TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, április

2 TISZTELT OLVASÓ! Magyarország május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti, hogy a vámunióval kapcsolatos közösségi joganyagot közvetlenül kell alkalmazni a vámigazgatási eljárások során. A Közösség joganyagának átvétele többek között változást fog hozni az Egységes Vámárunyilatkozat kitöltésének szabályozásában is. Ez a tájékoztató az EV kitöltési szabályai közül a nemzeti TARIC kiegészítő kódok alkalmazásához szándékozik segítséget nyújtani. A nemzeti TARIC kiegészítő kódok logikájukban a jelenleg az EV 47. rovatában alkalmazott fajtakódokkal mutatnak hasonlóságot, lényegében a fajtakódok szerepének átültetését teszik lehetővé az új jogszabályi környezetre. A nemzeti kiegészítő kódok kialakításánál tekintettel a fenti bekezdésben írt célra szükséges volt eltérni a közösségi kiegészítő kódok felépítésétől. Ugyanakkor prioritást élvezett a felhasználóbarát kódrendszer kialakítása: minden olyan esetben, ahol ez megoldható volt, beszélő kódok kerültek létrehozásra, illetve az egyes kerekterek jellemzően ugyanazt a jelentést testesítik meg, függetlenül attól, hogy a nemzeti kiegészítő kód melyik pozícióján szerepelnek.

3 A kiegészítő kódokról általában ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TARIC kiegészítő kódok a tízjegyű TARIC kód (vámtarifaszám) további, speciális bontását teszik lehetővé azokban az esetekben, ha valamilyen intézkedés (jogszabályi rendelkezés) TARIC rendszerben való integrálása nem oldható meg a tízjegyű bontás szintjén. Lényegében itt egy speciális alszámos bontásról van szó. Mindez egy gyakorlati példán keresztül bemutatva: az általános forgalmi adó intézkedés nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásával valósul meg. Ennek indoka például a következő eset: az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletének I. rész 13. sora a következő rendelkezést tartalmazza: propolisz ex Ebből adódóan nem minden, 1301 vámtarifaszám alá tartozó termék részesülhet 15%-os Áfa tételben, hanem csak a propolisz. Ahhoz, hogy az Áfa törvény eltérő Áfa tétel alkalmazását jelentő rendelkezéseit érvényesíteni lehessen, nemzeti kiegészítő kóddal meg kell bontani a hivatkozott vámtarifaszámot. Az egyik nemzeti kiegészítő kód (amelynek második karaktere 2) jelzi a 15%-os Áfa tételt, de ez a kiegészítő kód csak akkor tüntethető fel a 33. rovatban, ha a termék propolisz. Minden más esetben, amikor a termék nem propolisz, de az áruosztályozás szabályai szerint a 1301 vámtarifaszám alá osztályozandó, a normál (25%-os) Áfa tételre utaló kiegészítő kódot (amelynek második karaktere 3) kell feltüntetni az EV 33. rovat ötödik alrovatában. A nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásának jogi alapjai A Tanács vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló július 23-i 2658/87/EGK rendeletének 5. cikke szerint a tagállamok nemzeti célokra kiegészítő kódokat hozhatnak létre. Ezzel összhangban a 265/2002. Kormányrendelet átmeneti és záró rendelkezéseinek (9) pontja rögzíti, hogy az EV-n alkalmazandó nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható adók, díjak és illetékek alkalmazását, beszedését elősegítő kiegészítő kódok kialakítása. A Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdése szerint a kiegészítő kódok és így a nemzeti kiegészítő kódok meghatározása az áru tarifális besorolása részének tekintendő, azaz ez EV-n fel kell tüntetni. A nemzeti kiegészítő kódok feltüntetése az EV-n A Bizottság 2286/2003/EK rendeletével módosított 2454/93/EGK rendelet 37. és 38. mellékletében írtaknak megfelelően az Egységes Vámárunyilatkozat kitöltési útmutatója az EV okmányon használandó kódokról szóló fejezetében a 33. rovat kitöltése kapcsán a következő rendelkezést tartalmazza:

4 33. rovat: Vámtarifaszám Első alrovat (8 számjegy) A Kombinált Nómenklatúra előírásainak megfelelően töltendő ki. Amennyiben a nyomtatványt közösségi árutovábbítási eljárásra használják, akkor ebben az alrovatban legalább a Harmonizált Áruleíró és Árukódoló Rendszer hatjegyű kódját kell megadni. Amennyiben közösségi rendelkezés írja elő, akkor a Kombinált Nómenklatúra szerint kell kitölteni. Második alrovat (2 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (a két karakter a rendeltetési helyen teljesítendő különleges közösségi intézkedések alkalmazására vonatkozik). Harmadik alrovat (4 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (első kiegészítő kód). Negyedik alrovat (4 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (második kiegészítő kód). Ötödik alrovat (4 karakter) : NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK FELSOROLÁSA. A fenti szabályok alapján kijelenthető, hogy a NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOT MINDEN ESETBEN A 33. ROVAT ÖTÖDIK (UTOLSÓ) ALROVATÁBAN KELL FELTÜNTETNI A FORGALOM IRÁNYÁTÓL FÜGGETLENÜL, AZAZ EXPORT (KIVITEL) ESETÉN IS. A következő ábra az EV. 33. rovatának kitöltését mutatja be: Kombinált Nómenklatúra TARIC alszám (Európai alszám) Közösségi kiegészítő kódok Milyen intézkedések mellett kell nemzeti kiegészítő kódot alkalmazni? Nemzeti kiegészítő kód A nemzeti TARIC rendszerben a következő intézkedések megjelenítése jár együtt nemzeti kiegészítő kóddal: Általános forgalmi adó; Jövedéki adó Energiaadó Regisztrációs adó Egyes nemzeti jogszabályokon alapuló tiltó/korlátozó rendelkezések.

5 EGYES NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK A nemzeti kiegészítő kódok felépítése A nemzeti kiegészítő kódok felépítése eltér a közösségi kiegészítő kódokétól, minden egyes pozíciónak meghatározott jelentése van, amit a következő ábra szemléltet: Pozíció: Általános jelentéstartalom: 1 Tiltó / korlátozó intézkedés megjelenítése 2 ÁFA tételek integrálása Jövedéki termékkör / energiaadó, regisztrációs adó alá eső termék jelölése 3 (csoportosító kód) Jövedéki adótétel / regisztrációs adó tétel / energiaadó tétel jelölése (a harmadik 4 pozícióval együtt értelmezve.) A nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásának általános szabályai: 1. AZ EV 33. rovat ötödik alrovatában feltüntetésre kerülő nemzeti kiegészítő kódnak minden esetben négy karakterből állnak. Ennél kevesebb karakterből álló kiegészítő kód nem tüntethető fel a 33. rovat ötödik alrovatában. 2. A nemzeti kiegészítő kód egyes pozícióin feltüntethető karaktereket a következő táblázatok tartalmazzák. 3. Abban az esetben, ha tekintettel a konkrét vámeljárásra is a nemzeti kiegészítő kód valamelyik pozícióján nem lehet nullától eltérő karaktert alkalmazni, akkor azon a pozíción egységesen nullának kell szerepelnie. Például: ha egy konkrét termékre csak általános forgalmi adó intézkedés vonatkozik 25%-os adótétellel, de nincs rá sem nemzeti tiltó/korlátozó, sem jövedéki adó, sem energia adó, sem regisztrációs adó intézkedés sem, akkor az EV. 33. rovatának ötödik alrovatában a 0300 nemzeti kiegészítő kód szerepel. Nemzeti kiegészítő kód első karaktere: Lehetséges 0 Nincs nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra is a vonatkozó nemzeti tiltó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni. 1 Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó/korlátozó rendelkezés. További rendelkezésig az EV kitöltés szabályainak alkalmazása szempontjából a nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezés a következő jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását jelenti: 1. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi IL. törvény; 2. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, ill. reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Kormányrendelet; 3. A nemesfém tárgyakról és fémjelzésükről szóló évi 14. törvényerejű rendelet; valamint az évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet; 4. Az ötvözetlen alumíniumra vonatkozó vámkontingens engedélyezésének rendjéről szóló /2004. ( ) GKM rendelet.

6 Nemzeti kiegészítő kód második karaktere: Lehetséges 0 A közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra az Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény rendelkezéseit (annak személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. 1 ÁFA tétel 1 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél) 2 ÁFA tétel 2 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél) 3 ÁFA tétel 3 (1992. évi LXXIV. törvény 28. (1) bekezdése alapján) 9 Tárgyi ÁFA mentesség (1992. évi LXXIV. törvény alapján) Nemzeti kiegészítő kód harmadik karaktere: Lehetséges 0 A közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra a következő törvények rendelkezéseit (azok személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.), és b) az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény, és c) a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény. J A Jöt. hatálya alá tartozó, nem jövedéki adóköteles termék L A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. ) M A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. ) A A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63. ) S A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75. ) B A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79. ) P A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgő (Jöt. 88. ) K A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92. ) D A Jöt. hatálya alá tartozó dohánytermék (Jöt. 96. ) Az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék E (2003. évi LXXXVIII. törvény 1, 2. ) A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék R (ha környezetvédelmi osztálya 5 vagy annál jobb) A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék Q (ha környezetvédelmi osztálya 5-nél rosszabb)

7 Nemzeti kiegészítő kód (harmadik és) negyedik karaktere: Lehetséges 3. kar. 4. kar. 0 0 Nem jövedéki-, energia vagy regisztrációs adó köteles termék J 0 Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék L 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 53. ) 1 Ásványolaj termék jövedéki adó 1 (Jöt. 52. (1) bek. a) pont) 2 Ásványolaj termék jövedéki adó 2 (Jöt. 52. (1) bek. b) pont) 3 Ásványolaj termék jövedéki adó 3 (Jöt. 52. (1) bek. c) pont) 4 Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. (1) bek. d) pont) 5 Ásványolaj termék jövedéki adó 5 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont alábbi fordulata: a vámtarifaszámú fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm 2 /s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m 3 -nél. ) 6 Ásványolaj termék jövedéki adó 6 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont, az L5 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) 7 Ásványolaj termék jövedéki adó 7 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont alábbi fordulata: a , a és a vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm 2 /s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%- ot és 15 C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m 3 -nél) 8 Ásványolaj termék jövedéki adó 8 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont, az L7 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) A Ásványolaj termék jövedéki adó 9 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont alábbi fordulata: a , a , a , a vámtarifaszám alatti gáz termékekből arra a cseppfolyósított szénhidrogénre, amelyet közúti járművek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel ) B Ásványolaj termék jövedéki adó 10 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont alábbi fordulata: egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén ) C Ásványolaj termék jövedéki adó 11 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont, az LA és LB kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) D E F Ásványolaj termék jövedéki adó 12 (Jöt. 52. (1) bek. g) pont) Ásványolaj termék jövedéki adó 13 (Jöt. 52. (1) bek. h) pont alábbi fordulata: a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a kizárólag növényi olajból észterezéssel előállított termékre (a továbbiakban: biodízel) - amennyiben azt az 58. (1) bekezdés g) pontja szerinti biodízeladóraktárban állítják elő és a külön jogszabály szerint, zárt rendszerben forgalmazzák ) Ásványolaj termék jövedéki adó 14 (Jöt. 52. (1) bek. h) pont, az LE kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

8 Lehetséges 3. kar. 4. kar. G L H M M I J Ásványolaj termék jövedéki adó 15 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 16 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 17 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 18 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerinti. ) 1 Ásványolaj termék jövedéki adó 19 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerint állapítandó meg.) 2 Ásványolaj termék jövedéki adó 20 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerint állapítandó meg.) 3 Ásványolaj termék jövedéki adó 21 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerint állapítandó meg.) 4 Ásványolaj termék jövedéki adó 22 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerint állapítandó meg.) 5 Ásványolaj termék jövedéki adó 23 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LA kiegészítő kódnál leírtaknak 6 Ásványolaj termék jövedéki adó 24 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LB kiegészítő kódnál leírtaknak 7 Ásványolaj termék jövedéki adó 25 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LC kiegészítő kódnál leírtaknak 8 Ásványolaj termék jövedéki adó 26 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. g) pontja szerint állapítandó meg.) A Ásványolaj termék jövedéki adó 27 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MI kiegészítő kódnál leírtaknak B C D E F Ásványolaj termék jövedéki adó 28 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MJ kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 29 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MK kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 30 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az ML kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 31 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MR kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 32 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MS kiegészítő kódnál leírtaknak

9 Lehetséges 3. kar. 4. kar. G M A S H I J K L M N P Q R S T Ásványolaj termék jövedéki adó 33 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MT kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 34 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MU kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 35 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 36 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 37 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 38 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 39 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L5 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 40 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L6 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 41 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L7 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 42 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L8 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 43 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LA kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 44 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LB kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 45 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LC kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. U Ásványolaj termék jövedéki adó 46 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. g) pontja szerint adótétel + 20 Ft/ nm 3. 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 68. ) 1 Alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 64. (2) bek.) 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 77. ) 1 Sör jövedéki adó 1 (Jöt. 76. (3) bek.)

10 Lehetséges 3. kar. 4. kar. B 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 87. ) 1 Bor jövedéki adó 1 (Jöt. 80. (2) bek.) P 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 90. ) 1 Pezsgő jövedéki adó 1 (Jöt. 89. (2) bek.) K 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 95. ) 1 Köztes alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 93. (2) bek.) D 1 Cigaretta jövedéki adó 1 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza nem haladja meg a 9 centimétert) 2 Cigaretta jövedéki adó 2 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza meghaladja a 9 centimétert, de rövidebb, mint 18 centiméter) 3 Cigaretta jövedéki adó 3 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 18 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 27 centiméter) 4 Cigaretta jövedéki adó 4 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 27 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 36 centiméter) 5 Cigaretta jövedéki adó 5 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 36 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 45 centiméter) 6 Dohánytermék jövedéki adó 6 (Jöt. 97. (2) bek. b) pont) 7 Dohánytermék jövedéki adó 7 (Jöt. 97. (2) bek. c) pont) E 1 Földgáz energiaadó 1 6 Villamos energia energiaadó 1 R 9 Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. ) A Regisztrációs adó tétel 1 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5 B Regisztrációs adó tétel 2 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5 C Regisztrációs adó tétel 3 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5 D Regisztrációs adó tétel 4 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5 E Regisztrációs adó tétel 5 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5 F Regisztrációs adó tétel 6 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5 G Regisztrációs adó tétel 7 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5 H Regisztrációs adó tétel 8 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5 I Regisztrációs adó tétel 9 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5 J Regisztrációs adó tétel 10 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5

11 Lehetséges 3. kar. 4. kar. Q 9 Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. ) A Regisztrációs adó tétel 11 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5- B Regisztrációs adó tétel 12 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5- C Regisztrációs adó tétel 13 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5- D Regisztrációs adó tétel 14 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5- E Regisztrációs adó tétel 15 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5- F Regisztrációs adó tétel 16 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5- G Regisztrációs adó tétel 17 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5- H Regisztrációs adó tétel 18 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5- I Regisztrációs adó tétel 19 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5- J Regisztrációs adó tétel 20 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5- MAGYARÁZATOK 1. Általános szabályok 1. és 3. pontjának értelmezése 1.1. példa Az TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni. Az Áfa törvény rendelkezései alapján kell eldönteni, hogy az adott termékre vonatkozhat-e tárgyi Áfa mentesség. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Látható, hogy a fent írt termékre nem vonatkozik sem nemzeti tiltó/korlátozó, sem pedig jövedéki adó, energiaadó, regisztrációs adó intézkedés. Ilyenkor, hogy az 1. pontban írt kitétel érvényesüljön, be kell írni még az első, valamint a harmadik negyedik pozícióba is valamilyen értéket. Hogy milyen értéknek kell szerepelnie a hivatkozott pozíciókon, azt

12 határozza meg a 3. pontban írt szabály. Eszerint a mással ki nem tölthető pozíciókon egységesen nullának kell szerepelnie. Az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: példa A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Általános forgalmi adó 15% *2** Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni. Az Áfa törvény rendelkezései alapján kell eldönteni, hogy az adott termékre vonatkozhat-e tárgyi Áfa mentesség. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti intézkedések közül a *9** kiegészítő kóddal jelzett kizárandó. Ezután el kell dönteni, hogy a termékre alkalmazható-e a 15%-os Áfa tétel. Az Áfa törvény szerint erre csak akkor van lehetőség, ha a termék propolisz. Minden más, e vámtarifaszám alá osztályozandó termék esetében csak a *3** kiegészítő kóddal jelzett 25%- os Áfa tételt jelző intézkedés alkalmazható. Tegyük fel, hogy a termék propolisz, ebből adódóan a kiegészítő kód: *2**. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. A fent írtaknak megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: példa A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő jövedéki adó és Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Jövedéki adó 420 HUF/ hektoliter balling o **S1 Jövedéki adó **S9 Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ezt a lépést intézkedés típusonként külön külön el kell végezni. a) A jövedéki adó intézkedés meghatározása a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) alapján végezhető el. Ha a sör jövedéki termék nem a Jöt. szerinti adómentes célra érkezik, akkor az **S1 kiegészítő kódot kell az EV-n feltüntetni. b) Áfa intézkedés meghatározása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni, az 1.1. példában írtak szerint. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti Áfa intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Ebben az esetben a nemzeti kiegészítő kód második negyedik pozícióinak már meg tudtuk határozni az

13 értékét, ez 3S1. Tehát csak első pozícióra kell alkalmazni az 1. és 3. általános szabályt. Ennek megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: 03S1. 2. Nemzeti tiltó / korlátozó jogszabályok értelmezése Amennyiben a fent írt az EV kitöltés szabályainak alkalmazása szempontjából a nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezést meghatározó jogszabályok felsorolása azt jelenti, hogy csak akkor kell a nemzeti kiegészítő kód első pozícióján 1 jelölést alkalmazni, ha a termék a fent hivatkozott jogszabályok tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel a konkrét vámeljárásra is Példa: A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő korlátozó intézkedés, valamint jövedéki adó 1 és Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: KKKSZ igazolás 1*** Jövedéki adó 111,8 HUF / liter **L3 Jövedéki adó **L9 Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ezt a lépést intézkedés típusonként külön külön el kell végezni. a) KKKSZ igazolás: a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi IL. Törvény alapján minden 2710 vámtarifaszám alá tartozó termék szabad forgalomba helyezéséhez KKKSZ igazolás. Ilyen esetben tehát az EV-n fel kell tüntetni a nemzeti kiegészítő kód első pozícióján az 1 jelölést. b) A jövedéki adó intézkedés meghatározása a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) alapján végezhető el. Ha a termék nem a Jöt. szerinti adómentes célra érkezik, akkor az **L3 kiegészítő kódot kell az EV-n feltűntetni. c) Áfa intézkedés meghatározása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni, az 1.1. példában írtak szerint. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti Áfa intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Ebben az esetben a nemzeti kiegészítő kód mindegyik pozícióinak meg tudtuk határozni az értékét. Ennek megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: 13L3. A TARIC nómenklatúra (TARIC kódok és árumegnvezések) elérhető letölthető formátumban az alábbi Internet címen: 1 A példa nem tartalmazza az összes, ehhez a vámtarifaszámhoz kapcsolódó jövedéki adó intézkedést leíró kiegészítő kódot.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYOK I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 42 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY (kivonatos közlés, hatályos: 2006. szeptember 1-jétől) Egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3414. számú törvényjavaslat egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. június 1 2011. évi törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2011 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

Felhívás. A vámkezelés folyamata

Felhívás. A vámkezelés folyamata Felhívás A Magyar Posta Zrt n keresztül Magyarországra postaforgalomban beérkező, illetve innen kivitelre kerülő küldemények esetében alkalmazandó egyes vámjogszabályokról A vámkezelés folyamata A postaforgalomban

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos

Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos Helyi, minőségi termékek a közétkeztetésben közbeszerzési kisokos A kiadvány a Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapjának társfinanszírozásával jött létre

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Gazdasági Versenyhivatal

Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyhivatal ÚTMUTATÓ a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. -a szerinti engedélyezése iránti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben