TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, április

2 TISZTELT OLVASÓ! Magyarország május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti, hogy a vámunióval kapcsolatos közösségi joganyagot közvetlenül kell alkalmazni a vámigazgatási eljárások során. A Közösség joganyagának átvétele többek között változást fog hozni az Egységes Vámárunyilatkozat kitöltésének szabályozásában is. Ez a tájékoztató az EV kitöltési szabályai közül a nemzeti TARIC kiegészítő kódok alkalmazásához szándékozik segítséget nyújtani. A nemzeti TARIC kiegészítő kódok logikájukban a jelenleg az EV 47. rovatában alkalmazott fajtakódokkal mutatnak hasonlóságot, lényegében a fajtakódok szerepének átültetését teszik lehetővé az új jogszabályi környezetre. A nemzeti kiegészítő kódok kialakításánál tekintettel a fenti bekezdésben írt célra szükséges volt eltérni a közösségi kiegészítő kódok felépítésétől. Ugyanakkor prioritást élvezett a felhasználóbarát kódrendszer kialakítása: minden olyan esetben, ahol ez megoldható volt, beszélő kódok kerültek létrehozásra, illetve az egyes kerekterek jellemzően ugyanazt a jelentést testesítik meg, függetlenül attól, hogy a nemzeti kiegészítő kód melyik pozícióján szerepelnek.

3 A kiegészítő kódokról általában ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TARIC kiegészítő kódok a tízjegyű TARIC kód (vámtarifaszám) további, speciális bontását teszik lehetővé azokban az esetekben, ha valamilyen intézkedés (jogszabályi rendelkezés) TARIC rendszerben való integrálása nem oldható meg a tízjegyű bontás szintjén. Lényegében itt egy speciális alszámos bontásról van szó. Mindez egy gyakorlati példán keresztül bemutatva: az általános forgalmi adó intézkedés nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásával valósul meg. Ennek indoka például a következő eset: az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletének I. rész 13. sora a következő rendelkezést tartalmazza: propolisz ex Ebből adódóan nem minden, 1301 vámtarifaszám alá tartozó termék részesülhet 15%-os Áfa tételben, hanem csak a propolisz. Ahhoz, hogy az Áfa törvény eltérő Áfa tétel alkalmazását jelentő rendelkezéseit érvényesíteni lehessen, nemzeti kiegészítő kóddal meg kell bontani a hivatkozott vámtarifaszámot. Az egyik nemzeti kiegészítő kód (amelynek második karaktere 2) jelzi a 15%-os Áfa tételt, de ez a kiegészítő kód csak akkor tüntethető fel a 33. rovatban, ha a termék propolisz. Minden más esetben, amikor a termék nem propolisz, de az áruosztályozás szabályai szerint a 1301 vámtarifaszám alá osztályozandó, a normál (25%-os) Áfa tételre utaló kiegészítő kódot (amelynek második karaktere 3) kell feltüntetni az EV 33. rovat ötödik alrovatában. A nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásának jogi alapjai A Tanács vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló július 23-i 2658/87/EGK rendeletének 5. cikke szerint a tagállamok nemzeti célokra kiegészítő kódokat hozhatnak létre. Ezzel összhangban a 265/2002. Kormányrendelet átmeneti és záró rendelkezéseinek (9) pontja rögzíti, hogy az EV-n alkalmazandó nemzeti kiegészítő kódok meghatározásánál elsőbbséget élvez a nemzeti hatáskörben megállapítható adók, díjak és illetékek alkalmazását, beszedését elősegítő kiegészítő kódok kialakítása. A Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet 20. cikk (6) bekezdése szerint a kiegészítő kódok és így a nemzeti kiegészítő kódok meghatározása az áru tarifális besorolása részének tekintendő, azaz ez EV-n fel kell tüntetni. A nemzeti kiegészítő kódok feltüntetése az EV-n A Bizottság 2286/2003/EK rendeletével módosított 2454/93/EGK rendelet 37. és 38. mellékletében írtaknak megfelelően az Egységes Vámárunyilatkozat kitöltési útmutatója az EV okmányon használandó kódokról szóló fejezetében a 33. rovat kitöltése kapcsán a következő rendelkezést tartalmazza:

4 33. rovat: Vámtarifaszám Első alrovat (8 számjegy) A Kombinált Nómenklatúra előírásainak megfelelően töltendő ki. Amennyiben a nyomtatványt közösségi árutovábbítási eljárásra használják, akkor ebben az alrovatban legalább a Harmonizált Áruleíró és Árukódoló Rendszer hatjegyű kódját kell megadni. Amennyiben közösségi rendelkezés írja elő, akkor a Kombinált Nómenklatúra szerint kell kitölteni. Második alrovat (2 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (a két karakter a rendeltetési helyen teljesítendő különleges közösségi intézkedések alkalmazására vonatkozik). Harmadik alrovat (4 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (első kiegészítő kód). Negyedik alrovat (4 karakter) A TARIC szerint töltendő ki (második kiegészítő kód). Ötödik alrovat (4 karakter) : NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK FELSOROLÁSA. A fenti szabályok alapján kijelenthető, hogy a NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOT MINDEN ESETBEN A 33. ROVAT ÖTÖDIK (UTOLSÓ) ALROVATÁBAN KELL FELTÜNTETNI A FORGALOM IRÁNYÁTÓL FÜGGETLENÜL, AZAZ EXPORT (KIVITEL) ESETÉN IS. A következő ábra az EV. 33. rovatának kitöltését mutatja be: Kombinált Nómenklatúra TARIC alszám (Európai alszám) Közösségi kiegészítő kódok Milyen intézkedések mellett kell nemzeti kiegészítő kódot alkalmazni? Nemzeti kiegészítő kód A nemzeti TARIC rendszerben a következő intézkedések megjelenítése jár együtt nemzeti kiegészítő kóddal: Általános forgalmi adó; Jövedéki adó Energiaadó Regisztrációs adó Egyes nemzeti jogszabályokon alapuló tiltó/korlátozó rendelkezések.

5 EGYES NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK A nemzeti kiegészítő kódok felépítése A nemzeti kiegészítő kódok felépítése eltér a közösségi kiegészítő kódokétól, minden egyes pozíciónak meghatározott jelentése van, amit a következő ábra szemléltet: Pozíció: Általános jelentéstartalom: 1 Tiltó / korlátozó intézkedés megjelenítése 2 ÁFA tételek integrálása Jövedéki termékkör / energiaadó, regisztrációs adó alá eső termék jelölése 3 (csoportosító kód) Jövedéki adótétel / regisztrációs adó tétel / energiaadó tétel jelölése (a harmadik 4 pozícióval együtt értelmezve.) A nemzeti kiegészítő kódok alkalmazásának általános szabályai: 1. AZ EV 33. rovat ötödik alrovatában feltüntetésre kerülő nemzeti kiegészítő kódnak minden esetben négy karakterből állnak. Ennél kevesebb karakterből álló kiegészítő kód nem tüntethető fel a 33. rovat ötödik alrovatában. 2. A nemzeti kiegészítő kód egyes pozícióin feltüntethető karaktereket a következő táblázatok tartalmazzák. 3. Abban az esetben, ha tekintettel a konkrét vámeljárásra is a nemzeti kiegészítő kód valamelyik pozícióján nem lehet nullától eltérő karaktert alkalmazni, akkor azon a pozíción egységesen nullának kell szerepelnie. Például: ha egy konkrét termékre csak általános forgalmi adó intézkedés vonatkozik 25%-os adótétellel, de nincs rá sem nemzeti tiltó/korlátozó, sem jövedéki adó, sem energia adó, sem regisztrációs adó intézkedés sem, akkor az EV. 33. rovatának ötödik alrovatában a 0300 nemzeti kiegészítő kód szerepel. Nemzeti kiegészítő kód első karaktere: Lehetséges 0 Nincs nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra is a vonatkozó nemzeti tiltó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni. 1 Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó/korlátozó rendelkezés. További rendelkezésig az EV kitöltés szabályainak alkalmazása szempontjából a nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezés a következő jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását jelenti: 1. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi IL. törvény; 2. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, ill. reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Kormányrendelet; 3. A nemesfém tárgyakról és fémjelzésükről szóló évi 14. törvényerejű rendelet; valamint az évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1965. (VIII. 3.) PM rendelet; 4. Az ötvözetlen alumíniumra vonatkozó vámkontingens engedélyezésének rendjéről szóló /2004. ( ) GKM rendelet.

6 Nemzeti kiegészítő kód második karaktere: Lehetséges 0 A közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra az Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény rendelkezéseit (annak személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. 1 ÁFA tétel 1 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél) 2 ÁFA tétel 2 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél) 3 ÁFA tétel 3 (1992. évi LXXIV. törvény 28. (1) bekezdése alapján) 9 Tárgyi ÁFA mentesség (1992. évi LXXIV. törvény alapján) Nemzeti kiegészítő kód harmadik karaktere: Lehetséges 0 A közösségi /nem közösségi árura nézve tekintettel a konkrét vámeljárásra a következő törvények rendelkezéseit (azok személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni. a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.), és b) az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény, és c) a regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény. J A Jöt. hatálya alá tartozó, nem jövedéki adóköteles termék L A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. ) M A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. ) A A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63. ) S A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75. ) B A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79. ) P A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgő (Jöt. 88. ) K A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92. ) D A Jöt. hatálya alá tartozó dohánytermék (Jöt. 96. ) Az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék E (2003. évi LXXXVIII. törvény 1, 2. ) A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék R (ha környezetvédelmi osztálya 5 vagy annál jobb) A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék Q (ha környezetvédelmi osztálya 5-nél rosszabb)

7 Nemzeti kiegészítő kód (harmadik és) negyedik karaktere: Lehetséges 3. kar. 4. kar. 0 0 Nem jövedéki-, energia vagy regisztrációs adó köteles termék J 0 Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék L 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 53. ) 1 Ásványolaj termék jövedéki adó 1 (Jöt. 52. (1) bek. a) pont) 2 Ásványolaj termék jövedéki adó 2 (Jöt. 52. (1) bek. b) pont) 3 Ásványolaj termék jövedéki adó 3 (Jöt. 52. (1) bek. c) pont) 4 Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. (1) bek. d) pont) 5 Ásványolaj termék jövedéki adó 5 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont alábbi fordulata: a vámtarifaszámú fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm 2 /s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m 3 -nél. ) 6 Ásványolaj termék jövedéki adó 6 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont, az L5 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) 7 Ásványolaj termék jövedéki adó 7 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont alábbi fordulata: a , a és a vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm 2 /s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%- ot és 15 C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m 3 -nél) 8 Ásványolaj termék jövedéki adó 8 (Jöt. 52. (1) bek. e) pont, az L7 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) A Ásványolaj termék jövedéki adó 9 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont alábbi fordulata: a , a , a , a vámtarifaszám alatti gáz termékekből arra a cseppfolyósított szénhidrogénre, amelyet közúti járművek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel ) B Ásványolaj termék jövedéki adó 10 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont alábbi fordulata: egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén ) C Ásványolaj termék jövedéki adó 11 (Jöt. 52. (1) bek. f) pont, az LA és LB kiegészítő kód alá nem tartozó esetben) D E F Ásványolaj termék jövedéki adó 12 (Jöt. 52. (1) bek. g) pont) Ásványolaj termék jövedéki adó 13 (Jöt. 52. (1) bek. h) pont alábbi fordulata: a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a kizárólag növényi olajból észterezéssel előállított termékre (a továbbiakban: biodízel) - amennyiben azt az 58. (1) bekezdés g) pontja szerinti biodízeladóraktárban állítják elő és a külön jogszabály szerint, zárt rendszerben forgalmazzák ) Ásványolaj termék jövedéki adó 14 (Jöt. 52. (1) bek. h) pont, az LE kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

8 Lehetséges 3. kar. 4. kar. G L H M M I J Ásványolaj termék jövedéki adó 15 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 16 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 17 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerinti. ) Ásványolaj termék jövedéki adó 18 (Jöt. 52. (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerinti. ) 1 Ásványolaj termék jövedéki adó 19 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerint állapítandó meg.) 2 Ásványolaj termék jövedéki adó 20 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerint állapítandó meg.) 3 Ásványolaj termék jövedéki adó 21 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerint állapítandó meg.) 4 Ásványolaj termék jövedéki adó 22 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerint állapítandó meg.) 5 Ásványolaj termék jövedéki adó 23 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LA kiegészítő kódnál leírtaknak 6 Ásványolaj termék jövedéki adó 24 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LB kiegészítő kódnál leírtaknak 7 Ásványolaj termék jövedéki adó 25 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerint, az LC kiegészítő kódnál leírtaknak 8 Ásványolaj termék jövedéki adó 26 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. g) pontja szerint állapítandó meg.) A Ásványolaj termék jövedéki adó 27 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MI kiegészítő kódnál leírtaknak B C D E F Ásványolaj termék jövedéki adó 28 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MJ kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 29 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MK kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 30 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az ML kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 31 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MR kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 32 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MS kiegészítő kódnál leírtaknak

9 Lehetséges 3. kar. 4. kar. G M A S H I J K L M N P Q R S T Ásványolaj termék jövedéki adó 33 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MT kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 34 (Jöt. 52. (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (3) bek. szerint, az MU kiegészítő kódnál leírtaknak Ásványolaj termék jövedéki adó 35 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. a) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 36 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. b) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 37 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. c) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 38 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. d) pontja szerint adótétel Ft/ ezer liter. Ásványolaj termék jövedéki adó 39 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L5 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 40 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L6 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 41 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L7 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 42 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. e) pontja szerinti, az L8 kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 43 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LA kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 44 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LB kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. Ásványolaj termék jövedéki adó 45 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. f) pontja szerinti, az LC kiegészítő kóddal leírt adótétel Ft/ ezer kilogramm. U Ásványolaj termék jövedéki adó 46 (Jöt. 52. (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt. 52. (1) bek. g) pontja szerint adótétel + 20 Ft/ nm 3. 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 68. ) 1 Alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 64. (2) bek.) 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 77. ) 1 Sör jövedéki adó 1 (Jöt. 76. (3) bek.)

10 Lehetséges 3. kar. 4. kar. B 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 87. ) 1 Bor jövedéki adó 1 (Jöt. 80. (2) bek.) P 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 90. ) 1 Pezsgő jövedéki adó 1 (Jöt. 89. (2) bek.) K 9 Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 95. ) 1 Köztes alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 93. (2) bek.) D 1 Cigaretta jövedéki adó 1 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza nem haladja meg a 9 centimétert) 2 Cigaretta jövedéki adó 2 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza meghaladja a 9 centimétert, de rövidebb, mint 18 centiméter) 3 Cigaretta jövedéki adó 3 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 18 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 27 centiméter) 4 Cigaretta jövedéki adó 4 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 27 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 36 centiméter) 5 Cigaretta jövedéki adó 5 (Jöt. 97. (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza 36 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 45 centiméter) 6 Dohánytermék jövedéki adó 6 (Jöt. 97. (2) bek. b) pont) 7 Dohánytermék jövedéki adó 7 (Jöt. 97. (2) bek. c) pont) E 1 Földgáz energiaadó 1 6 Villamos energia energiaadó 1 R 9 Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. ) A Regisztrációs adó tétel 1 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5 B Regisztrációs adó tétel 2 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5 C Regisztrációs adó tétel 3 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5 D Regisztrációs adó tétel 4 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5 E Regisztrációs adó tétel 5 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5 F Regisztrációs adó tétel 6 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5 G Regisztrációs adó tétel 7 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5 H Regisztrációs adó tétel 8 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5 I Regisztrációs adó tétel 9 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5 J Regisztrációs adó tétel 10 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5

11 Lehetséges 3. kar. 4. kar. Q 9 Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. ) A Regisztrációs adó tétel 11 (2003. évi CX. törvény mellékletének 1. sora, 5- B Regisztrációs adó tétel 12 (2003. évi CX. törvény mellékletének 2. sora, 5- C Regisztrációs adó tétel 13 (2003. évi CX. törvény mellékletének 3. sora, 5- D Regisztrációs adó tétel 14 (2003. évi CX. törvény mellékletének 4. sora, 5- E Regisztrációs adó tétel 15 (2003. évi CX. törvény mellékletének 5. sora, 5- F Regisztrációs adó tétel 16 (2003. évi CX. törvény mellékletének 6. sora, 5- G Regisztrációs adó tétel 17 (2003. évi CX. törvény mellékletének 7. sora, 5- H Regisztrációs adó tétel 18 (2003. évi CX. törvény mellékletének 8. sora, 5- I Regisztrációs adó tétel 19 (2003. évi CX. törvény mellékletének 9. sora, 5- J Regisztrációs adó tétel 20 (2003. évi CX. törvény mellékletének 10. sora, 5- MAGYARÁZATOK 1. Általános szabályok 1. és 3. pontjának értelmezése 1.1. példa Az TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni. Az Áfa törvény rendelkezései alapján kell eldönteni, hogy az adott termékre vonatkozhat-e tárgyi Áfa mentesség. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Látható, hogy a fent írt termékre nem vonatkozik sem nemzeti tiltó/korlátozó, sem pedig jövedéki adó, energiaadó, regisztrációs adó intézkedés. Ilyenkor, hogy az 1. pontban írt kitétel érvényesüljön, be kell írni még az első, valamint a harmadik negyedik pozícióba is valamilyen értéket. Hogy milyen értéknek kell szerepelnie a hivatkozott pozíciókon, azt

12 határozza meg a 3. pontban írt szabály. Eszerint a mással ki nem tölthető pozíciókon egységesen nullának kell szerepelnie. Az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: példa A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Általános forgalmi adó 15% *2** Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni. Az Áfa törvény rendelkezései alapján kell eldönteni, hogy az adott termékre vonatkozhat-e tárgyi Áfa mentesség. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti intézkedések közül a *9** kiegészítő kóddal jelzett kizárandó. Ezután el kell dönteni, hogy a termékre alkalmazható-e a 15%-os Áfa tétel. Az Áfa törvény szerint erre csak akkor van lehetőség, ha a termék propolisz. Minden más, e vámtarifaszám alá osztályozandó termék esetében csak a *3** kiegészítő kóddal jelzett 25%- os Áfa tételt jelző intézkedés alkalmazható. Tegyük fel, hogy a termék propolisz, ebből adódóan a kiegészítő kód: *2**. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. A fent írtaknak megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: példa A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő jövedéki adó és Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: Jövedéki adó 420 HUF/ hektoliter balling o **S1 Jövedéki adó **S9 Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ezt a lépést intézkedés típusonként külön külön el kell végezni. a) A jövedéki adó intézkedés meghatározása a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) alapján végezhető el. Ha a sör jövedéki termék nem a Jöt. szerinti adómentes célra érkezik, akkor az **S1 kiegészítő kódot kell az EV-n feltüntetni. b) Áfa intézkedés meghatározása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni, az 1.1. példában írtak szerint. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti Áfa intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Ebben az esetben a nemzeti kiegészítő kód második negyedik pozícióinak már meg tudtuk határozni az

13 értékét, ez 3S1. Tehát csak első pozícióra kell alkalmazni az 1. és 3. általános szabályt. Ennek megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: 03S1. 2. Nemzeti tiltó / korlátozó jogszabályok értelmezése Amennyiben a fent írt az EV kitöltés szabályainak alkalmazása szempontjából a nemzeti tiltó/korlátozó rendelkezést meghatározó jogszabályok felsorolása azt jelenti, hogy csak akkor kell a nemzeti kiegészítő kód első pozícióján 1 jelölést alkalmazni, ha a termék a fent hivatkozott jogszabályok tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel a konkrét vámeljárásra is Példa: A TARIC kód alá tartozó termék importja esetén a következő korlátozó intézkedés, valamint jövedéki adó 1 és Áfa intézkedések jelennek meg: Intézkedés: KKKSZ igazolás 1*** Jövedéki adó 111,8 HUF / liter **L3 Jövedéki adó **L9 Általános forgalmi adó 25% *3** Általános forgalmi adó *9** Kiegészítő kód: Első lépés: az alkalmazandó kiegészítő kód kiválasztása. Ezt a lépést intézkedés típusonként külön külön el kell végezni. a) KKKSZ igazolás: a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló évi IL. Törvény alapján minden 2710 vámtarifaszám alá tartozó termék szabad forgalomba helyezéséhez KKKSZ igazolás. Ilyen esetben tehát az EV-n fel kell tüntetni a nemzeti kiegészítő kód első pozícióján az 1 jelölést. b) A jövedéki adó intézkedés meghatározása a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) alapján végezhető el. Ha a termék nem a Jöt. szerinti adómentes célra érkezik, akkor az **L3 kiegészítő kódot kell az EV-n feltűntetni. c) Áfa intézkedés meghatározása. Ehhez az Áfa törvényt kell segítségül hívni, az 1.1. példában írtak szerint. Tegyük fel, hogy ebben az esetben a tárgyi Áfa mentesség nem jöhet számításba, így a fenti Áfa intézkedések közül az *3** kiegészítő kóddal jelzettet kell alkalmazni. Második lépés: a nemzeti kiegészítő kód többi karakterének meghatározása. Ebben az esetben a nemzeti kiegészítő kód mindegyik pozícióinak meg tudtuk határozni az értékét. Ennek megfelelően az EV-n feltüntetendő nemzeti kiegészítő kód: 13L3. A TARIC nómenklatúra (TARIC kódok és árumegnvezések) elérhető letölthető formátumban az alábbi Internet címen: 1 A példa nem tartalmazza az összes, ehhez a vámtarifaszámhoz kapcsolódó jövedéki adó intézkedést leíró kiegészítő kódot.

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben

Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás és megjelenése más közterhekben Az áruosztályozás nemcsak vámkérdés! 1 Kereskedelmi Vámtarifa EU Közös Vámtarifája EU Integrált Közösségi Vámtarifája TARIC rendszer Áruosztályozás alkalmazása

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től

Jövedéki adó fajtakódok június 01-től Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

2017. szeptember 1-től érvényes jövedéki adó fajtakódok (Adómérték kód: H4)

2017. szeptember 1-től érvényes jövedéki adó fajtakódok (Adómérték kód: H4) 2017. szeptember 1-től érvényes jövedéki adó fajtakódok (Adómérték kód: H4) Fajtakód száma Adómérték Fajtakód megnevezés Adómérték hivatkozása a Jöt.-ben Energiatermék 001 adómérték nélküli energiatermék

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl

Jövedéki adó fajtakódok 2010. január 01-tıl Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék 500 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer kg cseppfolyósított halmazállapotú gáz nem motorikus célra [Jöt. 52. (1) bek. f) pont] 513 egyéb ellenırzött

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256, , o.

A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256, , o. 1987R2658 HU 01.01.2000 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Herédi János. A TARIC rendszeralkalmazásának szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret

MUNKAANYAG. Herédi János. A TARIC rendszeralkalmazásának szabályai. A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret Herédi János A TARIC rendszeralkalmazásának szabályai A követelménymodul megnevezése: Áruosztályozás és áruismeret A követelménymodul száma: 1982-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Jövedéki adó. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus

Jövedéki adó. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus Jövedéki adó Költségvetési kapcsolatok Dr. Zsombori Zsolt adjunktus A törvényi szabályozás változása Régi jövedéki törvény 2003.évi CXXVII. tv. (Jöt.) Energiaadó törvény 2003. évi LXXXVIII. tv. Új jövedéki

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4006/2017. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4006/2017. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4006/2017. tájékoztatás a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4003/2017. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4003/2017. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2017. tájékoztatás a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII.

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vámjog 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vám jellemzői: - állam veti ki - kötelező - ellenszolgáltatás nélküli befizetés - az áruk vámhatáron történő - forgalmához kötődik 2. Fajtái:

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása

1. A vámbiztosítékként felhasználható okmányok megválasztása 2160553339 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7019/2016. felhívás a vámbiztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok kitöltéséről

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1

KTF. Kötelező Tarifális április 16. Herédi János 1 KTF Kötelező Tarifális Felvilágosítás Herédi János 1 A KTF általános jellemzői A Közösségi Vámkódex 11. cikke alapján a vámhatóságtól bárki kérhet felvilágosítást a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan,

Részletesebben

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató

A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató A NAV eszközei a kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítására Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes Vámszakmai szakfőigazgató Egy övezet, egy út Az Európai Unió minden tagállamában egységes

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Vámjogi ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Vámjogi ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Vámjogi ismeretek Hazánk 2004. május elsején

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni:

KTF-kérelem nyelve: 6. Az ügylet típusa A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalra vagy kivitelre besoroltatni: EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező (teljes név és cím) Hivatalos bejegyzések Nyilvántartási szám: Telefonszám: Telefax-szám: Benyújtás helye: Benyújtás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.2. C(2017) 3631 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.6.2.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről

Részletesebben

az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról

az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7953. számú törvényjavaslat az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer

Tájékoztató. 1. Jogalap: 2. Mikor kötelező a bejelentés. EKÁER-rendszer Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.03.02. 2015. január 1-jén elindult az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) című J13 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.)

BEVEZETÉS BEVEZETÉS. I. rész: JOGSZABÁLYOK. II. rész: KERESKEDELMI VÁMTARIFA 2002(VTSZ.) BEVEZETÉS Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint az adótörvények alkalmazása során (a jövedéki törvény kivételével), az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott termékek,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 01-től.

Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató Keretengedélyes elszámolás című J06 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató a keretengedéllyel rendelkező

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB40 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámtarifa 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 16. (OR. en) 15656/06 WTO 234 CDN 18 AGRI 377 UD 124

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 16. (OR. en) 15656/06 WTO 234 CDN 18 AGRI 377 UD 124 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. január 16. (OR. en) 15656/06 WTO 234 CDN 18 AGRI 377 UD 124 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösség és Kanada kormánya között

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS

VÁMJOGI ISMERETEK. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS VÁMJOGI ISMERETEK Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve VÁMÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Dézsi Zsolt Zoltay Gergely Lektor: Torda Csaba Második, átdolgozott kiadás ISBN 978-963-638-520-0

Részletesebben

Energiatermékek. I. Az energiatermékekről általában

Energiatermékek. I. Az energiatermékekről általában Energiatermékek I. Az energiatermékekről általában A Jövedéki adótörvény modernizálása kapcsán a jogalkotó a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

2719/92/EGK RENDELETE

2719/92/EGK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2719/92/EGK RENDELETE (1992. szeptember 11.) a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A kettős felhasználású termékek vámhatósági ellenőrzésének gyakorlati problémái MKEH fórum május 4.

A kettős felhasználású termékek vámhatósági ellenőrzésének gyakorlati problémái MKEH fórum május 4. A kettős felhasználású termékek vámhatósági ellenőrzésének gyakorlati problémái MKEH fórum 2016. május 4. Harnberger György NAV Központi Irányítása Vám Főosztály Különleges Eljárások Osztálya A termékek

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.2.6. C(2019) 595 final A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE (2019.2.6.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének és a 142/2011/EU bizottsági rendelet

Részletesebben

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér:

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: Az Áfatv. vonatkozó rendelkezése 2005. január 1-től a következőképpen módosult: 29/A. Mentes az adó alól: f) az a termékértékesítés,

Részletesebben

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha:

Hírlevél. A rendelet az alábbiakat szabályozza: Tartalom. 1. EKAER számot kell kérni útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás esetén, ha: Hírlevél 2015. évi 3. hírlevél 2015. március 02. Tartalom 1. EKAER számot kell kérni útdíj : a) az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) bejelentésre kötelezett tevékenységek

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2011. november 1-től (Termékmérleg adómérték kód: C3)

Jövedéki adó fajtakódok 2011. november 1-től (Termékmérleg adómérték kód: C3) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.17. COM(2018) 209 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól FELHÍVÁS A jövedéki adótörvény változásairól Tisztelt Ügyfeleink! A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.2. A BIZOTTSÁG 169/2010/EU RENDELETE (2010. március 1.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Részletesebben

Bevezetés. A Díjszabás az MMV Zrt. székhelyén (1035 Budapest, Kerék u. 80.), illetve a honlapján hozzáférhető. I. Fejezet. Díjszámítási feltételek

Bevezetés. A Díjszabás az MMV Zrt. székhelyén (1035 Budapest, Kerék u. 80.), illetve a honlapján hozzáférhető. I. Fejezet. Díjszámítási feltételek Bevezetés Az Árudíjszabás (továbbiakban: Díjszabás) az MMV Zrt Árufuvarozási Üzletszabályzata feltételei szerint kötött fuvarozási szerződések alapján a Magyar Köztársaság országos vasúti pályahálózatán

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.12.4. COM(2017) 731 final 2017/0324 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a légi járművekbe beépített vagy azokhoz felhasznált bizonyos áruk tekintetében a Közös Vámtarifa

Részletesebben

Jövedéki termékkörök

Jövedéki termékkörök Jövedéki termékkörök A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) egyértelműen megjelölésre került ezen jogszabály tárgyi hatályát alkotó termékek köre. A meghatározott termékkörök

Részletesebben

Ez a kategória kereskedelmi statisztikai célokat is szolgál.

Ez a kategória kereskedelmi statisztikai célokat is szolgál. Származás: a nemzetközi kereskedelemben az áru gazdasági nemzetiségét árulja el. Két típusa van: 1, Nem preferenciális származás: a származás igazolásához nem kapcsolódik kedvezményes vámtétel alkalmazásának

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés

T/6289/6. szám. Az Országgyűlés OLSZÁGGYŰUS HIVATAL A T/6289/6. szám érkezett : 2008 OKT 3 0. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottságána k Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a az utasok

Részletesebben

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:...

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:... SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ B E J E L E N T É S a kereskedelmi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3009/2016. útmutató. a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2016. útmutató a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésről A nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés tekintetében figyelemmel a Bizottság

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben