BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)"

Átírás

1 BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról, az adóköteles tevékenység megszüntetéséről, valamint idegenforgalmi adóban adóbeszedésre kötelezett e minőségéről való bejelentés és megszűnés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) alapján] önkormányzat adóhatóságához 1. Bejelentés oka: Ll. Iparűzési adó bejelentkezés O 1.2. Iparűzési adó változás-bejelentés (adókötelezettség megszűnése, adatok változása) O 1.3. Vállalkozók kommunális adó bejelentkezés O 1.4. Vállalkozók kommunális adó változás bejelentése O (az adókötelezettség megszűnése, adatok változása) 1.5. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség bejelentése 1.6. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség megszűnése O O (A megfelelő kockába x-et kell tenni!) 2. Adózó neve (elnevezése), rövidített cégneve:. Címe:. Magánszemély levelezési címe:. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának neve, lakóhelye (székhelye):. Székhelye:. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda nevét (elnevezését):. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van):. Telephelye(i) címe, jellege:'. 1 A Htv pontja szerinti telephely jellege pl.: gyár, üzem, műhely, raktár, bánya, kőolaj- vagy földgázkút, vízkút, szélerőmű, iroda, fiók, képviselet, termőföld. (Amennyiben a telephelyek felsorolása több helyet vesz igénybe, akkor azt külön lapon kell csatolni.) C r. sz. - Pátria Nyomda Zrt.

2 ITIIIIIIJ -D-OJ Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adó azonosító szám:. A vállalkozás elektronikus elérhetősége (honlapja):. 3. Alakulás időpont ja:. (magánszemély vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány kiadásának napja vagy az egyéni vállalkozói igazolvány nélkül folytatott tevékenység esetén a tevékenység megkezdésének napja) Létesítő okirat kelte, száma:. Alakulás módja (kérjük a megfelelő választ aláhúzni): 1. új szervezet 2. társasági formaváltás 3. egyesülés 4. beolvadás 5. szétválás 6. kiválás Tevékenység megkezdésének időpont ja (székhely, telephely településen való megnyitásának napja): Tevékenység megszűnésének időpont ja (székhely, telephely településen való megszűnésének napja): Adókötelezettség végleges megszűnésének időpontj a: Az adózó képviselőjének (képviselőinek) neve, lakóhelye.". Jogviszonyának kelte:. ITIIIIIIJ -D-DJ Az adózó képviselőjének (képviselőinek) neve, lakóhelye:. Jogviszonyának kelte:. ITIIIIIIJ- -D-DJ 5. Könyvvizsgáló neve (elnevezése):. Lakóhelye (székhelye):. Szervezet esetén a könyvvizsgálatért felelős személy neve, lakóhelye:. ITIIIIIIJ -D-OJ 6. Jogelőd(ök) neve:. Címe(i):. 2 Az adózó iparűzési adóalanyisága, adókötelezettsége végleges megszűnésének dátumát kell feltüntetni, mely megegyezhet a telephely, székhely megszűnésének időpontjával is (társaság esetén a cégnyilvántartásból való törlés napja, magánszemély esetén az egyéni vállalkozói igazolvány visszaadásának napja vagy - nem egyéni vállalkozó magánszemély esetén - a vállalkozási [iparüzési] tevékenység megszűnés ének napja). Abban az esetben, ha az adózó csak a településen fejezte be tevékenységét, de másutt (más településen) továbbra is adóalany (vállalkozási tevékenységét megszűnés nélkül tovább folytatja), itt nem kell dátumot jelezni. 3 Amennyiben a képviselők felsorolása több helyet vesz igénybe, akkor azt külön lapon kell csatolni. -2-

3 ( 7. A gazdálkodás formája:. Tevékenységek felsorolása:. A vállalkozás létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenységek (az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet szerint:. Statisztikai számjele:!. Iratok őrzés ének helye (ha nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével): Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységét főfoglalkozásban, mellékfoglalkozásban, nyugdíj mellett folytatja. 8. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) neve, cégneve:" ;. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) neve, cégneve: A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) neve, cégneve: 9. A naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:. 10. A személyi jövedelemadóban az átalányadózást választottam: Ha a 10. pontra igen a válasz akkor: az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítást választom 4 Amennyiben a 8. pontban szereplő tulajdonosok nevének, cégnevének felsorolása több helyet vesz igénybe, akkor azt külön lapon kell csatolni. -3-

4

5 ll. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya vagyok: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) Ha a ll. pontra igen a válasz akkor: az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítást választom: (A megfelelő válasz aláhúzandó!) Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságom megszűnt: a megszűnés időpont ja: 20 év hó nap 12. Kezdő adóalanyként (egyéni vállalkozó, bt., kft. stb.) a nettó árbevételem az adóévben várhatóan 4 millió forint nettó árbevételt nem éri el. ' Ha a 12. pontra a válasz igen, akkor az iparűzési adó alap egyszerűsített megállapítási módját választom: l3. Pénzforgalmi bankszámlát, elszámolási számlát vezető bank neve:. Bankszámla száma:. nyitása: megszüntetése:. Pénzforgalmi bankszámlát, elszámolási számlát vezető bank neve:. Bankszámla száma:. nyitása: megszüntetése:. 14. Könyvvezetés módja:. Az iratok őrzés ének helye, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével:. 15. Gazdálkodó szervezet állapota (a megfelelő választ alá kell húznil): 1. felszámolás alatt 2. végelszámolás alatt 16. A 15. pont szerinti esetben a cégnyilvántartásba történő bejegyzést elrendelő végzés száma és időpont ja: 17. Idegenforgalmi adó esetén az első adóbeszedés időpont ja:. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség megszűnés ének időpont ja:. 18. Várható adó összege:" Iparűzési adó:... Ft Vállalkozók kommunális adója: Ft Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek...., 20 év hó nap (cégszerű) aláírás 5 Annak az adózónak, aki az adóévet megelőző évben alakult meg (jegyezték be a cégbíróságon, kezdte meg tevékenységét magánszemély adózóként), előleget kell fizetnie a településen. Az adóelőleg összege az adóévben várható adó összege, melyet az adózó nyilvántartásaiból, üzletmenete alapján állapíthat meg. -4-

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az dunaföldvári önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község,

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, 1 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fertőd Város Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

/. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelenetés Adóköteles tevékenység megszűnése,

/. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelenetés Adóköteles tevékenység megszűnése, BEJELENTKEZES, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Kálmánháza Község Önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 ADÓBEJELENTKEZÉSI LAP helyi iparűzési adóhoz és idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettséghez I.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adóhoz I. Bejelentés jellege: Adóköteles tevékenység megkezdése Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megszűntetése I. I.1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség II.1. Adóalany neve (cégneve):

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

KV BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

KV BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség 2. Helyi iparűzési adó a állandó jellegű iparűzési tevékenység b ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység Adóköteles tevékenység megkezdése

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben