FŐLAP (K0071 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐLAP (K0071 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY)"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az agrár-környezetgazdálkodási támogatások jogcím keretében jogosultsággal rendelkező gazdálkodó részére a 2007-es támogatási évben benyújtható területhez kapcsolódó támogatás(ok) kérelmének kitöltéséhez A évi formanyomtatványok a tavalyi területalapú támogatások (egységes területalapú támogatás és növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatások, illetve a kedvezőtlen adottságú területek után igényelhető kifizetések) igénylésére kialakított nyomtatványokhoz képest formájukat és tartalmukat illetően is megváltoztak! Ennek oka, hogy 2007-ben ugyanazon nyomtatványok szolgálnak az egységes területalapú támogatás (SAPS), az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó, külön jogszabályban meghatározott kiegészítő támogatások, továbbá a kedvezőtlen adottságú területek után igényelhető kifizetések (KAT), illetve idén először az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG) igénylésére! Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG) igénylésére csak azon gazdálkodók jogosultak, akik évben AKG támogatási kérelmet nyújtottak be, és arra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) helyt adó/részben helyt adó határozatot kaptak. 1. A támogatás(ok) igényléséhez szükséges formanyomtatványok: K0071-es számú Főlap (valamennyi ügyfél számára!), K0072-es és/vagy K0073-as számú Igénylő betétlap(ok) (valamennyi ügyfél számára!), R1073-as számú AKG őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok betétlap (kizárólag AKG jogosultsággal rendelkező ügyfelek számára!) R1074-es számú AKG Monitoring adatok betétlap (kizárólag AKG jogosultsággal rendelkező ügyfelek számára!) 2. A támogatás(ok) igényléséhez szükséges mellékletek (az egyes mellékleteket a rendelet(ek)ben leírtaknak megfelelő időpontban kell benyújtani!): egységes területalapú támogatáshoz és a hozzá kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott kiegészítő támogatások igényléséhez szükséges évben érvényes egyedi blokktérkép(ek), bármilyen célból (rostfeldolgozás, vetőmag-előállítás, energetikai felhasználás vagy az előbbiektől eltérő egyéb céllal) termesztett kender esetén az egységes területalapú támogatás feltétele az igénylő betétlapo(ko)n feltüntetett kenderrel hasznosított parcellák bevetéséhez felhasznált valamennyi vetőmagcsomag eredeti vetőmagcímkéjének csatolása! A vetőmagcímkéket lehetőség szerint a támogatási kérelemmel együtt, de legkésőbb június 30-ig kell megküldeni az illetékes MVH megyei kirendeltség részére! Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatható kenderfajták listája a Kitöltési útmutató 1. számú mellékletét képező Hasznosítási kódok táblázatban a Jelmagyarázat ** részénél található! bármilyen célból (rostfeldolgozás, vetőmag-előállítás, energetikai felhasználás vagy az előbbiektől eltérő egyéb céllal) termesztett kender esetén az egységes területalapú támogatás feltétele a kenderrel hasznosított parcellák vonatkozásában az alábbi adatokat kötelezően tartalmazó Nyilatkozat megküldése a támogatási kérelemmel egy időben: a) a nyilatkozó neve, regisztrációs száma (a nyilatkozónak meg kell egyeznie a támogatás kérelmezőjével) b) a kenderrel hasznosított parcellák azonosító adatai az igénylő betétlapo(ko)n történt feltüntetetésnek megfelelően (parcellasorszám, blokkazonosító, parcellaterület, hasznosítási kód) c) a kenderrel hasznosított parcella bevetéshez használt vetőmag fajtája, valamint a vetéshez felhasznált vetőmag menynyisége kilogramm/hektárban parcellánként d) Nyilatkozó (kérelmező) aláírása rostcélú kender esetében az elsődleges feldolgozóval kötött szerződést is be kell nyújtani! a külön rendelet(ek)ben szabályozott évi kiegészítő támogatás(ok) igényléséhez szükséges, a rendelet által előírt egyéb melléklet(ek). Pl. igazolás(ok) és szerződések AKG állatalapú célprogram esetében a fajta elismert tenyésztő szervezet igazolása (kizárólag az AKG állatalapú célprogram keretében jogosultsággal rendelkező ügyfelek által kell beküldeni!) (Lásd még 4. melléklet.) 3. AKG és KAT támogatás igénylésére vonatkozó fontos információ: évi közös kérelembenyújtás miatt nincs lehetőség arra, hogy ugyanarra a területre a területalapú, AKG és KAT támogatást különböző ügyfelek vegyék fel. Minden területhez kapcsolódó támogatásra kizárólag a terület használója jogosult, így minden támogatást ugyanannak a személynek van joga igényelni!

2 Agrár-környezetgazdálkodás (AKG) kifizetés igénybe vétele esetén ne feledje, hogy Ön a támogatási határozatban szereplő területek/állatok vonatkozásában 5 éves művelési/tartási kötelezettséget vállalt! A támogatási határozatban szereplő területek/állatok esetében a támogatás feltételeit évtől kezdődően 5 éven keresztül be kell tartani! Kifizetési kérelmében csak azokat a területeket/állatokat tüntetheti fel, melyekre a helyt adó/részben helyt adó támogatási határozata szól! Amennyiben Ön nem a támogatási határozatban szereplő területre/állatállományra kér kifizetést, úgy kifizetési kérelme elutasításra kerülhet! Amennyiben Ön kisebb területre/állatállományra kér kifizetést a) a kifizetési kérelemben: a csökkentett kifizetés csak arra az egy évre vonatkozik. A csökkentett kifizetés a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szankciót vonja maga után! b) a kifizetési kérelemben, és benyújtott R1007-es nyomtatványon: az R1007-es nyomtatványon benyújtott részleges viszszavonásban érintett területekre/állatokra vonatkozóan Ön végleg lemond a támogatási jogosultságáról, és azokra a területekre/állatokra többé nem igényelhet kifizetést. A visszavont területek/állatok után korábban felvett támogatást vissza kell fizetnie, viszont a csökkentést szankció nem terheli. Amennyiben egy jóváhagyott AKG terület/állatállomány már nem az Ön használatában van (pl. mert eladta, bérbe adta azt), úgy az AKG támogatásra az adott terület/állatállomány után nem Ön, hanem az új hasznosító jogosult. Ebben az esetben kötelezettség átruházást kell kérelmeznie! (2006/2007. gazdasági évre vonatkozó kötelezettség átadások bejelentésének határideje már lejárt, így a kötelezettség átruházásokat a Hivatalnak csak 2007/2008. gazdasági évtől áll módjában figyelembe venni! A évben történt Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) felújítás miatt valamennyi blokkazonosító megváltozott. A kérelemcsomag kísérő levelében megtalálja, hogy az Ön eredeti AKG támogatási határozatában jóváhagyott -00 végű blokkban szerepeltetett területe az új MePAR mely -05 végű blokkjában szerepel. Kérjük, hogy a közös kérelem formanyomtatványain csak -05 végű (adott esetben -06 végű) blokkazonosítót használjon! Amennyiben Önnek olyan AKG-ban jóváhagyott területe van, mely 2004-ben még egy blokkban szerepelt, de azóta az új blokkhatár következtében a terület több blokkba került, támogatási határozat módosításra van szükség. A Hivatal az Ön javított támogatási határozatában a korábban egy blokkban szereplő területet olyan arányban fogja az új blokkokban szerepeltetni, ahogy Ön azt a kifizetési kérelemben jelzi. (Példa: Önnek a blokk felújítás előtt az A blokkban volt 10 hektár jóváhagyott területe. A blokk szétvált B és C blokkra. Önnek kell eldöntenie, hogy a 10 hektárból mennyi terület került a B és mennyi a C blokkba. Ha Ön a kifizetési kérelemben a B blokkban 2, a C blokkban 8 hektárt tüntet fel, akkor a Hivatal a támogatási kérelmet ezek alapján módosítja, és a támogatás további éveiben az adott blokkokban 2 és 8 hektárnyi területet kér Önön számon.) Kérjük, hogy a kérdéses területek nagyságának meghatározásánál a lehető legnagyobb pontosságra törekedjen, indokolt esetben méresse fel a területet! A KAT támogatás igénylésének NEM feltétele évtől jóváhagyott támogatási kérelem. Bárki, aki KAT jogosult blokkban gazdálkodik, és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, igényelheti a KAT támogatást. 4. A kitöltéshez kék vagy fekete színnel író toll szükséges! 5. Amennyiben a támogatás(ok) igényléséhez kapcsolódóan formanyomtatványra van szüksége vagy a megváltozott blokkokkal kapcsolatban van kérdése, kérjük forduljon az illetékes falugazdászhoz, NVT tanácsadóhoz vagy az illetékes MVH megyei kirendeltséghez! 2

3 FŐLAP (K0071 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY) Főlap 1 - Hivatal tölti ki! 2 -Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége 3 - Ügyfél-azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: 4 - Előtag: Név: Cégforma: Ügyfél adatai ULT08 (dió) ULT09 (mogyoró) ULT10 (mandula) P.H. 5 - Az igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma 6 - A kérelem részét képező igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke (hektár) Összesített terület területalapú támogatás: Összesített terület KAT támogatás: Összesített terület AKG támogatás: 7 - Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai) Az 1. Hivatal tölti ki rovatba ne írjon semmit, hagyja üresen! A 2. Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége rovatba a kitöltésben segítő tanácsadó nevét, beosztását (pl. falugazdász, kamarai tanácsadó, NVT tanácsadó) és elérhetőségi adatait (cím, telefonszám), illetve a falugazdász kódját kell írni. A 3. Ügyfél-azonosítási információ rovatban az Ön ügyfél-regisztrációs igazolásán szereplő 10 jegyű azonosító száma van feltüntetve. Amennyiben Ön nem rendelkezik előnyomtatott Főlappal, de van ügyfél-regisztrációs száma, a rovatba írja be 10 jegyű ügyfél-regisztrációs számát. a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, b) a kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt valamennyi feltételt megismertem, c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom, d) a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem. e) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségeimnek eleget tettem. a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarország i végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (I.9.) Korm. rendelet alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik, Főlap 1 - Hivatal tölti ki! 2 -Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége 3 - Ügyfél-azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: 4 - Előtag: Név: Cégforma: Ügyfél adatai ULT08 (dió) ULT09 (mogyoró) ULT10 (mandula) P.H. 5 - Az igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma 6 - A kérelem részét képező igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke (hektár) Összesített terület területalapú támogatás: Összesített terület KAT támogatás: Összesített terület AKG támogatás: 7 - Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai) a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, b) a kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt valamennyi feltételt megismertem, c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom, d) a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem. e) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségeimnek eleget tettem. A 4. Ügyfél adatai rovatban az Ön ügyfél-regisztrációs rendszerben szereplő adatai vannak feltüntetve. Figyelem! Az MVH a hivatalos kapcsolattartási címnek az ügyfél-regisztrációs rendszerben megadott levelezési címet tekinti! Adatok módosítására a G002-es nyomtatvány benyújtásával van lehetőség! Amennyiben a rovat nincs kitöltve, kérjük, írja be a nevét, illetve adott esetben a vállalkozása nevét! A személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.), a vállalkozás nevét cégformával (Kft., Zrt./Nyrt. stb.) együtt adja meg! Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki! Fontos! Az itt megadott adatoknak meg kell egyezniük a Regisztrációs lapon (G001-es formanyomtatvány) bejelentett adataival. a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarország i végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (I.9.) Korm. rendelet alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik, 3

4 Főlap 1 - Hivatal tölti ki! 2 -Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége 3 - Ügyfél-azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: 4 - Előtag: Név: Cégforma: Ügyfél adatai ULT08 (dió) ULT09 (mogyoró) ULT10 (mandula) P.H. 5 - Az igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma 6 - A kérelem részét képező igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke (hektár) Összesített terület területalapú támogatás: Összesített terület KAT támogatás: Összesített terület AKG támogatás: 7 - Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai) Az 5. Az igénylő betétlapo(ko)n feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma rovatot dió, mogyoró és mandula igénylése esetén kötelező kitölteni. Ebben a rovatban kell feltüntetni az összes igényelt területen (parcellákon) található dió/mogyoró/mandulafák, illetve bokrok számát fajonként. Például: Az igénylőnek van két dió és egy mandula parcellája. Az egyik dió parcellán 65 fa, a másik dió parcellán 78 fa, a mandula parcellán 59 fa található. Ebben az esetben az ULT08 (dió) sorba (65+78) 143 db-ot, az ULT10 (mandula) sorba pedig 59 db-ot kell írni. A számnak kialakított rubrikába csak számokat kérünk feltüntetni. a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, b) a kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt valamennyi feltételt megismertem, c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom, d) a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem. e) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségeimnek eleget tettem. a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarország i végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (I.9.) Korm. rendelet alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik, Főlap 1 - Hivatal tölti ki! 2 -Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége 3 - Ügyfél-azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: 4 - Előtag: Név: Cégforma: Ügyfél adatai ULT08 (dió) ULT09 (mogyoró) ULT10 (mandula) P.H. 5 - Az igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma 6 - A kérelem részét képező igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke (hektár) Összesített terület területalapú támogatás: Összesített terület KAT támogatás: Összesített terület AKG támogatás: 7 - Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai) a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, b) a kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt valamennyi feltételt megismertem, c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom, d) a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem. e) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségeimnek eleget tettem. a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarország i végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (I.9.) Korm. rendelet alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik, A 6. A kérelem részét képező igénylő betétlapokon (K0072/ K0073 nyomtatványok) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke rovat kitöltése kötelező! Ebben a mezőben/ezekben a mezőkben kell feltüntetnie az Ön által benyújtásra kerülő Igénylő betétlapokon (K0072 és/vagy K0073 azonosító számú nyomtatványok) az egyes támogatás(ok)nál (területalapú/kat/akg) feltüntetett összes parcella összesített területét. Az Összesített terület területalapú támogatás adatának megadásakor a Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai betétlaprészeken megadott parcellák területösszegét összesíteni kell a Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellák adatai betétlaprészeken megadott parcellák területösszegével! Az Összesített terület KAT támogatás mezőbe azon területek összegét írja, melyekre KAT támogatást igényel. Az Összesített terület AKG támogatás mezőbe az összes különböző blokkban és célprogramban szereplő AKG területeinek öszszegét írja! 4

5 Főlap 1 - Hivatal tölti ki! 2 -Tanácsadó neve, kódja és elérhetősége A 7. Nyilatkozatok rovatot figyelmesen olvassa át! Kérelmét csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha az Önre vonatkozó nyilatkozatokat elfogadja! P.H. 3 - Ügyfél-azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: 4 - Ügyfél adatai Előtag: Név: Cégforma: 5 - Az igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett héjas gyümölcsű parcellákon található fák vagy bokrok összesített száma ULT08 (dió) ULT09 (mogyoró) ULT10 (mandula) 6 - A kérelem részét képező igénylő betétlapo(ko)n (K0072/K0073) feltüntetett valamennyi parcella területének összesített értéke (hektár) Összesített terület területalapú támogatás: Összesített terület KAT támogatás: Összesített terület AKG támogatás: 7 - Nyilatkozatok (a támogatást igénylők, illetve azok képviseletében eljárók nyilatkozatai) a) a kérelemben szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, b) a kérelemben igényelt támogatás(ok)ra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt valamennyi feltételt megismertem, c) vállalom a b) pontban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat beszerzem, átadom, és a gazdaság megtekintését biztosítom, d) a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlanul kifizetett összeget visszafizetem. e) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam feltüntetett hasznosított parcella vonatkozásában a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (II. 13.) Korm. rendelet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CLI. törvény szerinti bejelentési kötelezettségeimnek eleget tettem. a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) a kapcsolattartás az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarország i végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (I.9.) Korm. rendelet alapján az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok alapján történik, Főlap (hátoldal) A 8. Dátum és aláírás rovatban írja alá a Főlapot. A kérelmező saját kezű aláírása, illetve cégek esetében cégszerű aláírás hiányában a kérelem nem fogadható el. b) az ügyfél-regisztrációs nyilvántartásba vett adatok megváltozása esetében a fenti Korm. rendelet 5. -a alapján a változást köteles vagyok az MVH illetékes Kirendeltségén 15 napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó jogkövetkezmények engem terhelnek. 3. Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy a társfinanszírozott, illetve kiegészítő nemzeti támogatás igénybevétele esetén az állami, önkormányzati adóhatóság, az ille - tékhivatal és a vámhatóság az Áht. 18/C. (14) bekezdésében meghatározott adataimat az MVH részére az Áht. 13/A. (5) bekezdésében foglalt feltételek igazolása céljából átadja. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön meghatalmaz egy másik személyt a támogatási kérelemmel kapcsolatos eljárások lefolytatására, a meghatalmazott személynek kell aláírnia a kérelmet, és a kérelemhez csatolni kell az írásbeli meghatalmazást. 4. Alulírott kijelentem, hogy a) az Igénylő betétlap(ok)on minden általam hasznosított az egységes területalapú támogatás keretén belül támogatható területen levő parcellát az Igénylő betétlapo(ko)n feltüntettem, függetlenül attól, hogy igényeltem-e rá támogatást vagy sem, b) valótlan adatközlés, vagy többszörös igénylés esetén a 1973/2004/EK rendelet szerinti jogkövetkezmények mellett a részemre kifizetett összeget kamataival együtt visszafizetem, c) hozzájárulok, hogy túligénylés esetén az adott fizikai blokkban gazdálkodó többi termelő részére az adott blokkban általam megadott területi adatok, illetve személyes adataim továbbításra kerülnek adategyeztetés céljából. 5. Alulírott tudomásul veszem, hogy a) területalapú támogatási kérelemnek kizárólag az általam aláírt K0071-es számú Főlap és a K0072-es és/vagy K0073-as számú Igénylő betétlap(ok) együttes beadása minősül, b) az esedékessé vált, és még meg nem fizetett adótartozásomnak megfelelő összeget az MVH a központi költségvetés előirányzatából finanszírozott kiegészítő nemzeti támogatásból levonja és átutalja az állami adóhatóságnak. 6. Alulírott kijelentem, hogy a) mezőgazdasági tevékenységből származó bevétellel rendelkezem, b) állatlétszám alapú támogatás igénybevétele esetén vállalom a kérelem alapját képező állatlétszám tartását a támogatás időszakára, ide nem értve a természetes állománycsere időszakát, c) amennyiben területalapú célprogramot veszek igénybe és a támogatás alapját képező területet nem tulajdonosként használom, úgy a területre vonatkozóan érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezem, továbbá a terület tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy a területre agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalást tegyek, d) a célprogramba bevitt terület integrált szántóföldi célprogram, illetve integrált ültetvény célprogram esetén nem áll Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet ellenőrzése alatt, e) gazdaságom teljes szántó területe ökológiai szántóföldi célprogram esetén Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet ellenőrzése alatt áll, f) méhlegelő növények termesztése célprogram igénybevétele esetén a termesztett növényt kizárólag méhlegelő céljára hasznosítom, abból egyéb bevételem nincs, valamint, hogy a támogatás alapját képező terület a 797/2004. EK rendeletben meghatározott méhészeti termékek fejlesztése céljából alkalmazott termelési és marketingtámogatásból nem részesül, g) a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (I. 5.) FVM rendelet, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (I. 18.) FVM rendelet és a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletekben szabályozott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeimnek eleget tettem. 7. Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy a) a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a vidékfejlesztési intézkedések monitoringjához, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez az általam közölt adatokat felhasználja, b) a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által nyilvántartott adataimat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzéseihez felhasználja, valamint, hogy az MVH a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnek, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak ellenőrzési célból adatot szolgáltasson. c) amennyiben a MePAR felújítás miatt egyes AKG parcelláim több új fizikai blokkba kerültek (a parcellát az új blokkhatár több részre osztotta), támogatási határozatomat az MVH az általam a jelen kifizetési kérelemben szerepeltetett adatok alapján kijavítsa, illetve módosítsa. 8 - Dátum és aláírás Dátum: ALÁÍRÁS: P. H. 5

6 IGÉNYLŐ BETÉTLAP (K0072 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY) (MEGSZEMÉLYESÍTETT) Megszemélyesített kérelemcsomagot előnyomtatott adatokkal azon gazdálkodók kapnak, akik évben területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be. A megszemélyesített adatok a évi területalapú támogatási kérelemben benyújtott (és jóváhagyott) adatok. A évi AKG kifizetési kérelem adatai az előnyomtatásban nem szerepelnek. Ennek célja a dupla előnyomtatás elkerülése. AKG programban jóváhagyott területeiről a kísérő levél nyújt információt. A betétlap szürke mezőjében tehát az Ön által 2006-ban feltüntetett és az ellenőrzések alapján jóváhagyott parcellaadatok szerepelnek előnyomtatott formában (feltüntetésre kerültek a 2006-ban támogatás alapjául szolgáló parcellaadatok, illetve a támogatás alapjául NEM szolgáló parcellaadatok is). Ezek az adatok szolgálnak a 2007-es egységes területalapú támogatás és bizonyos (rendeletben szabályozott) növényi kiegészítő támogatások alapjául, amennyiben Ön a változásokat/törlést nem jelöli e betétlapon. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a szürke mező valamely oszlopában előnyomtatott adat mellett felkiáltójel vagy egyéb jelzés áll, abban az esetben mindenképpen olvassa el e kitöltési útmutató jelmagyarázatait (lásd később), és a szükséges változtatásokat végezze el! A változások rögzítésére a fehér hátterű cellák állnak rendelkezésre. Az előnyomtatott adatokat ellenőrizze le, hogy azok megfelelnek-e a 2007-ben aktuális parcellaadatoknak! A parcellaadatok változása esetében az új adatokat a fehér hátterű mező megfelelő cellájába kell írni. Ekkor a fehér hátterű mezők adatai képezik a 2007-es támogatás alapját. Ezeket a parcella sorszámokat kell jelölni az Ön által az egyedi blokktérképen körberajzolt parcellákon 2006-ban igényelt, ellenőrzések során jóváhagyott parcellaadatok (lásd fent) évi területalapú támogatásokra vonatkozó adatváltozás(ok) és kiegészítő információk (KAT kifizetés igénylés, egybeművelt terület) rögzítésének felülete ben a betétlap ezen felülete szolgál az AKG kifizetés igénylésére. Amennyiben ezeket a mezőket üresen hagyja, úgy Ön nem igényli az AKG kifizetést! 6

7 A 2. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatban a szürke hátterű, előnyomtatott adatok tartalmazzák a ban Ön által feltüntetett és az ellenőrzések alapján jóváhagyott területalapú támogatási kérelmében szereplő területe(ke)t. Itt feltüntetésre kerültek a 2006-ban támogatás alapjául szolgáló parcellaadatok, illetve a támogatás alapjául NEM szolgáló parcellaadatok is! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a szürke mező valamely oszlopában előnyomtatott adat mellett felkiáltójel vagy egyéb jelzés áll, abban az esetben mindenképpen olvassa el e kitöltési útmutató jelmagyarázatait (lásd továbbiakban), és a szükséges változtatásokat végezze el! Az előnyomtatott adatokat a kitöltés során feltétlenül ellenőrizze le! Amennyiben az adott sorban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak és 2007-ben az érintett parcellára változatlan formában igényel területalapú támogatást, akkor abban a sorban a fehér hátterű mezők közül csak a KAT-ra, egybeművelésre és AKG-ra vonatkozó mezőket kell kitöltenie, amennyiben Ön érintett KAT, AKG támogatásokban, illetve egybeművelést folytat. Példa: Parcella teljes törlése alkalmazása: Abban az esetben tegyen et a cellába, ha az adott parcellára 2007-ben nem igényel semmilyen területhez kapcsolódó támogatást. Ennek főbb okai lehetnek: A parcellát 2007-ben már nem Ön hasznosítja, ezért nem Ön igényli a támogatást a parcellára. A parcella nem a feltüntetett blokkban van. Amennyiben törli a sort, úgy a sor további celláit értelemszerűen ne töltse ki. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön a parcella sorában egyidejűleg jelzi a teljes törlés szándékát és mégis beír adatot a további fehér mezőkbe, akkor a parcella nem képezi semmilyen támogatás alapját! Felhívjuk figyelmét, hogy a Parcella teljes törlése mezőben abban az esetben talál előnyomtatott jelzést, ha: a parcellasorban előnyomtatott blokkazonosító áthúzott (ennek lehetséges okait lásd: Kitöltési útmutató 12. oldalán), és/vagy a parcellasorban előnyomtatott parcellát Ön 2006-ban a Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellaként tüntette fel a területalapú támogatási kérelmében (ezt jelzi a parcellasorszám mögött álló felkiáltójel is). 7

8 Parcella új területe (hektár) 2007 alkalmazása: Amennyiben az előnyomtatott területadat eltér a évi fizikailag létező területtől, de az adott parcellára 2007-ben igényel területalapú támogatást, kérjük a helyes (valóságnak megfelelő) területadatot írja be az üres cellába két tizedesjegy pontossággal, hektárban megadva! Az Ön által megadott új területadat képezi a 2007-es terü- letalapú támogatás(ok) alapját. Egy parcellának számít az egy növényfajjal/növénykeverékkel hasznosított egybefüggő terület. AKG jogosult területeit csak akkor tüntesse fel külön parcellaként külön sorban, ha azok a többi területtől fizikailag is elkülönülnek! Példa: az előnyomtatott évi 4,00 hektár helyett 2007-ben 3,95 hektár a parcella pontos területe. Amennyiben a Parcellaterület (hektár) 2006 mellett felkiáltójel áll, abban az esetben az előnyomtatott területadat eltér a 2006-ban Ön által igényelt területadattól a évi adminisztratív és/vagy fizikai ellenőrzések következtében. Ha az előnyom- tatott területadatnál 0 szerepel, akkor az Ön 2006-os évben adott parcellára vonatkozó igénylését az MVH az ellenőrzések során elutasította, ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel adja meg az adott parcella területét. változások történtek (lásd még 9. oldal): Új hasznosítási kód 2007 alkalmazása: Amennyiben a szürke mezőben előnyomtatott Hasznosítási kódnak megfelelő növény megváltozott (pl.: vetésforgó esetén), kérjük ebbe a cellába írja be a 2007-es hasznosításnak megfelelő hasznosítási kódot a Kitöltési útmutató 1. számú mellékletében ( oldalig) található kódtáblázat (HASZNOSÍTÁSI KÓDOK) alapján. Felhívjuk figyelmét, hogy a évi HASZNOSÍTÁSI KÓDOK táblázatban a évihez képest bizonyos esetekben 2006 évi hasznosítási kódok szűntek meg (ROS01 ROS30, IGY01, AGF16, REL01 REL03, ENE02 ENE04), 2006 évi hasznosítási kód tartalma változott (ALL01, EGY01, ENE01), új hasznosítási kódok kerültek bevezetésre (IPA18, ALL02, ULT07, GYE01, GYE02, EKE01, UGA01, MEH01). Kérjük ezeket a változásokat figyelembe venni, és ennek megfelelően az aktuális kódtáblázat alapján kitölteni az Új hasznosítási kód 2007 mezőt! A nem megfelelő hasznosítási kód megadása magával vonhatja a támogatásból való kizárást! Kérjük a fentieknek megfelelően, hogy minden esetben vizsgálja felül a évi támogatás alapjául szolgáló növényt azonosító hasznosítási kódot a Kitöltési útmutató 1. számú mellékletében található HASZNOSÍTÁSI KÓDOK táblázat alapján!!! A hasznosítási kódok megfelelő használata a támogatási jogosultság szempontjából alapvető fontosságú!!! 8

9 Példa: a 2006 évben egyéb növényként bejelentett naspolya 2007-ben külön kódot kapott, ezért a naspolya hasznosítási kódját (ULT07) fel kell vezetni a új hasznosítási kód 2007 mezőben. A Hasznosítási kód 2006 mellett csak abban az esetben áll felkiáltó jel, ha: a) a HIBÁS szöveg került előnyomtatásra vagy b) Ön 2006-ban: Rost céllal termesztett kender hasznosítási kódot (ROS01-ROS30) jelölt be. A ROS01-ROS30 kódok megszűntek, és 2007-ben egyetlen kód (IPA18) jelöli a rostcéllal termesztett kender hasznosítását. ENE01, ENE02, ENE03, ENE04 hasznosítási kódokat jelölt meg. A külön jogszabályban szabályozott fásszárú energetikai ültetvényekben engedélyezhető fajok (fajták) 2007-ben az ENE01 hasznosítási kóddal igényelhetőek. Ideiglenes gyep (IGY01) hasznosítási kódot jelölt meg. Ez a kód 2007-ben megszűnt, ezért kérjük a hasznosítási kódtáblá- ban keresse meg a megfelelő hasznosítás kódját. Kérjük vegye figyelembe a HASZNOSÍTÁSI KÓDOK kódtáblázat végén leírt fogalommagyarázatokat. AGF16 vagy REL01 vagy REL02 vagy REL03 kódok valamelyikét adta meg. Ezen kódok 2007-ben nem használhatóak, ezért kérjük a hasznosítási kódtáblában keresse meg a megfelelő hasznosítás kódját, illetve ezekben az esetekben kérjük vegye figyelembe a HASZNOSÍTÁSI KÓDOK kódtáblázat végén leírt fogalommagyarázatokat. ALL01 kódot adott meg. Az ALL01 kód nem szűnt meg, azonban tartalma változott, ezért kérjük, hogy a HASZNOSÍTÁSI KÓDOK kódtáblázat végén leírt fogalommagyarázatot figyelembe véve módosítsa ezt a hasznosítási kódot. Az ALL01 kód megtartható, ha az állandó legelő legeltetéssel hasznosított. ALL02 kódot kell azonban beírni, ha állandó legelőt silózás, széna vagy egyéb céllal hasznosítja. EGY01 hasznosítási kódot adott meg. Ezt a kódot csak abban az esetben használhatja 2007-ben, ha nem találja a parcellája hasznosításának megfelelő kódot. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi, a területalapú támogatásnál használható, új hasznosítási kódok kerültek bevezetésre 2007-ben: ULT07 (naspolya), ALL01 (állandó legelő-legeltetett), ALL02 (állandó legelő-kaszált), GYE01 (egyéb gyep-legeltetett), GYE02 (egyéb gyep-kaszált), EKE01 (rost, energia, vetőmag célú hasznosítástól eltérő céllal termesztett kender), UGA01 (ugar), MEH01 (méhlegelő célú növények keveréke). Egybeművelt tábla terület nagysága (hektár) : abban az esetben kell kitölteni az igénylő betétlap(ok)on (K0072/K0073) a parcellasorban ezt a mezőt, ha az Ön által hasznosított parcella egybeművelt tábla része. Ez azt jelenti, hogy az adott fizikai blokkban két vagy több termelő egymással szomszédos parcelláin azonos növénykultúrát termeszt, és a szomszédos parcellák az egységes művelés miatt nem elkülöníthetőek. Ebben a mezőben az egybeművelt tábla teljes területét adja meg. 9

10 KAT terület nagysága (hektár) Ebben az oszlopban kérheti a külön jogszabályban meghirdetett Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatást. A támogatás igénylésének a korábbi évektől eltérően NEM feltétele a korábban benyújtott támogatási kérelmet helyt adó/részben helyt adó határozat. Bárki, aki KAT jogosult blokkban gazdálkodik és megfelel a külön jogszabály- ban meghirdetett feltételeknek, igényelheti a támogatást. A mezőbe írja be két tizedes pontossággal azt a terület nagyságot, melyre az adott parcellán belül KAT támogatást igényel! Ha a teljes parcellára igényli a KAT támogatást, akkor a mezőbe írja be újra a Parcellaterület (hektár) 2006 vagy a Parcella új területe (hektár) 2007 oszlopban szereplő területet! Amennyiben a mező üres, úgy Ön nem igényel KAT támogatást! Parcellák területe összesen, illetve a KAT terület összesen rovatokba az ezen az oldalon, 2007-ben az adott támogatásra igényelt területek területösszegét írja be. A parcellák területe összesítésénél a változatlanul hagyott parcellaterületeket (amelyeknél 2007-ben nem változott a terület nagysága), illetve a fehér hátterű mezőben kitöltött új területadatokat (amelyeknél 2007-ben változott a terület nagysága) vegye figyelembe! A KAT terület összesen rovatba természetesen csak a KAT területek nagysága (hektár) oszlopban Ön által feltüntetett területeket kell összesítenie! Példa a fenti betétlapminta adatai alapján: a) Parcellák területe összesen mezőben összeadandó területadatok: 2,13+3,95+11,35+5,00+11,28+3,95+10,00=47,66 ha. A 4., és az 5. valamint 9. parcella törölt ezért azok területét az összesítésnél nem kell figyelembe venni. b) KAT terület összesen mezőben összeadandó területadatok: 10,00 ha (a 10. parcella KAT területe). 10

11 Az AKG kifizetési kérelem adatait a szürke háttér előtti fehér mezőkben (a betétlap jobb szélén lévő 2 2 oszlopban) kell megadnia. Amennyiben a mezőket üresen hagyja, úgy nem igényel AKG támogatást! Egy parcellán belül (egy sorban) legfeljebb 2 különféle célprogramban szereplő AKG terület feltüntetésére van mód. Amennyiben Ön egy parcellán belül kettőnél több, különböző célprogramban szereplő AKG területet tüntet fel, úgy az előnyomtatott parcellát törölje a Parcella teljes törlése mezőben -szel, és a teljes parcellát vigye fel újra a 3. mezőben a betétlap hátoldalán. Ott 3 különféle célprogramban szereplő területet tud feltüntetni parcellánként. Az AKG célprogram kód mezőben tüntesse fel az adott területnek a Támogatási határozat szerinti célprogramját! A célprogram kódokat a kitöltési útmutató 3. számú mellékletében találja. Az AKG terület nagysága mezőben hektárban adja meg, hogy az adott parcellában mekkora terület után jogosult a megjelölt célprogramban AKG támogatásra. Ha a teljes parcella AKG jogosult, akkor a mezőbe a parcella teljes területét írja be! Ha az egybefüggő parcella több külön részén van ugyanabban az AKG célprogramban jogosult területe, akkor az AKG terület nagysága mezőbe a több részterület összegét írja! Amennyiben Ön egy parcellán belül több célprogramban szereplő AKG területtel rendelkezik (pl. 10 hektáros árpatáblájának 3 hektáros része alapszintű szántóföldi, másik 2,5 hektáros része pedig integrált szántóföldi növénytermesztés célprogramban vesz részt), akkor a következő célprogram kódhoz vezesse fel a következő célprogram kódját, az AKG terület nagysága mezőbe az adott célprogramban részt vevő terület nagyságát! (Lásd a fenti példát.) FIGYELEM! Egy parcella esetén Önnek az egész parcellát a legszigorúbb előírásokat tartalmazó célprogram szerint kell művelnie, akkor is, ha annak csak egy részére kapja meg az előírások után járó támogatást! A különböző célprogramokban szereplő területeit csak akkor tüntetheti fel külön parcellaként, ha azokon különböző növényeket termeszt, vagy azonos növény termesztése esetén a parcellák fizikailag egyértelműen elhatárolhatók egymástól! 11

12 A BLOKKOK, BLOKKAZONOSÍTÓK ªª ÉVI VÁLTOZÁSA rªª { Q Rê 5 5 ±êrh{±êhrn p > Lê > êâ > B à Felhívjuk a figyelmét, hogy a területalapú támogatás igénylés alapját képező Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer ª ª részben frissítésre került. Ennek következtében: (MePAR) 2006 folyamán ê¾êr> ê R IêQ > ê > ¾ 5 I ê 5 u> s 5 ªª rpzzêq zlm rªª { Q Rê 5 5 ±êrh{±êhrn bizonyos blokkok, illetve blokkazonosítók megváltoztak/megszűntek. A lehetséges változások az alábbiak: ê¾ê{5 5 ê 5 ê 5 Iê 5 ê ê p > Lê > êâ > B à a blokkazonosító utolsó 3 karaktere változott csak meg (ebben az esetben az új blokkazonosító került előnyomtatásra). w Q êâ 5 à z 5 i B I ê¾êr> ê R IêQ > ê o B 5 ê o B 5 ê > ê ê m¾ ¾ª ê ê > ¾ 5 I ê 5 ± ê nhiêª ê ª ª ê ê m¾ ¾ª ê ê ±ªªê ê o }êª ê u> rpzzêq zlm ê ê hlso¾ ¾ª ê ± ê yvzê ê ê w ê H > w êr ê Q  5 Ãê ªª ê B 5 l T ê 5 ê ê ªª Q > ê rh{ê Q ê hrnê > ê hrnê > ê r rvypjh s 5 Például: a régi blokkazonosító (PS33F-0-00) a felújítás során megváltozott és 2007-ben az új blokkazonosító: PS33F-3-06 {pivyz ss zp {hrhyt u i rr u ê¾ê{5 5 ê 5 ê 5 Iê 5 ê ê ê ê ê z 5 hlso¾ ¾ª ê i B I ª± ê w Q êâ 5 à mh{êª ê o B 5 ê z s o B 5 ê > ê ê ~ jhs¾l¾ªªê ± ê ê ê m¾ ¾ª ê ê ± ê nhiêª ê r rvypjh ê ê wz m¾ ¾ª ê ±ªªê ê ê m¾ ¾ª ê ê ±ªªê ê o }êª ê {hrhyt u i rr u ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê hssêª ê ê sshuk êslnls ê ê hlso¾ ¾ª ê ± ê yvzê ê ê {pivyz ss zp ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê ln êª ê ê ln iê{lytls{êu } u ê ê ê hlso¾ ¾ª ê ª± ê mh{êª ê z s ê ê s {¾ ¾ª ê ±ªªê ê ê ~ jhs¾l¾ªªê ± ê ê ªê s {¾ ¾ª ê ª±ªªê ê ê wz m¾ ¾ª ê ±ªªê h êr ê 5 ê êª ¾ ê 5 Rê > Lê > ê 5 5 ê Q ê êhê 5 5 ê ê ê 5 ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê hssêª ê ê sshuk êslnls w ê H > w êr ê Q  5 Ãê ªª ê B 5 l T ê 5 ê ê ªª Q > ê rh{ê Q ê hrnê > ê hrnê > ê a régi blokk(azonosító) megszűnt, így új blokkazonosító kiadására volt szükség, vagy a régi blokkból több új blokk ªª keletkezett. Ezekben az esetekben Ön a régi blokkazonosítót látja áthúzással előnyomtatva a betétlapon, például: rªª { Q Rê 5 5 ±êrh{±êhrn R4UFJ-T-05. Áthúzott blokkazonosító esetén, miutánp > Lê > êâ > B à az új térképe(ke)n beazonosította a megfelelő területeit, a betétê ê m z¾ ¾ª ê ± ê ln êª ê ê ln iê{lytls{êu } u lap másik oldalára kell felvezetni a 2007-ben érvényes blokkazonosítót, ê ê s {¾ ¾ª ê ±ªªê ªª parcellasorszámot, parcellaterületet. ª ª rªª ê ªê s {¾ ¾ª ê ª±ªªê { Q Rê 5 5 ±êrh{±êhrn Tájékoztatom, hogy a kérelemcsomag részeként az Ön részére megküldött egyedi blokktérkép(ek) mellett található rpzzêq zlm p > Lê > êâ > B à h êr ê 5 ê êª ¾ ê 5 Rê > Lê > ê 5 5 ê Q ê êhê 5 5 ê ê ê 5 kísérőlevél második oldalán találja meg azokat a blokkazonosítókat, amelyeket a fenti bekezdésben említett változás ª ª érintett. ê ê m¾ ¾ª ê ê ± ê nhiêª ê r rvypjh ê¾êr> ê R IêQ > ê > ¾ 5 I ê 5 s 5 u> ê¾ê{5 5 ê 5 ê 5 Iê 5 ê ê ê¾êr> ê R IêQ > ê w Q êâ 5 à z 5 i B I > ¾ 5 I ê 5 u> ê ê rpzzêq zlm m¾ ¾ª ê ê o B 5 ê ±ªªê ê o }êª ê ± ê w Q êâ 5 à yvzê ê o B 5 ê ê¾ê{5 5 ê 5 ê 5 Iê 5 ê ê o B 5 ê > w êr ê Q  5 Ãê ªª ê B 5 l T ê 5 ê ê ªª Q > ê rh{ê Q ê hrnê > ê hrnê > ê hrnê > ê hrnê > ê s 5 {hrhyt u i rr u ê ê z 5 hlso¾ ¾ª ê i B I ê ê ê ê ê hlso¾ ¾ª ê m¾ ¾ª ê ê ª± ê ± ê mh{êª ê nhiêª ê z s r rvypjh ê ê ê ê ~ jhs¾l¾ªªê m¾ ¾ª ê ê ± ê ±ªªê ê o }êª ê {hrhyt u i rr u ê ê ê wz m¾ ¾ª ê ±ªªê m > Q ê 5 ê Q ±ê ê ê L ê ê ê ê hlso¾ ¾ª ê ± ê yvzê ê ê ¾ ê ê I 5 w ê H > {pivyz ss zp o B 5 ê > w ê H > w êr ê Q  5 Ãê ªª {pivyz ss zp w 5 ê Q êh sshuk êslnls z s ê B 5 l T ê 5 ê ê ªª Q > ê rh{ê Q ê rh{ê Q êh r yq rêhê{ svskhsvuêhs yup ªª ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê ln êª ê ê ln iê{lytls{êu } u ê ê ~ jhs¾l¾ªªê ± ê rªª { Q Rê 5 5 ±êrh{±êhrn amennyiben a blokk területe (is) változott, úgy a betétlapon felkiáltójellel láttuk el az előnyomtatott ê ê s {¾ ¾ª ê ±ªªêtámogatható ê ê wz m¾ ¾ª ê ±ªªê ê ê ê ê ê m z¾ ¾ª ê hlso¾ ¾ª ê ± ê ª± ê hssêª ê ê mh{êª ê p > Lê > êâ > B Ã ê ªê s {¾ ¾ª ê ª±ªªê ê ê m z¾ ¾ª ê (FR56T-Y05!), ± ê hssêª ê ê sshuk êslnls blokkazonosítót figyelmeztetve arra, hogy fokozott figyelemmel járjon el a parcella berajzolásánál a támow 5 ê Q êh rh{ê Q êh h êr ê 5 ê êª ¾ ê 5 Rê > Lê > ê 5 5 ê Q ê êhê 5 5 ê ê ê 5 ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê ln êª ê ê ln iê{lytls{êu } u ª ªtekintetében. gatható területek ê¾êr> ê R IêQ > ê m > Q ê 5 ê Q ±ê ê ê L ê ê ¾ ê ê I 5 > ¾ 5 I ê 5 u> ê ê s {¾ ¾ª ê rpzzêq zlm r yq rêhê{ svskhsvuêhs yup s 5 ±ªªê ê ªê s {¾ ¾ª ê ª±ªªê ê¾ê{5 5 ê 5 ê 5 Iê 5 ê ê w Q êâ 5 à o B 5 ê o B 5 ê > z 5 i B I h êr ê 5 ê êª ¾ ê 5 Rê > Lê > ê 5 5 ê Q ê êhê 5 5 ê ê ê 5 ê ê m¾ ¾ª ê ê ± ê nhiêª ê r rvypjh ê ê m¾ ¾ª ê ê ±ªªê ê o }êª ê {hrhyt u i rr u ê ê hlso¾ ¾ª ê ± ê ê ê ê hlso¾ ¾ª ê ª± ê mh{êª ê yvzê ê ê z s ê ê wz m¾ ¾ª ê ±ªªê w ê H > w êr ê Q  5 Ãê ªª ê B 5 l T ê 5 ê ê ªª Q > ê rh{ê Q ê hrnê > ê hrnê > ê {pivyz ss zp Kérjük, minden esetben ± ê figyelmesen meg, hogy a megfelelő blokkban kerüljenek beazonosításra a területei. ê ê ~ jhs¾l¾ªªê vizsgálja Fokozottan ügyeljen arra, hogy az AKG támogatás 5 éve alatt a programba bevont terület fizikai elhelyezkedése nem ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê hssêª ê ê sshuk êslnls ê ê m z¾ ¾ª ê ± ê ln êª ê ê ln iê{lytls{êu } u változhat! m > Q ê 5 ê Q ±ê ê ê L ê ê ¾ ê ê I 5 ê ê s {¾ ¾ª ê ±ªªê w 5 ê Q êh rh{ê Q êh r yq rêhê{ svskhsvuêhs yup Fontos! ê ªê Az esetleges tisztázásához kérje a falugazdász, kamarai tanácsadó és/vagy MVH Kirendeltség segítségét! s {¾ ¾ª ê változások ª±ªªê h êr ê 5 ê êª ¾ ê 5 Rê > Lê > ê 5 5 ê Q ê êhê 5 5 ê ê ê 5 A megváltozott blokkazonosítóhoz tartozó területadatokat a betétlap hátoldalára vezesse fel új parcellasorként, folytatólagos w 5 ê Q êh rh{ê Q êh sorszámozással! m > Q ê 5 ê Q ±ê ê ê L ê ê ¾ ê ê I 5 r yq rêhê{ svskhsvuêhs yup Amennyiben a térképi blokk-kialakítás az Ön véleménye szerint eltér a valóságtól, akkor a 115/2003 (I. 13.) FVM rendelet melléklete alapján, a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg változásvezetési kérelmet kell benyújtania az adott blokkra vonatkozóan. Felhívjuk figyelmét, hogy a területalapú támogatásban csak olyan terület részesülhet, amely június 30-án megfelelő mezőgazdasági állapotban volt. Ebből következően azok a területek, amelyeket június 30-át követően vontak mezőgazdasági művelésbe, területalapú támogatásban nem részesülhetnek. w 5 ê Q êh rh{ê Q êh Amennyiben új parcellára szeretne igényelni és ehhez nem találja a kérelemcsomagban a megfelelő egyedi blokktérképet, kérem szerezzen be falugazdászától vagy az MVH illetékes megyei kirendeltségétől G015T nyomtatványt, melyen a szükséges, új egyedi blokktérképet igényelheti. m > Q ê 5 ê Q ±ê ê ê L ê ê ¾ ê ê I 5 r yq rêhê{ svskhsvuêhs yup Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelemcsomag mellékleteként kézhez vett kísérőlevél ad tájékoztatást arról, hogy a évi AKG igénylése alapján jóváhagyott területei jelenleg milyen -05 (esetleg -06) végű fizikai blokkban találhatóak. 12

13 IGÉNYLŐ BETÉTLAP (K0072 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY) (HÁTOLDAL) A 3. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatban vezesse fel azokat a területeit, amelyek nem szerepelnek vagy törölt parcellaként szerepelnek a megszemélyesített oldalon és 2007-ben igényel rá területalapú támogatást. Az új parcella adatait az előző oldal utolsó sorszámának folytatásával rögzítse (ha a megszemélyesített oldalon 5 parcella van feltüntetve, akkor ezen az oldalon 6-os sorszámmal kezdje az új parcella rögzítését)! Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a betétlaprészen kell feltüntetni az Ön által hasznosított minden olyan a területalapú támogatás kritériumainak egyébként megfelelő 0,3 hektárnál kisebb parcellát, amelyek határosak az Ön által hasznosított más parcellával/parcellákkal és ezek együttes területe eléri a 0,3 hektárt! Az Egybeművelt tábla terület nagysága (hektár), illetve a KAT terület nagysága (hektár) oszlopok kitöltésével kapcsolatban a kitöltési leírást a oldalakon találja. A Parcellák területe összesen, illetve a KAT terület összesen rovatokba az ezen az oldalon, 2007-ben adott támogatásra bejelentett területek összesítését írja be. A KAT terület összesen rovatba természetesen csak a KAT területek nagysága oszlopban Ön által feltüntetett területeket kell összesítenie! A 4. Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellák adatai rovatba azokat a parcellákat rögzítse, amelyek az egyedi blokktérkép(ek) adatai alapján Támogatható területen fekszenek, és azokat Ön hasznosítja, de valamilyen egyéb támogatási feltételt ezeken a területeken nem tud betartani ezért nem igényel rá támogatást 2007 évben. Például itt kell feltüntetni: a támogatható területen fekvő minden olyan 0,3 hektárnál kisebb, Ön által hasznosított parcellát, amely az Ön által hasznosított más parcellával/ parcellákkal határos, de ezek együtt sem érik el a 0,3 hektárt, a támogatható területen fekvő területeket, amelyeken Ön nem vállalja a Helyes Mezőgazdasági és Környezetei Állapot betartását. Ugyanakkor nem szabad feltüntetni: a bérbe adott, nem Ön által hasznosított területeket, halastóként vagy nádasként hasznosított területeket. Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, a 2007-ben a Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellák -nál feltüntetett területek összegét írja be. A 5. Dátum és aláírás rovatba írja be a kitöltés napját és írja alá saját kezűleg! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! A kérelmező saját kezű aláírása, illetve cégek esetében cégszerű aláírás hiányában a betétlap nem fogadható el. Az AKG célprogramkód és az AKG terület nagysága oszlopok kitöltéséről szóló tájékoztatást a 11. oldalon találja. 13

14 IGÉNYLŐ BETÉTLAP (K0073 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ NYOMTATVÁNY) A K0073 azonosítójú formanyomtatványt az illetékes falugazdásznál vagy az illetékes megyei MVH kirendeltségnél kérheti. A K0073-as igénylő betétlapot csak abban az esetben kell kitölteni, ha Ön új belépő (azaz a korábbi években nem igényelt területalapú támogatást) vagy a hasznosított parcellái feltüntetésére további betétlapra van szüksége. Az 1. Kérelmet benyújtó ügyfél adatai rovatba írja be 10 jegyű ügyfél-regisztrációs számát és saját nevét. A 2. Támogatás alapjául szolgáló parcellák adatai rovatba rögzítse folytatólagos sorszámozással azokat a területeket, amelyeket hasznosít és azokra 2007-ben támogatást igényel. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen a betétlaprészen kell feltüntetni az Ön által hasznosított minden olyan a területalapú támogatás kritériumainak megfelelő 0,3 hektárnál kisebb parcellát, amelyek határosak Ön által hasznosított más parcellával/parcellákkal és ezek együttes területe eléri a 0,3 hektárt! Az Egybeművelt tábla terület nagysága (hektár), illetve a KAT terület nagysága (hektár) oszlopok kitöltésével kapcsolatban a kitöltési leírást a oldalakon találja. A Parcellák területe összesen, illetve a KAT terület öszszesen rovatokba az ezen az oldalon, 2007-ben az adott támogatásra igényelt területek összesítését írja be! A KAT terület összesen rovatba természetesen csak a KAT területek nagysága oszlopban Ön által feltüntetett területeket kell összesítenie! Az AKG célprogramkód és az AKG terület nagysága oszlopok kitöltéséről szóló tájékoztatást a 11. oldalon találja. A 3. Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellák adatai rovatba azokat a parcellákat rögzítse, amelyek az egyedi blokktérkép(ek) adatai alapján Támogatható területen fekszenek, és azokat Ön hasznosítja, de valamilyen egyéb támogatási feltételt ezeken a területeken nem tud betartani ezért nem igényel rá támogatást 2007 évben. Például itt kell feltüntetni: a támogatható területen fekvő minden olyan 0,3 hektárnál kisebb, Ön által hasznosított parcellát, amely az Ön által hasznosított más parcellával/parcellákkal határos, de ezek együtt sem érik el a 0,3 hektárt, a támogatható területen fekvő területeket, amelyeken Ön nem vállalja a Helyes Mezőgazdasági és Környezetei Állapot betartását. Ugyanakkor nem szabad feltüntetni: a bérbe adott, nem Ön által hasznosított területeket, halastóként vagy nádasként hasznosított területeket. Parcellák területe összesen rovatba az ezen az oldalon, a 2007-ben a Támogatás alapjául NEM szolgáló parcellák -nál feltüntetett területek összegét írja be. A 4. Dátum és aláírás rovatba írja be a kitöltés napját és írja alá saját kezűleg! Cégek esetében cégszerű aláírás szükséges! A kérelmező saját kezű aláírása, illetve cégek esetében cégszerű aláírás hiányában a betétlap nem fogadható el. 14

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, a kedvezőtlen adottságú területek támogatás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások Támogatási Kérelem Jogcímkód: 6-124-01-01

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név: cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek:

,,, D Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Cégforma: Név:  cím: 5.6. Őstermelőként kérelmezek: 5.7. Egyéni vállalkozóként kérelmezek: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Öntözés melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez!

Mezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: Benyújtandó az illetékes MVH Kirendeltséghez! Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer ezőgazdasági utak fejlesztése Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.130.02.01 Benyújtandó az illetékes VH Kirendeltséghez! 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az erdészeti potenciál helyreállítás intézkedés támogatási kérelmének kitöltéséhez Általános tudnivalók... 2 Támogatási kérelem - Főlap (D1500-01)... 3 Támogatási kérelem - Betétlap

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Adóazonosító jel/adószám rovatba azt kell feltüntetni, amellyel az ügyfél rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű G2000-01-es nyomtatványhoz 1. Ügyfél-azonosítási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a sertés állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0409 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2009. (IV. 09.) számú KÖZLEMÉNYE a 2009. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2009. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 51. szám 8813 A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-03

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű X2000-02-es nyomtatványhoz Általános tájékoztató

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím:

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben

Részletesebben

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 166. szám 21405 1. melléklet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelethez A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma 1. Az ügyfél azonosítására vonatkozó

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével

Részletesebben

Pályázati adatlap. Rotary Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás 2017.év. Foglalkozás:

Pályázati adatlap. Rotary Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás 2017.év. Foglalkozás: Pályázati adatlap Rotary Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás 2017.év 1. A pályázó adatai 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Anyja leánykori neve: Levelezési cím: Email cím (ha van): Születési

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoptok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 35001, 46001 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019)

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) TÁJÉKOZTATÓ A VÁNDOROLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK A támogatás formája: TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) - Utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás A támogatási jogosultság alapja: -

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2014. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.123.01.01 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

Pontytenyésztési program de minimis támogatása Útmutató adminisztrációs hiányosságok miatt elutasított kérelmek ismételt benyújtásához

Pontytenyésztési program de minimis támogatása Útmutató adminisztrációs hiányosságok miatt elutasított kérelmek ismételt benyújtásához Pontytenyésztési program de minimis támogatása Útmutató adminisztrációs hiányosságok miatt elutasított kérelmek ismételt benyújtásához Előzmények A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOKRÓL 2006.

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOKRÓL 2006. TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOKRÓL 2006. az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1782/2003/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 796/2004/EK rendelet,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

D4000-01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. 2. Szerencs. 3. Szolnok. Cégforma: Név: E-mail cím: Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege:

D4000-01. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. 2. Szerencs. 3. Szolnok. Cégforma: Név: E-mail cím: Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem - Főlap Jogcímkód: 8.357.01 Benyújtandó a kitöltési

Részletesebben

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás"

Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről és az alkalmazott üzleti évről Benyújtás helye: Támogatást

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Nyilatkozat a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódóan a 2013. évre választott nemzeti feltétel teljesítéséről A nyomtatvány kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át a vonatkozó

Részletesebben

Budapest, április. Búsi Lajos helyettes államtitkár

Budapest, április. Búsi Lajos helyettes államtitkár Az ÚMVP Irányító Hatóságának 62/2011. (V. 2.) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanaplóról és legeltetési naplóról

Részletesebben

39/2008. (III. 29.) FVM rendelet

39/2008. (III. 29.) FVM rendelet 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kifizetési kérelemhez. a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez a 6.121.03.01 jogcím keretében a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igényléséről TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0140-01 KIFIZETÉSI

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben