1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?"

Átírás

1 1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amiből fémet nyerhetünk ki b. kőzet, amiből fémet nyerhetünk ki c. kőzet, amiből gazdaságosan fémet nyerhetünk ki 3. Mi jellemző az ásványokra? a. rosszul kristályos anyagok b. amorf anyagok c. általában jó kristályos anyagok 4. Mi jellemző az ásványokra? a. biogén eredetűek b. földtani folyamatok során keletkeznek c. mesterségesen állítják elő 5. Mi jellemző a kristályokra? a. természetes eredetűek b. térrács szerkezettel rendelkeznek igaz 6. Mi a kőzet? a. ásványok keveréke b. polimineralikus polikristály igaz 7. Mi jellemző a kristályokra? a. víztiszták b. síklapokkal határoltak c. térrács szerkezettel rendelkeznek 8. Hányféle ásványt ismerünk? a. 450-et b at c et 9. Hány dimenziós egy térrács? a. kétdimenziós b. háromdimenziós c. egydimenziós 10. Mit jelent az anizotrópia? a. irány szerint egyenlő b. irány szerint nem egyenlő c. iránytól független 11. A kristályrács azon legkisebb része, amely még rendelkezik a teljes rácsszerkezet tulajdonságaival, mi az? a. rácsállandó b. térrács c. elemi cella 12. Hányféle Bravais-féle elemi cellát ismerünk? a. 14-félét b. 7-félét c. 8-félét 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján? a. a kristálylapok valamilyen szabály szerinti ismétlődését b. a kristályt alkotó atomok valamilyen szabály szerinti ismétlődését c. a kristályt alkotó ionok valamilyen szabály szerinti ismétlődését 14. Mit értünk a kristályok belső szimmetriáján? a. a kristály éleinek valamilyen szabály szerinti ismétlődését b. a kristálylapok valamilyen szabály szerinti ismétlődését c. a kristályt alkotó atomok valamilyen szabály szerinti ismétlődését 15. Mit tudunk egy gír segítségével csinálni? a. a kristályt körbe forgatva, önmagával többször fedőhelyzetbe kerül b. a kristályt két egybevágó félre bontja igaz 16. Mit nevezünk kristályformának? a. a kristályon megjelenő összes lapot b. azokat a kristálylapokat, melyeket a szimmetria megkövetel igaz 17. Melyik az alábbiak között a nem egyszerű, nyílt forma? a. véglap b. pedion c. romboéder 18. Melyik az alábbiak között a zárt forma? a. prizma b. piramis c. dipiramis 19. Melyik az alábbiak között a nyílt forma? a. véglap b. dipiramis c. tetraéder 20. Milyen lapok határolják a romboédert? a. 12 egybevágó rombusz b. 6 egybevágó rombusz c. 8 egybevágó rombusz 21. Milyen lapok határolják az oktaédert? a. 8 egybevágó egyenlő oldalú háromszög b. 8 egybevágó négyzet c. 8 egybevágó rombusz 22. Milyen lapok határolják a tetraédert? a. 4 egybevágó egyenlő oldalú háromszög b. 4 egybevágó négyzet c. 4 egybevágó rombusz 1

2 23. Melyik nem a trigonális kristályrendszer jellemző formája? a. romboéder b. hexaéder c. szkalenoéder 24. Melyik a főtengelyes kristályrendszer? a. köbös b. hexagonális c. rombos 25. Melyik kristályrendszerben cserélhető fel egymással a három tengely? a. hexagonális b. rombos c. köbös 26. Melyik a legkisebb szimmetriával rendelkező kristályrendszer? a. monoklin b. köbös c. triklin 27. Minden ásvány kristályos szerkezetű? a. igen b. nem c. igen, kivéve a terméshiganyt 28. Melyik jelenség nem tartozik a szabályos összenövésekhez? a. kristályhalmazok összenövése b. ikerösszenövés c. párhuzamos összenövés 29. Melyik fogalom nem vonatkozik a kristályok termetére? a. izometrikus b. rostos c. oszlopos 30. Melyik fogalom nem vonatkozik a kristályhalmazok jellemzésére? a. dendrites b. pátos c. táblás 31. Melyik a táblás kristályokból álló kristályhalmaz neve? a. rostos b. pizolitos c. leveles 32. Melyik az oszlopos kristályokból álló kristályhalmaz neve? a. pátos b. szemcsés c. rostos 33. Milyen összenövések alkotják a kristályhalmazokat? a. szabálytalan összenövések b. szabályos összenövések c. ikerösszenövések 34. Melyik a köbös rendszer jellemző kristályformája? a. tetraéder b. romboéder c. trapezoéder 35. Melyik a hexagonális rendszer jellemző kristályformája? a. hexaéder b. hexagonális prizma c. szkalenoéder 36. Mi a koordinációs szám? a. a kristályrácsban lévő atom közvetlen szomszédainak száma b. a kristályrácsban lévő atomot helyettesíthető atomok száma 37. Mi a koordináció fogalma? a. az atomok illeszkedése a kristályrácsban b. az atomok sorrendje a centrális atomtól távolodva c. az atomok elrendezési módja a centrális atom körül 38. Melyik kötéstípus irányított? a. ionos kötés b. kovalens kötés c. fémes kötés 39. Melyik kötéstípus a leggyengébb? a. ionos kötés b. van der Waals kötés c. kovalens kötés 40. Milyen vegyületekben lehetséges hidrogén-kötés? a. melyek vizet tartalmaznak b. melyek hidroxil-csoportot tartalmaznak ben 41. Melyik anyag nem ionrácsú? a. kősó b. fluorit c. gyémánt 42. Melyik anyag nem atomrácsú? a. kén b. gyémánt c. szfalerit 43. Melyik anyag nem fémes rácsú? a. réz b. grafit c. ezüst 44. Melyik anyag nem molekularácsú? a. jég b. kén c. grafit 2

3 45. Mi a polimorfia? a. két ásvány azonos kémiai összetételű, de b. két ásvány különböző kémiai összetételű, de azonos kristályszerkezetű c. két ásvány különböző kémiai összetételű, és 46. Mi az izomorfia? a. két ásvány azonos kémiai összetételű, de b. két ásvány különböző kémiai összetételű, és c. két ásvány különböző kémiai összetételű, de azonos kristályszerkezetű 47. Melyik ásvány nem polimorf a három b. dolomit c. aragonit 48. Melyik ásvány nem polimorf a három a. grafit c. gyémánt 49. Melyik ásvány nem izomorf a három b. sziderit 50. Melyik ásvány nem izomorf a három a. barit b. cölesztin c. aragonit 51. Melyik ásvány nem polimorf a három b. kalkopirit c. markazit 52. Elegykristályképződésre mikor van nagyobb esély? a. hasonló méretű ionok esetén b. magasabb hőmérsékleten esetben 53. Szételegyedés fogalma? a. a magasabb hőmérsékleten homogén szilárd oldat kisebb hőmérsékleten több fázisra válik szét b. a magasabb hőmérsékleten homogén szilárd oldat kisebb hőmérsékleten is homogén marad c. a magasabb hőmérsékleten létező több fázis kisebb hőmérsékleten elegyedik 54. Melyek a zárványok? a. kémiai elemek, melyeket a kristály növekedése közben magába zár b. gázok, gőzök és szilárd anyagok, melyeket a kristály növekedése közben magába zár 55. Mit nevezünk egyszerű helyettesítésnek? a. a helyet cserélő ionok töltése nem egyezik meg b. a helyet cserélő ionok töltése megegyezik c. a helyet cserélő ionok nagysága igen eltérő 56. Mit nevezünk kapcsolt helyettesítésnek? a. a helyet cserélő ionok töltése megegyezik b. a helyet cserélő ionok nagysága igen eltérő c. a helyet cserélő ionok töltése nem egyezik meg 57. Melyek az alábbiak között a vektoriális fizikai sajátságok? a. hasadás b. sűrűség 58. Minek köszönhető a fémek egy részének kitűnő megmunkálhatósága? a. a mechanikai transzlációnak b. a tömött rácsilleszkedésnek nek szerepe van benne 59. Mi eredményezi egyes kristályok meggörbülését? a. mechanikai ikerképződés b. mechanikai transzláció c. fémes kötés 60. Minek a következménye a hasadás? a. a kristályrács felépítésének b. a kémiai kötéseknek nek 61. Milyen típusú anyag mutathat hasadást? a. kristályos b. amorf c. metamikt 62. Melyik ásványnak van kitűnő hasadása? b. magnetit c. galenit 63. Melyik ásványnak nincs hasadása? b. gipsz c. kvarc 64. Melyik ásvány hasad kocka szerint kitűnően? a. fluorit b. szfalerit c. kősó 65. Melyik ásvány hasad romboéder szerint kitűnően? a. aragonit b. kalcit c. kvarc 66. Melyik ásványnak van jellegzetes kagylós törése? a. galenit b. opál 3

4 67. Hány tagból áll a Mohs-féle keménységi skála? a. hatból b. tízből c. nyolcból 78. Milyen ásványoknak lehet gyöngyházfénye? a. amelyek kitűnően hasadnak b. amelyek színtelenek igaz 68. Melyik a Mohs-féle keménységi skála legpuhább ásványa? a. gipsz b. talk c. molibdenit 69. Melyik a Mohs-féle keménységi skála legkeményebb ásványa? a. kvarc b. topáz c. gyémánt 70. Mitől függ az ásványok keménysége? a. a kémiai kötésektől b. a kristályrács felépítésétől től 71. Melyik a legkeményebb ásvány az alábbiak a. gipsz c. talk 72. Melyik a legpuhább ásvány az alábbiak a. apatit b. topáz c. gipsz 73. Mitől függ az ásványok olvadáspontja? a. a kémiai kötésektől b. a kristályrács felépítésétől től 74. Milyen ásványok lehetnek maguk is aktív mágnesek? a. paramágneses ásványok b. ferromágneses ásványok c. diamágneses ásványok 75. Mi okozza az ásványok színét okozó szelektív abszorpciót? a. a fehér fény minden hullámhossza áthalad az ásványon b. a fehér fény minden hullámhosszát elnyeli az ásvány c. nem egyenlő mértékben nyeli el a fehér fényt az ásvány 76. Melyik ásvány saját színű (idiokrómás) az alábbiak a. malachit b. zafír c. ametiszt 77. Melyik ásvány idegen színű (allokrómás) az alábbiak a. azurit b. rubin c. pirit 79. Milyen ásványoknak lehet fémfénye? a. a szulfidoknak b. a szulfátoknak c. a karbonátoknak 80. Milyen az átlátszósága az opak ásványoknak? a. átlátszatlan b. átlátszó c. áttetsző 80. Milyen ásványok tartalmaznak ként anionként? a. szulfátok b. szulfidok c. terméselemek 81. Milyen ásványok tartalmaznak oxigént anionként? a. oxidok b. hidroxidok 82. Melyik jellegzetesen kék színű az alábbi ásványok a. malachit b. cinnabarit c. azurit 83. Melyik jellegzetesen zöld színű az alábbi ásványok b. malachit c. szfalerit 84. Melyik nem fekete színű az alábbi ásványok b. grafit c. pirit 85. Melyik nem aranysárga az alábbi ásványok b. galenit c. markazit 86. Melyik vörös színű az alábbi ásványok a. cinnabarit b. auripigment 87. Melyik ásvány színváltozata az ametiszt? a. berill b. turmalin c. kvarc 88. Melyik ásvány színváltozata a rubin? a. kvarc b. korund c. hematit 4

5 89. Melyik ásványt nem használják vas kinyerésére? b. hematit c. pirit 90. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag anizotrop, egytengelyű kristályok? a. hexagonális b. rombos c. köbös 91. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag anizotrop, kéttengelyű kristályok? a. köbös b. trigonális c. monoklin 92. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag izotrop kristályok? a. rombos b. köbös c. tetragonális 93. Milyen fényt használunk az ásványtani mikroszkópban? a. monokromatikus fényt b. lineárisan poláros fényt c. fehér fényt 94. Miben tér el az ásványtani mikroszkóp a többi mikroszkóptól? a. nikol-prizma b. objektív c. forgatható tárgyasztal 95. Milyen preparátumot használunk az ásványtani mikroszkópi vizsgálathoz? a. vékonycsiszolatot b. felületi csiszolatot c. oválisra csiszolt preparátumot 96. Mit figyelhetünk meg vékonycsiszolatban egy nikollal? a. az ásványok saját színét b. az ásványok interferenciaszínét t 97. Mi jellemző a fémekre? a. legtömöttebb illeszkedésű kristályrács b. fémes kötés 98. Milyen rácsot alkotnak a nemfémek? a. atomrácsot b. molekularácsot t 99. Mi az oka a grafit és a gyémánt igen eltérő tulajdonságainak? a. a kristályszerkezet b. a kémiai kötések 100. Melyik nem a szulfidokra jellemző sajátság? a. fémfény b. kis keménység c. átlátszóság 101. Milyen vegyületek képződnek szulfidokból oxidatív környezetben? b. foszfátok c. szulfátok 102. Melyik szulfid az ólom legfontosabb ásványa? a. szfalerit b. kalkopirit c. galenit 103. Melyik szulfid a cink legfontosabb ásványa? b. szfalerit c. akantit 104. Melyik szulfid a réz legfontosabb ásványa? a. kalkopirit b. pirit c. cinnabarit 105. Melyik szulfid a higany legfontosabb ásványa? a. realgár b. molibdenit c. cinnabarit 106. Melyik szulfid tartozik a nagy keménységű kovandok közé? a. arzenopirit b. pirit 107. Mi okozza az oxidok és hidroxidok fizikai sajátságai közötti nagy különbséget? a. a kémiai kötések közötti különbségek b. az ionok méretében lévő különbségek c. koordinációs okok 108. Melyik oxid a leggyakoribb ásvány a földkéregben? a. hematit c. opál 109. Melyik oxid a vas legfontosabb ásványa? a. hematit b. magnetit 110. Melyik az alumínium legfontosabb oxi-hidroxidja? a. böhmit b. goethit c. diaszpor 111. Melyik a korund drágakőváltozata? a. topáz b. smaragd c. zafír 5

6 112. Ásvány-e a jég? a. Igen b. Nem c. Nem, de nagy tömegben kőzet 113. Melyik a spinell-csoportba tartozó ásványok jellegzetes kristályformája? a. hexaéder b. rombdodekaéder c. oktaéder 114. Melyik ásvány 9-es keménységű a Mohs-féle keménységi skálán? a. hematit c. korund 115. Melyik ásvány nem bauxitok fontos kőzetalkotója? b. böhmit c. gibbsit 116. Melyik a földkéreg két leggyakoribb kémiai eleme? a. szilicium és oxigén b. vas és aluminium c. szén és oxigén 117. Melyek a legfontosabb kőzetalkotó ásványok? b. szilikátok c. oxidok 118. Mi az ásványok osztályozásának az alapja? a. a bennük lévő kation b. a bennük lévő anion c. a bennük lévő fémek 119. Milyen tényezők befolyásolják legjobban egy ásvány színét? a. nyomelemek b. szemcseméret 120. Többségük nagy sűrűségű és fémfénye van? a. szulfátok b. karbonátok c. szulfidok 121. Többségük világos színű és vízben oldódik? a. oxidok b. halogenidek c. karbonátok 122. Milyen típusú halogenidek fordulnak elő legnagyobb mennyiségben a földkéregben? a. kloridok b. fluoridok c. jodidok 123. Melyik nem SiO 2 polimorf ásvány? a. tridimit c. rutil 124. Melyik a titán legfontosabb ásványa? a. böhmit b. goethit c. rutil 125. Melyik a mangán legfontosabb ásványa? a. gibbsit b. piroluzit c. goethit 126. Melyik az ón legfontosabb ásványa? a. kassziterit b. rutil c. korund 127. Melyik nem a korund drágakő változata? a. smaragd b. rubin c. zafír 128. Melyik ferromágneses sajátságú az alábbi vas-oxid ásványok a. goethit b. hematit c. magnetit 129. Melyik állítás nem igaz a kvarcra? a. nem hasad b. 7-es keménységű c. gyöngyházfényű 130. Melyik nem a kvarc drágakő változata? a. ametiszt b. citrin c. akvamarin 131. Melyik nem a kvarc mikrokristályos változata? a. jáspis b. opál c. kalcedon 132. Melyik nem karbonátásvány? b. aragonit 133. Milyen koordinációjú a karbonát anion? a. tetraéderes b. hexaéderes c. síkbeli háromszöges 134. Melyik az a karbonátásvány, amelynek neve ásványként és kőzetként is ismert? b. aragonit c. dolomit 135. Melyik kristályforma nagyon jellemző a karbonátokra? a. hexaéder b. tetraéder c. romboéder 6

7 136. Melyik nem izomorf az alábbi ásványok a. aragonit b. cerusszit c. kalcit 137. Melyik zöld színű az alábbi ásványok a. rodokrozit b. malachit c. azurit 138. Melyik karbonátásványra jellemző a romboéder szerinti kitűnő hasadás? a. dolomit b. kalcit re 139. Melyik karbonátásvány oldódik hideg sósavban erős pezsgés közepette? a. dolomit b. sziderit c. kalcit 147. Melyik ásvány jellegzetes ikre a fecskefark alakú iker? a. barit b. gipsz c. anhidrit 148. Messze a legfontosabb ásvány a foszfátok köréből? a. anhidrit b. apatit c. gipsz 149. A foszfátokkal szoros rokonságban lévő ásványok? b. arzenátok c. halogenidek 150. Hol képződnek leginkább a szerves ásványok? a. korallzátonyokon b. szénhidrogéntelepekben c. széntelepekben 140. Melyik karbonátásványt nevezték magyarul vaspátnak? b. sziderit c. dolomit 141. Milyen ásványok képződnek szulfidok oxidációjával? b. szulfátok c. szilikátok 142. Melyik állítás nem jellemző a szulfátásványokra? a. kis keménységűek b. fémfényűek c. sokszor oldódnak vízben 143. Melyik szulfátásvány fordul elő nagy mennyiségben sótelepekben? a. anhidrit b. gipsz 144. Melyik állítás nem igaz a gipszre? a. kitűnően hasad b. nagy keménységű c. sokszor gyöngyházfényű 145. A súlypát elnevezést melyik ásványra használták? a. cölesztin b. alunit 146. Melyik állítás nem igaz a baritra? a. jól hasad b. üvegfényű c. vízben oldódik 7

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK Cél funkcionális kerámiák különböző típusainak áttekintése, a ferroelektromos, más néven piezoelektromos kerámiák szerkezetének, tulajdonságainak, a piezoelektromos viselkedés okainak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Általános kémia 9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 1. Izotópok: ugyanazon elem izotópjainak fizikai és kémiai tulajdonságai csak kismértékben különböznek. 2. Allotróp módosulatok: csak atomjaik kapcsolódási

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1 A víz kémiája A víz (H 2 O) 1 Színtelen, vastagabb rétegben kékes színű, íztelen, szagtalan folyadék. Az 1 atm nyomáson mért olvadáspontja, valamint forráspontja a Celsius hőmérsékleti skála két alappontja:

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina 2010/V. szám Szerkesztõ: Körmendy Regina LELÕ HELY A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele A csõvári fluoritlelet fõ darabja Fénykép: Körmendy Regina Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu Ásványcsoportok

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben