KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053 Igénylő betétlap(ok), K0057 NFA betétlap (Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek esetén). 2. Szükséges mellékletek: Egységes területalapú támogatáshoz szükséges Egyedi blokktérkép(ek), Kiegészítő Nemzeti támogatáshoz szükséges, rendelet által előírt egyéb melléklet(ek), igazolás(ok). 3. A kitöltéshez kék vagy fekete színnel író toll szükséges! Területalapú támogatás 2005 Főlap (K0051) Főlap Az 1. Hivatal tölti ki rovatba ne írjon semmit, hagyja üresen! A 2. Tanácsadó neve és elérhetősége rovatba a kitöltésben segítő tanácsadó nevét, beosztását (pl. falugazdász, kamarai tanácsadó) és elérhetőségi adatait (cím, telefonszám) kell írni. A 3. Ügyfél-azonosítási információ rovatban az Ön ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító száma van feltüntetve. Amennyiben Ön nem előnyomtatott Főlappal rendelkezik, de van ügyfél-regisztrációs száma, a rovatba írja be 10 jegyű ügyfél-regisztrációs számát. Amennyiben Ön nem előnyomtatott Főlappal rendelkezik és nincs regisztrációs száma, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött Regisztrációs lapot (G001). 1

2 Főlap A 4. Kérelmező adatai rovatban az Ön ügyfélregisztrációs rendszerben szereplő adatai vannak feltüntetve. Figyelem! Az MVH a hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-regisztrációs rendszerben megadott levelezési címet tekinti! Az előnyomtatott adatok módosítására a G002-es nyomtatvány benyújtásával van lehetőség! Amennyiben a rovat nincs kitöltve, kérjük, írja be a nevét, illetve megfelelő esetben a vállalkozása nevét! A személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.), a vállalkozás nevét cégformával (Kft., Rt. stb.) együtt adja meg! Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki! Fontos! Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük az Regisztrációs lapon (G001) bejelentett adataival. Főlap Az 5. Betétlapok, mellékletek nyilvántartása rovatot a betétlapok (K0052, K0053, K0057) kitöltése után töltse ki! Írja be a kitöltött K0052 és K0053 Igénylő betétlapok összesített számát! Írja be a kérelemmel együtt benyújtott Egyedi blokktérképek számát! Írja be a kérelemmel együtt benyújtott Termeltetési szerződések, NFA igazolás(ok), TÉSZ tagsági igazolás(ok) számát! Termeltetési szerződésre csak rostkender esetén van szükség! NFA igazolásra csak állami tulajdonban lévő földterület után igényelt támogatás esetén van szükség! TÉSZ tagsági igazolásra héjasgyümölcsűek nemzeti kiegészítő támogatása esetén van szükség. Írja be a kérelemmel együtt benyújtott Vetőmagcímkék számát! Vetőmagcímke csatolása csak rostkender igénylés esetén szükséges! A támogatáshoz csatolt vetőmagcímke lehet eredeti, de csatolhatja a vetőmagcímkék másolatát is. Másolat csatolása esetén az eredeti címkét meg kell őrizni és a helyszíni ellenőrzéskor be kell mutatni. 2

3 Főlap A 6. Bankszámla adatok rovat A mezőjében az Ön ügyfél-regisztrációs rendszerben szereplő bankszámlaszáma van feltüntetve. Amennyiben a feltüntetett bankszámlaszám téves vagy megváltozott, kérjük azt a G002-es nyomtatvány kitöltésével módosítsa! Amennyiben ez a rovat nincs előnyomtatva, kérjük, ne töltse ki ezt a mezőt! A 6. Bankszámla adatok rovat B mezőjét csak abban az esetben kell kitölteni, ha a támogatás teljes összegét engedményezni kívánja másik fél javára. Figyelem! A bankszámla megadása nem minősül az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámla módosításának! A 7. Területalapú jogcímhez kapcsolódó egyéb támogatási igények rovatot a külön jogszabályban meghirdetett állatlétszám alapú támogatáshoz szükséges kitölteni. A támogatási összeget a takarmánytermő területre beadott támogatási kérelmek, valamint a támogatásra jogosult állatlétszám alapján az MVH határozza meg. Figyelem! A bejelölt támogatásra csak abban az esetben válik jogosulttá, ha részesül a külön jogszabályban meghirdetett kapcsolódó állatlétszám alapú támogatásban és a támogatás egyéb feltételeinek is megfelel. Főlap (hátoldal) A 8. Nyilatkozatok rovatot figyelmesen olvassa át. Kérelmét csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatokat elfogadja! A 9. Keltezés és aláírás rovatban írja alá a Főlapot. Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! Figyelem! Amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására, a meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást. 3

4 Területalapú támogatás 2005 Igénylő betétlap (megszemélyesített) K0052 A betétlap szürke mezőjében az Ön által 2004-ben igényelt és az ellenőrzések alapján jóváhagyott területadatok szerepelnek előnyomtatott formában. Amennyiben ezeket változatlan formában hagyja és ezt aláírásával megerősíti, úgy ezek az előnyomtatott adatok szolgálnak a 2005-ös támogatás alapjául. Feltétlenül vizsgálja felül, hogy az előnyomtatott adatok megfelelnek-e a valóságnak! Az esetleges változások rögzítésére a fehér hátterű mezők állnak rendelkezésre. Amennyiben az előnyomtatott adatok megfelelnek a valóságnak és 2005-ben az érintett parcellára változatlan adatokkal igényel támogatást, akkor az adott sorban a fehér hátterű mezőket hagyja üresen! Változások esetén az új adatokat a fehér hátterű mező megfelelő cellájába kell írni. Ekkor a fehér hátterű mezők adatai képezik a 2005-ös támogatás alapját. A parcellasorszámokat be kell rajzolni az egyedi blokktérképre! évre vonatkozó új területadatok (Csak akkor kell kitölteni, ha a 2004-es adatokhoz képest változás állt be!) 2004-ben igényelt, ellenőrzések során jóváhagyott területadatok 4

5 A 2. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatban a szürke hátterű, előnyomtatott adatok tartalmazzák a 2004-ben Ön által igényelt és az ellenőrzések alapján jóváhagyott területadatokat. Az előnyomtatott adatokat a kitöltés során feltétlenül vizsgálja felül! Amennyiben az adott sorban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak és 2005-ben az érintett parcellára változatlan adatokkal igényel támogatást, akkor abban a sorban a fehér hátterű mezőket hagyja üresen! Példa 5 Parcella teljes törlése : Abban az esetben tegyen X et a cellába, ha az adott parcellára nem igényel támogatást. Ennek főbb okai lehetnek: a parcellát már nem Ön hasznosítja; nem vállalja az adott parcellaterület Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotban tartását; ebben az esetben feltétlenül vezesse át a parcella adatait a betétlap túloldalán lévő 4-es pontba (Támogatás alapjául nem szolgáló terület)! a parcella nem a feltüntetett blokkban van. Amennyiben törli a sort, úgy a sor további celláit értelemszerűen ne töltse ki! Példa

6 Parcella új területe 2005 : Amennyiben az előnyomtatott 2004-es területadat nem felel meg a válóságnak, megváltozott, de az adott parcellára 2005-ben igényel támogatást, kérjük a helyes területadatot írja be az üresen hagyott cellába két tizedesjegy pontossággal, hektárban megadva. Az Ön által megadott új területadat képezi az igényelt 2005-ös támogatás alapját. Példa Amennyiben a Parcellaterület mellett felkiáltó jel áll, akkor a jelzett területadat 2004-es évben birtokvitával volt érintve. Az esetleg még mindig fennálló birtokvita tisztázása éredekében kérjük, egyeztessen a blokkban érintett többi gazdálkodóval. Ha az előnyomtatott területadatnál 0 szerepel, akkor az Ön 2004-es évben adott parcellára vonatkozó igénylését az MVH az ellenőrzések során elutasította. Új hasznosítási kód 2005 : Amennyiben az előnyomtatott Hasznosítási kód megváltozott (pl.: vetésforgó esetén) kérjük, ebbe a cellába írja be a 2005-ös hasznosításnak megfelelő hasznosítási kódot a Kitöltési útmutató végén található kódtáblázat alapján. Példa A Hasznosítási kód mellett csak abban az esetben állhat felkiáltó jel, ha a 2004-es évben gyep, legelő, rét, illetve rizs hasznosítású területet jelölt be. A felsorolt hasznosításoknál 2005-ben megváltozott a hasznosítási kód, amit a Kitöltési útmutató mellékletében tüntettünk fel. Amennyiben Ön a 2004-es évben nem töltötte ki a hasznosítási kód mezőt, akkor az előnyomtatott hasznosítási kód mezőben a HIBÁS! szó szerepel. Kérjük, keresse ki a mellékletből a területének megfelelő hasznosítási kódot, és azt mindenképpen írja be az Új hasznosítási kód 2005 rovatba! 6

7 Amennyiben a Blokkazonosító mellett felkiáltó jel áll, akkor adott blokkban 2004-ben változás történt. A változások az alábbiak lehetnek: blokkhatár módosult, blokk összevonás történt, egy blokk több blokkra lett osztva, blokk támogatható területe változott. Fontos! Ha a változásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérje a falugazdász, kamarai tanácsadó vagy MVH Kirendeltség segítségét! A megváltozott blokkazonosítóhoz tartozó területadato- kat a betétlap hátoldalára kell felvezetni! Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, 2005-ben igényelt területek összesítését írja be. A parcellaterület összesítésénél a változatlanul hagyott parcellasor(oka)t és a fehér hátterű mezőben kitöltött új területadat(oka)t együttesen vegye figyelembe! 7

8 K0052 Igénylő betétlap (hátoldal) A 3. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatba vezesse fel azokat a területeit, melyek nem szerepelnek a megszemélyesített oldalon és 2005-ben igényel rájuk támogatást. Az új parcella adatait minden esetben az előző oldal utolsó sorszámának folytatásával rögzítse (ha a megszemélyesített oldalon 4 parcella van feltüntetve, akkor ezen az oldalon 5-ös sorszámmal kezdje az új parcella rögzítését)! Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, 2005-ben igényelt területek összesítését írja be. A 4. Támogatás alapjául nem szolgáló parcellák adatai rovatba azokat a parcellákat rögzítse, melyekkel rendelkezik ugyan, de nem igényel rájuk támogatást évben. Támogatás alapjául nem szolgáló területek lehetnek: azok a parcellák, amelyekre nem vállalja a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot betartását, azok a parcellák, amelyek a Mezőgazdasági Területek Erdősítése Támogatási jogcímben részt vesznek. Figyelem! Csak a legalább 0,3 hektáros parcellákat kell fetüntetni! Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, 2005-ben támogatás alapjául nem szolgáló területek összesítését írja be! A 5. Keltezés és aláírás rovatba írja be a kitöltés napját és írja alá! 8

9 Parcella berajzolása a blokktérképen 9

10 Területalapú támogatás 2005 Igénylő betétlap (K0053) A K0053-as betétlapot csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön új belépő, azaz ben nem igényelt területalapú támogatást, ezért nem rendelkezik megszemélyesített igénylő betétlappal (K0052)! Az 1. Kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő adatai rovatba írja be a nevét és 10 jegyű ügyfél-regisztrációs számát. A 2. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatba rögzítse folytatólagos sorszámozással azokat a területeket, amelyeket hasznosít és azokra 2005-ben támogatást igényel. Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, 2005-ben igényelt területek összesítését írja be! A 3. Támogatás alapjául nem szolgáló parcellák adatai rovatba azokat a parcellákat rögzítse, melyekkel rendelkezik ugyan, de nem igényel rá támogatást évben. Támogatás alapjául nem szolgáló területek lehetnek: azok a parcellák, amelyekre nem vállalja a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot betartását, azok a parcellák, amelyek a Mezőgazdasági Területek Erdősítése Támogatási jogcímben részt vesznek. Figyelem! Csak a legalább 0,3 hektáros parcellákat kell fetüntetni! Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, 2005-ben támogatás alapjául nem szolgáló területek összesítését írja be! 10 A 4. Keltezés és aláírás rovatba írja be a kitöltés napját és írja alá!

11 Területalapú támogatás 2005 NFA betétlap (K0057) A K0057-es betétlapra kell átvezetni a K0052 és/vagy K0053 betétlapon szereplő azon parcellákat, melyek a Nemzeti Földalapba tartoznak. Figyelem! A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek után igénybe vett támogatás esetén a területalapú támogatási kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet igazolását, miszerint a termelő a termőföldet érvényes jogcímen használja és nincs lejárt díjtartozása. Az 1. Kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő adatai rovatba írja be nevét és 10 jegyű ügyfél-regisztrációs számát. A 2. Területi adatok rovatba írja be azokat a parcellákat, melyek a Nemzeti Földalapba tartoznak és amelyeket a K0052 és /vagy K0053-as betétlapokon már feltüntetett és 2005-ben igényel rá támogatást. Az NFA igazolás száma rovatba írja be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiállított igazolás azonosító számát. A 3. Nyilatkozat rovatot figyelmesen olvassa át. Az NFA betétlapot csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha a nyilatkozatot elfogadja! A 4. Keltezés és aláírás rovatba írja be a kitöltés napját és írja alá! 11

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás jogcím keretében a mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím keretében a létesítmények építéséhez, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódó építéshez, felújításhoz, szereléshez,

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a versenyképesség javításához, a termékszerkezet átalakításához,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímhez.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

Részletesebben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben

elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben Tisztelt Ügyfelünk! Értesítem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) 2009. évben az egységes kérelem keretében igényelhető területhez kötött, illetve egyéb közvetlen, valamint

Részletesebben

Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás

Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás 2013. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Portál funkciói, használata... 7 3 Bejelentkezés... 10 4 Kérelembe történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérelemhez a 6.359.02.01 és a 6.463.01.01 jogcím keretében a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatás igénybevételéről: TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0720-04

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.03.01 Az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím keretében 2009. június Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók:

2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez TARTALOMJEGYZÉK Általános tudnivalók...

Részletesebben