1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?"

Átírás

1 1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amiből fémet nyerhetünk ki b. kőzet, amiből fémet nyerhetünk ki c. kőzet, amiből gazdaságosan fémet nyerhetünk ki 3. Mi jellemző az ásványokra? a. rosszul kristályos anyagok b. amorf anyagok c. általában jó kristályos anyagok 4. Mi jellemző az ásványokra? a. biogén eredetűek b. földtani folyamatok során keletkeznek c. mesterségesen állítják elő 5. Mi jellemző a kristályokra? a. természetes eredetűek b. térrács szerkezettel rendelkeznek igaz 6. Mi a kőzet? a. ásványok keveréke b. polimineralikus polikristály igaz 7. Mi jellemző a kristályokra? a. víztiszták b. síklapokkal határoltak c. térrács szerkezettel rendelkeznek 8. Hányféle ásványt ismerünk? a. 450-et b at c et 9. Hány dimenziós egy térrács? a. kétdimenziós b. háromdimenziós c. egydimenziós 10. Mit jelent az anizotrópia? a. irány szerint egyenlő b. irány szerint nem egyenlő c. iránytól független 11. A kristályrács azon legkisebb része, amely még rendelkezik a teljes rácsszerkezet tulajdonságaival, mi az? a. rácsállandó b. térrács c. elemi cella 12. Hányféle Bravais-féle elemi cellát ismerünk? a. 14-félét b. 7-félét c. 8-félét 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján? a. a kristálylapok valamilyen szabály szerinti ismétlődését b. a kristályt alkotó atomok valamilyen szabály szerinti ismétlődését c. a kristályt alkotó ionok valamilyen szabály szerinti ismétlődését 14. Mit értünk a kristályok belső szimmetriáján? a. a kristály éleinek valamilyen szabály szerinti ismétlődését b. a kristálylapok valamilyen szabály szerinti ismétlődését c. a kristályt alkotó atomok valamilyen szabály szerinti ismétlődését 15. Mit tudunk egy gír segítségével csinálni? a. a kristályt körbe forgatva, önmagával többször fedőhelyzetbe kerül b. a kristályt két egybevágó félre bontja igaz 16. Mit nevezünk kristályformának? a. a kristályon megjelenő összes lapot b. azokat a kristálylapokat, melyeket a szimmetria megkövetel igaz 17. Melyik az alábbiak között a nem egyszerű, nyílt forma? a. véglap b. pedion c. romboéder 18. Melyik az alábbiak között a zárt forma? a. prizma b. piramis c. dipiramis 19. Melyik az alábbiak között a nyílt forma? a. véglap b. dipiramis c. tetraéder 20. Milyen lapok határolják a romboédert? a. 12 egybevágó rombusz b. 6 egybevágó rombusz c. 8 egybevágó rombusz 21. Milyen lapok határolják az oktaédert? a. 8 egybevágó egyenlő oldalú háromszög b. 8 egybevágó négyzet c. 8 egybevágó rombusz 22. Milyen lapok határolják a tetraédert? a. 4 egybevágó egyenlő oldalú háromszög b. 4 egybevágó négyzet c. 4 egybevágó rombusz 1

2 23. Melyik nem a trigonális kristályrendszer jellemző formája? a. romboéder b. hexaéder c. szkalenoéder 24. Melyik a főtengelyes kristályrendszer? a. köbös b. hexagonális c. rombos 25. Melyik kristályrendszerben cserélhető fel egymással a három tengely? a. hexagonális b. rombos c. köbös 26. Melyik a legkisebb szimmetriával rendelkező kristályrendszer? a. monoklin b. köbös c. triklin 27. Minden ásvány kristályos szerkezetű? a. igen b. nem c. igen, kivéve a terméshiganyt 28. Melyik jelenség nem tartozik a szabályos összenövésekhez? a. kristályhalmazok összenövése b. ikerösszenövés c. párhuzamos összenövés 29. Melyik fogalom nem vonatkozik a kristályok termetére? a. izometrikus b. rostos c. oszlopos 30. Melyik fogalom nem vonatkozik a kristályhalmazok jellemzésére? a. dendrites b. pátos c. táblás 31. Melyik a táblás kristályokból álló kristályhalmaz neve? a. rostos b. pizolitos c. leveles 32. Melyik az oszlopos kristályokból álló kristályhalmaz neve? a. pátos b. szemcsés c. rostos 33. Milyen összenövések alkotják a kristályhalmazokat? a. szabálytalan összenövések b. szabályos összenövések c. ikerösszenövések 34. Melyik a köbös rendszer jellemző kristályformája? a. tetraéder b. romboéder c. trapezoéder 35. Melyik a hexagonális rendszer jellemző kristályformája? a. hexaéder b. hexagonális prizma c. szkalenoéder 36. Mi a koordinációs szám? a. a kristályrácsban lévő atom közvetlen szomszédainak száma b. a kristályrácsban lévő atomot helyettesíthető atomok száma 37. Mi a koordináció fogalma? a. az atomok illeszkedése a kristályrácsban b. az atomok sorrendje a centrális atomtól távolodva c. az atomok elrendezési módja a centrális atom körül 38. Melyik kötéstípus irányított? a. ionos kötés b. kovalens kötés c. fémes kötés 39. Melyik kötéstípus a leggyengébb? a. ionos kötés b. van der Waals kötés c. kovalens kötés 40. Milyen vegyületekben lehetséges hidrogén-kötés? a. melyek vizet tartalmaznak b. melyek hidroxil-csoportot tartalmaznak ben 41. Melyik anyag nem ionrácsú? a. kősó b. fluorit c. gyémánt 42. Melyik anyag nem atomrácsú? a. kén b. gyémánt c. szfalerit 43. Melyik anyag nem fémes rácsú? a. réz b. grafit c. ezüst 44. Melyik anyag nem molekularácsú? a. jég b. kén c. grafit 2

3 45. Mi a polimorfia? a. két ásvány azonos kémiai összetételű, de b. két ásvány különböző kémiai összetételű, de azonos kristályszerkezetű c. két ásvány különböző kémiai összetételű, és 46. Mi az izomorfia? a. két ásvány azonos kémiai összetételű, de b. két ásvány különböző kémiai összetételű, és c. két ásvány különböző kémiai összetételű, de azonos kristályszerkezetű 47. Melyik ásvány nem polimorf a három b. dolomit c. aragonit 48. Melyik ásvány nem polimorf a három a. grafit c. gyémánt 49. Melyik ásvány nem izomorf a három b. sziderit 50. Melyik ásvány nem izomorf a három a. barit b. cölesztin c. aragonit 51. Melyik ásvány nem polimorf a három b. kalkopirit c. markazit 52. Elegykristályképződésre mikor van nagyobb esély? a. hasonló méretű ionok esetén b. magasabb hőmérsékleten esetben 53. Szételegyedés fogalma? a. a magasabb hőmérsékleten homogén szilárd oldat kisebb hőmérsékleten több fázisra válik szét b. a magasabb hőmérsékleten homogén szilárd oldat kisebb hőmérsékleten is homogén marad c. a magasabb hőmérsékleten létező több fázis kisebb hőmérsékleten elegyedik 54. Melyek a zárványok? a. kémiai elemek, melyeket a kristály növekedése közben magába zár b. gázok, gőzök és szilárd anyagok, melyeket a kristály növekedése közben magába zár 55. Mit nevezünk egyszerű helyettesítésnek? a. a helyet cserélő ionok töltése nem egyezik meg b. a helyet cserélő ionok töltése megegyezik c. a helyet cserélő ionok nagysága igen eltérő 56. Mit nevezünk kapcsolt helyettesítésnek? a. a helyet cserélő ionok töltése megegyezik b. a helyet cserélő ionok nagysága igen eltérő c. a helyet cserélő ionok töltése nem egyezik meg 57. Melyek az alábbiak között a vektoriális fizikai sajátságok? a. hasadás b. sűrűség 58. Minek köszönhető a fémek egy részének kitűnő megmunkálhatósága? a. a mechanikai transzlációnak b. a tömött rácsilleszkedésnek nek szerepe van benne 59. Mi eredményezi egyes kristályok meggörbülését? a. mechanikai ikerképződés b. mechanikai transzláció c. fémes kötés 60. Minek a következménye a hasadás? a. a kristályrács felépítésének b. a kémiai kötéseknek nek 61. Milyen típusú anyag mutathat hasadást? a. kristályos b. amorf c. metamikt 62. Melyik ásványnak van kitűnő hasadása? b. magnetit c. galenit 63. Melyik ásványnak nincs hasadása? b. gipsz c. kvarc 64. Melyik ásvány hasad kocka szerint kitűnően? a. fluorit b. szfalerit c. kősó 65. Melyik ásvány hasad romboéder szerint kitűnően? a. aragonit b. kalcit c. kvarc 66. Melyik ásványnak van jellegzetes kagylós törése? a. galenit b. opál 3

4 67. Hány tagból áll a Mohs-féle keménységi skála? a. hatból b. tízből c. nyolcból 78. Milyen ásványoknak lehet gyöngyházfénye? a. amelyek kitűnően hasadnak b. amelyek színtelenek igaz 68. Melyik a Mohs-féle keménységi skála legpuhább ásványa? a. gipsz b. talk c. molibdenit 69. Melyik a Mohs-féle keménységi skála legkeményebb ásványa? a. kvarc b. topáz c. gyémánt 70. Mitől függ az ásványok keménysége? a. a kémiai kötésektől b. a kristályrács felépítésétől től 71. Melyik a legkeményebb ásvány az alábbiak a. gipsz c. talk 72. Melyik a legpuhább ásvány az alábbiak a. apatit b. topáz c. gipsz 73. Mitől függ az ásványok olvadáspontja? a. a kémiai kötésektől b. a kristályrács felépítésétől től 74. Milyen ásványok lehetnek maguk is aktív mágnesek? a. paramágneses ásványok b. ferromágneses ásványok c. diamágneses ásványok 75. Mi okozza az ásványok színét okozó szelektív abszorpciót? a. a fehér fény minden hullámhossza áthalad az ásványon b. a fehér fény minden hullámhosszát elnyeli az ásvány c. nem egyenlő mértékben nyeli el a fehér fényt az ásvány 76. Melyik ásvány saját színű (idiokrómás) az alábbiak a. malachit b. zafír c. ametiszt 77. Melyik ásvány idegen színű (allokrómás) az alábbiak a. azurit b. rubin c. pirit 79. Milyen ásványoknak lehet fémfénye? a. a szulfidoknak b. a szulfátoknak c. a karbonátoknak 80. Milyen az átlátszósága az opak ásványoknak? a. átlátszatlan b. átlátszó c. áttetsző 80. Milyen ásványok tartalmaznak ként anionként? a. szulfátok b. szulfidok c. terméselemek 81. Milyen ásványok tartalmaznak oxigént anionként? a. oxidok b. hidroxidok 82. Melyik jellegzetesen kék színű az alábbi ásványok a. malachit b. cinnabarit c. azurit 83. Melyik jellegzetesen zöld színű az alábbi ásványok b. malachit c. szfalerit 84. Melyik nem fekete színű az alábbi ásványok b. grafit c. pirit 85. Melyik nem aranysárga az alábbi ásványok b. galenit c. markazit 86. Melyik vörös színű az alábbi ásványok a. cinnabarit b. auripigment 87. Melyik ásvány színváltozata az ametiszt? a. berill b. turmalin c. kvarc 88. Melyik ásvány színváltozata a rubin? a. kvarc b. korund c. hematit 4

5 89. Melyik ásványt nem használják vas kinyerésére? b. hematit c. pirit 90. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag anizotrop, egytengelyű kristályok? a. hexagonális b. rombos c. köbös 91. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag anizotrop, kéttengelyű kristályok? a. köbös b. trigonális c. monoklin 92. Milyen kristályrendszerbe tartoznak az optikailag izotrop kristályok? a. rombos b. köbös c. tetragonális 93. Milyen fényt használunk az ásványtani mikroszkópban? a. monokromatikus fényt b. lineárisan poláros fényt c. fehér fényt 94. Miben tér el az ásványtani mikroszkóp a többi mikroszkóptól? a. nikol-prizma b. objektív c. forgatható tárgyasztal 95. Milyen preparátumot használunk az ásványtani mikroszkópi vizsgálathoz? a. vékonycsiszolatot b. felületi csiszolatot c. oválisra csiszolt preparátumot 96. Mit figyelhetünk meg vékonycsiszolatban egy nikollal? a. az ásványok saját színét b. az ásványok interferenciaszínét t 97. Mi jellemző a fémekre? a. legtömöttebb illeszkedésű kristályrács b. fémes kötés 98. Milyen rácsot alkotnak a nemfémek? a. atomrácsot b. molekularácsot t 99. Mi az oka a grafit és a gyémánt igen eltérő tulajdonságainak? a. a kristályszerkezet b. a kémiai kötések 100. Melyik nem a szulfidokra jellemző sajátság? a. fémfény b. kis keménység c. átlátszóság 101. Milyen vegyületek képződnek szulfidokból oxidatív környezetben? b. foszfátok c. szulfátok 102. Melyik szulfid az ólom legfontosabb ásványa? a. szfalerit b. kalkopirit c. galenit 103. Melyik szulfid a cink legfontosabb ásványa? b. szfalerit c. akantit 104. Melyik szulfid a réz legfontosabb ásványa? a. kalkopirit b. pirit c. cinnabarit 105. Melyik szulfid a higany legfontosabb ásványa? a. realgár b. molibdenit c. cinnabarit 106. Melyik szulfid tartozik a nagy keménységű kovandok közé? a. arzenopirit b. pirit 107. Mi okozza az oxidok és hidroxidok fizikai sajátságai közötti nagy különbséget? a. a kémiai kötések közötti különbségek b. az ionok méretében lévő különbségek c. koordinációs okok 108. Melyik oxid a leggyakoribb ásvány a földkéregben? a. hematit c. opál 109. Melyik oxid a vas legfontosabb ásványa? a. hematit b. magnetit 110. Melyik az alumínium legfontosabb oxi-hidroxidja? a. böhmit b. goethit c. diaszpor 111. Melyik a korund drágakőváltozata? a. topáz b. smaragd c. zafír 5

6 112. Ásvány-e a jég? a. Igen b. Nem c. Nem, de nagy tömegben kőzet 113. Melyik a spinell-csoportba tartozó ásványok jellegzetes kristályformája? a. hexaéder b. rombdodekaéder c. oktaéder 114. Melyik ásvány 9-es keménységű a Mohs-féle keménységi skálán? a. hematit c. korund 115. Melyik ásvány nem bauxitok fontos kőzetalkotója? b. böhmit c. gibbsit 116. Melyik a földkéreg két leggyakoribb kémiai eleme? a. szilicium és oxigén b. vas és aluminium c. szén és oxigén 117. Melyek a legfontosabb kőzetalkotó ásványok? b. szilikátok c. oxidok 118. Mi az ásványok osztályozásának az alapja? a. a bennük lévő kation b. a bennük lévő anion c. a bennük lévő fémek 119. Milyen tényezők befolyásolják legjobban egy ásvány színét? a. nyomelemek b. szemcseméret 120. Többségük nagy sűrűségű és fémfénye van? a. szulfátok b. karbonátok c. szulfidok 121. Többségük világos színű és vízben oldódik? a. oxidok b. halogenidek c. karbonátok 122. Milyen típusú halogenidek fordulnak elő legnagyobb mennyiségben a földkéregben? a. kloridok b. fluoridok c. jodidok 123. Melyik nem SiO 2 polimorf ásvány? a. tridimit c. rutil 124. Melyik a titán legfontosabb ásványa? a. böhmit b. goethit c. rutil 125. Melyik a mangán legfontosabb ásványa? a. gibbsit b. piroluzit c. goethit 126. Melyik az ón legfontosabb ásványa? a. kassziterit b. rutil c. korund 127. Melyik nem a korund drágakő változata? a. smaragd b. rubin c. zafír 128. Melyik ferromágneses sajátságú az alábbi vas-oxid ásványok a. goethit b. hematit c. magnetit 129. Melyik állítás nem igaz a kvarcra? a. nem hasad b. 7-es keménységű c. gyöngyházfényű 130. Melyik nem a kvarc drágakő változata? a. ametiszt b. citrin c. akvamarin 131. Melyik nem a kvarc mikrokristályos változata? a. jáspis b. opál c. kalcedon 132. Melyik nem karbonátásvány? b. aragonit 133. Milyen koordinációjú a karbonát anion? a. tetraéderes b. hexaéderes c. síkbeli háromszöges 134. Melyik az a karbonátásvány, amelynek neve ásványként és kőzetként is ismert? b. aragonit c. dolomit 135. Melyik kristályforma nagyon jellemző a karbonátokra? a. hexaéder b. tetraéder c. romboéder 6

7 136. Melyik nem izomorf az alábbi ásványok a. aragonit b. cerusszit c. kalcit 137. Melyik zöld színű az alábbi ásványok a. rodokrozit b. malachit c. azurit 138. Melyik karbonátásványra jellemző a romboéder szerinti kitűnő hasadás? a. dolomit b. kalcit re 139. Melyik karbonátásvány oldódik hideg sósavban erős pezsgés közepette? a. dolomit b. sziderit c. kalcit 147. Melyik ásvány jellegzetes ikre a fecskefark alakú iker? a. barit b. gipsz c. anhidrit 148. Messze a legfontosabb ásvány a foszfátok köréből? a. anhidrit b. apatit c. gipsz 149. A foszfátokkal szoros rokonságban lévő ásványok? b. arzenátok c. halogenidek 150. Hol képződnek leginkább a szerves ásványok? a. korallzátonyokon b. szénhidrogéntelepekben c. széntelepekben 140. Melyik karbonátásványt nevezték magyarul vaspátnak? b. sziderit c. dolomit 141. Milyen ásványok képződnek szulfidok oxidációjával? b. szulfátok c. szilikátok 142. Melyik állítás nem jellemző a szulfátásványokra? a. kis keménységűek b. fémfényűek c. sokszor oldódnak vízben 143. Melyik szulfátásvány fordul elő nagy mennyiségben sótelepekben? a. anhidrit b. gipsz 144. Melyik állítás nem igaz a gipszre? a. kitűnően hasad b. nagy keménységű c. sokszor gyöngyházfényű 145. A súlypát elnevezést melyik ásványra használták? a. cölesztin b. alunit 146. Melyik állítás nem igaz a baritra? a. jól hasad b. üvegfényű c. vízben oldódik 7

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben főleg ionos kötés érvényesül. Az összetett oxidokban két vagy több kation

Részletesebben

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia)

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) 2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia) KRISTÁLY FOGALOM A MÚLTBAN Ókorban: jég (= krüsztallosz), a színtelen

Részletesebben

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs

Részletesebben

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder Ásványtani alapismeretek 2. előadás Jellemző kristályformák a monoklin és rombos kristályosztályokban A monoklin rendszer szimmetria ele- mei a maximális szimmetria esetén 1 digír 1 tükörsík 1 inverzíós

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK 5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerő és összetett anionok által

Részletesebben

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan Ásvány- és kőzettan Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű része kb. 4000

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 6 KRISTÁLYTAN VI. A KRIsTÁLYOs ANYAG belső RENDEZETTsÉGE 1. A KRIsTÁLYOs ÁLLAPOT A szilárd ANYAG jellemzője Az ásványok néhány kivételtől eltekintve kristályos

Részletesebben

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan Ásvány- és kzettan Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei Ásványok Ásványok fogalma Az ásvány a földkéreg (a Hold és más égitestek) szilárd, homogén, természetes

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia)

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia) 2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia) RENDEZETTSÉG A KRISTÁLYOKBAN (ÉS A MŐVÉSZETEKBEN) Egydimenziós

Részletesebben

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK 7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA FOGALMA Izotrópia (irányok szerint egyenlı): a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerben kristályosodó kristályok.

Részletesebben

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI 2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI TÉRRÁCS ÉS ELEMI CELLA Az elemi cella a térrács azon legkisebb része, amely még rendelkezik a teljes rácsszerkezet tulajdonságaival. Az elemi cellát a rácsállandó jellemzi:

Részletesebben

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI 3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI KRISTÁLYKÉMIAI ALAPFOGALMAK Atomok: az anyag legkisebb olyan építıelemei, amelyek még hordozzák a kémiai elem jellegzetességeit. Részei: atommag (mely protonokból és

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYRENDSZERTAN ALAPJAI

5. elıadás AZ ÁSVÁNYRENDSZERTAN ALAPJAI 5. elıadás AZ ÁSVÁNYRENDSZERTAN ALAPJAI AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszertan alapja a kristálykémia. A rendszer alapvázát az egyszerő és összetett anionok által meghatározott osztályok jelentik.

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK

3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK 3. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK KRISTÁLYFORMA A kristályforma a kristálylapok azon csoportját jelenti, melyeket a szimmetria megkövetel. Minden egyes kristályforma független! Tehát a kristálylapok száma,

Részletesebben

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. 1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. Szerves ásványok 1. Terméselemek 26 fajta - fémes: Au(szab) arany tisztán található

Részletesebben

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI 4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI KRISTÁLYFIZIKA ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA JELENSÉGE Izotrópia (irányok szerint egyenlı): ha a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerbe

Részletesebben

3. előadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

3. előadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI 3. előadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI Atom- és ionrádiusz Koordináció: az atomok/ionok elrendezési módja egy centrális atom/ion körül. Koordinációs szám: egy atom/ion közvetlen szomszédjainak száma. A legfontosabb

Részletesebben

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan Ásványosztályok 1. Termésemelek 2. Szulfidok 3. Halogenidek 4. Oxidok és hidroxidok 5. Nitrátok, karbonátok, borátok 6. Szulfátok, kromátok, molibdenátok, wolframátok 7. Foszfátok, arzenátok, vanadátok

Részletesebben

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) 8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) Szulfátok A szulfátok alapvetıen oxigéndús környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein, a litoszféra-bioszféra

Részletesebben

4. előadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

4. előadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI 4. előadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI KRISTÁLYFIZIKA ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA JELENSÉGE Izotrópia (irányok szerint egyenlő): a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Köbös rendszerbe tartozó kristályok.

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 14 KRISTÁLYkÉMIA XIV. KRIsTÁLYsZERKEZETEK, KRIsTÁLYRÁCsOK 1. A KRIsTÁLYRÁCsOK főbb TÍPUsAI Az atomok, ionok és molekulák fentiekben tárgyalt megszabott elrendeződését

Részletesebben

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS Tartalom Ásvány, kristály, kızet fogalma Elemek gyakorisága a földkéregben Kızetképzıdés folyamata Ásványok tulajdonságai Kızetalkotó ásványok Ásvány természetben elıforduló anyag

Részletesebben

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

41. ábra A NaCl rács elemi cellája 41. ábra A NaCl rács elemi cellája Mindkét rácsra jellemző, hogy egy tetszés szerint kiválasztott pozitív vagy negatív töltésű iont ellentétes töltésű ionok vesznek körül. Különbség a közvetlen szomszédok

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák. Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I-II. Tantárgy kódja FDB1307; FDB1308 Meghirdetés féléve 1-2 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel

Részletesebben

Kristályos szilárd anyagok

Kristályos szilárd anyagok Általános és szervetlen kémia 4. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kovalens kötés hogyan jön létre, milyen elméletekkel lehet leírni milyen a molekulák alakja melyek a másodlagos kötések Mai témakörök

Részletesebben

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK Elıadó: Szakáll Sándor Gyakorlatvezetık: Mádai Ferenc, Mádai Viktor, Szakáll Sándor Ásvány- és Kızettani Tanszék Tel.: 565-111 / 1211 E-mail: askszs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 22 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXII. III. OsZTÁLY HALOGENIDEK 1. Előfordulásuk, jellemzőik A természetben jelenleg közel 220 halogenidásványt ismerünk. Jelentős részük

Részletesebben

Múzeumpedagógiai feladat. Látogatás az ELTE Ásványtárában

Múzeumpedagógiai feladat. Látogatás az ELTE Ásványtárában Múzeumpedagógiai feladat Látogatás az ELTE Ásványtárában A feladatlapot összeállította: Csintalan Lilian, 2013 Az ELTE Ásványtárába (Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/C.) tervezett tárlatvezetést

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 18 KRISTÁLYFIZIkA XVIII. OPTIKAI TULAJDONsÁGOK 1. OPTIKAI sajátságok FEHÉR FÉNYBEN A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely különböző hullámhosszúságú komponensekből

Részletesebben

Ásvány- és kzettan. Bidló András NYME Termhelyismerettani Tanszék

Ásvány- és kzettan. Bidló András NYME Termhelyismerettani Tanszék Ásvány- és kzettan Bidló András NYME Termhelyismerettani Tanszék Témakörök Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei Kristály fogalma Kristály fogalma: Sík lapokkal

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek 6. előadás Kőzetalkotó ásványok Az ásványok olvadékból történő kristályosodásának sorrendje Bowen szerint Kőzetalkotó ásványok: SiO 2 ásványok Kvarc: hexagonális és trigonális

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 17 KRISTÁLYFIZIkA XVII. Hőtani, MÁGNEsEs, ELEKTROMOs, RADIOAKTÍV TULAJDONsÁGOK 1. Hőtani TULAJDONsÁGOK A hősugarak a színkép vörös színén túl lépnek fel (infravörös

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás Földrajz BSc I. évfolyam Dr. Benkó Zsolt benko.zsolt@ttk.nyme.hu Geológia Geográfia Ásványtan Kőzettan Őslénytan Szerkezetföldtan Szedimentológia Nyersanyagkutatás stb. Általános

Részletesebben

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás Bevezetés az anyagtudományba III. előadás 2010. február 18. Kristályos és s nem-krist kristályos anyagok A kristályos anyag atomjainak elrendeződése sok atomnyi távolságig, a tér mindhárom irányában periodikusan

Részletesebben

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás

ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás ÁSVÁNY-KŐZETTAN Előadás Földrajz BSc I. évfolyam V. előadás Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Természetföldrajzi Tanszék Kristálykémia A rácspontokban elhelyezkedő atomok, ionok és

Részletesebben

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok 8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok Csoport- (szoro-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká fűződhetnek össze.

Részletesebben

- 33 - < Az ásványokról

- 33 - < Az ásványokról - 33 - < SZAKTÁRGYAK Soós Károlynéi Az ásványokról Mlllnsr Tivadari "Az ásványok színs" címtf cikkének /Természet Világa 1977. I.szám/ olvasása indított arra, hogy néhány gondolatot írjak az ásványok keletkezéséről,

Részletesebben

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet!

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet! A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Az ásványok megkülönböztetése, sokféleségük megcsodálása Az ásványok eltérő tulajdonságainak vizsgálata Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: ásványgyűjteményből: fluorit,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 23 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXIII. IV. OsZTÁLY OxIDOK És HIDROxIDOK 1. Előfordulásuk, jellemzőik Jelenleg mintegy 500, az oxidok és hidroxidok rokonságába tartozó ásványt

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK 6. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK POLIMORFIA ( több alakúság ) Azokat az ásványokat nevezzük polimorfoknak, melyek azonos kémiai összetétellel, de kettı vagy többféle kristályszerkezettel (ennek megfelelıen

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 7 KRISTÁLYTAN VII. A KRIsTÁLYOK szimmetriája 1. BEVEZETÉs Az elemi cella és ebből eredően a térrácsnak a szimmetriáját a kristályok esetében az atomok, ionok

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 6. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Elemi cellák. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik.

Elemi cellák. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik. Elemi cellák amorf vs. mikrokristályos, kristályos anyagok rácspontok lineáris rács síkrács térács

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

Kondenzált anyagok csoportosítása

Kondenzált anyagok csoportosítása Szilárdtestfizika Kondenzált anyagok csoportosítása 1. Üvegek Nagy viszkozitású olvadék állapotú anyagok, amelyek nagyon lassan szilárd állapotba mennek át. Folyékony állapotból gyors hűtéssel állíthatók

Részletesebben

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat Dr. Hargitai Hajnalka hargitai@sze.hu www.sze.hu/~hargitai B 403. (L316) (Csizmazia Ferencné

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 20 ÁSVáNYRENDSZERTAN XX. I. OsZTÁLY TERMÉsELEMEK 1. FÉMEK Réz-csoport A termésréz rokonságába tartozó fémek a köbös rendszerben kristályosodnak, a legtömöttebb

Részletesebben

A miskolci Herman Ottó Múzeum és

A miskolci Herman Ottó Múzeum és Az ásványok világa A miskolci Herman Ottó Múzeum utazó kiáll llítása általános és középiskolák k számára 1. Mi az ásvány és s mi a kőzet? Az ásvány szilárd halmazállapot llapotú természetes úton képződött

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

Anyagszerkezet és vizsgálat

Anyagszerkezet és vizsgálat SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat NGB_AJ021_1 Dr. Hargitai Hajnalka hargitai@sze.hu www.sze.hu/~hargitai B 403. (L316) (Csizmazia Ferencné dr.

Részletesebben

1.2. A szilárd testek szerkezete

1.2. A szilárd testek szerkezete 1.2. A szilárd testek szerkezete A szilárd halmazállapothoz általában az alkotók (elem, ion, molekula) meghatározott geometriai rendje tartozik (kristályrács-típus, rácstávolság, kötési szögek). A rácselemek

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok 9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok Szoro- (csoport-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká főzıdhetnek össze. A

Részletesebben

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók

+oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók Összefoglalás2. +oxigén +víz +lúg Elemek Oxidok Savak Sók Nitrogén Foszfor Szén Gyémánt, grafit szilícium Szén-dioxid, Nitrogéndioxid Foszforpentaoxid Szénmonoxid Szilíciumdioxid Salétromsav Nitrátok foszforsav

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 24 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXIV. V. OsZTÁLY KARBONÁTOK És NITRÁTOK 1. Előfordulásuk, jellemzőik A karbonátok a földkéreg felszín közeli részén, illetve a felszínen

Részletesebben

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád Dr. Dávid, Árpád Dr. Dávid, Árpád Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Copyright 2011, EKF Tartalom 1. Ásvány és kőzettan... 1 1. ÁSVÁNYTANI ALAPVETÉS... 1 2. Mi az ásvány?... 1 3. Az ásványok rendszerezése...

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ A TALAJ FELÉPÍTÉSE A talaj olyan, nem konszolidált üledék a Föld felszínén, mely életteret ad az élővilág számára (litoszféra bioszféra határa). Részei:

Részletesebben

Matematikatanárok Klubja

Matematikatanárok Klubja Tanárklub 2015. okt. 7. 1 / 17 Matematikatanárok Klubja Szimmetriák és leszámlálások Kiss Emil http://ewkiss.web.elte.hu/wp/wordpress/ ewwkiss@gmail.com 2015. okt. 7. Tanárklub 2015. okt. 7. 2 / 17 Egy

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI 4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI KRISTÁLYFIZIKA ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA JELENSÉGE Izotrópia (irányok szerint egyenlı): ha a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerben

Részletesebben

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA Kristály Bázis Pontrács Ideális Kristály: hosszútávúan rendezett hibamentes, végtelen szilárd test Kristály Bázis: a kristály legkisebb, ismétlœdœ atomcsoportja Rácspont:

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 3 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak III. ALAPFOGALMAK 1. MI AZ ÁsVÁNY? Nem véletlen, hogy a bevezető gondolatokban a kémiai elemekkel, azok elterjedésével

Részletesebben

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze Környezettan alapszak: 09.22., szombat Földrajz alapszak: 09.29., szombat Földtudomány alapszak: 10.06. szombat Aki nem a saját idejében megy, és még nem

Részletesebben

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid

2. ábra. 1. ábra. Alumínium-oxid Alumínium-oxid Alumínium-oxid, más nevén alumina, a leghatékonyabb, széles körben használt és kiváló min ség anyag a m szaki kerámiák között. A természetben csak nagyon kötött formában létezik más anyagokkal,

Részletesebben

Algebra2, alapszint 11. előadás 1 / 11. Algebra2, alapszint. ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék. Előadó: Kiss Emil 11.

Algebra2, alapszint 11. előadás 1 / 11. Algebra2, alapszint. ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék. Előadó: Kiss Emil 11. Algebra2, alapszint 11. előadás 1 / 11 Algebra2, alapszint ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék Előadó: Kiss Emil ewkiss@cs.elte.hu 11. előadás Kristályok szimmetriái Algebra2, alapszint 11. előadás 2 /

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA Aprózódás-mállás Az ásványok és kőzet jelentős része olyan környezetben képződött, ahol a hőmérsékleti, nedvességei, nyomási és biológiai viszonyok jelentősen különböznek

Részletesebben

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3 ALKALMAZÁSOK 2. SiAlON A műszaki kerámiák (Al 2 O 3, Si 3 N 4, SiC, ZrO 2, TiC, TiN, B 4 C, stb.) fémekhez képest igen kemény, kopásálló, ugyanakkor rideg, azaz dinamikus igénybevételek elviselésére csak

Részletesebben

A dorogi gipszek szépsége.10

A dorogi gipszek szépsége.10 Tartalom ELVESZETT VILÁGOK Gyöngyösoroszi bányászati emlékei (befejezı rész) 2 A dorogi gipszek szépsége.10 Hírek, érdekességek..15 Újra indult a mecseki szénbányászat A német Érchegységben rohamos ütemben

Részletesebben

DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék

DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék FÖLDTUDOMÁNYI BSC SZAKMAI TÖRZSANYAG ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTAN I-II Óraszám: 2+2 0+2 Kredit: 7 Tantárgyfelelős: Dr. Kozák Miklós egyetemi docens DE TEK TTK Ásvány- Földtani Tanszék Debrecen, 2005 1 A tantárgy

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

E KÖTETET SCHERF EMIL (1889-1967) G.EOLÓGUS. A TELKIBÁNYAI ÉRCES TERÜLEf FÁRADHATATLAN KUTATÓJA EMLÉKÉNEK AJÁNUUK. (Bevezetés)

E KÖTETET SCHERF EMIL (1889-1967) G.EOLÓGUS. A TELKIBÁNYAI ÉRCES TERÜLEf FÁRADHATATLAN KUTATÓJA EMLÉKÉNEK AJÁNUUK. (Bevezetés) E KÖTETET SCHERF EMIL (1889-1967) G.EOLÓGUS. A TELKIBÁNYAI ÉRCES TERÜLEf FÁRADHATATLAN KUTATÓJA EMLÉKÉNEK AJÁNUUK TELKIBÁNYA (Bevezetés) ÁSVÁNYAI Szakáll Sándor & Weiszburg Tamás Telkibánya a mai Magyarország

Részletesebben

2. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA AZ ÁSVÁNYTANI GYAKORLATBAN

2. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA AZ ÁSVÁNYTANI GYAKORLATBAN MÓDSZERTANI KÖ ZLEM ÉNYEK X. KÖTET 1986/2. 9 2. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA AZ ÁSVÁNYTANI GYAKORLATBAN Az infravörös spektroszkópiát ásványok azonosítására, ásványok mennyiségi elemzésére, leggyakrabban

Részletesebben

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit 2 Az atomok között megosztott elektronok a kötést jellemzik hidrogénhíd tetraéderes kovalens ionos

Részletesebben

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek Alapfogalmak Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék BME Műanyag- és Gumiipari Laboratórium H ép. I. emelet Vázlat Kötések Ionos, kovalens és

Részletesebben

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK

ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK ÁSVÁNYI ALAPÚ FESTÉKEK Neolit festékföldbányák Grand Canyon, USA Sümeg (dioráma) 1 Ásványi pigment ~ minden szervetlen Szerves (növényi) Szintetikus Ásványi eredető mesterséges: nincs éles határ - tisztítás

Részletesebben

Geokémia

Geokémia Geokémia 2016.12.05. A Föld szerkezete, a földkéreg felépítése földkéreg: a Föld legkülső, szilárd halmazállapotú rétege, amely kőzetekből áll. A földkéreg bolygónk sugarával összehasonlítva nagyon vékony,

Részletesebben

3. Anyagtudományi alapok

3. Anyagtudományi alapok 3. Anyagtudományi alapok Menyhárd Alfréd, Szépvölgyi János BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék amenyhard@mail.bme.hu Iroda: H épület 1. emelet; Tel.: 463-3477 Vázlat Kristályszerkezet Kristálytan

Részletesebben

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le Dunabogdány Alapok Kőzet: Földi léptékben nagy kiterjedésű ásványkeverék. Dácit: Vulkáni kiömlési kőzet, amelynek uralkodó elegyrészei a fehér színű földpát, a fekete, többnyire lemezes biotit, a fekete,

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3. előadás 12-09-17 2 12-09-17 Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3 Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Elsőként Dimitrij Ivanovics Mengyelejev és Lothar Meyer vette észre az elemek halmazában

Részletesebben

Ásványok. Ásványok. búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974

Ásványok. Ásványok. búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974 Ásványok búvár zsebkönyvek Móra TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS Ásványok BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA KÖNYVKIADÓ, 1974 BREZNAY LÍVIA RAJZAIVAL A C Í M L A P O T U R A I E R I K A TE R V E Z TE TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS,

Részletesebben

A féldrágakövekről. Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket

A féldrágakövekről. Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket A féldrágakövekről Hogyan ismerjük fel a divatékszerek készítésénél leggyakrabban felhasznált féldrágaköveket 2 / 25 Tartalomjegyzék: Tegyük helyre a fogalmakat! - - 3. oldal Mi a különbség az ásvány és

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba 2. Talajképző ásványok és kőzetek Dr. Varga Csaba Talajképző ásványok A földkéreg egynemű szilárd alkotórészei, melyeknek többsége szabályos, kristályos felépítésű. A bennük az építőelemek szabályosan

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 26 ÁSVáNYRENDSZERTAN XXVI. VII. OsZTÁLY SZULFÁTOK 1. Előfordulásuk, jellemzőik A szulfátok és rokon vegyületeik a földkéreg felszínhez közeli részein, illetve

Részletesebben

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040

SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 SOFIA BLAST KFT WWW.HOMOKFUVO.HU Tel.:06 20 540 4040 A technológia alapja, hogy magasnyomású levegővel különböző koptatóanyagot repítünk ki. A nagy sebességgel kilépő anyag útjába állított tárgy kopást

Részletesebben

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015 1. Az energiaszintek elektronokkal való feltöltésére vonatkozó kijelentések közül melyik igaz? A. A 3. héj maximum 8 elektront tartalmazhat. B. A 3d alhéj elektronokkal való feltöltése a 4s alhéj előtt

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola előtt (XV. század) Plinius szintű ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintű

Részletesebben

9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Általános kémia 9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 1. Izotópok: ugyanazon elem izotópjainak fizikai és kémiai tulajdonságai csak kismértékben különböznek. 2. Allotróp módosulatok: csak atomjaik kapcsolódási

Részletesebben