elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely Felhívjuk figyelmét korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Értesítem, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) évben az egységes kérelem keretében igényelhető területhez kötött, illetve egyéb közvetlen, valamint egyes vidékfejlesztési támogatási jogcímek tekintetében valamennyi ügyfél számára biztosítja az egységes kérelem elektronikus kitöltéséhez és benyújtásához szükséges feltételeket, amely az adattartalomra vonatkozóan pontosabb, formailag hibátlan kérelmek benyújtását teszi lehetővé. Felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi támogatási évektől eltérően 2009-ben az egységes kérelem kizárólag az mvh.gov.hu elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül nyújtható be! Az egységes kérelem elektronikus úton történő kitöltése, valamint benyújtása megkönnyíti a kérelem összeállítását és a támogatás igénybevételét. Ennek a benyújtási módnak az alábbi előnyeire hívjuk fel a figyelmét: o A kitöltő szoftver jelzi a kitöltés során, ha valamilyen beírt adat nem megfelelő formátumú (pl. blokkazonosító elírás), vagy valamilyen adat (pl. terület adat, vagy rajz) hiányzik, illetve figyelmeztető vagy tájékoztató üzeneteket ad fel az Ön részére(pl. ha a kérelemben foglalt adatok ellentmondóak). o Az előző évi igénylések alapján a területekhez tartozó rajzok automatikusan megjelennek, vektorosan vagy szkennelt formában. o A szoftveres lehetőségek megkönnyítik, és pontosabbá teszik a kérelemben érintett területek megjelölését. o Az elektronikus benyújtás gyorsítja, illetve lerövidíti a kérelmekhez kapcsolódó eljárást. o A papírmentes eljárás környezetbarát és költséghatékony megoldás. o A kitöltéssel egy időben a program ellenőrzi a kérelembe bevitt adatok formai megfelelőségét és hiánytalanságát, így elektronikus kérelemkitöltés és - benyújtás esetén Önnek formai hiba miatt nem kell szankciótól tartania. Az egységes kérelem elektronikus úton történő benyújtásával összefüggő eljárásban való részvétel alapfeltételei, a kérelem benyújtásának első lépései Az MVH az egységes kérelemhez tartozó jogcímekkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtásához a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet. Az elektronikus úton benyújtandó egységes kérelembenyújtás alapfeltétele, hogy Ön vagy annak képviselője a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott, az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen. Egységes kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartásba vettek (MVH regisztrációs számmal rendelkezik). Ha Ön már rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, a bejelentkezést követően az mvh.gov.hu oldalon az Elektronikus kérelemkitöltés menüt választva a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni megelőző évi kérelmében feltüntetett területeire vonatkozó adatokat.

2 Ha Ön természetes személy és nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, abban az esetben igénybe veheti falugazdászának, vagy kamarai tanácsadójának ingyenes segítségét, illetve az Ön saját tanácsadóján keresztül is benyújthatja kérelmét meghatalmazás útján. Ha az ügyfél cég, szervezet, igénybe veheti falugazdászának, vagy kamarai tanácsadójának ingyenes segítségét, illetve cégének meghatalmazottján keresztül is benyújthatja kérelmét meghatalmazás útján. Meghatalmazás kitöltése Ha meghatalmazott útján történik a beadás - az Ön falugazdásza, kamarai tanácsadója, vagy cégének meghatalmazottja bejelentkezik az ügyfélkapun keresztül, - a bejelentkezést követően Ön és falugazdásza, (kamarai tanácsadója, vagy cégének meghatalmazottja) elektronikus úton kitöltik a Meghatalmazást amelyben megadásra kerül Ön, mint Meghatalmazó, tanácsadója, mint Meghatalmazott regisztrációs száma, valamint az Ön számára megküldött; a jelen tájékoztató levélben található jelszava. A meghatalmazást elektronikus úton is el kell küldeni az MVH számára. Érvényesnek azonban csak akkor tekinthető a meghatalmazás, ha postai úton is megérkezett az MVH-hoz. A jelen tájékoztató levélben küldött jelszó a meghatalmazás elektronikus úton történő továbbítása alkalmával a meghatalmazásnak az Ön általi aláírását jelenti, ezért azt személyesen Önnek kell a Meghatalmazáson beírnia. A Meghatalmazás kitöltésekor Ön a jelszó beírásával adja meg a meghatalmazást falugazdásza vagy kamarai tanácsadója részére, hogy az Ön nevében a Meghatalmazáson bejelölt jogcímekben eljárjon, kérelmet nyújtson be, - a Meghatalmazás kitöltése és nyomtatása után le tudja tölteni a 2009-es megszemélyesített egységes kérelmét. Az egységes kérelem kitöltésének megkezdése előtt a Meghatalmazás nyomtatványt három példányban ki kell nyomtani és aláírni a Meghatalmazónak és a Meghatalmazottnak és két tanúnak is. A Meghatalmazásból: o 1 példány Önnél marad, o 1 példány a meghatalmazotté, illetve o 1 példányt a meghatalmazotton (falugazdászon/kamarai tanácsadón) keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére. - Az MVH-ba beküldött Meghatalmazás nyomtatvány alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét. Az Ön jelszava: Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jelszó a kérelem elektronikus úton történő benyújtása szempontjából amint azt fentebb említettük -, az Ön aláírását helyettesíti, amennyiben jelszavát más személyek számára hozzáférhetővé teszi, ezzel lehetővé teszi, azt hogy az Ön nem nyilvános támogatási adatait megismerjék, felhasználják.

3 Felhívjuk figyelmét, hogy jelszavát az első belépés után meg kell változtatni, az erre kialakított elektronikus felületen. Amennyiben a jelszavát elveszítette, elfelejtette vagy a belépés egyéb okból nem sikerült, új jelszót a lakcím/székhely szerinti illetékes megyei MVH Kirendeltségen kérhet. Regisztráció az ügyfélkapunál Az elektronikus úton történő egységes kérelem benyújtás sikeres teljesítéséhez javasolt az ügyfélkapu regisztráció, amelyet bármelyik Okmányirodában megtehet. Az ügyfélkapu regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcímkártya, valamint egy cím szükséges. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az ügyfélkapun keresztül a kérelmet csak abban az esetben tudja Ön kitölteni, ha az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben már nyilvántartásba vették (azaz regisztrált), és az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatai megegyeznek az ügyfélkapu regisztrációs adataival. Regisztrációs számmal nem rendelkező ügyfeleink a G001 Regisztrációs lapnak a székhely/lakóhely szerinti illetékes MVH Kirendeltségre való benyújtásával regisztrálhatnak. Regisztrációs számmal rendelkező ügyfeleink, akiknek az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe kötelezően bejelentendő természetes azonosítói nem egyeznek az ügyfélkapu regisztrációs adataival, a G002-es nyomtatványnak, a székhely/lakóhely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltségre való benyújtásával javíthatják azokat. Kiskorú ügyfelek esetén a kiskorút a szülői felügyeletet gyakorló képviselheti. Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeletet, akkor vagy mindkettő aláírja a regisztrációhoz szükséges nyomtatványt, vagy csatolnak egy meghatalmazást, amelyben meghatalmazzák egymást, hogy a kiskorú képviseletét az egyik szülő a másik nevében gyakorolja. Amennyiben pedig csak az egyik szülő jogosult a törvényes felügyeletet gyakorolni, akkor az ezt a tényt alátámasztó jogerős iratot kell bemutatni a székhely/lakóhely szerinti MVH kirendeltségen az ügyintézőnek. A kiskorú regisztrációs adatainak módosítását a G002-es nyomtatvány és az igazoló iratok, a székhely/lakóhely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltségre való benyújtásával tehetik meg. Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott regisztrációs adatok ellenőrzése Az egységes kérelem elektronikus úton történő benyújtásával összefüggő eljárásban való részvétel további feltételei: - az Ön természetes azonosítói megegyezzenek az MVH Ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő, és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának adataival, - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény (MVH tv.) ai által meghatározott bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen.

4 Alábbiakban közöljük az MVH Ügyfél-nyilvántartási rendszerébe kötelezően bejelentendő adatokat. Kérjük, hogy az adatok meglétét, helyességét ellenőrizze a Regisztrációs adatok visszaigazolásán. Az esetleges eltéréseket, illetve hiányzó adatokat javíthatja az Elektronikus Kérelem kitöltő felületén legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg, A) Természetes azonosítók: 1. családi és utóneve; 2. születési családi és utóneve; 3. anyja születési családi és utóneve; 4. születési ideje; 5. születési helye. B) Az MVH törvényben előírt egyéb kötelező adatok Felhívjuk figyelmét, hogy az MVH törvényben foglaltak szerint a támogatásban való részvétel feltétele az alább felsorolt ügyfél-nyilvántartási (regisztrációs) adatok megadása. Az E kérelem kitöltése előtt kérjük, feltétlen tekintse meg az MVH ügyfél-nyilvántartásában jelenleg szereplő adatait. Amennyiben az Önre vonatkozó regisztrációs adat(ok) hiányosak, kérjük, hogy pótolja az(oka)t a G002 regisztráció módosító lap elektronikus benyújtásával. 1. Regisztráció típusa: támogatást csak a Támogatást igénylő regisztrációs típussal rendelkező ügyfeleink kaphatnak, 2. Ügyfélkör szerinti azonosító adat lehet: Cég/Szervezet, Egyéni vállalkozó, Egyéni cég, Természetes személy, 3. Bankszámlaszám: amennyiben nincs bejelentett bankszámlaszáma, vagy egy meglévő, saját névre szóló bankszámlaszámot szeretne egy másik, saját névre szóló bankszámlaszámra megváltoztatni, azt a G002-es nyomtatványon kell bejelenteni, és a nyomtatvány mellé kötelezően csatolni az ügyfél nevére szóló, bankszámlaszám létezését igazoló bankszámlakivonat másolatát, vagy a számlát vezető hitelintézet által kiadott egyéb igazolást; amennyiben Ön G002 regisztrációs módosító lapon bankszámlaszámot szeretne módosítani, és már van hivatalunknál nyilvántartott banki megállapodása, azt csak az FOOO2 formanyomtatvány egyidejű benyújtásával teheti meg, amelyet a megállapodásban résztvevőknek alá kell írniuk; amennyiben Ön banki megállapodást szeretne kötni, akkor ez az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a pénzügyi intézmény/ek közötti megállapodás nyilvántartása a 103/2008. (IX.15.) MVH Közlemény alapján lehetséges. A banki megállapodásokat (amelyek kettő vagy háromszereplősek is lehetnek) FOOO1 formanyomtatványon kell bejelenteni. A fent leírt esetek mindegyikében az elektronikus felületre kell beírni az új bankszámlaszámot, amely azonban csak a fent hivatkozott dokumentumok papír alapú beérkezését és elbírálását követően lép életbe. 4. Rövidített név, (esetleg fantázianév) cég/szervezet esetén: az adatoknak a cégbíróságnál, okmányirodában bejelentett adatokkal meg kell egyezniük, 5. Természetes személyek állampolgársága,

5 6. Adószám/adóazonosító jel; adószámot az adószámos őstermelők esetén is be kell jelenteni, 7. Cégjegyzékszám/törzskönyvi nyilvántartási szám, 8. Statisztikai számjel: egyéni cégek, egyéni vállalkozók esetén is kitöltendő, 9. Minősítő kód; Az alábbi meghatározások alapján lehet eldönteni, hogy mely kategóriába tartozik: - belföldi természetes személy: magánszemély, legfeljebb 250 ezer Ft/év nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, - mikrovállalkozás: 10 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, - kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, - középvállalkozás: 250 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves nettó árbevétele, legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, - nagyvállalat: 250 fő feletti foglalkoztatott, - nonprofit szervezet államháztartáson belül: pl. önkormányzat, felsőfokú okt. intézmény, - nonprofit szervezet államháztartáson kívül: pl. alapítvány, közhasznú társaság Egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni, és ennek megfelelően kell bejelölni a minősítési kódot. 10. Jogelődjének neve, regisztrációs száma, adóazonosító száma; Cégbíróságnál feltüntetet jogelődök, regisztrációs száma, ha az MVH regisztrációs számmal rendelkezett, 11. Cég, szervezet, gondnokoltak (kiskorúak) esetén a képviseletre jogosult(ak) neve és lakcíme. Az elektronikus kérelembenyújtás folyamata Az elektronikus úton benyújtandó egységes kérelem benyújtása az alábbi fő lépésekből áll 1. Az ügyfélkapu segítségével Ön, vagy a kamarai tanácsadó/falugazdász azonosítja magát és letölti az Ön megelőző évi kérelmében feltüntetett területsoraira vonatkozó adatait (tehát betöltődnek a évi igénylési egység, azaz a tábla igénylési adatai alapjául szolgáló információk). 2. Az elektronikus kérelemkitöltő segítségével táblánként aktualizálják a múlt évi területeinek kérelemadatait 2009-re vonatkozóan. (pl. a valóságnak megfelelő hasznosítási kultúra megadása; új tábla felvétele; új rajz készítése stb.). 3. Az igényelni kívánt támogatási jogcímeket az NVT Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím kivételével Ön soronként (azaz táblánként) külön-külön jelzi a kitöltő felület ennek jelzésére szolgáló mezőiben (továbbá az igényelt jogcímtől függően további kapcsolódó mezőket kell kitölteni), az NVT Mezőgazdasági területek erdősítése kifizetés igénylése kapcsolódó mezőben jelezhető. 4. A kitöltött kérelem ügyfélkapun keresztül elektronikus úton történő benyújtása. Figyelem! A felkínált adatok tájékoztató jellegűek, azok megfelelőségét ellenőrizni kell! Az elektronikus úton benyújtandó egységes kérelemkitöltés

6 A letöltött kérelem tartalmazza az elmúlt évi kérelemben soronként megadott területegységeket (2009-ben a területegységet táblának nevezzük) a következő alapadatokkal: sorszám, blokkazonosító, terület, hasznosítási kód. E mellett az adott tábla vonatkozásában megjelennek azok a mezők, amelyekben Önnek kell jeleznie, hogy mely támogatási jogcímek esetében igényel támogatást/kifizetést. Egyes mezők kitöltéséhez adott esetben a szoftver felkínálja a lehetséges kódot, ami biztosítja, hogy formailag helyes (ahol számot kell megadni, ott szám; ahol betűt kell megadni, ott betű) adatok kerüljenek megadásra. Abban az esetben, ha a terület igényléséhez elektronikus rajz tartozik, automatikus megjelenik a rajzoló felületen, amennyiben nem, le lehet tölteni az elmúlt évben benyújtott blokktérképet a 2008-as rajzokkal, ez segítséget nyújt a 2009-es kérelemben igényelt területek berajzolásához. Az elektronikus rajzolás (táblarajzolás) a következőket biztosítja: o A szoftver kijelzi, hogy a berajzolt igénylés mekkora területet fed le, így Ön adott esetben pontosíthatja az igénylését. Azonban a rajz a helymeghatározást szolgálja, tehát nem kell szigorúan megegyeznie a rajzolt területnek az igényelt területtel, kisebb eltérések lehetnek (5%-os tolerancia), hiszen az igényelt (számszerűen megadott) terület képezi az igénylése alapját!!! (Javasoljuk azonban, hogy törekedjenek a minél pontosabb rajzolásra.) o Amennyiben Ön a blokkhatáron kívülre, vagy a jogcímben nem támogatható területre rajzol, abban az esetben a szoftver jelzi a rajzolási meg nem felelést, és lehetőséget biztosít egy változásvezetési kérelem benyújtására, amelyben Ön jelezni tudja, hogy a fizikai blokk térképi kialakítása eltér a valóságban létező állapottól. Figyelem! Változásvezetési kérelmet csak indokolt esetben indítson! o A rajzolás során lehetősége van a berajzolt tábla határának szerkesztésére: blokkhatárra, nem támogatható terület határra, már Ön által berajzolt tábla határra igazítás; oldalvonalak mozgatása. Amennyiben 2009-ben Ön nem igényel az adott területre (táblára), akkor azt az elektronikus kitöltő felületen Sor törlése funkcióval ki tudja törölni. Amennyiben egy új területre (táblára) kíván igényelni már 2008-ban is meglévő fizikai blokkjában, abban az esetben az új terület (tábla) adatok felvitelével ezt meg tudja tenni. Amennyiben egy új fizikai blokkban szeretne igényelni (pl es évtől új területet vásárolt, vagy bérelt), abban az esetben Önnek, vagy falugazdásza, illetve kamarai tanácsadója segítségével meg kell határoznia az új területeivel érintett blokkazonosítókat egy úgynevezett Blokk-kereső funkcióval (lehetőséget ad a helyrajzi szám alapú keresésre) és így kell kitöltenie a terület (tábla) adatokat, majd a beírt blokkazonosító alapján berajzolni az igényléseket. Figyelem! Új területre történő igénylés esetén az MVH teljeskörűen vizsgálni fogja a terület vonatkozásában a jogszerű földhasználatot, illetve azt, hogy június 30-án megfelelő kultúraállapotban volt-e tartva. Amennyiben meg akarja szakítani a kérelem elektronikus kitöltését, abban az esetben az Ideiglenes mentés -sel el tudja menteni az addig kitöltött adatokat, és később az

7 ügyfélkapun keresztül történő újabb bejelentkezés és kérelemletöltés után folytathatja a kitöltést. Az egységes kérelem elektronikus benyújtása Az elektronikusan kitöltött kérelmet véglegesíteni kell. Amennyiben Ön igényli, falugazdásza, vagy kamarai tanácsadója egy példányban a kérelmét kinyomtatja. A Benyújtás előtt kinyomtatott dokumentumok azonban semmilyen esetben sem minősülnek támogatás iránti kérelemnek! Az ügyfél/meghatalmazott által véglegesített kérelmet elektronikusan az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani (a kitöltő felületen a Benyújtás gombra kattintással). Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy 2009-ben kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség az egységes kérelem benyújtására! Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok alapján kérelmet csak jogképességgel (eljárási képességgel) rendelkező mezőgazdasági termelő nyújthat be! Elhunyt személy vagy megszűnt gazdasági társaság nevében kérelmet benyújtani nem lehet! Figyelem! Az elektronikus kérelem benyújtása és a támogatásban való részvétel feltétele, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrálva legyen, és kizárólag a saját nevére szóló bankszámlaszámmal rendelkezzen. Ezek hiányában kérelme érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül. Kérjük, hogy az agrár-környezetgazdálkodási, NVT Mezőgazdasági területek erdősítése és EMVA jogcímek kifizetési kérelmeinek minősülő egységes kérelem kitöltésekor minden esetben vegye alapul az MVH által kiadott érvényes támogatási határozatokat. Az elektronikus úton benyújtandó egységes kérelmek kitöltése várhatóan április elejétől megkezdődhet, míg a kérelmek benyújtása azonban csak a vonatkozó FVM rendeletek megjelenése után kezdődhet. Aktuális információkért látogassa rendszeresen honlapunkat (www.mvh.gov.hu). Amennyiben további információra van szüksége, kérem, forduljon a falugazdászához, vagy kamarai tanácsadójához, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére; vagy érdeklődjön az MVH Központi Ügyfélszolgálatánál a 06/ , és es telefonszámokon, illetve a 06/ ös kék számon. Kérdéseit elektronikus úton is megküldheti az MVH részére az internetes címre. Bővebb információt a internetes portálon talál. Budapest, március 06. További eredményes gazdálkodást kívánok! Üdvözlettel: Margittai Miklós elnök

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok

REGISZTRÁCIÓS LAP G0001-12-01. Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer P.H. 1 Regisztráció típus. 2 Ügyfélkör szerinti azonosító adatok Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszer Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság szervezeti egységéhez! P.H. 1 Regisztráció típus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben