasághoz tartozó földterületek több település közigazgatási határán belül helyezkednek el, akkor településenként külön betétlapot kell kitölteni! Parcella sorszám: Ebbe a mezőbe írja be az adott blokkazonosítóhoz tartozó Ön által hasznosított, saját tulajdonú parcella azon megjelölését, amit a évi területalapú támogatási kérelméhez benyújtott blokktérképen is alkalmazott a parcella jelölésére. Amennyiben nem rendelkezik a és évre vonatkozó területalapú kérelmében benyújtott egyedi blokktérkép másolatával, abban az esetben forduljon a területileg illetékes MVH Kirendeltséghez és kérjen másolatot. FIGYELEM! A parcella-jelöléseknél ne vegye figyelembe a táblázat sorszámait, azok a könnyebb áttekinthetőséget szolgálják! 8

9 Parcella terület ha): Adja meg a megjelölt parcella méretét hektárban, 2 tizedesjegy pontossággal. (Azt a méretét, ami saját tulajdonú földterületre esik és amelyre területalapú támogatást is kapott a megelőző két évben!) A saját tulajdonú termőföld átadása után akkor igényelhető támogatás, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor legalább öt éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerülő földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részarány-kiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt.) Hasznosítási kód: Adja meg az adott parcellához tartozó, évi területalapú támogatási kérelmében használt,.az adott évre vonatkozó hasznosítási kódot (pl.: GAB01). Helyrajzi szám: ebbe a mezőbe írja bele az átadandó saját tulajdonú termőföld tulajdoni lapon szereplő Helyrajzi számát. Blokkazonosító: ebbe a rovatba kell beírni az átadandó termőföld egyedi blokktérképen szereplő, adott évhez tartozó blokkazonosítóját. FIGYELEM! Ebben a táblázatban csak az adott évben az Ön által hasznosított, és az Ön tulajdonában lévő földterületeket kell megadni. Tehát a bérbe adott és a bérbe vett parcellákat nem. Amennyiben az adott település közigazgatási határán belül több parcellát szeretne feltüntetni, mint amennyi sor rendelkezésre áll, úgy folytassa egy új betétlapon. 5. Dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd az Átadó ügyfél írja alá! Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! D Támogatási kérelem Állatállomány betétlap 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs száma rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. Átadó ügyfél-regisztrációs száma mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Figyelem! Átadónként külön-külön betétlapot kell kitölteni! 9

10 3. Az átadandó saját tulajdonú állatállományok adatai: SFH Kód: ebben a rovatban fel kell tüntetni az EMVA általános rendelet 1. számú melléklete A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája alapján a táblázat első oszlopában szereplő SFH kódot (pl. lófélék esetében J01). Megnevezés (állatfaj, ivar, kor): ebben a rovatban fel kell tüntetni az EMVA általános rendelet 1. számú melléklete A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája alapján a megfelelő SFH kódhoz tartozó állatfaj megnevezést. Mennyiség (darab): Adja meg az adott SFH kódhoz tartozó átadásra kerülő állat darabszámát. FIGYELEM! Az adatokat pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, kacsa, liba, egyéb baromfi esetén is 1 darab állatonként kell megadni, méhcsaládok esetén pedig a kaptáronkénti méhcsaládok számát kell feltüntetni. Tenyészetkód: Ebben a rovatban a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. Amennyiben adott állatfajra vonatkozóan nem rendelkezik tenyészetkóddal, akkor ezt a cellát hagyja üresen. 4. Dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd az Átadó ügyfél írja alá! Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! D Támogatási kérelem Kérelmezők adatai betétlap Ezen a betétlapon kell megadni az átadó és a támogatást igénylő munkavállalóinak az adatait. Átadónként külön-külön betétlapot kell kitölteni. 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs száma rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. Átadó ügyfél-regisztrációs szám mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Figyelem! Átadónként külön-külön betétlapot kell kitölteni! 3. Átadó Születési dátum: ebben a rovatban adja meg születési dátumát év/hónap/nap formátumban. 10

11 Taj szám: ebben a rovatban adja meg a 9 jegyű Társadalom Biztosítási Jelét. Egyéni vállalkozó, vagy őstermelő: Jelölje meg, hogy Ön őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként nyújtja be a kérelmet. Főtevékenység TEÁOR: a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 3. (1).bekezdés aa) pontja szerinti és az egyéni vállalkozói igazolványban, vagy őstermelői igazolványban főtevékenységként szereplő TEÁOR számot kell feltüntetni. Támogatás összegének egymás közötti felosztása esetén, annak megállapodás szerinti hányada: több átadó gazdálkodó esetén ebben a rovatban kell megadnia a támogatás összegének egymás közötti megállapodás szerinti hányadát. A támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó rendelkezést tartalmazó megállapodást mellékelni kell a támogatási kérelemhez. Például ha Önre a többi átadóval történt megállapodás alapján teljes támogatási összeg 25%-a esik, úgy ebben a pontban 25/100 at kell feltüntetni. Amennyiben csak egy átadó van, akkor 100/100-at kell írni. 4. Munkavállalók Itt kell megadni a 3. pontban feltüntetett Átadó alkalmazásában lévő, támogatást igénylő személyek adatait. Ügyfél-regisztrációs száma: ebben a mezőbe írja be az Átadó ügyfél munkavállalója a számára az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthető a weboldalról. FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001) kérelme elutasításra kerül! Segítő családtag: jelölje meg, ha a megállapítás érvényes Önre. Segítő családtagnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 4. -ának g) pontja szerinti közeli hozzátartozó minősül. Ennek értelmében segítő családtag az egyéni vállalkozónak, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság természetes személy tagjának az a közeli hozzátartozója, aki az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásában, illetőleg a társaságban személyesen és díjazás ellenében - nem munkaviszony keretében - munkát végez, kivéve azt, aki saját jogú nyugdíjas, továbbá aki özvegyi nyugdíjban részesül, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Születési dátum: ebben a rovatban adja meg a munkavállaló születési dátumát év/hónap/nap formátumban. Taj szám: ebben a rovatban adja meg a munkavállaló 9 jegyű Társadalom Biztosítási Jel számát. 11

12 Támogatás összegének egymás közötti felosztása esetén, annak megállapodás szerinti hányada: több munkavállaló esetén ebben a rovatban kell megadnia a támogatás összegének egymás közötti megállapodás szerinti hányadát. Például ha az adott munkavállalóra a többi munkavállalóval történt megállapodás alapján teljes támogatási összeg 25%-a esik, úgy ebben a pontban 25/100 at kell feltüntetni. Figyelem, a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra. Amennyiben egy munkavállaló van, akkor 100/100-at kell írni. 12

13 5. Dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd az Átadó ügyfél írja alá! Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! D Átadó nyilatkozata a megtartott gazdaságról 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs száma rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. Átadó ügyfél-regisztrációs száma mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Figyelem! Átadónként külön-külön betétlapot kell kitölteni! 3. A megtartott termőföldek adatai: Település: ebbe a mezőbe írja bele annak a településnek a nevét, ahol az Ön megtartott saját tulajdonú termőföldje fekszik. Helyrajzi szám: ebbe a mezőbe írja bele a megtartott saját tulajdonú termőföld tulajdoni lapon szereplő Helyrajzi számát. Blokkazonosító: ebbe a rovatba kell beírni az egyedi blokktérképen szereplő megtartott termőföld blokkazonosító számát. Terület (ha): Ebbe a rovatban adja meg a megtartott saját tulajdonú termőföld nagyságát hektárban, 2 tizedesjegy pontossággal. Hasznosítás típusa: Kérjük, adja meg, hogy az alábbi hasznosítási típusok közül melyik felel meg az adott terület tervezett hasznosításának: SAJAT az adott földterületen saját felhasználásra termelek BERBE az adott földterületet bérbe adom ATRUH az adott földterületet másra átruházom (eladás, ajándékozás stb.) Írja be a fenti 5 jegyű kódok egyikét a megfelelő rovatba. 4. A megtartott állatállomány adatai: 13

14 Az Állatfaj mezőben adja meg a megtartott állatfaj megnevezését a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletének (Állategység (ÁE) számítási táblázat) megfelelően. Korcsoport: Adja meg az állatfaj korcsoportját a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletének (Állategység (ÁE) számítási táblázat) megfelelően. Darab: Ebben a mezőben adja meg adott korcsoportú állatfaj darabszámát. Tenyészetkód: Ebben a rovatban a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. Amennyiben nem rendelkezik tenyészetkóddal adott állatfaj vonatkozásában (pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, kacsa, liba, egyéb baromfi, méh), ezt a mezőt hagyja üresen. Tartási hely sorszáma: Amennyiben több tartási helyen tartja a megtartandó állatállományt, akkor sorszámozás segítségével kapcsolja össze a megfelelő állatfajt a tartási hellyel. Tartási hely: Kérjük, adja meg a megtartandó állatállomány tartási helyének elhelyezkedését település és helyrajzi szám feltüntetésével. Abban az esetben, ha a megtartandó állatokat több tartási helyen tartja, akkor az összes tartási hely címét adja meg a betétlapon. 4. Dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd az Átadó ügyfél írja alá! Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! D Átvevő nyilatkozata a meglévő gazdaságáról Figyelem! Ezt a nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átvevő nem nyújtott be támogatási kérelmet a 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelettel szabályozott fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatására. 1. Betétlap iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2. Azonosítási információ Képviselő ügyfél-regisztrációs száma rovatba írja be annak az átadó ügyfélnek az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát, aki ellátja a kérelemben szereplő többi kérelmező képviseletét. Átvevő ügyfél-regisztrációs száma mezőbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 3. Az átvétel előtt meglévő földterületek adatai Település: ebbe a mezőbe írja bele annak a településnek a nevét, ahol már az átvétel előtt saját tulajdonában lévő termőföldje fekszik. 14

15 Helyrajzi szám: ebbe a mezőbe írja be az átvétel előtt a saját tulajdonában lévő termőföldjének a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számát. Terület (ha): Ebbe a rovatba adja meg az átvétel előtt meglévő saját tulajdonú termőföldjének nagyságát hektárban, 2 tizedesjegy pontossággal. Blokkazonosító száma: ebbe a rovatba kell beírni az egyedi blokktérképen szereplő, az átvétel előtt meglévő saját tulajdonú termőföldjének blokkazonosítóját. SFH Kód (2007): ebben a rovatban fel kell tüntetni az EMVA általános rendelet 1. számú melléklete A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája alapján a táblázat első oszlopában szereplő, a termőföld hasznosításának megfelelő SFH kódot (pl. durumbúza esetén D02). 4. Az átvétel előtt meglévő állatállomány adatai SFH Kód: ebben a rovatban fel kell tüntetni az EMVA általános rendelet 1. számú melléklete A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája alapján a táblázat első oszlopában szereplő, a hasznosításának megfelelő SFH kódot (pl. juh, egyéb esetén J09B). Megnevezés (állatfaj, ivar, kor): ebben a rovatban fel kell tüntetni az EMVA általános rendelet 1. számú melléklete A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája alapján az állatfaj megnevezést. Darab: Adja meg az adott SFH kódhoz tartozó állat darabszámát. FIGYELEM! Az adatokat pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, kacsa, liba, egyéb baromfi esetén is 1 darab állatonként kell megadni, méhcsaládok esetén pedig a kaptáronkénti méhcsaládok számát kell feltüntetni. Tenyészetkód: Ebben a rovatban a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkódot kell megadni. Amennyiben valamely állatfaj (pecsenyecsirke, tojótyúk, pulyka, kacsa, liba, egyéb baromfi, méh) vonatkozásában nem rendelkezik tenyészetkóddal, ezt a mezőt hagyja üresen. Tartási hely sorszáma: Amennyiben több tartási helyen tartja a meglévő állatállományt, akkor sorszámozás segítségével kapcsolja össze a megfelelő állatfajt a tartási hellyel. Tartási hely: Kérjük, adja meg a meglévő állatállomány tartási helyének elhelyezkedését település és helyrajzi szám feltüntetésével. Abban az esetben, ha a meglévő állatokat több tartási helyen tartja, akkor az összes tartási hely címét adja meg a betétlapon. 5. Dátum és aláírás Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd az Átvevő ügyfél írja alá! Figyelem! A kérelem eredeti aláírás nélkül érvénytelen! 15

16 D Termelői csoport/tész tagság igazolása Ezt az igazolást abban az esetben csatolja a támogatási kérelemhez, ha Ön elismert termelői csoport (TCS) vagy TÉSZ tagja. Amennyiben nem nyújtja be az igazolást, úgy esetleges tagságát a pontozásnál nem tudjuk figyelembe venni. 1 Igazolás iratkódja Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 2 Azonosítási információ Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím azonosító számát. A mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében nyújtandó támogatás esetén a mezőbe írja be a jogcím azonosítására szolgáló számsort. 3 TCS/TÉSZ szervezet tagjának igazolása Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! Név: Adja meg az ügyfél nevét az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett névvel egyezően. 4 Szervezet adatai TCS ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be a termelői csoportnak az MVH által - kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számát! TCS/TÉSZ neve: Adja meg a TCS/TÉSZ teljes nevét. TCS-elismerő határozat ügyiratszáma: Adja meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított, termelői csoportot elismerő határozaton szereplő ügyiratszámot. TÉSZ-előzetes elismerési szám: Ezt a mezőt hagyja üresen! TÉSZ-végleges elismerési szám: Ezt a mezőt hagyja üresen! 5 Igazolás Értelemszerűen adja meg az ügyfél (tag) és a TCS/TÉSZ teljes nevét. 6 Kitöltési dátum és aláírás Dátum: A kitöltés időpontját kell beírni. Szervezet cégszerű aláírása: A TCS/TÉSZ cégszerű aláírása szükséges. [Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Az aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.] 16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez. a Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a 6.126.02.01 Ültetvénykorszerűsítés, telepítés intézkedés keretében az alábbi jogcímre: ültetvények korszerűsítése, telepítése - 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 1 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évtől nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D1707-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrárerdészeti rendszerek intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Jogcímkód: 6.244.01.01 Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D3100-03)... 3 Támogatási kérelem

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3 D0140-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a módosított 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 D0700-03

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.126.04.01 jogcím keretében a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.01.01 jogcím keretében a módosított 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 D0700-04

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mez gazdasági termel k indulásához a 2012. évben igényelhet támogatások részletes feltételeir l Jelen közlemény az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez Kertészet korszerűsítése jogcím keretében a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítéséhez, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló erőforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozóan

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2012. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2012. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2012. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.356.01.01 jogcím keretében. a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.356.01.01 jogcím keretében a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D3406-06 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.02.01 és a 6.463.01.01 jogcím keretében a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 D0720-01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.130.01.01 jogcím keretében. a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján. megítélt támogatás igénylésére KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.130.01.01 jogcím keretében a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 D1707-03 KIFIZETÉSI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.02.01 és a 6.121.02.02 jogcímek keretében a 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján megítélt támogatás igénylésére TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben