BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.)"

Átírás

1 BEVEZETÉS Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint az adótörvények alkalmazása során (a jövedéki törvény kivételével), az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek, szolgáltatások és építmények vonatkozásában az alábbi besorolási rendeket kell irányadónak tekinteni: a) a termékek vonatkozásában a Kereskedelmi Vámtarifa július 31-én hatályos vámtarifaszámait és árumegnevezéseit; b) a szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatások Jegyzékének szeptember 30-án hatályos szolgáltatási jegyzékszámait és -megnevezéseit; c) az építmények esetén az Építményjegyzék július 31-én hatályos építményjegyzék-számait és - megnevezéseit. A fent felsorolt besorolási rendeket, illetve a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartozó termékeket tartalmazó Kombinált Nómenklatúra 2008 árucsoportjait, valamint a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszerét tartalmazó kiadványunkat az alábbiakban részletezett struktúrában dolgoztuk fel. I. rész: JOGSZABÁLYOK Először bemutatjuk azon jogszabályok január 1-jétől hatályos szövegeit, illetve egyes jogszabályszövegek kivonatait, amelyek a besorolási rendek összeállítása szempontjából releváns rendelkezéseket tartalmaznak, azaz: amelyeknek bizonyos szabályait (előírásait) feldolgoztuk a Kereskedelmi Vámtarifa, a Szolgáltatások Jegyzéke, illetőleg az Építményjegyzék táblázatos részében, valamint a Kombinált Nómenklatúra egyes árucsoportjaiban és a TEÁOR 08 rendszerében. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.) A Kereskedelmi Vámtarifát a 64/1995. (XI. 24.) IKM PM együttes rendelet hirdette ki január 1-jei hatállyal. Ezt követően e jogszabályt számos alkalommal módosították. Ezekből a módosító jogszabályokból azokat, amelyek a besorolási rend alapját képező vámtarifaszámokat és árumegnevezéseket érintették, maradéktalanul átvezettük az alaprendeletbe. Mindezen módosítások feldolgozása és az alaprendeletben közzétett vámtarifaszámokkal és árumegnevezésekkel egységes szerkezetbe foglalása után állt össze a Kereskedelmi Vámtarifa július 31. napján hatályos besorolási rendje. A Kereskedelmi Vámtarifa táblázatos része 1 2. számú oszlopainak tartalmát a vámtarifaszámokat és az árumegnevezéseket a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM PM együttes rendelet 3. -a és 2. számú melléklete alapján állítottuk össze. Ezt a két oszlopot kiegészítettük további négy oszloppal, amelyek az alábbi adatokat (információkat) tartalmazzák: a) a 3. számú, Áfa (%) jelű oszlopban találhatók a január 1-jétől hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény által meghatározott adómértékek (20% és 5%), illetve adómentességek ( AM jelöléssel); b) a 4. számú, Komp. felár (%) elnevezésű oszlopban láthatók az általános forgalmi adóról szóló törvény (2) bekezdése a) és b) pontjában, illetve a 7. számú melléklete I. részének A) és B) pontjában meghatározott termékekre vonatkozó kompenzációs felárak mértéke; c) az 5. számú, Regisztrációs adó című oszlopban találhatók a személygépjárművek és motorkerékpárok vámtarifaszámainak sorában a regisztrációs adóról szóló törvény által meghatározott adótételek; d) a 6. számú, Egyéb előírások oszlopban egyes vámtarifaszámok és árumegnevezések sorában olvasható rövidítések és fogalmak jelentése a következő: da) az Lk rövidítés és az azt követő százalékszám: a társasági adóról szóló törvény 2. sz. mellékletében, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény 11. számú melléklete II/3. pontjában meghatározott leírási kulcs mértéke; 28

2 db) a Lev. jog korl. rövidítés: az áfa-törvény ában foglaltak értelmében az adott termékre előzetesen felszámított általános forgalmi adó egyáltalán nem, vagy csak bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett vonható le az adóalany által fizetendő áfa összegéből; dc) az AM jelzés: az áfa-törvény aiban foglaltak szerint értékesített egyes termékek mentesek az adófizetési kötelezettség alól; dd) a Fordított adózás jelzés: az áfa-törvény (1) bekezdése d) pontjában és 6. sz. mellékletében foglaltak szerint a fordított adózás szabályai alá tartozó termék; e) az előző pontokban felsorolt oszlopokban az egyes rövidítéseknél alkalmazott ex jelzés azt jelenti, hogy az adott szabály csak a vámtarifaszámhoz tartozó termékeknek egy, az adójogszabály által meghatározott, szűkebb körére alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen célszerű az aktuális adójogszabály rendelkezéseinek tanulmányozása, annak tisztázása céljából, hogy a megjelölt szabály pontosan mely termékekre, illetve a termékek mely körére és milyen feltételekkel (kivételekkel) alkalmazandó. Ha egy vámtarifaszám és árumegnevezés által meghatározott árukörön belül két különböző adómérték (pl. 20%-os és 5%-os) alá tartozó termék is található, akkor az általános árumegnevezés és az általános adómérték (a 20%) normál betűtípussal szerepel, míg a másik, szűkebb körbe tartozó termék megnevezését és adómértékét az Ebből: szóval és dőlt betűvel jelöljük (pl. a 6602 vámtarifaszámnál: Ebből: fehér bot vakoknak, 5 ). Tekintettel arra, hogy a szűkítő meghatározások szövege az adótörvényekben helyenként rendkívül hosszadalmas, ezek a definíciók bizonyos esetekben rövidítve szerepelnek az Ebből: kifejezés után. Ezekben az esetekben feltétlenül indokolt ellenőrizni az áfa-törvény rendelkezéseit abból a szempontból, hogy azok pontosan milyen módon definiálják azoknak a termékeknek a körét, amelyekre az Ebből: jelzés irányul. Hangsúlyozottan ki kell emelnünk azt, hogy a kiadványban a Kereskedelmi Vámtarifa táblázatos részének 1 2. számú oszlopai, illetőleg azok tartalma (vagyis: a vámtarifaszámok és az árumegnevezések, az Ebből: kezdetű dőltbetűs árumegnevezéseket kivéve) teljes mértékben és minden tekintetben azonosak a jogszabályként kihirdetett Kereskedelmi Vámtarifával. Ezzel szemben a táblázat 3 6. számú oszlopaiban feltüntetett adómértékek, illetve egyéb információk összessége nem jogforrás, hanem az adótörvények egyes adatait táblázatba foglaló tájékoztató jellegű feldolgozás. Az adómértékek, illetve egyéb szabályok biztonságos, megnyugtató és hiteles megállapításához az aktuális adótörvény előírásait is tanulmányozni és alkalmazni kell. E jogszabályok bizonyos esetekben kivonatos közlése kiadványunk első részében megtalálható. Végül szükségesnek tartjuk felhívni az olvasók figyelmét arra, hogy a Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazása során célszerű fokozott figyelmet fordítani két fontos körülményre. Egyrészt: egy árunak a Kereskedelmi Vámtarifa besorolási rendjében történő pontos és jogszerű elhelyezéséhez nem nélkülözhető a Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM PM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott áruosztályozási előírások a Harmonizált Rendszer alkalmazásának általános szabályai ismerete és alkalmazása (ezek a szabályok a Kereskedelmi Vámtarifa táblázatos része előtt találhatók meg e kiadványban). III. rész: SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ) A Szolgáltatások Jegyzékét a KSH elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye hirdetette ki a Statisztikai Közlöny évi 7. számában (2002. augusztus 1-jei hatállyal). E kiadvány összeállításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően a Szolgáltatások Jegyzékének szeptember 30. napján érvényes szövegét (SZJ-számait és szolgáltatásmegnevezéseit) vettük alapul. A Szolgáltatások Jegyzéke táblázatos része első két oszlopának tartalmát a szolgáltatások jegyzékszámát és a szolgáltatások megnevezését a 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény alapján állítottuk össze. Ezt a két oszlopot kiegészítettük még további két oszloppal, amelyek az alábbi adatokat (információkat) tartalmazzák: a) a harmadik, Áfa (%) jelű oszlopban találhatók az általános forgalmi adóról szóló törvény által meghatározott január 1-jétől hatályos adómértékek, illetve adómentességek ( AM jelöléssel). Azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás teljesítése az áfa-törvény 7. -ában foglaltak szerint 29

3 nem gazdasági tevékenység (mert közhatalmi tevékenységnek minősül), és emiatt nem eredményez adóalanyiságot, ebben az oszlopban az NGT jelölést alkalmaztuk; b) a negyedik, Egyéb című oszlopban bizonyos szolgáltatásoknál olvasható rövidítések jelzése a következő: ba) a Lev. jog korl. rövidítés: az áfa-törvény ában foglaltak értelmében az adott szolgáltatásra előzetesen felszámított általános forgalmi adó egyáltalán nem, vagy csak bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett vonható le az adóalany által fizetendő áfa összegéből; bb) a Komp. felár jelzés és az azt követő százalékszám: az általános forgalmi adóról szóló törvény (2) bekezdése b) pontjában, illetve a 7. számú melléklete II. részében meghatározott termékekre vonatkozó kompenzációs felár mértéke; bc) a Fordított adózás jelzés: az áfa-törvény ában foglaltak szerint a fordított adózás szabályai alá tartozó szolgáltatás; c) az előző pontban említett oszlopban szereplő rövidítések mellett alkalmazott ex jelzés azt jelenti, hogy az adott szabály csak a szolgáltatási jegyzékszámhoz tartozó szolgáltatás egy meghatározott, szűkebb körére, bizonyos feltételekkel, illetve kivételekkel alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen célszerű az aktuális adójogszabály rendelkezéseinek tanulmányozása annak tisztázása céljából, hogy a megjelölt szabály pontosan mely szolgáltatásokra, illetve a szolgáltatások mely körére alkalmazandó. Ha egy szolgáltatási jegyzékszám és szolgáltatás-megnevezés által meghatározott szolgáltatási körön belül az általános adómérték (20%) és az adómentesség alá tartozó szolgáltatás is található, akkor az általános szolgáltatás-megnevezés és az általános adómérték (a 20%) normál betűtípussal szerepel, míg az adómentes körbe tartozó szolgáltatás megnevezését az Ebből: szóval és dőlt betűvel jelöljük. Tekintettel arra, hogy a szűkítő meghatározások szövege a jogszabályban esetenként rendkívül hosszadalmas, ezek a definíciók bizonyos esetekben rövidítve (az áfa-törvény megfelelő rendelkezésére hivatkozással) szerepelnek az Ebből: kifejezés után. Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a kiadványban a Szolgáltatások Jegyzéke táblázatos részének első két oszlopa, illetőleg azok tartalma (vagyis: a szolgáltatások jegyzékszámai és azok megnevezései, az Ebből: kezdetű dőltbetűs megnevezéseket kivéve) teljes mértékben és minden tekintetben azonosak a KSH által kihirdetett Szolgáltatások Jegyzékével. A táblázat következő két oszlopában feltüntetett adómértékek és egyéb információk összessége azonban nem jogforrás, hanem az adótörvények egyes adatait táblázatba foglaló tájékoztató jellegű feldolgozás. Az adómértékek és egyéb szabályok biztonságos, megnyugtató és hiteles megállapításához az aktuális adótörvény előírásait is tanulmányozni és alkalmazni kell. E jogszabályok szövegének bizonyos esetekben kivonatos közlése kiadványunk első részében megtalálható. A Szolgáltatások Jegyzéke használatának megkönnyítése céljából az SZJ-számokat és szolgáltatások megnevezéseit tartalmazó táblázat előtt elhelyeztük a Módszertani útmutatót. IV. rész: ÉPÍTMÉNYJEGYZÉK (ÉJ) Az Építményjegyzéket a KSH elnökének 9006/1999. (SK. 5.) KSH rendelkezése hirdette ki a Statisztikai Közlöny évi 5. számában (2000. január 1-jei hatállyal). E kiadvány összeállításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően az Építményjegyzék július 31. napján érvényes szövegét (építményjegyzék-számait és -megnevezéseit) vettük alapul. Az Építményjegyzék táblázatos része első két oszlopának tartalmát az építmények jegyzékszámát és azok megnevezését a 9006/1999. (SK 5.) KSH rendelkezés alapján állítottuk össze. Ezt a két oszlopot kiegészítettük még további két oszloppal, amelyek az alábbi adatokat (információkat) tartalmazzák: a) a harmadik, Áfa (%) jelű oszlopban találhatók az általános forgalmi adóról szóló törvény által meghatározott január 1-jétől hatályos adómértékek, illetve adómentességek ( AM jelöléssel); b) a negyedik, Egyéb című oszlopban bizonyos építményeknél olvasható Lk rövidítés és az azt követő százalékszám, amely a társasági adóról szóló törvény 2. sz. mellékletében, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény 11. számú melléklete II/3. pontjában meghatározott leírási kulcs mér- 30

4 téke. Az előbbiek szerint alkalmazott rövidítéseknél és százalékszámoknál bizonyos, indokolt esetekben feltüntetett indexek arra utalnak, hogy az adott rövidítés pontos jelentésére, illetve a leírási kulcs alkalmazásának szabályaira vonatkozó magyarázatot az Építményjegyzék végén szereplő végjegyzetek között tüntettük fel; c) az előző pontban említett oszlopban az Lk rövidítés mellett alkalmazott ex jelzés azt jelenti, hogy az adott rövidítéssel jelzett szabály csak az építmény-jegyzékszámhoz tartozó építmények egy meghatározott, szűkebb körére alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen célszerű az aktuális adójogszabály rendelkezéseinek tanulmányozása annak tisztázása céljából, hogy a megjelölt szabály pontosan mely építményekre, illetve az építmények mely körére alkalmazandó; d) a Lev. jog korl. rövidítés: az áfa-törvény ában foglaltak értelmében az adott építményre előzetesen felszámított általános forgalmi adó egyáltalán nem, vagy csak bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett vonható le az adóalany által fizetendő áfa összegéből. A Lev. jog korl. rövidítés mellett alkalmazott ex jelzés azt jelenti, hogy az adott szabály csak az építményjegyzékszámhoz tartozó építmény egy meghatározott, szűkebb körére, bizonyos feltételekkel, illetve kivételekkel alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen célszerű az aktuális adójogszabály rendelkezéseinek tanulmányozása annak tisztázása céljából, hogy a megjelölt szabály pontosan mely építményekre, illetve az építmények mely körére alkalmazandó. Mivel az áfa-törvény 86.. (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott általános szabály szerint a beépített ingatlanok értékesítése bizonyos kivételekkel mentes az általános forgalmi adó alól, egy-egy építmény-jegyzékszám és -megnevezés által meghatározott építmény-körön belül az általános adómérték (20%), illetve adómentesség alá tartozó építmény is található. Erre tekintettel az általános építménymegnevezést és az általános adómértéket (20%) az Ebből szűkítő megjelölést követően dőlt betűtípussal tüntettük fel, míg a másik, az általános szabályként adómentes körbe tartozó építmény megnevezését és adómentességét álló betűtípussal jelöltük. Tekintettel arra, hogy a szűkítő meghatározások szövege a jogszabályban esetenként rendkívül hosszadalmas, ezek a definíciók bizonyos esetekben rövidítve az áfatörvény megfelelő rendelkezésére utalva szerepelnek az Ebből: kifejezés után. Felhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy a kiadványban az Építményjegyzék táblázatos részének első két oszlopa, illetőleg azok tartalma (vagyis: az építmények jegyzékszámai és azok megnevezései, az Ebből: kezdetű dőltbetűs megnevezéseket kivéve) teljes mértékben és minden tekintetben azonosak a KSH által kihirdetett jogforrásnak minősülő Építményjegyzékkel. Viszont a táblázat következő két oszlopában feltüntetett adómértékek és egyéb információk összessége nem jogforrás, hanem az adótörvények egyes adatait táblázatba foglaló tájékoztató jellegű feldolgozás. Az adómértékek és egyéb szabályok biztonságos, megnyugtató és hiteles megállapításához az aktuális adótörvény előírásait is tanulmányozni és alkalmazni kell. E jogszabályok bizonyos esetekben kivonatos közlése kiadványunk első részében megtalálható. V. rész: KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA 2008 a január 1-jétől hatályos környezetvédelmi termékdíjak megállapításához A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény jelentős módosulását követően a végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet is számos változáson esett át. Ennek egyik leglényegesebb eleme a rendelet 1. -ának (1) bekezdésében a termékdíj-fizetési kötelezettség alá eső termékek körének besorolási rendjét módosította: január 1- jétől kezdődően a január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámok és árumegnevezések alapján határozza meg a rendelet 4. számú melléklete, hogy pontosan mely termékek esnek a termékdíj-fizetési kötelezettség hatálya alá. Erre tekintettel a január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra azon árucsoportjait dolgoztuk fel kiadványunkban, amelyek tartalmaznak termékdíj-fizetési kötelezettség alá eső terméket. A feldolgozás során a Kombinált Nómenklatúra első két oszlopát (a KN-kódot és az árumegnevezést) változatlanul hagyva, a táblázatot kiegészítettük további három oszloppal: ezek a környezetvédelmi termékdíjat, valamint a termékdíj típusát, illetve kódjának első három számjegyét tartalmazzák. Ha egy vámtarifaszám és árumegnevezés által meghatározott árukörön belül termékdíj-köteles és termékdíjmentes termék is található, akkor az általános árumegnevezés és ebből következően termékdíj-mentes ter- 31

5 mék normál betűtípussal szerepel, míg a másik, szűkebb körbe tartozó, termékdíj-köteles termék megnevezését az Ebből: szóval és dőlt betűvel jelöljük. Tekintettel arra, hogy a szűkítő meghatározások szövege a jogszabályokban esetenként rendkívül hosszadalmas, ezek a definíciók bizonyos esetekben rövidítve (az adott jogszabályi rendelkezésre hivatkozással) szerepelnek az Ebből: kifejezés után. Ezekben az esetekben feltétlenül indokolt ellenőrizni a termékdíj-jogszabályok rendelkezéseit abból a szempontból, hogy azok pontosan milyen módon definiálják azoknak a termékeknek a körét, amelyekre az Ebből: jelzés irányul. A környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogszabályok teljes szövege kiadványunk I. részében, a Jogszabályok címszó alatt található meg. VI. rész: TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR 08) Az elmúlt évben, január 19-én az Európai Unió tagállamaiban így Magyarországon is hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról. Az előbb említett jogszabály értelmében az Európai Unió 2008-tól minden tagállam számára előírja az új tevékenységi osztályozás kötelező alkalmazását a statisztikai adatgyűjtésekben és nyilvántartásokban (regiszterekben). Az e jogszabállyal kihirdetett NACE Rev. 2 magyar megfelelője a TEÁOR 08. A TEÁOR 08 táblázatos része első öt oszlopának tartalmát az 1893/2006/EK rendelet I. Melléklete alapján állítottuk össze. Ezeket az oszlopokat kiegészítettük még a Telepengedély elnevezésű oszloppal, amelyben a TE jelzést tüntettük fel annak a tevékenységnek a sorában, amely a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet előírásai értelmében csak telepengedély birtokában gyakorolható. Az előző bekezdésben említett oszlopban a TE rövidítés mellett alkalmazott ex jelzés azt jelenti, hogy az adott szabály csak az adott TEÁOR 08 megnevezéshez tartozó tevékenység egy meghatározott, szűkebb körére, bizonyos feltételekkel, illetve kivételekkel alkalmazható. Ilyenkor mindenképpen célszerű az aktuális jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozása, annak tisztázása céljából, hogy a megjelölt szabály pontosan mely tevékenységekre, illetve a tevékenységek mely körére alkalmazandó. A TEÁOR 08 használatának megkönnyítése céljából az új kódszámokat és megnevezéseket tartalmazó táblázat előtt elhelyeztük a Módszertani útmutatót, majd a táblázatot követően a TEÁOR 03 TEÁOR 08 fordítókulcsát, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek azokat az átmeneti rendelkezéseit, amelyek az adóalanyoknak a TEÁOR 08 bevezetésével kapcsolatos feladatait (teendőit) tartalmazzák. VII. rész: VÁMTARIFA MAGYARÁZAT a 2002-es Kereskedelmi Vámtarifához A Magyar Közlöny évi 1. számában február 9-én jelent meg a pénzügyminiszter 1/1996. (I. 9.) PM rendelete a Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról. Ez a módosító jogszabály január 1-jei hatállyal egy új a Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazásával kapcsolatos áruosztályozás részletes szabályait tartalmazó Vámtarifa Magyarázatot hirdetett ki a 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 1. számú mellékleteként, amikor kimondta: A Kereskedelmi Vámtarifa alkalmazásával kapcsolatos áruosztályozás részletes szabályait tartalmazó Magyarázatot az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen kívül ez a jogszabály-módosítás rendelkezett még arról is, hogy a Vámegyüttműködési Tanács (új angol nevén: World Customs Organization) Harmonizációs Rendszer Bizottságának áruosztá-lyozási döntéseit a 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú mellékletében kihirdeti (ezek az ún. I. számú Áruosztályozási rendelkezések a Kereskedelmi Vámtarifához). Ezt követően július 31-ig a Vámtarifa Magyarázatot tizenhárom alkalommal módosították. Ez a kiadvány a módosításokkal, illetve a kiegészítésekkel és helyesbítésekkel egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a július 31-én hatályos Vámtarifa Magyarázatot (tekintettel az adózás rendjéről szóló törvény azon rendelkezésére, amely szerint a termékek vonatkozásában a Kereskedelmi Vámtarifa július 31-én hatályos vámtarifaszámait és árumegnevezéseit kell irányadónak tekinteni). 32

6 Abból a célból, hogy a vámtarifaszámokhoz kapcsolódó magyarázatok, illetve az I. számú Áruosztályozási rendelkezések közötti összefüggések könnyen és egy helyen áttekinthetőek legyenek, a kötetbe az egyes vámtarifaszámok magyarázatának végére szerkesztettük be az adott vámtarifaszámokhoz kapcsolódó I. számú Áruosztályozási rendelkezéseket. Annak érdekében, hogy a magyarázat módosított (helyesbített) szövege az eredeti szöveghez képest megkülönböztethető legyen, a módosított (helyesbített) szövegrészeket egy sorszámos indexszel láttuk el, és a Vámtarifa Magyarázat végén közzétettük, hogy mely index melyik módosító jogszabályt, illetve helyesbítést jelenti. VIII. rész: A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI MEGHATÁROZÁSA A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ 03) második, javított kiadása (ISSN és ISSN ) alapján közöljük a Módszertani útmutató a Szolgáltatások Jegyzéke alkalmazásához című KSH-tájékoztatót, amely segítséget nyújt a szolgáltatások tartalmi meghatározásainak eredményes alkalmazásához; majd ezt követően bemutatjuk az egyes SZJ-számokhoz kapcsolódó szolgáltatások tartalmát megvilágító magyarázatokat. IX. rész: A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (TEÁOR 08) TARTALMI MEGHATÁROZÁSA A Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett tájékoztatók alapján kiadványunkban elhelyeztük a TEÁOR 08 Módszertani útmutatóját, valamint a TEÁOR 08-ban meghatározott tevékenységek tartalmi meghatározásait. Dr. Hornok Arnold szerkesztő 33

BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK

BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK BEVEZETÉS Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint az adótörvények alkalmazása során (a jövedéki törvény kivételével), az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB40 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámtarifa 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2005. (XII.01.), a 14/2006. (XII.01.), a 19/2007. (XII.20.), a 23/2008. (XII.16.), a 22/2009. (XI.24.) valamint a 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 129. 2015. 2015. november 11. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt. ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. november 11. 2015. 129. i t 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu hk A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. november

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2013. évi évközi változások INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) változása miatt változott

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2016. (III. 24.), 48/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével módosított 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az építményadóról Dombóvár

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ március Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2016. március 2. 2016. 26. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének módosított tájékoztatója a 2016. január

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Bevezető rendelkezés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Bevezető rendelkezés TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Bevezető rendelkezés Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ január Budapest, Riadó utca Budapest, Pf ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2016.január 29. 2016. 12. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2016. január 1-jétől irányadó

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3..

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3.. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (Egységes szerkezetben) Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Bevezető rendelkezés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Bevezető rendelkezés TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 28/2002./XII.20/sz. RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Bevezető rendelkezés Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: Controlling Osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT ÁRAK

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. január 1jétől Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. ENERGIA SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010. (XII. 17.) 4, AZ 1/2011. (I. 31.) 5, A

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

Ikt. szám: 11/52424/2012. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Ikt. szám: 11/52424/2012. Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 11/52424/2012. Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata Melléklet: 3 db rendelet-tervezet Készítette: Adóiroda Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

12. számú melléklet a évi... törvényhez Adókategória I. Az adó összege személygépkocsik esetén A személygépkocsi műszaki tulajdonságai II. Az ad

12. számú melléklet a évi... törvényhez Adókategória I. Az adó összege személygépkocsik esetén A személygépkocsi műszaki tulajdonságai II. Az ad (román szám. rs~gággytálés hliatala Érkezett ; 2005 0 KT 19. Költségvetési és pénzügyi bizottság T/l7547/... sz. Dr. Szili Katalin asszonynak Az Országgyűlés Elnökének Helyben Bizottsági módosító iavaslat

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás

Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 8 4 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG

Részletesebben

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) RENDELETE EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.), AZ 50/2010. (XI. 2.) ÉS AZ 57/2010. (XII. 17.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. július 5-i hatállyal történő módosításai Az adókötelezettség, az adóalany (1) A Ratv. 2. (1) bekezdése szerinti valamennyi adóköteles csatornán keresztül

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben